Συγγραφέας:Κιουσοπούλου, Αντωνία
 
Τίτλος:Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία
 
Υπότιτλος:Η κλίμακα των ηλικιών από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής (7ος-11ος αι.)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:30
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1997
 
Σελίδες:167
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Τοπική κάλυψη:Βυζαντινή κοινωνία
 
Χρονική κάλυψη:7ος-11ος αι.
 
Περίληψη:Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση, μέσα από τα αγιολογικά κείμενα, του τρόπου με τον οποίο αρθρωνόταν η κλίμακα των ηλικιών στην αντίληψη των Βυζαντινών. Έναν ειδικότερο στόχο αποτέλεσε η στάση της βυζαντινής κοινωνίας απέναντι στην παιδική ηλικία και τη νεότητα και η αναζήτηση ενδεχόμενων αλλαγών σε αυτήν κατά τη διάρκεια των βυζαντινών χρόνων. Η μελέτη της κοινωνικής λειτουργίας των Βίων των αγίων έδειξε ότι δεν είναι μόνον το εκκλησιαστικό μοντέλο για την παιδική ηλικία, τη νεότητα και τα γηρατειά που αποδεσμεύεται μέσα από τα κείμενα αυτά, αλλά και η εικόνα για τα διάφορα στάδια της ανθρώπινης ζωής που η κοινωνία είχε δημιουργήσει ως απάντηση στις δικές της ανάγκες και που οι συγγραφείς των Βίων τη μετέφεραν προσαρμοσμένη στα δικά τους ιδεολογικά μέτρα, ακριβώς επειδή ήθελαν να βρίσκονται σε αντιστοιχία προς την κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι, εκείνο που αναδείχθηκε ή έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί δεν ήταν τόσο το περιεχόμενο καθεμιάς ηλικίας όσο η σημασία του ηλικιακού συστήματος για τη μέτρηση του χρόνου στη βυζαντινή κοινωνία σε συνάρτηση με τις ιστορικά διαμορφωμένες δομές της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 5.75 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 51-70 από: 170
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/51.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

εκφράζεται κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Εφόσον ισχύουν οι παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί ως προς τον "στρατευμένο" χαρακτήρα των Βίων, τότε είναι πιθανόν ότι ο χρόνος -ακριβέστερα ο τρόπος με τον οποίο μετράται ο χρόνος- υπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο γράφονται τα κείμενα αυτά. Αποβλέποντας δηλαδή ο συγγραφέας στη διδαχή χρησιμοποιεί ένα στοιχείο που για να λειτουργήσει πρέπει να είναι οικείο στον αποδέκτη του Βίου. Άρα, η έννοια του χρόνου μετρήσιμου κατά έτη και διαβαθμισμένου με βάση τις διάφορες φάσεις της ανθρώπινης ζωής, όπως τη χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, πρέπει να είναι μια έννοια κατανοητή.

Τα κείμενα, για τα οποία γίνεται εδώ λόγος, έχουν γραφτεί ανάμεσα στον 7ο και τον 11ο αιώνα. Την εποχή αυτή, οι φορείς της εκκλησιαστικής εξουσίας επιλέγουν ως άγιο τον μοναχό, θέλοντας να ενισχύσουν τον μοναχισμό που εντάσσεται στους κόλπους της επίσημης Εκκλησίας. Μέσα εξάλλου στη γενικότερη εκκλησιαστική πολιτική που είναι η κατά Χριστόν άσκηση της καθημερινής ζωής και προκειμένου να συγκεράσουν την πολιτική αυτή με τον ειδικότερο στόχο τους προβάλλουν ως πρότυπα ανθρώπους που τουλάχιστον ως την ώρα που αγιάζουν έχουν μια σχεδόν φυσιολογική ζωή. Είναι παιδιά, σοφότερα βεβαίως και ησυχότερα από τα άλλα, που ζουν με τους γονείς τους, γίνονται νέοι που παρά την έλξη τους για το θείο βασανίζονται από σαρκικές επιθυμίες και υπόκεινται ως έναν βαθμό αρχικά στις συμβάσεις της τάξης και του περιβάλλοντός τους.

Στη μέση εποχή, κατά την εύστοχη παρατήρηση του A. Καζντάν, οι άγιοι εξημερώθηκαν και σε αντίθεση με τους αγίους της πρώιμης εποχής δεν ζούσαν πια στο περιθώριο της κοινωνίας απορρίπτοντάς την.68 Δεν είναι ίσως άσχετη προς τη σημειούμενη "εξημέρωση" του βυζαντινού αγίου η αισθητική επιλογή, που γίνεται αυτήν την εποχή και απαντά με πολλές ευκαιρίες και μέσα στα κείμενά μας, να ζωγραφίζεται ο άγιος, όπως ήταν στην 

—————————————

68. Kazhdan, "Ο τέλειος μοναχός...", ό.π., 206-208.

Σελ. 51
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/52.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

πραγματικότητα.69 Από την άλλη πλευρά, η έρευνα που έγινε για τους δυτικούς Βίους αγίων της ίδιας εποχής κατέδειξε ότι όσο πιο λαϊκό ήταν το κοινό τους, τόσο πιο απομακρυσμένο, με υπεράνθρωπα χαρακτηριστικά διαγραφόταν το πρόσωπο του αγίου.70 Αν προσαρμόσουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας για τους δυτικούς αγίους στα βυζαντινά πράγματα, μπορούμε βάσιμα να υποστηρίξουμε ότι το "εξημερωμένο", άρα οικείο, πρόσωπο του αγίου που σχηματίζεται κατά τη μέση εποχή είχε αποδέκτες κυρίως τους ανθρώπους που σχετίζονταν καθ' οιονδήποτε τρόπο με την Εκκλησία. Ενισχύονται, έτσι, οι σκέψεις μας ως προς τους αποδέκτες των Βίων, οι οποίοι, διαπιστώνουμε τώρα, αποκτούν ως πρότυπο συμπεριφοράς πρόσωπα που τους μοιάζουν.

Για να επανέλθουμε όμως στη μέτρηση του χρόνου, πρέπει να σημειώσουμε πως η επιλογή να σχεδιάζεται ο άγιος ως οικείο πρόσωπο μας επιτρέπει να εξηγήσουμε το γιατί ο συγγραφέας δεν κάνει αυθαιρεσίες ως προς τις διάφορες περιόδους της ζωής του βιογραφούμενου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η περιοδολόγηση που κάνουν οι συγγραφείς των Βίων δεν απέχει από τη διάκριση των ηλικιών

—————————————

69. Πολύ παραστατική είναι η σχετική περιγραφή στον Βίο του Θεόδωρου του Συκεώτη (σελ. 109). Οι μοναχοί "επόθησαν το ομοίωμα του προσώπου αυτού [του αγίου] λαβείν... μνήμης αυτού διηνεκούς χάριν" και κάλεσαν έναν ζωγράφο που παρακολούθησε από μια τρύπα του τοίχου τον Θεόδωρο "ίνα σημειούμενος το είδος του πρόσωπου δυνηθή καθ' ομοίωσιν γράψαι αυτόν". Ανάλογα περιστατικά από Βίους παραθέτει η Κωνσταντίνα Μέντζου-Μεϊμάρη, "Απεικονίσεις δημοφιλών αγίων". Πρακτικά Α' Διεθνούς Συμποσίου: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση, Αθήνα 1989, 587-602. Από την πλευρά της ιστορίας της βυζαντινής ζωγραφικής και των αισθητικών της επιλογών εξετάζουν το ζήτημα οι Kazhdan - Manguire, "Byzantine Hagiographical Texts...", ό.π., 1-22.

70. B. Gazelles, Le corps de sainteté d'après Jehan Bouche d'Or, Jehan Paulus et quelques Vies des XIIe et XIIIe siècles, Genève 1982: η παραπομπή από τον A. Vauchez, "Saints admirables et saints imitables: Les fonctions de l'hagiographie ont-elles changé aux derniers siècles du Moyen Age?", Les fonctions des saints dans le monde occidental (IIIe-XIIIe siècle), École française de Rome, Rome 1991, 169.

Σελ. 52
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/53.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

που περιέχεται στη βυζαντινή νομοθεσία. Σύμφωνα με το δίκαιο, που στις σχετικές του διατάξεις δεν αλλάζει από τη ρωμαϊκή εποχή, οι άνθρωποι ήταν "ίνφαντες" ή "νήπιοι" ως τα 7 χρόνια τους, "άνηβοι" θεωρούνταν τα αγόρια ως τα 14 χρόνια τους και τα κορίτσια ως τα 12 και "αφήλικες" όλοι ως τα 25 χρόνια τους.71 Αυτή η διαπίστωση, ότι ο άγιος σχεδιάζεται ως οικείο πρόσωπο, μας επιτρέπει επίσης να ερμηνεύσουμε μια φαινομενική αντίφαση που διαπερνά τους Βίους: το γεγονός ότι, ενώ τον άγιο τον ενδιαφέρει μόνον ο χρόνος της σωτηρίας, ο βιογράφος του επιμένει στην περιοδολόγηση της επίγειας ζωής του.

Στη γραμμική και τελολογική αίσθηση του χρόνου που ως χριστιανός είχε ο βιογράφος,72 ήταν απαραίτητη η αναφορά στα στάδια της ζωής του αγίου που προετοίμασαν ήδη από τη γέννησή του (κάποτε και πριν από αυτήν) την επίτευξη του σκοπού, του "τέλους". Ακόμη πιο απαραίτητη ήταν η αναφορά στην αρχή και στην κατάληξη της ιστορίας, αναφορά που οργανώνει τον χρόνο. Αυτός ο ευθύγραμμος χρόνος διαιρείται σε κλάσματα που αντιστοιχούν σε έτη. Στα έτη, πρώτον, που περικλείουν οι ηλικιακές φάσεις της ανθρώπινης ζωής και έπειτα στα έτη που περνά ο άγιος στους διάφορους τόπους. Είναι γνωστό ότι από πολύ νωρίς η ζωή του Χριστού έγινε το πρότυπο που όφειλε να μιμηθεί κάθε χριστιανός.73 Η εξιστόρησή της απετέλεσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο δομήθηκε και η εξιστόρηση της ζωής των περισσοτέρων αγίων. Επιπλέον, ο χριστιανικός χρόνος είναι χρόνος διαβαθμισμένος με βάση το γεγονός της γέννησης του Χριστού που επιβάλλει τη χρονολόγηση

—————————————

71. Μ. Τουρτόγλου, "Οι ανήλικοι στο βυζαντινό και μεταβυζαντινό ποινικό δίκαιο", ανατ. από τα Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 60 (1985), 367.

72. A. J. Gourevitch, Les catégories de la culture médiévale, Paris 1983, 96-154.

73. Μ. Harl, "Les modèles d'un temps idéal dans quelques récits de Vie des Pères Cappadociens", Le Temps chrétien de la fin de l'Antiquité au Moyen Age IIIe-XIIIe siècles, Paris 1984, 222-224. Βλ. επίσης και Browning, "The Low Level Saint's...", ό.π., 123.

Σελ. 53
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/54.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

σε σχέση με αυτό.74 Επομένως στην πνευματική συγκρότηση του βιογράφου που κατά τεκμήριο ήταν μοναχός, η χρονολογική μέτρηση ήταν όχι μόνον ανάγκη, αλλά και υποχρέωση. Οι αριθμοί που επιλέγονταν είχαν συμβολική σημασία και πάντως φαίνεται ότι ανακαλούσαν συγκεκριμένα γεγονότα ή σύμβολα. Για παράδειγμα, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι o αριθμός 18 που συχνά απαντά στα κείμενα αντιστοιχεί προς τα αρχικά του ονόματος Ιησούς (ιη΄).75 Σε γενικές γραμμές εξάλλου, οι συγγραφείς των Βίων χρησιμοποιούσαν το Ιπποκράτειο σχήμα, που επιβίωσε κατά τον μεσαίωνα. Σύμφωνα με το σχήμα αυτό η ζωή του ανθρώπου χωρίζεται σε 7 ηλικίες: τη νηπιακή (ως τα 7 χρόνια), την παιδική (7-14 χρόνια), την εφηβεία (14-21 χρόνια), τη νεότητα (21-28 χρόνια), την ωριμότητα (28-50 χρόνια), τα γηρατειά (70 χρόνια) και το έσχατον γήρας (100 χρόνια).76

Ωστόσο, έχω τη γνώμη ότι αυτή η λόγια, ή αλλοιώς εκκλησιαστική, αντίληψη του χρόνου, που μόλις περιγράψαμε, συστηματοποιεί και κωδικοποιεί μίαν άλλη, κοσμικότερη και ίσως λαϊκότερη, αντίληψη. Αν δεχθούμε ότι στην προκαπιταλιστική κοινωνία ο χρόνος ταυτίζεται με το περιεχόμενό του, τότε η μόνη σαφής χρονολόγηση, για το διάστημα τουλάχιστον της ανθρώπινης ζωής, που μπορούσε να γίνει ευρέως κατανοητή ήταν αυτή που βασίζεται στην ηλικία, καθώς συνδέεται με βιολογικά χαρακτηριστικά που όλοι παρακολουθούσαν. Οι συγγραφείς των Βίων, λοιπόν, χρησιμοποιούν τις ηλικίες ως έναν τρόπο μέτρησης του χρόνου με τον

—————————————

74. J. Le Goff, Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής Δύσης, μετ. Ρίκα Μπενβενίστε, Θεσσαλονίκη 1993, 244.

75. G. J. M. Bartenick (éd.), Callinicos Vie d'Hypatios, (Sources Chrétiennes 177), Paris 1977, 77· η παραπομπή στο A. Le Boulluec, "Les schémas biographiques dans quelques Vies spirituelles des IVe et Ve siècles: Les itinéraires de l'ascèse", Le Temps chrétien de la fin de l'Antiquité au Moyen Age IIIe-XIIIe siècles, Paris 1984, 250, όπου και άλλα παρόμοια παραδείγματα.

76. Elizabeth Sears, The Ages of Man. Medieval Interpretations, Princeton University Press 1986, 38-47.

Σελ. 54
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/55.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

οποίο το κοινό τους ήταν εξοικειωμένο, ακριβώς γιατί ήθελαν, όπως είπαμε, ο άγιος να είναι οικείο πρόσωπο. Ο χρόνος δηλαδή γίνεται ένα μέσο διδαχής στην οποία σκόπευε ο Βίος.

Πρόθεση άλλωστε του βιογράφου δεν ήταν μόνον να γίνει γνωστή η ιστορία του αγίου, αλλά και να μείνει στη μνήμη των ανθρώπων που θα την άκουγαν ή θα τη διάβαζαν. Γι' αυτό δίνει έμφαση στον χρόνο που περνάει ο άγιος κατά τα διάφορα στάδια της ενήλικης ζωής του. Για τον ίδιο λόγο, νομίζω, τονίζει τη στενή χρονική σχέση που είχε ο ίδιος με τον άγιο. Η μαρτυρία του βιογράφου γίνεται αξιόπιστη, όχι μόνον επειδή έζησε ο ίδιος τα γεγονότα, αλλά και επειδή τα γεγονότα παρουσιάζονται ως πρόσφατα. Ο μεσαιωνικός άνθρωπος, ο οποίος αντιλαμβανόταν τον χρόνο σε συνάρτηση με τα γεγονότα της δικής του καθημερινότητας, δεν μπορούσε να συλλάβει την παραδειγματική αξία ενός προσώπου που η ζωή του χανόταν μέσα σε απροσδιόριστο και μακρινό παρελθόν. Ένα τέτοιο πρόσωπο ανήκε στη δικαιοδοσία των χρονογράφων και αφορούσε πεπαιδευμένους αναγνώστες. Πολύ συνειδητά επίσης ο βιογράφος χρησιμοποιεί ως πλαίσιο αναφοράς γεγονότα, όπως οι λιμοί ή οι πλημμύρες, τα οποία ο αποδέκτης του Βίου είχε το περιθώριο να θεωρήσει ως πλαίσιο αναφοράς και της δικής του ζωής. Ακόμη και γεγονότα, όπως η άνοδος στον θρόνο ή η βασιλεία ενός αυτοκράτορα -γεγονότα που εκ των υστέρων μας επιτρέπουν να τοποθετήσουμε στον χρόνο τον Βίο- στη λογική του συγγραφέα αναφέρονται όταν είχαν επιπτώσεις στην ευρύτερη κοινωνία. Χαρακτηριστικοί είναι οι Βίοι της εικονομαχικής περιόδου, όπου η δράση χρονολογείται εν σχέσει προς τη βασιλεία ενός εικονομάχου ή ενός εικονολάτρη αυτοκράτορα (π.χ. Βίος Πλάτωνα).77 Με εξαίρεση

—————————————

77. Αξιοσημείωτος είναι ο συνδυασμός χρονολογικών σημείων αναφοράς που κάνει ο μοναχός Σάββας στον Βίο του Ιωαννίκιου, 381: "Τω δε πέμπτω έτει της ευσεβούς βασιλείας Μιχαήλ και Θεοδώρας, τετάρτω δε της ορθοδοξίας, εννενηκοστώ τετάρτω της του πατρός ημών Ιωαννικίου ζωής, πεντηκοστώ δε δευτέρω της εκ κόσμου αναχωρήσεως και εξακισχιλιοστώ τριακοστώ πεντηκοστώ πέμπτω από κτίσεως κόσμου, δεκάτη ινδικτιώνι και μηνί νοεμβρίω πρώτη..." πέθανε ο άγιος.

Σελ. 55
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/56.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

τον Βίο του Αθανασίου της Λαύρας και τον Βίο του Ευθυμίου του Νέου, όπου ο χρόνος της ζωής του αγίου μετράται με βάση τα έτη από κτίσεως κόσμου, σε κανένα άλλο από τα κείμενα που μελέτησα δεν διακρίνεται μια ημερολογιακή αντίληψη του χρόνου στην εξιστόρηση της ζωής του άγίου. Σε ορισμένα μόνον κείμενα, στο τέλος της αφήγησης, ο συγγραφέας τοποθετεί τον θάνατο του βιογραφούμενου προσώπου σε συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.

Πιστεύω κατά συνέπεια ότι οι Βίοι, ανεξάρτητα από το κοινό προς το οποίο απευθύνονταν, αποτελούν μίαν αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για την έννοια του χρόνου όπως διαμορφώθηκε στα βυζαντινά χρόνια. Είτε είχαν αποδέκτες, όπως υποστηρίζω, κυρίως μέσα στις μοναστικές κοινότητες στην ενίσχυση των οποίων απέβλεπαν, είτε απευθύνονταν σε ευρύτερα στρώματα πιστών, οι Βίοι αντανακλούν καταρχήν την ευαισθησία στη χρονολόγηση που χαρακτηρίζει εν γένει τη χριστιανική θρησκεία. Αλλά, αν υπάρχει ένας συλλογικός χρόνος που μέσα σε μίαν κοινωνία ενοποιεί τους επιμέρους χρόνους, αυτός προκειμένου για την αγροτική βυζαντινή κοινωνία της μέσης εποχής μπορεί να εντοπιστεί στους Βίους ακριβώς λόγω του χαρακτήρα τους, Ο χρόνος, με άλλα λόγια, δεν ήταν δυνατόν να συλληφθεί παρά μόνον σε σχέση με την ανθρώπινη ζωή, ακριβώς γιατί σε μιαν αγροτική κοινωνία δεν μπορεί να είναι αφηρημένος.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να διατυπώσω μιαν ακόμη σκέψη. Διαπιστώνω ότι τα περισσότερα κείμενα του 10ου αιώνα, τα κείμενα δηλαδή που συνιστούν τον κορμό της αγιολογικής παραγωγής αυτής της περιόδου, έχουν περιορισμένες αριθμητικές αναφορές στην ηλικία του αγίου. Κάνω λοιπόν τη σκέψη ότι, όσο προχωρούμε στον βυζαντινό μεσαίωνα, η αριθμητική μέτρηση του χρόνου, έκφραση της λογιοσύνης και της δέσμευσης του συγγραφέα απέναντι στο δογματικό του σύστημα, υποχωρεί. Παραμένει όμως το κοινωνικό της υπόβαθρο που εξυπηρετεί αμεσότερα τους σκοπούς του κειμένου, αφού η μη λόγια αίσθηση του χρόνου δεν είναι αριθμητική. Είναι πιθανόν ότι αυτή η αλλαγή συνδέεται με την κρίση που 

Σελ. 56
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/57.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

αρχίζει να περνάει το μοναστικό ιδεώδες από το τέλος του 10ου αιώνα και ύστερα ως αποτέλεσμα της εμφάνισης ενός ανταγωνιστικού προς αυτό μοντέλου κοσμικού ήρωα, ο οποίος στην ουσία διαγράφεται ως μη ιστορικό πρόσωπο. Αποτελεί πάντως ένδειξη της προσαρμοστικότητας και άρα της ιστορικότητας των επιλογών που κάνουν οι φορείς της θρησκευτικής εξουσίας στο Βυζάντιο. Καταξιωμένοι εκφραστές τους είναι βεβαίως οι συγγραφείς των Βίων.

Η σταδιακή, μέσω επιμέρους θεμάτων, προσέγγιση των Βίων έκανε, νομίζω, φανερό ότι αυτό που επιχειρήθηκε ως τώρα ήταν να ελεγχθεί η αξία τους ως πηγής για τη συγκεκριμένη έρευνα.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες γράφονταν οι Βίοι, άλλα και το περιεχόμενό τους, καθιστούν σαφές ότι μέσα από τα κείμενα αυτά, όσα τουλάχιστον έχουν παραδοθεί, αναδύεται ο λόγος των élites που εκφράζουν την εκάστοτε πολιτική της βυζαντινής εκκλησίας. Ξέρουμε όμως ότι "η κουλτούρα των élites διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από μια διαδικασία με υλικά που δεν της ανήκουν καθεαυτά".78 Τα "υλικά" που δεν ανήκαν στον δογματικό λόγο της Εκκλησίας ή αλλοιώς τα υλικά που η Εκκλησία αντλούσε από υφιστάμενους κοινωνικούς κώδικες ήταν ενδιαφέρον να εντοπιστούν. Γι' αυτό έπρεπε να εξεταστεί η λειτουργία των κειμένων, τόσο ως προς την παραγωγή όσο και ως προς την πρόσληψή τους. Οι δυνατότητες όμως να μελετηθούν οι Βίοι από την πλευρά των αποδεκτών τους ήταν περιορισμένες, καθώς δεν υπάρχει τρόπος να διερευνηθεί το πώς αποκωδικοποιούσε η απροσδιόριστη κοινωνικά ομάδα των μοναχών τα εκπεμπόμενα μηνύματα. Έτσι, διερευνήθηκαν οι στόχοι των συγγραφέων και σε σχέση με αυτούς το πώς χρησιμοποιείται ο χρόνος μέσα στα κείμενα.

—————————————

78. R. Chartier, "Η διανοητική ιστορία σήμερα: πολιτισμικά συστήματα, νοητικές αναπαραστάσεις, κειμενικές πραγματικότητες", μετ. Ε. Γαζή, Διανοητική Ιστορία. Όψεις μιας σύγχρονης συζήτησης, Αθήνα 1996, 48-49.

Σελ. 57
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/58.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Η επιλογή των συγγραφέων να πλάσουν τον άγιο ως οικείο πρόσωπο αποδεικνύεται βοηθητική για την ερευνά μας. Η διαβάθμιση του χρόνου με βάση τις ηλικιακές φάσεις της ζωής του αγίου παίζει σημαντικό ρόλο στην αφήγηση, ακριβώς για να σχεδιασθεί το οικείο πρόσωπο του αγίου. Το ηλικιακό μοντέλο, που αναδύεται μέσα από τους Βίους, βασίζεται στους βιολογικούς κύκλους της ανθρώπινης ζωής και γι' αυτό έχει τις ρίζες του στη βυζαντινή κοινωνία πολύ περισσότερο από όσο στα πατερικά κείμενα. Θεωρώ ενδεικτικό, για παράδειγμα, ότι οι συγγραφείς των Βίων απομακρύνονται και τελικώς ξεχνούν το σχήμα των τριών ηλικιών του Μωυσή που η καθεμιά κάλυπτε 40 χρονιά της ζωής του.79

Τα αγιολογικά κείμενα λοιπόν μπορούν να χρησιμεύσουν ως πηγή για τη μελέτη των ηλικιών στο Βυζάντιο, επειδή αντλούν στοιχεία από έναν κοινωνικό κώδικα. Χρειάζεται, κατά συνέπεια, να αναλύσουμε αυτόν τον κώδικα στα καθέκαστον σημεία του, για να γίνει κατανοητό μέσα σε ποιες κοινωνικές συνθήκες διαμορφώθηκε.

—————————————

79. M. Harl, "Les trois quarantaines de la vie de Moise, schéma idéal de la vie du moine évêque chez les Pères Cappadociens", Revue des Études Grecques 80 (1967), 407-412.

Σελ. 58
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/59.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ

Σελ. 59
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/60.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες
Σελ. 60
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/61.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Ο ΑΓΙΟΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙ

Από τα κείμενα που επελέγησαν νομίζω ότι είναι χρήσιμο να παρατεθεί, συνοπτικά βεβαίως, η περιγραφή της παιδικής ηλικίας καθενός αγίου, ώστε να συγκεντρωθούν και να αναδειχθούν οι πληροφορίες που μπορούν να μας οδηγήσουν στη συγκρότηση μιας τυπολογίας.

Ο Θεόδωρος ο Συκεώτης γεννήθηκε στη Συκεώνα, ένα χωριό κοντά στην Άγκυρα. Η γιαγιά του είχε πανδοχείο και η μητέρα του ήταν εταίρα· τον απέκτησε από τη σχέση της με έναν αξιωματούχο, περαστικό από το πανδοχείο της μητέρας της, η οποία και τη βοήθησε στην ανατροφή του Θεόδωρου. Όταν ο άγιος έγινε 6 χρόνων, η μητέρα του σκέφθηκε να τον στείλει στην Κωνσταντινούπολη στην υπηρεσία του αυτοκράτορα· ο άγιος Γεώργιος όμως που παρουσιάστηκε σε όραμα την απέτρεψε και της προείπε τη μελλοντική εξέλιξη του παιδιού. Σε ηλικία 8 χρονών ο άγιος άρχισε κοντά σε έναν δάσκαλο τα πρώτα του μαθήματα ως τα 12 χρόνια του, οπότε αρρώστησε από πανούκλα. Στο διάστημα αυτό ήταν ήδη διακριτή η έφεσή του προς τον Θεό· συγχρόνως όμως ήταν ένα παιδί που συγχρωτιζόταν με τους συνομηλίκους του και έπαιζε μαζί τους, αν και ξεχώριζε από αυτούς λόγω της ωριμότητας και της γλυκύτητάς του.

Ο Αλύπιος ο Στυλίτης καταγόταν από την Αδριανούπολη της Παφλαγονίας. Η μητέρα του, ενώ τον κυοφορούσε, είδε ένα σημαδιακό γι' αυτόν όνειρο. Ο πατέρας του πέθανε, όταν ο άγιος ήταν τριών χρόνων. Τότε η μητέρα του τον πήγε στην εκκλησία "κηδεμόνα των ορφανών και χηρών μόνον επισταμένη αγαθόν τον Κύριον", όπου τον απογαλάκτισε και τον παρέδωσε στον μητροπολίτη

Σελ. 61
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/62.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

που τον ανέθρεψε "πνευματικώ... γάλακτι γράμμασί τε και θείων λόγων ηδύσμασι". Σύμφωνα με την άλλη εκδοχή του Βίου του, ο μητροπολίτης ανέθρεψε τον Αλύπιο "τα ιερά διδάσκων λόγια και προς την των γραμμάτων προπαιδείαν εκπονούμενος".

Ο Στέφανος ο Νέος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, Οι εύποροι γονείς του ήταν μεγάλοι σε ηλικία και βασανίζονταν από "απαιδία". Ο Στέφανος γεννήθηκε μετά από επέμβαση της Παναγίας. Σε ηλικία 6 χρόνων άρχισε να διδάσκεται τα ιερά γράμματα. Την εποχήν αυτήν, "εν τοις χρόνοις της αυτού μαθήσεως" έγινε αυτοκράτορας ο Λέων ο Γ' και οι γονείς του αγίου, επειδή φοβήθηκαν για την τύχη του στα μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης, όπου τον είχαν αφιερώσει, τον οδήγησαν στο όρος του Αυξεντίου στη Μικρά Ασία. Εκεί, ο Στέφανος, σε ηλικία 16 χρόνων, εκάρη μοναχός.

Ο Πλάτων γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από γονείς "ων το ευγενές επίσημον και ο τρόπος ουκ αγενέστερος". Η οικογένεια είχε δύο ακόμη παιδιά, κορίτσια, από τα οποία η μία έγινε μοναχή και η άλλη με τον γάμο της απέκτησε υψηλή κοινωνική θέση. Ο Πλάτων, χωρίς να δηλώνεται η ηλικία του, "κομιδή παίς τυγχάνων", έχασε τους γονείς του που πέθαναν σε μια μεγάλη επιδημία, η οποία αποδεκάτισε τον πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης.

Ο Θεόδωρος ο Στουδίτης γεννήθηκε και αυτός στην Κωνσταντινούπολη. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι, ευγενείς και κυρίως ευσεβείς που φρόντισαν ιδιαιτέρως για την εκπαίδευσή του. "Την μεν ουν πρώτην της ηλικίας επταετηρίδα αρμοζόντως της φύσεως διηνυκώς", άρχισε τη στοιχειώδη εκπαίδευση, συνεχίζοντας κατόπιν με ανώτερου επιπέδου μαθήματα στη γραμματική, τη ρητορική και τη φιλοσοφία.

Ο Πέτρος της Ατρώας είχε γεννηθεί στην Ελαία, κωμόπολη της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του ήταν άτεκνοι, αλλά με θεϊκή παρέμβαση απέκτησαν τελικά τρία παιδιά. Τον Πέτρο, όταν γεννήθηκε, η μητέρα του τον αφιέρωσε στον Θεό και μόλις τον απογαλάκτισε, τον παρέδωσε στον τοπικό επίσκοπο. Ο μητροπολίτης έχοντας εκτιμήσει τον Πέτρο, στην ηλικία των 12 χρόνων, "στεφάνω

Σελ. 62
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/63.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ιερατικώ την κεφαλήν του παιδός περικείρει".

'Ο Μακάριος της Πελεκητής γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από γονείς που ήταν "βασιλικαίς τιμαίς τετιμημένοι". Έμεινε ορφανός νωρίς και την ανατροφή του ανέλαβε ένας θείος του: "παρά τινι των συγγενών τα της νηπιότητος επαιδαγωγείτο, ον θείον η συνήθεια καλείν είωθεν", λέγει το κείμενο. Τα χαρακτηριστικά της ωριμότητας που οι άλλοι άνθρωποι, τα αποκτούν με την πάροδο του χρόνου, ο Μακάριος τα είχε εκ φύσεως και γρήγορα τελείωσε την εκπαίδευσή του που περιελάμβανε και "τα θύραθεν".

Ο Νικηφόρος του Μηδικίου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από γονείς ευσεβείς και πλούσιους. Είχε άλλα δύο αδέλφια που έγιναν επίσης μοναχοί. Ο πατέρας τους πέθανε, όταν ήταν μικροί, και την ανατροφή τους ανέλαβε η μητέρα τους, της οποίας οι παιδαγωγικές απόψεις περιγράφονται διά μακρών. Μέλημά της υπήρξε το να παραδώσει τους γιους της σε δασκάλους για "την μάθησιν των ιερών γραμμάτων". Σε ηλικία που δεν αναφέρεται, αλλά που πάντως ήταν μετά την εφηβεία, ο Νικηφόρος αποφάσισε να γίνει μοναχός.

Ο Ευθύμιος καταγόταν από την περιοχή της Άγκυρας. Όταν ήταν επτά χρόνων, o πατέρας του πέθανε. Λίγο αργότερα, η μητέρα του "ανάγραπτον αυτόν τοις στρατιωτικοίς εκδίδωσι κώδιξι" για να εξασφαλίσει το μέλλον του, και σε ηλικία που δεν αναφέρεται αποφασίζει να τον παντρέψει. Ο άγιος υπακούει στις επιθυμίες της, αλλά στα 18 χρόνια του εγκαταλείπει τη σύζυγο και τη θυγατέρα του, και γίνεται, μοναχός.

Ο Βλάσιος γεννήθηκε στο Αμόριο. Οι γονείς του, καλοί, ευγενείς και πλούσιοι, είχαν άλλα τρία παιδιά και ενδιαφέρθηκαν για τη διαπαιδαγώγησή τους, Όταν ο άγιος τελείωσε τη στοιχειώδη εκπαίδευση, "επεί τέλος η ακμή της πρώτης ηλικίας ελάμβανε", οι γονείς του ανέθεσαν την εκπαίδευσή του στον "πρόεδρο της μητροπόλεως", κοντά στον οποίο πήρε τον βαθμό του υποδιακόνου.

Ο Αθανάσιος ο Αθωνίτης, κατά κόσμον Αβράμιος, γεννήθηκε στην Τραπεζούντα από γονείς ευγενείς, που όμως πέθαναν πολύ νωρίς· ο πατέρας του, πριν ο ίδιος γεννηθεί, και η μητέρα του

Σελ. 63
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/64.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

"μετά το γαλακτοφορήσαι". Τον Αθανάσιο ανέλαβε τότε μια γυναίκα, προερχόμενη από την ίδια κοινωνική τάξη με τους γονείς του. Ο άγιος διέφερε από τα άλλα παιδιά, τα οποία συναναστρεφόταν. Μετά το τέλος της "πρώτης ηλικίας" παραδόθηκε σε γραμματιστή, διακρινόμενος από την έφεσή του για μάθηση. Στο τέλος της παιδικής του ηλικίας πέθανε και η θετή του μητέρα.

Ο Νίκων καταγόταν από το θέμα των Αρμενιάκων της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του ήταν ευγενείς, πλούσιοι και ενάρετοι. Μετά την "πρώτην ηλικίαν", παιδί δηλαδή ακόμη, ο άγιος διακρινόταν από τους συνομηλίκους του. Μόλις έφθασε στην "ήβη", συνειδητοποίησε την έφεσή του για τον ασκητικό τρόπο ζωής.

Ο Λάζαρος ο Γαλησιώτης καταγόταν από τη Μικρά Ασία. Οι γονείς του δεν ήταν πλούσιοι, αλλά "εκ των ιδίων χειρών ποριζόμενοι τα εις τροφήν". Ήταν άνθρωποι ευσεβείς και είχαν άλλα τέσσερα παιδιά. Όταν γεννήθηκε ο Λάζαρος, ένα φως που έλαμψε και η πρωτοφανής αντίδραση του βρέφους υπήρξαν σημάδια για τη μελλοντική μεγαλοσύνη του. Στα έξι του χρόνια, "επεί και προς λόγου διάρθρωσιν κατήντησεν η φωνή", οι γονείς του τον έστειλαν σε μοναστήρι, όπου έμεινε τρία χρόνια· έπειτα τον έστειλαν "προς μαθητείαν" κοντά σε έναν νοτάριο, όπου έμεινε άλλα τρία χρόνια. Τέλος για άλλα τρία χρόνια τον πήρε ένας θείος του στο μοναστήρι, όπου ζούσε, για να τον εκπαιδεύσει στα της εκκλησίας.

Ο Συμεών ο Νέος Θεολόγος καταγόταν από την Παφλαγονία. Οι γονείς του, ευγενείς και πλούσιοι, ενώ ήταν "απαλός έτι την ηλικίαν", τον έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στους συγγενείς τους, οι οποίοι είχαν υψηλή θέση στην αυτοκρατορική αυλή. Ο Συμεών παραδόθηκε σε γραμματιστή για τα εγκύκλια γράμματα και κατόπιν, "της τελεωτέρας απτόμενος ηλικίας και των τελεωτέρων ήπτετο μαθημάτων". Διδάχθηκε καλλιγραφία και γραμματική, αλλά γλίτωσε από τη φθοροποιό επίδραση της "θύραθεν παιδείας". Με την επιμονή του εκ μητρός θείου του, και παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του, έγινε "σπαθαροκουβικουλάριος" και μέλος της συγκλήτου σε ηλικία 14 χρόνων.

Ο Κύριλλος ο Φιλεώτης γεννήθηκε στη Φιλέα, ένα χωριό της

Σελ. 64
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/65.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Θράκης, Οι γονείς του δεν μνημονεύονται, αλλά από τα συμφραζόμενα του κειμένου φαίνεται ότι είχαν μεγάλη έγγεια περιουσία. Έμαθε "εκ βρέφους" τα ιερά γράμματα και ήταν ως παιδί "θεοσόφιστος". Λόγω της συμπεριφοράς του τον αποκαλούσαν "παιδαριογέροντα".

Η βραχύλογη εξιστόρηση της ζωής των αγίων ως παιδιών μάς υποδεικνύει καταρχήν αυτό που ήδη έχουμε αναφέρει. Ότι στην αντίληψη των βιογράφων τους τα όρια της παιδικής ηλικίας φθάνουν ως τα 12 χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα όρια δηλώνονται ρητώς (π.χ. Πέτρος, Νίκων80), ενώ στις περισσότερες, όπως θα δούμε, περιφραστικώς.

Ανάμεσα στη γέννηση και τα 12 χρόνια, ενδιάμεσο χρονολογικό ορόσημο είναι τα 6, 7 ή 8 χρόνια. Εκεί τοποθετείται το "τέλος της πρώτης ηλικίας", όπως απαντά σε ορισμένα κείμενα (π.χ. Βίος Αθανασίου ή Βίος Ιωαννικίου81), και τότε αρχίζει η εκπαίδευση του αγίου. Σε άλλα κείμενα το ενδιάμεσο αυτό ορόσημο συμπίπτει με τον απογαλακτισμό. Δεν είναι σαφές σε ποιαν ακριβώς ηλικία γίνεται, κατά τον συγγραφέα, ο απογαλακτισμός. Στην περίπτωση του Δαυίδ, για παράδειγμα, ο άγιος, "απογαλακτισθείς", στάλθηκε σε παιδοτρίβη, ενώ τον Πέτρο η μητέρα του τον έφερε στον μητροπολίτη μόλις τον απογαλάκτισε. Με τον ίδιο τρόπο δηλώνεται και η στιγμή κατά την οποία πεθαίνει η μητέρα του Αθανασίου. Ασφαλώς δεν έχει τόση σημασία να προσδιορίσουμε με ακρίβεια την ηλικία του απογαλακτισμού. Περισσότερο ενδιαφέρον έχει ο απογαλακτισμός σε συμβολικό επίπεδο, ως η στιγμή και η πράξη που χωρίζει δύο χρονικές περιόδους στη ζωή ενός ανθρώπου82.

—————————————

80. Βίος Νίκωνος, 30· Βίος Πέτρου, 71.

81. Βίος Αθανασίου, 6· Βίος Ιωαννικίου, 333.

82. Για τον ταξικό χαρακτήρα της γαλουχίας ως τρόπου ανατροφής του παιδιού βλ. Joëlle Beaucamp, "L'allaitement: mère ou nourrice?", JÖB 32/2 (1982), 549-558.

Σελ. 65
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/66.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Όπως συνάγεται από τα προηγούμενα και κυρίως από τη χρήση των όρων "πρώτη" και "δευτέρα" ηλικία στα κείμενα, στην αντίληψη αυτών των ανθρώπων η νηπιακή περίοδος ήταν σαφώς διακριτή.83 Η βρεφική ηλικία του αγίου αναφέρεται μόνον όταν συνδέεται με σημεία που προοιωνίζονται τη μελλοντική του εξέλιξη. Για παράδειγμα, γίνεται εκτενής λόγος για την επίσκεψη που έκαναν στην εκκλησία των Βλαχερνών οι γονείς του Στέφανου, 40 ημέρες μετά τη γέννησή του, οπότε και τον αφιέρωσαν στην Παναγία. Είναι χαρακτηριστική από αυτήν την άποψη η φράση με την οποία ο βιογράφος του Στέφανου ολοκληρώνει την περιγραφή της επίσκεψης: "Τοιαύτα τα... του Στεφάνου προπύλαια".84 Τα σημάδια είναι θεϊκά στην περίπτωση του Λάζαρου. Παρατηρούμε ότι τα σημάδια αυτού του είδους όλο και λιγοστεύουν όσο προχωρούμε στη μέση εποχή. Τελείως σχηματικά θα λέγαμε ότι από τον 6ο αιώνα85 θεϊκά, άρα υπερφυσικά, σημάδια, στη συμπεριφορά του αγίου ως βρέφους ξαναβρίσκουμε μόλις τον 11ο αιώνα στον Βίο του Λάζαρου. Στη διήγηση, που όπως διαπιστώσαμε έχει χρονική αλληλουχία, είναι στο σημείο αυτό -όταν περιγράφεται η νηπιακή ηλικία του βιογραφούμενου προσώπου-, όπου γίνεται λόγος για τη φροντίδα των γονέων.

Στη διάρκεια της δεύτερης από τις δύο περιόδους ο άγιος συνήθως αναφέρεται μόνον ως "παις". Ο Στέφανος όμως αναφέρεται και ως "ιερός νεανίας", ενώ ο Δαυίδ αμέσως μετά τη νηπιακή 

—————————————

83. Βλ. π.χ. Βίος Νίκωνος, 16: "Μόνος γαρ ούτος... την πρώτην έτι μετιών ηλικίαν και εις παίδας εξεταζόμενος, ου κατά παίδας είχε το φρόνημα..."· Βίος Στεφάνου του Νέου, 97: "οι γονείς... τούτον την των παίδων ηλικίαν υπερβάντα και εξαετή εληλακότα χρόνον..."· Βίος Λαζάρου, 509: "επεί δε και προς λόγου διάρθρωσιν κατήντησεν η φωνή και τον έκτον της ηλικίας χρόνον τετέλεκεν"· Βίος Ιωαννικίου, 333-334: "Εν τη πρώτη... ων ηλικία, ήγουν επταετία... Και τούτο επράττετο αυτώ... διά πάσης αυτού της δευτέρας ηλικιώσεως...".

84. Βίος Στεφάνου, 96.

85. Βλ. για τον Συμεών τον Στυλίτη πιο κάτω, σελ. 74 της παρούσας εργασίας.

Σελ. 66
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/67.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ηλικία γίνεται "μειρακίσκος". Ό,τι πάντως προσδιορίζει αυτήν την περίοδο της ζωής του είναι η "μάθησις", η κατά το μάλλον ή ήττον δηλαδή συστηματική εκπαίδευση του αγίου έξω από το πλαίσιο της οικογένειας.

α) Η φροντίδα των γονέων

Στους Βίους ο άγιος προέρχεται από γονείς πάντοτε ευσεβείς και συχνά ευγενείς. Είναι παιδί, ανήκει δηλαδή σε ξεχωριστή ηλικιακή κατηγορία, ως τα 12 χρόνια του. Στην κατηγορία αυτή τον κατατάσσει η φροντίδα των γονέων του. Γενικώς, όλοι οι γονείς, φυσικοί ή θετοί, φροντίζουν τα παιδιά τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι στον Βίο του Αθανασίου σημειώνεται ότι η θετή του μητέρα πέθανε, μόλις o άγιος "την παιδικήν ηλικίαν παρήλασεν".86 Σε ορισμένες περιπτώσεις περιγράφεται η γονεϊκή φροντίδα για τη συντήρηση του παιδιού. Στον Βίο, για παράδειγμα, του Θεόδωρου του Συκεώτη περιγράφεται διά μακρών η αγωνία της μητέρας του επειδή ο Θεόδωρος, σε παιδική ακόμη ηλικία, δεν τρεφόταν κανονικά και δεν επέστρεφε στο σπίτι του στη μεσημεριανή διακοπή των μαθημάτων για να γευματίσει, προτιμώντας να αποσύρεται σε μια καλύβα. Μια ενδιαφέρουσα περιγραφή της φροντίδας του γονιού για το παιδί του διαβάζουμε στον Βίο του Θεοδώρου του Τήρωνος. Επειδή η μητέρα του αγίου είχε πεθάνει κατά τη λοχεία, ο πατέρας του "ουχ ευρίσκων τιθηνήν εσκέψατο τέχνην το παιδίον εκθρέψαι· και δη πυρούς καθαίρων και πτίσσων κριθάς άμφω τε εψών αρμοδίως συν ύδατι και μέλιτι μιγνύς το αρκούν εις αγγείον μετέβαλεν υελούν έχον εκτύπωμα τιτθίου, όπερ το βρέφος αντί μαστών συνέχον τω στόματι καθάπερ γάλα τον χυλόν ηδέως εφείλκετο".87 Στη συνέχεια περιγράφεται πώς ο πατέρας έτρεφε τον μικρόν, όταν απέκτησε τα πρώτα του δόντια. Ακόμη και γονείς όπως η μητέρα

—————————————

86. Βίος Αθανάσιου, 7.

87. Η. Delehaye, Les légendes grecques de Saints militaires, Paris 1909 (ανατ. 1975), 185.

Σελ. 67
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/68.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

του Αλυπίου ή ο πατέρας του Λάζαρου του Γαλησιώτη που πηγαίνουν το παιδί τους σε νηπιακή ηλικία στο μοναστήρι το κάνουν από φροντίδα γι' αυτό. Δεν είναι βεβαίως τυχαίο ότι αυτοί οι γονείς είναι οικονομικά ασθενείς, επομένως η απόφασή τους συνδυάζεται με την πρακτική της Εκκλησίας να γίνεται ανάδοχος φτωχών παιδιών.88 Στο ίδιο πνεύμα είδαμε ότι η μητέρα του Θεόδωρου του Συκεώτη σχεδίαζε όταν ο Θεόδωρος θα έφθανε στην ηλικία των 6 χρόνων να τον στείλει στην Κωνσταντινούπολη στην υπηρεσία του αυτοκράτορα.

Η γονεϊκή φροντίδα πάντοτε αφορά την ηθική διαπαιδαγώγηση του παιδιού· σε όλους τους Βίους τονίζεται ότι οι γονείς φρόντισαν για την ανατροφή του αγίου, "εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου". Αυτή η φροντίδα άρχιζε από τη νηπιακή κιόλας ηλικία. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι Εβραίοι γονείς του Κωνσταντίνου, για τους οποίους δηλώνεται ρητώς ότι δεν παρείχαν την πρέπουσα "γονική βοήθεια" προς την ορθή πίστη στο παιδί τους. Φρόντισαν ωστόσο και αυτοί να τον μορφώσουν και να τον μυήσουν στον εβραϊκό νόμο. Κατά κανόνα, δεν προσδιορίζεται το περιεχόμενο της ανατροφής, ούτε οι παιδαγωγικές μέθοδοι των γονέων. Το μόνο κείμενο από όσα μελέτησα, στο οποίο γίνεται λόγος για το περιεχόμενο της ανατροφής του αγίου, είναι ο Βίος του Νικηφόρου του Μηδικίου. Η μητέρα του, που είχε την ευθύνη του ίδιου και των αδελφών του μετά τον θάνατο του πατέρα τους, τους απαγόρευε "το τηνικάδε

—————————————

88. Το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τη φροντίδα των φτωχών και ανυπεράσπιστων παιδιών επισημαίνει και η Ann Moffatt, "The Byzantine Child", Social Research 53 (1986), 719-722. Η ίδια πρακτική διαφαίνεται και στα μεταγενέστερα Τυπικά των μοναστηριών. Πρβλ. το Τυπικό της μονής της Κεχαριτωμένης στην Κωνσταντινούπολη (Ρ. Gautier, "Le typikon de la Theotokos Kécharitoménè", RΕΒ 43 (1985), 41): "ανατρέφεσθαι... και δύο παιδία εν τη μονή διοριζόμεθα, και ανάγεσθαι και παιδεύεσθαι... και αποκείρεσθαι". Τον 13ο αιώνα ο μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιωάννης Απόκαυκος περιγράφει τη σχέση του με ανήλικα παιδιά, τα οποία "προσελάβετο" για να τα αναθρέψει, συχνά σε συμφωνία που έκανε με τη μητέρα τους, πριν ακόμα εκείνα γεννηθούν (βλ. σχετικά Αντωνία Κιουσοπούλου, Ο θεσμός της οικογενείας στην Ήπειρο κατά τον 13ο αιώνα, Αθήνα 1990, 159-162).

Σελ. 68
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/69.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ακμάζουσι κώμοις πελάζειν και ιπποδρομικαίς θεωρίαις, έτι μην θεάτροις εικαίων και οψιμαθών είτουν αγυρτωδών οις ήδονται παίδες". Επίσης τους απαγόρευε να παίζουν και ποτέ δεν τους αντιμετώπιζε με θωπείες για να μην τους κάνει "ευζώους και φιληδόνους".89 Απόηχο ίσως των εφαρμοζόμενων παιδαγωγικών μεθόδων διακρίνουμε και στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς του Λουκά του Στειριώτη αντιμετώπιζαν την άρνησή του να τραφεί κανονικά: προσπαθούσαν να τον ξεγελάσουν ανακατεύοντας στο φαγητό του μαγειρεμένο κρέας.90 Είναι πάντως ενδιαφέρον ότι σε κανένα κείμενο η φροντίδα των γονέων δεν περιγράφεται με λέξεις δηλωτικές της αγάπης. Μοιάζει να απασχολεί τον συγγραφέα μόνον το αποτέλεσμα μιας εξ ορισμού "σωστής" ανατροφής. Συνηθέστατα, γίνεται μνεία της εκπαίδευσης του αγίου, η διάρκεια και το περιεχόμενο της οποίας εξαρτάται από την κοινωνική θέση της οικογενείας του. Ο βιογράφος ωστόσο δεν παραλείπει να τονίσει ότι ήταν οι γονείς που φρόντισαν για την επιλογή του διδασκάλου κατά το πρώτο αλλά και κατά τα επόμενα, όπου υπάρχουν, στάδια, της εκπαίδευσης του αγίου.

β) Η εκπαίδευση του αγίου

Εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, τις οποίες θα σχολιάσουμε, όπου ο άγιος δεν παίρνει ούτε τη στοιχειώδη μόρφωση, στις άλλες περιπτώσεις ο βιογράφος αναφέρεται στην εκπαίδευσή του, συνήθως κοντά σε έναν δάσκαλο ή σε έναν κληρικό. Στις περιπτώσεις αυτές διακρίνουμε δύο φάσεις, τη φάση της στοιχειώδους και τη φάση της "μέσης" εκπαίδευσης.

Το περιεχόμενο και η διάρκεια της στοιχειώδους εκπαίδευσης δεν δηλώνεται με τον ίδιο τρόπο για όλους τους αγίους. Ο Βλάσιος "είχετο της νηπιώδους διδασκαλίας... την των γραμμάτων εκπαιδευόμενος μάθησιν", μετά το τέλος της "πρώτης" ηλικίας. Ο 

—————————————

89. Βίος Νικηφόρου του Μηδικίου, 406-407.

90. Βίος Λουκά του Στειριώτη, 163.

Σελ. 69
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/70.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Στέφανος 6 χρόνων άρχισε "την των ιερών γραμμάτων μάθησιν προπαιδείας", ενώ ο Αθανάσιος παραδόθηκε σε "γραμματιστή" για τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Σε γραμματιστή παραδόθηκε και o Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο οποίος εν συνεχεία "της θύραθεν παιδείας ήπτετο, ...γραμματικήν ή γλώσσαν οίδεν εξελληνίζειν και ποιήμασιν προσανέχειν τάχιστα παραλαμβάνει".91 Στην άλλη εκδοχή του Βίου του ο Θεόδωρος ο Στουδίτης άρχισε τη στοιχειώδη εκπαίδευση στα 7 χρόνια του.92 Τον Θεόδωρο τον Τήρωνα σε ηλικία 6 χρόνων o πατέρας του τον έδωσε σε "χαμαιδιδάσκαλο", κοντά στον οποίο έμεινε τρία χρόνια. Τρία χρόνια επίσης, από την ηλικία των 6 ετών, μάθαινε τα ιερά γράμματα σε μοναστήρι ο Λάζαρος, Τέλος, ο Δαυίδ από τη Μυτιλήνη, "απογαλακτισθείς" και ως την ηλικία των 9 χρόνων παραδόθηκε σε "παιδοτρίβη" για να μάθει τα ιερά γράμματα. "Ολίγα" ιερά γράμματα έμαθε μικρός "εκ βρέφους", λέγει ο βιογράφος του, και ο Κύριλλος. Ο βιογράφος του Ιωαννικίου αναφέρει με απέχθεια ότι οι γονείς του αγίου, επειδή ήταν εικονομάχοι, θέλησαν να τον κρατήσουν αμόρφωτο και στην ηλικία που κανονικά έπρεπε να αρχίσει τα μαθήματά του τον έστειλαν να φυλάει γουρούνια.93

Οι Βίοι, λοιπόν, μας πληροφορούν, μέσα από την παρεμφερή περιγραφή της συγκεκριμένης φάσης στη ζωή του αγίου, ότι η στοιχειώδης εκπαίδευση άρχιζε όταν το παιδί ήταν 6-8 χρόνων και διαρκούσε 3-4 χρόνια. Για τον Δαυίδ ξέρουμε τι έμαθε αυτά τα χρόνια κοντά στον δάσκαλό του: "την προπαιδείαν και τα του προφήτου και ομωνύμου θεόπνευστα τετερίσματα".94 Την "προπαιδείαν" και "ιερούς λόγους" διδάχθηκε και ο Αλύπιος από τον μητροπολίτη που ανέλαβε την ανατροφή του. Τους Ψαλμούς, αν και όχι πολύ καλά, φαίνεται ότι μάθαινε και o Θεόδωρος ο Συκεώτης, ενώ ο Στέφανος σχολιάζεται ότι παρακολουθούσε τα μαθήματά του καθημερινά.

—————————————

91. Βίος Θεοδώρου του Στουδίτη, 117

92. Ό.π., 237.

93. Βίος Ιωαννικίου, 333.

94. Βίος Δαυίδ..., 214.

Σελ. 70
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 51
  30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

  εκφράζεται κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

  Εφόσον ισχύουν οι παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί ως προς τον "στρατευμένο" χαρακτήρα των Βίων, τότε είναι πιθανόν ότι ο χρόνος -ακριβέστερα ο τρόπος με τον οποίο μετράται ο χρόνος- υπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο γράφονται τα κείμενα αυτά. Αποβλέποντας δηλαδή ο συγγραφέας στη διδαχή χρησιμοποιεί ένα στοιχείο που για να λειτουργήσει πρέπει να είναι οικείο στον αποδέκτη του Βίου. Άρα, η έννοια του χρόνου μετρήσιμου κατά έτη και διαβαθμισμένου με βάση τις διάφορες φάσεις της ανθρώπινης ζωής, όπως τη χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, πρέπει να είναι μια έννοια κατανοητή.

  Τα κείμενα, για τα οποία γίνεται εδώ λόγος, έχουν γραφτεί ανάμεσα στον 7ο και τον 11ο αιώνα. Την εποχή αυτή, οι φορείς της εκκλησιαστικής εξουσίας επιλέγουν ως άγιο τον μοναχό, θέλοντας να ενισχύσουν τον μοναχισμό που εντάσσεται στους κόλπους της επίσημης Εκκλησίας. Μέσα εξάλλου στη γενικότερη εκκλησιαστική πολιτική που είναι η κατά Χριστόν άσκηση της καθημερινής ζωής και προκειμένου να συγκεράσουν την πολιτική αυτή με τον ειδικότερο στόχο τους προβάλλουν ως πρότυπα ανθρώπους που τουλάχιστον ως την ώρα που αγιάζουν έχουν μια σχεδόν φυσιολογική ζωή. Είναι παιδιά, σοφότερα βεβαίως και ησυχότερα από τα άλλα, που ζουν με τους γονείς τους, γίνονται νέοι που παρά την έλξη τους για το θείο βασανίζονται από σαρκικές επιθυμίες και υπόκεινται ως έναν βαθμό αρχικά στις συμβάσεις της τάξης και του περιβάλλοντός τους.

  Στη μέση εποχή, κατά την εύστοχη παρατήρηση του A. Καζντάν, οι άγιοι εξημερώθηκαν και σε αντίθεση με τους αγίους της πρώιμης εποχής δεν ζούσαν πια στο περιθώριο της κοινωνίας απορρίπτοντάς την.68 Δεν είναι ίσως άσχετη προς τη σημειούμενη "εξημέρωση" του βυζαντινού αγίου η αισθητική επιλογή, που γίνεται αυτήν την εποχή και απαντά με πολλές ευκαιρίες και μέσα στα κείμενά μας, να ζωγραφίζεται ο άγιος, όπως ήταν στην 

  —————————————

  68. Kazhdan, "Ο τέλειος μοναχός...", ό.π., 206-208.