Συγγραφέας:Ελεγμίτου, Ελένη
 
Μπακαλάκη, Αλεξάνδρα
 
Τίτλος:Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναικεία καθήκοντα
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:9
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:302
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1929
 
Περίληψη:Οι συγγραφείς της μελέτης αυτής επιχειρούν μια πρώτη προσέγγιση του ζητήματος της εκπαίδευσης «εις τα του οίκου», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ιδεολογικό περιεχόμενο της διδασκαλίας, όπως αυτό διαγράφεται μέσα από σχολικά προγράμματα, νόμους, εγχειρίδια και άλλες πηγές, και προσπαθούν να ανασυγκροτήσουν τις απόψεις αυτών που κατά καιρούς επεξεργάστηκαν εναλλακτικές εκδοχές της εκπαίδευσης στα του οίκου, εργάστηκαν για την προώθησή της ή διαφώνησαν με την κατεύθυνσή της. Η μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο αφορά την περίοδο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως τις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ τo δεύτερο πραγματεύεται την εξέλιξη της εκπαίδευσης στα «του οίκου» από το 1904, χρονιά που συγκαλείται το Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον, έως το 1929.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 16.02 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 291-306 από: 306
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/19/gif/291.gif&w=600&h=9159. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

L'EDUCATΙON DOMESTIQUE ET LES DEVOIRS FÉMININS

(dernier quart du XIXème siècle à 1929)

ALEXANDRA BACALAKI - HÉLÈNE ELEGMITOU

Résumé

La première partie de ce livre concerne la période allant de la fondation de l État grec aux débuts du XXème siècle. Dans l'introduction est signalée que la base de la mise en place, aussi bien que la dévalorisation de l'éducation féminine fut la conception selon laquelle l'instruction scolaire devait répondre aux exigences de la vocation féminine, dictées par les qualités spécifiques physico-biologiques et psychologiques des femmes. Ceux qui soutenaient que l' instruction excessive des femmes engendrait des dangers pour elles-mêmes et pour la société aussi bien que les défenseurs du droit des femmes à l éducation s' accordaient sur le fait que le but primordial de 1' école était de préparer les élèves aux devoirs de l' épouse, de la mère et de la maîtresse de maison. Cependant cet accord ne préjugeait pas d' une concordance de vues sur la quantité et la teneur de 1' enseignement en question qui causèrent souvent conflits et embarras. Car du point de vue de la vocation féminine aucun détail de l' enseignement des devoirs domestiques n' aurait pu être indifférent ou innocent,

Σελ. 291
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/19/gif/292.gif&w=600&h=9159. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

ce qui rendait sa programmation et son contrôle une question en même temps urgente et difficile à résoudre.

Le premier chapitre traite des arts féminins, objets d' artisanat et ouvrages qui constituaient 1' élément de base de l' enseignement du premier et second degré des filles. Bien que considérée unanimement comme nécessaire, cette activité «si féminine» n' était pas sans présenter quelques dangers. La tendance au formalisme et à l' uniformité mise à part, la nécessité de réglementer cet enseignement fut dictée par l' idée que le trop d'importance pris par les ouvrages décoratifs mais aussi l5 attachement à la mode européenne cultivé dans les écoles supérieures pour filles et dans les revues féminines encourageait 1' exhibition, 1' aspiration au luxe et 1' imitation de tout ce qui est étranger, L' exigence d' ouvrages «utiles» a souvent pris les couleurs de l' authenticité grecque et a été inséré dans l' effort plus Vaste de la quête d' une identité culturelle nationale qui aurait différencié la Grèce de 1' Europe et au même moment l' aurait valorisé aux yeux de celle-ci.

Dans les écoles générales pour filles l' enseignement des métiers féminins s' adressait à un public où les classes sociales étaient mélangées — aux élèves de l' école primaire (la seule à laquelle avaient accès les filles jusqu'en 1914) et aux futures institutrices qui en général boursières poursuivaient leurs études dans les écoles supérieures privées pour filles, où complétaient aussi leur éducation des filles de familles aisées. Par contre la formation spécialisée dans les métiers féminins et les travaux domestiques organisée par des institutions féminines de bienfaisance et qui a constitué la première forme d'enseignement technique professionnel féminin était destinée à des jeunes fines pauvres ayant besoin de travailler. Cependant, de même que dans les écoles d' enseignement général il n' était pas exempt d' une signification économique, puisqu' il se proposait d' aider les élèves à économiser et au besoin à gagner de 1' argent, les buts de l' enseignement professionnel ne se

Σελ. 292
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/19/gif/293.gif&w=600&h=9159. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

limitèrent pas à l' exploitation de ces connaissances sur le marché du travail mais incluèrent leur mise en valeur dans le foyer et furent liés à la formation «morale» des filles. Dans les deux cas l' enseignement des métiers féminins fut dicté par le principe selon lequel les besoins d' instruction des femmes étaient avant tout déterminés par leur sexe — principe sur lequel s' appuya également l' École Professionnelle pour les Ménagères, fondée par 1' Union des Femmes Grecques en 1897 avec l' intention de former d' un côté des maîtresses de maison et de 1' autre des ouvrières et des domestiques, L' enseignement professionnel pour les métiers féminins et les travaux domestiques a offert de nouveaux débouchés pour un travail rémunéré à des femmes pauvres en accentuant cependant 1' identification particulière des femmes au foyer, ce qui légitimait le caractère d' appoint de ce travail.

Le second chapitre examine le contenu de l' économie domestique, matière qui apparut dans les programmes des écoles supérieures pour filles après 1850 au moyen de manuels qui circulèrent pendant les trois dernières décennies du XIXe siècle afin de guider les lectrices, élèves et maîtresses de maison, dans les devoirs domestiques. La presse féminine consacrait souvent également des articles à ces devoirs, tandis que les femmes qui militaient pour «l' élévation de leur sexe» voyaient en l' économie domestique la quintessence d' une éducation permettant aux femmes d' assumer leur devoirs spécifiques, consolidant leur prépondérance au foyer et contribuant à la reconnaissance sociale du travail effectué dans celui-ci.

Les auteurs de ces manuels mettent 1' accent sur les vertus féminines indispensables à la maîtresse de maison pour que celle-ci réussisse dans sa tâche, mais ils se séparent quant à la façon de concevoir le bien-être domestique, ce vers quoi elle devrait diriger ses efforts. C' est ainsi que Xenophon Zygouras (1875, 1878, 1887) pense que le bien-être est assuré lorsque la logique du profit s'installe au foyer, et considère que  

Σελ. 293
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/19/gif/294.gif&w=600&h=9159. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

l'économie domestique permet à la maîtresse de maison d' accroître la richesse familiale en lui enseignant les principes «scientifiques» de l' économie. Leontias (1887) aussi souhaite que la maîtresse de maison soit initiée aux secrets de la gestion, mais en même temps elle attribue au foyer les caractéristiques d' une petite oasis, cadre d'une vie familiale heureuse, et inclut dans son livre des directives pour 1' entretien du mobilier et de l' habillement, la propreté et les rapports que doivent avoir entre eux les membres de la famille et vis à vis de tiers. Le Traité d' économie domestique, ouvrage traduit du français en 1871, aussi bien que le manuel d'Aglaé Préveziotou (1892) identifient plus encore le bien-être à la propreté, l' ordre et le confort dans la maison. Enfin tous les auteurs considèrent la santé comme un élément constitutif du bien-être et confient à la maîtresse de maison la prévention des maladies et des soins aux malades.

Comme ce fut le cas en Europe Occidentale et aux États Unis d' où proviennent les modèles mis en avant dans les manuels, 1' économie domestiques en Grèce s' adressa à 1' ensemble des femmes en tant que membres non pas d' une société constituée de classes mais d' un monde avant tout divisé selon les sexes. Dans les manuels prédomine le modèle du foyer grand-bourgeois fonctionnant sous la direction de la maîtresse du maison mais aussi avec!'aide de domestiques. Les préceptes moraux de l' économie domestique sont pourtant formulés comme vérité universelle devant éclairer la vie de toute femme indépendamment des moyens de la famille, moyens auxquels elle doit toujours ajuster ses diverses activités.

Néanmoins Zygouras et Leontias font dépendre de 1' économie domestique des sujets tels que la vocation de chaque sexe, la place de la femme dans la famille et la société, son rapport à 1' homme, son rôle dans 1' économie ainsi que ses droits a 1' éducation qui constituent les aspects principaux de la question féminine a cette époque. Conformément à 

Σελ. 294
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/19/gif/295.gif&w=600&h=915 9. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

l'esprit du XIXe siècle, ils renvoient les modèles du comportement féminin à la nature et inversement. Cependant dans leurs oeuvres ainsi que d' autres ouvrages de l' époque la nature est décrite comme un domaine ambigu sur lequel sont projetées afin d' être mis en valeur des conceptions différentes ou même opposées de la vocation féminine. G' est ainsi que les auteurs invoquent la nature pour démontrer la nécessité de confier aux femmes les travaux domestiques mais aussi leur capacité d' exceller dans des professions comme le négoce, la pharmacie ou la télégraphie si elles se trouvaient dans l' obligation de travailler.

La seconde partie du livre concerne la période 1904-1929. Le premier chapitre suit le cheminement de l' éducation domestique comme celle-ci se dessine dans le cadre des visées, expériences et programmes réformateurs de F époque, Y sont examinés les conceptions exprimées lors du Premier Congrès Hellénique de l' Éducation de 1904, conceptions qui furent centrées sur le besoin d'élargir l' enseignement élémentaire des filles, de renforcer le sens patriotique des élèves, d' augmenter les heures de 1' enseignement domestique et de l' adapter aux exigences du plus grand nombre par 1' octroi de connaissances «utiles» et non pas superficielles.

Par la suite est examiné l' enseignement des devoirs domestiques à 1' École Supérieure pour filles de Volos qui a fonctionné de 1908 à 1911 sous la direction de Alexandre Delmouzos. Les principes du courant pour la démotique dans l' enseignement qui y furent appliqués n' impliquaient pourtant pas une remise en question de la vocation naturelle des sexes. L' enseignement des travaux domestiques d' horaire réduit avait pour but d' insuffler aux élèves l' idéal ménager, dans le cadre d' un programme basé dans son ensemble sur la conception que les exigences de la famille bourgeoise moderne, cultivée et ouverte au progrès déterminaient aussi les besoins éducatifs des femmes.

Σελ. 295
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/19/gif/296.gif&w=600&h=9159. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

Par ailleurs le mémoire du Groupe pour 1' Enseignement adressé au Conseil Central de l' Enseignement Primaire (1912) ainsi que les projets de loi sur 1' enseignement de 1913, signalaient la nécessité de combattre le modèle grand-bourgeois de la femme-poupée au moyen d' une éducation qui préparerait les filles aux travaux utiles du ménage et ferait partie des programmes des écoles primaires et des écoles publiques du secondaire que 1' on proposait de fonder. Les premières écoles de ce genre, les Écoles Urbaines de trois ans d' études furent fondées en 1914 dans le but de préparer les filles aux travaux domestiques et leur offrir une éducation plus générale. Les premiers lycées pour filles de six ans d' études furent fondés en 1917.

Enfin la réforme de l' enseignement de 1929 prévoyait le remplacement des Écoles Urbaines par les Écoles Supérieures pour filles d' une durée de quatre ans fondées dans le but de préparer les élèves surtout aux travaux ménagers, tandis que les leçons de "devoirs domestiques" étaient mises en marge de 1' enseignement féminin au Lycée, par ailleurs semblable à celui des garçons. C' est en 1929 également que fut fondée l' École Normale d' Enseignement Ménager Charocopion.

Le deuxième chapitre examine les propositions sur l' organisation de l' enseignement des travaux ménagers ainsi que les réactions exprimées du côté du mouvement féministe concernant l' attitude de l' état à ce sujet. Au début du XXe siècle les porte-paroles du féminisme philanthropique avec à sa tête Callirroe Parrein continuaient de mettre en avant la tâche de 1' épouse, de la mère et de la maîtresse de maison en tant que contribution majeure de la femme à la société et intensifiaient leurs efforts pour "assainir" le ménage "populaire" et renforcer le sens patriotique des femmes et du "peuple" en général.

Après la fondation de la Ligue pour les Droits de la Femme en 1920, le mouvement féministe s' engagea dans une nouvelle voie qui dura jusqu' à la proclamation de la Dictature

Σελ. 296
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/19/gif/297.gif&w=600&h=9159. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

de I. Métaxas en 1936. Le rôle de l' épouse, mère, maîtresse de maison n' est plus la préoccupation centrale du nouveau féminisme qui s' est tourné vers la revendication du droit de vote et du travail salarié. Dans le domaine de l' éducation les féministes revendiquaient un système scolaire qui reconnaîtrait et garantirait le droit des femmes au travail. Elles furent en total désaccord avec la création des Écoles Supérieures pour filles et proposèrent d' aligner l'enseignement féminin sur celui des hommes, tout en continuant à enseigner aux filles certaines matières spécifiques concernant le ménage et l' éducation des enfants et de créer des écoles de travaux domestiques du premier et second degré ainsi que des écoles de travaux agricoles et ménagers. Elles considéraient que ces écoles comme 1' école normale Charocopion mais aussi la technologie ménagère contemporaine contribueraient à la modernisation, la rationalisation et la professionnalisation du travail domestique qui restait toujours une affaire de femmes.

Les féministes de l' entre-deux-guerres n' acceptèrent pas que les travaux ménagers soient un frein à la revendication de 1' égalité sans pourtant contester explicitement ou globalement la vocation «naturelle» des sexes. De plus bien que les femmes radicales ne s'y reconnaissaient pas, le conception selon laquelle la tâche primordiale des femmes était l' entretien de la maison et de la famille continuait de s' exprimer dans la mouvance féminine plus large. Quand les féministes radicales se tournèrent vers la lutte antifasciste en reléguant au second plan ou même en abandonnant les organisations féminines, cette conception ne se trouva pratiquement plus contredite.

Le dernier chapitre examine le contenu des devoirs domestiques au XXème siècle à travers trois manuels. Irène Pratsika (1915) conçoit le foyer comme le lieu de travail de la femme et considère la propreté comme le travail principal de la ménagère. Pour Helma Poetz (1901) le foyer est en

Σελ. 297
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/19/gif/298.gif&w=600&h=9159. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

plus le miroir de la famille décente. Selon enfin Ekatérini Varouxaki (1923) le foyer est une unité économique, lieu où se déroulent les rapports familiaux et partie d' un ensemble plus vaste — la «patrie» ou la «nation»; mais avant tout il est le bastion de l' hygiène. La sauvegarde de la santé de la famille est le devoir suprême de la maîtresse de maison.

La femme décrite par les manuels exécute tous les travaux à elle seule et ne s' occupe que du ménage. La réussite dans sa tâche dépend bien plus de sa capacité d' appliquer efficacement des connaissances et des techniques que de sa capacité à exercer des tâches administratives ou d'imprimer au foyer une certaine éthique. Généralement, à l' opposé des manuels anciens, ceux du XXe siècle mettent plus fortement l' accent sur la technique du travail domestique. Ce fait relève de la conception selon laquelle l' éducation aux choses de la maison devrait avant tout cultiver l' idéal de la femme en tant que ménagère — conception reliée à l' exigence d' une généralisation de l' enseignement féminin pour qu' il réponde aux besoins des filles provenant de familles aux revenus moyens ou faibles ou bien vivant au village, exigence exprimée aussi bien par des enseignants progressistes que par le mouvement féministe.

Au XXème siècle, l' enseignement domestique continue à s' adresser aux filles sur la base de leur sexe. L' accent mis néanmoins sur le travail domestique laisse peu de marge aux valeurs morales et aux vérités universelles et impose des mentions concrètes au mobilier qui renvoient directement aux moyens financiers du ménage. Cependant, en général, le modèle de la maison qui prédomine dans les livres plus récents évoque plutôt l' image du ménage petit-bourgeois, contrairement au modèle des manuels plus anciens qui était basé plus sur les fonctions et caractéristiques du foyer grand-bourgeois.

De plus au XXème siècle le champs de l' économie domestique

Σελ. 298
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/19/gif/299.gif&w=600&h=9159. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

s' amenuise puisque des sujets de controverses sont proscrits, comme le travail féminin hors du foyer ou le droit des femmes à l' éducation que les auteurs plus anciens y inséraient. Enfin les livres plus récents tiennent comme évident et naturel de confier les travaux domestiques aux femmes de sorte qu' aucune explication n' est nécessaire ni même une invocation explicite de la nature. Éventuellement cette spécialisation de l' enseignement domestique est en relation avec le fait que la reconnaissance sociale du travail de la maîtresse de maison et de la restitution du foyer au contrôle des femmes à désormais perdu de l' impact que celui-ci avait pendant la première période de contestation féminine, ainsi qu' avec la création d' écoles secondaires pour filles, c' est à dire la subordination de la préparation des filles aux devoirs domestiques au contrôle de l' état.

Σελ. 299
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/19/gif/300.gif&w=600&h=915 9. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 300
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/19/gif/301.gif&w=600&h=9159. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος  7

Α΄ ΜΕΡΟΣ 15

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γυναικεία εκπαίδευση και γυναικεία "φύση" 17

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι γυναικείες τέχνες: χειροτεχνήματα και εργόχειρα 33

Η θέση των "γυναικείων τεχνών" στη γυναικεία εκπαίδευση 33

Προσπάθειες για την τυποποίηση της διδασκαλίας 41

Οι γυναικείες τέχνες δεν είναι ακίνδυνες: ο φόβος της πολυτέλειας και της ξενομανίας 48

"Γυναικείες τέχνες" και οικιακά έργα: επιμόρφωση και επαγγελματική εκπαίδευση 66

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οικιακή οικονομία 83

Εγχειρίδια οικιακής οικονομίας 83

Ο κανόνας του επαναλαμβανόμενου προτύπου και οι μικρές διαφορές 116

Σελ. 301
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/19/gif/302.gif&w=600&h=9159. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

Β΄ ΜΕΡΟΣ 145

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η εξέλιξη της εκπαίδευσης "εις τα του οίκου" (1904-1929) 147

Το "Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον" 148

Το Παρθεναγωγείο του Βόλου 157

Το Υπόμνημα του Εκπαιδευτικού Ομίλου 167

Τα Νομοσχέδια του 1913 172

Αστικά σχολεία θηλέων 178

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 180

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι απόψεις των γυναικών 191

Ο "ωραίος φεμινισμός" 191

Ισοπολιτεία και νοικοκυριό 201

Η οργάνωση της οικιακής εργασίας 215

Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 30: μια συνοπτική αναφορά 225

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Από την οικιακή οικονομία στα οικοκυρικά Το ιδεώδες της νοικοκυροσύνης 229

Εγχειρίδια 229

Από την οικιακή οικονομία στα οικοκυρικά 246

Επίλογος 259

Βιβλιογραφία 265

Κατάλογος των εικόνων 283

Ευρετήριο κυρίων ονομάτων 285

Résumé 291

Σελ. 302
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/19/gif/303.gif&w=600&h=9159. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ - ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΓΜΙΤΟΥ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ "ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ"

ΚΑΙ ΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ENATO ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ε. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ - Α. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΦΩΤΟΜΑΡΑ 54, Ν. ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1987

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΦΗΣ ΑΒΔΕΛΑ

Σελ. 303
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/19/gif/304.gif&w=600&h=915 9. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 304
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/19/gif/305.gif&w=600&h=915 9. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 305
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/19/gif/306.gif&w=600&h=915 9. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 306
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναικεία καθήκοντα
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 291
  9. Μπακαλάκη - Ελεγμίτου, Γυναικεία καθήκοντα

  L'EDUCATΙON DOMESTIQUE ET LES DEVOIRS FÉMININS

  (dernier quart du XIXème siècle à 1929)

  ALEXANDRA BACALAKI - HÉLÈNE ELEGMITOU

  Résumé

  La première partie de ce livre concerne la période allant de la fondation de l État grec aux débuts du XXème siècle. Dans l'introduction est signalée que la base de la mise en place, aussi bien que la dévalorisation de l'éducation féminine fut la conception selon laquelle l'instruction scolaire devait répondre aux exigences de la vocation féminine, dictées par les qualités spécifiques physico-biologiques et psychologiques des femmes. Ceux qui soutenaient que l' instruction excessive des femmes engendrait des dangers pour elles-mêmes et pour la société aussi bien que les défenseurs du droit des femmes à l éducation s' accordaient sur le fait que le but primordial de 1' école était de préparer les élèves aux devoirs de l' épouse, de la mère et de la maîtresse de maison. Cependant cet accord ne préjugeait pas d' une concordance de vues sur la quantité et la teneur de 1' enseignement en question qui causèrent souvent conflits et embarras. Car du point de vue de la vocation féminine aucun détail de l' enseignement des devoirs domestiques n' aurait pu être indifférent ou innocent,