Συγγραφέας:Κωνσταντινόπουλος, Χρήστος Γ.
 
Τίτλος:Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:14
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:136
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Μαθητεία και εργασία
 
Τοπική κάλυψη:Πελοπόννησος
 
Περίληψη:Αντικείμενο του βιβλίου είναι το παραδοσιακό σύστημα μαθητείας στις πλανόδιες κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου. Ειδικότερα με τη μελέτη αυτή επιχειρείται αφενός να επισημανθεί η κοινωνική και γεωγραφική προέλευση των μαθητευομένων και αφετέρου να καθοριστεί ο μηχανισμός εκμάθησης της τέχνης του χτίστη και οι συνέπειες που ο μηχανισμός αυτός είχε στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητευομένων.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 6.81 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 113-132 από: 146
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/113.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β'

Διακύμανση του πληθυσμού στο πρώτο μαστοροχώρι του Μοριά (Λαγκάδια) από το 1700 ώς το 1981.

Σελ. 113
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/114.gif&w=600&h=91514. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

τους χτίστες1 κρατούν τα Λαγκάδια σε ακμή ώς το τέλος του 19ου αιώνα. Η ακμή όμως αυτή περικλείει και τα σπέρματα της παρακμής.

Η ανάπτυξη της παιδείας πρώτα απ' όλα ανοίγει νέους δρόμους για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων του χωριού, Η μαστοριά, που άλλοτε ήταν η κυριότερη επαγγελματική διέξοδος για την πλειονότητα των νέων, από το τέλος του 19ου αιώνα και μετά αποτελεί απλώς επαγγελματική επιλογή για όσους δεν μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους πέρα από το δημοτικό σχολείο. Το όνειρο των νέων πλέον δεν είναι να γίνουν καλοί μαστόροι, αλλά να μάθουν γράμματα και να σταδιοδρομήσουν στον κρατικό μηχανισμό ή στις τράπεζες. Εκατοντάδες είναι οι Λαγκαδινοί που σπούδασαν και απαγκιστρώθηκαν από το πατροπαράδοτο επάγγελμα2. Έγιναν υπάλληλοι, δάσκαλοι, καθηγητές, δικηγόροι, μηχανικοί, δικαστές. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που διακρίθηκαν στα ανώτερα αξιώματα της πολιτείας, των τραπεζών ή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων3. Η προσπέλαση των

στην Ηχώ των Λαγκαδίων, φ. 7 (1 Νοεμβρίου 1959), 9 (1 Ιανουαρίου I960) και 11 (7 Μαρτίου I960).

1. "Χρυσωρυχείο του χωριού μας" ονομάζει κάποιος Λαγκαδινός τους χτίστες (Ηχώ των Λαγκαδίων, 1 Αυγούστου 1961)

2. Πάνος Κίντζιος, "Ιστορική εξέλιξις των Λαγκαδίων", Χρονικά του Μοριά, ~Β' (1953), σ. 22 - 26· Χρ. Π. Γαρδίκας, "Οι λαγκαδινοί μαστόροι στην ιστορική τους πορεία". Ηχώ των Λαγκαδίων (7 Φεβρουαρίου 1966)· Β. Ι. Τσαφαράς, Λαγκάδια, σ. 264 - 269· Αρκαδική Επετηρίς, A' (1903), σ. 9 - 10, Β' (1907), σ. 160 - Π. Γ. Πεφάνης, Τα Σχολεία των Λαγκαδίων, Αθήνα 1958, σ. 14ο κε.

3. Την παραδοσιακή απασχόληση των Λαγκαδινών στις οικοδομικές κατασκευές μας δίνει επιγραμματικά το ανέκδοτο που λέει ότι "αν ρίξεις πέτρα στην απάνου μεριά, θα βαρέσεις ή μάστορη ή γουρούνι". Όταν αργότερα από τα Λαγκάδια έβγαιναν και πολλοί δάσκαλοι, το παραπάνω ανέκδοτο προσαρμόστηκε κατάλληλα: "Αν ρίξεις πέτρα στην απάνου μεριά θα βαρέσεις ή μάστορη ή δάσκαλο". Στις ορεινές περιοχές το επάγγελμα του δημόσιου υπαλλήλου θεωρείται σπουδαίο. Κάποτε μια λαγκαδινιά γριά αποχαιρέτησε τον πρωθυπουργό Θ. Δεληγιάννη με την ευχή "στο καλό και νωματάρχης !"

Σελ. 114
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/115.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

μορφωμένων Λαγκαδινών στις δημόσιες θέσεις διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό από τους πολιτικούς του χωριού τους, κυρίως τους Δεληγιανναίους1, Όσοι διορίζονται στο δημόσιο ή στις τράπεζες εκπατρίζονται αργά ή γρήγορα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Από την πρώτη δεκαετία του αιώνα μας, και ακόμα πιο μπροστά, οι φτωχοί των ορεινών περιοχών της Αρκαδίας, όπως άλλωστε και ολόκληρης της Ελλάδας, ζητούν μια καλύτερη τύχη στα ξένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη γρήγορη ανάπτυξη της καπιταλιστικής τους οικονομίας, στάθηκαν μόνιμος μαγνήτης για τους φτωχούς Έλληνες, Το μεταναστευτικό ρεύμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν και πολλοί Λαγκαδινοί, κυρίως χτίστες. Η φήμη για σχετικά εύκολο και γρήγορο πλουτισμό τους οδήγησε στο δρόμο για τον Νέο Κόσμο. Ήδη το 1921 έχει δημιουργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες «ανθούσα παροικία των Λαγκαδινών»2.

Η εσωτερική μετανάστευση (αστυφιλία) πλήττει επίσης τα Λαγκάδια. Πολλοί από τους χτίστες που δεν φεύγουν για το εξωτερικό μετακινούνται προς τα εύφορα πεδινά μέρη ή τα αστικά κέντρα. Η μετακίνηση αυτή των χτιστών και η απαγόρευση της απρογραμμάτιστης υλοτομίας από τα γύρω δάση 3 θεωρείται από

(Ηχώ των Λαγκαδίων, φ. 7 της 1 Νοεμβρίου 1959). Μόνιμη επιδίωξη των φτωχών οικογενειών στους ορεινούς οικισμούς ήταν, και είναι και σήμερα ακόμα, η σταδιοδρομία των παιδιών τους στον κρατικό μηχανισμό. Την επιδίωξη αυτή εκμεταλλεύονται οι πολιτικοί και οι κομματάρχες με αποτέλεσμα οι πελατειακές σχέσεις να αποτελούν μόνιμο φαινόμενο στις περιοχές αυτές.

1. Για τους πολιτικούς Δεληγιανναίους βλ. Β. Ι. Τσαφαρά, Λαγκάδια, σ. 263 κε.

2. Β. Ιερείδης, Λαγκάδια, το μαστοροχώρι του Μοριά, Αθήνα 1977, σ 16.

3. Απαγόρευση που είχε ως συνέπεια τη δυσκολία πορισμού καυσόξυλων και τη χειροτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων κατά τους χειμερινούς μήνες.

Σελ. 115
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/116.gif&w=600&h=91514. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

κάποιον Λαγκαδινό ως ένα από τα αίτια παρακμής των Λαγκαδίων 1.

Οι Λαγκαδινοί καταφεύγουν κυρίως στην Αθήνα, την Πάτρα, την Τρίπολη, τον Πύργο, την Αμαλιάδα, το Αργός, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις2. Ήδη το 1898 ιδρύεται ο Σύνδεσμος των εν Αθήναις Λαγκαδινών, υπολογίζεται δε ότι την εποχή αυτή στην Αθήνα και τον Πειραιά διαμένουν πάνω από 200 Λαγκαδινοί3. Η φυγή προς τις πόλεις θα κορυφωθεί μετά τον εμφύλιο πόλεμο, όπως δείχνουν και οι τελευταίες απογραφές του πληθυσμού. Στην περιοχή της Αττικής οι Λαγκαδινοί έχουν συγκεντρωθεί σε δύο κυρίως μέρη: στη Δάφνη της Αθήνας και στην Παραλία Ασπροπύργου. Η εγκατάσταση των Λαγκαδινών στην τελευταία αυτή περιοχή σχετίζεται με την ίδρυση του εργοστασίου τσιμέντων "Χάλυψ". Το εργοστάσιο αυτό ιδρύθηκε γύρω στα 1935 - 36 από τους αδελφούς Βαλτή, Λαγκαδινούς. Σε αυτό βρήκαν απασχόληση στην αρχή ελάχιστοι Λαγκαδινοί, σιγά σιγά όμως ήρθαν και άλλοι. Αγόρασαν οικόπεδα, έχτισαν σπίτια και έγιναν μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής αυτής.

Έτσι από τα 150 - 200 μαστορικά μπουλούκια που έβγαιναν άλλοτε από το πρώτο μαστοροχώρι του Μοριά4, δεν έχουν απομείνει το 1966 παρά 41 χτίστες5. Τα Λαγκάδια ερημώνονται και πολλές γειτονιές που άλλοτε έσφυζαν από ζωή βρίσκονται σήμερα σε ερείπια6. Μετά το 1960 θα εγκαταλείψουν τον παραδοσιακό

1. Βλ. Π. Σινόπουλο στην Ηχώ των Λαγκαδίων, φ. 10 (1 Φεβρουαρίου I960).

2. Β. Ι. Τσαφαράς, ό.π., σ. 276.

3. Αρκαδική Επετηρίς, B' (1907), σ. 108.

4. Κατά τους υπολογισμούς του πρωτομάστορα Χρήστου Γαρδίκα.

5. Χρ. Γ. Κωνσταντινόπουλος, Οι παραδοσιακοί χτίστες, σ. 193 - 194 Δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια η διαπίστωση της Ιωάννας Μπενεχούτσου ("Σπίτια της Γορτυνίας" στο βιβλίο Το Ελληνικό λαϊκό σπίτι, Αθήνα 1961, έκδ. ΕΜΠ) ότι "το 1960 ακόμη οι Λαγκαδινοί είναι όλοι χτίστες".

6. "H ύπαρξις των ερειπίων τούτων", έγραφε ο Β. Ι. Τσαφαράς (Ηχώ των Λαγκαδίων, 5 Νοεμβρίου 1964 και 30 Σεπτεμβρίου 1965), "αποτελεί

Σελ. 116
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/117.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

τρόπο εργασίας και το ίδιο το επάγγελμα και άλλοι γορτύνιοι χτίστες.

Σήμερα στα κυριότερα μαστοροχώρια του Μοριά μπορεί να συναντήσει κανείς ελάχιστους χτίστες. Η κομπανία ανήκει στην ιστορία. Οι μαστόροι, που στις κομπανίες ήταν συνεταίροι, έγιναν μισθωτοί εργάτες, οικοδόμοι, και αποτελούν ένα από τα δυναμικότερα στοιχεία της εργατικής τάξης.

μίαν ασχήμιαν, η οποία πρέπει να λείψη». Προτείνει στη συνέχεια να παραχωρηθούν τα ερείπια αυτά στο δήμο Λαγκαδίων για να γίνουν «ωραίοι δενδρόκηποι».

Σελ. 117
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/118.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 118
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/119.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αβδελίδης Παρμενίων Σ., Ο συνεταιρισμός στις συνθήκες τον καπιταλισμού, Αθήνα 1978.

Αικατερινίδης Γ. Ν., «H συνθηματική γλώσσα των κτιστών του Ρεκουνίου (Λευκοχωρίου) Γορτυνίας», Γορτυνιακά, τ. A' (1972), σ. 106 - 123.

Ακαδημία Αθηνών, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, Αθήνα 1962, σ. 385 - 387.

Αλεξάκη Ελένη, «Ζάρακας», Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τ. Δ', Πελοπόννησος, Α', Αθήνα 1986, σ. 113 - 144.

— Αρκαδικόν Ημερολόγιον, Τρίπολη 1937.

— Αρκαδική Επετηρίς, τ. Α' (1903), τ. Β' (1907).

— Αρμολόι, τχ. 1 - 1ο (1976 - 1980).

Ανωγειανάκης Φοίβος, «Το γενεαλογικό δέντρο ενός λαϊκού μουσικού». Λαογραφία, τ. ΚΘ' (1974), σ. 93 - 113.

Αρχείον του στρατηγού Ανδρέου Λόντου, τ. Α' (1914), σ. 13, 113 - 114, 209. Ασδραχάς Σπ. Ι, Μηχανισμοί της αγροτικής οικονομίας στην Τουρκοκρατία (ιε - ιστ' αιώνας), Αθήνα 1978, σ. 228 - 229.

—— Ελληνική κοινωνία και οικονομία (ιη' και ιθ' αιώνες), Αθήνα 1983, σ. 11, 27, 28, 129 κε., 147 - 148.

—— «Το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της αρχιτεκτονικής». Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τ. Α' (1982), σ. 16.

—— Ζητήματα ιστορίας, Αθήνα 1983, σ. 97 - 98.

Βαγενάς Θάνος, «Ο Τσάκωνας αγωνιστής Γιαννάκης Σαραντάρης και οι ανέκδοτες ιστορικές σημειώσεις του», Χρονικά των Τσακώνων, τ. Γ' (1969), σ. 110.

—— Χρονικά Αγιοπετριτών, τ. Α' (1974), σ. 125 - 128.

Βακαλόπουλος Απ. Ε., Ιστορία του νέου Ελληνισμού, τ. Β1, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 91.

Βέης Ν. Α., «Το Παρθενών - Παρθενός και τ' ανάλογά του», Νουμάς, έτ. Γ', φ. 141 (1905).

Σελ. 119
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/120.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

Βέης Ν. Α., «Αρκαδικά χωρικά περιπαίγματα». Αρμονία (1902), σ. 93 - 95, 140 - 143.

Βετσόπουλος Β., Τα ήθη και έθιμα του χωρίον μου Πυρσόγιαννη Ηπείρου (1970), χφ. 3480 του ΚΕΕΛ.

Βοβολίνης Κ. Α., Το χρονικόν του «Παρνασσού», Αθήνα 1951. Βογιατζής Ιερώνυμος, «Περί της ονομασίας των δήμων της επαρχίας Γόρτυνος και εμβλημάτων των δημοτικών σφραγίδων», π. Βύρων (1874), σ. 363.

Βουραζέλη - Μαρινάκου Ε., Αι εν Θράκη συντεχνίαι των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατίαν, Θεσσαλονίκη 1950.

Baer G., «Οι διοικητικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες των τουρκικών συντεχνιών», Η δομή των Βαλκανικών χωρών στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας (εισαγωγή - επιμέλεια κειμένων Σπ. Ι. Ασδραχά), Αθήνα 1979, σ. 577 - 596.

—— «Μονοπώλιο και περιοριστικές πρακτικές των τουρκικών συντεχνιών», ό.π., σ. 599 - 612.

Γιανναροπούλου Ιωάννα, «Ποικίλα σημειώματα εκ γορτυνιακών κωδίκων», Γορτυνιακά. τ. Α' (1972), σ. 361, 362, 372.

Γκατζουγιάννης Γρ., Το χωριό Ζέρμα (Πλαγιά) Κόνιτσας Ηπείρου, Αθήνα 1982.

Γκίνης Δ. Σ., Περίγραμμα ιστορίας τον μεταβυζαντινού δίκαιον, Αθήνα 1968.

Γκιόλιας Μάρκος Α., Το συντεχνιακό δίκαιο και η συνθηματική γλώσσα των καποραπτών της Ευρυτανίας, Αθήνα 1985.

Γκούτος Χαρίλαος Γ., Εργασιακές σχέσεις των οικοδόμων στη χερσαία Ελλάδα μετά το 1800, Αθήνα 1985.

Γορτυνιακόν Ημερολόγιον, τχ. Γ' (1948) και Ε' (1950).

Γριτσόπουλος Τάσος Αθ., «Πωλητήρια και άλλα έγγραφα της παρά την Δημητσάνα» μονής Φιλοσόφου», ΕΑΙΕΔ, τ. Γ' (1950), σ. 146, 148 - 149, 152 - 153.

—— Μονή Φιλοσόφου, Αθήνα I960, σ. 34 - 35, 110, 210.

—— «Δικαιοπρακτικά έγγραφα μονής Προδρόμου Γορτυνίας», Γορτυνιακά, τ. Α' (1972), σ. 174.

—— «Μονή Αγίου Νικολάου Καρυάς Κυνουρίας», Μνημοσύνη, τ. Β' (1969), σ. 312.

—.— «Χριστιανικά μνημεία Πραστού», Πελοποννησιακά, τ. IB' (1977), σ. 185.

Δέφφνερ Μιχαήλ, Λεξικόν της Τσακωνικής διαλέκτου, Αθήνα 1923, σ. 169.

Δρεπανιάς Μανόλης, Βρονταμάς Λακωνίας, Αθήνα 1981.

Σελ. 120
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/121.gif&w=600&h=91514. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

Ζαμπέλιος Σπ., Άσματα δημοτικά, Κέρκυρα 1852, σ, 173 - 174.

Ζεγκίνης Ιωαν. Ερν., Το Άργος διά μέσον των αιώνων, Πύργος 1968.

Ζώης Λεων., Αι εν Ζακύνθω συντεχνίαι, Ζάκυνθος 1893.

Θωμαΐδης Ξεν., "Σύμβαση μαθητείας στην ελληνική αρχαιότητα", ΕΕΔ, τ. 45 (1986), σ. 865 - 877.

Ιερείδης Βασίλης, Λαγκάδια, το μαστοροχώρι του Μοριά, Αθήνα 1977.

Ιωάννου Γ., Παραλογές, Αθήνα, σ. 97 - 99.

Καγιούλης Π. Αλ., Η Ιστορία της Λάστας, Αθήνα 1980.

Καλλιαβάς Α., Το οκτάωρον εις την θεωρίαν και την πράξιν, 1929.

Καλλούτσης Καλ., Κυνουριακά, Αθήνα 1930.

Κανελλόπουλος Γ., Ιστορία και λαογραφία των χωριών και οικισμών της Ανατολικής Αιγιαλείας - Καλαβρύτων, Αθήνα 1981.

Κανδηλώρος Τάκης, "Απολογισμός των εσόδων και εξόδων της Γορτυνίας επί Τουρκοκρατίας", Αρκαδική Επετηρίς, τ. Β' (1907), σ. 312 - 322.

Καράμπελας Αδαμάντιος, Η Λάστα και τα χωριά της, Αθήνα 1957.

-- Η ίδρυσις του χωρίον Χάβαρι, Αθήνα 1963.

Καραποστόλης Β., Οικονομικές μεταμορφώσεις της αγροτικής Ελλάδας, Αθήνα 1981.

Καρβελάς Γ., Ιστορία της Δημητσάνης, τ. Α', Αθήνα 1972.

Καρούζου Σέμνη, Το Ναύπλιο, Αθήνα 1979.

Capitaine Peytier, "Mémoire sur la Grèce", Ο Ερανιστής, τ. Θ' (1971), σ. 151.

Κάσσης Κυριάκος, Λαογραφία της Μέσα Μάνης, τ. Α' (1980).

Κάσσης Μιχάλης, "Οι πετροφάοι της Μάνης και η προσφορά τους στη μανιάτικη λαϊκή αρχιτεκτονική", Λακωνικαί Σπουδαί, τ. Ε' (1980), σ. 381 - 382.

Καψαμπέλης Γιάννης, "Ο παλαιότερος Πραστός", Χρονικά των Τσακώνων, τ. Α' (1956), σ. 12.

Κίντζιος Πάνος, "Ιστορική εξέλιξις των Λαγκαδίων", ανάτυπο από τα Χρονικά του Μοριά, τ. Β' (1953).

Κισκίρας Ι, Η σύμβασις μαθητείας εν τη βενετοκρατούμενη Κρήτη (μετ' ανεκδότων εγγράφων εκ τον Archivio di stato της Βενετίας), Αθήνα 1968.

Κονδυλάκης Ι, Οι Άθλιοι των Αθηνών, Αθήνα 1980.

Κοντογιώργης Γ., Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση Οι Ελληνικές κοινότητες επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1982.

Σελ. 121
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/122.gif&w=600&h=91514. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

Κορδάτος Γιάννης, Τα Αμπελάκια κι ο μύθος για το συνεταιρισμό τους, Αθηνά 1955.

—— Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος, Αθήνα a1956.

Ί. Κορύλλος Χρ., Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν, Πάτρα 1890.

—— Χωρογραφία της Ελλάδος. Α'. Νομός Αχαΐας, Αθήνα 1903.

Κουκουλές Φαίδων, Οινουντιακά, ή μελέτη περί της ιστορίας, των ηθών και εθίμων και του γλωσσικού ιδιώματος τον Δήμου Οινούντος της επαρχίας Λακεδαίμονος, Χανιά 1908, σ. 104 - 105.

Κουτίβας Σταύρος, Ιστορικά τον Ξυλοκάστρου, τ. Α', Αθήνα 1963.

Κρεμμυδάς Βασ., «Όψεις της τσακώνικης κοινωνίας, 1704 - 1821», Χρονικά των Τσακώνων, τ. Γ' (1969), σ. 17 - 31.

Κυριακόπουλος Κ. Θ., «Σύμμεικτα αρχαιολογικά - ιστορικά - λαογραφικά χωριών της επαρχίας Καλαβρύτων», π. Παγκαλαβρυτινόν Βήμα, τχ. 3 (1981), σ. 18.

Κωνσταντινόπουλος Χρήστος Γ., «Γύρω στη σημασία των λέξεων "Τσακωνιά" και "τσάκωνας"», Χρονικά των Τσακώνων, τ Γ' (1969), σ. 67 - 76.

—— «Ανέκδοτα γορτυνιακά έγγραφα», Γορτυνιακά, τ Α' (1972), σ. 70 - 90.

—— «Η εξέλιξη της γαιοκτησίας στο Χαμάκου Καλαβρύτων κατά την περίοδο 1739 - 1919», Επετηρίς των Καλαβρύτων, τ. Θ' (1977), σ. 3 - 22.

—— Οι λαγκαδινοί μαστόροι, Αθήνα 1970.

—— «Οι καλαβρυτινοί μαστόροι», Επετηρίς Καλαβρύτων (1972), σ 111 - 122.

—— Οι παραδοσιακοί χτίστες της Πελοποννήσου, Αθήνα 1983. Κωστάκης Θανάσης, «Τσακώνικη αρχιτεκτονική», Λαογραφία, τ. ΙΘ' (1960 - 61), σ. 264 - 324.

Λάσκαρης Ν., Η Αόστα και τα μνημεία της, Πύργος 1902 - 1936. Λεύκωμα Γορτυνίας, Αθήνα 1937, σ. 97, 104, 109, 211.

Ληξουριώτης Γιαν. Δ., Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί, Αθήνα - Γιάννινα 1986.

Λουκόπουλος Δ., Γεωργικά της Ρούμελης, Αθήνα 1938. Leake W. Μ., Travels in the Morea, σ. 3, Λονδίνο 1830, σ. 159 - 160.

Μαμμόπουλος Αλεξ., Λαϊκή αρχιτεκτονική, ηπειρώτες μαστόροι και γεφύρια, Αθήνα 1973.

Μαρκόπουλος Γλαύκος, Η λαϊκή μας αρχιτεκτονική, Αθήνα 1945.

Σελ. 122
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/123.gif&w=600&h=91514. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

Μαρκόπουλος Κ. Δ., "Η σύμβαση μαθητείας", ΕΕΔ, τ. 35, τχ. 2 (1976), σ. 49 - 54.

Μαστροκώστας Βλ., "Τα Μπουλιάρικα", π. Στερεοελλαδική Εστία, τχ. 4 (1960), σ. 240 - 247.

Μαυροειδής Θ. Κ., Ιστορία τον Δυρραχίου και της περιφερείας του, Αθήνα 1983.

Μελαχρινός Απ., Δημοτικά τραγούδια, Αθήνα 1946, σ. 135 - 137.

Μέρτζιος Κ. Δ., "Ειδήσεις περί της Στερεάς Ελλάδος εκ των αρχείων της Βενετίας (1690 - 1736)", ΕΕΣΜ, τ. Β' (1969 - 1970), σ. 412 - 413, 417418.

Μήκος Ασημάκης, Πουρνάρια (Ποδογορά) Γορτυνίας, 1974.

Μήτσου - Talon Γενεβιέβη, "Οι κανονισμοί των συντεχνιών στο μεσαιωνικό Παρίσι", ΕΕΔ, τ. 45, τχ. 14 - 15 (1986), σ. 561 - 572.

Μοσκώφ Κ., Η εθνική και κοινωνική συνείδηση (1830 - 1909), Θεσσαλονίκη 1972.

Μουτσόπουλος Ν. Κ., Η αρχιτεκτονική των εκκλησιών και των μοναστηριών της Γορτυνίας, Αθήνα 1956.

-- "Κουδαραίοι μακεδόνες και ηπειρώτες μαΐστορες" στο βιβλίο Πρώτοι Έλληνες τεχνικοί επιστήμονες περιόδου απελευθέρωσης, Αθήνα 1976, σ. 353 - 433.

Μπούρας Χαρ., "H αντιμετώπιση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής". Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, - τ. A' (1982), σ. 21 κε.

Μωυσίδης Αντ., "Εξωαγροτική απασχόληση στην Ελληνική Γεωργία", Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών, τ. 1, τχ. 2 (Νοέμβριος 1985), σ. 71 - 96.

Νάστος Κλεάνθης, "Τα εσνάφια των κουδαραίων", π. Μακεδονική Ζωή, τχ. 135 (1977), σ. 16 - 18.

Νικήτα Βικτωρία, "Εκμάθηση και αυθεντία στους μαστόρους της Δυτικής Μακεδονίας. Οι παρέες σε τρεις γενεές". Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου: Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα 1986, σ. 407 - 416.

Νικήτας - Στρατολάτης Χρ. Γ., Νοσταλγοί, β' έκδ., Αθήνα (χ.χ.).

-- Αγια Χώματα, Αθήνα (χ.χ.).

-- "Οι Λαγκαδινοί μαστόροι κατά την επανάστασιν του 1821", Γορτυνιακόν Ημερολόγιον, τ. Γ' (1948), σ. 23 - 26.

Παναγιωτόπουλος Βασίλης, Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, 13ος - 18ος αιώνας, Αθήνα 1985.

Σελ. 123
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/124.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

Παπαγαρυφάλλου Π. Α., Η διάρθρωση της αγροτικής οικονομίας και των θαλασσίων μεταφορών στην Ελλάδα πριν και μετά την Επανάσταση του'21, Αθήνα 1977.

Παπαγεωργίου Γ., Οι συντεχνίες στα Γιάννενα κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα, Ιωάννινα 1982.

—— Ή μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος - 20ος αιώνας), Αθήνα 1986.

Παπαγεωργίου Γ. Θ., Η ιστορία του Πραστού, Αθήνα 1970.

Παπαγιάννης Αθ. Φ., Μαντινειακά μοναστήρια, Αθήνα 1977.

Παπαδόπουλος Στέλιος, Η χαλκοτεχνία στον ελληνικό χώρο (1900 - 1975) κατά τις προφορικές μαρτυρίες των χαλκουργών, Ναύπλιο 1982.

Παπαθανασίου - Μουσιοπούλου Κ., «H συντεχνία των δουλγέρηδων φορέας παραδοσιακής τέχνης και φυτώριον συνδικαλισμού», Πρακτικά Γ' Συμποσίου Λαογραφίας Βορειοελλαδικού χώρου, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 539 - 566.

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Οι Μουλιαραίοι και τα Μπουλιάρικα, Αθήνα 1969.

Παπανδρέου Γ., Καλαβρυτινή Επετηρίς, Αθήνα 1906.

—— Ιστορία των Καλαβρύτων, χ.τ. και χρ. έκδ.

Παπαρρηγόπουλος Πάνος, Λαογραφικά Καλαβρύτων, Αθήνα 2 1979.

Πετρονώτης Αργύρης, «Μανιάτες μαστόροι». Λακωνικοί Σπουδαί, τ. Ε' (1980), σ. 168 - 187.

—— «Τα τοπικά οικοδομικά εργαστήρια της νεοελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής», Αρμολόι, τχ. 10 (1980), σ. 53 - 62.

—— «Αρκαδία» στο Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τ. Δ', Πελοπόννησος, τ. Α', Αθήνα 1986, σ. 180 - 244.

Πεφάνης Π. Γ., Τα σχολεία των Λαγκαδίων, Αθήνα 1958.

Πολίτης Ν. Γ., Εκλογαί, έκδ. ε', σ. 87, 294.

Ράλλη Τέτη 0., Η Αγία Βαρβάρα Καλαβρύτων και οι μαστόροι της, Αθήνα 1984.

Ρηγίνος Μιχάλης, «Μορφές παιδικής εργασίας στην ελληνική βιομηχανία-βιοτεχνία 1909 - 1936», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου: Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα 1986, σ. 417 - 423.

Σινόπουλος Π., «Λαγκαδινά ανέκδοτα», εφ. Ηχώ των Λαγκαδίων (10 Οκτωβρίου 1561).

—— «H ζωή των Λαγκαδινών οικοδόμων», ό.π. (1 Δεκεμβρίου 1961, 1 Φεβρουαρίου 1962, 1 Απριλίου 1962, 1 Ιουνίου 1962). —— «H κτίσις των Λαγκαδίων», ό.π. (6 Νοεμβρίου 1961).

Σελ. 124
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/125.gif&w=600&h=91514. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

Σπηλιωτάκης Κ., "Τα εν Ναυπλιω κτίρια του Βουλευτικού και του Εκτελεστικού 1824 - 1926", ΔΙΕΕ (Ιούνιος 1973), σ. eo - 63.

Σταθάκης Στάθης Δ., "Η κοσμίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική". Χρονικά του Κοσμά (Κυνουρίας), Αθήνα 1971, σ. 54 - 68.

Σταυρόπουλος Κων. Χρ., Ιστορία του Ζυγοβιτσίου, Αθήνα 1979 (ανατύπωση από την έκδ. του 1905).

Συναδινός Νάσιος, Οι τεχνίτες της Στεμνίτσας, Αθήνα 1979

Slot, "Η Ηλεία εις τις ολλανδικές πηγές", Πρακτικά του Α' Συνεδρίου Ηλειακών Σπουδών, Αθήνα 1980, σ. 367 - 368.

Τζιούφας Σ., Το Δίλοφο Βοίου, Θεσσαλονίκη 1977.

Τόγιας Β. Γ., Καστρίτικα (Κυνουρίας), τ. Α', Αθήνα 1986.

Τούσης Χρ., "Η σύμβασις μαθητείας εν αρχαία Αιγύπτω", ΕΕΔ, τ. 13 (1954), σ. 4 - 9.

-- "Η σύμβασις μαθητείας κατά τον μεσαίωνα", ΕΕΔ, τ. 18, τχ. 2 (1959), σ. 65 - 73.

Τρουπής, Θ., Άνθρωποι της σκαλωσιάς, Λάρισα 1959.

Τσαφαράς Β. L, Λαγκάδια, Αθήνα 1937.

-- Λαογραφικά Γορτυνίας, Αθήνα 1963.

-- "Τα Λαγκάδια κατά εν παλαιόν χειρόγραφον", εφ. Ηχώ των Λαγκαδίων, φ. 20 (1 Δεκεμβρίου I960).

Τσολομήτης Δ. Γ., Οι Κοσμίτες "γιωργατζάδες" και τα "γιωργατζαίικα". Αθήνα 1984.

Τσοτσορός Στάθης Ν., Οικονομικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί στον ορεινό χώρο Γορτυνία (1715 - 1828), Αθήνα 1986.

Τσουκαλάς Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830 - 1922), Αθήνα 31982.

Υπουργείον Εσωτερικών, Μελέτη εντοπισμού και απογραφής αξιολόγων οικισμών ή τμημάτων τούτων (1975).

Υπουργείο Εργασίας, Συλλογή - Κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας, Αθήνα 1981, τ. Α' - Β'.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Έκθεσις του προσωπικού Επιθ. Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων, έτος 1921, Αθήνα 1923.

-- Έκθεσις και πεπραγμένα σώματος Επιθ. Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων και των συνθηκών εργασίας εν Ελλάδι κατά το 1931, Αθήνα 1934.

-- Έκθεσις κλπ. των ετών 1932, 1933, 1934, που δημοσιεύτηκαν κατά τα έτη 1935 και 1936.

Σελ. 125
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/126.gif&w=600&h=91514. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

Φαλτάιτς, Οι πλανόδιοι ηπειρώται τεχνίται, Αθήνα 1928.

-- "Λατόμοι, ταλιαδόροι, βαγενάδες", π. Ελληνικά Γράμματα, τ. Γ' (1928), σ. 183 κε.

Φιλιππίδης Δημ., "Κυνουρία", στο Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τ. Δ', Πελοπόννησος Α', Αθήνα 1986, σ. 147 - 178.

Φλούδας Ν. L, Βυζικιώτικα, τ. A' - Δ', Αθήνα 1960 - 1964.

Φωτόπουλος Αθ. Θ., "Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού, Περιήγησις της Ελλάδος. Αχαϊκά", Επετηρίς των Καλαβρύτων (1976), σ. 81 - 116.

-- "Συμβολαί εις την ιστορίαν της εν Πελοποννήσω γαιοκτησίας κατά την β' Τουρκοκρατίαν", Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπονδών, Αθήνα 1981 - 1982, σ. 168 - 176.

-- "Συμβολή εις την ιστορίαν της ληστείας κατά την Καποδιστριακήν περίοδον". Πρακτικά τον Α' Τοπικού Συνεδρίου Κορινθιακών Ερευνών, Αθήνα 1975, σ. 213 - 238.

-- Ιστορικά και λαογραφικά της ανατολικής περιοχής Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, τ. A' - Β', Αθήνα 1982.

Χαραλαμπόπουλος Χαρ. Δ , Ναυπακτιακά Μελετήματα, Αθήνα 1980, σ. 468 κε,

Χαριτάκης Γ., Η Ελληνική βιομηχανία, Αθήνα 1927.

Χατζημιχάλη Αγγελική, "Οι συντεχνίες, τα εσνάφια", Επετηρίς Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, τ 2 (1949 - 1950), και ανάτυπο σ. 3 - 22

-- "Μορφές από τη σωματειακή οργάνωση των Ελλήνων στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Οι συντεχνίες - τα εσνάφια", L'Hellénisme Contemporain (1463 - 1953), Αθήνα 1953, σ. 279 - 303. Χουλιαράκης Μιχαήλ Γ., Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821 - 19/1, τ. Α', μέρος ι (1973), μέρος II (1974).

Χριστόπουλος Β , "Αχαΐα", στο Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τ. Δ', Πελοπόννησος Α', σ. 11 - 42.

Χρυσανθόπουλος Φώτιος, "Ανέκδοτα, μύθοι, παροιμιαι", π. Έβδομος (1886), σ. 114.

Χρυσάφη Μ., "H κοίμησις της Θεοτόκου στα Τρίκαλα Κορινθίας", Εκκλησίες μετά την άλωση, τ. 2, Αθήνα 1982, σ. 250.

Σελ. 126
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/127.gif&w=600&h=91514. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ*

Αγά - πασάς 22

αγαρηνή τέχνη 93, 98

Αγγλία 88

Αγερανός 15

αγιαδουλειά 51

Αγιατριάδα Λαγκαδίων 20

Άγιοι Απόστολοι Λαγκαδίων 20

Άγιος Ιωάννης 17, 107

αγιοπετρίτες καρβουνιάρηδες 45

Αγρίδι Καλαβρύτων 29

Αέρηδες 4ο

Αετορράχη 25

Αθήνα 38, 4ο, 108,116

αθηναίοι μαστόροι 22

Αιτωλία 86

Αιτωλοακαρνανία 17

Ακράτας ποτάμι. Βλ Κράθης ποταμός

Ακράτας Πύργος 29

Ακροκόρινθος 15, 16

"αλάνια του Ρολογιού" 40

Αλευρού 107

Αμαλιάδα 114

Αμπελάκια 76, 77

Ανδρικόπουλος Ανδρέας 60

Ανδρίτσαινα 33

άνοιγμα 34

ανοιξιές 34

Αρβανιτάκης Ελευθέριος 60

αρβανίτικα τσαρούχια 75

Αργολίδα 107

Αργολιδοκορινθία 74

Άργος 31, 109, 116

Αρκαδία 37, 40, 45, 84, 107, 109, 115

αρχοντικό Δασαίων 29

ασημιτζήδες 45

Αχαγιά 97 Αχαΐα 107, 1ο9

Βαλτή αδελφοί 116

βαρελάδες 46

βαριά 83

Βελά 30

βελόνια 80

Βενετοί 22

βιβλιάρια εργασίας ανηλίκων 90

Βίλια 18

Βισοκά 69

Βλαχόπουλο 10 7

βορειοηπειρώτες χτίστες 22

Βούρβουρα 17

Βουρλιά 100

Βρετεμπούγα 27

Βυζίτσι 25, 27

βυρσοδέψης 46

γαζέτες 50

γαλατάδες 38

 Γαργαλιάνοι 107

Γαρδίκας Χρήστος 84,86 Γεράκι 17

Γεωργίτσι 107

γιαμά 66

* Δεν ευρετηριάζονται λέξεις που απαντούν συχνά στο κείμενο (Πελοπόννησος, Ήπειρος, Λαγκάδια, Αγ. Βαρβάρα κλπ.), ούτε τα ονόματα των συγγραφέων στα έργα των οποίων γίνονται παραπομπές.

Σελ. 127
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/128.gif&w=600&h=91514. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

Γιαννικοπουλαίων κομπανία 69

Γιαννικόπουλος Βαγγέλης 95

Γκούρα 18

Γλανιτσιά 19

Γύθειο 74

γωνιάζω 61

Δάφνη 116

Δαιμονιά 17,37

Δεληγιανναίοι 115

Δεληγιάννης Λιας 23

Δερβένια Λεονταρίου 48

Δημητσάνα 27, 37, 42

διακονιά 26

διακονιάρης 26

διατάξεις εργατικής νομοθεσίας για τους ανηλίκους 89 επ., 108

Δίλοφο Βοΐου 78

διάρθρωση του μπουλουκιού 54

Δόξα (Βρετεμπούγα) 25

δυρραχίτες μυλωνάδες 45

Δωρίδα 17

Ελευσίνα 39

εμβολάριος 26

επαγγέλματα ανηλίκων 38, 40

- Αρκάδων 45, 46

- Γορτυνίων 46

- Ηπειρωτών 45

- Κλουκινοχωριτων 46 επαγγελματικές σχολές 71, 109

Επαρχία Επιδαύρου Λιμηράς 15,17

- Μεγαλοπόλεως 41

εργοστάσιο "Χάλυψ" 116

Εύβοια 86

Ευρυτανία 17

εφημεριδοπώλες 38

Ζαγοροχώρια 34

-Ζάρακας 17 .

Ζαρούχλα 27

Ζαχαριάς Μπαρμπιτσιώτης 43

Ζαχάρω 107

Ζέρμα (πλαγιά) 58,83

ζητιάνοι Ηπειρώτες 44

- Κλουκινοχωρίτες 28, 43

- Κραβαρίτες 43

- Ρεκουνιώτες 26, 43

Ζιγοβίστι 27

ζιγοβιστινοί λαδάδες 37

ζιόμπολα 05

Ζουλάτικα (Αετορράχη) 25, 27

ζουπανιώτες χτίστες 21

Ηλείας, 106,107

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 114

Θανασιός (ληστής) 98

Θεσσαλία 86

Θεσσαλονίκη 116

Θεοχαρόπουλος Σωτήρης 29

Θράκη 57,86

Ιταλία 16

ιταλοί χτίστες 24

καζαντζήδες 45

Καλαβρυτινά 107

Καλαβρυτιναίικα 107

Καλαβρυτοχώρια 74

Καλαμάτα 18

καλαντζήδες 45

καλέμια 80

καλιγοσφύρια 20

Καλύβια 18

Καλογωνιά 107

κάλφας 56,74

καμπανάδες 45

Καναλάκι 90

κανατάδες 46

Καρδίτσα 38, 89

 Καρτζιώτης Κωστάκης 16

κάσα 56 κασμάς 83

Καστάνιτσα 17

καστανιτσιώτες ασβεστάδες 45

Καστρί 17,74

Κατάκωλο 97

κατσουλαίοι μαστόροι 26, 27, 87

Κατσουλιά (Περδικονέρι) 25, 26, 32, 56,74,104 

καψαλιά 34

Κερπινής Δήμος 110

κιβούρι 31

κιούσης (τσούσης) 17

Σελ. 128
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/129.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

Κισκυρας Ιωάννης 18

Κίττα 18

Κλουκίνες 27

Κλωνί 100

κοιλό 47, 48

Κοίμησις της Θεοτόκου Βρονταμά 17

— Τρικάλων Κορινθίας 29

Κοκκιναράς 108

κόλεθρο 65

Κολλινιάτης Ι. 84

Κολλίνας 84

Κολοκούσης Δ. 57

κομπανία 54

Κονιδίτσα 107

Κοντοβούνια 97

κοντατάτοι 56, 76, 83

Κορινθία 15,19, 32, 4ο, 41, 43, 46, 47,107, 109,110

Κορώνη 22 Κοσμάς 16

κοσμίτες γιωργατζάδες 45

Κουλέντια 17

Κουρόγιαννης 84

Κουρτίδης Αριστοτέλης 40

Κραθίδος Δήμος 110

Κρήτη 108

Κυνουρία 14,16,19, 32, 41, 43, 46, 109

κυράς Γιοφύρι 19,6ο

Κυριακόπουλος Αθαν. 26

Κυψέλη 108

Κωνσταντινούπολη 15

Κώστας του Γκιώνη 16

Λαγκάδα 18

Λαζαραίικο 97

Λακωνία 17, 19, 107, 109 λαλαγγίδες 99

λασπιτζής 82

λασπίτες 20

λασποκοίληδες 2ο, 102

λασπολόγος (τριότης) 62, 79, 84

Λάστα 95,106

Λασταίικα 106

Λευτεκάδα 100

Λευκάδα 86

Λευκοχώρι 25 (βλ. και Ρεκούνι)

λιθαράς 61

Λιμπέρης Καλοπόθος 18

Λόντος Ανδρέας 29

λοστάρι 83

λούστροι 38

Λυσσαρέα (Μπουγιάτι) 25

Λώλος 94

«μάγκες του Ρολογιού» 40

μαθητούδια 74

Μακρής Γ 107

Μαλλιαραίοι 107 μάνα 56

Μάνη 15,18

μανικάρωμα 81, 82

μαρκαλημένη τέχνη 65

μαρμαροχτιστάδες 30, 31, 32

μάστορης 54

μαστοροχώρι 14

μαστορόπουλο 54, 74

μαστρο - Αθανάσιος Αγιοβαρβαρίτης 28

ματρακάδες 80, 83

ματσιονάκι 66

μαυρομύτα 87

Μεγάλα Δερβένια 47, 107

Μέγαρα 23

Μεγαλόπολη 42

Μεθώνη 22

μερδικό (μερίδιο) 83

Μερίκας 16

Μεσσηνία 43, 86

Μεσορούγι 27, 28, 32, 46

μεσομάστορης 61, 79, 86

Μιχόπουλος Π. 84

Μονεμβασία 74

Μοναστηράκι 27

Μονή Αγίου Νικολάου Καρέας 16

— Γοργοεπηκόου 60

— Καταφυγίων 28

— προδρόμου 35

— Φιλοσόφου 22,35

μονοκοπανιά 79

μπάντα 107

Μπαραμπάτικα 30

Μπαριάμης Απ. 26

μπαρτιλήδες 58, 63,73,76, 82, 83, 87,88

μπεζεστένια 26

μπολιαριά 26

μπολιάρης 26

 μπρουτζάδες 45

Σελ. 129
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/130.gif&w=600&h=91514. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

Μπουγιάτι 25

μπουλούκι 53

Μουζάκι 107

Μουρούτσος Γ. 84

Μουστογιάννης Δημ. 56,74,104

μυλωνάδες 20, 45

Μυστράς 15, 98

Ναξία 94

Ναός Αγίας Τριάδας Ποδογοράς 57

- Αγίου Γεωργίου Σόλου 29

- Αγίου Δημητρίου Ρεκουνίου 26

- Τιμίου Προδρόμου Λαγκαδίων 22

- Τιμίου Σταυρού Πύργου Ακράτας 29

ναυπηγική 72

Ναύπλιο 22, 23,109 Νεζερά 29 Νησί 107

νταμαρτζής 61

Ντάρα 100

ντρίλινο κοστούμι 75

Νώνακρις 27,110

Περιβόλια 107

περιστέρα 27, 28, 32, 46

Πέρπενη 17

Πεταλίδι 18

πετροφάοι 18

πηλοφόρι 78

πικούνια 83

Πιρσόγιανη 51, 94

πιρσογιανιτες χτίστες 21

πιστοποιητικά υγείας 90, 91

Πλαγαίοι 107

Πλανητέρου 29

Πλατανάκι 17

πλεύρες 34

Ποδογορά 57

Πόρος 17

Πραστός 16, 19, 24

προφαντό 50

πρωτομάστορας 54

πρωτοπαπαδάκης 87

Πύλος 74

Πύργος Ηλείας 116

- Τριφυλίας 107

- Ακράτας 29

Ξυλόκαστρο 29

ξυλουργοί 38

οψοκομιστές 38

παζάρι Λαγκαδίων 20

παζάρια 36

παιδιά 74

Παλούμπα 98

πανήγυρις Καταφύγιων 110

"παρακατιανοί" άνθρωποι 65

παρακεντέδες 59

Παραλία Ασπροπύργου 116

παρέα 14,78

Πάρνωνας 17,19,109

πάρτη 63

Παπαθεοδώρου Φίλιππας 26

Πάτρα 17,85,116

πεζούλες 34

Πειραιάς 116

πελεκάνος 61

Περδικονέρι (Κατσουλιά) 25, 56, 74, 102

Ράλληδες 107

ράφτες 38

ραφτόπουλο 100

Ρεκούνι (Λευκοχώρι) 25, 26, 32, 83

ρεκουνιώτες χτίστες 26, 27

Ρηγόπουλος Αντώνιος 22, 23

ρηχιά 17

ρόγα 75,77

ρόγιασμα ανηλίκων 42, 49, 63, 75, 77

ροΐ 100

Ρούμελη 43

Ρωσία 44

σάισμα 87, 96

Σαλαμίνα 16

Σαραντάρης Γεώργιος 16

Σαραντάρης Γιαννάκης 16

Σέλινον Κρήτης 86

Σέρβου 25,32

σερβαίοι μαστόροι 25, 26, 27

σιδηρουργοί 38

Σιοκορέλης Διονύσιος 92

σκάρπο 61

Σελ. 130
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/131.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

Σόλος 27,28, 32, 46

Σολιώτης Γιαννάκης 98

Σολιώτης Γιώργης 29

Σουφλί 85

Σπέτσες 24,76,109

σπετσιώτες χτίστες 17

Στάθης του Χρόνη 16

Σταματόπουλοι 107

σταυρωτήδες 36

Στεμνίτσα 27

στεμνιτσιώτες τεχνίτες 45

Συκιά 17

σύμβαση εργασίας 75

— μαθητείας 75

συνάφια 53

Σύνδεσμος Λαγκαδινών κτιστών 79

 Σύνδεσμος των εν Αθήναις Λαγκαδινών 116

συντεχνίες 53,54,62, 79

σύψωμο 100

Σχολή Απόρων Παίδων «Παρνασσού» 40, 41

σφυριά 20

ταγάρι 49

Τανεσής Λέος 16

Τανία 17

Ταρσός 18

τεζάχι 67

τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση 71

τζαμί Ναυπλίου 22, 23

τηνιακοί χτίστες 21

τρανός 56

τριέτικο 56

τρίλιζα 86

τριότα και τριώτα 86

τριότης 54, 60, 61, 62, 79,81, 82, 83, 84, ss, 86, 87

τριότικο 86

τριότσα 86

Τρίπολη 41,116

τριώχτης 86

«Τσάκωνας» 43

«τσακώνοι μαστόροι» 17, 19

Τσακωνιά 43

τσάκωνες χτίστες 17

Τσαούσης Βασίλης 107

τσιράκι 56,74

τσιτάδι 96

Τσιώτρας Γ. 98

τσούσηδες 17

Τυρός 16

Ύδρα 24, 71, 76,109

υλοτόμοι 46

υπερέτες 63,74

υποδηματοποιοί 38

υπουργοί 94

φάκελος 96

φάλτσο 61

φαλτσογωνιά 61

Φανερωμένη Σαλαμίνας 15, 16

Φαρμασώνης 17

φατσαδόρος 61

Φενεός 15

Φελλόης Δήμος 11ο

φονιά 18

φούσκος 49

φούτια 17

Χάβαρι 106

Χαλκιάνικα 27, 28, 29

χαντακολόοι 43

 χαρτζίσιο 40

χτενιές 83

χώρα 107

Ψάρι 25,27

ψυχογιοί 25,58,63,74 - 77, 82,83,

ωράριο εργασίας ανηλίκων 93, 94

Ωρολόγιον του Κυρρήστου 40

Σελ. 131
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/132.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 132
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 113
    14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

    ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β'

    Διακύμανση του πληθυσμού στο πρώτο μαστοροχώρι του Μοριά (Λαγκάδια) από το 1700 ώς το 1981.