Συγγραφέας:Κωνσταντινόπουλος, Χρήστος Γ.
 
Τίτλος:Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:14
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:136
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Μαθητεία και εργασία
 
Τοπική κάλυψη:Πελοπόννησος
 
Περίληψη:Αντικείμενο του βιβλίου είναι το παραδοσιακό σύστημα μαθητείας στις πλανόδιες κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου. Ειδικότερα με τη μελέτη αυτή επιχειρείται αφενός να επισημανθεί η κοινωνική και γεωγραφική προέλευση των μαθητευομένων και αφετέρου να καθοριστεί ο μηχανισμός εκμάθησης της τέχνης του χτίστη και οι συνέπειες που ο μηχανισμός αυτός είχε στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητευομένων.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 6.81 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 133-146 από: 146
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/133.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

L'APPRENTISSAGE DANS LES «COMPAGNIES» DE MAÇONS DU PÉLOPONNÈSE

CHRISTOS G. CONSTANTINOPOULOS

Résumé

Cette étude porte sur le système traditionnel d'apprentissage tel qu'il était appliqué dans les «compagnies» itinérantes des maçons du Péloponnèse, elle ne recouvre donc qu'une seule spécialité professionnelle et une seule aire géographique. Nous voudrions plus particulièrement par cette étude d'un côté souligner l'origine sociale et géographique des apprentis et d'un autre établir les mécanismes de l'apprentissage de l'art du maçon ainsi que les répercussions de ceux - ci sur la formation de la personnalité des apprentis. Pour mener son enquête l'auteur a utilisé la bibliographie existante et s'est rendu à trois reprises dans les villages de maçons du Péloponnèse. Le matériau recueilli a été réparti en six chapitres.

Le premier chapitre essaye de définir l'apparition dans le temps ainsi que les lieux d'origine des «compagnies» de maçons et d'examiner les facteurs qui conduisirent à la naissance de ces «compagnies». Sur la base des témoignages historiques, du folklore et des inscriptions existants, on constate que l'apparition de maçons itinérants organisés dans le Péloponnèse est due à la demande croissante de main d'oeuvre

Σελ. 133
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/134.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

spécialisée dans le secteur du bâtiment, résultant de l'essor économique général de l'espace grec observé surtout après 1750. Ces équipes de bâtisseurs provenaient de certains villages du Péloponnèse appelés «villages de maçons», dont, les plus importants sont localisés dans les régions montagneuses de Kalavrita et de la Gortyni,

Le second chapitre se réfère au cadre socio - économique des villages isolés de montagne et plus particulièrement des villages de maçons. Les facteurs naturels, socio - économiques qui déterminent la genèse et l'évolution des métiers dans ces villages sont examinés, et les choix professionnels de leurs habitants y sont expliqués. Ce chapitre traite principalement des raisons pour lesquelles le métier de maçon a pris naissance et s'est épanoui dans ces régions - là, et les raisons de ce choix professionnel fait par les jeunes y sont analysées.

Le troisième chapitre examine l'organisation professionnelle des maçons du Péloponnèse. La structure de la compagnie, les similitudes avec les corporations et leurs différences, la division du travail, les spécialités y sont décrites en mettant l'accent sur la place des apprentis dans la «compagnie», sur les comportements qu'ils adoptaient dans ou hors du groupe des maçons, à leur dépendance ainsi que la coercition collective à leur encontre.

Dans le quatrième chapitre, le système d'apprentissage en vigueur chez les «compagnies» itinérantes est analysé: le mode précis d'apprentissage du métier, les étapes de cet apprentissage, le mode d'avancement, de rétribution des apprentis, leurs droits et devoirs y sont décrits et référence est faite aux textes législatifs sur la protection des mineurs.

Le cinquième chapitre examine les conditions de travail e de vie des maçons et principalement des apprentis. L'accent est mis sur la durée du travail, les conditions alimentaires et d'hébergement ainsi que les conséquences des mauvaises conditions de travail et de vie sur, le développement biologique

Σελ. 134
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/135.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

et intellectuel des jeunes travailleurs mineurs. On y constate que les apprentis travaillaient durement et n'avaient que peu de repos, ne mangeaient pas à leur faim, et étaient soumis à toutes sortes d'offenses et d'humiliations ce qui entraînait des conséquences néfastes sur leur développement physique et intellectuel et plus généralement sur la formation de leur caractère et de leur personnalité. Les apprentis constituaient un sous - groupe de la «compagnie» entièrement dépendant des maîtres - maçons. Pour les apprentis mineurs la «compagnie» ne représentait pas seulement une école professionnelle ou un modèle de vie et de travail collectif mais également une instance qui influait plus généralement sur leur comportement en société. La coercition collective exercée sur les apprentis déterminait aussi jusqu'à un certain degré leur formation idéologique plus largement, d'après laquelle la société dans son ensemble était structurée à l'instar de leur propre groupe. En conséquence tout progrès dans la société ne pouvait être fonction que de telles pénibles expériences. Cette conception ne pouvait mener qu'à une attitude passive devant les phénomènes sociaux, à la résignation, la soumission et le compromis. Ce qui prévaut toujours est la survie individuelle au sein du groupe. Aucune marge n'est laissée à la remise en question de l'ordre établi.

En conclusion le sixième chapitre aborde les facteurs qui ont conduit au déclin des «compagnies» itinérantes, facteurs que nous avons localises dans le temps et dans l'espace et sont indiqués les nouveaux choix professionnels des jeunes dans les villages de maçons. Le développement de l'éducation, l'émigration vers les plaines du pays, les possibilités d'emploi offertes dans les centres urbains ouvrent de nouveaux débouchés professionnels aux jeunes. Les jeunes n'aspirent plus à devenir de bons maçons mais à s'instruire et à faire carrière dans la fonction publique ou bien trouver un emploi dans les centres urbains. Aux «compagnies» itinérantes de maçons

Σελ. 135
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/136.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

fonctionnant sur le mode coopératif ont succédé, dans les nouvelles conditions socio - économiques, des équipes techniques d'ouvriers salariés. La reproduction du métier continue jusqu'à nos jours sur le mode traditionnel: le jeune ouvrier du bâtiment apprend de métier sur le tas. Ce n'est pas l'ancien apprenti soumis à son groupe mais un ouvrier moderne, syndiqué, qui sait revendiquer ses droits. Cependant l'ouvrier du bâtiment salarié ne s'intéresse plus à la perfection technique et esthétique du bâtiment; l'élément de création personnelle qui donnait un sens à son métier et consacrait Γ artisan dans la conscience du peuple n'existe plus. Le créateur, l'artisan est devenu étranger à sa propre création.

Σελ. 136
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/137.gif&w=600&h=91514. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος ......................................... 7

Βραχυγραφίες ..................................... 11

A' Τα μαστοροχώρια ............................... 13

Β' Η μαστοριά ως επαγγελματική διέξοδος των νέων ... 33

Γ' Η κομπανία και η θέση των μαθητευομένων σε αυτή... 53

Δ' Η μαθητεία .................................... 71

Ε' Η «Αγαρηνή τέχνη» .............................. 93

ΣΤ' Η παρακμή των πλανόδιων κομπανιών ............. 105

Επιλογή Βιβλιογραφίας............................. 119

Γενικό Ευρετήριο .................................. 127

Σελ. 137
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/138.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 138
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/139.gif&w=600&h=91514. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΜΠΑΝΙΕΣ ΤΩΝ ΧΤΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΛΗΒΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΝΟΥΤΙΟΣ

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ ME ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΒΑΣΩΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 1987

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 139
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/140.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 140
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/141.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 141
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/142.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

Τυπογραφείο ΜΑΝΟΥΤΙΟΣ του Χρίστου Γ. Μανουσαρίδη

Ζηνοδώρου 17, 104 42 Αθήνα, τηλ. 5133680 & 5130848

Σελ. 142
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/143.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 143
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/144.gif&w=600&h=915 14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 144
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/145.gif&w=600&h=91514. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 145
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/24/gif/146.gif&w=600&h=91514. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 146
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 133
  14. Κωσταντινόπουλος, Μαθητεία

  L'APPRENTISSAGE DANS LES «COMPAGNIES» DE MAÇONS DU PÉLOPONNÈSE

  CHRISTOS G. CONSTANTINOPOULOS

  Résumé

  Cette étude porte sur le système traditionnel d'apprentissage tel qu'il était appliqué dans les «compagnies» itinérantes des maçons du Péloponnèse, elle ne recouvre donc qu'une seule spécialité professionnelle et une seule aire géographique. Nous voudrions plus particulièrement par cette étude d'un côté souligner l'origine sociale et géographique des apprentis et d'un autre établir les mécanismes de l'apprentissage de l'art du maçon ainsi que les répercussions de ceux - ci sur la formation de la personnalité des apprentis. Pour mener son enquête l'auteur a utilisé la bibliographie existante et s'est rendu à trois reprises dans les villages de maçons du Péloponnèse. Le matériau recueilli a été réparti en six chapitres.

  Le premier chapitre essaye de définir l'apparition dans le temps ainsi que les lieux d'origine des «compagnies» de maçons et d'examiner les facteurs qui conduisirent à la naissance de ces «compagnies». Sur la base des témoignages historiques, du folklore et des inscriptions existants, on constate que l'apparition de maçons itinérants organisés dans le Péloponnèse est due à la demande croissante de main d'oeuvre