Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 197-216 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/197.gif&w=600&h=915

9. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 9 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ *

* Με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου

Ελληνοδιδάσκαλοι 46,72%

Γυμναστές 0,00%

Θεολόγοι 0,00%

Φιλόλογοι 37,70%

Μαθηματικοί 0,82%

Γαλλικών 13,11%

Φυσικοί 1,64%

10. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 20οι ΑΙ.: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ *

* Με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου

Ελληνοδιδάσκαλοι y 35,71% >

Γυμναστές 0,89%

Γαλλικών

2,68°/ϋ

Μαθηματικοί 25,00%

Θεολόγοι 16,07%

Φιλόλογοι 16,96%

Φυσικοί

2,68%

Σελ. 197
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/198.gif&w=600&h=915

11. ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 1829-1: ΚΤΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ *

* Πραγματικοί αριθμοί (σε παρένθεση)

Αλλοδαποί 4,35% (7) 1

12. ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 1829-1929: ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ *

* Με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου

Αλλοδαποί 6,58%

Λευκάδιοι 26,09% (42)

Εκτός Λευκάδος 69,57% (112)

Λευκάδιοι 40,04%

Εκτός Λευκάδος 53,38%

Σελ. 198
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/199.gif&w=600&h=915

13. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΚΤΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ *

* Πραγματικοί αριθμοί (σε παρένθεση)

Αλλοδαποί 1,92% (1)1

14. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ *

* Με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου

Αλλοδαποί Εκτός Λευκάδος ι 0,43%

22,65% ^

Λευκάδιοι 76,62%

Λευκάδιοι 48,08% (25)

Εκτός Λευκάδος 50,00% (26)

Σελ. 199
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/200.gif&w=600&h=393

15. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΝ, 1829-1866: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Σελ. 200
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/201.gif&w=600&h=393

16. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, 1836-1857

Σελ. 201
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/202.gif&w=600&h=393

17. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, 1836-1857

Σελ. 202
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/203.gif&w=600&h=393

Ελληνικά Γραμματική / Ρητορική* Ιστορία Μαθηματικά φιλοσοφικά Καλλιτεχνικά Εμπορικά

* Στη στήλη Γραμματική / Ρητορική συμπεριλαμβάνονται και οι Ξένες γλώσσες

18. ΛΥΚΕΙΟΝ, 1857-1866 : ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σελ. 203
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/204.gif&w=600&h=393

19. ΛΥΚΕΙΟΝ: ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, 1857-1866

* Στη στήλη Γραμματική / Ρητορική συμπεριλαμβάνονται και οι Ξένες γλώσσες

Σελ. 204
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/205.gif&w=600&h=915

20. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ, 1836-1857

Σελ. 205
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/206.gif&w=600&h=915

. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ, 1836-1857

Σελ. 206
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/207.gif&w=600&h=393

21. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 1866-1929: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ, ΠΡΟΒΙΒΑΣΤΕΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Σελ. 207
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/208.gif&w=600&h=393

22. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΑΞΕΙΣ, 1866-1929 (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΥΛΟΥ)

Σελ. 208
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/209.gif&w=600&h=393

23. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΚΑΙ ΘΗΛΕΙΣ, 1867-1929

Σελ. 209
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/210.gif&w=600&h=915

24. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΚΑΙ ΘΗΛΕΙΣ, 1866-1929

Θήλεις 8,11%

Άρρενες 91,89%

Σελ. 210
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/211.gif&w=600&h=393

25. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ : ΤΑΞΗ Α' 1901-1929

Σελ. 211
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/212.gif&w=600&h=393

26. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ: ΤΑΞΗ Β', 1902-1929

Σελ. 212
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/213.gif&w=600&h=393

27. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ: ΤΑΞΗ Γ , 1903-1929

Σελ. 213
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/214.gif&w=600&h=393

28. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ: ΤΑΞΗ Δ ' , 1903-1929

Σελ. 214
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/215.gif&w=600&h=915

29. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ , 1866 - 1929

Τάξη Δ' 18,05% I

30. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΕΣ ΘΗΛΕΙΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ , 1866 - 1929

26,45%

Τάξη A' 34,70%

Σελ. 215
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/216.gif&w=600&h=393

31. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 1866-1929.

Σελ. 216
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 197
  

  9. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 9 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ *

  * Με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου

  Ελληνοδιδάσκαλοι 46,72%

  Γυμναστές 0,00%

  Θεολόγοι 0,00%

  Φιλόλογοι 37,70%

  Μαθηματικοί 0,82%

  Γαλλικών 13,11%

  Φυσικοί 1,64%

  10. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 20οι ΑΙ.: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ *

  * Με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου

  Ελληνοδιδάσκαλοι y 35,71% >

  Γυμναστές 0,89%

  Γαλλικών

  2,68°/ϋ

  Μαθηματικοί 25,00%

  Θεολόγοι 16,07%

  Φιλόλογοι 16,96%

  Φυσικοί

  2,68%