Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 207-226 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/207.gif&w=600&h=393

21. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 1866-1929: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ, ΠΡΟΒΙΒΑΣΤΕΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Σελ. 207
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/208.gif&w=600&h=393

22. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΑΞΕΙΣ, 1866-1929 (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΥΛΟΥ)

Σελ. 208
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/209.gif&w=600&h=393

23. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΚΑΙ ΘΗΛΕΙΣ, 1867-1929

Σελ. 209
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/210.gif&w=600&h=915

24. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΚΑΙ ΘΗΛΕΙΣ, 1866-1929

Θήλεις 8,11%

Άρρενες 91,89%

Σελ. 210
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/211.gif&w=600&h=393

25. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ : ΤΑΞΗ Α' 1901-1929

Σελ. 211
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/212.gif&w=600&h=393

26. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ: ΤΑΞΗ Β', 1902-1929

Σελ. 212
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/213.gif&w=600&h=393

27. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ: ΤΑΞΗ Γ , 1903-1929

Σελ. 213
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/214.gif&w=600&h=393

28. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ: ΤΑΞΗ Δ ' , 1903-1929

Σελ. 214
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/215.gif&w=600&h=915

29. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ , 1866 - 1929

Τάξη Δ' 18,05% I

30. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΕΣ ΘΗΛΕΙΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ , 1866 - 1929

26,45%

Τάξη A' 34,70%

Σελ. 215
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/216.gif&w=600&h=393

31. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 1866-1929.

Σελ. 216
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/217.gif&w=600&h=393

32. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ, 1866 - 1929

Σελ. 217
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/218.gif&w=600&h=393

33. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΚΑΙ ΘΗΛΕΙΣ, 1866-1929 (ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΜΑΖΙ)

Σελ. 218
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/219.gif&w=600&h=915

34. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ , 1866-1929

Θήλεις 11,96%

Άρρενες 88,04%

Σελ. 219
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/220.gif&w=600&h=393
Σελ. 220
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/221.gif&w=600&h=393

36. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ: ΤΑΞΗ Β', 1899-1929

Σελ. 221
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/222.gif&w=600&h=393

37. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ: ΤΑΞΗ Γ', 1900-1929

Σελ. 222
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/223.gif&w=600&h=915

38. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΑΡΡΕΝΕΣ, 1866 -1929

39. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΕΣ ΘΗΛΕΙΣ, 1898 - 1929

Τάξη Γ 30,57%

Τάξη Β' 31,82%

Τάξη Γ

Τάξη Β' 33,81%

Τάξη A' 37,61%

Τάξη A' 36,78%

Σελ. 223
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/224.gif&w=600&h=915

40α. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (σε χιλιάδες)

40β. ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σελ. 224
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/225.gif&w=600&h=393

41. ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 1829 - 1866

Σελ. 225
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/226.gif&w=600&h=393

42. ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΑΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ, 1829 - 1866

Σελ. 226
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 207
    

    21. ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 1866-1929: ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ, ΠΡΟΒΙΒΑΣΤΕΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ