Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 252-271 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/252.gif&w=600&h=915

75. ΣΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

76 ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ανεξ.-προήχθη 10,63%

απεβίωσε 0,25%

απελύθη 13,16%

απερρίφθη 11,65%

δεν προσήλθε 6,33%

ανεξ.-απερρίφθη 3,04%

προήχθη 53,67%

έλαβε αποδεικτικό 1,27%

άλλο 1,52%,

απερρίφθη 21,01%

προήχθη 77,47%

Σελ. 252
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/253.gif&w=600&h=915

. ΣΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΛΗΡΙΚΟΙ

απερρίφθη 7,47%

δεν προσήλθε 9,13%

προήχθη 54,36%

ανεξ.-προήχθη 12,86%

απεβίωσε 0,41%

απελύθη 12,86%

78. ΣΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΛΗΡΙΚΟΙ

άλλο

,%

απερρίφθη 19,50%

ανεξ.-απερρίφθη 2,90%

προήχθη 80,08%

Σελ. 253
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/254.gif&w=600&h=915

9. ΣΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

έλαβε αποδεικτικό 0,20%

80. ΣΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΤΗΜΑΤΙΕΣ

άλλο

,%

απερρίφθη 21,28%

ανεξ.-προήχθη 14,79%

απεβίωσε 0,10%

απελύθη 14,08%

απερρίφθη 7,50%

δεν προσήλθε 10,54%

ανεξ.-απερρίφθη 3,24%

προήχθη 49,54%

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΤΗΜΑΤΙΕΣ

προήχθη 78,42%

Σελ. 254
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/255.gif&w=600&h=915

81. ΣΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

ανεξ.-απερρίφθη

ΓΟΝΕΙΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

έλαβε αποδεικτικό

3,37%

82. ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

άλλο 3,79%

προήχθη

73,89%

απερρίφθη 22,32%

ανεξ.-προήχθη 14,11%

απεβίωσε 0,42%

απελύθη 11,37%

απερρίφθη

4,63%

δεν προσήλθε 15,58%

προήχθη 48,42%

Σελ. 255
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/256.gif&w=600&h=915

83. ΣΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

ανεξ.-απερρίφθη 2,91%

προήχθη 44,12%

ΓΟΝΕΙΣ: ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ Ν ΑΥΤΕΣ

ανεξ.-προήχθη 11,76%

απεβίωσε 0,00%

απελύθη 14,71%

απερρίφθη 11,76%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

δεν προσήλθε 14,71%

84. ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΕΣ

προήχθη 70,59%

απερρίφθη 29,41%

Σελ. 256
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/257.gif&w=600&h=915

85. ΣΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

απελύθη 14,10%

απερρίφθη 8,11%

απεβίωσε 0,47%

έλαβε αποδεικτικό 0,35%

δεν προσήλθε 13,04%

χωρίς αποτέλεσμα 0,35%

προήχθη 45,95%

ΟΡΦΑΝΟΙ

ανεξ.-απερρίφθη 4,00%

ανεξ.-προήχθη 13,63%

86. ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΟΡΦΑΝΟΙ

άλλο 1,18%

προήχθη 73,68%

απερρίφθη 25,15%

Σελ. 257
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/258.gif&w=600&h=915

87. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ανεξ.-απερρίφθη 2,97%

ανεξ.-προήχθη 9,42%

χωρίς αποτέλεσμα 1,40%

απεβίωσε 0,00%

απελύθη 20,24%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

απερρίφθη 6,98%

δεν προσήλθε 15,88%

χωρίς αποτέλεσμα 0,70%

προήχθη 42,41%

88. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

άλλο 2,09%

1 γ— απερρίφθη

/ 25,83%

προηχθη 72,08%

Σελ. 258
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/259.gif&w=600&h=915

89. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

απελύθη 19,19%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

δεν προσήλθε 14,35%

απερρίφθη 10,69%

ανεξ.-απερρίφθη 2,64%

ΓΟΝΕΙΣ:

ανεξ.-προήχθη 11,31%

ανεξ.-χωρίς αποτέλεσμα 0,73%

απεβίωσε 0,06%

χωρίς αποτέλεσμα 0,90%

προήχθη 40,12%

ΓΕΩΡΓΟΙ

90. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΓΕΩΡΓΟΙ

άλλο

1,69%

απερρίφθη 27,69%

προήχθη 70,62%

Σελ. 259
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/260.gif&w=600&h=915

91. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

δεν προσήλθε 15,00%

92. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

άλλο 1,82%

ανεξ.-χωρίς αποτέλεσμα 0,91%

απεβίωσε 0,91%

απελύθη 22,73%

απερρίφθη 3,64%

ανεξ.-απερρίφθη

1,36% r ,

ανεξ.-προήχθη

10,00%

αν

ΓΟΝΕΙΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

χωρίς αποτέλεσμα 0,00%

προήχθη 45,45%

απερρίφθη 20,00%

προηχθη 78,18%

Σελ. 260
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/261.gif&w=600&h=915

93. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

94. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΕΜΠΟΡΟΙ

ανεξ.-προήχθη 11,00%

ανεξ.-χωρίς αποτέλεσμα 0,99%

απεβίωσε 0,36%

απελύθη 17,58%

ΓΟΝΕΙΣ: ΕΜΠΟΡΟΙ

χωρίς αποτέλεσμα ανεξ.-απερρίφθη

0,81% Ι , 5,14%

προήχθη 41,93%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

δεν προσήλθε 14,16%

απερρίφθη 8,03%

άλλο 2,16%

απερρίφθη

27,32%

προήχθη 70,51%

Σελ. 261
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/262.gif&w=600&h=915

95. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

χωρίς αποτέλεσμα 0,71%

προηχθη 36,47%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

ανεξ.-απερρίφθη 5,25%

ανεξ.-προήχθη

11'53% ανεξ.-χωρίς

αποτέλεσμα 1,10%

απεβίωσε 0,24%

απελύθη 14,43%

απερρίφθη 14,12%

δεν προσήλθε 16,16%

96. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

προήχθη 62,43%

απερρίφθη 35,53%

άλλο , 2,04%

Σελ. 262
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/263.gif&w=600&h=915

97. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

απεβίωσε 0,00%

απελύθη 24,24%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

δεν προσήλθε 12,46%

απερρίφθη 10,44%

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΛΗΡΙΚΟΙ

ανεξ.-απερρίφθη

4,38% f .

ανεξ.-προήχθη

7,07%

ανεξ.-χωρίς

αποτέλεσμα

1,35%

χωρίς αποτέλεσμα 0,00%

προήχθη 40,07%

98. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΛΗΡΙΚΟΙ

απερρίφθη 27,27%

άλλο 1,35%

προήχθη 71,38%

Σελ. 263
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/264.gif&w=600&h=915

99. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

απελύθη 19,79%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

δεν προσήλθε 17,06%

απερρίφθη 7,56%

χωρίς αποτέλεσμα 0,16%

προήχθη 39,58%

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΤΗΜΑΤΙΕΣ

ανεξ.-απερρίφθη 4,34%

ανεξ.-προήχθη 9,81%

ανεξ.-χωρίς αποτέλεσμα 1,37%

απεβίωσε 0,32%

100. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΤΗΜΑΤΙΕΣ

προήχθη 69,19%

απερρίφθη 28,96%

άλλο 1,85%

Σελ. 264
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/265.gif&w=600&h=915

101. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

απελύθη 18,56%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

δεν προσήλθε 21,39%

απερρίφθη 6,31%

χωρίς αποτέλεσμα 0,90%

προήχθη

38,02%

ανεξ.-απερρίφθη ΓΟΝΕΙΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

3,48%

ανεξ.-προήχθη 9,66%

ανεξ.-χωρίς αποτέλεσμα 1,16%

απεβίωσε 0,52%

102. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

προήχθη 66.24%

απερρίφθη 31.19%

άλλο 2.58%

Σελ. 265
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/266.gif&w=600&h=915

103. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

104. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΕΣ

ανεξ.-προήχθη 11,18%

ανεξ.-χωρίς αποτέλεσμα

Ί-24% απεβίωσε 0,62%

απελύθη 14,29%

απερρίφθη 14,29%

χωρίς αποτέλεσμα ανεξ.-απερρίφθη 0,00% 4,35%

ΓΟΝΕΙΣ: ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΕΣ

προηχθη 38,51%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

δεν προσήλθε 15,53%

απερρίφθη 34,16%

άλλο 1,86%

προηχθη 63,98%

Σελ. 266
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/267.gif&w=600&h=915

105. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

χωρίς αποτέλεσμα ανεξ.-απερρίφθη 0,53% 3,82%

ΟΡΦΑΝΟΙ

προήχθη 34,93%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

ανεξ.-προήχθη 10,30%

ανεξ.-χωρίς αποτέλεσμα 1,59%

απεβίωσε 0,21%

απελύθη 20,59%

δεν προσήλθε 17,73%

απερρίφθη 10,30%

106. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΟΡΦΑΝΟΙ

άλλο 2,34%

απερρίφθη 31,85%

προήχθη 65,82%

Σελ. 267
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/268.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 268
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/269.gif&w=600&h=915

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Σελ. 269
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/270.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 270
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/271.gif&w=600&h=915

Α' Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 1. Η ιστορία του Αρχείου

Το Αρχείο σήμερα (καλοκαίρι του 2007) βρίσκεται στο 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας. Περιλαμβάνει τα αρχεία όλων των σχολείων της Μ.Ε. που λειτούργησαν στη Λευκάδα από το 1829 μέχρι το 1961 και μερικών μετά το 1961, όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα:

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (1829-1857)

ΑΡΧΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (1857-1866)

ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (1866-1929)

ΑΡΧΕΙΟ 4ΤΑΞΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

(1866-1929)

ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (1929-1961)

ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ (1961-1964)

ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ (1967-1976)

ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΤΑΞΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ

(1964-1967)

ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΤΑΞΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ (1976-1979)

ΑΡΧΕΙΟ 1ου (ΜΙΚΤΟΥ) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (1979-)

Σελ. 271
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 252
  

  75. ΣΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

  ΓΟΝΕΙΣ: ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

  76 ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

  ΓΟΝΕΙΣ: ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

  ανεξ.-προήχθη 10,63%

  απεβίωσε 0,25%

  απελύθη 13,16%

  απερρίφθη 11,65%

  δεν προσήλθε 6,33%

  ανεξ.-απερρίφθη 3,04%

  προήχθη 53,67%

  έλαβε αποδεικτικό 1,27%

  άλλο 1,52%,

  απερρίφθη 21,01%

  προήχθη 77,47%