Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 258-277 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/258.gif&w=600&h=915

87. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ανεξ.-απερρίφθη 2,97%

ανεξ.-προήχθη 9,42%

χωρίς αποτέλεσμα 1,40%

απεβίωσε 0,00%

απελύθη 20,24%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

απερρίφθη 6,98%

δεν προσήλθε 15,88%

χωρίς αποτέλεσμα 0,70%

προήχθη 42,41%

88. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

άλλο 2,09%

1 γ— απερρίφθη

/ 25,83%

προηχθη 72,08%

Σελ. 258
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/259.gif&w=600&h=915

89. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

απελύθη 19,19%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

δεν προσήλθε 14,35%

απερρίφθη 10,69%

ανεξ.-απερρίφθη 2,64%

ΓΟΝΕΙΣ:

ανεξ.-προήχθη 11,31%

ανεξ.-χωρίς αποτέλεσμα 0,73%

απεβίωσε 0,06%

χωρίς αποτέλεσμα 0,90%

προήχθη 40,12%

ΓΕΩΡΓΟΙ

90. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΓΕΩΡΓΟΙ

άλλο

1,69%

απερρίφθη 27,69%

προήχθη 70,62%

Σελ. 259
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/260.gif&w=600&h=915

91. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

δεν προσήλθε 15,00%

92. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

άλλο 1,82%

ανεξ.-χωρίς αποτέλεσμα 0,91%

απεβίωσε 0,91%

απελύθη 22,73%

απερρίφθη 3,64%

ανεξ.-απερρίφθη

1,36% r ,

ανεξ.-προήχθη

10,00%

αν

ΓΟΝΕΙΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

χωρίς αποτέλεσμα 0,00%

προήχθη 45,45%

απερρίφθη 20,00%

προηχθη 78,18%

Σελ. 260
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/261.gif&w=600&h=915

93. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

94. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΕΜΠΟΡΟΙ

ανεξ.-προήχθη 11,00%

ανεξ.-χωρίς αποτέλεσμα 0,99%

απεβίωσε 0,36%

απελύθη 17,58%

ΓΟΝΕΙΣ: ΕΜΠΟΡΟΙ

χωρίς αποτέλεσμα ανεξ.-απερρίφθη

0,81% Ι , 5,14%

προήχθη 41,93%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

δεν προσήλθε 14,16%

απερρίφθη 8,03%

άλλο 2,16%

απερρίφθη

27,32%

προήχθη 70,51%

Σελ. 261
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/262.gif&w=600&h=915

95. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

χωρίς αποτέλεσμα 0,71%

προηχθη 36,47%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

ανεξ.-απερρίφθη 5,25%

ανεξ.-προήχθη

11'53% ανεξ.-χωρίς

αποτέλεσμα 1,10%

απεβίωσε 0,24%

απελύθη 14,43%

απερρίφθη 14,12%

δεν προσήλθε 16,16%

96. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

προήχθη 62,43%

απερρίφθη 35,53%

άλλο , 2,04%

Σελ. 262
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/263.gif&w=600&h=915

97. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

απεβίωσε 0,00%

απελύθη 24,24%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

δεν προσήλθε 12,46%

απερρίφθη 10,44%

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΛΗΡΙΚΟΙ

ανεξ.-απερρίφθη

4,38% f .

ανεξ.-προήχθη

7,07%

ανεξ.-χωρίς

αποτέλεσμα

1,35%

χωρίς αποτέλεσμα 0,00%

προήχθη 40,07%

98. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΛΗΡΙΚΟΙ

απερρίφθη 27,27%

άλλο 1,35%

προήχθη 71,38%

Σελ. 263
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/264.gif&w=600&h=915

99. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

απελύθη 19,79%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

δεν προσήλθε 17,06%

απερρίφθη 7,56%

χωρίς αποτέλεσμα 0,16%

προήχθη 39,58%

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΤΗΜΑΤΙΕΣ

ανεξ.-απερρίφθη 4,34%

ανεξ.-προήχθη 9,81%

ανεξ.-χωρίς αποτέλεσμα 1,37%

απεβίωσε 0,32%

100. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΚΤΗΜΑΤΙΕΣ

προήχθη 69,19%

απερρίφθη 28,96%

άλλο 1,85%

Σελ. 264
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/265.gif&w=600&h=915

101. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

απελύθη 18,56%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

δεν προσήλθε 21,39%

απερρίφθη 6,31%

χωρίς αποτέλεσμα 0,90%

προήχθη

38,02%

ανεξ.-απερρίφθη ΓΟΝΕΙΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

3,48%

ανεξ.-προήχθη 9,66%

ανεξ.-χωρίς αποτέλεσμα 1,16%

απεβίωσε 0,52%

102. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

προήχθη 66.24%

απερρίφθη 31.19%

άλλο 2.58%

Σελ. 265
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/266.gif&w=600&h=915

103. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

104. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ: ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΕΣ

ανεξ.-προήχθη 11,18%

ανεξ.-χωρίς αποτέλεσμα

Ί-24% απεβίωσε 0,62%

απελύθη 14,29%

απερρίφθη 14,29%

χωρίς αποτέλεσμα ανεξ.-απερρίφθη 0,00% 4,35%

ΓΟΝΕΙΣ: ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΕΣ

προηχθη 38,51%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

δεν προσήλθε 15,53%

απερρίφθη 34,16%

άλλο 1,86%

προηχθη 63,98%

Σελ. 266
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/267.gif&w=600&h=915

105. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

χωρίς αποτέλεσμα ανεξ.-απερρίφθη 0,53% 3,82%

ΟΡΦΑΝΟΙ

προήχθη 34,93%

έλαβε αποδεικτικό 0,00%

ανεξ.-προήχθη 10,30%

ανεξ.-χωρίς αποτέλεσμα 1,59%

απεβίωσε 0,21%

απελύθη 20,59%

δεν προσήλθε 17,73%

απερρίφθη 10,30%

106. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΟΡΦΑΝΟΙ

άλλο 2,34%

απερρίφθη 31,85%

προήχθη 65,82%

Σελ. 267
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/268.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 268
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/269.gif&w=600&h=915

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Σελ. 269
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/270.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 270
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/271.gif&w=600&h=915

Α' Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 1. Η ιστορία του Αρχείου

Το Αρχείο σήμερα (καλοκαίρι του 2007) βρίσκεται στο 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας. Περιλαμβάνει τα αρχεία όλων των σχολείων της Μ.Ε. που λειτούργησαν στη Λευκάδα από το 1829 μέχρι το 1961 και μερικών μετά το 1961, όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα:

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (1829-1857)

ΑΡΧΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (1857-1866)

ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (1866-1929)

ΑΡΧΕΙΟ 4ΤΑΞΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

(1866-1929)

ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (1929-1961)

ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ (1961-1964)

ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ (1967-1976)

ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΤΑΞΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ

(1964-1967)

ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΤΑΞΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ (1976-1979)

ΑΡΧΕΙΟ 1ου (ΜΙΚΤΟΥ) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (1979-)

Σελ. 271
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/272.gif&w=600&h=915

2. Ο Κατάλογος του Αρχείου (1829-1980) α. Το υλικό

Το Αρχείο αποτελείται από 151 αρχειακές μονάδες. Είναι όλα κατάστιχα και, συγκεκριμένα, τα γνωστά βιβλία από τα οποία αποτελείται το αρχείο ενός ελληνικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης: Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή, Μαθητολόγια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, όλα σε σχεδόν πλήρεις σειρές. Υπάρχουν και διάφορα άλλα κατάστιχα μεμονωμένα (βιβλία υλικού, μισθολογίου κ.ά.), που καλύπτουν μόνο κάποιο χρονικό διάστημα το καθένα.

Ενώ όμως πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι για τη διάσωση των καταστίχων σχεδόν στην ολότητά τους, από την άλλη, είναι φανερό ότι μεγάλο μέρος του αρχειακού υλικού έχει χαθεί: δεν υπάρχουν καθόλου λυτά έγγραφα στο Αρχείο του Σχολείου από το 1829 έως το 1940 περίπου. Μόνο μετά το έτος αυτό αρχίζουν να εμφανίζονται αραιά έγγραφα λυτά και, κυρίως, πλήρεις σειρές απολυτηρίων Δημοτικού Σχολείου, με τα οποία γίνονταν οι εγγραφές των εισερχομένων στο Γυμνάσιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι λυτά έγγραφα προφανώς δεν βρήκε και ο Πάνος Ροντογιάννης, ο οποίος, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία,1 ερευνά το Αρχείο του Γυμνασίου τουλάχιστον από το 1947 - προφανώς, γιατί δεν παραπέμπει πουθενά σε τέτοιου είδους έγγραφα. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι το υλικό αυτό έχει χαθεί, πριν ασχοληθεί ο Ροντογιάννης με το Αρχείο, γιατί, αν υπήρχε τέτοιο υλικό, ήταν αδύνατο ο χαλκέντερος ιστορικός να μην είχε εντρυφήσει σε αυτό και να μην είχε δώσει τις ανάλογες παραπομπές.2

Τα κατάστιχα που μας σώζονται ανήκουν σε τρία διαφορετικά αρχεία: Στο Αρχείο του Γυμνασίου, το οποίο περιλαμβάνει, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, τα αρχεία όλων των σχολείων Μ.Ε. που λειτούργησαν στη Λευκάδα το διάστημα 1829-1961 και ορισμένων μετά το 1961. Μετά

1. Ροντογιάννης, Η εκπαίδευση..., ό.π., σ. 8.

2. Για να μην υπάρξει σύγχυση στο θέμα αυτό, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι λυτά έγγραφα που αφορούσαν την εκπαίδευση (στοιχειώδη και μέση) υπήρχαν στο Ιστορικό Αρχείο Λευκάδος (τώρα, Αρχεία Νομού Λευκάδας). Τα έγγραφα αυτά αφορούσαν κυρίως το 19ο αιώνα μέχρι την Ένωση. Αυτά ο Ροντογιάννης τα είχε μελετήσει και παραπέμπει συχνά σε αυτά - π.χ., όλες οι πληροφορίες του για το Προκαταρκτικό Σχολείο Λευκάδος στηρίζονται εξ ολοκλήρου σε τέτοια έγγραφα. Είναι εύκολο όμως να διαπιστώσει κανείς ότι τα έγγραφα αυτά δεν ανήκαν στο Αρχείο του Σχολείου αλλά στο αρχείο ορισμένων υπηρεσιών της διοίκησης. Σήμερα τα έγγραφα αυτά δεν είναι προσιτά στον ερευνητή, λόγω

Σελ. 272
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/273.gif&w=600&h=915

τά το 1961, οπότε ιδρύθηκε και δεύτερο Γυμνάσιο στη Λευκάδα, το Γυμνάσιο Θηλέων, πρωτότοκος και νόμιμος κληρονόμος των προηγούμενων σχολείων θεωρήθηκε αρχικά το Γυμνάσιο Αρρένων (το οποίο εξακολούθησε να στεγάζεται στο ίδιο κτίριο) και, αργότερα, τα εξ αυτού προερχόμενα σχολεία, τελευταίο των οποίων στη σειρά είναι το 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας.

Στο Αρχείο της Σχολικής Εφορείας του Γυμνασίου Λευκάδος, τα ακραία όρια του οποίου είναι το 1923 και το 1976.

Στο Αρχείο του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (1866-1929), το οποίο κληρονομήθηκε από το Γυμνάσιο Λευκάδος μετά την κατάργηση των Ελληνικών Σχολείων το 1929 και την καθιέρωση ενός μόνο τύπου σχολείου μέσης εκπαίδευσης.

Τα κατάστιχα που τηρούνται δεν είναι τα ίδια σε όλες τις χρονικές περιόδους. Υπάρχουν διαφορές ανά εποχή, αν και όχι μεγάλες. Διαφορές υπάρχουν επίσης και στη μορφή των καταστίχων ίδιου τύπου αλλά διαφορετικών χρονικών περιόδων: Π.χ., εντελώς διαφορετικό είναι το Μαθητολόγιο του Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1836-1853 -ακόμα και η ονομασία του είναι διαφορετική: Βιβλίον Γενικής καταγραφής- από το Μαθητολόγιο του μικτού εξαταξίου Γυμνασίου από το 1929 και έπειτα. Όλες αυτές οι διαφορές φαίνονται εύκολα στη λεπτομερή περιγραφή κάθε καταστίχου στον Κατάλογο του Αρχείου.

β. Η κατάταξη του υλικού και το διάγραμμα ταξινόμησης

Η κατάταξη του υλικού έγινε ως εξής:

Χώρισα πρώτα τα τρία διαφορετικά αρχεία, του Γυμνασίου, της Σχολικής Εφορείας του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου και τα κατέταξα με τη σειρά αυτή. Ύστερα ταξινόμησα τα κατάστιχα του κάθε αρχείου, όπως φαίνεται στο διάγραμμα ταξινόμησης, με βάση το περιεχόμενο τους: — Στα αρχεία του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου ξεχώρισα τις ακόλουθες ταξινομικές κατηγορίες: α. Γενικοί Έλεγχοι β. Ειδικοί Έλεγχοι

των εργασιών που έγιναν στα Αρχεία Νομού Λευκάδας και της μεταφοράς του υλικού στις νέες αίθουσες. Ανήκαν εξ άλλου στο τμήμα εκείνο του Αρχείου που δεν είχε ταξινομηθεί έστω και στοιχειωδώς: ήξεραν να το χρησιμοποιούν μόνο ο αρχειοφύλακας και οι ελάχιστοι πιστοί του επισκέπτες. Όταν οι παράγοντες αυτοί εξέλιπαν, η πλοήγηση στο χώρο του αρχειακού υλικού έγινε πάρα πολύ δύσκολη, λαμβανομένων οπωσδήποτε υπόψη του άθλιου χώρου και του καταστροφικού στοιβάγματος του υλικού, που δεν επέτρεπαν όχι έρευνα αλλά ούτε καν δυνατότητα οπτικής επαφής με μεγάλα τμήματά του. Θα χρειαστούν πολλή εργασία και αρκετός χρόνος για να καταστεί το υλικό αυτό προσιτό και διαχειρίσιμο.

Σελ. 273
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/274.gif&w=600&h=915

γ. Πρακτικά

δ. Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας ε. Μαθητολόγια στ. Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών ζ. Διάφορα

- Στο αρχείο της Σχολικής Εφορείας:

α. Πρακτικά

β. Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας γ. Βιβλία Ταμείου δ. Διάφορα

- Μέσα στην κάθε ταξινομική κατηγορία προχώρησα, όπου επιβαλλόταν, σε χωρισμό επί μέρους ταξινομικών υποκατηγοριών (π.χ, η κατηγορία Γενικοί Έλεγχοι υποδιαιρείται σε: α. Ετήσιων αποτελεσμάτων, β. Ανεξεταστέων, γ. Κατ' ιδίαν διδαχθέντων και δ. Εισιτηρίων εξετάσεων).

- Μέσα στην κάθε ταξινομική κατηγορία ή υποκατηγορία κατέταξα τα κατάστιχα με βάση τη χρονική περίοδο την οποία καλύπτουν.

- Στο διάγραμμα ταξινόμησης σημειώνω τα ημερολογιακά έτη τα οποία καλύπτει το κατάστιχο, δηλαδή το έτος από το οποίο αρχίζει και το έτος στο οποίο τελειώνει. Π.χ., το βιβλίο Πρακτικών, το οποίο αρχίζει από το σχολικό έτος 1853-54 και τελειώνει το σχολικό έτος 1879-80, στο διάγραμμα ταξινόμησης σημειώνεται ότι καλύπτει το χρονικό διάστημα 1853-1880. Δεν σημειώνονται ημερομηνίες - για τις λεπτομέρειες αυτού του είδους μπορεί να ανατρέξει κανείς στην πλήρη περιγραφή της κάθε αρχειακής μονάδας που γίνεται στο κύριο σώμα του Καταλόγου.

γ. Ο πίνακας αντιστοίχησης

Στο διάγραμμα ταξινόμησης (όπως και στον Κατάλογο) φαίνεται ότι σε κάθε αρχειακή μονάδα αντιστοιχούν δύο αριθμοί: Ο πρώτος, ο α.α., είναι ο αριθμός που της έδωσα, όταν πλέον είχα καταγράψει το Αρχείο, είχα την πλήρη εικόνα του και το είχα ταξινομήσει με τον τρόπο που προανέφερα, με βάση τα δελτία που είχα συντάξει. Ο δεύτερος, ο α. κ. (= αριθμός κατάταξης), είναι ο αριθμός που αναγκαζόμουν να δώσω προσωρινά στην αρχή, όταν μέσα σε δύσκολες συνθήκες προσέγγιζα και κατέγραφα σταδιακά το αρχειακό υλικό, όταν δηλαδή αφ' ενός δεν είχα πλήρη εποπτεία, αφ' ετέρου ήμουν υποχρεωμένος να παραπέμπω κατά τη συγγραφή της μελέτης μου «Δάσκαλοι Προκαταρκτικού Σχολείου Λευκάδος (1806-1825), Καθηγητές του Γυμνασίου Λευκάδος (1829-1960), Δάσκαλοι του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (18661829)», που δημοσιεύτηκε στο Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος (Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2002), όπως και κατά την αρχειακή τεκμηρίωση

Σελ. 274
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/275.gif&w=600&h=915

ση των πινάκων της μελέτης που παρέδωσα στο Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (2003). Επομένως, ο δεύτερος αριθμός έχει σημασία μόνο για τις εργασίες αυτές. Για να αποφεύγεται η σύγχυση και να διευκολύνεται ο αναγνώστης του Καταλόγου, συντάχτηκε ο πίνακας αντιστοίχισης, που συνδέει τον αριθμό κατάταξης με τον νέο α.α., ούτως ώστε να είναι εύκολη η αναγωγή στον έναν ή στον άλλον (αναλόγως ποιον έχουμε ως αφετηρία).

δ. Η σύνταξη του Καταλόγου

Κατά τη σύνταξη του Καταλόγου ακολούθησα τις εξής βασικές γραμμές:

1. Στηρίχτηκα στη γενική δομή που απεικονίζεται στο διάγραμμα ταξινόμησης.

2. Για κάθε αρχειακή μονάδα, τοποθετημένη πάντα μέσα στην ταξινομική

κατηγορία ή υποκατηγορία της, έδωσα τα εξής στοιχεία:

- Τον α.α. και σε παρένθεση τον αριθμό κατάταξης - όπως εξηγήσαμε μόλις ανωτέρω στο: «γ. Ο πίνακας αντιστοίχισης».

- Στην πρώτη ζώνη του δελτίου το είδος του καταστίχου, το σχολείο που το παρήγαγε και τη χρονική περίοδο την οποία καλύπτει. Η χρονική αυτή περίοδος στους Γενικούς και Ειδικούς Ελέγχους, στα Πρακτικά και στα Μαθητολόγια δηλώνεται με σχολικά έτη, αναγράφονται δηλαδή το πρώτο σχολικό έτος κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε το κατάστιχο και το τελευταίο. Στα Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας και στα Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών αναγράφονται η πρώτη και η τελευταία ημερομηνία. Ο τύπος και η χρήση του καταστίχου δηλαδή καθορίζουν και τον τρόπο με τον οποίο θα δηλωθεί το χρονικό διάστημα που καλύπτει.

- Στη δεύτερη ζώνη καταρτίζεται η αρχειακή ταυτότητα του καταστίχου: σημειώνεται πάντα η στάχωσή του (δερματόδετο, πανόδετο κ.λπ.), οι διαστάσεις του, τα φύλλα ή οι σελίδες του (ο αριθμός τους, πόσα και ποια είναι αριθμημένα και ποια χωρίς αρίθμηση, ποια είναι άγραφα), με ποιο όνομα αρχίζει και με ποιο τελειώνει (στους Ελέγχους, στα Μαθητολόγια και στα Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών) και κατά περίπτωση, εφόσον υπάρχει, κάθε άλλη αρχειακή μαρτυρία που βοηθά στην καλύτερη σύνταξη της ταυτότητάς του (π.χ., αν η αρίθμησή του γίνεται με σφραγίδα, τυχόν σφραγίδες του οίκου που το τύπωσε κ.λπ.).

- Στην τρίτη ζώνη σημειώνονται οι παλιές ενδείξεις που έχει το κατάστιχο: ό,τι γράφει στην ετικέτα του εξωφύλλου ή στο 1ο φύλλο του (αναγραφή sic, το χρώμα της μελάνης που χρησιμοποιείται, διάκριση του χρόνου των διαφόρων γραφών).

- Στην τέταρτη ζώνη σημειώνονται αναλυτικά τα περιεχόμενα, προσαρμοσμένα πάντα στον τύπο του καταστίχου.

Σελ. 275
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/276.gif&w=600&h=915

Β' ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

I. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Α. ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

α. Ετήσιων αποτελεσμάτων

β. Ανεξεταστέων

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

α.α. α.κ. ΕΤΗ

1

101

1842-1853

7 76 1938-1943

2

1

1852-1867

8 79 1967-1974

3

81

1867-1889

4

82

1889-1926

5

83

1926-1944

6

84

1937-1947

γ. Κατ' ιδίαν διδαχθέντων

δ. Εισιτηρίων Εξετάσεων

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

α.α. α.κ. ΕΤΗ

9 86 1940-1948 11 78 1937-1956 10 85 1946-1956 -

Σημειώσεις:

- Λείπουν οι Έλεγχοι των ετών 1829-1841, 1947-1960.

- Οι Γενικοί Έλεγχοι από το 1947 μέχρι σήμερα βρίσκονται στο ενεργό αρχείο του Σχολείου.

- Οι επικαλύψεις στους α.α. 5-7 των Γενικών Ελέγχων οφείλονται στην παράλληλη ύπαρξη περισσοτέρων του ενός τύπου σχολείων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

- Λείπουν οι Έλεγχοι Ανεξεταστέων των ετών 1829-1937, 1947-1960.

- Οι υπόλοιποι Έλεγχοι Ανεξεταστέων και Εισαγωγικών Εξετάσεων λανθάνουν μέσα σε άλλα βιβλία (π.χ., Πρακτικά).

Σελ. 276
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/277.gif&w=600&h=915

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

α. Ετήσιας προόδου

α. Ετήσιας προόδου

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

12

15

1884-1889

17

44

1951-1952

13

57

1889-1930

18

56

1953-1959

14

47

1930-1944

19

52

1959-1968

15

55

1937-1948

20

58

1968-1972

16

54

1948-1953

21

49

1972-1973

β·

Βοηθητικοί Ειδικοί Έλεγχοι

γ. Ανεξεταστέων

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

22

43

Σχ. Έτος 1959-60

31

46

1946-1947

23

43«

Σχ. Έτος 1953-54

32

45

1952-1962

24

53

1954-1957

33

80

1961-1965

25

48

1957-1958

34

60

1964-1967

26

42

1959-1960

27

42«

1959-1960

28

42Ρ

1959-1960

δ. Εισιτηρίων Εξετάσεων

29

51

1960-1976

30

50

1976-1977

35

77

1956-1976

Σημειώσεις:

- Ol Ειδικοί Έλεγχοι και, ιδίως, οι τόποι β, γ, δ είναι πιο πρόσφατα βιβλία της Υπηρεσίας και επικαλύπτονται συχνά, ιδίως ο τύπος β, καθώς καταγράφουν απουσίες, προφορική βαθμολογία κ.λπ.

- Λείπουν οι Ειδικοί Έλεγχοι ετήσιας προόδου των ετών 1829-1884.

- Οι επικαλύψεις των Ειδικών Ελεγχων ετήσιας προόδου στους α.α. 14-15 οφείλονται στην παράλληλη ύπαρξη περισσοτέρων του ενός τύπου σχολείων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Σελ. 277
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 258
  

  87. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

  ΓΟΝΕΙΣ: ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

  ανεξ.-απερρίφθη 2,97%

  ανεξ.-προήχθη 9,42%

  χωρίς αποτέλεσμα 1,40%

  απεβίωσε 0,00%

  απελύθη 20,24%

  έλαβε αποδεικτικό 0,00%

  απερρίφθη 6,98%

  δεν προσήλθε 15,88%

  χωρίς αποτέλεσμα 0,70%

  προήχθη 42,41%

  88. ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ, 1866-1929: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

  ΓΟΝΕΙΣ: ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

  άλλο 2,09%

  1 γ— απερρίφθη

  / 25,83%

  προηχθη 72,08%