Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 270-289 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/270.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 270
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/271.gif&w=600&h=915

Α' Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 1. Η ιστορία του Αρχείου

Το Αρχείο σήμερα (καλοκαίρι του 2007) βρίσκεται στο 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας. Περιλαμβάνει τα αρχεία όλων των σχολείων της Μ.Ε. που λειτούργησαν στη Λευκάδα από το 1829 μέχρι το 1961 και μερικών μετά το 1961, όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα:

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (1829-1857)

ΑΡΧΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (1857-1866)

ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (1866-1929)

ΑΡΧΕΙΟ 4ΤΑΞΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

(1866-1929)

ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (1929-1961)

ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ (1961-1964)

ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ (1967-1976)

ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΤΑΞΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ

(1964-1967)

ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΤΑΞΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ (1976-1979)

ΑΡΧΕΙΟ 1ου (ΜΙΚΤΟΥ) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (1979-)

Σελ. 271
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/272.gif&w=600&h=915

2. Ο Κατάλογος του Αρχείου (1829-1980) α. Το υλικό

Το Αρχείο αποτελείται από 151 αρχειακές μονάδες. Είναι όλα κατάστιχα και, συγκεκριμένα, τα γνωστά βιβλία από τα οποία αποτελείται το αρχείο ενός ελληνικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης: Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή, Μαθητολόγια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, όλα σε σχεδόν πλήρεις σειρές. Υπάρχουν και διάφορα άλλα κατάστιχα μεμονωμένα (βιβλία υλικού, μισθολογίου κ.ά.), που καλύπτουν μόνο κάποιο χρονικό διάστημα το καθένα.

Ενώ όμως πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι για τη διάσωση των καταστίχων σχεδόν στην ολότητά τους, από την άλλη, είναι φανερό ότι μεγάλο μέρος του αρχειακού υλικού έχει χαθεί: δεν υπάρχουν καθόλου λυτά έγγραφα στο Αρχείο του Σχολείου από το 1829 έως το 1940 περίπου. Μόνο μετά το έτος αυτό αρχίζουν να εμφανίζονται αραιά έγγραφα λυτά και, κυρίως, πλήρεις σειρές απολυτηρίων Δημοτικού Σχολείου, με τα οποία γίνονταν οι εγγραφές των εισερχομένων στο Γυμνάσιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι λυτά έγγραφα προφανώς δεν βρήκε και ο Πάνος Ροντογιάννης, ο οποίος, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία,1 ερευνά το Αρχείο του Γυμνασίου τουλάχιστον από το 1947 - προφανώς, γιατί δεν παραπέμπει πουθενά σε τέτοιου είδους έγγραφα. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι το υλικό αυτό έχει χαθεί, πριν ασχοληθεί ο Ροντογιάννης με το Αρχείο, γιατί, αν υπήρχε τέτοιο υλικό, ήταν αδύνατο ο χαλκέντερος ιστορικός να μην είχε εντρυφήσει σε αυτό και να μην είχε δώσει τις ανάλογες παραπομπές.2

Τα κατάστιχα που μας σώζονται ανήκουν σε τρία διαφορετικά αρχεία: Στο Αρχείο του Γυμνασίου, το οποίο περιλαμβάνει, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, τα αρχεία όλων των σχολείων Μ.Ε. που λειτούργησαν στη Λευκάδα το διάστημα 1829-1961 και ορισμένων μετά το 1961. Μετά

1. Ροντογιάννης, Η εκπαίδευση..., ό.π., σ. 8.

2. Για να μην υπάρξει σύγχυση στο θέμα αυτό, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι λυτά έγγραφα που αφορούσαν την εκπαίδευση (στοιχειώδη και μέση) υπήρχαν στο Ιστορικό Αρχείο Λευκάδος (τώρα, Αρχεία Νομού Λευκάδας). Τα έγγραφα αυτά αφορούσαν κυρίως το 19ο αιώνα μέχρι την Ένωση. Αυτά ο Ροντογιάννης τα είχε μελετήσει και παραπέμπει συχνά σε αυτά - π.χ., όλες οι πληροφορίες του για το Προκαταρκτικό Σχολείο Λευκάδος στηρίζονται εξ ολοκλήρου σε τέτοια έγγραφα. Είναι εύκολο όμως να διαπιστώσει κανείς ότι τα έγγραφα αυτά δεν ανήκαν στο Αρχείο του Σχολείου αλλά στο αρχείο ορισμένων υπηρεσιών της διοίκησης. Σήμερα τα έγγραφα αυτά δεν είναι προσιτά στον ερευνητή, λόγω

Σελ. 272
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/273.gif&w=600&h=915

τά το 1961, οπότε ιδρύθηκε και δεύτερο Γυμνάσιο στη Λευκάδα, το Γυμνάσιο Θηλέων, πρωτότοκος και νόμιμος κληρονόμος των προηγούμενων σχολείων θεωρήθηκε αρχικά το Γυμνάσιο Αρρένων (το οποίο εξακολούθησε να στεγάζεται στο ίδιο κτίριο) και, αργότερα, τα εξ αυτού προερχόμενα σχολεία, τελευταίο των οποίων στη σειρά είναι το 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας.

Στο Αρχείο της Σχολικής Εφορείας του Γυμνασίου Λευκάδος, τα ακραία όρια του οποίου είναι το 1923 και το 1976.

Στο Αρχείο του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (1866-1929), το οποίο κληρονομήθηκε από το Γυμνάσιο Λευκάδος μετά την κατάργηση των Ελληνικών Σχολείων το 1929 και την καθιέρωση ενός μόνο τύπου σχολείου μέσης εκπαίδευσης.

Τα κατάστιχα που τηρούνται δεν είναι τα ίδια σε όλες τις χρονικές περιόδους. Υπάρχουν διαφορές ανά εποχή, αν και όχι μεγάλες. Διαφορές υπάρχουν επίσης και στη μορφή των καταστίχων ίδιου τύπου αλλά διαφορετικών χρονικών περιόδων: Π.χ., εντελώς διαφορετικό είναι το Μαθητολόγιο του Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1836-1853 -ακόμα και η ονομασία του είναι διαφορετική: Βιβλίον Γενικής καταγραφής- από το Μαθητολόγιο του μικτού εξαταξίου Γυμνασίου από το 1929 και έπειτα. Όλες αυτές οι διαφορές φαίνονται εύκολα στη λεπτομερή περιγραφή κάθε καταστίχου στον Κατάλογο του Αρχείου.

β. Η κατάταξη του υλικού και το διάγραμμα ταξινόμησης

Η κατάταξη του υλικού έγινε ως εξής:

Χώρισα πρώτα τα τρία διαφορετικά αρχεία, του Γυμνασίου, της Σχολικής Εφορείας του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου και τα κατέταξα με τη σειρά αυτή. Ύστερα ταξινόμησα τα κατάστιχα του κάθε αρχείου, όπως φαίνεται στο διάγραμμα ταξινόμησης, με βάση το περιεχόμενο τους: — Στα αρχεία του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου ξεχώρισα τις ακόλουθες ταξινομικές κατηγορίες: α. Γενικοί Έλεγχοι β. Ειδικοί Έλεγχοι

των εργασιών που έγιναν στα Αρχεία Νομού Λευκάδας και της μεταφοράς του υλικού στις νέες αίθουσες. Ανήκαν εξ άλλου στο τμήμα εκείνο του Αρχείου που δεν είχε ταξινομηθεί έστω και στοιχειωδώς: ήξεραν να το χρησιμοποιούν μόνο ο αρχειοφύλακας και οι ελάχιστοι πιστοί του επισκέπτες. Όταν οι παράγοντες αυτοί εξέλιπαν, η πλοήγηση στο χώρο του αρχειακού υλικού έγινε πάρα πολύ δύσκολη, λαμβανομένων οπωσδήποτε υπόψη του άθλιου χώρου και του καταστροφικού στοιβάγματος του υλικού, που δεν επέτρεπαν όχι έρευνα αλλά ούτε καν δυνατότητα οπτικής επαφής με μεγάλα τμήματά του. Θα χρειαστούν πολλή εργασία και αρκετός χρόνος για να καταστεί το υλικό αυτό προσιτό και διαχειρίσιμο.

Σελ. 273
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/274.gif&w=600&h=915

γ. Πρακτικά

δ. Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας ε. Μαθητολόγια στ. Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών ζ. Διάφορα

- Στο αρχείο της Σχολικής Εφορείας:

α. Πρακτικά

β. Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας γ. Βιβλία Ταμείου δ. Διάφορα

- Μέσα στην κάθε ταξινομική κατηγορία προχώρησα, όπου επιβαλλόταν, σε χωρισμό επί μέρους ταξινομικών υποκατηγοριών (π.χ, η κατηγορία Γενικοί Έλεγχοι υποδιαιρείται σε: α. Ετήσιων αποτελεσμάτων, β. Ανεξεταστέων, γ. Κατ' ιδίαν διδαχθέντων και δ. Εισιτηρίων εξετάσεων).

- Μέσα στην κάθε ταξινομική κατηγορία ή υποκατηγορία κατέταξα τα κατάστιχα με βάση τη χρονική περίοδο την οποία καλύπτουν.

- Στο διάγραμμα ταξινόμησης σημειώνω τα ημερολογιακά έτη τα οποία καλύπτει το κατάστιχο, δηλαδή το έτος από το οποίο αρχίζει και το έτος στο οποίο τελειώνει. Π.χ., το βιβλίο Πρακτικών, το οποίο αρχίζει από το σχολικό έτος 1853-54 και τελειώνει το σχολικό έτος 1879-80, στο διάγραμμα ταξινόμησης σημειώνεται ότι καλύπτει το χρονικό διάστημα 1853-1880. Δεν σημειώνονται ημερομηνίες - για τις λεπτομέρειες αυτού του είδους μπορεί να ανατρέξει κανείς στην πλήρη περιγραφή της κάθε αρχειακής μονάδας που γίνεται στο κύριο σώμα του Καταλόγου.

γ. Ο πίνακας αντιστοίχησης

Στο διάγραμμα ταξινόμησης (όπως και στον Κατάλογο) φαίνεται ότι σε κάθε αρχειακή μονάδα αντιστοιχούν δύο αριθμοί: Ο πρώτος, ο α.α., είναι ο αριθμός που της έδωσα, όταν πλέον είχα καταγράψει το Αρχείο, είχα την πλήρη εικόνα του και το είχα ταξινομήσει με τον τρόπο που προανέφερα, με βάση τα δελτία που είχα συντάξει. Ο δεύτερος, ο α. κ. (= αριθμός κατάταξης), είναι ο αριθμός που αναγκαζόμουν να δώσω προσωρινά στην αρχή, όταν μέσα σε δύσκολες συνθήκες προσέγγιζα και κατέγραφα σταδιακά το αρχειακό υλικό, όταν δηλαδή αφ' ενός δεν είχα πλήρη εποπτεία, αφ' ετέρου ήμουν υποχρεωμένος να παραπέμπω κατά τη συγγραφή της μελέτης μου «Δάσκαλοι Προκαταρκτικού Σχολείου Λευκάδος (1806-1825), Καθηγητές του Γυμνασίου Λευκάδος (1829-1960), Δάσκαλοι του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (18661829)», που δημοσιεύτηκε στο Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος (Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2002), όπως και κατά την αρχειακή τεκμηρίωση

Σελ. 274
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/275.gif&w=600&h=915

ση των πινάκων της μελέτης που παρέδωσα στο Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (2003). Επομένως, ο δεύτερος αριθμός έχει σημασία μόνο για τις εργασίες αυτές. Για να αποφεύγεται η σύγχυση και να διευκολύνεται ο αναγνώστης του Καταλόγου, συντάχτηκε ο πίνακας αντιστοίχισης, που συνδέει τον αριθμό κατάταξης με τον νέο α.α., ούτως ώστε να είναι εύκολη η αναγωγή στον έναν ή στον άλλον (αναλόγως ποιον έχουμε ως αφετηρία).

δ. Η σύνταξη του Καταλόγου

Κατά τη σύνταξη του Καταλόγου ακολούθησα τις εξής βασικές γραμμές:

1. Στηρίχτηκα στη γενική δομή που απεικονίζεται στο διάγραμμα ταξινόμησης.

2. Για κάθε αρχειακή μονάδα, τοποθετημένη πάντα μέσα στην ταξινομική

κατηγορία ή υποκατηγορία της, έδωσα τα εξής στοιχεία:

- Τον α.α. και σε παρένθεση τον αριθμό κατάταξης - όπως εξηγήσαμε μόλις ανωτέρω στο: «γ. Ο πίνακας αντιστοίχισης».

- Στην πρώτη ζώνη του δελτίου το είδος του καταστίχου, το σχολείο που το παρήγαγε και τη χρονική περίοδο την οποία καλύπτει. Η χρονική αυτή περίοδος στους Γενικούς και Ειδικούς Ελέγχους, στα Πρακτικά και στα Μαθητολόγια δηλώνεται με σχολικά έτη, αναγράφονται δηλαδή το πρώτο σχολικό έτος κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε το κατάστιχο και το τελευταίο. Στα Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας και στα Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών αναγράφονται η πρώτη και η τελευταία ημερομηνία. Ο τύπος και η χρήση του καταστίχου δηλαδή καθορίζουν και τον τρόπο με τον οποίο θα δηλωθεί το χρονικό διάστημα που καλύπτει.

- Στη δεύτερη ζώνη καταρτίζεται η αρχειακή ταυτότητα του καταστίχου: σημειώνεται πάντα η στάχωσή του (δερματόδετο, πανόδετο κ.λπ.), οι διαστάσεις του, τα φύλλα ή οι σελίδες του (ο αριθμός τους, πόσα και ποια είναι αριθμημένα και ποια χωρίς αρίθμηση, ποια είναι άγραφα), με ποιο όνομα αρχίζει και με ποιο τελειώνει (στους Ελέγχους, στα Μαθητολόγια και στα Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών) και κατά περίπτωση, εφόσον υπάρχει, κάθε άλλη αρχειακή μαρτυρία που βοηθά στην καλύτερη σύνταξη της ταυτότητάς του (π.χ., αν η αρίθμησή του γίνεται με σφραγίδα, τυχόν σφραγίδες του οίκου που το τύπωσε κ.λπ.).

- Στην τρίτη ζώνη σημειώνονται οι παλιές ενδείξεις που έχει το κατάστιχο: ό,τι γράφει στην ετικέτα του εξωφύλλου ή στο 1ο φύλλο του (αναγραφή sic, το χρώμα της μελάνης που χρησιμοποιείται, διάκριση του χρόνου των διαφόρων γραφών).

- Στην τέταρτη ζώνη σημειώνονται αναλυτικά τα περιεχόμενα, προσαρμοσμένα πάντα στον τύπο του καταστίχου.

Σελ. 275
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/276.gif&w=600&h=915

Β' ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

I. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Α. ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

α. Ετήσιων αποτελεσμάτων

β. Ανεξεταστέων

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

α.α. α.κ. ΕΤΗ

1

101

1842-1853

7 76 1938-1943

2

1

1852-1867

8 79 1967-1974

3

81

1867-1889

4

82

1889-1926

5

83

1926-1944

6

84

1937-1947

γ. Κατ' ιδίαν διδαχθέντων

δ. Εισιτηρίων Εξετάσεων

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

α.α. α.κ. ΕΤΗ

9 86 1940-1948 11 78 1937-1956 10 85 1946-1956 -

Σημειώσεις:

- Λείπουν οι Έλεγχοι των ετών 1829-1841, 1947-1960.

- Οι Γενικοί Έλεγχοι από το 1947 μέχρι σήμερα βρίσκονται στο ενεργό αρχείο του Σχολείου.

- Οι επικαλύψεις στους α.α. 5-7 των Γενικών Ελέγχων οφείλονται στην παράλληλη ύπαρξη περισσοτέρων του ενός τύπου σχολείων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

- Λείπουν οι Έλεγχοι Ανεξεταστέων των ετών 1829-1937, 1947-1960.

- Οι υπόλοιποι Έλεγχοι Ανεξεταστέων και Εισαγωγικών Εξετάσεων λανθάνουν μέσα σε άλλα βιβλία (π.χ., Πρακτικά).

Σελ. 276
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/277.gif&w=600&h=915

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

α. Ετήσιας προόδου

α. Ετήσιας προόδου

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

12

15

1884-1889

17

44

1951-1952

13

57

1889-1930

18

56

1953-1959

14

47

1930-1944

19

52

1959-1968

15

55

1937-1948

20

58

1968-1972

16

54

1948-1953

21

49

1972-1973

β·

Βοηθητικοί Ειδικοί Έλεγχοι

γ. Ανεξεταστέων

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

22

43

Σχ. Έτος 1959-60

31

46

1946-1947

23

43«

Σχ. Έτος 1953-54

32

45

1952-1962

24

53

1954-1957

33

80

1961-1965

25

48

1957-1958

34

60

1964-1967

26

42

1959-1960

27

42«

1959-1960

28

42Ρ

1959-1960

δ. Εισιτηρίων Εξετάσεων

29

51

1960-1976

30

50

1976-1977

35

77

1956-1976

Σημειώσεις:

- Ol Ειδικοί Έλεγχοι και, ιδίως, οι τόποι β, γ, δ είναι πιο πρόσφατα βιβλία της Υπηρεσίας και επικαλύπτονται συχνά, ιδίως ο τύπος β, καθώς καταγράφουν απουσίες, προφορική βαθμολογία κ.λπ.

- Λείπουν οι Ειδικοί Έλεγχοι ετήσιας προόδου των ετών 1829-1884.

- Οι επικαλύψεις των Ειδικών Ελεγχων ετήσιας προόδου στους α.α. 14-15 οφείλονται στην παράλληλη ύπαρξη περισσοτέρων του ενός τύπου σχολείων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Σελ. 277
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/278.gif&w=600&h=915

3. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ*

α. Συλλόγου και Διευθυντή

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

36

26

1853-1880

47

36

1947-1950

37

27

1868-1909

48

37

1950-1954

38

22

1909-1924

49

38

1954-1956

39

28

1924-1930

50

39

1956-1960

40

30

1924-1930

51

40

1965-1967

41

29

1930-1933

42

31

1933-1936

43

32

1936-1938

β·

Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων

44

33

1938-1940

45

34

1940-1942

52

16

1915-1940

46

35

1945-1947

53

41

1965-1967

* Τα Πρακτικά μετά το 1960 έμειναν στο ενεργό αρχείο του Σχολείου. Σχεδόν όλα κάηκαν στον εμπρησμό του 1980.3

- Λείπουν τα Βιβλία Πράξεων των ετών 1829-1852. Οι πράξεις των ετών αυτών βρίσκονται στο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1829-1850 (α.α. 54).

- Φαινομενικά υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ α.α. 39 και 40. Ομως, ο α.α. 40 είναι μόνο για τις κατατακτήριες εξετάσεις.

3. Εικάζεται ότι τη φωτιά την έβαλαν κάποιοι μαθητές για να κάψουν τα απουσιολόγια. Κάηκε το Γραφείο του Λυκειάρχη, στο οποίο υπήρχαν μόνο πρόσφατα έγγραφα και κατάστιχα. Το παλιό Αρχείο, που μας αφορά εδώ, δεν έπαθε απολύτως καμία φθορά, γιατί ήταν τοποθετημένο σε άλλο μέρος, μέσα σε μεταλλική ντουλάπα. Καμία ζημιά επίσης δεν έπαθε και η Βιβλιοθήκη του Σχολείου, γιατί ήταν τοποθετημένη μέσα στο Γραφείο του Συλλόγου των Καθηγητών.

Σελ. 278
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/279.gif&w=600&h=915

4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

54

6

1829-1850

67

115

1954-1955

55

2

1844-1853

68

116

1955-1957

56

14

1853-1867

69

112

1957-1960

57

17

1865-1919

70

109

12.2-1929.8.1960

58

19

1868-1902

71

118

1960-1963

59

18

1919-1924

72

110

1963-1964

60

20

1924-1929

73

21

1964-1965

61

113

1940-1945

74

117

1965-1967

62

106

1947-1949

75

119

1967-1969

63

108

1948-1949

76

120

1969-1970

64

107

1949-1951

77

122

1970-1973

65

114

1951-1952

78

121

1973-1976

66

111

1952-1954

79

123

1976-1978

Σημειώσεις:

- Λείπουν τα βιβλία των ετών 1930-39 και 1946.

- Υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ των α.α. 54-55 και 62-63.

5. ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ

α. Επίσημα

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

80

3

1836-18534

86

71

1951-1963

81

63

1867-1889

87

64

1963-1965

82

63«

1890-1924

88

65

1964-1967

83

63Ρ

1925-1933

89

66

1964-1973

84

69

1933-1951

90

67

1973-1979

85

68

1937-1948

4. Το 80/3 είναι και Γενικός Έλεγχος.

Σελ. 279
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/280.gif&w=600&h=915

β. Πρόχειρα

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

91 76 1961-1964 94 74 1964-1973

92 73 1964-1976 95 72 1967-1980

93 75 1972-1975 -

Σημειώσεις:

- Λείπουν τα επίσημα Μαθητολόγια των ετών 1854-1866 και 1949-1950. Τα κενά των ετών 1854-1866 καλύπτονται από τα Βιβλία Πρακτικών και Εξετάσεων των ετών αυτών.

- Επικαλύψεις επίσημων Μαθητολογίων υπάρχουν στους α.α. 84-85, ενώ των πρόχειρων στους α.α. 92-95.

- Οι επικαλύψεις αφορούν είτε σχολεία διαφορετικού τύπου (Γυμνάσιο Νέου Τύπου, Γυμνάσιο Παλαιού Τύπου για τα επίσημα) είτε διαφορετικά σχολεία (για τα πρόχειρα).

6. ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

96 12

97 98

98 103

99 99

1868-1892 1892-1931 1931-1945 1937-1949

100 104

101 105

102 97

103 87

1948-1959

1959-1961

1960-1965 1965-1967

Σημειώσεις

- Δεν υπάρχει καμία έλλειψη.

- Επικαλύψεις παρατηρούνται μεταξύ των α.α. 98-99 και 99-100.

Σελ. 280
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/281.gif&w=600&h=915

7. ΔΙΑΦΟΡΑ

α.α. α.κ. ΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

α.α. α.κ. ΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

104

7

1842-1853

Ο μαθητής δηλώνει ποια μαθήματα θα ακολουθήσει και ποια βιβλία θα αγοράσει.

105

100

1867-1906

Εισπράξεις από εγγραφές και θέματα εξετάσεων.

106

139

1902-1920

Βιβλίο βιβλιοθήκης.

107

138

1903-1917

Βιβλίο υλικού.

108

137

Χωρίς χρονική ένδειξη

Βιβλίο υλικού.

109

140

1927-1931

Βιβλίο ταμείου.

110

59

1941-1942

Καταχώριση απουσιών.

111

134

1952-1958

Δελτία κινήσεως προσωπικού.

112

135

1951-1952

Καταγράφει τους καταβάλλοντες το ειδικό τέλος του A.N. 1566/1950.

113

135α

1932-1933

Κατάλογος των μαθητών κατά τάξη και καταχώριση απουσιών κατά μήνα και μάθημα.

114

135β

1937-1953

Μισθολογικό βιβλίο Δημοσίων Υπαλλήλων, εργατών, στο οποίο καταγράφονται μισθοδοσίες.

115

135γ Συνάγεται ότι η καταγραφή τελείωσε την 4.6.1951.

Καταγράφει: 1. Τα έπιπλα και τα λοιπά σκεύη του σχολείου (όργανα φυσικής κ.λπ.),

2. τα βιβλία της νέας Σχολικής Βιβλιοθήκης,

3. νέους χάρτες.

116

135δ

2.8.1952-15.6.1955

Βιβλίο Ταχυδρομείου, όπου υπογράφει ο παραλαμβάνων τα εξερχόμενα έγγραφα (απλά και επί αποδείξει) για να τα ταχυδρομήσει.

Σελ. 281
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/282.gif&w=600&h=915

Β. ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 1. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

117 124 1923-1927 121 128 1955-1959

118 125 1932-1937 122 129 1959-1962

119 126 1937-1948 123 131 1961-1962

120 127 1948-1955 124 130 1962-1965

2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 3. ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

α.α. α.κ.

ΕΤΗ

125 133

1960-1976

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

126

132

1940-1948

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

α.α. α.κ.

ΕΤΗ

127 136

1969

II. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

128

23

1865-1867

132

4

1884-1889

129

13

1867-1889

133

94

1889-1910

130

93

1889-1915

134

95

1910-1929

131

89

1915-1929

- Λείπουν οι Ειδικοί Έλεγχοι των ετών 1865-1884.

- Λείπουν οι Ειδικοί Έλεγχοι των ετών 1865-1884.

Σελ. 282
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/283.gif&w=600&h=915

3. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

α.α. α.κ. ΕΤΗ

135 24 1868-1912

136 25 1913-1925

137 9 1925-1930

α.α. α.κ. ΕΤΗ

138 5 1887-1905

139 8 1.1.1929-7.9.1929

- Λείπουν τα βιβλία των ετών 1865-87, 1905-29.

5. ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ 6. ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

140

11

1867-1868

146

10«

1866-1868

141

62

1868-1890

147

10

1868-1892

142

70

1890-1904

148

96

1892-1929

143

92

1905-1917

149

96?

1828-1929

144 91 1917-1928

145 90 1928-1929

144 91 1917-1928

145 90 1928-1929

7. ΔΙΑΦΟΡΑ

7. ΔΙΑΦΟΡΑ

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

150

102

1868-1889

Βιβλίο εισπράξεων τελών από χορήγηση τίτλων.

151

88

1924-1929

Βιβλίο μισθοδοσίας προσωπικού.

Σελ. 283
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/284.gif&w=600&h=915

Γ' ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ α.κ. ΚΑΙ ΝΕΩΝ α.α. ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ [ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ]

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ

Παλαιός

Νέος

Παλαιός

Νέος

Νέος

Παλαιός

Νέος

Παλαιός

α.κ.

α.α.

α.κ.

α.α.

α.α.

α.κ.

α.α.

α.κ.

1

2

71

86

1

101

77

122

2

55

72

95

2

1

78

121

3

80

73

92

3

81

79

123

4

132

74

94

4

82

80

3

5

138

75

93

5

83

81

63

6

54

76

7

6

84

82

63α

7

104

77

35

7

76

83

63β

8

139

78

11

8

79

84

69

9

137

79

8

9

86

85

68

10

147

80

33

10

85

86

71

10α

146

81

3

11

78

87

64

11

140

82

4

12

15

88

65

12

96

83

5

13

57

89

66

13

129

84

6

14

47

90

67

14

56

85

10

15

55

91

61

15

12

86

9

16

54

92

73

16

52

87

103

17

44

93

75

17

57

88

151

18

56

94

74

18

59

89

131

19

52

95

72

19

58

90

145

20

58

96

12

20

60

91

144

21

49

97

98

21

73

92

143

22

43

98

103

22

38

93

130

23

43α

99

99

23

128

94

133

24

53

100

104

24

135

95

134

25

48

101

105

25

136

96

148

26

42

102

97

26

36

96α

149

27

42α

103

87

27

37

97

102

28

42β

104

7

28

39

98

97

29

51

105

100

29

41

99

99

30

50

106

139

30

40

100

105

31

46

107

138

31

42

101

1

32

45

108

137

Σελ. 284
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/285.gif&w=600&h=915

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ

Παλαιός

Νέος

Παλαιός

Νέος

Νέος

Παλαιός

Νέος

Παλαιός

α.κ.

α.α.

α.κ.

α.α.

α.α.

α.κ.

α.α.

α.κ.

32

43

102

150

33

80

109

140

33

44

103

98

34

60

110

59

34

45

104

100

35

77

111

134

35

46

105

101

36

26

112

135

36

47

106

62

37

27

113

135α

37

48

107

64

38

22

114

135β

38

49

108

63

39

28

115

135γ

39

50

109

70

40

30

116

135δ

40

51

110

72

41

29

117

124

41

53

111

66

42

31

118

125

42

26

112

69

43

32

119

126

42α

27

113

61

44

33

120

127

42 β

28

114

65

45

34

121

128

43

22

115

67

46

35

122

129

43α

23

116

68

47

36

123

131

44

17

117

74

48

37

124

130

45

32

118

71

49

38

125

133

46

31

119

75

50

39

126

132

47

14

120

76

51

40

127

136

48

25

121

78

52

16

128

23

49

21

122

77

53

41

129

13

50

30

123

79

54

6

130

93

51

29

124

117

55

2

131

89

52

19

125

118

56

14

132

4

53

24

126

119

57

17

133

94

54

16

127

120

58

19

134

95

55

15

128

121

59

18

135

24

56

18

129

122

60

20

136

25

57

13

130

124

61

113

137

9

58

20

131

123

62

106

138

5

59

110

132

126

63

108

139

8

60

34

133

125

64

107

140

11

61

91

134

111

65

114

141

62

62

141

135

112

66

111

142

70

63

81

135α

113

67

115

143

92

63α

82

135β

114

68

116

144

91

63β

83

135γ

115

69

112

145

90

64

87

1353

116

70

109

146

10α

65

88

136

127

71

118

147

10

66

89

137

108

72

110

148

96

67

90

138

107

73

21

149

96α

68

85

139

106

74

117

150

102

69

84

140

109

75

119

151

88

70

142

76

120

Σελ. 285
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/286.gif&w=600&h=915

Δ' ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

I. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α. ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ α. Ετήσιων αποτελεσμάτων 1 (101)

Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1851/52

Κατάστιχο χαρτόδετο, 29x20, φύλλα 38, αριθμημένα. Άγραφα τα φύλλα 34-38.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον εξετάσεων από του 1842-43 Σχ. Έτους μέχρι του 1851-52 Σχ.

Έτους, Ελλ. Σχολείον φύλλα 38.

Περιεχόμενα: Βιβλίο εξετάσεων, στο οποίο αναγράφονται οι μαθητές που εξετάστηκαν κατά σχολικό έτος, τάξη και μάθημα, η ύλη (γενικώς), στην οποία εξετάστηκαν, και ο χαρακτηρισμός της βαθμολογίας τους (άριστα, καλά, μέτρια). Στο σχολικό έτος 1844-45 αναγράφονται λεπτομερώς και τα θέματα των εξετάσεων σε κάθε μάθημα.

2 (1)

Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1852/53-1856/57 και Λυκείου Λευκάδος 1857/58-1864/65

Κατάστιχο δερματόδετο [στην ετικέτα και στο πίσω εσωτερικό του δεσίματος είναι τυπωμένο: presso E. Gemmelli in Trieste], 34,5x22,5. Σελίδες 4 χ.αρ. + 180. Οι σ. 1-50 αριθμημένες αρχικά, η αρίθμηση σ. 51-180 δική μου. Άγραφες οι σ. 1, 2, 4 χ.αρ., 104-105, 110165, 168-180.

Στην ετικέτα του εξωφύλλου με μεταγενέστερη πρόχειρη κόκκινη γραφή: Ελλ. Σχολείον. Αρχική εγγραφή: Βιβλίον εξετάσεων. Από του 1853. Μεταγενέστερη διαγραφή του εξετάσεων και αναγραφή: Εισπράξεων και εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 1866/67.

Περιεχόμενα: 1. Βιβλίο εξετάσεων από το σχολικό έτος 1852-53 μέχρι το σχολικό έτος 1864-65 (σ. 3 χ.αρ. - 103).

2. Βιβλίον εισπράξεων σχολικού έτους 1866-67 (σ. 106-109).

3. Βιβλίον εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 1866-67, χωρίς καμία πρωτοκόλληση (σ. 166-167).

Σελ. 286
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/287.gif&w=600&h=915

3 (81)

Βιβλίο Εξετάσεων (= Γενικός Έλεγχος) τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1888/89

Κατάστιχο από συρραμμένα φύλλα ντυμένο, πολύ μεταγενέστερα, με γαλάζιο χαρτί περιτυλίγματος, 34x30,5, σελίδες γραμμένες και αριθμημένες 102. Αρχίζει με: Θεοχάρης Αλέξανδρος και τελειώνει με: Κοντογούρης Ηλίας.

Στην 1η σελίδα: Έλεγχος των γενικών εξετάσεων του εν Λευκάδι γυμνασίου περιέχων σελίδας τριακοσίας ενενήκοντα δύο (αριθ. 392), Εν Λευκάδι τη 10 Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας Γυμ νασιάρχης (τίθεται η σφραγίδα του Σχολείου).

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος των ετήσιων αποτελεσμάτων, που καταγράφει κατά στήλες: τον α.α., ονοματεπώνυμο (και όνομα πατρός), πατρίδα, ηλικία, επάγγελμα γονέων, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, διαγωγή, απουσίες, παρατηρήσεις (διακόψαντες, ανεξεταστέοι κ.λπ.).

4 (82)

Γενικός Έλεγχος τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1889/90-1925/26

Κατάστιχο πανόδετο, 44,5x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 239 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1], Γ, 234ν-239.

Αρχίζει με: Κτενάς Μ. Πάνος και τελειώνει με: Βακαλόπουλος Γερ. Θεόδωρος.

Στο εξώφυλλο με πολύ μεταγενέστερη γραφή: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 18891926.

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος των ετήσιων αποτελεσμάτων, που καταγράφει κατά στήλες: τον α.α., ονοματεπώνυμο (και όνομα πατρός), πατρίδα, ηλικία, διαγωγή, επάγγελμα γονέων, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, παρατηρήσεις (διακόψαντες, αποκλεισθέντες, ανεξεταστέοι κ.λπ. όχι οι προαγόμενοι).

5 (83)

Γενικός Έλεγχος 1. Τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1926/27-1928/29 2. Εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος Παλαιού Τύπου 1929/30-1943/44

Κατάστιχο πανόδετο, 42x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r ], 194ν-200.

Αρχίζει με: Αρβανίτης Δημήτριος και τελειώνει με: Σάντας Νικόλαος.

Σε πολύ μεταγενέστερα επικολλημένη ετικέτα του εξωφύλλου: ΒΙΒΛΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, 1926/27-1943/44.

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος των ετήσιων αποτελεσμάτων, που καταγράφει κατά στήλες: τον α.α., ονοματεπώνυμο (και όνομα πατρός), πατρίδα, ηλικία, δια-

Σελ. 287
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/288.gif&w=600&h=915

διαγωγή, επάγγελμα γονέων, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται, ανεξεταστέος, δεν ανανέωσε εγγραφή κ.λπ.).

Έλεγχος Γυμνασίου Παλαιού Τύπου γίνεται από 1938-39 (A.N. 1849/1939): 1939-40 τάξεις Β'-ΣΤ', 1940-41 τάξεις Γ-ΣΤ, 1941-42 τάξεις Δ'-ΣΤ, 1942-43 τάξεις Ε'-ΣΤ', 1943-44 μόνο η ΣΤ, οπότε και κλείνει. Παράλληλα συνεχίζει το μικτό εξατάξιο Γυμνάσιο Νέου Τύπου (βλ. α.α. 6/84).

6 (84)

Γενικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος Νέου Τύπου 1937/38-1946/47

Κατάστιχο χαρτόδετο, 42x29,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r ], 168ν-199.

Αρχίζει με: Αραβανής Σπ. Θεόδωρος και τελειώνει με: Σπυροπούλου Ν. Ανδρομάχη.

Στο εξώφυλλο, σε ετικέτα πολύ μεταγενέστερα επικολλημένη: Γενικός Έλεγχος ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1937/38-1946/47 Νέου Τύπου.

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος των ετήσιων αποτελεσμάτων, που καταγράφει κατά στήλες: τον α.α., ονοματεπώνυμο (και όνομα πατρός), πατρίδα, ηλικία, διαγωγή, επάγγελμα γονέων, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται, ανεξεταστέος, δεν ανανέωσε εγγραφή κ.λπ.).

Έλεγχος Γυμνασίου Νέου Τύπου (A.N. 1849/1839) γίνεται από 1939/401943/44. Από 1944/45 κ.ε. γίνεται Έλεγχος οκταταξίου Γυμνασίου (Ν. 1468/1944) με τάξεις Γ-Η'. Οι τάξεις Α' και Β' δεν λειτουργούν.

β. Ανεξεταστέων και άλλων

7 (76)

Γενικός Έλεγχος Ανεξεταστέων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1938/39-1942/43

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29x20. Φύλλα 60 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 24ν-60. Αρχίζει με: Λογοθέτης Γεώργιος και τελειώνει με: Σολδάτος Γερ. Σπυρίδων.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ Από ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 1838/39.

Περιεχόμενα: Βαθμολογία προφορικών και γραπτών στο μάθημα (ή στα μαθήματα) που παραπέμφθηκε και αποτέλεσμα.

8 (79)

Γενικός Έλεγχος Ανεξεταστέων (και άλλων κατηγοριών) του εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1967/68

Σελ. 288
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/289.gif&w=600&h=915

Κατάστιχο χαρτόδετο, 42,5x29. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 195ν-100. Αρχίζει με: Αργυρός Δίον. Κων/νος και τελειώνει με: Ραυτόπουλος Γερ. Λεωνίδας. Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974.

Περιεχόμενα: 1. Αποτελέσματα ανεξεταστέων.

2. » συμπληρωματικών απολυτηρίων εξετάσεων.

3. » επαναληπτικών εξετάσεων.

4. » ολικών, λόγω απουσιών, εξετάσεων.

5. » προαγωγικών εξετάσεων μαθητών από άλλα σχολεία.

6. » εξετάσεων στρατευσίμων.

γ. Κατ' ιδίαν διδαχθέντων

9 (86)

Γενικός Έλεγχος των κατ' ιδίαν διδαχθέντων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου

Λευκάδος (Παλαιού και Νέου Τύπου) 1940/41-1947/48 (= 1.10.1947)

Τετράδιο συρραμμένων φύλλων με χάρτινο εξώφυλλο 29,5x19,5. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 33ν-40.

Αρχίζει με: Κατωπόδης Κων. Μάριος και τελειώνει με: Σκληρός Άρεως Σπυρίδων.

Στο εξώφυλλο: Σχολ. έτος 1940-4, Βιβλίον Γενικού Ελεγχου των κατ' ιδίαν διδαχθέντων.

Περιεχόμενα: Βαθμολογία προφορικών και γραπτών και αποτελέσματα των ετήσιων εξετάσεων των μαθητών που, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν φοίτησαν στο σχολείο, αλλά διδάχτηκαν κατ' ιδίαν.

10 (85)

Γενικός Έλεγχος των κατ' ιδίαν διδαχθέντων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου

Λευκάδος (Παλαιού και Νέου Τύπου) 1940/41-1955/56

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 40x29,5. Φύλλα 48 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 2ν, 3Γ, 4Γ, 29Γ-40.

Αρχίζει με: Κατωπόδης Μάριος και τελειώνει με: Κοψιδάς Δημήτριος.

Στο εξώφυλλο: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ 1940-41.

Περιεχόμενα: 1. Τα αποτελέσματα των ετήσιων εξετάσεων των μαθητών που, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν φοίτησαν στο σχολείο, αλλά διδάχτηκαν κατ' ιδίαν. Καταγράφονται: α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, πατρίδα, διαγωγή (δεν συμπληρώνεται η στήλη), επάγγελμα πατρός, ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος, γενικός ετήσιος μέσος όρος, τίτλος σπουδών που χορηγείται. Στο κατάστιχο περιέχονται τα αποτελέσματα των σχολικών ετών 1940/411945/46, καθ' όσον εν τω παλαιώ βιβλίω Γενικού Ελέγχου τα στοιχεία ήσαν ελλιπή και κατόπιν της υπ' αρ. 17/22-1-48 τηλεγρ. Διαταγής ΥΠΕΠΘ. 2. Τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων των σχολικών ετών 1954-55 (δύο μαθητών) και 1955-56 (ενός μαθητή).

Σελ. 289
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 270
    01 - 0002.htm

    ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ