Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 285-304 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/285.gif&w=600&h=915

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ

Παλαιός

Νέος

Παλαιός

Νέος

Νέος

Παλαιός

Νέος

Παλαιός

α.κ.

α.α.

α.κ.

α.α.

α.α.

α.κ.

α.α.

α.κ.

32

43

102

150

33

80

109

140

33

44

103

98

34

60

110

59

34

45

104

100

35

77

111

134

35

46

105

101

36

26

112

135

36

47

106

62

37

27

113

135α

37

48

107

64

38

22

114

135β

38

49

108

63

39

28

115

135γ

39

50

109

70

40

30

116

135δ

40

51

110

72

41

29

117

124

41

53

111

66

42

31

118

125

42

26

112

69

43

32

119

126

42α

27

113

61

44

33

120

127

42 β

28

114

65

45

34

121

128

43

22

115

67

46

35

122

129

43α

23

116

68

47

36

123

131

44

17

117

74

48

37

124

130

45

32

118

71

49

38

125

133

46

31

119

75

50

39

126

132

47

14

120

76

51

40

127

136

48

25

121

78

52

16

128

23

49

21

122

77

53

41

129

13

50

30

123

79

54

6

130

93

51

29

124

117

55

2

131

89

52

19

125

118

56

14

132

4

53

24

126

119

57

17

133

94

54

16

127

120

58

19

134

95

55

15

128

121

59

18

135

24

56

18

129

122

60

20

136

25

57

13

130

124

61

113

137

9

58

20

131

123

62

106

138

5

59

110

132

126

63

108

139

8

60

34

133

125

64

107

140

11

61

91

134

111

65

114

141

62

62

141

135

112

66

111

142

70

63

81

135α

113

67

115

143

92

63α

82

135β

114

68

116

144

91

63β

83

135γ

115

69

112

145

90

64

87

1353

116

70

109

146

10α

65

88

136

127

71

118

147

10

66

89

137

108

72

110

148

96

67

90

138

107

73

21

149

96α

68

85

139

106

74

117

150

102

69

84

140

109

75

119

151

88

70

142

76

120

Σελ. 285
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/286.gif&w=600&h=915

Δ' ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

I. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α. ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ α. Ετήσιων αποτελεσμάτων 1 (101)

Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1851/52

Κατάστιχο χαρτόδετο, 29x20, φύλλα 38, αριθμημένα. Άγραφα τα φύλλα 34-38.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον εξετάσεων από του 1842-43 Σχ. Έτους μέχρι του 1851-52 Σχ.

Έτους, Ελλ. Σχολείον φύλλα 38.

Περιεχόμενα: Βιβλίο εξετάσεων, στο οποίο αναγράφονται οι μαθητές που εξετάστηκαν κατά σχολικό έτος, τάξη και μάθημα, η ύλη (γενικώς), στην οποία εξετάστηκαν, και ο χαρακτηρισμός της βαθμολογίας τους (άριστα, καλά, μέτρια). Στο σχολικό έτος 1844-45 αναγράφονται λεπτομερώς και τα θέματα των εξετάσεων σε κάθε μάθημα.

2 (1)

Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1852/53-1856/57 και Λυκείου Λευκάδος 1857/58-1864/65

Κατάστιχο δερματόδετο [στην ετικέτα και στο πίσω εσωτερικό του δεσίματος είναι τυπωμένο: presso E. Gemmelli in Trieste], 34,5x22,5. Σελίδες 4 χ.αρ. + 180. Οι σ. 1-50 αριθμημένες αρχικά, η αρίθμηση σ. 51-180 δική μου. Άγραφες οι σ. 1, 2, 4 χ.αρ., 104-105, 110165, 168-180.

Στην ετικέτα του εξωφύλλου με μεταγενέστερη πρόχειρη κόκκινη γραφή: Ελλ. Σχολείον. Αρχική εγγραφή: Βιβλίον εξετάσεων. Από του 1853. Μεταγενέστερη διαγραφή του εξετάσεων και αναγραφή: Εισπράξεων και εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 1866/67.

Περιεχόμενα: 1. Βιβλίο εξετάσεων από το σχολικό έτος 1852-53 μέχρι το σχολικό έτος 1864-65 (σ. 3 χ.αρ. - 103).

2. Βιβλίον εισπράξεων σχολικού έτους 1866-67 (σ. 106-109).

3. Βιβλίον εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 1866-67, χωρίς καμία πρωτοκόλληση (σ. 166-167).

Σελ. 286
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/287.gif&w=600&h=915

3 (81)

Βιβλίο Εξετάσεων (= Γενικός Έλεγχος) τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1888/89

Κατάστιχο από συρραμμένα φύλλα ντυμένο, πολύ μεταγενέστερα, με γαλάζιο χαρτί περιτυλίγματος, 34x30,5, σελίδες γραμμένες και αριθμημένες 102. Αρχίζει με: Θεοχάρης Αλέξανδρος και τελειώνει με: Κοντογούρης Ηλίας.

Στην 1η σελίδα: Έλεγχος των γενικών εξετάσεων του εν Λευκάδι γυμνασίου περιέχων σελίδας τριακοσίας ενενήκοντα δύο (αριθ. 392), Εν Λευκάδι τη 10 Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας Γυμ νασιάρχης (τίθεται η σφραγίδα του Σχολείου).

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος των ετήσιων αποτελεσμάτων, που καταγράφει κατά στήλες: τον α.α., ονοματεπώνυμο (και όνομα πατρός), πατρίδα, ηλικία, επάγγελμα γονέων, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, διαγωγή, απουσίες, παρατηρήσεις (διακόψαντες, ανεξεταστέοι κ.λπ.).

4 (82)

Γενικός Έλεγχος τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1889/90-1925/26

Κατάστιχο πανόδετο, 44,5x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 239 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1], Γ, 234ν-239.

Αρχίζει με: Κτενάς Μ. Πάνος και τελειώνει με: Βακαλόπουλος Γερ. Θεόδωρος.

Στο εξώφυλλο με πολύ μεταγενέστερη γραφή: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 18891926.

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος των ετήσιων αποτελεσμάτων, που καταγράφει κατά στήλες: τον α.α., ονοματεπώνυμο (και όνομα πατρός), πατρίδα, ηλικία, διαγωγή, επάγγελμα γονέων, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, παρατηρήσεις (διακόψαντες, αποκλεισθέντες, ανεξεταστέοι κ.λπ. όχι οι προαγόμενοι).

5 (83)

Γενικός Έλεγχος 1. Τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1926/27-1928/29 2. Εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος Παλαιού Τύπου 1929/30-1943/44

Κατάστιχο πανόδετο, 42x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r ], 194ν-200.

Αρχίζει με: Αρβανίτης Δημήτριος και τελειώνει με: Σάντας Νικόλαος.

Σε πολύ μεταγενέστερα επικολλημένη ετικέτα του εξωφύλλου: ΒΙΒΛΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, 1926/27-1943/44.

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος των ετήσιων αποτελεσμάτων, που καταγράφει κατά στήλες: τον α.α., ονοματεπώνυμο (και όνομα πατρός), πατρίδα, ηλικία, δια-

Σελ. 287
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/288.gif&w=600&h=915

διαγωγή, επάγγελμα γονέων, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται, ανεξεταστέος, δεν ανανέωσε εγγραφή κ.λπ.).

Έλεγχος Γυμνασίου Παλαιού Τύπου γίνεται από 1938-39 (A.N. 1849/1939): 1939-40 τάξεις Β'-ΣΤ', 1940-41 τάξεις Γ-ΣΤ, 1941-42 τάξεις Δ'-ΣΤ, 1942-43 τάξεις Ε'-ΣΤ', 1943-44 μόνο η ΣΤ, οπότε και κλείνει. Παράλληλα συνεχίζει το μικτό εξατάξιο Γυμνάσιο Νέου Τύπου (βλ. α.α. 6/84).

6 (84)

Γενικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος Νέου Τύπου 1937/38-1946/47

Κατάστιχο χαρτόδετο, 42x29,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r ], 168ν-199.

Αρχίζει με: Αραβανής Σπ. Θεόδωρος και τελειώνει με: Σπυροπούλου Ν. Ανδρομάχη.

Στο εξώφυλλο, σε ετικέτα πολύ μεταγενέστερα επικολλημένη: Γενικός Έλεγχος ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1937/38-1946/47 Νέου Τύπου.

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος των ετήσιων αποτελεσμάτων, που καταγράφει κατά στήλες: τον α.α., ονοματεπώνυμο (και όνομα πατρός), πατρίδα, ηλικία, διαγωγή, επάγγελμα γονέων, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται, ανεξεταστέος, δεν ανανέωσε εγγραφή κ.λπ.).

Έλεγχος Γυμνασίου Νέου Τύπου (A.N. 1849/1839) γίνεται από 1939/401943/44. Από 1944/45 κ.ε. γίνεται Έλεγχος οκταταξίου Γυμνασίου (Ν. 1468/1944) με τάξεις Γ-Η'. Οι τάξεις Α' και Β' δεν λειτουργούν.

β. Ανεξεταστέων και άλλων

7 (76)

Γενικός Έλεγχος Ανεξεταστέων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1938/39-1942/43

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29x20. Φύλλα 60 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 24ν-60. Αρχίζει με: Λογοθέτης Γεώργιος και τελειώνει με: Σολδάτος Γερ. Σπυρίδων.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ Από ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 1838/39.

Περιεχόμενα: Βαθμολογία προφορικών και γραπτών στο μάθημα (ή στα μαθήματα) που παραπέμφθηκε και αποτέλεσμα.

8 (79)

Γενικός Έλεγχος Ανεξεταστέων (και άλλων κατηγοριών) του εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1967/68

Σελ. 288
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/289.gif&w=600&h=915

Κατάστιχο χαρτόδετο, 42,5x29. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 195ν-100. Αρχίζει με: Αργυρός Δίον. Κων/νος και τελειώνει με: Ραυτόπουλος Γερ. Λεωνίδας. Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974.

Περιεχόμενα: 1. Αποτελέσματα ανεξεταστέων.

2. » συμπληρωματικών απολυτηρίων εξετάσεων.

3. » επαναληπτικών εξετάσεων.

4. » ολικών, λόγω απουσιών, εξετάσεων.

5. » προαγωγικών εξετάσεων μαθητών από άλλα σχολεία.

6. » εξετάσεων στρατευσίμων.

γ. Κατ' ιδίαν διδαχθέντων

9 (86)

Γενικός Έλεγχος των κατ' ιδίαν διδαχθέντων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου

Λευκάδος (Παλαιού και Νέου Τύπου) 1940/41-1947/48 (= 1.10.1947)

Τετράδιο συρραμμένων φύλλων με χάρτινο εξώφυλλο 29,5x19,5. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 33ν-40.

Αρχίζει με: Κατωπόδης Κων. Μάριος και τελειώνει με: Σκληρός Άρεως Σπυρίδων.

Στο εξώφυλλο: Σχολ. έτος 1940-4, Βιβλίον Γενικού Ελεγχου των κατ' ιδίαν διδαχθέντων.

Περιεχόμενα: Βαθμολογία προφορικών και γραπτών και αποτελέσματα των ετήσιων εξετάσεων των μαθητών που, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν φοίτησαν στο σχολείο, αλλά διδάχτηκαν κατ' ιδίαν.

10 (85)

Γενικός Έλεγχος των κατ' ιδίαν διδαχθέντων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου

Λευκάδος (Παλαιού και Νέου Τύπου) 1940/41-1955/56

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 40x29,5. Φύλλα 48 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 2ν, 3Γ, 4Γ, 29Γ-40.

Αρχίζει με: Κατωπόδης Μάριος και τελειώνει με: Κοψιδάς Δημήτριος.

Στο εξώφυλλο: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ 1940-41.

Περιεχόμενα: 1. Τα αποτελέσματα των ετήσιων εξετάσεων των μαθητών που, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν φοίτησαν στο σχολείο, αλλά διδάχτηκαν κατ' ιδίαν. Καταγράφονται: α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, πατρίδα, διαγωγή (δεν συμπληρώνεται η στήλη), επάγγελμα πατρός, ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος, γενικός ετήσιος μέσος όρος, τίτλος σπουδών που χορηγείται. Στο κατάστιχο περιέχονται τα αποτελέσματα των σχολικών ετών 1940/411945/46, καθ' όσον εν τω παλαιώ βιβλίω Γενικού Ελέγχου τα στοιχεία ήσαν ελλιπή και κατόπιν της υπ' αρ. 17/22-1-48 τηλεγρ. Διαταγής ΥΠΕΠΘ. 2. Τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων των σχολικών ετών 1954-55 (δύο μαθητών) και 1955-56 (ενός μαθητή).

Σελ. 289
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/290.gif&w=600&h=915

δ. Εισιτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων

11 (78)

Γενικός Έλεγχος Εισιτηρίων Εξετάσεων μικτού εξαταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 1937/38-1955/56

Κατάστιχο πανόδετο, 43x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Αγραφα τα [1r], 199ν.

Αρχίζει με: Αρβανίτης Χρ. Ζώης και τελειώνει με: Χρηστιάς Περικλέους Ελευθέριος.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1937/381955/56.

Περιεχόμενα: Αποτελέσματα των εισιτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο (και τη βαθμολογία, προφορικών και γραπτών, στα οφειλόμενα μαθήματα).

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ α. Ετήσιας προόδου

12 (15)

Ειδικός Έλεγχος μικτού τετραταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 1884/85-1888/89

Κατάστιχο χαρτόδετο 34,5x25. Φύλλα 96 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 13ν-14Γ, 22ν-96. Αρχίζει με: Βασίλειος Α. Γολέμης και τελειώνει με: Παναγ. Αντύπας. Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εν Λευκάδι τη 5η Δεκεμβρίου 1884-1889 [sic].

Περιεχόμενα: α.α., τάξη, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός και απουσίες σε κάθε μάθημα, γενικός ετήσιος μέσος όρος, διαγωγή (δεν συμπληρώνεται η στήλη), παρατηρήσεις. Οι βαθμοί και οι απουσίες κάθε μαθήματος καταχωρίζονται ως εξής:

1. αρχήθεν μέχρι τέλους Νοεμβρίου

2. κατά τας χειμερινάς εξετάσεις

3. μέχρι τέλους Απριλίου

4. κατά τας γενικής εξετάσεις.

13 (57)

Ειδικός Έλεγχος τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1889/90-1929/30

Κατάστιχο πανόδετο 44x30. Φύλλα 1 χ.αρ. + 279 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r], 279ν.

Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Κτενάς Πάνος και τελειώνει με: Μελαχροινίδης Νικόλαος.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον Λευκάδος, Ειδικός Έλεγχος, 1889-90 έως 1929-30.

Σελ. 290
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/291.gif&w=600&h=915

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμολογία σε κάθε μάθημα (= α εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων), γενικός ετήσιος μέσος όρος, παρατηρήσεις (σημειώνονται μόνο όσοι δεν προσήλθαν στις εξετάσεις για οποιονδήποτε λόγο).

14 (47)

Ειδικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος Παλαιού Τύπου 1930/31-1943/44

Κατάστιχο πανόδετο 42x29,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα 1r χ.αρ., 1163ν-199.

Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αραβανής Αριστ. Νικόλαος και τελειώνει με: Σάντας Αριστ. Νικόλαος.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1930-1944.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία σε κάθε μάθημα (= α τριμήνου, β' τριμήνου, γ' τριμήνου, εξετάσεων), γενικός ετήσιος μέσος όρος, παρατηρήσεις (δεν σημειώνεται τίποτα).

15 (55)

Ειδικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1937/38-1947/48

Κατάστιχο πανόδετο 43,5x30. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [Γ], 1r-2r, 198v-199.

Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αραβανής Θεόδωρος και τελειώνει με: Ζούβελος Μιχαήλ.

Στο εξώφυλλο: Ειδικός Έλεγχος ΟΚΤΑΤΑΞΙΟΥ 1937-38/1947-48. Στο οπισθόφυλλο: Γενικόν Επιθ. Σχολείων, Ιωάννινα.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου (δεν δηλώνεται), ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία σε κάθε μάθημα (= α' τριμήνου, β' τριμήνου, γ' τριμήνου, εξετάσεων), γενικός ετήσιος μέσος όρος, παρατηρήσεις.

16 (54)

Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και του Παραρτήματος της Βόνιτσας 1948/49-1952/53

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 43x29. Φύλλα 120 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 101ν-120. Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αθανίτης Αναστάσιος και τελειώνει με: Χαλικιάς Δημήτριος.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, Από σχ. Έτους 1948-1946 έως 1952-1953.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμολογία σε κάθε μάθημα (= α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων), γενικός ετήσιος μέσος όρος, παρατηρήσεις (σημειώνονται μόνο όσοι δεν προσήλθαν στις εξετάσεις για οποιονδήποτε λόγο).

Σελ. 291
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/292.gif&w=600&h=915

17 (44)

Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1951/52

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 43x29. Σελίδες 2 χ.αρ. + 198 αριθμημένες. Άγραφες οι σ. 1, 193-198.

Αρχίζει με: Αντύπα Σπυρ. Κων/να και τελειώνει με: Χαλικιάς Ευαγγ. Χριστόδουλος.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΙΑΣ, Σχολικό ν Έτος 1951-52.

Περιεχόμενα: Προφορική και γραπτή βαθμολογία, απουσίες και ποινές των μαθητών των Γ, Δ', Ε', ΣΤ, Ζ', Η' τάξεων του οκταταξίου Γυμνασίου.

18 (56)

Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1953/54-1958/59

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 39x29. Φύλλα 1 χ.αρ. + 279 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r], 228ν-237.

Αρχίζει με: Αραβανή Ελένη και τελειώνει με: Φερεντίνου Θεοδώρα.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ αρχόμενος από του Σχολικού Έτους 1953-54.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία κάθε μαθήματος (= α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων, ετήσιος μέσος όρος), παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται κ.λπ.).

19 (52)

Ειδικός Έλεγχος 1. Εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και του Παραρτήματος της Βόνιτσας 1959/60-1960/61

2. Εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62-1963/64

3. Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 1964/65-1966/67

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 38,5x30. Φύλλα 285 χ.αρ. Άγραφα τα 1-3Γ, 274ν-285. Σπανίως υπογράφει ο διδάσκων κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας. Αρχίζει με: Αμοργιανού Αθηνά και τελειώνει με: Μπλαντζώνης Γρηγόριος.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1959-60 Ο Γυμνασιάρχης Αθ. Πιτσαδιώτης [Τ.Σ.].

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία κάθε μαθήματος (= α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων, ετήσιος μέσος όρος), παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται κ.λπ.).

Σελ. 292
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/293.gif&w=600&h=915

20 (58)

Ειδικός Έλεγχος εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1968/69-1971/72

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 43x29,5. Φύλλα 116 χ.αρ. Άγραφα τα 1r-2Γ, 1Ο2ν-116. Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αραβανής Σπυρίδων και τελειώνει με: Κελεσίδης Θωμάς.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ TOT ΕΤΟΥΣ 1968-69.

Περιεχόμενα: α.α.. αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' τετραμήνου, β' τετραμήνου, γραπτών, ετήσιος μέσος όρος).

21 (49)

Ειδικός Έλεγχος εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1972/73

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 43x29,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2Γ, 18ν-200. Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αραβανής Μηνάς Δημητρίου και τελειώνει με: Παπουτσόπουλος Ελευθέριος Σπυρίδωνος.

Στο εξώφυλλο: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από Σχολ. Έτος 1972-73.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' τετραμήνου, β' τετραμήνου, γραπτών, ετήσιος μέσος όρος).

β. Βοηθητικοί Ειδικοί Έλεγχοι

22 (43)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος Ε' τάξης εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας 1959/60

Κατάστιχο από συρραμμένα έντυπα φύλλα Ειδικού Ελέγχου, 40x30. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 12ν-13Γ, 17ν-40.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/5050.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αλέξης Βασίλειος Βασιλείου και τελειώνει με: Θερμός Ελευθέριος. Στο εξώφυλλο: Βαθμολόγιο Ε' τάξεως.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+ β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

Σελ. 293
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/294.gif&w=600&h=915

23 (43α)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1953/54

Κατάστιχο πανόδετο, 35x23. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 133Γ-150.

Αρχίζει με: Αραβανη Ελένη Δημητρίου και τελειώνει με: Χρησμάς Κων/νος Περικλέους.

Στο εξώφυλλο με σφραγίδα: ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ Κ' ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, (με το χέρι) Σχολ. έτους 1953-54.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο, απουσίες κατά δίμηνο (= 4 δίμηνα), βαθμολογία κάθε μαθήματος (στα προφορικά των 4 τριμήνων, στα γραπτά των 2 εξαμήνων, οι μέσοι όροι προφορικών και γραπτών των εξαμήνων), παρατηρήσεις και ποινές.

24 (53)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας 1954/55-1956/57

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 39x29,5. Φύλλα 30 χ.αρ. Άγραφα τα 1r-2Γ, 249ν-300.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/50-

50.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αμαριανού Κων/να και τελειώνει με: Καρβούνης Νικόλαος.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βοηθητικόν Ειδικού Ελέγχου, Από του Σχολ. Ετους 1954-55.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α' + β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

25 (48)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας 1957/58-1958/59

Κατάστιχο πανόδετο, 37x29,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2Γ, 195ν-200.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/50-

50.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αμαργιανός Επαμεινώδας του Γεωργίου και τελειώνει με: Φερεντίνου Θεοδώρα Νικολάου.

Στο εξώφυλλο: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ Σ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1957/58-1958/59.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+ β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

Σελ. 294
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/295.gif&w=600&h=915

26 (42)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος Δ' τάξης εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας 1959/60

Κατάστιχο από συρραμμένα έντυπα φύλλα Ειδικού Ελέγχου, 39,5x30. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 13ν-14Γ, 17ν-40.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/5050.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αραβανή Ευαγγελία Νικολάου και τελειώνει με: Αραβανή Ευαγγελία Νικολάου. Στο εξώφυλλο: ΤΑΞΙΣ Δ' ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΝ.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

27 (42α)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος Β' τάξης εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος (ίσως και του παραρτήματος Βόνιτσας) 1959/60

Κατάστιχο από συρραμμένα έντυπα φύλλα Ειδικού Ελέγχου, 39x30. Φύλλα 60 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2Γ, 35ν-60.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/5050.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αραβανή Κων/να Χρυσοστόμου και τελειώνει με: Ζαχαρτζή Χρυσούλα Κωνσταντίνου.

Στο εξώφυλλο σε ετικέτα επικολλημένη: Τάξις Β', Βαθμολόγιον.

Περιεχόμενα: α.α, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+β' διμήνου, γραπτών, μέσος όρος α' εξαμήνου - τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες κατά μάθημα, σύνολο απουσιών, παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται, ανεξεταστέος κ.λπ.).

28 (42β)

Βοηθητικός Ε ιδικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1959/60

Κατάστιχο από συρραμμένα έντυπα φύλλα Ειδικού Ελέγχου, 39x30. Φύλλα 52 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2r, 18ν-19r, 23ν-52.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/5050.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αμαργιανός Επαμεινώνδας Γεωργίου και τελειώνει με: Κατσαντώνης Ιωάννης Οδυσσέως.

Στο εξώφυλλο σε ετικέτα επικολλημένη: Τάξις Γ', Βαθμολόγιον.

Περιεχόμενα: α.α, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α δι-

Σελ. 295
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/296.gif&w=600&h=915

διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+β' διμήνου, γραπτών, μέσος όρος α' εξαμήνου - τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες κατά μάθημα, σύνολο απουσιών, παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται, ανεξεταστέος κ.λπ.).

29 (51)

Βοηθητικός Ε ιδικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1960/61 και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62-1962/63 και 1969/701975/76

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 39x28,5. Φύλλα 500 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 561ν-500.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/50-

50.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αγγελοπούλου Σοφία και τελειώνει με: Χαλκιοπούλου Φωτεινή. Στο εξώφυλλο: Βοηθητικόν Ειδικού Ελέγχου από I960-,

Περιεχόμενα: 1. α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α' + β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου - τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

2. Λείπουν τα σχολικά έτη 1963/64-1968/69.

3. Η υπηρεσία παραγωγής είναι το εξατάξιο μικτό Γυμνάσιο Λευκάδος (1960/61), το εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Λευκάδος (1961/63) και το (επανασυσταθέν) εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Λευκάδος (1969/76).

30 (50)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 1976/77

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 43x30. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 34ν-200. Αρχίζει με: Αλβανίτης Σπυρίδων Δημητρίου και τελειώνει με: Φούρος Σπυραντώνης Γεωργίου.

Στο εξώφυλλο: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ σχολ. Έτος 1976-1977.

Περιεχόμενα: α.α, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+β' διμήνου, γραπτών, μέσος όρος α' εξαμήνου - τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες (δεν σημειώνονται).

β. Ειδικοί Έλεγχοι ανεξεταστέων

31 (46)

Ειδικός Έλεγχος Ανεξεταστέων οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1946/47-1951/52

Φύλλα λευκά, χαραγμένα, συρραμμένα και ντυμένα με χάρτινο εξώφυλλο, 29x20. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφα τα 1r-2Γ, 39ν-40.

Αρχίζει με: Γατζίας Σωτ. Άγγελος και τελειώνει με: Σκιαδάς Δημ. Κλεόβουλος.

Σελ. 296
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/297.gif&w=600&h=915

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ανεξεταστέων, Σχολ. Έτος 1946-47 και εφεξής, με Σχολ. έτος 1951-1952 [sic].

Περιεχόμενα: Η βαθμολογία, προφορική και γραπτή, και τα αποτελέσματα των παραπεμπομένων στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου (περιλαμβάνει και αυτούς που δίνουν απολυτήριες εξετάσεις).

32 (45)

Ειδικός Έλεγχος Ανεξεταστέων οκταταξίου και εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1952/53-1960/61 και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 30x20. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 1r και τα 99ν-100. Αρχίζει με: Κούρτης Νικ. Χαράλαμπος και τελειώνει με: Κοψιδάς Σπυρίδων Δημ.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ανεξεταστέων, Από 1952-1962.

Περιεχόμενα: Η βαθμολογία, προφορική και γραπτή, και τα αποτελέσματα των ανεξεταστέων.

33 (80)

Ειδικός Έλεγχος Ανεξεταστέων, συμπληρωματικών απολυτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62Οκτ. 1964

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34x24,5. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 33ν-150. Αρχίζει με: Αραβανής Βασίλειος του Χρυσοστόμου και τελειώνει με: Κοντογιάννης Αναστάσιος του Θωμά.

Στο εξώφυλλο με κόκκινη μελάνη: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑ ΤΑ ΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤ.

Περιεχόμενα: Η βαθμολογία, προφορική και γραπτή, και τα αποτελέσματα των μαθητών στα οφειλόμενα μαθήματα στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου για να προαχθούν, να απολυθούν ή να καταταγούν.

34 (60)

Ειδικός Έλεγχος Ανεξεταστέων, κατατακτηρίων εξετάσεων και επαναληπτικών απολυτηρίων εξετάσεων Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 1964/65-1967/68 (κλείνει 30/9/1967)

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34x24,5. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 13ν-100.

Αρχίζει με: Κουκουβίνος Κων/νος του Σπυρίδωνος και τελειώνει με: Κιτσάκης Κων/νος

του Χρήστου.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ, ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

Σελ. 297
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/298.gif&w=600&h=915

Περιεχόμενα: Η βαθμολογία, προφορική και γραπτή, και τα αποτελέσματα των μαθητών στα οφειλόμενα μαθήματα στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου για να προαχθούν, να απολυθούν ή να καταταγούν.

δ. Ειδικοί Έλεγχοι Εισιτηρίων Εξετάσεων 35 (77)

Ειδικός Έλεγχος Εισιτηρίων Εξετάσεων:

1. Εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας, Ιούλιος 1956-Σεπτέμβριος 1961

2. Εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος, Ιούλιος 1961-Ιούλιος 1965

3. Λύκειο Αρρένων Λευκάδος, Ιούλιος 1965-Ιούλιος 1967

4. Εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Λευκάδος, Σεπτέμβριος 1967-Σεπτέμβριος 1976

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 43x30,5. Φύλλα 2 χ.αρ + 1-30 αριθμημένα + 31-198 χ.αρ.

Αγραφα τα 1-2, 142Μ98.

Αρχίζει με: Αμαργιανός Επαμεινώνδας του Γεωργίου και τελειώνει με: Φωτεινός Ευστάθιος του Νικολάου.

Στο εξώφυλλο: 1η ετικέτα: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ, Ειδικός έλεγχος Εισιτηρίων Εξετάσεων 1955-56 έως και.

2η ετικέτα: Λύκειον Αρρένων εν Λευκάδι, Ειδικός έλεγχος εισιτηρίων 1965-1967.

Περιεχόμενα: Τα αποτελέσματα των εισιτηρίων εξετάσεων, οι οποίες -γίνονταν τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο κάθε σχολικού έτους. Τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο του 1964 έχουν καταργηθεί οι εισιτήριες εξετάσεις για το (τριτάξιο, σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του 1964) Γυμνάσιο και εισάγονται οι εισιτήριες για το Λύκειο, οι οποίες όμως τη χρονιά αυτή (Ιούλιος και Σεπτέμβριος του 1964) δεν γίνονται, διότι δεν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για την οργάνωση τους. Αρχίζει η διεξαγωγή τους από τον Ιούλιο του 1965 και καταργούνται από το Σεπτέμβριο του 1967, οπότε, μετά την κατάργηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης από τη δικτατορία, επανιδρύεται το εξατάξιο Γυμνάσιο και επανέρχονται οι εισαγωγικές από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, όπως και πριν. Το κατάστιχο περιλαμβάνει: α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, τόπο καταγωγής, ηλικία, αριθμό και χρονολογία πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας που προσκομίζουν οι μαθητές, διαγωγή, επάγγελμα πατρός, θρήσκευμα (δεν συμπληρώνεται η στήλη), βαθμολογία (προφορικών και γραπτών), μέσο όρο προφορικών και γραπτών, αποτέλεσμα.

Σελ. 298
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/299.gif&w=600&h=915

3. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ α. Συλλόγου και Διευθυντή 36 (26)

Βιβλίο Πράξεων 1. Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 10/22 Ιουνίου 1853-1857

2. Λυκείου Λευκάδος 1857/58-1865/66

3. Τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1866-25.10.1880

Κατάστιχο δερματόδετο. [Στην ετικέτα και στο πίσω μέρος του δεσίματος τυπωμένο:

Rresso Ε.Gemelli in Trieste], 34,5x23. Σελίδες 137. Αριθμημένες οι 1-72, χ.αρ. οι 73-137.

Άγραφες οι σ. 113-137.

Στο εξώφυλλο: Καταστατικόν του εν λευκάδι Γυμνασίου [αργότερα διαγραμμένο], Βφλίον

πιστοποιητικών από έτους 1853 [με κόκκινη μελάνη], από του 1853 [με μαύρη μελάνη].

Περιεχόμενα: 1. Στις σ. 1-100 περιέχει πράξεις.

2. Μετά τη σ. 100 γίνεται Βιβλίο ν πιστοποιητικών σπουδής των σχολικών ετών 1865/66-1866/67.

3. Μετά ακολουθεί καταστατικόν περιέχον άπασαν την περιουσίαν του Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (παραδίδει ο Γυμνασιάρχης Άγγελος Καππώτας στον Πέτρο Βρυώνη την 4η Ιουλίου 1868) και ακολουθούν διαδοχικά άλλα πρωτόκολλα παραλαβής και παραδόσεως μέχρι την 25.10.1880.

Σημειώσεις: 1. Στις σ. 3-7 υπάρχει κατάλογος βιβλίων, υλικών κ.λπ. του Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος με ημερομηνία 15/27 Ιαν. 1853 (παραδίδει ο I. Τούμπας στον Σπ. Βρεττό). Ομοίως στις σ. 64-68 (παράδοση του Σπ. Βρεττού στον Γ. Στεφανίτση τη 19/31 Δεκ. 1857), στις σ. 69-72 (παράδοση Γ. Στεφανίτση σε Κ. Ποταμιάνο, μέλος του Επιχωρίου Συμβουλίου) και στη σ. 95 (παράδοση Π. Κοντογεώργη σε Π. Σπανόπουλο).

2. Περιέχει επίσης Κατάλογο εισφορών μαθητών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 1853 (σ. 8), Καταλόγους δαπανών (σ. 9, 20), Ωρολόγια Προγράμματα (σ. 10, 15, 18, 19, 30) και Γενικά Εξαγόμενα (= τελικά αποτελέσματα) σχολικών ετών 1852/53-1856/57.

37 (27)

Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος από 5/4/186827/12/1868 και από 15/9/1876-22/6/1909

Κατάστιχο δερματόδετο, 34,5x22. Σελίδες 392 αριθμημένες. Άγραφες οι 390-392.

Στο εξώφυλλο: [με κόκκινη μελάνη] ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ, [με μαύρη μελάνη] Βιβλίον Πρακτικών 1888-1909.

Στο φ. 1r: Βιβλίον Πρακτικών του εν Λευκάδι Γυμνασίου περιέχον σελίδας τριακοσίας ενενήκοντα δύο (σελ. 392).

Σελ. 299
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/300.gif&w=600&h=915

Εν Λευκάδι τη 10η Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας Γυμνασιάρχης [ακολουθεί σφραγίδα: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ].

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Σημειωτέον ότι το Σχολείο καταργείται την 27/12/1868 και επαναλειτουργεί τη 15/9/1867.

38 (22)

Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου Μικτού Γυμνασίου Λευκάδος από 23/6/190915/9/1924

Κατάστιχο δερματόδετο, που έχει επικολληθεί πάνω του μεταγενέστερα λευκό χαρτί, 33,5x22. Σελίδες 2 χ.αρ. + 1-4 αριθμημένες + 5-288 χ.αρ. Οι τελευταίες 8 είναι διαφορετικού μεγέθους και προστέθηκαν εκ των υστέρων. Άγραφη η 2.

Στο εξώφυλλο: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ Βιβλίον Πράξεων 1909-1924.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα στις πράξεις καταγράφονται και τα θέματα που δίνονται στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις. Επίσης, με πράξεις του Συλλόγου καθορίζονται τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

39 (28)

Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου και εξαταξίου Μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 15/9/1924-8/9/1930

Κατάστιχο χαρτόδετο, 34x22. Φύλλα 76 χ.αρ. Άγραφο το 76ν. Στο εξώφυλλο: Βιβλίον Πράξεων Γυμνασίου 1924-1930.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος. Η υπ' αρ. 18/7-12-1929 πράξη αποτελεί πρωτόκολλο παράδοσης των βιβλίων, του υλικού και της λοιπής περιουσίας του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος από τη Σοφία Κονιδάρη στο Γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Λευκάδος Κ. Γουρζή, «συνεπεία της συγχωνεύσεως του πρώην Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος μετά του Γυμνασίου» (ο ν. 4397/1929 καταργεί τη διαίρεση της Μ.Ε. σε τριτάξια Ελληνικά Σχολεία και τετρατάξια Γυμνάσια και ιδρύει το εξατάξιο Γυμνάσιο ως μοναδικό τύπο σχολείου Μ.Ε.).

40 (30)

Βιβλίο Πράξεων κατατακτηρίων εξετάσεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1/9/1924-15/7/1930

Κατάστιχο χαρτόδετο, 34x21,5. Σελίδες με αρίθμηση 102-343, που αρχίζει από την εσωτερική σελίδα του εξωφύλλου. Άγραφες οι 133-243.

Σελ. 300
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/301.gif&w=600&h=915

Στο νέο εξώφυλλο με γαλάζιο χαρτί επί ετικέτας: Βιβλίον πράξεων κατατακτηρίων εξετάσεων 1924-1930.

Στο παλιό εξώφυλλο, που τώρα είναι 1ο φύλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, βιβλίον πρακτικών κατατακτηρίων εξετάσεων < από 11 Σ/βρίου 1924-.

Περιεχόμενα: Πράξεις με τις οποίες γίνονται δεκτοί σε κατατακτήριες εξετάσεις μαθητές από ιδιωτικά σχολεία ή κατ' οίκον διδαχθέντες -ίσως και άλλοι- και αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών. Κατ' ουσίαν, δηλαδή, το βιβλίο ανήκει στον τύπο του Γενικού Ελέγχου.

41 (29)

Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 26/6/1930-30/9/1933 Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 31,5x21. Φύλλα 76 χ.αρ. Άγραφα τα Γ, 73ν- 76. Στο εξώφυλλο: Βιβλίον πράξεων 1930-1933.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

42 (31)

Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 15/10/1933-16/10/1936 Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 33,5x25. Φύλλα 80 χ.αρ. Άγραφο το 1. Στο εξώφυλλο: Βιβλίον πράξεων 1933-1936.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

43 (32)

Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 20/10/1936-27/9/1938

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35,5x25. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 1, 99-100.

Στο εξώφυλλο με γραφή μεταγενέστερη: Βιβλίον πράξεων 1936-1938.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

44 (33)

Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 27/9/1938-10/6/1940

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 30,5x20,5. Φύλλα 74 χ.αρ. Άγραφο κανένα.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον πράξεων Συλλόγου Από 27 Σ/βρίου 1938 μέχρι 26 Ιουνίου 1940. Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

Σελ. 301
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/302.gif&w=600&h=915

45 (34)

Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 28/6/1940-6/12/1945

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 30,5x20,5. Φύλλα 98 χ.αρ. Άγραφο το 1.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον πράξεων Συλλόγου Αρχόμενον από της 28ης Ιουνίου 19406 Δ/βρίου 1945.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

46 (35)

Βιβλίο Πράξεων οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 14/12/1945-9/6/1947

Κατάστιχο από συρραμμένα φύλλα με χάρτινο εξώφυλλο, 30x20. Φύλλα 48 χ.αρ. Άγραφο το 48 (γράφει μόνο: Συνέχεια εις άλλο βιβιλίον πράξεων υπ' αριθμ. 2).

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΑΡΧΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1945 ΜΕΧΡΙ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1947.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή.

47 (36)

Βιβλίο Πράξεων οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 9/6/1947-10/3/1950 Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 30x20,5. Φύλλα 78 χ.αρ. Άγραφο κανένα. Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, αρχόμενον από 9 Ιουνίου 1947 μέχρι 10 Μαρτίου 1950. Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή.

48 (37)

Βιβλίο Πράξεων οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 20/3/1950-10/7/1954

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 31,5x21. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 1\ 148ν-150.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βιβλίον πράξεων του Συλλόγου από 20 Μαρτίου 1950 Μέχρι 10 Ιουλίου 1954.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή.

49 (38)

Βιβλίο Πράξεων οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 10/9/1954-24/10/1956

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34,5x24. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα Γ, 100ν.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βιβλίον πράξεων του Συλλόγου από 20 Μαρτίου 1950 Μέχρι 10 Ιουλίου 1954.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή.

Σελ. 302
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/303.gif&w=600&h=915

50 (39)

Βιβλίο Πράξεων οκταταξίου και εξαταξίου Μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 24/10/1956-16/5/1960

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 30x20,5. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 1ν, 150ν.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βιβλίον πράξεων του Συλλόγου από 24.10.1956 του Σχολ. Έτους 1956-57 έως 1960/16-5.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή.

51 (40)

Βιβλίο Πράξεων τριταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος (Ν. 4379/64) 29/3/1965-30/9/1967

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34,5x25. Φύλλα 91 χ.αρ. Άγραφα τα 57-91.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ [v.] 4379/ 1964.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή.

β. Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων

52 (16)

Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 10/10/1915-7/5/1940.

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 37x27. Σελίδες 2 χ.αρ. + 1-16 αριθμημένες + 88 χ.αρ. Άγραφες οι 1-2. Μεταξύ των σ. 12-13 έχουν κοπεί 4 φύλλα, προφανώς άγραφα, γιατί η ροή του λόγου συνεχίζεται κανονικά από τη σ. 12 στη σ. 13.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον των Πρακτικών των παιδαγωγικών συνεδριών του Συλλόγου του εν Λευκάδι Γυμνασίου. Από 1915 έως 19...

Περιεχόμενα: Πράξεις παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου. Τυποποιημένες, εκ του νόμου προβλεπόμενες, συνεδρίες, κατά τις οποίες οι καθηγητές αξιολογούν την επίδοση των μαθητών και τη διαγωγή τους κατά τμήμα και αποφασίζουν μέτρα για τη βελτίωση της επίδοσης, της συμπεριφοράς, του ήθους και της ευπρέπειας, για την εξωσχολική παρακολούθηση κ.λπ.

53 (41)

Βιβλίο Πράξεων τριταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος (Ν. 4379/64) 12/4/1965-30/9/1967

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29,5x19,5. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 16-150.

Σελ. 303
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/304.gif&w=600&h=915

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ.

Περιεχόμενα: Πράξεις παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου. Τυποποιημένες, εκ του νόμου προβλεπόμενες, συνεδρίες, κατά τις οποίες οι καθηγητές αξιολογούν την επίδοση των μαθητών και τη διαγωγή τους κατά τμήμα και αποφασίζουν μέτρα για τη βελτίωση της επίδοσης, της συμπεριφοράς, του ήθους και της ευπρέπειας, για την εξωσχολική παρακολούθηση κ.λπ.

4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

54 (6)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 30/1/1829 (ν.η.)-4/12/1850

Κατάστιχο δερματόδετο, 22x17. Φύλλα 1 χ.αρ. + 184 αριθμημένα. Άγραφα τα 8ν, 9ν, 23ν,

26\ 80ν-82ν, 106\ 127, 128v-162r, 166r-176r, 177ν-178ν, 179Μ84.

Στο εξώφυλλο [με μεταγενέστερη γραφή]: Ελληνικό ν Σχολείον,

[και μετά η κανονική επιγραφή]: Βιβλίον αλληλογραφίας από του 1829 Ιανουαρίου 30 μέχρι του 1844 Ιουλίου 22, επιστολήν μίαν του 1850 4 Χβρίου.

Στο φ. [Γ]: Ίσον αλληλογραφίας μετά του Γενικού Επιστάτου εις Κέρκυραν Από του διευθυντού του δευτερεύοντος σχολείου της Λευκάδος. 1829 Ε.Ν. αγία Μαύρα.

Περιεχόμενα: Στο βιβλίο αυτό, όπως συνηθιζόταν την εποχή εκείνη, κρατούνται αντίγραφα των εγγράφων τα οποία απέστειλε το Σχολείο προς την προϊσταμένη του αρχή στην Κέρκυρα. Καλύπτει τις διευθύνσεις των: Αθ. Ψαλίδα, I. Solaire, V. Nannunci, 1η προσωρινή Δ/νση Σπ. Μανάρη, Πανά, 2η προσωρινή Δ/νση Σπ. Μανάρη, οριστική Δ/νση Σπ. Μανάρη, Κ. Στρατούλη, Σπ. Φέτση, I. Τούμπα, Σπ. Βρεττού, Γ. Στεφανίτση, Π. Κοντογεώργη.

55 (2)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 22/10/184415/1/1853

Κατάστιχο χαρτόδετο, 29x20. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Φύλλα 1 χ.αρ. + 43 αριθμημένα.

Άγραφα τα [1], 35-43.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον αλληλογραφίας μετά του Γ.[ενικού] Επιστάτου

Από του 1844 Οκτωβρίου 21 μέχρι του 1853 Ιουνίου 15. Φύλλα 43, [μεταγενέστερα με κόκκινη μελάνη]: Ελληνικόν Σχολείον. (Όταν το 1866 το Γυμνάσιο Λευκάδος καταργήθηκε, το Αρχείο του πέρασε στο Ελληνικό Σχολείο μέχρι να επαναλειτουργήσει. Γι' αυτό και η σχετική ένδειξη.)

Περιεχόμενα: Αντίγραφα των εγγράφων που στέλνονται στο Γενικό Επιστάτη της Εκπαίδευσης στην Κέρκυρα.

Σελ. 304
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 285
  

  ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ

  ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ

  Παλαιός

  Νέος

  Παλαιός

  Νέος

  Νέος

  Παλαιός

  Νέος

  Παλαιός

  α.κ.

  α.α.

  α.κ.

  α.α.

  α.α.

  α.κ.

  α.α.

  α.κ.

  32

  43

  102

  150

  33

  80

  109

  140

  33

  44

  103

  98

  34

  60

  110

  59

  34

  45

  104

  100

  35

  77

  111

  134

  35

  46

  105

  101

  36

  26

  112

  135

  36

  47

  106

  62

  37

  27

  113

  135α

  37

  48

  107

  64

  38

  22

  114

  135β

  38

  49

  108

  63

  39

  28

  115

  135γ

  39

  50

  109

  70

  40

  30

  116

  135δ

  40

  51

  110

  72

  41

  29

  117

  124

  41

  53

  111

  66

  42

  31

  118

  125

  42

  26

  112

  69

  43

  32

  119

  126

  42α

  27

  113

  61

  44

  33

  120

  127

  42 β

  28

  114

  65

  45

  34

  121

  128

  43

  22

  115

  67

  46

  35

  122

  129

  43α

  23

  116

  68

  47

  36

  123

  131

  44

  17

  117

  74

  48

  37

  124

  130

  45

  32

  118

  71

  49

  38

  125

  133

  46

  31

  119

  75

  50

  39

  126

  132

  47

  14

  120

  76

  51

  40

  127

  136

  48

  25

  121

  78

  52

  16

  128

  23

  49

  21

  122

  77

  53

  41

  129

  13

  50

  30

  123

  79

  54

  6

  130

  93

  51

  29

  124

  117

  55

  2

  131

  89

  52

  19

  125

  118

  56

  14

  132

  4

  53

  24

  126

  119

  57

  17

  133

  94

  54

  16

  127

  120

  58

  19

  134

  95

  55

  15

  128

  121

  59

  18

  135

  24

  56

  18

  129

  122

  60

  20

  136

  25

  57

  13

  130

  124

  61

  113

  137

  9

  58

  20

  131

  123

  62

  106

  138

  5

  59

  110

  132

  126

  63

  108

  139

  8

  60

  34

  133

  125

  64

  107

  140

  11

  61

  91

  134

  111

  65

  114

  141

  62

  62

  141

  135

  112

  66

  111

  142

  70

  63

  81

  135α

  113

  67

  115

  143

  92

  63α

  82

  135β

  114

  68

  116

  144

  91

  63β

  83

  135γ

  115

  69

  112

  145

  90

  64

  87

  1353

  116

  70

  109

  146

  10α

  65

  88

  136

  127

  71

  118

  147

  10

  66

  89

  137

  108

  72

  110

  148

  96

  67

  90

  138

  107

  73

  21

  149

  96α

  68

  85

  139

  106

  74

  117

  150

  102

  69

  84

  140

  109

  75

  119

  151

  88

  70

  142

  76

  120