Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 292-311 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/292.gif&w=600&h=915

17 (44)

Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1951/52

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 43x29. Σελίδες 2 χ.αρ. + 198 αριθμημένες. Άγραφες οι σ. 1, 193-198.

Αρχίζει με: Αντύπα Σπυρ. Κων/να και τελειώνει με: Χαλικιάς Ευαγγ. Χριστόδουλος.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΙΑΣ, Σχολικό ν Έτος 1951-52.

Περιεχόμενα: Προφορική και γραπτή βαθμολογία, απουσίες και ποινές των μαθητών των Γ, Δ', Ε', ΣΤ, Ζ', Η' τάξεων του οκταταξίου Γυμνασίου.

18 (56)

Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1953/54-1958/59

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 39x29. Φύλλα 1 χ.αρ. + 279 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r], 228ν-237.

Αρχίζει με: Αραβανή Ελένη και τελειώνει με: Φερεντίνου Θεοδώρα.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ αρχόμενος από του Σχολικού Έτους 1953-54.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία κάθε μαθήματος (= α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων, ετήσιος μέσος όρος), παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται κ.λπ.).

19 (52)

Ειδικός Έλεγχος 1. Εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και του Παραρτήματος της Βόνιτσας 1959/60-1960/61

2. Εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62-1963/64

3. Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 1964/65-1966/67

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 38,5x30. Φύλλα 285 χ.αρ. Άγραφα τα 1-3Γ, 274ν-285. Σπανίως υπογράφει ο διδάσκων κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας. Αρχίζει με: Αμοργιανού Αθηνά και τελειώνει με: Μπλαντζώνης Γρηγόριος.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1959-60 Ο Γυμνασιάρχης Αθ. Πιτσαδιώτης [Τ.Σ.].

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία κάθε μαθήματος (= α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων, ετήσιος μέσος όρος), παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται κ.λπ.).

Σελ. 292
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/293.gif&w=600&h=915

20 (58)

Ειδικός Έλεγχος εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1968/69-1971/72

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 43x29,5. Φύλλα 116 χ.αρ. Άγραφα τα 1r-2Γ, 1Ο2ν-116. Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αραβανής Σπυρίδων και τελειώνει με: Κελεσίδης Θωμάς.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ TOT ΕΤΟΥΣ 1968-69.

Περιεχόμενα: α.α.. αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' τετραμήνου, β' τετραμήνου, γραπτών, ετήσιος μέσος όρος).

21 (49)

Ειδικός Έλεγχος εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1972/73

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 43x29,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2Γ, 18ν-200. Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αραβανής Μηνάς Δημητρίου και τελειώνει με: Παπουτσόπουλος Ελευθέριος Σπυρίδωνος.

Στο εξώφυλλο: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από Σχολ. Έτος 1972-73.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' τετραμήνου, β' τετραμήνου, γραπτών, ετήσιος μέσος όρος).

β. Βοηθητικοί Ειδικοί Έλεγχοι

22 (43)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος Ε' τάξης εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας 1959/60

Κατάστιχο από συρραμμένα έντυπα φύλλα Ειδικού Ελέγχου, 40x30. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 12ν-13Γ, 17ν-40.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/5050.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αλέξης Βασίλειος Βασιλείου και τελειώνει με: Θερμός Ελευθέριος. Στο εξώφυλλο: Βαθμολόγιο Ε' τάξεως.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+ β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

Σελ. 293
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/294.gif&w=600&h=915

23 (43α)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1953/54

Κατάστιχο πανόδετο, 35x23. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 133Γ-150.

Αρχίζει με: Αραβανη Ελένη Δημητρίου και τελειώνει με: Χρησμάς Κων/νος Περικλέους.

Στο εξώφυλλο με σφραγίδα: ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ Κ' ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, (με το χέρι) Σχολ. έτους 1953-54.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο, απουσίες κατά δίμηνο (= 4 δίμηνα), βαθμολογία κάθε μαθήματος (στα προφορικά των 4 τριμήνων, στα γραπτά των 2 εξαμήνων, οι μέσοι όροι προφορικών και γραπτών των εξαμήνων), παρατηρήσεις και ποινές.

24 (53)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας 1954/55-1956/57

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 39x29,5. Φύλλα 30 χ.αρ. Άγραφα τα 1r-2Γ, 249ν-300.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/50-

50.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αμαριανού Κων/να και τελειώνει με: Καρβούνης Νικόλαος.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βοηθητικόν Ειδικού Ελέγχου, Από του Σχολ. Ετους 1954-55.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α' + β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

25 (48)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας 1957/58-1958/59

Κατάστιχο πανόδετο, 37x29,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2Γ, 195ν-200.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/50-

50.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αμαργιανός Επαμεινώδας του Γεωργίου και τελειώνει με: Φερεντίνου Θεοδώρα Νικολάου.

Στο εξώφυλλο: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ Σ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1957/58-1958/59.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+ β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

Σελ. 294
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/295.gif&w=600&h=915

26 (42)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος Δ' τάξης εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας 1959/60

Κατάστιχο από συρραμμένα έντυπα φύλλα Ειδικού Ελέγχου, 39,5x30. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 13ν-14Γ, 17ν-40.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/5050.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αραβανή Ευαγγελία Νικολάου και τελειώνει με: Αραβανή Ευαγγελία Νικολάου. Στο εξώφυλλο: ΤΑΞΙΣ Δ' ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΝ.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

27 (42α)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος Β' τάξης εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος (ίσως και του παραρτήματος Βόνιτσας) 1959/60

Κατάστιχο από συρραμμένα έντυπα φύλλα Ειδικού Ελέγχου, 39x30. Φύλλα 60 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2Γ, 35ν-60.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/5050.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αραβανή Κων/να Χρυσοστόμου και τελειώνει με: Ζαχαρτζή Χρυσούλα Κωνσταντίνου.

Στο εξώφυλλο σε ετικέτα επικολλημένη: Τάξις Β', Βαθμολόγιον.

Περιεχόμενα: α.α, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+β' διμήνου, γραπτών, μέσος όρος α' εξαμήνου - τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες κατά μάθημα, σύνολο απουσιών, παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται, ανεξεταστέος κ.λπ.).

28 (42β)

Βοηθητικός Ε ιδικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1959/60

Κατάστιχο από συρραμμένα έντυπα φύλλα Ειδικού Ελέγχου, 39x30. Φύλλα 52 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2r, 18ν-19r, 23ν-52.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/5050.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αμαργιανός Επαμεινώνδας Γεωργίου και τελειώνει με: Κατσαντώνης Ιωάννης Οδυσσέως.

Στο εξώφυλλο σε ετικέτα επικολλημένη: Τάξις Γ', Βαθμολόγιον.

Περιεχόμενα: α.α, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α δι-

Σελ. 295
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/296.gif&w=600&h=915

διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+β' διμήνου, γραπτών, μέσος όρος α' εξαμήνου - τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες κατά μάθημα, σύνολο απουσιών, παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται, ανεξεταστέος κ.λπ.).

29 (51)

Βοηθητικός Ε ιδικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1960/61 και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62-1962/63 και 1969/701975/76

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 39x28,5. Φύλλα 500 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 561ν-500.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/50-

50.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αγγελοπούλου Σοφία και τελειώνει με: Χαλκιοπούλου Φωτεινή. Στο εξώφυλλο: Βοηθητικόν Ειδικού Ελέγχου από I960-,

Περιεχόμενα: 1. α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α' + β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου - τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

2. Λείπουν τα σχολικά έτη 1963/64-1968/69.

3. Η υπηρεσία παραγωγής είναι το εξατάξιο μικτό Γυμνάσιο Λευκάδος (1960/61), το εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Λευκάδος (1961/63) και το (επανασυσταθέν) εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Λευκάδος (1969/76).

30 (50)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 1976/77

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 43x30. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 34ν-200. Αρχίζει με: Αλβανίτης Σπυρίδων Δημητρίου και τελειώνει με: Φούρος Σπυραντώνης Γεωργίου.

Στο εξώφυλλο: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ σχολ. Έτος 1976-1977.

Περιεχόμενα: α.α, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+β' διμήνου, γραπτών, μέσος όρος α' εξαμήνου - τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες (δεν σημειώνονται).

β. Ειδικοί Έλεγχοι ανεξεταστέων

31 (46)

Ειδικός Έλεγχος Ανεξεταστέων οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1946/47-1951/52

Φύλλα λευκά, χαραγμένα, συρραμμένα και ντυμένα με χάρτινο εξώφυλλο, 29x20. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφα τα 1r-2Γ, 39ν-40.

Αρχίζει με: Γατζίας Σωτ. Άγγελος και τελειώνει με: Σκιαδάς Δημ. Κλεόβουλος.

Σελ. 296
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/297.gif&w=600&h=915

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ανεξεταστέων, Σχολ. Έτος 1946-47 και εφεξής, με Σχολ. έτος 1951-1952 [sic].

Περιεχόμενα: Η βαθμολογία, προφορική και γραπτή, και τα αποτελέσματα των παραπεμπομένων στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου (περιλαμβάνει και αυτούς που δίνουν απολυτήριες εξετάσεις).

32 (45)

Ειδικός Έλεγχος Ανεξεταστέων οκταταξίου και εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1952/53-1960/61 και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 30x20. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 1r και τα 99ν-100. Αρχίζει με: Κούρτης Νικ. Χαράλαμπος και τελειώνει με: Κοψιδάς Σπυρίδων Δημ.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ανεξεταστέων, Από 1952-1962.

Περιεχόμενα: Η βαθμολογία, προφορική και γραπτή, και τα αποτελέσματα των ανεξεταστέων.

33 (80)

Ειδικός Έλεγχος Ανεξεταστέων, συμπληρωματικών απολυτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62Οκτ. 1964

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34x24,5. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 33ν-150. Αρχίζει με: Αραβανής Βασίλειος του Χρυσοστόμου και τελειώνει με: Κοντογιάννης Αναστάσιος του Θωμά.

Στο εξώφυλλο με κόκκινη μελάνη: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑ ΤΑ ΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤ.

Περιεχόμενα: Η βαθμολογία, προφορική και γραπτή, και τα αποτελέσματα των μαθητών στα οφειλόμενα μαθήματα στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου για να προαχθούν, να απολυθούν ή να καταταγούν.

34 (60)

Ειδικός Έλεγχος Ανεξεταστέων, κατατακτηρίων εξετάσεων και επαναληπτικών απολυτηρίων εξετάσεων Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 1964/65-1967/68 (κλείνει 30/9/1967)

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34x24,5. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 13ν-100.

Αρχίζει με: Κουκουβίνος Κων/νος του Σπυρίδωνος και τελειώνει με: Κιτσάκης Κων/νος

του Χρήστου.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ, ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

Σελ. 297
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/298.gif&w=600&h=915

Περιεχόμενα: Η βαθμολογία, προφορική και γραπτή, και τα αποτελέσματα των μαθητών στα οφειλόμενα μαθήματα στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου για να προαχθούν, να απολυθούν ή να καταταγούν.

δ. Ειδικοί Έλεγχοι Εισιτηρίων Εξετάσεων 35 (77)

Ειδικός Έλεγχος Εισιτηρίων Εξετάσεων:

1. Εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας, Ιούλιος 1956-Σεπτέμβριος 1961

2. Εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος, Ιούλιος 1961-Ιούλιος 1965

3. Λύκειο Αρρένων Λευκάδος, Ιούλιος 1965-Ιούλιος 1967

4. Εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Λευκάδος, Σεπτέμβριος 1967-Σεπτέμβριος 1976

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 43x30,5. Φύλλα 2 χ.αρ + 1-30 αριθμημένα + 31-198 χ.αρ.

Αγραφα τα 1-2, 142Μ98.

Αρχίζει με: Αμαργιανός Επαμεινώνδας του Γεωργίου και τελειώνει με: Φωτεινός Ευστάθιος του Νικολάου.

Στο εξώφυλλο: 1η ετικέτα: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ, Ειδικός έλεγχος Εισιτηρίων Εξετάσεων 1955-56 έως και.

2η ετικέτα: Λύκειον Αρρένων εν Λευκάδι, Ειδικός έλεγχος εισιτηρίων 1965-1967.

Περιεχόμενα: Τα αποτελέσματα των εισιτηρίων εξετάσεων, οι οποίες -γίνονταν τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο κάθε σχολικού έτους. Τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο του 1964 έχουν καταργηθεί οι εισιτήριες εξετάσεις για το (τριτάξιο, σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του 1964) Γυμνάσιο και εισάγονται οι εισιτήριες για το Λύκειο, οι οποίες όμως τη χρονιά αυτή (Ιούλιος και Σεπτέμβριος του 1964) δεν γίνονται, διότι δεν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για την οργάνωση τους. Αρχίζει η διεξαγωγή τους από τον Ιούλιο του 1965 και καταργούνται από το Σεπτέμβριο του 1967, οπότε, μετά την κατάργηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης από τη δικτατορία, επανιδρύεται το εξατάξιο Γυμνάσιο και επανέρχονται οι εισαγωγικές από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, όπως και πριν. Το κατάστιχο περιλαμβάνει: α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, τόπο καταγωγής, ηλικία, αριθμό και χρονολογία πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας που προσκομίζουν οι μαθητές, διαγωγή, επάγγελμα πατρός, θρήσκευμα (δεν συμπληρώνεται η στήλη), βαθμολογία (προφορικών και γραπτών), μέσο όρο προφορικών και γραπτών, αποτέλεσμα.

Σελ. 298
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/299.gif&w=600&h=915

3. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ α. Συλλόγου και Διευθυντή 36 (26)

Βιβλίο Πράξεων 1. Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 10/22 Ιουνίου 1853-1857

2. Λυκείου Λευκάδος 1857/58-1865/66

3. Τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1866-25.10.1880

Κατάστιχο δερματόδετο. [Στην ετικέτα και στο πίσω μέρος του δεσίματος τυπωμένο:

Rresso Ε.Gemelli in Trieste], 34,5x23. Σελίδες 137. Αριθμημένες οι 1-72, χ.αρ. οι 73-137.

Άγραφες οι σ. 113-137.

Στο εξώφυλλο: Καταστατικόν του εν λευκάδι Γυμνασίου [αργότερα διαγραμμένο], Βφλίον

πιστοποιητικών από έτους 1853 [με κόκκινη μελάνη], από του 1853 [με μαύρη μελάνη].

Περιεχόμενα: 1. Στις σ. 1-100 περιέχει πράξεις.

2. Μετά τη σ. 100 γίνεται Βιβλίο ν πιστοποιητικών σπουδής των σχολικών ετών 1865/66-1866/67.

3. Μετά ακολουθεί καταστατικόν περιέχον άπασαν την περιουσίαν του Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (παραδίδει ο Γυμνασιάρχης Άγγελος Καππώτας στον Πέτρο Βρυώνη την 4η Ιουλίου 1868) και ακολουθούν διαδοχικά άλλα πρωτόκολλα παραλαβής και παραδόσεως μέχρι την 25.10.1880.

Σημειώσεις: 1. Στις σ. 3-7 υπάρχει κατάλογος βιβλίων, υλικών κ.λπ. του Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος με ημερομηνία 15/27 Ιαν. 1853 (παραδίδει ο I. Τούμπας στον Σπ. Βρεττό). Ομοίως στις σ. 64-68 (παράδοση του Σπ. Βρεττού στον Γ. Στεφανίτση τη 19/31 Δεκ. 1857), στις σ. 69-72 (παράδοση Γ. Στεφανίτση σε Κ. Ποταμιάνο, μέλος του Επιχωρίου Συμβουλίου) και στη σ. 95 (παράδοση Π. Κοντογεώργη σε Π. Σπανόπουλο).

2. Περιέχει επίσης Κατάλογο εισφορών μαθητών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 1853 (σ. 8), Καταλόγους δαπανών (σ. 9, 20), Ωρολόγια Προγράμματα (σ. 10, 15, 18, 19, 30) και Γενικά Εξαγόμενα (= τελικά αποτελέσματα) σχολικών ετών 1852/53-1856/57.

37 (27)

Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος από 5/4/186827/12/1868 και από 15/9/1876-22/6/1909

Κατάστιχο δερματόδετο, 34,5x22. Σελίδες 392 αριθμημένες. Άγραφες οι 390-392.

Στο εξώφυλλο: [με κόκκινη μελάνη] ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ, [με μαύρη μελάνη] Βιβλίον Πρακτικών 1888-1909.

Στο φ. 1r: Βιβλίον Πρακτικών του εν Λευκάδι Γυμνασίου περιέχον σελίδας τριακοσίας ενενήκοντα δύο (σελ. 392).

Σελ. 299
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/300.gif&w=600&h=915

Εν Λευκάδι τη 10η Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας Γυμνασιάρχης [ακολουθεί σφραγίδα: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ].

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Σημειωτέον ότι το Σχολείο καταργείται την 27/12/1868 και επαναλειτουργεί τη 15/9/1867.

38 (22)

Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου Μικτού Γυμνασίου Λευκάδος από 23/6/190915/9/1924

Κατάστιχο δερματόδετο, που έχει επικολληθεί πάνω του μεταγενέστερα λευκό χαρτί, 33,5x22. Σελίδες 2 χ.αρ. + 1-4 αριθμημένες + 5-288 χ.αρ. Οι τελευταίες 8 είναι διαφορετικού μεγέθους και προστέθηκαν εκ των υστέρων. Άγραφη η 2.

Στο εξώφυλλο: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ Βιβλίον Πράξεων 1909-1924.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα στις πράξεις καταγράφονται και τα θέματα που δίνονται στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις. Επίσης, με πράξεις του Συλλόγου καθορίζονται τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

39 (28)

Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου και εξαταξίου Μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 15/9/1924-8/9/1930

Κατάστιχο χαρτόδετο, 34x22. Φύλλα 76 χ.αρ. Άγραφο το 76ν. Στο εξώφυλλο: Βιβλίον Πράξεων Γυμνασίου 1924-1930.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος. Η υπ' αρ. 18/7-12-1929 πράξη αποτελεί πρωτόκολλο παράδοσης των βιβλίων, του υλικού και της λοιπής περιουσίας του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος από τη Σοφία Κονιδάρη στο Γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Λευκάδος Κ. Γουρζή, «συνεπεία της συγχωνεύσεως του πρώην Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος μετά του Γυμνασίου» (ο ν. 4397/1929 καταργεί τη διαίρεση της Μ.Ε. σε τριτάξια Ελληνικά Σχολεία και τετρατάξια Γυμνάσια και ιδρύει το εξατάξιο Γυμνάσιο ως μοναδικό τύπο σχολείου Μ.Ε.).

40 (30)

Βιβλίο Πράξεων κατατακτηρίων εξετάσεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1/9/1924-15/7/1930

Κατάστιχο χαρτόδετο, 34x21,5. Σελίδες με αρίθμηση 102-343, που αρχίζει από την εσωτερική σελίδα του εξωφύλλου. Άγραφες οι 133-243.

Σελ. 300
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/301.gif&w=600&h=915

Στο νέο εξώφυλλο με γαλάζιο χαρτί επί ετικέτας: Βιβλίον πράξεων κατατακτηρίων εξετάσεων 1924-1930.

Στο παλιό εξώφυλλο, που τώρα είναι 1ο φύλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, βιβλίον πρακτικών κατατακτηρίων εξετάσεων < από 11 Σ/βρίου 1924-.

Περιεχόμενα: Πράξεις με τις οποίες γίνονται δεκτοί σε κατατακτήριες εξετάσεις μαθητές από ιδιωτικά σχολεία ή κατ' οίκον διδαχθέντες -ίσως και άλλοι- και αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών. Κατ' ουσίαν, δηλαδή, το βιβλίο ανήκει στον τύπο του Γενικού Ελέγχου.

41 (29)

Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 26/6/1930-30/9/1933 Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 31,5x21. Φύλλα 76 χ.αρ. Άγραφα τα Γ, 73ν- 76. Στο εξώφυλλο: Βιβλίον πράξεων 1930-1933.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

42 (31)

Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 15/10/1933-16/10/1936 Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 33,5x25. Φύλλα 80 χ.αρ. Άγραφο το 1. Στο εξώφυλλο: Βιβλίον πράξεων 1933-1936.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

43 (32)

Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 20/10/1936-27/9/1938

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35,5x25. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 1, 99-100.

Στο εξώφυλλο με γραφή μεταγενέστερη: Βιβλίον πράξεων 1936-1938.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

44 (33)

Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 27/9/1938-10/6/1940

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 30,5x20,5. Φύλλα 74 χ.αρ. Άγραφο κανένα.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον πράξεων Συλλόγου Από 27 Σ/βρίου 1938 μέχρι 26 Ιουνίου 1940. Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

Σελ. 301
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/302.gif&w=600&h=915

45 (34)

Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 28/6/1940-6/12/1945

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 30,5x20,5. Φύλλα 98 χ.αρ. Άγραφο το 1.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον πράξεων Συλλόγου Αρχόμενον από της 28ης Ιουνίου 19406 Δ/βρίου 1945.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

46 (35)

Βιβλίο Πράξεων οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 14/12/1945-9/6/1947

Κατάστιχο από συρραμμένα φύλλα με χάρτινο εξώφυλλο, 30x20. Φύλλα 48 χ.αρ. Άγραφο το 48 (γράφει μόνο: Συνέχεια εις άλλο βιβιλίον πράξεων υπ' αριθμ. 2).

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΑΡΧΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1945 ΜΕΧΡΙ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1947.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή.

47 (36)

Βιβλίο Πράξεων οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 9/6/1947-10/3/1950 Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 30x20,5. Φύλλα 78 χ.αρ. Άγραφο κανένα. Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, αρχόμενον από 9 Ιουνίου 1947 μέχρι 10 Μαρτίου 1950. Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή.

48 (37)

Βιβλίο Πράξεων οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 20/3/1950-10/7/1954

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 31,5x21. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 1\ 148ν-150.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βιβλίον πράξεων του Συλλόγου από 20 Μαρτίου 1950 Μέχρι 10 Ιουλίου 1954.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή.

49 (38)

Βιβλίο Πράξεων οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 10/9/1954-24/10/1956

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34,5x24. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα Γ, 100ν.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βιβλίον πράξεων του Συλλόγου από 20 Μαρτίου 1950 Μέχρι 10 Ιουλίου 1954.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή.

Σελ. 302
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/303.gif&w=600&h=915

50 (39)

Βιβλίο Πράξεων οκταταξίου και εξαταξίου Μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 24/10/1956-16/5/1960

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 30x20,5. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 1ν, 150ν.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βιβλίον πράξεων του Συλλόγου από 24.10.1956 του Σχολ. Έτους 1956-57 έως 1960/16-5.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή.

51 (40)

Βιβλίο Πράξεων τριταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος (Ν. 4379/64) 29/3/1965-30/9/1967

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34,5x25. Φύλλα 91 χ.αρ. Άγραφα τα 57-91.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ [v.] 4379/ 1964.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή.

β. Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων

52 (16)

Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 10/10/1915-7/5/1940.

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 37x27. Σελίδες 2 χ.αρ. + 1-16 αριθμημένες + 88 χ.αρ. Άγραφες οι 1-2. Μεταξύ των σ. 12-13 έχουν κοπεί 4 φύλλα, προφανώς άγραφα, γιατί η ροή του λόγου συνεχίζεται κανονικά από τη σ. 12 στη σ. 13.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον των Πρακτικών των παιδαγωγικών συνεδριών του Συλλόγου του εν Λευκάδι Γυμνασίου. Από 1915 έως 19...

Περιεχόμενα: Πράξεις παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου. Τυποποιημένες, εκ του νόμου προβλεπόμενες, συνεδρίες, κατά τις οποίες οι καθηγητές αξιολογούν την επίδοση των μαθητών και τη διαγωγή τους κατά τμήμα και αποφασίζουν μέτρα για τη βελτίωση της επίδοσης, της συμπεριφοράς, του ήθους και της ευπρέπειας, για την εξωσχολική παρακολούθηση κ.λπ.

53 (41)

Βιβλίο Πράξεων τριταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος (Ν. 4379/64) 12/4/1965-30/9/1967

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29,5x19,5. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 16-150.

Σελ. 303
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/304.gif&w=600&h=915

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ.

Περιεχόμενα: Πράξεις παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου. Τυποποιημένες, εκ του νόμου προβλεπόμενες, συνεδρίες, κατά τις οποίες οι καθηγητές αξιολογούν την επίδοση των μαθητών και τη διαγωγή τους κατά τμήμα και αποφασίζουν μέτρα για τη βελτίωση της επίδοσης, της συμπεριφοράς, του ήθους και της ευπρέπειας, για την εξωσχολική παρακολούθηση κ.λπ.

4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

54 (6)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 30/1/1829 (ν.η.)-4/12/1850

Κατάστιχο δερματόδετο, 22x17. Φύλλα 1 χ.αρ. + 184 αριθμημένα. Άγραφα τα 8ν, 9ν, 23ν,

26\ 80ν-82ν, 106\ 127, 128v-162r, 166r-176r, 177ν-178ν, 179Μ84.

Στο εξώφυλλο [με μεταγενέστερη γραφή]: Ελληνικό ν Σχολείον,

[και μετά η κανονική επιγραφή]: Βιβλίον αλληλογραφίας από του 1829 Ιανουαρίου 30 μέχρι του 1844 Ιουλίου 22, επιστολήν μίαν του 1850 4 Χβρίου.

Στο φ. [Γ]: Ίσον αλληλογραφίας μετά του Γενικού Επιστάτου εις Κέρκυραν Από του διευθυντού του δευτερεύοντος σχολείου της Λευκάδος. 1829 Ε.Ν. αγία Μαύρα.

Περιεχόμενα: Στο βιβλίο αυτό, όπως συνηθιζόταν την εποχή εκείνη, κρατούνται αντίγραφα των εγγράφων τα οποία απέστειλε το Σχολείο προς την προϊσταμένη του αρχή στην Κέρκυρα. Καλύπτει τις διευθύνσεις των: Αθ. Ψαλίδα, I. Solaire, V. Nannunci, 1η προσωρινή Δ/νση Σπ. Μανάρη, Πανά, 2η προσωρινή Δ/νση Σπ. Μανάρη, οριστική Δ/νση Σπ. Μανάρη, Κ. Στρατούλη, Σπ. Φέτση, I. Τούμπα, Σπ. Βρεττού, Γ. Στεφανίτση, Π. Κοντογεώργη.

55 (2)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 22/10/184415/1/1853

Κατάστιχο χαρτόδετο, 29x20. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Φύλλα 1 χ.αρ. + 43 αριθμημένα.

Άγραφα τα [1], 35-43.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον αλληλογραφίας μετά του Γ.[ενικού] Επιστάτου

Από του 1844 Οκτωβρίου 21 μέχρι του 1853 Ιουνίου 15. Φύλλα 43, [μεταγενέστερα με κόκκινη μελάνη]: Ελληνικόν Σχολείον. (Όταν το 1866 το Γυμνάσιο Λευκάδος καταργήθηκε, το Αρχείο του πέρασε στο Ελληνικό Σχολείο μέχρι να επαναλειτουργήσει. Γι' αυτό και η σχετική ένδειξη.)

Περιεχόμενα: Αντίγραφα των εγγράφων που στέλνονται στο Γενικό Επιστάτη της Εκπαίδευσης στην Κέρκυρα.

Σελ. 304
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/305.gif&w=600&h=915

56 (14)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος, Λυκείου Λευκάδος και τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 10/22 Ιανουαρίου 1853-4/10/1867

Κατάστιχο δερματόδετο [στην ετικέτα και στο πίσω εσωτερικό του δεσίματος τυπωμένο: Presso E. Gettimeli in Trieste], 34,5x22,5. Σελίδες 4 χ.αρ. + 54 αριθμημένες + 252 χ.αρ. Άγραφες οι [1-4], 162-163, 176-290.

Μέσα στο βιβλίο υπάρχει ένθετο δίφυλλο, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στα περιεχόμενα παρακάτω.

Στο εξώφυλλο [μεταγενέστερα με κόκκινη μελάνη]: Ελλ. Σχολείον (βλ. ανωτέρω την αντίστοιχη σημείωση),

[με μαύρη μελάνη]: Βιβλίον αλληλογραφίας από του 1853.

Περιεχόμενα: Αντίγραφα των εξερχομένων εγγράφων μέχρι 15/1/1866 (σ. 162). Από 1866/671867/68 (σ. 164-175) γίνεται κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά) εγγράφων. Το ανωτέρω σημειούμενο ένθετο περιλαμβάνει Καταστατικόν περιέχον το υλικόν του Πρώην Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου, όπερ κατέχει εις χείρας του ο Σχολάρχες (= ο I. Σταματέλος) με ημερομηνία 11/10/1877. Καταγράφονται σε αυτό τα υπάρχοντα του Γυμνασίου για να του αποδοθούν τώρα που επαναλειτουργεί.

57 (17)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 19/12/1865-25/11/1919

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 33,5x22. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Σελίδες 388 αριθμημένες. Άγραφες οι 36-41 και 388.

Στο εξώφυλλο [μεταγενέστερα με κόκκινη μελάνη]: Γυμνάσιον, [με μαύρη μελάνη]: Πρωτόκολλον του εν Λευκάδι Γυμνασίου Εν λευκάδι τη 1 Σεπτεμβρίου 1902. 1910-11. 1912. 1912-13 1864-1919.

Περιεχόμενα: Μέχρι 31/8/1902 είναι πρωτόκολλο μόνο εισερχομένων, που καταγράφει τα εξής: ημερομηνία παραλαβής εγγράφου, αριθμό και χρονολογία εγγράφου και περίληψή του. Από 1/9/1902 έως 25/11/1919 γίνεται κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά) και καταγράφει τα ίδια στοιχεία.

58 (19)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 8/1/1868-1/8/1902

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 33,5x22. Σελίδες 388 αριθμημένες. Άγραφες οι 173-216.

Σελ. 305
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/306.gif&w=600&h=915

Στο εξώφυλλο [μεταγενέστερα με κόκκινη μελάνη]: Γυμνάσιον, [με μαύρη μελάνη]: Βιβλίον εξερχομένων εγγράφων του εν λευκάδι Γυμνασίου και από τις 20 Μαρτίου Σχολ. Έτους 1882-83 βιβλίον εισερχομένων και εξερχομένων 8/1/1868.

Περιεχόμενα: Μέχρι 20/5/1883 είναι πρωτόκολλο εξερχομένων. Μετά γίνεται πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά), που καταγράφει τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. Εκτενέστατες οι περιλήψεις εισερχομένων και εξερχομένων.

59 (18)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 27/11/1919-13/8/1924

Κατάστιχο δερματόδετο, 34x22. Σελίδες αριθμημένες αντίστροφα 390-155 (η αρίθμηση στο κάτω μέρος της σελίδας και ανάποδα). Οι σελίδες 1-154 δεν υπάρχουν. Άγραφες οι 390-388, 155.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βιβλίον αλληλογραφίας Από 27/11/1919-10/8/1924.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Εκτενείς περιλήψεις των εγγράφων.

60 (20)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 12/8/1924-14/9/1929

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 35,5x22. Σελίδες 289. Οι 103-385 αριθμημένες και 5 χ.αρ. Οι σ. 1-102 δεν υπάρχουν, ούτε φαίνεται να γράφτηκαν ποτέ. Μεταξύ των σ. 390-391 έχουν κοπεί 5 φύλλα άγραφα και χ.αρ., όπως διαπιστώνεται.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βιβλίον αλληλογραφίας από 13/8/1924-14/9/1929.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Ικανοποιητικές αλλά όχι εκτενείς περιλήψεις των εγγράφων.

61 (113)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου και οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 9/3/1940-15/4/1945

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 34,5x22,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] Γυμνάσιον εν Λευκάδι, [με το χέρι] Βιβλίον αλληλογραφίας

Από 9ης Μαρτίου 1940 μέχρι 15 Απριλίου 1945.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Ικανοποιητικές αλλά όχι εκτενείς περιλήψεις των εγγράφων.

Σελ. 306
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/307.gif&w=600&h=915

62 (106)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 2/4/194716/7/1949

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35,5x25. Φύλλα 140 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 150ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟ ΚOΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] Από 24 Απριλίου 1947 [από 111 έως 245/1947] μέχρι 16 Ιουλίου 1949.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Ικανοποιητικές περιλήψεις των εγγράφων.

63 (108)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 15/10/1948-8/3/1949

Κατάστιχο από τυπωμένα φύλλα πρωτοκόλλου συρραμμένα και επενδυμένα με απλό

χαρτί, 34x29. Φύλλα 50 χ.αρ. Άγραφα τα 4ν-50.

Στο εξώφυλλο: 15-10-1948 8-1-1948, [με σφραγίδα] 50.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

64 (107)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 16/7/1949-12/10/1951

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35x24,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] Αρχόμενον από 16 Ιουλίου 1949 μέχρι 15 Οκτωβρίου 1951.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

65 (114)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 15/10/1951-2/11/1952

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29x21,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν. Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] Αρχόμενον από 15 Οκτωβρίου 1951 με 2 Νοεμβρίου 1952.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

Σελ. 307
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/308.gif&w=600&h=915

66 (111)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 3/11/1952-15/7/1954

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35x25,5. Φύλλα 250 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 250ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟKOΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με τα χέρι] 195253 Γυμνάσιον εν Λευκάδι από 2 Νοεμβρίου 1952 16 Ιουλίου 1954... αριθμ. 587.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχόμενων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

67 (115)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 14/7/1954-13/10/1955

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35,5x25. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟKOΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] του Γυμνασίου Λευκάδος από 16 Ιουλίου 1954 αριθμ. 588 με 13 8/βρίου 1955 - αριθμ. 707.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

68 (116)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 13/10/1955-28/6/1957

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35x22,5. Φύλλα 300 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 300ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] του εν Λευκάδι Γυμνασίου από 13 Οκτωβρίου 1955 αριθμ. 708 με 28 Ιουνίου 1957 αριθμ. 512.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

69 (112)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας οκταταξίου και εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 22/6/1957-2/2/1960

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35x22,5. Φύλλα 400 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 400ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] του εν Λευκάδι Γυμνασίου από 22α Ιουνίου 1957 - αριθμ. 513/μέχρι 2-2-1960.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

Σελ. 308
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/309.gif&w=600&h=915

70 (109)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 12/2/1960-29/8/1960

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29,5x22. Φύλλα 125. Άγραφα τα 1r, 190ν-125.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] του εν Λευκάδι Γυμνασίου αρχόμενον από αριθμ. 82 τη 12-2-1960-Αύγουστος 1960.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

71 (118)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 13/8/1960-23/9/1963

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 43,5x31. Φύλλα 300 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 300ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] Αύγουστος 1960-Σεπτέμβριος 1963 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

72 (110)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 23/9/1963-27/8/1964

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35x25,5. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 100ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] Γυμνάσιον Αρρένων Λευκάδος Αρχόμενον από 23-9-1963 (αριθμ. 682) Σχολ. Έτος 1963-64.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

73 (21)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας τριταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος και Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 28/8/1964-29/3/1965 Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35x25. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφο το 100ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] Γυμνάσιον Αρρένων Λευκάδος Αρχόμενον Από 28-8-1964 Μέχρι 29/3/1965.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

Σελ. 309
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/310.gif&w=600&h=915

74 (117)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 30/3/1965-1/9/1967

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 43x29,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Αγραφα τα 1r, 200ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, [με το χέρι] από 29-3-1965 και αριθμ. πρωτ. 281 Μέχρι 1-9-1967 και αριθ. πρωτ. 593.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

75 (119)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1/9/1967-16/4/1969

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 40x30. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] από 1ης Σ/βρίου 1967 αριθ. πρωτ. 594.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

76 (120)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 9/4/1969-26/8/1970

Κατάστιχο πανόδετο, 40x31. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν. Στις άρτιες σελίδες πλάγια τυπωμένο με σφραγίδα: ΦΟΙΝΙΞ ΥΠΟΔ. 92.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ, [με το χέρι] αρχόμ. τη 16η Απριλίου 1969 με αριθμόν 374 Λήγον τη 26-8-1970 με αριθμ. 799.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

77 (122)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 26/8/1970-10/11/1973

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 42,5x29,5. Φύλλα 350 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 350ν. Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ APP. ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] αρχόμενον την 26-8-1970 με αριθμόν 800 Λήγον τη 10-111973 με αριθμ. 923.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

Σελ. 310
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/311.gif&w=600&h=915

78 (121)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 12/11/1973-12/10/1976

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 43x29. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΑΡΧΟΜ. 924/12-11-1973 ΛΗΓΟΝ 607/2-11-76.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

79 (123)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 11/3/1976-19/9/1978

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο. 42x28. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 150ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΑΡΧΟΜ. 608/3-11-76 ΛΗΓΟΝ 636/19-9-78.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

5. ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ α. Επίσημα 80 (3)

Μαθητολόγιο Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1836/37-1852/53

Κατάστιχο δερματόδετο, 30,5x22. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Φύλλα 1 χ.αρ. + 61 αριθμημένα. Αγραφα τα [1], 56-61.

Αρχίζει με: Αριστόδημος Μαρίνος και τελειώνει με: Πάνος Τσακαλώτος.

Στο εξώφυλλο: βιβλίο Γενικής καταγραφής από του 1836-37 Σχολ. Έτους μέχρι 1852-53 Σχολ. Έτους.

[Μεταγενέστερα με διαφορετική μελάνη]: Ελλ. Σχολείον (βλ. αντίστοιχη σημείωση στον α.α. 55/2 του παρόντος).

Στο φ. [1r] σφραγίδες του Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος.

Περιεχόμενα: Είναι μαθητολόγιο της εποχής που καταγράφει τους μαθητές οι οποίοι εγγράφονται, τους κατατάσσει σε κλάσεις (= τάξεις) μαθημάτων ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους και αναφέρει ποια μαθήματα δηλώνουν ότι θα παρακολουθήσουν. Αναγράφονται το ονοματεπώνυμο των μαθητών, ο τόπος καταγωγής (όχι τακτικά) και το επάγγελμα πατρός (όχι τακτικά). Στη στήλη «Παρατηρήσεις» σποραδικά σημειώνονται παρατηρήσεις για τη φοίτηση των μαθητών (κυρίως ποιοι διέκοψαν).

Σελ. 311
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 292
  

  17 (44)

  Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1951/52

  Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 43x29. Σελίδες 2 χ.αρ. + 198 αριθμημένες. Άγραφες οι σ. 1, 193-198.

  Αρχίζει με: Αντύπα Σπυρ. Κων/να και τελειώνει με: Χαλικιάς Ευαγγ. Χριστόδουλος.

  Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΙΑΣ, Σχολικό ν Έτος 1951-52.

  Περιεχόμενα: Προφορική και γραπτή βαθμολογία, απουσίες και ποινές των μαθητών των Γ, Δ', Ε', ΣΤ, Ζ', Η' τάξεων του οκταταξίου Γυμνασίου.

  18 (56)

  Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1953/54-1958/59

  Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 39x29. Φύλλα 1 χ.αρ. + 279 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r], 228ν-237.

  Αρχίζει με: Αραβανή Ελένη και τελειώνει με: Φερεντίνου Θεοδώρα.

  Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ αρχόμενος από του Σχολικού Έτους 1953-54.

  Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία κάθε μαθήματος (= α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων, ετήσιος μέσος όρος), παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται κ.λπ.).

  19 (52)

  Ειδικός Έλεγχος 1. Εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και του Παραρτήματος της Βόνιτσας 1959/60-1960/61

  2. Εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62-1963/64

  3. Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 1964/65-1966/67

  Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 38,5x30. Φύλλα 285 χ.αρ. Άγραφα τα 1-3Γ, 274ν-285. Σπανίως υπογράφει ο διδάσκων κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας. Αρχίζει με: Αμοργιανού Αθηνά και τελειώνει με: Μπλαντζώνης Γρηγόριος.

  Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1959-60 Ο Γυμνασιάρχης Αθ. Πιτσαδιώτης [Τ.Σ.].

  Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία κάθε μαθήματος (= α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων, ετήσιος μέσος όρος), παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται κ.λπ.).