Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 306-325 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/306.gif&w=600&h=915

Στο εξώφυλλο [μεταγενέστερα με κόκκινη μελάνη]: Γυμνάσιον, [με μαύρη μελάνη]: Βιβλίον εξερχομένων εγγράφων του εν λευκάδι Γυμνασίου και από τις 20 Μαρτίου Σχολ. Έτους 1882-83 βιβλίον εισερχομένων και εξερχομένων 8/1/1868.

Περιεχόμενα: Μέχρι 20/5/1883 είναι πρωτόκολλο εξερχομένων. Μετά γίνεται πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά), που καταγράφει τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. Εκτενέστατες οι περιλήψεις εισερχομένων και εξερχομένων.

59 (18)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 27/11/1919-13/8/1924

Κατάστιχο δερματόδετο, 34x22. Σελίδες αριθμημένες αντίστροφα 390-155 (η αρίθμηση στο κάτω μέρος της σελίδας και ανάποδα). Οι σελίδες 1-154 δεν υπάρχουν. Άγραφες οι 390-388, 155.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βιβλίον αλληλογραφίας Από 27/11/1919-10/8/1924.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Εκτενείς περιλήψεις των εγγράφων.

60 (20)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 12/8/1924-14/9/1929

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 35,5x22. Σελίδες 289. Οι 103-385 αριθμημένες και 5 χ.αρ. Οι σ. 1-102 δεν υπάρχουν, ούτε φαίνεται να γράφτηκαν ποτέ. Μεταξύ των σ. 390-391 έχουν κοπεί 5 φύλλα άγραφα και χ.αρ., όπως διαπιστώνεται.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βιβλίον αλληλογραφίας από 13/8/1924-14/9/1929.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Ικανοποιητικές αλλά όχι εκτενείς περιλήψεις των εγγράφων.

61 (113)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου και οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 9/3/1940-15/4/1945

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 34,5x22,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] Γυμνάσιον εν Λευκάδι, [με το χέρι] Βιβλίον αλληλογραφίας

Από 9ης Μαρτίου 1940 μέχρι 15 Απριλίου 1945.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Ικανοποιητικές αλλά όχι εκτενείς περιλήψεις των εγγράφων.

Σελ. 306
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/307.gif&w=600&h=915

62 (106)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 2/4/194716/7/1949

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35,5x25. Φύλλα 140 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 150ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟ ΚOΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] Από 24 Απριλίου 1947 [από 111 έως 245/1947] μέχρι 16 Ιουλίου 1949.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Ικανοποιητικές περιλήψεις των εγγράφων.

63 (108)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 15/10/1948-8/3/1949

Κατάστιχο από τυπωμένα φύλλα πρωτοκόλλου συρραμμένα και επενδυμένα με απλό

χαρτί, 34x29. Φύλλα 50 χ.αρ. Άγραφα τα 4ν-50.

Στο εξώφυλλο: 15-10-1948 8-1-1948, [με σφραγίδα] 50.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

64 (107)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 16/7/1949-12/10/1951

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35x24,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] Αρχόμενον από 16 Ιουλίου 1949 μέχρι 15 Οκτωβρίου 1951.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

65 (114)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 15/10/1951-2/11/1952

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29x21,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν. Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] Αρχόμενον από 15 Οκτωβρίου 1951 με 2 Νοεμβρίου 1952.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

Σελ. 307
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/308.gif&w=600&h=915

66 (111)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 3/11/1952-15/7/1954

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35x25,5. Φύλλα 250 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 250ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟKOΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με τα χέρι] 195253 Γυμνάσιον εν Λευκάδι από 2 Νοεμβρίου 1952 16 Ιουλίου 1954... αριθμ. 587.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχόμενων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

67 (115)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 14/7/1954-13/10/1955

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35,5x25. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟKOΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] του Γυμνασίου Λευκάδος από 16 Ιουλίου 1954 αριθμ. 588 με 13 8/βρίου 1955 - αριθμ. 707.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

68 (116)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 13/10/1955-28/6/1957

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35x22,5. Φύλλα 300 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 300ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] του εν Λευκάδι Γυμνασίου από 13 Οκτωβρίου 1955 αριθμ. 708 με 28 Ιουνίου 1957 αριθμ. 512.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

69 (112)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας οκταταξίου και εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 22/6/1957-2/2/1960

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35x22,5. Φύλλα 400 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 400ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] του εν Λευκάδι Γυμνασίου από 22α Ιουνίου 1957 - αριθμ. 513/μέχρι 2-2-1960.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

Σελ. 308
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/309.gif&w=600&h=915

70 (109)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 12/2/1960-29/8/1960

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29,5x22. Φύλλα 125. Άγραφα τα 1r, 190ν-125.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] του εν Λευκάδι Γυμνασίου αρχόμενον από αριθμ. 82 τη 12-2-1960-Αύγουστος 1960.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

71 (118)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 13/8/1960-23/9/1963

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 43,5x31. Φύλλα 300 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 300ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] Αύγουστος 1960-Σεπτέμβριος 1963 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

72 (110)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 23/9/1963-27/8/1964

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35x25,5. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 100ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] Γυμνάσιον Αρρένων Λευκάδος Αρχόμενον από 23-9-1963 (αριθμ. 682) Σχολ. Έτος 1963-64.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

73 (21)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας τριταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος και Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 28/8/1964-29/3/1965 Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35x25. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφο το 100ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] Γυμνάσιον Αρρένων Λευκάδος Αρχόμενον Από 28-8-1964 Μέχρι 29/3/1965.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

Σελ. 309
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/310.gif&w=600&h=915

74 (117)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 30/3/1965-1/9/1967

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 43x29,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Αγραφα τα 1r, 200ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, [με το χέρι] από 29-3-1965 και αριθμ. πρωτ. 281 Μέχρι 1-9-1967 και αριθ. πρωτ. 593.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

75 (119)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1/9/1967-16/4/1969

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 40x30. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] από 1ης Σ/βρίου 1967 αριθ. πρωτ. 594.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

76 (120)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 9/4/1969-26/8/1970

Κατάστιχο πανόδετο, 40x31. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν. Στις άρτιες σελίδες πλάγια τυπωμένο με σφραγίδα: ΦΟΙΝΙΞ ΥΠΟΔ. 92.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ, [με το χέρι] αρχόμ. τη 16η Απριλίου 1969 με αριθμόν 374 Λήγον τη 26-8-1970 με αριθμ. 799.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

77 (122)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 26/8/1970-10/11/1973

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 42,5x29,5. Φύλλα 350 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 350ν. Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ APP. ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] αρχόμενον την 26-8-1970 με αριθμόν 800 Λήγον τη 10-111973 με αριθμ. 923.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

Σελ. 310
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/311.gif&w=600&h=915

78 (121)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 12/11/1973-12/10/1976

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 43x29. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΑΡΧΟΜ. 924/12-11-1973 ΛΗΓΟΝ 607/2-11-76.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

79 (123)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 11/3/1976-19/9/1978

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο. 42x28. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 150ν.

Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, [με το χέρι] ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΑΡΧΟΜ. 608/3-11-76 ΛΗΓΟΝ 636/19-9-78.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Μέτριες περιλήψεις των εγγράφων.

5. ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ α. Επίσημα 80 (3)

Μαθητολόγιο Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1836/37-1852/53

Κατάστιχο δερματόδετο, 30,5x22. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Φύλλα 1 χ.αρ. + 61 αριθμημένα. Αγραφα τα [1], 56-61.

Αρχίζει με: Αριστόδημος Μαρίνος και τελειώνει με: Πάνος Τσακαλώτος.

Στο εξώφυλλο: βιβλίο Γενικής καταγραφής από του 1836-37 Σχολ. Έτους μέχρι 1852-53 Σχολ. Έτους.

[Μεταγενέστερα με διαφορετική μελάνη]: Ελλ. Σχολείον (βλ. αντίστοιχη σημείωση στον α.α. 55/2 του παρόντος).

Στο φ. [1r] σφραγίδες του Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος.

Περιεχόμενα: Είναι μαθητολόγιο της εποχής που καταγράφει τους μαθητές οι οποίοι εγγράφονται, τους κατατάσσει σε κλάσεις (= τάξεις) μαθημάτων ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους και αναφέρει ποια μαθήματα δηλώνουν ότι θα παρακολουθήσουν. Αναγράφονται το ονοματεπώνυμο των μαθητών, ο τόπος καταγωγής (όχι τακτικά) και το επάγγελμα πατρός (όχι τακτικά). Στη στήλη «Παρατηρήσεις» σποραδικά σημειώνονται παρατηρήσεις για τη φοίτηση των μαθητών (κυρίως ποιοι διέκοψαν).

Σελ. 311
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/312.gif&w=600&h=915

81 (63)

Μαθητολόγιο τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1888/89

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 34x22,5. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Σελίδες 392 αριθμημένες. Άγραφες οι 66-392.

Αρχίζει με: Διονύσιος Κοντογιώργης και τελειώνει με: Γεώργιος Χ. Εμμανουήλ.

Στο εξώφυλλο: [με κόκκινη μελάνη] Γυμνάσιον, [με μαύρη μελάνη] Γενικόν Μαθητολόγιον του εν Λευκάδι Γυμνασίου 1868-1889.

Στην 1η σελίδα: Γενικόν Μαθητολόγιον του εν Λευκάδι γυμνασίου Περιέχον σελίδας τριακοσίας ενενήκοντα δύο (αριθμ. 392) Εν Λευκάδι τη 10 Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας Γυμνασιάρχης [τίθενται υπογραφή και σφραγίδα που φέρει τίτλο: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ].

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, πατρίδα (δήμος, επαρχία), ηλικία, επάγγελμα γονέα, είδος τίτλου εγγραφής (ενδεικτικό, αποδεικτικό, απολυτήριο Δημοτικού και σχολείο που το εξέδωσε), τάξη, ημερομηνία εγγραφής, θρήσκευμα, τόπος διαμονής, υπογραφή κηδεμόνα, παρατηρήσεις.

82 (63α)

Μαθητολόγιο τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1889/90-1923/24

Κατάστιχο πανόδετο, 43x31. Φύλλα 1 χ.αρ. + 239 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r], 227ν-239.

Αρχίζει με: Σπυρίδων Γ. Στεφανίτσης και τελειώνει με: Ταπραντζής Κων. Δημήτριος. Στα φ. 128Γ-152Γ (σχολικά έτη 1918/19-1919/20) είναι επικολλημένα τα χαρτόσημα που πληρώνει ο μαθητής για την εγγραφή του.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι Μαθητολόγιον από του έτους 1889-90 (ακολουθούν γραμμένα όλα τα σχολικά έτη μέχρι 1923-24).

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, τίτλος εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, αριθμός και ημερομηνία διπλοτύπου πληρωμής εκπαιδευτικών τελών (και ποσό πληρωμής) από 1910/11-1917/18 και από 1920/21-1923/24 (κατά τα σχολικά έτη 191819 και 1919-20 επικολλώνται χαρτόσημα για τα εκπαιδευτικά τέλη), παρατηρήσεις (κυριότατα, ποιοι απαλλάσσονται από τα εκπαιδευτικά τέλη ή ποιοι πληρώνουν μειωμένα).

83 (63β)

Μαθητολόγιο τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1924/25-1932/33

Κατάστιχο πανόδετο, 43x31. Φύλλα 190 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 187ν-190.

Αρχίζει με: Σταυρόπουλος Γεωργ. Σταύρος και τελειώνει με: Γκιάτας Καδρή Σουλεϊμάν.

Στο δεξιό περιθώριο κάθε φύλλου' τυπωμένο με σφραγίδα: Τύποις «Α. Πάλλη»-1742.

Σελ. 312
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/313.gif&w=600&h=915

Στο εξώφυλλο: Μαθητολόγιον 1924-1933 Εν Λευκάδι, [κάτω αριστερά και δεξιά της ετικέτας, τίθεται στρογγυλή σφραγίδα που γράφει με κόκκινη μελάνη]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (στο κέντρο) και ΥΠΟΤΡΓ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ κ' ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (στην περιφέρεια).

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), τόπος εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και αριθμός Μητρώου, ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, τίτλος εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, αριθμός, ημερομηνία και ποσό πληρωμής εκπαιδευτικών τελών α' και β' εξαμήνου, παρατηρήσεις (κυριότατα, ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ή ποιοι πληρώνουν μειωμένα).

84 (69)

Μαθητολόγιο εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1933/34-1943/44 και 1948/49-1950/51

Κατάστιχο πανόδετο, 43x31. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r], 199ν.

Αρχίζει με: Χαριτόπουλος Γ. Σπυρίδων και τελειώνει με: Γούναρη Δημ. Μαρία ή Πηγή.

Στο εξώφυλλο έχει δύο ετικέτες. Η πρώτη: Μαθητολόγιον Εξαταξίου Γυμνασίου από του Σχολικού Έτους 1933-1934 μέχρι σχολ. Έτους 1943-1944 και 1948-49 μέχρι 1950-51. Η δεύτερη: Και από σχολ. Έτους 1948-49 μέχρι 1950-51.

Περιεχόμενα: Καταγράφει τους μαθητές των ετών 1933-1951, αλλά στο σχολικό έτος 1943-44 (φ. 105Γ) αναγράφεται: Τελειώνει το Μαθητολόγιον του Εξαταξίου Γυμνασίου παλαιού τύπου. Στη συνέχεια δεν υπάρχει Μαθητολόγιο των ετών 1944/45-1946/47 και την εξήγηση τη δίνει η εξής σημείωση του φ. 105Γ συνδυαζόμενη με την ανωτέρω: Συνέχεια, Μαθητολόγιον 8/ταξίου Γυμνασίου Αρχόμενον από Σχολικού έτους 1948-49 (Των προηγουμένων σχολικών ετών το Μαθητολόγιον Νέου Τύπου αρχόμενον από του Σχολ. Έτους 1937-38 είναι ιδιαίτερον βιβλίον υπ' αριθμ. 1) Εν Λευκάδι τη 15 Νοεμβρίου 1948 Ο Γυμνασιάρχης Κ. Μυσίρης (βλ. τον επόμενο α.α. 85/68 του παρόντος), α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), τόπος εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και αριθμός Μητρώου, ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, τίτλος εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, αριθμός, ημερομηνία και ποσό διπλοτύπου πληρωμής εκπαιδευτικών τελών α', β', γ' τριμήνου, παρατηρήσεις (κυριότατα, ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ή ποιοι πληρώνουν μειωμένα).

85 (68)

Μαθητολόγιο οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1937/38-1947/48

Κατάστιχο πανόδετο, 43,5x31. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα 197ν-199. Τα 1-15 έχουν σχιστεί, αλλά ήταν άγραφα.

Αρχίζει με: Χαλικιάς Πάνου Γεώργιος και τελειώνει με: Μωραΐτου Θεοδώρου Διονυσία.

Σελ. 313
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/314.gif&w=600&h=915

Στο εξώφυλλο: ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΝ ΟΚΤΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ N.T. [= Νέου Τόπου],

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), τόπος εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και αριθμός Μητρώου, ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, τίτλος εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, αριθμός, ημερομηνία και ποσό διπλοτύπου πληρωμής εκπαιδευτικών τελών α', β', γ' τριμήνου, παρατηρήσεις (κυριότατα, ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ή ποιοι πληρώνουν μειωμένα).

86 (71)

Μαθητολόγιο οκταταξίου μικτού Γυμνασίου και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1951/52-1962/63

Κατάστιχο πανόδετο, 47x44. Φύλλα 500 χ.αρ. (το 1ο έχει σχιστεί). Άγραφα τα 483ν-500.

Αρχίζει με: Ντίνου Ελένη του Γερασίμου και τελειώνει με: Μαλακάσης Πρόδρομος του

Θωμά.

Στο εξώφυλλο: ουδεμία ένδειξη.

Περιεχόμενα: α.α. ονοματεπώνυμο, δήμος ή κοινότητα εγγραφής, αριθμός Μητρώου Αρρένων, έτος γεννήσεως, αριθμός και ημερομηνία πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας προσαχθέντος για την εγγραφή, ηλικία, επάγγελμα γονέα, ονοματεπώνυμο κηδεμόνα, τάξη, τίτλος εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, ημερομηνία εγγραφής, εκπαιδευτικά τέλη α', β' και γ' τριμήνου, τέλη μετεγγραφής, τέλη απορριπτομένων, τέλη επανεξεταστέων, είσπραξη καθυστερουμένων εκπαιδευτικών τελών, παρατηρήσεις (κυριότατα, ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ή ποιοι πληρώνουν μειωμένα).

87 (64)

Μαθητολόγιο εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων και Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 1963/64-1964/65

Κατάστιχο πανόδετο, 49x35. Φύλλα 500 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 50Γ-500.

Αρχίζει με: Καββαδάς Ιωάννης του Γεωργίου και τελειώνει με: Μανόπουλος Χρίστος του

Κων/νου.

Στο εξώφυλλο: ουδεμία ένδειξη.

Περιεχόμενα: α.α. ονοματεπώνυμο, δήμος ή κοινότητα εγγραφής, αριθμός Μητρώου Αρρένων, έτος γεννήσεως, αριθμός και ημερομηνία πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας προσαχθέντος για την εγγραφή, ηλικία (δεν αναγράφεται), επάγγελμα γονέα, ονοματεπώνυμο κηδεμόνα (δεν αναγράφεται), τάξη, τίτλος εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, ημερομηνία εγγραφής (από τις επόμενες στήλες για τα εκπαιδευτικά τέλη δεν συμπληρώνεται καμία: εκπαιδευτικά τέλη α', β' και γ' τριμήνου, τέλη μετεγγραφής, τέλη απορριπτομένων, τέλη επανεξεταστέων, είσπραξη καθυστερουμένων τελών), παρατηρήσεις (ελάχιστες για μετεγγραφές).

Σελ. 314
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/315.gif&w=600&h=915

88 (65)

Μαθητολόγιο τριταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1964/65-1966/67

Κατάστιχο πανόδετο, 44,5x30. Σελίδες 1-92 αριθμημένες + 93-400 χ.αρ. Αγραφες οι 93-400. Στις σ. 388, 391, 393, 395, 397, 399 τυπωμένο με σφραγίδα: Εκδόσεις Δίον. και Βασ. Λουκοπούλου - Στοά Νικολούδη 10, Αθήνα.

Αρχίζει με: Ζαβιτσάνος Ιωάννης του Πάνου και τελειώνει με: Γαζής Περικλής του Κων/νου.

Στο εξώφυλλο: ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Από σχολ. Έτος 1964-65.

Περιεχόμενα: α.α.. ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, δήμος ή κοινότητα εγγραφής, αριθμός Μητρώου Αρρένων, έτος γεννήσεως, αριθμός και ημερομηνία πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας προσαχθέντος για την εγγραφή, επάγγελμα γονέα, ονοματεπώνυμο κηδεμόνα, τάξη, τίτλος εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, ημερομηνία εγγραφής, παρατηρήσεις.

89 (66)

Μαθητολόγιο Λυκείου Αρρένων και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1964/65-1972/73

Κατάστιχο πανόδετο, 44,5x30. Σελίδες 1-171 αριθμημένες + 172-400 χ.αρ. Άγραφες οι 1, 381-400.

Αρχίζει με: Καββαδάς Χρίστος του Νέστορος και τελειώνει με: Μανωλίτσης Ευστάθιος του Σπυρ.

Στο εξώφυλλο: ΛΥΚΕΙΟΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΝ Από Σχολ. Έτους 1964 έως 1972-73.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, δήμος ή κοινότητα εγγραφής, αριθμός Μητρώου Αρρένων, έτος γεννήσεως, αριθμός και ημερομηνία πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας προσαχθέντος για την εγγραφή, επάγγελμα γονέα, ονοματεπώνυμο κηδεμόνα, τάξη, τίτλος εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, ημερομηνία εγγραφής, παρατηρήσεις. Οι μαθητές του σχολ. έτους 1964-65 έχουν γραφεί ήδη στο Μαθητολόγιο του εξαταξίου Γυμνασίου (βλ. α.α. 87/64 του παρόντος). Τώρα, καθώς Λύκειο και Γυμνάσιο χωρίζονται, ξαναγράφονται στο Μαθητολόγιο του Λυκείου.

90 (67)

Μαθητολόγιο εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων και Λυκείου Αρρένων Λευκάδος [Ν. 309/1976] 1973/74-1978/79

Κατάστιχο πανόδετο, 44,5x30. Φύλλα 300 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 247ν-300.

Αρχίζει με: Αλβανίτης Σπυρίδων του Δημητρίου και τελειώνει με: Ζαβερδινός Κων/νος του

Ιωάννου.

Στο εξώφυλλο: ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1973-74 ΜΕΧΡΙ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ.

Σελ. 315
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/316.gif&w=600&h=915

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, δήμος ή κοινότητα εγγραφής, αριθμός Μητρώου Αρρένων, έτος γεννήσεως, αριθμός και ημερομηνία πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας προσαχθέντος για την εγγραφή, τάξη, τίτλος εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, ημερομηνία εγγραφής, επάγγελμα γονέα, ονοματεπώνυμο κηδεμόνα (δεν σημειώνεται), διεύθυνση κατοικίας πατρός ή κηδεμόνα (δεν σημειώνεται), παρατηρήσεις (ελάχιστες).

β. Πρόχειρα

91 (61)

Πρόχειρο Μαθητολόγιο εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/621963/64

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35x25. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Φύλλα 120 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 83v-20.

Αρχίζει με: Σταματέλος Κων/νος Θεοδοσίου και τελειώνει με: Βλάχος Μιχαήλ Ζώη. Στο εξώφυλλο: Πρόχειρον Μαθητολόγιον Σχολ. Έτος 1961-62.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, τάξη, εκπαιδευτικά τέλη, τέλη σχολικού ταμείου, τέλη μαθητικής πρόνοιας, εκπαιδευτικές εισφορές, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, λόγοι απαλλαγής ή μείωσης των εκπαιδευτικών τελών, παρατηρήσεις, όνομα κηδεμόνα.

92 (73)

Πρόχειρο Μαθητολόγιο τριταξίου Γυμνασίου Αρρένων και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1964/65-1975/76

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29x30. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Φύλλα 80 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 79ν-80.

Αρχίζει με: Ζαβιτσάνος Ιωάννης Πάνου και τελειώνει με: Σταύρακας Ευστάθιος Γεωργίου. Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον Αρρένων εν Λευκάδι Πρόχειρον Μαθητολόγιον. Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τάξη, ημερομηνία εγγραφής, παρατηρήσεις.

93 (75)

Πρόχειρο Μαθητολόγιο εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1972/731974/75

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29x20. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Φύλλα 60 χ.αρ. Άγραφο το 1r.

Αρχίζει με: Χάρτης Γεώργιος του Φιλ. και τελειώνει με: Γαντζίας Δημήτριος. Στο εξώφυλλο: ΓΥΜΝ. APP. ΛΕΥΚΑΔΟΣ Πρόχειρον Μαθητολόγιον.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, τάξη, ημερομηνία εγγραφής, ονοματεπώνυμο κηδεμόνα, διεύθυνση διαμονής, παρατηρήσεις (υπογραφή κηδεμόνα).

Σελ. 316
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/317.gif&w=600&h=915

94 (74)

Μαθητολόγιο Λυκείου Αρρένων και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1964/65-1972/73

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29x20. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Φύλλα 80 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 68»-80.

Αρχίζει με: Καββαδάς Χρίστος του Νέστορος και τελειώνει με: Χάρτης Γεώργιος του Φιλίππου.

Στο εξώφυλλο: Λύκειον, [και εκ των υστέρων με κόκκινη μελάνη] Γυμνάσιον, [με μαύρη μελάνη] Αρρένων Εν Λευκάδι Πρόχειρον Μαθητολόγιον.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τάξη, ημερομηνία εγγραφής, παρατηρήσεις.

95 (72)

Πρόχειρο Μαθητολόγιο Λυκείου Αρρένων Λευκάδος [Ν. 309/1976] 1976/771979/80

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29x20. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα Γ, 57ν-100.

Αρχίζει με: Σκουρής Δημήτριος Κων/νου και τελειώνει με: Σολδάτος Γεώργιος Σταύρου.

Στο εξώφυλλο: ουδεμία ένδειξη.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, τάξη, ημερομηνία εγγραφής, ονοματεπώνυμο κηδεμόνα, διεύθυνση διαμονής, παρατηρήσεις (σημειώνεται ποιοι ανήκουν στο Λυκειακό Παράρτημα Καρυάς).

6. ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΣΠΟΥΔΗΣ 96 (12)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 10/6/1868-1/7/1892

Κατάστιχο πρόχειρα συρραμμένο, 29x20. Περικλείεται από εξώφυλλο από κίτρινο χαρτόνι, εκ των υστέρων βαλμένο, στο οποίο γράφει με κόκκινη μελάνη: βιβλ. πιστ. σπουδών 1868-1892. Σελίδες 82 αριθμημένες. Άγραφες οι 66-82. Αρχίζει με: Δημοσθένης Φίλιππας και τελειώνει με: Περικλής Σκιαδαρέσης.

Στο φ. 1r: βιβλίον πιστοποιητικών σπουδής του εν Λευκάδι γυμνασίου. Περιέχον σελίδας τριακοσίας ενενήκοντα τέσσερις (394), εν Λευκάδι τη 10 Ιουνίου 1868-1892 Άγγελος Καππώτας Γυμ νασιάρχης.

Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται το όνομα του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής του (πόλη ή χωριό), ο δήμος στον οποίο ανήκει, το επάγγελμα του πατέρα του, το είδος του εκδιδόμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), η τάξη του, ο βαθμός του, η διαγωγή του, το ποσό που πλήρωσε για να του χορηγηθεί ο τίτλος και η υπογραφή του παραλαμβάνοντος.

Σελ. 317
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/318.gif&w=600&h=915

97 (98)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 8/9/1892-26/11/1930

Κατάστιχο πανόδετο, 45x30. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα 1r, 199ν.

Αρχίζει με: Διαμαντίδης Γεώργ. και τελειώνει με: Κουνιάκης Γεράσιμος.

Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ Υ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Από του Σχολικού έτους 1892-1931.

Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός του χορηγούμενου τίτλου, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής, η ηλικία, το επάγγελμα του πατέρα του, το είδος του εκδιδόμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), η διαγωγή (δεν σημειώνεται), ο αριθμός απουσιών (δεν σημειώνεται), άλλες σημειώσεις (δεν συμπληρώνονται), η υπογραφή παραλαμβάνοντος.

98 (103)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος Παλαιού Τύπου 27/11/1930-29/12/1945

Κατάστιχο πανόδετο, 40,5x29. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 151ν, 152Γ-189Γ, 189Γ-200. Αρχίζει με: Βεργίνης Σωκρ. Ευάγγελος και τελειώνει με: Γκεσούλης Αθαν. Βασίλειος. Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1930-1945.

Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός του χορηγούμενου τίτλου, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής, η ηλικία, το επάγγελμα του πατέρα του, το είδος του εκδιδόμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), η διαγωγή (δεν σημειώνεται), ο αριθμός απουσιών (δεν σημειώνεται), άλλες σημειώσεις (δεν συμπληρώνονται), η υπογραφή παραλαμβάνοντος.

Στα φ. 189v-190r αναγράφονται 9 τίτλοι χορηγούμενοι σε «κατ' ιδίαν διδαχθέντες».

99 (99)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος Νέου Τύπου και μικτού οκταταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 7/7/1938-8/9/1949 Κατάστιχο πανόδετο, 42x29. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2, 195ν-200. Αρχίζει με: Τσαγκαρόπουλος Ελ. Σπυρίδων και τελειώνει με: Λεκατσάς Nix. Ευστάθιος.

Σελ. 318
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/319.gif&w=600&h=915

Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 1937/38-1948/49.

Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός του χορηγούμενου τίτλου, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής, η ηλικία, το επάγγελμα του πατέρα του, το είδος του εκδιδόμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), η διαγωγή, ο αριθμός απουσιών (δεν σημειώνεται), άλλες σημειώσεις (δεν συμπληρώνονται), η υπογραφή παραλαμβάνοντος (δεν υπογράφει).

Στα φ. 154ν"155Γ περιλαμβάνονται 15 τίτλοι των «κατ' ιδίαν διδαχθέντων» του έτους 1941-42.

100 (104)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 12/3/1949-13/10/1958

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 40x30. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν.

Αρχίζει με: Λαλαφράγκος Χρ. Ζώης και τελειώνει με: Τζεφριός Δημήτριος Γεωργίου.

Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 1948-49 ΜΕΧΡΙ 1958.

Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός του χορηγούμενου τίτλου, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής, η ηλικία, το επάγγελμα του πατέρα του, το είδος του εκδιδόμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), η διαγωγή, ο αριθμός απουσιών (δεν σημειώνεται), άλλες σημειώσεις (δεν συμπληρώνονται), η υπογραφή παραλαμβάνοντος (δεν υπογράφει).

101 (105)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών οκταταξίου και εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 13/10/1958-2/9/1960

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29x22. Φύλλα 112 χ.αρ. Άγραφα τα 49ν-112.

Αρχίζει με: Στεργιόπουλος Γεώργιος Ιωάννου και τελειώνει με: Κίτσου Νίκη Ιωάννου.

Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ.

Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται το όνομα του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής του (πόλη ή χωριό), η ηλικία του, το επάγγελμα του πατέρα του, το είδος του εκδιδόμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), η τάξη του, ο βαθμός του (αριθμητικώς και ολογράφως), η διαγωγή του, παρατηρήσεις και η υπογραφή παραλαμβάνοντος.

Σελ. 319
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/320.gif&w=600&h=915

102 (97)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών μικτού εξαταξίου Γυμνασίου και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 12/9/1960-5/9/1964

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 40x30. Φόλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 149ν-150.

Αρχίζει με: Γουρζής Σπυρίδων και τελειώνει με: Γαζή Μαρία.

Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός του χορηγούμενου τίτλου, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής, η ηλικία, το επάγγελμα του πατέρα του, το είδος του εκδιδόμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), η διαγωγή, ο αριθμός απουσιών (δεν σημειώνεται), άλλες σημειώσεις (δεν συμπληρώνονται), η υπογραφή παραλαμβάνοντος (δεν υπογράφει).

103 (87)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών τριταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 4/1/1965-30/9/1967

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 40x30. Σελίδες 1-84 αριθμ. + 85-200 χ.αρ. Άγραφες οι 1, 74-200.

Αρχίζει με: Ανυφαντής Απόστολος Παύλου και τελειώνει με: Χαμοσφακίδης Σταύρος Σπυρ.

Στο εξώφυλλο με σφραγίδα: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΑΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 4-1-1965.

Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός του χορηγούμενου τίτλου, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής, η ηλικία (δεν σημειώνεται), το επάγγελμα του πατέρα του, το είδος του εκδιδόμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), η διαγωγή, παρατηρήσεις, η υπογραφή παραλαμβάνοντος.

7. ΔΙΑΦΟΡΑ 104 (7)

«Βιβλίον Απροσδιορίστου Εγγραφής» Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1852/53

Κατάστιχο χαρτόδετο, 30x21.Φύλλα 30 αριθμημένα. Άγραφα τα 2, 6Γ, 13-18,19", 24ν-30.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον απροσδιορίστου εγγραφής ενδεικτικών προς αγοράν βιβλίων και σημειώσεων πωληθέντων από του 1842 μέχρι του 1853 Ιούνιος, φύλλα 30.

Περιεχόμενα: 1. Στο 1ο φύλλο δηλώνεται ποια μαθήματα επιθυμεί να παρακολουθήσει κάθε μαθητής με αίτηση του πατέρα του, του θείου του ή δική του.

Σελ. 320
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/321.gif&w=600&h=915

2. Στα φύλλα 3-12 δηλώνεται ποια βιβλία έπρεπε να προμηθευτεί ο κάθε μαθητής μετά από αίτησή του. Τα βιβλία αυτά τα παράγγελνε το Σχολείο στη Γενική Επιτροπή της Παιδείας στην Κέρκυρα, η οποία τα έστελνε στο Σχολείο και τα αγόραζαν οι μαθητές.

3. Τέλος, στα φύλλα 19-24 σημειώνονται πόσα και ποια βιβλία πουλήθηκαν και η τιμή στην οποία αγοράστηκαν. Τα χρήματα που εισέπρατταν τα έστελναν στο Γενικό Επίτροπο της Παιδείας στην Κέρκυρα.

105 (100)

Βιβλίο Εισπράξεων, Εγγραφών και Θεμάτων των Εξετάσεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1905/06

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 35x22. Σελίδες 392 αριθμημένες με 3 διαφορετικές αριθμήσεις. Βλ. «περιεχόμενα».

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον εισπράξεων εξ εγγραφών 1868-1889.

Στο φ. 1r: Βιβλίον εισπράξεων εξ εγγραφών του εν Λευκάδι Γυμνασίου περιέχον σελίδας τριακοσίας ενενήκοντα δύο (αριθ. 392) Εν Λευκάδι τη 10η Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας γυμνασιάρχης [τίθενται σφραγίδα που γράφει «Γυμνάσιον εν Λευκάδι» και υπογραφή]. Στο πίσω εξωτερικό του δεσίματος: Εκθέσεις και ζητήματα προς λύσιν εν τοις διαγωνισμοίς 1897.

Περιεχόμενα: 1. Στις σ. 1-50 είναι βιβλίο εισπράξεων από εγγραφές και έκδοση τίτλων.

2. Οι σ. 51-55 είναι άγραφες.

3. Στις σ. 56-57 καταχωρίζονται απουσίες μαθητών.

4. Οι σ. 58-67 είναι άγραφες.

5. Στις σ. 68-69 καταχωρίζονται απουσίες μαθητών σχ. έτους 1896-97.

6. Μετά τη σ. 80 αρχίζει άλλη αρίθμηση: Στις σ. 47-75 και 79-140 (οι σ. 76-79 άγραφες) οι καθηγητές καταγράφουν την ύλη που δίδαξαν.

7. Μετά τη σ. 140 αρχίζει άλλη αρίθμηση: 357-391. Στις σ. 357-391 καταγράφονται τα θέματα που δίνονταν στους μαθητές στις γραπτές εξετάσεις: Ζητήματα λυθέντα υπό των μαθητών του εν λευκάδι Γυμνασίου κατά τους διαγωνισμούς και εγγράφους δοκιμασίας εν τοις Μαθηματικοίς (σ. 388) και: Θέματα και εκθέσεις δοθείσαι υπό του καθηγητού Γεωργ. Γρατσιάτου Σχολ. Έτος 1897-1898 (σ. 376) κ.λπ. Τα θέματα αρχίζουν από το τέλος, δηλαδή από τη σ. 388 (οι σ. 389-391 μένουν άγραφες) και «κατεβαίνουν» μέχρι τη σ. 357.

106 (139)

Κατάλογος Βιβλιοθήκης τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 15/2/190210/6/1920

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 32x21,5. Φύλλα 47, αριθμημένα τα Γ-9, 9-47 χ.αρ. Άγραφα τα 1v, 13-47.

Στο εξώφυλλο [με πολύ καλλιγραφικά γράμματα]: Κατάλογος Βιβλιοθήκης του εν Λευκάδι Γυμνασίου.

Σελ. 321
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/322.gif&w=600&h=915

Ο πρώτος τίτλος είναι η Ελληνική Ιστορία του Ερρ. Κούρτιου και ο τελευταίος Δελτίον

Απριλίου.

Περιεχόμενα: 1. Καταγράφονται 251 τίτλοι βιβλίων που μπήκαν στη βιβλιοθήκη από 15/2/1902-10/6/1920 ως εξής: α.α., χρονολογία εισόδου του βιβλίου στη βιβλιοθήκη, τίτλος, όνομα συγγραφέα, τόπος έκδοσης, χρονολογία έκδοσης, όνομα δωρητή, τόμος ή τεύχος, κατάσταση βιβλίου (καινούργιο, παλιό, δεμένο, άδετο, πολυτελές...), μεταφραστής στα ξενόγλωσσα. Τον κατάλογο συνέταξε ο Γυμνασιάρχης Εμμανουήλ Φραγκίδης.

2. Μέσα στο βιβλίο -μεταξύ τελευταίου φύλλου και οπισθόφυλλου- βρέθηκαν: α. Χειρόγραφος κατάλογος βιβλίων Βιβλιοθήκης Γυμνασίου Λευκάδος εν έτει 1913-14 υπό Εμμ. Φραγκίδου Γυμνασιάρχου. Αποτελείται από κόλλες αναφοράς συρραμμένες. Σύνολο φύλλων 10 χ.αρ. Καταγράφει 157 τίτλους.

β. Μικρό τετράδιο χωρίς τίτλο που αναγράφει τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τάξη. Φύλλα 21. Άγραφα τα Γ, 2ν, 3ν, 4ν, 5ν, 6Γ-21. γ. Μικρό τετράδιο που γράφει στην ετικέτα: Συνοπτικός κατάλογος της βιβλιοθήκης 1906. Καταγράφει 81 τίτλους με κριτήρια θεματικά (= ξένη φιλολογία, Ν.Ε. Φιλολογία κ.λπ.).

107 (138)

Βιβλίο Υλικού τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 10/10/1903-1917

Κατάστιχο τετράδιο, 30,5x21. Φύλλα 24 χ.αρ. Άγραφα τα 2ν-2r, 7ν-24.

1η εγγραφή: Γραφείον ερυθρού χρώματος. Τελευταία εγγραφή: Δύο κινητά κλείθρα.

Στο εξώφυλλο: βιβλίον υλικού του εν Λευκάδι Γυμνασίου.

Περιεχόμενα: Βιβλίο υλικού. Ο χρόνος κτήσης ορισμένων αντικειμένων είναι προ του 1903.

108 (137)

Βιβλίο Υλικού και Βιβλιοθήκης Γυμνασίου Λευκάδος (χωρίς χρονολογία)

Κατάστιχο πανόδετο, 43x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα

[1], 1r, 4r-9r, 10ν-11r, 12ν-14r, 15r-17r, 18r-19r, 20ν-21r, 22ν-23r, 24ν-26r, 28r-29r, 30ν-31r, 34ν-35ν.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΥΛΙΚΟΥ.

Στα περιεχόμενα καταγράφει:

1.Έπιπλα και σκεύη.

2. Όργανα και εποπτικό υλικό κατά μάθημα: στα Μαθηματικά, στην Κοσμογραφία, στη Γεωγραφία, στην Ιστορία και στον Πολιτισμό (χάρτες, πίνακες, εικόνες), στα Θρησκευτικά, στα Γαλλικά, στην Ανθρωπολογία, στη Ζωολογία, στη Φυτολογία, στην Ορυκτολογία, στην Πειραματική Φυσική και στη Χημεία.

3. Αντικείμενα Γραφείου.

4. Εικόνες διακοσμητικαί.

5. Όργανα Γυμναστικής, αθλητικά είδη.

Σελ. 322
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/323.gif&w=600&h=915

6. Φάρμακα σχολικού φαρμακείου (δεν καταγράφει τίποτε).

7. Αντικείμενα καθαριότητας.

8. Αρχείον καταργηθέντος Ελληνικού Σχολείου.

9. Αρχείο Γυμνασίου.

10. Επιστημονική Βιβλιοθήκη.

Σημειώνονται ο χρόνος παραλαβής του αντικειμένου, η περιγραφή του και το ποσό της δαπάνης για την αγορά του.

Ειδικά για τη βιβλιοθήκη: Καταγράφει 367 τίτλους ως εξής: χρόνος παραλαβής βιβλίου, ταξινομική κατηγορία, όνομα συγγραφέα, τίτλος, τόπος έκδοσης, χρόνος έκδοσης, προέλευση του βιβλίου (= τρόπος απόκτησης), δαπάνη αγοράς, δεμένο ή άδετο, τόμος ή τεύχος.

109 (140)

Βιβλίο Ταμείου μικτού τετραταξίου Γυμνασίου και εξαταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 16/10/1927-31/12/1931

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 28x21. Σελίδες 60 χ.αρ. Άγραφες οι 1, 27-60. 1η εγγραφή: Διά την αγοράν ενός σάκκου...

Στο εξώφυλλο: Σχολικόν Ταμείον του Γυμνασίου Λευκάδος, Βιβλίον ταμείου ζαπό 16 8/βρίου 1927>.

Περιεχόμενα: Στην αριστερή σελίδα τα έσοδα (αριθμός και ημερομηνία διπλοτύπου είσπραξης, αιτία της είσπραξης, ποσό που εισπράχθηκε) και δεξιά τα έξοδα αντίστοιχα.

110 (59)

Βιβλίο Απουσιών μικτού εξαταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 1941/42

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34x24,5. Φύλλα 60 χ.αρ. Άγραφο το 1r. Αρχίζει με: Αρβανίτης Ν ικ. Κων/νος χα ι τελειώνει με: Χαλκιερά Γερ. Ισμήνη

Στο εξώφυλλο: Σχολικόν έτος 1941-42, Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βιβλίον απουσιών.

Περιεχόμενα: Καταχώριση απουσιών κατά μήνα και κατά μάθημα.

111 (134)

Βιβλίο Δελτίων Κινήσεως Προσωπικού οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1952/53-1957/58 (κλείνει την 3/10/1958)

Κατάστιχο από συρραμμένα τυπωμένα φύλλα, 34x49. Φύλλα 51 χ.αρ. Γραμμένα όλα μόνο στο γ. Τα ν περιέχουν τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βιβλίον Δελτίων κινήσεως προσωπικού από του Σχολικού έτους 1952-53 <Σεπτέμβριος 1952> μέχρι.

Σελ. 323
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/324.gif&w=600&h=915

Περιεχόμενα: Καταγράφει τους υπηρετούντες καθηγητές κατά κατηγορία (οργανικώς ανήκοντες, αποσπασμένοι κ.λπ.) και το υπηρετικό προσωπικό, την ειδικότητα, το βαθμό, τις ημέρες απουσίας κατά μήνα και την αιτία της απουσίας, το μηνιαίο μισθό (βασικό και επίδομα ευδοκίμου παραμονής), τον αριθμό μαθητών κατά τάξη και φύλο, τον αριθμό τμημάτων κάθε τάξης, τις ώρες διδασκαλίας κατά μάθημα (προβλεπόμενες, διδασκόμενες, περικοπείσες), τις κενές θέσεις καθηγητών, τους υπεράριθμους.

112 (135)

Βιβλίο Εκπαιδευτικών Τελών οκταταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 1951/52

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35x25,5. Σελίδες 2 χ.αρ. + 1-26 αριθμημένες + 132 χ.αρ.

Άγραφες οι [1-2], 29-160 χ.αρ.

Αρχίζει με: Αντύπα Σπυρ. Κων/να και τελειώνει με: Κόγχα Ιωάν. Λίζα.

Στο εξώφυλλο δεν σημειώνεται τίποτε.

Περιεχόμενα: Καταγράφονται οι μαθητές που καταβάλλουν το ειδικό τέλος του A.N.

1556/1950 σε 4 δόσεις και σημειώνεται ποιοι απαλλάσσονται ή πληρώνουν μειωμένα εκπαιδευτικά τέλη.

113 (135α)

Βιβλίο Απουσιών μικτού εξαταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 1932/33(7)

Κατάστιχο χαρτόδετο, 34x23. Φύλλα 30 χ.αρ. Άγραφο κανένα.

Αρχίζει με: Αρέθα Σοφία και τελειώνει με: Φίλιππος Δημ.

Στο εξώφυλλο δεν σημειώνεται τίποτε.

Περιεχόμενα: Δεν είναι σαφές. Περιέχει κατάλογο μαθητών κατά τάξη και, μάλλον, καταγράφει τις απουσίες τους κατά μήνα και κατά μάθημα. Δεν αναγράφεται καμία χρονολογική ένδειξη. Από αντιβολή προς το Γενικό Έλεγχο 1926/27-1943/44 (= α.α. 5/83 του παρόντος) συνάγεται ότι αναφέρεται στο σχολικό έτος 1932-33, αν και ο κατάλογος του δεν ταυτίζεται πλήρως με τον κατάλογο του Γενικού Ελέγχου.

114 (135β)

Βιβλίο Μισθοδοσίας του Διδακτικού και Βοηθητικού προσωπικού μικτού εξαταξίου και οκταταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 1937/38-1952/53

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 46x31. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2r, 148ν-150.

Στο εξώφυλλο δεν σημειώνεται τίποτε.

Περιεχόμενα: Βιβλίο μισθοδοσίας του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού του Σχολείου στο οποίο καταγράφονται οι μισθοδοσίες του κατά μήνα. Καταγράφονται και οι κρατήσεις που τους γίνονται.

Σελ. 324
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/325.gif&w=600&h=915

115 (135γ)

Βιβλίο Υλικού και Βιβλιοθήκης μικτού τετραταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 22/12/1918-1929(7)

Κατάστιχο πανόδετο, 45x31. Φύλλα 1 χ.αρ. + 99 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [lr], 12ν-14r, 42ν-43r, 45ν-46r, 47r-99.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

Περιεχόμενα: Βιβλίο υλικού. Συγκεκριμένα καταγράφονται:

1. Τα έπιπλα και λοιπά σκεύη του Σχολείου (όργανα Φυσικής κ.λπ.).

2. Τα βιβλία της Σχολικής Βιβλιοθήκης: Καταγράφονται 689 τίτλοι (α.α., τίτλος βιβλίου, συγγραφέας, τόπος έκδοσης, χρονολογία έκδοσης, δεμένο ή άδετο, τόμος ή τεύχος.

3. Οι χάρτες.

4. Μέσα στο κατάστιχο υπάρχει ένα πρακτικό παράδοσης και παραλαβής του υλικού κ.λπ. του καταργηθέντος Ελληνικού Σχολείου από τη Διευθύντριά του Κονιδάρη Σοφία προς το Γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Λευκάδος Κων/νο Γουρζή. Αποτελείται από 4 καρφιτσωμένα φύλλα, εκ των οποίων τα 3 γραμμένα και το 1 άγραφο, και έχει ημερομηνία 7/12/1929. Είναι αντίγραφο και δεν έχει υπογραφές.

Σημείωση: Αρχίζει σίγουρα από 22/12/1918, γιατί στο φ. 2ν υπάρχει υπογραφή του Γυμνασιάρχη Θεοχάρη Τσούτσινου με την ημερομηνία αυτή.

116 (135δ)

Βιβλίο Ταχυδρομείου μικτού οκταταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 2/8/195215/6/1955

Κατάστιχο χαρτόδετο, 22,5x15. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφο το 1. Στο εξώφυλλο δεν φαίνεται τίποτε, γιατί η ετικέτα έχει φθαρεί.

Περιεχόμενα: Βιβλίο στο οποίο υπογράφει ο παραλαμβάνων τα έγγραφα του Γυμνασίου για να τα ταχυδρομήσει (απλά και επί αποδείξει).

Β. ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ (1923-1976)

117 (124)

Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Εφορείας μικτού τετραταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 27/3/1923-2/12/1927

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 28x21. Φύλλα 24 χ.αρ. Άγραφο κανένα.

Στο εξώφυλλο: βιβλίον πρακτικών συνεδριάσεων της Σχολικής Επιτροπείας του εν Λευκάδι Γυμνασίου αρχόμενον τη 27 Μαρτίου 1923-2 Δεκεμβρίου 1927.

Σελ. 325
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 306
  

  Στο εξώφυλλο [μεταγενέστερα με κόκκινη μελάνη]: Γυμνάσιον, [με μαύρη μελάνη]: Βιβλίον εξερχομένων εγγράφων του εν λευκάδι Γυμνασίου και από τις 20 Μαρτίου Σχολ. Έτους 1882-83 βιβλίον εισερχομένων και εξερχομένων 8/1/1868.

  Περιεχόμενα: Μέχρι 20/5/1883 είναι πρωτόκολλο εξερχομένων. Μετά γίνεται πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά), που καταγράφει τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. Εκτενέστατες οι περιλήψεις εισερχομένων και εξερχομένων.

  59 (18)

  Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 27/11/1919-13/8/1924

  Κατάστιχο δερματόδετο, 34x22. Σελίδες αριθμημένες αντίστροφα 390-155 (η αρίθμηση στο κάτω μέρος της σελίδας και ανάποδα). Οι σελίδες 1-154 δεν υπάρχουν. Άγραφες οι 390-388, 155.

  Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βιβλίον αλληλογραφίας Από 27/11/1919-10/8/1924.

  Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Εκτενείς περιλήψεις των εγγράφων.

  60 (20)

  Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 12/8/1924-14/9/1929

  Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 35,5x22. Σελίδες 289. Οι 103-385 αριθμημένες και 5 χ.αρ. Οι σ. 1-102 δεν υπάρχουν, ούτε φαίνεται να γράφτηκαν ποτέ. Μεταξύ των σ. 390-391 έχουν κοπεί 5 φύλλα άγραφα και χ.αρ., όπως διαπιστώνεται.

  Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βιβλίον αλληλογραφίας από 13/8/1924-14/9/1929.

  Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Ικανοποιητικές αλλά όχι εκτενείς περιλήψεις των εγγράφων.

  61 (113)

  Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εξαταξίου και οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 9/3/1940-15/4/1945

  Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 34,5x22,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν.

  Στο εξώφυλλο: [με σφραγίδα] Γυμνάσιον εν Λευκάδι, [με το χέρι] Βιβλίον αλληλογραφίας

  Από 9ης Μαρτίου 1940 μέχρι 15 Απριλίου 1945.

  Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Ικανοποιητικές αλλά όχι εκτενείς περιλήψεις των εγγράφων.