Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 319-338 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/319.gif&w=600&h=915

Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 1937/38-1948/49.

Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός του χορηγούμενου τίτλου, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής, η ηλικία, το επάγγελμα του πατέρα του, το είδος του εκδιδόμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), η διαγωγή, ο αριθμός απουσιών (δεν σημειώνεται), άλλες σημειώσεις (δεν συμπληρώνονται), η υπογραφή παραλαμβάνοντος (δεν υπογράφει).

Στα φ. 154ν"155Γ περιλαμβάνονται 15 τίτλοι των «κατ' ιδίαν διδαχθέντων» του έτους 1941-42.

100 (104)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 12/3/1949-13/10/1958

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 40x30. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν.

Αρχίζει με: Λαλαφράγκος Χρ. Ζώης και τελειώνει με: Τζεφριός Δημήτριος Γεωργίου.

Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 1948-49 ΜΕΧΡΙ 1958.

Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός του χορηγούμενου τίτλου, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής, η ηλικία, το επάγγελμα του πατέρα του, το είδος του εκδιδόμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), η διαγωγή, ο αριθμός απουσιών (δεν σημειώνεται), άλλες σημειώσεις (δεν συμπληρώνονται), η υπογραφή παραλαμβάνοντος (δεν υπογράφει).

101 (105)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών οκταταξίου και εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 13/10/1958-2/9/1960

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29x22. Φύλλα 112 χ.αρ. Άγραφα τα 49ν-112.

Αρχίζει με: Στεργιόπουλος Γεώργιος Ιωάννου και τελειώνει με: Κίτσου Νίκη Ιωάννου.

Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ.

Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται το όνομα του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής του (πόλη ή χωριό), η ηλικία του, το επάγγελμα του πατέρα του, το είδος του εκδιδόμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), η τάξη του, ο βαθμός του (αριθμητικώς και ολογράφως), η διαγωγή του, παρατηρήσεις και η υπογραφή παραλαμβάνοντος.

Σελ. 319
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/320.gif&w=600&h=915

102 (97)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών μικτού εξαταξίου Γυμνασίου και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 12/9/1960-5/9/1964

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 40x30. Φόλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 149ν-150.

Αρχίζει με: Γουρζής Σπυρίδων και τελειώνει με: Γαζή Μαρία.

Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός του χορηγούμενου τίτλου, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής, η ηλικία, το επάγγελμα του πατέρα του, το είδος του εκδιδόμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), η διαγωγή, ο αριθμός απουσιών (δεν σημειώνεται), άλλες σημειώσεις (δεν συμπληρώνονται), η υπογραφή παραλαμβάνοντος (δεν υπογράφει).

103 (87)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών τριταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 4/1/1965-30/9/1967

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 40x30. Σελίδες 1-84 αριθμ. + 85-200 χ.αρ. Άγραφες οι 1, 74-200.

Αρχίζει με: Ανυφαντής Απόστολος Παύλου και τελειώνει με: Χαμοσφακίδης Σταύρος Σπυρ.

Στο εξώφυλλο με σφραγίδα: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΑΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 4-1-1965.

Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός του χορηγούμενου τίτλου, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής, η ηλικία (δεν σημειώνεται), το επάγγελμα του πατέρα του, το είδος του εκδιδόμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), η διαγωγή, παρατηρήσεις, η υπογραφή παραλαμβάνοντος.

7. ΔΙΑΦΟΡΑ 104 (7)

«Βιβλίον Απροσδιορίστου Εγγραφής» Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1852/53

Κατάστιχο χαρτόδετο, 30x21.Φύλλα 30 αριθμημένα. Άγραφα τα 2, 6Γ, 13-18,19", 24ν-30.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον απροσδιορίστου εγγραφής ενδεικτικών προς αγοράν βιβλίων και σημειώσεων πωληθέντων από του 1842 μέχρι του 1853 Ιούνιος, φύλλα 30.

Περιεχόμενα: 1. Στο 1ο φύλλο δηλώνεται ποια μαθήματα επιθυμεί να παρακολουθήσει κάθε μαθητής με αίτηση του πατέρα του, του θείου του ή δική του.

Σελ. 320
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/321.gif&w=600&h=915

2. Στα φύλλα 3-12 δηλώνεται ποια βιβλία έπρεπε να προμηθευτεί ο κάθε μαθητής μετά από αίτησή του. Τα βιβλία αυτά τα παράγγελνε το Σχολείο στη Γενική Επιτροπή της Παιδείας στην Κέρκυρα, η οποία τα έστελνε στο Σχολείο και τα αγόραζαν οι μαθητές.

3. Τέλος, στα φύλλα 19-24 σημειώνονται πόσα και ποια βιβλία πουλήθηκαν και η τιμή στην οποία αγοράστηκαν. Τα χρήματα που εισέπρατταν τα έστελναν στο Γενικό Επίτροπο της Παιδείας στην Κέρκυρα.

105 (100)

Βιβλίο Εισπράξεων, Εγγραφών και Θεμάτων των Εξετάσεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1905/06

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 35x22. Σελίδες 392 αριθμημένες με 3 διαφορετικές αριθμήσεις. Βλ. «περιεχόμενα».

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον εισπράξεων εξ εγγραφών 1868-1889.

Στο φ. 1r: Βιβλίον εισπράξεων εξ εγγραφών του εν Λευκάδι Γυμνασίου περιέχον σελίδας τριακοσίας ενενήκοντα δύο (αριθ. 392) Εν Λευκάδι τη 10η Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας γυμνασιάρχης [τίθενται σφραγίδα που γράφει «Γυμνάσιον εν Λευκάδι» και υπογραφή]. Στο πίσω εξωτερικό του δεσίματος: Εκθέσεις και ζητήματα προς λύσιν εν τοις διαγωνισμοίς 1897.

Περιεχόμενα: 1. Στις σ. 1-50 είναι βιβλίο εισπράξεων από εγγραφές και έκδοση τίτλων.

2. Οι σ. 51-55 είναι άγραφες.

3. Στις σ. 56-57 καταχωρίζονται απουσίες μαθητών.

4. Οι σ. 58-67 είναι άγραφες.

5. Στις σ. 68-69 καταχωρίζονται απουσίες μαθητών σχ. έτους 1896-97.

6. Μετά τη σ. 80 αρχίζει άλλη αρίθμηση: Στις σ. 47-75 και 79-140 (οι σ. 76-79 άγραφες) οι καθηγητές καταγράφουν την ύλη που δίδαξαν.

7. Μετά τη σ. 140 αρχίζει άλλη αρίθμηση: 357-391. Στις σ. 357-391 καταγράφονται τα θέματα που δίνονταν στους μαθητές στις γραπτές εξετάσεις: Ζητήματα λυθέντα υπό των μαθητών του εν λευκάδι Γυμνασίου κατά τους διαγωνισμούς και εγγράφους δοκιμασίας εν τοις Μαθηματικοίς (σ. 388) και: Θέματα και εκθέσεις δοθείσαι υπό του καθηγητού Γεωργ. Γρατσιάτου Σχολ. Έτος 1897-1898 (σ. 376) κ.λπ. Τα θέματα αρχίζουν από το τέλος, δηλαδή από τη σ. 388 (οι σ. 389-391 μένουν άγραφες) και «κατεβαίνουν» μέχρι τη σ. 357.

106 (139)

Κατάλογος Βιβλιοθήκης τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 15/2/190210/6/1920

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 32x21,5. Φύλλα 47, αριθμημένα τα Γ-9, 9-47 χ.αρ. Άγραφα τα 1v, 13-47.

Στο εξώφυλλο [με πολύ καλλιγραφικά γράμματα]: Κατάλογος Βιβλιοθήκης του εν Λευκάδι Γυμνασίου.

Σελ. 321
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/322.gif&w=600&h=915

Ο πρώτος τίτλος είναι η Ελληνική Ιστορία του Ερρ. Κούρτιου και ο τελευταίος Δελτίον

Απριλίου.

Περιεχόμενα: 1. Καταγράφονται 251 τίτλοι βιβλίων που μπήκαν στη βιβλιοθήκη από 15/2/1902-10/6/1920 ως εξής: α.α., χρονολογία εισόδου του βιβλίου στη βιβλιοθήκη, τίτλος, όνομα συγγραφέα, τόπος έκδοσης, χρονολογία έκδοσης, όνομα δωρητή, τόμος ή τεύχος, κατάσταση βιβλίου (καινούργιο, παλιό, δεμένο, άδετο, πολυτελές...), μεταφραστής στα ξενόγλωσσα. Τον κατάλογο συνέταξε ο Γυμνασιάρχης Εμμανουήλ Φραγκίδης.

2. Μέσα στο βιβλίο -μεταξύ τελευταίου φύλλου και οπισθόφυλλου- βρέθηκαν: α. Χειρόγραφος κατάλογος βιβλίων Βιβλιοθήκης Γυμνασίου Λευκάδος εν έτει 1913-14 υπό Εμμ. Φραγκίδου Γυμνασιάρχου. Αποτελείται από κόλλες αναφοράς συρραμμένες. Σύνολο φύλλων 10 χ.αρ. Καταγράφει 157 τίτλους.

β. Μικρό τετράδιο χωρίς τίτλο που αναγράφει τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τάξη. Φύλλα 21. Άγραφα τα Γ, 2ν, 3ν, 4ν, 5ν, 6Γ-21. γ. Μικρό τετράδιο που γράφει στην ετικέτα: Συνοπτικός κατάλογος της βιβλιοθήκης 1906. Καταγράφει 81 τίτλους με κριτήρια θεματικά (= ξένη φιλολογία, Ν.Ε. Φιλολογία κ.λπ.).

107 (138)

Βιβλίο Υλικού τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 10/10/1903-1917

Κατάστιχο τετράδιο, 30,5x21. Φύλλα 24 χ.αρ. Άγραφα τα 2ν-2r, 7ν-24.

1η εγγραφή: Γραφείον ερυθρού χρώματος. Τελευταία εγγραφή: Δύο κινητά κλείθρα.

Στο εξώφυλλο: βιβλίον υλικού του εν Λευκάδι Γυμνασίου.

Περιεχόμενα: Βιβλίο υλικού. Ο χρόνος κτήσης ορισμένων αντικειμένων είναι προ του 1903.

108 (137)

Βιβλίο Υλικού και Βιβλιοθήκης Γυμνασίου Λευκάδος (χωρίς χρονολογία)

Κατάστιχο πανόδετο, 43x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα

[1], 1r, 4r-9r, 10ν-11r, 12ν-14r, 15r-17r, 18r-19r, 20ν-21r, 22ν-23r, 24ν-26r, 28r-29r, 30ν-31r, 34ν-35ν.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΥΛΙΚΟΥ.

Στα περιεχόμενα καταγράφει:

1.Έπιπλα και σκεύη.

2. Όργανα και εποπτικό υλικό κατά μάθημα: στα Μαθηματικά, στην Κοσμογραφία, στη Γεωγραφία, στην Ιστορία και στον Πολιτισμό (χάρτες, πίνακες, εικόνες), στα Θρησκευτικά, στα Γαλλικά, στην Ανθρωπολογία, στη Ζωολογία, στη Φυτολογία, στην Ορυκτολογία, στην Πειραματική Φυσική και στη Χημεία.

3. Αντικείμενα Γραφείου.

4. Εικόνες διακοσμητικαί.

5. Όργανα Γυμναστικής, αθλητικά είδη.

Σελ. 322
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/323.gif&w=600&h=915

6. Φάρμακα σχολικού φαρμακείου (δεν καταγράφει τίποτε).

7. Αντικείμενα καθαριότητας.

8. Αρχείον καταργηθέντος Ελληνικού Σχολείου.

9. Αρχείο Γυμνασίου.

10. Επιστημονική Βιβλιοθήκη.

Σημειώνονται ο χρόνος παραλαβής του αντικειμένου, η περιγραφή του και το ποσό της δαπάνης για την αγορά του.

Ειδικά για τη βιβλιοθήκη: Καταγράφει 367 τίτλους ως εξής: χρόνος παραλαβής βιβλίου, ταξινομική κατηγορία, όνομα συγγραφέα, τίτλος, τόπος έκδοσης, χρόνος έκδοσης, προέλευση του βιβλίου (= τρόπος απόκτησης), δαπάνη αγοράς, δεμένο ή άδετο, τόμος ή τεύχος.

109 (140)

Βιβλίο Ταμείου μικτού τετραταξίου Γυμνασίου και εξαταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 16/10/1927-31/12/1931

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 28x21. Σελίδες 60 χ.αρ. Άγραφες οι 1, 27-60. 1η εγγραφή: Διά την αγοράν ενός σάκκου...

Στο εξώφυλλο: Σχολικόν Ταμείον του Γυμνασίου Λευκάδος, Βιβλίον ταμείου ζαπό 16 8/βρίου 1927>.

Περιεχόμενα: Στην αριστερή σελίδα τα έσοδα (αριθμός και ημερομηνία διπλοτύπου είσπραξης, αιτία της είσπραξης, ποσό που εισπράχθηκε) και δεξιά τα έξοδα αντίστοιχα.

110 (59)

Βιβλίο Απουσιών μικτού εξαταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 1941/42

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34x24,5. Φύλλα 60 χ.αρ. Άγραφο το 1r. Αρχίζει με: Αρβανίτης Ν ικ. Κων/νος χα ι τελειώνει με: Χαλκιερά Γερ. Ισμήνη

Στο εξώφυλλο: Σχολικόν έτος 1941-42, Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βιβλίον απουσιών.

Περιεχόμενα: Καταχώριση απουσιών κατά μήνα και κατά μάθημα.

111 (134)

Βιβλίο Δελτίων Κινήσεως Προσωπικού οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1952/53-1957/58 (κλείνει την 3/10/1958)

Κατάστιχο από συρραμμένα τυπωμένα φύλλα, 34x49. Φύλλα 51 χ.αρ. Γραμμένα όλα μόνο στο γ. Τα ν περιέχουν τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βιβλίον Δελτίων κινήσεως προσωπικού από του Σχολικού έτους 1952-53 <Σεπτέμβριος 1952> μέχρι.

Σελ. 323
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/324.gif&w=600&h=915

Περιεχόμενα: Καταγράφει τους υπηρετούντες καθηγητές κατά κατηγορία (οργανικώς ανήκοντες, αποσπασμένοι κ.λπ.) και το υπηρετικό προσωπικό, την ειδικότητα, το βαθμό, τις ημέρες απουσίας κατά μήνα και την αιτία της απουσίας, το μηνιαίο μισθό (βασικό και επίδομα ευδοκίμου παραμονής), τον αριθμό μαθητών κατά τάξη και φύλο, τον αριθμό τμημάτων κάθε τάξης, τις ώρες διδασκαλίας κατά μάθημα (προβλεπόμενες, διδασκόμενες, περικοπείσες), τις κενές θέσεις καθηγητών, τους υπεράριθμους.

112 (135)

Βιβλίο Εκπαιδευτικών Τελών οκταταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 1951/52

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35x25,5. Σελίδες 2 χ.αρ. + 1-26 αριθμημένες + 132 χ.αρ.

Άγραφες οι [1-2], 29-160 χ.αρ.

Αρχίζει με: Αντύπα Σπυρ. Κων/να και τελειώνει με: Κόγχα Ιωάν. Λίζα.

Στο εξώφυλλο δεν σημειώνεται τίποτε.

Περιεχόμενα: Καταγράφονται οι μαθητές που καταβάλλουν το ειδικό τέλος του A.N.

1556/1950 σε 4 δόσεις και σημειώνεται ποιοι απαλλάσσονται ή πληρώνουν μειωμένα εκπαιδευτικά τέλη.

113 (135α)

Βιβλίο Απουσιών μικτού εξαταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 1932/33(7)

Κατάστιχο χαρτόδετο, 34x23. Φύλλα 30 χ.αρ. Άγραφο κανένα.

Αρχίζει με: Αρέθα Σοφία και τελειώνει με: Φίλιππος Δημ.

Στο εξώφυλλο δεν σημειώνεται τίποτε.

Περιεχόμενα: Δεν είναι σαφές. Περιέχει κατάλογο μαθητών κατά τάξη και, μάλλον, καταγράφει τις απουσίες τους κατά μήνα και κατά μάθημα. Δεν αναγράφεται καμία χρονολογική ένδειξη. Από αντιβολή προς το Γενικό Έλεγχο 1926/27-1943/44 (= α.α. 5/83 του παρόντος) συνάγεται ότι αναφέρεται στο σχολικό έτος 1932-33, αν και ο κατάλογος του δεν ταυτίζεται πλήρως με τον κατάλογο του Γενικού Ελέγχου.

114 (135β)

Βιβλίο Μισθοδοσίας του Διδακτικού και Βοηθητικού προσωπικού μικτού εξαταξίου και οκταταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 1937/38-1952/53

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 46x31. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2r, 148ν-150.

Στο εξώφυλλο δεν σημειώνεται τίποτε.

Περιεχόμενα: Βιβλίο μισθοδοσίας του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού του Σχολείου στο οποίο καταγράφονται οι μισθοδοσίες του κατά μήνα. Καταγράφονται και οι κρατήσεις που τους γίνονται.

Σελ. 324
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/325.gif&w=600&h=915

115 (135γ)

Βιβλίο Υλικού και Βιβλιοθήκης μικτού τετραταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 22/12/1918-1929(7)

Κατάστιχο πανόδετο, 45x31. Φύλλα 1 χ.αρ. + 99 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [lr], 12ν-14r, 42ν-43r, 45ν-46r, 47r-99.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

Περιεχόμενα: Βιβλίο υλικού. Συγκεκριμένα καταγράφονται:

1. Τα έπιπλα και λοιπά σκεύη του Σχολείου (όργανα Φυσικής κ.λπ.).

2. Τα βιβλία της Σχολικής Βιβλιοθήκης: Καταγράφονται 689 τίτλοι (α.α., τίτλος βιβλίου, συγγραφέας, τόπος έκδοσης, χρονολογία έκδοσης, δεμένο ή άδετο, τόμος ή τεύχος.

3. Οι χάρτες.

4. Μέσα στο κατάστιχο υπάρχει ένα πρακτικό παράδοσης και παραλαβής του υλικού κ.λπ. του καταργηθέντος Ελληνικού Σχολείου από τη Διευθύντριά του Κονιδάρη Σοφία προς το Γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Λευκάδος Κων/νο Γουρζή. Αποτελείται από 4 καρφιτσωμένα φύλλα, εκ των οποίων τα 3 γραμμένα και το 1 άγραφο, και έχει ημερομηνία 7/12/1929. Είναι αντίγραφο και δεν έχει υπογραφές.

Σημείωση: Αρχίζει σίγουρα από 22/12/1918, γιατί στο φ. 2ν υπάρχει υπογραφή του Γυμνασιάρχη Θεοχάρη Τσούτσινου με την ημερομηνία αυτή.

116 (135δ)

Βιβλίο Ταχυδρομείου μικτού οκταταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 2/8/195215/6/1955

Κατάστιχο χαρτόδετο, 22,5x15. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφο το 1. Στο εξώφυλλο δεν φαίνεται τίποτε, γιατί η ετικέτα έχει φθαρεί.

Περιεχόμενα: Βιβλίο στο οποίο υπογράφει ο παραλαμβάνων τα έγγραφα του Γυμνασίου για να τα ταχυδρομήσει (απλά και επί αποδείξει).

Β. ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ (1923-1976)

117 (124)

Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Εφορείας μικτού τετραταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 27/3/1923-2/12/1927

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 28x21. Φύλλα 24 χ.αρ. Άγραφο κανένα.

Στο εξώφυλλο: βιβλίον πρακτικών συνεδριάσεων της Σχολικής Επιτροπείας του εν Λευκάδι Γυμνασίου αρχόμενον τη 27 Μαρτίου 1923-2 Δεκεμβρίου 1927.

Σελ. 325
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/326.gif&w=600&h=915

Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Σχολικής Εφορείας (από το πρακτικό 36 της 27/3/1923 μέχρι το πρακτικό 73 της 2/12/1927).

118 (125)

Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Εφορείας Μικτού Εξαταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 10/1/1932-29/4/1937

Κατάστιχο πανόδετο, 35,5x24,5. Φύλλα 60 χ.αρ. Άγραφο κανένα.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον Λευκάδος Βιβλίον Πρακτικών Σχολικής Εφορείας 1932-37.

Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Σχολικής Εφορείας (από το πρακτικό 1 της 10/1/1932 μέχρι το πρακτικό 27 της 29/4/1937).

119 (126)

Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Εφορείας μικτού εξαταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 3/6/1937-25/4/1948

Κατάστιχο πανόδετο, 31x21. Φύλλα 80 χ.αρ. Άγραφο το 1.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ από Ιουνίου 1937-Απρίλ. 1948.

Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Σχολικής Εφορείας (από το πρακτικό 28 της 3/6/1937 μέχρι το πρακτικό 17 της 25/4/1948).

120 (127)

Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Εφορείας μικτού οκταταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 27/4/1948-28/5/1955

Κατάστιχο πανόδετο, 29,5x20. Φύλλα 120 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 120ν.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον πράξεων Σχολικής Εφορείας Γυμνασίου Λευκάδος (από της υπ' αριθμ. 18/24-4-48 πράξεως μέχρι της 16/28-5-1955 τοιαύτης).

Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Σχολικής Εφορείας (από το πρακτικό 18 της 24/4/48 μέχρι το πρακτικό 16 της 28/5/1955).

121 (128)

Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Εφορείας μικτού οκταταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 28/5/1955-14/8/1959

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29,5x19,5. Φύλλα 80 χ.αρ. Άγραφο το 1r.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον Πράξεων Σχολικής Εφορείας Γυμνασίου Λευκάδος [από της υπ' αριθμ. 17/25-5-1955 πράξεως μέχρι της 20ης/14-8-59],

Σελ. 326
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/327.gif&w=600&h=915

Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Σχολικής Εφορείας (από το πρακτικό 17 της 28/5/1955 μέχρι το πρακτικό 14 της 14/8/1959).

122 (129)

Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Εφορείας μικτού εξαταξίου Γυμνασίου και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 2/9/1959-10/9/1962

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29x19. Φύλλα 100 χ.αρ. Αγραφα τα 1r και 100ν.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον Πράξεων Σχολικής Εφορείας Γυμνασίου Λευκάδος αρχόμενον από της υπ' αριθμ. 21/2-9-59 μέχρι... [με σφραγίδα]: 100.

Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Σχολικής Εφορείας (από το πρακτικό 21 της 2/9/1959 μέχρι το πρακτικό 19 της 10/9/1962).

123 (131)

Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Εφορείας μικτού εξαταξίου Γυμνασίου και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 29/12/1961-31/12/1962

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29,5x19,5. Φύλλα 80 χ.αρ. Άγραφα τα 30ν-80.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΛΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ.

Περιεχόμενα: Περιλαμβάνει 4 πρακτικά: από πρακτικό 1 της 29/12/1961 μέχρι πρακτικό 4 της 31/12/1962. Υπάρχει και ένα πρακτικό υπ' αρ. 1/16-12-1961 σε αντίγραφο γραφομηχανής καρφιτσωμένο στο εσώφυλλο. Όλα αφορούν την ανέγερση του νέου διδακτηρίου.

124 (130)

Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Εφορείας εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων και Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 29/9/1962-31/12/1965

Κατάστιχο πανόδετο, 34,5x24,5. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφο το 100v.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον πράξεων Σχολικής Εφορείας από 29-9-1962 έως 31-12-1965.

Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Σχολικής Εφορείας από το πρακτικό 20 της 29/9/1962 μέχρι το πρακτικό 73 της 31/12/1965.

125 (133)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας της Σχολικής Εφορείας μικτού εξαταξίου Γυμνασίου, Λυκείου Αρρένων και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 27/8/1960-16/7/1976

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 43x29. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 21ν-100.

Σελ. 327
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/328.gif&w=600&h=915

Στο εξώφυλλο [με σφραγίδα]: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά).

126 (132)

Βιβλίο Ταμείου της Σχολικής Εφορείας μικτού εξαταξίου και μικτού οκταταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 14/4/1940-30/6/1948

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 30,5x19,5. Φύλλα 30 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 26ν-30.

Στο εξώφυλλο [με σφραγίδα]: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

Γυμνάσιον εν Λευκάδι [με σφραγίδα]: 50.

Περιεχόμενα: Βιβλίο ταμείου.

127 (136)

Βιβλίο Επιλογής Υποτρόφων Κληροδοτήματος Χρ. Αντύπα-Κουτρουμπή

26/5/1969

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34,5x25. Σελίδες 120 αριθμημένες με σφραγίδα. Άγραφες οι

6-120.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ.

Περιεχόμενα: Περιλαμβάνει μόνο ένα πρακτικό της 26/5/1969. Το Σχολείο είχε αναλάβει το γραπτό διαγωνισμό για την επιλογή των υποτρόφων του κληροδοτήματος. Μέσα περιέχονται επίσης 1 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ προς το κληροδότημα και 2 πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης όλων των σχετικών με το διαγωνισμό από το Γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Αρρένων προς τον πρόεδρο της επιτροπής του κληροδοτήματος.

Σελ. 328
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/329.gif&w=600&h=915

II. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

128 (23)

Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1865/66-1866/67

Πρόκειται για τους ελέγχους δύο σχολικών ετών, που αποτελούνται από δύο λυτά φύλλα ο καθένας, καρφιτσωμένα.

Αρχίζει με: Ανδρέας Κοντιγούρης και τελειώνει με: Ιωάννης Βαλαωρίτης.

Στο εξώφυλλο από πρόχειρο χαρτί: Ελληνικόν Σχολείον Λευκάδος έτος Σχολικόν 1865-66 Έτος Σχολικόν 1866-67.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος καταγωγής, διαγωγή, επάγγελμα γονέα, βαθμός ετήσιας προόδου (μόνο χαρακτηρισμός «άριστα», «καλώς», «σχεδόν καλώς», «μετρίως» - και όχι αριθμητικώς), αριθμός νέων μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο και παρατηρήσεις που αφορούν τους λόγους της μη εμφάνισης μαθητών στις εξετάσεις (διέκοψαν, ανεξεταστέοι, ασθενούντες κ.λπ.).

Το δεύτερο φύλλο του κάθε διφύλλου καταγράφει τα πιστοποιητικά σπουδών που δόθηκαν στους μαθητές κατά τα αντίστοιχα σχολικά έτη (28 για το 1865/66 και 24 για το 1866/67). Αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του μαθητή, ο τόπος καταγωγής του, το επάγγελμα του γονέα, το είδος του χορηγούμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), ο χρόνος της έκδοσης, ο γενικός ετήσιος μέσος όρος, η υπογραφή του παραλαμβάνοντος, παρατηρήσεις.

129 (13)

Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1867/68-1888/89

Κατάστιχο δερματόδετο, 34.5x22. Σελίδες 392 αριθμημένες. Άγραφες οι 154-392. Αρχίζει με: Σπυρίδων Πήλικας και τελειώνει με: Νικόλαος Α. Ασημακόπουλος.

Στο εξώφυλλο [με κόκκινη μελάνη]: Ελλ. Σχολείον,

[με μαύρη μελάνη]: Βιβλίον ελέγχου των γενικών εξετάσεων από του σχολικού έτους 1867-1868 μέχρι 1889 αριθ. 3.

Σημ.: Το παρόν βιβλίον από του σχολικού έτους 1884-1885 μετονομάζεται κατά το άρθρον 20 του από 11ης Μαΐου 1884 περί εγγραφής και εξετάσεως μαθητών εν τοις εκπαιδευτηρίου; της Μέσης Εκπαιδεύσεως «γενικός έλεγχος της ετήσιας προόδου των μαθητών». Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος καταγωγής, ηλικία, διαγωγή, επάγγελμα γονέα, αριθμός νέων μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο, γενικός ετήσιος μέσος όρος (αριθμητικώς και ολογράφως) και παρατηρήσεις που αφορούν τους λόγους της μη εμφάνισης μαθητών στις εξετάσεις (διέκοψαν, ανεξεταστέοι, ασθενούντες κ.λπ.).

Από του 1868/69 και ετήσιος μέσος όρος κάθε μαθήματος.

Σελ. 329
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/330.gif&w=600&h=915

130 (93)

Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1889/90-1914/15

Κατάστιχο πανόδετο, 44,5x31. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα 191Μ99.

Αρχίζει με: Θεμελής Αριστοτέλης και τελειώνει με: Δίπλα Άννα.

Στο εξώφυλλο: 1889-1915 Γενικός Έλεγχος αποτελέσματος ενιαυσίων εξετάσεων Ελληνικόν Σχολείον.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος καταγωγής, ηλικία, διαγωγή, επάγγελμα γονέα, ετήσιος μέσος όρος κάθε μαθήματος, γενικός ετήσιος μέσος όρος (αριθμητικώς και ολογράφως) και παρατηρήσεις (προήχθη, ανεξεταστέος, απερρίφθη, απεκλείσθη των εξετάσεων κ.λπ.). Στο τέλος κάθε σχολικού έτους συγκεντρωτικός πίνακας ετήσιων αποτελεσμάτων.

131 (89)

Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1915/16-1928/29

Κατάστιχο πανόδετο, 46x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [lr], 138V-200.

Στο δεξιό περιθώριο των φΓ τυπωμένο με σφραγίδα: «Τύποις Α. Π άλλη και Σας - 1404». Αρχίζει με: Αποστόλου Θεοφιλή και τελειώνει με: Φωτεινός Ευθύμ.

Στο εξώφυλλο πάνω από την ετικέτα: ΣΧΟΛAΡΧΕΙΟΝ 1915-29.

Στο εξώφυλλο επί της ετικέτας: 1889-1915 Γενικός Έλεγχος [κ. Σχολάρχην Ελληνικού Σχολείου] Λευκάδα.

1915/1916-1928/1929 Σχολ. Έτος 1915/1916.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, τόπος καταγωγής, ηλικία, διαγωγή, επάγγελμα γονέα, ετήσιος μέσος όρος κάθε μαθήματος, γενικός ετήσιος μέσος όρος (αριθμητικώς και ολογράφως) και παρατηρήσεις (προήχθη, ανεξεταστέος, απερρίφθη, απεκλείσθη των εξετάσεων κ.λπ.). Στο τέλος κάθε σχολικού έτους συγκεντρωτικός πίνακας ετήσιων αποτελεσμάτων.

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

132 (4)

Ειδικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1884/85-1888/89

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 36x23. Σελίδες 192 αριθμημένες. Άγραφες οι 72-192. Αρχίζει με: Ανδρέας Ευστ. Μωραΐτης και τελειώνει με: Νικόλαος Α. Ασημακόπουλος.

Στο εξώφυλλο: Ελληνικόν Σχολείον εν λευκάδι. Ειδικός έλεγχος της προόδου των μαθητών Αριθ. 7 1885-

Σελ. 330
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/331.gif&w=600&h=915

Στην 1η σελίδα: Ειδικός έλεγχος της προόδου των μαθητών του εν Λευκάδι Ελληνικού Σχολείου

Περιέχει σελίδες εκατόν ενενήκοντα και δύο (αριθ. 192) Εν Λευκάδι τη 17 Νοεμβρίου 1884

[Τ.Υ. και σφραγίδα με τίτλο: ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ] Ο Σχολάρχης Δ. Δημητριάδης

Εθεωρήθη Εν Λευκάδι τη 27 Σεπτεμβρίου 1884 Ο εποπτεύων τα προσαρτημένα ελλ. Σχολεία Λευκάδος

Πετρής Ν. Γυμνασιάρχης [τίθεται σφραγίδα με τίτλο: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ].

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, τάξη, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία και απουσίες κάθε μαθήματος, γενικός ετήσιος μέσος όρος, παρατηρήσεις (κυριότατα, ποιοι και για ποιο λόγο αποκλείονται των εξετάσεων, ποιοι προάγονται, ποιοι παραπέμπονται και ποιοι απορρίπτονται). Η βαθμολογία και οι απουσίες αναγράφονται ως εξής: 1) μέχρι τέλους Νοεμβρίου. 2) Βαθμός προόδου κατά τας χειμερινάς εξετάσεις και αριθμός απουσιών από 1 Δβρίου μέχρι τέλους Ιανουαρίου, 3) Από των χειμερινών εξετάσεων μέχρι τέλους Απριλίου και 4) Βαθμός προόδου κατά τας γενικάς εξετάσεις. Στο τέλος κάθε μίας από τις τέσσερις αυτές ενότητες εξάγεται ο ολικός βαθμός των μαθημάτων της ενότητας και στο τέλος από τους επί μέρους αυτούς μέσους όρους προκύπτει ο γενικός ετήσιος μέσος όρος.

133 (94)

Ειδικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1888/89-1909/1910

Κατάστιχο πανόδετο, 44x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 159 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r], 156r-159.

Αρχίζει με: θεμελής Αριστοτέλης και τελειώνει με: Αικατερίνη Μπουρνιά.

Στο εξώφυλλο: Ελληνικόν Σχολείον ειδικός έλεγχος των μαθητών του ενταύθα ελληνικού Σχολείου Από του Σχολ. έτους 1889 μέχρι του 1908-1909.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων, μέσος όρος), παρατηρήσεις (προήχθη, απερρίφθη, μετεξεταστέος, απεκλείσθη των εξετάσεων κ.λπ.). Κάτω από τη στήλη του κάθε μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων.

134 (95)

Ειδικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1909/1910-1928/29

Κατάστιχο πανόδετο, 47x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 197 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [Γ], 182v-97.

Στο μπροστινό εσωτερικό του δεσίματος επικολλημένη κυκλική ετικέτα που έχει τυπωμένα σε πράσινο φόντο: 1. στον εξωτερικό κύκλο: ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΛΩΝ, 2. στον εσωτερικό κύκλο: ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1870, 3. στο κέντρο με μεγαλύτερα στοιχεία: ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ ΑΘΗΝΑΙ.

Σελ. 331
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/332.gif&w=600&h=915

Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Από του Σχολ. Έτους 1907-1929.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων, μέσος όρος), παρατηρήσεις (προήχθη, απερρίφθη, μετεξεταστέος, απεκλείσθη των εξετάσεων κ.λπ.). Κάτω από τη στήλη του κάθε μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων.

3. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

135 (24)

Βιβλίο Πράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 10/6/1868-15/9/1912

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 33,5x21,5. Σελίδες 368 αριθμημένες. Οι 336-356 έχουν αριθμηθεί κατά λάθος δύο φορές. Οι σ. 360-366 έχουν κοπεί. Άρα, ο πραγματικός αριθμός των σελίδων είναι: 368+20-6=382. Νέα ορθή αρίθμηση από 336-382 δική μου. Άγραφες οι 359-368 (=379-382 νέα αρίθμηση).

Στο εξώφυλλο: Ελλ. Σχολείον βιβλίον Πρακτικών εν γένει Ιούνιος 1868 αριθ. 5. Περιεχόμενα: Πρακτικά του Συλλόγου και του Διευθυντή.

136 (25)

Βιβλίο Πράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 27/5/1913-24/6/1925

Κατάστιχο πανόδετο, 31x22. Σελίδες 120 αριθμημένες. Άγραφες οι 2 και 100. Στο εξώφυλλο: βιβλίον Πρακτικών εν γένει αριθ. 6 Ελλ. Σχολείον.

Περιεχόμενα: Πρακτικά του Συλλόγου και του Διευθυντή.

137 (9)

Βιβλίο Πράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 27/6/1925-15/3/1930

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 33,5x23. Σελίδες 74 αριθμημένες. Αγραφη η 74.

Στο εξώφυλλο: βιβλίον Πρακτικών ελληνικού Σχολείου Σχολ. Έτος 1925 27/6/1925-15/3/1930.

Περιεχόμενα: Πρακτικά του Συλλόγου και του Διευθυντή. Εκτός των συνηθισμένων, περιέχει και πρακτικά, με τα οποία ο Σύλλογος επιλέγει τα διδακτικά βιβλία που θα διδαχτούν στο Σχολείο, καθώς και πρακτικά παράδοσης και παραλαβής των Διευθυντών του Ελληνικού Σχολείου και του Γυμνασίου (το 1929 το Ελληνικό Σχολείο καταργείται και τα υπάρχοντά του περιέρχονται στο Γυμνάσιο Λευκάδος).

Σελ. 332
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/333.gif&w=600&h=915

4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

138 (5)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 10/1/188714/2/1905

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34,5x22. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Φύλλα 115 χ.αρ. Άγραφα τα 1r-2Γ . Επί πλέον, μέσα υπάρχει και ένα ένθετο από 10 συρραμμένα φύλλα, που χρησιμοποιήθηκε ως πρωτόκολλο από 17/5/1905-1/8/1905 και στο οποίο πρωτοκολλήθηκαν συνολικά 4 έγγραφα. Άγραφα τα 1r-2Γ, 4ν-10.

Στο εξώφυλλο: Ελληνικόν Σχολείον εν Λευκάδι Πρωτόκολλον, [από κάτω με άλλο χέρι και άλλη μελάνη]: 1887-1905.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Εκτενείς περιλήψεις εισερχομένων και εξερχομένων.

139 (8)

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 2/1/1929- 7/9/1929

Φύλλα (κόλλες αναφοράς) συρραμμένα και επενδυμένα με σκληρό χαρτί, 29x20. Φύλλα 15 χ.αρ. Άγραφα τα 8Γ-15.

Στο φ. 1r σφραγίδα με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ [στον εξωτερικό κύκλο], ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [στον εσωτερικό κύκλο] και στο κέντρο η κεφαλή της Αθηνάς με περικεφαλαία.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον αλληλογραφίας <από 1η Ιανουαρίου 1929> Ελλ. Σχολείον. Περιεχόμενα: Αντίγραφα των εξερχομένων εγγράφων.

5. ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ

140 (11)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1867/68

Κατάστιχο από πρόχειρα συρραμμένα λευκά φύλλα 29,5x21. Φύλλα 6 συρραμμένα και χ.αρ. Άγραφα τα 1r-2r, 4ν-6.

Αρχίζει με: Δημήτριος Καββαδίας και τελειώνει με: Ανδρέας Βρυώνης. Στο εξώφυλλο [=φ. 1r]: αριθμός 5 - στοιχείον Ε'.

Μαθητολόγιον του Σχολαρχείου Λευκάδος του έτους 1867-68 τη 4η Σεπτεμβρίου ήρξατο η εγγραφή των μαθητών.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης, τόπος διαμονής, ηλικία, θρήσκευμα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, τίτλος εγγραφής, επάγγελμα γονέα, υπογραφή γονέων ή κηδεμόνων εγγυωμένων δι' αυτής την επιμέλειαν και καλήν διαγωγήν, παρατηρήσεις, όπου αναγράφονται τα εκπαιδευτικά τέλη που πλήρωσε ο κάθε μαθητής.

Σελ. 333
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/334.gif&w=600&h=915

141 (62)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1868/69-1889/90

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 29,5x21. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Σελίδες 392 αριθμημένες. Άγραφες οι 1-2, 118-392.

Αρχίζει με: Αθανάσιος Κ. Δρίβας και τελειώνει με: Βασίλειος Α. Σκυριανός.

Στην 1η σελίδα: Γενικόν μαθητολόγιον του εν Λευκάδι Ελληνικού Σχολείου περιέχον σελίδες τριακοσίας ενενηκοντα δύο (αριθ. 392) Εν Λευκάδι τη 17η Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας Γυμνασιάρχης [Τ.Υ. και σφραγίδα με επιγραφή: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ].

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης, τόπος διαμονής, ηλικία, θρήσκευμα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, τίτλος εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, επάγγελμα γονέα, υπογραφή γονέων ή κηδεμόνων εγγυωμένων δι' αυτής την επιμέλειαν και καλήν διαγωγήν, παρατηρήσεις, όπου (μόνο για 1868/69) αναγράφονται τα εκπαιδευτικά τέλη που πλήρωσε ο κάθε μαθητής και ποιοι απαλλάσσονται από αυτά ή έχουν μειώσεις.

142 (70)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1889/90-1903/04

Κατάστιχο πανόδετο, 43x30. Φύλλα 1 χ.αρ. + 237 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα

233ν-237.

Από φ. 22Γ-233Γ (σχολικά έτη 1892/93-1903/04) στη στήλη «Χρονολογία διπλοτύπου» επικολλώνται χαρτόσημα πληρωμής εκπαιδευτικών τελών για κάθε μαθητή. Αρχίζει με: Δημήτριος Γ. Στεφανίτσης και τελειώνει με: Κωνσταντίνος I. Δυοβουνιώτης.

Στο εξώφυλλο: Ελληνικόν Σχολείον εν Λευκάδι Γενικόν Μαθητολόγιον εν Λευκάδι τη 4η Σεπτεμβρίου 1889 1889-1904.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, είδος τίτλου εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, ημερομηνία διπλοτύπου πληρωμής των εκπαιδευτικών τελών, όνομα εισπράκτορα, παρατηρήσεις (ελάχιστες, κυρίως ποιοι διέκοψαν). Στη στήλη «τεκμήριον εγγραφής», όπου αναγράφεται ο τίτλος του Σχολείου, βάσει του οποίου εγγράφονται, μπορεί να δει κανείς τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία της εποχής (Τρύφου, Φύσσα κ.λπ.), καθώς και τα άλλα Ελληνικά Σχολεία που υπάρχουν την εποχή αυτή στη Λευκάδα (Καρυά, Άγιο Πέτρο) και στη γειτονική Ακαρνανία (Βόνιτσα, Πάλαιρο, Μύτικα).

Στη στήλη «αριθμός διπλοτύπου της εγγραφής» επικολλώνται τα σχετικά χαρτόσημα (τα οποία πληρώνει ο μαθητής για την εγγραφή του) και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Σχολείου (1 χαρτ. x 20 δρχ. + 1 χαρτ. x 15 δρχ. τα σχολικά έτη 1892/93-1894/95 και 1 χαρτ. x 2 δρχ. + 1 χαρτ. x 2 δρχ. τα σχολικά έτη 1895/96-1903/04).

Σελ. 334
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/335.gif&w=600&h=915

143 (92)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1904/05-1916/17

Κατάστιχο πανόδετο 44x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 249 αριθμημένα με σφραγίδα + 4 πρόσθετα, αριθμημένα με το χέρι 250-256. Άγραφα τα 254ν-256.

Από φ. 1r-254Γ (σχολικά έτη 1904/05-1916/17) στη στήλη «εκπαιδευτικά τέλη» επικολλώνται χαρτόσημα πληρωμής εκπαιδευτικών τελών για κάθε μαθητή, 1 χαρτ. x 2 δρχ. για κάθε εξάμηνο ο μαθητής.

Αρχίζει με: Χρίστος Βερροιώτης και τελειώνει με: Δημήτριος Στραγαλινός.

Στο εξώφυλλο: Ελληνικόν Σχολείον εν Λευκάδι Μαθητολόγιον εν Λευκάδι τη 15η Σεπτεμβρίου 1904 1904-1916-17.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, είδος τίτλου εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, εκπαιδευτικά τέλη α' και β' εξαμήνου (βλ. ανωτέρω), παρατηρήσεις (ελάχιστες, κυρίως ποιοι διέκοψαν).

144 (91)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1917/18-1927/28

Κατάστιχο πανόδετο, 46,5x31,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 249 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα

τα [11, 247ν-249.

Στα φ. 1r-67r (σχολικά έτη 1917/18-1919/20) επικολλώνται χαρτόσημα (πληρωμής εκπαιδευτικών τελών) για κάθε μαθητή. Η τιμή των χαρτοσήμων ποικίλλει από έτος σε έτος. Στα φ. 68r-247r (σχολικά έτη 1920/21-1927/28) δεν επικολλώνται χαρτόσημα, αλλά αναγράφεται ο αριθμός των αποδείξεων πληρωμής των εκπαιδευτικών τελών. Αρχίζει με: Σπυρίδων Κουνιάκης και τελειώνει με: Φραγκόπουλος Ιωάν. Παναγιώτης.

Στο εξώφυλλο: Μαθητολόγιον κ. σχολάρχην ελλην. σχολείου εις Λευκάδα Σχολ. Έτος 1917-1927-28.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, είδος τίτλου εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, εκπαιδευτικά τέλη α' και β' εξαμήνου και (από 1926/27-1927/28) α', β', γ τριμήνου (βλ. ανωτέρω), παρατηρήσεις (ποιοι απαλλάσσονται από τα εκπαιδευτικά τέλη ή έχουν μειώσεις).

145 (90)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1928/29

Φύλλα έντυπου Μαθητολογίου συρραμμένα χωρίς εξώφυλλο, 42,5x30,5. Φύλλα 14 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα 1r, 9ν-14.

Αρχίζει με: Μαυροκέφαλος Γερασ. Αναστάσιος και τελειώνει με: Πετρίτης Μ. Θεόδωρος. Στο φ. Γ με κόκκινη μελάνη: Ελληνικόν Σχολείον από του 1928-1929.

Σελ. 335
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/336.gif&w=600&h=915

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), τόπος εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και αριθμός Μητρώου, ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, είδος τίτλου εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, εκπαιδευτικά τέλη α', β', γ' τριμήνου, παρατηρήσεις (κυρίως, ποιοι εξαιρούνται από τα εκπαιδευτικά τέλη ή έχουν μειώσεις).

6. ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή ΣΠΟΥΔΗΣ (Για τα έτη 1865/66-1866/67 βλ. ανωτέρω, α.α. 128/23)

146 (10α)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 27/6/18665/7/1868

Κατάστιχο από πρόχειρα συρραμμένα φύλλα χωρίς εξώφυλλο, 29,5x21. Φύλλα 1 αριθμημένο + 5 χ.αρ. Άγραφο το 1ν.

Στο φ. 1r: Ελληνικόν Σχολείον λευκάδος Βιβλίον πιστοποιητικών σπουδής αρχόμενον από της 27 Ιουνίου 1866 εν ω σημειούνται και αι εισπράξεις Εν λευκάδι τη 1η Οκτωβρίου 1866, εξ.

Περιεχόμενα: Καταγράφονται συγκεντρωτικά κατά έτος οι εισπράξεις από την έκδοση των σχολικών τίτλων (απολυτηρίων, ενδεικτικών, αποδεικτικών) και όχι τα στοιχεία του αιτούντος το πιστοποιητικό, όπως στα κανονικά βιβλία πιστοποιητικών σπουδών.

147 (10)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 17/6/186830/7/1892

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 33,5x22. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Σελίδες 384 αριθμημένες. Άγραφες οι σ. 102-384.

Αρχίζει με: Άγγελος Τυπάλδος και τελειώνει με: Απόστολος Ζαβιτσάνος.

Στο εξώφυλλο [μεταγενέστερη γραφή]: Ελλ. Σχολείον, [παλιότερη γραφή]: Βιβλίον πιστοποιητικών σπουδής Ιούνιος 1868-1892 αριθμ. 2.

Περιεχόμενα: Ονοματεπώνυμο, τόπος καταγωγής (πόλη, χωριό), ηλικία, επάγγελμα γονέα, είδος του εκδιδόμενου τίτλου (= ενδεικτικό ή απολυτήριο ή αποδεικτικό), χρόνος έκδοσης, γενικός ετήσιος βαθμός, διαγωγή, υπογραφή του παραλαμβάνοντος τον τίτλο και αριθμός του διπλοτύπου που πλήρωσε για τα έξοδα της έκδοσης του τίτλου.

148 (96)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 15/9/18925/10/1929

Σελ. 336
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/337.gif&w=600&h=915

Κατάστιχο πανόδετο, 45x30. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα

[1r], 181ν-199.

Αρχίζει με: Δεσύλας Επαμεινώνδας και τελειώνει με: Κουνιάκης Διονύσιος.

Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 15-9-1892 -5-10-1929.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός χορηγούμενου τίτλου, ονοματεπώνυμο μαθητή, τόπος καταγωγής, ηλικία, επάγγελμα γονέα, είδος του εκδιδόμενου τίτλου (= ενδεικτικό ή απολυτήριο ή αποδεικτικό), τάξη, ημερομηνία έκδοσης, γενικός ετήσιος βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), διαγωγή, σημειώσεις (σποραδικά ο αριθμός Μαθητολογίου και πάντα το ποσό του τέλους χαρτοσήμου), υπογραφή του παραλαμβάνοντος.

149 (96α)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 4/10/192827/11/1930

Κατάστιχο πανόδετο, 43x31. Φύλλα 1 χ.αρ. + 99 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα

[1r], 7v. 8r, 9v-99.

Αρχίζει με: Ρεκατσίνας Χαρ. Γεράσιμος και τελειώνει με: Βεργίνης Σπ. Ευάγγελος.

Στο εξώφυλλο: Ελληνικόν Σχολείον Βιβλίον πιστοποιητικών Σπουδής 4/10/1928-12/9/1929.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός χορηγούμενου τίτλου, ονοματεπώνυμο μαθητή, τόπος καταγωγής, ηλικία, επάγγελμα γονέα, είδος του εκδιδόμενου τίτλου (= ενδεικτικό ή απολυτήριο ή αποδεικτικό), τάξη, ημερομηνία έκδοσης, γενικός ετήσιος βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), διαγωγή, αριθμός απουσιών (δεν συμπληρώνεται), σημειώσεις (σημειώνονται τρεις αριθμοί, προφανώς τα ποσά πληρωμής των εκπαιδευτικών τελών), υπογραφή του παραλαμβάνοντος.

7. ΔΙΑΦΟΡΑ 150 (102)

Βιβλίο Εισπράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1868/69-1/7/1889

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 34,5x22. Σελίδες 392 αριθμημένες. Άγραφες οι 77-392.

Στο εξώφυλλο: βιβλίον των εν γένει εισπράξεων Ιούνιος 1868 Αριθ. 4. Στο φ. 1r: βιβλίον εισπράξεων του εν Λευκάδι ελληνικού σχολείου περιέχον σελίδας τριακοσίας ενενήκοντα δύο (αριθ. 392) Εν Λευκάδι τη 17 Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας Γυμνασιάρχης [T.Υ. και σφραγίδα: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ] αριθ. 4.

Περιεχόμενα: Οι εισπράξεις από εγγραφές και έκδοση τίτλων (ενδεικτικών, απολυτηρίων, αποδεικτικών).

Σελ. 337
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/338.gif&w=600&h=915

151 (88)

Βιβλίο Μηνιαίας Μισθοδοσίας Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1/4/1924-

31/12/1929

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 36x31. Φύλλα 102 χ.αρ. Άγραφα τα Γ, 18Γ-102.

Στο εξώφυλλο: βιβλίον καταστάσεως των Δημοσίων υπαλλήλων - του προσωπικού του εν

Λευκάδι Ελλην. Σχολείου.

Περιεχόμενα: Μηνιαία μισθοδοσία του διδακτικού και λοιπού προσωπικού του Σχολείου και, συγκεκριμένα: ονοματεπώνυμο, αριθμός εγγράφου κοινοποιήσεως διορισμού ή προαγωγής, μηνιαίος μισθός και τακτικά επιδόματα, έκτακτα επιδόματα, σύνολο μισθού, κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και υπέρ τρίτων, καθαρό ποσό πληρωτέο στο δικαιούχο.

Σελ. 338
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 319
  

  Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 1937/38-1948/49.

  Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός του χορηγούμενου τίτλου, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής, η ηλικία, το επάγγελμα του πατέρα του, το είδος του εκδιδόμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), η διαγωγή, ο αριθμός απουσιών (δεν σημειώνεται), άλλες σημειώσεις (δεν συμπληρώνονται), η υπογραφή παραλαμβάνοντος (δεν υπογράφει).

  Στα φ. 154ν"155Γ περιλαμβάνονται 15 τίτλοι των «κατ' ιδίαν διδαχθέντων» του έτους 1941-42.

  100 (104)

  Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 12/3/1949-13/10/1958

  Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 40x30. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 200ν.

  Αρχίζει με: Λαλαφράγκος Χρ. Ζώης και τελειώνει με: Τζεφριός Δημήτριος Γεωργίου.

  Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 1948-49 ΜΕΧΡΙ 1958.

  Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός του χορηγούμενου τίτλου, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής, η ηλικία, το επάγγελμα του πατέρα του, το είδος του εκδιδόμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), η διαγωγή, ο αριθμός απουσιών (δεν σημειώνεται), άλλες σημειώσεις (δεν συμπληρώνονται), η υπογραφή παραλαμβάνοντος (δεν υπογράφει).

  101 (105)

  Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών οκταταξίου και εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 13/10/1958-2/9/1960

  Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29x22. Φύλλα 112 χ.αρ. Άγραφα τα 49ν-112.

  Αρχίζει με: Στεργιόπουλος Γεώργιος Ιωάννου και τελειώνει με: Κίτσου Νίκη Ιωάννου.

  Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ.

  Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται το όνομα του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής του (πόλη ή χωριό), η ηλικία του, το επάγγελμα του πατέρα του, το είδος του εκδιδόμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), η τάξη του, ο βαθμός του (αριθμητικώς και ολογράφως), η διαγωγή του, παρατηρήσεις και η υπογραφή παραλαμβάνοντος.