Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 327-346 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/327.gif&w=600&h=915

Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Σχολικής Εφορείας (από το πρακτικό 17 της 28/5/1955 μέχρι το πρακτικό 14 της 14/8/1959).

122 (129)

Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Εφορείας μικτού εξαταξίου Γυμνασίου και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 2/9/1959-10/9/1962

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29x19. Φύλλα 100 χ.αρ. Αγραφα τα 1r και 100ν.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον Πράξεων Σχολικής Εφορείας Γυμνασίου Λευκάδος αρχόμενον από της υπ' αριθμ. 21/2-9-59 μέχρι... [με σφραγίδα]: 100.

Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Σχολικής Εφορείας (από το πρακτικό 21 της 2/9/1959 μέχρι το πρακτικό 19 της 10/9/1962).

123 (131)

Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Εφορείας μικτού εξαταξίου Γυμνασίου και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 29/12/1961-31/12/1962

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29,5x19,5. Φύλλα 80 χ.αρ. Άγραφα τα 30ν-80.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΛΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ.

Περιεχόμενα: Περιλαμβάνει 4 πρακτικά: από πρακτικό 1 της 29/12/1961 μέχρι πρακτικό 4 της 31/12/1962. Υπάρχει και ένα πρακτικό υπ' αρ. 1/16-12-1961 σε αντίγραφο γραφομηχανής καρφιτσωμένο στο εσώφυλλο. Όλα αφορούν την ανέγερση του νέου διδακτηρίου.

124 (130)

Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Εφορείας εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων και Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 29/9/1962-31/12/1965

Κατάστιχο πανόδετο, 34,5x24,5. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφο το 100v.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον πράξεων Σχολικής Εφορείας από 29-9-1962 έως 31-12-1965.

Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Σχολικής Εφορείας από το πρακτικό 20 της 29/9/1962 μέχρι το πρακτικό 73 της 31/12/1965.

125 (133)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας της Σχολικής Εφορείας μικτού εξαταξίου Γυμνασίου, Λυκείου Αρρένων και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 27/8/1960-16/7/1976

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 43x29. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 21ν-100.

Σελ. 327
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/328.gif&w=600&h=915

Στο εξώφυλλο [με σφραγίδα]: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά).

126 (132)

Βιβλίο Ταμείου της Σχολικής Εφορείας μικτού εξαταξίου και μικτού οκταταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 14/4/1940-30/6/1948

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 30,5x19,5. Φύλλα 30 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 26ν-30.

Στο εξώφυλλο [με σφραγίδα]: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

Γυμνάσιον εν Λευκάδι [με σφραγίδα]: 50.

Περιεχόμενα: Βιβλίο ταμείου.

127 (136)

Βιβλίο Επιλογής Υποτρόφων Κληροδοτήματος Χρ. Αντύπα-Κουτρουμπή

26/5/1969

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34,5x25. Σελίδες 120 αριθμημένες με σφραγίδα. Άγραφες οι

6-120.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ.

Περιεχόμενα: Περιλαμβάνει μόνο ένα πρακτικό της 26/5/1969. Το Σχολείο είχε αναλάβει το γραπτό διαγωνισμό για την επιλογή των υποτρόφων του κληροδοτήματος. Μέσα περιέχονται επίσης 1 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ προς το κληροδότημα και 2 πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης όλων των σχετικών με το διαγωνισμό από το Γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Αρρένων προς τον πρόεδρο της επιτροπής του κληροδοτήματος.

Σελ. 328
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/329.gif&w=600&h=915

II. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

128 (23)

Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1865/66-1866/67

Πρόκειται για τους ελέγχους δύο σχολικών ετών, που αποτελούνται από δύο λυτά φύλλα ο καθένας, καρφιτσωμένα.

Αρχίζει με: Ανδρέας Κοντιγούρης και τελειώνει με: Ιωάννης Βαλαωρίτης.

Στο εξώφυλλο από πρόχειρο χαρτί: Ελληνικόν Σχολείον Λευκάδος έτος Σχολικόν 1865-66 Έτος Σχολικόν 1866-67.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος καταγωγής, διαγωγή, επάγγελμα γονέα, βαθμός ετήσιας προόδου (μόνο χαρακτηρισμός «άριστα», «καλώς», «σχεδόν καλώς», «μετρίως» - και όχι αριθμητικώς), αριθμός νέων μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο και παρατηρήσεις που αφορούν τους λόγους της μη εμφάνισης μαθητών στις εξετάσεις (διέκοψαν, ανεξεταστέοι, ασθενούντες κ.λπ.).

Το δεύτερο φύλλο του κάθε διφύλλου καταγράφει τα πιστοποιητικά σπουδών που δόθηκαν στους μαθητές κατά τα αντίστοιχα σχολικά έτη (28 για το 1865/66 και 24 για το 1866/67). Αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του μαθητή, ο τόπος καταγωγής του, το επάγγελμα του γονέα, το είδος του χορηγούμενου τίτλου (ενδεικτικό, απολυτήριο), ο χρόνος της έκδοσης, ο γενικός ετήσιος μέσος όρος, η υπογραφή του παραλαμβάνοντος, παρατηρήσεις.

129 (13)

Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1867/68-1888/89

Κατάστιχο δερματόδετο, 34.5x22. Σελίδες 392 αριθμημένες. Άγραφες οι 154-392. Αρχίζει με: Σπυρίδων Πήλικας και τελειώνει με: Νικόλαος Α. Ασημακόπουλος.

Στο εξώφυλλο [με κόκκινη μελάνη]: Ελλ. Σχολείον,

[με μαύρη μελάνη]: Βιβλίον ελέγχου των γενικών εξετάσεων από του σχολικού έτους 1867-1868 μέχρι 1889 αριθ. 3.

Σημ.: Το παρόν βιβλίον από του σχολικού έτους 1884-1885 μετονομάζεται κατά το άρθρον 20 του από 11ης Μαΐου 1884 περί εγγραφής και εξετάσεως μαθητών εν τοις εκπαιδευτηρίου; της Μέσης Εκπαιδεύσεως «γενικός έλεγχος της ετήσιας προόδου των μαθητών». Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος καταγωγής, ηλικία, διαγωγή, επάγγελμα γονέα, αριθμός νέων μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο, γενικός ετήσιος μέσος όρος (αριθμητικώς και ολογράφως) και παρατηρήσεις που αφορούν τους λόγους της μη εμφάνισης μαθητών στις εξετάσεις (διέκοψαν, ανεξεταστέοι, ασθενούντες κ.λπ.).

Από του 1868/69 και ετήσιος μέσος όρος κάθε μαθήματος.

Σελ. 329
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/330.gif&w=600&h=915

130 (93)

Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1889/90-1914/15

Κατάστιχο πανόδετο, 44,5x31. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα 191Μ99.

Αρχίζει με: Θεμελής Αριστοτέλης και τελειώνει με: Δίπλα Άννα.

Στο εξώφυλλο: 1889-1915 Γενικός Έλεγχος αποτελέσματος ενιαυσίων εξετάσεων Ελληνικόν Σχολείον.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος καταγωγής, ηλικία, διαγωγή, επάγγελμα γονέα, ετήσιος μέσος όρος κάθε μαθήματος, γενικός ετήσιος μέσος όρος (αριθμητικώς και ολογράφως) και παρατηρήσεις (προήχθη, ανεξεταστέος, απερρίφθη, απεκλείσθη των εξετάσεων κ.λπ.). Στο τέλος κάθε σχολικού έτους συγκεντρωτικός πίνακας ετήσιων αποτελεσμάτων.

131 (89)

Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1915/16-1928/29

Κατάστιχο πανόδετο, 46x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [lr], 138V-200.

Στο δεξιό περιθώριο των φΓ τυπωμένο με σφραγίδα: «Τύποις Α. Π άλλη και Σας - 1404». Αρχίζει με: Αποστόλου Θεοφιλή και τελειώνει με: Φωτεινός Ευθύμ.

Στο εξώφυλλο πάνω από την ετικέτα: ΣΧΟΛAΡΧΕΙΟΝ 1915-29.

Στο εξώφυλλο επί της ετικέτας: 1889-1915 Γενικός Έλεγχος [κ. Σχολάρχην Ελληνικού Σχολείου] Λευκάδα.

1915/1916-1928/1929 Σχολ. Έτος 1915/1916.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, τόπος καταγωγής, ηλικία, διαγωγή, επάγγελμα γονέα, ετήσιος μέσος όρος κάθε μαθήματος, γενικός ετήσιος μέσος όρος (αριθμητικώς και ολογράφως) και παρατηρήσεις (προήχθη, ανεξεταστέος, απερρίφθη, απεκλείσθη των εξετάσεων κ.λπ.). Στο τέλος κάθε σχολικού έτους συγκεντρωτικός πίνακας ετήσιων αποτελεσμάτων.

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

132 (4)

Ειδικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1884/85-1888/89

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 36x23. Σελίδες 192 αριθμημένες. Άγραφες οι 72-192. Αρχίζει με: Ανδρέας Ευστ. Μωραΐτης και τελειώνει με: Νικόλαος Α. Ασημακόπουλος.

Στο εξώφυλλο: Ελληνικόν Σχολείον εν λευκάδι. Ειδικός έλεγχος της προόδου των μαθητών Αριθ. 7 1885-

Σελ. 330
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/331.gif&w=600&h=915

Στην 1η σελίδα: Ειδικός έλεγχος της προόδου των μαθητών του εν Λευκάδι Ελληνικού Σχολείου

Περιέχει σελίδες εκατόν ενενήκοντα και δύο (αριθ. 192) Εν Λευκάδι τη 17 Νοεμβρίου 1884

[Τ.Υ. και σφραγίδα με τίτλο: ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ] Ο Σχολάρχης Δ. Δημητριάδης

Εθεωρήθη Εν Λευκάδι τη 27 Σεπτεμβρίου 1884 Ο εποπτεύων τα προσαρτημένα ελλ. Σχολεία Λευκάδος

Πετρής Ν. Γυμνασιάρχης [τίθεται σφραγίδα με τίτλο: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ].

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, τάξη, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία και απουσίες κάθε μαθήματος, γενικός ετήσιος μέσος όρος, παρατηρήσεις (κυριότατα, ποιοι και για ποιο λόγο αποκλείονται των εξετάσεων, ποιοι προάγονται, ποιοι παραπέμπονται και ποιοι απορρίπτονται). Η βαθμολογία και οι απουσίες αναγράφονται ως εξής: 1) μέχρι τέλους Νοεμβρίου. 2) Βαθμός προόδου κατά τας χειμερινάς εξετάσεις και αριθμός απουσιών από 1 Δβρίου μέχρι τέλους Ιανουαρίου, 3) Από των χειμερινών εξετάσεων μέχρι τέλους Απριλίου και 4) Βαθμός προόδου κατά τας γενικάς εξετάσεις. Στο τέλος κάθε μίας από τις τέσσερις αυτές ενότητες εξάγεται ο ολικός βαθμός των μαθημάτων της ενότητας και στο τέλος από τους επί μέρους αυτούς μέσους όρους προκύπτει ο γενικός ετήσιος μέσος όρος.

133 (94)

Ειδικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1888/89-1909/1910

Κατάστιχο πανόδετο, 44x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 159 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r], 156r-159.

Αρχίζει με: θεμελής Αριστοτέλης και τελειώνει με: Αικατερίνη Μπουρνιά.

Στο εξώφυλλο: Ελληνικόν Σχολείον ειδικός έλεγχος των μαθητών του ενταύθα ελληνικού Σχολείου Από του Σχολ. έτους 1889 μέχρι του 1908-1909.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων, μέσος όρος), παρατηρήσεις (προήχθη, απερρίφθη, μετεξεταστέος, απεκλείσθη των εξετάσεων κ.λπ.). Κάτω από τη στήλη του κάθε μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων.

134 (95)

Ειδικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1909/1910-1928/29

Κατάστιχο πανόδετο, 47x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 197 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [Γ], 182v-97.

Στο μπροστινό εσωτερικό του δεσίματος επικολλημένη κυκλική ετικέτα που έχει τυπωμένα σε πράσινο φόντο: 1. στον εξωτερικό κύκλο: ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΛΩΝ, 2. στον εσωτερικό κύκλο: ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1870, 3. στο κέντρο με μεγαλύτερα στοιχεία: ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ ΑΘΗΝΑΙ.

Σελ. 331
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/332.gif&w=600&h=915

Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Από του Σχολ. Έτους 1907-1929.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων, μέσος όρος), παρατηρήσεις (προήχθη, απερρίφθη, μετεξεταστέος, απεκλείσθη των εξετάσεων κ.λπ.). Κάτω από τη στήλη του κάθε μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων.

3. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

135 (24)

Βιβλίο Πράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 10/6/1868-15/9/1912

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 33,5x21,5. Σελίδες 368 αριθμημένες. Οι 336-356 έχουν αριθμηθεί κατά λάθος δύο φορές. Οι σ. 360-366 έχουν κοπεί. Άρα, ο πραγματικός αριθμός των σελίδων είναι: 368+20-6=382. Νέα ορθή αρίθμηση από 336-382 δική μου. Άγραφες οι 359-368 (=379-382 νέα αρίθμηση).

Στο εξώφυλλο: Ελλ. Σχολείον βιβλίον Πρακτικών εν γένει Ιούνιος 1868 αριθ. 5. Περιεχόμενα: Πρακτικά του Συλλόγου και του Διευθυντή.

136 (25)

Βιβλίο Πράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 27/5/1913-24/6/1925

Κατάστιχο πανόδετο, 31x22. Σελίδες 120 αριθμημένες. Άγραφες οι 2 και 100. Στο εξώφυλλο: βιβλίον Πρακτικών εν γένει αριθ. 6 Ελλ. Σχολείον.

Περιεχόμενα: Πρακτικά του Συλλόγου και του Διευθυντή.

137 (9)

Βιβλίο Πράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 27/6/1925-15/3/1930

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 33,5x23. Σελίδες 74 αριθμημένες. Αγραφη η 74.

Στο εξώφυλλο: βιβλίον Πρακτικών ελληνικού Σχολείου Σχολ. Έτος 1925 27/6/1925-15/3/1930.

Περιεχόμενα: Πρακτικά του Συλλόγου και του Διευθυντή. Εκτός των συνηθισμένων, περιέχει και πρακτικά, με τα οποία ο Σύλλογος επιλέγει τα διδακτικά βιβλία που θα διδαχτούν στο Σχολείο, καθώς και πρακτικά παράδοσης και παραλαβής των Διευθυντών του Ελληνικού Σχολείου και του Γυμνασίου (το 1929 το Ελληνικό Σχολείο καταργείται και τα υπάρχοντά του περιέρχονται στο Γυμνάσιο Λευκάδος).

Σελ. 332
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/333.gif&w=600&h=915

4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

138 (5)

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 10/1/188714/2/1905

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34,5x22. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Φύλλα 115 χ.αρ. Άγραφα τα 1r-2Γ . Επί πλέον, μέσα υπάρχει και ένα ένθετο από 10 συρραμμένα φύλλα, που χρησιμοποιήθηκε ως πρωτόκολλο από 17/5/1905-1/8/1905 και στο οποίο πρωτοκολλήθηκαν συνολικά 4 έγγραφα. Άγραφα τα 1r-2Γ, 4ν-10.

Στο εξώφυλλο: Ελληνικόν Σχολείον εν Λευκάδι Πρωτόκολλον, [από κάτω με άλλο χέρι και άλλη μελάνη]: 1887-1905.

Περιεχόμενα: Κλασικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας εισερχομένων (αριστερά) και εξερχομένων (δεξιά). Εκτενείς περιλήψεις εισερχομένων και εξερχομένων.

139 (8)

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 2/1/1929- 7/9/1929

Φύλλα (κόλλες αναφοράς) συρραμμένα και επενδυμένα με σκληρό χαρτί, 29x20. Φύλλα 15 χ.αρ. Άγραφα τα 8Γ-15.

Στο φ. 1r σφραγίδα με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ [στον εξωτερικό κύκλο], ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [στον εσωτερικό κύκλο] και στο κέντρο η κεφαλή της Αθηνάς με περικεφαλαία.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον αλληλογραφίας <από 1η Ιανουαρίου 1929> Ελλ. Σχολείον. Περιεχόμενα: Αντίγραφα των εξερχομένων εγγράφων.

5. ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ

140 (11)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1867/68

Κατάστιχο από πρόχειρα συρραμμένα λευκά φύλλα 29,5x21. Φύλλα 6 συρραμμένα και χ.αρ. Άγραφα τα 1r-2r, 4ν-6.

Αρχίζει με: Δημήτριος Καββαδίας και τελειώνει με: Ανδρέας Βρυώνης. Στο εξώφυλλο [=φ. 1r]: αριθμός 5 - στοιχείον Ε'.

Μαθητολόγιον του Σχολαρχείου Λευκάδος του έτους 1867-68 τη 4η Σεπτεμβρίου ήρξατο η εγγραφή των μαθητών.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης, τόπος διαμονής, ηλικία, θρήσκευμα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, τίτλος εγγραφής, επάγγελμα γονέα, υπογραφή γονέων ή κηδεμόνων εγγυωμένων δι' αυτής την επιμέλειαν και καλήν διαγωγήν, παρατηρήσεις, όπου αναγράφονται τα εκπαιδευτικά τέλη που πλήρωσε ο κάθε μαθητής.

Σελ. 333
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/334.gif&w=600&h=915

141 (62)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1868/69-1889/90

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 29,5x21. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Σελίδες 392 αριθμημένες. Άγραφες οι 1-2, 118-392.

Αρχίζει με: Αθανάσιος Κ. Δρίβας και τελειώνει με: Βασίλειος Α. Σκυριανός.

Στην 1η σελίδα: Γενικόν μαθητολόγιον του εν Λευκάδι Ελληνικού Σχολείου περιέχον σελίδες τριακοσίας ενενηκοντα δύο (αριθ. 392) Εν Λευκάδι τη 17η Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας Γυμνασιάρχης [Τ.Υ. και σφραγίδα με επιγραφή: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ].

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης, τόπος διαμονής, ηλικία, θρήσκευμα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, τίτλος εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, επάγγελμα γονέα, υπογραφή γονέων ή κηδεμόνων εγγυωμένων δι' αυτής την επιμέλειαν και καλήν διαγωγήν, παρατηρήσεις, όπου (μόνο για 1868/69) αναγράφονται τα εκπαιδευτικά τέλη που πλήρωσε ο κάθε μαθητής και ποιοι απαλλάσσονται από αυτά ή έχουν μειώσεις.

142 (70)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1889/90-1903/04

Κατάστιχο πανόδετο, 43x30. Φύλλα 1 χ.αρ. + 237 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα

233ν-237.

Από φ. 22Γ-233Γ (σχολικά έτη 1892/93-1903/04) στη στήλη «Χρονολογία διπλοτύπου» επικολλώνται χαρτόσημα πληρωμής εκπαιδευτικών τελών για κάθε μαθητή. Αρχίζει με: Δημήτριος Γ. Στεφανίτσης και τελειώνει με: Κωνσταντίνος I. Δυοβουνιώτης.

Στο εξώφυλλο: Ελληνικόν Σχολείον εν Λευκάδι Γενικόν Μαθητολόγιον εν Λευκάδι τη 4η Σεπτεμβρίου 1889 1889-1904.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, είδος τίτλου εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, ημερομηνία διπλοτύπου πληρωμής των εκπαιδευτικών τελών, όνομα εισπράκτορα, παρατηρήσεις (ελάχιστες, κυρίως ποιοι διέκοψαν). Στη στήλη «τεκμήριον εγγραφής», όπου αναγράφεται ο τίτλος του Σχολείου, βάσει του οποίου εγγράφονται, μπορεί να δει κανείς τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία της εποχής (Τρύφου, Φύσσα κ.λπ.), καθώς και τα άλλα Ελληνικά Σχολεία που υπάρχουν την εποχή αυτή στη Λευκάδα (Καρυά, Άγιο Πέτρο) και στη γειτονική Ακαρνανία (Βόνιτσα, Πάλαιρο, Μύτικα).

Στη στήλη «αριθμός διπλοτύπου της εγγραφής» επικολλώνται τα σχετικά χαρτόσημα (τα οποία πληρώνει ο μαθητής για την εγγραφή του) και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Σχολείου (1 χαρτ. x 20 δρχ. + 1 χαρτ. x 15 δρχ. τα σχολικά έτη 1892/93-1894/95 και 1 χαρτ. x 2 δρχ. + 1 χαρτ. x 2 δρχ. τα σχολικά έτη 1895/96-1903/04).

Σελ. 334
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/335.gif&w=600&h=915

143 (92)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1904/05-1916/17

Κατάστιχο πανόδετο 44x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 249 αριθμημένα με σφραγίδα + 4 πρόσθετα, αριθμημένα με το χέρι 250-256. Άγραφα τα 254ν-256.

Από φ. 1r-254Γ (σχολικά έτη 1904/05-1916/17) στη στήλη «εκπαιδευτικά τέλη» επικολλώνται χαρτόσημα πληρωμής εκπαιδευτικών τελών για κάθε μαθητή, 1 χαρτ. x 2 δρχ. για κάθε εξάμηνο ο μαθητής.

Αρχίζει με: Χρίστος Βερροιώτης και τελειώνει με: Δημήτριος Στραγαλινός.

Στο εξώφυλλο: Ελληνικόν Σχολείον εν Λευκάδι Μαθητολόγιον εν Λευκάδι τη 15η Σεπτεμβρίου 1904 1904-1916-17.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, είδος τίτλου εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, εκπαιδευτικά τέλη α' και β' εξαμήνου (βλ. ανωτέρω), παρατηρήσεις (ελάχιστες, κυρίως ποιοι διέκοψαν).

144 (91)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1917/18-1927/28

Κατάστιχο πανόδετο, 46,5x31,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 249 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα

τα [11, 247ν-249.

Στα φ. 1r-67r (σχολικά έτη 1917/18-1919/20) επικολλώνται χαρτόσημα (πληρωμής εκπαιδευτικών τελών) για κάθε μαθητή. Η τιμή των χαρτοσήμων ποικίλλει από έτος σε έτος. Στα φ. 68r-247r (σχολικά έτη 1920/21-1927/28) δεν επικολλώνται χαρτόσημα, αλλά αναγράφεται ο αριθμός των αποδείξεων πληρωμής των εκπαιδευτικών τελών. Αρχίζει με: Σπυρίδων Κουνιάκης και τελειώνει με: Φραγκόπουλος Ιωάν. Παναγιώτης.

Στο εξώφυλλο: Μαθητολόγιον κ. σχολάρχην ελλην. σχολείου εις Λευκάδα Σχολ. Έτος 1917-1927-28.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, είδος τίτλου εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, εκπαιδευτικά τέλη α' και β' εξαμήνου και (από 1926/27-1927/28) α', β', γ τριμήνου (βλ. ανωτέρω), παρατηρήσεις (ποιοι απαλλάσσονται από τα εκπαιδευτικά τέλη ή έχουν μειώσεις).

145 (90)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1928/29

Φύλλα έντυπου Μαθητολογίου συρραμμένα χωρίς εξώφυλλο, 42,5x30,5. Φύλλα 14 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα 1r, 9ν-14.

Αρχίζει με: Μαυροκέφαλος Γερασ. Αναστάσιος και τελειώνει με: Πετρίτης Μ. Θεόδωρος. Στο φ. Γ με κόκκινη μελάνη: Ελληνικόν Σχολείον από του 1928-1929.

Σελ. 335
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/336.gif&w=600&h=915

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), τόπος εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και αριθμός Μητρώου, ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, είδος τίτλου εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, εκπαιδευτικά τέλη α', β', γ' τριμήνου, παρατηρήσεις (κυρίως, ποιοι εξαιρούνται από τα εκπαιδευτικά τέλη ή έχουν μειώσεις).

6. ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή ΣΠΟΥΔΗΣ (Για τα έτη 1865/66-1866/67 βλ. ανωτέρω, α.α. 128/23)

146 (10α)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 27/6/18665/7/1868

Κατάστιχο από πρόχειρα συρραμμένα φύλλα χωρίς εξώφυλλο, 29,5x21. Φύλλα 1 αριθμημένο + 5 χ.αρ. Άγραφο το 1ν.

Στο φ. 1r: Ελληνικόν Σχολείον λευκάδος Βιβλίον πιστοποιητικών σπουδής αρχόμενον από της 27 Ιουνίου 1866 εν ω σημειούνται και αι εισπράξεις Εν λευκάδι τη 1η Οκτωβρίου 1866, εξ.

Περιεχόμενα: Καταγράφονται συγκεντρωτικά κατά έτος οι εισπράξεις από την έκδοση των σχολικών τίτλων (απολυτηρίων, ενδεικτικών, αποδεικτικών) και όχι τα στοιχεία του αιτούντος το πιστοποιητικό, όπως στα κανονικά βιβλία πιστοποιητικών σπουδών.

147 (10)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 17/6/186830/7/1892

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 33,5x22. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Σελίδες 384 αριθμημένες. Άγραφες οι σ. 102-384.

Αρχίζει με: Άγγελος Τυπάλδος και τελειώνει με: Απόστολος Ζαβιτσάνος.

Στο εξώφυλλο [μεταγενέστερη γραφή]: Ελλ. Σχολείον, [παλιότερη γραφή]: Βιβλίον πιστοποιητικών σπουδής Ιούνιος 1868-1892 αριθμ. 2.

Περιεχόμενα: Ονοματεπώνυμο, τόπος καταγωγής (πόλη, χωριό), ηλικία, επάγγελμα γονέα, είδος του εκδιδόμενου τίτλου (= ενδεικτικό ή απολυτήριο ή αποδεικτικό), χρόνος έκδοσης, γενικός ετήσιος βαθμός, διαγωγή, υπογραφή του παραλαμβάνοντος τον τίτλο και αριθμός του διπλοτύπου που πλήρωσε για τα έξοδα της έκδοσης του τίτλου.

148 (96)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 15/9/18925/10/1929

Σελ. 336
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/337.gif&w=600&h=915

Κατάστιχο πανόδετο, 45x30. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα

[1r], 181ν-199.

Αρχίζει με: Δεσύλας Επαμεινώνδας και τελειώνει με: Κουνιάκης Διονύσιος.

Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 15-9-1892 -5-10-1929.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός χορηγούμενου τίτλου, ονοματεπώνυμο μαθητή, τόπος καταγωγής, ηλικία, επάγγελμα γονέα, είδος του εκδιδόμενου τίτλου (= ενδεικτικό ή απολυτήριο ή αποδεικτικό), τάξη, ημερομηνία έκδοσης, γενικός ετήσιος βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), διαγωγή, σημειώσεις (σποραδικά ο αριθμός Μαθητολογίου και πάντα το ποσό του τέλους χαρτοσήμου), υπογραφή του παραλαμβάνοντος.

149 (96α)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 4/10/192827/11/1930

Κατάστιχο πανόδετο, 43x31. Φύλλα 1 χ.αρ. + 99 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα

[1r], 7v. 8r, 9v-99.

Αρχίζει με: Ρεκατσίνας Χαρ. Γεράσιμος και τελειώνει με: Βεργίνης Σπ. Ευάγγελος.

Στο εξώφυλλο: Ελληνικόν Σχολείον Βιβλίον πιστοποιητικών Σπουδής 4/10/1928-12/9/1929.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός χορηγούμενου τίτλου, ονοματεπώνυμο μαθητή, τόπος καταγωγής, ηλικία, επάγγελμα γονέα, είδος του εκδιδόμενου τίτλου (= ενδεικτικό ή απολυτήριο ή αποδεικτικό), τάξη, ημερομηνία έκδοσης, γενικός ετήσιος βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), διαγωγή, αριθμός απουσιών (δεν συμπληρώνεται), σημειώσεις (σημειώνονται τρεις αριθμοί, προφανώς τα ποσά πληρωμής των εκπαιδευτικών τελών), υπογραφή του παραλαμβάνοντος.

7. ΔΙΑΦΟΡΑ 150 (102)

Βιβλίο Εισπράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1868/69-1/7/1889

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 34,5x22. Σελίδες 392 αριθμημένες. Άγραφες οι 77-392.

Στο εξώφυλλο: βιβλίον των εν γένει εισπράξεων Ιούνιος 1868 Αριθ. 4. Στο φ. 1r: βιβλίον εισπράξεων του εν Λευκάδι ελληνικού σχολείου περιέχον σελίδας τριακοσίας ενενήκοντα δύο (αριθ. 392) Εν Λευκάδι τη 17 Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας Γυμνασιάρχης [T.Υ. και σφραγίδα: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ] αριθ. 4.

Περιεχόμενα: Οι εισπράξεις από εγγραφές και έκδοση τίτλων (ενδεικτικών, απολυτηρίων, αποδεικτικών).

Σελ. 337
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/338.gif&w=600&h=915

151 (88)

Βιβλίο Μηνιαίας Μισθοδοσίας Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1/4/1924-

31/12/1929

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 36x31. Φύλλα 102 χ.αρ. Άγραφα τα Γ, 18Γ-102.

Στο εξώφυλλο: βιβλίον καταστάσεως των Δημοσίων υπαλλήλων - του προσωπικού του εν

Λευκάδι Ελλην. Σχολείου.

Περιεχόμενα: Μηνιαία μισθοδοσία του διδακτικού και λοιπού προσωπικού του Σχολείου και, συγκεκριμένα: ονοματεπώνυμο, αριθμός εγγράφου κοινοποιήσεως διορισμού ή προαγωγής, μηνιαίος μισθός και τακτικά επιδόματα, έκτακτα επιδόματα, σύνολο μισθού, κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και υπέρ τρίτων, καθαρό ποσό πληρωτέο στο δικαιούχο.

Σελ. 338
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/339.gif&w=600&h=915

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελ. 339
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/340.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 340
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/341.gif&w=600&h=915

ΠΗΓΕΣ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ

Αρχείο του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος.

Ιστορικό Αρχείο Λευκάδος

Αντωνίου Δαυίδ - Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος «Οι Λειτουργοί της Ανώτατης, της Μέσης και της Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι). Βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία», Ερευνητικό πρόγραμμα.

ΠΗΓΕΣ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΕΣ

Δημαράς Αλέξης, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τ. Α'-Β', Ερμής, Αθήνα 1973-1974.

Δημητριάδης Χ. Σωκράτης, Συλλογή των περί Μέσης Εκπαιδεύσεως ιδία ισχυόντων Νόμων, Β. Διαταγμάτων, Εγκυκλίων Διαταγών κ.λπ. από του 1833-1899 έτους, Αθήνα 1899.

Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, Κερκύρα, 17 Νοεμβρίου 1841 Ε.Ν. Εν τη Βουλή απόφασις (ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά).

Κανονισμός των Προκαταρκτικών και των Δευτερευόντων δημοσίων σχολείων του Κράτους και των ιδιαιτέρων, εν Κερκύρα, Εκ της Τυπογραφίας της Κυβερνήσεως 1842, Πρώτη Σύνοδος του Ενδεκάτου Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, αρ. Κ', Νόμος περί Παιδείας.

Λέφας Β. Χριστόδουλος, Εκπαιδευτικός Κώδιξ, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1924.

Παρίσης Σ.Μ., Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις ήτοι Συλλογή... Νόμων από του 1833, τ. 1-3, Αθήνα 1884-1893.

Πετρίδης Π., Πολίτευμα των Ενωμένων Επαρχιών των Ιωνικών Νήσων, Κέρκυρα, 1818.

Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων, 33 Νομός Λευκάδος, Έκδοση της ΚΕΔΚΕ, Αθήνα 1961.

Χουλιαράκης Μιχαήλ, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, τ. Α'-Δ', Αθήνα, 1974.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

Ansted D.T., The Ionian Islands in the year 1863, London 1863.

Αντωνίου Δαυίδ, Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, τ. Α'-Γ', αρ. 17, Αθήνα 1987-1989.

Ασδραχάς Σπύρος, Πατριδογραφήματα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2003.

- «Η «Αιτωλία και η Ακαρνανία του Μεσαιώνος», ό.π., σ. 177-196.

- «Ο τάφος του Αθανάσιου Ψαλίδα και η αμφισβητούμενη επιγραφή του», ό.π., σ. 213-225.

- «Κωνσταντίνος Μαχαιράς (1882-1967)», ό.π., σ. 231-234.

- «Μνήμη Πάνου Ροντογιάννη (1911-1996)», ό.π., σ. 237-242.

- «Τοπική ιστορία: η πολλαπλότητα των τεκμηρίων της», ό.π., σ. 243-252.

- «Νίκος Σβορώνος (1911-1989)», ό.π., σ. 253-297.

Σελ. 341
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/342.gif&w=600&h=915

Ασκούνη Νελλη, «Απέναντι σε δύο αντιθετικές φιγούρες του "εθνικού άλλου": στοιχεία από μια ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών» στο: Άννα Φραγκουδάκη - Θάλεια Δραγώνα [επιμ.], «Τι είν' η πατρίδα μας;», Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997.

Βαρίκα Ελένη, Η εξέγερση των κυριών, Κατάρτι, Αθήνα 21996.

Γαβαλά Πέπη, Κοινωνία και εκπαίδευση (Λακωνία, τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα). Εταιρεία Αακωνικών Σπουδών, Αθήνα 2002.

Γελαδάκη Σόνια, Τα αρχεία τριών ιστορικών αθηναϊκών γυμνασίων. Α' Γυμνάσιο Αρρένων, Β' Γυμνάσιο Αρρένων, Α' Γυμνάσιο Θηλέων. Μια διάσταση τοπικής ιστορίας, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004.

Δημαράς Αλέξης, «Εκπαίδευση», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ, Αθήνα 1977, σ. 484-491.

Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, αρ. 2, Αθήνα 1986.

Ηλιού Μαρία, Εκπαιδευτική και κοινωνική δυναμική, Πορεία, Αθήνα 1984.

Θεοτόκης Μ. Σπυρίδων, «Η εκπαίδευσις εν Επτανήσω (1453-1864), Ιστορική μελέτη», Κερκυραϊκά Χρονικά 5 (1956).

Goodisson, W. Historical and Topographical Essay, London 1822.

Holand Henry, Ταξίδια στα Ιόνια Νησιά/Ηπειρο, Αλβανία (1812-13), μτφ. Χρήστου Ιωαννίδη, επιμ. Τάσου Βουρνά, Τολίδης, Αθήνα 1989.

Κουρκουμέλης Ν.Κ., Η Εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Προστασίας (1816-1864). Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων, Αθήνα 2002.

Λάζαρη Σεβαστή, «Δημογραφικές πληροφορίες για τη Λευκάδα (1760, 1788, 1824)», Πρακτικά Δ' Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού, Αθήνα 1996, σ. 211-255.

Λάππας Κώστας, Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, αρ. 39 - Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.I.E.. Αθήνα 2004.

Μαλακάσης Δήμος, «Η εκατονταετία 1850-1950», Πρακτικά Δ' Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού, Αθήνα 1996, σ. 404-416.

- Το χρονικό των εμποροκτηματιών της Αγίας Μαύρος 1820-1920, Αθήνα 1982.

Μαχαιράς Κωνσταντίνος Γ., Λευκάς και Λευκάδιοι επί Αγγλικής Προστασίας (1810-1864),

Κέρκυρα 1940.

- Η Λευκάς επί Ενετοκρατίας 1684-1797, Αθήνα 1951.

- Πολιτική και διπλωματική ιστορία της Λευκάδος (1797-1810), τ. Α'-Β', Αθήνα 1954.

- Η Λευκάς (1700-1864), Αθήνα 1956.

Παπαδία-Λάλα Αναστασία, Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας (13ος-18ος αι.), Βενετία 2004.

Πετρίδης Π., Πολίτευμα των Ενωμένων Επαρχιών των Ιωνικών Νήσων, Κέρκυρα, 1818.

Πολίτης Αλέξης, Ρομαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 18301880, Ε.Μ.Ν.Ε. - Μνήμων, Αθήνα 1993.

Ροντογιάννης Πάνος Γ., «Οι πρωτεύουσες της Λευκάδος», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών Ζ' (1988), σ. 37-290.

- «Ο πληθυσμός της Λευκάδος από το απώτερο παρελθόν ως το 1991 », Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, 8 (1995), σ. 73-150.

- Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Α'-Β', Εταιρεία Αευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2200522006.

- Η εκπαίδευση στη Λευκάδα 1631-1950, Αθήνα 1994.

Σελ. 342
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/343.gif&w=600&h=915

- «Ο Αθανάσιος Ψαλίδας και η αρχή της Μέσης Παιδείας στη Λευκάδα», Ηπειρωτική Εστία 3 (1954) σ. 15-18, 168-172.

- «Πέτρος Βρυώνης», εφ. Λευκαδίτικες Σελίδες, φ. 17 (Λευκάδα, Οκτώβριος 1962).

- «Κωνσταντίνος Στρατοόλης (Επίσκοπος Κυθήρων)», εφ. Λευκαδίτικες Σελίδες, φ. 8 (Λευκάδα, Νοέμβριος 1962).

- «[Α'] Πάνος Κοντογιώργης· [Β'] Ιωάννης Καββαδίας, εφ. Λευκαδίτικες Σελίδες, φ. 19 (Λευκάδα, Δεκέμβριος 1962).

- «Επικήδειος στον Στάθη Σάντα, καθηγητή Σωματικής Αγωγής», εφ. Ηχώ της Λευκάδας, φ. 56 (Αθήνα, Μάιος 1990).

- «Η παιδεία στη Λευκάδα από περίπου 1600-τέλη 18ου αιώνα», Πρακτικά Α' Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού, Λευκάδα 15-19 Σεπτεμβρίου 1982. Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτισμός στα Επτάνησα (1836-1864), Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, [1990], σ. 305-373.

- «Jean Wassan. Ένας σοφός του Γαλλικού Διαφωτισμού, Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Προκαταρκτικού Σχολείου της Λευκάδας: πρώτου σχολείου Μ.Ε. στο νησί», Πρακτικά Β' Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού, Λευκάδα 3-8 Σεπτεμβρίου 1984. Πολιτισμικές επαφές στα Επτάνησα και αναμετάδοση τους στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, 16ος-20ός αι., Αθήνα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 1991, σ. 421-442.

- «Το χρονικά της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Αντικειμένων Εκκλησιαστικής Τέχνης Λευκάδος», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 8 (1995), σ. 207-259.

Σιδέρη Αλόη, Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, αρ. 21, τ. Α'-Β', 1989-1994.

- «Η εκπαίδευση στα Επτάνησα όπως εμφανίζεται στα πιστοποιητικά σπουδών των υποψηφίων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πίζας 1842-1860», Πρακτικά ΣΤ' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Γ, Αθήνα 2002, σ. 187-203

Σκλαβενίτης Τριαντάφυλος Ε., «Αντώνιος Φατσέας (1821-1872): οι ιδεολογικές του αναζητήσεις», Ζητήματα ιστορίας των νεοελληνικών γραμμάτων. Αφιέρωμα στον Κ.Θ. Δημαρά. Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διεθνής Συνάντηση, 10-12 Μαΐου 1990, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1994, σ. 161-170.

- «Λευκαδίτικη πολιτισμική ιστορία», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Δ' Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού. Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος-19ος αι., Λευκάδα 8-12 Σεπτεμβρίου 1993, Αθήνα 1996, σ. 185-199.

- Η σχολική βιβλιοθήκη το 19ο αιώνα. Η Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου Ναυπλίου (1833-1935), Αθήνα, Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», αρ. 3, 1995, 336 σ.

- «Ο Σπυρίδων Βλαντής και η ιδιωτική διδασκαλία Piano di studi/Έκθεσις μαθημάτων: Βενετία 1794», Θησαυρίσματα 34 (2004), Βενετία 2004, σ. 421-446.

- «Η εντοπιότητα στην πολιτισμική ιστορία», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Α' Συμποσίου, Τοπική παράδοση και πολιτιστικός τουρισμός, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Λευκάδα 9-11 Αυγούστου 1996, Αθήνα 1997, σ. 169-173.

- «Η άνοδος των αστών στη Λευκάδα τα χρόνια της Ένωσης», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, τ. Α', Αθήνα 2005, σ. 455-464.

Σολδάτος Ντίνος, «Δάσκαλοι που έμειναν στη μνήμη και στην καρδιά μας», Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2002, σ. 15-45.

Σελ. 343
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/344.gif&w=600&h=915

Σοφιανός Κώστας, Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας 1833-1900, Συναγωγή νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων, καταστατικών, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, αρ. 16, τ. Α'-Β', 1988.

Τζουμελέας Σ.Γ. - Παναγόπουλος Π.Δ., Η Εκπαίδευση μας τα τελευταία 100 χρόνια, Αθήνα 1993.

Τομαρά-Σιδέρη Ματούλα, Σιδέρης Νίκος, Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Η δημογραφική τύχη της νεότητας, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, αρ. 4, Αθήνα 1986.

Τσερές Δημήτρης Σ. «Δάσκαλοι του Προκαταρκτικού Σχολείου Λευκάδος (1806-1825), Καθηγητές του Γυμνασίου Λευκάδος (1829-1960), Δάσκαλοι του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (1866-1929)», Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2002, σ. 47-190.

- «Όψεις του τοπικού και του γενικού στο πεδίο της Λευκαδιακής Λογιοσύνης: Η περίπτωση του Δήμου Μαλακάση, πίνακες και επεξεργασμένα στοιχεία από την αρθρογραφία του στο Λευκαδίτικο Τύπο (1955-1997)», Δήμος Μαλακάσης 1923-1997, τιμητική εκδήλωση. Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2005, Αθήνα 2006, σ. 19-104.

Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Θεμέλιο, Αθήνα 51987.

Τυπάλδος-Ιακωβάτος Γεώργιος, Ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας, έκδοση-εισαγωγή-σχόλια Σπύρος Ασδραχάς, Ερμής, Αθήνα 1982.

Φραγκουδάκη Άννα, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Παπαζήσης, Αθήνα 1985.

Χουλιαράκης Μιχαήλ, Εξελίξεις του πληθυσμού των Αγροτικών Περιοχών της Ελλάδος, 1920-1981, Αθήνα 1988.

Σελ. 344
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/345.gif&w=600&h=915

ΕΙΚΟΝΕΣ

Σελ. 345
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/346.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 346
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 327
  

  Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Σχολικής Εφορείας (από το πρακτικό 17 της 28/5/1955 μέχρι το πρακτικό 14 της 14/8/1959).

  122 (129)

  Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Εφορείας μικτού εξαταξίου Γυμνασίου και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 2/9/1959-10/9/1962

  Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29x19. Φύλλα 100 χ.αρ. Αγραφα τα 1r και 100ν.

  Στο εξώφυλλο: Βιβλίον Πράξεων Σχολικής Εφορείας Γυμνασίου Λευκάδος αρχόμενον από της υπ' αριθμ. 21/2-9-59 μέχρι... [με σφραγίδα]: 100.

  Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Σχολικής Εφορείας (από το πρακτικό 21 της 2/9/1959 μέχρι το πρακτικό 19 της 10/9/1962).

  123 (131)

  Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Εφορείας μικτού εξαταξίου Γυμνασίου και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 29/12/1961-31/12/1962

  Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29,5x19,5. Φύλλα 80 χ.αρ. Άγραφα τα 30ν-80.

  Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΛΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ.

  Περιεχόμενα: Περιλαμβάνει 4 πρακτικά: από πρακτικό 1 της 29/12/1961 μέχρι πρακτικό 4 της 31/12/1962. Υπάρχει και ένα πρακτικό υπ' αρ. 1/16-12-1961 σε αντίγραφο γραφομηχανής καρφιτσωμένο στο εσώφυλλο. Όλα αφορούν την ανέγερση του νέου διδακτηρίου.

  124 (130)

  Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Εφορείας εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων και Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 29/9/1962-31/12/1965

  Κατάστιχο πανόδετο, 34,5x24,5. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφο το 100v.

  Στο εξώφυλλο: Βιβλίον πράξεων Σχολικής Εφορείας από 29-9-1962 έως 31-12-1965.

  Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Σχολικής Εφορείας από το πρακτικό 20 της 29/9/1962 μέχρι το πρακτικό 73 της 31/12/1965.

  125 (133)

  Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας της Σχολικής Εφορείας μικτού εξαταξίου Γυμνασίου, Λυκείου Αρρένων και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 27/8/1960-16/7/1976

  Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 43x29. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 21ν-100.