Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 334-353 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/334.gif&w=600&h=915

141 (62)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1868/69-1889/90

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 29,5x21. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Σελίδες 392 αριθμημένες. Άγραφες οι 1-2, 118-392.

Αρχίζει με: Αθανάσιος Κ. Δρίβας και τελειώνει με: Βασίλειος Α. Σκυριανός.

Στην 1η σελίδα: Γενικόν μαθητολόγιον του εν Λευκάδι Ελληνικού Σχολείου περιέχον σελίδες τριακοσίας ενενηκοντα δύο (αριθ. 392) Εν Λευκάδι τη 17η Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας Γυμνασιάρχης [Τ.Υ. και σφραγίδα με επιγραφή: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ].

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης, τόπος διαμονής, ηλικία, θρήσκευμα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, τίτλος εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, επάγγελμα γονέα, υπογραφή γονέων ή κηδεμόνων εγγυωμένων δι' αυτής την επιμέλειαν και καλήν διαγωγήν, παρατηρήσεις, όπου (μόνο για 1868/69) αναγράφονται τα εκπαιδευτικά τέλη που πλήρωσε ο κάθε μαθητής και ποιοι απαλλάσσονται από αυτά ή έχουν μειώσεις.

142 (70)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1889/90-1903/04

Κατάστιχο πανόδετο, 43x30. Φύλλα 1 χ.αρ. + 237 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα

233ν-237.

Από φ. 22Γ-233Γ (σχολικά έτη 1892/93-1903/04) στη στήλη «Χρονολογία διπλοτύπου» επικολλώνται χαρτόσημα πληρωμής εκπαιδευτικών τελών για κάθε μαθητή. Αρχίζει με: Δημήτριος Γ. Στεφανίτσης και τελειώνει με: Κωνσταντίνος I. Δυοβουνιώτης.

Στο εξώφυλλο: Ελληνικόν Σχολείον εν Λευκάδι Γενικόν Μαθητολόγιον εν Λευκάδι τη 4η Σεπτεμβρίου 1889 1889-1904.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, είδος τίτλου εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, ημερομηνία διπλοτύπου πληρωμής των εκπαιδευτικών τελών, όνομα εισπράκτορα, παρατηρήσεις (ελάχιστες, κυρίως ποιοι διέκοψαν). Στη στήλη «τεκμήριον εγγραφής», όπου αναγράφεται ο τίτλος του Σχολείου, βάσει του οποίου εγγράφονται, μπορεί να δει κανείς τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία της εποχής (Τρύφου, Φύσσα κ.λπ.), καθώς και τα άλλα Ελληνικά Σχολεία που υπάρχουν την εποχή αυτή στη Λευκάδα (Καρυά, Άγιο Πέτρο) και στη γειτονική Ακαρνανία (Βόνιτσα, Πάλαιρο, Μύτικα).

Στη στήλη «αριθμός διπλοτύπου της εγγραφής» επικολλώνται τα σχετικά χαρτόσημα (τα οποία πληρώνει ο μαθητής για την εγγραφή του) και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Σχολείου (1 χαρτ. x 20 δρχ. + 1 χαρτ. x 15 δρχ. τα σχολικά έτη 1892/93-1894/95 και 1 χαρτ. x 2 δρχ. + 1 χαρτ. x 2 δρχ. τα σχολικά έτη 1895/96-1903/04).

Σελ. 334
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/335.gif&w=600&h=915

143 (92)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1904/05-1916/17

Κατάστιχο πανόδετο 44x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 249 αριθμημένα με σφραγίδα + 4 πρόσθετα, αριθμημένα με το χέρι 250-256. Άγραφα τα 254ν-256.

Από φ. 1r-254Γ (σχολικά έτη 1904/05-1916/17) στη στήλη «εκπαιδευτικά τέλη» επικολλώνται χαρτόσημα πληρωμής εκπαιδευτικών τελών για κάθε μαθητή, 1 χαρτ. x 2 δρχ. για κάθε εξάμηνο ο μαθητής.

Αρχίζει με: Χρίστος Βερροιώτης και τελειώνει με: Δημήτριος Στραγαλινός.

Στο εξώφυλλο: Ελληνικόν Σχολείον εν Λευκάδι Μαθητολόγιον εν Λευκάδι τη 15η Σεπτεμβρίου 1904 1904-1916-17.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, είδος τίτλου εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, εκπαιδευτικά τέλη α' και β' εξαμήνου (βλ. ανωτέρω), παρατηρήσεις (ελάχιστες, κυρίως ποιοι διέκοψαν).

144 (91)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1917/18-1927/28

Κατάστιχο πανόδετο, 46,5x31,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 249 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα

τα [11, 247ν-249.

Στα φ. 1r-67r (σχολικά έτη 1917/18-1919/20) επικολλώνται χαρτόσημα (πληρωμής εκπαιδευτικών τελών) για κάθε μαθητή. Η τιμή των χαρτοσήμων ποικίλλει από έτος σε έτος. Στα φ. 68r-247r (σχολικά έτη 1920/21-1927/28) δεν επικολλώνται χαρτόσημα, αλλά αναγράφεται ο αριθμός των αποδείξεων πληρωμής των εκπαιδευτικών τελών. Αρχίζει με: Σπυρίδων Κουνιάκης και τελειώνει με: Φραγκόπουλος Ιωάν. Παναγιώτης.

Στο εξώφυλλο: Μαθητολόγιον κ. σχολάρχην ελλην. σχολείου εις Λευκάδα Σχολ. Έτος 1917-1927-28.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, είδος τίτλου εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, εκπαιδευτικά τέλη α' και β' εξαμήνου και (από 1926/27-1927/28) α', β', γ τριμήνου (βλ. ανωτέρω), παρατηρήσεις (ποιοι απαλλάσσονται από τα εκπαιδευτικά τέλη ή έχουν μειώσεις).

145 (90)

Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1928/29

Φύλλα έντυπου Μαθητολογίου συρραμμένα χωρίς εξώφυλλο, 42,5x30,5. Φύλλα 14 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα 1r, 9ν-14.

Αρχίζει με: Μαυροκέφαλος Γερασ. Αναστάσιος και τελειώνει με: Πετρίτης Μ. Θεόδωρος. Στο φ. Γ με κόκκινη μελάνη: Ελληνικόν Σχολείον από του 1928-1929.

Σελ. 335
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/336.gif&w=600&h=915

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), τόπος εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και αριθμός Μητρώου, ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, είδος τίτλου εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, εκπαιδευτικά τέλη α', β', γ' τριμήνου, παρατηρήσεις (κυρίως, ποιοι εξαιρούνται από τα εκπαιδευτικά τέλη ή έχουν μειώσεις).

6. ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή ΣΠΟΥΔΗΣ (Για τα έτη 1865/66-1866/67 βλ. ανωτέρω, α.α. 128/23)

146 (10α)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 27/6/18665/7/1868

Κατάστιχο από πρόχειρα συρραμμένα φύλλα χωρίς εξώφυλλο, 29,5x21. Φύλλα 1 αριθμημένο + 5 χ.αρ. Άγραφο το 1ν.

Στο φ. 1r: Ελληνικόν Σχολείον λευκάδος Βιβλίον πιστοποιητικών σπουδής αρχόμενον από της 27 Ιουνίου 1866 εν ω σημειούνται και αι εισπράξεις Εν λευκάδι τη 1η Οκτωβρίου 1866, εξ.

Περιεχόμενα: Καταγράφονται συγκεντρωτικά κατά έτος οι εισπράξεις από την έκδοση των σχολικών τίτλων (απολυτηρίων, ενδεικτικών, αποδεικτικών) και όχι τα στοιχεία του αιτούντος το πιστοποιητικό, όπως στα κανονικά βιβλία πιστοποιητικών σπουδών.

147 (10)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 17/6/186830/7/1892

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 33,5x22. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Σελίδες 384 αριθμημένες. Άγραφες οι σ. 102-384.

Αρχίζει με: Άγγελος Τυπάλδος και τελειώνει με: Απόστολος Ζαβιτσάνος.

Στο εξώφυλλο [μεταγενέστερη γραφή]: Ελλ. Σχολείον, [παλιότερη γραφή]: Βιβλίον πιστοποιητικών σπουδής Ιούνιος 1868-1892 αριθμ. 2.

Περιεχόμενα: Ονοματεπώνυμο, τόπος καταγωγής (πόλη, χωριό), ηλικία, επάγγελμα γονέα, είδος του εκδιδόμενου τίτλου (= ενδεικτικό ή απολυτήριο ή αποδεικτικό), χρόνος έκδοσης, γενικός ετήσιος βαθμός, διαγωγή, υπογραφή του παραλαμβάνοντος τον τίτλο και αριθμός του διπλοτύπου που πλήρωσε για τα έξοδα της έκδοσης του τίτλου.

148 (96)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 15/9/18925/10/1929

Σελ. 336
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/337.gif&w=600&h=915

Κατάστιχο πανόδετο, 45x30. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα

[1r], 181ν-199.

Αρχίζει με: Δεσύλας Επαμεινώνδας και τελειώνει με: Κουνιάκης Διονύσιος.

Στο εξώφυλλο [σε μεταγενέστερη ετικέτα]: ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 15-9-1892 -5-10-1929.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός χορηγούμενου τίτλου, ονοματεπώνυμο μαθητή, τόπος καταγωγής, ηλικία, επάγγελμα γονέα, είδος του εκδιδόμενου τίτλου (= ενδεικτικό ή απολυτήριο ή αποδεικτικό), τάξη, ημερομηνία έκδοσης, γενικός ετήσιος βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), διαγωγή, σημειώσεις (σποραδικά ο αριθμός Μαθητολογίου και πάντα το ποσό του τέλους χαρτοσήμου), υπογραφή του παραλαμβάνοντος.

149 (96α)

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 4/10/192827/11/1930

Κατάστιχο πανόδετο, 43x31. Φύλλα 1 χ.αρ. + 99 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα

[1r], 7v. 8r, 9v-99.

Αρχίζει με: Ρεκατσίνας Χαρ. Γεράσιμος και τελειώνει με: Βεργίνης Σπ. Ευάγγελος.

Στο εξώφυλλο: Ελληνικόν Σχολείον Βιβλίον πιστοποιητικών Σπουδής 4/10/1928-12/9/1929.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός χορηγούμενου τίτλου, ονοματεπώνυμο μαθητή, τόπος καταγωγής, ηλικία, επάγγελμα γονέα, είδος του εκδιδόμενου τίτλου (= ενδεικτικό ή απολυτήριο ή αποδεικτικό), τάξη, ημερομηνία έκδοσης, γενικός ετήσιος βαθμός (αριθμητικώς και ολογράφως), διαγωγή, αριθμός απουσιών (δεν συμπληρώνεται), σημειώσεις (σημειώνονται τρεις αριθμοί, προφανώς τα ποσά πληρωμής των εκπαιδευτικών τελών), υπογραφή του παραλαμβάνοντος.

7. ΔΙΑΦΟΡΑ 150 (102)

Βιβλίο Εισπράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1868/69-1/7/1889

Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 34,5x22. Σελίδες 392 αριθμημένες. Άγραφες οι 77-392.

Στο εξώφυλλο: βιβλίον των εν γένει εισπράξεων Ιούνιος 1868 Αριθ. 4. Στο φ. 1r: βιβλίον εισπράξεων του εν Λευκάδι ελληνικού σχολείου περιέχον σελίδας τριακοσίας ενενήκοντα δύο (αριθ. 392) Εν Λευκάδι τη 17 Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας Γυμνασιάρχης [T.Υ. και σφραγίδα: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ] αριθ. 4.

Περιεχόμενα: Οι εισπράξεις από εγγραφές και έκδοση τίτλων (ενδεικτικών, απολυτηρίων, αποδεικτικών).

Σελ. 337
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/338.gif&w=600&h=915

151 (88)

Βιβλίο Μηνιαίας Μισθοδοσίας Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1/4/1924-

31/12/1929

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 36x31. Φύλλα 102 χ.αρ. Άγραφα τα Γ, 18Γ-102.

Στο εξώφυλλο: βιβλίον καταστάσεως των Δημοσίων υπαλλήλων - του προσωπικού του εν

Λευκάδι Ελλην. Σχολείου.

Περιεχόμενα: Μηνιαία μισθοδοσία του διδακτικού και λοιπού προσωπικού του Σχολείου και, συγκεκριμένα: ονοματεπώνυμο, αριθμός εγγράφου κοινοποιήσεως διορισμού ή προαγωγής, μηνιαίος μισθός και τακτικά επιδόματα, έκτακτα επιδόματα, σύνολο μισθού, κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και υπέρ τρίτων, καθαρό ποσό πληρωτέο στο δικαιούχο.

Σελ. 338
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/339.gif&w=600&h=915

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελ. 339
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/340.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 340
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/341.gif&w=600&h=915

ΠΗΓΕΣ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ

Αρχείο του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος.

Ιστορικό Αρχείο Λευκάδος

Αντωνίου Δαυίδ - Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος «Οι Λειτουργοί της Ανώτατης, της Μέσης και της Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι). Βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία», Ερευνητικό πρόγραμμα.

ΠΗΓΕΣ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΕΣ

Δημαράς Αλέξης, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τ. Α'-Β', Ερμής, Αθήνα 1973-1974.

Δημητριάδης Χ. Σωκράτης, Συλλογή των περί Μέσης Εκπαιδεύσεως ιδία ισχυόντων Νόμων, Β. Διαταγμάτων, Εγκυκλίων Διαταγών κ.λπ. από του 1833-1899 έτους, Αθήνα 1899.

Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, Κερκύρα, 17 Νοεμβρίου 1841 Ε.Ν. Εν τη Βουλή απόφασις (ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά).

Κανονισμός των Προκαταρκτικών και των Δευτερευόντων δημοσίων σχολείων του Κράτους και των ιδιαιτέρων, εν Κερκύρα, Εκ της Τυπογραφίας της Κυβερνήσεως 1842, Πρώτη Σύνοδος του Ενδεκάτου Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, αρ. Κ', Νόμος περί Παιδείας.

Λέφας Β. Χριστόδουλος, Εκπαιδευτικός Κώδιξ, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1924.

Παρίσης Σ.Μ., Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις ήτοι Συλλογή... Νόμων από του 1833, τ. 1-3, Αθήνα 1884-1893.

Πετρίδης Π., Πολίτευμα των Ενωμένων Επαρχιών των Ιωνικών Νήσων, Κέρκυρα, 1818.

Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων, 33 Νομός Λευκάδος, Έκδοση της ΚΕΔΚΕ, Αθήνα 1961.

Χουλιαράκης Μιχαήλ, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, τ. Α'-Δ', Αθήνα, 1974.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

Ansted D.T., The Ionian Islands in the year 1863, London 1863.

Αντωνίου Δαυίδ, Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, τ. Α'-Γ', αρ. 17, Αθήνα 1987-1989.

Ασδραχάς Σπύρος, Πατριδογραφήματα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2003.

- «Η «Αιτωλία και η Ακαρνανία του Μεσαιώνος», ό.π., σ. 177-196.

- «Ο τάφος του Αθανάσιου Ψαλίδα και η αμφισβητούμενη επιγραφή του», ό.π., σ. 213-225.

- «Κωνσταντίνος Μαχαιράς (1882-1967)», ό.π., σ. 231-234.

- «Μνήμη Πάνου Ροντογιάννη (1911-1996)», ό.π., σ. 237-242.

- «Τοπική ιστορία: η πολλαπλότητα των τεκμηρίων της», ό.π., σ. 243-252.

- «Νίκος Σβορώνος (1911-1989)», ό.π., σ. 253-297.

Σελ. 341
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/342.gif&w=600&h=915

Ασκούνη Νελλη, «Απέναντι σε δύο αντιθετικές φιγούρες του "εθνικού άλλου": στοιχεία από μια ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών» στο: Άννα Φραγκουδάκη - Θάλεια Δραγώνα [επιμ.], «Τι είν' η πατρίδα μας;», Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997.

Βαρίκα Ελένη, Η εξέγερση των κυριών, Κατάρτι, Αθήνα 21996.

Γαβαλά Πέπη, Κοινωνία και εκπαίδευση (Λακωνία, τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα). Εταιρεία Αακωνικών Σπουδών, Αθήνα 2002.

Γελαδάκη Σόνια, Τα αρχεία τριών ιστορικών αθηναϊκών γυμνασίων. Α' Γυμνάσιο Αρρένων, Β' Γυμνάσιο Αρρένων, Α' Γυμνάσιο Θηλέων. Μια διάσταση τοπικής ιστορίας, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004.

Δημαράς Αλέξης, «Εκπαίδευση», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ, Αθήνα 1977, σ. 484-491.

Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, αρ. 2, Αθήνα 1986.

Ηλιού Μαρία, Εκπαιδευτική και κοινωνική δυναμική, Πορεία, Αθήνα 1984.

Θεοτόκης Μ. Σπυρίδων, «Η εκπαίδευσις εν Επτανήσω (1453-1864), Ιστορική μελέτη», Κερκυραϊκά Χρονικά 5 (1956).

Goodisson, W. Historical and Topographical Essay, London 1822.

Holand Henry, Ταξίδια στα Ιόνια Νησιά/Ηπειρο, Αλβανία (1812-13), μτφ. Χρήστου Ιωαννίδη, επιμ. Τάσου Βουρνά, Τολίδης, Αθήνα 1989.

Κουρκουμέλης Ν.Κ., Η Εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Προστασίας (1816-1864). Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων, Αθήνα 2002.

Λάζαρη Σεβαστή, «Δημογραφικές πληροφορίες για τη Λευκάδα (1760, 1788, 1824)», Πρακτικά Δ' Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού, Αθήνα 1996, σ. 211-255.

Λάππας Κώστας, Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, αρ. 39 - Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.I.E.. Αθήνα 2004.

Μαλακάσης Δήμος, «Η εκατονταετία 1850-1950», Πρακτικά Δ' Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού, Αθήνα 1996, σ. 404-416.

- Το χρονικό των εμποροκτηματιών της Αγίας Μαύρος 1820-1920, Αθήνα 1982.

Μαχαιράς Κωνσταντίνος Γ., Λευκάς και Λευκάδιοι επί Αγγλικής Προστασίας (1810-1864),

Κέρκυρα 1940.

- Η Λευκάς επί Ενετοκρατίας 1684-1797, Αθήνα 1951.

- Πολιτική και διπλωματική ιστορία της Λευκάδος (1797-1810), τ. Α'-Β', Αθήνα 1954.

- Η Λευκάς (1700-1864), Αθήνα 1956.

Παπαδία-Λάλα Αναστασία, Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας (13ος-18ος αι.), Βενετία 2004.

Πετρίδης Π., Πολίτευμα των Ενωμένων Επαρχιών των Ιωνικών Νήσων, Κέρκυρα, 1818.

Πολίτης Αλέξης, Ρομαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 18301880, Ε.Μ.Ν.Ε. - Μνήμων, Αθήνα 1993.

Ροντογιάννης Πάνος Γ., «Οι πρωτεύουσες της Λευκάδος», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών Ζ' (1988), σ. 37-290.

- «Ο πληθυσμός της Λευκάδος από το απώτερο παρελθόν ως το 1991 », Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, 8 (1995), σ. 73-150.

- Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Α'-Β', Εταιρεία Αευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2200522006.

- Η εκπαίδευση στη Λευκάδα 1631-1950, Αθήνα 1994.

Σελ. 342
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/343.gif&w=600&h=915

- «Ο Αθανάσιος Ψαλίδας και η αρχή της Μέσης Παιδείας στη Λευκάδα», Ηπειρωτική Εστία 3 (1954) σ. 15-18, 168-172.

- «Πέτρος Βρυώνης», εφ. Λευκαδίτικες Σελίδες, φ. 17 (Λευκάδα, Οκτώβριος 1962).

- «Κωνσταντίνος Στρατοόλης (Επίσκοπος Κυθήρων)», εφ. Λευκαδίτικες Σελίδες, φ. 8 (Λευκάδα, Νοέμβριος 1962).

- «[Α'] Πάνος Κοντογιώργης· [Β'] Ιωάννης Καββαδίας, εφ. Λευκαδίτικες Σελίδες, φ. 19 (Λευκάδα, Δεκέμβριος 1962).

- «Επικήδειος στον Στάθη Σάντα, καθηγητή Σωματικής Αγωγής», εφ. Ηχώ της Λευκάδας, φ. 56 (Αθήνα, Μάιος 1990).

- «Η παιδεία στη Λευκάδα από περίπου 1600-τέλη 18ου αιώνα», Πρακτικά Α' Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού, Λευκάδα 15-19 Σεπτεμβρίου 1982. Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτισμός στα Επτάνησα (1836-1864), Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, [1990], σ. 305-373.

- «Jean Wassan. Ένας σοφός του Γαλλικού Διαφωτισμού, Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Προκαταρκτικού Σχολείου της Λευκάδας: πρώτου σχολείου Μ.Ε. στο νησί», Πρακτικά Β' Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού, Λευκάδα 3-8 Σεπτεμβρίου 1984. Πολιτισμικές επαφές στα Επτάνησα και αναμετάδοση τους στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, 16ος-20ός αι., Αθήνα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 1991, σ. 421-442.

- «Το χρονικά της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Αντικειμένων Εκκλησιαστικής Τέχνης Λευκάδος», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 8 (1995), σ. 207-259.

Σιδέρη Αλόη, Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, αρ. 21, τ. Α'-Β', 1989-1994.

- «Η εκπαίδευση στα Επτάνησα όπως εμφανίζεται στα πιστοποιητικά σπουδών των υποψηφίων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πίζας 1842-1860», Πρακτικά ΣΤ' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Γ, Αθήνα 2002, σ. 187-203

Σκλαβενίτης Τριαντάφυλος Ε., «Αντώνιος Φατσέας (1821-1872): οι ιδεολογικές του αναζητήσεις», Ζητήματα ιστορίας των νεοελληνικών γραμμάτων. Αφιέρωμα στον Κ.Θ. Δημαρά. Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διεθνής Συνάντηση, 10-12 Μαΐου 1990, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1994, σ. 161-170.

- «Λευκαδίτικη πολιτισμική ιστορία», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Δ' Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού. Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος-19ος αι., Λευκάδα 8-12 Σεπτεμβρίου 1993, Αθήνα 1996, σ. 185-199.

- Η σχολική βιβλιοθήκη το 19ο αιώνα. Η Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου Ναυπλίου (1833-1935), Αθήνα, Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», αρ. 3, 1995, 336 σ.

- «Ο Σπυρίδων Βλαντής και η ιδιωτική διδασκαλία Piano di studi/Έκθεσις μαθημάτων: Βενετία 1794», Θησαυρίσματα 34 (2004), Βενετία 2004, σ. 421-446.

- «Η εντοπιότητα στην πολιτισμική ιστορία», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Α' Συμποσίου, Τοπική παράδοση και πολιτιστικός τουρισμός, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Λευκάδα 9-11 Αυγούστου 1996, Αθήνα 1997, σ. 169-173.

- «Η άνοδος των αστών στη Λευκάδα τα χρόνια της Ένωσης», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, τ. Α', Αθήνα 2005, σ. 455-464.

Σολδάτος Ντίνος, «Δάσκαλοι που έμειναν στη μνήμη και στην καρδιά μας», Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2002, σ. 15-45.

Σελ. 343
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/344.gif&w=600&h=915

Σοφιανός Κώστας, Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας 1833-1900, Συναγωγή νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων, καταστατικών, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, αρ. 16, τ. Α'-Β', 1988.

Τζουμελέας Σ.Γ. - Παναγόπουλος Π.Δ., Η Εκπαίδευση μας τα τελευταία 100 χρόνια, Αθήνα 1993.

Τομαρά-Σιδέρη Ματούλα, Σιδέρης Νίκος, Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Η δημογραφική τύχη της νεότητας, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, αρ. 4, Αθήνα 1986.

Τσερές Δημήτρης Σ. «Δάσκαλοι του Προκαταρκτικού Σχολείου Λευκάδος (1806-1825), Καθηγητές του Γυμνασίου Λευκάδος (1829-1960), Δάσκαλοι του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (1866-1929)», Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2002, σ. 47-190.

- «Όψεις του τοπικού και του γενικού στο πεδίο της Λευκαδιακής Λογιοσύνης: Η περίπτωση του Δήμου Μαλακάση, πίνακες και επεξεργασμένα στοιχεία από την αρθρογραφία του στο Λευκαδίτικο Τύπο (1955-1997)», Δήμος Μαλακάσης 1923-1997, τιμητική εκδήλωση. Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2005, Αθήνα 2006, σ. 19-104.

Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Θεμέλιο, Αθήνα 51987.

Τυπάλδος-Ιακωβάτος Γεώργιος, Ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας, έκδοση-εισαγωγή-σχόλια Σπύρος Ασδραχάς, Ερμής, Αθήνα 1982.

Φραγκουδάκη Άννα, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Παπαζήσης, Αθήνα 1985.

Χουλιαράκης Μιχαήλ, Εξελίξεις του πληθυσμού των Αγροτικών Περιοχών της Ελλάδος, 1920-1981, Αθήνα 1988.

Σελ. 344
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/345.gif&w=600&h=915

ΕΙΚΟΝΕΣ

Σελ. 345
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/346.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 346
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/347.gif&w=600&h=915

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Οι εικόνες με αρ. 1-8 και η εικόνα του εξωφύλλου δημοσιεύτηκαν και στο: Δημήτρης Σ. Τσερές, «Δάσκαλοι του Προκαταρκτικού Σχολείου Λευκάδος 1806-1825. Καθηγητές του Γυμνασίου Λευκάδος 1829-1960. Δάσκαλοι του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 18661929). Κατάλογοι και Ευρετήρια», Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2002, σ. 170, 176, 177, 178, 179. Βλ. και σ. 187-189.

1. Το μοναδικό κτίριο που κτίστηκε (1825-1830) για σχολείο μέσης εκπαίδευσης και στέγασε το Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος (1829-1835). Ύστερα το «κατέλαβαν» τα Δικαστήρια (1835-1989)· έπειτα έγινε Δημαρχείο για λίγο. Στο ισόγειο στεγάζεται από τη δεκαετία του 1930 το Αρχειοφυλακείο/Αρχεία Νομού Λευκάδας. Βρίσκεται στην πλατεία Ζαμπελίου, οδός Θεοδώρου Στράτου

1. Φωτογραφία Δημήτρη Βλάχου (2002). 353

2. Στέγασε το τετρατάξιο μικτό Γυμνάσιο (1876-1929) στο μισό ανατολικό του κτιρίου (στο μισό δυτικό ήταν το Επαρχείο και αργότερα το Δημαρχείο) και, σε ολόκληρο το κτίριο, το εξατάξιο Γυμνάσιο (1930-1961), το εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων (1961-1964), τα τριτάξια Γυμνάσιο/Λύκειο Αρρένων (19641967), το εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων (1967-1970), το εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων (1970-1976), τα τριτάξια Γυμνάσιο/Λύκειο Θηλέων (1976-1979) και το 2ο

μικτό τριτάξιο Γυμνάσιο/Λύκειο (1979-1983). Φωτογραφία Δ. Βλάχου (2002). 353

3. Δάσκαλοι και μαθητές του Ελληνικού Σχολείου (τέλη 19ου αι.). Η πρωτότυπη φωτογραφία ανήκε στην κ. Ίριδα Καλκάνη-Αυδή (ο πατέρας της Κωνσταντίνος Α. Καλκάνης (1882;-1961) είναι ο μαθητής με τα άσπρα στο μέσον της πρώτης σειράς, μετέπειτα βουλευτής Λευκάδας). Στην άκρη δεξιά μαρτυρείται ότι είναι ο Ιωάννης Σικελιανός, πατέρας του ποιητή, καθηγητής στο Γυμνάσιο, που φαίνεται ότι δίδασκε παράλληλα και στο Ελληνικό Σχολείο. Δίπλα του ίσως είναι ο Θεοφάνης Αγγέλου Κατωπόδης, ο γνωστός παπα-Ατζουλής, δάσκαλος από το 1891 και σχολάρχης από το 1895. Οι άλλοι δύο δάσκαλοι στην άκρη αριστερά δεν έχουν ταυτιστεί. Αυτά τα χρόνια δάσκαλοι είναι ο Σπυρίδων Ν. Καρίνταβας (1875-1902), ο Δημήτρης Λιβαδάς (1896-1899), ο Σπυρίδων Δάλλας (1890-1895), ο Ν. Τσαούσης (1895-1896), ο Ιωάννης Σιώρης (1898-1899) και ο Αθ. Λιβιτσάνος (1899-1904). Τη φωτογραφία δημοσίευσε η Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη, Αγγέλου Σικελιανού, Ανέκδοτα ποιήματα και πεζά, Αθήνα 1989. Δημοσιεύτηκε η ίδια φωτογραφία, χρονολογημένη το 1892, με πηγή το Ε.Λ.I.A., και στην Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, επιστημονική επιμέλεια Χρήστος Χατζηιωσήφ, τ. Α' 2, Αθήνα 1999, σ. 191. 354

Σελ. 347
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/348.gif&w=600&h=915

4. Καθηγητές και μαθητές του Γυμνασίου το 1900 μπροστά στο κτίριο του. Στην καμαρωτή θύρα (της αυλής;) αναγράφεται ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ιδρύθηκε από τον Ηλία Γουριώτη το 1896 (;) και λειτουργούσε στο προαύλιο του Γυμνασίου). Τρίτος αριστερά από τη σημαία είναι ο Άγγελος Σικελιανός. Στο κέντρο της φωτογραφίας ίσως είναι ο Γυμνασιάρχης 1899-1900, Ιωάννης Ψαλτάκης. Ο καθήμενος στην άκρη αριστερά υποστηρίχτηκε ότι είναι ο επιστάτης, ενώ οι άλλοι δύο καθηγητές δεν έχουν ταυτιστεί. Η φωτογραφία ανήκει στη Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη και τη δημοσίευσε στο: Αγγέλου Σικελιανού, Ανέκδοτα ποιήματα και πεζά, Αθήνα 1989. 354

5. Α' ή Β' τάξη του Ελληνικού Σχολείου, 1924-25 ή 1925-26. Στο αριστερό μέρος της φωτογραφίας, στο κολλημένο χαρτάκι: σχολείον ελινικόν. Το κτίριο που φαίνεται ίσως είναι η οικία Κόνδαρη, όπου στεγαζόταν το σχολείο. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε (από αντίγραφο του πρωτοτύπου που είχε το 1983 ο Βασ. Γράψας) στο βιβλίο: Πάνος Γ. Ροντογιάννης, Ο Σπύρος Γ. Ροντογιάννης (Σπύρος Μελάς) 25.2.1915 π.η.-24.12.1943, Αθήνα 2001, σ. 75 (ο βιογραφού

μενος είναι ο 4ος από αριστερά, στη 2η σειρά). 355

6. Καθηγητές και τελειόφοιτοι μαθητές του Γυμνασίου, 1935-36. Φωτογραφία (από το αρχείο Στάθη Σάντα, τώρα στη Χαραμόγλειο Βιβλιοθήκη), των τελειοφοίτων του Γυμνασίου Λευκάδος, 1935-1936, στο προαύλιο, δημοσιευμένη στο περ. Λευκαδίτικη Εστία 1, τχ. 2, Μάρτ.-Απρ. 1976, σ. 83, με τις αποδόσεις: Σειρά 1, από αριστερά, οι καθηγητές: Ν. Σταματέλος, Σωμ. Αγωγής, Α. Μανούδης, Γαλλικών, Σ. Τρανός, Θεολογίας, I. Παπαγεωργίου, Γυμνασιάρχης, Π. Νικόδημος, Μαθηματικών, Α. Σολδάτος, Φιλολογίας, Δ. Κουνιάκης, Φιλολογίας, Στάθης Σάντας, Σωμ. Αγωγής. Σειρά 2, οι μαθήτριες·. Ζ. Καββαδά, Α. Θερμού, Χ. Ρηγοπούλου, Α. Φλογαΐτου, Δ. Μεταλλινού, Ε. Φίλιου, Σ. Μαραγκού και τελευταίος δεξιά (πίσω από τον Σ. Σάντα) ο Σπ. Γουριώτης (νεκρός του Αλβανικού Μετώπου). Σειρά 3, οι μαθητές: Γεώργ. Γρηγόρης, Ν. Συκιώτης, Γ. Βλάχος, Θ. Πολίτης, Κ. Περδικάρης και I. Αρταβάνης. Σειρά 4, οι μαθητές: Δ. Ασπρογέρακας, Μ. Μανιάκης, Κ. Ζερβός και Σ. Βρεττός. 355

7. «Οι μαθητές του Γυμνασίου Λευκάδος μετά την παρέλασιν της 24ης Μαρτίου 1940, μετά του κ. Γυμνασιάρχου και των κ.κ. καθηγητών των». Φωτογραφία στο προαύλιο του Γυμνασίου. Ο καθηγητής Χρίστος I. Αραβανής, που παραχώρησε τη φωτογραφία, αναγνωρίζει από τους τσολιάδες-μαθητές: 4ος από δεξιά ο Θεοδόσιος Φέτσης, 6ος ο Απόστολος Λάζαρης, 7ος ο Χρίστος Αραβανής, 8ος ο Βαγγέλης Φατούρος, 9ος ο Σάββας Κατωπόδης και 10ος ο Παναγιώτης Ζαβιτσάνος. Τρίτος αριστερά της σημαίας με το παπιγιόν ίσως είναι ο Γυμνασιάρχης Αντώνιος Τσίριμπας, 4ος από αριστερά ίσως είναι ο καθηγητής Θεολογίας Δημ. Σπυρόπουλος. Δύο μαθητές είναι ντυμένοι με

στολή της EON. 356

8. Παράσταση του Παπαφλέσσα του Σπ. Μελά στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον» στις 25.3.1948. Θεατρική διδασκαλία: Π.Γ. Ροντογιάννης (πρώτος από αριστερά πάνω στη σκηνή). Στην παράσταση πήραν μέρος οι μαθητές Τζένη Τζεβελέκη (Μαντώ Μαυρογένους), μπροστά από τον Γεράσιμο Σάντα (Παπαφλέσσα), και Βέρα Θερμού (Αγγέλα). Στην παράσταση έπαιξαν και ο Νίκος Μαυρίδης (Μαυροκορδάτος) και ο Χρήστος Τετράδης (γιατρός). Διακρίνονται από αριστερά καθιστός ο καθηγητής Θ. Σταματέλλος και ο Γυ-

Σελ. 348
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/349.gif&w=600&h=915

Γυμνασιάρχης Κ. Μυσίρης. Πρώτη από δεξιά όρθια η καθηγήτρια Νίτσα Παπαδάκη-Σταόρακα. Στην τελευταία σειρά όρθιοι από αριστερά οι καθηγητές Νικόλαος Σταματέλος και Γιάννης Παπαδάτος. Αρχείο Π.Γ. Ροντογιάννη. 356 9. α.α. 54 (6) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 30/1/1829 (ν.η.)-4/12/1850, φ. 5r: Επιστολή του Ψαλίδα προς το Γραμματέα της Γενικής Εκπαίδευσης στην Κέρκυρα με την οποία ζητά διδακτικά βιβλία. 357

10. α.α. 80 (3), φ. 2r, «Βιβλίο Γενικής καταγραφής από του 1836-37 Σχολ. έτους μέχρι 1852-53 Σχολ. έτους» - δηλαδή, το Μαθητολόγιο του Σχολείου. Στο βιβλίο αυτό φαίνεται η κατάταξη των μαθητών σε «κλάσεις» (= τάξεις). Στο Δευτερεύον Σχολείο οι μαθητές κατατάσσονταν σε τάξεις ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους και όχι την ηλικία τους. 358

11. α.α. 1 (101), φ. 2r, Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1851/52: Ποιοι μαθητές της Α' κλάσης και σε ποια διδακτέα ύλη εξετάστηκαν στα Ελληνικά το σχολικό έτος 1842-43 (η εξέταση γίνεται την

1η Αυγούστου 1843). 359

12. α.α. 1 (101), φ. 9r, Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1851/52: Ποιοι μαθητές της Α' κλάσης εξετάστηκαν στην Άλγεβρα το σχολικό έτος 1844-45 (η εξέταση γίνεται την 5η Αυγούστου 1845). 360

13. α.α. 104 (7), φ. 20r, «Βιβλίο απροσδιορίστου εγγραφής Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1852/53».

- Στα φύλλα 3-12 του βιβλίου δηλώνεται ποια βιβλία έπρεπε να προμηθευτεί ο κάθε μαθητής μετά από αίτησή του. Τα βιβλία αυτά τα παράγγελνε το Σχολείο στη Γενική Επιτροπή της Παιδείας στην Κέρκυρα, η οποία τα έστελνε στο Σχολείο και τα αγόραζαν οι μαθητές.

- Στα φύλλα 19-24 σημειώνονται πόσα και ποια βιβλία πουλήθηκαν και η τιμή στην οποία αγοράστηκαν. Τα χρήματα που εισέπρατταν τα έστελναν στο Γενικό Επίτροπο της Παιδείας στην Κέρκυρα.

- Στο φ. 20r σημειώνονται ποιοι μαθητές αγόρασαν τα διδακτικά βιβλία των Ελληνικών και των Αγγλικών και η τιμή αγοράς τους. 361

14. α.α. 2 (1), Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1852/531856/57 και Λυκείου Λευκάδος 1857/58-1864/65, σ. 82. Φαίνονται η τάξη του κάθε μαθητή (1η στήλη), τα μαθήματα στα οποία εξετάζεται και ο βαθμός του - άριστα είναι το 30. 362

15. α.α. 36 (26), σ. 95, Βιβλίο πράξεων

Α) Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος, 10/22 Ιουνίου 1853-1857 Β) Λυκείου Λευκάδος, 1857/58-1865/66

Γ) Τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος, 1866/67-25.10.1880: Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμύζεται στα Επτάνησα από το 1866, δύο χρόνια μετά την Ένωση. Με το παρόν πρακτικό ο μέχρι τότε Δ/ντής του «Λυκείου» Πέτρος Βρυώνης παραδίδει στο Γυμνασιάρχη του νεοπαγούς τετραταξίου Γυμνασίου Λευκάδος Πολυζώη Σπανόπουλο. 363

16. α.α. 128 (23) Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος των δύο πρώτων σχολικών ετών του Σχολείου (1865/66 και 1866/67), που αποτελείται από

δύο λυτά φύλλα καρφιτσωμένα, χωρίς αρίθμηση. 364

17. α.α. 129 (13), σ. 3, Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1867/681888/89. 365

Σελ. 349
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/350.gif&w=600&h=915

18. α.α. 105 (100), σ. 3, Βιβλίο εισπράξεων, εγγραφών και θεμάτων των εξετάσεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1905/06: Κατάλογος εισπράξεων σχολικού έτους 1867-68 από εγγραφές και πιστοποιήσεις [= έκδοση τίτλων (ενδεικτικών, απολυτηρίων, αποδεικτικών)]. 366

19. α.α. 135 (24), σ. 4-5, Βιβλίο Πράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 10/6/1868-15/9/1912: Ωρολόγιο πρόγραμμα Ελληνικού Σχολείου της 3ης Ιουλίου 1868, στο οποίο φαίνονται τα μαθήματα που διδάσκονταν και ποιοι δάσκαλοι τα δίδασκαν. 367

20. α.α. 141 (62), σ. 3, Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1868/691889/90. 368

21. α.α. 58 (19) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 8/1/1868-1/8/1902, σ. 6: Πρωτοκολλείται και καταχωρίζεται ολόκληρο το υπ. αρ. 20/8-6-1868 εξερχόμενο έγγραφο, με το οποίο ο Γυμνασιάρχης Αγγελος Καππώτας επικρίνει τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος με προηγούμενο έγγραφο του εξέφρασε απαρέσκεια για κάποια ενέργεια του Γυμνασιάρχη και του Συλλόγου Διδασκόντων - εδώ παρατίθεται μόνο το τέλος του εξερχομένου εγγράφου. 369

22. α.α. 147 (10), Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 17/6/1868-30/7/1892, σ. 3. [Μέχρι τα τελευταία χρόνια όλοι οι τίτλοι που εξέδιδαν τα σχολεία (ενδεικτικά, απολυτήρια, αποδεικτικά) καταχωρίζονταν

στο ΒΠΣ - τώρα έχει καταργηθεί.] 370

23. α.α. 81 (63), Μαθητολόγιο τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1888/89, σ. 2-3. 371

24. α.α. 105 (100), σ. 55, Βιβλίο εισπράξεων, εγγραφών και θεμάτων των εξετάσεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1905/06: Έκθεση

του μαθηματικού I. Ρέντζου για το τι δίδαξε το σχολικό έτος 1891-92. 372

25. α.α. 105 (100), σ. 49, Βιβλίο εισπράξεων, εγγραφών και θεμάτων των εξετάσεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1905/06: Έκθεση του Γυμνασιάρχη, φιλολόγου Κ. Φερτάκη για το τι δίδαξε το σχολικό έτος 1890-91. 373

26. α.α. 37 (27), Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος από 5/4/1868-27/12/1868 και από 15/9/1876-22/6/1909, σ. 190-91. 374

27. α.α. 130 (93), Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1889/901914/15, φ. 44v-45r.: Απόλυση και βαθμολογία Αγγέλου Σικελιανού (1896). 375

28. α.α. 135 (24), σ. 258, Βιβλίο Πράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 10/6/1868-15/9/1912: Πρακτικό απόλυσης του Αγγέλου Σικελιανού, 22 Ιουνίου 1896. 376

29. α.α. 37 (27), σ. 274, Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος από 5/4/1868-27/12/1868 και από 15/9/1876-22/6/1909: Πρακτικό απόλυσης του Αγγέλου Σικελιανού (29/9/1900). 377

30. α.α. 142 (70), Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1889/90-1903/04, φ. 128v-129r: Οι πρώτες μαθήτριες εγγράφονται το σχολικό έτος 1898-99. Εδώ φαίνονται δύο, η μία των οποίων είναι η μετέπειτα ποιήτρια Κλεαρέτη Δίπλα-Μαλάμου. 378

31. α.α. 82 (63α), Μαθητολόγιο τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1889/90-1923/24, φ. 45ν: Οι πρώτες μαθήτριες εγγράφονται το σχολικό έτος

1901-02 και είναι αυτές που αναγράφονται στη σελίδα αυτή. 379

32. α.α. 131 (89), Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1915/16-

Σελ. 350
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/351.gif&w=600&h=915

1928/29, φ. 84v-85r. Απόλυση και βαθμολογία Νίκου Σβορώνου (1923-1924). 380

33. α.α. 5 (83), Γενικός Έλεγχος 1. τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1926/27-1928/29 και 2. εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος (Παλαιού Τύπου) 1929/30-1943/44, φ. 17v-18r. Απόλυση και βαθμολογία Π. Ροντογιάν-

νη, Ν. Σβορώνου, Κ. Σερεπίσιου (1927-28). 381

34. α.α. 45 (34), Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 28/6/1940-6/12/1945 (χ.αρ.). Με το παρόν πρακτικό 1/16-9-1943 ο σύλλογος αποφαίνεται ότι στο πρακτικό αποτελεσμάτων σχ. έτους 1943-44 «ελήφθη και κατεγράφη απόφασις ουχί του Συλλόγου αλλά του Ιταλού επόπτου....» και εκφράζει τη λύπη του γιατί ο καθηγητής Γ. Κατωπόδης «...ανέγραψεν

την ιταλικήν φασιστικήν χρονολογίαν, έλλην αυτός, εις ελληνικόν βιβλίον...». 382

35. α.α. 57 (17), Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 19/12/1865-25/11/1919, σ. 1: Η σφραγίδα του σχολείου, διαμέτρου

3,5 εκ. 383

36. α.α. 135 (24), Βιβλίο Πράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 10/6/186815/9/1912, σ. 228: Η σφραγίδα του σχολείου, διαμέτρου 3,5 εκ. 384

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΜΠΡΟΣ: Καθηγητές και μαθητές του Γυμνασίου, το 1928 (;). Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο βιβλίο του Π.Γ. Ροντογιάννη, που σημειώσαμε στην εικόνα 5 (ο βιογραφούμενος είναι καθιστός στο μέσον της 1ης σειράς). Οι καθηγητές από αριστερά είναι ο Δημοσθένης Κουνιάκης, ο Κωνσταντίνος Γουρζής (;), Γυμνασιάρχης, ο Σπυρίδων Τρανός (;) ή ο Θ. Σταματέλλος (;), ο Αναστάσιος Μανούδης και ο Αθανάσιος Σολδάτος (αν ο εικονιζόμενος είναι ο Θ. Σταματέλλος, τότε η φωτογραφία είναι του 1931). Αρχείο Π.Γ. Ροντογιάννη.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΙΣΩ: α.α. 54 (6), Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 30/1/1929 (ν.η.)-4/12/1850, φ. 9r: Η σφραγίδα του «Λυκείου Λευκάδος» (1857-1866), διαμέτρου 4,5 εκ. Για άγνωστο λόγο, η σφραγίδα έχει μπει σε βιβλίο, το οποίο ανήκει στο «Δευτερεύον Σχολείον Λευκάδος» και το οποίο λήγει το 1850, ενώ το Λύκειο Λευκάδος ιδρύεται το 1857.

ΜΕΣΟΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (σ. 269): α.α. 54 (6), Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 30/1/1929 (ν.η.)-4/12/1850, φ. 107r: Η σφραγίδα του «Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος» (1829-1857), διαμέτρου 3,5 εκ.

Σελ. 351
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/352.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 352
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/353.gif&w=600&h=915

1. Κτίριο οδού Θ. Στράτου 1: Δευτερεύον Σχολείο, 1829-1835.

2. Κτίριο οδού Θ. Στράτου 3: Γυμνάσιο, 1876-1961. Άλλοι τόποι Γυμνασίων, 1961-1983.

Σελ. 353
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 334
  

  141 (62)

  Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1868/69-1889/90

  Κατάστιχο χαρτοδερματόδετο, 29,5x21. Λευκό χαρτί χαραγμένο. Σελίδες 392 αριθμημένες. Άγραφες οι 1-2, 118-392.

  Αρχίζει με: Αθανάσιος Κ. Δρίβας και τελειώνει με: Βασίλειος Α. Σκυριανός.

  Στην 1η σελίδα: Γενικόν μαθητολόγιον του εν Λευκάδι Ελληνικού Σχολείου περιέχον σελίδες τριακοσίας ενενηκοντα δύο (αριθ. 392) Εν Λευκάδι τη 17η Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας Γυμνασιάρχης [Τ.Υ. και σφραγίδα με επιγραφή: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ].

  Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης, τόπος διαμονής, ηλικία, θρήσκευμα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, τίτλος εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, επάγγελμα γονέα, υπογραφή γονέων ή κηδεμόνων εγγυωμένων δι' αυτής την επιμέλειαν και καλήν διαγωγήν, παρατηρήσεις, όπου (μόνο για 1868/69) αναγράφονται τα εκπαιδευτικά τέλη που πλήρωσε ο κάθε μαθητής και ποιοι απαλλάσσονται από αυτά ή έχουν μειώσεις.

  142 (70)

  Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1889/90-1903/04

  Κατάστιχο πανόδετο, 43x30. Φύλλα 1 χ.αρ. + 237 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα

  233ν-237.

  Από φ. 22Γ-233Γ (σχολικά έτη 1892/93-1903/04) στη στήλη «Χρονολογία διπλοτύπου» επικολλώνται χαρτόσημα πληρωμής εκπαιδευτικών τελών για κάθε μαθητή. Αρχίζει με: Δημήτριος Γ. Στεφανίτσης και τελειώνει με: Κωνσταντίνος I. Δυοβουνιώτης.

  Στο εξώφυλλο: Ελληνικόν Σχολείον εν Λευκάδι Γενικόν Μαθητολόγιον εν Λευκάδι τη 4η Σεπτεμβρίου 1889 1889-1904.

  Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης (και θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), ηλικία, επάγγελμα γονέα, ημερομηνία εγγραφής, τάξη, είδος τίτλου εγγραφής και σχολείο που τον εξέδωσε, όνομα κηδεμόνα, ημερομηνία διπλοτύπου πληρωμής των εκπαιδευτικών τελών, όνομα εισπράκτορα, παρατηρήσεις (ελάχιστες, κυρίως ποιοι διέκοψαν). Στη στήλη «τεκμήριον εγγραφής», όπου αναγράφεται ο τίτλος του Σχολείου, βάσει του οποίου εγγράφονται, μπορεί να δει κανείς τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία της εποχής (Τρύφου, Φύσσα κ.λπ.), καθώς και τα άλλα Ελληνικά Σχολεία που υπάρχουν την εποχή αυτή στη Λευκάδα (Καρυά, Άγιο Πέτρο) και στη γειτονική Ακαρνανία (Βόνιτσα, Πάλαιρο, Μύτικα).

  Στη στήλη «αριθμός διπλοτύπου της εγγραφής» επικολλώνται τα σχετικά χαρτόσημα (τα οποία πληρώνει ο μαθητής για την εγγραφή του) και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Σχολείου (1 χαρτ. x 20 δρχ. + 1 χαρτ. x 15 δρχ. τα σχολικά έτη 1892/93-1894/95 και 1 χαρτ. x 2 δρχ. + 1 χαρτ. x 2 δρχ. τα σχολικά έτη 1895/96-1903/04).