Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 349-368 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/349.gif&w=600&h=915

Γυμνασιάρχης Κ. Μυσίρης. Πρώτη από δεξιά όρθια η καθηγήτρια Νίτσα Παπαδάκη-Σταόρακα. Στην τελευταία σειρά όρθιοι από αριστερά οι καθηγητές Νικόλαος Σταματέλος και Γιάννης Παπαδάτος. Αρχείο Π.Γ. Ροντογιάννη. 356 9. α.α. 54 (6) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 30/1/1829 (ν.η.)-4/12/1850, φ. 5r: Επιστολή του Ψαλίδα προς το Γραμματέα της Γενικής Εκπαίδευσης στην Κέρκυρα με την οποία ζητά διδακτικά βιβλία. 357

10. α.α. 80 (3), φ. 2r, «Βιβλίο Γενικής καταγραφής από του 1836-37 Σχολ. έτους μέχρι 1852-53 Σχολ. έτους» - δηλαδή, το Μαθητολόγιο του Σχολείου. Στο βιβλίο αυτό φαίνεται η κατάταξη των μαθητών σε «κλάσεις» (= τάξεις). Στο Δευτερεύον Σχολείο οι μαθητές κατατάσσονταν σε τάξεις ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους και όχι την ηλικία τους. 358

11. α.α. 1 (101), φ. 2r, Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1851/52: Ποιοι μαθητές της Α' κλάσης και σε ποια διδακτέα ύλη εξετάστηκαν στα Ελληνικά το σχολικό έτος 1842-43 (η εξέταση γίνεται την

1η Αυγούστου 1843). 359

12. α.α. 1 (101), φ. 9r, Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1851/52: Ποιοι μαθητές της Α' κλάσης εξετάστηκαν στην Άλγεβρα το σχολικό έτος 1844-45 (η εξέταση γίνεται την 5η Αυγούστου 1845). 360

13. α.α. 104 (7), φ. 20r, «Βιβλίο απροσδιορίστου εγγραφής Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1852/53».

- Στα φύλλα 3-12 του βιβλίου δηλώνεται ποια βιβλία έπρεπε να προμηθευτεί ο κάθε μαθητής μετά από αίτησή του. Τα βιβλία αυτά τα παράγγελνε το Σχολείο στη Γενική Επιτροπή της Παιδείας στην Κέρκυρα, η οποία τα έστελνε στο Σχολείο και τα αγόραζαν οι μαθητές.

- Στα φύλλα 19-24 σημειώνονται πόσα και ποια βιβλία πουλήθηκαν και η τιμή στην οποία αγοράστηκαν. Τα χρήματα που εισέπρατταν τα έστελναν στο Γενικό Επίτροπο της Παιδείας στην Κέρκυρα.

- Στο φ. 20r σημειώνονται ποιοι μαθητές αγόρασαν τα διδακτικά βιβλία των Ελληνικών και των Αγγλικών και η τιμή αγοράς τους. 361

14. α.α. 2 (1), Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1852/531856/57 και Λυκείου Λευκάδος 1857/58-1864/65, σ. 82. Φαίνονται η τάξη του κάθε μαθητή (1η στήλη), τα μαθήματα στα οποία εξετάζεται και ο βαθμός του - άριστα είναι το 30. 362

15. α.α. 36 (26), σ. 95, Βιβλίο πράξεων

Α) Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος, 10/22 Ιουνίου 1853-1857 Β) Λυκείου Λευκάδος, 1857/58-1865/66

Γ) Τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος, 1866/67-25.10.1880: Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμύζεται στα Επτάνησα από το 1866, δύο χρόνια μετά την Ένωση. Με το παρόν πρακτικό ο μέχρι τότε Δ/ντής του «Λυκείου» Πέτρος Βρυώνης παραδίδει στο Γυμνασιάρχη του νεοπαγούς τετραταξίου Γυμνασίου Λευκάδος Πολυζώη Σπανόπουλο. 363

16. α.α. 128 (23) Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος των δύο πρώτων σχολικών ετών του Σχολείου (1865/66 και 1866/67), που αποτελείται από

δύο λυτά φύλλα καρφιτσωμένα, χωρίς αρίθμηση. 364

17. α.α. 129 (13), σ. 3, Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1867/681888/89. 365

Σελ. 349
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/350.gif&w=600&h=915

18. α.α. 105 (100), σ. 3, Βιβλίο εισπράξεων, εγγραφών και θεμάτων των εξετάσεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1905/06: Κατάλογος εισπράξεων σχολικού έτους 1867-68 από εγγραφές και πιστοποιήσεις [= έκδοση τίτλων (ενδεικτικών, απολυτηρίων, αποδεικτικών)]. 366

19. α.α. 135 (24), σ. 4-5, Βιβλίο Πράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 10/6/1868-15/9/1912: Ωρολόγιο πρόγραμμα Ελληνικού Σχολείου της 3ης Ιουλίου 1868, στο οποίο φαίνονται τα μαθήματα που διδάσκονταν και ποιοι δάσκαλοι τα δίδασκαν. 367

20. α.α. 141 (62), σ. 3, Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1868/691889/90. 368

21. α.α. 58 (19) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 8/1/1868-1/8/1902, σ. 6: Πρωτοκολλείται και καταχωρίζεται ολόκληρο το υπ. αρ. 20/8-6-1868 εξερχόμενο έγγραφο, με το οποίο ο Γυμνασιάρχης Αγγελος Καππώτας επικρίνει τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος με προηγούμενο έγγραφο του εξέφρασε απαρέσκεια για κάποια ενέργεια του Γυμνασιάρχη και του Συλλόγου Διδασκόντων - εδώ παρατίθεται μόνο το τέλος του εξερχομένου εγγράφου. 369

22. α.α. 147 (10), Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 17/6/1868-30/7/1892, σ. 3. [Μέχρι τα τελευταία χρόνια όλοι οι τίτλοι που εξέδιδαν τα σχολεία (ενδεικτικά, απολυτήρια, αποδεικτικά) καταχωρίζονταν

στο ΒΠΣ - τώρα έχει καταργηθεί.] 370

23. α.α. 81 (63), Μαθητολόγιο τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1888/89, σ. 2-3. 371

24. α.α. 105 (100), σ. 55, Βιβλίο εισπράξεων, εγγραφών και θεμάτων των εξετάσεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1905/06: Έκθεση

του μαθηματικού I. Ρέντζου για το τι δίδαξε το σχολικό έτος 1891-92. 372

25. α.α. 105 (100), σ. 49, Βιβλίο εισπράξεων, εγγραφών και θεμάτων των εξετάσεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1905/06: Έκθεση του Γυμνασιάρχη, φιλολόγου Κ. Φερτάκη για το τι δίδαξε το σχολικό έτος 1890-91. 373

26. α.α. 37 (27), Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος από 5/4/1868-27/12/1868 και από 15/9/1876-22/6/1909, σ. 190-91. 374

27. α.α. 130 (93), Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1889/901914/15, φ. 44v-45r.: Απόλυση και βαθμολογία Αγγέλου Σικελιανού (1896). 375

28. α.α. 135 (24), σ. 258, Βιβλίο Πράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 10/6/1868-15/9/1912: Πρακτικό απόλυσης του Αγγέλου Σικελιανού, 22 Ιουνίου 1896. 376

29. α.α. 37 (27), σ. 274, Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος από 5/4/1868-27/12/1868 και από 15/9/1876-22/6/1909: Πρακτικό απόλυσης του Αγγέλου Σικελιανού (29/9/1900). 377

30. α.α. 142 (70), Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1889/90-1903/04, φ. 128v-129r: Οι πρώτες μαθήτριες εγγράφονται το σχολικό έτος 1898-99. Εδώ φαίνονται δύο, η μία των οποίων είναι η μετέπειτα ποιήτρια Κλεαρέτη Δίπλα-Μαλάμου. 378

31. α.α. 82 (63α), Μαθητολόγιο τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1889/90-1923/24, φ. 45ν: Οι πρώτες μαθήτριες εγγράφονται το σχολικό έτος

1901-02 και είναι αυτές που αναγράφονται στη σελίδα αυτή. 379

32. α.α. 131 (89), Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1915/16-

Σελ. 350
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/351.gif&w=600&h=915

1928/29, φ. 84v-85r. Απόλυση και βαθμολογία Νίκου Σβορώνου (1923-1924). 380

33. α.α. 5 (83), Γενικός Έλεγχος 1. τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1926/27-1928/29 και 2. εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος (Παλαιού Τύπου) 1929/30-1943/44, φ. 17v-18r. Απόλυση και βαθμολογία Π. Ροντογιάν-

νη, Ν. Σβορώνου, Κ. Σερεπίσιου (1927-28). 381

34. α.α. 45 (34), Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 28/6/1940-6/12/1945 (χ.αρ.). Με το παρόν πρακτικό 1/16-9-1943 ο σύλλογος αποφαίνεται ότι στο πρακτικό αποτελεσμάτων σχ. έτους 1943-44 «ελήφθη και κατεγράφη απόφασις ουχί του Συλλόγου αλλά του Ιταλού επόπτου....» και εκφράζει τη λύπη του γιατί ο καθηγητής Γ. Κατωπόδης «...ανέγραψεν

την ιταλικήν φασιστικήν χρονολογίαν, έλλην αυτός, εις ελληνικόν βιβλίον...». 382

35. α.α. 57 (17), Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 19/12/1865-25/11/1919, σ. 1: Η σφραγίδα του σχολείου, διαμέτρου

3,5 εκ. 383

36. α.α. 135 (24), Βιβλίο Πράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 10/6/186815/9/1912, σ. 228: Η σφραγίδα του σχολείου, διαμέτρου 3,5 εκ. 384

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΜΠΡΟΣ: Καθηγητές και μαθητές του Γυμνασίου, το 1928 (;). Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο βιβλίο του Π.Γ. Ροντογιάννη, που σημειώσαμε στην εικόνα 5 (ο βιογραφούμενος είναι καθιστός στο μέσον της 1ης σειράς). Οι καθηγητές από αριστερά είναι ο Δημοσθένης Κουνιάκης, ο Κωνσταντίνος Γουρζής (;), Γυμνασιάρχης, ο Σπυρίδων Τρανός (;) ή ο Θ. Σταματέλλος (;), ο Αναστάσιος Μανούδης και ο Αθανάσιος Σολδάτος (αν ο εικονιζόμενος είναι ο Θ. Σταματέλλος, τότε η φωτογραφία είναι του 1931). Αρχείο Π.Γ. Ροντογιάννη.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΙΣΩ: α.α. 54 (6), Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 30/1/1929 (ν.η.)-4/12/1850, φ. 9r: Η σφραγίδα του «Λυκείου Λευκάδος» (1857-1866), διαμέτρου 4,5 εκ. Για άγνωστο λόγο, η σφραγίδα έχει μπει σε βιβλίο, το οποίο ανήκει στο «Δευτερεύον Σχολείον Λευκάδος» και το οποίο λήγει το 1850, ενώ το Λύκειο Λευκάδος ιδρύεται το 1857.

ΜΕΣΟΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (σ. 269): α.α. 54 (6), Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 30/1/1929 (ν.η.)-4/12/1850, φ. 107r: Η σφραγίδα του «Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος» (1829-1857), διαμέτρου 3,5 εκ.

Σελ. 351
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/352.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 352
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/353.gif&w=600&h=915

1. Κτίριο οδού Θ. Στράτου 1: Δευτερεύον Σχολείο, 1829-1835.

2. Κτίριο οδού Θ. Στράτου 3: Γυμνάσιο, 1876-1961. Άλλοι τόποι Γυμνασίων, 1961-1983.

Σελ. 353
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/354.gif&w=600&h=915

3. Δάσκαλοι και μαθητές Ελληνικού Σχολείου (τέλη 19ου αι.)

4. Καθηγητές και μαθητές του Γυμνασίου το 1900 μπροστά στο κτίριο του

Σελ. 354
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/355.gif&w=600&h=915

5. Α' ή Β' τάξη του Ελληνικού Σχολείου, 1924-25 ή 1925-26.

6. Καθηγητές και τελειόφοιτοι μαθητές του Γυμνασίου, 1935-36.

Σελ. 355
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/356.gif&w=600&h=915

7. Μετά την παρέλαση της 24-3-1940. Στο προαύλιο τοο Γυμνασίου.

8. Παράσταση του Παπαφλέσσα του Σπ. Μελά, «Πάνθεον», 25.3.1948.

Σελ. 356
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/357.gif&w=600&h=915

9. Δευτερεύον Σχολείο: Ο Αθανάσιος Ψαλίδας ζητά διδακτικά βιβλία (1829).

Σελ. 357
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/358.gif&w=600&h=393

10. Δευτερεύον Σχολείο: «Μαθητολόγιο» σχολ. έτους 1836-37.

Σελ. 358
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/359.gif&w=600&h=915

11. Δευτερεύον Σχολείο: Εξέταση μαθητών της Α' κλάσης στα Ελληνικά, σχολ. έτος 1842-43.

Σελ. 359
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/360.gif&w=600&h=915

12. Δευτερεύον Σχολείο: Εξέταση μαθητών της Α' κλάσης στην Άλγεβρα, σχολ. έτος 1844-45.

Σελ. 360
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/361.gif&w=600&h=915

13. Δευτερεύον Σχολείο: Αγορά διδακτικών βιβλίων από τους μαθητές (1842/43-1852).

Σελ. 361
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/362.gif&w=600&h=915

14. Λύκειο Λευκάδος: Βαθμολογικός πίνακας σχολ. έτους 1859-60.

Σελ. 362
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/363.gif&w=600&h=915

15. Λύκειο Λευκάδος: Το τελευταίο πρωτόκολλο παράδοσης (1866).

Σελ. 363
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/364.gif&w=600&h=915

16. Ελληνικό Σχολείο: Γενικός Έλεγχος σχολ. έτους 1865-66.

Σελ. 364
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/365.gif&w=600&h=393

17. Ελληνικό Σχολείο: Γενικός Έλεγχος σχολ. έτους 1867-68.

co σι

Ol

Σελ. 365
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/366.gif&w=600&h=915

18. Γυμνάσιο: Κατάλογος εισπράξεων, 1867-68, από εγγραφές και έκδοση τίτλων.

Σελ. 366
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/367.gif&w=600&h=393

19. Ελληνικό Σχολείο: Ωρολόγιο πρόγραμμα, 3 Ιουλίου 1868.

Σελ. 367
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/368.gif&w=600&h=915

20. Ελληνικό Σχολείο: Μαθητολόγιο σχολ. έτους 1868-69.

Σελ. 368
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 349
  

  Γυμνασιάρχης Κ. Μυσίρης. Πρώτη από δεξιά όρθια η καθηγήτρια Νίτσα Παπαδάκη-Σταόρακα. Στην τελευταία σειρά όρθιοι από αριστερά οι καθηγητές Νικόλαος Σταματέλος και Γιάννης Παπαδάτος. Αρχείο Π.Γ. Ροντογιάννη. 356 9. α.α. 54 (6) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 30/1/1829 (ν.η.)-4/12/1850, φ. 5r: Επιστολή του Ψαλίδα προς το Γραμματέα της Γενικής Εκπαίδευσης στην Κέρκυρα με την οποία ζητά διδακτικά βιβλία. 357

  10. α.α. 80 (3), φ. 2r, «Βιβλίο Γενικής καταγραφής από του 1836-37 Σχολ. έτους μέχρι 1852-53 Σχολ. έτους» - δηλαδή, το Μαθητολόγιο του Σχολείου. Στο βιβλίο αυτό φαίνεται η κατάταξη των μαθητών σε «κλάσεις» (= τάξεις). Στο Δευτερεύον Σχολείο οι μαθητές κατατάσσονταν σε τάξεις ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους και όχι την ηλικία τους. 358

  11. α.α. 1 (101), φ. 2r, Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1851/52: Ποιοι μαθητές της Α' κλάσης και σε ποια διδακτέα ύλη εξετάστηκαν στα Ελληνικά το σχολικό έτος 1842-43 (η εξέταση γίνεται την

  1η Αυγούστου 1843). 359

  12. α.α. 1 (101), φ. 9r, Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1851/52: Ποιοι μαθητές της Α' κλάσης εξετάστηκαν στην Άλγεβρα το σχολικό έτος 1844-45 (η εξέταση γίνεται την 5η Αυγούστου 1845). 360

  13. α.α. 104 (7), φ. 20r, «Βιβλίο απροσδιορίστου εγγραφής Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1852/53».

  - Στα φύλλα 3-12 του βιβλίου δηλώνεται ποια βιβλία έπρεπε να προμηθευτεί ο κάθε μαθητής μετά από αίτησή του. Τα βιβλία αυτά τα παράγγελνε το Σχολείο στη Γενική Επιτροπή της Παιδείας στην Κέρκυρα, η οποία τα έστελνε στο Σχολείο και τα αγόραζαν οι μαθητές.

  - Στα φύλλα 19-24 σημειώνονται πόσα και ποια βιβλία πουλήθηκαν και η τιμή στην οποία αγοράστηκαν. Τα χρήματα που εισέπρατταν τα έστελναν στο Γενικό Επίτροπο της Παιδείας στην Κέρκυρα.

  - Στο φ. 20r σημειώνονται ποιοι μαθητές αγόρασαν τα διδακτικά βιβλία των Ελληνικών και των Αγγλικών και η τιμή αγοράς τους. 361

  14. α.α. 2 (1), Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1852/531856/57 και Λυκείου Λευκάδος 1857/58-1864/65, σ. 82. Φαίνονται η τάξη του κάθε μαθητή (1η στήλη), τα μαθήματα στα οποία εξετάζεται και ο βαθμός του - άριστα είναι το 30. 362

  15. α.α. 36 (26), σ. 95, Βιβλίο πράξεων

  Α) Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος, 10/22 Ιουνίου 1853-1857 Β) Λυκείου Λευκάδος, 1857/58-1865/66

  Γ) Τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος, 1866/67-25.10.1880: Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμύζεται στα Επτάνησα από το 1866, δύο χρόνια μετά την Ένωση. Με το παρόν πρακτικό ο μέχρι τότε Δ/ντής του «Λυκείου» Πέτρος Βρυώνης παραδίδει στο Γυμνασιάρχη του νεοπαγούς τετραταξίου Γυμνασίου Λευκάδος Πολυζώη Σπανόπουλο. 363

  16. α.α. 128 (23) Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος των δύο πρώτων σχολικών ετών του Σχολείου (1865/66 και 1866/67), που αποτελείται από

  δύο λυτά φύλλα καρφιτσωμένα, χωρίς αρίθμηση. 364

  17. α.α. 129 (13), σ. 3, Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1867/681888/89. 365