Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 353-372 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/353.gif&w=600&h=915

1. Κτίριο οδού Θ. Στράτου 1: Δευτερεύον Σχολείο, 1829-1835.

2. Κτίριο οδού Θ. Στράτου 3: Γυμνάσιο, 1876-1961. Άλλοι τόποι Γυμνασίων, 1961-1983.

Σελ. 353
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/354.gif&w=600&h=915

3. Δάσκαλοι και μαθητές Ελληνικού Σχολείου (τέλη 19ου αι.)

4. Καθηγητές και μαθητές του Γυμνασίου το 1900 μπροστά στο κτίριο του

Σελ. 354
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/355.gif&w=600&h=915

5. Α' ή Β' τάξη του Ελληνικού Σχολείου, 1924-25 ή 1925-26.

6. Καθηγητές και τελειόφοιτοι μαθητές του Γυμνασίου, 1935-36.

Σελ. 355
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/356.gif&w=600&h=915

7. Μετά την παρέλαση της 24-3-1940. Στο προαύλιο τοο Γυμνασίου.

8. Παράσταση του Παπαφλέσσα του Σπ. Μελά, «Πάνθεον», 25.3.1948.

Σελ. 356
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/357.gif&w=600&h=915

9. Δευτερεύον Σχολείο: Ο Αθανάσιος Ψαλίδας ζητά διδακτικά βιβλία (1829).

Σελ. 357
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/358.gif&w=600&h=393

10. Δευτερεύον Σχολείο: «Μαθητολόγιο» σχολ. έτους 1836-37.

Σελ. 358
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/359.gif&w=600&h=915

11. Δευτερεύον Σχολείο: Εξέταση μαθητών της Α' κλάσης στα Ελληνικά, σχολ. έτος 1842-43.

Σελ. 359
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/360.gif&w=600&h=915

12. Δευτερεύον Σχολείο: Εξέταση μαθητών της Α' κλάσης στην Άλγεβρα, σχολ. έτος 1844-45.

Σελ. 360
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/361.gif&w=600&h=915

13. Δευτερεύον Σχολείο: Αγορά διδακτικών βιβλίων από τους μαθητές (1842/43-1852).

Σελ. 361
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/362.gif&w=600&h=915

14. Λύκειο Λευκάδος: Βαθμολογικός πίνακας σχολ. έτους 1859-60.

Σελ. 362
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/363.gif&w=600&h=915

15. Λύκειο Λευκάδος: Το τελευταίο πρωτόκολλο παράδοσης (1866).

Σελ. 363
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/364.gif&w=600&h=915

16. Ελληνικό Σχολείο: Γενικός Έλεγχος σχολ. έτους 1865-66.

Σελ. 364
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/365.gif&w=600&h=393

17. Ελληνικό Σχολείο: Γενικός Έλεγχος σχολ. έτους 1867-68.

co σι

Ol

Σελ. 365
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/366.gif&w=600&h=915

18. Γυμνάσιο: Κατάλογος εισπράξεων, 1867-68, από εγγραφές και έκδοση τίτλων.

Σελ. 366
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/367.gif&w=600&h=393

19. Ελληνικό Σχολείο: Ωρολόγιο πρόγραμμα, 3 Ιουλίου 1868.

Σελ. 367
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/368.gif&w=600&h=915

20. Ελληνικό Σχολείο: Μαθητολόγιο σχολ. έτους 1868-69.

Σελ. 368
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/369.gif&w=600&h=915

21. Γυμνάσιο, 1868: ...Άλλως ο υπουργός δημοσίας εκπαιδεύσεως υποστηρίζει την αταξίαν!

ΟΟΓϊ

Σελ. 369
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/370.gif&w=600&h=393

22. Ελληνικό Σχολείο: Έκδοση τίτλων σχολ. έτους 1867-68.

Σελ. 370
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/371.gif&w=600&h=393

23. Γυμνάσιο: Μαθητολόγιο σχολ. έτους 1867-68.

Σελ. 371
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/372.gif&w=600&h=915

24. Γυμνάσιο: Έκθεση περί της διδαχθείσης όλης των Μαθηματικών, σχολ. έτος 1891-92.

Σελ. 372
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 353
    

    1. Κτίριο οδού Θ. Στράτου 1: Δευτερεύον Σχολείο, 1829-1835.

    2. Κτίριο οδού Θ. Στράτου 3: Γυμνάσιο, 1876-1961. Άλλοι τόποι Γυμνασίων, 1961-1983.