Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 370-389 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/370.gif&w=600&h=393

22. Ελληνικό Σχολείο: Έκδοση τίτλων σχολ. έτους 1867-68.

Σελ. 370
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/371.gif&w=600&h=393

23. Γυμνάσιο: Μαθητολόγιο σχολ. έτους 1867-68.

Σελ. 371
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/372.gif&w=600&h=915

24. Γυμνάσιο: Έκθεση περί της διδαχθείσης όλης των Μαθηματικών, σχολ. έτος 1891-92.

Σελ. 372
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/373.gif&w=600&h=915

25. Γυμνάσιο: Έκθεση περί της διδαχθείσης ύλης φιλολογικών μαθημάτων, σχολ. έτος 1890-91.

Σελ. 373
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/374.gif&w=600&h=393

26. Γυμνάσιο: Έκδοση αποτελεσμάτων, 1892-93.

Σελ. 374
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/375.gif&w=600&h=393

27. Ελληνικό Σχολείο: Απόλυση και βαθμολογία του Αγγέλου Σικελιανού (1895-96).

Σελ. 375
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/376.gif&w=600&h=915

28. Ελληνικό Σχολείο: Πρακτικό απόλυσης του Αγγέλου Σικελιανού (1895-96).

Σελ. 376
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/377.gif&w=600&h=915

29. Γυμνάσιο: Πρακτικό απόλυσης του Αγγέλου Σικελιανού (Σεπτέμβριος 1900).

Σελ. 377
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/378.gif&w=600&h=393

30. Ελληνικό Σχολείο: Οι πρώτες μαθήτριες, σχολ. έτος 1898-99.

Σελ. 378
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/379.gif&w=600&h=915

31. Γυμνάσιο: Οι πρώτες μαθήτριες, σχολ. έτος 1901-02.

Σελ. 379
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/380.gif&w=600&h=393

32. Ελληνικό Σχολείο: Απόλυση και βαθμολογία Νίκου Σβορώνου (1923-24).

Σελ. 380
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/381.gif&w=600&h=393

33. Γυμνάσιο: Απόλυση και βαθμολογία Π. Ροντογιάννη, Ν. Σβορώνου, Κ. Σερεπίσιου (1927-28).

Σελ. 381
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/382.gif&w=600&h=393

34. Γυμνάσιο: Έκδοση αποτελεσμάτων κάτω από ιταλική πίεση (16.9.1943).

Σελ. 382
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/383.gif&w=600&h=915

35. H σφραγίδα του τετραταξίου Γυμνασίου σε κατάστιχο του 1868.

Σελ. 383
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/384.gif&w=600&h=915

36. Η σφραγίδα του Ελληνικού Σχολείου σε πράξη του 1893.

Σελ. 384
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/385.gif&w=600&h=915

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Ι. ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1829-1857: Διδασκόμενα μαθήματα και δι

δάσκοντες

2. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1829-1857: Ειδικότητες καθηγητών

3. Λύκειο Λευκάδος, 1857-1866: Διδασκόμενα μαθήματα

4. Λύκειο Λευκάδος, 1857-1866: Ειδικότητες καθηγητών

5. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Διδασκόμενα μαθήματα.

43

44

45-46

47 51

II. ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η επεξεργασία των στοιχείων του μαθητικού δυναμικού της Λευκάδας

1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1901-1929: Ενδοσχολική διαρροή κατά φύλο από τάξη σε τάξη

2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1898-1929: Ενδοσχολική διαρροή κατά φύλο

Σύγκριση του μαθητικού πληθυσμού της μέσης εκπαίδευσης της Λευκάδας με τον αντίστοιχο μαθητικό πληθυσμό της ελληνικής επικράτειας

1. Ποσοστά των μαθητών της μέσης εκπαίδευσης επί του πληθυσμού στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας 74

2. Ποσοστά των μαθητών της μέσης εκπαίδευσης στη Λευκάδα επί του συνολικού πληθυσμού 74

3. Μαθητές Γυμνασίου ανά 1.000 κατοίκους στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας 76

4. Μαθητές Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου ανά 1.000 κατοίκους στη Λευκάδα 76

5. Αριθμός μαθητών μέσης εκπαίδευσης ανά 1.000 κατοίκους κατά νομό 77

6. Αριθμός μαθητών μέσης εκπαίδευσης ανά 1.000 κατοίκους στη Λευκάδα 77

από τάξη σε τάξη

71

Σελ. 385
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/386.gif&w=600&h=915

Β. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929

Αναλυτικοί πίνακες επαγγελμάτων 93-94

1. Ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες 93

2. Γεωργοί 93

3. Εκπαιδευτικοί 93

4. Έμποροι 93

5. Κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες 93

6. Κληρικοί 94

7. Κτηματίες 94

8. Υπάλληλοι 94

9. Εργάτες-ναύτες 94

Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929

Αναλυτικοί πίνακες επαγγελμάτων 94-95

1. Ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες 94

2. Γεωργοί 94

3. Εκπαιδευτικοί 95

4. Έμποροι 95

5. Κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες 95

6. Κληρικοί 95

7. Κτηματίες 95

8. Υπάλληλοι 95

9. Εργάτες-ναύτες 95

6. Κοινωνική προέλευση και φύλο μαθητών

Α) Οι θήλεις σε σύγκριση με τους άρρενες στο πλαίσιο της κάθε επαγγελματικής ομάδας

Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος

1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Αρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε αριθμούς φυσικών προσώπων) 115

2. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Άρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε ετήσιες εγγραφές μαθητών) 115

3. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κατάταξη των επαγγελματικών ομάδων με βάση τα ποσοστά των μαθητριών τους (σε πραγματικούς αριθμούς και σε ετήσιες εγγραφές) 116

4. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1901-1929: Άρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε ετήσιες εγγραφές) 121

5. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος: Σύγκριση των ποσοστών των θηλέων της κάθε επαγγελματικής ομάδας στα χρονικά διαστήματα 1866-1929 και 1901-1929 122

Σελ. 386
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/387.gif&w=600&h=915

Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος

1. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Άρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε αριθμούς φυσικών προσώπων) 124

2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Άρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε ετήσιες εγγραφές μαθητών) 124

3. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδας, 1866-1929: Κατάταξη των επαγγελματικών ομάδων με βάση τα ποσοστά των μαθητριών τους (σε πραγματικούς αριθμούς και σε ετήσιες εγγραφές) 125

4. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1898-1929: Άρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε ετήσιες εγγραφές μαθητών) 130

5. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος: Σύγκριση των ποσοστών των θηλέων της κάθε επαγγελματικής ομάδας στα χρονικά διαστήματα 1866-1929 και 1898-1929 131

Β) Η κατανομή των θηλέων με βάση την κοινωνική τους προέλευση

1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1901-1929: Η κατανομή των θηλέων με βάση την κοινωνική τους προέλευση 138

2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1898-1929: Η κατανομή των θηλέων με βάση

την κοινωνική τους προέλευση 140

3. Η κατανομή των θηλέων με βάση την κοινωνική τους προέλευση: Σύγκριση δεδομένων Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 141

Αγορά βιβλίων και κοινωνική προέλευση των μαθητών στο Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος: 1843-1853

1. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος: 1843-1853: Αγορά βιβλίων και κοινωνική

προέλευση των μαθητών 145

Γ. Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Χωριά που περιλαμβάνει ο κάθε Δήμος της Λευκάδας (είναι σε υποσημείωση) 151

2. Πληθυσμός της πόλης και της υπαίθρου της Λευκάδας, 1870-1928 158

3. Εισροές μαθητών στο τετρατάξιο Γυμνάσιο και στο Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος από Ακαρνανία, Ιόνια Νησιά, Αθήνα και Πρέβεζα (σε ετήσιες εγγραφές), 1866-1929 164

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Επί Ιονίου Κράτους (1829-1866)

1. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1842-1853: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση 168

Σελ. 387
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/388.gif&w=600&h=915

172

Μετά την Ένωση (1866-1929) Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος

1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση (αναλυτικά ποσοστά) 171

ΙΑ. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά προαγωγής σε φθίνουσα σειρά 172 1Β. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά απόρριψης σε αύξουσα σειρά

1Γ. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά απόλυσης

σε φθίνουσα σειρά 172

ΙΔ. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά των μη

προσελθόντων σε αύξουσα σειρά 172

ΙΕ. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Πίνακες ανεξεταστέων 173

2. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση (συγκεντρωτικά ποσοστά) 174

2Α. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Συγκεντρωτικά ποσοστά προαγωγής σε φθίνουσα σειρά 174 2Β. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Συγκεντρωτικά ποσοστά απόρριψης σε αύξουσα σειρά 174

Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος

1. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση (αναλυτικά ποσοστά) 179

ΙΑ. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά προαγωγής σε

φθίνουσα σειρά 180

1Β. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά απόρριψης σε

αύξουσα σειρά 180

1Γ. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά απόλυσης σε

φθίνουσα σειρά 180

ΙΔ. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά των μη προσελθόντων σε αύξουσα σειρά 180 ΙΕ. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Πίνακες ανεξεταστέων 181

2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση (συγκεντρωτικά ποσοστά) 182

2Α. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Συγκεντρωτικά ποσοστά προαγωγής σε φθίνουσα σειρά 182 2Β. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Συγκεντρωτικά ποσοστά απόρριψης

σε αύξουσα σειρά 182

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 1. Πίνακας αντιστοίχισης των παλαιών και νέων α.α. του Αρχείου

284-285

Σελ. 388
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/389.gif&w=600&h=915

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

1. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1829-1866: Ειδικότητες διδασκόντων (σε πραγματικούς αριθμούς και ποσοστικοποίηση αυτών) 193

2. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1829-1866: Ειδικότητες διδασκόντων (με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων) 193

3. Γυμνάσιο Λευκάδος. 1829-1929: Ειδικότητες διδασκόντων (σε πραγματικούς αριθμούς και ποσοστικοποίηση αυτών) 194

4. Γυμνάσιο Λευκάδος. 1829-1929: Ειδικότητες διδασκόντων (με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων 194

5. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Ειδικότητες διδασκόντων (σε πραγματικούς αριθμούς και ποσοστικοποίηση αυτών) 195

6. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 19ος αιώνας: Ειδικότητες διδασκόντων (σε πραγματικούς αριθμούς και ποσοστικοποίηση αυτών) 195

7. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 20ός αιώνας: Ειδικότητες διδασκόντων (σε πραγματικούς αριθμούς και ποσοστικοποίηση αυτών) 196

8. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Ειδικότητες διδασκόντων (με βάση

την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων) 196

9. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 19ος αιώνας: Ειδικότητες διδασκόντων (με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων) 197

10. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 20ός αιώνας: Ειδικότητες διδασκόντων (με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων) 197

11. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1829-1929: Τόπος καταγωγής διδασκόντων (πραγματικοί αριθμοί υπηρετησάντων και ποσοστικοποίηση αυτών) 198

12. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1829-1929: Τόπος καταγωγής διδασκόντων (με βάση

την ετήσια σύνθεση του Συλλύγου Διδασκόντων) 198

13. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Τόπος καταγωγής διδασκόντων (πραγματικοί αριθμοί υπηρετησάντων και ποσοστικοποίηση αυτών) 199

14. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Τόπος καταγωγής διδασκόντων (με

βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων) 199

15. Δευτερεύον Σχολείο και Λύκειο Λευκάδος, 1829-1866: Εγγραφέντες μαθητές 200

16. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1836-1857: Εγγραφέντες μαθητές ανά κλάση και διδασκόμενα μαθήματα 201

17. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1836-1857: Διδασκόμενα μαθήματα ανά κλάση και εγγραφέντες μαθητές 202

18. Λύκειο Λευκάδος. 1857-1866: Εγγραφέντες μαθητές ανά τάξη και διδασκόμενα μαθήματα 203

Σελ. 389
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 370
    

    22. Ελληνικό Σχολείο: Έκδοση τίτλων σχολ. έτους 1867-68.