Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 378-397 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/378.gif&w=600&h=393

30. Ελληνικό Σχολείο: Οι πρώτες μαθήτριες, σχολ. έτος 1898-99.

Σελ. 378
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/379.gif&w=600&h=915

31. Γυμνάσιο: Οι πρώτες μαθήτριες, σχολ. έτος 1901-02.

Σελ. 379
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/380.gif&w=600&h=393

32. Ελληνικό Σχολείο: Απόλυση και βαθμολογία Νίκου Σβορώνου (1923-24).

Σελ. 380
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/381.gif&w=600&h=393

33. Γυμνάσιο: Απόλυση και βαθμολογία Π. Ροντογιάννη, Ν. Σβορώνου, Κ. Σερεπίσιου (1927-28).

Σελ. 381
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/382.gif&w=600&h=393

34. Γυμνάσιο: Έκδοση αποτελεσμάτων κάτω από ιταλική πίεση (16.9.1943).

Σελ. 382
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/383.gif&w=600&h=915

35. H σφραγίδα του τετραταξίου Γυμνασίου σε κατάστιχο του 1868.

Σελ. 383
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/384.gif&w=600&h=915

36. Η σφραγίδα του Ελληνικού Σχολείου σε πράξη του 1893.

Σελ. 384
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/385.gif&w=600&h=915

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Ι. ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1829-1857: Διδασκόμενα μαθήματα και δι

δάσκοντες

2. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1829-1857: Ειδικότητες καθηγητών

3. Λύκειο Λευκάδος, 1857-1866: Διδασκόμενα μαθήματα

4. Λύκειο Λευκάδος, 1857-1866: Ειδικότητες καθηγητών

5. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Διδασκόμενα μαθήματα.

43

44

45-46

47 51

II. ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η επεξεργασία των στοιχείων του μαθητικού δυναμικού της Λευκάδας

1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1901-1929: Ενδοσχολική διαρροή κατά φύλο από τάξη σε τάξη

2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1898-1929: Ενδοσχολική διαρροή κατά φύλο

Σύγκριση του μαθητικού πληθυσμού της μέσης εκπαίδευσης της Λευκάδας με τον αντίστοιχο μαθητικό πληθυσμό της ελληνικής επικράτειας

1. Ποσοστά των μαθητών της μέσης εκπαίδευσης επί του πληθυσμού στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας 74

2. Ποσοστά των μαθητών της μέσης εκπαίδευσης στη Λευκάδα επί του συνολικού πληθυσμού 74

3. Μαθητές Γυμνασίου ανά 1.000 κατοίκους στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας 76

4. Μαθητές Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου ανά 1.000 κατοίκους στη Λευκάδα 76

5. Αριθμός μαθητών μέσης εκπαίδευσης ανά 1.000 κατοίκους κατά νομό 77

6. Αριθμός μαθητών μέσης εκπαίδευσης ανά 1.000 κατοίκους στη Λευκάδα 77

από τάξη σε τάξη

71

Σελ. 385
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/386.gif&w=600&h=915

Β. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929

Αναλυτικοί πίνακες επαγγελμάτων 93-94

1. Ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες 93

2. Γεωργοί 93

3. Εκπαιδευτικοί 93

4. Έμποροι 93

5. Κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες 93

6. Κληρικοί 94

7. Κτηματίες 94

8. Υπάλληλοι 94

9. Εργάτες-ναύτες 94

Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929

Αναλυτικοί πίνακες επαγγελμάτων 94-95

1. Ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες 94

2. Γεωργοί 94

3. Εκπαιδευτικοί 95

4. Έμποροι 95

5. Κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες 95

6. Κληρικοί 95

7. Κτηματίες 95

8. Υπάλληλοι 95

9. Εργάτες-ναύτες 95

6. Κοινωνική προέλευση και φύλο μαθητών

Α) Οι θήλεις σε σύγκριση με τους άρρενες στο πλαίσιο της κάθε επαγγελματικής ομάδας

Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος

1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Αρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε αριθμούς φυσικών προσώπων) 115

2. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Άρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε ετήσιες εγγραφές μαθητών) 115

3. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κατάταξη των επαγγελματικών ομάδων με βάση τα ποσοστά των μαθητριών τους (σε πραγματικούς αριθμούς και σε ετήσιες εγγραφές) 116

4. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1901-1929: Άρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε ετήσιες εγγραφές) 121

5. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος: Σύγκριση των ποσοστών των θηλέων της κάθε επαγγελματικής ομάδας στα χρονικά διαστήματα 1866-1929 και 1901-1929 122

Σελ. 386
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/387.gif&w=600&h=915

Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος

1. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Άρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε αριθμούς φυσικών προσώπων) 124

2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Άρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε ετήσιες εγγραφές μαθητών) 124

3. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδας, 1866-1929: Κατάταξη των επαγγελματικών ομάδων με βάση τα ποσοστά των μαθητριών τους (σε πραγματικούς αριθμούς και σε ετήσιες εγγραφές) 125

4. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1898-1929: Άρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε ετήσιες εγγραφές μαθητών) 130

5. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος: Σύγκριση των ποσοστών των θηλέων της κάθε επαγγελματικής ομάδας στα χρονικά διαστήματα 1866-1929 και 1898-1929 131

Β) Η κατανομή των θηλέων με βάση την κοινωνική τους προέλευση

1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1901-1929: Η κατανομή των θηλέων με βάση την κοινωνική τους προέλευση 138

2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1898-1929: Η κατανομή των θηλέων με βάση

την κοινωνική τους προέλευση 140

3. Η κατανομή των θηλέων με βάση την κοινωνική τους προέλευση: Σύγκριση δεδομένων Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 141

Αγορά βιβλίων και κοινωνική προέλευση των μαθητών στο Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος: 1843-1853

1. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος: 1843-1853: Αγορά βιβλίων και κοινωνική

προέλευση των μαθητών 145

Γ. Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Χωριά που περιλαμβάνει ο κάθε Δήμος της Λευκάδας (είναι σε υποσημείωση) 151

2. Πληθυσμός της πόλης και της υπαίθρου της Λευκάδας, 1870-1928 158

3. Εισροές μαθητών στο τετρατάξιο Γυμνάσιο και στο Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος από Ακαρνανία, Ιόνια Νησιά, Αθήνα και Πρέβεζα (σε ετήσιες εγγραφές), 1866-1929 164

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Επί Ιονίου Κράτους (1829-1866)

1. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1842-1853: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση 168

Σελ. 387
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/388.gif&w=600&h=915

172

Μετά την Ένωση (1866-1929) Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος

1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση (αναλυτικά ποσοστά) 171

ΙΑ. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά προαγωγής σε φθίνουσα σειρά 172 1Β. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά απόρριψης σε αύξουσα σειρά

1Γ. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά απόλυσης

σε φθίνουσα σειρά 172

ΙΔ. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά των μη

προσελθόντων σε αύξουσα σειρά 172

ΙΕ. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Πίνακες ανεξεταστέων 173

2. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση (συγκεντρωτικά ποσοστά) 174

2Α. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Συγκεντρωτικά ποσοστά προαγωγής σε φθίνουσα σειρά 174 2Β. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Συγκεντρωτικά ποσοστά απόρριψης σε αύξουσα σειρά 174

Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος

1. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση (αναλυτικά ποσοστά) 179

ΙΑ. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά προαγωγής σε

φθίνουσα σειρά 180

1Β. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά απόρριψης σε

αύξουσα σειρά 180

1Γ. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά απόλυσης σε

φθίνουσα σειρά 180

ΙΔ. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά των μη προσελθόντων σε αύξουσα σειρά 180 ΙΕ. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Πίνακες ανεξεταστέων 181

2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση (συγκεντρωτικά ποσοστά) 182

2Α. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Συγκεντρωτικά ποσοστά προαγωγής σε φθίνουσα σειρά 182 2Β. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Συγκεντρωτικά ποσοστά απόρριψης

σε αύξουσα σειρά 182

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 1. Πίνακας αντιστοίχισης των παλαιών και νέων α.α. του Αρχείου

284-285

Σελ. 388
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/389.gif&w=600&h=915

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

1. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1829-1866: Ειδικότητες διδασκόντων (σε πραγματικούς αριθμούς και ποσοστικοποίηση αυτών) 193

2. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1829-1866: Ειδικότητες διδασκόντων (με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων) 193

3. Γυμνάσιο Λευκάδος. 1829-1929: Ειδικότητες διδασκόντων (σε πραγματικούς αριθμούς και ποσοστικοποίηση αυτών) 194

4. Γυμνάσιο Λευκάδος. 1829-1929: Ειδικότητες διδασκόντων (με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων 194

5. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Ειδικότητες διδασκόντων (σε πραγματικούς αριθμούς και ποσοστικοποίηση αυτών) 195

6. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 19ος αιώνας: Ειδικότητες διδασκόντων (σε πραγματικούς αριθμούς και ποσοστικοποίηση αυτών) 195

7. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 20ός αιώνας: Ειδικότητες διδασκόντων (σε πραγματικούς αριθμούς και ποσοστικοποίηση αυτών) 196

8. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Ειδικότητες διδασκόντων (με βάση

την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων) 196

9. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 19ος αιώνας: Ειδικότητες διδασκόντων (με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων) 197

10. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 20ός αιώνας: Ειδικότητες διδασκόντων (με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων) 197

11. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1829-1929: Τόπος καταγωγής διδασκόντων (πραγματικοί αριθμοί υπηρετησάντων και ποσοστικοποίηση αυτών) 198

12. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1829-1929: Τόπος καταγωγής διδασκόντων (με βάση

την ετήσια σύνθεση του Συλλύγου Διδασκόντων) 198

13. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Τόπος καταγωγής διδασκόντων (πραγματικοί αριθμοί υπηρετησάντων και ποσοστικοποίηση αυτών) 199

14. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Τόπος καταγωγής διδασκόντων (με

βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων) 199

15. Δευτερεύον Σχολείο και Λύκειο Λευκάδος, 1829-1866: Εγγραφέντες μαθητές 200

16. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1836-1857: Εγγραφέντες μαθητές ανά κλάση και διδασκόμενα μαθήματα 201

17. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1836-1857: Διδασκόμενα μαθήματα ανά κλάση και εγγραφέντες μαθητές 202

18. Λύκειο Λευκάδος. 1857-1866: Εγγραφέντες μαθητές ανά τάξη και διδασκόμενα μαθήματα 203

Σελ. 389
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/390.gif&w=600&h=915

205-206

19. Λύκειο Λευκάδος, 1857-1866: Διδασκόμενα μαθήματα ανά τάξη και εγγραφέντες μαθητές 204

20. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1836-1857: Εγγραφέντες και εξεταζόμενοι μαθητές στις τέσσερις κλάσεις

21. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κίνηση μαθητικού δυναμικού. Εγγραφέντες, προβιβαστέοι και απορριπτέοι 207

22. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Σύνολο εγγραφέντων στις τέσσερις τάξεις (χωρίς διάκριση φύλου) 208

23. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Εγγραφέντες άρρενες και θήλεις 209

24. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Φοιτήσαντες άρρενες και θήλεις 210

25. Γυμνάσιο Λευκάδος: Εγγραφέντες μαθητές ανά σχολικό έτος και φύλο, τάξη Λ, 1901-1929 211

26. Γυμνάσιο Λευκάδος: Εγγραφέντες μαθητές ανά σχολικό έτος και φύλο, τάξη Β', 1902-1929 212

27. Γυμνάσιο Λευκάδος: Εγγραφέντες μαθητές ανά σχολικό έτος και φύλο, τάξη Γ', 1903-1929 213

28. Γυμνάσιο Λευκάδος: Εγγραφέντες μαθητές ανά σχολικό έτος και φύλο, τάξη Δ', 1904-1929 214

29. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Εγγραφέντες άρρενες ανά τάξη 215

30. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Εγγραφείσες θήλεις ανά τάξη 215

31. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κίνηση μαθητικού δυναμικού. Εγγραφέντες, προβιβαστέοι και απορριπτέοι μαθητές 216

32. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Σύνολο εγγραφέντων μαθητών στις

τρεις τάξεις 217

33. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Εγγραφέντες άρρενες και θήλεις 218

34. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Φοιτήσαντες άρρενες και θήλεις 219

35. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος: Εγγραφέντες μαθητές ανά σχολικό έτος και

φύλο, τάξη Α', 1898-1929 220

36. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος: Εγγραφέντες μαθητές ανά σχολικό έτος και

φύλο, τάξη Β', 1899-1929 221

37. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος: Εγγραφέντες μαθητές ανά σχολικό έτος και

φύλο, τάξη Γ', 1900-1929 222

38. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Εγγραφέντες άρρενες ανά τάξη 223

39. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1898-1929: Εγγραφείσες θήλεις ανά τάξη 223

40. Κίνηση πληθυσμού των κατοίκων και των μαθητών της Λευκάδας, 1829-

1928 224

41. Ποσοστά μαθητών επί του συνολικού πληθυσμού της Λευκάδας και γραμμή τάσης, 1829-1866 225

42. Ποσοστά των μαθητών επί του συνολικού πληθυσμού της Λευκάδας και γραμμή τάσης, ανά δεκαετία, 1829-1866. (Εχει υπολογισθεί ο Μ.Ο. του πληθυσμού και των μαθητών κατά δεκαετία και τα ποσοστά βγήκαν με βάση αυτούς τους Μ.Ο.) 226

43. Ποσοστά μαθητών (Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου) επί του συνολικού πληθυσμού της Λευκάδας και γραμμή τάσης, 1865, 1870, 1879, 1889, 1896,

1907, 1920, 1928 227

44. Συνολικός αριθμός των μαθητών της Λευκάδας και ποσοστό αυτού επί του συνολικού πληθυσμού της, 1865, 1870, 1879, 1889, 1896, 1907, 1920, 1928 228

Σελ. 390
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/391.gif&w=600&h=915

45. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1829-1929: Επαγγέλματα πατρός των μαθητών και των δύο

φύλων (ποσοστά με βάση τις ετήσιες εγγραφές. Δεν υπολογίζονται οι ορφανοί) 229

46. Δευτερεύον Σχολείο και Λύκειο Λευκάδος, 1829-1866: Επαγγέλματα πατρός των μαθητών και των δύο φύλων (ποσοστά με βάση τις ετήσιες εγγραφές.

Δεν υπολογίζονται οι ορφανοί) 230

47. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Επαγγέλματα πατρός των μαθητών και των

δύο φύλων (ποσοστά με βάση τις ετήσιες εγγραφές) 230

48. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Επαγγέλματα πατρός των μαθητών και των

δύο φύλων (αριθμός ατόμων που φοίτησαν) 231

49. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Επαγγέλματα πατρός των μαθητών

και των δύο φύλων (ποσοστά με βάση τις ετήσιες εγγραφές) 232

50. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1884-89 και 1918-29: Κίνηση των εγγεγραμμένων μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, πόλη Λευκάδας-ύπαιθρος 233

51. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1884-1889 και 1918-1929: Κατανομή μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, πόλη Λευκάδας-ύπαιθρος (παραλείφθηκαν

9 εγγραφές που δεν δηλώθηκαν) 234

52. Γυμνάσιο και Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος στη διαχρονία 1829-1929: Επαγγέλματα πατρός των μαθητών και των δύο φύλων (ποσοστά με βάση τις ετήσιες εγγραφές) 234

53. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1901-1929: Επαγγέλματα πατρός θηλέων (ποσοστά με

βάση τις ετήσιες εγγραφές. Έχουν αφαιρεθεί οι ορφανοί) 235

54. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1898-1929: Επαγγέλματα πατρός θηλέων που φοίτησαν (με βάση τις ετήσιες εγγραφές του «επαγγέλματος πατρός».

Έχουν αφαιρεθεί οι ορφανοί) 235

55. Δευτερεύον Σχολείο, 1843-1853: Αγορά βιβλίων και επαγγελματικές ομάδες 236

56. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1836-1853: Κίνηση μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής 237

57. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1836-1853: Τόπος καταγωγής μαθητών 238

58. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κίνηση μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, Ακαρνανία, Ελλάδα, νησιά Ιονίου 239

59. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κίνηση μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, Ακαρνανία, νησιά Ιονίου και σύνολο μαθητών 240

60. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Τόπος καταγωγής μαθητών 241

61. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1867-87 και 1910-29: Κίνηση των εγγεγραμμένων μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, πόλη Λευκάδας-ύπαιθρος 242

62. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1867-87 και 1910-29: Κατανομή των εγγεγραμμένων μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, πόλη Λευκάδας-ύπαιθρος 243

63. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κίνηση μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, Ακαρνανία, νησιά Ιονίου, Ελλάδα 244

64. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κίνηση μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, Ακαρνανία και σύνολο μαθητών 245

65. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κίνηση μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, άλλα νησιά Ιονίου και σύνολο μαθητών 246

66. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κατανομή μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής 247

67. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, «ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες» 248

Σελ. 391
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/392.gif&w=600&h=915

68. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, «ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες» 248

69. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, γεωργοί 249

70. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, γεωργοί 249

71. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, εκπαιδευτικοί 250

72. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, εκπαιδευτικοί 250

73. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, έμποροι 251

74. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, έμποροι 251

75. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, «κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες» 252

76. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, «κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες» 252

77. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, κληρικοί 253

78. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, κληρικοί 253

79. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, κτηματίες 254

80. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, κτηματίες 254

81. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, υπάλληλοι 255

82. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, υπάλληλοι 255

83. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, εργάτες και ναύτες 256

84. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, εργάτες και ναύτες 256

85. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, ορφανοί 257

86. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, ορφανοί 257

87. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, «ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες» 258

88. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, «ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες» 258

89. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, γεωργοί 259

90. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική

επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, γεωργοί 259

Σελ. 392
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/393.gif&w=600&h=915

91. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, εκπαιδευτικοί 260

92. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, εκπαιδευτικοί 260

93. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, έμποροι 261

94. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, έμποροι 261

95. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, «κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες» 262

96. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, «κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες» 262

97. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, κληρικοί 263

98. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, κληρικοί 263

99. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, κτηματίες 264

100. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, κτηματίες 264

101. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, υπάλληλοι 265

102. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, υπάλληλοι 265

103. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, εργάτες και ναύτες 266

104. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, εργάτες και ναύτες 266

105. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, ορφανοί 267

106. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, ορφανοί 267

Σελ. 393
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/394.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 394
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/395.gif&w=600&h=915

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σελ. 395
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/396.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 396
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/397.gif&w=600&h=915

Από τον ευρετηριασμό εξαιρούνται τα ονόματα που απαντούν πολύ συχνά μέσα στο κείμενο, γιατί έχουν άμεση σχέση με το θέμα του βιβλίου (Λευκάδα, Γυμνάσιο, Ελληνικό Σχολείο κ.λπ.). Εκτός από αυτά, εξαιρούνται τα εξής: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα εθνικά Άγγλοι και Γάλλοι (πλην του σπανίου Μαλτέζος) και τα ονόματα των βασικών μαθημάτων (Ελληνικά, Λατινικά κ.λπ.), πλην των εξής: Απλογραφική, Αρχιτεκτονική, Γεωργία, Διπλογραφική, Εμπορικά, Επιστολογραφία, Ιχνογραφία, Καλλιτεχνικά, Καταστιχογραφία, Λογιστική, Ναυτική, Ρητορική, Σκιαγραφία, Σύνθεση και Ρητορική).

Αγγελοπούλου Σοφία 296 Αγιος Βασίλειος βλ. Θύριο Άγιος Ηλίας 151, 152 Άγιος Νικήτας 151, 152 Άγιος Νικόλαος 152

Άγιος Πέτρος 30, 31, 67, 68, 72, 86, 126,

151, 152, 163, 334 Αγρίνιο 154, 155 Αθάνι 151, 152

Αθήνα 14, 28, 75, 83, 90, 154, 157, 162,

164, 165 Αθηνά 333 Αιτωλία 77, 78

Ακαρνανία 32, 33, 98. 107, 149, 150, 153,

154, 156, 159, 160, 161, 162, 164, Άκτιο 152 Άλατρο 151, 152 Αλβανίτης Αριστομένης 37 Αλβανίτης Σπυρίδων 296, 315 Αλέξανδρος 151, 152 Αμαργιανός Επαμεινώνδας 294, 295, 298 Αμαργιανού Αθηνά 292 Αμαριανού Κωνσταντίνα 294 Αμβρακικός κόλπος 153 Αμφιλοχία 34, 67, 153, 155, 160, 164 Αντιβασιλεία 14, 29 Αντύπα Κωνσταντίνα 292, 324 Αντύπας Πάνος 290

Αντύπας-Κουτρουμπής Χρήστος 282, 328 Αντωνίου Δαυίδ 12 Ανυφαντής Απόστολος 320 Απλογραφική μέθοδος 45, 50

Απόλπαινα 151, 152 Αποστόλου Θεοφίλη 330 Αραβανή Ελένη 292, 294 Αραβανη Ευαγγελία 295 Αραβανή Κωνσταντίνα 295 Αραβανής Βασίλειος 297 Αραβανής Θεόδωρος 288, 291 Αραβανής Κωνσταντίνος 323 Αραβανής Μηνάς 293 Αραβανής Νικόλαος 37, 291, 93 Αραβανής Σπυρίδων 293 Αραβανής Χρίστος 348 Αρβανίτης Αναστάσιος 291 Αρβανίτης Δημήτριος 287 Αρβανίτης Ζώης 290 Αργολίδα 77 Αργοστόλι 21

Αργυρός Κωνσταντίνος 289 Αρέθα Σοφία 324 Αρκαδία 77 Αρκούδι 152 Αρμοστής Μέγας 20, 21 Αρσάκειο 113 Άρτα 77, 78 Αρταβάνης I. 348

Αρχεία Νομοό Λευκάδας βλ. Ιστορικό Αρχείο Λευκάδος Αρχειοφυλακείο Λευκάδος βλ. Ιστορικό

Αρχείο Λευκάδος Αρχιτεκτονική (μάθημα) 46, 50 Ασημακόπουλος Νικόλαος 329, 330 Ασπρογέρακας Δ. 348 Ασπρογερακάτα 151, 152

Σελ. 397
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 378
    

    30. Ελληνικό Σχολείο: Οι πρώτες μαθήτριες, σχολ. έτος 1898-99.