Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 408-422 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/408.gif&w=600&h=915

The third part of the book includes the catalogue of the archive of the Gymnasium of Lefkada (1829-1980) and of the Greek School of Lefkada (1866-1929).

From the above it emerges that the book moves at the level of the elaboration of specific quantitative data and rarely penetrates into the "internal structure of the school mechanism" or the "ideological content of teaching". This parameter would only be of interest to the "monograph" of a school if it could identify on Lefkada evidence that indicated the dividing line between the local and the general, either in their convergences or in their divergences.

It is well known that thoroughgoing monographs on modern Greek education - that is, studies of the infrastructure based on the archive material of the schools - are rare. This deficiency prevents the historian of modern Greek education from standing on solid ground and testing his research hypothesis. In other words, in the absence of such studies, synthetic works are left hovering in space. From this point of view I believe that the present work is a small yet original and worthwhile contribution not only at the local but also at the national level.

Σελ. 408
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/409.gif&w=600&h=915

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος 9

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ: Το ιστορικό - νομοθετικό - διοικητικό πλαίσιο

I. Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807) 17

II. Γαλλική κατοχή (1807-1810) 18

III. Αγγλική κατοχή (1810-1816) 19

IV. Ιόνιο Κράτος (1817-1864) 19

1. Προκαταρκτικό Σχολείο Λευκάδος (1817-1825) 20

2. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος (1817-1857) 20

3. Λύκειο Λευκάδος (1857-1866) 27 V. Μετά την Ένωση (1866-1960) 29

1. Τριτάξιο μικτό Ελληνικό Σχολείο- Τετρατάξιο μικτό Γυμνάσιο (1866-1929) 29

2. Εξατάξιο μικτό Γυμνάσιο (1929-1960) - κατάργηση Ελληνικού Σχολείου 34

Β. ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

I. ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α. ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

1. Τα τυπικά προσόντα του καθηγητή στο Ιόνιο Κράτος (1829-1866) 38

2. Τα τυπικά προσόντα του καθηγητή του τετραταξίου Γυμνασίου (1829-1866) 39

Σελ. 409
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/410.gif&w=600&h=915

3. Τα τυπικά προσόντα του δασκάλου του Ελληνικού Σχολείου

(1829-1866) 41

Β. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Καθηγητές του Γυμνασίου Λευκάδος επί Ιονίου Κράτους (18291866) 42

2. Καθηγητές του Γυμνασίου Λευκάδος στη διαχρονία 1829-1929 51

3. Δάσκαλοι του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (1866-1929) 55

Γ. Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Τόπος καταγωγής των καθηγητών του Γυμνασίου Λευκάδος στη διαχρονία 1829-1929 58

2. Τόπος καταγωγής των δασκάλων του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (1866-1929) 59

II. ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Α. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)

1. Η επεξεργασία των στοιχείων του μαθητικού δυναμικού της Λευκάδας 60 α) Επί Ιονίου Κράτους: Δευτερεύον Σχολείο και Λύκειο Λευκάδος 60

β) Μετά την Ένωση: Τετρατάξιο μικτό Γυμνάσιο Λευκάδος 64

γ) Μετά την Ένωση: Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος 67

2. Σύγκριση του μαθητικού πληθυσμού της μέσης εκπαίδευσης της Λευκάδας με το συνολικό πληθυσμό της νήσου 72

3. Σύγκριση του μαθητικού πληθυσμού της μέσης εκπαίδευσης της Λευκάδας με τον αντίστοιχο μαθητικό πληθυσμό της ελληνικής επικράτειας 74

4. Σύγκριση του μαθητικού πληθυσμού της μέσης εκπαίδευσης της Λευκάδας με τον αντίστοιχο μαθητικό πληθυσμό άλλων γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας 76

Σελ. 410
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/411.gif&w=600&h=915

Β. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Εισαγωγικά 78 α) Αναγκαίες διευκρινίσεις για την ομαδοποίηση των επαγγελμάτων 78

β) Συνοπτικό διάγραμμα της κοινωνίας της Λευκάδας, 1829-1929 85

2. Η κοινωνική προέλευση των μαθητών του Γυμνασίου (και των

δυο φύλων αδιακρίτως) συνολικά στη διαχρονία 1829-1929 96

3. Η κοινωνική προέλευση των μαθητών του Γυμνασίου (και των δύο φύλων αδιακρίτως) στη διαχρονική της εξέλιξη: σύγκριση

των στοιχείων επί Ιονίου Κράτους και μετά την Ένωση 101

4. Η κοινωνική προέλευση των μαθητών (και των δύο φύλων αδιακρίτως) του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 106

5. Σύγκριση της κοινωνικής προέλευσης των μαθητών (και των δύο φύλων αδιακρίτως) του Ελληνικού Σχολείου και των μαθητών του Γυμνασίου Λευκάδος 109

6. Κοινωνική προέλευση και φύλο των μαθητών 113 Α) Οι θήλεις σε σύγκριση με τους άρρενες στο πλαίσιο της κάθε

επαγγελματικής ομάδας

1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος 114

2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος 123

3. Σύγκριση των δεδομένων του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 133

Β) Η κατανομή των θηλέων με βάση την κοινωνική τους προέλευση

1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος 136

2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος 139

3. Σύγκριση δεδομένων Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 141

7. Αγορά βιβλίων και κοινωνική προέλευση των μαθητών στο Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος: 1843-1853 144

Γ. Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Επί Ιονίου Κράτους (1829-1866)

1. Ομαδοποίηση του τόπου καταγωγής των μαθητών 147

2. Τόπος καταγωγής των μαθητών του Δευτερεύοντος Σχολείου και

του Λυκείου Λευκάδος 148

α) Λευκάδιοι μαθητές 148

β) Μαθητές από τα άλλα νησιά του Ιονίου 149

γ) Μαθητές από την αλλοδαπή και το Ελληνικό Κράτος 149

δ) Διάκριση πόλης-υπαίθρου 150

Σελ. 411
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/412.gif&w=600&h=915

Μετά την Ένωση (1866-1929)

1. Ομαδοποίηση του τόπου καταγωγής των μαθητών 150

2. Τόπος καταγωγής των μαθητών του τετραταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 154 α) Μαθητές από την Ακαρνανία 154 β) Μαθητές από τα άλλα νησιά του Ιονίου 156 γ) Μαθητές από την Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα 157 δ) Διάκριση πόλης-υπαίθρου 158

3. Τόπος καταγωγής των μαθητών του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 160 α) Μαθητές από την Ακαρνανία 160 β) Μαθητές από τα άλλα νησιά του Ιονίου 161 γ) Μαθητές από την Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα 162 δ) Διάκριση πόλης-υπαίθρου 162

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Επί Ιονίου Κράτους (1829-1866)

Σχέση κοινωνικής προέλευσης και σχολικής επίδοσης των μαθητών

του Δευτερεύοντος Σχολείου και του Λυκείου Λευκάδος 166

Μετά την Ένωση (1866-1929)

Μεθοδολογικές διευκρινίσεις 169

1. Σχέση κοινωνικής προέλευσης και σχολικής επίδοσης των μαθητών (και των δύο φύλων αδιακρίτως) του τετραταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 170

2. Σχέση κοινωνικής προέλευσης και σχολικής επίδοσης των μαθητών (και των δύο φύλων αδιακρίτως) του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 178

3. Σύγκριση της σχέσης κοινωνικής προέλευσης και σχολικής επίδοσης των μαθητών (και των δύο φύλων αδιακρίτως) του τετραταξίου Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 186

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

191

Σελ. 412
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/413.gif&w=600&h=915

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TOT ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Α. Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

1. Η ιστορία του Αρχείου 271

2. Ο κατάλογος του Αρχείου 272 α) Το υλικό 272 β) Η κατάταξη του υλικού και το διάγραμμα ταξινόμησης 273 γ) Ο πίνακας αντιστοίχισης 274 δ) Η σύνταξη του Καταλόγου 275

Β. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 277

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ α.α.

ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 284

Δ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 286

I. ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α. ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. Γενικοί Έλεγχοι αρ. 1-11 286

2. Ειδικοί Έλεγχοι αρ. 12-35 290

3. Βιβλία Πράξεων αρ. 36-53 299

4. Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας αρ. 54- 78 304

5. Μαθητολόγια αρ. 79-95 311

6. Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής αρ. 96-103 317

7. Διάφορα αρ. 104-116 320

Β. ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

1. Βιβλία Πράξεων αρ. 117-124 325

2. Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας αρ. 125 327

3. Βιβλίο Ταμείου αρ. 126 328

4. Επιλογή υποτρόφων κληροδοτήματος Κουτρουμπή αρ. 127 328

II. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1. Γενικοί Έλεγχοι αρ. 128-131 329

2. Ειδικοί Έλεγχοι αρ. 132-134 330

3. Βιβλία Πράξεων αρ. 135-137 332

Σελ. 413
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/414.gif&w=600&h=915

4. Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας αρ. 138-139 333

5. Μαθητολόγια αρ. 140-145 333

6. Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής αρ. 146-149 336

7. Διάφορα αρ. 150-151 337

 339

ΕΙΚΟΝΕΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 345

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 385

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 389

 395

SUMMARY 405

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 409

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ CD-ROM

Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Καθηγητές Γυμνασίου ανά σχολικό έτος (1829-1960)

2. Αλφαβητικό Ευρετήριο Καθηγητών Γυμνασίου (1829-1960)

3. Δάσκαλοι Ελληνικού Σχολείου ανά σχολικό έτος (1866-1929)

4. Αλφαβητικό Ευρετήριο Δασκάλων Ελληνικού Σχολείου (1866-1929)

5. Κατάλογος Διευθυντών Γυμνασίου (1829-1960)

Β. ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

1. Αλφαβητικό Μητρώο Μαθητών Γυμνασίου (1829-1929)

2. Αλφαβητικό Μητρώο Μαθητών Ελληνικού Σχολείου (1866-1929)

Σελ. 414
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/415.gif&w=600&h=915

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

1. Πρακτικά τον Διεθνούς Συμποσίου Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, τ. Α'- Β', 1986, σ. 725.

2. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), 1986, σ. 467.

3. Γιώργος Παπαγεωργίου, Η μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος-20ός αι.), 1986, σ. 192.

4. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη - Νίκος Σιδερής, Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: η δημογραφική τύχη της νεότητας, 1986, σ. 231.

5. Κώστας Τσικνάκης, Ελληνικός νεανικός τύπος (1915-1936). Καταγραφή, 1986, σ. 804.

6. Actes du Colloque International Historicité de l'enfance et de la jeunesse, 1986, a. 709.

7. José Gentil Da Silva, L ' historicité de l'enfance et de la jeunesse dans la production historique récente, 1986, σ. 119.

8. Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821 1929). Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, 1988, σ. 278+88 πίνακες.

9. Αλεξάνδρα Μπακαλάκη - Ελένη Ελεγμίτου, Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναικεία καθήκοντα (1830-1929), 1987, σ. 302.

10. Οντέτ Βαρών, Ελληνικός νεανικός τύπος (1941-1945). Καταγραφή, τ. Α'- Β', 1987, σ. ρε'+ 828.

11. Ελένη Φουρναράκη, Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών, Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). Ένα Ανθολόγιο, 1987, σ. 630.

12. Μάρθα Καρπόζηλου, Ελληνικός νεανικός τύπος (1830-1914). Καταγραφή, 1987, σ. 205.

13. Ελένη Μαχαίρα, Η Νεολαία της 4ης Αυγούστου. Φωτο-γραφές, 1987, σ. 216.

14. Χρήστος Γ. Κωνσταντινόπουλος, Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου, 1987, σ. 136.

15. Βίκυ Πάτσιου, Η «Διάπλασις των Παίδων» (1879-1922). Το πρότυπο και η συγκρότηση του, 1987, σ. 236.

16. Κώστας Σοφιανός, Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900), τ. Α'- Β', 1988, σ. ιη'+1055.

Σελ. 415
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/416.gif&w=600&h=915

17. Δαυίδ Αντωνίου, Γα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α', 1987, σ. 759, τ. Β', 1988, σ. 960, τ. Γ', 1989, σ. 487.

18. Χριστίνα Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (18341914). Ανθολόγιο κειμένων - Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων, 1988, σ. 789.

19. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές, τ. Α'-Β', 1989, σ. 657.

20. Χαράλαμπος Χάριτος, Το Παρθεναγωγείο του Βόλου, 1989, τ. Α', σ. 400,τ. Β',σ. 467.

21. Αλόη Σιδερή, Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (18061861), τ. Α', 1989, σ. 404, τ. Β', 1989-1994, σ. 405-687.

22. P. Moullas, Les concours poétiques de l'Université d'Athènes 1851-1877, 1989, σ. 488.

23. Άννα Αγγελοπούλου - Αίγλη Μπρούσκου, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749 <(Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών -2>, 1994, σ. 271.

24. Δημήτρης I. Κυρτάτας, Παιδαγωγός. Η ηθική διαπαιδαγώγηση στην ύστερη ελληνική αρχαιότητα, 1994, σ. 183.

25. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Τα καταστατικά του Σωματείου (Nazione) των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος18ος αι.), 1995, σ. 215.

26. Anna Angélopoulou - Aegli Brouskou, Catalogue raisonné des Contes Grecs: types et versions AT 700-749 <Archives Georges A. Mégas. Catalogue du Conte Grec - 2>, 1995, σ. 285.

27. Μιχάλης Ρηγίνος, Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (1870-1940), 1995, σ. 173.

28. Λία Παπαδάκη, Το εφηβικό πρότυπο και η Δελφική Προσπάθεια του Άγγελου Σικελιανού, 1995, σ. 159.

29. Μαρία Κορασίδου, Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα το 19ο αιώνα, 1995, σ. 263.

30. Αντωνία Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία. Η κλίμακα των ηλικιών από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής (7ος11ος αι.), 1997, σ. 167.

31. Γιάννης Κόκκωνας, Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834), 1997, σ. 809.

32. Χριστίνα Κουλούρη, Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας. Γυμναστικά και αθλητικά σωματεία (1870-1922), 1997, σ. 447.

33. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Οι χρόνοι της Ιστορίας για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, 1998, σ. 399+16 εικόνες.

Σελ. 416
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/417.gif&w=600&h=915

34. Άννα Αγγελοπούλου - Αίγλη Μπρούσκου, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499 <( Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών - 3>, τ. Α'- Β', 1999, σ. 975.

35. Δημήτρης Δημητρόπουλος - Ευδοκία Ολυμπίτου, Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ. Συλλογή Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Κατάλογοι και Ευρετήρια, 2000, σ. 263.

36. Αντωνία Μερτύρη, Η καλλιτεχνική εκπαίδευση των νέων (1836-1945), 2000, σ. 703.

37. Ζιζή Σαλίμπα, Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία (1870-1922λ 2002 και 22004, σ. 366.

38. Μαρία Παπαθανασίου, Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο. Παιδιά και παιδική ηλικία στο Κροκύλειο Δωρίδας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, 2002, σ. 387.

39. Κώστας Λάππας, Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, 2004, σ. 743.

40. Ελίζα-Άννα Δελβερούδη, Οι νέοι στις κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου (1948-1974), 2004, σ. 560.

41. Άννα Αγγελοπούλου - Μαριάνθη Καπλάνογλου - Εμμανουέλα Κατρινάκη, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 500559 <Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών -4>, 2004, σ. 511.

42. Βαγγέλης Δ. Καραμανωλάκης, Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932), 2006, σ. 551.

- Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. Μελέτες, Τεκμήρια, Συνέδρια για την Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας. Παρουσίαση του Ερευνητικού — Εκδοτικού Προγράμματος (1983-1989, 1994-2003) και 34 ψηφιοποιημένα βιβλία, CD-ROM, 2003.

- Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Ερευνητικό Πρόγραμμα. Διεθνή συμπόσια. Διαρκές σεμινάριο. Δημοσιεύματα. 1983-1989, 1994-2003, 2003 σ. 63.

Σελ. 417
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/418.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 418
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/419.gif&w=600&h=915

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ TOY ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΠ. ΤΣΕΡΕ Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 1829-1929

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.» ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2007 ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ

Σελ. 419
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/420.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 420
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/421.gif&w=600&h=915 20 - 0554.htm

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 421
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/422.gif&w=600&h=915 20 - 0554.htm

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 422
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 408
  

  The third part of the book includes the catalogue of the archive of the Gymnasium of Lefkada (1829-1980) and of the Greek School of Lefkada (1866-1929).

  From the above it emerges that the book moves at the level of the elaboration of specific quantitative data and rarely penetrates into the "internal structure of the school mechanism" or the "ideological content of teaching". This parameter would only be of interest to the "monograph" of a school if it could identify on Lefkada evidence that indicated the dividing line between the local and the general, either in their convergences or in their divergences.

  It is well known that thoroughgoing monographs on modern Greek education - that is, studies of the infrastructure based on the archive material of the schools - are rare. This deficiency prevents the historian of modern Greek education from standing on solid ground and testing his research hypothesis. In other words, in the absence of such studies, synthetic works are left hovering in space. From this point of view I believe that the present work is a small yet original and worthwhile contribution not only at the local but also at the national level.