Συγγραφέας:Ζιώγου - Καραστεργίου, Σιδηρούλα
 
Τίτλος:Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:2
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:467
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1893
 
Περίληψη:Μελέτη της πορείας που ακολούθησε ή Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στη χώρα μας, των διαφόρων παραγόντων που επηρέασαν την πορεία αυτή, καθώς και των προβλημάτων και των κυριότερων τάσεων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εξελικτικής αυτής πορείας. Η εργασία αυτή, στην πρώτη της μορφή, υποβλήθηκε ως διδακτορική διατριβή και εγκρίθηκε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δημοσιεύθηκε το 1983 ως παράρτημα (αριθμός 38) της Επιστημονικής Επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 28.69 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 391-410 από: 470
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/391.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Σελ. 391
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/392.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 392
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/393.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

1830: Ίδρυση Ελληνικού Σχολείου θηλέων στην Ερμούπολη (δήμος και L. Korck).

1831: "Ανώτερα σχολεία κορασίων": Hildner (Ερμούπολη), Hill (Αθήνα), Volmerange (Ναύπλιο),

1834: Υπότροφες κυβέρνησης στα σχολεία Volmerange και Hill (διάταγμα 12/24 Ιανουαρίου 1834).

1835: Το σχολείο της Volmerange μεταφέρεται στην Αθήνα.

1836: Ίδρυση Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (διάταγμα 28 Αυγούστου 1836),

1837: Έναρξη λειτουργίας Διδασκαλείου Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

1838-1839: Έκδοση περιοδικού Ο Σωκράτης των γυναικών και του λαού από τον Π. Σοφιανόπουλο,

1840: Διάλυση σχολείου Volmerange. Ανάθεση διεύθυνσης στην Ελ. Πιτταδάκη.

'Έγγραφο "Γραμματέως" παιδείας Ν. Θεοχάρη για ίδρυση δημόσιου "ανώτερου" σχολείου θηλέων.

1842: "Κανονισμός" Διδασκαλείου Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Έγγραφο "Γραμματέως" Παιδείας Φ. Ιωάννου για ίδρυση δημόσιου "ανώτερου" σχολείου θηλέων.

Θάνατος L. Korck. 

Έναρξη λειτουργίας Παρθεναγωγείου Μ. Κορκ.

1843: Διακοπή λειτουργίας σχολείου Hill.

1850: Ίδρυση σχολείου Αν. Μαγκάκη στην Ερμούπολη.

1851: "Κανονισμός" Διδασκαλείου Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

1852: Απαγόρευση συνεκπαίδευσης (εγκύκλιος 10 Σεπτεμβρίου 1852),

Σύσταση στους δήμους για ίδρυση σχολείων θηλέων (εγκύκλιος 4 Νοεμβρίου 1852).

Σελ. 393
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/394.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

1853: Επαναλειτουργία σχολείου Hill.

1854: Παρθεναγωγείο Βορέλη στην Πάτρα.

1855: Ίδρυση Παρθεναγωγείου Ασπ. Σουρμελή στην Αθήνα.

Ίδρυση Φιλανθρωπικής Εταιρείας Κυριών (διάταγμα 25 Ιουνίου 1855).

1856: "Αμαλίειον Ορφανοτροφείον".

Εγκύκλιος Υπουργού Χ. Χριστόπουλου "Περί εκπαιδεύσεως μελλοδιδασκαλισσών" (12 Μαρτίου 1856).

"Ποιήσεις Σ. Λεοντιάδος".

1857: Εγκύκλιος υπουργού Χ. Χριστόπουλου για τη μόρφωση "διδασκαλισσών" (25 Φεβρουαρίου 1857),

"Συλλογή ποιήσεων" Ευφρ, Σαμαρτζίδου.

"Κανονισμός" του Παρθεναγωγείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

1859: Διάλυση Παρθεναγωγείου Μ. Κορκ στην Αθήνα.

1860: Ίδρυση Παρθεναγωγείου Ι. Σιώτου στην Αθήνα.

1861: Αναγνώριση Διδασκαλείου Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (διάταγμα 13 Οκτωβρίου 1861),

1863: Γυμνασιακή τάξη στο Ελληνικό Σχολείο του δήμου της Ερμούπολης.

Θάνατος Ι. Κοκκώνη.

1865: Διευθύντριες Παρθεναγωγείου Hill η Κ. Κεχαγιά και η Αικ. Λασκαρίδου.

Ίδρυση Παρθεναγωγείου Σ. Βαμβακάρη στον Πειραιά.

Υποτροφία Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για σπουδές νηπιαγωγικής στη Γαλλία.

1866: Ίδρυση Παρθεναγωγείου από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία στην Κέρκυρα,

"Επιτροπές Κυριών" για τους πρόσφυγες της Κρήτης.

Έκδοση περ. Άρτεμις (Π.Δ. Ηλιόπουλος).

1867: Μετονομασία σχολείου Hill σε "Έλληνικόν Παρθεναγωγείον" με διευθύντριες την Κ. Κεχαγιά και την Αικ. Λασκαρίδου.

Εξετάσεις μαθητριών στο Ελληνικό σχολείο Σκύρου.

Σελ. 394
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/395.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Έκδοση περιοδικού Θάλεια (Πηνελόπη Λαζαρίδου).

1868: Οργανισμός του εν Ζακύνθω Παρθενώνος (διάταγμα 19 Ιουνίου 1867).

1869: Γυμνασιακές τάξεις στο "Ελληνικόν Παρθεναγωγείον" της Αικ. Λασκαρίδου.

1870: Έκδοση περ. Ευρυδίκη (Αικ. Κτενά-Λεοντιάς).

"Κανονισμός" των Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

1872: "Σύλλογος Κυριών υπέρ της γυναικείας Παιδεύσεως" (διάταγμα 15 Ιουνίου 1872).

Επαναλειτουργία Παρθεναγωγείου Hill.

1873: "Εργαστήριον απόρων γυναικών".

1874: "Περί των υπανδρευομένων διδασκαλισσών" (εγκύκλιος 2 Ιουλίου 1874).

1875: Ίδρυση "Ζαππείου" Παρθεναγωγείου Κωνσταντινούπολης, Διευθύντρια η Κ. Κεχαγιά.

Έκδοση Χρηστομάθειας Κορασιακής από τη Σ. Λεοντιάδα,

1876: Υπότροφη της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στη Γερμανία.

1879: Αναγνώριση "Ζαππείου" Παρθεναγωγείου ως "ισοβάθμιου" με το Αρσάκειο (υπουργική απόφασις 2 Ιουλίου 1879).

1880: Η Αικ, Λασκαρίδου εφαρμόζει το μέθοδο του Fröbel και εκπαιδεύει "Φροβελιανές" νηπιαγωγούς.

Έκδοση Παιδαγωγικών μελετών από την Κ. Κεχαγιά.

Έκδοση Περί Φροβελιανών νηπιακών κήπων από την Αικ, Λασκαρίδου,

1881: Αναγνώριση Παρθεναγωγείου Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Κέρκυρα ως Διδασκαλείου.

 Καθορισμός παιδαγωγικών μαθημάτων και ασκήσεων στα Διδασκαλεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (διάταγμα 24 Απριλίου 1881).

1882: Θάνατος του J. Hill.

1883: Θάνατος του Fr. Hildner. Διάλυση "Ελληνικού Παιδαγωγείου".

Σελ. 395
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/396.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

"Σχέδιον νέου οργανισμού" της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

"Συμβούλιο κυριών" στα Παρθεναγωγεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας,

1884: Θάνατος της Fr. Hill. Διευθύντρια η Μπ. Μάσσων.

1885: Υπότροφες Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για παιδαγωγικές σπουδές στη Γερμανία.

Αναγνώριση "Ομήρειου" Παρθεναγωγείου Σμύρνης ως "ισοβάθμιου" με το Αρσάκειο (υπουργική απόφασις 26 Ιουνίου 1885).

Η Σεβ. Καλλισπέρη φοιτήτρια Φιλολογίας στη Σορβόνη.

1886: Καθορισμός προσόντων για τις δασκάλες εργόχειρων (διάταγμα 13 Μαρτίου 1886).

1887: Διάλυση "Ελληνικού Παρθεναγωγείου" Αικ. Λασκαρίδου. Στη θέση του το "Αστικό Παρθεναγωγείο" με Διευθύντρια την Ασπ. Σκορδέλλη,

Παρθεναγωγείο Σ. Σιμοπούλου στην Αθήνα. Καθιέρωση τάξης κοπτικής ραπτικής.

Παρθεναγωγείο Σ. Δημοπούλου στην Αθήνα.

Παρθεναγωγείο Ζ. Καμπάνη στην Ερμούπολη· παρακμή άλλων Παρθεναγωγείων Ερμούπολης.

Δασκάλα Διευθύντρια σε "δημοτική σχολή αρρένων" στην Αθήνα.

Έκδοση Εφημερίδος των Κυριών (Καλ. Παρρέν).

Ίδρυση Φιλανθρωπικού Συλλόγου Κυριών στο Ναύπλιο και στην Πάτρα.

Έκδοση Οικιακής Οικονομίας (Σ. Λεοντιάς).

1888: Επέκταση του δικαιώματος για εκπαίδευση διδασκαλισσών σε όλα τα "ομοταγή" με το Αρσάκειο ιδιωτικά Παρθεναγωγεία (διάταγμα 11 Ιανουαρίου 1888).

Παρθεναγωγείο Ζ. Καμπάνη στην Ερμούπολη: "τμήμα καλλιτεχνικής και πρακτικής Σχολής".

Παρθεναγωγείο Ζ. Γκίκα στον Πειραιά.

Παρθεναγωγείο Β. Γεννηματά στην Αθήνα.

Έκδοση Ημερολογίου της Εφημερίδος των Κυριών.

Σελ. 396
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/397.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Ίδρυση Φιλανθρωπικών Συλλόγων Κυριών στον Πειραιά, Πάτρα και Χαλκίδα.

"Αναφορά Ελληνίδων γυναικών στη Βουλή".

1889: Παρθεναγωγείο Ευρ. Ιωαννίδου στην Αθήνα.

1890: Η Ιωάννα Στεφανόπολι πρώτη φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας (Φιλοσοφική Σχολή).

Ίδρυση Φιλανθρωπικού Συλλόγου Κυριών στην Κέρκυρα.

Αρσάκειο Παρθεναγωγείο στην Πάτρα.

Σχολή Γυμναστικής από την Αικ. Λασκαρίδου.

"Πρότυπον Παρθεναγωγείον Συλλόγου Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως" στην Αθήνα.

1891: Παρθεναγωγείο Μ. Βελή στην Αθήνα.

1892: Επέκταση του δικαιώματος για εκπαίδευση "διδασκαλισσών" (διάταγμα 7 Οκτωβρίου 1892).

1893: Παρθεναγωγείο Φλ. Φουντουκλή-Ειρ. Πρινάρη στην Αθήνα.

"Αναλυτικόν Πρόγραμμα των μαθημάτων των πλήρων Παρθεναγωγείων και των Διδασκαλείων θηλέων" (διάταγμα 20 Αυγούστου 1893).

Σελ. 397
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/398.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 398
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/399.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελ. 399
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/400.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 400
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/401.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

A' ΠΗΓΕΣ

Πηγές ανέκδοτες

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Κατάλογοι Οθωνικού Αρχείου. 11 L. Γραμματεία Εκκλησιαστικών και παιδείας (1833-1862) π. Δημοσία Εκπαίδευσις. Β' και Γ'. Γυμνάσιον και Ελληνικόν Σχολείον: φ. 5, 6, 7 και 8. Δ' Δημοτική Εκπαίδευσις: φ. 9 και 10. Θ' Επιστημονικαί Εταιρείαι: φ. 25. ΙΑ' Ιδιωτικαί Σχολαί: φ. 27. ΙΒ' Διδασκαλείον: φ 28. ΙΓ' Ζητήματα Διδακτικού Προσωπικού: φ 29.

Ιστορικά Αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη: Υπουργείον Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως: φ. 132: 1833-1862 και φ. 176: 1862-1878.

Δημοσιευμένες πήγες

Γενικά

Ακαδημία Αθηνών, Αδαμαντίου Κοραή Χρυσά Έπη, Αθήναι 1934.

Βλαχογιάννης Ιωάννης (επιμ. ), Αρχεία της νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας. Γ' Χιακόν Αρχείον, τ Ε', Αθήναι 1910.

Απόστολος Δασκαλάκης, Κείμενα - Πηγαί της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως. Σειρά τρίτη. Τα περί Παιδείας, μέρη 1-3, Αθήναι 1968.

Κ.Θ. Δημαράς, "Θεοφάνους του εξ Αγράφων βίος Διονυσίου του εκ Φουρνά", Ελληνικά, τ. Ι', 1937-38, σ. 213-272

Ευανθία Καΐρη, Επιστολή Ελληνίδων τινών προς τας φιλελληνίδας, χ.τ , 1825, φωτ. επανέκδοση Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Αθήναι 1971, αρ. 12.

Αικατερίνη Κουμαριανού (επιμ.), Ο Τύπος στον Αγώνα, τ. Α' - Γ', "Ερμής", Αθήναι 1971.

26

Σελ. 401
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/402.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Ανδρέας Μάμουκας, Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, τ. Β', Πειραιεύς 1839.

Ελισαβέτιος Μαρτινέγκος, Η μήτηρ μου Αυτοβιογραφία της κυρίας Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αθήναι 1881.

Κωνσταντίνος Μέρτζιος, "Το εν Βενετία Ηπειρωτικόν Αρχείον: κεφ Β'. Επιφάνειος Ηγούμενος", Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. ΙΑ', 1936, σ. 29-41.

--, "Η Οσία Φιλοθέη, ανέκδοτα έγγραφα". Ελληνικά, τ. ΙΓ', 1954, σ 122-128.

Δημήτριος Πολέμης, "Άγνωστα μονόφυλλα των εν Σύρφ Μισσιοναρίων και Ειδήσεις περί του Φιλελληνικού ΙΙαιδαγωγείου", Ο Ερανιστής, τ. Ι', 1972, αρ. 55, σ. 14-22.

Συλλογή των εις την Ελληνικήν Βιβλιοθήκην και τα πάρεργα προλεγομένων καί τινων συγγραμματίων του Αδαμαντίου Κοραή, τ. A', εν Παρισίοις 1883.

Συλλογές Νόμων - Νομοσχέδια

Γεώργιος Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (από το 1833), 3 τ., Αθήναι 1884-1892.

Σωκράτης Δημητριάδης, Συλλογή των περί Μέσης Εκπαιδεύσεως ιδία ισχυόντων Νόμων, Β. Διαταγμάτων, Εγκυκλίων διαταγών κ.λπ. από του 1833-1899 έτους, Αθήναι 1899.

Στέφανος Παρίσης, Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις ήτοι Συλλογή των διεπόντων την Ανωτέραν και Μέσην Εκπαίδευσιν Νόμων, Β. Διαταγμάτων και Εγκυκλίων του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου από τον 1833, 3 τ., Αθήναι 1884-1893.

Νομοσχέδια (με χρονολογική σειρά)

1870: Γ. Βακαλόπουλος, "Σχέδιον Νόμου περί Δημοτικών σχολείων" και "Σχέδιον Νόμου περί Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. IH', αρ. 752, 753 και 754, Νοέμβριος 1870, σ. 2193-2211.

1877: Θεόδωρος Δηλιγιάννης, "Νομοσχέδιον Περί της στοιχειώδους η δημοτικής εκπαιδεύσεως" και "Νομοσχέδιον περί συστάσεως Διδασκαλείου", Παράρτημα της Εφημερίδος των Συζητήσεων της Βουλής, περ. Ζ', συν. Γ', 16 Μαΐου 1877 - 30 Ιανουαρίου 1878, σ. 1-7 και 49-51.

1877: Γ. Μίλησης, "Μέρος πρώτον: Περί Δημοτικής Παιδεύσεως", "Μέρος δεύτερον: Περί Γυμνασιακής Παιδεύσεως", Παράρτημα της Εφημερίδος των Συζητήσεων της βουλής, περ. Ζ', συν. Γ', 16 Μαΐου 1877- 30 Ιανουαρίου 1878, σ. 52-66.

Σελ. 402
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/403.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

1880: Ανδρέας Αυγερινός, "Γενική Αιτιολογική Έκθεσις των Νομοσχεδίων περί δημοτικής Εκπαιδεύσεως", "Αιτιολογική Έκθεσις του Νομοσχεδίου περί σχολείων της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως", "Νομοσχέδιον Περί σχολείων της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως", "Αιτιολογική Έκθεσις του Νομοσχεδίου περί Παρθεναγωγείων" και "Σχέδιον Νόμου Περί συστάσεως Παρθεναγωγείων", Παράρτημα της Εφημερίδος των Συζητήσεων της Βουλής, περ. Η', συν. A', 20 Οκτωβρίου 1879 - 17 Απριλίου 1880, σ. υλστ' - υν' και υνζ'- υνθ'.

1880: Θεόδωρος Ζερβός, "Πρότασις Νόμου", Παράρτημα της Εφημερίδος των Συζητήσεων της Βουλής, περ. Η', συν. Α', 20 Οκτωβρίου 1879 - 17 Απριλίου 1880, σ. ρα'.

1885: Μιλτιάδης Βρατσάνος - Χαρίσιος Παπαμάρκος, "Περί ιδιωτικών Παρθεναγωγείων ως Διδασκαλείων των Θηλέων" (Σχέδιο B. Διατάγματος), Το Παιδαγωγικόν Σχολείον, έτ. Β', 1885, σ. 414-418.

1889: Γεώργιος Θεοτόκης, "Αιτιολογική Έκθεσις επί του Νομοσχεδίου περί της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως", "Νομοσχέδιον περί της Στοιχειώδους εκπαιδεύσεως", "Αιτιολογική Έκθεσις επί του Νομοσχεδίου περί της μεταρρυθμίσεως των ήδη υπαρχόντων διδασκαλείων", "Νομοσχέδιον Περί μεταρρυθμίσεως των διδασκαλείων του Κράτους", "Αιτιολογική Εκθεσις επί του νομοσχεδίου περί της ιδρύσεως διδασκαλείου· των θηλέων", "Σχέδιον Νόμου Περί διδασκαλείου των θηλέων", "Αιτιολογική Έκθεσις επί του νομοσχεδίου περί της ιδρύσεως ανωτέρων παρθεναγωγείων", "Σχέδιον νόμου Περί ανωτέρου παρθεναγωγείου", Παράρτημα της Εφημερίδος των Συζητήσεων της βουλής, περ. ΙΑ', συν. Δ', 9 Οκτωβρίου 1889 - 8 Φεβρουαρίου 1890, σ. 180-196.

Παράρτημα των Εκπαιδευτικών Νομοσχεδίων (Γ. Θεοτόκη). Εκδιδόμενον κατ' αίτησιν της επ' αυτού ειδικής επιτροπής της Βουλής τη επιστασία του Γενικού Επιθεωρητού των Δημοτικών Σχολείων Χαρισίου Παπαμάρκου, Αθήναι 1890.

Εγκύκλιοι και Διατάγματα (με χρονολογική σειρά)

"Περί συστάσεως Ελληνικού Σχολείου και Γυμνασίου εις Ναύπλιον", διάταγμα 21 Νοεμβρίου/3 Δεκεμβρίου 1833.

"Περί συστάσεως δώδεκα ανεξόδων θέσεων εις το εν Ναυπλίω σχολείον των κορασίων", διάταγμα 12/24 Ιανουαρίου 1834.

"Περί δημοτικών σχολείων", διάταγμα 6/18 Φεβρουαρίου 1834.

"Περί συστάσεως δέκα Ελληνικών Σχολείων", διάταγμα 25 Μαρτίου/6 Απριλίου 1835.

Σελ. 403
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/404.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

"Περί της απαιτουμένης ηλικίας διά το επάγγελμα των διδασκαλισσών", διάταγμα 10/22 Ιουλίου 1835.

"Περί εγκρίσεως της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας", διάταγμα 23 Αυγούστου/ 9 Σεπτεμβρίου 1836.

"Περί του διοργανισμού των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων", διάταγμα 31 Δεκεμβρίου/12 Ιανουαρίου 1837.

"Περί αποχωρήσεως των αρρένων από τα κοράσια εις τα δημοτικά σχολεία", Εγκύκλιος Υπουργού Σ. Βλάχου, Αθήναι 10 Σεπτεμβρίου 1852.

"Περί συστάσεως σχολείων των κορασίων συνδρομή των δημοτών". Εγκύκλιος Υπουργού Σ. Βλάχου, 4 Νοεμβρίου 1852.

"Περί συστάσεως εν Αθήναις Ορφανοτροφείου κορασίων", διάταγμα 8 Ιουνίου 1855.

"Περί εκπαιδεύσεως νεανίδων μελλοδιδασκαλισσών και του πολλαπλασιασμού αυτών", εγκύκλιος Υπουργού Χ. Χριστόπουλου, 12 Μαρτίου 1856.

"Περί του τρόπου των εξετάσεων των δημοδιδασκαλισσών", διάταγμα 11 Ιουλίου 1856.

"Περί της δαπάνη των δήμων εκπαιδεύσεως κορασίων", εγκύκλιος Υπουργού Χ. Χριστόπουλου, 25 Φεβρουαρίου 1857.

"Περί ανωτέρων ιδιωτικών παιδευτηρίων αρρένων τε και θηλέων", εγκύκλιος Υπουργού Μ. Πούλη, 20 Ιανουαρίου 1861.

"Περί των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών", διάταγμα 13 Οκτωβρίου 1861.

"Περί εισαγωγής κορασίων εις το Σχολείον της Εταιρίας", θέσπισμα 7 Σεπτεμβρίου 1863.

"Περί του ότι σύστασις ιδιωτικών σχολείων άνευ αδείας της Κυβερνήσεως απαγορεύεται και ότι ταύτα υπόκεινται υπό την άμεσον εποπτείαν αυτής", εγκύκλιος Υπουργού A. X. Λόντου, 13 Ιανουαρίου 1865.

"Επιτροπή προς εξέτασιν των εν Σύρω εκπαιδευθεισών νεανίδων", διάταγμα 22 Απριλίου 1866

"Περί του Αρσακείου ως διδασκαλείου διδασκαλισσών", διάταγμα 11 Μαΐου 1867.

"Οργανισμός του εν Ζακύνθω Παρθενώνος", διάταγμα 19 Ιουνίου 1867.

"Περί των εχόντων άδειαν συστάσεως ιδιωτικού σχολείου", εγκύκλιος Υπουργού Α. Δ. Αυγερινού, 22 Απριλίου 1870.

"Περί του τί απαιτείται του λοιπού προς σύστασιν ιδιωτικού σχολείου", εγκύκλιος Υπουργού Α. Γ. Πετμεζά, 15 Σεπτεμβρίου 1871.

"Περί συστάσεως συλλόγου των κυριών προς γυναικείαν παίδευσιν εν Ελλάδι", διάταγμα 27 Απριλίου 1872.

"Προς τας δημοδιδασκάλους. Περί της συμπεριφοράς αυτών, παραινετική", εγκύκλιος Υπουργού Δ.Σ. Μαυροκορδάτου, 12 Σεπτεμβρίου 1872.

Σελ. 404
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/405.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

"Περί ιδιωτικών σχολείων", εγκύκλιος Υπουργού Ι. Βαλασόπουλου, 6 Μαρτίου 1874 και 11 Σεπτεμβρίου 1874.

"Περί των υπανδρευομένων δημοδιδασκαλισσών", εγκύκλιος Υπουργού Ι. Βαλασόπουλου, 2 Ιουλίου 1874.

"Περί ιδιωτικών σχολείων", εγκύκλιος Υπουργού Γ. Μίληση, 1 Νοεμβρίου 1875.

"Περί διορισμού επιμελητριών εν τοις δημοτικοίς σχολείοις των κορασίων υπό των δημάρχων ότι παράνομος", εγκύκλιος Υπουργού Γ. Μίληση, 16 Φεβρουαρίου 1877.

"Περί αναγνωρίσεως του εν Κωνσταντινουπόλει Ζαππείου Παρθεναγωγείου ως ισοβαθμίου τω εν Αθήναις Αρσακείω Διδασκαλείω", υπουργική απόφασις 3 Ιουλίου 1879.

"Περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων και των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών εν τοις Παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", διάταγμα 24 Απριλίου 1881.

"Περί εγκρίσεως οργανισμού της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", διάταγμα 24 Ιουλίου 1882.

"Περί αναστολής του άρθρου 11 του Β.Δ. 1881 περί διδασκαλίας παιδαγωγικών μαθημάτων κ.λπ. εν τοις παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", διάταγμα 17 Σεπτεμβρίου 1882.

"Περί τελέσεως διαγωνισμού προς σύνταξιν διδακτικών βιβλίων της μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως", διάταγμα 23 Νοεμβρίου 1882.

"Περί απολυτηρίων εξετάσεων των μελλοδιδασκαλισσών", διάταγμα 16 Αυγούστου 1883

"Περί του τύπου των πτυχίων των δημοδιδασκαλισσών", υπουργική απόφασις 19 Απριλίου 1884.

"Περί αναγνωρίσεως του Ελληνικού Παρθεναγωγείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Σμύρνης ως ισοβαθμίου τω εν Αθήναις Αρσακείω Διδασκαλείω", υπουργική απόφασις 26 Ιουλίου 1885.

"Περί προσόντων των διδασκαλισσών των εργοχείρων", διάταγμα 13 Μαρτίου 1886.

"Προκήρυξις διαγωνισμού προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων", 31 Οκτωβρίου 1886.

"Περί της εν τω αυτώ σχολείω διδασκαλίας θηλέων και αρρένων υπό δημοδιδασκαλίσσης προσωρινώς", εγκύκλιος Υπουργού Π. Μανέτα, 12 Φεβρουαρίου 1887.

"Περί εγκρίσεως Κανονισμού της εν Χριστώ Αδελφότητος Κυριών προς ανακούφισιν των εν ταις φυλακαίς Ναυπλίου καταδίκων αδελφών", διάταγμα 23 Ιουλίου 1887.

"Περί εγκρίσεως της ιδρύσεως φιλανθρωπικού σωματείου εν Πάτραις υπό

Σελ. 405
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/406.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

την επωνυμίαν εν Χριστώ αδελφότης Κυριών", διάταγμα 29 Δεκεμβρίου 1887.

"Περί εξετάσεων επί πτυχίω των υποψηφίων διδασκαλισσών", διάταγμα 11 Ιανουαρίου 1888.

"Περί εγκρίσεως της ιδρύσεως Φιλανθρωπικού σωματείου εν Χαλκίδι, υπό την επωνυμίαν εν Χριστώ Αδελφότης Κυριών", διάταγμα 4 Οκτωβρίου 1888.

"Περί εγκρίσεως της συστάσεως εν Πειραιεί φιλανθρωπικού σωματείου υπό την επωνυμίαν Φιλόπτωχος Αδελφότης των εν Πειραιεί Κυριών", διάταγμα 6 Απριλίου 1888.

"Περί εξετάσεων επί πτυχίω των υποψηφίων δημοδιδασκαλισσών", διάταγμα 31 Μαΐου 1890.

"Περί εγκρίσεως κανονισμού του ιδρυθησομένου υπό του εν Αθήναις Συλλόγου των Κυριών Προτύπου Ελληνικού Παρθεναγωγειου", διάταγμα 22 Αυγούστου 1890.

"Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Κερκύρα Συλλόγου των Κυριών υπέρ των απόρων γυναικών", διάταγμα 18 Σεπτεμβρίου 1890.

"Περί καταργήσεως του εν Ζακύνθω Παρθενώνος", διάταγμα 24 Νοεμβρίου 1890.

"Περί απολυτηρίων εξετάσεων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", διάταγμα 8 Μαΐου 1891.

"Περί της υπό των ανωτέρων ιδιωτικών Παρθεναγωγείων του Κράτους μορφώσεως των δημοδιδασκαλισσών", διάταγμα 27 Οκτωβρίου 1892.

"Περί των επί πτυχίω εξετάσεων των υποψηφίων δημοδιδασκαλισσών", διάταγμα 27 Οκτωβρίου 1892.

"Περί ωρολογίου προγράμματος των πλήρων Παρθεναγωγείων και των Διδασκαλείων των θηλέων", διάταγμα 20 Αυγούστου 1893.

Πρακτικά Συλλόγων και Συνεδριάσεων της Βουλής

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Αθήναι 1855.

Πρακτικά του Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου του έτους 1875, Αθήναι 1876.

Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων. Περί Κατωτέρας και Μέσης παιδείας ή ο επί του θέματος τούτου διαγωνισμός. Έκθεσις της αγωνοδίκου επιτροπείας αναγνωσθείσα εν τω προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Συλλόγω, Αθήναι 1872.

Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως, "Διοργανισμός του υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως Συλλόγου Κυριών", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 22, 15 Ιουνίου 1872.

Σελ. 406
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/407.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Ο υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως Σύλλογος Κυριών, υπό την προστασίαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης, Αθήναι 1872.

Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως υπό την προστασίαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης. Έκθεσις των πεπραγμένων 27 Απριλίου 1874 - 26 Απριλίου 1875, Αθήναι 1875.

Συνέδριον των Ελληνικών Συλλόγων. Πρακτικά της πρώτης αυτού Συνόδου συγκροτηθείσης εν Αθήναις εν έτει 1879, Αθήναι 1879.

"Φιλανθρωπική Κυριών Εταιρία. Σκοπός και διοργανισμός της Εταιρίας", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 26, 25 Ιουνίου 1855.

Εκθέσεις Υπουργών και Επιθεωρητών Σχολείων (με χρονολογική σειρά)

1837: Ιωάννης Κοκκώνης, "Περί της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως" (Έκθεση ανέκδοτη), Αθήναι 1837 (Γενικά Αρχεία του Κράτους, Κατάλογοι Οθωνικού Αρχείου, 11L, φ. 9).

1839: Ιωάννης Κοκκώνης, "Περί της ενεστώσης καταστάσεως της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως" (Έκθεση ανέκδοτη), Αθήναι 1839 (Γενικά Αρχεία του Κράτους, Κατάλογοι Οθωνικού Αρχείου, 11L, φ. 9).

1853: "Κατάστασις της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι κατά το 1853" (Εκ του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως), Εφημερίς των Μαθητών, έτ. A', αρ. 36, 28 Ιουνίου 1853.

1853: Γεώργιος Χρυσοβέργης, "Έκθεσις περί των εξετασθεισών 10 νεανίδων και περί της καταστάσεως των εν Σύρω δημοδιδασκαλείων και λοιπών ιδιωτικών διδακτηρίων αμφοτέρων των φύλων", Εφημερίς των Μαθητών, έτ. Α', αρ. 32, 31 Μαΐου 1853 και αρ. 35, 21 Ιουνίου 1853.

1854: Περικλής Αργυρόπουλος, "Πίναξ της εν Ελλάδι Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κατά το έτος 1854", Γενικά Αρχεία του Κράτους.

1856: Χαράλαμπος Χριστόπουλος, "Εκθεσις περιληπτική προς την A.M. περί της εν Ελλάδι Μέσης Εκπαιδεύσεως από τον 1829 μέχρι τέλους του 1855 μετά στατιστικών σημειώσεων και παρατηρήσεων, Αθήναι 1856.

1857: Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Γενική Έκθεσις προς την Α.Μ. του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Κ. Χ. Χριστοπούλου περί της καταστάσεως της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κατά το λήξαν σχολικόν έτος 1855-56, Αθήναι 1857.

1858: "Περίληψις των υπό του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως συνταχθέντων στατιστικών πινάκων διά το έτος 1858", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. Ζ', αρ. 299, 19 Ιανουαρίου 1859.

1863: Γρηγόριος Γ. Παπαδόπουλος, "Περί των εν Σύρα σχολείων", Πανδώρα, τ. Ις', 1865-1866, σ. 183-186 και 231-235.

1864: Σκαρλάτος Βυζάντιος, "Γενική Έκθεσις της καταστάσεως της 

Σελ. 407
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/408.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

προκαταρκτικής και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως περί τα τέλη του 1864", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. ΙΗ', αρ. 729, 16 Φεβρουαρίου 1870.

1864: Γρηγόριος Γ. Παπαδόπουλος, "Περί της εν Ελλάδι Δημοτικής Εκπαιδεύσεως", Πανδώρα, τ. ΙΕ', 1864-65, σ. 149-166.

1865: Νικόλαος Σαρίπολος, "Υπόμνημα περί του κατωτέρου Κλήρου και περί Εκπαιδεύσεως προς τον επί της Παιδείας Υπουργόν", Πανδώρα, τ. Ις', 1865-1866, σ. 74-77, 110-114, 156-160, 227-230 και 257-259.

1865: Βασίλειος Νικολόπουλος, "Έκθεσις προς την Α.Μ , περί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Αθήναι 23 Οκτωβρίου 1863", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. ΙΓ', αρ. 558, 1 Μαΐου 1865, αρ. 559, 8 Μαΐου 1865 και Εθνικόν Ημερολόγιον Μ. Π. Βρετού 1866, σ. 92 (πίνακας).

1866: Δημήτριος Δρόσος, Έκθεσις προς την A.M. περί της καταστάσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως από του 1863 μέχρι τούδε. Αθήναι 25 Νοεμβρίου 1866, Αθήναι 1866 και Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. ΙΔ', αρ. 589, 25 Φεβρουαρίου 1866 (πίνακας) και αρ. 614-615, 6 Δεκεμβρίου 1866.

1868: Αναστάσιος Μαυρομιχάλης, Έκθεσις προς την Α Μ., περί της καταστάσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Δημοσίας Παιδεύσεως από τον 1866 άχρι τέλους Δεκεμβρίου 1868. Αθήναι 23 Δεκεμβρίου 1868, Αθήναι 1869 και Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. ΙΖ', αρ. 690-691, 15 Ιανουαρίου 1869 και Πανδώρα, τ. ΙΘ', 1868-69, σ. 338-339 (οι πίνακες).

1869: Ανδρέας Αυγερινός, "Έκθεσις προς την Α Μ. και πίναξ καταστατικός της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως κατά το 1869, Αθήναι 14 Μαΐου 1870", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. IH', αρ. 759, 30 Δεκεμβρίου 1870.

1870: Ανδρέας Αυγερινός, "Έκθεσις απογραφική περί της Ανωτάτης και Μέσης Εκπαιδεύσεως, Αθήναι 6 Ιουλίου 1870", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. IH', αρ. 745, 26 Σεπτεμβρίου 1870.

1874: Ιωάννης Βαλασόπουλος, "Πίναξ καταστατικός της εν Ελλάδι Ανωτέρας, Μέσης και Κατωτάτης Εκπαιδεύσεως κατά το έτος 1874. Αθήναι 9 Μαρτίου 1875", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 16, 26 Μαρτίου 1875 και Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. ΚΓ', αρ. 836, 8 Μαρτίου 1875.

1877: Ι. Αργυριάδης, Έκθεσις περί των εν Αθήναις Γυμνασίων και Ελληνικών Σχολείων, Αθήναι 1877.

1880: Δημήτριος Γ. Πετρίδης, "Περί των εν Σύρα σχολείων, Αθήναι 18 Ιουνίου 1880", Παρνασσός, τ. Ε', 1881, σ. 112-124.

1883: Εκθέσεις των κατά το 1883 προς επιθεώρησιν των Δημοτικών 

Σελ. 408
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/409.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Σχολείων αποσταλέντων εκτάκτων Επιθεωρητών, έκδ. Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθήναι 1885.

Κανονισμοί σχολείων, Διδακτικά βιβλία, Ομιλίες, Προγράμματα μαθημάτων, Εκθέσεις κ.ά.

Αναλυτικόν Πρόγραμμα των μαθημάτων των πλήρων Παρθεναγωγείων και των Διδασκαλείων των θηλέων, έκδ. Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθήναι 1893 και Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 163, 21 Αυγούστου 1893.

Ιωάννης Βαλέττας, Ομιλία παρά του διδασκάλου Ιω. Ν. Βαλέττα εις την Γ' ετήσιον εξέτασιν του εν Ερμουπόλει ανωτέρου σχολείου των κορασίων την 20 Ιουλίου 1841, Ερμούπολις 1841.

Νεόφυτος Βάμβας, Αυτοσχέδιος ομιλία του κυρίου Ν. Βάμβα. Γενομένη εν Ερμουπόλει τη 3 Μαρτίου 1834 εις την έναρξιν του Σχολείου των Ευγενών Κορασίων, του υπό την διδασκαλίαν της Ευγενούς Ελληνίδος Ελένης Γεωργιάδη και υπό την άγρυπνον επιστασίαν αξιοσεβάστου επιτροπής συνισταμένης από Κυρίας και κυρίους Έλληνας και Φιλέλληνας. Ερμούπολις αωλδ.

--, Ομιλία του κυρίου Ν. Βάμβα εις την άνοιξιν του Σχολείου των Κορασίων του Δήμου Πειραιώς, την 24 Ιουνίου 1837, χ. τ. , χ. χ.

Γ. Βιώνης, Λόγος εκφωνηθείς εν τη εορτή της Πεντηκονταετηρίδος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας υπό Γ. Βιώνη Επόπτου των σχολείων αυτής. Αθήναι 1886.

Μιλτιάδης Βρατσάνος (Λόγος κατά την έναρξιν των εξετάσεων του Παρθεναγωγείου της κ. Σοφίας Βαμβακάρη εν Πειραιεί), Το Παιδαγωγικόν Σχολείον, έτ. Β', 1885, σ. 257-264.

Εκθέσεις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, τ. ς', 1871-72, σ. 186-210· τ Ζ', 1872-73, σ. 205-219· τ. Η', 1873-74, σ 252-268· τ Θ', 1874-75, σ. 182-192· τ. Γ΄, 1875-76, σ. 186-200· τ. ΙΓ', 1878-79, σ. 56-84· τ ΙΔ΄, 1879- 80, σ 92-97· τ. K', 1885-86, σ. 99-108.

("Εκθέσεις των Εφόρων Θ. A. Ζαΐμη και Γ. Τ. Κοζάκη του Αμαλιείου Εθνικού Ορφανοτροφείου των κορασίων"), Αθήναι 1868 έως 1888.

"Έκθεσις της Εφορίας του Εθνικού Ιωακειμίου Παρθεναγωγείου 1889-1890", Εκκλησιαστική Αλήθεια, έτ. Ι', Κωνσταντινούπολις 1890, σ 196-200.

"Έκθεσις της προς σύνταξιν κανονισμών των εν Ηπείρω Ζωγραφείων και των εν Θράκη Ζαριφείων συσταθησομένων Διδασκαλείων και των

Σελ. 409
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/410.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

προσηρτημένων αυτοίς προτύπων Δημοτικών σχολείων επιτροπής", Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, τ. Η', 1873-74, σ. 194-242.

Κωνσταντίνος Ζαβιτζιάνος, Λόγος εκφωνηθείς την 18 Σεπτεμβρίου μηνός 1858 κατά την διανομήν των βραβείων μετά τας δημοσίας εξετάσεις του πέμπτου έτους του Παρθεναγωγείου, Κέρκυρα 1858.

Ξενοφών Ζυγούρας, Ελληνική Οικιακή Οικονομία, θεωρητική και Πρακτική Συνταχθείσα προς χρήσιν των απανταχού Ελληνικών Παρθεναγωγωγείων, Κωνσταντινούπολις 1875.

Η Μικρά Καλλιόπη. Πρώται γνώσεις. Βιβλίον της νέας μεθόδου προς χρήσιν των Παρθεναγωγείων, Κατά το πρόγραμμα του Προτύπου σχολείου και Διδασκαλείου του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Πάτραι 1882.

Κανονισμός του Ζαππείου Ανωτάτου Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου του θήλεος φύλου εν Κωναταντινουπόλει, Κωνσταντινούπολις 1879.

Κανονισμός του Ζαππείου Εθνικού Παρθεναγωγείου εν Κωνσταντινουπόλει, Κωνσταντινούπολις 1885.

Κανονισμός του Κεντρικού Ανωτέρου Ελληνικού Παρθεναγωγείου και Νηπιαγωγείου θηλέων της Ελληνικής Φιλόμουσου Εταιρείας "Η Παλλάς", Κωνσταντινούπολις 1874.

Κανονισμός της εσωτερικής Διοικήσεως του εν Αθήναις Εθνικού Ορφανοτροφείου των κορασίων, Αθήναι 1881.

Κανονισμός του Προτύπου Ελληνικού Παρθεναγωγείου του υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως Συλλόγου των Κυριών, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 226, 5 Σεπτεμβρίου 1890.

Κανονισμός του υπό της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ιδρυθέντος Ελληνικού Παρθεναγωγείου μετ' οικοτροφείου, Σμύρνη 1881.

Κανονισμός τον Ομηρείου Ανωτάτου Ελληνικού Παρθεναγωγείου μετ' οικοτροφείου, ιδρυθέντος τω 1881 υπό της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και αναγνωρισθέντος ισοβαθμίου τω Αρσακείω περιλαμβάνοντος δε Νηπιαγωγείον, Ελληνικόν σχολείον, πλήρες Γυμνάσιον και Διδασκαλείον, Σμύρνη 1895.

Καλλιόπη Κεχαγιά, "Λογοδοσία του Προτύπου Παρθεναγωγείου", Εφημερίς των Κυριών, έτ. Ε', αρ. 219, 30 Ιουνίου 1891.

Σαπφώ Λεοντιάς, Οικιακή Οικονομία, Προς χρήσιν των Παρθεναγωγείων (Πέραν Κωνσταντινουπόλεως) 1887.

Ασπασία ΣκορδέλΛη, Κανονισμός του Αστικού Παρθεναγωγείου, Αθήναι 1888.

Συλλογή Ελληνικών μαθημάτων συνερρανισθείσα υπό A. A. προς χρήσιν των σπουδαζουσών την αρχαίαν Ελληνικήν γλώσσαν νεανίδων, Αθήναι 1840.

Σελ. 410
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 391
    2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

    ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ