Συγγραφέας:Ζιώγου - Καραστεργίου, Σιδηρούλα
 
Τίτλος:Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:2
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:467
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1893
 
Περίληψη:Μελέτη της πορείας που ακολούθησε ή Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στη χώρα μας, των διαφόρων παραγόντων που επηρέασαν την πορεία αυτή, καθώς και των προβλημάτων και των κυριότερων τάσεων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εξελικτικής αυτής πορείας. Η εργασία αυτή, στην πρώτη της μορφή, υποβλήθηκε ως διδακτορική διατριβή και εγκρίθηκε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δημοσιεύθηκε το 1983 ως παράρτημα (αριθμός 38) της Επιστημονικής Επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 28.69 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 399-418 από: 470
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/399.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελ. 399
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/400.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 400
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/401.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

A' ΠΗΓΕΣ

Πηγές ανέκδοτες

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Κατάλογοι Οθωνικού Αρχείου. 11 L. Γραμματεία Εκκλησιαστικών και παιδείας (1833-1862) π. Δημοσία Εκπαίδευσις. Β' και Γ'. Γυμνάσιον και Ελληνικόν Σχολείον: φ. 5, 6, 7 και 8. Δ' Δημοτική Εκπαίδευσις: φ. 9 και 10. Θ' Επιστημονικαί Εταιρείαι: φ. 25. ΙΑ' Ιδιωτικαί Σχολαί: φ. 27. ΙΒ' Διδασκαλείον: φ 28. ΙΓ' Ζητήματα Διδακτικού Προσωπικού: φ 29.

Ιστορικά Αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη: Υπουργείον Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως: φ. 132: 1833-1862 και φ. 176: 1862-1878.

Δημοσιευμένες πήγες

Γενικά

Ακαδημία Αθηνών, Αδαμαντίου Κοραή Χρυσά Έπη, Αθήναι 1934.

Βλαχογιάννης Ιωάννης (επιμ. ), Αρχεία της νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας. Γ' Χιακόν Αρχείον, τ Ε', Αθήναι 1910.

Απόστολος Δασκαλάκης, Κείμενα - Πηγαί της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως. Σειρά τρίτη. Τα περί Παιδείας, μέρη 1-3, Αθήναι 1968.

Κ.Θ. Δημαράς, "Θεοφάνους του εξ Αγράφων βίος Διονυσίου του εκ Φουρνά", Ελληνικά, τ. Ι', 1937-38, σ. 213-272

Ευανθία Καΐρη, Επιστολή Ελληνίδων τινών προς τας φιλελληνίδας, χ.τ , 1825, φωτ. επανέκδοση Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Αθήναι 1971, αρ. 12.

Αικατερίνη Κουμαριανού (επιμ.), Ο Τύπος στον Αγώνα, τ. Α' - Γ', "Ερμής", Αθήναι 1971.

26

Σελ. 401
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/402.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Ανδρέας Μάμουκας, Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, τ. Β', Πειραιεύς 1839.

Ελισαβέτιος Μαρτινέγκος, Η μήτηρ μου Αυτοβιογραφία της κυρίας Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αθήναι 1881.

Κωνσταντίνος Μέρτζιος, "Το εν Βενετία Ηπειρωτικόν Αρχείον: κεφ Β'. Επιφάνειος Ηγούμενος", Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. ΙΑ', 1936, σ. 29-41.

--, "Η Οσία Φιλοθέη, ανέκδοτα έγγραφα". Ελληνικά, τ. ΙΓ', 1954, σ 122-128.

Δημήτριος Πολέμης, "Άγνωστα μονόφυλλα των εν Σύρφ Μισσιοναρίων και Ειδήσεις περί του Φιλελληνικού ΙΙαιδαγωγείου", Ο Ερανιστής, τ. Ι', 1972, αρ. 55, σ. 14-22.

Συλλογή των εις την Ελληνικήν Βιβλιοθήκην και τα πάρεργα προλεγομένων καί τινων συγγραμματίων του Αδαμαντίου Κοραή, τ. A', εν Παρισίοις 1883.

Συλλογές Νόμων - Νομοσχέδια

Γεώργιος Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (από το 1833), 3 τ., Αθήναι 1884-1892.

Σωκράτης Δημητριάδης, Συλλογή των περί Μέσης Εκπαιδεύσεως ιδία ισχυόντων Νόμων, Β. Διαταγμάτων, Εγκυκλίων διαταγών κ.λπ. από του 1833-1899 έτους, Αθήναι 1899.

Στέφανος Παρίσης, Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις ήτοι Συλλογή των διεπόντων την Ανωτέραν και Μέσην Εκπαίδευσιν Νόμων, Β. Διαταγμάτων και Εγκυκλίων του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου από τον 1833, 3 τ., Αθήναι 1884-1893.

Νομοσχέδια (με χρονολογική σειρά)

1870: Γ. Βακαλόπουλος, "Σχέδιον Νόμου περί Δημοτικών σχολείων" και "Σχέδιον Νόμου περί Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. IH', αρ. 752, 753 και 754, Νοέμβριος 1870, σ. 2193-2211.

1877: Θεόδωρος Δηλιγιάννης, "Νομοσχέδιον Περί της στοιχειώδους η δημοτικής εκπαιδεύσεως" και "Νομοσχέδιον περί συστάσεως Διδασκαλείου", Παράρτημα της Εφημερίδος των Συζητήσεων της Βουλής, περ. Ζ', συν. Γ', 16 Μαΐου 1877 - 30 Ιανουαρίου 1878, σ. 1-7 και 49-51.

1877: Γ. Μίλησης, "Μέρος πρώτον: Περί Δημοτικής Παιδεύσεως", "Μέρος δεύτερον: Περί Γυμνασιακής Παιδεύσεως", Παράρτημα της Εφημερίδος των Συζητήσεων της βουλής, περ. Ζ', συν. Γ', 16 Μαΐου 1877- 30 Ιανουαρίου 1878, σ. 52-66.

Σελ. 402
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/403.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

1880: Ανδρέας Αυγερινός, "Γενική Αιτιολογική Έκθεσις των Νομοσχεδίων περί δημοτικής Εκπαιδεύσεως", "Αιτιολογική Έκθεσις του Νομοσχεδίου περί σχολείων της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως", "Νομοσχέδιον Περί σχολείων της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως", "Αιτιολογική Έκθεσις του Νομοσχεδίου περί Παρθεναγωγείων" και "Σχέδιον Νόμου Περί συστάσεως Παρθεναγωγείων", Παράρτημα της Εφημερίδος των Συζητήσεων της Βουλής, περ. Η', συν. A', 20 Οκτωβρίου 1879 - 17 Απριλίου 1880, σ. υλστ' - υν' και υνζ'- υνθ'.

1880: Θεόδωρος Ζερβός, "Πρότασις Νόμου", Παράρτημα της Εφημερίδος των Συζητήσεων της Βουλής, περ. Η', συν. Α', 20 Οκτωβρίου 1879 - 17 Απριλίου 1880, σ. ρα'.

1885: Μιλτιάδης Βρατσάνος - Χαρίσιος Παπαμάρκος, "Περί ιδιωτικών Παρθεναγωγείων ως Διδασκαλείων των Θηλέων" (Σχέδιο B. Διατάγματος), Το Παιδαγωγικόν Σχολείον, έτ. Β', 1885, σ. 414-418.

1889: Γεώργιος Θεοτόκης, "Αιτιολογική Έκθεσις επί του Νομοσχεδίου περί της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως", "Νομοσχέδιον περί της Στοιχειώδους εκπαιδεύσεως", "Αιτιολογική Έκθεσις επί του Νομοσχεδίου περί της μεταρρυθμίσεως των ήδη υπαρχόντων διδασκαλείων", "Νομοσχέδιον Περί μεταρρυθμίσεως των διδασκαλείων του Κράτους", "Αιτιολογική Εκθεσις επί του νομοσχεδίου περί της ιδρύσεως διδασκαλείου· των θηλέων", "Σχέδιον Νόμου Περί διδασκαλείου των θηλέων", "Αιτιολογική Έκθεσις επί του νομοσχεδίου περί της ιδρύσεως ανωτέρων παρθεναγωγείων", "Σχέδιον νόμου Περί ανωτέρου παρθεναγωγείου", Παράρτημα της Εφημερίδος των Συζητήσεων της βουλής, περ. ΙΑ', συν. Δ', 9 Οκτωβρίου 1889 - 8 Φεβρουαρίου 1890, σ. 180-196.

Παράρτημα των Εκπαιδευτικών Νομοσχεδίων (Γ. Θεοτόκη). Εκδιδόμενον κατ' αίτησιν της επ' αυτού ειδικής επιτροπής της Βουλής τη επιστασία του Γενικού Επιθεωρητού των Δημοτικών Σχολείων Χαρισίου Παπαμάρκου, Αθήναι 1890.

Εγκύκλιοι και Διατάγματα (με χρονολογική σειρά)

"Περί συστάσεως Ελληνικού Σχολείου και Γυμνασίου εις Ναύπλιον", διάταγμα 21 Νοεμβρίου/3 Δεκεμβρίου 1833.

"Περί συστάσεως δώδεκα ανεξόδων θέσεων εις το εν Ναυπλίω σχολείον των κορασίων", διάταγμα 12/24 Ιανουαρίου 1834.

"Περί δημοτικών σχολείων", διάταγμα 6/18 Φεβρουαρίου 1834.

"Περί συστάσεως δέκα Ελληνικών Σχολείων", διάταγμα 25 Μαρτίου/6 Απριλίου 1835.

Σελ. 403
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/404.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

"Περί της απαιτουμένης ηλικίας διά το επάγγελμα των διδασκαλισσών", διάταγμα 10/22 Ιουλίου 1835.

"Περί εγκρίσεως της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας", διάταγμα 23 Αυγούστου/ 9 Σεπτεμβρίου 1836.

"Περί του διοργανισμού των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων", διάταγμα 31 Δεκεμβρίου/12 Ιανουαρίου 1837.

"Περί αποχωρήσεως των αρρένων από τα κοράσια εις τα δημοτικά σχολεία", Εγκύκλιος Υπουργού Σ. Βλάχου, Αθήναι 10 Σεπτεμβρίου 1852.

"Περί συστάσεως σχολείων των κορασίων συνδρομή των δημοτών". Εγκύκλιος Υπουργού Σ. Βλάχου, 4 Νοεμβρίου 1852.

"Περί συστάσεως εν Αθήναις Ορφανοτροφείου κορασίων", διάταγμα 8 Ιουνίου 1855.

"Περί εκπαιδεύσεως νεανίδων μελλοδιδασκαλισσών και του πολλαπλασιασμού αυτών", εγκύκλιος Υπουργού Χ. Χριστόπουλου, 12 Μαρτίου 1856.

"Περί του τρόπου των εξετάσεων των δημοδιδασκαλισσών", διάταγμα 11 Ιουλίου 1856.

"Περί της δαπάνη των δήμων εκπαιδεύσεως κορασίων", εγκύκλιος Υπουργού Χ. Χριστόπουλου, 25 Φεβρουαρίου 1857.

"Περί ανωτέρων ιδιωτικών παιδευτηρίων αρρένων τε και θηλέων", εγκύκλιος Υπουργού Μ. Πούλη, 20 Ιανουαρίου 1861.

"Περί των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών", διάταγμα 13 Οκτωβρίου 1861.

"Περί εισαγωγής κορασίων εις το Σχολείον της Εταιρίας", θέσπισμα 7 Σεπτεμβρίου 1863.

"Περί του ότι σύστασις ιδιωτικών σχολείων άνευ αδείας της Κυβερνήσεως απαγορεύεται και ότι ταύτα υπόκεινται υπό την άμεσον εποπτείαν αυτής", εγκύκλιος Υπουργού A. X. Λόντου, 13 Ιανουαρίου 1865.

"Επιτροπή προς εξέτασιν των εν Σύρω εκπαιδευθεισών νεανίδων", διάταγμα 22 Απριλίου 1866

"Περί του Αρσακείου ως διδασκαλείου διδασκαλισσών", διάταγμα 11 Μαΐου 1867.

"Οργανισμός του εν Ζακύνθω Παρθενώνος", διάταγμα 19 Ιουνίου 1867.

"Περί των εχόντων άδειαν συστάσεως ιδιωτικού σχολείου", εγκύκλιος Υπουργού Α. Δ. Αυγερινού, 22 Απριλίου 1870.

"Περί του τί απαιτείται του λοιπού προς σύστασιν ιδιωτικού σχολείου", εγκύκλιος Υπουργού Α. Γ. Πετμεζά, 15 Σεπτεμβρίου 1871.

"Περί συστάσεως συλλόγου των κυριών προς γυναικείαν παίδευσιν εν Ελλάδι", διάταγμα 27 Απριλίου 1872.

"Προς τας δημοδιδασκάλους. Περί της συμπεριφοράς αυτών, παραινετική", εγκύκλιος Υπουργού Δ.Σ. Μαυροκορδάτου, 12 Σεπτεμβρίου 1872.

Σελ. 404
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/405.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

"Περί ιδιωτικών σχολείων", εγκύκλιος Υπουργού Ι. Βαλασόπουλου, 6 Μαρτίου 1874 και 11 Σεπτεμβρίου 1874.

"Περί των υπανδρευομένων δημοδιδασκαλισσών", εγκύκλιος Υπουργού Ι. Βαλασόπουλου, 2 Ιουλίου 1874.

"Περί ιδιωτικών σχολείων", εγκύκλιος Υπουργού Γ. Μίληση, 1 Νοεμβρίου 1875.

"Περί διορισμού επιμελητριών εν τοις δημοτικοίς σχολείοις των κορασίων υπό των δημάρχων ότι παράνομος", εγκύκλιος Υπουργού Γ. Μίληση, 16 Φεβρουαρίου 1877.

"Περί αναγνωρίσεως του εν Κωνσταντινουπόλει Ζαππείου Παρθεναγωγείου ως ισοβαθμίου τω εν Αθήναις Αρσακείω Διδασκαλείω", υπουργική απόφασις 3 Ιουλίου 1879.

"Περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων και των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών εν τοις Παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", διάταγμα 24 Απριλίου 1881.

"Περί εγκρίσεως οργανισμού της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", διάταγμα 24 Ιουλίου 1882.

"Περί αναστολής του άρθρου 11 του Β.Δ. 1881 περί διδασκαλίας παιδαγωγικών μαθημάτων κ.λπ. εν τοις παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", διάταγμα 17 Σεπτεμβρίου 1882.

"Περί τελέσεως διαγωνισμού προς σύνταξιν διδακτικών βιβλίων της μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως", διάταγμα 23 Νοεμβρίου 1882.

"Περί απολυτηρίων εξετάσεων των μελλοδιδασκαλισσών", διάταγμα 16 Αυγούστου 1883

"Περί του τύπου των πτυχίων των δημοδιδασκαλισσών", υπουργική απόφασις 19 Απριλίου 1884.

"Περί αναγνωρίσεως του Ελληνικού Παρθεναγωγείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Σμύρνης ως ισοβαθμίου τω εν Αθήναις Αρσακείω Διδασκαλείω", υπουργική απόφασις 26 Ιουλίου 1885.

"Περί προσόντων των διδασκαλισσών των εργοχείρων", διάταγμα 13 Μαρτίου 1886.

"Προκήρυξις διαγωνισμού προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων", 31 Οκτωβρίου 1886.

"Περί της εν τω αυτώ σχολείω διδασκαλίας θηλέων και αρρένων υπό δημοδιδασκαλίσσης προσωρινώς", εγκύκλιος Υπουργού Π. Μανέτα, 12 Φεβρουαρίου 1887.

"Περί εγκρίσεως Κανονισμού της εν Χριστώ Αδελφότητος Κυριών προς ανακούφισιν των εν ταις φυλακαίς Ναυπλίου καταδίκων αδελφών", διάταγμα 23 Ιουλίου 1887.

"Περί εγκρίσεως της ιδρύσεως φιλανθρωπικού σωματείου εν Πάτραις υπό

Σελ. 405
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/406.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

την επωνυμίαν εν Χριστώ αδελφότης Κυριών", διάταγμα 29 Δεκεμβρίου 1887.

"Περί εξετάσεων επί πτυχίω των υποψηφίων διδασκαλισσών", διάταγμα 11 Ιανουαρίου 1888.

"Περί εγκρίσεως της ιδρύσεως Φιλανθρωπικού σωματείου εν Χαλκίδι, υπό την επωνυμίαν εν Χριστώ Αδελφότης Κυριών", διάταγμα 4 Οκτωβρίου 1888.

"Περί εγκρίσεως της συστάσεως εν Πειραιεί φιλανθρωπικού σωματείου υπό την επωνυμίαν Φιλόπτωχος Αδελφότης των εν Πειραιεί Κυριών", διάταγμα 6 Απριλίου 1888.

"Περί εξετάσεων επί πτυχίω των υποψηφίων δημοδιδασκαλισσών", διάταγμα 31 Μαΐου 1890.

"Περί εγκρίσεως κανονισμού του ιδρυθησομένου υπό του εν Αθήναις Συλλόγου των Κυριών Προτύπου Ελληνικού Παρθεναγωγειου", διάταγμα 22 Αυγούστου 1890.

"Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Κερκύρα Συλλόγου των Κυριών υπέρ των απόρων γυναικών", διάταγμα 18 Σεπτεμβρίου 1890.

"Περί καταργήσεως του εν Ζακύνθω Παρθενώνος", διάταγμα 24 Νοεμβρίου 1890.

"Περί απολυτηρίων εξετάσεων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", διάταγμα 8 Μαΐου 1891.

"Περί της υπό των ανωτέρων ιδιωτικών Παρθεναγωγείων του Κράτους μορφώσεως των δημοδιδασκαλισσών", διάταγμα 27 Οκτωβρίου 1892.

"Περί των επί πτυχίω εξετάσεων των υποψηφίων δημοδιδασκαλισσών", διάταγμα 27 Οκτωβρίου 1892.

"Περί ωρολογίου προγράμματος των πλήρων Παρθεναγωγείων και των Διδασκαλείων των θηλέων", διάταγμα 20 Αυγούστου 1893.

Πρακτικά Συλλόγων και Συνεδριάσεων της Βουλής

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Αθήναι 1855.

Πρακτικά του Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου του έτους 1875, Αθήναι 1876.

Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων. Περί Κατωτέρας και Μέσης παιδείας ή ο επί του θέματος τούτου διαγωνισμός. Έκθεσις της αγωνοδίκου επιτροπείας αναγνωσθείσα εν τω προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Συλλόγω, Αθήναι 1872.

Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως, "Διοργανισμός του υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως Συλλόγου Κυριών", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 22, 15 Ιουνίου 1872.

Σελ. 406
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/407.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Ο υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως Σύλλογος Κυριών, υπό την προστασίαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης, Αθήναι 1872.

Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως υπό την προστασίαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης. Έκθεσις των πεπραγμένων 27 Απριλίου 1874 - 26 Απριλίου 1875, Αθήναι 1875.

Συνέδριον των Ελληνικών Συλλόγων. Πρακτικά της πρώτης αυτού Συνόδου συγκροτηθείσης εν Αθήναις εν έτει 1879, Αθήναι 1879.

"Φιλανθρωπική Κυριών Εταιρία. Σκοπός και διοργανισμός της Εταιρίας", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 26, 25 Ιουνίου 1855.

Εκθέσεις Υπουργών και Επιθεωρητών Σχολείων (με χρονολογική σειρά)

1837: Ιωάννης Κοκκώνης, "Περί της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως" (Έκθεση ανέκδοτη), Αθήναι 1837 (Γενικά Αρχεία του Κράτους, Κατάλογοι Οθωνικού Αρχείου, 11L, φ. 9).

1839: Ιωάννης Κοκκώνης, "Περί της ενεστώσης καταστάσεως της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως" (Έκθεση ανέκδοτη), Αθήναι 1839 (Γενικά Αρχεία του Κράτους, Κατάλογοι Οθωνικού Αρχείου, 11L, φ. 9).

1853: "Κατάστασις της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι κατά το 1853" (Εκ του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως), Εφημερίς των Μαθητών, έτ. A', αρ. 36, 28 Ιουνίου 1853.

1853: Γεώργιος Χρυσοβέργης, "Έκθεσις περί των εξετασθεισών 10 νεανίδων και περί της καταστάσεως των εν Σύρω δημοδιδασκαλείων και λοιπών ιδιωτικών διδακτηρίων αμφοτέρων των φύλων", Εφημερίς των Μαθητών, έτ. Α', αρ. 32, 31 Μαΐου 1853 και αρ. 35, 21 Ιουνίου 1853.

1854: Περικλής Αργυρόπουλος, "Πίναξ της εν Ελλάδι Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κατά το έτος 1854", Γενικά Αρχεία του Κράτους.

1856: Χαράλαμπος Χριστόπουλος, "Εκθεσις περιληπτική προς την A.M. περί της εν Ελλάδι Μέσης Εκπαιδεύσεως από τον 1829 μέχρι τέλους του 1855 μετά στατιστικών σημειώσεων και παρατηρήσεων, Αθήναι 1856.

1857: Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Γενική Έκθεσις προς την Α.Μ. του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Κ. Χ. Χριστοπούλου περί της καταστάσεως της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κατά το λήξαν σχολικόν έτος 1855-56, Αθήναι 1857.

1858: "Περίληψις των υπό του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως συνταχθέντων στατιστικών πινάκων διά το έτος 1858", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. Ζ', αρ. 299, 19 Ιανουαρίου 1859.

1863: Γρηγόριος Γ. Παπαδόπουλος, "Περί των εν Σύρα σχολείων", Πανδώρα, τ. Ις', 1865-1866, σ. 183-186 και 231-235.

1864: Σκαρλάτος Βυζάντιος, "Γενική Έκθεσις της καταστάσεως της 

Σελ. 407
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/408.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

προκαταρκτικής και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως περί τα τέλη του 1864", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. ΙΗ', αρ. 729, 16 Φεβρουαρίου 1870.

1864: Γρηγόριος Γ. Παπαδόπουλος, "Περί της εν Ελλάδι Δημοτικής Εκπαιδεύσεως", Πανδώρα, τ. ΙΕ', 1864-65, σ. 149-166.

1865: Νικόλαος Σαρίπολος, "Υπόμνημα περί του κατωτέρου Κλήρου και περί Εκπαιδεύσεως προς τον επί της Παιδείας Υπουργόν", Πανδώρα, τ. Ις', 1865-1866, σ. 74-77, 110-114, 156-160, 227-230 και 257-259.

1865: Βασίλειος Νικολόπουλος, "Έκθεσις προς την Α.Μ , περί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Αθήναι 23 Οκτωβρίου 1863", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. ΙΓ', αρ. 558, 1 Μαΐου 1865, αρ. 559, 8 Μαΐου 1865 και Εθνικόν Ημερολόγιον Μ. Π. Βρετού 1866, σ. 92 (πίνακας).

1866: Δημήτριος Δρόσος, Έκθεσις προς την A.M. περί της καταστάσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως από του 1863 μέχρι τούδε. Αθήναι 25 Νοεμβρίου 1866, Αθήναι 1866 και Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. ΙΔ', αρ. 589, 25 Φεβρουαρίου 1866 (πίνακας) και αρ. 614-615, 6 Δεκεμβρίου 1866.

1868: Αναστάσιος Μαυρομιχάλης, Έκθεσις προς την Α Μ., περί της καταστάσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Δημοσίας Παιδεύσεως από τον 1866 άχρι τέλους Δεκεμβρίου 1868. Αθήναι 23 Δεκεμβρίου 1868, Αθήναι 1869 και Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. ΙΖ', αρ. 690-691, 15 Ιανουαρίου 1869 και Πανδώρα, τ. ΙΘ', 1868-69, σ. 338-339 (οι πίνακες).

1869: Ανδρέας Αυγερινός, "Έκθεσις προς την Α Μ. και πίναξ καταστατικός της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως κατά το 1869, Αθήναι 14 Μαΐου 1870", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. IH', αρ. 759, 30 Δεκεμβρίου 1870.

1870: Ανδρέας Αυγερινός, "Έκθεσις απογραφική περί της Ανωτάτης και Μέσης Εκπαιδεύσεως, Αθήναι 6 Ιουλίου 1870", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. IH', αρ. 745, 26 Σεπτεμβρίου 1870.

1874: Ιωάννης Βαλασόπουλος, "Πίναξ καταστατικός της εν Ελλάδι Ανωτέρας, Μέσης και Κατωτάτης Εκπαιδεύσεως κατά το έτος 1874. Αθήναι 9 Μαρτίου 1875", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 16, 26 Μαρτίου 1875 και Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. ΚΓ', αρ. 836, 8 Μαρτίου 1875.

1877: Ι. Αργυριάδης, Έκθεσις περί των εν Αθήναις Γυμνασίων και Ελληνικών Σχολείων, Αθήναι 1877.

1880: Δημήτριος Γ. Πετρίδης, "Περί των εν Σύρα σχολείων, Αθήναι 18 Ιουνίου 1880", Παρνασσός, τ. Ε', 1881, σ. 112-124.

1883: Εκθέσεις των κατά το 1883 προς επιθεώρησιν των Δημοτικών 

Σελ. 408
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/409.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Σχολείων αποσταλέντων εκτάκτων Επιθεωρητών, έκδ. Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθήναι 1885.

Κανονισμοί σχολείων, Διδακτικά βιβλία, Ομιλίες, Προγράμματα μαθημάτων, Εκθέσεις κ.ά.

Αναλυτικόν Πρόγραμμα των μαθημάτων των πλήρων Παρθεναγωγείων και των Διδασκαλείων των θηλέων, έκδ. Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθήναι 1893 και Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 163, 21 Αυγούστου 1893.

Ιωάννης Βαλέττας, Ομιλία παρά του διδασκάλου Ιω. Ν. Βαλέττα εις την Γ' ετήσιον εξέτασιν του εν Ερμουπόλει ανωτέρου σχολείου των κορασίων την 20 Ιουλίου 1841, Ερμούπολις 1841.

Νεόφυτος Βάμβας, Αυτοσχέδιος ομιλία του κυρίου Ν. Βάμβα. Γενομένη εν Ερμουπόλει τη 3 Μαρτίου 1834 εις την έναρξιν του Σχολείου των Ευγενών Κορασίων, του υπό την διδασκαλίαν της Ευγενούς Ελληνίδος Ελένης Γεωργιάδη και υπό την άγρυπνον επιστασίαν αξιοσεβάστου επιτροπής συνισταμένης από Κυρίας και κυρίους Έλληνας και Φιλέλληνας. Ερμούπολις αωλδ.

--, Ομιλία του κυρίου Ν. Βάμβα εις την άνοιξιν του Σχολείου των Κορασίων του Δήμου Πειραιώς, την 24 Ιουνίου 1837, χ. τ. , χ. χ.

Γ. Βιώνης, Λόγος εκφωνηθείς εν τη εορτή της Πεντηκονταετηρίδος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας υπό Γ. Βιώνη Επόπτου των σχολείων αυτής. Αθήναι 1886.

Μιλτιάδης Βρατσάνος (Λόγος κατά την έναρξιν των εξετάσεων του Παρθεναγωγείου της κ. Σοφίας Βαμβακάρη εν Πειραιεί), Το Παιδαγωγικόν Σχολείον, έτ. Β', 1885, σ. 257-264.

Εκθέσεις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, τ. ς', 1871-72, σ. 186-210· τ Ζ', 1872-73, σ. 205-219· τ. Η', 1873-74, σ 252-268· τ Θ', 1874-75, σ. 182-192· τ. Γ΄, 1875-76, σ. 186-200· τ. ΙΓ', 1878-79, σ. 56-84· τ ΙΔ΄, 1879- 80, σ 92-97· τ. K', 1885-86, σ. 99-108.

("Εκθέσεις των Εφόρων Θ. A. Ζαΐμη και Γ. Τ. Κοζάκη του Αμαλιείου Εθνικού Ορφανοτροφείου των κορασίων"), Αθήναι 1868 έως 1888.

"Έκθεσις της Εφορίας του Εθνικού Ιωακειμίου Παρθεναγωγείου 1889-1890", Εκκλησιαστική Αλήθεια, έτ. Ι', Κωνσταντινούπολις 1890, σ 196-200.

"Έκθεσις της προς σύνταξιν κανονισμών των εν Ηπείρω Ζωγραφείων και των εν Θράκη Ζαριφείων συσταθησομένων Διδασκαλείων και των

Σελ. 409
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/410.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

προσηρτημένων αυτοίς προτύπων Δημοτικών σχολείων επιτροπής", Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, τ. Η', 1873-74, σ. 194-242.

Κωνσταντίνος Ζαβιτζιάνος, Λόγος εκφωνηθείς την 18 Σεπτεμβρίου μηνός 1858 κατά την διανομήν των βραβείων μετά τας δημοσίας εξετάσεις του πέμπτου έτους του Παρθεναγωγείου, Κέρκυρα 1858.

Ξενοφών Ζυγούρας, Ελληνική Οικιακή Οικονομία, θεωρητική και Πρακτική Συνταχθείσα προς χρήσιν των απανταχού Ελληνικών Παρθεναγωγωγείων, Κωνσταντινούπολις 1875.

Η Μικρά Καλλιόπη. Πρώται γνώσεις. Βιβλίον της νέας μεθόδου προς χρήσιν των Παρθεναγωγείων, Κατά το πρόγραμμα του Προτύπου σχολείου και Διδασκαλείου του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Πάτραι 1882.

Κανονισμός του Ζαππείου Ανωτάτου Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου του θήλεος φύλου εν Κωναταντινουπόλει, Κωνσταντινούπολις 1879.

Κανονισμός του Ζαππείου Εθνικού Παρθεναγωγείου εν Κωνσταντινουπόλει, Κωνσταντινούπολις 1885.

Κανονισμός του Κεντρικού Ανωτέρου Ελληνικού Παρθεναγωγείου και Νηπιαγωγείου θηλέων της Ελληνικής Φιλόμουσου Εταιρείας "Η Παλλάς", Κωνσταντινούπολις 1874.

Κανονισμός της εσωτερικής Διοικήσεως του εν Αθήναις Εθνικού Ορφανοτροφείου των κορασίων, Αθήναι 1881.

Κανονισμός του Προτύπου Ελληνικού Παρθεναγωγείου του υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως Συλλόγου των Κυριών, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 226, 5 Σεπτεμβρίου 1890.

Κανονισμός του υπό της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ιδρυθέντος Ελληνικού Παρθεναγωγείου μετ' οικοτροφείου, Σμύρνη 1881.

Κανονισμός τον Ομηρείου Ανωτάτου Ελληνικού Παρθεναγωγείου μετ' οικοτροφείου, ιδρυθέντος τω 1881 υπό της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και αναγνωρισθέντος ισοβαθμίου τω Αρσακείω περιλαμβάνοντος δε Νηπιαγωγείον, Ελληνικόν σχολείον, πλήρες Γυμνάσιον και Διδασκαλείον, Σμύρνη 1895.

Καλλιόπη Κεχαγιά, "Λογοδοσία του Προτύπου Παρθεναγωγείου", Εφημερίς των Κυριών, έτ. Ε', αρ. 219, 30 Ιουνίου 1891.

Σαπφώ Λεοντιάς, Οικιακή Οικονομία, Προς χρήσιν των Παρθεναγωγείων (Πέραν Κωνσταντινουπόλεως) 1887.

Ασπασία ΣκορδέλΛη, Κανονισμός του Αστικού Παρθεναγωγείου, Αθήναι 1888.

Συλλογή Ελληνικών μαθημάτων συνερρανισθείσα υπό A. A. προς χρήσιν των σπουδαζουσών την αρχαίαν Ελληνικήν γλώσσαν νεανίδων, Αθήναι 1840.

Σελ. 410
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/411.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

"Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 54, 7 Οκτωβρίου 1836.

Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και κανονισμός του Παρθεναγωγείου αυτής, Αθήναι 1857.

Οργανισμός της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας συσταθείσης υπό την προστασίαν της A.M. τροποποιηθείς τω 1882, Αθήναι 1882.

Σχέδιον νέου Οργανισμού της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήναι 1883.

Εγκαθίδρυσις του Σχολείου των κορασίων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήναι 1837.

Έκθεσις γενομένη εις την Δ' Γενικήν Συνέλευσιν της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήναι 1837.

Έκθεσις γενομένη εις την Ε' Γενικήν Συνέλευσιν της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήναι 1838.

(Εκθέσεις Λ. Μελά, Εισηγητού της επί των Σχολείων Επιτροπής) : "Αρσάκειον Παρθεναγωγείον", Πανδώρα, τ. Ι', 1859-60, σ. 182-186· τ. IA', 1860-61, σ. 194-198· τ. ΙΓ', 1862-63, σ. 186-189, και "Φιλεκπαιδευτική Εταιρία", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. Θ', αρ. 396, 4 Φεβρουαρίου 1861, σ. 1578-1582, Πανδώρα, τ. Ις', 1865-66. σ. 20-21.

Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήναι 1842 και Αθήναι 1851.

Κανονισμός των Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας (Αθήναι 1870) και Αθήναι 1877.

Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συνελεύσεων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας των ετών 1840-1893.

Προγράμματα μαθημάτων "διδαχθησομένων εν τοις προτύποις και Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας" των ετών 1876-77, 1877-78, 1882-83, 1883-84, 1884-85, 1886-87, 1887-88 και 1889-90.

Αικατερίνη Χρηστομάνου, Έκθεσις περί του Ελληνικού Παρθεναγωγείου κατά το σχολικόν έτος 1869-1870, Αθήναι 1870.

Στατιστικά στοιχεία

Αλέξανδρος Μανσόλας, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος, Αθήναι 1867.

Alexandre Mansolas, Statistique de la Grèce. Recensement de la Population en 1870, Athènes 1874.

Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός 1879, έκδ. Υπουργείου Εσωτερικών, Αθήναι 1881.

Σελ. 411
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/412.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Μιχαήλ Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, τ. Α', μέρος ΙΙ, έκδ. Εθνικού Κέντρου κοινωνικών Ερευνών, Αθήναι 1974.

Εφημερίδες, Ημερολόγια και Περιοδικά

Εφημερίς της Κυβερνήσεως των ετών 1833-1893.

Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής:

περ. Ζ', συν. Γ', 16 Μαΐου 1877 - 30 Ιανουαρίου 1878·

περ. Η', συν. A', 20 Οκτωβρίου 1879 - 17 Απριλίου 1880·

περ. IA', συν. Δ', 9 Οκτωβρίου 1889 - 8 Φεβρουαρίου 1890.

Ημερολόγια

Αττικόν Ημερολόγιον Ειρ. Ασωπίου, έτ. A' - ΚΕ', Αθήναι 1867-1890 και 1895 (Από το 1888 και εξής μαζί και Ημερολόγιον των Κυριών)

Εθνικόν Ημερολόγιον Μ. Π Βρετού, έτ. Α' - IA', Αθήναι 1861-1871.

Ετήσιον Ημερολόγιον Κωνστ. Φ. Σκόκου, Αθήναι 1887-1893 (από το 1890 και εξής ονομάζεται Εθνικόν Ημερολόγιον).

Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών, έτ. A'-ς', Αθήναι 1888-1893.

Περιοδικά

Άρτεμις: Μηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα διά τας κυρίας. Διευθυντής και εκδότης Π. Δ. Ηλιόπουλος, έτ. A', Αθήναι 1866, φυλλάδια A'-ΙΒ' (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1866).

Εκπαίδευσις: Σύγγραμμα περιοδικόν τρις του μηνός εκδιδόμενον υπό Π. Π Οικονόμου, έτ. A' - Β', Αθήναι 1892-1894.

Εστία: εκδίδοται κατά Κυριακήν, έτ. A' - ΙΔ', Αθήναι 1876-1889.

Εστία Εικονογραφημένη, Αθήναι 1890-1893.

Ευρυδίκη: Γυναικεία Εβδομαδιαία Επιθεώρησις εκδιδομένη υπό Αιμιλίας Κτενά Λεοντιάδος, έτ. A', Κωνσταντινούπολις 1870, φυλλάδια 1-19, 15 Νοεμβρίου 1870-24 Μαρτίου 1871.

Εφημερίς των Κυριών: Εβδομαδιαία, Διευθύντρια Καλλιρρόη Παρρέν, έτ. Α'-ς', Αθήναι 1887-1893.

Εφημερίς των Μαθητών: Φιλολογική και των ειδήσεων, έτ. A' - Γ', Αθήναι 1852-1855. Από τον αρ. 117, 24 Μαΐου 1855 και εξής ονομάζεται Εφημερίς των Φιλομαθών.

Εφημερίς των Φιλομαθών: Φιλολογική, Εκκλησιαστική και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, τ. 4-24, Αθήναι 1855-1876 και περίοδος Β', τ. 1-4, 1877-1881.

Σελ. 412
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/413.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Εφημερίς των Παίδων. Άπαξ του μηνός εκδιδομένη, έτ. A' - Κζ',' Αθήναι 1868-1893.

Εφημερίς των Σχολείων: Σύγγραμμα περιοδικόν υπέρ των Δημοτικών και Ελληνικών σχολείων εκδιδόμενον άπαξ του μηνός υπό Μ. Βρατσάνου και Θ. Ι. Μιχαλοπούλου, Αθήναι 1880-1881.

Θάλεια: Σύγγραμμα περιοδικόν του γυναικείου φύλου, εκδιδόμενον κατά μήνα μετά παραρτήματος υπό Πηνελόπης Λαζαρίδου, έτ. A', Αθήναι 1867, φυλλάδια A' -ΙΒ', Ιανουάριος- Δεκέμβριος 1867.

Το Παιδαγωγικόν Σχολείον: Σύγγραμμα περιοδικόν προς αναμόρφωσιν της των παίδων αγωγής και παιδείας εκδιδόμενον κατά μήνα υπό Μιλτ. Βρατσάνου, έτ. A' - Γ', Αθήναι 1883-1887.

Ο Παιδαγωγός: Σύγγραμμα περιοδικόν περί Παιδαγωγικής και περί ανατροφής, Συντάκτης Ηλίας Χριστοφίδης, έτ. Α', Πειραιεύς 1839, αρ. 1-24, Ιανουάριος -Δεκέμβριος 1839.

Πανδώρα: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός, τ 1-22, Αθήναι 1850-1872.

Παρνασσός: Περιοδικόν σύγγραμμα του εν Αθήναις ομωνύμου Συλλόγου κατά μήνα εκδιδόμενον, τ. 1-16, Αθήναι 1877-1894.

Πλάτων: Σύγγραμμα περιοδικόν Παιδαγωγικόν και Φιλολογικόν εκδιδόμενον κατά μήνα, τ. A' - ΙΓ', Αθήναι 1878-1891.

Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κωνσταντινούπολις 1863-1893.

Β' ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Α.Π.Κ., "Γυναικεία εκπαιδεύσις", Εστία, τ. ΚΑ', αρ. 563, 12 Οκτωβρίου 1886, σ. 644-647.

--, "Ελληνικόν Παρθεναγωγείον Αικατερίνης Λασκαρίδου", Εστία, τ. ΚΔ', αρ. 606, 9 Αυγούστου 1887, σ. 513-518.

Άλκης Αγγέλου, "Η ΙΙαιδεία στην Κρήτη και στα Επτάνησα", Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι', Εκδοτική Αθηνών, 1974, σ. 377-379.

--, "Η εκπαίδευση". Ιστορία τον Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ', 1975, σ. 306-328.

"Αγιοταφικόν Παρθεναγωγείον", Εκκλησιαστική Αλήθεια, Κωνσταντινούπολις, έτ. ΙΘ', 1899, σ. 228.

Δημήτριος Αινιάν, "Πρός το Συμβούλιον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας", Βιβλιοθήκη του Λαού, 1852, σ. 867-874.

--, "Περί εκπαιδεύσεως των γυναικών". Βιβλιοθήκη τον Λαού, 1855, σ. 854-361.

Σωτηρία Αλιμπέρτη, "Σαπφώ Λεοντιάς η του Γένους διδάσκαλος". Πλειάς,

Σελ. 413
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/414.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

έτ. Β', αρ. 8-9, 31 Μαρτίου 1900, σ. 130-131 και αρ. 10, 15 Απριλίου 1900, σ. 153-155.

--, Αι ηρωίδες της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήναι 1933.

Μαρία Αμαριώτου, Ι. Π. Κοκκώνης. ο πρώτος μας Παιδαγωγός, Αθήναι 1937.

Τιμολέων Αμπελάς, Ιστορία της νήσου Σύρου, Ερμούπολις 1874.

"Αναφορά των Ελληνίδων Γυναικών προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως", Εφημερίς των Κυριών, έτ. Β', αρ. 86, 23 Οκτωβρίου 1888.

Fr. Ascher - Leoben, "Η ψυχή της ανατροφής του κορασίου μας", μετ. Ι. Δημητριάδη, Πλάτων, τ. Β', 1880-81, σ. 288-395.

Ειρηναίος Ασώπιος, "Πολιτειογραφικά: Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια", Αττικόν Ημερολόγιον 1869, σ. 359-368.

--, "Η γυνή εν Ελλάδι και εν τη Εσπερία Κοινωνική μελέτη", Αττικόν Ημερολόγιον 1883, σ. 145-183.

--, "Μαργαρίτα Αλβάνα-Μηνιάτη: Βίος και συγγράμματα", Αττικόν Ημερολόγιον 1888, σ. 222-238.

--, "Αι γυναίκες εν τη Ταχυδρομική και Τηλεγραφική Υπηρεσία", Αττικόν Ημερολόγιον και Ημερολόγιον των Κυριών 1890, σ. 111-120.

Απόστολος Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. B' και Δ', Θεσσαλονίκη 1964 και 1973.

--, "Η θέση των Ελλήνων και οι δοκιμασίες τους υπό τους Τούρκους", Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι', Αθήνα 1974, σ. 22-91.

--, "Η δράση των Ελλήνων λογίων στη Δύση", Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι', σ. 357-361.

Γεώργιος Βαλέτας, "Ο Άγιος Ιγνάτιος Αγαλλιανός και το εν Λέσβω αναμορφωτικόν έργον του", Θεολογία, 10, 1932, σ. 289-312.

Αικατερίνη Βαρουξάκη, "Η ιστορία της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ΑΡΣΑΚΕΙΟΝ", Επετηρίς Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Αθήναι 1932, σ. 195-202.

Νίκος Α. Βέης, Ελληνίδες βιβλιογράφοι και Κυρίαι κωδίκων κατά τους Μέσους αιώνας και επί Τουρκοκρατίας, Αθήναι 1905.

Μαρια Βοηκλή, "Η Εκπαίδευσις των νεανίδων εν Ερμουπόλεί", Εφημερίς των Κυριών, έτ. Γ', αρ. 130, 3 Σεπτεμβρίου 1889.

John Bouilly, Συμβουλαί προς την θυγατέρα μου, Μεταφρασθέν εκ του Γαλλικού υπό E.N. της εξ Άνδρου, Κυδωνίαι 1820.

Σταύρος Βουτυράς, Καλλιόπη Κεχαγιά (1839-1905), Αθήναι 1925.

Λέανδρος Βρανούσης, Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος, τ. Β', στη σειρά Άπαντα των Νεοελλήνων Κλασσικών, Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων, χ.χ.

Μ. Β[ρατσάνος], "Περί αγωγής της γυναικός ως παρθένου, μητρός και συζύγου" (ομιλίαι τρεις), Εφημερίς των Σχολείων, έτ. Α', 1880, αρ.

Σελ. 414
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/415.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

2-19, σ. 33-35, 65-71, 98-102, 146-150, 209-213, 241-245, 273-277, 305-307, 337-340 και 369-372.

Μ. Π. Β[ρετός], "Οι νεώτεροι Έλληνες", Εθνικόν Ημερολόγιον 1865, σ. 51-95.

Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις ή περιγραφή τοπογραφική, αρχαιολογική και ιστορική, τ. Γ', Αθήναι 1869.

Στέφανος Γαλάτης, Ιστορία της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας από της ιδρύσεως μέχρι του 1936, Αθήναι 1957 (δακτυλογραφημένο).

Μανουήλ Γεδεών, "Ρωξάνη Σκαρλάτου", Εκκλησιαστική Αλήθεια, έτ. Δ', 1883, σ. 505-508.

--, "Περί της Φαναριωτικής κοινωνίας μέχρι των αρχών της ενεστώσης εκατονταετηρίδος", Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, τ. KA', 1887-88 και 1888-89, σ. 51-71.

--, "Γνώσεις χρήσιμοι τη ιστορία της παρ' ημίν παιδείας". Εκκλησιαστική Αλήθεια, τ. ΙΘ' 1899, σ. 377-382, 394-397, 425-428, και 442-445.

--, "Ελληνίδων εκπαίδευσις μετά την Άλωσιν", Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, τ. Ε', 1930, σ. 332-336.

--, Η πνευματική κίνησις του Γένους κατά τον IH' και ΙΘ' αιώνα (έκδ. φροντίδα Α. Αγγέλου-Φ. Ηλιού), "Ερμής", Αθήνα 1976.

John Gennadius, A Sketch of the History of Education in Greece, Edinburg 1929.

Ιωάννης Γεννάδιος, Ο Οίκος των Μπενιζέλων και η οσία Φιλοθέη, Αθήναι 1929.

Ελένη Γιαννακάκη, "Ελένη Πιτταδάκη", Εφημερίς των Κυριών, έτ. Δ', αρ. 175, 19 Αυγούστου 1890.

Δημήτρης Γληνός, Γυναικείος ανθρωπισμός, Αθήναι 1921.

Douglas Dakin, British and American Philhellenes during the War of Greek Independence, 1821-1833, Thessaloniki 1955, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 8.

Σπυρίδων Δε Βιάζης, "Η εκπαίδευσις εν Επτανήσω 1836-1864", Εθνική Αγωγή, περ. B', τ. Α', 1904, σ. 6-23, 60-80 και 387-421.

--, "Η γυναικεία εκπαίδευσις εν Επτανήσω επί Αγγλικής Προστασίας", Ελληνική Επιθεώρησις, τ. H', 1915, σ. 519-520, 536-537, 559-560, 576· τ. Θ', 1916, σ. 6-9.

--, "Διαπρεπείς Ελληνίδες κατά τον ΙΘ' αιώνα - Ευανθία Καΐρη", Ελληνική Επιθεώρησις, έτ. Γ', 1910, σ. 842-844.

--, "Διαπρεπείς Ελληνίδες κατά τον ΙΘ' αιώνα - Μαργαρίτα Αλβάνα Μηνιάτη", Ελληνική Επιθεώρησις, έτ. Γ΄, 1910, σ. 1069-1071, 1100 και έτ. Δ,' 1911, σ. 1129-1130 κ. ε.

--, "Σαπφώ Λεοντιάς", Ελληνική Επιθεώρησις, έτ. Ε', 1912, σ. 172-173, 199-200.

Σελ. 415
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/416.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Ν. Δεμαθάς, "Περί της βιομηχανικής προόδου εν Ελλάδι", Αττικόν Ημερολόγιον Ειρ. Ασωπίου 1877, σ. 397-438.

Αλέξης Δημαράς, "Τα εκπαιδευτικά κατά τον Αγώνα", Νέα Εστία, Αφιέρωμα στο Εικοσιένα (Χριστούγεννα 1970), τχ. 1043, σ. 51-59.

Alexis Dimaras, Foreign and particularly English influences on Educational policies in Greece during the War of Independence and their development under Capodistrias, 1821-1831, Ph. D. Thesis, London University 1973.

-- "The Other British Philhellenes" στο R. Clogg επιμ., The Struggle for Greek Independence, Macmillan 1973, σ 200-223.

Αλέξης Δημαράς (επιμ.), Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (Τεκμήρια Ιστορίας), τ. A'- Β', "Ερμής", Αθήνα 1973 και 1974.

--, "Νεόφυτος Νικητόπλος (1795-1846). Για ένα αλλιώτικο Ελληνικό σχολείο", Ο Ερανιστής, έτ. IB', τ. ΙΒ', 1974, σ. 323-332.

Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας· Από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή μας, "Ίκαρος", Αθήνα 61975

--, "Το Σχήμα του Διαφωτισμού", Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. IA', 1975, σ. 328-359.

Σοφια Δοανίδου, "Η βασίλισσα Αμαλία και το Αρσάκειον", Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τ. ΙΘ', 1967- 1970, σ. 153-166.

Elisabeth Dukas, Ein Beitrag zur Frage der Frauenbildung in Griechenland (Diss ), Μόναχο 1955.

Ελισάβετ Δούκα-Καραγιαννοπούλου, "Ελληνίδες Παιδαγωγοί (από της απελευθερώσεως". Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια (επί τη βάσει του Lexicon der Pädagogik του Herder), τ. Β', σ. 461-463.

--, "Θηλέων Αγωγή", Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τ Γ', σ 156-163.

Νικόλαος Δραγούμης, "Σύντομος απάντησις", Πανδώρα, τ. Ις', 1865-66, σ. 164-165.

--, Δικαιοσύνη, Παιδεία, Εκκλησία εν Ελλάδι, 1821-1831, Αθήναι 1873.

--, Ιστορικοί αναμνήσεις, επιμ. Ά. Αγγέλου, "Ερμής", Αθήνα 1973.

Αν. Δρακάκης, "Ο λιμήν της Σύρου προ του οικισμού της Ερμουπόλεως", Κυκλαδικά, τ. Ι', 1956, σ. 23-28.

Εις μνήμην τον Αιδ. Ιωάννου Ε. Χιλλ, ιδρυτού των σχολείων των κορασίων εν Αθήναις, Αθήναι 1882.

Εκατονταετηρίς της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (1836-1936). Η ίδρυσίς της, η ιστορία της, η δράσις και αι επιδιώξεις της, Αθήναι 1936.

Τρύφων Ευαγγελίδης, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου), τ. A' - Β', Αθήναι 1936

Σελ. 416
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/417.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

(Απαραίτητο συμπλήρωμα: Κ. Θ. Λάπππας, Ευρετήριον, Αθήναι 1973).

Γεώργιος Ζαβίρας, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, ανατύπωση, A' έκδ. (επιμέλεια - Εισαγωγή - Ευρετήριον Τ. Αθ. Γριτσόπουλου), έκδ. Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Αθήναι 1972.

"Ζάππειον", Ημερολόγιον Εγκυκλοπαιδικόν I.A. Βρετού 1901, σ. 245-248.

Π. Ζωντανός, Περί ανατροφής των κορασίων και της δημόσιου εκπαιδεύσεως των αρρένων, Ερμούπολις 1836.

Γεώργιος Ζώρας, "Ελληνική γλώσσα, διδασκαλία. Ακαδημίες, εκπαίδευση", Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι', 1974, σ. 361-364.

"Η εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρία", Εστία, τ. ΚΑ', αρ. 537, 13 Απριλίου 1886, σ. 236-238.

Δ Ηλιόπουλος, "Η γυνή εν τω Δικαίω", Παρνασσός, τ. Θ', 1885, σ. 501- 520.

Σπυρίδων Θεοτόκης, "Περί της εκπαιδεύσεως εν Επτανήσω (1853-1864)", Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. Ε', Κέρκυρα 1956, σ. 9-142.

Ανδρέας Μ. Ιδρωμένος, "Περί της εν Ιονίοις εκπαιδεύσεως από της εις τους Ενετούς υποταγής μέχρι της εθνικής αυτών αποκαταστάσεως", Αττικόν Ημερολόγιον Είρ. Ασωπίου 1874, σ. 198-237.

Αντώνιος Ισηγόνης, Ιστορία της παιδείας, Ρόδος 1958.

--, "Το Ελληνικόν Παιδαγωγείον Σμύρνης: β) Η κορασιακή εκπαίδευσις". Μικρασιατικά Χρονικά, τ. IB', 1965, σ. 99-105.

Dora (d') Istria, Περί των εν τη Ανατολή γυναικών, μετ. Αιμ. Σκουζέ, Αθήναι 1861.

Φίλιππος Ιωάννου, "Λόγος Ακαδημαϊκός περί της πνευματικής προόδου του Ελληνικού Έθνους", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. ΙΘ', αρ. 777, 12 Ιουλίου 1871, αρ. 780, 6 Σεπτεμβρίου 1871 και αρ. 781, 1 Σεπτεμβρίου 1871

Νεοκλής Καζάζης, "Η γυνή εν τη κοινωνική οικονομία", Ετήσιον Ημερολόγιον Κωνστ. Φ. Σκόκου 1889, σ. 154-170.

Κώστας Καιροφύλας, "Η Σχολή Χιλλ κατά το 1835", Νέα Εστία, τ. Θ', 1931, σ. 909-913.

Σεβαστή Καλλισπέρη, "Σκέψεις επί της θηλείας εκπαιδεύσεως. Δεν εκπατρίζομαι", Εφημερίς των Κυριών, έτ. Δ', αρ. 233, 3 Νοεμβρίου 1891.

Δ[ημήτριος] Κ[αμπούρογλου], "Το ΙΙαρθεναγωγείον του 1824 εν Αθήναις", Εβδομάς, έτ. Δ', αρ. 39, 17 Οκτωβρίου 1887.

--, Μνημεία της Ιστορίας των Αθηνών, τ. A' - Γ', Αθήναι 1889-1892.

--, Αθηναϊκόν Αρχοντολόγιον. Α'. Οι άρχοντες Μπενιζέλοι, Αθήναι 1921.

--, Μελέται και έρευναι. Η Δούκισσα της Πλακεντίας, Αθήναι 1925.

--, Ιστορία των Αθηναίων, τ. A' - Δ', Αθήνα 1969.

27

Σελ. 417
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/418.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Αλέξανδρος Καρανικόλας, "Τα Παρθεναγωγεία της Κωνσταντινουπόλεως", Παρνασσός, τ. ΙΗ΄, 1975, σ. 173-200.

Παρθενόπη Καρδαρά, "Ευανθία Καΐρη", Εφημερίς των Κυριών, έτ. Δ', αρ. 174, 12 Αυγούστου 1890.

Παύλος Καρολίδης, Σύγχρονος Ιστορία των Ελλήνων και των λοιπών λαών της Ανατολής από το 1821 μέχρι 1921, τ. Β', Αθήναι 1922.

Γ. Κελεμένης, "Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων", Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Ε', σ 467-468.

Καλλιόπη Κεχαγιά, Εγκόλπιον Παιδαγωγικόν ή συμβουλαί τινες προς τας αποφοιτώσας Ζαππίδας, Κωνσταντινούπολις 1880.

--, Παιδαγωγικοί μελέται ήτοι λόγοι εκφωνηθέντες εν τω Ζαππείφ κατά την διανομήν των βραβείων, Κωνσταντινούπολις 1880.

--, "Η θέσις της γυναικός εν τη κοινωνία", Αττικόν Ημερολόγιον Ειρ. Ασωπίου 1882, σ. 305-327.

Καλλιόπη Κινδύνη, "Φανή Χιλλ", Εφημερίς των Κυριών, έτ. Γ', αρ. 153, 18 Δεκεμβρίου 1890.

Paul Kipper, Ιστορία της εν Ελλάδι Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, μετ. Δημ. Αυξεντιάδου, Αθήναι 1906.

Μυρσίνη Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, Ασπασία Βλασίου Σκορδέλη, Αθήνα 1964.

Νικόλαος Κοντόπουλος (μετ. ), "Περί ανατροφής των κορασίων υπό ιατρικήν έποψιν", Πλάτων, τ. ς', 1884-85, σ. 222-224.

Αδαμάντιος Κοραής, Περί των Ελληνικών συμφερόντων. Διάλογος δύο Γραικών, Ύδρα 1825.

Λίζα Κόττου, "Η εκπαίδευση των Ελληνίδων από το 1830 έως σήμερα" στο βιβλίο της Ζ. Φράγκου Γύρω από το Παιδί, Αθήναι 1930, σ. 359- 404.

Ελένη Κούκκου, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία. Α' (1803-1822). Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης, Αθήναι 1958.

--, Η Ορθόδοξος Μονή Ευγενών Ελληνίδων Βενετίας (1599-1822), Αθήναι 1965.

--, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία. 1827-1832. Β' Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αιγίνης, Αθήναι 1972.

--, "Η παιδεία από το 1828 ως το 1831", Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ', 1975, σ. 589-593.

Κωνσταντίνος Μ. Κούμας, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων από των αρχαιοτάτων χρόνων έως των ημερών μας, τ, ΙΒ', φωτ. επανέκδοση, Αθήνα 1966, Αρχείον Ιστορικών Μελετών, αρ. 13.

Αριστοτέλης Κουρτίδης, "Aι εργάτιδες των Αθηνών", Εστία, τ. Iς', αρ. 405, 2 Οκτωβρίου 1883, σ. 631-634.

Σελ. 418
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 399
    2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ