Συγγραφέας:Ζιώγου - Καραστεργίου, Σιδηρούλα
 
Τίτλος:Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:2
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:467
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1893
 
Περίληψη:Μελέτη της πορείας που ακολούθησε ή Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στη χώρα μας, των διαφόρων παραγόντων που επηρέασαν την πορεία αυτή, καθώς και των προβλημάτων και των κυριότερων τάσεων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εξελικτικής αυτής πορείας. Η εργασία αυτή, στην πρώτη της μορφή, υποβλήθηκε ως διδακτορική διατριβή και εγκρίθηκε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δημοσιεύθηκε το 1983 ως παράρτημα (αριθμός 38) της Επιστημονικής Επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 28.69 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 429-448 από: 470
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/429.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σελ. 429
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/430.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 430
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/431.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Αβραμιάδης κ 89

Αβραμιώτου Μ.Δ. 33

Αγαλλιανός Ιγν. (επ. Λέσβου) 29

Αγγελίδου Αθ. 241

Αγγέλου Ά. 34

Αγγλία 57, 123, 246, 247

Αγγλίδες δασκάλες 123,224

Αγγλική γλώσσα (το μάθημα) 119, 122, 123, 224

("Αγιοταφική Αδελφότης Κωνσταντινουπόλεως" 251

Αγρίνιο 173

Αγώνας (1821) 32 - 36, 40, 42, 44, 60,248

Αδαμαντίδης Αθ 59

"Αδελφές του Ελέους" (βλ και

"Τάγμα Αγίου Ιωσήφ") 119, 204

Αδριανούπολη 241, 246, 254, 279

Αθήνα 23,25,29, 33, 36-39, 41, 57, 63-66, 73, 75, 1ο5, 110, 113, 116, Ι17, 119, 121, 125, 127, 135-137, 140, 147, 164, 170, 174, 177, 199, 202, 203, 204, 207, 210, 212, 216, 218, 219, 227, 230, 232, 234, 236, 240, 241-243, 246, 250, 256, 270, 282, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 316, 323

Αθηναίες 23,271,306

Αθηναϊκή κοινωνία 38, 39, 114, 115

"Αθήναιον" (Σύλλογος) 262,316

Αιγιαλεία 233

Αίγινα 36, 44, 51-55, 65, 73, 75, 233,305

Αίγιο 244

Αίγυπτος 246 Αινιάν Γ 80

Αινιάν Δ 139,140,142,143

Αίνος 241

Αιτωλία 134, 235

"Αιών" (εφημ ) 114

Ακαρνανία 74, 134,235

Αλβάνα-Μηνιάτη Μ. 320

Αλβανία 242

Αλεξάνδρεια 83, 178,246,247

Αλεξανδρινή εποχή 25

Αλεξανδρίτου Χρ 121

Αλληλοδιδακτικά σχολεία

αρρένων 47, 48, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 126

μαθητές 45-48,51,62,69,73 74, 76, 77, 80

μαθητές-μαθητριες: αναλογίες 47, 54,74,76

κορασίων 40, 42,48, 50,52, 54, 55, 58,61-64,75,79,86,87, 100,101,121,126,134,135, 137,147,162,175,203,215

αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας 45, 61, 90, 98, 123, 25ο

Αλιμπέρτη Σωτ 326

Αλταμούρα Ελ. (βλ Βούκουρη- Άλταμούρα Έλ )

Αμαλία (βασίλισσα) 83

"Αμαλίειον Ορφανοτροφείον" 38, 39,117,118,178,302,303

"αμέθοδος" διδασκαλία 160

Αμερική 60,61,72,272,3Ι2,313, 318

Αμπελάκια 57

Άμφισσα 65

Ανάγνωση (το μάθημα) 19, 21, 28, 29, 30, 41, 55, 62, 159, 176, 178

Αναγνωστοπούλου Β 241

Δεν ευρετηριάσθηκαν: Εκπαίδευση, μόρφωση κοριτσιών, Μέση Εκπαίδευση, γυναικεία Εκπαίδευση, Παρθεναγωγεία

Σελ. 431
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/432.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

αναλφαβητισμός 21, 285

ποσοστά ανδρών, γυναικών 231, 232

"Αναφορά των Ελληνίδων γυναικών" 277 (φωτ.) 278

Ανδρεοπούλου Β. 174

Ανδριέτου Μ. 307

Άνδρος 49,159,233,242

αντιγραφείς κωδίκων (γυναίκες) 24, 25

Αντίπαρος 58

Αντωνιάδου Αγ. 241

Αντωνοπούλου Ε. 308

 "Ανώτερα Παρθεναγωγεία" 221, 229

Νομοσχέδια 279,288,289,291, 292-295,297

"Ανώτερα σχολεία κορασίων" 62- 65, 69, 71, 72-79, 84, 86, 87, 89, 117, 119, 120, 121, 125 128,134,144, 205,220

προτάσεις οργάνωσης 105, 111- 116

"Ανώτερον Ελληνικόν σχολείον κορασίων" Δήμου Ερμούπολης (βλ. και "Ερμούπολη" και "Ελληνικά Σχολεία θηλέων") 119, 12ο, 125, 128, 214, 329

απογραφή πληθυσμού 136, 171, 231, 232

απόδημος ελληνισμός 64, 118,202

απομόνωση (γυναίκας) 21, 23, 34

άπορες κοπέλες 28, 29

μαθήτριες 53, 54, 62, 84, 88, 116,120, 142

αποστήθιση γνώσεων (βλ και "ψιττακισμός") 160, 279

Αποστολίδης Μ. (Μητρ. Αθηνών) 79, so, 84, 89, 138

Αποστόλου Ασπ. 241

Αργολίδα 57, 134, 234, 235, 236

Άργος se, 4s, si, 53,55,57, 73, 75,105,233,234

Αργυριάδης Ι 193

Αργυρόπουλος π. 125, 131

Αργυροπούλου - Μάνου Σ (βλ. Μάνου Σ )

Αριθμητική (βλ και "Μαθηματικά") 19, 54, 62, 63,89, 90, 92, 94, 95,112,119,122,123,154 159, 176, 178, 186, 197, 198, 292, 293, 294

Αριστοκλής Ι 268

Αρκαδία 134,159,235

"αρρεναγωγεία" 126,181

Αρσακειάδες 169 (φωτ.), 191 (φωτ.)

Αρσάκειο (βλ και "Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία" και "Διδασκασκαλείο") 39,83,122, ι25, i3s, 141, 150, 156, 159, 160, 166, 170, 181, 182, 189, 193, 21ο, 216, 227, 229, 243, 247, 252, 256, 261, 279, 288, 294, 296, 325,331 το μέγαρο του Αρσακείου 91 (φωτ.), 116 "Πάτρας" 218, 219

Αρσάκης Απ 83,141,242

Άρτα 244

"Άρτεμις" (περιοδ ) 3Ι0

Αρχαία Ελληνικά (το μάθημα) 27, 35,94, 95,122,153,189, 266, 267, 268, 279, 292-296

Αρχαία Ελληνική γλώσσα 26, 27, 35

αστικά σχολεία 287

Αστική σχολή 252

"Αστικόν Παρθεναγωγείον" Ασπ

Σκορδέλη 219, 222, 224, 229

Ασώπιος Ειρ 197,204,279, sos, 316

Αττική 134,232-236,33ο

αλβανόφωνα χωριά 158

"Αττικόν Ημερολόγιον" 204, 308

Αυγερινός Α. 150, 221, 230,234, 256, 286, 288

αυστηρότης ηθών 21, 34, 52, 231

Αυστρία 247

αυτοβιογραφία 34 Αχαΐα 134, 234, 235

Βακαλόπουλος Γ 286,287

Βαλασόπουλος Ι 221,237

Βάλβη Μ. 308

Βαλέτας Τ 31

Βαλέτας Σπ. 83

Βαλσαμάκη Κ. 51

Βάλτος 233

Βαμβακάρη Σ 217,218,219,227, 326

Σελ. 432
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/433.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Βάμβας Ν. 139

Βαρδαλάχος Κ. 27

Βάρνα 254

Βαρνάβας Ι 203

Βασιάδης Ήρ. 268,314

Βασιλεία 61

Βάφας Γ. 89

Βάφας Χ. 89

Βελλή Μ. 214, 219, 326

Βενέτης 1.158,265

Βενετία 25, 30, 243

Βενιζέλου Αικ 330

Βενιζέλου Φ. 25, 26, 29

Βενθύλος Γ. 137

Βερολίνο 175

βιβλία σχολικά 71,80,92 για Παρθεναγωγεία 263

βιβλιογράφοι (γυναίκες) 25

Βιέννη 33,82

βιομηχανία ελληνική 299, 300

Βισβίζη Θ. 241

Βιώνης Γ. 102, 168, 196, 199

Βλάδος Μ. 314

Βλαχία 246

Βλάχος Σ. 106,107, 282

Βοηκλή Μ. 207

Βοιωτία 134,234, 235

Βόλος 57,160,178,194,231,241, 355

Βόνιτσα 233

Βορέλη (παρθεναγωγείο) 121,122, 135

Βοτανική (το μάθημα) 153

Βουδαπέστη 243

Βούκουρη-Αλταμούρα Ελ. 195, 325

Βουλή (συζητήσεις) 105,109,141, 142, 247, 278, 285, 287, 288, - 291, 292

Βούρος 1.80

Βρατσάνος Μ 227, 274

Βρέμη 50, 61

Βρετός Μ.π. 224

βρεφοκομία 264

Βρυέννιος Φ. 268

"Βυζαντινόν Παρθεναγωγείον" Μ Ρωτα 126, 251

Βυζαντινοί χρόνοι 24, 25

Βυζάντιο 25

Βυζάντιος Σ. 150,167 28

Γαλανού Στ. 75

Γαλάτης Στ. 114

Γαλλία 72,246,247

σπουδές στη Γαλλία 176

Γαλλίδες δασκάλες 123, 192,224 επιμελήτριες 179, 193 μοναχές 216

Γαλλική γλώσσα 22, 27, 67 (το μάθημα) 76, 89. 90, 92-95, 112, 119, 120, ι22, 123, 124, 154, 155, 186, 187, 188, 192, 193, 194, 197, 198, 215, 223, 224,294

Γεδεών Μ. 27,30,31,315

Γενεύη 175

Γενική Εκπαίδευση 184,290,297

"Γενική Εφημερίς" 52

Γεννάδιος Γ. 79,80,99,142,279

Γενναδίου Κλ. 325

Γεννηματάς Β. 212, 219, 222,223

Γερμανία 72,175,272 σπουδές στη Γερμανία 175, 177, 205

Γερμανίδες 72 παιδαγωγοί 224

Γερμανική γλώσσα (το μάθημα) 119,123,124,224

Γεωγραφία 62,63,90,94,95, 112, 119, 122, 123, 153, 154, 176, 188,198,208

Γεωμετρία 90, 92, 123, 154, 295

Γιαννίτση Μ. 67

Γκίκα Αικ. 27

Γκίκα Ζ. 218, 219

Γλαράκης Γ 77,104

γλύπτριες 325

Γονατά Αλ 241

Γορτυνία 233

Γούδα Αλ. 241

Γουμένιτζα Καλαβρύτων 48

"Γραμματεία επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκ παιδεύσεως" 76,106

Γραμματική 3ο, 89, 279, 293

Γραφή (το μάθημα) 19,21, 28,29, 30, 41, 54, 62, 63, 95, 159, 176, 178

Γύθειον 233

Γυμνάσια (αρρένων) 65, 66, 68, 69, 71,77,124,136,152,197,200,

Σελ. 433
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/434.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

239, 263, 278, 279, 282, 288, 289, 296

σχέδιο Νόμου για Γυμνάσια θηλέων 288, 329

Γυμνασιακές τάξεις (θηλέων) 207,208,214,216,222,227, 228,256,257,329

Γυμναστική 96, 153,154,176, 188, 190, 192, 224, 226, 229, 267, 293,294,295

εξετάσεις Γυμναστικής 226 σπουδές για Γυμναστική (βλ. "δασκάλες Γυμναστικής")

Γυμναστικός Σύλλογος 180

γυναικεία μονή 28, 29

"Γυναικεία Σχολή" Ελ. Δανέζη 43, 49, 50

γυναικείες αρετές 317

γυναικείο κίνημα 230, 276, 313- 319

Δαμβέργη Α. 308 Δανέζη Ελ. 43,44,48,49, 5ο, 55, 56,75,175

δαντέλες (βλ. και "εργόχειρα" και "τριχαπτα") 124

Δάρας Σ 80

δασκάλες 28,30,31,32,35,39,44, 50, 51, 63, 66, 75, 80, 96, 99, 113, ne, 118, 120, 123, 140, 144, 148, 208, 286, 287, 291, 296,301ανεργία 148, 167, 172, 180 αριθμός 167, 168, 299 γάμος-εργασία 173 Γυμναστικής 180, 264 γυναικείο κίνημα 315, 316, 317, 336 διορισμός-δυνατότητες εργασίας 103,104,105,172,246,247, 248 εκπαίδευση (βλ. και "Διδασκαλείο θηλέων") 62-65, 67, 69, 73,77,78,79,81,84,86,88, 90,102,110,120,122,123, 128,130, ι42, 143, 165,184, 186,195,200,214,226, 227, 228,259, 279,290,291,292, 296,334 άσκηση 86 δάσκαλοι: διαφοροποίηση στις σπουδές 153,154,161,180 διάρκεια σπουδών 87 εξετάσεις 87, 108, 147 κριτική για το είδος της εκπαίδευσης 142-145,156,158, 159-161,228 ελλειψη 79, 103,104,1ο5,107, 108,109,132,145,147,180 Εργόχειρων (βλ. και "επιμελήτριες") 118,179, ι80, 221, 281 "ηθική" συμπεριφορά 262 κοινωνική προέλευση 98, 143, 156, 291, 296 συνθήκες εργασίας 105,144,171 172,173,247 μισθός 32,52,229 "μοναχές" 42 "νοίκι" 31 Φιλοσοφικών Μαθημάτων 30

δάσκαλοι (βλ και "Διδασκαλείο" και "ιερείς-δάσκαλοι" και "μοναχοί-δασκαλοι") 41, 42, 45, 58, 70,80,89,96,113,123 εκπαίδευση 61, 66,68,78,152 άσκηση 78 μισθός 58, 74

Δηλιγιάννης Θ 286,287

Δημάδης Θ. 34

Δημαράς Κ.Θ. 28,29,38

Δημητριάδου Ιφ. 176,329,330

Δημητριάς 57

Δημητρίου Μ. 51

Δημητσάνα 42

δήμοι (βλ. και "υποτροφίες δήμων") 50,56,58,59,61,66, 74,75, 77,78,79,1Ο4,107,109,119, 121, 122, 128, 130, 131, 136, 140, 147, 181, 203, 214, 218, 219, 22Ο, 227, 229, 230, 231, 232, 241, 244, 264, 282, 289

Δημοπούλου Σ. 212, 219, 223, 224

δημόσια ζωή - γυναίκες 266, 267, 272, 275

Δημοτικά Σχολεία (βλ και "αλληλοδιδακτικά" και "προκαταρκτικά σχολεία") 72,73,74, 80, 152, 155, 161, 175, 250, 275,

Σελ. 434
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/435.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

285, 289, 290, 294

αρρένων 66, 74, 76, 84, 110, 125,131,132,174,203,214, 215,230,232,237,286

δημόσια δαπάνη για... 109 πρότυπο σχολείο 78 θηλέων 64,66,73,74, 76,78, 79, no, 1i7, us, ι19,121, 125-128,131,132,135,137, 140,144,147,148,152,167, 181,183,197,199,203,204, 214,215,216,218,221,23ο, 232,237,242,258,266,268, 286,293,294

δημόσια δαπάνη για...109 πρότυπο σχολείο 79, 152, 189 αρρένων-θηλέων: αναλογίες 74, 110, 131,232,236

Γενικός Διευθυντής/Επιθεωρητής 72, 150 167, 170. 29θ, Επιθεωρητές 74, 79,1ι9, 330

εκθέσεις επιθεωρητών 159- 161 "κοινά" 75, 250 "τακτικά" 74, 75, 76 Δημοτική Εκπαίδευση (βλ. και "Στοιχειώδης Εκπαίδευση") 66, 67, es, 72,73,74,79,82,1ο7, no, 125, 130, 131, 132, 134, 137, 148, ι55, 234, 236, 237, 238, 250, 257, 269, 272, 276, 282, 287-291, 293, 336 και αστική συγκέντρωση 234, 235, 236 υποχρεωτική 236

Διακόσμηση (το μάθημα) 303

"Διαμαρτύρησις φοιτητών" 337 (φωτ.)

"διανοούμενοι (απόψεις και Θέσεις) 137, 139, 141, 142, 259, 280, 334

διαφοροποίηση στην εκπαίδευση μαθητών - μαθητριών 259,26θ 265

Δημοτική Εκπαίδευση 266 "Ανωτέρα" Εκπαίδευση 266 μαθήματα 266,267,268

Διαφωτισμός 20,139

Διδακτικές ασκήσεις 153, 154,161, 162,180, ι86,192,194

Διδακτική μεθοδολογία (το μάθημα) 153, 154, 160, 161, 162, 187,188, 227, 290 σπουδές στο εξωτερικό 174, 175

δίδακτρα σχολείων 53, 54, 84, 86, 88,9ο, 229,230,272,291,293, 296

Διδασκαλείο (βλ. και "δασκάλες έκπαίδευση") δημόσιο (αρρένων) 61, 66, 67, 68, 78, 79, 125, 148, 149, 15ο, 152,153,18ο αριθμός μαθητών 17ο, 171 άσκηση μαθητών 78 διάρκεια σπουδών 152 Διευθυντής 72, 79, 148 Πρόγραμμα μαθημάτων (ι 8 78 ) 153 θηλέων :

- Δήμου Ερμούπολης 119, 120,128,129,130,214, 2ι5

- Ιδιωτικά Παρθεναγωγεία 165,166,226,227

- προτάσεις - Νομοσχέδια 279, 290, 291, 292, 297

- υπόδουλου Ελληνισμού (βλ. και "Ζάπειον" και "Ομήρειον") 252, 256, 257, 258, 268

- Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αθήνα) 80, 84, 86-89, 92, 93, 96, 9s, 1o1, 104, 107, 109,122,125,129, ι3ο, 137, 147-180,182,183, ι86, 195, 222, 242, 297 αναγνώριση Υπουργείου· 1861: 148, 1867: 150, 1881: 163

αριθμοί αποφοίτων 167,168,171

αριθμοί μαθητριών 183, 185,242

άσκηση μαθητριών 151., 153,154,161,162,186

διάρκεια σπουδών 86, 87, 88, 129,151,152

διδακτικό προσωπικό 96

Διευθύντριες 96, 196

εξετάσεις 148, 149, 164

"Κανονισμός λειτουργίας 1842" 85 (φωτ.) κρατική επιχορήγηση 167

Σελ. 435
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/436.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

κριτική-προτάσεις 141-145, 156,158,159-160,228 προγράμματα μαθημάτων 1842: 9ο, 1877: ι54, 1887-88: 157 (φωτ.), 1870 και 1886-87: 187, 1842 και 1870 και 1890: 188 ωρολόγιο πρόγραμμα του 1849:93,94,95

προέλευση μαθητριών 240, 246

πτυχία 163 (φωτ.), 164 - Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Κέρκυρα) 164, 170, 171, 199

Διευθύντριες σχολείων 96, 111, 113 115, 121, 140, 174, ΐ96, 204, 2Ο7, 208, 2ι0, 2ι4, 226, 25ι, 252,279,330,334

Δίκαιο και γυναίκα 315, 316

δικαιώματα και υποχρεώσεις γυναικών 315, 316, 318

διοίκηση Παρθεναγωγείων-συμμετοχή γυναικών 264

Δοσίου Έλ. 325

Δούκισσα της Πλακεντίας (βλ. και "Marbois (de) S.") 44, 51, 52, 53, 67

Δραγούμης Ν. 46,139,156,262

Δρέσδη 177

Δρίτσου π. 203

Δρόσος Δ. 220

Δύση (δυτικός κόσμος) 22,39,124

Δυτικών επιδράσεις 23, 39, 55, 78

Δυτικών σχολεία (βλ. και "ιεραποστολικά" και "ξένα σχολεία") 60, 216, (

δωρεάν εκπαίδευση 28, 54, 84

Δωρίδας επαρχία 233

"Εγκόλπιον Παιδαγωγικόν" Κ.

Κεχαγιά 258

"'Εγκώμιον του Μάρκου Αυρηλίου" (μετ. Ευ. Καΐρη) 320

Εθνική Συνέλευση (Β') Άστρους 45

εθνικοί αγώνες και Ελληνίδες (βλ. και "Αγώνας 1821") 304

Εθνοσυνέλευση (Γ') Τροιζήνας 70

εκδρομές δημοτικών Παρθεναγωγείων 226

Έκθεση (το μάθημα) 94, ι89

εκθέσεις Επιθεωρητών (βλ. "Επιθεωρητές")

εκπαιδευτικοί γυναίκες 325, 326

"Εκπαιδευτικόν Φροντιστήριον" (Σύλλογος) (Κωνσταντινούπολη) 252

Ελβετία 111, 272

Ελβετίδες επιμελήτριες 179 παιδαγωγοί 224

Ελευθερίου Αν. (βλ. και "Μαγκάκη Αν " 51, 55, 75

Ελευθερίου Ελ 51,55

Ελευσίνα 242

Ελισάβετ (ηγουμένη) 26

Ελληνικά Σχολεία αρρένων 56,58,59,65,66,68, 69, 77, 78, 112, 12ο, 124, 127,129,136,152,181,189, 197,200,221,227,239, 254, 282, 287, 289, 329 θηλέων 56, 58, 59, 61, 62, 71, 73, 77, 88, 117, 119, 120, 121,123,130,134,135,136, 162,164,197,207, 208,214, 215, 216,222, 239, 257, 287 "τάξεις Ελληνικής" 118,119, 129, 214, 222, 240 Ελληνικά Σχολεία μαθητές - μαθήτριες: αναλογίες 136, 238, 239, 254 Προγράμματα μαθημάτων: σύγκριση 198

Ελληνικές κοινότητες εξωτερικού (βλ και "παροικίες εξωτερικού") 83,103, 246

Ελληνική γλώσσα (το μάθημα) 24, 62, 89, 90, 92, 93, 111, 112, 119, 122, 123, 144, 154, 155, 186, 187, ι88, is9, ι90, 198, 266,267,279,294,295 Νέα Ελληνικά 153,189

"Ελληνική Οικιακή Οικονομία" Ξ. Ζυγούρα 225 (φωτ.)

"Ελληνικόν Παρθεναγωγείον" Αικ. Λασκαριδου 177,178,204,2ο7, 208, 210, 211 (φωτ.), 222, 224, 226,227,246,329,332

"'Ελληνικόν Παρθεναγωγείον"

Σελ. 436
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/437.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Σμύρνης 252

"Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος" 210, 270, 272. 274, 283, 292

"Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως" 253, 256, 284, 314

"Ελληνοδιδασκαλείον" 120, 125, 128, 130

Ελληνοδιδάσκαλοι 208 μισθός 77, 88

εμπορικά κέντρα 20, 22, 23, 36, 73

εμπορικές συναλλαγές γυναικών 23

εμπόριο 22, 23, 55

έμποροι 20, 23, 24

Ενετία 208, 246

εξωτερικές μαθήτριες (βλ. και "εσωτερικές" και "σύσσιτες" και "τρόφιμες") 182, 184, 185, 207, °29

επαγγελματικές δραστηριότητες γυναικών 34, 69, 79, 103, 128, 130,179,180,280,317,336

επαγγελματική εκπαίδευση 88, 118, 155, 257, 271,276, 278, 279, 281, 301, 313, 318, 336

τάξη ραπτικής - κοπτικής 212, 223

τμήμα καλλιτεχνικής και πρακτικής σχολής 223

Επιθεωρητές Δημοτικών Σχολείων 74,79,119,289

γυναίκα Επιθεωρήτρια 330 εκθέσεις Επιθεωρητών 159- 161,178,194,202,203,215, 228, 231, 283

Επιμελήτριες (βλ και "δασκάλες εργοχείρων") 96, 116,179, 193

Επισκοπική Ιεραποστολική Εκκλησία Αμερικής 61

Επιτροπές Κυριών για τους πρόσφυγες της Κρήτης 304

Επιτροπή Κυριών στο Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" 305

Επόπτης Σχολείων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 196

Επτάνησα (βλ. και "Νησιά Ιονίου") 38, so, 126, 197, 236, 323

εργασία (δυνατότητες γυναικών) 230,271,298,300,312

"Έργαστήριον απόρων γυναικών" 271,304, 306,307

εργάτριες 299, 300 απεργία 336 συνθήκες δουλειάς 300

εργοστάσια ραπτικής 300

εργόχειρα (βλ. και "χειροτεχνήματα") 50, 51, 55, 59,62,63,93, 94,95,124,143,176,179,194, 195, 198, 224, 228, 293, 294, 295 ξένες δασκάλες 194

"Ερμής" (εφημ.) 77

Ερμιονίδας επαρχία 286

Ερμούπολη (βλ. και "Σύρος") 35, 36, 44, 49, 50, 51, 53-56, 58, 59,61,62, 67,7ι, 73,75,77, 78, los, 119, 120, 121, 122, 125, 128, 130, 134, 135, 136, 176, 202, 208, 214, 215, 216, 219, 222, 223, 226, 227, 229 23Ο, 232, 236, 240, 242, 282, 306, 320

"Εστία" (περιοδ.) 307 εσωτερικές μαθήτριες (βλ. και "εξωτερικές" και "σύσσιτες" και

"τρόφιμες") 182, 183, 185 Ευαγγελίδης Τρ. 41, 43,51

Ευαγγέλιο (διδασκαλία) 293, 294, 295

Εύβοια 134,234,235,242

"Ευρυδίκη" (περιοδ ) 309 (φωτ.), 310, 312, 316

Ευρυτανία 233 :

Ευρώπη 21, 22, 23, 40, 312, BIS

"Εφημερίς Αθηνών" 41

"Εφημερίς των Κυριών" (περιοδ.) 276,277 (φωτ.), 294,310,312, 318

"Εφημερίς των Σχολείων" (περιοδ.) 274,308

"Εφημερίς των Φιλομαθών" (περιοδ.) 116

"Εφορευτική επιτροπή μητέρων" (βλ, και "Συμβούλιο μητέρων") 50, 51

"Έφοροι" Αμαλιείου Ορφανοτροφείου 118

Σελ. 437
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/438.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Ζαβιτζιάνος Κ. 126

Ζαγόρι 244

Ζάκυνθος 21, 28, 57, 233, 235, 236, 244

Ζάππας Κ. 256

"Ζάππειον Παρθεναγωγείον Αδριανουπόλεως" 279

"Ζάππειον Παρθεναγωγείον Κωνσταντινουπόλεως" 165,202,24s 255 (φωτ.), 256, 257, 258, 330

Ζάρκου Αικ. 308

"Ζαρίφεια Διδασκαλεία Φιλιππουπόλεως" 252, 268, 284 Ζαρίφης Γ. 252

Ζαχαρόπουλου Ιφ 241

Ζερβος Θ. 288

Ζίφος Ι. 3ι5

Ζυγούρας Ξεν. 225

"Ζωγράφεια Διδασκαλεία Ηπείρου" 252, 268, 284

Ζωγραφική (το μάθημα) 27, 112, 122,195, 224, 293

ζωγράφοι γυναίκες 195, 325

Ζωγράφος 1.3ι4

Ζωγράφος Χρ. 252

Ζωηρός 'Α. 268

Ζωντανού Α. 51

Ζωολογία (το μάθημα) 153,293

"Ηγεμονικόν Συνταγμα της Ελλάδος" (1832) 70

Ηγούμενος Επιφ. 30

ήθη (βλ. "αυστηρότης ηθών")

ήθη Δυτικών χωρών 22

Ηθική (το μάθημα) 9ο, 123, 124, 187, 292

ηθική συμπεριφορά μαθητριών 143, 144,261,262

ηθοποίηση 50

ήθος μαθητριών 268

Ηλεία 2S3

Ήλιδας νομός 134, 235

Ηλιόπουλος Π.Δ. 310, 316

"Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών" 311 (φωτ.), 312

"Ημερολόγιον των Κυριών" του "Αττικού Ημερολογίου" 308

Ήπειρος 241,254, 268

ηπειρώτικη Ελλάδα 20, 23, 47, 55,73

"Θάλεια" (περιοδ ) 309 (φωτ.), 310, 316

Θέατρο 22, 27, 320

Θεοτόκης Ι. 275, 279, 286, 29ι, 294 295 297

Θεοχάρης Ν. 104, 105, 111, 112, 113

Θεσσαλία 244

Θεσσαλονίκη 57, 178, 244, 246, 248, 254

Θήβαι 233

"θηλεοκομεία" 126, 128

Θήρα 216, 233

Θράκη 2ο7,246,254,268

Θρησκευτικά 108, 153, 154, 155, 188

θρησκευτική μόρφωση 124

Ιάλεμος Οδ. 315 Ιάσιο 42

ιδιωτικά σχολεία 51, 61, 69, 70, 75, 110, 121, 125, 126, 128, 131, 132, 136, 147, m, 200, 202, 203, 214, 218, 22ο, 221, 229, 232, 234, 236-239, 259, 272, 282,287,294

Ιερά Ιστορία (το μάθημα) 63, 89, 90, 122,123,178,198

Ιερά Σύνοδος 114

Ιεραποστολικά σχολεία (βλ. και "Δυτικών σχολεία") 76

Ιεραπόστολοι 50, 60, 63, 69, 81 δυσπιστία για το έργο τους (βλ. και "προσηλυτισμός") 62, 81

ιερείς-δάσκαλοι 19, 34, 42

Ιθάκη 233

Ιόνιος Ακαδημία 38

Ισηγόνης Αντ. 265,267

Ιστορία (το μάθημα) 27, 62, 9ο, 94, 95, 112, 119,122,123,153 154, 187, 188, 198, 208, 292, 294,295

"Ιστορία της γυναικός" Καλ. Παρρέν 324 (φωτ.), 325

 Ιστριάς Δ. (Πριγκίπισσα Μασάλσκη. Δώρα δ' Ίστρια) 307, 308, 310, 317, 322

Ιταλία 116, 320

Ιταλική γλώσσα 22, 23

Ιταλική γλώσσα (το μάθημα) 119, 224

Ιχνογραφία 89, 9ο, 93, 94, 95,

Σελ. 438
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/439.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

122, 153, 154, 176, 188, 198, 293,295

"Ίωακείμειον Παρθεναγωγείον Κωνσταντινουπόλεως" 251

Ιωαννίδης Δ. 121

Ιωαννίδης Ι. 135

Ιωαννίδου Ευ. 212,219

Ιωάννινα 30,207,244,246,254

Ιωάννου Βαμβώ 75, 96

Ιωάννου Φ. 50,114,123,221,253

Καβανιάρη Αμ. 96, 98,196

ΚαζάζηςΝ 316.

Καθηγητές Γυμνασίων 208 μισθός 77

Καΐρη Ευ. 32,34,35, 44, 50, 320, 321 (υπογραφή), 325

Καΐρης Θ. 32

Κάϊρο 83

Κακουλίδου Ελ. 241

Καλάβρυτα 233

Καλαμάτα 57, 65,300

Καλαμών επαρχία 233

Καλαποθάκη Μ. 331

Καλλιάδης Κ. 314, si5

Καλλιγραφία (το μάθημα) 89, 90, 93, ιι2, 123, 153, 154, 188, 195,198

Καλλιέργης Ζ. 25

Καλλίπολη 246

Καλλισπέρη Σ. 330, 334, 335 (φωτ.)

καλλιτεχνική παιδεία 21, 228, 229, 267,294

Καμπάνη Ζην. 216, 217, 219,223

Καμπούρογλου Δ. 41, 52, 64

Καμπούρογλου 1.310

Καμπούρογλου Ιφ. 241

Κάννων 96

καπελάδικα 336

καπελούδες 300

Καποδίστριας 1.36,40, 43,44,45, 46,52,60,64,65

Καραμάνος Γ. 8ο

Καρακούση Ελπ. 174,329

Καρατζά Ρ. 27,39

Καρπενήσι 57

Καρυοφύλλης Ι. 26, 27

Καρυστία 233

Κασσάνδρα 57

κατήχηση (το μάθημα) 3θ, 89, 9ο, 94,112,122,123,176

κάτοχοι κωδίκων (γυναίκες) 24

Καψάλη Ε. 67 Κέα 233

κέντημα 21

κέντημα (βλ. και "ποικιλματα") (το μάθημα) 89,3os

κεντίστρες 300

"Κεντρικόν Παρθεναγωγείον Σταυροδρομίου" (Κωνσταντινούπολη) 251

"Κεντρικόν Παρθεναγωγείον της Αγίας Φωτεινής" (Σμύρνη) 252

"Κεντρικόν Σχολείον" (Αίγινα) 52, 65

Κέρκυρα 126,163,181,196,219, 231, 232, 233, 235, 236, 240, 242,285, 305

Κέρτεζη (Κυνουρίας) 48

Κεστοράτι (Βορείου Ηπείρου) 252

Κετσέα Ευ. 308

Κεφαλληνία 219, 22ο, 235, 236, 304

Κεχαγιά Κ. 204, 207, 2Ο8, 214, 245 (φωτ.), 256,258,270,271, 280, 306, 308, 315, 317, 322, 326, 328, 329, 330

κηπουρική (το μάθημα) 153

Κηφισιά 173

Κίτσου Μ. 196

"Κλεοβουλίνα" (χήρα Γ· Κλεόβουλου) 43, 44, 52, 53

Κλεόβουλος Γ. 44, 45, 50

Κλούστων Θ 274

"κοινά" σχολεία 19, 20

κοινότητες ελληνικές εξωτερικού 56,243

κοινωνία 20, 22, 23, 36, 37, 38, 46, 56,58,64, 66,7ι, 72,92, ι24, 132,140,299

κοινωνικά στρώματα 88, 99, 124, 128,132,140,141,142,156

κοινωνική θέση γυναίκας 23, 55, 56, 133, 140

κοινωνική προέλευση μαθητριών 112, us, 140-145, 229, 23ο, 256,257,272,29ο, 292,293

συγχρωτισμός μαθητριών με διαφορετική κοινωνική προέλευση 142,143,144,156

Σελ. 439
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/440.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Κοκκώνης Ι. 45, 72, 73, 74-80, 104, 1066,128

Κολιάτσος Σ. (Αρχιμ. )270

Κομνηνού Μ. 227

Κονταξάκη Ελ. 63

κοπτική (το μάθημα) 223

Κοραή Θ. 26

Κοραής Αδ. 26,35,137,320

Κόρθιον Άνδρου 49

Κορινθία 134,233,235

Κόρινθος 48, 57, 215

Κορνηλίου Ελ. 51

κοσμογραφία (το μάθημα) 154, 187,188, 190, 295

Κούκκου: Ε 43

Κούμας κ. 32

Κουρβουαζιέ Μ. 96,98

Κουσκούρη Ο. 218

Κουσκούρη Π. 140,307,326

Κραναία 233

Κράνειος Ν. 89

Κρήτη 20,25,50,51,55,57,6s, 244, 246,304

Κριεζή κ 302

Κτενά-Λεοντιάς Αι. 310

κυβέρνηση 52,53,54,62,64,65, es, 7ο, 71,73,75,77,82,107, 109, 113, 115, 116, 122, 130, 14ο, 161,162,166,177.276

Κυδωνιές 32,35,36,56,57,320

Κύθηρα 44,233

Κυκλάδες 23, ι32, ι34,234,235, 236

Κυνουρία 233, 287

Κύπριος Γ. 43

Κύπρος 5?

Κυριάκος Α.Δ. 275

«Κυψέλη» (περιοδ ) 310

Κωνσταντινούπολη 23, 25, 26, 31, 38,56, 57, 82,126, ι64,2ο7, 208, 24ι, 243, 244, 246, 247, 248, 250, 25ι, 252, 253, 254, 256,310,314,328

Κωστή-Νερουλού Σ 38

Κωστής N. 80

Λαγκάδι 57

Λαζαρίδου Π. 310

Λάζιους Κλ. 116

Λακεδαίμονος επαρχία 233

Λάκων A 315

Λαμία 65,105

Λαμπίση Σ. 323

Λάμπρος Σπ. 170, 172, 280, 281

Λάμπρου Φ. 75

Λακωνία 134,235

Λάρισα 160,246

Λάσκαρης Ν. 320

Λασκαρίδου - Χρηστομάνου Αικ. 118, 160, 177, ι78, ι80, 204, 207, 2os, 209 (φωτ.), 21ο, 219, 222, 224, 226, 227, 246, 247, 271, 280, 307, 308, 317, 324, 326, 328, 329, 330

Λατινικά (το μάθημα), 197, 198, 332

Λαχανά Ειρ. 241 Λεβαδεία 57,104,233

Λειβάρτζι Καλαβρύτων 47

Λεοντιάς Σ. 225, 249 (φωτ.) 252, 267, 271, 280, 284, 307, 308, 310, 315, 317, 322, 323, 326, 328

Λευκάς 233

Λέφας Χρ. 67

Λεωνίδιον Λακωνίας 48

Λήμνος 247

Λιβάδι 57

Λιβόρνο 82,243,320 ;

Λίκα Π. 51

Λογάδης Ν. 27 Λογική (το μάθημα) 161

Λογοθετέσσα Αθηνών Μαρία 33

«Λόγος περί γυναικός και Ελληνίδος» Γ Γ Παππαδόπουλου 273 (φωτ. έξ.)

λογοτέχνιδες 307, 308, 320, 323, 325

Λοΐζου Ελ. 175,177,329

Λοκρίδας επαρχία 233 :

Λομβάρδος Κ. 149 . :

Λονδίνο S3,

Λόντος Λ 202, 283

Λόρδος Βύρων 39

«Λύκειον και Παρθεναγωγείον B. Γεννηματά» 212, 213, 222, 223, 229

Μαγειρική (το μάθημα) 223, 303

Μαγκάκη 'Αν. (βλ και «Ελευθερίου 

Σελ. 440
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/441.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Αν.") 120,122,125, 135, 215, 216, 219, 22ο, 326

Μαζαράκη A. 323

Μαθηματικά 85, 92, 123, 153, 188, 190,197,267,268,332

μαίες 299, 301

Μακεδονία 172,207,246,254

Μακρής κ. 315

Μακρύ Αι. 33

Μακρύ Θ. 33

Μακρύ Μ. 33

Μαλλιάδης Δ. 268, 315

Μάλτα 82

Μαναράκη Μ 51

Μανέτας Π. 285

Μάνου Σ. 39, 96, 97 (φωτ ), 98, 326

Μαντινεία 233

Μάουρερ Γκ. 68

Μαρούλης Δ. 268

Μαρούτση ΑΙ. 307

Μαρτινέγκου - Μουτζάν Ελ. 33, :34,139, 323

Μασσαλία 243, 247

Μάσσων Μπ. 204,2Ο7,307

Μαυροκορδάτος A 147,148

Μαυροκορδάτος Δημ. 270

Μαυροκορδάτου Ε. 307

Μαυροκορδάτου - Δοσίου Αι 39

Μαυρομιχάλη Φ 67

Μαυρομιχάλης Α. 221

Μεγαλόπολη 233

Μεγαρίδας επαρχία 233

Μελάς Λ. 150,151,161, 229, 264, 270

Μενίδι (Αθήνας) 172,242

Μεσολόγγι 48, 57, 65, 233, 291, 320

Μέσσης επαρχία 233

Μεσσηνία 134,233,235

μεταξουργεία 300

Μήλος 49, 58, 233

Μηνιάτη Α. 308

μητρικό γάλα 315

Μικρά Ασία 172,254

μικτά σχολεία (βλ. και "συνεκπαίδευση" και "συμφοίτηση") 272, 283, 284

Μίλησης Γ. 179,286,287

μισθοί δασκάλας 32,52 δασκάλας εργόχειρων 179 δασκάλου 58, 74 ελληνοδιδασκάλου 77 καθηγητή 77

μισσιονάριοι 60

Μιστριώτης Γ. 332

Μιχαλόπουλος θ. 274

μοναστήρι 19, 24, 42 γυναικείο 28, 29, 30

μοναχές 24, 26, 28, 29 δασκάλες 42

μοναχοί-δάσκαλοι 19

Μονή Αγίου Ανδρέα (Αθήνα) 25, 26, 29

"Μονή Ευγενών Ελληνίδων Βενετίας" 30

Μονή Μυρσινιώτισσας (Λέσβος) 29

Μόσχα 82

Μουρούζη Ρ 38

Μουσική (διδασκαλία) 22, 24, 29, 89, 122, 123, 124, 153, 176, 193,194, 229, 264, 293 ενόργανη 90, 93,112,123, 267

Μουστοξύδης A. 52

Μουτζάν-Μαρτινέγκου Ελ. (βλ. Μαρτινέγκου-Μουτζαν Ελ )

Μπαξεβάνογλου Α. 218

Μπαρμπάνου M. 203

Μπέτσου Μ 308,323

Μύκονος 49

Μυλωνά Αι 51

Μυστράς 57 \

Μυτιλήνη 29,. 254

Μωραΐτου Μ. 172

Νάξος 49,216,; 233

Ναός Ευαγγελίστριας Τήνου 75

Νάρθηκας εκκλησίας - σχολείο 19, 21, 31, 42

Ναούμ Ι 315 :

Ναυπακτία 233

Ναυπλία 160,:233

Ναύπλιο 36, 43, 44, 4s, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 78, 105, 113, 121, 234, 305

Ναύτη κ. 51

Νεάπολη Ιταλίας 195

Νεόκαστρο 57

Νηπιαγωγεία (βλ. και "Φροβελιανή

Σελ. 441
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/442.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

μέθοδος") 62,63, 118,175-178, 183, 197, 199, 207, 212, 215, 250, 252, 256,257 μαθήματα 176,178,224 πρότυπο Νηπιαγωγείο Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 181 συνεκπαίδευση 106, 283 Φροβελιανά 216, 218, 328

Νηπιαγωγία 175, 176, 187 σπουδές στο εξωτερικό 176, 264, 328

Νηπιαγωγοί εκπαίδευση 122,130, 175, 195 δίπλωμα νηπιαγωγού 157 (φωτ.), 176 Φροβελιανοί νηπιαγωγοί 177, 178, 208, 226, 247, 248, 33Ο Φροβελιανοί παιδονόμοι 178

νησιά (νησιώτικη Ελλάδα) 20, 23, 36, 47,73,207, 282 Αιγαίου 23,55,132,254 Ιονίου 23, 49, ι97

νησιώτισσες (ελευθερίες) 23

"Νικήρατος" (θεατρικό εργο) 320

Νικήτη 57

Νικητόπλος Ν. 41, 42, 43, 137

Νικολαΐδης - Φιλαδελφεύς Θ. 273

Νικολοπούλου Ελ. 77

Νομοθεσία

Δημοτικής Εκπαίδευσης (1834, 1835) 66, 67,68,224,282 Μέσης Εκπαίδευσης (1833, 1836) 65, 68, 282, 289

Νομοσχέδια Εκπαιδευτικά 221, 279, 285,287 A. Αυγερινού (1880) 279, 286, 288-291 Γ. Βακαλόπουλου (1870) 286, 2Ο7 Θ. Δηλιγιάννη (1877) 286 Θ. Ζερβού (1879) 288,329 r. Θεοτόκη (1889) 275, 279, 286, 291-297 Γ. Μιληση (1877) 286, 287

νοσοκόμες (εκπαίδευση) 304, 305, 306

Νοταρά Ά. 25

Νοταράς A. 25

Ξανθόπουλος Κ. 229,259,265,266 r 268, 273

ξένα σχολεία (βλ. και "Δυτικών σχολεία") 77, 78, 236

ξένες γλώσσες 22, 23, 35, 119, 123, 124,193, 224, 228, 293 (βλ. και Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική γλώσσα)

ξένες δασκάλες 124, 179, 193, 194

ξενοζηλία 39, 228

ξένοι δάσκαλοι 123, 224

Ξηροχώριον 233

"Οδηγός" αλληλοδιδακτικής 45, 123,130

Οδησσός 42,82,112,178,248 Όθων 53, 63, 65, 104, 1ο5, 114, 313

οικιακά έργα 21, 156, 223, 231

οικιακές αρετές 52

οικιακές εργασίες (μάθημα) 93

Οικιακή Οικονομία (μάθημα) 123, 124, 154, ι86, ι87, iss, ι93, 198, 223, 293, 295

εγχειρίδιο σχολικό 225

Οικιακή Παιδαγωγική (μάθημα) 222, 293, 295 εγχειρίδιο σχολικό 225

οικογένεια 22,23,103,298,314 και εκπαίδευση (βλ. και "προορισμός της γυναίκας - εκπαίδευση") 262, 263, 270, 272, 273, 274, 275, 280

οικοδέσποινα (μόρφωση) 69, 99, 129, 130, 155, 222, 279, 334

οικοδιδασκαλία 24, 27,172, 247

οικοδιδάσκαλοι 24, 27, 77

Οικοκυρικά (το μάθημα) (βλ. και "οικιακές εργασίες" και "Οικιακή Οικονομία") 30

Οικονομίδου Μ. 323

οικονομική ανεξαρτησία γυναίκας

οικονομική κρίση 206

Οικονόμος Κ. 27

Οικονόμος Π. Π.. 159,166

Οικονόμου Αι. 307

Οικονόμου Αν. 323

Οικονόμου Φ. 308

οικοτροφεία σχολείων (βλ. και

Σελ. 442
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/443.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

"σύσσιτες" και "τρόφιμες" μαθήτριες) 88

Οίτυλου επαρχία 233

Οκτώηχος 35

Όλγα (βασίλισσα) 83

Ολυμπία 233

"Όμήρειον Παρθεναγωγείον Σμύρνης" 165, 243,252,257

Ορλάνδου Α. 203

Όρους επαρχία 233

ορφανές κοπέλες 28, 29 μαθήτριες (κόρες αγωνιστών) 84, 88

Ορφανοτροφείο Αίγινας 52

"Ο Σωκράτης των γυναικών και του λαού" (περιοδ.) 313

Ουρσουλίνες μοναχές 55

 Παγκόσμια γυναικεία Συνέδρια 318

Παιδαγωγία - Παιδαγωγική (το μάθημα) 153, 154, 155, 159, 160 161, 162, 186, 187, 188, 192, 194, 223, 290 σπουδές στο εξωτερικό 174, 176,214, 32s, 328,329

"Παιδαγωγικαί μελέται" Κ. Κεχαγιά 322 (φωτ. εξ.), 328

παιδαγωγοί 118, 259, 268, 275, 280

Παλαιά και Καινή Διαθήκη (το μάθημα) 176

Παλαμά Μ.Ι. 33

Παλαμάς Κ. 200, 201

"Παλλάς" (Παρθεναγωγείο της "Φιλομούσου Εταιρίας Κωνσταν τινουπόλεως") 251

Πάλλη - Βαρθολομαίου Ά. 307, 32Ο

Πάλλης επαρχία 233

Παναγιωτάτου Αγγ. 332, 334

Παναγιωτάτου Αλ. 332, 334

"Πανδώρα" (περιοδ.) 123, 156, 307

Πανεπιστήμιο - Πανεπιστημιακή εκπαίδευση (βλ. και "φοιτήτριες") 69, 72, 124, 140, 156, 228, 281, 288, 319, 329, 334 Αθήνας 328, 331,334 Σορβόννης 328,330,331

Πανταζής Μ. 268

Παξοί 233

Παπαβασιλείου Γ. 159

Παπαδόπουλος Γ.Γ. 37, 39, 175, 189, 193, 202, 214, 220, 228, 262, 264, 270, 273, sss, 316

Παπαδόπουλος Χρ. 296

Παπαδοπούλου Αγγ. 225

Παπαδοπούλου Αλ. 325

Παπαδοπούλου Αρσ. 308,325

Παπαλεξοπούλου Κ. 313

Παπαμάρκος χ. 231, 275, 285, 291, 292, 293, 294, 297

Παπαναστασίου Η. 159

Παπαρρηγόπουλος Κ. 270

Παπαρρηγοπούλου *Ε. 271, 306

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες 23, 244

Παρανίκας Μ. 268

"Παρθεναγωγείον του Παναγίου Τάφου" (Κωνσταντινούπολη) 251

"Παρθενοτροφείον" Αν. Μαγκάκη 120,122,125, ι28, 215, 216

"Παρθενώνες" (βλ. και "γυναικεία μονή") 28, 29, 41

Παρθενώνας (Ακρόπολη) 41, 42, 44

Παρίσι 35,42,64,83

Παρνασσίδας επαρχία 233 "

Παρνασσός" (περιοδ.) 308

"Παρνασσός" (σύλλογος) 316

παροικίες (βλ. και "ελληνικές κοινότητες εξωτερικού") 21, 23, 36, 55

πάροικοι 38, 55

Πάρος 58

Παροικία 49 Νάουσα 49

Παρρέν Καλ. 174, 189, 2ι2, 226, 264, 276, 279, 280, 281, 294, 295, 296, 300, 301, 308, 312, 313, 317, 318, 319, 324, 325, 326,327 (φωτ.), 330,332,336,

Πάτρα 65, 73, 75, los, 119 121, 135, 136, 196, 199, 2ο7, 218, 219, 233, 234, 240, 241, 250, 300, 305

Πειραιάς 104,113,218, 219,227, 240, 25Ο, 300, 305, 336

Πελοπόννησος 57, 73

Πελοποννησιακή Γερουσία 40

Πέραν (Κωνσταντινούπολη) 251

"Περί ανατροφής και εκπαιδεύσεως

Σελ. 443
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/444.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

των κορασίων" Κ, Ξανθόπουλου 273 (φωτ. έξ.)

"Περί των εν τη Ανατολή γυναικών" Δ. Ιστριάδος 322 (φωτ έξ·)

περιηγητές (ξένοι) 21,23

"Περί φροβελιανών νηπιακών κήπων" Αικ. Λασκαρίδου 328

Περμεζάς Α 283

Πέστη 82

Πετρίδης Δ 160,178,215,221

Πετρόμπεη Π. 67

Πίζα 83

Πιτταδάκη Ελ 64, 75, 96, 113, 116 325

"Πλάτων" (περιοδ.) 272,274

πλεκτά 23

πλεκτική (μάθημα) 29,89

πλύσιμο (μάθημα) 3θ3

"Ποιήσεις Σαπφούς Λεοντιάδος" 322 (φωτ. αγγελίας), 323

ποίηση 22, 27

ποιήτριες 323

"ποικίλματα" (βλ και "κέντημα") 124, 228, 304

Πολίτης Αθ. 45

Πολίτης Ν 160, 178, 189, 194, 231

Πολιτικά δικαιώματα Ελληνίδων 312,318,319

"Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος" (1827) 70

Πολύγυρος 57

Πολυζωΐδης Α. 80

πολυτέλεια στον τρόπο εκπαίδευσης 124, 142, 144, 229

Πολυτεχνείο 319

Ποντίκη Μ. 33

πόροι σχολείων (βλ. και "συντήρηση σχολειων") 50, 59, 83, 250

Πόρος 234

Πρινάρη Ει. 214,219, 241,326

Προκαταρκτικά σχολεία (βλ. και "Δημοτικά σχολεία") 181, 182, 2Ο7, 212, 218, 289

"προορισμός" (ρόλος) γυναίκας (σχετικές απόψεις) 92,317 και είδος εκπαίδευσης 266, 269, 270, 272, 274, 275, 279, 280, 294,297,319

προσηλυτισμός 81

πρόσφυγες 36, 55

"Πρότυπον Ελληνικόν Παρθεναγωγείον" Συλλόγου Κυριών 212, 306

"πρωτόσχολοι" (βλ. και "αλληλοδιδακτική μέθοδος") 45

Πυλίας επαρχία 233

Πύργος 241

Ραγκαβής Αλ. 27, 36, 68, 71,80, si, 82, ni, 112,140,143

Ράλλης Μ 83

"Ράλλειο" Βραβείο Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 241

Ραπτική (το μάθημα) 29, 55, 89, 179, 194, 198, 223, 224, 303, 304

ραφτάδικα 336

ράφτες 300

Ρενιέρη Α. 302

Ρηγοπούλου Ι. 241

Ρίζος Νερουλός Ι. 38, 105, 114, 115

Ρίζου A 302

Ρόδος 57

Ροκά Θ. 334

Ρόκου Ευ. 33

"ρόλος" γυναίκας και εκπαίδευση (βλ. "προορισμός" γυναίκας)

Ρομπότης Π. 158,265

Ρουμανία 83

Ρούμελη 57

Ρουσάνος Π. 29

Ρύσιος Αδ. 26

Ρώμας Σπ. 207

Ρώμη 57

Ρωσία 57,246,272

Ρώτα Μ. 126,251

Σάλωνα 57

Σαμαρτζίδου Ευφρ. 310,323,326

Σάμης επαρχία 233

Σάμος 254

Σαρίπολος Ν. 156, 261

Σγούτα Α. 51 :

Σέριφος 49 "

Σερούιος Γ. 27,126,128

Σηλυβρία 254

Σιάτιστα 31

Σελ. 444
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/445.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Σιμοπούλου Σ. 212, 219, 223

Σίνα Ιφ. 98

Σίφνος 49,244

Σιώτου Ιω. 118, 124

Σκαραμαγκά 'Ελ. 51

Σκαρλάτου - Καλλιμάχη Σμ. 27

Σκαρλάτου - Μπεγλικτζή Ρ. 26

Σκιαγραφία (το μάθημα) 93

Σκιάθος 49

Σκόπελος 47,49,55,57,173

Γλώσσα 49

Σκορδέλη Ασπ. 210, 212, 219, 222, 223,224, 226, 229, 326

Σκορδέλης Βλ. 158,281

Σκουζές Δ. 52

Σκουλουδάκη Κ. 227

Σκυλίτσης 1.265,267

Σκύρος 227, 282, 329

Σλήμαν Σ. 308

Σμύρνη 22,26,30,36,56,57,83, 165, 178, 243, 247, 248, 251, 252,254,257,265,328

Σοπωτό Καλαβρύτων 48

Σορβόννη (βλ. "Πανεπιστήμιο")

Σούλι 57, 244

Σουρμελή Ασπ. 117,326

Σουρμελή Παρθεναγωγείο 117, 122, 123, 129, 130, 2Ο4, 219, 224

Σουρμελής Δανιήλ 117

Σουρμελής Διον. 41

Σούτζου Αι. 27

Σούτζου Ρ. 27,39

Σούτσου Ελ. 308,325

Σούτσου Ζ. 38, 302

Σοφιανόπουλος Π. 313

Σοφοκλής Γ. 268

Σπαθάκης Αρ. 225

Σπάρτη 65, 300

Σπέτσες 57,233,234

Σταματιάδης Δ. 315

Στεφανόπολι Ι. 331, 332, 333 (φωτ.)

Στίνης Δ. 83

Στοιχειώδης Εκπαίδευση (βλ. και "Δημοτική Εκπαίδευση") 44, 65, 67, si θηλέων 72,82, 84, no

Στούρτζα Ρ. 33

Στρούμπος Δ. 140,143

Στυλίδα 30ο

"Συζύγου καθήκοντα" Αγγ. Παπαδοπούλου 225 φωτ. εξ.)

"Συλλογή ποιήσεων Ευφρ. Σαμαρτζίδου" 325

"Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως" 210, 212, 219, 230, 270, 281, 304, 306, 307

"Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων" 21ο, 268, 269, 283

"Σύλλογος υπέρ της γυναικείας παιδεύσεως" (Κωνσταντινούπολη) 256

"Συμβουλαί προς την θυγατέρα μου" Ι.Ν. Βουίλλου 320, 321 (φωτ. εξ.)

"Συμβούλιο Κυριών" σχολείων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 193, 306

"Συμβούλιο μητέρων" σχολείου δήμου Ερμούπολης 50,306 Σύμη 254

συμφοίτηση (βλ. και "συνεκπαίδευση") 74,106, 282, 285 φοιτητών - φοιτητριών 331

Συνδιδακτικά Σχολεία 121, 207, 215

συνδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας 152

Συνέδριο (A') των Ελληνικών Συλλόγων 281

συνεκπαίδευση 47, 48, 54, 66, 132, 259, 272, 281-286 απαγόρευση 106,107, 202, 203, 282,283

Συντακτικό 94, 279

συντήρηση σχολείων (βλ. και "πόρο, σχολείων") 74, 75, 250

Συρία 244

Σύρος (Βλ. και Ερμούπολη) 44, 49, 58, 61, 65, 105, 106, 125, 127, 149, 160, 178, 202, 215, 216, 221, 232, 233, 234, 241, 263, 300

"σύσσιτες" μαθήτριες βλ. και "τρόφιμες" μαθήτριες) 88, 244

"ημισύσσιτες" 182, 193, 229

σχέσεις δασκάλων-μαθητών 279

Σχινας Κ. 80

Σχινάς Μ 56

Σελ. 445
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/446.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

"Σχολεία" (υπόδουλου ελληνισμού) 256, 257

"Σχολείο του Παρθενώνα" (βλ. και Ν. Νικητόπλος) 41, 42, 44

"Σχολή της Κυριακής των Απόρων Γυναικών και Κορασίων του Λαού" 301, 336

σχολικά δικαστήρια 279

σχολικά κτίρια 83

σχολικά ταμεία 279

Ταγής A 315

"Τάγμα Αγίου Ιωσήφ" (βλ. και "Αδελφές του Ελέους") 119, 204

Ταχυδρομεία - Τηλεγραφεία 301, 319

Τεργέστη 82, 243

τηλεφωνήτριες 301

Τήνος 49, 55, 57, 60, 65, 73, 75, 216, 232, 233

"Το Άστυ" (περιοδ.) 200

"Το βιβλίο των μικρών μας" Αικ. Λασκαρίδου 324 (φωτ. έξ.)

"Το Παρθεναγωγείον" (ποίημα Κ. Παλαμά" 201 (φωτ )

Τοσίτσα Ελ. 325

"Τοσίτσειο" προκαταρκτικό Σχολείο 181, 182

Τοσκάνη 25

Τουρκοκρατία 21, 24, 25, 27, 29, 32, 41, 56

Τραπεζούντα 244, 246, 247

Τρικούπης Σ. 53

Τρικούπη Κυβέρνηση 297

Τριπολιτσά57,65,104

Τρίττεν Β. 212

Τριφυλίας επαρχία

"τρίχαπτα" (βλ. και "δαντέλες") 304

Τριχωνίας επαρχία 74, 233

"τροφεία" μαθητριών 88,291, 292

"τρόφιμες" μαθήτριες (βλ. και "σύσσιτες) 246

Τσιρίγο 57

υγεία μαθητριών - εκπαίδευση 274

Υγιεινή (το μάθημα) 144, 153,293, 295

Ύδρα 49, 57, 58, 66, 104, 233, 234, 244

υπηρέτριες 299,306

Υποδειγματικές Διδασκαλίες 153, 290

Υπόδουλος Ελληνισμός 22, 80, 103, 105, 126, 172, 240, 243 258,265,278,312

υποτροφίες Δήμων 88,102,107, 109, 130, 170, 240 Ελληνικών κοινοτήτων διασποράς 246 Κρατικές 63,64,67,68,73,75, 77,78,98,102,109,111,113, 115,116,122,13ο, 141,142, 148,170,184, 230, 240, 264 Φιλεκπαιδευτικής Έταιρειας 84, 88, 98, ιοθ, 102,168, 17ο, 240,244 Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για σπουδές στο εξωτερικό 174, 175,176, 330

Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Παιδείας (βλ. και "Γραμματεία επί των...") 62,68,77,98,106, 107, 110, 111, 114, 117, 124, 125, 127, 129, 130, ι34, 148, 150, 153, 165, ι67, ι73, ι79 187, 199, 2oo, 202, 203, 2ι4, 227, 231, 263, 282, 283, 332

υφαντήρια 300

υφαντική 21, 29, 304

υφάσματα μεταξωτά - βαμβακερά (κατασκευή) 23

Υψηλάντη Μ. 38, 302

Υψηλάντης Γ. 38

Φανάρι 22,251

Φαναριώτες 20,22,23,24,27,38, 39

Φαναριώτισσες 22, 27,28, 38, 39 Φανδρίδη π. 48, 51, 55,75

Φατσέας Α. 141

φεμινισμός (βλ. και "γυναικείο κίνημα") 298

Φενελώνος το "Περί Αγωγής Κορασίων" 273 (φωτ. εξ.)

Φεραίος Ρ. 32

Φθιώτιδας νομός 134, 233, 235

Σελ. 446
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/447.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Φιλαδέλφεια 63

"Φιλαδέλφειον" (τμ σχολείου Hill)

63 Φιλαδελφεύς Χ. 172,241,261,262

"Φιλανθρωπική Εταιρία Κυριών" (Αθήνα) 38,302

"Φιλανθρωπική Εταιρία" (Ναύπλιο) 43

φιλανθρωπική κίνηση 38, 302

φιλανθρωπικοί σύλλογοι: Αίγινα, Κέρκυρα, Ναύπλιο, Πάτρα, Πειραιάς, Χαλκίδα 305

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (βλ και "Αρσάκειο" και "Διδασκαλείο Φιλ. Ετ.") 39,6ο, 76,85,105, 109, 110-117, 13ο, 135, 137, 139, 142, 156, 158, 161, 166, 172, 175, 176, 18ο, 181, 199, 200, 218, 219, 227, 229, 238, 24ο, 242, 247, 265, 297, 334 "Διοργανισμός" 85 (φωτ. έξ ), 157 (φωτ. έξ.) Διοικητικό Συμβούλιο 80, 100, 115, 167 "Πρακτικά των Συνεδριάσεων..." 85 (φωτ. έξ.) Ευεργέτες 83,98 Κρατική επιχορήγηση 109, 168 κριτική στο έργο της 141-145, 156,158,199,200 Σύμβουλοι 142 Σχολεία Διευθύντριες 96, 196 Επόπτης 196 κτίρια 91, 114, 116

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Σμύρνης 252

φιλέλληνες 63

φιλελληνίδες 34, 6ο, 63

"Φιλελληνικόν Κομιτάτον Παρισίων" 64 "

Φιλελληνικόν Παιδαγωγείον" Fr. Hiidner 61,62,120,215

Φιλήμονος Σ. 307

Φιλιππούπολη 241,246,252

"Φιλόμουσος Εταιρία Αθηνών" 33, 40, 41, 42,175, 306

"Φιλόμουσος Εταιρία Βιέννης" 33

Φιλόμουσος Εταιρεία "Η Παλλάς" (Κωνσταντινούπολη) 251

Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 228, 328, 330, 331, 334 φοιτήτριες (βλ. και "Πανεπιστήμιο") 72, 228 Ιατρικής 328, 331 Μαθηματικού τμήματος 334 Φιλολογίας 328,330,331,334

Φουντουκλή Φλ. 174, 214, 219, 326 329 334

Φρειδερίκος Κ. 271,272, 284, 285

Φροβελιανή μέθοδος 177,208,24s, 328

Φυσική 90,93, 122,123,153, ι54, 187, 190, 198, 208, 267, 292, 295

Φυσική Ιστορία 176,295

Φυσιογνωστικά 187, 188, 190

Φυσιογραφία 90, 93

Φυσιολογικά χαρακτηριστικά ("φύση") γυναίκας (σχετικές απόψεις) 92, 190, 3ι4 και είδος εκπαίδευσης 265, 266, 269, 272, 274, 280, 294

Φωκίδας νομός 134,235

Χαλκηδών 254

Χαλκίδα 65, 104, 233, 234, 241, 300,305

Χασιώτης Γ. 238,25ο, 253,268

Χατζηλαγουδάκη Μ. 218

χειροτεχνία 24

Χειροτεχνήματα (το μάθημα) (βλ. και εργόχειρα) 30, 76, 84, 89, 90, 93, 96,108,112, us, ii9, 123, 144, ι79, 187, 188, 189, 194,195, 303

Χημεία 187,190, 292, 293

"Χίλλεια" (βλ και J. Hin) 114

Χίος 23,30,36,56,57,244,254

χορός (διδασκαλία) 90, 93, 112, 195, 224,229,267

Χοταχόβα Αλβανίας 242

χρηστοήθεια 22 "

Χρηστομάθεια κορασιακή" Σ Λεοντιάδος 225 (φωτ. εξ.), 328

Χρηστομάνου Αικ. (βλ. Λασκαρίδου Αικ.)

Χριστιανική Διδασκαλία (μάθημα) 62,63

Χριστοδούλη (ηγουμένη) 26

Σελ. 447
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/448.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Χριστόπουλος Χ. 107, 108, 109, 116, 126, 127, 128, 130, 136, 149

Χρυσικοπούλου Ει. 203

Χρυσοβέργης Γ 72,89,106, 119, 120,121,125, 128, 135

Χρυσόγελος Ν. 45,46,54

Χρυσολωράς Μ 56

ψαθοπλεκτική (μάθημα) 89

"ψευδοφραγκισμός" 193, 228

"ψιττακισμός" (βλ και "αποστήθιση") 228

Ψυχολογία 16Ι, 292

Ψύλλας Γ 41

Ωδική 90, 93,154,176, 187, 188, 195,198,293,295

Anderson R 61 Bisani A 23

Bouilly J. 320,321 (φωτ εξ )

Brewer J. 60

Chandler R. 21,23

"Churcli Missionary Socierty" 50, 61

Clarke Ed 21

cloebe J. 193

Collegia δυτικών μοναχών 216

Eneman Μ 23

 Fluret C. 315

Frobel Fr. 175, 218

Fuller 3.36

("Χίλλεια") 8i, 114

Hill (Σχολή) 6s, 64, 6s, 67, 68,71, 73, 75, 76, 77, 110, 113, 114, 115, 116, 121, 122, 13ο, 134, 135, 173, 200, 2oe, 219, 229, 330

King J 60

Kopek eh. 50, 51, 53, 58, 59, 61, 72, 117, 135

Korck M. 117, 122

Ladies' Greek Association 61 Le Roy 23

Marbois (de) S. 51

New Haven 61

Galland j. 23

Gait J. 23

Guller s. 23

Guys Ρ. 23

Habessi E. 22

Hanson J. 21

Hildner Fr. 59,62,63,64,67,71, 73, 75, 76, 77, 106, 113, 120, 122, 125, 134, 135, 173, 206, 219

Hill Fr. 63, 65,114,116,117,122, 173, 200, 205 (φωτ.), 241,304, 325

Hill J. 63, 67,116 κατηγορίες για προσυλητισμό

New York Ladies Committee 60

Reynolds M 61

Riedesel (von) J. 23

Robertson J. 61

Rulhiere Ch. 21

Sarazin Κ. 45

Tompson Ch. 23

Volmerange G. 64,65,67, 71, 73, 75,76,77,110,111,112,113, 121, 122, 134 κατηγορίες για "διαφθορά" 111

Σελ. 448
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 429
    2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

    ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ