Συγγραφέας:Ζιώγου - Καραστεργίου, Σιδηρούλα
 
Τίτλος:Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:2
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:467
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1893
 
Περίληψη:Μελέτη της πορείας που ακολούθησε ή Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στη χώρα μας, των διαφόρων παραγόντων που επηρέασαν την πορεία αυτή, καθώς και των προβλημάτων και των κυριότερων τάσεων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εξελικτικής αυτής πορείας. Η εργασία αυτή, στην πρώτη της μορφή, υποβλήθηκε ως διδακτορική διατριβή και εγκρίθηκε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δημοσιεύθηκε το 1983 ως παράρτημα (αριθμός 38) της Επιστημονικής Επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 28.69 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 56-75 από: 470
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/56.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Στον Πίνακα 2 παρατηρούμε ότι από τους 47 μαθητές και μαθήτριες του σχολείου της Ελένης Δανέζη μόνον 2 κατάγονται από το Ναύπλιο, ενώ οι υπόλοιποι αντιπροσωπεύουν ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών, με έντονη, οπωσδήποτε, τη διαφορά πολιτισμικής στάθμης. Οι ανακατατάξεις αυτές στην ελληνική κοινωνία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη της γυναικείας εκπαίδευσης στη χώρα μας, γιατί, από πολύ νωρίς, οι νέοι κάτοικοι έφεραν καινούριες ιδέες και κοινωνικά πρότυπα από τα μέρη οπού είχαν ζήσει. Στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στη Χίο, στις Κυδωνιές η κοινωνική θέση της γυναίκας ήταν πολύ ανεβασμένη και το θέμα της εκπαίδευσης των κοριτσιών είχε αρχίσει να απασχολεί σοβαρά τις ελληνικές κοινότητες από το 18ο αιώνα. Η προεργασία αυτή είχε οπωσδήποτε ευνοϊκές επιδράσεις στο σημείο εκκίνησης της γυναικείας εκπαίδευσης στο ελεύθερο κράτος.

Το Ελληνικό Σχολείο τον δήμου της Ερμούπολης

Οι αναλυτικοί κατάλογοι των μαθητών που φοιτούσαν στα διάφορα σχολεία της χώρας το 1829 μας αποκαλύπτουν ότι δεν έχουμε από τόσο νωρίς μαθήτριες μονάχα στα αλληλοδιδακτικά σχολεία, αλλά και στα ελληνικά1. Οι αριθμοί βέβαια δείχνουν ότι οι μαθήτριες είναι ελάχιστες, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία το

——————————————

1. Στα Ελληνικά Σχολεία που λειτουργούσαν από την εποχή της Τουρκοκρατίας ακόμα, γινόταν συστηματική διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Διδάσκονταν κυρίως το Γνωμολογικόν του Μ. Χρυσολωρά, Αισώπειοι μύθοι, Ισοκράτης, Λουκιανός και Πλούταρχος. Βλ. σχετικά, Ε. Μπελιά, ό.π., σ. 98-102 και, κυρίως, Γ. Γ. Παπαδόπουλος, "Περί των προγενεστέρων Ελληνικών σχολείων", Πανδώρα, τ Η', 1857 - 58, σ. 171 - 174. Ο Μ. Σχινάς, μέλος "της επί της Προπαιδείας Επιτροπής", υπέβαλε στις 2 Ιουλίου 1831 σχέδιο για τη λειτουργία και τα μαθήματα των Ελληνικών Σχολείων όπου προτείνονται για διδασκαλία οι εξής συγγραφείς: Αίσωπος, Λουκιανός, Πλούταρχος, Ξενοφώντας, Πλάτωνας, Δημοσθένης και Θουκυδίδης (Απ. Δασκαλάκης, ό.π., τ. A', σ. 547).

Σελ. 56
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/57.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Τόπος καταγωγής μαθητριών (1829 -1830)

Άργος 1829* Σκόπελος 1829** Τήνος 1829*** Ναύπλιο 1830****

Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο μαθητριών : 20 μαθητριών : 43 μαθητριών : 59 μαθητριών &

μαθητών : 47

Άργος : Λειβαδειά : Καρπενήσι : Σάλωνα : Τριπολιτσά :

Σμύρνη

Αγγλία :

Σκόπελος : Δημητριάς : Κασσάνδρα : Θεσσαλονίκη : Αμπελάκια : Βόλος : Πολύγυρος : Νικήτη :

Τήνος : Κρήτη : Κυδωνίες :

Σμύρνη :

Αθήνα : Κων/πολη ;

Ρούμελη :

Ρωσία :

Χίος :

Πελοπ/σος :

Ύδρα :

Κρήτη :

Τσιρίγο : Κύπρος :

Χίος:

Καλαμάτα : Κων/πολη : Μυστράς : Τριπολιτσά : Κόρινθος : Σπέτσες :

Σμύρνη : Αθήνα :

Μεσολόγγι ;

Ρώμη :

Ναύπλιο : Σούλι : Νεόκαστρο:

Αργολίδα :

Λαγκάδι : Λιβάδι : Σαλονίκη : Ζάκυνθος : Ρόδος :

——————————————

ΠΗΓΗ : Απ. Δασκαλάκης, Κείμενα πηγαί της Ιστορίας. .

* ό.π., τ. A', σ. 546.

** ό.π., τ. Λ', σ. 620- 621.

*** ό.π., τ. A', σ. 498 - 499.

**** ό.π., τ. Β', σ. 1156 - 1557.

Σελ. 57
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/58.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

γεγονός ότι σε μια τόσο πρώιμη εποχή και κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες υπάρχουν γονείς που ενδιαφέρονται να δώσουν στα κορίτσια τους ανώτερη μόρφωση.

Από τα στοιχεία που υπάρχουν φαίνεται πως τα νησιά πρωτοστάτησαν και στον τομέα αυτό, αφού το 1829 φοιτούσαν στο Ελληνικό Σχολείο του Ναυπλίου 26 μαθητές και μια μαθήτρια1, στην Αντίπαρο 11 μαθητές και μια μαθήτρια2, στη Μήλο 29 μαθητές και μια μαθήτρια3, στην Πάρο 39 μαθητές και 4 μαθήτριες4 και στην Ύδρα, σε ένα από τα τέσσερα Ελληνικά Σχολεία που λειτουργούσαν εκεί, 6 μαθητές και 4 μαθήτριες5. Την επόμενη χρονιά, το 1830, οι μαθήτριες στο σχολείο της Πάρου είναι 36 και στην Ύδρα φοιτούν μαζί με τα αγόρια και 2 μαθήτριες7. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία όμως για τη μελέτη αυτή είναι ότι από το 1830 αρχίζει να λειτουργεί στη Σύρο, με πρωτοβουλία του δήμου της Ερμούπολης και του Ch. Korck, το πρώτο Ελληνικό Σχολείο για κορίτσια, με 23 μαθήτριες. Διευθυντής του σχολείου αυτού, όπως και του αλληλοδιδακτικού των θηλέων, που πληρώνει και το μισθό του δασκάλου, είναι, ως το τέλος του 1830, o Korck 8. Αν σημειωθεί ότι το Ελληνικό Σχολείο αρρένων είχε τη χρονιά αυτή 34 μαθητές, γίνεται, φανερό πως στην Ερμούπολη έχουμε από νωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη και στη Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών, μια και ή συμμετοχή των κοριτσιών στο Ελληνικό Σχολείο είναι ανάλογη με εκείνη των αγοριών. Αυτό φανερώνει καθαρά τη "θέση" που έχει πάρει ή κοινωνία της Ερμούπολης στο θέμα της γυναικείας εκπαίδευσης, γεγονός που ενισχύεται από το ότι την ίδια εποχή, σύμφωνα με μια άποψη,

——————————————

1. Απ. Δασκαλάκης, ό.π., τ. A', σ. 547.

2. ό.π., σ. 586.

3. ό.π., σ. 514.

4. ό.π., σ. 585 - 586.

5. ό.π., σ. 352.

6. ό.π., τ. Β', σ. 13-42 - 1343.

7. ό.π., σ. 1068.

8. ό.π., σ 1181.

Σελ. 58
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/59.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

λειτουργεί στην Ερμούπολη και ιδιωτικό Ελληνικό Σχολείο με 20 μαθήτριες που είναι προσαρτημένο στο Ελληνικό Σχολείο αρρένων του Αθ. Αδαμαντίδη και όπου διδάσκει η αδελφή του1.

Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για τον τρόπο που λειτουργούσε το πρώτο Ελληνικό Σχολείο θηλέων, αλλά από τα έγγραφα που σώθηκαν φαίνεται πως ήταν οργανωμένο όπως και το αντίστοιχο Ελληνικό Σχολείο των αγοριών, με ιδιαίτερη έμφαση στο μάθημα των εργόχειρων. Επειδή ο Korck θα έφευγε από την Ερμούπολη στις αρχές του 1831, προτείνει στην επιτροπή των σχολείων ως αντικαταστάτη του τον Fr, Hildner που ως τότε τον βοηθούσε σημαντικά στη διεύθυνση των σχολείων και τον αντικαθιστούσε όταν έλειπε2. Από την εξέλιξη των πραγμάτων φαίνεται, πως οι επίτροποι δεν δέχτηκαν την πρόταση του Korck και τα σχολεία των κοριτσιών συνέχισε να τα συντηρεί και να τα εποπτεύει στα κατοπινά χρόνια ο δήμος της Ερμούπολης. Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω όμως φανερώνουν πως ακόμα και για την Ερμούπολη, που είναι την εποχή αυτή από οικονομική άποψη ο πιο ισχυρός δήμος της χώρας, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα ή εξεύρεση πόρων για τη συντήρηση ξεχωριστών σχολείων για μαθητές και μαθήτριες. Το γεγονός αυτό δείχνει καθαρά πως μια τέτοια προσπάθεια αποτελούσε πραγματικά βάρος δυσβάστακτο για τις φτωχότερες κοινότητες και τους δήμους της χώρας. Το ενδιαφέρον των δήμων και των πολιτών για τη Μέση Εκπαίδευση αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν σκεφτούμε ότι ήταν αποκλειστική ευθύνη και επιδίωξη των ίδιων, αφού η κυβέρνηση

——————————————

1. Τιμ. Αμπελάς, ό.π., σ. 633.

2. Στο γράμμα που έστειλε στους επιτρόπους, o Korck θυμίζει τα έξοδα που απαιτεί η λειτουργία ενός σχολείου: "γνωρίζετε πολλά καλά την τιμήν τοιούτων καταστημάτων", γράφει, "διά τούτο σας προβάλω την ερώτησιν ποίον θέλετε διορίσει διάδοχόν μου και από ποίον μέρος θέλετε λάβει τα αναγκαία έξοδα, τα οποία είναι 300 γρόσια τον μήνα". Για τους λόγους αυτούς προτείνει, ως αντικαταστάτη του τον Fr. Hildner "ο οποίος θέλει όχι μόνον με όλη του την ευχαρίστησιν να λάβη την επιστασίαν ταύτην, αλλά και το φόρτωμα των εξόδων" (Απ. Δασκαλάκης, ό.π., τ. Γ', σ. 1688 - 1689).

Σελ. 59
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/60.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

του Καποδίστρια περιόρισε το ενδιαφέρον της κυρίως στην ίδρυση και λειτουργία αλληλοδιδακτικών σχολείων.

Στη διαμόρφωση και την εξέλιξη της γυναικείας εκπαίδευσης στη χωρά μας βασικός είναι ο ρόλος των δυτικών ιεραποστόλων και φιλελληνικών σωματείων πού, από τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση, φροντίζουν ιδιαίτερα για την ίδρυση αλληλοδιδακτικών και "ανώτερων" σχολείων για τις Ελληνίδες,

Τα σχολεία των δυτικών

Αμέσως μετά τον Αγώνα, πολλοί δυτικοί, ιεραπόστολοι κυρίως, αναπτύσσουν αξιόλογη εκπαιδευτική δραστηριότητα και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της γυναικείας εκπαίδευσης1. Ειδικές επιτροπές και σωματεία φιλελληνίδων, κυρίως στην Αμερική, αποφασίζουν να ενισχύσουν την ίδρυση σχολείων για κορίτσια με σκοπό να βοηθήσουν στην καλυτέρευση του επιπέδου της Ελληνίδας2. Από τους πρώτους που έρχονται για το σκοπό αυτό στην Ελλάδα είναι ο J. Brewer και ο J. King, αντιπρόσωπος του New York Ladies Committee, που το 1829 ιδρύουν σχολείο για κορίτσια στην Τήνο3. Την ίδια εποχή βρίσκονται στη

——————————————

1. Κριτική για το έργο των μισσιοναρίων στο χώρο της ελληνικής Εκπαίδευσης βλ. στη μελέτη του Γ. Μεταλληνού, «Η κατά την Ανατολήν Δύσις. Ο "μετακενωτικός" ρόλος των Δυτικών Μισσιοναρίων στο Ελληνικό Κράτος», Σύναξις, τχ. 8, φθινόπωρο 1983, σ. 23 - 55 και του ίδιου, Το Ζήτημα της μεταφράσεως της Αγίας Γραφής εις την Νεοελληνικήν κατά τον ΙΘ' αι , Αθήναι 1977.

2. Λεπτομέρειες για τη στάση και τη γενικότερη δραστηριότητα των φιλελληνίδων, βλ. κ. Ξηραδάκη, Φιλελληνίδες, Αθήνα 1976.

3. St. Larrabee, Hellas Observed. The American Experience of Greece. 1775 - 1865, Ν. York Univ. Press, Νέα Υόρκη 1957, σ. 184, 192 και 195. Από την πλούσια δραστηριότητα του J. King ξεχωρίζουμε εδώ τη συμβολή του στην ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Al. Diinaras, "The other British Philhellenes" στο R. Clogg (επιμ.). The Struggle for Greek Independence, Macmillan, 1973, σ. 222, υποσ. 41).

Σελ. 60
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/61.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

χώρα και συνεργάζονται μαζί τους ο J, Robertson και ο R, Anderson, σημαντικά επίσης στελέχη της Επισκοπικής Ιεραποστολικής Εκκλησίας της Αμερικής1. Στο New Haven το Ladies' Greek Association συγκροτεί, στα 1829, ειδική επιτροπή που αναλαμβάνει την ίδρυση σχολείων για τη μόρφωση της Ελληνίδας. Στις προσπάθειες αυτές πρωτοστατεί η Mary Reynolds που επισκέφτηκε για το σκοπό αυτό την Ελλάδα μαζί με τον J. Brewer2. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν οι ξένοι ιεραπόστολοι για τα σχολεία της Σύρου, όπου το 1829 ο J, Brewer, σε συνεργασία με το δήμο της Ερμούπολης, ιδρύει ξεχωριστό αλληλοδιδακτικό σχολείο για κορίτσια. Διευθυντής του σχολείου αυτού καθώς και του Ελληνικού Σχολείου που, όπως είδαμε, ιδρύθηκε το 1830, τοποθετείται ο Ch. L, Korck από τη Βρέμη, μέλος της ιεραποστολής της Church Missionary Society3. Ο Korck ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα εκπαιδευτικά θέματα, συνεργάζεται ως το 1831 με το δήμο για τη λειτουργία των σχολείων και εκπαιδεύει αρκετούς δασκάλους στην αλληλοδιδακτική μέθοδο4. Το έργο του Korck στην Ερμούπολη συνεχίζει, όπως θα δούμε, ο Fr. Hildner από τη Βασιλεία, γνωστός για την εκπαιδευτική του δράση στην Ερμούπολη ως το θάνατο του, το 1883 5.

Ο Fr. Hildner ιδρύει το 1831 ιδιωτικό σχολείο, με την επωνυμία "Φιλελληνικόν Παιδαγωγείον", που γρήγορα εξελίχθηκε

——————————————

1. St. Larrabee, ό.π., σ. 184. Για τη δραστηριότητα των ξένων την εποχή αυτή βλ. και D. Dakin, British and American Philhellenes during the War of Greek Independence, 1821 - 1833, Θεσσαλονίκη 1955, εκδ. Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, αρ. 8.

2. St. Larrabee, ό.π., σ. 192.

2. Λεπτομέρειες για τη ζωή και τη δράση του Ch.L. Korck βλ. Al. Dimaras. Foreign..., ό.π., σ. 184 - 194.

4. Απ. Δασκαλάκης, ό.π., τ. A', σ. 292 και τ. Β', σ. 1298, όπου δάσκαλοι βεβαιώνουν ότι έμαθαν την αλληλοδιδακτική μέθοδο κοντά στον Korck. Το 1834 ο Korck διορίστηκε Διευθυντής στο Κρατικό Διδασκαλείο που άρχισε να λειτουργεί αυτή τη χρονιά (Al. Dimaras, Foreign..., ό.π., σ. 187).

5. Για το έργο του Fr. Hildner βλ. Αρχεία της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας, σ. 535 - 537 και Al. Dimaras, Foreign..., ό.π., σ. 192 - 193.

Σελ. 61
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/62.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

σε σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο. Την επόμενη κιόλας χρονιά, το "Παιδαγωγείο" διαιρούνταν σε τέσσερα τμήματα με αρκετά μεγάλο αριθμό μαθητών και μαθητριών. Πιο συγκεκριμένα περιλάμβανε:

α) Ανώτερο σχολείο για κορίτσια με 36 μαθήτριες.

β) Αλληλοδιδακτικό σχολείο για αγόρια με 100 μαθητές.

γ) Αλληλοδιδακτικό σχολείο για κορίτσια με 120 μαθήτριες.

δ) Νηπιαγωγείο με 140 μαθητές και μαθήτριες1.

Τα ίδια τμήματα συνέχισε να περιλαμβάνει το σχολείο αυτό και στα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με επίσημη αναφορά του Hildner προς το Υπουργείο, στα 1834 το σχολείο του περιλάμβανε νηπιαγωγείο για παιδιά 2-6 χρόνων, αλληλοδιδακτικό σχολείο για αγόρια, αλληλοδιδακτικό σχολείο για κορίτσια και ανώτερο σχολείο κοριτσιών πού, παράλληλα με την "ανώτερη" μόρφωση που έδινε στις μαθήτριες του, προετοίμαζε μαθήτριες και για το επάγγελμα της δασκάλας2. Οι φτωχές μαθήτριες φοιτούσαν χωρίς να πληρώνουν δίδακτρα. Το σχολείο αυτό φαίνεται πως βρήκε ανταπόκριση στην κοινωνία, της Ερμούπολης, παρόλο που πολλές φορές αμφισβητήθηκαν οι προθέσεις του Hildner από τους συγχρόνους του και επικρίθηκε το έργο του3. Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλάμβανε το 1834, για τα διάφορα τμήματα του σχολείου, τα εξής μαθήματα4:

α) Αλληλοδιδακτικό Σχολείο Κορασιών: Γραφή, Ανάγνωση και Συλλαβισμό, Χριστιανική Διδασκαλία, Εργόχειρα.

β) Ελληνικό Σχολείο Κορασίων: Ελληνική Διάλεκτο, Γεωγραφία, Ιστορία της Ελλάδος, Αριθμητική, Εργόχειρα.

——————————————

1. Αρχεία της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας, σ. 544.

2. ΓΑΚ, φ. 27 (αρ. εγγράφου 16366/5 Σεπτεμβρίου 1834).

3. Αρχεία της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας, σ. 535 - 536.

4. Δημ. Πολέμης, "Άγνωστα μονόφυλλα των εν Σύρω Μισσιοναρίων και ειδήσεις περί του Φιλελληνικού Παιδαγωγείου", Ο Ερανιστής, αρ. 55, τ. Ι΄, 1972, σ. 15.

Σελ. 62
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/63.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

γ) Νηπιακό Σχολείο: Ιερά Ιστορία, Διάφορα Αντικείμενα, Στοιχεία Γεωγραφίας, Εργόχειρα.

δ) Αλληλοδιδακτικό Σχολείο Αρρένων: Γραφή, Αριθμητική, Χριστιανική Διδασκαλία, Στοιχεία της Ελληνικής Γλώσσης.

Το 1831, ένας άλλος ιεραπόστολος, ο αμερικανός J. Hill μαζί με τη γυναίκα του Francis ιδρύει στην Αθήνα, παράλληλα με το σχολείο αρρένων, και ένα σχολείο για μαθήτριες, που γνώρισε ιδιαίτερη ακμή και πρωτοστάτησε στη γυναικεία εκπαίδευση ολόκληρο το 19ο αιώνα. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του διαμορφώθηκαν, όπως και στο σχολείο του Hildner, τα παρακάτω τμήματα: νηπιακό, αλληλοδιδακτικό και ανώτερο σχολείο. Ορισμένες μαθήτριες του "ανώτερου" σχολείου ετοιμάζονταν, από το 1834 και εξής, για το επάγγελμα της δασκάλας1. Το τμήμα αυτό του σχολείου οι Hill το ονόμασαν "Φιλαδέλφειον", επειδή πρόσφεραν σημαντικά ποσά για την ίδρυση του φιλέλληνες και κυρίως φιλελληνίδες από τη Φιλαδέλφεια της Αμερικής. Ο J. Hill ανακοίνωσε το 1834 στον Όθωνα την απόφαση του να εκπαιδεύει δασκάλες και πρότεινε να στείλει η κυβέρνηση στο σχολείο του υπότροφες μαθήτριες με σκοπό να προετοιμαστούν για το επάγγελμα της δασκάλας2. Τον Ιούνιο του 1834 το κράτος θέσπισε 12 υποτροφίες μαθητριών3. Στη λειτουργία του σχολείου αυτού καθώς και στη γενικότερη προσφορά του στον τομέα της γυναικείας εκπαίδευσης θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια αυτής της εργασίας. Οι πρώτες δασκάλες που δίδαξαν μαζί με τους Hill ήρθαν από το σχολείο του Hildner και είναι οι κρητικές Ελένη Κονταξάκη4, που έμεινε στο σχολείο αυτό ως

——————————————

1. Κ. Καιροφύλας, "Η Σχολή Χιλλ κατά το 1835", Νέα Εστία, τ. Η, 1931, σ. 912.

2. Κ. Παπανικολάου, Ιστορία της Σχολής Χιλλ (ανέκδοτη, βρίσκεται δακτυλογραφημένη στο αρχείο του σχολείου), σ. 165 και σ. 215.

3. Γκ. A. Μάουρερ, Ο Ελληνικός λαός, Χαϊδελβέργη 1835, τ. A', επανέκδ. Αφών Τολίδη, Αθήνα 1976, σ. 530 και 533.

4. Κ. Παπανικολάου, ό.π., σ. 265.

Σελ. 63
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/64.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

το 1843 και η Ελένη Πιτταδάκη, που δίδαξε στη σχολή Hill από το 1832 ως το 1834, γιατί στη συνέχεια τοποθετήθηκε, όπως θα δούμε, στο Δημοτικό Σχολείο θηλέων που ίδρυσε η κυβέρνηση στο Ναύπλιο1.

Στα 1831, ιδρύεται ανώτερο σχολείο θηλέων και στο Ναύπλιο από τη γαλλίδα G. Volmerange, σταλμένη σύμφωνα με μια άποψη από το Φιλελληνικό Κομιτάτο των Παρισίων2. Στην κοινωνία του Ναυπλίου, οπού ζούσαν πολλές πλούσιες οικογένειες του απόδημου ελληνισμού και αξιωματούχοι της κυβέρνησης, το σχολείο της Volmerange βρήκε πρόσφορο έδαφος. Από το 1834 και εξής στο σχολείο αυτό εκπαιδεύονται, όπως θα δούμε πιο αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο, οι πρώτες δασκάλες, γιατί σ' αυτό τοποθετούνται υπότροφες μαθήτριες της κυβέρνησης με σκοπό να ετοιμαστούν για το διδακτικό έργο. Το σχολείο μεταφέρθηκε, μαζί με την πρωτεύουσα του κράτους, στις αρχές του 1835, στην Αθήνα.

Το 1831 επομένως, είναι χρονιά ιδιαίτερα σημαντική για τη γυναικεία Μέση Εκπαίδευση στη χώρα μας, μια που τότε ιδρύονται τρία "ανώτερα" σχολεία για τις κοπέλες. Τα κοινά σημεία και των τριών αυτών σχολείων είναι: α) ότι όλα ιδρύονται από ξένους και β) οι σκοποί που επιδίωκαν είναι ή μόρφωση των κοριτσιών των σχετικά ευπόρων τάξεων και, αργότερα, η προετοιμασία μαθητριών για να εξασκήσουν το επάγγελμα της δασκάλας. Η ανάγκη να μορφωθούν οι πρώτες δασκάλες που θα δίδασκαν στα αλληλοδιδακτικά σχολεία των κοριτσιών έγινε από τις

——————————————

1. Βλ. σ. 75 αυτής της εργασίας.

2. Δ. Καμπούρογλου, Η Δούκισσα..., ό.π., σ 203. Η μαρτυρία αυτή του Καμπούρογλου είναι και η μόνη που τοποθετεί την ίδρυση του σχολείου αυτού στα χρόνια του Καποδίστρια. Δυστυχώς δεν έγινε δυνατό να εντοπίσουμε αλλά στοιχεία για το χρόνο ίδρυσής του. Η πρώτη επίσημη μαρτυρία για τη λειτουργία του είναι το διάταγμα της 12/24 Ιανουαρίου 1834 που καθορίζει τις θέσεις των υποτρόφων μαθητριών (βλ. σ. 67 αυτής της εργασίας και Γκ. Λ. Μάουρερ, όπ., σ. 530).

Σελ. 64
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/65.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

πρώτες μέρες αισθητή, Έτσι, και τα τρία "ανώτερα" ιδιωτικά σχολεία που ιδρύονται, το 1831 αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν τις πρώτες δασκάλες της χώρας.

Αδιάψευστη μαρτυρία ότι τα "ανώτερα" σχολεία θηλέων της εποχής αυτής δημιουργούνται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των κοριτσιών μιας ορισμένης τάξης αποτελεί το γεγονός ότι μαζί με την κυβέρνηση και όλα τα στρώματα που την ακολουθούν, μεταφέρεται αμέσως από το Ναύπλιο στην Αθήνα και το σχολείο της Volmerange. Την ίδια εποχή το σχολείο της Fr. Hill γνωρίζει ιδιαίτερη ακμή, όπως σημειώνεται σε σχετική έκδοση του σχολείου: "Της Κυβερνήσεως μεταβάσης εις Αθήνας πάσαι αι επίσημοι οικογένειαι της Ελλάδος μετέβησαν εις αυτάς και τούτο έδωκε νέαν ώθησιν προς επίδοσιν και αύξησιν του σχολείου· διότι οι γονείς εζήτησαν παρά της κυρίας Χιλλ κατάλληλον εκπαίδευσιν διά τας θυγατέρας των"1.

Νομοθετικές ρυθμίσεις τον 1834 και τον 1836

Μετά την άφιξη του Όθωνα ιδρύονται (1833) μέσης στάθμης σχολεία για τα αγόρια2 και υπογράφεται το διάταγμα που οργανώνει τη Στοιχειώδη Εκπαίδευση.

——————————————

1. Εις μνήμην τον Aιδ. Ιωάννου Ε. Χίλλ, Ιδρυτού των σχολείων των κορασίων εν Αθήναις, Αθήναι 1882, σ. 24.

2. Με το διάταγμα της 21ης Νοεμβρίου 1833 ιδρύθηκε Γυμνάσιο στο Ναύπλιο, όπου ήταν ακόμα ή έδρα της κυβέρνησης. Το 1834 μεταφέρθηκε στην Αθήνα το "Κεντρικόν Σχολείον", που είχε ιδρύσει ο Καποδίστριας στην Αίγινα, και ονομάστηκε "Β' Γυμνάσιον της Ελλάδος" επειδή το Γυμνάσιο του Ναυπλίου είχε τον τίτλο του πρώτου. Με διάταγμα της 25ης Μαρτίου 1835 εξομοιώθηκε με το Γυμνάσιο του Ναυπλίου και εκείνο που λειτουργούσε ήδη από το 1833 στη Σύρο. Με το ίδιο διάταγμα, τέλος, η Αντιβασιλεία ίδρυσε δέκα Ελληνικά Σχολεία -εκτός από την Αθήνα, το Ναύπλιο και τη Σύρο, όπου λειτουργούσαν κιόλας- στις παρακάτω πόλεις: Τρίπολη, Σπάρτη, Καλαμάτα, Πάτρα, Μεσολόγγι, Άμφισσα, Λαμία, Χαλκίδα, Τήνο και

5

Σελ. 65
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/66.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Η κίνηση για τη σύσταση και οργάνωση της Δημοτικής Εκπαίδευσης πήρε συγκεκριμένη μορφή με το νομοθετικό διάταγμα της 6/18 Φεβρουαρίου 1834 "Περί δημοδιδασκάλων εν γένει και δημοτικών σχολείων", που στάθηκε βασικά και ο καταστατικός της χάρτης μέχρι το 1895. Το άρθρο 58 αναφέρεται στην αγωγή των κοριτσιών και ορίζει ότι "τα σχολεία των κορασίων, όπου τούτο είναι δυνατόν, πρέπει να ήναι χωριστά από τα των παιδίων, να προΐστανται δε αυτών διδασκάλισσαι."1. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού πρακτικά, απαιτούνται δασκάλες και χωριστά κτίρια για τα σχολεία θηλέων, προϋποθέσεις που αποτελούν δυσβάστακτο βάρος για τα οικονομικά των δήμων την εποχή αυτή.

Ο ιδρυτικός νόμος της Δημοτικής Εκπαίδευσης προβλέπει με το άρθρο 66 και την ίδρυση Διδασκαλείου με το σκοπό "να σχηματίζη ικανούς διδασκάλους και διδασκάλισσας"2. Ο νόμος δηλαδή ορίζει πως οι δάσκαλοι και οι δασκάλες θα έχουν την ίδια εκπαίδευση, πράγμα όμως που δεν πραγματοποιήθηκε για δυο κυρίως λόγους: η κοινωνία, αλλά και το επίσημο κράτος, είχε επιφυλάξεις για τη συνεκπαίδευση3 και, από την άλλη, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να ιδρύσει ξεχωριστό διδασκαλείο θηλέων. Έτσι το Διδασκαλείο του κράτους, που ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο και μεταφέρθηκε αργότερα στην Αθήνα, περιορίστηκε στην εκπαίδευση των δασκάλων.

Η ανάγκη να εκπαιδευθούν δασκάλες για τα σχολεία των 

——————————————

Ύδρα. Παρατηρούμε ότι πριν ακόμα δημοσιευθεί ο νόμος σχετικά με τη Μέση Εκπαίδευση, λειτουργούσαν ήδη στη χώρα τρία Γυμνάσια και δεκατρία Ελληνικά Σχολεία (Χ. Χριστόπουλος, Έκθεσις περιληπτική περί της εν Ελλάδι Μέσης Εκπαιδεύσεως από τον 1829 μέχρι τέλους τον 1855 μετά στατιστικών σημειώσεων και παρατηρήσεων, Αθήναι 1856, σ. 8 - 9)

1. Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, συνταχθέν και εκδοθέν εγκρίσει του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Υπουργείου (1833-1898), τ. A', Αθήναι 1884, σ 13.

2. ό.π., σ. 15.

3 Βλ. σχετικά σ. 281 - 286 αυτής της εργασίας.

Σελ. 66
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/67.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

κοριτσιών έγινε από νωρίς αισθητή, όπως είδαμε, Πριν δημοσιευθεί ο νόμος για την οργάνωση της Δημοτικής Εκπαίδευσης, η κυβέρνηση ορίζει 12 θέσεις υποτρόφων στο σχολείο της Volmerange στο Ναύπλιο. Οι υπότροφες, κόρες αγωνιστών της επανάστασης κατά προτίμηση, έπρεπε να προέρχονται από όλους τους νομούς της χώρας. To άρθρο Γ' του ίδιου διατάγματος καθορίζει ότι "Η επί των Εκκλησιαστικών κ.τ.λ. Γραμματεία έχει την υπερτάτην επιτήρησιν επί του σχολείου αυτού"1, Την ίδια χρονιά (1834) η κυβέρνηση αποφάσισε να στέλνει, μετά από πρόταση του J. Hill στο σχολείο του στην Αθήνα, 12 υπότροφες μαθήτριες από διάφορες ελληνικές επαρχίες2. Είδαμε ότι δασκάλες εκπαιδεύονταν και στο σχολείο του Hildner στην Ερμούπολη3. Έτσι η Στοιχειώδης Εκπαίδευση και η εκπαίδευση της δασκάλας είναι οι δύο πρώτες εκπαιδευτικές ανάγκες της Ελληνίδας που αναγνωρίζονται και κατοχυρώνονται νομοθετικά. Ο Χρ. Λέφας διατυπώνει την άποψη ότι το Διδασκαλείο που ίδρυσε το κράτος "περιωρίσθη αποκλειστικώς εις διδασκαλείον αρρένων", "επειδή απέφευγον να φοιτώσιν εις αυτό θήλεα"4. Από τα έγγραφα όμως της εποχής αυτής γίνεται φανερό ότι το διάταγμα με το οποίο η κυβέρνηση τοποθετεί υπότροφες μαθήτριες στο σχολείο της Volmerange έχει ημερομηνία 12/24 Ιανουαρίου 1834, προηγείται δηλαδή χρονικά ένα μήνα σχεδόν από τη δημοσίευση του νόμου που οργανώνει τη

——————————————

1. Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ανατύπωση), τ. A', 1833 - 1842, αρ. φύλλου 6, 4 Φεβρουαρίου 1834. Από τις πρώτες υπότροφες της κυβέρνησης είναι η κόρη του Αν. Μαυρομιχάλη Φωτεινή, του Απ. Καψάλη Ελένη, του Α. Γιαννίτση Μαρία και του Πετρόμπεη Παναγιωτίτσα. Τις κοπέλες αυτές πήρε κοντά της στη συνέχεια ή Δούκισσα της Πλακεντίας "προς πληρεστέραν ανάπτυξιν και εκμάθησιν της Γαλλικής γλώσσης και φιλολογίας" (Δ. Καμπούρογλου, Η Δούκισσα..., ό.π., σ. 203). Με το Β.Δ. της 22ας Ιανουαρίου (3 Φεβρουαρίου) 1834 συστήθηκαν και άλλες δύο θέσεις στο σχολείο της Volmerange για τις θυγατέρες του Καραϊσκάκη (Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ανατύπωση), τ. Α', 1833 - 1842, αρ. φύλλου 6, 4 Φεβρουαρίου 1834).

2. Κ. Παπανικολάου, ό.π., σ. 167 και Γκ. Μάουρερ, ό.π., σ 530 και 533.

3. Βλ. σ. 62 αυτής της εργασίας.

4. Χρ Λέφας, Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, Αθήναι 1942, σ 257.

Σελ. 67
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/68.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Δημοτική Εκπαίδευση και το Διδασκαλείο (6/18 Φεβρουαρίου 1834). Το γεγονός αυτό νομίζουμε πως δείχνει ότι η κυβέρνηση είχε προαποφασίσει, λαμβάνοντας, οπωσδήποτε, υπόψη της τα ήθη που επικρατούσαν την εποχή αυτή, ότι στα κρατικό Διδασκαλείο θα φοιτούσαν μόνο αγόρια, Την άποψη αυτή τεκμηριώνει και η κατηγορηματική δήλωση του Γκ. Λ. Μάουρερ ότι πρότεινε την καθιέρωση υποτροφιών στο σχολείο της Hill "για την εκπαίδευση παιδαγωγών" επειδή, όπως αναφέρει, "στην απόφαση μου αυτή με οδήγησε το γεγονός ότι δεν είχα κανένα περιθώριο άλλης εκλογής", καθώς και η δήλωση του Ραγκαβή ότι είχε ετοιμάσει τον κανονισμό για τη λειτουργία ανώτερου σχολείου θηλέων, οπού θα φοιτούσαν και οι υποψήφιες δασκάλες1.

Η εκπαίδευση της δασκάλας είναι τα πρώτα χρόνια εντελώς στοιχειώδης. Οι ενδιαφερόμενες έδιναν εξετάσεις σε ειδική επιτροπή στο δημόσιο Διδασκαλείο απ' όπου έπαιρναν πτυχίο δασκάλας A', Β', και Γ' βαθμού. Επειδή όμως την εποχή αυτή δεν υπήρχαν πολλές μορφωμένες κοπέλες, συχνά έπαιρναν πτυχίο δασκάλας μικρά κορίτσια, που δεν είχαν ξεπεράσει την παιδική ηλικία. Το γεγονός αυτό ανάγκασε το Υπουργείο να καθορίσει με το διάταγμα της 10/22 Ιουλίου 1835 ότι αποφασίστηκε "να διορισθή ο ελάχιστος όρος της απαιτουμένης ηλικίας διά το επάγγελμα των διδασκαλισσών εις 15 έτη"2.

Μετά τη Δημοτική Εκπαίδευση, στα 1836 οργανώνεται κ η Μέση Εκπαίδευση με το διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου (12 Ιανουαρίου) "περί του διοργανισμού των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων"3. Η δομή της Μέσης Εκπαίδευσης ακολουθεί γερμανικό πρότυπο και οργανώνεται με βάση το βαυαρικό

——————————————

1. Βλ. Μάουρερ, ό.π., σ. 533 και σ 111 αυτής της εργασίας.

2. Γ. Βενθύλος, ό.π., τ. Α', σ. 56.

3. Στ. Παρίσης, Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις ήτοι Συλλογή διεπόντων την Ανωτέραν και Μέσην Εκπαίδευσιν Νόμων, Β. Διάταγμα και εγκυκλίων... από του 1833-1884, τ. Α', Αθήναι 1884, σ. 225 - 250 κα Δημητριάδης, Συλλογή των περί Μέσης Εκπαιδεύσεως ιδία ισχυόντων

Σελ. 68
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/69.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή η Μέση Εκπαίδευση διαιρέθηκε σε δύο κύκλους: έναν κατώτερο με τρία χρόνια φοίτησης, το Ελληνικό Σχολείο, και έναν ανώτερο με τέσσερα χρόνια φοίτησης, το Γυμνάσιο.

Το Ελληνικό Σχολείο, σύμφωνα με τον ιδρυτικό αυτό νόμο, προετοιμάζει τους μαθητές για το Γυμνάσιο, αλλά, παράλληλα, πρέπει να αποτελεί και ένα αυθύπαρκτο σχολείο, κατάλληλο για τους μαθητές εκείνους που δεν θα συνέχιζαν σπουδές στο Γυμνάσιο. Ο δεύτερος αυτός σκοπός έμεινε "γράμμα" του νόμου, γιατί, στην πράξη, το Ελληνικό Σχολείο αποτελούσε απλά προπαρασκευαστικό στάδιο για το Γυμνάσιο. Σκοπός του Γυμνασίου είναι κυρίως η προετοιμασία των μαθητών για το Πανεπιστήμιο.

Τα Ελληνικά Σχολεία και τα Γυμνάσια προορίζονται από το νόμο αποκλειστικά και μόνο για αγόρια. Στα σχετικά άρθρα δεν γίνεται καμιά αναφορά, ούτε καν πρόβλεψη, για μαθήτριες. Μόνο "μαθηταί" αναφέρονται. Δικαιολογείται τούτο αν λάβουμε υπόψη μας ότι την εποχή αυτή και ο δρόμος που οδηγούσε στο Πανεπιστήμιο και η δυνατότητα για την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος ήταν κλειστοί για τη γυναίκα. Έτσι περιορίστηκε από την αρχή και ο δρόμος για τη Μέση Εκπαίδευση που, όπως είδαμε, κύριο σκοπό είχε την προετοιμασία των μαθητών για τις κατευθύνσεις αυτές.

Η γυναικεία εκπαίδευση δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε τη διαφορετική, "ειδική", κατεύθυνση που είχε πάρει από το 1831. "Ανώτερα σχολεία κορασίων" ονομάζονται τα σχολεία Μέσης Παιδείας των κοριτσιών και έχουν ως σκοπό: α) τη μόρφωση της οικοδέσποινας και β) την εκπαίδευση της δασκάλας. Τις εκπαιδευτικές ανάγκες της μερίδας εκείνης των κοριτσιών που ζητούσαν μια ανώτερη μόρφωση κάλυψαν, από τα πρώτα χρόνια, τα σχολεία που ίδρυσαν ξένοι, ιεραπόστολοι κυρίως, και στη συνέχεια τα άλλα ιδιωτικά σχολεία.

——————————————

νόμων, Β. Διαταγμάτων, εγκυκλίων διαταγών κ.λπ. από τον 1833 - 1899 έτους, Αθήναι 1899, σ. 1 - 30.

Σελ. 69
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/70.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Η νομοθετική ρύθμιση του 1836 δείχνει καθαρά ότι η κυβέρνηση θεωρεί τη Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών ιδιωτική υπόθεση, με αποτέλεσμα να μείνει η ανώτερη εκπαίδευση των Ελληνίδων, για έναν αιώνα περίπου, στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με το "Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος", που ψηφίστηκε από την Γ' Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας την 1η Μαΐου 1827, κατοχυρώνεται, για πρώτη φορά, το δικαίωμα των Ελλήνων να ιδρύουν σχολεία -"καταστήματα παιδείας"- και παρέχεται σ' αυτούς η δυνατότητα να "εκλέγωσι διδασκάλους διά την εκπαίδευσίν των"1.

Με το "Ηγεμονικόν Σύνταγμα της Ελλάδος", της 15ης Μαρτίου 1832, παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους Έλληνες να ιδρύουν ιδιωτικά σχολεία και "να φροντίζωσι περί της ιδίας αυτών και των ιδίων τέκνων ευπορίας και εκπαιδεύσεως"2.

Βέβαια τα μέτρα αυτά -δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών σχολείων, δυνατότητα εκλογής δασκάλων- μπορούν να χαρακτηριστούν ως "φιλελεύθερα"3, μα, ταυτόχρονα, και ως "επικίνδυνα" για μια αδιαμόρφωτη κοινωνία, γιατί τα αγαθά της παιδείας τα μοιράζονται οι κοινωνικές τάξεις που έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν.

Στο άρθρο 115 του διατάγματος της 31ης Δεκεμβρίου 1836 καθορίζονται τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων: "Όπου η Κυβέρνησις δεν εσύστησεν ελληνικόν σχολείον, δύνανται δήμοι ή ίδιώται να συστήσωσι τοιούτον ή και τάξεις τινάς γυμνασίου εξ ιδίων αναλωμάτων. Αλλ' ο οργανισμός αυτών χρεωστεί να ήναι κατά πάντα ομοιόμορφος με τον των ελληνικών σχολείων του κράτους και των αντιστοιχουσών τάξεων του

——————————————

1. Αλ. Δημαράς (επιμ), Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε. (Τεκμήρια Ιστορίας). Παράρτημα Α' Τα Ελληνικά Συντάγματα και η Εκπαίδευσις "Ερμής", Αθήνα 1974, τ. Β', σ. 304 - 305.

2. ό.π.

3. Αλ. Δημαράς, ό.π., τ. A', σ. κζ'.

4. Αν. Τζανίμης, "Tα Ελληνικά Συντάγματα και η εκπαίδευση", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, έτ. Ζ', αρ. 28, 1976, σ. 353.

Σελ. 70
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/71.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

γυμνασίου, τόσον ως προς τον αριθμόν, όσον και τας απαιτουμένας απ' αυτών ιδιότητας και προς την διάταξιν των μαθημάτων και των διδακτικών βιβλίων"1. Η εξέλιξη της Μέσης Εκπαίδευσης των κοριτσιών στη χώρα μας φανερώνει ότι ούτε "ομοιόμορφος" με τα σχολεία που καθορίζει το διάταγμα αυτό ήταν, ούτε ακολούθησε τα άρθρα ως "προς την διάταξιν των μαθημάτων και των διδακτικών βιβλίων", αν και λογικά οι διατάξεις αυτές θα έπρεπε να αποτελούν την κατευθυντήρια γραμμή της, αφού ο νομοθέτης δεν προέβλεψε άλλες διατάξεις για τη λειτουργία των σχολείων θηλέων. Δύο πράγματα δηλαδή μπορεί να συμβαίνουν εδώ. Είτε ο νομοθέτης θεώρησε αυτονόητο ότι τα μέσα σχολεία των κοριτσιών θα έπρεπε να οργανωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονταν στη Μέση Παιδεία των αγοριών -αν και στις διατάξεις αυτές δεν γίνεται καμιά απολύτως αναφορά σε μαθήτριες και τα κατοπινά γεγονότα αναιρούν μια τέτοια υπόθεση- ή, το πιο πιθανό, θεώρησε πως δεν ήταν θέμα "του παρόντος καιρού" η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών και γι' αυτό ανέβαλε για ευθετότερο χρόνο την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, Στην πραγματικότητα, η πολιτεία άφησε τους ιδιώτες να αποφασίσουν και να "διαμορφώσουν" τη Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στη χώρα μας. Η κυβέρνηση είχε από νωρίς δείγματα για το ενδιαφέρον των γονιών για μια ανώτερη μόρφωση των κοριτσιών τους. Το Ελληνικό Σχολείο της Ερμούπολης, η φοίτηση μαθητριών σε λίγα έστω Ελληνικά Σχολεία αγοριών, τα σχολεία της Volmerange, του Hill και του Hildner, έδειχναν καθαρά μια τάση της κοινωνίας προς αυτή την κατεύθυνση, Η πληροφορία, βέβαια, του Ραγκαβή ότι είχε ετοιμάσει τα σχέδια για τη λειτουργία "ανωτέρου σχολείου κορασίων"2 φανερώνει πως υπήρχε και σχετική πολιτική βούληση η οποία, όμως, δεν έγινε πράξη. Βέβαια δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι για τους περισσότερους γονείς ακόμα κι αν δεν θεωρούνταν άχρηστη και βλαβερή η ανώτερη

——————————————

1. Στ. Παρίσης, ό.π., τ. Α', σ. 248.

2. Βλ. σ. 111 αυτής της εργασίας.

Σελ. 71
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/72.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

μόρφωση των κοριτσιών, ήταν, όμως, μια περιττή "πολυτέλεια". Τη στάση αυτή της πολιτείας και της κοινωνίας γενικότερα δικαιολογεί και το γεγονός ότι την εποχή αυτή, στα μέσα δηλαδή του 19ου αιώνα, δημόσια σχολεία Μέσης Παιδείας για τα κορίτσια μόλις αρχίζουν να δημιουργούνται στην Αμερική και στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες1.

Τα "ανώτερα σχολεία κορασίων"

Σαφή εικόνα της εκπαίδευσης των κοριτσιών, όπως είναι διαμορφωμένη τη σχολική χρονιά 1836 - 1837, μας δίνει μια αδημοσίευτη έκθεση του Ι. Κοκκώνη (με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 1837) που ήταν τη χρονιά αυτή Διευθυντής του Διδασκαλείου και γενικός Διευθυντής των Δημοτικών Σχολείων σε όλη την Ελλάδα2. Από τον πίνακα που υπάρχει μαζί με την έκθεση αυτή3 διαχωρίσαμε

——————————————

1. Ενδιαφέρον παρουσιάζει οπωσδήποτε μια συγκριτική έρευνα στο θέμα αυτό για να φανούν οι συγκεκριμένες επιδράσεις από άλλες χώρες και κυρίως από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Σε μια πρώτη αντιμετώπιση τα πράγματα δείχνουν πως η χώρα μας δεν υστερεί στον τομέα αυτό. Σε ορισμένα μάλιστα θέματα παίρνει την πρωτοπορία από άλλες, πιο μεγάλες χώρες. Οι Ελληνίδες, για παράδειγμα, εξασφαλίζουν το δικαίωμα να εγγραφούν ως τακτικές φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο πιο νωρίς από τις Γερμανίδες.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 70 του ιδρυτικού νόμου της Δημοτικής Εκπαίδευσης (6/18 Φεβρουαρίου 1834): "Ο Διευθυντής του Διδασκαλείου είναι ενταυτώ και γενικός επιθεωρητής όλων των εν Ελλάδι δημοτικών σχολείων (Γ. Βενθύλος, όπ., τ. A', σ. 15). Στη θέση αυτή ο Κοκκώνης διαδέχτηκε τον Ch. Korck το 1836, και θα μείνει ως το 1852, οπότε απολύθηκε και στη θέση του τοποθετήθηκε ο Γ. Χρυσοβέργης (Μ. Αμαριώτου, ό.π., σ. 43 Xρ. Λέφας, ό.π., σ. 215).

3. I. Κοκκώνης, "Περί της Δημοτικής εκπαιδεύσεως" [έκθεση] "Προς την επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Β. Γραμματείαν της Επικρατείας", αρ. πρωτ. 633/3 Φεβρουαρίου 1837, ΓΑΚ, Γενικό Αρχείο 11L, φ. 9. Τα στοιχεία που μας δίνει για τη Στοιχειώδη και τη Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών είναι σημαντικά, γιατί φωτίζουν μια εποχή για την οποία ελάχιστα είναι γνωστά.

Σελ. 72
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/73.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

μόνο τα σχολεία των κοριτσιών, τα αλληλοδιδακτικά και τα "ανώτερα".

Κέντρα της Δημοτικής Εκπαίδευσης των κοριτσιών στα νησιά συνεχίζουν να είναι η Ερμούπολη και η Αίγινα, ενώ προστίθεται τώρα και η Τήνος. Από τον Πίνακα 2 έγινε φανερό ότι το ποσοστό των μαθητριών ήταν ήδη από το 1829 στην Τήνο πολύ υψηλό (59 μαθήτριες), γεγονός που επέβαλε την ίδρυση ξεχωριστού σχολείου θηλέων. Στην ηπειρωτική Ελλάδα στα τρία κέντρα που υπήρχαν από την προηγουμένη περίοδο (Αθήνα, Άργος, Ναύπλιο) προστέθηκε και η Πάτρα, σημαντικό λιμάνι της Πελοποννήσου και κέντρο εξαγωγικού εμπορίου της σταφίδας κυρίως, και ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας στο 19ο αιώνα1.

Αντίθετα με τα κέντρα των σχολείων της Δημοτικής Εκπαίδευσης που αυξάνονται αισθητά, τα κέντρα όπου υπάρχουν "ανώτερα σχολεία κορασίων" λιγοστεύουν, γιατί, από τρία που ήταν στην προηγούμενη περίοδο (Αθήνα, Ερμούπολη, Ναύπλιο), τώρα μένουν μόνο τα δύο πρώτα, αφού το σχολείο του Ναυπλίου μεταφέρθηκε, όπως είδαμε, στην Αθήνα. Έτσι στην Αθήνα υπάρχουν τα σχολεία Hill και Volmerange, όπου η κυβέρνηση έχει υπότροφες μαθήτριες με σκοπό να προετοιμαστούν για δασκάλες, και στην Ερμούπολη λειτουργούν: α) το σχολείο του Hildner που εκπαιδεύει και αυτό δασκάλες αλλά η κυβέρνηση δεν στέλνει υπότροφες, και β) το Ελληνικό Σχολείο του δήμου.

Σχετικά με τον αριθμό των σχολείων και των μαθητριών τώρα, παρατηρούμε ότι τα Δημοτικά Σχολεία θηλέων είναι δέκα και ο αριθμός των μαθητριών περίπου 800 - 1.000, γιατί οι αριθμοί που αναφέρονται στα σχολεία Hill και Hildner περιλαμβάνουν και τους μαθητές. Από τον γενικό πίνακα και την έκθεση του Κοκκώνη φαίνεται ότι το σύνολο των Δημοτικών Σχολείων τη χρονιά 1836 - 37 είναι 113 και ο συνολικός αριθμός μαθητών

——————————————

1. Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή..., σ. 176 - 177.

Σελ. 73
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/74.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

10.770 1. Το ποσοστό των σχολείων θηλέων, επομένως, αποτελεί το 1/11 του συνολικού αριθμού των σχολείων. Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε, επίσης, το γεγονός ότι οι αριθμοί αυτοί μας δίνουν ένα μέρος από τα πραγματικά ποσοστά, γιατί αναφέρονται μόνο στα ξεχωριστά σχολεία θηλέων, Όπως παρατηρήσαμε στην προηγούμενη περίοδο (Πίνακας 1), έτσι και τώρα ένας σημαντικός αριθμός μαθητριών φοιτά στα Δημοτικά Σχολεία των αγοριών, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για τις αναλογίες μαθητών και μαθητριών στα σχολεία αυτά. Τη συμφοίτηση μαθητών και μαθητριών σε πολλά Δημοτικά Σχολεία της χώρας επισημαίνει ο Κοκκώνης στην έκθεσή του: "Εις τας νήσους", γράφει, "ως επί το πολύ ευρίσκονται και κοράσια συμφοιτώντα μετά των αρρένων. Η τοιαύτη δε συμφοίτησις μόλις γίνεται είς τινας πρωτεύουσας των άλλων επαρχιών"2.

Την εποχή αυτή και τα Δημοτικά Σχολεία των αγοριών δεν καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας· πολλοί δήμοι δεν έχουν σχολείο, και δυο ολόκληρες επαρχίες μάλιστα, της Ακαρνανίας και της Τριχωνίας, "ολοσχερώς στερούνται τακτικών δημοτικών σχολείων"3.

Ο Πίνακας 3 μας δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο της Μέσης Εκπαίδευσης των κοριτσιών. Στην έκθεση του Κοκκώνη τα "ανώτερα σχολεία των κορασίων" συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο πίνακα με τα σχολεία της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο μόνος διαχωρισμός είναι ότι τα "ανώτερα" σχολεία

——————————————

1. Ι. Κοκκώνης, "περί της Δημοτικής...", ό.π., 1837 [σ. 2].

2. ό.π.

3. ό.π. [σ. 5]. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δήμοι για την ίδρυση και τη συντήρηση των σχολείων είναι και πολλές και μεγάλες. Τα μέτρα που προτείνει ο Κοκκώνης, ως επιθεωρητής, για την αντιμετώπιση των δυσκολιών είναι: ετήσιες εισφορές και έρανοι των δημοτών, συνένωση πολλών μικρών και φτωχών δήμων για την ίδρυση κοινού σχολείου και πληρωμή των δασκάλων με διάφορα προϊόντα της περιοχής: "να μισθοδωτώσι τους δασκάλους εις χρήματα και εις φάκναν", Ι. Κοκκώνης, ό.π. [σ. 10].

Σελ. 74
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/75.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Αριθμός σχολείων θηλέων και μαθητριών τη σχολική χρονιά 1836-1837 

Πόλη Αριθμός μαθητριών Ονοματεπώνυμο δασκάλας Είδος σχολείου και "υπό τίνος   διατηρείται"

Α. Αλληλοδιδακτικά Σχολεία

Ναύπλιο 146

Ελ Πιτταδάκη

Τακτικό* Δημ. Σχολ.· συντηρείται

 από την κυβέρνηση.

" 25

Ελ. Δανέζη

Κοινών** γραμμάτων (ιδιωτ.)

Άργος 65

Π. Φανδρίδη

Τακτικό Δημ. Σχ. "

Πάτρα 45

-;

Τακτικό Δημ. Σχ. "

Αίγινα 60

Φ. Λάμπρου

Κοινών γραμμάτων "

" io

Στ. Γαλανού

" " "

Αθήνα (450)***

Hill

Τακτικό Δημ. Σχ. "

Τήνος 95

B. Ιωάννου

Τακτικό Δημ Σχ. (Ναός Ευαγγελίστριας)

 

Ερμούπολη 1 23

Α. Ελευθερίου

" " (δήμος)

" (350)***

Hildner

" " (ιδιωτικό)

Β. "Ανώτερα" Σχολεία

Αθήνα 16

Volmerange

Ιδιωτικό. "Η Κυβέρνησις έχει

 14 υποτρόφους"

" 18

Hill

Ιδιωτικό. "Η Κυβέρνησις έχει

 11 υποτρόφους"

Ερμούπολη ;

Hildner

Ιδιωτικό

* Τακτικά Δημοτικά Σχολεία χαρακτηρίζονται όσα λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο του 1834.

** Κοινά Δημοτικά Σχολεία ονομάζονται όσα λειτουργούν με το παλιότερο σύστημα.

*** Συνολικός αριθμός μαθητών και μαθητριών νηπιακών και αλληλοδιδακτικών σχολειών.

——————————————

Hill και Volmerange τοποθετούνται στο τέλος του πίνακα, αλλά συμπεριλαμβάνονται στην αρίθμηση των Δημοτικών Σχολείων με α/α 110 και 111. Το ανώτερο σχολείο του Hildner έχει α/α 86 και δεν διαχωρίζεται από τον γενικό κατάλογο των Δημοτικών

Σελ. 75
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 56
  2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

  Στον Πίνακα 2 παρατηρούμε ότι από τους 47 μαθητές και μαθήτριες του σχολείου της Ελένης Δανέζη μόνον 2 κατάγονται από το Ναύπλιο, ενώ οι υπόλοιποι αντιπροσωπεύουν ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών, με έντονη, οπωσδήποτε, τη διαφορά πολιτισμικής στάθμης. Οι ανακατατάξεις αυτές στην ελληνική κοινωνία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη της γυναικείας εκπαίδευσης στη χώρα μας, γιατί, από πολύ νωρίς, οι νέοι κάτοικοι έφεραν καινούριες ιδέες και κοινωνικά πρότυπα από τα μέρη οπού είχαν ζήσει. Στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στη Χίο, στις Κυδωνιές η κοινωνική θέση της γυναίκας ήταν πολύ ανεβασμένη και το θέμα της εκπαίδευσης των κοριτσιών είχε αρχίσει να απασχολεί σοβαρά τις ελληνικές κοινότητες από το 18ο αιώνα. Η προεργασία αυτή είχε οπωσδήποτε ευνοϊκές επιδράσεις στο σημείο εκκίνησης της γυναικείας εκπαίδευσης στο ελεύθερο κράτος.

  Το Ελληνικό Σχολείο τον δήμου της Ερμούπολης

  Οι αναλυτικοί κατάλογοι των μαθητών που φοιτούσαν στα διάφορα σχολεία της χώρας το 1829 μας αποκαλύπτουν ότι δεν έχουμε από τόσο νωρίς μαθήτριες μονάχα στα αλληλοδιδακτικά σχολεία, αλλά και στα ελληνικά1. Οι αριθμοί βέβαια δείχνουν ότι οι μαθήτριες είναι ελάχιστες, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία το

  ——————————————

  1. Στα Ελληνικά Σχολεία που λειτουργούσαν από την εποχή της Τουρκοκρατίας ακόμα, γινόταν συστηματική διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Διδάσκονταν κυρίως το Γνωμολογικόν του Μ. Χρυσολωρά, Αισώπειοι μύθοι, Ισοκράτης, Λουκιανός και Πλούταρχος. Βλ. σχετικά, Ε. Μπελιά, ό.π., σ. 98-102 και, κυρίως, Γ. Γ. Παπαδόπουλος, "Περί των προγενεστέρων Ελληνικών σχολείων", Πανδώρα, τ Η', 1857 - 58, σ. 171 - 174. Ο Μ. Σχινάς, μέλος "της επί της Προπαιδείας Επιτροπής", υπέβαλε στις 2 Ιουλίου 1831 σχέδιο για τη λειτουργία και τα μαθήματα των Ελληνικών Σχολείων όπου προτείνονται για διδασκαλία οι εξής συγγραφείς: Αίσωπος, Λουκιανός, Πλούταρχος, Ξενοφώντας, Πλάτωνας, Δημοσθένης και Θουκυδίδης (Απ. Δασκαλάκης, ό.π., τ. A', σ. 547).