Συγγραφέας:Παπαθανασίου, Ιωάννα
 
Τίτλος:Η Νεολαία Λαμπράκη τη δεκαετία του 1960
 
Υπότιτλος:Αρχειακές τεκμηριώσεις και αυτοβιογραφικές καταθέσεις
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:47
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2008
 
Σελίδες:679
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 CD-ROM
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νεανικές οργανώσεις
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:Δεκαετία 1960
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί απόπειρα συγκρότησης ενός σταθερού τεκμηριωτικού πλαισίου για την ιστορία της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη και διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη, που έχουν ως αφετηρία και σημείο αναφοράς τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) και τις συλλογές τους, προεκτείνονται πέρα από αυτά, και είναι τα εξής: 1) Αναλυτική παρουσίαση του αρχείου του Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσης, 2) Συστηματική καταγραφή του συνόλου των εντύπων της και στην αποδελτίωση των σειρών του περιοδικού Τετράδια της Δημοκρατίας και της εφημερίδας Η Γενιά μας, 3) Εξαντλητικές αποδελτιώσεις της εφημερίδας Η Αυγή σε θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες της οργάνωσης όπως και σε αναφορές που σχετίζονται με τις εκτιμήσεις του κόμματος της ΕΔΑ και των πολιτικών αντιπάλων της για τη ΔΝΛ και 4) Παρουσίαση σύντομων αυτοβιογραφικών συνεντεύξεων με τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της οργάνωσης. Ένα εξαντλητικό χρονολόγιο, για την περίοδο Ιανουάριος 1963-Απρίλιος 1967, ακολουθεί τις θεματικές ενότητες και, συγκροτούμενο σε τρία επίπεδα -δραστηριότητες της νεολαίας, ελληνική πολιτική σκηνή και διεθνές πολιτικό πλαίσιο—, φιλοδοξεί να συστοιχίσει τα δεδομένα της εποχής και να ευκολύνει το χρήστη.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 45.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 346-365 από: 684
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/346.gif&w=600&h=915

καταχωρίσεις, οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλέστερη κατηγοριοποίηση των εγγραφών στις 20 ενότητες.

Στην ίδια λογική, οι θεματικές ενότητες, που επιλέχθηκαν, διαμορφώθηκαν με βάση ενιαία κριτήρια τα οποία δηλώνονται σε σύντομο σημείωμα. Τα σημειώματα αυτά προτάσσονται κάθε φορά των διαγραμμάτων που παρουσιάζουν σχηματικά τις καμπύλες διακύμανσης των θεματικών καταχωρίσεων στα χρονικά όρια από τις 30 Μαΐου 1963 έως την 21η Απριλίου 1967, μέχρι δηλαδή το τελευταίο φύλλο της Αυγής, που δεν κυκλοφόρησε καθώς κατασχέθηκε στο τυπογραφείο.

Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει την πυκνότητα των θεματικών καταχωρίσεων ανά έτος, ενώ, στη συνέχεια τα διαγράμματα αναδεικνύουν τη μηνιαία διακύμανση των ποσοτικών δεδομένων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΤΗ

5/1963

1964 1965

1966

4/1967 Σύνολο

1. Οργανωτική ανάπτυξη

2. Πολιτική δράση

3. Αγροτικά ζητήματα

4. Εργατικά - Συνδικαλιστικά

5. Κίνημα ειρήνης

6. Εθνική Αντίσταση

7. Εθνικές επέτειοι

8. Κυπριακό

9. Πολιτιστικές εκστρατείες

10. Κοινωνική προσφορά

11. Διεθνείς σχέσεις

12. Διεθνής διαμαρτυρία

13. Διώξεις - τρομοκρατία

14. Καταστροφές - βανδαλισμοί

15. Διάλυση οργανώσεων

16. Αστικός τύπος

17. Πολιτιστικά δρώμενα

18. Μνημόσυνα

19. Φοιτητικά - μαθητικά

20. Νέες κοπέλλες - γυναικεία

39 83 17 3 9 10 14 1 1 0 2 0 33 1 0 1 74 11

97 134

225 535

70 100

23 40

54 28

70 29 18 19 92 24

18 64

19 28 40 59 12 74

71 335 6 68

14 92

15 91 148 86

29 55

32 103

15 35

19 243 18 15 30 9

14 303

110 1.196 8 213

8

4

14 20 26 46 45 254 60 128 44 79 20 51 6

8

3

4 3

5 1

17 2

3 2

66 12 15 21 61 2

19

4

84 125 121 64

132 120

75 150

133 759 147 249 172 448 117 213

64

Σελ. 346
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/347.gif&w=600&h=915

1. Οργανωτική ανάπτυξη

Στην κατηγορία ταξινομήθηκαν πληροφορίες για την ίδρυση λεσχών και τοπικών οργανώσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, κυρίως στη Δυτική Γερμανία και στην Αυστραλία. Ταξινομήθηκαν επίσης οργανωτικού τύπου ειδήσεις, άρθρα και ανακοινώσεις που αφορούν τη συγχώνευση των δύο πολιτικών νεολαιών, της Ν.ΕΔΑ και της ΔΚΝΓΛ και το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ. Στην ίδια κατηγορία καταχωρίσθηκαν ανακοινώσεις για συσκέψεις στελεχών της οργάνωσης και τη σύγκληση των συνόδων του Κεντρικού Συμβουλίου της. Συνολικά αριθμούνται 303 εγγραφές.

2. Πολιτική δράση

Στη σύνθετη αυτή κατηγορία ταξινομήθηκαν δηλώσεις, πολιτικές ομιλίες, πληροφορίες και σχόλια που σχετίζονται με την εκφορά του πολιτικού λόγου της Νεολαίας και τις προγραμματικές διακηρύξεις της, καθώς και ειδήσεις για τη συμμετοχή και τη δράση στο πλαίσιο της πολιτικής επικαιρότητας. Η συμμετοχή της στις προεκλογικές εκστρατείες και καταχωρίσεις για τη σχέση με την ΕΔΑ και τους άλλους φορείς της Αριστεράς, όπως και συνεντεύξεις τύπου του προέδρου της και ηγετικών στελεχών της, καταχωρίσθηκαν επίσης στην ίδια κατηγορία η οποία αριθμεί συνολικά 1.196 εγγραφές.

Σελ. 347
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/348.gif&w=600&h=915

3. Αγροτικά ζητήματα

Στην κατηγορία ταξινομήθηκαν εγγραφές που σχετίζονται με τις σχέσεις που εγκαθιδρύονται από τη Νεολαία στην ελληνική ύπαιθρο. Καταχωρίζονται δραστηριότητες της ΔΚΝΓΛ και της ΔΝΛ σε χωριά αλλά και πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του «αγροτικού σεμιναρίου» από τη ΔΝΛ, καθώς και αναφορές σε συναντήσεις και τοπικές κινήσεις, στις οποίες μετέχει η ΔΝΛ. Συνολικά αριθμούνται 213 εγγραφές.

Σελ. 348
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/349.gif&w=600&h=915

4. Εργατικά - συνδικαλιστικά ζητήματα

Ταξινομήθηκαν πληροφορίες για τους εργαζόμενους νέους και τη σχέση τους με τη ΔΚΝΓΛ και τη ΔΝΛ, καθώς και αναφορές για τη συμμετοχή των οργανώσεών τους σε απεργιακές κινητοποιήσεις και στις δραστηριότητες της ΣΕΕΝΕ. Αριθμούνται συνολικά 84 εγγραφές.

5. Κίνημα ειρήνης

Ταξινομήθηκαν στοιχεία και αναφορές για τις κινητοποιήσεις, την προετοιμασία και τη συμμετοχή των Λαμπράκηδων στις μαραθώνιες πορείες ειρήνης. Καταχωρίσθηκαν επίσης πληροφορίες για τις δραστηριότητες της ΔΝΛ σε συνεργασία με την «Κίνηση Νέων για την Ειρήνη και τον Πυρηνικό Αφοπλισμό Μπέτραντ Ράσσελ» και γενικά με το ελληνικό κίνημα για την ειρήνη. Συνολικά αριθμούνται 125 εγγραφές.

Σελ. 349
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/350.gif&w=600&h=915

6. Εθνική Αντίσταση

Ταξινομήθηκαν εγγραφές για την Εθνική Αντίσταση. Μνημόσυνα και ομιλίες στις επετείους μαχών και ολοκαυτωμάτων, καταθέσεις στεφάνων σε τόπους εκτελέσεων και επισκέψεις σε «μαρτυρικούς» τόπους ή εκδηλώσεις για την απελευθέρωση από τη γερμανική Κατοχή, καταγράφονται αναλυτικά, είτε διοργανώνονται από τους Λαμπράκηδες είτε αναφέρεται απλώς η συμμετοχή τους σε αυτές. Στην ίδια κατηγορία καταχωρίσθηκαν πληροφορίες και καταγγελίες της ΔΝΛ για την έκρηξη της νάρκης στον Γοργοπόταμο καθώς και οι εκδηλώσεις συμπαράστασης της νεολαίας στη δίκη για τα γεγονότα. Αριθμούνται συνολικά 121 εγγραφές.

Σελ. 350
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/351.gif&w=600&h=915

7. Εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους

Στην κατηγορία ταξινομήθηκαν αναφορές, ομιλίες και εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου, της 28ης Οκτωβρίου και κυρίως της 3ης Σεπτεμβρίου, λόγω της συμβολικής σημασίας που απέκτησε ως ημέρα καθιέρωσης του ελληνικού συνταγματικού χάρτη. Οι ταξινομήσεις περιλαμβάνουν επίσης εγγραφές για εκδηλώσεις αφιερωμένες σε προσωπικότητες όπως ο Μακρυγιάννης, λόγω του επετειακού χαρακτήρα τους, οι οποίες καταχωρίζονται στο σύνολό τους ανεξαρτήτως του φορέα που τις διοργάνωσε στο μέτρο που οι Λαμπράκηδες μετέχουν άλλοτε ως διοργανωτές και άλλοτε ως προσκεκλημένοι ή συνδιοργανωτές. Συνολικά αριθμούνται 64 εγγραφές.

8. Κυπριακό

Ταξινομήθηκαν ανακοινώσεις, δελτία τύπου, ομιλίες, καταγγελίες και γενικά εγγραφές για τη στάση της ΔΚΝΓΛ και κυρίως της ΔΝΛ απέναντι στο Κυπριακό ζήτημα. Στην ίδια κατηγορία καταχωρίσθηκαν αναφορές, συναντήσεις και χαιρετισμοί της ΔΝΛ από τις επισκέψεις του Μακάριου στην Ελλάδα. Αριθμούνται συνολικά 132 εγγραφές.

Σελ. 351
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/352.gif&w=600&h=915

9. Πολιτιστικές εκστρατείες

Ταξινομήθηκαν ανακοινώσεις, αναφορές και στοιχεία για τα αποτελέσματα των πολιτιστικών εξορμήσεων της ΔΝΛ. Η συγκέντρωση βιβλίων και η συγκρότηση των βιβλιοθηκών της οργάνωσης, το χριστουγεννιάτικο «δώρο του παιδιού», καθώς και η τελευταία εκστρατεία πριν από την επιβολή της δικτατορίας για την «Εθνική Αναγέννηση» αποτελούν τους βασικούς άξονες που καθόρισαν την επιλογή των συγκεκριμένων εγγραφών. Αριθμούνται συνολικά 120 εγγραφές.

10. Κοινωνική προσφορά

Ταξινομήθηκαν ανακοινώσεις, πληροφορίες και σχόλια για τις κοινωνικές εξορμήσεις της Νεολαίας όπως η συγκέντρωση βοήθειας για τους σεισμόπληκτους, οι εκστρατείες αιμοδοσίας,οι δενδροφυτεύσεις, η αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων και οι εξωραϊσμοί ναών. Συνολικά αριθμούνται 75 εγγραφές.

Καθώς οι πολιτιστικές εκστρατείες και η κοινωνική βοήθεια λειτούργησαν συμπληρωματικά η μια προς την άλλη και εγγράφονται στην κοινωνική δραστηριότητα των Λαμπράκηδων, κρίθηκε χρηστικότερη η παρουσίαση τους στον ίδιο πίνακα. (Η συνεχής γραμμή του γραφήματος αντιστοιχεί στις πολιτιστικές εκστρατείες και η διακεκομμένη στην κοινωνική προσφορά) .

Σελ. 352
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/353.gif&w=600&h=915

11. Διεθνείς σχέσεις

Στην κατηγορία αυτή ταξινομήθηκαν πληροφορίες, σύντομες ειδήσεις, ανακοινώσεις και άρθρα για τη συμμετοχή της ΔΝΛ στα παγκόσμια συνέδρια, στα διεθνή φεστιβάλ και στις κατασκηνώσεις που οργανώθηκαν από την ΠΟΔΝ ή άλλες πολιτικές νεολαίες. Καταχωρίσθηκαν επίσης στοιχεία για τις σχέσεις της ΔΝΛ με την κυπριακή ΕΔΟΝ και άλλες πολιτικές νεολαίες, καθώς και αναφορές σε επισκέψεις αντιπροσωπειών, κυρίως της ΠΟΔΝ, στην Ελλάδα. Αριθμούνται συνολικά 150 εγγραφές.

Σελ. 353
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/354.gif&w=600&h=915

12. Διεθνής πολιτική διαμαρτυρία

Ταξινομήθηκαν ενημερωτικά άρθρα και ανακοινώσεις, πληροφορίες για εκδηλώσεις και δηλώσεις συμπαράστασης της ΔΝΛ σε διεθνείς εκστρατείες όπως για τους Ισπανούς πολιτικούς κρατουμένους, τον πόλεμο στο Βιετνάμ, τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα κ.ά. Εγγραφές για τη διεθνή εκστρατεία υπέρ της μη διάλυσης της ΔΝΛ καταχωρίσθηκαν επίσης στη συγκεκριμένη ενότητα, η οποία αριθμεί συνολικά 133 εγγραφές.

13. Διώξεις - τρομοκρατία

Στην κατηγορία ταξινομήθηκαν αποκλειστικά εγγραφές για τις προσαγωγές, τις συλλήψεις, τις εκτοπίσεις και τις δίκες μελών και στελεχών της ΔΝΛ. Συνολικά αριθμούνται 759 εγγραφές.

14. Καταστροφές και βανδαλισμοί

Στην κατηγορία ταξινομήθηκαν αποκλειστικά εγγραφές για τις επιθέσεις και τις καταστροφές που σημειώθηκαν σε λέσχες της ΔΚΝΓΛ και κυρίως της ΔΝΛ. Συνολικά αριθμούνται 147 εγγραφές.

Σελ. 354
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/355.gif&w=600&h=915

15. Διάλυση δημοκρατικών οργανώσεων

Στην κατηγορία ταξινομήθηκαν εγγραφές που αφορούν τις απειλές για τη διάλυση οργανώσεων της νεολαίας και κυρίως τη συζήτηση και· τις καταγγελίες για το νομοσχέδιο που προέβλεπε τη διάλυση της ΔΝΛ. Καταχωρίσθηκαν επίσης οι δηλώσεις συμπαράστασης που κατατίθενται στην Ελλάδα για τη μη διάλυση της οργάνωσης. Συνολικά αριθμούνται 249 εγγραφές.

Καθώς οι διώξεις, οι καταστροφές αλλά και η απειλή για τη διάλυση της ΔΝΛ αποτελούν όψεις του φαινομένου «τρομοκρατία», κρίθηκε χρηστικότερη η παρουσίαση τους σε ενιαίο πίνακα. (Η συνεχής γραμμή του γραφήματος αντιστοιχεί στις διώξεις, η στικτή στις καταστροφές-βανδαλισμούς και η διακεκομμένη στη διάλυση δημοκρατικών οργανώσεων).

16. Αστικός τύπος

Ταξινομήθηκαν εγγραφές που σχετίζονται με κριτικές αναδημοσιεύσεις στην Αυγή τμημάτων άρθρων και κυρίως με σχόλια για άρθρα άλλων εφημερίδων. Η λεκτική πολεμική που εγέρθηκε εναντίον της ΔΝΛ αποτυπώνεται στη συγκεκριμένη σειρά μέσα από τη διπλή προσπάθεια της διακωμώδησης αλλά και της πολιτικής ανασκευής της. Συνολικά αριθμούνται 172 εγγραφές.

Σελ. 355
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/356.gif&w=600&h=915

17. Πολιτιστικά δρώμενα

Στην κατηγορία ταξινομήθηκαν προσκλήσεις συμμετοχής, ανακοινώσεις, σύντομες ειδήσεις και απολογισμοί για τη διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων και ευρύτερων εκδηλώσεων από τη ΔΚΝΓΛ και τη ΔΝΛ. Εγγραφές για το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας σε τοπικές οργανώσεις, για χορούς και συνεστιάσεις, όπως και πληροφορίες για εκδρομές και επισκέψεις που διοργανώθηκαν από Λαμπράκηδες, καταχωρίσθηκαν επίσης στη συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία αριθμεί συνολικά 448 εγγραφές.

Σελ. 356
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/357.gif&w=600&h=915

18. Μνημόσυνα

Ταξινομήθηκαν εγγραφές για τα πολιτικά και θρησκευτικά μνημόσυνα και τα αφιερώματα στις δύο συμβολικές μορφές της αριστερής νεολαίας, στον Γρ. Λαμπράκη και στον Σ. Πέτρουλα. Αριθμούνται 117 εγγραφές.

19. Φοιτητικό και μαθητικό κίνημα

Στη σύνθετη αυτή κατηγορία ταξινομήθηκαν εγγραφές που σχετίζονται με τις σχέσεις της ΔΝΛ με το φοιτητικό κίνημα και την ΕΦΕΕ αλλά και με τους μαθητές. Ταξινομήθηκαν επίσης εγγραφές που αφορούν διαμαρτυρίες για ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Αριθμούνται συνολικά 213 εγγραφές.

Σελ. 357
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/358.gif&w=600&h=915

20. Νέες κοπέλες - γυναικείο κίνημα

Ταξινομήθηκαν εγγραφές που αναδεικνύουν την πολιτική της ΔΝΛ σε σχέση με το γυναικείο κίνημα. Καταχωρίσθηκαν επίσης προσκλήσεις, ανακοινώσεις και πληροφορίες για τις δραστηριότητες που ασκούν οι νέες κοπέλες στο πλαίσιο της οργάνωσης. Αριθμούνται συνολικά 64 δελτία.

Σελ. 358
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/359.gif&w=600&h=915

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Σελ. 359
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/360.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 360
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/361.gif&w=600&h=915

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ

Αρκετά χρόνια μετά τη βραχύβια διαδρομή της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, κάποια βασικά ερωτήματα μπορούν να διατυπωθούν με την άνεση που διαφυλάσσει η απάντηση τους από τους ίδιους τους άμεσα εμπλεκόμενους. Απευθυνόμενα στους πρωταγωνιστές της —γιατί, ευτυχώς, δεν είναι ακόμη αργά- τα ερωτήματα αυτά επιτρέπουν τη σκιαγράφηση της πολιτικής και κοινωνικής φυσιογνωμίας της ΔΝΛ και του στελεχικού της δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα, μέσα από τον ικανό αριθμό και την πολλαπλότητα των απαντήσεων, προσφέρουν τη δυνατότητα για εσωτερικό διάλογο των ερωτώμενων με τη μνήμη. Πώς σκιαγραφούν οι ίδιοι, μέσα από τις απαντήσεις τους, τη φυσιογνωμία της οργάνωσης, στη διαμόρφωση της οποίας έθεσαν καθοριστικά το προσωπικό τους στίγμα ; Πώς τοποθετούνται σήμερα απέναντι σε κομβικά ζητήματα ως προς τη συγκράτηση και λειτουργία της; Πώς ανακαλούν, μέσα από την αυτοβιογραφική τους κατάθεση, την προσωπική τους διαδρομή στα νεολαιίστικα κινήματα της δεκαετίας του 1960 και, δι' αυτών, τους όρους συμμετοχής τους στη ΔΝΛ;

Ένα ερωτηματολόγιο με 55 σημεία λειτούργησε ως οδηγύς συζήτησης με τα εν ζωή μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΔΝΛ. Ως ασφαλής πηγή για την επιλογή προκρίθηκε ο δημοσιευμένος, στα πρακτικά του Ιδρυτικού Συνεδρίου της ΔΝΛ, ονομαστικός κατάλογος που περιλαμβάνει τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου, με ονομαστικές αναφορές στα μέλη της Γραμματείας και του Προεδρείου του, καθώς και τα 3 μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στα 60 αυτά ονόματα, προστέθηκαν 2 επιπλέον πρόσωπα, τα οποία -λόγω της θέσης που απέκτησαν στην πυραμίδα της οργάνωσης- έγιναν αυτοδικαίως μέλη του Προεδρείου της, από τις αρχές του 1966. Προέκυψε έτσι ένας ονομαστικός κατάλογος 62 ατόμων, ο οποίος ενδέχεται, και παρά τις διασταυρώσεις που επιχειρήθηκαν, να μην εξαντλεί -εξαιτίας των μετακινήσεων προς το κόμμα της ΕΔΑ αλλά και των αποχωρήσεων—τις ανακατατάξεις που σημειώθηκαν στο καθοδηγητικό σώμα της οργάνωσης. Ο κατάλογος αυτός παραμένει, ωστόσο, ο πλέον αντιπροσωπευτικός, στο μέτρο που η ανανέωση των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου δεν θεσμοθετήθηκε από κάποιο επόμενο όργανο ή σώμα της ΔΝΛ αλλά έγινε άτυπα και σταδιακά, περιοριζόμενη, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, στο επίπεδο των ατομικών, ανά

Σελ. 361
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/362.gif&w=600&h=915

περίσταση, προσκλήσεων για συμμετοχή στις συνόδους του Κεντρικού Συμβουλίου. Το βραχύβιο, άλλωστε, της οργάνωσης δεν άφησε, παρά την παρατηρούμενη κινητικότητα, ιδιαίτερα περιθώρια για σημαντικές ανακατατάξεις και μεταβολές.

Από τα 62 άτομα που επιλέχθηκαν, οι 13 έχουν αποβιώσει. Η μέθοδος της συνέντευξης, με προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία, ακολουθήθηκε για τα 49 εν ζωή μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Από αυτούς, 48 ανταποκρίθηκαν θετικά στην προσπάθειά μας. Για τους 13 νεκρούς, τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από συγγενικά -κατά κύριο λόγο- και φιλικά τους πρόσωπα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν πρόσθετα βοηθήματα, όπως αυτοβιογραφικά κείμενα και βιβλία.

Στην πρώτη φάση της έρευνας, που έγινε το χειμώνα του 2003, ο Τάσος Σακελλαρόπουλος πήρε 12 συνεντεύξεις, ενώ ο Στέφανος Στεφάνου και ο Κώστας Τσουράκης μερίμνησαν για τη συμπλήρωση 11 ερωτηματολογίων. Σε όλες τις περιπτώσεις, την πρώτη συνέντευξη ακολούθησε μια δεύτερη συμπληρωματική επικοινωνία και συζήτηση, ενώ το τελικό κείμενο της προσωπικής κατάθεσης ελέγχθηκε από κάθε ερωτώμενο χωριστά και εξασφαλίστηκε η έγκριση της τελικής δημοσίευσης. Το ερωτηματολόγιο, οι ονομαστικές καταστάσεις των ερωτώμενων, όπως και τα τελικά αυτοβιογραφικά τους κείμενα παρατίθενται στη συνέχεια του παρόντος σημειώματος. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, όπως και τα in extensio κείμενα των συνεντεύξεων έχουν κατατεθεί στα ΑΣΚΙ.

Σελ. 362
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/363.gif&w=600&h=915

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΝΛ

Ο ονομαστικός κατάλογος των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΔΝΛ και οι επαγγελματικές ιδιότητές τους παρατίθενται όπως ακριβώς δημοσιεύτηκαν στον τόμο Το Πρώτο Ιδρυτικό Συνέδριο της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, Αθήνα 1965. Τα ονόματα των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν στο Ιδρυτικό Συνέδριο και διετέλεσαν μέλη του Προεδρείου και της Γραμματείας του ή τα αναπληρωματικά μέλη του Προεδρείου επισημαίνονται στον παρόντα κατάλογο με τις ακόλουθες ενδείξεις :

** μέλη του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου *** μέλη της Γραμματείας του Προεδρείου * αναπληρωματικά μέλη του Προεδρείου

Τακτικά μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ :

1. Βελ[λ]όπουλος Γιάννης, δικηγόρος

2. Γεωργίου Τάκης, εργάτης

3. Γιαννακός Γιάννης, εργάτης

4. Γιάννου Δημήτρης, φοιτητής

5. Γιωτόπουλος Γιώργος, ιδ. υπάλληλος **

6. Ζαννή Ηρώ, λογίστρια *

7. Ζερβός Θεοτόκης,φοιτητής

8. Θεοδωράκης Μίκης, συνθέτης-βουλευτής ***

9. Θεοδωρίδης Μπάμπης, φοιτητής **

10. Καζέλης Θεόδωρος, αγρότης

11. Καλαφάτης Θανάσης, φοιτητής

12. Καράμπελας Τάκης, εργάτης

13. Καραχάλιος Δημήτρης, δικηγόρος

14. Καρμίρης Δημήτρης, εργάτης

15. Κοι[υ]λάφης Γεράσιμος, μηχανικός

16. Κοκλάνης Θεόδωρος, εργάτης **

17. Κουτσούνης Δημήτρης, εργάτης

18. Κωτούλας Βασίλης, εργάτης

19. Λάιος Αλέκος, λογιστής

20. Λεντάκης Ανδρέας, φοιτητής **

21. Μανωλάκος Αριστείδης, φοιτητής **

22. Μαυρομμάτης Δημοσθένης, δικηγόρος

Σελ. 363
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/364.gif&w=600&h=915

23. Μίσσιος Χρόνης, εργάτης **

24. Μπανιάς Γιάννης, φοιτητής **

25. Μπενάς Τάκης, ιδ. υπάλληλος ***

26. Πάγκαλος Θεόδωρος, φοιτ. εξωτερικού

27. Παναγιώτου Γιάννης, φοιτητής

28. Παπαθανασίου Πέτρος, δικηγόρος.

29. Παπούλιας Άγγελος,φοιτητής

30. Πετρόπουλος Γιάννης, εργάτης μηχανουργός *

31. Ρεκλείτης Χρήστος, εργάτης

32. Σεπετίδης Μιχάλης, ιδ. υπάλληλος *

33. Σόφης Αλέκος, αγρότης *

34. Στεφάνου Στέφανος, αγρότης ***

35. Στρατής Γιάννης, καθηγητής

36. Τρίκκας Τάσος, δικηγόρος ***

37. Τσίλογλου Λευτέρης, φοιτητής

38. Τσουκνίδας Θανάσης, λογιστής

39. Τσουράκης Κώστας, λογιστής *

40. Φαρσάρης Μιχάλης, δικηγόρος

41. Φυτράκης Σπύρος, σπουδαστής

42. Χαλβατζής Λαοκράτης, εργάτης

43. Χατζηζήσης Βασίλης, επαγγελματίας

44. Χριστοφιλόπουλος Γιώργος, φοιτητής ***

45. Ψημμένος Χαρίλαος, αγρότης

Αναπληρωματικά μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου :

1. Βέλλιος Άρης, σπουδαστής εξωτερικού

2. Βι[υ]σόκαλη Βάσω, βοηθός λογιστή

3. Γκατζής [Νίκος], εργάτης

4. Γρηγοριάδης Γιάννης, φοιτητής

5. Κουβάτσος Νικόλαος, εργάτης

6. Λεβέντης Ναούμ, εργάτης

7. Μπετσιμέας Γεράσιμος, αγρότης

8. Μπουρμπούλης Βαγγέλης, επαγγελματίας

9. Σχορέλης Τάσος, ιδ. υπάλληλος

10. Χονδροκούκη Ζαχαρούλα, φοιτήτρια

11. Τσεμεκίδης Δημήτρης, αγρότης

12. Χρυσάφης Γιάννης, επιπλοποιός

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής : 1. Ανδρεάδης Σπύρος, λογιστής

Σελ. 364
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/365.gif&w=600&h=915

2. Μουτσίου Ευδοξία, λογίστρια

3. Μπερτσ[ι]άς Νίκος, λογιστής

Με ανάθεση στο Κεντρικό Συμβούλιο μετά το Συνέδριο :

1. Κοβάνης Μπάμπης, τυπογράφος

2. Μανωλάκος Μίμης, φοιτητής

Τακτικά μέλη 45 + 2 Αναπληρωματικά μέλη 12 Εξελεγκτική Επιτροπή 3 Σύνολο 62

Θετικές ανταποκρίσεις σε τηλεφωνική επικοινωνία ή σε προσωπική συνέντευξη : 48

Θετικές ανταποκρίσεις συγγενικών ή φιλικών προσώπων για τη συμπλήρωση βιογραφικών στοιχείων των νεκρών: 13

Άρνηση απάντησης: Τσεμεκίδης Δημήτρης, Καλαμωτό Ζαγκλιβερίου νομού Θεσσαλονίκης Γενικό σύνολο : 61

Σελ. 365
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Νεολαία Λαμπράκη τη δεκαετία του 1960
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 346
  

  καταχωρίσεις, οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλέστερη κατηγοριοποίηση των εγγραφών στις 20 ενότητες.

  Στην ίδια λογική, οι θεματικές ενότητες, που επιλέχθηκαν, διαμορφώθηκαν με βάση ενιαία κριτήρια τα οποία δηλώνονται σε σύντομο σημείωμα. Τα σημειώματα αυτά προτάσσονται κάθε φορά των διαγραμμάτων που παρουσιάζουν σχηματικά τις καμπύλες διακύμανσης των θεματικών καταχωρίσεων στα χρονικά όρια από τις 30 Μαΐου 1963 έως την 21η Απριλίου 1967, μέχρι δηλαδή το τελευταίο φύλλο της Αυγής, που δεν κυκλοφόρησε καθώς κατασχέθηκε στο τυπογραφείο.

  Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει την πυκνότητα των θεματικών καταχωρίσεων ανά έτος, ενώ, στη συνέχεια τα διαγράμματα αναδεικνύουν τη μηνιαία διακύμανση των ποσοτικών δεδομένων.

  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΤΗ

  5/1963

  1964 1965

  1966

  4/1967 Σύνολο

  1. Οργανωτική ανάπτυξη

  2. Πολιτική δράση

  3. Αγροτικά ζητήματα

  4. Εργατικά - Συνδικαλιστικά

  5. Κίνημα ειρήνης

  6. Εθνική Αντίσταση

  7. Εθνικές επέτειοι

  8. Κυπριακό

  9. Πολιτιστικές εκστρατείες

  10. Κοινωνική προσφορά

  11. Διεθνείς σχέσεις

  12. Διεθνής διαμαρτυρία

  13. Διώξεις - τρομοκρατία

  14. Καταστροφές - βανδαλισμοί

  15. Διάλυση οργανώσεων

  16. Αστικός τύπος

  17. Πολιτιστικά δρώμενα

  18. Μνημόσυνα

  19. Φοιτητικά - μαθητικά

  20. Νέες κοπέλλες - γυναικεία

  39 83 17 3 9 10 14 1 1 0 2 0 33 1 0 1 74 11

  97 134

  225 535

  70 100

  23 40

  54 28

  70 29 18 19 92 24

  18 64

  19 28 40 59 12 74

  71 335 6 68

  14 92

  15 91 148 86

  29 55

  32 103

  15 35

  19 243 18 15 30 9

  14 303

  110 1.196 8 213

  8

  4

  14 20 26 46 45 254 60 128 44 79 20 51 6

  8

  3

  4 3

  5 1

  17 2

  3 2

  66 12 15 21 61 2

  19

  4

  84 125 121 64

  132 120

  75 150

  133 759 147 249 172 448 117 213

  64