Συγγραφέας:Καραμανωλάκης, Βαγγέλης Δ.
 
Τίτλος:Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:42
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:551
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Χρονική κάλυψη:1837-1932
 
Περίληψη:Αφετηριακή υπόθεση της εργασίας αυτής είναι ότι η ιστορία συγκροτείται ως επιστήμη μέσα από την καταλυτική επίδραση εκπαιδευτικών θεσμών για την παραγωγή και τη μετάδοση της γνώσης, όπως είναι το πανεπιστήμιο. Οι θεσμοί αυτοί επιβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ιστοριογραφική παραγωγή τη λογική της συγκρότησης και της λειτουργίας τους, τις αξίες που τους διέπουν, τις πρακτικές ανάδειξης κύρους και τους συσχετισμούς δύναμης που επικρατούν στο εσωτερικό τους, τις σχέσεις τους με την πολιτική εξουσία και την κοινωνία. Η πανεπιστημιακή διδασκαλία της ιστορίας κατά την περίοδο που καλύπτει το βιβλίο συνδέθηκε με μια σειρά από παράγοντες και μεταβλητές, στοιχεία που καθόρισαν και το συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς : το πανεπιστημιακό περιβάλλον, η ιστοριογραφική παράδοση, τα πρόσωπα που δίδαξαν και οι αποδέκτες της διδασκαλίας τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συνεξέταση αυτών των παραγόντων μέσα στην ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συγκυρία από την οποία σε μεγάλο βαθμό ορίστηκαν και την οποία εντέλει επανακαθόρισαν, με άλλα λόγια θέμα του βιβλίου είναι η συγκρότηση, στον χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιας εθνικής-επιστημονικής ιστορίας με έντονο διδακτικό χαρακτήρα, η οποία επηρέασε καθοριστικά τη συνολική ιστοριογραφική παραγωγή, λόγω της σημαίνουσας θέσης του ιδρύματος, καθώς για έναν περίπου αιώνα αποτέλεσε τον μοναδικό οργανωμένο θεσμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος παρήγε ιστορική γνώση, κατάρτιζε τους φοιτητές και προετοίμαζε τους αποφοίτους του για τη διάχυση αυτής της γνώσης, μέσω κυρίως του σχολικού δικτύου, στο ελληνικό βασίλειο και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 43.93 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 410-429 από: 554
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/410.gif&w=600&h=915

του Όθωνα) και άλλοτε στη μη δημοσίευση των προγραμμάτων, τουλάχιστον τυπωμένων.908

Στον κατάλογο που ακολουθεί προηγούνται τα μαθήματα των καθηγητών σύμφωνα με τον βαθμό και την αρχαιότητά τους και έπονται τα μαθήματα των υφηγητών με τον αντίστοιχο τρόπο. Η παύλα στη στήλη των ωρών δηλώνει ότι δεν προσδιορίζονται οι ώρες διδασκαλίας.

908. Σημειώνω τα εξάμηνα και τα έτη, τα προγράμματα των οποίων έχουν εντοπιστεί στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών: 1837-1839, θ.εξ. 1839-1840, 1840-1841 έως χ.εξ. 1841-1842, χ.εξ. 1842-1843 έως 1852-1853, 1854-1855, 1856-1857, 1858-1860, χ.εξ. 1861-1862, 1862-1863 έως χ.εξ. 1875-1876, 1876-1877 έως χ.εξ. 18851886, χ.εξ. 1886-1887, χ.εξ. 1887-1888, χ.εξ. 1888-1889, χ.εξ. 1889-1890, χ.εξ. 18901891, χ.εξ. 1891-1892, χ.εξ. 1892-1893, χ.εξ. 1893-1894, χ.εξ. 1894-1895, χ.εξ. 18951896, 1896-1897, χ.εξ. 1897-1898, χ.εξ. 1898-1899, 1899-1900, χ.εξ. 1900-1901, χ.εξ. 1901-1902, 1902-1903, χ.εξ. 1903-1904, χ.εξ. 1904-1905, χ.εξ. 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1910-1911, 1913-1914, 1916-1919, 1921-1922, 1923-1936.

Σελ. 410
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/411.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

• 1837-38 χ. Σχινάς Κ., τ.κ.

1837-38 θ. Σχινάς Κ., τ.κ.

• 1838-39 χ. Σχινάς Κ., τ.κ.

1838-39 χ. Σχινάς Κ., τ.κ. 1838-39 χ. Μανούσης Θ., ε.κ.

1838-39 θ. Σχινάς Κ., τ.κ. 1838-39 θ. Σχινάς Κ., τ.κ.

1838-39 θ. Μανούσης Θ., ε.κ.

• 1839-40 θ. Σχινάς Κ., τ.κ.

1839-40 θ. Μανούσης Θ., ε.κ.

• 1840-41 χ. Σχινάς Κ., τ.κ.

1840-41 χ. Μανούσης Θ., ε.κ.

1840-41 θ. Σχινάς Κ., τ.κ.

1840-41 θ. Μανούσης Θ., ε.κ.

Βίος Ελλάδος, ήτοι ελληνική αρχαιολογία 3

Εξακολούθησις του βίου της Ελλάδος 3

Βίος Ελλάδος

(εξακολούθησις και τέλος) 3

Πραγματεία περί ιστοριογράφων Ελλήνων 1

Πολιτειογραφία της Ευρώπης και ιδίως περιγραφή φυσική, ηθική και πολιτική της Ρωσσίας, Γαλλίας, Μεγάλης Βρεττανίας και της Αγγλοαμερικανικής Συμπολιτείας 1

Τας ιδίως ελληνικάς αρχαιολογίας 3

Έναρξις του βίου της Ελλάδος, αν υπάρχωσι νέοι φοιτηταί -

Πολιτειογραφία της Ευρώπης και ιδίως περιγραφή φυσική, ηθική και πολιτική της Ρωσσίας, Γαλλίας, Μεγάλης Βρεττανίας και της Αγγλοαμερικανικής συμπολιτείας 1

Εξακολούθησις των αρχαιολογιών και ιδίως αρχαιολογία πολιτική και ιστορική των Αθηνών 3

Εισαγωγή εις την πολιτειογραφίαν και γενικήν πολιτειογραφίαν της Ευρώπης 1

Πολιτεία Αθηναίων συμπεριλαμβανομένης και πραγματείας περί του αττικού δικαίου 4

Ειδική πολιτειογραφία, ήτοι περιγραφή

της Γαλλίας, Μεγ. Βρεττανίας

και Ρωσσίας 1

Η διακοπείσα σειρά του μαθήματος της των Αθηναίων πολιτείας 4

Εισαγωγή εις την πολιτειογραφίαν και γενικήν πολιτειογραφίαν της Ευρώπης 2

Σελ. 411
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/412.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

• 1841-42 χ. Σχινάς Κ., ε.κ.

1841-42 θ. Σχινάς Κ., ε.κ.

• 1842-43 χ. Μάσσον Έντ., τ.κ.

1842-43 χ. Μανούσης Θ., ε.κ.

1842-43 χ. Μανούσης Θ., ε.κ.

1842-43 θ. Μάσσον Έντ., τ.κ.

1842-43 θ. Σχινάς Κ, ε.κ.

1842-43 θ. Μανούσης Θ., ε.κ.

1842-43 θ. Μανούσης Θ., ε.κ.

• 1843-44 χ. Μάσσον Έντ., τ.κ.

1843-44 χ. Σχινάς Κ., ε.κ.

1843-44 χ. Μανούσης Θ., ε.κ.

1843-44 χ. Μανούσης Θ., ε.κ.

1843-44 θ. Μανούσης Θ., τ.κ.

1843-44 6. Σχινάς Κ., ε.κ.

• 1844-45 χ. Σχινάς Κ., τ.κ.

Ιστορία του αρχαίου κόσμου 4

Συνέχεια της ιστορίας του αρχαίου κόσμου -

Γενική ιστορία -

Ειδική πολιτειογραφία Γαλλίας, Αγγλίας και Ρωσσίας 1

Τα κυριώτερα κεφάλαια της μέσης

και νέας ιστορίας 1

Γενική ιστορία 3

Εξακολούθησις της ιστορίας

των αρχαίων εθνών 3

Εισαγωγή εις την πολιτειογραφίαν και γενικήν πολιτειογραφίαν της Ευρώπης 2

Εξακολούθησις της μέσης και νέας ιστορίας 1

Φιλοσοφική έποψις της νεωτέρας

ιστορίας, καθ' εκάστην -

Τα μαθήματα του Μάσσον και

του Μανούση καταγράφηκαν σε χειρόγραφο

πρόγραμμα που εγκρίθηκε από

το υπουργείο Παιδείας στις 8 Ιουλίου

1843 (Αρχείο Πρωτοκόλλου/ΙΑΠΑ). Στο

επίσημο πρόγραμμα δεν εμφανίστηκαν,

καθώς προηγήθηκε η απόλυση των δυο

καθηγητών.

Βίος Ελλάδος, ήτοι ο κατ' οίκον και ο εν πολιτεία βίος των αρχαίων Ελλήνων -

Γενική ιστορία -

Ειδική πολιτειογραφία Ρωσσίας, Αγγλίας και Γαλλίας -

Γενική ιστορία 2

Βίος Ελλάδος, ήτοι ο κατ' οίκον και ο εν πολιτεία βίος των αρχαίων Ελλήνων 3

Βίος Ελλάδος 3

Σελ. 412
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/413.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1844-45 χ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Αρχαιολογία, καθ' ημέρας και ώρας ορισθησομένας

1844-45 χ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Γενική ιστορία

2

1844-45 θ.

Σχινάς Κ.,τ.κ

Ακολουθία του βίου της Ελλάδος

4

1844-45 θ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Γενική ιστορία (ακολουθία και τέλος της μέσης ιστορίας)

2

1845-46 χ.

Σχινάς Κ., τ.κ

Το τελευταίον μέρος του βίου της Ελλάδος, ήγουν την Αθηναίων πολιτείαν

5

1845-46 χ.

Μανούσης Θ.,τ.κ.

Γενική ιστορία

3

1845-46 χ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Πολιτειογραφία

2

1845-46 θ.

Σχινάς Κ.,χ.κ

Ιστορία των ελληνικών αποικιών

3

1845-46 θ.

Σχινάς Κ.,τ.κ

Ακολουθία της Αθηναίων πολιτείας

2

1845-46 θ.

Μανούσης Θ.,τ.κ.

Γενική ιστορία

3

1845-46 θ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Πολιτειογραφία

2

1846-47 χ.

Σχινάς Κ.,τ.κ

Ακολουθία της ιστορίας των ελληνικών αποικιών

5

1846-47 χ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Αρχαία ιστορία

3

1846-47 χ.

Μανούσης Θ.,τ.κ.

Μέση και νέα ιστορία

2

1846-47 θ.

Σχινάς Κ., τ.κ

Ακολουθία και τέλος της ιστορίας των ελληνικών αποικιών

5

1846-47 Θ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Ακολουθία της αρχαίας ιστορίας (ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία)

3

1846-47 Θ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Γενική πολιτειογραφία

2

1847-48 χ.

Σχινάς Κ., τ.κ

Βίος Ελλάδος, ήγουν ελληνικαί αρχαιότητες

6

1847-48 χ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Αρχαία ιστορία

3

1847-48 χ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Το δεύτερον μέρος της μέσης ιστορίας, και μετ' αυτήν νέα ιστορία

3

1847-48 Θ.

Σχινάς Κ.,τ.κ

Ακολουθία των ελληνικών αρχαιολογιών, ήγουν του βίου Ελλάδος

5

1847-48 Θ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Ακολουθία και τέλος της αρχαίας ιστορίας, και μετ' αυτήν μέση ιστορία

3

Σελ. 413
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/414.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1847-48 θ. •1848-49 χ.

1848-49 χ.

Μανούσης Θ., τ.κ. Μανούσης Θ., τ.κ. Μανούσης Θ., τ.κ.

1848-49 θ. Μανούσης Θ., τ.κ.

Γενική πολιτειογραφία της Ευρώπης Αρχαία ιστορία

Βυζαντινή ιστορία, και μετ' αυτήν το δεύτερον μέρος της μέσης ιστορίας και νέα ιστορία

Συνέχεια και τέλος της αρχαίας ιστορίας

1850-51 θ. Μανούσης Θ., τ.κ.

1850-51 θ.

•1851-52 χ.

1851-52 χ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. έ.κ.

Μανούσης Θ., τ.κ. Μανούσης Θ., τ.κ.

1851-52 χ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. έ.κ.

του Μεγάλου, και μετ' αυτήν βυζαντινή ιστορία έως της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως

Συνέχεια και τέλος της μέσης ιστορίας, και μετ' αυτήν νέα ιστορία από της ανακαλύψεως της Αμερικής μέχρι των νεοτάτων χρόνων

Ιστορία της αγγλικής μεταπολιτεύσεως

Αρχαία ιστορία

Μέση ιστορία μέχρι Καρόλου του Μεγάλου, και μετ' αυτήν βυζαντινή ιστορία από Κωνσταντίνου του Μεγάλου έως της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως

Ιστορία της Ελλάδος από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των νεωτέρων

1848-49 θ.

Μανούσης Θ.

, τ.κ.

Συνέχεια και τέλος της νέας ιστορίας

2

1849-50 χ.

Μανούσης Θ.

, τ.κ.

Αρχαία ιστορία

3

1849-50 χ.

Μανούσης Θ.

, τ.κ.

Μέση και βυζαντινή ιστορία

3

1849-50 θ.

Μανούσης Θ.

, τ.κ.

Αρχαία ρωμαϊκή ιστορία

3

1849-50 θ.

Μανούσης Θ.

, τ.κ.

Νέα ιστορία από της υπό του Λουθήρου Μεταρρυθμίσεως μέχρι των νεωτάτων χρόνων

3

1850-51 χ.

Μανούσης Θ.

, τ.κ.

Ιστορία των αρχαίων εθνών

3

1850-51 χ.

Μανούσης Θ.

, τ.κ.

Μέση ιστορία μέχρι Καρόλου

2 3

3 3

3

6

3 3

3

Σελ. 414
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/415.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

1851-52 6. Μανούσης Θ.,τ.κ. Ιστορία ρωμαϊκή 2

1851-52 θ. Μανούσης Θ., τ.κ. Νέα ιστορία από της ανακαλύψεως

της Αμερικής μέχρι των νεωτάτων χρόνων 4

1851-52 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Εξακολούθησις της ιστορίας

έ.κ. της Ελλάδος από των αρχαιοτάτων

χρόνων μέχρι των νεωτέρων 4

• 1852-53 χ. Μανουσης Θ., τ.κ. Αρχαία ιστορία 3

1852-53 χ. Μανούσης Θ.,τ.κ. Μέση ιστορία 3

1852-53 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Συνέχεια της ελληνικής ιστορίας από έ.κ. των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι

των νεωτέρων 4

1852-53 6. Μανούσης Θ.,τ.κ. Νέα ιστορία 6

1852-53 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Συνέχεια και τέλος της ελληνικής

έ.κ. ιστορίας από των αρχαιοτάτων χρόνων

μέχρι των νεωτέρων 3

• 1854-55 χ. Μανούσης Θ.,τ.κ. Αρχαία ιστορία 3

1854-55 χ. Μανούσης Θ., τ.κ. Μέση ιστορία 3

1854-55 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους από έ.κ. των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι

των νεωτέρων 3

1854-55 6. Μανούσης Θ., τ.κ. Συνέχεια της γενικής ιστορίας 6

1854-55 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους από έ.κ. των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι

των νεωτέρων (συνέχεια) 3

• 1856-57 χ. Μανούσης Θ.,τ.κ. Αρχαία ιστορία 3

1856-57 χ. Μανούσης Θ.,τ.κ. Μέση ιστορία 3

1856-57 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους από έ.κ. των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι

των νεωτέρων (συνέχεια) 4

1856-57 6. Μανούσης Θ., τ.κ. Νέα ιστορία, καθ' εκάστην -

1856-57 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 4

έ.κ.

Σελ. 415
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/416.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

• 1857-58 χ. Μανούσης Θ., τ.κ. Αρχαία ιστορία 3 1857-58 χ. Μανούσης Θ., τ.κ. Μέση ιστορία 3

1857-58 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους από

έ.κ. των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι

των νεωτέρων 4

• 1858-59 χ. Μανούσης Θ., τ.κ. Αρχαία ιστορία 3

1858-59 χ. Μανούσης Θ., τ.κ. Γενική ιστορία (αντικαθιστά

τη Μέση ιστορία) 3

Τα μαθήματα του Μανούση

διακόπηκαν λόγω του θανάτου του (1858).

1858-59 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους από έ.κ. των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι

των νεωτέρων 4

1858-59 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 4

τ.κ.

•1859-60 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 4

τ.κ.

1859-60 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους

τ.κ. (ακολουθία) 2

• 1861-62 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1861-62 χ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Αρχαία ιστορία 3

1861-62 χ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Περί της δραματικής τέχνης

Αγαμέμνονος, του Αισχύλου και ερμηνεία, καθ' ορισθησομένας ημέρας και ώρας

Δεν διδάχτηκαν μαθήματα θερινού εξαμήνου λόγω της έξωσης του Όθωνα.

• 1862-63 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1862-63 χ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Εισαγωγή (συνέχεια) και αρχαία

ιστορία 3

1862-63 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Εξακολουθησις της ιστορίας

τ.κ. του ελληνικού έθνους 3

1862-63 θ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Συνέχεια και τέλος της ιστορίας

των ανατολικών εθνών 3

Σελ. 416
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/417.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

• 1863-64 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1863-64 χ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Αρχαία ιστορία (ελληνική και ρωμαϊκή) 4

1863-64 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Συνέχεια της ιστορίας

τ.κ. του ελληνικού έθνους 3

1863-64 θ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Ελληνική ιστορία, συνέχεια και τέλος 5

• 1864-65 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1864-65 χ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Τέλος της ελληνικής ιστορίας, και

μετ' αυτήν ρωμαϊκή 3

1864-65 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Συνέχεια της ιστορίας

τ.κ. του ελληνικού έθνους 3

1864-65 θ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Ρωμαϊκή ιστορία 3

• 1865-66 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1865-66 χ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Συνέχεια και τέλος ρωμαϊκής ιστορίας 3

1865-66 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Συνέχεια και τέλος της ιστορίας

τ.κ. του ελληνικού έθνους 3

1865-66 θ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Ρωμαϊκή ιστορία (συνέχεια και τέλος) 4

• 1866-67 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1866-67 χ. Βερναρδάκης Δ., τ.κ. Τέλος της ρωμαϊκής ιστορίας, και

μετ' αυτήν ιστορία των μέσων αιώνων 4 1866-67 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1866-67 6. Βερναρδάκης Δ., τ.κ. Μεσαιωνική ιστορία (συνέχεια) 3

• 1867-68 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1867-68 χ. Βερναρδάκης Δ., τ.κ. Ιστορία των μέσων αιώνων

(συνέχεια και τέλος) 3

1867-68 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1867-68 6. Βερναρδάκης Δ., τ.κ. Ιστορία των μέσων αιώνων (συνέχεια) 3

Σελ. 417
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/418.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

• 1868-69 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1868-69 χ. Βερναρδάκης Δ., τ.κ. Ιστορία των μέσων αιώνων

(συνέχεια και τέλος) 3

1868-69 χ. Τσιβανόπουλος Σ.,υ. Ιστορία των πολιτευμάτων 2

1868-69 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3 τ.κ.

1868-69 6. Βερναρδάκης Δ., τ.κ. Ιστορία των μέσων αιώνων 3

1868-69 θ. Τσιβανόπουλος Σ., υ. Ιστορία των πολιτευμάτων (συνέχεια) 2

• 1869-70 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1869-70 χ. Βερναρδάκης Δ., τ.κ. Ιστορία των μέσων αιώνων 3

1869-70 χ. Τσιβανόπουλος Σ., υ. Ιστορία των πολιτευμάτων 1

1869-70 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1869-70 6. Τσιβανόπουλος Σ., υ. Ιστορία των πολιτευμάτων 2

• 1870-71 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1870-71 χ. Παππαδόπουλος Γ., Εισαγωγή γενικής ιστορίας

ε.κ. (καθολικής), καθ' ορισθησομένας

ημέρας και ώρας Το μάθημα δεν διδάχθηκε λόγω της παραίτησης του.

1870-71 χ. Τσιβανόπουλος Σ., υ. Συνέχεια της αρχαίας ιστορίας

μετά εκτενούς αναπτύξεως των αρχαίων πολιτευμάτων 1

1870-71 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1870-71 6. Τσιβανόπουλος Σ., Συνέχεια αρχαίας ιστορίας 3

έ.κ.

• 1871-72 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1871-72 χ. Τσιβανόπουλος Σ., έ.κ. Συνέχεια αρχαίας ιστορίας 3

1871-72 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

Σελ. 418
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/419.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

1871-72 6. Τσιβανόπουλος Σ., Συνέχεια ρωμαϊκής ιστορίας 3

έ.κ.

• 1872-73 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1872-73 χ. Τσιβανόπουλος Σ., έ.κ. Συνέχεια και τέλος ρωμαϊκής

ιστορίας, και μετ' αυτήν ιστορία μεσαιωνική 3

1872-73 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1872-73 6. Τσιβανόπουλος Σ., έ.κ. Νέα ιστορία 3

• 1873-74 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ.. Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1873-74 χ. Τσιβανόπουλος Σ., έ.κ. Ιστορία μεσαιωνική, και μετ' αυτήν

νέα ιστορία 2

1873-74 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1873-74 6. Τσιβανόπουλος Σ., έ.κ. Νέα ιστορία 2

• 1874-75 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1874-75 χ. Τσιβανόπουλος Σ., έ.κ. Αρχαία ιστορία 1

1874-75 χ. Τσιβανόπουλος Σ., έ.κ. Νέα ιστορία (συνέχεια) 2

1874-75 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1874-75 6. Τσιβανόπουλος Σ., έ.κ. Αρχαία ιστορία (συνέχεια) 3

• 1875-76 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1875-76 χ. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Αρχαία ιστορία (συνέχεια) 3

1875-76 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1875-76 6. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Αρχαία ιστορία (συνέχεια) 3

• 1876-77 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1876-77 χ. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Αρχαία ιστορία (συνέχεια και τέλος) 3

Σελ. 419
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/420.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1876-77 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., τ.κ.

1876-77 θ. Τσιβανόπουλος Σ.,τ.κ.

• 1877-78 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., τ.κ.

1877-78 χ. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ.

1877-78 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., τ.κ.

1877-78 θ. 1877-78 θ.

1877-78 θ.

•1878-79 χ.

1878-79 χ. 1878-79 χ.

1878-79 χ. 1878-79 χ.

1878-79 θ.

1878-79 θ. 1878-79 θ.

1878-79 θ.

1878-79 θ.

•1879-80 χ.

1879-80 χ.

Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Λάμπρος Σπ., υ. Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ., τ.κ.

Τσιβανόπουλος Σ., τ .κ. Λάμπρος Σπ., υ.

Λάμπρος Σπ., υ. Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ., τ.κ.

Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Λάμπρος Σπ., υ.

Λάμπρος Σπ., υ. Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ., τ.κ.

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Αρχαία ιστορία (συνέχεια και τέλος) 3 Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Αρχαία ιστορία (συνέχεια και τέλος) 3 Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Αρχαία ιστορία (συνέχεια και τέλος) 3

Αρχαί ελληνικής γραφογνωσίας 1

Περί των πηγών της καθόλου

ελληνικής ιστορίας 2

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Αρχαία ιστορία (συνέχεια και τέλος) 3

Εκ της ελληνικής ιστορίας τα κατά

τον αιώνα του Περικλέους 1

Ελληνική γραφογνωσία μετ' ασκήσεων 1

Περί των πηγών της καθόλου

ελληνικής ιστορίας,

καθ' ορισθησομένας ημέρας και ώρας

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Βυζαντινή ιστορία 3

Εκ της ελληνικής ιστορίας τα κατά

τον αιώνα του Περικλέους 2

Ελληνική γραφογνωσία μετ' ασκήσεων 1

Περί των πηγών της καθόλου

ελληνικής ιστορίας,

καθ' ορισθησομένας ημέρας και ώρας

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Μεσαιωνική ιστορία

3

Σελ. 420
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/421.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

1879-80 χ. Λάμπρος Σπ., υ. Εκ της ελληνικής ιστορίας, τα κατά

τον αιώνα του Περικλέους (τέλος), και μετά ταύτα δε ιστορία της βασιλείας των Κομνηνών 1

1879-80 χ. Λάμπρος Σπ., υ. Ασκήσεις γραφογνωστικαί

και επιγραφικαί 2

1879-80 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1879-80 6. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Βυζαντινή ιστορία 3

1879-80 θ. Λάμπρος Σπ., υ. Ασκήσεις γραφογνωστικαί 4

• 1880-81 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1880-81 χ. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Βυζαντινής ιστορίας συνέχεια και

τέλος [σβήστηκε και διδάχτηκε

νέα ιστορία] 3

1880-81 χ. Λάμπρος Σπ., υ. Ελληνική ιστορία 1

1880-81 χ. Λάμπρος Σπ., υ. Γραφογνωσία μετ' ασκήσεων 1

1880-81 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3 τ.κ.

1880-81 6. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Μεσαιωνική ιστορία 3

1880-81 6. Λάμπρος Σπ., υ. Ελληνική ιστορία (εξαρχής) 3

• 1881-82 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1881-82 χ.. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Μεσαιωνική ιστορία 2

1881-82 χ. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Νέα ιστορία 1

1881-82 χ. Λάμπρος Σπ., υ. Ιστορία του αρχαίου ελληνισμού 2

1881-82 χ. Λάμπρος Σπ., υ. Αρχαί ελληνικής επιγραφικής και

γραφογνωσίας 2

1881-82 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1881-82 θ. Βερναρδάκης Δ., τ.κ. Αρχαία γενική ιστορία,

καθ' ορισθησομένας ημέρας και ώρας

1881-82 θ. Πατσόπουλος Δ., έ.κ. Ιστορία των νεωτέρων χρόνων 2

Σελ. 421
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/422.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1881-82 θ. 1881-82 θ. •1882-83 χ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

1882-83 χ. Βερναρδάκης Δ., τ.κ.

1882-83 χ. 1882-83 χ. 1882-83 θ.

1882-83 θ.

1882-83 θ.

1882-83 θ. •1883-84 χ.

1883-84 χ.

1883-84 χ. 1883-84 χ. 1883-84 θ.

1883-84 θ.

1883-84 θ. •1884-85 χ.

1884-85 χ. 1884-85 χ. 1884-85 θ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

Βερναρδάκης Δ., τ.κ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

Βερναρδάκης Δ., τ.κ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

Ελληνική γραφογνωσία 2

Ιστορία του αρχαίου ελληνισμού 2

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Εισαγωγή εις την γενικήν ιστορίαν, και μετ' αυτήν ιστορία των ανατολικών

εθνών 2

Γραφογνωστικαί ασκήσεις 2

Ιστορία του αρχαίου ελληνισμού 2

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Εισαγωγή εις την γενικήν ιστορίαν,

και μετ' αυτήν ιστορία

των ανατολικών εθνών 2

Γραφογνωστικαί ασκήσεις 2

Ιστορία του αρχαίου ελληνισμού 2

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Εισαγωγή εις την γενικήν ιστορίαν, και μετ' αυτήν ιστορία των ανατολικών

εθνών 2

Γραφογνωστικαί ασκήσεις 2

Ιστορία του αρχαίου ελληνισμού 2

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Γραφογνωστικαί ασκήσεις 2

Ιστορία του αρχαίου ελληνισμού 2

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Ιστορία του αρχαίου ελληνισμού 2 Περί των πηγών της ελληνικής ιστορίας 1

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Σελ. 422
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/423.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1884-85

θ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Ιστορία του αρχαίου ελληνισμού

2

1884-85

θ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Γραφογνωστικαί ασκήσεις

2

1885-86

χ-

Παπαρρηγόπουλος τ.κ.

Κ.,

Ιστορία του ελληνικού έθνους

3

1885-86

χ·

Λάμπρος Σπ., υ.

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος

2

1885-86

χ·

Λάμπρος Σπ., υ.

Περί των πηγών της ελληνικής ιστορίας

1

1886-87

χ·

Παπαρρηγόπουλος τ.κ.

Κ.,

Ιστορία του ελληνικού έθνους

3

1886-87

χ·

Λάμπρος Σπ., υ.

Ελληνική ιστορία

3

1886-87

χ·

Λάμπρος Σπ., υ.

Ιστορικαί ασκήσεις

1

1887-88

χ-

Παπαρρηγόπουλος

Κ.,

Ιστορία του ελληνικού έθνους

3

τ.κ.

Λάμπρος Σπ., έ.κ.

1887-88 χ.

τ.κ.

Λάμπρος Σπ., έ.κ.

1887-88 χ. Λάμπρος Σπ., έ.κ. 1887-88 χ. Καρολίδης Π., υ.

1887-88 χ. Καρολίδης Π., υ.

• 1888-89 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

1888-89 χ. Λάμπρος Σπ., έ.κ.

1888-89 χ.

1888-89 χ.

•1889-90 χ.

1889-90 χ. 1889-90 χ. 1889-90 χ. 1889-90 χ.

Λάμπρος Σπ., έ.κ. Καρολίδης Π., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

Λάμπρος Σπ., έ.κ. Λάμπρος Σπ., έ.κ. Λάμπρος Σπ., έ.κ. Καρολίδης Π., υ.

Ιστορία των ανατολικών εθνών, και

μετά ταύτα της Ελλάδος κατά

τους αρχαίους χρόνους 3

Ιστορικαί ασκήσεις 1

Ιστορία των μέσων αιώνων (δις)

Ιστορία των νεωτάτων αιώνων (δις)

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος από

των Περσικών Πολέμων μέχρι

της εις τους Ρωμαίους καθυποτάξεως,

και μετά ταύτην ρωμαϊκή 4

Ιστορικαί ασκήσεις 1

Γενική ιστορία 3

Το μάθημα δεν διδάχθηκε.

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Ιστορική γεωγραφία της Ελλάδος 1

Ρωμαϊκή ιστορία 3

Ιστορικαί ασκήσεις 2

Γενική ιστορία 3

Σελ. 423
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/424.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1889-90 χ.

1889-90 χ. •1890-91 χ.

1890-91 χ. 1890-91 χ. 1890-91 χ. 1890-91 χ.

1890-91 χ. •1891-92 χ.

1891-92 χ. 1891-92 χ.

1891-92 χ.

1891-92 χ.

1891-92 χ.

1891-92 χ. • 1892-93 χ.

1892-93 χ. 1892-93 χ. 1892-93 χ. 1892-93 χ. 1892-93 χ.

Κρέμος Γ., υ.

Κρέμος Γ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

Λάμπρος Σπ., τ.κ. Λάμπρος Σπ., τ.κ. Καρολίδης Π., υ. Κρέμος Γ., υ.

Κρέμος Γ., υ. Λάμπρος Σπ., τ.κ. Λάμπρος Σπ., τ.κ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

Καρολίδης Π., υ.

Κρέμος Γ., υ.

Κρέμος Γ., υ.

Λάμπρος Σπ., τ.κ.

Λάμπρος Σπ., τ.κ. Λάμπρος Σπ., τ.κ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ. Καρολίδης Π., υ. Κρέμος Γ., υ.

1892-93 χ. Κρέμος Γ., υ.

Αρχαία ελληνική ιστορία κατά τας πηγάς

Μεγάλη Ελληνική Επανάστασις (1821) Το μάθημα δεν διδάχθηκε.

Τα διδακτικώτερα πορίσματα της ιστορίας του ελληνικού έθνους

Ιστορική γεωγραφία της Ελλάδος

Ρωμαϊκή ιστορία

Γενική ιστορία

Αρχαία ελληνική ιστορία κατά τας πηγάς

Μεγάλη Ελληνική Επανάστασις (1821)

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος

Ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Ιστορία των αρχαίων ανατολικών εθνών

Γενική ιστορία, καθ' ορισθησομένας ημέρας και ώρας

Γενική ιστορία Το μάθημα δεν διδάχθηκε.

Αρχαία ελληνική ιστορία κατά τας πηγάς (Το μάθημα δεν διδάχθηκε.)

Μεγάλη Ελληνική Επανάστασις (1821) Το μάθημα δεν διδάχθηκε.

Ιστορία των αρχαίων ανατολικών εθνών, και μετά ταύτα ελληνική

Ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Ιστορικαί ασκήσεις

Μεσαιωνική ιστορία (συνέχεια)

Γενική ιστορία

Αρχαία ελληνική ιστορία κατά τας πηγάς

Μεγάλη Ελληνική Επανάστασις (1821)

1 2

3 2 3 3

2 2

1 Vi 3

2

3

2 2

3

3 1

4 3

2 2

Σελ. 424
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/425.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

• 1893-94 χ. Λάμπρος Σπ., τ .κ. 1893-94 χ. Λάμπρος Σπ., τ .κ.

1893-94 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

1893-94 χ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

1893-94 χ. Καρολίδης Π., τ .κ.

1893-94 χ. Κρέμος Γ., υ.

1893-94 χ. Κρέμος Γ., υ.

• 1894-95 χ. Λάμπρος Σπ., τ .κ.

1894-95 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ. 1894-95 χ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ. 1894-95 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1894-95 χ. Κρέμος Γ., υ.

1894-95 χ. Κρέμος Γ., υ. 1894-95 χ. Καλοποθάκης Δ., υ.

.1895-96 χ. 1895-96 χ.

Λάμπρος Σπ., τ.κ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

1895-96 χ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

1895-96 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

Ελληνική ιστορία 4 Τα τελευταία έτη της Ρωμαϊκής

Αυτοκρατορίας 2

Ιστορικαί ασκήσεις 1

Μεσαιωνική ιστορία, και μετά το τέλος

αυτής ιστορία των νέων χρόνων,

καθ' εκάστην -

Ιστορία του ελληνικού έθνους,

(α) 1 ώρα (β) 2 ώρες (γ) 1 ώρα 4

Αρχαία ελληνική ιστορία κατά

τας πηγάς 2

Μεγάλη Ελληνική Επανάστασις (1821) 2

Αρχαία ιστορία (ρωμαϊκή) 3

Ιστορικαί ασκήσεις 2

Ιστορία των μέσων χρόνων εξ αρχής 6

Συνέχεια της ιστορίας του βυζαντινού

ελληνισμού και ιστορία του ελληνικού

έθνους κατά τους νεωτέρους

και νεωτάτους χρόνους 6

Αρχαία ελληνική ιστορία κατά

τας πηγάς 2

Μεγάλη Ελληνική Επανάστασις (1821) 2

Ιστορία των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι της ρωμαϊκής κυριαρχίας, τρις της εβδομάδος καθ' ημέρας και ώρας ορισθησομένας

Αρχαία ιστορία 6

Ασκήσεις εν τω ιστορικό φροντιστηρίω 2

Συνέχεια της ιστορίας των μέσων χρόνων, και μετά το τέλος αυτής ιστορία των νέων και νεωτάτων χρόνων 5

Ασκήσεις εν τω ιστορικώ φροντιστηρίω, δις της εβδομάδος καθ' ορισθησομένας ημέρας

Σελ. 425
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/426.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1895-96 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1895-96 χ. Κρέμος Γ., υ.

1895-96 χ. Κρέμος Γ., υ.

1895-96 χ. Καλοποθάκης Δ., υ.

• 1896-97 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

1896-97 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

1896-97 χ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

1896-97

χ·

Πατσόπουλος Δ., τ.κ

1896-97

χ·

Καρολίδης Π.

, τ.κ.

1896-97

χ·

Καρολίδης Π.

, τ.κ.

1896-97

χ·

Καρολίδης Π.

, τ.κ.

1896-97

θ.

Λάμπρος Σπ.

, τ.κ.

1896-97

θ.

Λάμπρος Σπ.

, τ.κ.

1896-97 θ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

1896-97 θ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

1896-97 θ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1896-97 θ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1896-97 θ. Καρολίδης Π., τ.κ.

• 1897-98 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

Ιστορία της Μεγάλης Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 6

Αρχαία ελληνική ιστορία κατά

τας πηγάς 2

Μεγάλη Ελληνική Επανάστασις (1821) 2

Ιστορία των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι της ρωμαϊκής κυριαρχίας, τρις της εβδομάδος καθ' ημέρας και ώρας ορισθησομένας

Αρχαία ελληνική ιστορία 6

Περί των πηγών της ελληνικής ιστορίας και ασκήσεις εν τω ιστορικώ φροντιστηρίω 2

Συνέχεια της ιστορίας των νέων και

νεωτάτων χρόνων, και μετά

το τέλος αύτης ιστορία

των μέσων χρόνων 4

Ασκήσεις εν τω ιστορικώ φροντιστηρίω 1

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος 4

Περί των πηγών της ελληνικής ιστορίας 1

Φροντιστήριον 1

Αρχαία ελληνική ιστορία 6

Περί των πηγών της ελληνικής ιστορίας και ασκήσεις εν τω ιστορικώ φροντιστηρίω 2

Συνέχεια της ιστορίας των νέων και νεωτάτων χρόνων, και μετά το τέλος αύτης ιστορία των μέσων χρόνων 4

Ασκήσεις εν τω ιστορικώ φροντιστηρίω 1

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος 4

Περί των πηγών της ελληνικής ιστορίας 1

Φροντιστήριον 1

Αρχαία ελληνική ιστορία 4

Σελ. 426
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/427.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1897-98 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

1897-98 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

1897-98 χ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

1897-98 χ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

1897-98 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1897-98 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1897-98 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1897-98 χ. Καλοποθάκης Δ., υ.

• 1898-99 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

1898-99 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ. 1898-99 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

1898-99 χ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

1898-99 χ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

1898-99 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1898-99 χ. Καρολιδης Π., τ.κ.

1898-99 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1898-99 χ. Καλοποθάκης Δ., υ.

• 1899-1900 χ.Λάμπρος Σπ., τ.κ.

1899-1900 χ.Λάμπρος Σπ., τ.κ.

Ιστορία της ιταλικής Παλιγγενεσίας

Περί των πηγών της ελληνικής ιστορίας και ασκήσεις εν τω ιστορικώ φροντιστηρίω

Συνέχεια της ιστορίας των νέων και νεωτάτων χρόνων, και μετά το τέλος αύτης ιστορία των μέσων χρόνων

Ασκήσεις εν τω ιστορικώ φροντιστηρίω

Περί των πηγών της ελληνικής ιστορίας

Συνέχεια της αρχαίας ελληνικής ιστορίας

Φροντιστήριον

Ρωμαϊκή ιστορία απ' αρχής μέχρι των εμφυλίων πολέμων

Ιστορία Αλεξάνδρου του Μεγάλου, διαδόχων και επιγόνων

Ρωμαϊκή ιστορία

Παλαιογραφικαί ασκήσεις εν τω φροντιστηρίω

Συνέχεια της ιστορίας των νέων και νεωτάτων χρόνων, και μετά το τέλος αύτης ιστορία των μέσων χρόνων

Ασκήσεις εν τω ιστορικώ φροντιστηρίω

Περί των πηγών της ελληνικής ιστορίας

Συνέχεια της αρχαίας ελληνικής

ιστορίας

Φροντιστήριον

Ρωμαϊκή ιστορία απ ' αρχής μέχρι των εμφυλίων πολέμων

Ρωμαϊκή ιστορία

Χρονολογικαί ασκήσεις εν τω φροντιστηρίω και αρχειακαί μελέται εν τω αρχείω της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας

1

1

4 1 1

1 1

3

1

3

2

4 1 1

4 1

3

4 1/2 2

Σελ. 427
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/428.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1899-1900 χ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

1899-1900 χ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ. 1899-1900 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1899-1900 χ. Καρολίδης Π., τ.κ. 1899-1900 χ. Καρολίδης Π., τ.κ. 1899-1900 χ. Καλοποθάκης Δ., υ.

1899-1900 Θ.Λάμπρος Σπ., τ.κ. 1899-1900 Θ.Λάμπρος Σπ., τ.κ.

1899-1900 θ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

1899-1900 θ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ. 1899-1900 θ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1899-1900 θ. Καρολίδης Π., τ.κ. 1899-1900 θ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1899-1900 θ. Καλοποθάκης Δ., υ.

• 1900-01 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

1900-01 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ. 1900-01 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

1900-01 χ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

1900-01 χ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

Συνέχεια της ιστορίας των μέσων χρόνων

Ασκήσεις εν τω ιστορικώ φροντιστηρίω

Ιστορία των μετά Αλέξανδρον χρόνων και του βυζαντινού ελληνισμού, χωρίς ημέρες

Περί των πηγών της ελληνικής ιστορίας Φροντιστήριον

Ρωμαϊκή ιστορία απ ' αρχής μέχρι των εμφυλίων πολέμων

Ρωμαϊκή ιστορία

Χρονολογικαί ασκήσεις εν τω φροντιστηρίω και αρχειακαί μελέται εν τω αρχείω της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας

Συνέχεια της ιστορίας των μέσων χρόνων

Ασκήσεις εν τω ιστορικώ φροντιστηρίω

Ιστορία των μετά Αλέξανδρον χρόνων και του βυζαντινού ελληνισμού, χωρίς ημέρες

Περί των πηγών της ελληνικής ιστορίας Φροντιστήριον

Ρωμαϊκή ιστορία απ ' αρχής μέχρι των εμφυλίων πολέμων

Ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Ιστορία των Περσικών Πολέμων

Παλαιογραφικαί και αρχειακαί ασκήσεις εν τω φροντιστηρίω

Συνέχεια της ιστορίας των μέσων χρόνων, και μετά το τέλος αύτης ιστορία των νέων και νεωτάτων χρόνων

Ασκήσεις εν τω ιστορικώ φροντιστηρίω

4 1

1 1 1

3

4 1/2

4 1

1 1 1

3 3

1 1/2

2

2

2 1

Σελ. 428
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/429.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1900-01 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1900-01 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1900-01 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

• 1901-02 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

1901-02 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ. 1901 -02 χ. Λάμπρος Σπ., τ .κ.

1901-02 χ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

1901-02 χ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

1901-02 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1901-02 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1901-02 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

• 1902-03 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

1902-03 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

1902-03 χ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

1902-03 χ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

1902-03 χ. Πατσόπουλος Δ., τ.κ.

1902-03 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1902-03 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1902-03 χ. Καρολίδης Π., τ.κ.

1902-03 θ. Λάμπρος Σπ., τ.κ.

Ιστορία των μετά Αλεξάνδρου χρόνων και του βυζαντινού ελληνισμού 4

Περί των πηγών της ελληνικής ιστορίας 1

Φροντιστήριον 1

Ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 3

Ιστορία του αιώνος του Περικλέους 1 1/2

Χρονολογικαί και αρχειακαί ασκήσεις

εν τω φροντιστηρίω 1 1/2

Ιστορία των νέων και νεωτάτων χρόνων 4

Ασκήσεις εν τω ιστορικώ φροντιστηρίω 1

Ιστορία των μετά την Άλωσιν

Κωνσταντινουπόλεως χρόνων και

της Μεγάλης Ελληνικής Επαναστάσεως 4

Περί των πηγών της ελληνικής ιστορίας 1

Φροντιστήριον 1

Ιστορία της καταλύσεως

της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και

μετά το τέλος αύτης ιστορία

της ελευθέρας πολιτείας 3

Ιστορία του κρητικού και μυκηναίου πολιτισμού 1 1/2

Παλαιογραφικαί και χρονολογικαί ασκήσεις 4

Συνέχεια της ιστορίας των νέων

και νεωτάτων χρόνων 4

Ασκήσεις εν τω ιστορικώ φροντιστηρίω 1

Ιστορία της Μεγάλης Ελληνικής Επαναστάσεως 4

Περί των πηγών της ελληνικής ιστορίας 1

Φροντιστήριον 1

Εθνολογία της αρχαίας Ιταλίας 1

Σελ. 429
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 410
  

  του Όθωνα) και άλλοτε στη μη δημοσίευση των προγραμμάτων, τουλάχιστον τυπωμένων.908

  Στον κατάλογο που ακολουθεί προηγούνται τα μαθήματα των καθηγητών σύμφωνα με τον βαθμό και την αρχαιότητά τους και έπονται τα μαθήματα των υφηγητών με τον αντίστοιχο τρόπο. Η παύλα στη στήλη των ωρών δηλώνει ότι δεν προσδιορίζονται οι ώρες διδασκαλίας.

  908. Σημειώνω τα εξάμηνα και τα έτη, τα προγράμματα των οποίων έχουν εντοπιστεί στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών: 1837-1839, θ.εξ. 1839-1840, 1840-1841 έως χ.εξ. 1841-1842, χ.εξ. 1842-1843 έως 1852-1853, 1854-1855, 1856-1857, 1858-1860, χ.εξ. 1861-1862, 1862-1863 έως χ.εξ. 1875-1876, 1876-1877 έως χ.εξ. 18851886, χ.εξ. 1886-1887, χ.εξ. 1887-1888, χ.εξ. 1888-1889, χ.εξ. 1889-1890, χ.εξ. 18901891, χ.εξ. 1891-1892, χ.εξ. 1892-1893, χ.εξ. 1893-1894, χ.εξ. 1894-1895, χ.εξ. 18951896, 1896-1897, χ.εξ. 1897-1898, χ.εξ. 1898-1899, 1899-1900, χ.εξ. 1900-1901, χ.εξ. 1901-1902, 1902-1903, χ.εξ. 1903-1904, χ.εξ. 1904-1905, χ.εξ. 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1910-1911, 1913-1914, 1916-1919, 1921-1922, 1923-1936.