Συγγραφέας:Καραμανωλάκης, Βαγγέλης Δ.
 
Τίτλος:Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:42
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:551
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Χρονική κάλυψη:1837-1932
 
Περίληψη:Αφετηριακή υπόθεση της εργασίας αυτής είναι ότι η ιστορία συγκροτείται ως επιστήμη μέσα από την καταλυτική επίδραση εκπαιδευτικών θεσμών για την παραγωγή και τη μετάδοση της γνώσης, όπως είναι το πανεπιστήμιο. Οι θεσμοί αυτοί επιβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ιστοριογραφική παραγωγή τη λογική της συγκρότησης και της λειτουργίας τους, τις αξίες που τους διέπουν, τις πρακτικές ανάδειξης κύρους και τους συσχετισμούς δύναμης που επικρατούν στο εσωτερικό τους, τις σχέσεις τους με την πολιτική εξουσία και την κοινωνία. Η πανεπιστημιακή διδασκαλία της ιστορίας κατά την περίοδο που καλύπτει το βιβλίο συνδέθηκε με μια σειρά από παράγοντες και μεταβλητές, στοιχεία που καθόρισαν και το συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς : το πανεπιστημιακό περιβάλλον, η ιστοριογραφική παράδοση, τα πρόσωπα που δίδαξαν και οι αποδέκτες της διδασκαλίας τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συνεξέταση αυτών των παραγόντων μέσα στην ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συγκυρία από την οποία σε μεγάλο βαθμό ορίστηκαν και την οποία εντέλει επανακαθόρισαν, με άλλα λόγια θέμα του βιβλίου είναι η συγκρότηση, στον χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιας εθνικής-επιστημονικής ιστορίας με έντονο διδακτικό χαρακτήρα, η οποία επηρέασε καθοριστικά τη συνολική ιστοριογραφική παραγωγή, λόγω της σημαίνουσας θέσης του ιδρύματος, καθώς για έναν περίπου αιώνα αποτέλεσε τον μοναδικό οργανωμένο θεσμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος παρήγε ιστορική γνώση, κατάρτιζε τους φοιτητές και προετοίμαζε τους αποφοίτους του για τη διάχυση αυτής της γνώσης, μέσω κυρίως του σχολικού δικτύου, στο ελληνικό βασίλειο και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 43.93 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 481-500 από: 554
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/481.gif&w=600&h=915

ΕΙΚΟΝΕΣ

Σελ. 481
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/482.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 482
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/483.gif&w=600&h=393

1. Τοιχογραφία στη ζωφόρο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου, στα Προπύλαια, με θέμα τον Όθωνα και τις αναγεννημένες στην Ελλάδα επιστήμες.

Σελ. 483
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/484.gif&w=600&h=393

2. Το παλαιό Πανεπιστήμιο στην Πλάκα.

Σελ. 484
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/485.gif&w=600&h=393

3. Η πρόσοψη του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου (αρχές 20ού αιώνα).

Σελ. 485
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/486.gif&w=600&h=393

4. Κ. Δ. Σχινάς, καθηγητής Ιστορίας.

5. Πρυτανικός λόγος του Κ. Δ. Σχινά (1838).

Σελ. 486
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/487.gif&w=600&h=915

6. Θεόδωρος Μανούσης. καθηγητής Γενικής ιστορίας.

7. Έντουαρντ Μάσσον, υφηγητής, καθηγητής Γενικής ιστορίας.

8. Τα Μανούσεια. Απόσπασμα από πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας Αιών ( 11 Φεβρουαρίου 1848).

Σελ. 487
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/488.gif&w=600&h=915

9. Πρόγραμμα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών (θερινό εξάμηνο 1857).

Σελ. 488
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/489.gif&w=600&h=915

10. Κωνσταντίνος Δ. Παπαρρηγόπουλος, καθηγητής Ιστορίας του ελληνικού έθνους.

Σελ. 489
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/490.gif&w=600&h=915

11. Αίτηση του Κ. Παπαρρηγόπουλου για την οικονομική ενίσχυση του Δ' τόμου της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους (1871).

Σελ. 490
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/491.gif&w=600&h=915

12. Συνδρομές στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από το Πανεπιστήμιο (1862-1870).

Σελ. 491
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/492.gif&w=600&h=915

13. Σελίδα τίτλου του Β' τόμου (1862) από την πρώτη έκδοση της ΙΕΕ του Κ. Δ. Παπαρρηγόπουλου.

Σελ. 492
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/493.gif&w=600&h=915

14. Δημήτριος Βερναρδάκης, καθηγητής Γενικής ιστορίας.

15. Γρηγόριος Παππαδόπουλος, καθηγητής Γενικής ιστορίας.

16. Σωκράτης Τσιβανόπουλος, υφηγητής, καθηγητής Γενικής ιστορίας.

Σελ. 493
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/494.gif&w=600&h=393

17. Πρόγραμμα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το χειμερινό εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 1875-1876.

Σελ. 494
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/495.gif&w=600&h=915

18. Αίτηση του Σ. Τσιβανόπουλου για την οικονομική ενίσχυση εγχειριδίου ιστορίας του από το Πανεπιστήμιο (1888).

Σελ. 495
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/496.gif&w=600&h=915

19. Σπυρίδων Λάμπρος, υφηγητής, καθηγητής Αρχαίας ιστορίας.

Σελ. 496
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/497.gif&w=600&h=393

20-21. Λιθογραφημένες ασκήσεις από το φροντιστήριο του Σπ. Λάμπρου.

Σελ. 497
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/498.gif&w=600&h=915

22. Λιθογραφημένες ασκήσεις από το φροντιστήριο του Σπ. Λάμπρου.

Σελ. 498
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/499.gif&w=600&h=915

23. Κατάλογος των φοιτητών και φοιτητριών που συμμετείχαν στη σύνταξη του καταλόγου χειρογράφων της Βιβλιοθήκης της Βουλής (1909).

Σελ. 499
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/500.gif&w=600&h=915

24. Εξώφυλλο του Δ' τόμου της Ιστορίας της Ελλάδος του Σπ, Λάμπρου.

Σελ. 500
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 481
    

    ΕΙΚΟΝΕΣ