Συγγραφέας:Καραμανωλάκης, Βαγγέλης Δ.
 
Τίτλος:Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:42
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:551
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Χρονική κάλυψη:1837-1932
 
Περίληψη:Αφετηριακή υπόθεση της εργασίας αυτής είναι ότι η ιστορία συγκροτείται ως επιστήμη μέσα από την καταλυτική επίδραση εκπαιδευτικών θεσμών για την παραγωγή και τη μετάδοση της γνώσης, όπως είναι το πανεπιστήμιο. Οι θεσμοί αυτοί επιβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ιστοριογραφική παραγωγή τη λογική της συγκρότησης και της λειτουργίας τους, τις αξίες που τους διέπουν, τις πρακτικές ανάδειξης κύρους και τους συσχετισμούς δύναμης που επικρατούν στο εσωτερικό τους, τις σχέσεις τους με την πολιτική εξουσία και την κοινωνία. Η πανεπιστημιακή διδασκαλία της ιστορίας κατά την περίοδο που καλύπτει το βιβλίο συνδέθηκε με μια σειρά από παράγοντες και μεταβλητές, στοιχεία που καθόρισαν και το συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς : το πανεπιστημιακό περιβάλλον, η ιστοριογραφική παράδοση, τα πρόσωπα που δίδαξαν και οι αποδέκτες της διδασκαλίας τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συνεξέταση αυτών των παραγόντων μέσα στην ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συγκυρία από την οποία σε μεγάλο βαθμό ορίστηκαν και την οποία εντέλει επανακαθόρισαν, με άλλα λόγια θέμα του βιβλίου είναι η συγκρότηση, στον χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιας εθνικής-επιστημονικής ιστορίας με έντονο διδακτικό χαρακτήρα, η οποία επηρέασε καθοριστικά τη συνολική ιστοριογραφική παραγωγή, λόγω της σημαίνουσας θέσης του ιδρύματος, καθώς για έναν περίπου αιώνα αποτέλεσε τον μοναδικό οργανωμένο θεσμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος παρήγε ιστορική γνώση, κατάρτιζε τους φοιτητές και προετοίμαζε τους αποφοίτους του για τη διάχυση αυτής της γνώσης, μέσω κυρίως του σχολικού δικτύου, στο ελληνικό βασίλειο και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 43.93 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 513-532 από: 554
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/513.gif&w=600&h=915

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1.

Αναλογία (%) μαθημάτων ανά γνωστικό αντικείμενο (1837-1932)

375

2.

Αναλογία (%) μαθημάτων ανά γνωστικό αντικείμενο

και δεκαετία (1837-1932)

376

3.

Αναλογία (%) διδασκαλίας καθηγητών / υφηγητών ανά γνωστικό

αντικείμενο (1837-1932)

377

4.

Αναλογία (%) μαθημάτων / φροντιστηρίων ανά δεκαετία στο

πρόγραμμα μαθημάτων (1837-1932)

379

5.

Αναλογία (%) μαθημάτων / φροντιστηρίων ανά γνωστικό

αντικείμενο (1837-1932)

381

6.

Αναλογία (%) διδασκαλίας των μαθημάτων με βάση τη χρονική

περίοδο του αντικειμένου (1837-1932)

384

7.

Αναλογία (%) διδασκαλίας των μαθημάτων ιστορίας με βάση τη

χρονική περίοδο του αντικειμένου (1837-1932)

385

Σελ. 513
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/514.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 514
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/515.gif&w=600&h=915

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

1. Τοιχογραφία του αυστριακού ζωγράφου Καρλ Ραλ στη ζωφόρο των Προπυλαίων. Παριστάνεται ο Όθων, καθισμένος στον θρόνο του στο κέντρο, περιστοιχισμένος δεξιά και αριστερά από τις αναγεννημένες στην Ελλάδα επιστήμες. Το σχέδιο της τοιχογραφίας είχε ανατεθεί από τον Σ. Σίνα στον Ραλ το 1861. Τελικά η τοιχογραφία ολοκληρώθηκε το 1888, μετά τον θάνατο του Ραλ, από τον ζωγράφο Έντουαρντ Λεμπιέτσκι, δαπάναις του ομογενούς Στέργιου Δούμπα από τη Βιέννη. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κατάλογος Έκθεσης Ενθυμημάτων, Αθήνα, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1987, σ. 126-127. 483

2. Το παλαιό Πανεπιστήμιο: η οικία Σταματίου Κλεάνθη στη διασταύρωση των οδών Θόλου και Πρυτανείου στην Πλάκα, όπου στεγάστηκε αρχικά το Οθώνειο Πανεπιστήμιο. Το Αθήνησι Πανεπιστήμιον μετά των παραρτημάτων αυτού, Αθήνα 1923-1924, σ. 4. 484

3. Πρόσοψη του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου (αρχές 20ού αιώνα) . Το Αθήνησι Πανεπιστήμιον...,ό.π.,σ.5. 485

4. Κ. Δ. Σχινάς. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,

τ. 13, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1977, σ. 69. 486

5. Εξώφυλλο του πρυτανικού λόγου του Κ. Δ. Σχινά. Λόγος εκφωνηθείς υπό του κυρίου Κωνστ. Δ. Σχινά κατά την Γ' Μαΐου ,ΑΩΛΙΓ περιέχων έκθεσιν των εν τω Οθωνικώ Πανεπιστημείω κατά την παύσασαν διοι

κητικήν περίοδον γενομένων, Αθήνα 1838. 486

6. Θεόδωρος Μανούσης. Έργο του Δ. Τσόκου. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Εκατονταετηρίς 1837-1937, Αθήνα

1937, σ. 57. 487

7. Έντουαρντ Μάσσον. Λεπτομέρεια από προσωπογραφία. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, ό.π. 487

8. Απόσπασμα από πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας Αιών στις 11 Φεβρουαρίου 1848 με τίτλο «Ο Μανούσης. Άρθρον Βον». 487

9. Μονόφυλλο πρόγραμμα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το θερινό εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 1856-1857. Πρόγραμμα των κατά την θερινήν εξαμηνίαν του 1857 έτους εν τω του Όθωνος Πανεπιστημίω παραδοθησομένων μαθημάτων. ΙΑΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου. 488

10. Κ. Δ. Παπαρρηγόπουλος. Έργο του Β. Κοντόπουλου. Χρύσανθος Α. Χρήστου (επιμ.), Προσωπογραφίες από τη συλλογή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1987,

σ. 142. 489

Σελ. 515
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/516.gif&w=600&h=915

11. Χειρόγραφη αίτηση του Κ. Παπαρρηγόπουλου, 29 Μαΐου 1871, στον πρύτανη αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση του Δ' τόμου της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΙΑΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου. Φάκελος 3.9.: «Πρυτανεία Κω ν. Βουσάκη. Συνδρομαί προς έκδοσιν συγγραμμάτων.» 490

12. Χειρόγραφη καταγραφή με τις οικονομικές συνδρομές για την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους του Κ. Δ. Παπαρρηγόπουλου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1862-1870). ΙΑΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου. Φάκελος 3.9.: «Συνδρομαί προς έκδοσιν συγγραμμάτων.» 491

13. Σελίδα τίτλου του Β' τόμου (1862) από την πρώτη έκδοση του πολύτομου έργου του Κωνσταντίνου Δ. Παπαρρηγόπουλου Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των νεωτέρων,

χάριν των πολλών εξεργασθείσα. 492

14. Δημήτριος Βερναρδάκης. Έργο του Βικέντιου Μποκατσιάμπη. Πανεπιστήμιο Αθηνών. 493

15. Γρηγόριος Παππαδόπουλος. Ο εν Αθήναις Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Η δράσις του Συλλόγου κατά την εκατονταετίαν 1869-1969, Αθήνα 1970, εικόνες χωρίς αρίθμηση. 493

16. Σωκράτης Τσιβανόπουλος. Έργο του Βύρωνα Κοντόπουλου. Εθνικόν

και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, ό.π. 493

17. Το πρόγραμμα μαθημάτων του Φιλολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (χειμερινό εξάμηνο 1875-1876). Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1875-1876 αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου,

σ. 14-15. 494

18. Αίτηση του πρώην καθηγητή Σ. Τσιβανόπουλου για την οικονομική ενίσχυση ιστορικών του έργων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1888). ΙΑΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου. Φάκελος 3.9.: «Συνδρομαί προς έκδοσιν συγγραμμάτων (1887-1888).» 495

19. Σπυρίδων Λάμπρος. Έργο του Γ. Ν. Ροϊλού. Χρύσανθος Α. Χρήστου

(επιμ.), ό.π., σ. 138 . 496

20. Πίναξ ημερών παρελθουσών. Λιθογραφημένες ασκήσεις χρονολογίας από το φροντιστήριο του Σπ. Λάμπρου. Ιστορικό Σπουδαστήριο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρχείο Σπυρίδωνος Λάμπρου. 497

21. Πίναξ προς εύρεσιν της ημέρας του Πάσχα. Λιθογραφημένες ασκήσεις χρονολογίας από το φροντιστήριο του Σπ. Λάμπρου. Αρχείο Σπ. Λάμπρου, ό.π. 497

22. Πίναξ των Κυριακών γραμμάτων. Λιθογραφημένες ασκήσεις χρονολογίας από το φροντιστήριο του Σπ. Λάμπρου. Αρχείο Σπ. Λάμπρου, ό .π. 498

23. Κατάλογος των φοιτητών και φοιτητριών που συμμετείχαν στη σύνταξη του καταλόγου των χειρογράφων της Βιβλιοθήκης της Βουλής υπό την καθοδήγηση του Σπ. Λάμπρου. Νέος Ελληνομνήμων 6 (1909),

σ. 241. 499

24. Σελίδα τίτλου από τον Δ' τόμο (1898) του εξάτομου έργου του Σπ. Λάμπρου, Ιστορία της Ελλάδος μετ' εικόνων από των αρχαιοτάτων

χρόνων μέχρι της βασιλείας του Όθωνος. 500

Σελ. 516
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/517.gif&w=600&h=915

25. Δημήτριος Πατσόπουλος. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, ό.π., σ. 60 . 501

26. Γεώργιος Κρέμος. Φωτογραφία του ιστορικού σε νεαρή ηλικία. Θ. Χρήστου, Γεώργιος Π. Κρέμος (1839-1926). Ένας κορυφαίος αραχωβίτης ιστορικός, Αθήνα 2005, σ. 53 . 501

27. Δημήτριος Καλοποθάκης. Φωτογραφία. Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνας του 1896. Πανελλήνιον Εικονογραφημένον Λεύκωμα, Εν Αθήναις, Καταστήματα «Ακροπόλεως» Βλ. Γαβριηλίδου, 1896, σ. 195. 501

28. Παύλος Καρολιδης. Έργο του Κ. Ρωμανίδη. Χρύσανθος Α. Χρήστου

(επιμ.), ο'.π., σ. 152. 502

29. Το εξώφυλλο του λίβελου που έγραψε ο Σπ. Λάμπρος εναντίον του Π. Καρολίδη: Καρολίδειοι ανεπιστασίαι, Αθήνα, Τυπογραφείον της

Εστίας, 1892. 502

30. Επιστολή του υπουργού Παιδείας Αθανασίου Ευταξία προς τον Καρολίδη για την παρουσία του στις απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων στον Βόλο, στην Καρδίτσα και στη Λαμία (12 Ιουνίου 1899). ΕΛΙΑ, Αρχείο Οικογένειας Καρολίδη, Φάκελος 1: «Επαγγελματική και πολιτική δραστηριότητα Π. Καρολίδη», Υποφάκελος 1.2.: «Υπηρεσιακή αλληλογραφία (1871-1930)». 503

31. Οι αίθουσες του Φιλολογικού, του Φιλοσοφικού και του ΙστορικούΑρχαιολογικού Σπουδαστηρίου στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου (δεκαετία 1920). Το Αθήνησι Πανεπιστήμιον..., ό.π., σ. 13. 504

32. Σωκράτης Κουγέας. Φωτογραφία. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, ό.π., σ. 63 . 505

33. Γεώργιος Σωτηριάδης. Πανεπιστήμιο Αθηνών. 505

34. Κωνσταντίνος Ράδος. Φωτογραφία. Κωνστ. Φ. Σκόκος, Εθνικόν Ημερολόγιον, Αθήνα 1909, σ. 47. 505

35. Φοιτητικές κάρτες του Σωκράτη Κουγέα από τα χρόνια των σπουδών του στη Γερμανία. Η επάνω κάρτα αποτελεί άδεια εισόδου στο ακαδημαϊκό σπουδαστήριο, στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (χειμερινό εξάμηνο 1907-1908). Η κάτω κάρτα αποτελεί άδεια εισόδου στο Τμήμα Χειρογράφων στη Βασιλική Βιβλιοθήκη (1908). ΕΛΙΑ, Αρχείο Σωκράτη Κουγέα. 506

36. Γράμμα του Νικολάου Πολίτη, πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, προς τον Σωκράτη Κουγέα (1907). Στο γράμμα διακρίνεται η οικειότητα του πρεσβύτερου Πολίτη προς τον νεαρό Κουγέα, υπότροφο του Πανεπιστημίου στη Γερμανία, καθώς και το ενδιαφέρον του για

τη συνέχιση των σπουδών του. ΕΛΙΑ, Αρχείο Σωκράτη Κουγέα. 507

37. Πρόγραμμα αρχαιολογικής εκδρομής της Φιλοσοφικής Σχολής (1907). 13-17 Μαΐου 1907. Αρχαιολογική εκδρομή των φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής εις Ολυμπίαν, Αθήνα, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1907, σ. 1. 508

38. Φωτογραφία από εκδρομή φοιτητών και φοιτητριών της Φιλοσοφικής Σχολής. Διακρίνονται οι Αδ. Αδαμαντίου και Ν. Βέης, καθισμένοι δεξιά, δίπλα στην καθιστή γυναίκα. Αρχείο Μαίρης και Νίκου Βέη. Ευχαριστώ την Ένη Βέη-Σεφερλή για την ευγενική παραχώρηση της φωτογραφίας. 509

Σελ. 517
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/518.gif&w=600&h=915

39. Φωτογραφία από εκδρομή φοιτητών και φοιτητριών της Φιλοσοφικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη (1929). Διακρίνονται καθισμένοι δεξιά, δίπλα στην άδεια καρέκλα, οι Α. Κεραμόπουλλος και Αδ. Αδαμαντίου. Τη συγκεκριμένη φωτογραφία είχε αποστείλει η Μαίρη Βέη στη μητέρα της. Στην πίσω πλευρά σημειώνει ότι διανυκτέρευσαν στο Διδασκαλείο Θηλέων και ότι όλες οι εφημερίδες ασχολήθηκαν με την άφιξή τους στην πόλη. Αρχείο Μαίρης και Νίκου Βέη. Ευχαριστώ την Ένη Βέη-Σεφερλή για την ευγενική παραχώρηση της φωτογραφίας. 509

40. Κωνσταντίνος Άμαντος. Φωτογραφία. Παγκόσμιο βιογραφικό λεξικό,

τ. 1, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, σ. 208 . 510

41. Το εξώφυλλο του υπομνήματος που κατέθεσε ο Κ. Άμαντος για την υποψηφιότητά του στη έδρα της Βυζαντινής ιστορίας το 1924: Υπόμνημα προς την Φιλοσοφικήν Σχολήν του εν Αθήναις Πανεπιστημίου. Επί τη υποβολή υποψηφιότητας διά την τακτικήν έδραν της Βυζαντινής Ιστορίας. 510

42-43. Φωτογραφίες από τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1926 στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρχείο Μαίρης και Νίκου Βέη. 511

44. Μιχαήλ Βολονάκης. Φωτογραφία. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, ό.π., σ. 63. 512

45. Νικόλαος Βλάχος. Έργο του Α. Πολυκανδριώτη. Χρύσανθος Α. Χρήστου (επιμ.), ό.π., σ. 203. 512

46. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Συμμετοχή του Πανεπιστημίου εις τας εορτάς της Εκατονταετηρίδος της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Λόγοι και προσφωνήσεις Μιχαήλ Δ. Βολονάκη, τακτικού καθηγητού της Ιστορίας, Αθήνα 1931 : Το εξώφυλλο της συλλογής. 512

Σελ. 518
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/519.gif&w=600&h=915

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σελ. 519
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/520.gif&w=600&h=915

Το ευρετήριο περιλαμβάνει πρόσωπα, φυσικά και μη, τοπωνύμια, ιστορικά γεγονότα και περιόδους, έργα, τα οποία αποτελούν συστατικά μέρη της κυρίως αφήγησης. Το ίδιο κριτήριο ακολουθείται και στις υποσημειώσεις. Δεν ευρετηριάζονται λέξεις που απαντώνται πολύ συχνά στο κείμενο, όπως Έλληνας, Πανεπιστήμιο Αθηνών με τις κατά καιρούς ονομασίες του, καθώς και οι σχολές του. Πλήρης κατάλογος των μαθημάτων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, ενώ οι έδρες καταγράφονται στην εργογραφία-βιβλιογραφία των διδασκόντων. Τέλος, ευρετηριάζονται ομαδικά οι δήμοι, τα εργαστήρια, οι εταιρείες/σύλλογοι, τα μουσεία, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια και τα φροντιστήρια.

Σελ. 520
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/521.gif&w=600&h=915

Α' Παγκόσμιος Πόλεμος 300, 314, 399 Αβέρωφ Γεώργιος (1818-1899) 139 Αγγλία 40, 68, 103, 110, 188, 204, 213, 249, 299, 370, 395' Αγγλοι 93· Αγγλοσάξονες 110 Άγιον Όρος 113, 242, 243, 284, 318, 326 Αγίου Βαρθολομαίου, νύχτα 204 Αγωγή του πολίτου (Μ. Βολονάκης) 303, 350

Αδαμαντίου Αδαμάντιος (1875-1937) 218, 260, 276, 279, 284, 285, 297, 298, 308, 318, 319, 322, 323, 326, 335, 336, 338, 339, 343, 351, 358, 382, 509, 517, 518 Αθήνα 49, 52, 53, 67, 88, 107, 113, 134, 164, 181, 190, 191, 207, 218, 235, 274, 317, 323, 364, 380 Αθηνά 62

Αθηνά 56, 80, 126, 129 At ιστορικαί μελέται εν Ελλάδι (Σπ. Λάμπρος) 255 Aï-Γιάννης Κυνουρίας 147 Αίγινα 237, 238 Αίγιο 226

Αίγυπτος 90, 124, 299, 360· Αιγύπτιοι 49, 151

Αιθιοπία 299

Αικατερίνη των Μεδίκων 204 Αίμος, χερσόνησος 299, 302, 361 Αινειάδα (Βιργίλιος) 63 Άιχχορν (Eichhorn) Γιόχανν Γκόττφρηντ

(1752-1827) 72 Αιών 79, 80, 88, 487, 515 Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο 182 Ακαδημία Αθηνών 358· Ιστορικό Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης 317, 319, 327, 333, 336, 358, 359· Λαογραφικό Αρχείο 358, 359· Μεσαιωνικό Αρχείο 355, 358, 359

Ακαδημία των Ιστορικών Επιστημών (Κωνσταντινούπολη) 218 Ακάθιστος Ύμνος 107 Ακρόπολη 32, 62, 382

Αλεξάνδρεια 326

Αλεξανδρής Απόστολος (1879-1961) 306 Αλισανδράτος Γιώργος (1915-2004) 290, 354 Άμαντος Κωνσταντίνος (1874-1960) 174, 279, 297, 298, 301, 308, 311, 314, 315, 317-319, 323, 327-336, 338, 340, 343, 344, 346, 350-356, 365, 369, 370-372, 399, 510, 518 Αμβρακικός κόλπος 195 Αμερική 68, 70, 71, 198 Αμπελάς Τιμολέων (1850-1926) 221 Αμπέτειος Σχολή 327 Ανατολικό Ζήτημα 219, 299, 362, 378 Ανδρίτσαινα 201

Ανδριώτης Νικόλαος (1906-1976) 355 Ανδρονίκιο 207

Αντιβασιλεία 29, 30, 47, 56, 66, 68 Αντιόχεια 326

Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή 273 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 273 Αποστολάκης Γιάννης (1886-1947) 362 Αποστολίδης Μισαήλ (1789-1862) 62, 81 Άραβες 203 Αράχοβα 225

Αρβανιτόπουλος Απόστολος (1874-1942)

308 Άργος 238

Αργυρόπουλος Περικλής (1809-1860) 38, 81

Αρέθας Καισαρείας, επίσκοπος 352 Άρειος Πάγος 68, 83 Αριστοτέλης 62, 383 Αρμένιοι, διώξεις 191 Άρτα 195

Αρχαιολογική Εφημερίς 294 Αρχαιολογική Υπηρεσία 294, 377 Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 227 Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της

Ελλάδος 321 Ασία 49, 52, 126, 215, 234, 330 Ασκληπιός 62 Ασμοδαίος 153

Σελ. 521
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/522.gif&w=600&h=915

ΑΣΟΕΕ 273 Ασσύριοι 49, 151 Αστεροσκοπείο 180 Αστήρ της Ανατολής (Ο) 198, 199 Ασώπιος Κωνσταντίνος (1785-1872) 54, 59, 62, 81, 88, 102, 129, 131, 133, 139, 143, 180 Αττική 382 Αυστρία 83

Αυτοκέφαλο της Ελληνικής Εκκλησίας 117 Αφρική 49, 52 Αχαϊκή Συμπολιτεία 49, 53 Αχαρνές 237, 238

Άχενβαλλ (Achenwall) Γκόττφρηντ (17191772) 69

American Historical Review 232

Β' Παγκόσμιος Πόλεμος 328, 332, 363 Βαβυλώνιοι 151, 296 Βαγιακάκος Δικαίος 290, 354 Βακτριανή 124

Βαλέτας Σπυρίδων (1779-1843) 74 Βαλκάνια 265· Βαλκανική χερσόνησος 220, 330

Βαλκανικοί Πόλεμοι 218, 311, 332, 388 Βάμβας Νεόφυτος (1770-1855) 32, 62, 81, 90

Βαρβάκειος Σχολή 225 Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος 266 Βασιλιέφσκι (Vasiljievski) Βασίλι (1838-

1899) 220 Βασιλικό Θέατρο 172 Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών 300, 359· Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών 300 Βάσσης Σπυρίδων (1852-1912) 236 Βατερλό, μάχη 149

Βάττενμπαχ (Wattenbach) Βίλχελμ (1819-

1897) 187 Βαυαροί 62· Βαυαρική Ακαδημία 319 Βέη Μαίρη (1908-2001) 518 Βέης Νίκος (1887-1958) 222, 260, 307, 308, 316-319, 321, 325, 326, 335, 336, 339, 351, 353-356, 509, 517 Βέικος Θεόφιλος (1936-1995) 231 Βέλγιο 188 Βελιγράδι 323

Βελισσάριος 265 Βελουδής Γιώργος 61, 158 Βενθύλος Ιωάννης (1804-1855) 59, 67, 159

Βενιζέλος Αλέξανδρος (1800;-1862) 82 Βενιζέλος Ελευθέριος (1864-1936) 20, 191, 276, 294, 295, 309, 323, 324, 364, 392, 393

Βενιζέλος Μιλτιάδης (1822-1887) 144, 145 Βερναρδάκης Αθανάσιος (1844-1912) 91 Βερναρδάκης Γρηγόριος (1848-1925) 285, 293

Βερναρδάκης Δημήτριος (1833-1907) 59, 83, 88, 89, 91, 99, 137-149, 152, 153, 155, 161, 163, 165, 174, 175, 177, 189, 245, 248, 262, 264, 307, 369-372, 379, 386, 387, 404, 492, 518" Βερναρδάκεια 144-147, 167, 404, 516 Βερολίνο 199, 318, 319, 321· Βασιλική Βιβλιοθήκη, Τμήμα Χειρογράφων 519· Συνέδριο 119, 299 Βηρυτός 323

«Βιβλιογραφική αντεπίκρισις» (Δ. Βερναρδάκης) 142 Βιβλιοθήκη Γαλλικής Σχολής 235 Βιβλιοθήκη Μαρασλή 216, 248 Βίβλος 75

Βιέννη 67, 68, 390, 515 Βιθυνία 124

Βιλαμόβιτς-Μαίλλεντορφ (Wilamovitz-Möl

lendorf) Οόρλιχ φον (1848-1931) 283 Βίλκεν (Wilcken) Φρήντριχ (1777-1807) 283 Βιλλμαίν (Villemain) Αμπέλ Φρανσουά

(1790-1870) 90 Βίνκελμανν (Winkelmann) Γιόχανν Γιόα

χιμ (1716-1768) 58 Βισσόβα (Wissova) Γκέοργκ (1859-1931) 283

Βλαχογιάννης Γιάννης (1867-1945) 345, 358

Βλάχος Άγγελος (1838-1920) 142 Βλάχος Νικόλαος (1897-1956) 279, 281, 299, 307, 308, 347, 369-372, 378, 512, 518

Βογιατζίδης Ιωάννης (1877-1961) 260,

297, 317, 334, 361 Βοιωτία 294

Σελ. 522
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/523.gif&w=600&h=915

Βολονάκης Μιχαήλ (1875-1950) 258, 279, 281, 284, 285, 297-299, 301, 303-308, 311, 312, 314, 315, 317, 343, 350, 351, 353, 369-372, 388, 404, 512, 518 Βολταίρος (Voltaire, 1694-1778) 61, 75, 81 Βολφ (Wolf) Φρήντριχ Αουγκούστ (1759-

1824) 58, 142, 181 Βόννη 110

Βορέας Θεόφιλος (1876-1954) 285, 298,

308, 317, 318, 335 Βοτανικός Κήπος 180 Βουδαπέστη 323 Βουκουρέστι 323

Βουλγαρία 299, 360· Βουλγαρική Εξαρχία 117· Βουλγαρικό Ζήτημα 117· Βούλγαροι 291, 301, 323, 333 Βουλή των Ελλήνων 56, 227, 241, 242, 244· Βιβλιοθήκη της Βουλής 499, 518 Βουσάκης Κωνσταντίνος (1819-1898) 128, 129

Βουτσινάς Ιωάννης (1834-1902) 87· Βου-

τσιναίος ποιητικός διαγωνισμός 87 Βραχνός Νικόλαος (;-;) 287 Βρεττανικός Αστήρ 148 Βρεφοκομείο 180

Βρούτος Γεώργιος (1843-1909) 221 Βυζάντιο, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 15, 21, 53, 61, 70, 97, 98, 101, 102, 105, 106, 108, 116, 117, 120, 123-126, 131, 132, 135, 141, 143, 152, 153, 161, 194, 202, 203, 215, 216, 218-224, 242, 248, 256, 264, 265, 276, 287, 289, 290, 299, 301, 304, 313, 318, 320-331, 338, 339, 341, 352, 353, 372, 382, 388, 395, 396, 403, 404 Βυζάντιος Σκαρλάτος (1797-1878) 117,

125, 126 Βυζαντινά Χρονικά 125 Βυζαντίς 222, 318, 335 Βυτίνα 94

Byzantinsch-Neugriechische Jahrbücher 321 Byzantinische Zeitschrift 219, 220, 242

Γαλλία 68, 90, 109, 188, 204, 213, 231, 238, 300, 305, 363, 370, 395, 400, 405· Γάλλοι 93

Γαλλική Επανάσταση 44, 205, 214, 227,

228, 300, 405· Τρομοκρατία 228 Γαλλοπρωσικός Πόλεμος 250, 256 Γενιά του '30 288

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) 50,

242, 243, 283, 358, 359 Γενική ιστορία (Δ. Βερναρδάκης) 145 Γεννάδιος Αναστάσιος (1840-1911) 146 Γεννάδιος Γεώργιος (1776-1854) 32, 94, 144, 146

Γερμανία 55, 109, 183, 186, 201, 204, 205, 209, 213, 214, 218, 225, 231, 238, 299, 305, 325, 327, 351, 370, 395, 400, 505, 519· Γερμανοί 73, 93 Γεωγραφικόν Δελτίον της Ελλάδος 309 Γεωργαντάς Φίλιππος (1860-1929) 244, 260 Γεώργιος Α' (1863-1913) 135, 152 Γίββων, βλ. Γκίμπον

Γιόργκα (Iorga) Νικολάε (1871-1940) 323, 345

Γιούργεβο 309

Γκάττερερ (Gatterer) Γιόχανν Κριστόφ

(1727-1799) 72, 73, 75, 229 Γκερβίνους (Gervinus) Γκέοργκ Γκότ-

τφρηντ (1805-1871) 213 Γκιζό (Guizot) Φρανσουά (1787-1874) 109,

112, 395, 405 Γκίμπον (Gibbon) Έντουαρντ (1737-1794)

53, 61, 71, 106, 111, 161, 331 Γκράτζιου Όλγα 223, 382 Γκρότε (Grote) Γκέοργκ (1794-1891) 111,

139, 141, 192 Γληνός Δημήτριος (1882-1943) 260, 340, 361

Γονατάς Στυλιανός (1876-1966) 279 Γοτίγγη, βλ. Πανεπιστήμιο Γκέττινγκεν Γουβέλης Γεώργιος (;-;) 244 Γουδί, κίνημα 276

Γούναρης Δημήτριος (1867-1922) 279 Γρηγόριος Ε', πατριάρχης (1746-1821)

134-136, 227, 267, 312 Γυμνάσια: Αγγλικό της Μάλτας 148· Α' Αθηνών 90, 94, 225· Γ Αθηνών 201· Βόλου 517· Καρδίτσας 517· Κύπρου 305· Λαμίας 517· Λευκωσίας 327- Ναυπλίου 65, 159· Πειραιά 225- Χίου 327

Σελ. 523
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/524.gif&w=600&h=915

Chronicles and Memorials of Great Britain and

Ireland During the Middle Ages 109 Collège de France 90 Comité des Travaux Historiques et Scientifiques 109

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae 47, 131

Δαμβέργης Αναστάσιος (1857-1920) 183 Δανιήλ, προφήτης 71 Δαφνί, μονή 223, 318 Δεληγιώργης Επαμεινώνδας (1829-1879) 90, 149

Δελμοόζος Αλέξανδρος (1880-1956) 362, 363

Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 223, 242 Δελφικές Εορτές 302 Δερβενάκια, μάχη 238 Δέρβος Γεώργιος (1854-1925) 224, 237 Δηλιγιάννης Θεόδωρος (1826-1905) 172,

179, 191, 226 Δημαράς Κ. Θ. (1904-1992) 11, 12, 52, 69, 99,111, 123, 129, 130,152, 225, 254, 268, 288, 329, 333 Δήμοι: Λυόν 228" Παρισιού 228· Τουλούζης 228

Διεθνής Επιτροπή Ιστορικών Επιστημών 320 Δικτατορία 4ης Αυγούστου 306 Δίον 290, 294

Διχασμός 191, 210, 294, 398, 403 Δολοί Λακωνίας 283 Δομνάδος Κωνσταντίνος (1789-1852) 81 Δόμπολης Ιωάννης (1769-1850) 276 Δούκας Νεόφυτος (π. 1760-1845) 32 Δουκίσσης Πλακεντίας Μέγαρο 324 Δούμπας Στέργιος (1794-1870) 515 Δραγάτσης Ιάκωβος Χ. (1853-1935) 277, 340

Δραγούμης Νικόλαος (1809-1879) 262 Δραγούμης Στέφανος (1842-1923) 276 Δροσίνης Γεώργιος (1859-1951) 221 Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος (1872-1943) 260

Δωριείς 115, 330

De Thracia provincia Romana (Δ. Καλοποθάκης) 199, 500

Dizionario Epigrafico di Antichità Romane 199 Εβραίοι 40, 51, 151

Εγχειρίδιον Ελληνικής και Λατινικής Παλαιογραφίας (Έ. Τόμσον) 249 Εγχειρίδιον της Γενικής Ιστορίας (Κ. Δ.

Παπαρρηγόπουλος) 76, 102, 125 Εθνικά Αρχεία Γαλλίας 250 Εθνική 119

Εθνική Βιβλιοθήκη 50, 201, 225, 235, 241, 244, 350· Ιστορικό Αρχείο 241· Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων 49, 285, 287, 318 Ειρήνη, αυτοκράτειρα 203 Εισαγωγή εις τας ιστορικός μελέτας (Σ.

Λανγκλουά και Σ. Σενιομπός) 249 Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Ιστορίαν

(Κ. Άμαντος) 330-334, 511, 520 Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Ιστορίαν (Π.

Καρολίδης) 216, 331 Εισαγωγή εις την Ιστορίαν του Ι& αιώνος

(Π. Καρολίδης) 246 Εισαγωγή εις την Καθολικήν ή Παγκό-

σμιον Ιστορίαν (Π. Καρολίδης) 212 Ελβετία 370

Ελευθερουδάκης, εκδόσεις 212, 286 Έλλην (Ο) 103, 119 Ελληνικά 288, 344, 352 Ελληνική Γραμματική εις χρήσιν των Ελληνικών σχολείων (Δ. Βερναρδάκης) 144 Ελληνικό Εκπαιδευτήριο 90 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (EOT) 324

Ελληνισμός 211

Ελληνομνήμων ή Σύμμικτα Ελληνικά 131, 242

Εμπορική και Βιομηχανική Ακαδημία 309 Εξαρχόπουλος Νικόλαος (1874-1960)

298, 308, 318, 335, 343, 375 Επανάσταση του 1821, Αγώνας 9, 18, 29,

54, 61, 65, 68, 71, 76, 77, 83, 94, 98, 100, 105, 108, 124, 127, 134-136, 141, 152, 158, 167, 204, 216, 217, 224-228, 235, 237, 241, 267, 268, 270, 281, 286, 298,

299, 309, 311-315, 320, 326, 343, 354, 361, 371, 378, 385, 386, 388, 511, 518· Εκατονταετηρίδα 112, 311, 312, 512

Σελ. 524
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/525.gif&w=600&h=915

Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 319, 321

Επίλογος της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους (Κ. Δ. Παπαρρηγόπουλος) 112 Επιτάφιος (Λυσίας) 158 Επιτροπή Καταλοίπων Σπυρίδωνος Λάμπρου 317 Επιτροπή των Ηπειρωτών 190 Επτάνησα 242

Εργαστήρια: Ανατομικό 182· Βοτανικό 182· Πειραματικής Φυσικής 182· Υγιεινής και Μικροβιολογίας 182· Φαρμακευτικό Χημείο 182- Χημείο 180, 183 Ερμούπολη 90 Ερρίκος Η' 79

Ερωφίλη (Γ. Χορτάτζης) 316 Εταιρείες, βλ. Σύλλογοι Ευαγγελίδης Μαργαρίτης (1850-1932)

236, 293, 294, 339, 384 Ευαγγελικά 172, 173 Ευαγγελική Σχολή 207 Εύξεινος Πόντος 52 Ευρωπαϊκός Ερανιστής 160 Ευρώπη 9, 15, 16, 68, 69, 103, 110, 131, 139, 162, 181, 183, 192, 203, 213, 214, 219, 229, 230, 234, 242, 248, 259, 277, 337, 339, 363, 390, 393, 397, 399, 404 Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, μητροπολίτης 319

Ευταξίας Αθανάσιος (1849-1931) 179,

186, 391, 502, 517 Εφημερίς 114, 267, 268 Εφημερίς των Φιλομαθών 102, 201

Ecole Normale Supérieure 318

École Pratique des Hautes Études 231, 309

English Historical Review 232

Geschichte Alexanders des Grossen (Γ.

Ντρόυζεν) 104 Geschichte des Hellenismus (Γ. Ντρόυζεν) 104

Ζαβίρας Γεώργιος (1744-1804) 67 Ζακυθηνός Διονύσιος (1905-1993) 124, 286 Ζαμπέλιος Σπυρίδων (1815-1881) 98,

117, 255, 256, 313 Ζέγγελης Κωνσταντίνος (1870-1957) 263

Ζολώτας Γεώργιος (1845-1906) 112 Ζολώτας Εμμανουήλ (1858-1919) 183 Ζόντεν (Soden) Χέρμανν Φράιχερρ φον (1852-1914) 283

Η Θυσία του Αβραάμ (Γ. Χορτάτζης) 316 Η κοινωνική σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως (Γ. Κορδάτος) 312-314 Η Κωνσταντινούπολις (Σκ. Βυζάντιος) 126 Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν Τουρ

κοκρατίαν (Μ. Σακελλαρίου) 315 Ηλιού Φίλιππος (1931-2004) 135 ΗΠΑ 231, 305· Πρεσβεία στην Ελλάδα 199 Ήπειρος 171, 195 Ηράκλειος 216, 266 Ηρόδοτος 161, 234, 310, 351

Histoire de France 300

Histoire de la France contemporaine 300

Histoire politique de la Révolution Française

(Α. Ωλάρ) 228 Historia Universalis (Χρ. Κελλάριος) 71 Historische Zeitschrift 232

Θελξινόη 102 Θέμις 62

Θεοδωρίδης Χαράλαμπος (1883-1958) 362 Θεοτόκης Γεώργιος (1844-1916) 172, 179 Θεοφάνης, χρονικογράφος 203 Θερειανός Διονύσιος (1834-1897) 309 Θέρμος 294

Θέρσιος ή Θήρσιος, βλ. Τηρς Θεσσαλία 171

Θεσσαλονίκη 318, 322, 326, 509, 520· Διδασκαλείο Θηλέων 520 Θουκυδίδης 161, 220, 234, 296, 345 Θράκη 52, 195, 291- Θράκες 151, 234

Ιαπωνία 231

Ίγκερς (Iggers) Γκέοργκ 58, 74

Ιδιώνυμο 304

Ιερά Συμμαχία 226

Ιερά Σύνοδος 68, 79, 145, 198, 313

Ιεροδικείο Βεροίας 361

Ιερουσαλήμ 139

Ιλλυριοί 102· Ιλλυρική χερσόνησος 234 Ινδοί 151

Σελ. 525
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/526.gif&w=600&h=915

Ιόνιος Ακαδημία 68 Ιούλιος Καίσαρας 264 Ιουστινιανός 98, 153, 216 Ιουστίνος Β' 203 Ιρλανδία 67 Ισλάμ 216

Ισλέν (Iselin) Ισαάκ (1728-1782) 75 Ισοκράτης 351 Ισπανία 52

Ιστορία καθολική ή παγκόσμιος (Π. Καρολίδης) 214 Ιστορία της Ελλάδος (Σπ. Λάμπρος) 194, 196, 255

Ιστορία της Ελλάδος επί της Ρωμαϊκής

κυριαρχίας (Γκ. Χέρτσμπεργκ) 216 Ιστορία της ρωσικής αυτοκρατορίας (Ν.

Καραμζίν) 138 Ιστορία της Χερσονήσου του Μωρέως (Γ.

Φαλλμεράυερ) 61 Ιστορία του 19ου αιώνος (Π. Καρολίδης) 226 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Κ. Δ. Παπαρρηγόπουλος) 87, 89, 96-99, 101105, 110, 113, 116-118, 123, 125-128, 139, 152, 167, 212, 254, 255, 321, 344346, 490, 491, 516 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, προς διδασκαλίαν των παίδων (Κ. Δ. Παπαρρηγόπουλος) 95, 96, 105, 126 Ιστορία των αρχαίων εθνών συνταχθείσα εν τρισί βιβλίοις. Βιβλίον πρώτον περιέχον τα Ασιανά και Λιβυκά (Κ. Δ. Σχινάς) 49-51, 55 Ιστορία των ελληνικών αποικιών (Κ. Δ.

Σχινάς) 156 Ιστορία των ελλήνων ποιητών και συγγραφέων (Κ. Ασώπιος) 54 Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων (Κ.

Κούμας ) 50, 76, 157 Ιστορικαί Πραγματείαι (Κ. Δ. Παπαρρηγόπουλος), έκδ.: 1858 97, 1889 110 Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών 18, 19, 409 Ίστρια, Δώρα δ' (1829-1888) 90, 149 Ιταλία 52, 68, 188, 204, 299, 370 Ιψός, μάχη 390 Ιωαννίτης Παΐσιος Ζ.(;-;) 79

Ιωάννου Φίλιππος (1803-1880) 39, 81, 127, 153

Καββαδίας Παναγής (1850-1928) 238, 285, 382

Καζάζης Νεοκλής (1849-1936) 301, 315

Καινή Διαθήκη 67, 283

Καΐρης Θεόφιλος (1784-1853) 32· Καΐ

ρεια 79 Κάιρο 327

Κακριδής Θεοφάνης (1866-1929) 285, 298,

308, 318, 343 Κακριδής Ιωάννης (1901-1992) 173 Καλάβρυτα 293

Καλιτσουνάκις Ιωάννης (1878-1966) 260 Καλλιγάς Παύλος (1814-1896) 81, 123, 160, 161

Καλοποθάκης Δημήτριος (1867-1946) 177, 198-200, 293, 369-372, 378, 386, 500, 517

Καλοποθάκης Μιχαήλ (1825-1911) 198, 199 Καμπούρογλου Δημήτριος (1852-1942) 221, 241

Κανελλόπουλος Παναγιώτης (1902-1986) 400

Καπνουκάγιας Χρίστος (1900-1991) 296 Καποδίστριας Ιωάννης (1776-1831) 65,

68, 124, 135, 141, 228, 312, 390 Καππαδοκία 207, 215 Καραθεοδωρής Κωνσταντίνος (1873-1950) 357

Καραϊσκάκης Γεώργιος (1782-1827) 107 Καρακατσάνη Δέσποινα 304, 305 Καραμζίν (Karamzin) Νικολάι (1766-1826)

138, 143, 248 Κάρες 49, 151 Καρλομάγνος 70, 203, 296 Καρολίδειοι Ανεπιστασίαι (Σπ. Λάμπρος) 519

Καρολίδης Ιορδάνης (1837-1909) 210 Καρολίδης Παύλος (1849-1930) 114, 155, 173, 177, 189, 201, 203, 205, 207-219, 223, 226, 232-234, 238, 246, 248, 249, 254, 257, 264, 265, 278, 284, 288, 298, 310, 311, 315, 331, 334, 338, 343, 345, 346, 352, 357, 369-372, 378, 385-387, 397, 398, 403, 404, 501, 502, 517

Σελ. 526
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/527.gif&w=600&h=915

Καστόρχης Ευθύμιος (1815-1889) 59, 60, 63, 93, 95, 96, 129, 133, 134, 136, 157, 325, 374 Κατοχή 1940-1944 173, 328 Κάτω Χώρες 204, 299 Καυσοκαλυβίτης Νεόφυτος (;-;) 158 Κελλάριος (Cellarius) Χριστόφορος (16361707) 71

Κεραμόπουλλος Αντώνιος (1870-1960) 290, 308, 318, 325, 343, 374, 509, 518 Κέρκυρα 131, 187 Κηφισιά 191 Κίλικες 49, 498

Κινγκ (King) (;-1868) 198· Κίνγκεια 79 Κιουσοπούλου Τόνια 223, 224, 320 Κίπερτ (Kiepert) Χάινριχ (1818-1899) 119 ΚΚΕ 333

Κλεάνθης Σταμάτιος (1797-1862) 32, 515 Κλεάνθους Μυρσίνη (1892-1981) 244, 260 Κλειώ 146

Κλέντσε (Klenze) Κλέμενς Αουγκούστ

Καρλ (1795-1838) 47 Κοινωνία των Εθνών 302-304 Κόκκινος Γιώργος 231 Κολοκοτρώνης Θεόδωρος (1770-1843) 47, 65, 67

Κομιτάτο της «Ένωσης και Προόδου» 218

Κόμμα Φιλελευθέρων 278, 294 Κομνηνοί 188

Κονδύλης Παναγιώτης (1943-1998) 114, 162

Κοντογιάννης Παντελής (1866-1927) 277,

278, 284, 285, 297, 298, 345, 361 Κοντογόνης Κωνσταντίνος (1812-1878) 32

Κοντόπουλος Βύρων (1862-1941) 515, 516 Κόντος Κωνσταντίνος (1834-1909) 133, 146, 171, 173, 207, 245, 255, 309, 334, 335 Κοντόσταυλος Αλέξανδρος (1837-1903) 59

Κοραής Αδαμάντιος (1748-1833) 134, 135,

227, 228, 309 Κορδάτος Γιάνης (1891-1961) 312-314, 330 Κόρινθος, άλωση 77, 151, 152, 194 Κοτζιάς Νικόλαος (1814-1885) 40, 123 Κουγέας Σωκράτης (1877-1966) 96, 138,

207, 260, 278, 279, 281, 283-288, 297, 298, 302, 307, 308, 310, 311, 314, 315, 317, 318, 320, 327, 335, 336, 340, 343346, 351-356, 369-372, 385, 387, 399, 504-506, 517 Κουζέν (Cousin) Βικτόρ (1792-1867) 90 Κουκουλές Φαίδων (1881-1956) 260, 303, 319-321, 324-326, 334, 335, 351, 354, 366 Κουλούρη Χριστίνα 40, 124 Κουμανούδης Στέφανος (1818-1899) 59, 60, 63, 123-129, 131-133, 192, 254, 325, 374, 380 Κούμας Κωνσταντίνος (1777-1836) 50,

73, 75, 76, 102, 157, 389 Κουμουνδούρος Αλέξανδρος (1815-1883)

90, 118, 149 Κούρτιους (Curtius) Γκέοργκ (1820-1885) 207

Κούρτιους (Kurtius) Ερνστ (1814-1896) 187, 192

Κόχραν (Kochrane) Τόμας (1775-1860) 65 Κρεμμυδάς Βασίλης 61 Κρέμος Γεώργιος (1840-1926) 177, 208, 221, 224-226, 237, 264, 369-372, 378, 386, 387, 500, 517 Κρητικό Ζήτημα 171 Κρητικός Θεόδωρος 400 Κριαράς Εμμανουήλ 355 Κριμαϊκός Πόλεμος 117, 126, 143, 261, 395 Κριτόβουλος 218, 248 Κρουγκ (Krug) (1770-1842) Βίλχελμ

Τρώγκοττ 67, 68 Κρούζιους (Crusius) Όττο (1857-1918) 283, 319, 327

Κρουμπάχερ (Krumbacher) Καρλ (18561909) 219, 220, 248, 249, 283, 319, 324, 327, 334, 335, 338, 340, 351 Κυβιέ (Cuvier) Φρεντερίκ (1773-1838) 90 Κυνουρία 91, 118 Κύπρος 297, 303 Κυριακή της Ορθοδοξίας 107 Κυριακός Νικόλαος Διομήδης (1842-1903)

153, 176 Κυριακός Παναγιώτης 184, 364 Κυρτάτας Δημήτρης 288 Κωλέττης Ιωάννης (1773-1847) 52, 56, 81, 82, 119

Σελ. 527
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/528.gif&w=600&h=915

Κωνσταντίνος Α' (1868-1923) 295 Κωνσταντινούπολη 83, 94, 103, 198, 207, 218, 221, 326, 330· Άλωση 54, 70, 71, 76, 77, 131, 152, 192, 194, 215, 298, 309, 315, 316, 327, 359, 386, 390 Κώνστας Λύσσανδρος (1850-1904) 248 Κωστής Κωνσταντίνος Ν. (1833-1899) 176 Κωστής Νικόλαος Μ. (1806-1851) 66

Λαβίς (Lavisse) Ερνέστ (1842-1922) 250,

300, 405 Λαγανάς Γεώργιος 97 Λαζαριστές 90

Λαϊκό και Εργατικό Κόμμα 318 Λαμία 226

Λαμπάκης Γεώργιος (1854-1923) 222,

224, 322, 338, 339 Λάμπρος Παύλος (1820-1887) 187 Λάμπρος Σπυρίδων (1851-1919) 22, 90, 111, 112, 136, 150, 154, 155, 173, 177, 183, 184, 187-198, 200, 202, 205, 208212, 214-221, 223, 225-227, 232-239, 241-251, 253-260, 262, 264, 266, 277, 278, 281, 284, 287-289, 293-296, 302, 308, 310, 311, 315, 316, 318, 324, 326, 327, 329, 334, 335, 338, 345, 346, 351353, 356, 369-374, 378, 379, 385-387, 395-398, 403, 406, 496-498, 501, 516, 519

Λανγκλουά (Langlois) Σαρλ Βικτόρ (1863-

1929) 249, 250, 300 Λαογραφία 223, 260, 378 Λάππας Κώστας 32, 78, 89, 147, 401 Λάσκαρις Μιχαήλ (1903-1965) 300, 361, 362 Λαύριο 237

Λάχμαν (Lachman) Καρλ (1793-1853) 59 Λε Μπο (Le Beau) Σαρλ (1701-1774) 61 Λέλεγες 151

ΛεμπιέτσκιΈντουαρντ (;-;) 515 Λευί-Αλβαρές (Levi-Alvares) Νταβίντ-

Εζέν (1794-1870) 125, 247 Λευκίας Αναστάσιος Γεωργιάδης (1773-

1853) 62 Λευκωσία 303· Διδασκαλείο 327 Λιάκος Αντώνης 316 Λιβαδειά 225 Λιβύη 49

Λίνκολν (Linkoln) Αβραάμ (1809-1865) 264 Λόγιος Ερμής 72

Λογοθέτης Κωνσταντίνος (1883-1975)

298, 307, 308 Λόγος εκφωνηθείς υπό του κυρίου Κωνστ.

Δ. Σχινά 517 Λοκρίδα 294

Λονδίνο 53, 148, 149, 199 Λορεντζάτος Ζήσιμος (1915-2004) 288, 343 Λορεντζάτος Παναγής (1871-1941) 298,

308, 318, 336, 356 Λούθηρος 70, 71, 79 Λυδοί 49

Λύκειο Ρισελιέ Οδησσού 94, 109 Λύκιοι 49

Λυκούργος Αλέξανδρος (1827-1875) 144 Λυσίας 158

La méthode historique appliquée aux sciences sociales (Σ. Σενιομπός) 250

Μάγερ (Meyer) Έντουαρντ (1855-1930) 283 Μακεδονία 67, 195, 286, 290, 291, 294, 322, 323, 333· Μακεδόνες 15, 49, 53, 77, 102, 103, 124, 141, 234, 286, 330, 397· Μακεδονικό Ζήτημα 171, 217, 301, 322, 332, 397 Μακώλεϋ (Macaulay) Τόμας Μπάμπινγκτον (1800-1859) 109, 111, 112, 249, 395, 405

Μάλτος Αναστάσιος (1851-1927) 248 Μάμουκας Ανδρέας (1801-1884) 361 Μανούσης Θεόδωρος (1793-1858) 32, 38, 48, 59, 66-76, 78-84, 88, 94, 101, 114, 120, 121, 124, 127, 131, 137, 138, 140, 141, 151, 157-167, 210, 306, 307, 369371, 375, 379, 387, 388, 394, 404, 487, 515· Μανούσεια 78-80, 88, 160, 167, 404, 487, 517 Μάουερ (Mauer) Λούντβιχ Γκέοργκ

(1790-1872) 52 Μαραθώνας 149, 237, 238, 294 Μαρασλής Γρηγόριος Γ. (1831-1907) 248, 249

Μαρία Δοξαπατρή (Δ. Βερναρδάκης) 143 Μάσσον (Masson) Έντουαρντ (1800-1873) 65-67, 83, 157, 158, 369-371, 487, 515 Μάσσων, βλ. Μάσσον

Σελ. 528
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/529.gif&w=600&h=915

Ματάλας Παρασκευάς 79, 82 Μαυρογορδάτος Γεώργιος (1802-1858) 80 Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος (1791-

1865) 81, 129 Μαυρομιχάλης Γεωργάκης Πετρόμπεη

(1798-1831) 65 Μαυροφρόδης Δημήτριος (1828-1866) 59,

127, 129, 131, 139, 142, 143 Μεγάλη Βρετανία 231 Μεγάλη Ιδέα 10, 52, 119, 133, 217, 403 Μεγάλη του Γένους Σχολή 207 Μεγάλη των Φοιτητών Επιτροπεία προς Έννομον Άμυναν της Εθνικής Γλώσσης 274

Μέγας Αλέξανδρος 62, 100, 102-105, 111, 131, 132, 142, 151-153, 194, 196-198, 286, 330, 378, 390 Μέγας Θεοδόσιος 390 Μέγας Κωνσταντίνος 153, 198, 199, 327 Μελέτη 223 Μέλλον 138 Μένανδρος 351

Μενάρδος Σίμος (1871-1933) 278, 285, 298, 307, 318, 336, 337, 343, 356, 360, 364, 365, 391 Μερξ (Merx) Άνταλμπερτ (1838-1909;) 207 Μερόπη (Δ. Βερναρδάκης) 143 Μεσαίωνας 77, 93, 109, 110, 128, 138,

215, 219, 296, 298, 341 Μεσολόγγι 312

Μεσολωράς Ιωάννης Ε. (1851-1942) 295 Μεσοπόλεμος 19, 273, 287, 290, 302, 320,

321, 332, 333, 352, 356, 400 Μεταρρύθμιση 71 Μετέωρα 318, 336

Μήδοι 151· Μηδικοί Πόλεμοι 287, 309 Μηλιαράκης Αντώνιος (1857-1920) 183 Μητρόπολη Αθηνών 173 Μιαούλης Ανδρέας (1796-1835) 255 Μικρά Ασία 142, 194, 195, 214, 234, 279, 302, 404· Μικρασιατική Εκστρατεία 279· Μικρασιατική Καταστροφή 312, 332, 357, 360, 399, 403 Μικρά Μελετήματα (Κ. Άμαντος) 328 Μινέικο Σοφία (1890-1981) 244 Μισλέ (Michelet) Ζυλ (1798-1874) 395 Μιστριώτης Γεώργιος (1840-1916) 59, 96,

129, 142, 153, 171, 172, 189, 255, 274, 275, 309, 334 Μνημοσύνη 62 Μνήμων 67 Μόμμιος 53

Μόμμσεν (Mommsen) Τεοντόρ (1817-1903)

187, 243 Μόναχο 56, 68

Μονή Παντοκράτορος, Κωνσταντινούπολη 335

Μοντεσκιέ (Montesquieu, 1689-1782) 61, 75 Μουράτ Ε' 218

Μουσεία: Βυζαντινό και Χριστιανικό 243, 321, 322, 324, 338, 358· Εθνικό Αρχαιολογικό 382· Επιγραφικό 318- Μπενάκη 321 Μουσείο ν 30 Μούσες 63

Μουστοξύδης Ανδρέας (1785-1860) 131, 187, 242

Μπαλάνος Δημήτριος (1877-1979) 260 Μπαρρές (Barrés) Ωγκύστ Μωρίς (18621923) 230

Μπεκ (Böckh) Αουγκούστ (1785-1867) 47, 55, 57-59, 129, 131, 137, 181, 192 Μπέκκερ (Bekker) Ιμμάνουελ (17851871) 181

Μπέλοχ (Beloch) Κάρλ Γιούλιους (18541929) 288

Μπερναρδάκης Δημήτριος (1800-1870) 137 Μπερνάρντυ (Bernhardy) Γκόττφρηντ

(1800-1875) 54 Μπερτολίνι (Bertolini) Φραντσέσκο (1836-

1909) 197, 198 Μπίσμαρκ (Bismark) Οττο φον (1815-1898) 405

Μποκατσιάμπης Βικέντιος (1856-1933) 516 Μπούτουρας Αθανάσιος (;-1925) 337 Μπρυνετιέ (Brunetier) Αριστάρκ 253, 254 Μυκήνες 237, 238

Μύλλερ (Müller) Γιόχανν φον (1762-1809) 74, 161

Μυλωνάς Κυριάκος (1835-1913) 382 Μυσοί 49

Μυστράς 223, 318, 326 Μυτιλήνη 91, 137, 146, 153, 177

Σελ. 529
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/530.gif&w=600&h=915

Monumenta Germaniae Historica 109

Ναπολεόντιοι Πόλεμοι 405 Ναύπλιο 237, 238 Νέα Ελλάς 225 Νέα Εστία 329 Νέα Ημέρα 174

Νέα σχολή του γραφομένοο λόγου (Π.

Σούτσος) 129 Νέγρης Κωνσταντίνος (1804-1880) 67, 81 Νέες Χώρες 332, 360 Νέος Ελληνομνήμων 223, 242, 244 Νήμπουρ (Niebuhr) Μπάρτολντ Γκέοργκ (1776-1831) 47, 54, 56-58, 60, 104, 131, 132, 192

Νικοδήμος Κωνσταντίνος (1795-1879) 123, 167

Νοεμβριανά 295

Νόρντεν (Norden) Έντουαρντ (1868-1941) 283

Νοσοκομεία: Αιγινήτειο 184· Αστυκλινική

180· Ευαγγελισμός 183 Ντηλ, βλ. Ντιλ

Ντιλ (Diehl) Σαρλ (1859-1944) 219, 283, 327, 345

Ντιττενμπέργκερ (Dittenberger) Βίλχελμ

(1840-1906) 283 Ντρόυζεν (Droysen) Γιόχανν Γκούσταβ (1808-1814) 103, 104, 109, 112, 187, 192, 194, 243, 249, 250, 405 Ντυρκαίμ (Durkheim) Εμίλ (1858-1917) 251

Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος (1815-1890) 131

Ξανθουδίδης Στέφανος (1864-1928) 345 Ξενοφών 220

Οδησσός 83, 87, 94, [109], 248 Οθωμανική Αυτοκρατορία 10, 15, 29, 117, 191, 207, 209, 210, 214, 217-220, 226, 262, 265, 360 Όθων Α' (1815-1867) 29, 32, 78, 88, 100,

119, 148, 403, 406, 410, 483, 515 Οι Βόρειοι γείτονες της Ελλάδος: Βούλγαροι, Αλβανοί Νοτιοσλάβοι (Κ. Άμαντος) 301

Οικονόμος Κωνσταντίνος (1780-1857) 79,

80-82, 141, 225 Οικονόμου Αντώνιος (;-1902) 236 Οικονόμου Γεώργιος Π. (1883-1951) 260, 290

Οικουμενικό Πατριαρχείο 81, 117, 135 Οκτωβριανή Επανάσταση 314 Όλγα, βασίλισσα (1851-1926) 172 Ολλανδία 188 Ολύμπια 152 Ολυμπία 201, 237, 238 Ολυμπιακοί Αγώνες 55, 190, 235 Όμηρος 139, 142· Ομηρικό Ζήτημα 139, 142 Οργάνωση της Κωνσταντινούπολης 218 Ορέστεια 172, 294- Ορεστειακά 172, 173, 294

Ορλάνδος Αναστάσιος (1887-1979) 321 Ορφανίδης Θεόδωρος (1817-1886) 145 Ουβικίνης, βλ. Ουμπιτσίνι Ουλμ 54

Ουλέριχος, βλ. Ούλριχς Ούλμη, βλ. Ουλμ

Ούλριχς (Urlichs) Χέρμανν (1807-1843) 32, 67 Ουμπιτσίνι (Ubicini) Α. (;-;) 99, 136 Οφθαλμιατρείο 180

Πάγκαλος Θεόδωρος (1878-1952) 279 Παγκόσμιος Ιστορία (εκδ. «Ελευθερουδάκης») 286 Παγκόσμιος Ιστορία (Μ. Βολονάκης) 304 Παγκόσμιος ιστορία (Σ. Τσιβανόπουλος) 151

Παθολογικό Ανατομείο 182 Παλαιά Διαθήκη 70, 75, 145, 151 Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά (Σπ.

Λάμπρος) 317 Παλαιστίνη 360

Παλαμάς Κωστής (1859-1943) 221, 326 Πάλλης Αλέξανδρος (1851-1935) 172 Παμπούκης Χαράλαμπος (1805-1878) 159 Πάμφυλοι 49

Παναγιωτόπουλος Βασίλης 341 Πανδώρα 99-101, 139, 142, 261, 262 Πανεπιστήμια: Άμπερντιν 65· Βελιγραδίου 300· Βερολίνου 41, 44, 47, 57, 58, 109, 110, 137, 163, 181, 187, 198, 229, 230, 283, 319, 327, 517" Βόννης 47, 110·

Σελ. 530
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/531.gif&w=600&h=915

Βουκουρεστίου 309· Γκέττινγκεν 30, 44, 68, 69, 72-74, 214, 229, 394· Θεσσαλονίκης 9, 17, 260, 273, 277, 287, 290, 294, 300, 307, 317, 319, 335, 360362, 392, 399· Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης 319, 323, 361, 362, 364, 366, 393, 399· Johns Hopkins 231' Ιένας 30, 319· Κέμπριτζ 43' Λειψίας 67, 181,

187, 225· Μονάχου 95, 110, 137, 207, 219, 277, 283, 317, 319, 327· Μπέλφαστ 67· Μπρεσλάου 110· Οξφόρδης 43, 110· Παρισιού 47, 300- Πίζας 68" Ρώμης 68- Στρασβούργου 207· Σμύρνης 273· Σορβόννης 90, 109, 219, 228, 250, 309- Τύμπινγκεν 207· Χαϊδελβέργης 213- Χάλλε 181, 283· Χάρβαρντ 198

Πανεπιστημιακή Φάλαγγα 88 Πανταζίδης Ιωάννης (1827-1900) 165, 249, 375

Πάντειος Σχολή 273

Παπαδόπουλος Χρήστος (1835-1906) 189 Παπαναστασίου Αλέξανδρος (1876-1936) 361, 393

Παπανδρέου Γεώργιος (1859-1940) 293 Παπανδρέου Γεώργιος (1888-1968) 20, 319, 361

Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος (;-1821) 94 Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος (18151891) 13, 15, 21, 22, 76, 79, 80, 82-84, 87-90, 93-108, 110, 111, 113-121, 123130, 136, 137, 139, 142, 143, 150, 152, 153, 155, 157, 159, 165-167, 177, 178,

188, 189, 192, 194, 196, 203, 206, 208, 210, 212, 215, 216, 218, 221, 223, 224, 226, 227, 232, 233, 246-248, 251, 253256, 258, 261, 262, 264-268, 284, 288, 311, 313, 327, 329, 330, 332, 341, 344347, 351, 353, 369, 370, 372, 373, 378, 379, 383, 385, 386-389, 394, 395, 397, 403, 404, 489-491, 515, 516

Παπαρρηγόπουλος Πέτρος (1817-1891) 80,

94, 95 Παπάς Π. (;-;) 297, 303 Παπασλιώτης Γεώργιος (1822-1877) 59,

126, 127, 129, 144 Παπασταύρου Ιωάννης (1893-1978) 362 Παπούλιας Δημήτριος (1878-1932) 323, 345

Παππαδόπουλος Γρηγόριος (1819;-1873) 90, 125, 148, 149, 159, 369, 371, 378, 492,

516

Παρίσι 283, 309, 364· Εθνική Βιβλιοθήκη

235, 283 Παρνασσός 115, 222 Παρχαρίδης Ιωάννης (;-;) 244 Πάτρα 90, 237

Πατρικίου-Σταυρίδη Ρένα 313, 391 Πατσόπουλος Δημήτριος (1845-1920) 91, 155, 177, 188, 189, 201-206, 208, 209, 211, 232, 233, 236, 246, 247, 257, 276, 277, 293, 294, 369, 371, 372, 386, 500,

517

Πειραιάς 191, 277 Πελασγοί 151

Πελεκίδης Ευστράτιος (1882-1958) 361 Πελοποννησιακός Πόλεμος 286, 287 Πελοπόννησος, 60, 143, 243 Πεντάζου Ιουλία 78, 79, 102 Περβάνογλου Ιωάννης (1831-1911) 382 Περβάνογλου Πέτρος (1833-1894) 382 Πέργαμος 124

Περί της αρχαίας Ψωφίδος (Γ. Παπανδρέου) 293

Περί της αρχής και της διαμορφώσεως των φυλών του Αρχαίου Ελληνικού Έθνους (Κ. Δ. Παπαρρηγόπουλος) 126 Περί των αρχών των φυσιοκρατών και των γενομένων οικονομικών μεταρρυθμίσεων εν Γαλλία επί Turgot (Ν. Βλάχος) 307 Περικλής, αιώνας 188, 196 Περρό (Perrot) Ζωρζ (1832-1914) 318 Πέρσες 49, 136, 151, 286· Περσικοί Πόλεμοι 194, 196 Πέστη 67

Πετρίδης Δημήτριος Γ. (1836-1896) 179 Πετροπούλου Ιωάννα 215 Πετρούπολη 137

Πήλληκας Σπυρίδων (1805-1861) 88

Πηνειός 195

Πίνδαρος 59

Πισίδες 49

Πλάκα 484, 517

Πλαπούτας Δημήτριος (1786-1864) 47, 65 Πολίτης (Ο) 129

Σελ. 531
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/532.gif&w=600&h=915

Πολίτης Λίνος (1906-1982) 287 Πολίτης Νικόλαος (1852-1921) 183, 190, 221, 236, 238, 248, 258, 260, 284, 285, 295, 319, 325, 333, 334, 340, 358, 375, 378, 506, 517 Πολύβιος 351

Πολυκανδριώτης Αντώνιος (1904-1969) 518 Πολυτεχνικό Σχολείο 90· Πολυτεχνείο 11,

273, 283 Πολωνία 299

Ποτλής Μιχαήλ (1812-1863) 124, 137, 146 Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας 294 Πρινάρης Γεώργιος Χ. (1808-1883) 88 Προκόπιος, μητροπολίτης (1837-1902) 172, 173

Προκρούστης 56

«Προλεγόμενα περί εθνικού ελληνικού

δράματος» (Δ. Βερναρδάκης) 143 Προλεγόμενα στον Όμηρο (Φρ. Βολφ) 5 Προμηθέας 62

Προπύλαια 62, 134, 483, 512, 515, 518 Πρωσία 104, 110· Πρωσική σχολή 243 Προσωρινή Κυβέρνηση 88 Πτολεμαίοι 124

Πυλαρινός Φραγκίσκος (1802-1882) 383 Πύργος 237

Ραγκαβής Αλέξανδρος Ρίζος (1809-1892)

80, 82, 99, 125, 155 Ράδος Κωνσταντίνος (1785-1865) 309 Ράδος Κωνσταντίνος (1863-1931) 255, 278, 281, 284, 285, 308-311, 350, 351, 369, 371, 372, 374, 387, 389, 399, 504, 517 Ραλ (Rahl) Καρλ (1812-1865) 515 Ράλλης Αμβρόσιος (1798-1886) 87- Ράλλειος ποιητικός διαγωνισμός 87, 164· Ράλλειο Φιλολογικό Βραβείο 319 Ράλλης Γεώργιος Α. (1804-1883) 50, 82, 146

Ράλλης Δημήτριος (1844-1921) 278 Ράνκε (Ranke) Λέοπολντ φον (1795-1886) 109, 110, 213, 214, 229, 243, 250, 355, 395

Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798) 128, 134-

136, 227, 267 Ριζάρειος Σχολή 225

Ρίττερ (Ritter) Καρλ (1779-1859) 47, 192

Ροδοκανάκειος διαγωνισμός 142 Ροΐδης Εμμανουήλ (1836-1904) 153, 249 Ροϊλός Γεώργιος (1867-1928) 516 Ρόμπερτ (Robert) Καρλ (1850-1922) 283 Ροσς (Ross) Λούντβιχ (1806-1859) 32, 59, 380

Ρόττεκ (Rotteck) Καρλ φον (1775-1840) 161 Ρουμανία 299, 309· Ρουμάνοι 323 Ρουσόπουλος Αθανάσιος (1823-1893) 37,

38, 40, 59, 127, 129, 382 Ρουτζέρο (Ruggiero) Έττορε ντε (1839-

1926) 199 Ρωμαϊκή Ιστορία (Μπ. Νήμπουρ) 57 Ρωμανίδης Κωνσταντίνος (1884-1972) 517 Ρωμανός ο Διογένης 216 Ρώμη, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 53, 57, 61, 131, 151-152, 197-199, 203, 217, 264, 296, 321, 382· Ρωμαίοι 49, 51, 53, 77, 127, 131, 139, 141, 151, 285, 323, 330 Ρωσία 68, 220, 299, 360· Ρώσοι 323

Revue des Deux Mondes 253, 254 Revue Historique 232 Rivista Storica Italiana 232

Σαβινιύ (Savigny) Μπεττίνα (1805-1835) 47 Σαβινιύ (Savigny) Φρήντριχ Καρλ φον

(1779-1861) 47, 48, 54, 56-58, 243 Σάθας Κωνσταντίνος (1842-1914) 123, 237 Σακελλαρίου Μιχάλης 288, 290, 311, 315, 316, 354

Σακελλαρόπουλος Σπυρίδων (1846-1919) 221, 285

Σακελλίων Ιωάννης (1833-1891) 113, 237, 244

Σακκά Νίκη 290

Σαλαμίνα 237, 238· ναυμαχία 309 Σαρίπολος Νικόλαος (1817-1887) 123, 124, 129

Σβορώνος Ιωάννης (1862-1922) 248, 375 Σβορώνος Νίκος (1911-1989) 341, 355 ΣΕΚΕ 314 Σελευκίδες 124

Σεμιτέλος Δημήτριος (1828-1898) 59, 129 Σενιομπός (Segniobos) Σαρλ (1854-1942)

249, 250, 300 Σερβία 299, 301- Σέρβοι 323

Σελ. 532
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 513
  

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  1.

  Αναλογία (%) μαθημάτων ανά γνωστικό αντικείμενο (1837-1932)

  375

  2.

  Αναλογία (%) μαθημάτων ανά γνωστικό αντικείμενο

  και δεκαετία (1837-1932)

  376

  3.

  Αναλογία (%) διδασκαλίας καθηγητών / υφηγητών ανά γνωστικό

  αντικείμενο (1837-1932)

  377

  4.

  Αναλογία (%) μαθημάτων / φροντιστηρίων ανά δεκαετία στο

  πρόγραμμα μαθημάτων (1837-1932)

  379

  5.

  Αναλογία (%) μαθημάτων / φροντιστηρίων ανά γνωστικό

  αντικείμενο (1837-1932)

  381

  6.

  Αναλογία (%) διδασκαλίας των μαθημάτων με βάση τη χρονική

  περίοδο του αντικειμένου (1837-1932)

  384

  7.

  Αναλογία (%) διδασκαλίας των μαθημάτων ιστορίας με βάση τη

  χρονική περίοδο του αντικειμένου (1837-1932)

  385