Συγγραφέας:Κατσάπης, Κώστας
 
Τίτλος:Ήχοι και απόηχοι. Κοινωνική ιστορία του ροκ εν ρολ φαινομένου στην Ελλάδα, 1956-1967
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:45
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2007
 
Σελίδες:463
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1956-1967
 
Περίληψη:Αντικείμενο του βιβλίου αυτού αποτελεί η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίον το ροκ εν ρολ εμφανίστηκε στην Ελλάδα, της διαδικασίας μέσω της οποίας διαδόθηκε στη νεολαία, καθώς και η αποκωδικοποίηση των ερμηνειών που δόθηκαν για το ροκ εν ρολ, τις αφετηρίες του και τις (πραγματικές ή υποτιθέμενες) συνέπειές του για την ελληνική νεολαία. Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας διερευνά τον απόηχο που οι «ηδονικοί» αυτοί ρυθμοί είχαν στην ελληνική κοινωνία, το πώς η τελευταία ερμήνευσε το ροκ εν ρολ, ποιες ήσαν οι προϋποθέσεις των όποιων προσλήψεων, αλλά και ποιες οι συνέχειες και οι τομές που μπορούν να εντοπιστούν. Δεδομένου ότι ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί να έχει τύχη μόνο συναρθρώνοντας το ροκ εν ρολ στις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και ιδεολογικές πραγματικότητες της εποχής του, επελέγη ως καταληκτήριο όριο της έρευνας το 1967.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 25.66 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 455-466 από: 466
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/70/gif/455.gif&w=600&h=915

Kostas Katsapis

Sounds and Reverberations A Social history of the rock and roll phenomenon in Greece, 1956-1967

SUMMARY

The main object of the research titled «Sounds and Reverberations. A Social history of the rock and roll phenomenon in Greece, 1956-1967» is the examination of the reverberation of rock and roll in the Greek society during the first post-war period. Rock and roll is a music and dancing trend which emerged in the mid-'50s and before long it turned into a social phenomenon. As such, that is as a social phenomenon, rock and roll, even from its emergence in 1956, triggered off a keen interest in the comprehension of the effects it had (or, to be exact, it was supposed to have) on its young fans.

In the first section of this research includes a discussion on the emergence of rock and roll in the mid-'50s, as well as the artists considered as its main representatives. The term «rock and roll» was used for the first time by Alan Freed, a white music-producer from Cleveland, to describe the popular Negro-music known as «rhythm and blues» which audience until then consisted of young African-Americans living in the ghettos of big cities of the U.S.A. A «vivid» music with a strong rhythm and lyrics which allowed no doubts about their sexual hints, rhythm and blues had been, until the early '50s, an «insolent» kind of music excluded from the main radio stations. The extended social and political conservatism of the post-war American society, the emphatic pursuit of security and the excesses of McCarthyism allowed until then (the early '50s) the maintenance of a series of racial discriminations in many areas of social activity including music production. Negro-music was marginalized, certain record companies and radio stations involved in this kind of music, its audience was determined, and even the hit songs charts were different than those of white songs. By attaching the name «rock and roll» to rhythm and blues, Alan Freed actually managed to overcome the restrictions set out by racial segregation and introduce black music to large white audiences.

Σελ. 455
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/70/gif/456.gif&w=600&h=915

The tremendous success of rock and roll and the subsequent acquaintance of white young people with Negro-music and culture were extremely important steps in a process which was in progress during the same period in American society and involved removal of the main segregations forced by racist legislation and outlook. Therefore, rock and roll may not be regarded as a «new» kind of music on any condition, although it was perceived like one in those days, but on the contrary it is the result of the long course of popular Negromusic from the beginning of the 19th century, which seems to explain why it is extremely difficult to find a generally accepted starting point of this music. If, however, the outset of rock and roll as a kind of music may be found in the Negro rhythm and blues and its matching with country music (white folk music), it will be easier to trace the emergence of rock and roll as a social phenomenon back to the particular importance assigned to it in the mid-'50s, when it was perceived as a kind of music capable of driving young people to uncontrollable sexual activity and infringing behavior. The screening of the film called Blackboard Jungle was responsible for this turn. That film dealt with the issue of pupil's infringing behavior and as the song titled Rock Around the Clock (by Bill Haley) composed its soundtrack, rock and roll was automatically associated with juvenile disobedience. Rock Around the Clock was presented as the music of young «rebels» and acquired an unconventional dimension which would never be abolished in the future notwithstanding any of the changes of rock and roll as a kind of music.

Regarding Greece, rock and roll turned up in the beginning of 1956 and, in the same way as in most of the countries, the main channel of its spread seems to be the screening of the film called Blackboard Jungle, as well as a series of socalled «rock and roll movies», that is films which only aim was to promote and spread this kind of music and introduce its artists worldwide. The arrival of rock and roll in Greece was the reason for commencing a debate about the effects such music was to have on Greek young people. By adjusting views, set out in many countries of the world during the same period, to Greek facts, the commentators (who were usually criticizing rock and roll) attempted to substantiate the opinion that rock and roll was responsible or at least partially responsible for the presentation of groups of young people called the «teddy boys», who seemed to be characterized by a profound and uncontrollable sexual activity, as well as for a wave of juvenile infringing behavior. Rock and roll, parties, comics, that is anything concerning a kind of entertainment which could not be easily controlled by the world of grown-ups, was considered to be an extremely significant danger to the young people of Greece, while dealing with this danger was considered to have priority.

The outbreak of Beatlemania in the beginning of the following decade supplied with ample fuel the debate about the «destructive» effects of rock and roll

Σελ. 456
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/70/gif/457.gif&w=600&h=915

and the «American type» entertainment. The Beatles were an actual music and social phenomenon. Their success after 1964 has been unrivalled; they practically «revived» a kind of music that was obviously decadent, and led millions of young people all over the world to identifying themselves with them and their music. Those young people, who came to the fore in the early '60s, have been portrayed as a generation which was (supposed to be) characterized by pure hedonism and an unprecedented insolence, having, for the first time in history, its own cultural symbols of identity, and its own music and dressing preferences. As a result of the Beatlemania a «generation gap» without any precedent in the world history emerged in the mid-'60s. The new generation which was connected with the Beatles, seemed to have hardly any points of contact with the previous generations (especially with that of their parents), and first of all to be provocatively indifferent to everything the previous generations thought of as important (national and political issues, values such as respect and propriety, steady jobs, order). The construction of the generation gap appears to have raised a particular interest not only because of its obvious significance, but also due to the political conjunctures: in July 1965 Greece is convulsed by a political crisis of an unheard-of intensity, Athens is torn by consecutive demonstrations and the young people seems to play a leading part in those filled with an unprecedented dynamism. The efforts to understand the behavior displayed by the «angry young men» were intensified, as well as those aimed at tracing any connections supposed to exist between the insolence of the young people of those days and the «political insolence» which was so emphatically displayed by the same.

If, according to the self-appointed defenders of morals, rock and roll was the prime reason for a juvenile behavior equivalent to «moral decline» and «miscoduct», the starting-point of the interest of the Left in rock and roll was basically political. The records of the United Democratic Left (EDA) Youth and Lambrakis Democratic Youth (DNL) show that rock and roll was perceived and methodically projected by the Left as the spear-head of an undertaking aiming at «Americanizing» the Greek youth. Such undertaking is alleged to have started in the context of the Cold War in the mid-'50s, with intensified efforts after the Beatles came to the front in 1964. A determining factor in consolidating such view was the assumption (at least in the beginning) that rock and roll was a new form of jazz music, a fact which made the new music trend succeed to all cold-war loadings attached to jazz even from the end of the Second World War. This research attempts to trace both continuities and cuts in the Left point of view, as well as to associate the latter with extended developments which took place in the first two post-war decades in the Greek society as well as at an international level (emergence of the Cyprus issue, Vietnam War etc.).

Σελ. 457
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/70/gif/458.gif&w=600&h=915

The fundamental view running through this research is that the concern caused by the emergence of rock and roll in the mid-'50s was practically a pretext. The biting broadside unleashed (rather paradoxically) against a music and dancing trend, hid a deeper concern about behavioral models introduced to Greece (described either as «American» by the Left, or «western» by the Church of Greece and certain theological circles), which have been assigned a negative sign in any case.

Σελ. 458
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/70/gif/459.gif&w=600&h=915

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ....................................................................9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΚ ΕΝ ΡΟΛ ΩΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

1. Από το ρυθμ εν μπλουζ στο ροκ εν ρολ ........................................19

2. Η «χρυσή εποχή» του ροκ εν ρολ................................................33

3. Τα «σκοτεινά χρόνια»: Το «τέλος» του ροκ εν ρολ ..........................41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΚ ΕΝ ΡΟΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Από τη «Ζούγκλα του Μαυροπίνακα»..........................................51

2. ... Στη «ζούγκλα» του ροκ εν ρολ..............................................57

3. Ένα νέο όχημα διάδοσης: Ο δίσκος ............................................60

4. Ο ρόλος του κινηματογράφου....................................................66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΗΔΟΝΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ» ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΚ ΕΝ ΡΟΛ

1. Το ροκ εν ρολ ως χορός..........................................................79

2. Ένας «καθαρώς σεξουαλικός χορός»............................................82

3. Πάρτι και άλλες τρυφηλές ιστορίες..............................................98

4. «Κουνάει την λεκάνην του...»: Προσλήψεις του Έλβις Πρίσλεϋ............108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑ «ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΜΕΝΗ» ΡΟΚ ΕΝ ΡΟΛ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Το ροκ εν ρολ ως τμήμα μιας παραβατικής συμπεριφοράς

121

Σελ. 459
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/70/gif/460.gif&w=600&h=915

2. Από τους Βρετανούς «teddyboys» ..............................................129

3. Στην κατασκευή του «τεντιμποϊσμού» ..........................................133

4. Μια νεολαία «αποχαλινωθείσα» και «παραστρατημένη» ....................152

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ «ΑΝΕΣΤΗΣΑΝ ΤΟ ΡΟΚ...» Η ΤΟΜΗ ΤΩΝ «ΓΙΕΓΙΕΔΩΝ»

1. Η δημιουργία της βρετανικής ροκ εν ρολ σκηνής..............................171

2. Η «κοτρώνα που έριξε την τζαμαρία...» ......................................177

3. Οργισμένα νιάτα: Ηδονισμός ....................................................196

4. Οργισμένα νιάτα: Αυθάδεια ....................................................216

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΞΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ; ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΚ ΕΝ ΡΟΛ

1. Cold War, «Hot Music»: Τζαζ, ροκ εν ρολ και Ψυχρός Πόλεμος..........245

2. Το ροκ εν ρολ στην Ελλάδα: Ιστορικό πλαίσιο, πολιτικές προεκτάσεις . . 268

3. Μαύρες κάλτσες, «αρουραίοι» και υπόγειες στοές ............................300

4. «Your old road is rapidly aging...»: Ροκ εν ρολ και αμφισβήτηση .... 329

«THIS IS THE END...»: ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ ..................................361

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................373

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ....................................................................385

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ..............................................417

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ . . 423

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ....................................................................425

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ........................................................................433

SUMMARY

455

Σελ. 460
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/70/gif/461.gif&w=600&h=915

Ιςτορικο Αρχείο Ελληνικης Νεολαίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

1. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, τ. Α'- Β', 1986, σ. 725.

2. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), 1986, σ. 467.

3. Γιώργος Παπαγεωργίου, Η μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος-20ός αι.), 1986, σ. 192.

4. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη - Νίκος Σιδερής, Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: η δημογραφική τύχη της νεότητας, 1986, σ. 231.

5. Κώστας Τσικνάκης, Ελληνικός νεανικός τύπος (1915-1936). Καταγραφή, 1986, σ. 804.

6. Actes du Colloque International Historicité de l'enfance et de la jeunesse, 1986, σ. 709.

7. José Gentil Da Silva, L' historicité de l'enfance et de la jeunesse dans la production historique récente, 1986, σ. 119.

8. Ελένη Καλαφάτη, Ta σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929). Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, 1988, σ. 278 + 88 πίνακες.

9. Αλεξάνδρα Μπακαλάκη - Ελένη Ελεγμίτου, Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναικεία καθήκοντα (1830-1929), 1987, σ. 302.

10. Οντέτ Βαρών, Ελληνικός νεανικός τύπος (1941-1945). Καταγραφή, τ. Α'- Β', 1987, σ. ρε'+ 828.

11. Ελένη Φουρναράκη, Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών, Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). Ένα Ανθολόγιο, 1987, σ. 630.

12. Μάρθα Καρπόζηλου, Ελληνικός νεανικός τύπος (1830-1914). Καταγραφή, 1987, σ. 205.

13. Ελένη Μαχαίρα, Η Νεολαία της 4ης Αυγούστου. Φωτοραφές, 1987, σ. 216.

14. Χρήστος Γ. Κωνσταντινόπουλος, Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου, 1987, σ. 136.

15. Βίκυ Πάτσιου, Η «Διάπλασις των Παίδων» (1879-1922). Το πρότυπο και η συγκρότηση του, 1987, σ. 236.

16. Κώστας Σοφιανός, Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (18331900), τ. Α'- Β', 1988, σ. ιη'+1055.

17. Δαυίδ Αντωνίου, Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α', 1987, σ. 759, τ. Β', 1988, σ. 960, τ. Γ', 1989, σ. 487.

18. Χριστίνα Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914). Ανθολόγιο κειμένων - Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων, 1988, σ. 789.

19. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές, τ. Α'- Β', 1989, σ. 657.

20. Χαράλαμπος Χάριτος, Το Παρθεναγωγείο του Βόλου, 1989, τ. Α', σ. 400, τ. Β', σ. 467.

21. Αλόη Σιδέρη, Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), τ. Α', 1989, σ. 404, τ. Β', 1989-1994, σ. 405-687.

22. P. Moullas, Les concours poétiques de Γ Université d'Athènes 1851-1877, 1989, σ. 488.

23. Άννα Αγγελοπούλου - Αίγλη Μπρούσκου, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749 <Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών 2>, 1994, σ. 271.

Σελ. 461
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/70/gif/462.gif&w=600&h=915

24. Δημήτρης I. Κυρτάτας, Παιδαγωγός. Η ηθική διαπαιδαγώγηση στην ύστερη ελληνική αρχαιότητα, 1994, σ. 183.

25. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Τα καταστατικά τον Σωματείου (Nazione) των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.), 1995, σ. 215.

26. Anna Angélopoulou - Aegli Brouskou, Catalogue raisonné des Contes Grecs: types et versions AT 700-749 <Archives Georges A. Mégas. Catalogue du Conte Grec - 2>, 1995, σ. 285.

27. Μιχάλης Ρηγίνος, Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (18701940), 1995, σ. 173.

28. Λία Παπαδάκη, Το εφηβικό πρότυπο και η Δελφική Προσπάθεια του Άγγελου Σικελιανού, 1995, σ. 159.

29. Μαρία Κορασίδου, Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα το 19ο αιώνα, 1995, σ. 263.

30. Αντωνία Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία. Η κλίμακα των ηλικιών από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής (7ος-11ος αι.), 1997, σ. 167.

31. Γιάννης Κόκκωνας, Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834), 1997, σ. 809.

32. Χριστίνα Κουλούρη, Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας. Γυμναστικά και αθλητικά σωματεία (1870-1922), 1997, σ. 447.

33. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου. Οι χρόνοι της Ιστορίας για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, 1998, σ. 399+ 16 εικόνες.

34. Άννα Αγγελοπούλου - Αίγλη Μπρούσκου, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499 <Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών -3>, τ. Α'- Β', 1999, σ. 975.

35. Δημήτρης Δημητρόπουλος - Ευδοκία Ολυμπίτου, Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ. Συλλογή Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Κατάλογοι και Ευρετήρια, 2000, σ. 263.

36. Αντωνία Μερτύρη, Η καλλιτεχνική εκπαίδευση των νέων (1836-1945), 2000, σ. 703.

37. Ζιζή Σαλίμπα, Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία (18701922), 2002, και 220 04, σ. 366.

38. Μαρία Παπαθανασίου, Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο: Παιδιά και παιδική ηλικία στο Κροκύλειο Δωρίδας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, 2002, σ. 387

39. Κώστας Λάππας, Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, 2004.

40. Ελίζα-Άννα Δελβερούδη, Οι νέοι στις κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου (19461974), 2004.

41. Άννα Αγγελοπούλου - Μαριάνθη Καπλάνογλου - Εμμανουέλα Κατρινάκη, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 500-559 <Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών -4>, 2004, σ. 511.

42. Βαγγέλης Δ. Καραμανωλάκης, Η συγκρότηση της Ιστορικής Επιστήμης και η διδασκαλία της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932), 2006, σ. 551.

43. Δημήτρης Σπ. Τσερές, Η Μέση Εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929). Επεξεργασμένα στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με τη βάση δεδομένων σε CD-ROM. Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου, 2006, σ. 419.

44. Άννα Αγγελοπούλου - Μαριάνθη Καπλάνογλου - Εμμανουέλα Κατρινάκη, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 560-699 <Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών -5>, 2007, σ. 519.

- Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. Μελέτες, Τεκμήρια, Συνέδρια για την Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας. Παρουσίαση του Ερευνητικού - Εκδοτικού Προγράμματος (1983-1989, 1994-2003) και 34 φηφιοποιημένα βιβλία, CD-ROM, 2003.

- Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Ερευνητικό Πρόγραμμα. Διεθνή συμπόσια. Διαρκές σεμινάριο. Δημοσιεύματα. 1983-1989, 19942003, 2003 σ. 63.

Σελ. 462
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/70/gif/463.gif&w=600&h=915

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ TOY ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΑΠΗ ΗΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΗΧΟΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΟΚ ΕΝ ΡΟΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 1956-1967 ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ «ΠΟΡΕΙΑ» ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 6 - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210.38.24.359 ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Π. ΜΠΑΛΛΙΔΗ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2007 ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΕΔΕ

Σελ. 463
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/70/gif/464.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 464
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/70/gif/465.gif&w=600&h=915 20 - 0554.htm

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 465
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/70/gif/466.gif&w=600&h=915 20 - 0554.htm

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 466
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Ήχοι και απόηχοι. Κοινωνική ιστορία του ροκ εν ρολ φαινομένου στην Ελλάδα, 1956-1967
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 455
  

  Kostas Katsapis

  Sounds and Reverberations A Social history of the rock and roll phenomenon in Greece, 1956-1967

  SUMMARY

  The main object of the research titled «Sounds and Reverberations. A Social history of the rock and roll phenomenon in Greece, 1956-1967» is the examination of the reverberation of rock and roll in the Greek society during the first post-war period. Rock and roll is a music and dancing trend which emerged in the mid-'50s and before long it turned into a social phenomenon. As such, that is as a social phenomenon, rock and roll, even from its emergence in 1956, triggered off a keen interest in the comprehension of the effects it had (or, to be exact, it was supposed to have) on its young fans.

  In the first section of this research includes a discussion on the emergence of rock and roll in the mid-'50s, as well as the artists considered as its main representatives. The term «rock and roll» was used for the first time by Alan Freed, a white music-producer from Cleveland, to describe the popular Negro-music known as «rhythm and blues» which audience until then consisted of young African-Americans living in the ghettos of big cities of the U.S.A. A «vivid» music with a strong rhythm and lyrics which allowed no doubts about their sexual hints, rhythm and blues had been, until the early '50s, an «insolent» kind of music excluded from the main radio stations. The extended social and political conservatism of the post-war American society, the emphatic pursuit of security and the excesses of McCarthyism allowed until then (the early '50s) the maintenance of a series of racial discriminations in many areas of social activity including music production. Negro-music was marginalized, certain record companies and radio stations involved in this kind of music, its audience was determined, and even the hit songs charts were different than those of white songs. By attaching the name «rock and roll» to rhythm and blues, Alan Freed actually managed to overcome the restrictions set out by racial segregation and introduce black music to large white audiences.