Συγγραφέας:Μαχαίρα, Ελένη
 
Τίτλος:Η Νεολαία της 4ης Αυγούστου
 
Υπότιτλος:Φωτο-γραφές
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:13
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:216
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1936-1941
 
Περίληψη:Πρόκειται για μελέτη των απεικονίσεων της μεταξικής νεολαίας, με απώτερο στόχο να μελετηθεί μέσω των απεικονίσεων αυτών η αισθητική του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Όμως η αισθητική ενός καθεστώτος είναι η καταγραφή της λογικής του, και για το λόγο αυτό γίνεται αναφορά στους βασικούς ιδεολογικούς άξονες σύμφωνα με τους οποίους «σχεδιάστηκαν» και παράχθηκαν τα μέσα προπαγάνδας του μεταξικού καθεστώτος. Διατυπώνονται μερικές πρώτες σκέψεις για τις απεικονίσεις της Ε.Ο.Ν., έπειτα γενικότερες σκέψεις γύρω από αυτές, και στη συνέχεια οι απεικονίσεις ταξινομούνται δίπλα στα κείμενα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε από μόνες τους, μέσα από μια σύνθεση μικρών σεναρίων, να αποτελούν ένα συγγενικό λόγο, να συνθέτουν μια επιχειρηματολογία που δεν έχει ανάγκη τη διαμεσολάβηση μιας επεξήγησης «τεχνικής» φύσεως.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 31.39 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 31-50 από: 226
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/31.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

εθνικού του έργου1. Το άτομο γίνεται το "υλικό" όπου πάνω του το Κράτος εγκαθιστά τη Νέα Τάξη πραγμάτων. Το ίδιο δεν έχει αξία σαν άτομο αλλά παίρνει αξία από τη στιγμή που εντάσσεται στο ελεγχόμενο σύνολο. Η αντίληψη αυτή έρχεται να συναντήσει τη φασιστική αντίληψη της Enciklopedia Treccani: "...η φασιστική αντίληψη τάσσεται υπέρ του Κράτους· τάσσεται εξίσου και υπέρ του ατόμου, στο βαθμό που το άτομο συνυπάρχει με το Κράτος το οποίο είναι η παγκόσμια συνείδηση και θέληση του ανθρώπου μέσα στην ιστορική του ύπαρξη (...) έξω από την ιστορία, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα"2.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η πολιτική εξουσία ασκείται από το Βασιλιά και την Κυβέρνηση. Στα πλαίσια του Νέου Κράτους, ο βασιλιάς είναι ο ανώτατος άρχοντας και αποτελεί σύμβολο της εθνικής ενότητας. Είναι επίσης ανώτατος άρχοντας της εκτελεστικής εξουσίας. Συμμετέχει στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας με την κύρωση των νόμων· οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται "εν ονόματι του Βασιλέως".

Ο Μεταξάς είναι ο "Αρχηγός" της κυβέρνησης και υπεύθυνος προς κάθε κατεύθυνση. Αυτός μόνον, έχοντας γενική αρμοδιότητα στα θέματα όλων των υπουργείων, μπορεί να καθορίζει τη χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής. Προτείνει στο Βασιλιά το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών.

Υπουργοί και Υφυπουργοί, είναι απλά διευθυντές υπηρεσιών σε διάφορους κλάδους της δημόσιας διοίκησης. Συμμετέχουν στη νομοθετική εξουσία αλλά δεν υποχρεούνται να έχουν την ίδια άποψη με τον αρχηγό σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό της κυβερνητικής

——————————————

1. Ιω. Μεταξάς, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φ. 332, 4 Αυγούστου 1936.

2. S. Romano, "Histoire de l'Italie du Risorgimento à nos jours", Παρίσι, Seuil, 1977, σ. 194-195.

Σελ. 31
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/32.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

πολιτικής. Διάσταση γνώμης ισοδυναμεί με παραίτηση του διαφωνούντος Υπουργού.

Το υπουργικό συμβούλιο αποτελείται από τον αρχηγό της Κυβέρνησης, τους υπουργούς και τους υφυπουργούς. Συνεδριάζει σε ολομέλεια και σε επιτροπές. Σε περίπτωση διαφωνίας στους κόλπους του υπουργικού συμβουλίου υπερισχύει τελικά η απόφαση του αρχηγού της κυβέρνησης1.

ΤΡΙΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η πορεία της κρίσης ταυτότητας, ως το κεντρικό πρόβλημα της νεοελληνικής κοινωνίας πολιτισμικού και πολιτικού χαρακτήρα, ακολούθησε την πορεία του σύγχρονου ελληνισμού κι αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα προβληματισμών για τη σχέση Έθνους και Κράτους. Παρ' όλες τις ιδεολογικές διαφορές των διανοουμένων κοινά τους σημεία, όπως η μη απόρριψη του μύθου της παράδοσης, η προσπάθεια επιλογής μέσα από την κληρονομιά του παρελθόντος για την κάλυψη αναγκών της αμεσότητας της εποχής τους, η απόρριψη της παραδοσιακής αρχαιολατρίας αλλά και της δυτικοευρωπαϊκής "εισβολής", οδήγησαν σε μια εθνοκεντρική αντίληψη για την εθνικότητα, η οποία εμπεριείχε και την κριτική κατά της ηθικής και πνευματικής παρακμής της2.

Εάν ο Βενιζελισμός χαρακτηρίζεται ως ο πιο "πραγματιστικός" και συνεπής φορέας αυτής της ολοκλήρωσης, αυτοκαθοριζόμενος από το Έθνος, κι ο Αντιβενιζελισμός ως "ο εσωστρεφής πατριωτισμός της Παλαιάς Ελλάδας", αυτοκαθοριζόμενος από το Κράτος, ο Μεταξισμός, ως ο ιστορικός φορέας που αναλαμβάνει το ιστορικό αίτημα της συνέχειας της "εθνικής 

——————————————

1. Ν. Κούμαρος και Γ. Μαντζούφας, "Αι θεμελιώδεις συνταγματικαί αρχαί του Νέου Κράτους", Το Νέον Κράτος, έ. Β', φ. II, Αθήνα, Ιούλιος 1938, σ. 761-818.

2. Βλ. Γ. Β. Λεονταρίτης, "Εθνικισμός και Διεθνισμός, Πολιτική Ιδεολογία", στο Ελληνισμός, Ελληνικότητα, Αθήνα, Εστία, 1983, σ. 27-36.

Σελ. 32
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/33.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

ολοκλήρωσης", είναι η ιστορική συνέχεια του Αντιβενιζελισμού, απογυμνωμένος από το βυζαντινό ρομαντισμό του, ως προς το εδαφικό του περιεχόμενο, αυτοκαθοριζόμενος και νομιμοποιούμενος από την αρχαία αντίληψη της μεγάλης Ιδέας κι από μια νέα μορφή Κράτους. Η πρότασή του για την ενότητα του ελληνισμού διά μέσου του πολιτισμού και μιας υπερενισχυμένης κρατικής εξουσίας αποβλέπει στην αναδημιουργία του πολιτισμού, ως το περιεχόμενο της Μεγάλης Ιδέας του αρχαίου ελληνισμού, "η επικράτηση της φυλής και εκτός των ορίων του ελληνικού Κράτους"1.

Το σύνθημα "Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός" ευνοήθηκε από τη δημιουργία μηχανισμών όπως οι θεσμοί κουλτούρας και η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας. Η Μεγάλη Ιδέα θ' ανάσταινε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός τα ιδεώδη της Αρχαίας Ελλάδας και του Βυζαντίου. Η επιμονή στην παράδοση, βασικά της αρχαϊκής κουλτούρας, συμπορεύεται με την αξιολογία της μεταξικής ιδεολογίας και τροφοδοτεί την αναπτυσσόμενη κουλτούρα της στις επικρατούσες νέες πολιτικές συνθήκες. Ο "εκσυγχρονισμός" του μεταξικού Κράτους συμπορευόμενος με την ελληνική παράδοση αντιπαρατίθεται στους ξένους εκσυγχρονισμούς. Είναι ολοφάνερη η ιδεολογική φόρτιση της αντιπαράθεσης του "ελληνικού" ως αυθεντικού και γνήσιου και του "ξενόφερτου" ως μη αυθεντικού και πλαστού, όπως είναι ολοφάνερο ότι οι δύο πόλοι καλύπτουν πραγματικά προβλήματα. Υποστηρικτές του καθεστώτος δηλώνουν ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός προκαλεί την "ηθική αποσύνθεση των λαών πάνω στους οποίους επιδρά", και διευκρινίζουν ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι "πνευματικός" και δεν έχει τίποτα κοινό με την "πρόοδο". Η πρόοδος είναι κατάσταση που εκφράζει την πορεία μιας εποχής, ενώ ο πνευματικός πολιτισμός είναι δημιουργία και κομμάτι αναπόσπαστο του Έθνους. Ο πολιτισμός παράγει, ενώ η πρόοδος είναι μη

——————————————

1. Βλ. Ιω. Μεταξάς, "Η νέα ελληνική γενεά δύναται ν' αναστηλώση τα ιδεώδη που συνέτριψεν η θεομηνία του Βενιζέλου", Η Καθημερινή, 23 Ιανουαρίου 1935.

Σελ. 33
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/34.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

παραγωγική γιατί εκφράζει τον "υλικό" πολιτισμό, ο οποίος είναι "αναπτυξιακός". Ισχυρίζονται, μάλιστα, ότι διά μέσου της δημιουργίας καινούριων μορφών πνευματικής ζωής θα ξεπεραστεί ο υλικός πολιτισμός, ο οποίος καθορίζει τις αξίες του φιλελευθερισμού και του μαρξισμού, και τότε το παρόν της Ελλάδας θα ήταν ίσο με το παρελθόν της. Δεν πρόκειται για ανασύνθεση πολιτισμική, όπως ισχυρίζεται ο Ευάγγελος Κυριακίδης, αλλά για αναθεμελίωση. Ο πνευματικός πολιτισμός είναι "εσωτερικός". Η πρόοδος είναι φιλοκαλία, ο πολιτισμός αξίωση, αίτημα: "Απεχθανόμεθα εκείνην την εικόνα της προόδου, η οποία υπό την σημαίαν του διανοητισμού, επιχείρησε να αντικαταστήσει τον ηρωισμόν, την πίστιν, με τον σκεπτικισμόν, τον αισθητισμόν και σνομπισμόν και δι' αυτών, κατέστησαν ημάς ανικάνους να πραγματοποιήσωμεν τα καθήκοντα του παρόντος..."1. Υπάρχουν δηλαδή "καταστρεπτικές" δυνάμεις στον πολιτισμό, τις οποίες πρέπει να καταπολεμήσει το Κράτος για να τονώσει τις "υγιείς" του δυνάμεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επιταγές της καθολικής συνείδησης του Έθνους.

Οι δύο προηγούμενοι πολιτισμοί δεν υπήρξαν τέλειοι, δηλώνει το μεταξικό καθεστώς. Ο πρώτος ελληνικός πολιτισμός, ο αρχαίος, δημιούργησε έργα τέχνης αλλά υστερούσε σε θρησκευτικά συναίσθημα. Ο δεύτερος ελληνικός πολιτισμός, ο βυζαντινός, χαρακτηριζόταν από θρησκευτικό συναίσθημα αλλά δεν δημιούργησε σημαντικά έργα τέχνης. Τέλειος θα είναι ο τρίτος, γιατί είναι πολιτισμός "ηθικός", ο οποίος μεταφράζεται σε "αφοσίωση στο Κράτος", "υποταγή των πολιτών", "κατάργηση της πάλης των τάξεων και συμμαχία αυτών". Πνευματικός πολιτισμός σημαίνει ακόμα αποικιοκρατία. Να κατακτήσει η Ελλάδα με το πνεύμα της, το πνεύμα κι όχι τα εδάφη άλλων χωρών. Έτσι, διακήρυττε μεν την αντίθεσή του ως προς την ιμπεριαλιστική τακτική της

——————————————

1. Ευάγγελος Κυριακίδης, "Αι περί πολιτισμού φιλοσοφικαί απόψεις του Ιωάννου Μεταξά", Το Νέον Κράτος, έ. Β', φ. II, Αθήνα, Ιούλιος 1938, σ. 824-826.

Σελ. 34
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/35.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

Ιταλίας και της Γερμανίας για την κατοχή εδαφών, δημαγωγούσε όμως υπέρ ενός πνευματικού imperium, ο μύθος του οποίου στηριζόταν στη μυστικοποίηση του καθεστώτος. Και λέω μύθος γιατί οι συνιστώσες του πολιτισμού αυτού δεν χαράχτηκαν ουσιαστικά. Ο Γ. Μαντζούφας σε άρθρο του το δηλώνει: "... αν εγνωρίζομεν ποίαι θα είναι αι εκδηλώσεις, αι οποίαι θα συνίστων τον τρίτον ελληνικόν πολιτισμόν, θα τον είχομεν ήδη παρόντα και δεν θα είχομεν ανάγκη να τον δημιουργήσωμεν, αλλά θα έπρεπε να φροντίσωμεν απλώς να τον διατηρήσωμεν"1. Δανειζόμενοι στοιχεία από την αρχαιότητα προσπαθούν να πλάσουν τον μύθο. Έτσι, "ο Απόλλωνας που γεννήθηκε στις ελληνικές ακρογιαλιές δεν μπορούσε να περάσει αδιάφορα από τη χώρα του φωτός εκείνη τη μέρα δίχως να διαλαλήσει σ' Ανατολή και Δύση, την αλλαγή που γινόταν, μοιράζοντας γύρω-τριγύρω τα πιο φωτεινά χρώματα". Κι άλλου, μια κάποια Κίρκη έπαιρνε το πνεύμα "για να το οδηγήσει στους μαγικούς κόσμους του ονείρου, πάνω από τα ανθρώπινα πάθη και τις εσωτερικές διχόνοιες"2. Οι παραλληλισμοί της φωτογράφου Νέλλης, σε τεύχη του περιοδικού του Υφυπουργείου τύπου, παρουσίαζαν μέσω φωτογραφικών συγκρίσεων ομοιότητες ανάμεσα σε έλληνες αγρότες και ελληνικά αγάλματα3. Ο αετός γίνεται σύμβολο του τρίτου ελληνικού πολιτισμού, στο πέταγμα του οποίου "θα ξεσκιστούν τα σκοτεινά σύννεφα της δισταχτικότητας και η αντάρα κάθε κρυφής και ύπουλης αντιδράσεως και θα μας αποκαλύψουν το νέον Στερέωμα"4. Το σήμα της Ε.Ο.Ν είναι ο Διπλούς Μινωικός Πέλεκυς, σύμβολο της αιωνιότητας της ελληνικής φυλής και έμβλημα τόσο της βασιλικής (επίγειας), όσο και

——————————————

1. Γ. Μαντζούφας, "Ιδεολογία και κατευθύνσεις εις το Νέον Κράτος", Το Νέον Κράτος, φ. 16, Αθήνα, Δεκέμβριος 1938, σ. 134.

2. Αντιγόνη Μπριώνη, "Η γυναίκα στην οργάνωση της Νεολαίας", Η Νεολαία, φ. 30, Αθήνα 1939, σ. 984.

3. "Διατί πρέπει να είμεθα υπερήφανοι και ευτυχείς, διότι είμεθα Έλληνες", Η Νεολαία, φ. 6, 1938, σ. 188.

4. Ε.Ο.Ν., Φακ. 12, Γραφείο III, Δ/νσις Β', Πολιτική Διαφώτιση IV, Τμήμα Ραδιοφωνίας, Αρχείο Μεταξά, Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Σελ. 35
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/36.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

της θρησκευτικής (θείας) εξουσίας. Ο χαιρετισμός της Ε.Ο.Ν είναι επίσης "καθαρά" ελληνικός, όπως μαρτυρούν διάφορα ανάγλυφα που παριστάνουν τα λεγόμενα Ασκληπιεία, κι ήταν εκδήλωση αγάπης και θαυμασμού στους θεούς1. Η αρχαία Ελλάδα έπρεπε ν' αντικρύσει τη νέα, "να στέκεται γενναία κάτω από τον Παρθενώνα"2. Διοργανώνονται καλλιτεχνικοί αγώνες για την αναβίωση "της ωραίας συνήθειας των αρχαίων της τελέσεως καλλιτεχνικών και πνευματικών αγώνων"3 και οι αθλητικοί αγώνες της Ε.Ο.Ν, "οι μεγαλύτεροι των αγώνων της Ελλάδος είναι σαν μια μικρή ελληνική Ολυμπιάς". Οι λαμπαδηφορίες από τα τμήματα της Ε.Ο.Ν παραπέμπουν στη "συνέχεια των παραδόσεων των Σαλαμινομάχων και των Μαραθωνομάχων". Στις αίθουσες δε όπου τελούνται οι γιορτές διακρίνονται αρχαϊκές παραστάσεις και ρητά. Η αρχαία Σπάρτη θεωρείται το καταλληλότερο πρότυπο για ν' ανταποκριθεί η Ελλάδα στα ιδεώδη του τρίτου πολιτισμού4.

Η απουσία ενός ουσιαστικά νέου εθνικού οράματος, κοινό ζητούμενο πολιτικών και διανοουμένων της εποχής, οδηγεί στην προσήλωση του καθεστώτος στην αρχαία βασικά παράδοση. Ο Μύθος της "ομάδας", της "ελίτ" και του "Αρχηγού", βασισμένος στην έννοια "στρατιώτης" και στην ταύτιση της "ζωής" με τη "θυσία", ο μύθος της "πάντα άρρωστης νεολαίας", η οποία θα γιατρευόταν εάν έσκυβε στις εθνικές μας παραδόσεις, ο μύθος της "φυλής" και της "γης", γίνονται το στίγμα του εθνικιστικού χαρακτήρα του τρίτου πολιτισμού, απαιτούν τη μυστικοποίηση του καθεστώτος και τη φιλολογικοποίηση της ιδεολογίας του. Εκατοντάδες

——————————————

1. Στο ίδιο.

2. Ξένη Αξελού, "Η πνοή της Τετάρτης Αυγούστου", Νέοι Δρόμοι, Αθήνα, φ. 22, Οκτώβριος 1939, σ. 1.

3. Στο ανέβασμα της "Πενθεσίλειας" στο Λυκαβηττό, οι σύγχρονες αμαζόνες αλλάζουν προορισμό. Με τη διδασκαλία της Μ. Κοτοπούλη, γίνονται μητέρες. Δίνουν σάρκα και οστά στους αυριανούς Έλληνες. "Η Πενθεσίλεια στο θέατρο του Λυκαβηττού", Το Νέον Κράτος, φ. 1939, σ. 565.

4. Ιωάννης Μεταξάς, "Σπαρτιατική Οργάνωσις και Αγωγή των Νέων", Η Νεολαία, φ. 3, Αθήνα 1938, σ. 82.

Σελ. 36
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/37.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

αποσπάσματα μαρτυρούν τη μετατροπή της συντηρητικότητας του καθεστώτος σε κενή τυπολατρία. Γοητευμένο το καθεστώς από το νεκρά παραδομένο ρυθμό του αρχαίου πολιτισμού, κι όχι από το περιεχόμενό του, το οποίο δεν κατάφερε να μεταλλάξει ούτε να εκλογικεύσει, πορεύτηκε μ' αυτό το φορτίο, το οποίο, όπως ισχυρίζεται και ο Φ. Πολίτης, έχει μεν "εισχωρήσει οπωσδήποτε στη ζωή μας από παιδεία, παράδοση, φυλετική και γεωγραφική αναγκαιότητα"1, αλλά έχει γίνει άπειρες φορές το αισθησιακό άλλοθι των "υπόπτων" κέντρων, ιδιαιτέρως, σε μια εποχή ηθικού μηδενισμού που επέφερε ο μεσοπόλεμος.

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ

Το περιεχόμενο της Μεγάλης Ιδέας έχει εκπέσει. Τη διαδέχεται μια σειρά από φυλετικές αναζητήσεις κι ο μύθος της οργανικότητας του Έθνους, που στην ουσία εκφράζει την ανάγκη ενός ριζικού αστικού μετασχηματισμού που δεν είχε μέχρι τότε πραγματωθεί. Η εγκατάσταση των προσφύγων, που στην πλειοψηφία τους είναι ριζοσπαστικοί, καθώς και η εμφάνιση του μαρξισμού, οξύνει το κοινωνικό πρόβλημα και τις αντιθέσεις. Το ιδανικό της "πειθαρχημένης ελευθερίας" έρχεται ν' αντικαταστήσει τον κοινοβουλευτισμό, ο οποίος ήταν αδύνατον πλέον να λειτουργήσει αφού η φαλκιδευμένη μορφή της δημοκρατίας ταυτίστηκε με το σύστημά του.

Για την πραγμάτωση του ιδανικού αυτού βοήθησαν οι Ευρωπαϊκοί φασισμοί με την απήχηση που εύρισκαν διεθνώς στα μικροαστικά στρώματα των πληθυσμών και στ' αντιδραστικά στοιχεία. Τα αστικά κόμματα, δέσμια του οικονομικού φιλελευθερισμού, που δεν ήταν σε θέση να λύσει το πρόβλημα της εκβιομηχάνισης, αντιμετωπίζουν σοβαρότατα την ανεπάρκεια της 

——————————————

1. Τ. Αθανασιάδης, Πώς έβλεπε τη νεοελληνική πραγματικότητα ο Φ. Πολίτης, Αθήνα 1936, σ. 19.

Σελ. 37
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/38.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

μεθοδολογίας του στον οικονομικό και κοινωνικό χώρο. Μπροστά στη δραστηριοποίηση του κομμουνισμού συμπλέουν με τα μικροαστικά στρώματα. Ο συνηθισμένος κοινοβουλευτικός ηγέτης αντικαθίσταται από το χαρισματικό ηγέτη, το "μάγο" και "θαυματοποιό", από όλους αποδεκτός, αφού όλοι έχουν πειστεί για την αναποτελεσματικότητα του πρώτου, σ' αυτήν την ιστορική περίοδο. Ο χαρισματικός ηγέτης, αυτός, θα φροντίσει για τους "πειθαρχικούς" και "εύτακτους". "Η διάζευξη λαός-ηγέτης", γράφει ο Δημ. Μορτόγιας, "όζει τερατωδώς τευτονικού πνεύματος"1. Από τα κουρέλια της Μεγάλης Ιδέας ντύνεται ο νέος εθνικισμός, εκμεταλλευόμενος τις κοινωνικές συμβάσεις και την ορμή της νεολαίας (χαλιναγώγηση από τη μια, σπιρούνισμα από την άλλη).

Στο ερώτημα, πού ανήκει η Ελλάδα και ποιοι είμαστε οι Έλληνες, ορθώνεται η ελληνικότητα αντιμέτωπη στην ευρωπαϊκότητα. Προς χάρη της ελληνικότητας γίνεται χρήση έως και κατάχρηση της αρχαιότητας· όσο για τη θεωρία του αυταρχικού κράτους, εφ' όσον "έχει τις ρίζες της στον Πλάτωνα", είναι "ελληνικώτερη κάθε άλλης θεωρίας". Η αποξένωση που προήλθε από την αντιπαράθεση ατόμου και κοινωνίας, "γεφυρώνεται" με την απλή θέληση του ενός (Ενός) να επανεντάξει συναισθηματικά το άτομο στην κοινωνία, απαγορεύοντάς του την αντιπαράθεση και πείθοντάς το ότι είναι σύνολο (όχι άτομο μες στο σύνολο), και ως σύνολο, κεντρικός μοχλός της ιστορικής ανανέωσης. Ο αγώνας, όταν όλα τα ιδανικά έχουν στεγνώσει, ακόμα κι αυτό της ατομικής αντίστασης (ο Νίτσε δεν πολυακούγεται στην Ελλάδα), μεταφέρεται καθαρά στον ψυχολογικό χώρο. Άλλωστε, "οι μεγάλοι άντρες είναι σπάνιοι, οι μικροί πρέπει να φρονιμεύουν, και, όταν δώσει ο Γιαραμπής και σημάνει η ώρα, θα γεννηθούν οι Μεσσίες αναγγελλόμενοι από μετεωρολογικά απρόοπτα ή πανηγυρισμούς στο βασίλειο των πτηνών, και η ιστορία, σαν την φοράδα, θα πάρει κάτω από τα στιβαρά τους χέρια καινούργιο δρομολόγιο"2. 

——————————————

1. Δημ. Μορτόγιας, Δείγμα Γραφής, Αθήνα, Ολκός, 1977, σ. 57.

2. στο ίδιο, σ. 63.

Σελ. 38
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/39.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

Καθοριστικοί παράγοντες της διαπαιδαγώγησης των "κοινών ανθρώπων" είναι οι βιολογικοί και οι ψυχολογικοί. Αποδοχή των ριζών, εμφάνιση προοπτικών (Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός-Νέον Κράτος). Η πρόσοψη έχει σωθεί. "Ό,τι εξαίρεται από τον μέσο όρο, τραύμα"1.

——————————————

1. στο ίδιο, σ. 67.

Σελ. 39
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/40.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

ΕΙΚΟΝΑ 4

Η σημαία είναι η ιδία η πατρίς μας. Όπως όταν εις την εκκλησίαν μεταλαβαίνετε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού διά του άρτου και του οίνου, έτσι και με το πανί αυτό κρατείτε εις τα χέρια σας την πατρίδα ολόκληρη, την Ελλάδα ολόκληρη.

Σελ. 40
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/41.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

ΠΑΤΡΙΔΑ

Θυσία - Πρότυπο ο ήρωας που θυσιάζεται - Αιώνια Ελλάδα - Μεγάλη Ιδέα: Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός

"Πατρίδα, σύμφωνα με την ιδεολογία του Εθνικού Κράτους, δεν είναι μόνον το Έθνος (...) ούτε μόνον η χώρα στην οποία γεννιέται κανείς (...) αλλά είναι το Έθνος οργανωμένο σε Κράτος"

Ευάγ. Κυριακόπουλος

Στον αρθρωμένο λόγο του μεταξικού καθεστώτος, η έννοια πατρίδα συνδέεται στενά με τις έννοιες έθνος και εθνικισμός. Εάν ο εθνικισμός των φασιστικών καθεστώτων της Ευρώπης εκφράστηκε και έξω από τα κράτη τους, μέσα από κατακτητικούς πολέμους εναντίον άλλων χωρών (χωρίς αυτομάτως να σημαίνει ότι ένας κατακτητικός πόλεμος είναι εθνικός πόλεμος, επειδή χρησιμοποιείται η έννοια της εθνικής πατρίδας)1, ο μεταξικός εθνικισμός καλλιεργήθηκε στα ελληνικά εδάφη και παρέμεινε σ' αυτά υποστηρίζοντας με τη σιωπή του ή με απλουστευτικές μικροερμηνείες τους παραπάνω πολέμους· διαφοροποιείται από τον ιταλικό εθνικισμό μόνο το Σεπτέμβριο του 1939, όταν πλησίαζε ο πόλεμος, κι αφού η Ιταλία του Μουσολίνι είχε ήδη επιτεθεί στους Έλληνες της Δωδεκανήσου, στους Γερμανούς του Brenner, στους Γιουγκοσλάβους της Ίστριας, στους Άραβες της Λιβύης, στους Αβισσυνούς και στους Αιθίοπες. Σήματα του ελληνικού εθνικισμού βρίσκει κανείς τόσο στα κείμενα όσο και στους λόγους του μεταξικού καθεστώτος: "εθνικό στοιχείο", "εθνικό σύνολο", "εθνική

——————————————

1. Βλ. την ανάπτυξη αυτού του θέματος από το Δημ. Γληνό, Τριλογία Πολέμου, Αθήνα, Στοχαστής, 1975, σ. 42.

Σελ. 41
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/42.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

ενότης", "εθνική τιμή", "εθνική επιβολή", "εθνική επικράτηση", "εθνικές αξίες", "εθνική νεολαία", "εθνική παιδεία", "εθνικός πολιτισμός", "εθνικό συμφέρον", ως κανόνες ερμηνείας και εφαρμογής των νόμων.

Το ζήτημα μιας Ελλάδας-Μεγάλης Δύναμης, πνευματικής ρυθμίστριας του κόσμου, σύμφωνα με τη "νέα" κοσμοθεωρία και βιοθεωρία της, απασχολεί το καθεστώς και ορισμένους διανοούμενους. Σε θεωρίες που υποστήριζαν τη μη καθαρότητα της ελληνικής φυλής και την ανικανότητα του ελληνικού στοιχείου να "μεγαλουργήσει" επειδή του λείπουν οι απαραίτητες γεωοικονομικές προϋποθέσεις κι επειδή δέχεται τις φυσικές και οικονομικές πιέσεις ισχυρότερων λαών της Δύσης, που βρίσκονται πολύ πιο κοντά στον Ατλαντικό Ωκεανό, κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, η απάντηση-άποψη είναι απόλυτη και σταθερή: Το ελληνικό στοιχείο κατόρθωσε να επιζήσει παρ' όλες τις προσμίξεις αίματος λόγω της υπεροχής της ιστορικής και βιολογικής ηλικίας του Έλληνα1· η Ελλάδα ως "νέα χώρα" βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση απέναντι στις υπόλοιπες, επειδή διατηρεί την απαραίτητη αναλογία μεταξύ του αστικού και αγροτικού της πληθυσμού, επειδή είναι κοντά στις παλιές ηπείρους και επειδή αποτελεί κόμβο θαλάσσιων και εναέριων συγκοινωνιών προς τις Νότιες θάλασσες. Οι αιτιολογήσεις αυτές υποστηρίζουν περισσότερο την εμπορική σημασία της χώρας, η οποία και θα αυξάνει, εφ' όσον μετατοπιστεί ο άξονας της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας από τα δυτικά προς τα ανατολικά2. Η πρακτική του ελληνικού εθνικισμού εκδηλώνεται στο εσωτερικό της χώρας κι απευθύνεται κυρίως στις ξένες μειονότητες της Μακεδονίας και

——————————————

1. "Η καταφανής ανωτερότης την οποίαν παρουσιάζει ο Έλλην χωρικός προς τους χωρικούς των άλλων χωρών, οφείλεται αναμφισβητήτως εις την μεγαλυτέραν ιστορικήν ηλικίαν του Έλληνος..." Ι. Τουρνάκης, "Η Ελλάς έχει την δύναμιν να εξακολουθήσει τον δρόμον της προς τα μεγάλα της πεπρωμένα", Νέα Πολιτική, ε. Β', τ. 5, Αθήνα, Μάιος 1938, σ. 460.

2. στο ίδιο, σ. 457-469.

Σελ. 42
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/43.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

της Θράκης, με το σκεπτικό της άμεσης απορρόφησης κι ένταξής τους, ώστε οι Νέες Χώρες να πάψουν πια να παρουσιάζουν το θέαμα ενός φυλετικού μωσαϊκού, "για να μπορέσει η Ελλάδα να ολοκληρώσει τον προορισμό της"1. Η ιστορία των λαών αυτών είναι πολύ παλιά. Ο βίαιος εξελληνισμός της Μακεδονίας και της Θράκης, με την εγκατάσταση στα εδάφη τους πληθυσμών από τη Μικρά Ασία, βρίσκει τη φυσική της αλλά ακραία συνέχεια στην καλλιέργεια της φυλετικής έχθρας από το μεταξικό καθεστώς για τις μειονότητες και δημιουργεί μια ακόμα συνισταμένη επίθεσης ενάντια στον κοινοβουλευτισμό, αφού αυτός δεν έδωσε τη σημασία που έπρεπε στη Διοίκηση της Βόρειας Ελλάδας, όπως ισχυρίζεται ο Γ. Φεσσόπουλος, κι επέτρεψε σε ξένες προπαγάνδες, κι ιδιαιτέρως στον κομμουνισμό, να εργάζονται και να κερδίζουν έδαφος2. Το ενδιαφέρον για τη Μακεδονία και τη Θράκη αφορούσε τη γεωγραφική τους θέση, την οικονομική τους σημασία, την ιδέα της εκμετάλλευσης των πλούσιων επαρχιών αλλά και το φόβο του καθεστώτος για μια επίθεση από το Βορρά.

Η πολιτική του καθεστώτος σχετικά με τη Διοίκηση της Βόρειας Ελλάδας συνδυάστηκε με την "ιεραποστολή". "Εθνικοί Απόστολοι", δηλαδή υπάλληλοι με "ηθικές ικανότητες", με ακούραστη δράση, ψυχικά ανώτεροι από άλλους, με εμφάνιση σεβάσμια, με αναμφισβήτητο εθνικό ενθουσιασμό κι ιδίως "όχι επαγγελματίες"3, αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας το εθνικό έργο: Την ενίσχυση της γραμμής των συνόρων, την "αναγέννηση" της εκπαίδευσης και την άγρυπνη παρακολούθηση και καταπολέμηση κάθε άλλης προπαγάνδας. Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ως πολιτιστικός φάρος της Βόρειας Ελλάδας, κλήθηκε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο "αναγεννησιακό" πνεύμα της εποχής και στην κινητοποίηση των άλλων επαρχιών4.

——————————————

1. Γ. Φεσσόπουλος, Η Ελλάς κατά την τελευταίαν εικοσιπενταετίαν, Αθήνα 1939, σ. 167.

2. στο ίδιο, σ. 163

3. στο ίδιο, σ. 161.

4. στο ίδιο, σ. 167.

Σελ. 43
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/44.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

Δύο γράμματα ενός δημοδιδάσκαλου, που απευθύνονται στον Ιω. Μεταξά1, προσδιορίζουν τη γενικότερη ιδέα για την εθνολογική ενοποίηση και για τον εξελληνισμό των ξένων μειονοτήτων. Ένα τρίτο γράμμα μαρτυρεί τα αποτελέσματα της κυβερνητικής επέμβασης: αυστηρή απαγόρευση της χρήσης της Μακεδονικής διαλέκτου, απαγόρευση βουλγάρικων τραγουδιών στους δρόμους αλλά και στο εσωτερικό των σπιτιών, υποχρεωτική ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στις εθνικές γιορτές και στις επίσημες ημέρες, ίδρυση μικτών σχολείων για τους σλαβόφωνους και τους τουρκόφωνους με σκοπό τη "σιωπηλή κι αόρατη" προπαγάνδιση των εθνικών συμφερόντων, και τη δημιουργία της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας. Παραλλήλως, κρίθηκε σκόπιμο να υποχρεωθούν οι μειονότητες να βάψουν τα σπίτια με τα εθνικά χρώματα· οι τοίχοι λευκοί, τα κουφώματα, οι πόρτες και τα παράθυρα μπλε2!!! Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεθόδων που συντηρούσαν τις έννοιες της "απαγόρευσης", της "υποταγής", του "εξελληνισμού".

Για τους μεταξικούς, η πατρίδα ταυτιζόταν με τη χώρα, το έθνος, το κράτος, το λαό, τη γλώσσα και με τα σύμβολά τους. Έτσι, ελληνική πατρίδα είναι "το κομμάτι της γης, και τα ευλογημένα νησιά που βρέχονται από το Αιγαίον και το Ιόνιον, όπου δεσπόζει ο Όλυμπος, κατοικία των θεών, όπου η θάλασσα και ο ουρανός είναι σχεδόν πάντα γαλανοί"3. Η αρχή της πατρίδας, τοποθετείται από το Μεταξά την εποχή της εισβολής των βαρβάρων στον ελλαδικό χώρο, στις αρχές της δεύτερης χιλιετηρίδας προ Χριστού.

Η δυσπιστία με την οποία αντιμετωπίζεται η μετανάστευση, στηρίζεται στο ότι στερεί την ελληνική γη από τα ελληνικά χέρια,

——————————————

1. Εμπιστευτικές επιστολές του δημοδιδάσκαλου Γ. Παπαδόπουλου στον Ιω. Μεταξά, Ερυθραία, 28 Δεκεμβρίου 1937 και Έδεσσα, 5 Μαΐου 1936, Αρχείο Μεταξά, Γενικά Αρχεία του Κράτους. Παραθέτονται ολόκληρα στο παράρτημα.

2. στο ίδιο, επιστολή, 22 Ιουλίου 1938.

3 Β.Π. Παπαδάκης, Η χθεσινή και η αυριανή Ελλάς, Αθήνα, Μάρτιος 1946, σ. 10.

Σελ. 44
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/45.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

εξασθενεί τη γνώση και τη συναίσθηση της ελληνικής πραγματικότητας στη δεύτερη ή τρίτη γενιά των απόδημων Ελλήνων, και δημιουργεί "δημογραφική αιμορραγία" στην Ελλάδα, η οποία και συνεπάγεται "τον τρομερόν κίνδυνον της εισβολής άλλων, δημογραφικώς εκχειλιζόντων, εθνών"1. Η παραπάνω δυσπιστία θα γεννήσει με τη σειρά της την αισιοδοξία στη μεταξική ιδεολογία που θα ορίσει την "εδώ Ελλάδα" ως κέντρο της υπόλοιπης, ως "Ελευθέρα Ελλάδα, η οποία διευθύνει τας τύχας του ελληνισμού"2. Η αδυναμία οριοθέτησης των συνόρων της πατρίδας και η μη διεκδίκηση αλλοτινών ελληνικών εδαφών, δημιουργεί τις εξής θέσεις: δεν εποφθαλμιούνται τα εδάφη που χάθηκαν, άρα η Ελλάδα δεν θα κάνει κατακτητικούς πολέμους, αλλά εάν μέσα από έναν αμυντικό αγώνα οδηγηθεί "εις χώματα ποτισμένα με αίμα ελληνικόν, τα χώματα αυτά αυτομάτως ευρύνουν ξανά τον περίβολον της ελληνικής Πατρίδος"3.

Η "αγάπη" του Μεταξά για την ελληνική πατρίδα αγγίζει τα όρια του λυρισμού, τον οποίον χρησιμοποιεί κατά κόρον στους δημόσιους λόγους του: "Έχομεν να φροντίσωμε δι' αυτήν την γην, την ωραιοτάτην αυτήν γην, την οποίαν άμα την βλέπει κανείς από κοντά εύχεται να ζη πολλά χρόνια, να μη την χάση ποτέ από τα μάτια του"4 και "Μέσα εις αυτά τα ωραία βουνά, μέσα εις αυτήν την πράσινην φύσιν, η καρδιά του ανθρώπου πλατύνεται και ο νους του εξυψώνεται..."5.

Το Έθνος, απροσδιόριστη έννοια για τους μεταξικούς, "οριοθετείται" από την ελληνική γη, την ελληνική θάλασσα, την ελληνική ατμόσφαιρα, δεν καθορίζεται από την ίδια γλώσσα, 

——————————————

1. στο ίδιο, σ. 11.

2. στο ίδιο, σ. 12

3. στο ίδιο, σ. 13· βλ. στον Αλβανικό Πόλεμο, τ' αποτελέσματα της μάχης της Κορυτσάς και του Αργυρόκαστρου.

4. Από λόγο του Μεταξά στους Σερραίους, 27 Οκτωβρίου 1936, ό.π., σ. 15

5. Από λόγο του Μεταξά στους κατοίκους της Βυτίνας, 16 Μαΐου 1938 ό.π.

Σελ. 45
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/46.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

"σχετίζεται" άμεσα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία έχει την προνομιούχο θέση σε σχέση με το έθνος, αλλά κυρίως με την "κοινή συνείδηση" (περιπέτειες του παρελθόντος, κοινότητα ηθών και εθίμων, κοινές μελλοντικές επιδιώξεις).

Όμως το Κράτος-δύναμη είναι η έννοια κλειδί για τους μεταξικούς, που χαρακτηρίζεται κυρίως από το ακατάλυτό της. Η διάρκεια του Κράτους είναι υπεράνω της βούλησης των πολιτών του. Το Κράτος είναι έννοια διαχρονική· ανήκει στον παρελθόντα, στον παρόντα και στον μέλλοντα χρόνο. Η διάρκειά του, λοιπόν, προϋποθέτει την ισχύ του, αλλά και η ισχύς του τη διάρκειά του. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η σύλληψη ενός τέτοιου Κράτους προϋπέθετε νέους θεσμούς, οι οποίοι δεν έγινε δυνατό να ψηφιστούν, όπως δεν έγινε δυνατό, μέσα στα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης του καθεστώτος, να διασαφηνιστούν τα όρια του πολιτικού οικοδομήματος. Κατά ομολογία του ίδιου του Ιω. Μεταξά, δεν είχε έτοιμο κανένα σχέδιο πολιτεύματος· ήθελε κυρίως το πολίτευμά του να προκύψει "ουχί από αντιγραφήν ξένων πολιτευμάτων, αλλά από τας εσωτερικάς ανάγκας της Ελλάδος"1.

Όσο για το λαό, φιλομεταξικοί βιογράφοι του Ι. Μεταξά, ισχυρίζονται ότι ο κυβερνήτης απεχθανόταν τους πλουτοκράτες και τους σνομπ και ότι η ιθύνουσα κοινωνική τάξη ήταν η κύρια υπεύθυνη για τα προβλήματα του τόπου: "Δεν αναφέρω", λέει ο Μεταξάς, "τα φαιδρά εκείνα πρόσωπα των κοσμικών σαλονιών, κυρίους και κυρίας, δεσποινίδας και νεαρούς, οι οποίοι, με κομψήν περιβολήν, με φράκα, τουαλέτες και διαμαντικά, μεταξύ ενός σιγαρέτου και σαμπάνιας, ανέτρεπαν την ελληνικήν κοινωνίαν διά να φανούν και αυτοί ότι κάτι κάμνουν"2. Αριστοκρατικής καταγωγής, ο Ι. Μεταξάς, απευθύνεται κυρίως στο λαό, από την πρώτη κιόλας μέρα της εγκαθίδρυσής του στην εξουσία. Στο διάγγελμά του για το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, διατείνεται ότι τα Κυβερνητικά μέτρα θα αποσκοπούσαν στη βελτίωση της κοινωνίας

——————————————

1. Από λόγο του Ι. Μεταξά στο Αίγιο, 31 Οκτωβρίου 1937, ό.π., σ. 21.

2. Από λόγο του Ι. Μεταξά, 6 Νοεμβρίου 1937, ό.π., σ. 43.

Σελ. 46
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/47.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

"και ιδιαιτέρως των αγροτών, των εργατών και των πενεστέρων εν γένει τάξεων1. Ο λαός γίνεται το άλλοθι του αυταρχικού και κατασταλτικού κράτους του Μεταξά. Όλα γίνονται προς το συμφέρον του ακόμα και η καταδυνάστευσή του.

Το Κράτος θα πάει μπροστά, εφ' όσον ο λαός ακολουθήσει, με λατρεία πιστού, τις κατευθύνσεις του. Όσο για τη γλώσσα αυτού του λάου, δεν μπορεί παρά να συμβαδίσει με την πολιτική εξέλιξη του νέου Έθνους. Οι διαμάχες μεταξύ καθαρευουσιάνων και δημοτικιστών γύρω από το γλωσσικό ζήτημα "σταματούν". Το καθεστώς επιτρέπει στη γλώσσα μια ελαστικότητα, η οποία αντανακλάται στην καθημερινή ομιλία του Μεταξά και στους σχεδιασμένους από τα πριν λόγους του.

——————————————

1. στο ίδιο, σ. 44.

Σελ. 47
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/48.gif&w=600&h=915 13. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

ΕΙΚΟΝΑ 5

Είσθε όλοι Έλληνες και θα μείνετε για πάντα Έλληνες

Σελ. 48
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/49.gif&w=600&h=91513. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

ΕΙΚΟΝΑ 6

όπως επί χιλιάδες χρόνια υπήρξαμεν Έλληνες και θα μείνωμεν Έλληνες για πάντα.

Σελ. 49
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/23/gif/50.gif&w=600&h=915 13. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

ΕΙΚΟΝΑ 7

Σελ. 50
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Νεολαία της 4ης Αυγούστου
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 31
  13. Μαχαίρα, Νεολαία 4ης Αυγούστου

  εθνικού του έργου1. Το άτομο γίνεται το "υλικό" όπου πάνω του το Κράτος εγκαθιστά τη Νέα Τάξη πραγμάτων. Το ίδιο δεν έχει αξία σαν άτομο αλλά παίρνει αξία από τη στιγμή που εντάσσεται στο ελεγχόμενο σύνολο. Η αντίληψη αυτή έρχεται να συναντήσει τη φασιστική αντίληψη της Enciklopedia Treccani: "...η φασιστική αντίληψη τάσσεται υπέρ του Κράτους· τάσσεται εξίσου και υπέρ του ατόμου, στο βαθμό που το άτομο συνυπάρχει με το Κράτος το οποίο είναι η παγκόσμια συνείδηση και θέληση του ανθρώπου μέσα στην ιστορική του ύπαρξη (...) έξω από την ιστορία, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα"2.

  Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  Η πολιτική εξουσία ασκείται από το Βασιλιά και την Κυβέρνηση. Στα πλαίσια του Νέου Κράτους, ο βασιλιάς είναι ο ανώτατος άρχοντας και αποτελεί σύμβολο της εθνικής ενότητας. Είναι επίσης ανώτατος άρχοντας της εκτελεστικής εξουσίας. Συμμετέχει στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας με την κύρωση των νόμων· οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται "εν ονόματι του Βασιλέως".

  Ο Μεταξάς είναι ο "Αρχηγός" της κυβέρνησης και υπεύθυνος προς κάθε κατεύθυνση. Αυτός μόνον, έχοντας γενική αρμοδιότητα στα θέματα όλων των υπουργείων, μπορεί να καθορίζει τη χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής. Προτείνει στο Βασιλιά το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών.

  Υπουργοί και Υφυπουργοί, είναι απλά διευθυντές υπηρεσιών σε διάφορους κλάδους της δημόσιας διοίκησης. Συμμετέχουν στη νομοθετική εξουσία αλλά δεν υποχρεούνται να έχουν την ίδια άποψη με τον αρχηγό σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό της κυβερνητικής

  ——————————————

  1. Ιω. Μεταξάς, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φ. 332, 4 Αυγούστου 1936.

  2. S. Romano, "Histoire de l'Italie du Risorgimento à nos jours", Παρίσι, Seuil, 1977, σ. 194-195.