Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = '2'). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 630-649 TEXT_OF 766
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/630.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

101

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Β. Διάταγμα / 9 Ιανουαρίου 1916)

Κυβέρνηση Σ. Σκουλούδη Υπουργός Α. Μιχελιδάκης

Περί ορισμού ωρών διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως κλπ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το από 31 Δεκεμβρίου 1836 "περί κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων" Β. διάταγμα, το από 6 Δεκεμβρίου 1914, περί ορισμού των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων, ωρών διδασκαλίας Β. διάταγμα, και τα από 31 Οκτωβρίου 1914 περί προγράμματος των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και του γυμνασίου και περί προγράμματος των μαθημάτων του διδασκαλείου των νηπιαγωγών Β, διάταγμα, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε'

Άρθρον 1. Ώραι διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως και τοις διδασκαλείοις είνε κατά μεν τους μήνας Σεπτέμβριον και Οκτώβριον 8-12 και 2-4 η και μέχρι 5, κατά δε τους μήνας Νοέμβριον, Δεκέμβριον, Ιανουάριον και Φεβρουάριον 8 1/2-12 και 2-4 η και μέχρι 4 1/2, κατά δε τους μήνας Μάρτιον και Απρίλιον 8-12 και 3-5 η και μέχρι 6, και κατά τους μήνας Μάιον και Ιοούνιον 7-11 και 4-6 η και μέχρι 7,

Άρθρον 2. Η ωριαία διδασκαλία των μαθημάτων διαρκεί 50' λεπτά· ο υπόλοιπος χρόνος διατίθεται διά τα μεταξύ διαλείμματα, άτινα είνε δεκάλεπτα, πλην του τελευταίου, όπερ παρατείνεται εις 13' λεπτά. Καθ' ους δ' όμως μήνας τα πρωινά μαθήματα άρχονται από της 81/2, τα δε μεταμεσημβρινά περαίνονται τη 4 1/2, η μεν ωριαία διδασκαλία διαρκεί 45' λεπτά, των δε διαλειμμάτων το μεν πρώτον 5', το δε δεύτερον 10' και το τρίτον 15' λεπτά.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 14, τχ. A'/18 Ιανουαρίου 1916.

TEXT_PAGE_SHORT630
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/631.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τους μαθητάς κατά τα διαλείμματα επιτηρεί εκ περιτροπής εις των καθηγητών, βοηθούμενος υπό του επιστάτου.

Άρθρον 3. Εν τω ωρολογίω προγράμματι αι πρώται πρωιναί ώραι ορίζονται, διά την διδασκαλίαν των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών, των λατινικών και της κοσμογραφίας, αι δε πρώτα., μεταμεσημβριναί διά την των τεχνικών, πλην της γυμναστικής, των νεοελληνικών, των ιερών, της φυσικής ιστορίας και της γεωγραφίας, αι δε τελευταίαι προ μεσημβρίας και μετά μεσημβρίαν διά την γυμναστικήν, πάσαι δε αι μεταμεσημβριναί ώραι της Πέμπτης δι' εκδρομάς, εθνικούς χορούς, σκοποβολίαν και χειροτεχνίαν.

Άρθρον 4. Πάσα προηγουμένη διάταξις αντικείμενη προς τας του παρόντος διατάγματος, καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 9 Ιανουαρίου 1916.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

O Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ

TEXT_PAGE_SHORT631
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/632.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

102

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ

(Β. Διάταγμα / 28 Μαΐου 1916)

Κυβέρνηση Σ. Σκουλούδη

Υπουργός Α. Μιχελιδάκης

Περί επεκτάσεως της Ισχύος των κειμένων διατάξεων περί μέσης και δημοτικής εκπαιδεύσεως κλπ. εις την Βόρειον Ήπειρον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον ,ΔΡΛΔ' της 28 Φεβρουαρίου 1913 "περί διοικήσεως των στρατιωτικώς κατεχομένων χωρών", τον τροποποιήσαντα αυτόν υπ' αριθ. 80 νόμον της 16 Νοεμβρίου 1913 και τον νόμον 147 της 5 Ιανουαρίου 1914 "περί της εν ταις προσηρτημέναις χώραις εφαρμοστέας νομοθεσίας και της δικαστικής αυτών οργανώσεως" προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου διατάσσομεν τάδε'

Άρθρον 1, Επεκτείνεται και εις την Βόρειον Ήπειρον η ισχύς πασών των περί μέσης και δημοτικής εκπαιδεύσεως και γυμναστικής και σκοποβολίας κειμένων διατάξεων και αι σχετικαί διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος της 19 Αυγούστου 1914, ως ετροποποιήθησαν διά του κυρώσαντος αυτό υπ' αριθ. 402 νόμου.

Άρθρον 2, Προς τούτοις επεκτείνεται εις την Βόρειον Ήπειρον και η ισχύς των διατάξεων του νομού 347 "περί μισθώσεως ιδιωτικών οικημάτων ως διδακτηρίων των σχολείων του Κράτους" και του προς εκτέλεσιν αυτού εκδοθέντος B. διατάγματος της 18 Ιανουαρίου 1915, των περί εκπαιδευτικών τελών διατάξεων του νόμου ΑΧΚΕ', ως ετροποποιήθησαν διά του νόμου ΒΤΕ' και των λοιπών μεταγενεστέρων νόμων και η ισχύς των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του νόμου ,ΓΥΛΗ' του 1909 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του περί γυμναστικής και γυμναστικών και αθλητικών αγώνων ΒΧΚΑ' νόμου" και του προς εκτέλεσιν αυτού εκδοθέντος Β. διατάγματος της 8 Ιουνίου 1910

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 97, τχ. Α'/31 Μαΐου 1916.

TEXT_PAGE_SHORT632
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/633.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

"περί ενσήμου των ενδεικτικών προαγωγής από τάξεως εις τάξιν των μαθητών των δημοτικών σχολείων αμφοτέρων των φύλων".

Εις τον Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 28 Μαΐου 1916.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος

ΣΤΕΦ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ τα μέλη

Μ. ΧΑΤΖΑΚΟΣ, Δ. Π. ΓΟΥΝΑΡΗΣ,

Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ, Δ. Γ. ΡΑΛΛΗΣ,

ΙΩ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΣ, Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

TEXT_PAGE_SHORT633
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/634.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

103

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1917-1918

(Β. Διάταγμα / 25 Δεκεμβρίου 1917)

Κυβέρνηση Έλ. Βενιζέλου Υπουργός Δ. Λίγκας

Περί ορισμού ωρών διδασκαλίας των διαφόρων μαθημάτων

εν τοις σχολείοις του Κράτους κατά το σχολικόν έτος

1917-1918 κλπ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 3ον άρθρον του νόμου 686 "περί λήψεως μέτρων υπέρ της εκπαιδεύσεως κτλ.", προτάσει, του Ημετέρου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, λαβόντος προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 154 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Κατά το σχολικόν έτος 1917-18 αι ώραι της καθ' εβδομάδας διδασκαλίας των μαθημάτων εν τοις σχολείοις της Μ. εκπαιδεύσεως κανονίζονται ως εξής:

Ι. Δια την χειμερινήν περίοδον (Δεκέμβριον, Ιανουάριον και Φεβρουάριον) .

A' Εν τοις ελληνικοίς σχολείοις:

1) Ιερά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα εν τη A' τάξει ανά πέντε και εν τη Β' και Γ' ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ελληνικά αρχαία εν τη A' τάξει ανά τέσσαρας και εν τη Β' και Γ' ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 3, τχ. A'/2 Ιανουαρίου 1918.

TEXT_PAGE_SHORT634
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/635.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

7) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

8) Γαλλικά εν τη Β' και Γ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

10) Καλλιγραφία εν τη A' μόνο τάξει μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

11) Γυμναστική εν τη A' τάξει ανά δύο και εν τη Β' και Γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

12) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

Β' Εν τοις γυμνασίοις:

1) Ιερά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

2) Ελληνικά νέα και αρχαία εν τη A' και B' τάξει ανά εννέα και Γ' και Δ' ανά 8 ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Μαθηματικά κλπ. εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Φυσικά κλπ. εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα, ανά δύο δε όπου διδάσκεται και η ωδική.

5) Φιλοσοφικά εν τη Γ' και Δ' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει, ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Λατινικά εν εκάστη τάξει, ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Γαλλικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα. 10) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

Γ' Εν τοις αστικοίς σχολείοις των θηλέων:

1) Θρησκευτικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα και αρχαία εν εκάστη τάξει ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

4) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικοϊστορικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

6) Φυσικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

7) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Οικιακή οικονομία και παιδαγωγική εν τη Γ' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

10) Καλλιγραφία εν τη A' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

11) Χειροτεχνία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

12) Ωδική εν εκάστη τάξει, ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

13) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

14) Γαλλικά εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

Π. Διά την εαρινήν περίοδον (Μάρτιον, Απρίλιον και Μάιον).

TEXT_PAGE_SHORT635
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/636.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

A' Εν τοις ελληνικοίς σχολείοις:

1) Ιερά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα εν τη Α' τάξει ανά πέντε και εν τη Β' και Γ' τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ελληνικά αρχαία εν τη A' τάξει ανά πέντε και εν τη Β' και Γ' ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Μαθηματικά εν τη Α' και Β' τάξει ανά τρεις και εν τη" Γ' ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Γαλλικά εν τη Β' και Γ' τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Καλλιγραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

10) Ιχνογραφία εν τη A' και Β' τάξει ανά δύο και εν τη Γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

11) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

12) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

Β' Εν τοις γυμνασίοις:

1) Ιερά εν τη Α' και Β' τάξει ανά δύο και εν τη Γ' και Δ' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα και αρχαία εν εκάστη τάξει ανά δέκα ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Μαθηματικά κτλ. εν εκάστη τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Φυσικά κτλ. εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα, ανά δύο δε όπου διδάσκεται, και η ώδική.

5) Φιλοσοφικά εν τη Γ' και Δ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Λατινικά εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Γαλλικά εν τη Α' και Β' ανά τρεις και εν τη Γ' και Δ' ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

10) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

Γ' Εν τοις αστικοίς σχολείοις των θηλέων:

1) Θρησκευτικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα και αρχαία ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα εν εκάστη τάξει.

3) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικοϊστορικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

TEXT_PAGE_SHORT636
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/637.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6) Φυσικά εν τη Α' και Β' τάξει ανά δύο ώρας και εν τη Γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

7) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Οικιακή οικονομία και παιδαγωγική εν τη Γ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

10) Καλλιγραφία εν τη Α' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

11) Χειροτεχνία εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα,

12) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

13) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

14) Γαλλικά εν εκάστη τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

Αι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται και εις τας αντιστοίχους τάξεις των ημιγυμνασίων, των γυμνασίων και των γυμνασιακών παρθεναγωγείων των νέων χωρών.

Το σύνολον των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων του Βαρβακείου Λυκείου δύναται, κατ' απόφασιν του συλλόγου των εν αυτώ διδασκόντων, μετ' έγκρισιν του Υπουργού, να περιορισθή μέχρι 24 μεν ωρών κατά τάξιν διά την χειμερινήν περίοδον, μέχρι δε 30 διά την εαρινήν.

Αι κατ' οίκον σχολικαί εργασίαι των μαθητών περιορίζονται, κατ' απόφασιν των διδασκόντων, εις το ελάχιστον δυνατόν όριον.

Αν το διδακτικού προσωπικόν σχολείου τινός είνε ελλιπές η αν τα μαθήματα σχολείου τινός γίνωνται μόνον μετά μεσημβρίαν δι' έλλειψιν διδακτηρίου, δύνανται, οι κατά εκπαιδευτικάς περιφερείας γενικοί επιθεωρηταί να διατάσσωσιν ανάλογον περιορισμόν των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των ανωτέρω μαθημάτων η και την προσωρινήν διακοπήν των δευτερευόντων εκ τούτων.

Άρθρον 2. Κατά την χειμερινήν περίοδον του υφισταμένου σχολικού έτους τα μαθήματα των σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως άρχονται καθ' εκάστην την 8 1/2 π.μ. και λήγουσι την 12 1/2.

Κατά τους μήνας Μάρτιον και Απρίλιον τα μαθήματα διδάσκονται προ μεσημβρίας μεν από της 8ης μέχρι της 11ης, μετά μεσημβρίαν δε, από της 3ης μέχρι της 5ης, κατά δε τον Μάϊον από της 8ης μέχρι της 11ης π.μ. και από της 4ης μέχρι της 6ης μ.μ.

Αν ένεκα επιτάξεως η δι' άλλην αιτίαν διδάσκωνται εν τω αυτώ διδακτηρίω τα μαθήματα δύο σχολείων, τα μεν του ενός τούτων γίνονται προ μεσημβρίας, από της 8ης μέχρι της 12ης κατά την χειμερινήν περίοδον, και από της 7ης μέχρι της 12ης κατά την εαρινήν, τα δε του ετέρου μετά μεσημβρίαν, κατά μεν τους μήνας Δεκέμβριον, Ιανουάριον και Φεβρουάριον από της 1ης μέχρι της 5ης, κατά τον Μάρτιον καί Απρίλιον από της 2ας μέχρι της 6ης και κατά τον Μάϊον, από της 3ης μέχρι της 7ης·

TEXT_PAGE_SHORT637
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/638.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Οι γενικοί επιθεωρηταί της εκπαιδεύσεως δύνανται ένεκα ειδικών κατά τόπους κλιματολογικών όρων η και δι' άλλους αποχρώντας λόγους να κανονίζωσιν άλλως τα της καθ' ημέραν ενάρξεως και λήξεως των μαθημάτων εις σχολεία της περιφερείας των.

[...]'

Άρθρον 7. To σύνολον των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως αμφοτέρων των φύλων και των νηπιαγωγείων δύναται να περιορισθή κατά το σχολικόν έτος 19171918 διά πράξεως των οικείων συλλόγων ως προς μεν τας δύο κατωτέρας τάξεις των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως και την πρώτην των διδασκαλείων νηπιαγωγών μέχρι 32 ωρών κατά την χειμερινήν περίοδον και 36 κατά την θερινήν, ως προς δε την ανωτέραν και την προσηρτημένην τάξιν των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως και την δευτέραν τάξιν των διδασκαλείων των νηπιαγωγών μέχρι 34 ωρών κατά την χειμερινήν περίοδον και 38 κατά την θερινήν.

Εντός δύο ημερών από της συντάξεως της σχετικής πράξεως υποβάλλεται υπό του διευθύνοντος έκαστον των διδασκαλείων εις τε το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και εις τον οικείον γενικόν επιθεωρητήν της εκπαιδεύσεως αντίγραφον της πράξεως, εν η θα εμφαίνηται ο τε καθ' εβδομάδα περιορισμός των ωρών της διδασκαλίας εκάστου μαθήματος εν εκάστη τάξει και το ωρολόγιον της καθ' εκάστην διδασκαλίας αυτών διά τε την χειμερινήν και την θερινήν περίοδον, όπερ συντάσσεται υπό των οικείων συλλόγων λαμβανόντων υπ' όψει τας κλιματολογικάς και λοιπάς συνθήκας του τόπου, εν ω λειτουργεί το διδασκαλείον,

Αι κατ' οίκον σχολικαί εργασίαι των μαθητών πάντων των διδασκαλείων περιορίζονται μετ' απόφασιν των διδασκόντων εις το ελάχιστον δυνατόν οριον,

Η τε προαγωγή και η απόλυσις των μαθητών πάντων των διδασκαλείων διενεργούνται κατά το σχολικόν έτος 1917-1918 κατά τας ισχυούσας περί αυτών διατάξεις,

[.....]

Αναστέλλεται μέχρι της ενάρξεως του επομένου σχολικού έτους (1918 1919) η ισχύς πάσης διατάξεως αντικειμένης εις τας του παρόντος διατάγματος.

Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 25 Δεκεμβρίου 1917.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

TEXT_PAGE_SHORT638
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/639.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

104

ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1918-1919

(Β. Διάταγμα / 15 Σεπτεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί εγγραφών, εξετάσεων, και ωρών διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1918-1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 3 του νόμου 686, "περί λήψεως μέτρων υπέρ της εκπαιδεύσεως κτλ.", προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβόντες προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 204 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

[............]

Άρθρον 2. 1) Αι ώραι της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων εις τα σχολεία της Μέσης εκπαιδεύσεως κανονίζονται διά το σχολικόν έτος 1918-1919 ως εξής·.

A') Δια την φθινοπωρινήν περίοδον (Σεπτέμβριον, Οκτώβριον και Νοέμβριον) και την εαρινήν (Μάρτιον, Απρίλιον και Μάιον):

α') Εις τα ελληνικά σχολεία και τας εις ταύτα αντιστοίχους τάξεις των ημιγυμνασίων και των εξαταξίων και πενταταξίων γυμνασίων των νέων χωρών:

1) Ιερά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα εν τη α' τάξει ανά πέντε και εν τη β' και γ' τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ελληνικά αρχαία εν τη α' τάξει ανά πέντε και εν τη β' και γ' ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 210, τχ. Α'/28 Σεπτεμβρίου 1918.

TEXT_PAGE_SHORT639
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/640.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4) Μαθηματικά εν τη α' και β' τάξει ανά τρεις και εν τη γ' ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

8) Γαλλικά εν τη β' και γ' τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα,

9) Καλλιγραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

10) Ιχνογραφία εν τη α' και β' τάξει ανά δύο και εν τη γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

11) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

12) 'Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

β') Εις τα αστικά σχολεία των θηλέων και τα ανώτερα η γυμνασιακά παρθεναγωγεία:

1) Θρησκευτικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα και αρχαία ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικοϊστορικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

6) Φυσικά εν τη α' και β' τάξει ανά δύο ώρας και εν τη γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

7) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

8) Οικιακή οικονομία και παιδαγωγική εν τη γ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

10) Καλλιγραφία εν τη α' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

11) Χειροτεχνία εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

12) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

13) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

14) Γαλλικά εν εκάστη τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

γ') Εις τα τετρατάξια γυμνάσια και τας εις ταύτα αντιστοίχους τάξεις των ημιγυμνασίων και των εξαταξίων και πενταταξίων γυμνασίων των νέων χωρών:

1) Ιερά εν τη α' και β' τάξει ανά δύο και εν τη γ' και δ' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα και αρχαία εν εκάστη τάξει ανά δέκα ώρας καθ' εβδομάδα,

3) Μαθηματικά κτλ. εν εκάστη τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Φυσικά κτλ, εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα, ανά δύο δε όπου διδάσκεται και η Ωδική.

5) Φιλοσοφικά εν τη γ' και δ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

TEXT_PAGE_SHORT640
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/641.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Λατινικά εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα,

8) Γαλλικά εν τη α' και β' ανά τρεις και εν τη γ' και δ' ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα. 10) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

Β') Δια την χειμερινήν περίοδον (Δεκέμβριον, Ιανουάριον και Φεβρουάριον):

α') Εις τα ελληνικά σχολεία και τας εις ταύτα αντιστοίχους τάξεις των ημιγυμνασίων και των εξαταξίων και πενταταξίων γυμνασίων των νέων χωρών:

1) Ιερά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα εν τη α' τάξει ανά τέσσαρας και εν τη" β' και γ' ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ελληνικά αρχαία εν τη α' τάξει ανά τέσσαρας και εν τη β' και γ' ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα:.

8) Γαλλικά εν τη β' και γ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

10) Καλλιγραφία εν τη α' μόνον τάξει μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

11) Γυμναστική εν τη α' τάξει ανά δύο ώρας και εν τη β' και γ' ανά μίαν καθ' εβδομάδα.

12) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

β') Εις τα αστικά σχολεία των θηλέων και τα ανώτερα η γυμνασιακά παρθεναγωγεία:

1) Θρησκευτικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα και αρχαία εν εκάστη τάξει ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

4) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικοϊστορικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

6) Φυσικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

7) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Οικιακή οικονομία και παιδαγωγική εν τη Γ' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα

9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

10) Καλλιγραφία εν τη A' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

41

TEXT_PAGE_SHORT641
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/642.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11) Χειροτεχνία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

12) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

13) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

14) Γαλλικά εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα,

γ') Εις τα τετρατάξια γυμνάσια και τας εις ταύτα αντιστοίχους τάξεις των ημιγυμνασίων και των εξαταξίων και πενταταξίων γυμνασίων των νέων χωρών:

1) Ιερά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

2) Ελληνικά νέα και αρχαία εν τη A' και Β' τάξει ανά εννέα και Γ' και Δ' ανά οκτώ ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Μαθηματικά κλπ. εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα,

4) Φυσικά κλπ. εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Φιλοσοφικά εν τη Γ' και Δ' τάξει, ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Λατινικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Γαλλικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα. 10) Ωδική εν εκάστη-τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2. Κατ' απόφασιν των συλλόγων των διδασκόντων και μετ' έγκρισιν του Υπουργείου, δύναται, να περιορισθή το σύνολον των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων, του μεν Βαρβακείου Λυκείου μέχρι 32 ωρών κατά την φθινοπωρινήν και την εαρινήν περίοδον και μέχρις 28 κατά την χειμερινήν, των δε δύο κατωτέρων τάξεων των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως αμφοτέρων των φύλων και της πρώτης των διδασκαλείων των νηπιαγωγών μέχρι 36 ωρών κατά την φθινοπωρινήν και την εαρινήν περίοδον και 32 κατά την χειμερινήν, της δε ανωτάτης και της προσηρτημένης τάξεως των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως και της δευτέρας των διδασκαλείων των νηπιαγωγών μέχρι, 38 ωρών κατά την φθινοπωρινήν και την εαρινήν περίοδον και 34 κατά την χειμερινήν.

3. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον αποφάσεις των συλλόγων υποβάλλονται υπό των διευθυντών των ειρημένων σχολείων εις το Υπουργείον και τον οικείον γενικόν επιθεωρητην μετά του καταρτισθέντος δι' εκάστην περίοδον ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων.

4. Aι κατ' οίκον σχολικαί εργασίαι των μαθητών περιορίζονται κατ' απόφασιν των διδασκόντων, εις το ελάχιστον δυνατόν όριον.

5. Αν το διδακτικόν προσωπικόν σχολείου τινός είνε ελλιπές η αν τα μαθήματα σχολείου τινός γίνωνται μόνον προ η μετά μεσημβρίαν δι' έλλειψιν διδακτηρίου, δύνανται οι κατά εκπαιδευτικάς περιφερείας γενικοί επιθεωρηταί να διατάσσωσιν ανάλογον περιορισμόν των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των ανωτέρω μαθημάτων η και την προσωρινήν διακοπήν των δευτερευόντων εκ τούτων.

TEXT_PAGE_SHORT642
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/643.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 3. 1. Κατά την φθινοπωρινήν περίοδον του ενεστώτος σχολικού έτους τα μαθήματα των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως πλην των διδασκαλείων διδάσκονται; προ μεσημβρίας μεν από της 8ης μέχρι, της 12ης, μετά μεσημβρίαν δε από της 2ας μέχρι της 4ης ώρας.

2. Κατά την χειμερινήν περίοδον τα μαθήματα άρχονται την 8 1/2 π.μ. και λήγουσι την 1ην μ. μ.

3. Κατά τους μήνας Μάρτιον και Απρίλιον τα μαθήματα διδάσκονται προ μεσημβρίας μεν από της 8ης μέχρι της 11ης, μετά μεσημβρίαν δε από της 3ης μέχρι της 5ης, κατά δε τον Μάιον και Ιουνιον, προ μεσημβρίας μεν από της 7ης μέχρι της 11ης, μετά μεσημβρίαν δε από της 4ης μέχρι της 6ης.

4. Αν ένεκα επιτάξεως η δι' άλλην αιτίαν διδάσκωνται εν τω αυτώ διδακτηρίω τα μαθήματα δύο σχολείων, τα μεν του ενός τούτων γίνονται προ μεσημβρίας από της 8ης μέχρι της 12ης κατά τε την φθινοπωρινήν και την χειμερινήν περίοδον και από της 7ης μέχρι της 12ης κατά την έαρινήν, τα δε του ετέρου μετά μεσημβρίαν κατά μεν την φθινοπωρινήν περίοδον και τους μήνας Μάρτιον και Απρίλιον από της 2ας μέχρι της 6ης, κατά την χειμερινήν περίοδον από της 1ης μέχρι της 5ης και κατά τον Μάιον και Ιούνιον από της 3ης μέχρι της 7ης.

5. Οι κατά εκπαιδευτικάς περιφερείας γενικοί επιθεωρηταί δύνανται ένεκα ειδικών κατά τόπους κλιματολογικών όρων η και δι' άλλους αποχρώντας λόγους να κανονίζωσιν άλλως τα της καθ' ημέραν ενάρξεως και λήξεως των μαθημάτων εις σχολεία της περιφερείας των.

[............]

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν άνατίθέμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 15 Σεπτεμβρίου 1918.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

TEXT_PAGE_SHORT643
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/644.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

105

ΕΙΔΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Εγκύκλιος 42252 / 8 Οκτωβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Εγκύκλιος υπουργείου Παιδείας υπ αριθ. 42252 της 8 8)βρίου 1918

Κατά το άρθρον 2 του νόμου 1422, το διδακτικού προσωπικόν των ελληνικών σχολείων, των οποίων οι μαθηταί είνε ολιγώτεροι των 60, αποτελείται εκ δύο διδασκάλων. Πολλάκις δε, δι' έλλειψιν διδακτικού προσωπικού η απουσίαν των διδασκόντων ένεκα επιστρατεύσεως ή άλλης αίτιας, παρίσταται ανάγκη να λειτουργώσιν, où μόνον ταύτα, αλλά και τα μεγαλείτερον αριθμόν μαθητών έχοντα σχολεία με δύο, έστιν ότε δε και με ένα μόνον διδάσκαλον.

Εν τοιαύταις περιπτώσεσιν επιβάλλεται ανάλογος περιορισμός των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων και τροποποίησις του ωρολογίου προγράμματος, ούτως ώστε και περισσότερον χρόνον να απασχολώνται οι μαθηταί και εν τω σχολείω και κατ' οίκον και τα μαθήματα όσον το δυνατόν επαρκέστερον να διδάσκωνται.

Προς επιτυχίαν τούτου εντελλόμεθα όπως οι υπηρετούντες εις τα ελληνικά σχολεία, εν οις το διδακτικόν προσωπικόν αποτελείται εκ δύο η εξ ενός διδασκάλου, ρυθμίζωσιν αμελητί το ωλόγιον πρόγραμμα του σχολείου αυτών συμφώνως προς τας επομένας αρχάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Εν οις σχολείοις το διδακτικόν προσωπικόν αποτελείται εκ δύο διδασκάλων

A') Αι ώραι της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζονται ως εξής·

α') των ιερών, ανά μία εν τη A' και τη Β' και δύο εν τη Γ' τάξει,

β') των ελληνικών (νέων και αρχαίων), ανά 9 εν τη A' και τη Β' και 10 εν τη Γ' τάξει.'

Αναδημοσιεύεται από το: Χ. Λέφας, Εκπαιδευτικός Κώδιξ, τ. Β', σ. 69-70.

TEXT_PAGE_SHORT644
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/645.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γ) των μαθηματικών, ανά 3 εν τη Α' και τη Β' και δύο εν τη Γ' τάξει. δ') των φυσικών, της ιστορίας και της γεωγραφίας, ανά δύο εν εκάστη τάξει και δι' έκαστον των μαθημάτων τούτων,

ε') των γαλλικών, ανά δύο εν τη Β' και τη Γ' τάξει,

Β') Τα μαθήματα ταύτα κατανέμονται μεταξύ των δύο συνυπηρετούντων ως εξής·

α') Αν αμφότεροι είνε φιλόλογοι η ο εις τούτων φιλόλογος και ο έτερος θεολόγος.

Ο κατά βαθμόν ανώτερος φιλόλογος και μεταξύ ισοβάθμων ο εν τη υπηρεσία αρχαιότερος, διδάσκει.· 1) τα ελληνικά της Γ' τάξεως, 2) τα αρχαία ελληνικά της Β' και 3) τα μαθηματικά, τα φυσικά και τα γαλλικά της Β', και της Γ' τάξεως, ο δ' έτερος πάντα τα άλλα μαθήματα.

β') Αν ο εις των συνυπηρετούντων είνε φιλόλογος η θεολόγος, ο δ' έτερος μαθηματικός η φυσικός.

Ο πρώτος τούτων διδάσκει· 1) τα ιερά πασών των τάξεων, 2) τα ελληνικά και την ιστορίαν της A' και της Γ' τάξεως και 3) τα αρχαία ελληνικά της Β' ο δ' έτερος πάντα τα άλλα μαθήματα.

Σημ. α') Τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται εν μεν τη A' τάξει επί 1 ώρα καθ' εβδομάδα από του Φεβρουαρίου και εξής, εν δε τη Β' και τη Γ' ανά 5 ώρας καθ' εβδομάδα από των αρχών του σχολικού έτους.

Σημ. β') Οι μαθηταί της A' τάξεως προσέρχονται εις το σχολείον καθ' εκάστην π.μ. μετά μίαν ώραν από της συγχρόνου προσελεύσεως των της Β' και της Γ' τάξεως. Μετά μεσημβρίαν δε δεν προσέρχονται εις το σχολείον εκ περιτροπής δις της εβδομάδος οι μαθηταί εκάστης τάξεως, απασχολούμενοι διά γραπτών κατ' οίκον εργασιών.

Σημ. γ') Μετά το πρώτον ωριαίον π.μ., μάθημα οι της Β' τάξεως μαθηταί και μετά το δεύτερον εν τη οικεία τάξει ωριαίον επίσης μάθημα, οι της A' και της Γ' τάξεως, απασχολούνται εν τω σχολείω επί μίαν ώραν εις σύνταξιν απλών συνθέσεων, η εις γραμματικάς η μαθηματικάς ασκήσεις η εις καλλιγραφίαν ωρισμένων στίχων νεοελληνικού κειμένου η εις την ιχνογραφίαν.

TEXT_PAGE_SHORT645
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/646.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

106

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1914

(Β. Διάταγμα / 17 Δεκεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί προσθήκης εδάφιον εις το πρόγραμμα των μαθημάτων τον ελληνικού σχολείου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το Β. N. διάταγμα της 31 Δεκεμβρίου 1836 "περί κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων", τον νόμον 240 και τον νόμον 1422, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβόντος προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 232 Λραξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον μόνον.

Εις το υπό στοιχείον A' πρόγραμμα των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου, το περιεχόμενον εν τω B. διατάγματι της 31 Οκτωβρίου 1914 "περί προγράμματος των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και του γυμνασίου" προστίθεται ως τελευταίον εδάφιον το ακόλουθον.

12) Χειροτεχνία.

Πρώτη τάξις. Ώραι 2. Χαρτοπλεκτική, ψαθοπλεκτική και πηλοπλαστική.

Δευτέρα τάξις. Ώραι 2. Πηλοπλαστική και χαρτοτεχνία.

Τρίτη τάξις. Ώρα 1, Χαρτοτεχνία, βιβλιοδετική και ξυλοτεχνία. 

Εις δε το εν τέλει του προγράμματος του ελληνικού σχολείου παρατιθέμενον ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων αυτού προστίθενται τα ακόλουθα'

12) Χειροτεχνία ................................ 2 2 1

μεταβαλλόμενου του συνόλου των ωρών εις ............ 35 36 36.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 255, τχ. Α'/19 Δεκεμβρίου 1918.

TEXT_PAGE_SHORT646
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/647.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 17 Δεκεμβρίου 1918.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

TEXT_PAGE_SHORT647
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/648.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

107

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1918-1919

(Β. Διάταγμα / 17 Δεκεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί τροποποιήσεως και προσθήκης εδαφίων εις το Β. Δ.

της 15 Σεπτεμβρίου 1918 "περί εγγραφών, εξετάσεων κτλ.

εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως"

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 3 του νόμου 686, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβόντος προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 204 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

[...]

Άρθρον 3. Εις τα εδάφια α' των Κεφ. A' και Β' του άρθρου 2 του αυτού B. διατάγματος προστίθεται 13 παράγραφος, η εξής:

"13) Χειροτεχνία εν τη α' και β' τάξει ανά δύο και εν τη γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα".

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργον ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 17 Δεκεμβρίου 1918.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 255, τχ. Α'/19 Δεκεμβρίου 1918.

TEXT_PAGE_SHORT648
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/649.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

108

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Β, Διάταγμα / 24 Ιουνίου 1919)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Δ, Λίγκας

Περί κωδικοποιήσεως των εις την μέσην εκπαιδεύσιν αναγομένων διατάξεων

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον "περί κωδικοποιήσεως των Εκπαιδευτικών κλπ. νόμων και νομοθετικών διαταγμάτων" και το προς εκτέλεσιν αυτού Β. διάταγμα της 27ης Μαΐου 1918, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβόντος προ οφθαλμών την έκθεσιν της οικείας επιτροπής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν,

Αι ισχύουσαι διατάξεις·

1) Του Β. Ν. Διατάγματος της 31ης Δεκεμβρίου 1836 "περί κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων", 2) του νόμου ,ΒΣ^Ζ', 3) του νόμου AXKE' ως ετροποποιήθη διά των νόμων, ,ΒΤΕ' και 1385, 4) του νόμου ,ΒΡΛΒ' 5) του νόμου 'ΓΥΙΔ',6) του νόμου ,ΓΨΙΗ', ως ετροποποιήθη διά του νόμου 502, 7) του νόμου ,ΓΖΑ', ως ετροποποιήθη διά των νόμων ,ΓΨΛΒ' καίι567, 8) του νόμου 322, 9) του Β. Ν. Διατάγματος της 19 Αυγούστου 1914, "περί του προσωπικού των σχολείων των Νέων Χωρών, ως ετροποποιήθη διά των νόμων 1067 και 1386,10) του Β. Ν. Διατάγματος της 21ης Αυγούστου 1914 "περί ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων" ως ετροποποιήθη διά των νόμων 381,873,926,939 και 1556,11) του νόμου ΑΧΙΓ', 12) του νόμου 388,

13) του νόμου 425, 14) του νόμου 572, ως ετροποποιήθη διά του νόμου 940, 15) του νόμου 577, ως ετροποποιήθη διά των νόμων 825 και 1386, 16) του νόμου 588, 17) του νόμου 686, 18) του νόμου 997, ως ετροποποιήθη διά του νόμου 1405,19) του νόμου 995,20) του νόμου 1286, 21) του νόμου 1381,22) του νόμου 1406,23) του νόμου 1422,24) του νόμου 564,25) του νόμου 1615, 26) νόμου ΑΙΔ', 27) του νόμου ,ΥΠΘ',28) του νόμου ΑΩΞΑ',29) του νόμου ,ΑΣΠΕ', 30) του νόμου ,ΒΤΠΒ', 31) του νόμου, A"^AE', 32) του νόμου,ΓΨΚ',

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 19Ο, τχ. Α'/28 Αυγούστου 1919

TEXT_PAGE_SHORT649
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

    101

    ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

    (Β. Διάταγμα / 9 Ιανουαρίου 1916)

    Κυβέρνηση Σ. Σκουλούδη Υπουργός Α. Μιχελιδάκης

    Περί ορισμού ωρών διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως κλπ.

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

    Έχοντες υπ' όψιν το από 31 Δεκεμβρίου 1836 "περί κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων" Β. διάταγμα, το από 6 Δεκεμβρίου 1914, περί ορισμού των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων, ωρών διδασκαλίας Β. διάταγμα, και τα από 31 Οκτωβρίου 1914 περί προγράμματος των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και του γυμνασίου και περί προγράμματος των μαθημάτων του διδασκαλείου των νηπιαγωγών Β, διάταγμα, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε'

    Άρθρον 1. Ώραι διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως και τοις διδασκαλείοις είνε κατά μεν τους μήνας Σεπτέμβριον και Οκτώβριον 8-12 και 2-4 η και μέχρι 5, κατά δε τους μήνας Νοέμβριον, Δεκέμβριον, Ιανουάριον και Φεβρουάριον 8 1/2-12 και 2-4 η και μέχρι 4 1/2, κατά δε τους μήνας Μάρτιον και Απρίλιον 8-12 και 3-5 η και μέχρι 6, και κατά τους μήνας Μάιον και Ιοούνιον 7-11 και 4-6 η και μέχρι 7,

    Άρθρον 2. Η ωριαία διδασκαλία των μαθημάτων διαρκεί 50' λεπτά· ο υπόλοιπος χρόνος διατίθεται διά τα μεταξύ διαλείμματα, άτινα είνε δεκάλεπτα, πλην του τελευταίου, όπερ παρατείνεται εις 13' λεπτά. Καθ' ους δ' όμως μήνας τα πρωινά μαθήματα άρχονται από της 81/2, τα δε μεταμεσημβρινά περαίνονται τη 4 1/2, η μεν ωριαία διδασκαλία διαρκεί 45' λεπτά, των δε διαλειμμάτων το μεν πρώτον 5', το δε δεύτερον 10' και το τρίτον 15' λεπτά.

    Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 14, τχ. A'/18 Ιανουαρίου 1916.