Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = '2'). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 295-314 TEXT_OF 962
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/295.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΤΑΞΙΣ Γ'

α') Γενική τεχνολογία-2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Πρώτον εξάμηνον: Φυσική τεχνολογία.

Σύντομος επανάληψις και συμπλήρωσις των εν τη A' τάξει και τη Β' διδαχθέντων.

Μαγνητισμός και ιδία εφαρμογαί της πυξίδος. Ηλεκτρισμός και σπουδή των ηλεκτρικών .Ιδιοτήτων των σωμάτων από βιομηχανικής απόψεως. Ηλεκτρικόν ρεύμα, παραγωγή και μέτρησις των στοιχείων αυτού. Ηλεκτρικαί μηχαναί, Ηλεκτροχημεία, ηλεκτροφωτισμός, ήλεκτροθέρμανσις και εφαρμογαί αυτών. Τηλεγραφία κοινή και ασύρματος. Τηλέφωνον και μικρόφωνα.

Δεύτερον εξάμηνον: Χημική τεχνολογία. Σύντομος επανάληψις των κυριωτέρων εκ των διδαχθέντων εν τη A' και Β' τάξει. Αι σπουδαιότεραι βιομηχανίαι. Έρια, κατεργασία και χρωματισμός αυτών, βαμβακοπυρίτις, κολλώδιον, εκρηκτικαί υλαι. Διάφορα είδη ξύλων και βιομηχανία του χάρτου. Μέταλα, άμυλον και σάκχαρον, λευκώματώδε.,ς ουσίαι, ώον, γάλα, κρέας, σιτηρά, παρασκευή άρτου, καρποί, γεώμηλα κλπ. λαχανικά. Καφές, τέϊον, κακάον, σοκολάτα, καπνός, οίνος, οινόπνευμα, οξος, τα κυριώτερα οργανικά οξέα.. Αι κυριώτεραι οργανικαί χρωστικαί ουσίαι. Συντήρησις τροφίμων και βιομηχανικών προϊόντων.

β') Εμπορικά-1 ώρα καθ' εβδομάδα.

Στοιχεία λογιστικής και καταστιχογραφίας. Λογιστική απλή και διπλογραφική. Λογαριασμός, χρέωσις, πίστωσις. Δούναι και λαβείν. Άνοιγμα, περάτωσις και μεταφορά λογαριασμού. Ενεργητικόν και πάθητικόν. Κεφάλαιον, κέρδη και ζημίαι. Απογραφή και ισολογισμός. Λογιστικά βιβλία (πρόχειρον ημερολόγιον, καθολικόν, ταμείον, βιβλίον απογραφής και ισολογισμού). Σύνταξις εγκυκλίων, παραγγελιών, τιμολογίων και διαφημίσεων;

γ') Ελευθέρα ιχνογραφία - 3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Συμπλήρωσις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων. Υδατογραφία και ελαιογραφία.

δ') Τεχνικά σχέδια-3 ώραι καθ' εβδομάδα,

Σύμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων. Ηλιοτυπία.

ε') Καλλιγραφία-1 ώρα καθ' εβδομάδα,

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων. Ανεστραμμένη και στρογγύλη γραφή. Γοτθικά γράμματα. Καλλιτεχνικά γράμματα,

στ') Σχολική χειροτεχνία - 2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων, δερματοπλαστική, πυρογραφία, μεταλλοπλαστική.

ζ') Ξυλοτεχνία-3 ώραι καθ' εβδομάδα.

TEXT_PAGE_SHORT295
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/296.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων.

1) Κλίμαξ εξ ελάτης 2) οκρίβας ζωγραφικής εξ ελάτης, 3) οκρίβας πλαστικής εξ ελάτης, 4) Θρανίον εξ ελάτης, 5) κάθισμα εξ οξυάς, 6) δοκός εξ ελάτης, 7) πολύζυγον εξ οξυάς, 8) έσχάρα εξ οξυάς, 9) πλινθίον (εσφαλτήριον) εξ ελάτης, 10) τράπεζα μαγειρείου εξ ελάτης, 11) εργαλειοθήκη εξ ελάτης, 1'2) τράπεζα νυκτός (κομοδίνον) εξ ελάτης. Έπιπλα διαφόρων ρυθμών και ιδίως ελληνικού. Προϋπολογισμοί διαφόρων εργασιών της ξυλοτεχνίας.

η') Σιδηροτεχνία-3 ώραι καθ'εβδομάδα,

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων. Επιπέδωσις, λείανσις, στίλβωσις.; οξειδίωσις η βερνίκωσις μετάλλων. Κατασκευή μικρών τρυπάνων και μικτού τόρνου μετά των εξαρτυμάτων αυτών.

θ') Πλαστική και γυψουργία-2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Συμπλήρωσί.ς και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων.

ι') Ιστορία των τεχνών-1 ώρα καθ' εβδομάδα.

ια') Περί ρυθμών εν γένει. Γένεσις των διαφόρων εργατικών σωματείων. Νομοθεσία και προστατευτικοί νόμοι.

ιβ') Ανάγνωσις γαλλικών βιβλίων τεχνολογικού περιεχομένου-2 ώραι καθ'εβδομάδα. Ανάγνωσις και ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ του L'art simples entretiens par E. Pécaut et C. Baude.

ιγ') Υγιεινή-2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Σύντομος επανάληψι,ς των διδαχθέντων εν τη A' και Β' τάξει.Υγιεινά εργαστήρια και υγιειναί εργατικαί κατοικίαι. Αερισμός, φωτισμός, καθαρισμός, θέρμανσις, Θρέψις. Ασκήσεις διορθωτικαί των δυσμορφιών του κορμού, των προερχομένων εκ της ενασκήσεως διαφόρων βιοτεχνικών επαγγελμάτων. Πρώται βοήθεια., διαφόρων ατυχημάτων,

ιδ') Γυμναστική και σκοποβολίά-3 ώραι καθ' εβδομάδα ως και εν τη B' τάξει,

ιε') Διδακτικαί ασκήσεις - 8 ώραι καθ' εβδομάδα.

Ωρολόγιον πρόγραμμα των εν τω διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως

διδασκομένων μαθημάτων

Το όλον Αριθ. Μαθήματα Τάξεις των ωρών

A' B' Γ'

1) Γενική τεχνολογία 3 3 2 8

2) Μαθηματικά και εμπορικά 1 2 1 4

3) Ελευθέρα ιχνογραφία 4 4 3 11

TEXT_PAGE_SHORT296
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/297.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αριθ. Μαθήματα

Τάξεις

το όλον των ωρών

A'

Β'

Γ

4) Προβολική ιχνογραφία

4

3

-

7

5) Προοπτική

2

1

-

3

6). Τεχνικά σχέδια

3

4

3

1ο

7). Καλλιγραφία'

2

2

1

5

8) Χειροτεχνία

3

3

2

8

9) Ξυλοτεχνία

3

3

3

9

10) Σιδηροτεχνία

3

3

3

9

11) Πλαστική και Γυψουργία

2

2

2

6

12) Ιστορίά των τεχνών

--

-

1

1

13) Ανάγνωσις γαλλικών βιβλίων τεχνολογικού

περιεχομένου

2

2

2

6

14) Υγιεινή

1

1

2

4

15) Γυμναστική και σκοποβολία

3

3

3

9

16) Διδακτικαι ασκήσεις

-

-

8

' 8

To όλον

36

36

36

108 

Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 14 Οκτωβρίου 1916

Β.

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

TEXT_PAGE_SHORT297
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/298.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

70

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Β. Διάταγμα / 18 Δεκεμβρίου 1917)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί τροποποιήσεων εις το πρόγραμμα των εν τω διδασκαλεία) της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 572, ως ετροποποιήθη διά του νόμου 940, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, λαβόντος προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 334 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον μόνον

Εις το Β. διάταγμα της 14 Οκτωβρίου 1916 "περί προγράμματος των των εν τω διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων" επιφέρονται αι κάτωθι τροποποιήσεις·

Εις τα μαθήματα της Β' τάξεως προστίθενται ιέ' εδάφιον έχον ούτω "ειδική διδακτική των εν τω διδασκαλείω διδασκομένων τεχνικών μαθημάτων 3 ώραι καθ' εβδομάδα".

Το ιε' εδάφιον των μαθημάτων της Γ' τάξεως αντικαθίσταται διά του εξής "διδακτικαί ασκήσεις 6 ώραι καθ' εβδομάδα".

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 18 Δεκεμβρίου 1917

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ. ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 300, τχ. Α'/23 Δεκεμβρίου 1917.

TEXT_PAGE_SHORT298
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/299.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

71

ΚΑθΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1917-1918

(Β. Διάταγμα / 25 Δεκεμβρίου 1917)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

[Βλ. το άρθρο 7 του Β. διατάγματος στο κείμενο A103]

TEXT_PAGE_SHORT299
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/300.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

72

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

(Νόμος 1406/30 Απριλίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί διδασκαλείου της γυμναστικής

ΝΟΜΟΣ 1406

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευσις των καθηγητών και διδασκάλων της γυμναστικής καθώς και των διδασκαλισσών του μαθήματος τούτου διά πάντα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ανωτέρας και της μέσης εκπαιδεύσεως αμφοτέρων των φύλων γίνεται εν τω διδασκαλείω της γυμναστικής.

Άρθρον 2. Το διδασκαλείον της γυμναστικής, υπαγόμενον εις τα σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως, περιλαμβάνει δύο τμήματα' εν τμήμα αρρένων, εκ τριών ενιαυσίων τάξεων, και εν θηλέων εκ δυο' εν τοις τμήμασι δε τούτοις διδάσκονται τα εξής μαθήματα.

α') Τμήμα αρρένων

1. Παιδαγωγική γυμναστική.

2. Αγωνιστική, παιδιαί και χορός.

3. Οπλομαχητική.

4. Προσκοπισμός.

5. Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία.

6. Κολυμβητική και κωπηλασία.

7. Ανατομική του ανθρώπου και ιστολογία.

8. Φυσιολογία του ανθρώπου.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 101, τχ. Α'/9 Μαΐου 1918.

TEXT_PAGE_SHORT300
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/301.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

9. Υγιεινή.

10. Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων.

11. Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική, τρίψις και κινησιοθεραπεία.

12. Ιστορία της γυμναστικής.

13. Παιδαγωγική.

14. Ωδική.

β') τμήμα θηλέων

1. Παιδαγωγική γυμναστική.

2. Παιδιαί και χορός.

3. Κολυμβητική.

4. Ανατομική του ανθρώπου και ιστολογία.

5. Φυσιολογία του ανθρώπου.

6. Υγιεινή.

7. Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων.

8. Ορθοπεδική και Θεραπευτική γυμναστική, τρίψις και κινησιοθεραπεία.

9. Νοσηλευτική και παιδοκομία.

10. Ιστορία της γυμναστικής.

11. Παιδαγωγική.

12. Ωδική.

Άρθρον 3. 1. Εις το τμήμα των αρρένων γίνονται δεκτοί προς εγγραφήν οι έχοντες·

α') Απολυτήριον γυμνασίου η εμπορικής σχολής η διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως η άλλου ομοταγούς προς ταύτα και ανεγνωρισμένου εκπαιδευτηρίου.

β') Ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 25 ετών.

γ') Ανάστημα ουχί μικρότερον του 1,65 μ., και

δ') Υγείαν και σωματικήν διάπλασιν τελείαν και τελειότητα των πέντε αισθήσεων βεβαιουμένην δι' εξετάσεως υφ΄ ολοκλήρου του συλλόγου των καθηγητών του διδασκαλείου.

2. Εις το τμήμα των θηλέων γίνονται δεκταί αι έχουσαι

α') Απολυτήριον γυμνασίου η εμπορικής σχολής θηλέων η διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως των θηλέων η διδασκαλείου νηπιαγωγών η άλλου ομοταγούς προς ταύτα εκπαιδευτηρίου.

β') Ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 25 ετών,

γ') Ανάστημα ουχί μικρότερον των 1,55 μ., και

δ') Υγείαν και σωματικήν διάπλασιν τελείαν και τελειότητα των αισθήσεων βεβαιουμένην υφ' ολοκλήρου του συλλόγου των καθηγητών και διδασκαλισσών του τμήματος.

TEXT_PAGE_SHORT301
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/302.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 4. 1. Το σχολικόν έτος άρχεται την 1 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιουνίου, διαιρούμενον εις δύο εξάμηνα, εκ των οποίων το μεν πρώτον λήγει την 31 Ιανουαρίου, το δε δεύτερον την 30 Ιουνίου,

2. Αι εγγραφαί εν τω διδασκαλείω γίνονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου, τα δε μαθήματα άρχονται την 16 Σεπτεμβρίου και λήγουσι την 31 Μαΐου· αι εξετάσεις γίνονται εντός του β' δεκαπενθημέρου του Ιουνίου, μεσολαβούσης και διακοπής δύο εβδομάδων προς παρασκευήν των μαθητών, καθ' ην διακόπτονται μόνον τα Θεωρητικά μαθήματα.

3. Τέλη εγγραφής ορίζονται δραχμαί πεντήκοντα ετησίως, καταβαλλόμεναι καθ' ον τρόπον και εν τοις γυμνασίοις του Κράτους, τα δε ενδεικτικά, απολυτήρια και πτυχία του διδασκαλείου της γυμναστικής υπάγονται εις τα αυτά τέλη σημάνσεως ως και τα των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδευσεως.

Άρθρον 5. 1. Οι μαθηταί και αι μαθήτριαι του διδασκαλείου της γυμναστικής προάγονται από τάξεως εις τάξιν και απολύονται κατόπιν εξετάσεων κανονισθησομένων διά Β. διατάγματος.

2. Οι έχοντες πτυχίον του διδασκαλείου της γυμναστικής διορίζονται διδάσκαλοι της γυμναστικής εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως των αρρένων, εν ελλείψει δε ειδικών διδασκαλισσών και εν τοις των θηλέων, επί βαθμώ και μισθώ πρωτοβαθμίου διδασκάλου, λαμβάνοντες και τας προσαυξήσεις του μισθού τούτου.

3. Αι έχουσαι πτυχίον του διδασκαλείου της γυμναστικής διορίζονται διδασκάλισσαι της γυμναστικής εν τοις σχολείοις της Μέσης εκπαιδεύσεως των θηλέων, επί βαθμώ και μισθώ δευτεροβαθμίου διδασκάλου, λαμβάνουσαι και τας προσαυξήσεις του μισθού τούτου.

4. οι κατά το τρέχον σχολικόν έτος 1917-1918 προαχθησόμενοι μαθηταί της α' τάξεως της σχολής των γυμναστών καθώς και της σχολής των γυμναστριών του εκπαιδευτικού τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων, εγγράφονται άνευ εξετάσεων εις την β' τάξιν του διδασκαλείου της γυμναστικής, οι δε της δευτέρας υφίστανται την επί πτυχίω της σχολής των γυμναστών εξέτασιν αυτών κατά τας μέχρι τούδε ισχύουσας διατάξεις. Από δε της επιψηφίσεως του παρόντος νόμου παύει η αναγνώρισις της ήδη υφισταμένης σχολής γυμναστριών.

[.........]

Άρθρον 14. 1. Κατά τριετίαν και κατόπιν διαγωνισμού αποστέλλονται προς τελειοποίησιν εις Σουηδίαν, παρά τω Κεντρικώ Γυμναστικώ Ινστιτούτω της Στοκχόλμης, τρεις των εχόντων διετή ευδόκιμον υπηρεσίαν πτυχιούχων του διδασκαλείου της γυμναστικής, αμφοτέρων των τμημάτων, διά δε την πρώτην τριετίαν και της σχολής των γυμναστών καθώς και γυμνάστριαι

TEXT_PAGE_SHORT302
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/303.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

έχουσαι και πτυχίον διδασκαλείου θηλέων η ομοταγούς τούτω εκπαιδευτηρίου. Εις τους ούτω αποστελλόμενους καταβάλλεται υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών ο μισθός αυτών και επίδομα 100 δραχμών κατά μήνα καθώς και αι δαπάναι της μεταβάσεως και επιστροφής. Τα του διαγωνισμού της αποστολής και του τρόπου των σπουδών κανονισθήσονται διά Β. Διατάγματος.

2, Οι ούτω συμπληρούντες την ειδικήν αυτών μόρφωσιν διδάσκαλοι της γυμναστικής διορίζονται απ' ευθείας ως δευτεροβάθμιοι καθηγηταί εν τω Διδασκαλείω της γυμναστικής, τω Ακαδημαϊκώγυμναστηρίω,τοίςδιδασκαλείοις και τοις γυμνασίοις του Κράτους, λαμβάνοντες τας προσαυξήσεις του μισθού ας και οι λοιποί ομοιόβαθμοι αυτοίς λειτουργοί της μέσης Εκπαιδεύσεως και δυνάμενοι μετά πενταετή υπηρεσίαν να προαχθώσιν εις πρωτοβαθμίους, αι δε διδασκάλισσαι διορίζονται εις τα διδασκαλεία της γυμναστικής και τα σχολεία της μέσης Εκπαιδεύσεως των θηλέων επί αρχικώ βαθμώ και μισθώ πρωτοβαθμίου διδασκάλου, δυνάμενα!, μετά πενταετή εύδόκιμόν υπηρεσίαν να προαχθώσι και εις τον βαθμόν του δευτεροβαθμίου καθηγητού.

Άρθρον 15, Διά Β, Διαταγμάτων κανονισθήσονται ο Οργανισμός, το αναλυτικόν πρόγραμμα και η καθόλου λειτουργία του διδασκαλείου της γυμναστικής,

Άρθρον 17, Καταργούνται τα άρθρα 16-26 καθώς και τα άρθρα 46-54 του 13XKA' νόμου περί γυμναστικής, το άρθρον 1 του,ΓΥΛΗ' νόμου περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ,ΒΧΚΑ' νόμου περί γυμναστικής, ο νόμος ,ΓΥΟΗ' περί επόπτου· της σχολικής σκοποβολίας, καθώς και τα εκτελεστικά τούτων Β. Διατάγματα και πάσα εν γένει διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα νόμον, ούτινος η ισχύς άρχεται από της εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως αυτού.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 30 Απριλίου 1918

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

TEXT_PAGE_SHORT303
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/304.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

73

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  1918-1919

(Β. Διάταγμα / 15 Σεπτεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

[Βλ, το άρθρο 2, παρ, 2 του Β. διατάγματος στο κείμενο A104]

TEXT_PAGE_SHORT304
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/305.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

74

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

(Νόμος 1612/15 Δεκεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί συμπληρώσεως τον νόμου 381

ως προς τα περί λειτουργίας ανωτέρου τμήματος

εν τω διδασκαλείω των νηπιαγωγών Καλλιθέας

ΝΟΜΟΣ 1612

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως,,μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1, Το ανώτερον τμήμα του. διδασκαλείου των νηπιαγωγών Καλλιθέας, το προβλεπόμενον υπό του άρθρου 10 του νόμου 381, Θέλει λειτουργή όταν αι εν εκάστη τάξει αυτού εγγραφόμεναι μαθήτριαι δεν είνε ολιγώτεραι των δέκα (10) και εν όσω αι έκπαιδευτικαί ανάγκα.., ad δι' αυτού θεραπευόμεναι υφίστανται, άλλως διαλυετ,αι, .Επανιδρύεται δε·οταν αι αύται ανάγκαι άπαιτήσωσι τούτο. "Ομο,ιον τμήμα δύναται να λειτουργήση και εν άλλω Διδασκ"λείω νηπιαγωγών.

Η έναρξις της λειτουργίας του ανωτέρου τούτου τμήματος του διδασκαλείου νηπιαγωγών Καλλιθέας και η ίδρυσις ομοίου τμήματος εν άλλω διδασκαλείω νηπιαγωγών, ως και. η διάλυσις αυτών γίνεται διά Β. Δ. προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, Το Εκπαιδευτικόν Συμβόύλιον ορίζει και το ανώτατον όριον του αριθμού των εισακτέων κατ' έτος μαθητριών.

Άρθρον 2, Δεκταί προς φοίτησιν εις την A' τάξιν αυτού γίνονται μετά ευδόκιμον εξέτασιν αι φέρουσαι πτυχίον νηπιαγωγού η διδασκαλίσσης. Προσλαμβάνονται όμως κατά προτίμησιν ,εκ της τάξεως των πτυχιούχων νηπιαγωγών

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, ;αρ. 2, τχτ Α'/3 Ιανουαρίου 1919,

2ο

TEXT_PAGE_SHORT305
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/306.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εφόσον προέρχονται εκ τούτων προς εξέτασιν και επιτυγχάνουσι κατ' αυτάς.

Τα των' εισιτηρίων εξετάσεων κανονισθήσονται διά Β. Διατάγματος.  Άρθρον 3, Περί εγγραφών,. απουσιών, ποινών, ημερών αργίας, βαθμολογίας, προαγωγής και απολύσεως ισχύουσι τα αυτά και εν τοις διδασκαλείοις των νηπιαγωγών εφόσον δεν ήθελον κανονισθή ταύτα άλλως διά B. Διατάγματος.

Άρθρον.4. Αι μαθήτριαι της β' τάξεως μετ' ευδόκιμον απολυτήριον εξέτασιν ενεργουμένη κατά το τέλος του σχολικού έτους λαμβάνουσι πτυχίον διδασκαλίσσης και δύνανται να διορίζωνται εις τα διδασκαλεία των νηπιαγωγών, τα διδασκαλεία των θηλέων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και τα σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως επί μισθώ πρωτοβαθμίου διδασκάλου κατά τον νόμον 1381 των νηπιαγωγικών μαθημάτων, της χειροτεχνίας, των οικιακών έργων και της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας.

Άρθρον 7. Το ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων ως αναγράφονται ταύτα εν άρθρω 10 του νόμου 381 και τα καθέκαστα της λειτουργίας του σχολείου τούτου κανονίζονται; διά B-. Διατάγματος.

Άρθρον 8. Καθ' έκαστον έτος δύναται ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως να χορηγή εκπαιδευτικάς αδείας μετά πλήρων αποδοχών διά μίαν διετ'ιαν εις δέκα κατ' ανώτατον όρον εκ των εν υπήρεσία νηπιαγωγών, όπως; φοιτήσώσιν εις το ανώτερόν τούτο τμήμα. Αι αδειαι αύται χορηγούνται αιτήσει των ενδιαφερομένων μετά γνωμόδοτησιν των οικείων  επιθεωρητών και καθ' α θέλει ορίσει B. Διάταγμα.

.Επίσης δύνανται· να χορηγωνται υποτροφίαι εξ 100 δραχμών μηνιαίως και διά 12 μήνας εις δέκα κατ' ανώτατον όριον εν συνόλω μαθήτριας του ανωτέρου τούτου τμήματος εκ των εκτός υπηρεσίας ευρισκομένων νηπιαγωγών η διδασκαλισσών των κατά το άρθρον 2 του παρόντος νόμου προσλαμβανομένων :

Άρθρον 9. Προς λέιτουργίαν του σχολείου τούτου αναγράφεται κατ' έτος εις, τον προϋπολογισμόν του Κράτους, πίστώσις μέχρι 30.000 δραχμών δι' υποτροφίας, διά μιο-θούς και επιμίσθια των διδασκόντων και διά προμήθειαν των αναγκαιούντων υλικών προς διδασκαλίαν των τεχνικών και πρακτικών μαθημάτων.

Aρθρον 10. Κατά το ενεστώς έτος θέλει αναγραφή εν τω προϋπολογισμώ πίστωσις δραχ. 5.000 μίν υπέρ του ταμείου της "Ενώσεως τον Ελληνίδων" προς κάλυψιν του προκύψαντος ελλείμματος εκ της λειτουργίας του διδασκαλείου νηπιαγωγών κατά το σχολικόν έτος 1917-1918, ετέρα δε 10.000 δραχμών ως συνδρομή:εις τας δαπάνας του τρέχοντος σχολικού έτους

TEXT_PAGE_SHORT306
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/307.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 15 Δεκεμβρίου 1918

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ.

ΔΗΜ ΔΙΓΚΑΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

TEXT_PAGE_SHORT307
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/308.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

75

ΥΠΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Νόμος 1627 / 3 Ιανουαρίου 1919)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί συστάσεως υποδιδασκαλείων προς μόρφωσιν υποδιδασκάλων διά τα Μουσουλμανικά σχολεία [1]

ΝΟΜΟΣ 1627

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον Ι. Δύναται ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, να ιδρύση διά Β.Δ. μέχρι δύο υποδιδασκαλεία εκ τριών ενιαυσίων τάξεων αποτελούμενα, προς μόρφωσιν διδασκάλων διά τα στοιχειώδη μουσουλμανικά σχολεία. Τα υποδιδασκαλεία ταύτα ιδρύονται ένθα λειτουργεί διδασκαλείον δημοτικής εκπαιδεύσεως, καταργούνται δε καθ' ον και ιδρύονται τρόπον.

Άρθρον 2. Δεκτοί εις την πρώτην τάξιν των ύποδιδασκαλείών τούτων γίνονται μετά ευδόκιμον εισιτήριον εξέτασιν Μουσουλμανόπαιδες απόφοιτοι στοιχεεωδών σχολείων εξ τουλάχιστον τάξεων, έχοντες ηλικίαν ουχί μικροτέραν των 12 ετών συμπεπληρωμένων, ουδέ μεγαλυτέραν των 20 και σωματεκήν άρτιμέλειαν.

Απόφοιτοι ανωτέρων σχολείων δύνανται να φοιτήσωσιν αμέσως εις την β' τάξιν μετά ευδόκιμον κατατακτήριον εξέτασιν.

Άρθρον 3. Μαθήματα εν τοις σχολείοις τούτοις διδάσκονται τα εξής:

1) Παιδαγωγικά, μετά της αναγκαίας φιλοσοφικής προπαιδείας.

2) Νέα Ελληνική γλώσσα.

3) Τουρκική γλώσσα και η μουσουλμανική θρησκεία.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 3, τχ. A'/7 Ιανουαρίου 1919.

TEXT_PAGE_SHORT308
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/309.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4) Ιστορία.

5) Γεωγραφία,

6) Αριθμητική και γεωμετρία πρακτική.

7) Φυσιογνωστικά.

8); Υγιεινή και νοσηλευτική.

9) Στοιχεία γεωπονίας, κηπουρικής, δενδροκομίας, ζωολογίας.

10) Ιχνογραφία και καλλιγραφία.

11) Χειροτεχνία.

12) Μουσική.

13) Γυμναστική.

Άρθρον 11, Πάντες οι μαθηταί των υποδιδασκαλείων είναι υπότροφοι του Κράτους και η διαιτώνται εν οικοτροφείω· δωρεάν η λαμβάνουσιν έκαστος δρχ. 60 κατά μήνα. Αι χορηγούμεναι υποτροφίαι δεν δύνανται να είναι πλείονες των 60 δι' όλας τας τάξεις και διαρκούσι 10 μήνας κατ' έτος.

Άρθρον 14. Τα καθέκαστα του νόμου τούτου κανονισθήσονται διά Β. διατάγματος, προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 3 Ιανουαρίου 1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ. ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

[1] Περί του προσωπικού των σχολείων Θράκης

ΝΟΜΟΣ 3179

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Δ' εν Αθήναις Συντακτικής Συνελεύσεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 186, τχ. Α'/7 Αυγούστου 1924.

TEXT_PAGE_SHORT309
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/310.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 8. Προς μόρφωσιν Μουσουλμάνων υποδιδασκάλων δύναται να ιδρυθή διά Διατάγματος προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου εν μια των πόλεων της περιφερείας της Γενικής Διοικήσεως Θράκης υποδιδασκαλείον εκ 3 ενιαυσίων τάξεων, το προσωπικόν του οποίου θ' αποτελήται εξ ενός διευθυντού, διδάσκοντος τα φιλοσοφικά και παιδαγωγικά, ενος λογίου, Μουσουλμάνου, διδάσκοντος την τουρκικήν γλώσσαν και θρησκείαν ,καί εξ αναλόγου αριθμού άλλων καθηγητών η διδασκάλων λαμβανομένων εκ των εν τη αυτή πόλει λειτουργούντων σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως και διδασκόντων μαθήματα της είδικότητός των είτε προς συμπλήρωσιν των υποχρεωτικών ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας, είτε επί τω νομίμω επιμισθίω.

Διευθυντής του υποδιδασκαλείου διορίζεται επί βαθμώ και άποδοχαίς διευθυντού β' τάξεως διδάκτωρ της φιλολογίας, 'έχων διετείς παιδαγωγικάς σπουδάς εν Εσπερία και τριετή τουλάχιστον εκπαιδευτικήν υπηρεσίαν, η επί βαθμώ και αποδοχαίς τμηματάρχου α' Τάξεως διδάκτωρ της φιλολογίας έχων πτυχίον δημοδιδασκάλου και δεκαετή εκπαιδευτικήν υπηρεσίαν,

Καθηγητής της μουσουλμανικής γλώσσης και θρησκείας διορίζεται λόγιος Μουσουλμάνος.

Tò προσωπικόν του υποδιδασκαλείου διορίζεται, τιμωρείται και απολύεται συμφώνως προς τας περί λειτουργών της μέσης εκπαιδευσεώς  ισχυούσας διατάξεις.

Άρθρον. 9. To υπηρετικόν προσωπικόν του υποδιδασκαλείου, διοριζόμενον και απολυόμενον υπό του αρμοδίου Γεν. Επιθεωρητού, τη προτάσει του διευθυντού, αποτελείται εξ ενός επιστάτου επί βαθμώ και μισθώ κλητήρος α' τάξεως και ενός υπτηρέτου  η μιας υπηρετρίας επί βαθμώ και μισθώ κλητήρος γ' τάξεως.

Άρθρον 10. Διά Διατάγματος, εκδιδομένου μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, θα κανονισθώσι, το πρόγραμμα των μαθημάτων, τα προσόντα και η ηλικία των μαθητών του υποδιδασκαλείου, ο τρόπος των εισιτηρίων εξετάσεων, ρ τρόπος των - προαγωγικών και απόλυτηρίων εξετάσεων και τα περί ημερών αργίας, απουσιών, ποινών, εγγραφών η μετεγγραφών των μαθητών. Διά Διατάγματος επίσης θα κανονισθώσι τα των συνεδριών του συλλόγου των καθηγητών, και πάσα λεπτομέρεια του παρόντος.

Η εν τω υποδιδασκαλείω εγγραφή εί,νε ατελής, τα δε απολυτήρια και πτυχία αυτού εκδίδονται καθ' ον τρόπον και  τα των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 11. Οι πτυχιούχοι του υποδιδασκαλείου διορίζονται εις τα Μουσουλμανικά σχολεία επί βαθμώ και αποδοχαίς νηπιαγωγού.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Δ' εν Αθήναις Συντακτικής Συνελεύσεως

TEXT_PAGE_SHORT310
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/311.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 5 Αυγούστου 1924

 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ  ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

Θ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

TEXT_PAGE_SHORT311
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/312.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

76

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(Β, Διάταγμα / 16 Ιανουαρίου 1919)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί προγράμματος των μαθημάτων τον ανωτέρου τμήματος των διδασκαλείων των νηπιαγωγών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 10ον άρθρον του νόμου 381 και το άρθρον 7 του νόμου 1612, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε·

Άρθρον μόνον

Τα εν τω ανωτέρω τμήματι του διδασκαλείου των νηπιαγωγών διδασκόμενα μαθήματα, ο προς διδασκαλίαν εκάστου αυτών αναγκαίος χρόνος και η κατά τάξεις κατανομή της εξ εκάστου τούτων διδακτέας ύλης ορίζονται ως έπεται:

1) Ελληνική γλώσσα.

A' τάξις, ώραι 6.

α') Ανάγνωσις εκλεκτών έργων εκ νέων Ελλήνων ποιητών και λογογράφων.

β') Γραμματολογικαί γνώσεις σχετικαί προς τα αναγιγνωσκόμενα λογοτεχνικά έργα.

γ') Εκθέσεις, μία τουλάχιστον κατά δεκαπενθήμερον (περιγραφαί, διηγήσεις, περιγραφαί υποκειμενικαί μετά διηγήσεως, περιλήψεις, αναλύσεις, χαρακτηρισμοί ατόμων).

Β' τάξις, ώραι 5.

α') Ανάγνωσις δοκίμων μεταφράσεων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, κατά προτίμησιν ποιητών, και ξένων λογοτεχνών.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 18, τχ. Α'/25 Ιανουαρίου 1919.

TEXT_PAGE_SHORT312
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/313.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

β') Γραμματολογικαί γνώσεις αι σχετικαί προς τα διδασκόμενα ελληνικά ξένα λογοτεχνικά έργα,

γ') Εκθέσεις, μίαν τουλάχιστον κατά δεκαπενθήμερον (περιλήψεις, αναλύσεις, χαρακτηρισμοί ατόμων και ομάδων, διάλογοι διηγηματικοί, επιστολαί, υπηρεσιακά έγγραφα και μικραί πραγματείαι κατά προτίμησιν παιδαγωγικαί).

2) Γαλλική γλώσσα.

Τάξις A', ώραι 6.

Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών γαλλικών ε'ργων απλού παιδαγωγικού περιεχομένου. Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν σχετικαί προς τα αναγιγνωσκομενα. Σχετικά διδάγματα εκ της γραμματικής και του συντακτικού,

Τάξις Β', ώραι 5.

Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών γαλλικών έργων απλού παιδαγωγικού περιεχομένου. Ασκήσεις εις το ομιλείν και γρ'άφειν σχετικαί προς τα αναγιγνωσκομενα. Σχετικά διδάγματα εκ της γραμματικής και του συντακτικού.

Σημ.. Αι εις το ομιλείν και γράφειν ασκήσειςίθά έχωσι κύριον σκοπόν την εξακρίβωσ.,ν και την εξασφάλισιν της κατανοήσεως των αναγιγνωσκομένων υπό των μαθητριών.

3) Φιλοσοφική προπαιδεία και νηπιαγωγικά μαθήματα. Τάξις A', ώραι 6.

α') Παιδαγωγική ψυχολογία, ιδία δε εξέτασις της βαθμιαίας αναπτύξεως του ψυχικού βίου του παιδός,

β,') Φρεβελιανόν σύστημα, υπό την σημερινήν Ιδίως αυτού μορφήν, Τα νεώτερα νηπιαγωγικά συστήματα.

Τάξις Β', ώραι 9.

α') Η διδακτική του νηπιαγωγείου.

β') Η πρώτη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσης διά τους ξενόφωνους.

γ') Ύποδειγματικαί διδασκαλίαι, ακροάσεις και ασκήσεις εν τω προτύπω νηπιαγωγείω.

δ') Η ισχύουσα σχολική νομοθεσία, η σχετική προς τον προορισμόν των αποφοίτων του τμήματος.

4) Καλλιγραφία, Ιχνογραφία και ζωγραφική.

Τάξις A', ώραι 6. .

α') Καλλιγραφία. Τα διάφορα είδη της γραφής και ιδία η ελευθέρα και στρογγύλη. Ώραι 2.

TEXT_PAGE_SHORT313
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/314.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

β') Ιχνογραφία ελευθέρα. Ιχνογράφησις εκ του,φυσικού και από μνήμης επί του χάρτου και του πίνακος. Ώραι 3. γ') Ζωγραφική, Κρητιδογραφία. Ώρα. 1.

Τάξις Β', ώραι 6.

α') Καλλιγραφία. Τα διάφορα είδη της γραφής, Ταχυγραφική καλλιγραφία. Μεθοδική της διδασκαλίας της καλλιγραφίας. Ώραι 2.

β') Ιχνογραφία. Γραμμική και προβολική ιχνογραφία και προοπτική. Μεθοδική της διδασκαλίας της ιχνογραφια:ς, Ώραι 2.

γ') Ζωγραφική, υδατογραφία και ελαιογραφία'. Μεθοδική, της διδασκαλίας της ζωγραφικής, Ώραι 2.

5) Ωδική.

Τάξις Α', ώραι 2.

Θεωρία και ασκήσεις, ώδικής, Τα κατάλληλα, ιδία διά_ το νηπιαγωγείον άσματα· εκ μουσικής αναγνώσεως. Δημώδη, πατριωτικά και χορευτ,ικά άσματα.

Τάξις δ', ώραι 2,

Θεωρία, και ασκήσεις ωδικής. Ποικίλα άσματα, μονόφωνα, και δίφωνα εκ μουσικής αναγνώσεως. Δημώδη, πατριωτικά και χορευτικά άσματα.

6) Χειροτεχνία. Τάξις Α', ώραι 6.

Χαρτοπλεκτική, ψαθοπλεκτική, πλαστική και γυψουργία, χαρτοτεχνία και βιβλιοδετική.

Τάξις Β', ώραι 6,

Πλαστική και γυψουργία, ξυλοτεχνία, συρματοπλεκτική και πυρογραφία, Μεθοδική της διδασκαλίας της χειροτεχνίας.

7) Οικιακά εργα.

Τάξις A', ώραι 6.

Κοπτική και ραπτική εσωρρούχων και εξωτερικών ενδυμάτων, Επιδιόρθωσις, κέντημα και πλέξιμον.

Η κατοικία, αερισμός, φωτισμός, θέρμανσις, επίπλωσις και καθαρισμός. Η ενδυμασία, μαγειρική.

Τάξις B', ώραι 6.

α') Συνέχεια των εν τη Α' τάξει διδαχθέντων, έτι δε, β') Πλύσις, σιδέρωμα, κολλάρισμα, καθαρισμός κηλίδων, Στοιχεία υφαντικής, οικιακή οικονομία και λογιστική. Μεθοδική της διδασκαλίας των οικιακών έργων. :

TEXT_PAGE_SHORT314
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

    ΤΑΞΙΣ Γ'

    α') Γενική τεχνολογία-2 ώραι καθ' εβδομάδα.

    Πρώτον εξάμηνον: Φυσική τεχνολογία.

    Σύντομος επανάληψις και συμπλήρωσις των εν τη A' τάξει και τη Β' διδαχθέντων.

    Μαγνητισμός και ιδία εφαρμογαί της πυξίδος. Ηλεκτρισμός και σπουδή των ηλεκτρικών .Ιδιοτήτων των σωμάτων από βιομηχανικής απόψεως. Ηλεκτρικόν ρεύμα, παραγωγή και μέτρησις των στοιχείων αυτού. Ηλεκτρικαί μηχαναί, Ηλεκτροχημεία, ηλεκτροφωτισμός, ήλεκτροθέρμανσις και εφαρμογαί αυτών. Τηλεγραφία κοινή και ασύρματος. Τηλέφωνον και μικρόφωνα.

    Δεύτερον εξάμηνον: Χημική τεχνολογία. Σύντομος επανάληψις των κυριωτέρων εκ των διδαχθέντων εν τη A' και Β' τάξει. Αι σπουδαιότεραι βιομηχανίαι. Έρια, κατεργασία και χρωματισμός αυτών, βαμβακοπυρίτις, κολλώδιον, εκρηκτικαί υλαι. Διάφορα είδη ξύλων και βιομηχανία του χάρτου. Μέταλα, άμυλον και σάκχαρον, λευκώματώδε.,ς ουσίαι, ώον, γάλα, κρέας, σιτηρά, παρασκευή άρτου, καρποί, γεώμηλα κλπ. λαχανικά. Καφές, τέϊον, κακάον, σοκολάτα, καπνός, οίνος, οινόπνευμα, οξος, τα κυριώτερα οργανικά οξέα.. Αι κυριώτεραι οργανικαί χρωστικαί ουσίαι. Συντήρησις τροφίμων και βιομηχανικών προϊόντων.

    β') Εμπορικά-1 ώρα καθ' εβδομάδα.

    Στοιχεία λογιστικής και καταστιχογραφίας. Λογιστική απλή και διπλογραφική. Λογαριασμός, χρέωσις, πίστωσις. Δούναι και λαβείν. Άνοιγμα, περάτωσις και μεταφορά λογαριασμού. Ενεργητικόν και πάθητικόν. Κεφάλαιον, κέρδη και ζημίαι. Απογραφή και ισολογισμός. Λογιστικά βιβλία (πρόχειρον ημερολόγιον, καθολικόν, ταμείον, βιβλίον απογραφής και ισολογισμού). Σύνταξις εγκυκλίων, παραγγελιών, τιμολογίων και διαφημίσεων;

    γ') Ελευθέρα ιχνογραφία - 3 ώραι καθ' εβδομάδα.

    Συμπλήρωσις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων. Υδατογραφία και ελαιογραφία.

    δ') Τεχνικά σχέδια-3 ώραι καθ' εβδομάδα,

    Σύμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων. Ηλιοτυπία.

    ε') Καλλιγραφία-1 ώρα καθ' εβδομάδα,

    Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων. Ανεστραμμένη και στρογγύλη γραφή. Γοτθικά γράμματα. Καλλιτεχνικά γράμματα,

    στ') Σχολική χειροτεχνία - 2 ώραι καθ' εβδομάδα.

    Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων, δερματοπλαστική, πυρογραφία, μεταλλοπλαστική.

    ζ') Ξυλοτεχνία-3 ώραι καθ' εβδομάδα.