Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = '2'). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 397-416 TEXT_OF 490
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/397.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1886

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

υποχρεούνται να εξετασθώσιν εις τα ιερά

Α'288

F 99

Σεπτ. 5 " 29

Β.Δ.

Β.Δ,

Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών της διδασκαλίας εν τοις Διδασκαλείοις Περί μεταβολής εν τω Β διατάγματι της 31 Αυγούστου 1885 περί του προγράμματος των εν τοις γυμνασίοις διδασκομένων μαθημάτων

Β' 127-130 Α'289

ΓΙ 64-165,231-232 Γ 99

Όκτωβρ. 3

" 6 " "

Έγκ.: .. Β.Δ.

Απόφ.

Περί κοινοποιήσεως τον ανωτέρω Διατάγματος Περί Ιδρύσεως Λυκείου Περί προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τω Βαρβακείω Λυκείω

Α'290 Α' 677-681

Α' 685-694

Γ' 99 Α' 21-22- ΓΜ47

Γ' 129, 147-148

" 31

: "

Περί του προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α' 291-297

Γ' 35-38, 99-100, 147-148

1887

Σεπτ. 28

Β.Δ.

Περί σχηματισμού τάξεως επαναλήψεως των εν τω Λυκείω διδασκομένων μαθημάτων

Α' 695-696

A' 22, 149-150

Δεκεμβρ. 20 " "

Ν. .AXH' Ν. .AXIA'

Περί κεντρικού γυμναστηρίου Περί γυμναστών και βοηθών της γυμναστικής και διδασκάλων της καλλιγραφίας και Ιχνογραφίας Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1887-88 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τε τοις Προτύποις και τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας.

Β' 137-138 Α' 298-299

.. Β' 131-136

Α' 40· Γ' 252 Γ' 100

Γ' 195, 196, 242

TEXT_PAGE_SHORT397
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/398.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1888

Ίανουαρ. 11

Β.Δ.

Περί εξετάσεων επί πτυχίω των υποψηφίων διδασκαλισσών

Β' 152-154

Α' 35 

Σεπτ. 13

Β.Δ.

Περί κατανομής των μαθημάτων και ωρών της διδασκαλίας εν τοις· διδασκαλείοις

Β' 139-142

Γ 166-167, 232

Περί του τρόπον της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσης εν ταις τάξεσι τον Διδασκαλείου [τής Φιλεκπ. Εταιρίας ]

Β' 143-146

Γ' 242

1889

Μαρτ. 22 is

Γ,ΑΨΚΓ"

Περί των στρατιωτικών ασκήσεων εν τοις γυμνασίοις ,

A' 300-301

Γ' 100

" 29

Έγγρ.

Περί των στρατιωτικών ασκήσεων

Α'3ο2

Γ' 100

Απριλ. 30

Β.Δ.

Περί τον χρόνου των στρατιωτικών ασκήσεων εν. τοις γυμνασίοις

Α'3ο3

Γ' 100

1890

Όκτωβρ. 3

Απόφ.

Περί προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τω Βαρβάκειο) Λυκείω

Λ' 697-7Ο4

Γ' 130, 148-149

Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή κατά το χειμερινόν εξάμηνον του σχολικού έτους 1890-91 διδαχθησομένων μαθημάτων

Β' 455-457

Γ" 266, 304

Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή κατά το θερινόν εξάμηνον τον σχολικού έτους 1890-91 διδαχθησομένων μαθημάτων

Β' 4'58-460

Γ' 266, 304

TEXT_PAGE_SHORT398
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/399.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1891

Απριλ. 12

Β.Δ.

Περί εγγραφής και εξετάσεων των μαθητών γυμνασίων και ελληνικών σχολείων

Α' 304-305

Γ' 100

" 14

Έγκ.

Εγκύκλιος ερμηνευτική τον περί εγγραφής και εξετάσεων των μαθητών Β. Διατάγματος της 12 'Απριλίου 1891

A' 306-307

Γ' 100

Ιουλ. 13

Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή κατά το χειμερινόν εξάμηνον του σχολικού έτους 1891-92 διδαχθησομένων μαθημάτων

Β' 461-463

Γ' 267, 304

1892

Ιουλ. 22

Σ.Ν.

Σχέδιον νόμου περί συστάσεως εμπορικής σχολής εν Πειραιεί και περί καταργήσεως του αυτόθι γυμνασίου

Β' 621-622

Α' 53-54

Αύγ. 6

Ν. ,ΒΟΘ'

Περί συστάσεως υποδιδασκαλείων

Β' 147-150

Α' 27- Γ 232

Όκτωβρ. 27

Β.Δ.

Περί της υπό των ανωτέρων ιδιωτικών Παρθεναγωγείων του Κράτους μορφώσεως των δημοδιδασκαλισσών

Β' 151-152

Α'35

Πρόγραμμα των κατά το σχολικον έτος 1892-93 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Προτύποις και Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας...

Β' 155-159

Γ 197, 242-243

1893

Άπριλ. 7

Β.Δ.

Περί του οργανισμού των υποδιδασκαλείων και των μετ' αυτών συνημμένων προτύπων γραμματείων

Β' 160-167

Γ΄168, 232-233

TEXT_PAGE_SHORT399
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/400.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

; ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1893

Αύγ. 6

ΒΔ

Περί μεταρρυθμίσεως του άρθρου 7 τον Β. διατάγματος της 6 Οκτωβρίου 1886 περί Ιδρύσεως Λυκείου

A' 684

Γ' 150

" 12

Απόφ.

Περί προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τω Βαρβακείω Λυκείω

A' 705-714

Γ' 131, 149-150

" 20

Β.Δ.

Περί ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων, των πλήρων παρθεναγωγείων και των δίδασκαλείων των θηλέων

Β' 168-179

Α' 35- r i9s, 243

Σεπτ. 29

"

Περί κανονισμού τον κεντρικού γυμναστηρίου και περί της ειδικής γυμναστικής σχολής

Β' 180-185

A' 4ο· Γ' 252

Όκτωβρ. 2

"

Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 464-479

A' 44- F 268-269, 305

Δεκεμβρ. 3

"

Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 480-489

A' 44- Γ 270, 305

1894

Αύγ. 2

Απόφ.

Περί τροποποιήσεως, του από 31 Οκτωβρίου 1886 προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α' 308-310

F 35, 99

Σεπτ. 21

Β.Δ.

Περί τροποποιήσεως του 11ου άρθρου του από 3 Δεκεμβρίου 1893 Β. διατάγματος περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής και του προσηρτημένου ωρολογίου των μαθημάτων

Β' 490-494

Γ' 271-273, 305

TEXT_PAGE_SHORT400
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/401.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ;

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1895

Νοεμβρ. 13

Β.Δ.

Περί ορισμού των εδρών των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 495-496

Γ' 305

Δεκεμβρ. 15

"

Περί τροποποιήσεως του ωρολογίου των εδρών της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

Β' 497-498

Γ 272-273, 305

Κανον.

Κανονισμός του Ομηρείου Ανωτάτου Ελληνικού Παρθεναγωγείου μετ' οικοτροφείου, ιδρυθέντος τω 1881 υπό της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και αναγνωρισθέντος Ισοβαθμίου τω Αρσακείω

Β' 124-126

1896

Ίουν. 18

Β.Δ

Περί αναγνωρίσεως ως διδασκαλείων θηλέων των υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρουμένων εκπαιδευτηρίων εν Αθήναις. Πάτραις και Κέρκυρα

Β' 186-187

Α'35

Αύγ. 23

"

Περί προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και Γυμνασίοις διδασκομένων μαθημάτων

A' 311-322

Γ' 39-43, 100

" "

"

Περί γραπτών γυμνασμάτων των μαθητών των γυμνασίων και ελλην. σχολείων

A' 323-326

Γ' 100

Νοεμβρ. 7

Έγκ.

Εγκύκλιοι οδηγίαι περί του τρόπον διδασκαλίας των μαθημάτων

Α' 327-340

Γ' 100

1897

Σεπτ. 9

26

Β.Δ.

Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 499-516

Α' 44- Γ' 274-275, 305-306

TEXT_PAGE_SHORT401
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/402.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.

1897

" 11

Β.Δ.

Περί προγράμματος των εν τοις ελλην. σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α' 341-369

Γ 44-46, 51-52, 100-103

Οκτωβρ. 20

"

Περί συμπληρώσεως τον από 9 Σεπτεμβρίου 1897 οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 517-520

Γ' 306

Νοεμβρ. 11

"

Περί προγράμματος μαθημάτων διδασκαλείου θηλέων

Β' 188-190

Α' 35- Γ' 199, 243

" 13

"

Περί της διδασκαλίας των μαθημάτων τον προπαιδευτικού τμήματος της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 520-521

Γ' 806

" 17

"

Περί τροποποιήσεως του από 11 Σεπτεμβρίου 1897 Β. διατάγματος, περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελλην. σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α' 370-374

Γ' 45-46, 51-52, 101

Δεκεμβρ. 14

"

Κανονισμός της εν Αθήναις ιδρυμένης ειδικής γυμναστικής σχολής

Β' 191-193

Α' 40- Γ' 217, 252

1898

Ίανουάρ. 12

Έγκ,

Περί εφαρμογής των οδηγιών της διδασκαλίας των êv τοις γυμνασίοις και ελληνικοίς σχολείοις διδακτέων μαθημάτων κατά τα από 9 Σεπτεμβρίου και 17 Νοεμβρίου π.ε. προγράμματα

A' 375-377

Γ' 101-103

Φεβρ. (;)

"

Περί γυμνασιακών εκδρομών

Α' 378-382

Γ' 101

Μαΐου 30

Β,Δ.

Περί εξετάσεως υποψηφίων γυμναστριών

Β' 194-196

Α' 40· Γ 253

TEXT_PAGE_SHORT402
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/403.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1898

Ιούν. 11

Β.Δ.

Περί εξετάσεως υποψηφίων νηπιαγωγών

Β' 197-198

A' 36· Γ' 247

Όκτωβρ, 6

Έγκ.

Περί εκκλησιασμού και θρησκευτικής μορφώσεων των μαθητών

Α' 383-384

Γ' 101

" 9

"

Συμπληρωματικός κανονισμός των γυμνασίων και ελληνικών σχολείων

Α' 386-389

A' 13

Δεκεμβρ. 11

Β.Δ.

Κανονισμός της εν Αθήναις Ειδικής Γυμναστικής Σχολής

Β' 199-202

Γ 218, 252

1899

Φεβρ. 16

Β.Δ.

Περί εισαγωγής της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις γυμνα-σίοις τον Κράτους

Α' 390-392

Γ' 103

Μαρτ. 22

"

Περί ορισμού θρησκευτικών μαθημάτων από 1 Σεπτεμβρίου 1899 εν τοις ελληνικοίς σχολείοις

A' 393-395

Γ' 103

Ιουλ. 10 Ν

. ,ΒΧΚΑ

Περί γυμναστικής και γυμναστικών και αθλητικών αγώνων

A' 396-397

Γ 232

Αύγ.10

Β.Δ.

Περί οργανισμού της Σχολής των Γυμναστών

Β' 205-209

Γ 219, 252-253

Νοεμβρ. 20

"

Περί της διδασκαλίας της Γυμναστικής εν τοις σχολείοις της Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως και εν τοις Διδασκαλείοις εκατέρου φύλου

Α' 398-410

Γ 103

)) "

"

Περί του αναλυτικού προγράμματος της Γυμναστικής εν τοις σχολείοις της Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως

A' 411-422

Γ' 103

TEXT_PAGE_SHORT403
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/404.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΊΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1900

Σεπτ. 2

Β. Δ.

Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

B' 522-531

Α' 44- Γ' 276-279,

306

" 21

"

Περί τροποποιήσεως των , από 11 Σεπτεμβρίου 1897 και 17 Νοεμβρίου 1897 Β. διαταγμάτων περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελληνικοί σχολείοις και Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α.' 423-430

Γ' 47-48, 51-52, 103-104

" "

"

Περί συστάσεως εμπορικής Σχολής εν Ληξουρίω

Β' 623-626

A' 54-5S- Γ 317, 352-353

Οκτωβρ. 19

"

Περί εκκλησιασμού των μαθητών

Α' 384-385

Γ' 101

1901 Ίουν. 8

"

Περί ιδρύσεως εν Αθήναις Εμπορικής Σχολής

B' 627-628

Α' 55- Γ' 352-353

Ίουλ. 20

"

Περί μεταρρυθμίσεως και προσθήκης όρθρων του Β. διατάγματος της 8 Ιουνίου ε.ε. περί Ιδρύσεως εν Αθήναις Εμπορικής Σχολής

Β' 628-629

Α' 55

" 27

" "

Περί τον προγράμματος των μαθημάτων της 1ης τάξεως της εν Αθήναις ιδρυθείσης Εμπορικής Σχολής

Β' 630-631

Γ' 353

Αύγ. 10

Β.Δ.

Περί συστάσεως εν Πάτραις Εμπορικής σχολής εκ τριών τάξεων κλπ.

Β' 631

Α' 55

Όκτωβρ. 22

"

Περί τροποποιήσεως κλπ. άρθρων του Β. διατάγματος της 20 Νοεμβρίου 1899 περί διδασκαλίας της Γυμναστικής

Α' 431-432

F 103

TEXT_PAGE_SHORT404
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/405.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1901

" 26

Β.Δ.

Περί συστάσεως ιδίου ναυτικού τμήματος εν τη Πετριτσείω Εμπορική Σχολή Ληξουρίου

Β' 867-870 A' 62-63· Γ' 367, 380

1902

Ιουλ. 6

Σεπτ. 10

"

Περί προγράμματος μαθημάτων Διδασκαλείου θηλέων Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζα-ρείω Σχολή κατά το σχολικόν έτος 1902-1903 διδαχθέντων μαθημάτων

F 210-215 Γ' 2oo-2oi, 243-244

Β΄ 533-536 Γ΄306

1903

Ιούν. 9

Ιουλ. 22

Σεπτ. 6

" 11

)) ))

Νοεμβρ 7

"

Ν. ,Β^ΑΑ' Β.Δ.

" " "

Περί συστάσεως Ιερατικής Σχολής εν Άρτη και περί οργανισμού αυτής Περί συστάσεως εμπορικών σχολών Περί τροποποιήσεως των από 11 Σεπτεμβρίου 1897, 17 Νοεμβρίου 1897, 22 Μαρτίου 1899 και 21 Σεπτεμβρίου 1900 Β. Διαταγμάτων περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων Περί εκτελέσεως του περί εμπορικών σχολών,, ,Β/7Λ' νόμου Περί συστάσεως εμπορικών σχολών εν Αθήναις και Πάτραις Περί συστάσεως Αχιλλοπουλείου εμπορικής Σχολής εν Τσαγκαράδα του δήμου Μυρεσίου του νόμου Μαγνησίας

Β' 537-539 A' 45 Β' 632-633 A' 55· Γ' 353

A' 433-435 Γ' 49-52, ιο4 Β' 635-638 Γ· 318, 353-354 Β' 639 Γ' 353-354

Β' 640-641 r 3ι9, 354

TEXT_PAGE_SHORT405
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/406.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1904

Ίουν. 2

ΕΙΔΟΣ Β.Δ.

ΤΙΤΛΟΣ

Περί αναγνωρίσεως τον υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων ιδρυθέντος Διδασκαλείου Νηπιαγωγών

ΚΕΙΜΕΝΟ

Β' 216-217

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Α' 37· Γ' 248

1905

Ίουν. 30

"

Περί τροποποιήσεως του από 30 Μαΐου 1898 Β. διατάγματος περί εξετάσεως υποψηφίων γυμναστριών

Β' 196

A' 40

1906

Ιανουαρ. 21

"

Περί τροποποιήσεως του προγράμματος των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

B' 540

Γ' 278-279, 306

Σεπτ. 7

"

Περί της κατά τάξεις χρονικής διανομής των μαθημάτων εν ταις εμπορικαίς σχολαίς

Β' 642-643

Γ' 320, 354-355

Όκτωβρ. 5

"

Περί κανονισμού τον προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

A' 436-456

Γ' 53-55, 104-105

Νοεμβρ. 27

"

Περί συμπληρώσεως τον από 5 Οκτωβρίου 1906 Β.Δ περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων ως προς την διδασκαλίαν των θρησκευτικών και γαλλικών εν τω γυμνασίω

A' 564-565

F 53-55, 104

1907

Φεβρ. 7

"

Περί τροποποιήσεως άρθρων του εν ισχύι οργανισμού της Εκκλησιαστικής

TEXT_PAGE_SHORT406
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/407.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

. ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1907

Ριζαρείου Σχολής

Β' 541-545

Γ' 280-281, 307

'Ιουλ. 5

Άπόφ.

'Αριθ. 10210. Προκήρυξις διαγωνισμού προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων προς χρήσιν των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως αμφοτέρων των φύλων

A' 457-523

Γ' 105, 150

Δεκεμβρ. 20

Β.Δ.

Περί ασκήσεως εις την σκοποβολήν των μαθητών Γυμνασίων, ελληνικών σχολείων κλπ.

A' 566-567

Γ 104

1908

Μαρτ. 4

Άπόφ.

'Αριθ. 3423. Προκήρυξις διαγωνισμού προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως κλπ.

A' 523-524

Γ' 105

Ιουν. 5

Κανον.

[Πρόγραμμα Διδασκαλείου Νηπιαγωγών της Ενώσεως των Ελληνίδων

Β' 219-224

Γ' 208, 248

" "

"

[Πρόγραμμα τάξεων Γυμναστριών της Ενώσεως των Ελληνίδων}

Γ 225-226

Σεπτ. 16

Β.Δ.

Περί μεταρρυθμίσεως τον από 7 Νοεμβρίου 1903 Β. διατάγματος περί συστάσεως Αχιλλοπουλείου εμπορικής σχολής εν Τσαγκαράδα του δήμου Μυρεσίου του νομού Μαγνησίας

Β' 644-645

F 321, 355

" 17

"

Περί τροποποιήσεως τον άρθρον 2 τον από 2 Ιουνίου 1904 Β.Δ. περί αναγνωρίσεως του υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων ιδρυθέντος Διδασκαλείου Νηπιαγωγών

Β' 218

Α'37

TEXT_PAGE_SHORT407
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/408.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1908

Όκτωβρ. 17

Β.Δ.

Περί εξετάσεων των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων κλπ.

Β' 797-810

Α'58

" 29

"

Περί διδασκαλίας της 'Ιταλικής γλώσσης εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς

Β' 646

Γ' 322, 355

1909

Ίουν, 23

"

ΙΙερί κανονισμού του προγράμματος της διδακτέας γυμναστικής εν τοις σχολείοις της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως

Α' 568-599

Γ 104-105

Όκτωβρ. 8

"

Περί διδασκαλίας εν τοις Γυμνασίοις νεοελληνικών αναγνωσμάτων και στοιχειωδών γνώσεων χημείας

A' 600

F 55-56, 105

Νοεμβρ. 27

Ν. ,ΓΥΛΕ' (3435)

Περί τροποποιήσεως των εδαφίων β' και δ' του 1ου άρθρον τον ΤΞΖ' νόμου περί ιερατικών σχολείων

Β' 437

A' 45

" "

Ν. ΓΥΛΗ' (3438)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του βΧΚΆ νόμου "περί γυμναστικής κλπ."

Β' 227-228

Α' 40- Γ' 258

Δεκεμβρ. 15

Β.Δ.

Περί κανονισμού της κατά τάξεις χρονικής διανομής των μαθημάτων καλλιγραφίας και γυμναστικής εν ταις εμπορικαίς σχολαίς

Β' 647

Γ' 322, 355

1910

Άπριλ. 1

Ν. .rxyß'

(3692)

Περί του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως

Β' 229-232

Α' 28· Γ' 233

" 9

Ν. ,ΓΨΚΒ'

(3722)

Περί Σχολής εμποροπλοιάρχων

Β' 871-874

Α' 63- Γ' 380

Μαΐου 10

Β.Δ.

Περί οργανισμού της Σχολής Γυμναστών

Β' 233-237

Γ' 220, 253

TEXT_PAGE_SHORT408
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/409.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1910

Οκτωβρ. 30

Β.Δ.

Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών της διδασκαλίας εν τη κατωτάτη τάξει του διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως

Β' 238-239

F 169, 233

Δεκεμβρ. 9

"

Περί αντικαταστάσεως των άρθρων 10 και 11 τον εν Ισχύι οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 546-550

Γ282-283, 307

1911

Άπριλ. 15

"

Περί ορισμού ως υποχρεωτικού μαθήματος της Ιταλικής γλώσσης εν τη Εμπορική Σχολή Σύρου

Β' 648

Γ' 355

Ιουλ. 22

"

Περί ορισμού ως προαιρετικών μαθημάτων της διδασκαλίας της 'Αλβανικής και Τουρκικής γλώσσης εν τη" Εμπορική Σχολή Κερκύρας

Β' 649

Γ' 355

Αυγ. 28

Άπόφ.

Αριθ. 16778. Προκήρυξις διαγωνισμού προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως

Α' 524-563

Γ' 105

Όκτωβρ. 8

Β.Δ.

Περί των διδακτέων μαθημάτων εν ταις Ιερατικαίς Σχολαίς

Β' 551-552

Γ 297, 310-311

" "

"

Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών διδασκαλίας εν ταις τάξεσι του Διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως

Β' 240-243

Γ' 170-171, 233

" 11

"

Περί διδαχής εν τη Εμπορική Σχολή Κερκύρας της Ιταλικής γλώσσης ως προαιρετικού μαθήματος

Β' 651

F 355

TEXT_PAGE_SHORT409
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/410.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1912

Μάρτ. 21

"Ιούν. 14

" 27

Αύγ. 21

ΕΙΔΟΣ

Έγκ,

Β.Δ.

Έγκ.

Β.Δ.

ΤΙΤΛΟΣ

Περί μη διακοπής τον μαθήματος της γυμναστικής προ της 20 Μαΐου εκάστου έτους Περί εισαγωγής εν τη εν Αθήναις Εμπορική Σχολή του μαθήματος της Νομισματικής και Μετρολογίας κλπ'. Περί εξομοιώσεως των γυμναστών προς τους λοιπούς λειτουργούς της μέσης εκπαιδεύσεως Περί ορισμού των ωρών της διδασκαλίας των μαθηματικών εν τω Βαρβακείω Λυκείω; του αριθμόν των διδασκόντων τα μαθηματικά εν τω αυτώ Λυκείω κλπ. {Πρόγραμμα Ριζαρείου Σχολής 1912)

ΚΕΙΜΕΝΟ

A' 601

B·' 652-653 A' 602-603

A' 715-716

Β' 553-554

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.

Γ' 105 Γ' 355

Γ' 105

F 131-132, 150 Γ' 284-285, 307

1913

Αύγ. 17

" 31

Σεπτ. 5 Οκτωβρ. 3

" "

Απόφ. "

Περί συστάσεως και λειτουργίας τριών έτι μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων Περί Ιδρύσεως κατά το σχολικόν έτος 1913-14 τριών μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων Περί ορισμού των εδρών των συσταθέντων μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων . Περί ορισμού των εν τοις μονοταξίοις διδασκαλείοις των αρρένων διδαχθησομένων μαθημάτων κλπ.

Β' 244-246 Β' 246 Β' 247

Β' 248

Α' 29- Γ' 233-234 Γ' 233 Γ 233

Γ' 174, 233

1914

Μαρτ. 9

Ν. 169

Περί κυρώσεως του περί συστάσεως μονοταξίων

TEXT_PAGE_SHORT410
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/411.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1914

διδασκαλείων αρρένων και τροποποιήσεως διατάξεων τινών του νόμου ,ΓΧ'/Β' περί του εν Αθήναις διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως Β. Διατάγματος

Β' 249

Α'29

Αύγ. 19

Β.Δ.

Περί του προσωπικού των σχολείων της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών, κλπ.

A' 604-605

Α'15

Αύγ. 26

Ν.Δ.

Περί ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως

B' 250-255

Α' 29, 36-37· Γ' 234, 249-250

Σεπτ. 8

" 17

Β.Δ. "

Περί χορηγίας αδείας εις την Φιλεκπαιδευτικήν Έταιρίαν ιδρύσεως αστικών σχολείων θηλέων Περί διατηρήσεως, αναγνωρίσεως και ιδρύσεως διδασκαλείων αρρένων και θηλέων

Β' 875-877 Β' 256-257

Α' 63-64 Α' 29-Γ 234

Οκτωβρ. 5

"

Περί αναγνωρίσεως ως Ισοτίμου προς τα τον Κράτους διδασκαλεία τον εν Αθήναις (Καλλιθέα) διδασκαλείου των νηπιαγωγών της Ενώσεως των Ελληνίδων κλπ.

Β' 258

F 234, 249

" 6

"

Περί προσαρτήσεως τάξεως εις τα διδασκαλεία αρρένων προς διδασκαλίαν φιλοσοφικών κλπ. μαθημάτων

B'' 259

A' 30· Γ' 234

Οκτωβρ. 6

"

Περί ορισμού των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων, ωρών διδασκαλίας, κλπ

Β' 260-265

Γ 172-173, 175, 234, 244

TEXT_PAGE_SHORT411
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/412.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ1Α

1914

" 31

" "

Νοεμβρ. 13

Β.Δ.

))

Ν. 381

Περί προγράμματος των μαθημάτων των [διδασκαλείων ] νηπιαγωγείων [= νηπιαγωγών] Περί προγράμματος των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και τον γυμνασίου Περί κυρώσεως τον από 26 Αυγούστου ε.ε. Β. διατάγματος "περί Ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως"

Β' 266-269

A' 606-628

Β' 270

Γ' 209, 249

Γ 57-60, 106-115, 151

A'29

" 15

Άπόφ.

Περί προγράμματος των αστικών σχολείων θηλέων

Β' 878-885

Γ' 368, 380

" 17

Ν. 402

Περί κυρώσεως του από 19 Αυγούστου ε.ε. Β.Δ. "περί του προσωπικού των σχολείων της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών"

A'629

Α'15

Δεκεμβρ. 31

Ν. 572

Περί ιδρύσεως εν Αθήναις διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως

Β' 271-274

Α' 38· Γ' 250

1915

Ίανουαρ. 31

" "

Μαρτ. 11

Β.Δ.

" "

Περί διδασκαλίας φιλοσοφικών και παιδαγωγικών μαθημάτων εν τω διδασκαλείω θηλέων Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1914-1915 Περί προσθήκης μαθήματος εις τα εν διδασκαλοίς διδασκόμενα Περί επεκτάσεως εις τας Γενικάς Διοικήσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νήσων Αιγαίου πελάγους,

Β' 277-278 Β' 279

Γ' 234

Γ 175

TEXT_PAGE_SHORT412
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/413.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ .

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1915

Κρήτης και την Διοίκησιν της Σάμου της εν τη παλαιά Ελλάδι υφισταμένης νομοθεσίας περί εμπορικών σχολών

Β' 634 Α' 55

Απριλ, 13

Β,Δ.

Περί κανονιά μου της κατά τάξεις χρονικής διανομής του μαθήματος των ελληνικών εν ταις Εμπορικαίς σχολαίς και του μαθήματος της νομισματικής και μετρολογίας εν τη Εμπορική σχολή Αθηνών και περί ορισμού τον επιμισθίου του διδάσκοντος νομισματικήν και μετρολογίαν εν τη Εμπορική σχολή Αθηνών

Ε' 654-655 Γ' 323, 355-356

Σεπτ. 16

Ν. 671

Περί αφομοιώσεως της εν Χίω Κοινοτικής Εμπορικής Σχολής προς τας δημοσίας εμπορικός σχολάς του Κράτους και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής

Β' 656-657 Γ' 356

" 21

Β.Δ.

Περί εφαρμογής του νόμου 572 ((περί Ιδρύσεως εν Αθήναις διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως"

Β' 280-289 Γ' 212, 25ο

1916

Ίανουαρ. 9

Άπριλ. 7 Μαΐου 28

"

" "

Περί ορισμού ωρών διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως κλπ. Περί διδασκαλίας εν ταις εμπορικαίς σχολαίς της στενογραφίας Περί επεκτάσεως της Ισχύος των κειμένων διατάξεων περί μέσης και

Α' 630-631 Γ' 114 Β' 658 Γ 323, 355-356

TEXT_PAGE_SHORT413
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/414.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1916

Αυγ. 2ι

Σεπτ. 16

" 2ι

Οκτωβρ. 14 Νοεμβρ. 16

Β.Δ.

" " "

"

δημοτικής εκπαιδεύσεως κλπ. εις την Βόρειον Ήπειρον Περί των προσόντων των εν τη κοινοτική εμπορική σχολή Χίου διδασκόντων και κανονισμού των μαθημάτων αυτής Περί μεταρρυθμίσεως της διδασκαλίας μαθημάτων εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών Περί εκτελέσεως του νόμου ,Β^/7Α' "περί συστάσεως Εμπορικών σχολών" Περί τον προγράμματος των εν τω διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων Περί διδασκαλίας ως προαιρετικού μαθήματος της δακτυλογραφίας εν ταις δημοσίαις εμπορικαίς σχολαίς

A' 632-633

,Β' 659-660 Β' 661 Β' 662-665

B' 290-297 Β' 666

Α'15

Γ 324, 356 Γ' 355 F 325, 356

Γ' 213-214, 250 Γ 356

1917

Απριλ. 4

Οκτωβρ. 9 Δεκεμβρ. 18

"

Ν. 940

"

Περί εξετάσεων κτλ. του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως Περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων του νόμου 572 "περί ιδρύσεως διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως" Περί τροποποιήσεων εις το πρόγραμμα των εν τω διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων

Β' 283-289 Β' 275-276 Β' 298

Γ' 250

Α'38

Γ΄ 214, 250

TEXT_PAGE_SHORT414
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/415.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1917

" 25

Ν. 94ο

Περί ορισμού ωρών διδασκαλίας των διαφόρων μαθημάτων εν τοις σχολείοις του Κράτους κατά το σχολικόν έτος 1917-1918 κλπ.

A' 634-638, 717, Β' 299,

Γ' 61, 114, 369, 886 381

1918

Απριλ. ίο " 16

" 30

Αυγ. 23

Σεπτ. 7 " 15

Όκτωβρ. 8 " 19

Δεκεμβρ. 15

Ν. 1278 Ν. 1432,

Ν. 1406 Β.Δ.

" "

Εγκ.

Β.Δ. Ν. 1612

Περί της εν Λαρίση Αβερωφείου "μέσης Γεωργικής Σχολής Περί οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και τον Ιερατικού Φροντιστηρίου Περί διδασκαλείου της γυμναστικής Περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών της Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής Λαρίσης Περί οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής Περί εγγραφών, εξετάσεων και ωρών διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1918-1919 [Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα ελληνικών σχολείων] Περί προγράμματος των μαθημάτων της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής Περί συμπληρώσεως του νόμου 581 ως προς τα περί λειτουργίας ανωτέρου τμήματος' εν τω διδασκαλείω των νηπιαγωγών Καλλιθέας

Β' 887-888

Β' 555-557

Β' 300-303

Β' 889-895 Β' 561-563

A' 639-643, - B' 304,

Α' 644-645 Β' 564-580

Β' 305-307

Α' 67 Α' 45- r 3Ö7 '

Α' 40-42- Γ' 254

Α' 67· Γ' 371, 38ι Α' 45- Γ' 307

Γ 62-63, 114, 37ο, 897 381

Γ' 114 Γ' 286-287, 307

Γ' 249

TEXT_PAGE_SHORT415
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/416.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

KEIMENO

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1918

Δεκεμβρ. 17

" "

Β.Δ, "

Περί προσθήκης εδαφίου εις το πρόγραμμα των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου Περί τροποποιήσεως και προσθήκης εδαφίων εις το Β. Α. της 15 Σεπτεμβρίου 1918 "περί εγγραφώ", εξετάσεων κτλ. εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως"

A' 646-647 A' 648

Γ' 59-60, 106-115 Γ' 62-63, 114

1919

Ίανουαρ. 3

" 16

Ν. 1627 Β.Δ.

Περί συστάσεως υποδιδασκαλείων προς μόρφωσιν υποδιδασκάλων διά τα Μουσουλμανικά σχολεία Περί προγράμματος των μαθημάτων του ανωτέρου τμήματος των διδασκαλείων των νηπιαγωγών

Β' 308-309

Β' 312-315

Α' 30, 43- Γ' 256 Γ' 210, 249

Μάρτ. 14 Ιούν. 24

" "

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως τον από 23 Αυγούστου 1918 Β.Δ. ((περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών της Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής Λαρίσης" Περί κανονισμού της προαγωγής και απολύσεως των μαθητών αμφοτέρων των τμημάτων του διδασκαλείου της γυμναστικής κατά τα σχολικόν έτος 1918-1919

Β' 896 Β' 339-344

Γ' 371, 381 Γ' 221, 255

" "

"

Περί κωδικοποιήσεως των εις την μέσην εκπαίδευσιν αναγομένων διατάξεων

TEXT_PAGE_SHORT416
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

    ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

    1886

    ΕΙΔΟΣ

    ΤΙΤΛΟΣ

    ΚΕΙΜΕΝΟ

    ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

    υποχρεούνται να εξετασθώσιν εις τα ιερά

    Α'288

    F 99

    Σεπτ. 5 " 29

    Β.Δ.

    Β.Δ,

    Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών της διδασκαλίας εν τοις Διδασκαλείοις Περί μεταβολής εν τω Β διατάγματι της 31 Αυγούστου 1885 περί του προγράμματος των εν τοις γυμνασίοις διδασκομένων μαθημάτων

    Β' 127-130 Α'289

    ΓΙ 64-165,231-232 Γ 99

    Όκτωβρ. 3

    " 6 " "

    Έγκ.: .. Β.Δ.

    Απόφ.

    Περί κοινοποιήσεως τον ανωτέρω Διατάγματος Περί Ιδρύσεως Λυκείου Περί προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τω Βαρβακείω Λυκείω

    Α'290 Α' 677-681

    Α' 685-694

    Γ' 99 Α' 21-22- ΓΜ47

    Γ' 129, 147-148

    " 31

    : "

    Περί του προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

    Α' 291-297

    Γ' 35-38, 99-100, 147-148

    1887

    Σεπτ. 28

    Β.Δ.

    Περί σχηματισμού τάξεως επαναλήψεως των εν τω Λυκείω διδασκομένων μαθημάτων

    Α' 695-696

    A' 22, 149-150

    Δεκεμβρ. 20 " "

    Ν. .AXH' Ν. .AXIA'

    Περί κεντρικού γυμναστηρίου Περί γυμναστών και βοηθών της γυμναστικής και διδασκάλων της καλλιγραφίας και Ιχνογραφίας Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1887-88 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τε τοις Προτύποις και τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας.

    Β' 137-138 Α' 298-299

    .. Β' 131-136

    Α' 40· Γ' 252 Γ' 100

    Γ' 195, 196, 242