Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = '2'). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 137-156 TEXT_OF 422
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/137.gif&w=600&h=915

τωση της Λευκάδας,201 η οποία είναι σε γενικές γραμμές ευκρινής, όπως τη σκιαγραφήσαμε ανωτέρω, μπορούμε να προχωρήσουμε σε ορισμένες προφανείς και ασφαλείς διαπιστώσεις:

Η πρώτη γενική διαπίστωση είναι ότι τα γραφήματα επικυρώνουν, από άλλο δρόμο, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε, όταν εξετάζαμε τη σχέση της κοινωνικής προέλευσης των μαθητών αμφοτέρων των φύλων και της δυνατότητας πρόσβασής τους στη μέση εκπαίδευση: τα κορίτσια των εμπόρων, των υπαλλήλων, των κατώτερων ελεύθερων επαγγελματιών και των ανώτερων ελεύθερων επαγγελματιών -δηλαδή, των επαγγελματικών ομάδων που όχι μόνο δεν αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού της Λευκάδας, αλλά μάλλον ούτε το 1/4 αυτού- αντιπροσωπεύουν το 84,06% του μαθητικού γυναικείου πληθυσμού του Γυμνασίου. Αν προσθέσουμε και το 5,6% των εκπαιδευτικών, φθάνουμε στο 90%. Υπενθυμίζουμε τον πυρήνα των ερμηνειών που έχουν δοθεί ανωτέρω202 και οι οποίες ισχύουν και στην παρούσα περίπτωση: υπάρχουν συγκεκριμένοι οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτισμικοί λόγοι -που δεν είναι ούτε ίδιοι ούτε ισοδύναμοι σε όλες αυτές τις ομάδες- οι οποίοι ενισχύουν τις δυνατότητες της πρόσβασης των κοριτσιών των ομάδων αυτών στο Γυμνάσιο.

Δεύτερη βασική διαπίστωση είναι ότι τα κορίτσια των κτηματιών και των γεωργών, της πλειοψηφίας του πληθυσμού της Λευκάδας, αντιπροσωπεύονται με το χαμηλότατο αθροιστικό ποσοστό 4,71%. Εξηγήσαμε ανωτέρω203 τις αιτίες που κάνουν πολύ δυσκολότερη -σε σύγκριση με τα κορίτσια άλλων επαγγελματικών ομάδων- την πρόσβαση των κοριτσιών αυτών των στρωμάτων στο Γυμνάσιο και, άρα, εξηγούν και το πολύ χαμηλό ποσοστό τους στο σύνολο του γυναικείου μαθητικού δυναμικού του Γυμνασίου.

αποτελεί το 15%. Παρά την έλλειψη αυτή, η καλή γνώση των πληθυσμιακών δεδομένων της Λευκάδας και της κοινωνικής της διαστρωμάτωσης ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο.

201. Τα δεδομένα που μας επιτρέπουν να αισθανόμαστε πιο σίγουροι για τις διαπιστώσεις μας είναι ότι: α) κατά το 19ο αιώνα και τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ού, ο πληθυσμός της υπαίθρου κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 80% του πληθυσμού έναντι 20% του αστικού πληθυσμού, β) αυτό το 80% αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από γεωργούς και γ) γνωρίζουμε από ποια κοινωνικά στρώματα αποτελείται η κοινωνία της Λευκάδας και, σε γενικές γραμμές, τη μεταξύ τους αριθμητική αναλογία. Για περισσότερα βλ. παραπάνω «Συνοπτικό διάγραμμα της κοινωνίας της Λευκάδας 1829-1830».

202. Βλ. ανωτέρω, «Κοινωνική προέλευση και φύλο μαθητών, Α) Οι θήλεις σε σύγκριση με τους άρρενες στο πλαίσιο της κάθε επαγγελματικής ομάδας, 1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος».

203. Βλ. ανωτέρω, «Κοινωνική προέλευση και φύλο μαθητών, Α) Οι θήλεις σε σύγκριση με τους άρρενες στο πλαίσιο της κάθε επαγγελματικής ομάδας, 1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος».

TEXT_PAGE_SHORT137
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/138.gif&w=600&h=915

Πριν προχωρήσουμε στις ειδικότερες διαπιστώσεις, παραθέτουμε έναν πίνακα, ο οποίος βάζει σε σειρά κατάταξης τα ποσοστά επαγγέλματος των γονέων των οποίων τα κορίτσια φοίτησαν στο Γυμνάσιο Λευκάδος το διάστημα 1901-1929 (βλ. και γράφημα 53):

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1901-1929: Η κατανομή των θηλέων με βάση την κοινωνική τους προέλευση

α.α.

Επαγγελματική ομάδα

Σύνολο εγγραφών θηλέων

Ποσοστό επί του συνόλου των θηλέων μαθητριών

1

Έμποροι

99

29,20%

2

Υπάλληλοι

78

23,01%

3

ΚΕΕ

61

17,99%

4

ΑΕΕ

47

13,86%

5

Εκπαιδευτικοί

19

5,60%

6

Κληρικοί

11

3,24%

7

Κτηματίες

11

3,24%

8

Εργάτες-ναύτες

7

2,06%

9

Γεωργοί

5

1,47%

10

Άγνωστο

1

0,29%

Το πολύ υψηλό 29,2% των κοριτσιών των εμπόρων μάς επιτρέπει να υποθέσουμε βάσιμα ότι αυτή η επαγγελματική ομάδα είναι η πιο προχωρημένη «ιδεολογικά» στο θέμα που εξετάζουμε: σχεδόν το 1/3 του συνολικού γυναικείου μαθητικού δυναμικού του Γυμνασίου ανήκει στα κορίτσια της. Όποιο και να είναι το ποσοστό των εμπόρων επί του συνολικού πληθυσμού της νήσου, το 29,2% δεν παύει να είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Επιβεβαιώνονται έτσι τα σχετικά συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει για τη δυνατότητα πρόσβασης των κοριτσιών των εμπόρων στη μέση εκπαίδευση γενικά και, ειδικά, στο δεύτερο κύκλο της.

Το 17,99% των κατώτερων ελεύθερων επαγγελματιών προκαλεί μια αμηχανία: απέναντι του ορθώνονται οι στερεότυπες αντιλήψεις, που θέλουν χαμηλή τη γενική προσβασιμότητα του στρώματος αυτού στη μέση εκπαίδευση συγκριτικά με άλλες επαγγελματικές ομάδες - πόσο μάλλον την ειδική προσβασιμότητα των θηλέων. Η πραγματικότητα όμως μας υποχρεώνει να δεχθούμε ότι η ερμηνεία που δώσαμε204 για τα ικανοποιητικά ποσο-

204. Βλ. ανωτέρω, «Κοινωνική προέλευση και φύλο μαθητών, Α) Οι θήλεις σε σύγκριση

TEXT_PAGE_SHORT138
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/139.gif&w=600&h=915

ποσοστά των κοριτσιών αυτής της ομάδας εξηγεί και το υψηλό ποσοστό της επί του συνολικού γυναικείου μαθητικού δυναμικού του Γυμνασίου.

2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος

Το γράφημα 54 στηρίζεται στις ετήσιες εγγραφές του «επαγγέλματος πατρός» των θηλέων και κατανέμει τα ποσοστά μετά την αφαίρεση του 15,86% των ορφανών. Παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώσαμε κατά την ανάλυση του αντίστοιχου γραφήματος για το Γυμνάσιο (γράφημα 53), για την έλλειψη γνώσης των ποσοστών της κάθε ομάδας επί του συνολικού πληθυσμού του νησιού, μπορούμε και εδώ να προχωρήσουμε σε ορισμένες προφανείς και ασφαλείς διαπιστώσεις:

Τα γραφήματα μας οδηγούν στο συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε όταν εξετάζαμε τη σχέση της κοινωνικής προέλευσης των μαθητών αμφοτέρων των φύλων και της δυνατότητας πρόσβασής τους στη μέση εκπαίδευση: τα κορίτσια των εμπόρων, των υπαλλήλων, των κατώτερων ελεύθερων επαγγελματιών και των ανώτερων ελεύθερων επαγγελματιών, που δεν αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού της Λευκάδας αλλά ένα μικρό τμήμα του, αντιπροσωπεύουν το 82,46% του μαθητικού γυναικείου πληθυσμού του Ελληνικού Σχολείου. Αν προσθέσουμε και το 3,01% των εκπαιδευτικών, φθάνουμε στο 85,47%. Διατυπώσαμε ήδη ορισμένες απόψεις, οι οποίες ισχύουν και στην παρούσα περίπτωση: υπάρχουν συγκεκριμένοι οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτισμικοί λόγοι -που δεν είναι ούτε ίδιοι ούτε ισοδύναμοι σε όλες αυτές τις ομάδες- οι οποίοι ενισχύουν τις δυνατότητες της πρόσβασης των κοριτσιών των ομάδων αυτών στο Ελληνικό Σχολείο.205

Μια δεύτερη γενική διαπίστωση είναι ότι τα κορίτσια των κτηματιών και των γεωργών, της πλειοψηφίας του πληθυσμού της Λευκάδας, αντιπροσωπεύονται με ένα ποσοστό μόλις 9,55%. Έχουμε ήδη εντοπίσει τις αιτίες που κάνουν πολύ δυσκολότερη -σε σύγκριση με τα κορίτσια άλλων επαγγελματικών ομάδων- την πρόσβαση των κοριτσιών αυτών των στρωμάτων στο Ελληνικό Σχολείο και, άρα, εξηγούν και το πολύ χαμηλό ποσοστό τους στο σύνολο του γυναικείου μαθητικού δυναμικού του Ελληνικού Σχολείου.206

ση με τους άρρενες στο πλαίσιο της κάθε επαγγελματικής ομάδας, 1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος».

205. Βλ. ανωτέρω, «Κοινωνική προέλευση και φύλο μαθητών, Α) Οι θήλεις σε σύγκριση με τους άρρενες στο πλαίσιο της κάθε επαγγελματικής ομάδας, 2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος».

206. Βλ. ανωτέρω. «Κοινωνική προέλευση και φύλο μαθητών, Α) Οι θήλεις σε σύγκριση με τους άρρενες στο πλαίσιο της κάθε επαγγελματικής ομάδας, 2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος».

TEXT_PAGE_SHORT139
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/140.gif&w=600&h=915

Πριν προχωρήσουμε σε ειδικότερες διαπιστώσεις, παραθέτουμε έναν πίνακα, ο οποίος βάζει σε σειρά κατάταξης τα ποσοστά επαγγέλματος των γονέων που τα κορίτσια τους φοίτησαν στο Ελληνικό Σχολείο το διάστημα 1898-1929 (βλ. και γράφημα 54):

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1898-1929: Η κατανομή των θηλέων με βάση την κοινωνική τους προέλευση

α.α.

Επαγγελματική ομάδα

Σύνολο εγγραφών θηλέων

Ποσοστό επί του συνόλου των θηλέων μαθητριών

1

ΚΕΕ

213

27,88%

2

Έμποροι

182

23,82%

3

Υπάλληλοι

134

17,54%

4

ΑΕΕ

101

13,22%

5

Κτηματίες

59

7,72%

6

Εκπαιδευτικοί

23

3,01%

7

Εργάτες-ναύτες

23

3,01%

8

Κληρικοί

15

1,96%

9

Γεωργοί

14

1,83%

Το εντυπωσιακό 27,88% των κοριτσιών των κατώτερων ελεύθερων επαγγελματιών προκαλεί και εδώ, όπως το ανάλογο ποσοστό στο Γυμνάσιο, μια αμηχανία: έρχεται σε αντίθεση με τις διαδεδομένες στερεότυπες αντιλήψεις, που θέλουν χαμηλή τη γενική προσβασιμότητα του στρώματος αυτού στη μέση εκπαίδευση συγκριτικά με άλλες επαγγελματικές ομάδες - πόσο μάλλον την ειδική προσβασιμότητα των θηλέων. Αυτό το υψηλό ποσοστό όμως μας υποχρεώνει να δεχθούμε ότι η ερμηνεία που έχουμε δώσει207 για τα ικανοποιητικά ποσοστά των κοριτσιών αυτής της ομάδας εξηγεί και το πολύ υψηλό ποσοστό της επί του συνολικού γυναικείου μαθητικού δυναμικού του Ελληνικού Σχολείου: τα δεδομένα δείχνουν ότι στην ομάδα αυτή η τάση για φοίτηση των θηλέων στον πρώτο κύκλο της μέσης εκπαίδευσης είναι εντονότατη.

Το υψηλό 23,82% των κοριτσιών των εμπόρων μάς επιτρέπει για μία ακόμα φορά, και από άλλη οπτική γωνία, να διαπιστώσουμε ότι αυτή η επαγγελματική ομάδα είναι πολύ προχωρημένη «ιδεολογικά» στο θέμα που

207. Βλ. ανωτέρω, «Κοινωνική προέλευση και φύλο μαθητών, Α) Οι θήλεις σε σύγκριση με τους άρρενες στο πλαίσιο της κάθε επαγγελματικής ομάδας, 2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος».

TEXT_PAGE_SHORT140
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/141.gif&w=600&h=915

εξετάζουμε και τα κορίτσια της έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες πρόσβασης στο Ελληνικό Σχολείο συγκριτικά με τα κορίτσια άλλων επαγγελματικών ομάδων.208

3. Σύγκριση δεδομένων Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος

Στον πίνακα που ακολουθεί συγκεντρώσαμε τα δεδομένα των γραφημάτων 53 και 54 και τα ιεραρχήσαμε κατά κατιούσα κλίμακα ποσοστών. Ο πίνακας συστηματοποιεί και παρουσιάζει εποπτικά και συνοπτικά πράγματα που ήδη έχουμε αναφέρει ανωτέρω (κατά την εξέταση των δεδομένων του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου ξεχωριστά) είτε ρητά και επί τούτω είτε παρεμπιπτόντως. Τα συγκρινόμενα μεγέθη είναι:

α) Τα ποσοστά των θηλέων της κάθε επαγγελματικής-κοινωνικής ομάδας που φοίτησαν στο Γυμνάσιο, όπως αυτά αποτυπώνονται στο γράφημα 53 και τα οποία υπολογίζονται επί του συνόλου του γυναικείου μαθητικού δυναμικού του Γυμνασίου, και β) τα ποσοστά των θηλέων της κάθε επαγγελματικής-κοινωνικής ομάδας που φοίτησαν στο Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, όπως αυτά αποτυπώνονται στο γράφημα 54 και τα οποία υπολογίζονται επί του συνόλου του γυναικείου μαθητικού δυναμικού του Ελληνικού Σχολείου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Η κατανομή των θηλέων με βάση την κοινωνική τους προέλευση: Σύγκριση δεδομένων Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος

Η κατανομή των θηλέων με βάση την κοινωνική τους προέλευση: Σύγκριση δεδομένων Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος

Σειρά

Επαγγελματική

Ελληνικό

Γυμνάσιο

Σειρά

Παρατηρήσεις

επαγ/κής

ομάδα στην

Σχολείο

επαγ/κής

ομάδας στο

οποία ανήκουν

ομάδας στο

Γυμνάσιο

οι θήλεις

Ελληνικό Σχολείο

1

Έμποροι

23,82%

29,2%

2

Εντυπωσιακή άνοδος

2

Υπάλληλοι

17,54%

23,01%

3

Εντυπωσιακή άνοδος

3

Κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες

27,88%

17,99%

1

Εντυπωσιακή πτώση

208. Βλ. και ανωτέρω, «Κοινωνική προέλευση και φύλο μαθητών, Α) Οι θήλεις σε σύγκριση με τους άρρενες στο πλαίσιο της κάθε επαγγελματικής ομάδας, 2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος».

TEXT_PAGE_SHORT141
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/142.gif&w=600&h=915

Σειρά

Επαγγελματική

Ελληνικό

Γυμνάσιο

Σειρά

Παρατηρήσεις

επαγ/κής

ομάδα στην

Σχολείο

επαγ/κής

ομάδας στο

οποία ανήκουν

ομάδας στο

Γυμνάσιο

οι θήλεις

Ελληνικό

Σχολείο

4

Ανώτεροι

13, 22%

13,86%

4

Στασιμότητα

ελεύθεροι

επαγγελματίες

5

Εκπαιδευτικοί

3,01%

5,6%

6

Σαφής άνοδος

6

Κτηματίες

7,72 %

3,24%

5

Σαφής πτώση

7

Κληρικοί

1,96%

3,24%

8

Σαφής άνοδος

8

Εργάτες - ναύτες

3,01%

2,06%

7

Πτώση

9

Γεωργοί

1,83%

1,47%

9

Αμελητέα πτώση

Εντυπωσιακή είναι η αύξηση του ποσοστού των κοριτσιών των εμπόρων: η αύξηση του συνολικού ποσοστού (αρρένων και θηλέων μαζί) των παιδιών τους από το Ελληνικό Σχολείο στο Γυμνάσιο είναι περίπου μία εκατοστιαία μονάδα (γραφήματα 47 και 49), ενώ η αύξηση του ποσοστού των κοριτσιών τους, όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, είναι σχεδόν έξι εκατοστιαίες μονάδες. Η διαφορά αυτή επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε όταν προσπαθούσαμε να ερμηνεύσουμε αυτόνομα το υψηλό ποσοστό των κοριτσιών τους στο Γυμνάσιο, ότι δηλαδή οι έμποροι είναι το προχωρημένο «ιδεολογικά» επαγγελματικό στρώμα στο θέμα που εξετάζουμε και, ως εκ τούτου, τα κορίτσια τους έχουν τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα στο δεύτερο κύκλο της μέσης εκπαίδευσης από τα κορίτσια όλων των άλλων επαγγελματικών ομάδων.

Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση του ποσοστού των κοριτσιών των υπαλλήλων. Ενώ η αύξηση του συνολικού ποσοστού (αρρένων και θηλέων μαζί) των παιδιών τους από το Ελληνικό Σχολείο στο Γυμνάσιο είναι περίπου μία εκατοστιαία μονάδα (γραφήματα 47 και 49), η αύξηση του ποσοστού των κοριτσιών τους, όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, είναι σχεδόν έξι εκατοστιαίες μονάδες. Και στην προκειμένη περίπτωση, η διαφορά αυτή μας επιτρέπει να διατυπώσουμε την άποψη ότι το υπαλληλικό στρώμα είναι προχωρημένο «ιδεολογικά» στο θέμα που εξετάζουμε: τα κορίτσια του μοιράζονται την πρώτη θέση με τα κορίτσια των εμπόρων στον ανταγωνισμό για την προσβασιμότητα στο δεύτερο κύκλο της μέσης εκπαίδευσης.

Σαφής είναι και η αύξηση του ποσοστού των κοριτσιών των εκπαιδευτικών. Εδώ όμως η αύξηση του ποσοστού των θηλέων είναι ισοδύναμη με την

TEXT_PAGE_SHORT142
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/143.gif&w=600&h=915

αύξηση που παρουσιάζει το συνολικό ποσοστό των παιδιών τους από το Ελληνικό Σχολείο στο Γυμνάσιο (γραφήματα 47 και 49) - δεν παρουσιάζεται διαφορά θετική ή αρνητική, η οποία να προσθέτει κάτι νέο σε όσα έχουμε ήδη επισημάνει κατά την εξέταση των δεδομένων του Ελληνικού Σχολείου και του Γυμνασίου ξεχωριστά.

Ό,τι είπαμε για τα κορίτσια των εκπαιδευτικών ισχύει και για τα κορίτσια των κληρικών.

Ανεπαίσθητη αύξηση -στην ουσία, στασιμότητα- παρουσιάζει το ποσοστό των κοριτσιών των ανώτερων ελεύθερων επαγγελματιών. Και η στασιμότητα αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ικανοποιητική αύξηση του συνολικού ποσοστού (αρρένων και θηλέων) των παιδιών της ομάδας αυτής από το Ελληνικό Σχολείο στο Γυμνάσιο - αύξηση της τάξης των τριών περίπου εκατοστιαίων μονάδων (γραφήματα 47 και 49). Η στασιμότητα αυτή μας οδηγεί να υποθέσουμε ότι η ομάδα αυτή στο ζήτημα της συνέχισης των σπουδών των κοριτσιών της στο Γυμνάσιο διακατέχεται από συντηρητικές τάσεις, καθώς οικονομικά αίτια δεν μπορεί να υπάρχουν, γιατί η ομάδα αυτή είναι από τις προνομιούχες.

Πτωτική τάση σχεδόν μίας μονάδας εμφανίζει και το ποσοστό των κοριτσιών των εργατών και ναυτών. Η πτώση όμως αυτή είναι μικρότερη από την πτώση που παρουσιάζει το συνολικό ποσοστό (αρρένων και θηλέων) των παιδιών της από το Ελληνικό Σχολείο στο Γυμνάσιο — πτώση μιάμισης περίπου μονάδας (γραφήματα 47 και 49). Το στατιστικό αυτό δεδομένο δείχνει ότι η ομάδα αυτή δεν έχει ιδιαίτερες αναστολές για τη συνέχιση των σπουδών των κοριτσιών της στο Γυμνάσιο. Αλλά, όπως ήδη σημειώσαμε, η εκτίμηση αυτή αντιμετωπίζει μια ανυπέρβλητη δυσκολία: το στατιστικό δείγμα των κοριτσιών της ομάδας αυτής στο Γυμνάσιο είναι τόσο μικρό, που όχι μόνο δεν επιτρέπει αξιόπιστα συμπεράσματα, αλλά μας οδηγεί και σε ουσιώδη λάθη.209

Εντυπωσιακή είναι η πτώση του ποσοστού των κοριτσιών των κατώτερων ελεύθερων επαγγελματιών: από 27,88% σε 17,99% - δέκα περίπου εκατοστιαίες μονάδες. Η μεγάλη αυτή πτώση είναι ανάλογη με τη μεγάλη πτώση του συνολικού ποσοστού (αρρένων και θηλέων) των παιδιών της ομάδας αυτής από το Ελληνικό Σχολείο στο Γυμνάσιο - πτώση της τάξης των οκτώ περίπου εκατοστιαίων μονάδων (γραφήματα 47 και 49). Η διατήρηση της διαφοράς μάς οδηγεί να δεχθούμε ότι η οικονομική αδυναμία συναρτημένη με

209. Όπως έχουμε εξηγήσει, αν παρακάμψουμε την κίνδυνο των στατιστικών απλουστεύσεων και καταφύγουμε στην επικουρία όλων των άλλων δεδομένων που κατέχουμε, θα οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι η πρόσβαση των κοριτσιών της ομάδας αυτής στο Γυμνάσιο είναι, κυριολεκτικά, απαγορευμένη, τουλάχιστον μέχρι το 1920. Μόνο την τρίτη δεκαετία του 20ού αιώνα αρχίζουν τα κορίτσια αυτής της επαγγελματικής ομάδας σιγά-σιγά να έχουν πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο της μέσης εκπαίδευσης.

TEXT_PAGE_SHORT143
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/144.gif&w=600&h=915

συντηρητικές αντιλήψεις δυσκολεύει πολύ τη συνέχιση των σπουδών των κοριτσιών της επαγγελματικής αυτής ομάδας στο Γυμνάσιο. Για να μην υπάρξει σύγχυση, πρέπει να προσέξουμε ότι η ομάδα αυτή παρουσιάζει υψηλά ποσοστά στην προσβασιμότητα και των δύο φύλων και στους δύο κύκλους της μέσης εκπαίδευσης, συγκριτικά με τις άλλες ομάδες. Η ίδια όμως παρουσιάζει απώλειες στο πέρασμα από το Ελληνικό Σχολείο στο Γυμνάσιο και στα γενικά ποσοστά των δύο φύλων και στο ποσοστό των θηλέων.

Η κατά περίπου 50% πτώση του ποσοστού των κοριτσιών των κτηματιών έρχεται σε κραυγαλέα αντίθεση με τη ραγδαία αύξηση του συνολικού ποσοστού (αρρένων και θηλέων) των παιδιών της ομάδας αυτής από το Ελληνικό Σχολείο στο Γυμνάσιο - αύξηση της τάξης των επτά περίπου εκατοστιαίων μονάδων (γραφήματα 47 και 49). Γίνεται φανερό ότι οι κτηματίες είναι αρνητικοί στο ζήτημα της εκπαίδευσης των θηλέων - και η αρνητική τους τάση κορυφώνεται όταν τα κορίτσια τους βρίσκονται προ των πυλών του Γυμνασίου.

Τα μηδαμινά ποσοστά των κοριτσιών των γεωργών δεν μας αφήνουν περιθώρια να κάνουμε συγκρίσεις. Μας επιτρέπουν μόνο να επαναλάβουμε το ήδη γνωστό: η δυνατότητα πρόσβασης των κοριτσιών τους στη μέση εκπαίδευση είναι εξαιρετικά μικρή, σχεδόν ανύπαρκτη.

7. Αγορά βιβλίων και κοινωνική προέλευση των μαθητών στο Δευτερεύον

Σχολείο Λευκάδος: 1843-1853 Μπορεί για την περίοδο του Ιονίου Κράτους τα στοιχεία που μας παρέχουν τα σχολικά κατάστιχα για το επάγγελμα πατρός των μαθητών να είναι ελλιπή, αλλά, από την άλλη, έχουμε την τύχη να διαθέτουμε ορισμένα επικουρικά στοιχεία για την κοινωνική προέλευση των μαθητών της περιόδου 1843-1853, τα οποία έρχονται να ενισχύσουν τις διαπιστώσεις στις οποίες καταλήξαμε.

Συγκεκριμένα, στο Αρχείο του Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος υπάρχει το 104 (7) κατάστιχο, που φέρει στο εξώφυλλο την ένδειξη Βιβλίον απροσδιορίστου εγγραφής ενδεικτικών προς αγοράν βιβλίων και σημειώσεων των πωληθέντων από του 1842 μέχρι του 1853 Ιούνιος και αποτελείται από τριάντα φύλλα. Στο 1ο φύλλο του βιβλίου αυτού ο μαθητής με αίτησή του, ή με αίτηση του πατέρα του ή του θείου του, δηλώνει ποια μαθήματα επιθυμεί να παρακολουθήσει, διότι οι μαθητές του Δευτερεύοντος Σχολείου δεν ήταν υποχρεωμένοι να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του σχολικού προγράμματος. Στα φύλλα 3-12 δηλώνεται ποια βιβλία ζητούσε να προμηθευθεί ο κάθε μαθητής (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του) κατά το χρονικό διάστημα 1848-1853. Τα βιβλία αυτά το σχολείο τα παράγγελνε στη «Γενική Επιτροπή της Παιδείας» στην Κέρκυρα, η οποία τα έστελνε στο σχολείο και τα αγόραζαν οι μαθητές. Στα φύλλα 19-24 σημειώνονται πόσα και ποια βιβλία πουλήθηκαν, τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που τα αγόρασαν και σε ποια

TEXT_PAGE_SHORT144
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/145.gif&w=600&h=915

τιμή τα αγόρασαν, κατά το χρονικό διάστημα 1843-1848. Τα χρήματα που εισέπρατταν τα έστελναν στο Γενικό Επίτροπο της Παιδείας στην Κέρκυρα.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, καταρτίστηκε ο επόμενος πίνακας,210 που δείχνει ποιων επαγγελματικών ομάδων τα παιδιά αγόρασαν τα βιβλία που παράγγειλε το Σχολείο στην Κέρκυρα κατά το χρονικό διάστημα 1843-1853. Το «επάγγελμα πατρός» το βρήκαμε από το Μαθητολόγιο (80/3) του Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1843-1853: Αγορά βιβλίων και κοινωνική προέλευση των μαθητών

Κατηγορίες

Σύνολο

επαγγελμάτων

βιβλίων για

των γονέων

κάθε κατηγορία

1

Δεν αναγράφεται επάγγελμα

34

2

Κτηματίας

99

3

Νομοθέτης

26

4

Δημογέρων

2

Κτηματίες

127

5

Ορφανός

21

6

Δικηγόρος

1

7

Επαγγελματίας

31

8

Ιατρός

9

9

Χρυσοχόος

5

Ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες

46

210. 1. Οι α.α. 2, 3 και 4 αποτελούν μια επαγγελματική-κοινωνική ομάδα, τους κτηματίες. οι νομοθέτες και δημογέροντες προέρχονται αποκλειστικά από το στρώμα των κτηματιών.

2. Οι α.α. 6, 7, 8 και 9 αποτελούν την ευρύτερη επαγγελματική ομάδα των ανώτερων ελεύθερων επαγγελματιών. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα: κατατάξαμε στην ομάδα αυτή τους αναγραφόμενους ως «επαγγελματίες», αρκετοί από τους οποίους μπορεί να είναι έμποροι. Έτσι εξηγείται και το ότι δεν απαντά ούτε μία εγγραφή με επάγγελμα πατρός «έμπορος». Παρά ταύτα, το γενικό συμπέρασμα δεν αμφισβητείται, γιατί και οι έμποροι κοινωνικά βρίσκονται κοντά στην ομάδα αυτή.

3. Οι α.α. 11, 12, 13, 14, 15 και 16 αποτελούν την ευρύτερη επαγγελματική ομάδα των υπαλλήλων. Στην ομάδα αυτή ενέταξα και τους εκπαιδευτικούς.

4. Το Σχολείο Κορασίδων είναι δημόσιο Δημοτικό Σχολείο για κορίτσια, το οποίο ιδρύθηκε το 1840.

TEXT_PAGE_SHORT145
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/146.gif&w=600&h=915

Κατηγορίες

Σύνολο

επαγγελμάτων

βιβλίων για

των γονέων

κάθε κατηγορία

10

Τεχνίτης

1

Κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες

1

11

Διδάσκαλος

1

12

Αρχειοφύλακας

3

13

Αξιωματικός

17

14

Δικαστής

8

15

Κλήτωρ

1

16

Τελώνης

12

Υπάλληλοι

42

17

Ιερεύς

2

18

«Σχολείον Κορασίδων»

14

Σύνολο

287

Αν αφαιρεθεί το ποσοστό των ορφανών και του Σχολείου Κορασίδων, προκύπτουν τα ποσοστά που αποτυπώνονται στο γράφημα 58 και τα οποία δείχνουν ότι τα βιβλία τα αγόραζαν τα παιδιά των ισχυρότερων επαγγελματικών ομάδων: 50,4% τα παιδιά των κτηματιών, 18,5% τα παιδιά των ανώτερων ελεύθερων επαγγελματιών, 16,67% των υπαλλήλων, 0,79% των ιερέων, 0,4% των τεχνιτών, ενώ ενός 13,49% δεν δηλώθηκε το επάγγελμα του πατέρα, το οποίο λογικά κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των ανωτέρω ομάδων και αυξάνει τα ήδη υψηλά ποσοστά τους.

Από τα ποσοστά αυτά προκύπτει το προφανές συμπέρασμα ότι στη Λευκάδα, κατά το δεδομένο χρονικό διάστημα, την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν βιβλία την έχουν τα παιδιά των ισχυρότερων επαγγελματικών ομάδων και, κυρίως, των κτηματιών. Και αυτό είναι αναμενόμενο, αφού, όπως έχουμε δει (γράφημα 46), το μαθητικό δυναμικό του Δευτερεύοντος Σχολείου αποτελείται στη συντριπτική του πλειοψηφία από παιδιά των επαγγελματικών αυτών ομάδων - πλειοψηφούντων σαφώς των παιδιών των κτηματιών. Από την άλλη, προκαλεί εντύπωση ότι ούτε ένα παιδί γεωργού ή άλλου «κατώτερου» επαγγέλματος δεν αγοράζει έστω και ένα βιβλίο. Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικές δυσκολίες των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων είναι πολύ μεγάλες. Μπορούμε να πούμε ότι, από μια άλλη άποψη, το ευρήματα του παρόντος πίνακα ενισχύουν τις διαπιστώσεις που προκύπτουν από το γράφημα 46.

TEXT_PAGE_SHORT146
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/147.gif&w=600&h=915

Γ. Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό το ερευνητικό αιτούμενο είναι να ανιχνευθεί, να ομαδοποιηθεί και να αποτυπωθεί ο τόπος καταγωγής των μαθητών των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης της Λευκάδας και από την αποτύπωση αυτή να προκύψει η σχέση των σχολείων αυτών -και κατ' επέκταση της πόλης και της νήσου Λευκάδας- και με τους όμορους τόπους (κυρίως με αυτούς) και με τον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Σχέσεις οι οποίες βέβαια δεν περιορίζονται στην εκπαιδευτική διάσταση, αλλά είναι ευρύτερες και βαθύτερες, και από το σύνολό τους επικαθορίζεται και η εκπαιδευτική διάσταση. Το κεφάλαιο αυτό θα το χωρίσουμε σε δύο ενότητες, την περίοδο του Ιονίου Κράτους και την περίοδο μετά την Ένωση. Η χρονική αυτή τομή είναι απαραίτητη, διότι η Λευκάδα ανήκει σε διαφορετικά κράτη κατά τις δύο αυτές εποχές. Αυτή η διαφορετική πολιτική κατάσταση επέβαλε και διαφορετική ομαδοποίηση του τόπου καταγωγής των μαθητών.

Βάση των ερευνών μας αποτελεί η στήλη «πατρίς», που υπάρχει στα κατάστιχα των ελέγχων και των μαθητολογίων του Αρχείου. Εκεί σημειώνεται ο τόπος καταγωγής του μαθητή. Ο τόπος καταγωγής αναφέρεται στο παρόν, δηλαδή καταγράφεται ο τόπος στον οποίο κατοικεί (ή κατοικούσε μέχρι πρόσφατα) μόνιμα η οικογένειά του, πρόκειται δηλαδή για τον τόπο διαμονής. Σίγουρα, ορισμένες από τις οικογένειες αυτές εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη Λευκάδα. Άλλες όχι - κυρίως υπαλλήλων του κρατικού μηχανισμού. Επομένως, αποτυπώνουμε πρωτίστως τη μαθητική κινητικότητα προς τη Λευκάδα σε δεδομένους χρόνους και όχι τη μόνιμη εγκατάσταση σε αυτήν, αν και ορισμένες φορές τα δύο αυτά ταυτίζονται. Ειδικά, πάντως, για τους αλλοδαπούς μαθητές, που φοίτησαν στο Γυμνάσιο Λευκάδος κατά την εποχή του Ιονίου Κράτους, καταγράφεται στα κατάστιχα ο τόπος της προέλευσής τους και όχι ο τόπος της παρούσης διαμονής τους - και είναι αυτονόητο ότι η εγκατάσταση των οικογενειών αυτών στη Λευκάδα είχε γίνει σχετικά πρόσφατα και δεν είχαν αποκτήσει «εντοπιότητα», γι' αυτό είναι εντυπωμένη και καταγράφεται η ξενική τους προέλευση.

Επί Ιονίου Κράτους (1829-1866) 1. Ομαδοποίηση του τόπου καταγωγής των μαθητών

Στοιχεία για τον τόπο καταγωγής των μαθητών έχουμε μόνο για το διάστημα από το σχολικό έτος 1836-37 μέχρι και το σχολικό έτος 1852-53. Στην περίοδο του Ιονίου Κράτους ο τόπος καταγωγής των μαθητών ομαδοποιείται ως εξής:

TEXT_PAGE_SHORT147
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/148.gif&w=600&h=915

α) Λευκάδιοι μαθητές: Αυτοί που κατάγονται από την πόλη και αυτοί που κατάγονται από τα χωριά.

β) Εκτός Λευκάδος μαθητές: Οι αλλοδαποί, αυτοί που προέρχονται από κάποια περιοχή του ελληνικού κράτους και εκείνοι που έχουν πατρίδα κάποιο άλλο νησί του Ιονίου.

Η ομαδοποίηση αυτή στηρίχθηκε στους εξής λόγους: Διακρίνονται οι Λευκάδιοι γενικώς από τους εκτός Λευκάδος Έλληνες, διότι η Λευκάδα ανήκει σε άλλο κράτος. Η διάκριση αυτή επιτρέπει να δούμε τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές μεταξύ Λευκάδας και ελλαδικού χώρου καλύτερα την προσέλευση Ελλήνων στο Γυμνάσιο της Λευκάδας (με τις τότε ονομασίες: Δευτερεύον Σχολείο και στη συνέχεια Λύκειο).

Διακρίνονται οι Λευκάδιοι από τους αλλοδαπούς. Στο Δευτερεύον Σχολείο και στο Λύκειο φοιτούν λίγοι αλλοδαποί, βασικά Άγγλοι, Ιταλοί και Μαλτέζοι, οι οποίοι κατοικούν στη Λευκάδα. Οι αλλοδαποί αυτοί είναι είτε κρατικοί υπάλληλοι είτε επαγγελματίες, που έχουν μετοικήσει και εργάζονται στο νησί. Η διάκριση αυτή επιτρέπει να δούμε, από μια ορισμένη -και περιορισμένη— πλευρά, τις σχέσεις, όχι μόνο τις εκπαιδευτικές, της Λευκάδας με το Δυτικό κόσμο, με τον οποίο τη συνδέουν πολλαπλοί δεσμοί.

Διακρίνονται οι Λευκάδιοι από τους άλλους Επτανήσιους. Η διάκριση αυτή επιτρέπει να δούμε τις εκπαιδευτικές αλλά και τις γενικότερες σχέσεις ανάμεσα στη Λευκάδα και στα άλλα νησιά του Ιονίου, τα οποία ανήκουν στο ίδιο κράτος, και, συνεπώς, συνδέονται με ένα πλέγμα διοικητικών, οικονομικών και πολιτισμικών σχέσεων, αν και οι μεταξύ τους αποστάσεις πιέζουν προς τη χαλάρωση των σχέσεων αυτών.

Η διάκριση σε κατοίκους της πόλης και σε κατοίκους των χωριών έγινε για να ανιχνευθεί η διαφορά στη δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα ανάμεσα στους κατοίκους της πόλης και στους κατοίκους της υπαίθρου. Αλλά αυτή η διάκριση δεν είναι εφικτή, παρά μόνο για περιορισμένα διαστήματα, λόγω μη τακτικής αναγραφής των σχετικών ενδείξεων στα κατάστιχα του σχολείου.

Το σύνολο των ετήσιων εγγραφών είναι μόνο 700, που σημαίνει ότι πολύ μικρότερος είναι ο αριθμός των μαθητών που φοίτησαν. Το γεγονός ότι λείπουν τα στοιχεία 20 ετών σε μια περίοδο 37 ετών αφαιρεί μέρος από την αξιοπιστία των επόμενων διαπιστώσεων.

2. Τόπος καταγωγής των μαθητών του Δευτερεύοντος Σχολείου και του Λυκείου Λευκάδος

Εξετάζοντας τα γραφήματα 56 και 57, μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής: α) Λευκάδιοι μαθητές. Το ποσοστό των Λευκαδίων μαθητών φθάνει στο

TEXT_PAGE_SHORT148
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/149.gif&w=600&h=915

90%. Αυτονόητο δευτερογενές συμπέρασμα: η μαθητική κινητικότητα211 προς τα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα είναι πολύ δύσκολη και, στην περίπτωση μας, πολύ δυσκολότερη, γιατί η Λευκάδα και νησί είναι και ανήκει σε διαφορετικό κράτος από τις όμορες με αυτήν περιοχές.

β) Μαθητές από τα άλλα νησιά του Ιονίου. Το ποσοστό των μαθητών που κατάγονται από τα άλλα Ιόνια Νησιά είναι μικρό: ανέρχεται στο 4,5% (συνολικά 35 ετήσιες εγγραφές) και είναι παιδιά είτε υπαλλήλων του κρατικού μηχανισμού είτε επαγγελματιών που μετακινούνται. Η μαθητική κινητικότητα και μέσα στο πλαίσιο του ίδιου κράτους είναι περιορισμένη και δεν υπάρχει αφ' εαυτής, αλλά είναι αποτέλεσμα της μετακίνησης των γονέων για επαγγελματικούς λόγους: η πλειονότητα είναι υπάλληλοι. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Από τη στιγμή που υπάρχει Γυμνάσιο στην πρωτεύουσα κάθε μεγάλου νησιού του Ιονίου, δεν υπάρχει λόγος να σημειωθεί μετακίνηση προς το Γυμνάσιο Λευκάδος. Ειδικότερη μελέτη των στοιχείων -που δεν αποτυπώνεται σε γραφήματα— δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών αυτών είναι από την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο (από 16 ετήσιες εγγραφές αντιστοίχως σε σύνολο 35), των οποίων οι γονείς είναι υπάλληλοι. Ειδικά, οι 16 εγγραφές Ζακυνθίων είναι οι εγγραφές των παιδιών του δικαστή Κοκκίνη και, δευτερευόντως, του εισαγγελέα Παύλου Γαΐτα, ενώ οι 16 εγγραφές των Κερκυραίων είναι των παιδιών του Τζουλάτη, που αναγράφεται άλλοτε ως νομικός και άλλοτε ως κτηματίας.

γ) Μαθητές από την αλλοδαπή και το Ελληνικό Κράτος. Πολύ μικρό είναι και το ποσοστό των αλλοδαπών: ανέρχεται στο 3,86% (συνολικά 30 ετήσιες εγγραφές) και το επάγγελμα του πατέρα τους είναι τελώνης, ράπτης και μάγειρας. Είναι μεγάλο όμως συγκριτικά με το ποσοστό των μαθητών που έρχονται από το Ελληνικό Κράτος.

Ελάχιστο, μηδαμινό σχεδόν, είναι το ποσοστό των μαθητών που κατάγονται από περιοχές του Ελληνικού Κράτους: ανέρχεται στο 1,67% (συνολικά 13 ετήσιες εγγραφές) και δεν υπάρχει ούτε ένας από την Ακαρνανία. Δύο είναι τα πιθανά αίτια αυτής της μηδαμινής μαθητικής κινητικότητας: ή από την απέναντι όχθη δεν εκδηλώνεται κανένα ενδιαφέρον για ζήτηση μέσης εκπαίδευσης -σε μια εποχή που δεν υπάρχει Γυμνάσιο στην Ακαρνανία— ή τα κρατικά σύνορα των δύο περιοχών αποτελούν ισχυρό ανασταλτικό παράγοντα ή, το πιθανότερο, και τα δύο μαζί. Και, επί πλέον, είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει ούτε μετακίνηση οικογενειών από την Ακαρνανία προς τη Λευκάδα για λόγους

211. Υψηλή κινητικότητα μαθητών Γυμνασίου κατά το 19ο παρατηρείται μόνο από την επαρχία προς την Αθήνα, γιατί είναι ευκολότερο και οικονομικά προσφορότερο σε μια οικογένεια να στείλει το παιδί της σε Γυμνάσιο των Αθηνών, παρά στο κοντινό Γυμνάσιο. Βλ. Τσουκαλάς, ό.π., σ. 415-16, για την κινητικότητα αυτή με στοιχεία του 1878.

TEXT_PAGE_SHORT149
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/150.gif&w=600&h=915

επαγγελματικούς - όπως από τα Ιόνια Νησιά, γεγονός που υποχρεωτικά θα ανέβαζε το ποσοστό των εξ Ακαρνανίας μαθητών. Το ότι οι δύο περιοχές ανήκουν σε διαφορετικά κράτη είναι η αιτία και της ανύπαρκτης επαγγελματικής κινητικότητας μεταξύ τους, τουλάχιστον της νόμιμης και της υπαλληλικής.

δ) Διάκριση πόλης-υπαίθρου. Από τα στοιχεία των καταστίχων δεν φαίνεται η διάκριση πόλης-χωριού, αλλά είναι βέβαιο ότι η πόλη κυριαρχεί. Αυτό φάνηκε εμμέσως ανωτέρω κατά την εξέταση της κοινωνικής προέλευσης των μαθητών του Γυμνασίου, όπου είδαμε ότι υπερτερούν εμφανώς τα παιδιά των κοινωνικών-επαγγελματικών εκείνων στρωμάτων που ζουν, αποκλειστικά ή κυρίως ή σε ικανοποιητικό ποσοστό, στην πόλη της Λευκάδας εις βάρος των στρωμάτων που ζουν, αποκλειστικά ή κυρίως, εκτός πόλης. Τα παιδιά των ανηκόντων στην πρώτη ομάδα (έμποροι, υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, κληρικοί εν μέρει και το μεγάλο μέρος των κτηματιών) αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών του Δευτερεύοντος Σχολείου και του Λυκείου Λευκάδος. Για να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε καλύτερες συγκρίσεις, πρέπει εδώ να πούμε ότι η πόλη της Λευκάδας στο τέλος του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου συγκεντρώνει το 20%-30% του συνολικού πληθυσμού του νησιού.212 Η αναλογία αυτή όμως δεν παραμένει η ίδια όλο το 19ο αιώνα και το ποσοστό της πόλης επί του συνολικού πληθυσμού μειώνεται σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές.213

Μετά την Ένωση (1866-1929) 1. Ομαδοποίηση του τόπου καταγωγής των μαθητών

Τον 1ο άξονα αποτελούν οι μαθητές από τους 8 δήμους του νησιού: Λευκαδίων, Σφακιωτών, Καρυάς, Εξάνθειας, Απολλωνίων, Ελλομένου, Ευγήρου και Ταφίων.

212. Βλ. Λάζαρη, ό.π., σ. 217-218: Σύμφωνα με την απογραφή του 1824, η Λευκάδα έχει συνολικό πληθυσμό 17.017 κατοίκους. Εξ αυτών οι 4.781 είναι οι κάτοικοι της πόλης και οι 12.236 οι κάτοικοι των χωριών. Το ποσοστό της πόλης είναι 28,09%.

213. Σύμφωνα με την απογραφή του 1870, ο συνολικός πληθυσμός του νησιού ανέρχεται σε 20.862 κατοίκους. Εξ αυτών οι 2.065 είναι οι κάτοικοι της πόλης και οι 18.797 οι κάτοικοι των χωριών, ποσοστό της πόλης 9,9% (Χουλιαράκης, ό.π., σ. 47-48, και Ροντογιάννης, «Ο πληθυσμός της Λευκάδος...», ό.π., σ. 121). Σύμφωνα με την απογραφή του 1879, ο συνολικός πληθυσμός του νησιού ανέρχεται σε 23.083 κατοίκους. Εξ αυτών οι 4.334 είναι οι κάτοικοι της πόλης και οι 18.749 οι κάτοικοι των χωριών, ποσοστό της πόλης 18,77% (Χουλιαράκης, ό.π., σ. 81-82, και Ροντογιάννης, «Ο πληθυσμός της Λευκάδος...», ό.π., σ. 121). Για την απογραφή του 1907 τα αντίστοιχα νούμερα είναι 29.471, 5.419, 24.052, 18,39% (Χουλιαράκης, ό.π., σ. 315-316, και Ροντογιάννης, «Ο πληθυσμός της Λευκάδος...», ό.π., σ. 125-128).

TEXT_PAGE_SHORT150
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/151.gif&w=600&h=915

Το 2ο άξονα αποτελούν οι εκτός Λευκάδος μαθητές, που κατάγονται από τα άλλα νησιά του Ιονίου, την Ακαρνανία, την Αθήνα ή από άλλον ελληνικό τόπο.

Η ομαδοποίηση αυτή διαφοροποιείται από την αντίστοιχη της προηγούμενης περιόδου, γιατί από το 1864 η Λευκάδα ενώθηκε με την Ελλάδα και διοικητικά χωρίστηκε σε δήμους. Επομένως, τα νέα δεδομένα επέβαλαν άλλου τύπου διακρίσεις. Συγκεκριμένα:

Η βασική διάκριση τώρα είναι μεταξύ Λευκαδίων και Ελλήνων εκτός Λευκάδος. Αλλοδαποί μαθητές δεν υπάρχουν την εποχή αυτή - ούτε ένας, αν εξαιρέσει κανείς τους Έλληνες πρόσφυγες μετά το 1923.

Η διάκριση για τους Λευκάδιους γίνεται με βάση τους δήμους από τους οποίους κατάγονται. Σκοπός της διάκρισης είναι η ανίχνευση της διαφοράς στη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο της μέσης εκπαίδευσης ανάμεσα στους κατοίκους της πόλης και στους κατοίκους της υπαίθρου, αλλά και η διαθεσιμότητα του αρχειακού υλικού, δηλαδή: α) η αναγραφή του τόπου καταγωγής κατά δήμο και, λίγες φορές, κατά χωριό και β) οι σημαντικές ελλείψεις που συσκοτίζουν την επιθυμητή ευκρίνεια του αναζητούμενου άξονα πόλης-υπαίθρου. Η παράθεση του κατωτέρω πίνακα,214 ο οποίος παρουσιάζει τα χωριά που περιλαμβάνει ο κάθε δήμος, μετριάζει, αλλά δεν αί-

214.

214.

ΔΗΜΟΙ

ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ (Με * οι οικισμοί που δεν αποτελούν κοινότητες)

1

Λευκαδίων

Λευκάδα, Απόλπαινα, Φρύνι*, Καλλιγόνι*, Τσουκαλάδες, Καρυώτες, Κατούνα

2

Απολλωνίων

Αγιος Πέτρος, Αθάνι, Δράγανο, Κομηλιό, Δαμιλιάνοι, Χορτάτα

3

Ελλομένου

Κατωχώρι, Χαραδιάτικα, Φτερνό, Πόρος, Άλατρο*, Νιοχώρι, Νυδρί, Βλυχό

4

Εξάνθειας

Άνω Εξάνθεια, Κάτω Εξάνθεια (Δρυμώνας), Καλαμίτσι, Άγιος Νικήτας

5

Ευγήρου

Σύβρος, Εύγηρος, Κοντάραινα, Βουρνικάς, Άγιος Ηλίας, Μαραντοχώρι, Βασιλική, Σύβοτα*

6

Καρυάς

Καρυά, Εγκλουβή, Πλατύστομα, Αλέξανδρος, Βαυκερή, Πηγαδησάνοι

7

Σφακιωτών

Λαζαράτα, Πρεμεντινού*, Σπανοχώρι, Πινακοχώρι, Κάβαλος, Ασπρογερακάτα

8

Ταφίων

Βαθύ, Σπαρτοχώρι, Κατωμέρι

TEXT_PAGE_SHORT151
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/152.gif&w=600&h=915

ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΣ

TEXT_PAGE_SHORT152
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/153.gif&w=600&h=915

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

TEXT_PAGE_SHORT153
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/154.gif&w=600&h=915

αίρει τη δυσκολία. Πάντως, επιχειρούμε την προσπάθεια μόνο για τα χρονικά διαστήματα για τα οποία υπάρχουν αρχειακές μαρτυρίες. Και αυτά τα διαστήματα είναι:

- Για το Γυμνάσιο: από το 1867-68 μέχρι το 1886-87 και από το 191011 μέχρι το 1928-29.

- Για το Ελληνικό Σχολείο: από το 1884-85 μέχρι το 1888-89 και από το 1918-19 μέχρι το 1928-29.

Η διάκριση για τους εκτός Λευκάδος είναι η εξής:

- Ιόνια Νησιά: Μπορεί το Ιόνιο Κράτος να μην υπάρχει πλέον μετά το 1864, αλλά το πλέγμα των ιστορικών, διοικητικών, οικονομικών και πολιτισμικών σχέσεων δεν διαλύεται αυτόματα και ενδέχεται να διακρίνονται ίχνη της ύπαρξής του και στο εκπαιδευτικό πεδίο.

- Περιοχή Ακαρνανίας: Για την αντίπερα όχθη, την Ακαρνανία, η Λευκάδα είναι ο προνομιακός τόπος υποδοχής των μαθητών της - αποκλειστικός σχεδόν για το Γυμνάσιο μέχρι και το 1960 περίπου και βασικός για το Ελληνικό Σχολείο. Παρατηρούμε από την εκπαιδευτική πλευρά αυτό που ισχύει και σε άλλα επίπεδα: η Ακαρνανία αποτελεί ενδοχώρα της Λευκάδας, ασχέτως αν η διόγκωση των τοπικών μικρο-αντιπαλοτήτων συσκοτίζει αυτό το αδιαμφισβήτητο γεγονός.

- Η Αθήνα: Είναι λογικό να διερευνάται η σχέση της Λευκάδας στο εκπαιδευτικό επίπεδο -και ό,τι προϋποθέτει ή παράγει αυτή η σχέση- με την πρωτεύουσα του νέου κράτους, στο οποίο υπάγεται πλέον.

- Άλλος τόπος: Εδώ συμπεριλαμβάνονται όσοι κατάγονται από άλλο μέρος της Ελλάδας, εκτός από τα ανωτέρω ρητώς οριζόμενα.

2. Τόπος καταγωγής των μαθητών του τετραταξίου Γυμνασίου Λευκάδος Παρακολουθώντας τα γραφήματα 58-62, διαπιστώνουμε μια θεαματική αλλαγή των ποσοστών σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, που μας οδηγεί στα εξής συμπεράσματα:

α) Μαθητές από την Ακαρνανία. Η εντυπωσιακή άνοδος των μαθητικών εισροών από την Ακαρνανία, που φθάνει συνολικά στο 14,17% στο διάστημα που λειτούργησε το τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος (γράφημα 60), αποτελεί ποσοστό ανώτερο από όλες τις άλλες εισροές. Σε σύγκριση με τις μαθητικές εισροές από το χώρο του Ιονίου, η υπεροχή της Ακαρνανίας είναι εμφανής και γίνεται ιδιαίτερα αισθητή μετά το 1915 (γραφήματα 58 και 59). Είναι φανερό ότι η Ακαρνανία αποτελεί ενδοχώρα της Λευκάδας και η ερμηνεία είναι ευδιάκριτη: η Ακαρνανία δεν έχει Γυμνάσιο και το Γυμνάσιο Αγρινίου -το πλησιέστερο του νομού- δεν εξυπηρετεί την περιοχή το ίδιο καλά όπως η Λευκάδα. Η εξυπηρέτηση οφείλεται και στη γειτνίαση (η απόσταση των οικισμών της επαρχίας Βονίτσης από τη Λευκάδα είναι πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη

TEXT_PAGE_SHORT154
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/155.gif&w=600&h=915

με το Αγρίνιο), αλλά και στη θαλάσσια συγκοινωνία που ένωνε τη Λευκάδα με την παραλιακή ζώνη της Ακαρνανίας (Πάλαιρο, Μύτικα, Αστακό) σε μια εποχή που οι χερσαίες συγκοινωνίες ήταν ανύπαρκτες. Ο δύο αυτοί παράγοντες -απολύτως ο πρώτος, σχετικώς ο δεύτερος- υπήρχαν και στην εποχή του Ιονίου Κράτους, αλλά δεν επέφεραν τα ίδια αποτελέσμαστα. Ενεργοποιούνται όμως μετά την Ένωση, γιατί η Λευκάδα ανήκει πλέον στο Ελληνικό Κράτος, οι περιορισμοί των συνόρων εκλείπουν και τα εκπαιδευτικά συστήματα των δύο χώρων ενιαιοποιούνται, ενώ την προηγούμενη περίοδο ήταν διαφορετικά. Μια πρόχειρη έρευνα και η προσωπική εμπειρία οδηγούν με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι οι εισροές από την Ακαρνανία συνιστούν μια καθαρή μαθητική κινητικότητα: στη Λευκάδα έρχονται -όπως ακριβώς από τα χωριά της Λευκάδας- οι μαθητές, όχι οι οικογένειές τους, γιατί, όπως εξηγήσαμε, ευνοούν οι παράγοντες της γειτνίασης και της θαλάσσιας επικοινωνίας.215 Και, τέλος, να σημειώσουμε ότι οι μαθητές αυτοί αναγκαστικά έμεναν μόνιμα216 στη Λευκάδα, γιατί δεν υπήρχε η σημερινή δυνατότητα της καθημερινής επιστροφής στο σπίτι. Λεπτομερέστερη μελέτη των στοιχείων -που δεν αποτυπώνεται στα γραφήματα- μας δείχνει ότι τα παιδιά αυτά, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι παιδιά κτηματιών, εμπόρων, ανώτερων ελεύθερων επαγγελματιών και υπαλλήλων. Τα παιδιά των κτηματιών καταλαμβάνουν την πρώτη θέση, με τον Αστακό να έχει την πρωτιά, και ακολουθούν τα παιδιά των εμπόρων (κυρίως από Βόνιτσα και Μύτικα), των υπαλλήλων και των ανώτερων ελεύθερων επαγγελματιών (κυρίως γιατρών και δικηγόρων από τη Βόνιτσα).

215. Οι εισροές αυτές συνεχίστηκαν με αυξητική τάση μέχρι το 1948-49 περίπου, οπότε ιδρύθηκε το Γυμνάσιο Βόνιτσας ως παράρτημα του Γυμνασίου Λευκάδος, το οποίο αυτονομήθηκε από το σχολικό έτος 1962-63 και το οποίο απορροφούσε πλέον τους μαθητές της Βόνιτσας, των Παλιάμπελων, του Μοναστηρακίου και, εν μέρει, της Παλαίρου και του Μύτικα - τα δύο τελευταία μέρη διατηρούσαν ακόμα τη θαλάσσια επικοινωνία με τη Λευκάδα. Από τη μεταπολίτευση και ύστερα, με τη ραγδαία επέκταση του δικτύου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι εισροές αυτές σταδιακά σταμάτησαν, εκτός από τα χωριά της Πλαγιάς και της Περατιάς (τα οποία απέχουν πέντε και δέκα χιλιόμετρα από τη Λευκάδα αντιστοίχως, ενώ η γέφυρα έχει καταργήσει κάθε δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ των δύο χώρων). Η Πλαγιά και η Περατιά στέλνουν όλους τους μαθητές τους στα σχολεία της Λευκάδας, καθώς είναι πλήρως ενσωματωμένα από κάθε άποψη στο Λευκαδιακό χώρο. Και αποτελούν -κυρίως η Πλαγιά- τους ισχυρότερους τροφοδότες των σχολείων της πόλης της Λευκάδας σε μια εποχή που η Λευκάδα δημογραφικά φθίνει. Οι σημερινοί μαθητές δεν μένουν, όπως παλιότερα, στη Λευκάδα, αλλά πηγαινοέρχονται με το λεωφορείο.

216. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία στο Γυμνάσιο Λευκάδος και λίγων μαθητών από την Αμφιλοχία κατά το διάστημα 1913-1929, οι οποίοι πρέπει να έμεναν στη Λευκάδα, αν κρίνουμε από το επάγγελμα των γονέων τους. Αν ισχύει η υπόθεση μας, πιθανότατα εδώ ανιχνεύουμε μια ένδειξη της καλής φήμης του Γυμνασίου Λευκάδος, δεδομένου ότι η Αμφιλοχία απέχει από το Αγρίνιο 38 χιλιόμετρα και από τη Λευκάδα 59.

TEXT_PAGE_SHORT155
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/156.gif&w=600&h=915

Αν εξετάσουμε την κίνηση των εισροών αυτών στο χρόνο, θα παρατηρήσουμε ότι οι εισροές στο Γυμνάσιο Λευκάδος από την Ακαρνανία σε απόλυτες αριθμητικές τιμές ανεβαίνουν προϊόντος του χρόνου μέχρι το 1887-88 (γραφήματα 58 και 59). Έπειτα αρχίζει μια πτώση, που με αυξομειώσεις φθάνει περίπου ως το γύρισμα του αιώνα. Από εκεί και πέρα οι αριθμοί επανέρχονται σταδιακά σε αυξητική τάση, ενώ μετά το 1915 η αύξηση είναι αρκετά μεγάλη και υπερβαίνει καθαρά όλες τις άλλες. Όμως, η γενικά αυξητική τάση του αριθμού των εξ Ακαρνανίας μαθητών είναι ασθενέστερη της ανόδου του συνολικού μαθητικού δυναμικού (γράφημα 69).

β) Μαθητές από τα άλλα νησιά του Ιονίου. Οι μαθητικές εισροές από τα άλλα νησιά του Ιονίου εξακολουθούν. Οι μαθητές αυτοί, όπως και στην προηγούμενη περίοδο, είναι κυρίως παιδιά είτε υπαλλήλων είτε επαγγελματιών που μετακινούνται, η μαθητική κινητικότητα δηλαδή δεν υπάρχει αφ' εαυτής, αλλά είναι αποτέλεσμα της μετακίνησης των γονέων για λόγους επαγγελματικούς: δεν υπάρχει λόγος μετακίνησης προς το Γυμνάσιο Λευκάδος, από τη στιγμή που υπάρχει Γυμνάσιο στην πρωτεύουσα κάθε μεγάλου νησιού του Ιονίου. Το ποσοστό των μαθητών αυτών στη διαχρονία είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούμενης περιόδου: 6,65% (γράφημα 60) έναντι 4,5% και είναι χαμηλότερο από το ποσοστό των εισροών από την Ακαρνανία (σχέση 1/2,5 περίπου) και την υπόλοιπη Ελλάδα, σύμφωνα με τα ίδια γραφήματα. Η ίδια υστέρηση αλλά αποτυπωμένη σε αριθμούς φαίνεται στο γράφημα 58, το οποίο δείχνει επίσης ότι διαχρονικά η τάση των εισροών είναι ανοδική, αλλά λιγότερο ισχυρή της τάσης των εισροών από την Ακαρνανία και την υπόλοιπη Ελλάδα. Ειδικότερη μελέτη των στοιχείων -που δεν αποτυπώνεται σε γραφήματα- μας δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ιόνιων εισροών δεν προέρχεται πλέον από την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο αλλά από την Ιθάκη, που παρουσιάζει σύνολο 131 ετήσιων εγγραφών έναντι 77 όλων των άλλων νησιών. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι οι εξ Ιθάκης μαθητές είναι παιδιά πρωτίστως εμπόρων και ανώτερων ελεύθερων επαγγελματιών (ιατρών, δικηγόρων και φαρμακοποιών) και δευτερευόντως κτηματιών, υπαλλήλων, ναυτικών και άλλων επαγγελματικών κατηγοριών. Η Ιθάκη δεν έχει Γυμνάσιο και, επομένως, στέλνει τα παιδιά της στην Κεφαλλονιά και στη Λευκάδα. Ακόμα, θα μπορούσαμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι μεταξύ των δύο νησιών υπάρχει κινητικότητα πληθυσμών όλων των επαγγελματικών στρωμάτων, αποτέλεσμα της οποίας είναι η παρουσία μαθητών με ιθακήσια καταγωγή στο Γυμνάσιο Λευκάδος, και ότι η ύπαρξη του Γυμνασίου συνετέλεσε σε αυτή την κινητικότητα υπόθεση όμως που απαιτεί τεκμηρίωση. Τα νησιά του βόρειου Ιονίου, η Κέρκυρα και οι Παξοί, παρουσιάζουν 29 και 27 ετήσιες εγγραφές αντίστοιχα, ενώ τα νησιά του νότιου Ιονίου, η Ζάκυνθος και η Κεφαλλονιά, παρου-

TEXT_PAGE_SHORT156
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    

    τωση της Λευκάδας,201 η οποία είναι σε γενικές γραμμές ευκρινής, όπως τη σκιαγραφήσαμε ανωτέρω, μπορούμε να προχωρήσουμε σε ορισμένες προφανείς και ασφαλείς διαπιστώσεις:

    Η πρώτη γενική διαπίστωση είναι ότι τα γραφήματα επικυρώνουν, από άλλο δρόμο, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε, όταν εξετάζαμε τη σχέση της κοινωνικής προέλευσης των μαθητών αμφοτέρων των φύλων και της δυνατότητας πρόσβασής τους στη μέση εκπαίδευση: τα κορίτσια των εμπόρων, των υπαλλήλων, των κατώτερων ελεύθερων επαγγελματιών και των ανώτερων ελεύθερων επαγγελματιών -δηλαδή, των επαγγελματικών ομάδων που όχι μόνο δεν αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού της Λευκάδας, αλλά μάλλον ούτε το 1/4 αυτού- αντιπροσωπεύουν το 84,06% του μαθητικού γυναικείου πληθυσμού του Γυμνασίου. Αν προσθέσουμε και το 5,6% των εκπαιδευτικών, φθάνουμε στο 90%. Υπενθυμίζουμε τον πυρήνα των ερμηνειών που έχουν δοθεί ανωτέρω202 και οι οποίες ισχύουν και στην παρούσα περίπτωση: υπάρχουν συγκεκριμένοι οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτισμικοί λόγοι -που δεν είναι ούτε ίδιοι ούτε ισοδύναμοι σε όλες αυτές τις ομάδες- οι οποίοι ενισχύουν τις δυνατότητες της πρόσβασης των κοριτσιών των ομάδων αυτών στο Γυμνάσιο.

    Δεύτερη βασική διαπίστωση είναι ότι τα κορίτσια των κτηματιών και των γεωργών, της πλειοψηφίας του πληθυσμού της Λευκάδας, αντιπροσωπεύονται με το χαμηλότατο αθροιστικό ποσοστό 4,71%. Εξηγήσαμε ανωτέρω203 τις αιτίες που κάνουν πολύ δυσκολότερη -σε σύγκριση με τα κορίτσια άλλων επαγγελματικών ομάδων- την πρόσβαση των κοριτσιών αυτών των στρωμάτων στο Γυμνάσιο και, άρα, εξηγούν και το πολύ χαμηλό ποσοστό τους στο σύνολο του γυναικείου μαθητικού δυναμικού του Γυμνασίου.

    αποτελεί το 15%. Παρά την έλλειψη αυτή, η καλή γνώση των πληθυσμιακών δεδομένων της Λευκάδας και της κοινωνικής της διαστρωμάτωσης ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο.

    201. Τα δεδομένα που μας επιτρέπουν να αισθανόμαστε πιο σίγουροι για τις διαπιστώσεις μας είναι ότι: α) κατά το 19ο αιώνα και τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ού, ο πληθυσμός της υπαίθρου κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 80% του πληθυσμού έναντι 20% του αστικού πληθυσμού, β) αυτό το 80% αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από γεωργούς και γ) γνωρίζουμε από ποια κοινωνικά στρώματα αποτελείται η κοινωνία της Λευκάδας και, σε γενικές γραμμές, τη μεταξύ τους αριθμητική αναλογία. Για περισσότερα βλ. παραπάνω «Συνοπτικό διάγραμμα της κοινωνίας της Λευκάδας 1829-1830».

    202. Βλ. ανωτέρω, «Κοινωνική προέλευση και φύλο μαθητών, Α) Οι θήλεις σε σύγκριση με τους άρρενες στο πλαίσιο της κάθε επαγγελματικής ομάδας, 1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος».

    203. Βλ. ανωτέρω, «Κοινωνική προέλευση και φύλο μαθητών, Α) Οι θήλεις σε σύγκριση με τους άρρενες στο πλαίσιο της κάθε επαγγελματικής ομάδας, 1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος».