Creator/Author:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Title:Secondary Education in Lefkada (1829-1929)
 
Subtitle:Archive Catalogue of the Middle and High School
 
Title of Series:Historical Archive of Greek Youth
 
Nr. within series:43
 
Place of Publication:Athens
 
Publisher:General Secretariat for Youth
 
Date of Publication:2006
 
Pagination:419
 
Nr. of vol.:1 volume + 1 DVD
 
Language:Greek
 
Subject:Education
 
Education-Secondary
 
Spatial coverage:Lefkada, Greece
 
Temporal coverage:1829-1929
 
Description:This book is based on thorough-going research in the archives, all the material from which is assembled on the CD-Rom that accompanies the book. This material consists of: a) The lists, by school year, of the teaching staff of the Gymnasium of Lefkada (1829-1960) and the Greek School of Lefkada (1866-1929) and the corresponding alphabetical index. b) An alphabetical list of pupils of the Gymnasium of Lefkada (1829-1929) and of the Greek School of Lefkada (1866-1929), which includes their place of origin, the profession of their father, the year of study by grade, age, annual conduct, and end-of-year results of every pupil. There is also a list of pupils by school year, which contains the same information. The search engine makes it possible to identify and search for details from all possible entries in the stored material. The same details have also been uploaded on to the Internet, to the site www.iaen.gr. see documentation. This data is the basis for the texts that constitute the second part of the book, in which numerous details are recorded and correlated relating to the teachers who served in the Gymnasium in the Greek School of Lefkada in the years 1829-1929 and, above all, the pupils who studied at these schools during the same period of time. The first part of the book begins with a short introduction to the history of education in the Ionian islands and the Greek state, which is followed by a "reading" of these texts - that is, an attempted interpretation of the phenomena recorded in them. First, with regard to the teaching staff: The typical qualifications of the teachers at the Gymnasium and at the Greek School, as defined by the responsible state organization for the period 1829-1960, are examined, and it is noted that these qualifications were upgraded with the passage of time. After this, there is an examination of the number and specialities of the teachers who served in the high schools of Lefkada, from which it emerges that their number steadily increases and also that the main weight falls on courses in literature. A difference is detected between the final phase of the Ionian period, which shows a more practical direction, and the period after Unification, which reveals the opposite. Finally, an examination of the place of origin of the teachers leads to the striking conclusion that in the Gymnasium, teachers whose origins were outside Lefkada were more numerous then those who came from the island itself, that is to say, Lefkada does not appear to have produced enough teachers to staff its Gymnasium at this period. In contrast, the majority of the teachers at the Greek School came from Lefkada. With regard to the pupils: Persistent study of the possibility of access to the high schools of Lefkada, and of the progress within the school of the pupils (advancement and dismissal, rejection, interruption of studies) provides sound evidence for the fact that: a) In absolute terms, these magnitudes improve steadily, although at the same time there are occasional, explicable reductions. b) When compared with the percentages in Greece as a whole, the number of pupils in secondary education on Lefkada, despite the occasional decline, increases steadily, and the rate of increase becomes much stronger in the early decades of the twentieth century. This observation contrasts with the position adopted by K. Tsoukalas, that the number of pupils increased steadily in Greece until 1911 and declined from 1911 to 1930. c) The percentages for Lefkada are lower then those for most parts of Greece, on the basis of the evidence cited for them by Tsoukalas. Tsoukalas interprets this difference with the argument that the local landed aristocracy never became reconciled to public education and had the larger part of its children educated privately, or at home - this happened more on Corfu and Zakynthos, where the land-owning system was stronger and better organized and only to a lesser extent on Lefkada and Paxi, where the system was looser. There follows a study of the relationship between the access of pupils to high-school education and their social origins, which suggests that the children of the economically and socially privileged classes — that is to say, the children of landowners, merchants, civil servants, and those who practiced a profession of some prestige (lawyer, doctor, pharmacists, etc) - had greater access. Over time, of course, different trends emerge within this privileged bloc, as well as a rise in the percentage of the socially weaker groups. It is interesting to note that the percentage of children of landowners who studied in high schools is very great - particularly at the Gymnasium. This indisputable conclusion contrasts with Tsoukalas's assertion that Ionian landowners were reluctant to send their children to public high schools. Next, study of the relationship between the access of pupils to high-school education and their gender, reveals clearly that, in general, access for girls was much more difficult than access for boys, for specific economic, social and cultural reasons. However, it was more difficult for girls from poorer social classes who lived further away from the city, that is, daughters of farmers, and also for daughters of landowners and clergy. Certainly the landowners and clergy were negatively influenced by the negative stereotypes of the women, and this emerges more strongly in the case of the Gymnasium. As for the place of origin of the pupils: the existing evidence reveals that pupils from the town of Lefkada performed better then pupils from the countryside, a circumstance that lends further support to the idea that social origins influenced access to high-school education. With the passage of time, however, this gap is reduced and at the end of the period under examination the two magnitudes were in balance (and, if pupils from Akarnania are added, the "peasant" element was clearly in the majority), a circumstance that points clearly to major changes in the economic and social power of town dwellers and villagers. The largest influxes from outside Lefkada were from Akarnania. These were non-existent at the time of the Ionian Republic but increased rapidly after Unification, and have made Akarnania the educational (and other), hinterland of Lefkada down to the present day. The influxes from other parts of Greece are what one would expect: reasonable enough from the Ionian islands (though continuously diminishing), appreciable from nearby Preveza, and few and occasional from other parts of Greece. Finally, an examination of the relationship between social origin and the performance of the pupils shows that there is no direct causal link between the two magnitudes, because in these societies there was systematic pre-selection of those who were to study in high schools: only talented students were selected, who could guarantee a successful high school career, and who were obliged to undergo a series of entrance or grading examinations to enrol in the Greek School. Additionally, new stricter examinations had been instituted by the Greek state for the Gymnasium. This harsh educational "Darwinian selection" did not allow the connection between social origin and school performance to become apparent - though it can easily be seen in the modern age of "mass" education. The third part of the book includes the catalogue of the archive of the Gymnasium of Lefkada (1829-1980) and of the Greek School of Lefkada (1866-1929). From the above it emerges that the book moves at the level of the elaboration of specific quantitative data and rarely penetrates into the "internal structure of the school mechanism" or the "ideological content of teaching". This parameter would only be of interest to the "monograph" of a school if it could identify on Lefkada evidence that indicated the dividing line between the local and the general, either in their convergences or in their divergences. It is well known that thoroughgoing monographs on modern Greek education - that is, studies of the infrastructure based on the archive material of the schools - are rare. This deficiency prevents the historian of modern Greek education from standing on solid ground and testing his research hypothesis. In other words, in the absence of such studies, synthetic works are left hovering in space. From this point of view I believe that the present work is a small yet original and worthwhile contribution not only at the local but also at the national level.
 
License:This book in every digital format (PDF, GIF, HTML) is distributed under Creative Commons Attribution - NonCommercial Licence Greece 3.0
 
The book in PDF:Download PDF 80.88 Mb
 
Visible pages: 278-297 από: 422
-20
Current page:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/278.gif&w=600&h=915

3. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ*

α. Συλλόγου και Διευθυντή

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

36

26

1853-1880

47

36

1947-1950

37

27

1868-1909

48

37

1950-1954

38

22

1909-1924

49

38

1954-1956

39

28

1924-1930

50

39

1956-1960

40

30

1924-1930

51

40

1965-1967

41

29

1930-1933

42

31

1933-1936

43

32

1936-1938

β·

Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων

44

33

1938-1940

45

34

1940-1942

52

16

1915-1940

46

35

1945-1947

53

41

1965-1967

* Τα Πρακτικά μετά το 1960 έμειναν στο ενεργό αρχείο του Σχολείου. Σχεδόν όλα κάηκαν στον εμπρησμό του 1980.3

- Λείπουν τα Βιβλία Πράξεων των ετών 1829-1852. Οι πράξεις των ετών αυτών βρίσκονται στο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1829-1850 (α.α. 54).

- Φαινομενικά υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ α.α. 39 και 40. Ομως, ο α.α. 40 είναι μόνο για τις κατατακτήριες εξετάσεις.

3. Εικάζεται ότι τη φωτιά την έβαλαν κάποιοι μαθητές για να κάψουν τα απουσιολόγια. Κάηκε το Γραφείο του Λυκειάρχη, στο οποίο υπήρχαν μόνο πρόσφατα έγγραφα και κατάστιχα. Το παλιό Αρχείο, που μας αφορά εδώ, δεν έπαθε απολύτως καμία φθορά, γιατί ήταν τοποθετημένο σε άλλο μέρος, μέσα σε μεταλλική ντουλάπα. Καμία ζημιά επίσης δεν έπαθε και η Βιβλιοθήκη του Σχολείου, γιατί ήταν τοποθετημένη μέσα στο Γραφείο του Συλλόγου των Καθηγητών.

p. 278
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/279.gif&w=600&h=915

4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

54

6

1829-1850

67

115

1954-1955

55

2

1844-1853

68

116

1955-1957

56

14

1853-1867

69

112

1957-1960

57

17

1865-1919

70

109

12.2-1929.8.1960

58

19

1868-1902

71

118

1960-1963

59

18

1919-1924

72

110

1963-1964

60

20

1924-1929

73

21

1964-1965

61

113

1940-1945

74

117

1965-1967

62

106

1947-1949

75

119

1967-1969

63

108

1948-1949

76

120

1969-1970

64

107

1949-1951

77

122

1970-1973

65

114

1951-1952

78

121

1973-1976

66

111

1952-1954

79

123

1976-1978

Σημειώσεις:

- Λείπουν τα βιβλία των ετών 1930-39 και 1946.

- Υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ των α.α. 54-55 και 62-63.

5. ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ

α. Επίσημα

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

80

3

1836-18534

86

71

1951-1963

81

63

1867-1889

87

64

1963-1965

82

63«

1890-1924

88

65

1964-1967

83

63Ρ

1925-1933

89

66

1964-1973

84

69

1933-1951

90

67

1973-1979

85

68

1937-1948

4. Το 80/3 είναι και Γενικός Έλεγχος.

p. 279
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/280.gif&w=600&h=915

β. Πρόχειρα

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

91 76 1961-1964 94 74 1964-1973

92 73 1964-1976 95 72 1967-1980

93 75 1972-1975 -

Σημειώσεις:

- Λείπουν τα επίσημα Μαθητολόγια των ετών 1854-1866 και 1949-1950. Τα κενά των ετών 1854-1866 καλύπτονται από τα Βιβλία Πρακτικών και Εξετάσεων των ετών αυτών.

- Επικαλύψεις επίσημων Μαθητολογίων υπάρχουν στους α.α. 84-85, ενώ των πρόχειρων στους α.α. 92-95.

- Οι επικαλύψεις αφορούν είτε σχολεία διαφορετικού τύπου (Γυμνάσιο Νέου Τύπου, Γυμνάσιο Παλαιού Τύπου για τα επίσημα) είτε διαφορετικά σχολεία (για τα πρόχειρα).

6. ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

96 12

97 98

98 103

99 99

1868-1892 1892-1931 1931-1945 1937-1949

100 104

101 105

102 97

103 87

1948-1959

1959-1961

1960-1965 1965-1967

Σημειώσεις

- Δεν υπάρχει καμία έλλειψη.

- Επικαλύψεις παρατηρούνται μεταξύ των α.α. 98-99 και 99-100.

p. 280
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/281.gif&w=600&h=915

7. ΔΙΑΦΟΡΑ

α.α. α.κ. ΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

α.α. α.κ. ΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

104

7

1842-1853

Ο μαθητής δηλώνει ποια μαθήματα θα ακολουθήσει και ποια βιβλία θα αγοράσει.

105

100

1867-1906

Εισπράξεις από εγγραφές και θέματα εξετάσεων.

106

139

1902-1920

Βιβλίο βιβλιοθήκης.

107

138

1903-1917

Βιβλίο υλικού.

108

137

Χωρίς χρονική ένδειξη

Βιβλίο υλικού.

109

140

1927-1931

Βιβλίο ταμείου.

110

59

1941-1942

Καταχώριση απουσιών.

111

134

1952-1958

Δελτία κινήσεως προσωπικού.

112

135

1951-1952

Καταγράφει τους καταβάλλοντες το ειδικό τέλος του A.N. 1566/1950.

113

135α

1932-1933

Κατάλογος των μαθητών κατά τάξη και καταχώριση απουσιών κατά μήνα και μάθημα.

114

135β

1937-1953

Μισθολογικό βιβλίο Δημοσίων Υπαλλήλων, εργατών, στο οποίο καταγράφονται μισθοδοσίες.

115

135γ Συνάγεται ότι η καταγραφή τελείωσε την 4.6.1951.

Καταγράφει: 1. Τα έπιπλα και τα λοιπά σκεύη του σχολείου (όργανα φυσικής κ.λπ.),

2. τα βιβλία της νέας Σχολικής Βιβλιοθήκης,

3. νέους χάρτες.

116

135δ

2.8.1952-15.6.1955

Βιβλίο Ταχυδρομείου, όπου υπογράφει ο παραλαμβάνων τα εξερχόμενα έγγραφα (απλά και επί αποδείξει) για να τα ταχυδρομήσει.

p. 281
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/282.gif&w=600&h=915

Β. ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 1. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

117 124 1923-1927 121 128 1955-1959

118 125 1932-1937 122 129 1959-1962

119 126 1937-1948 123 131 1961-1962

120 127 1948-1955 124 130 1962-1965

2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 3. ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

α.α. α.κ.

ΕΤΗ

125 133

1960-1976

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

126

132

1940-1948

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

α.α. α.κ.

ΕΤΗ

127 136

1969

II. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

128

23

1865-1867

132

4

1884-1889

129

13

1867-1889

133

94

1889-1910

130

93

1889-1915

134

95

1910-1929

131

89

1915-1929

- Λείπουν οι Ειδικοί Έλεγχοι των ετών 1865-1884.

- Λείπουν οι Ειδικοί Έλεγχοι των ετών 1865-1884.

p. 282
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/283.gif&w=600&h=915

3. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

α.α. α.κ. ΕΤΗ

135 24 1868-1912

136 25 1913-1925

137 9 1925-1930

α.α. α.κ. ΕΤΗ

138 5 1887-1905

139 8 1.1.1929-7.9.1929

- Λείπουν τα βιβλία των ετών 1865-87, 1905-29.

5. ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ 6. ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

140

11

1867-1868

146

10«

1866-1868

141

62

1868-1890

147

10

1868-1892

142

70

1890-1904

148

96

1892-1929

143

92

1905-1917

149

96?

1828-1929

144 91 1917-1928

145 90 1928-1929

144 91 1917-1928

145 90 1928-1929

7. ΔΙΑΦΟΡΑ

7. ΔΙΑΦΟΡΑ

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

150

102

1868-1889

Βιβλίο εισπράξεων τελών από χορήγηση τίτλων.

151

88

1924-1929

Βιβλίο μισθοδοσίας προσωπικού.

p. 283
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/284.gif&w=600&h=915

Γ' ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ α.κ. ΚΑΙ ΝΕΩΝ α.α. ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ [ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ]

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ

Παλαιός

Νέος

Παλαιός

Νέος

Νέος

Παλαιός

Νέος

Παλαιός

α.κ.

α.α.

α.κ.

α.α.

α.α.

α.κ.

α.α.

α.κ.

1

2

71

86

1

101

77

122

2

55

72

95

2

1

78

121

3

80

73

92

3

81

79

123

4

132

74

94

4

82

80

3

5

138

75

93

5

83

81

63

6

54

76

7

6

84

82

63α

7

104

77

35

7

76

83

63β

8

139

78

11

8

79

84

69

9

137

79

8

9

86

85

68

10

147

80

33

10

85

86

71

10α

146

81

3

11

78

87

64

11

140

82

4

12

15

88

65

12

96

83

5

13

57

89

66

13

129

84

6

14

47

90

67

14

56

85

10

15

55

91

61

15

12

86

9

16

54

92

73

16

52

87

103

17

44

93

75

17

57

88

151

18

56

94

74

18

59

89

131

19

52

95

72

19

58

90

145

20

58

96

12

20

60

91

144

21

49

97

98

21

73

92

143

22

43

98

103

22

38

93

130

23

43α

99

99

23

128

94

133

24

53

100

104

24

135

95

134

25

48

101

105

25

136

96

148

26

42

102

97

26

36

96α

149

27

42α

103

87

27

37

97

102

28

42β

104

7

28

39

98

97

29

51

105

100

29

41

99

99

30

50

106

139

30

40

100

105

31

46

107

138

31

42

101

1

32

45

108

137

p. 284
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/285.gif&w=600&h=915

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ

Παλαιός

Νέος

Παλαιός

Νέος

Νέος

Παλαιός

Νέος

Παλαιός

α.κ.

α.α.

α.κ.

α.α.

α.α.

α.κ.

α.α.

α.κ.

32

43

102

150

33

80

109

140

33

44

103

98

34

60

110

59

34

45

104

100

35

77

111

134

35

46

105

101

36

26

112

135

36

47

106

62

37

27

113

135α

37

48

107

64

38

22

114

135β

38

49

108

63

39

28

115

135γ

39

50

109

70

40

30

116

135δ

40

51

110

72

41

29

117

124

41

53

111

66

42

31

118

125

42

26

112

69

43

32

119

126

42α

27

113

61

44

33

120

127

42 β

28

114

65

45

34

121

128

43

22

115

67

46

35

122

129

43α

23

116

68

47

36

123

131

44

17

117

74

48

37

124

130

45

32

118

71

49

38

125

133

46

31

119

75

50

39

126

132

47

14

120

76

51

40

127

136

48

25

121

78

52

16

128

23

49

21

122

77

53

41

129

13

50

30

123

79

54

6

130

93

51

29

124

117

55

2

131

89

52

19

125

118

56

14

132

4

53

24

126

119

57

17

133

94

54

16

127

120

58

19

134

95

55

15

128

121

59

18

135

24

56

18

129

122

60

20

136

25

57

13

130

124

61

113

137

9

58

20

131

123

62

106

138

5

59

110

132

126

63

108

139

8

60

34

133

125

64

107

140

11

61

91

134

111

65

114

141

62

62

141

135

112

66

111

142

70

63

81

135α

113

67

115

143

92

63α

82

135β

114

68

116

144

91

63β

83

135γ

115

69

112

145

90

64

87

1353

116

70

109

146

10α

65

88

136

127

71

118

147

10

66

89

137

108

72

110

148

96

67

90

138

107

73

21

149

96α

68

85

139

106

74

117

150

102

69

84

140

109

75

119

151

88

70

142

76

120

p. 285
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/286.gif&w=600&h=915

Δ' ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

I. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α. ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ α. Ετήσιων αποτελεσμάτων 1 (101)

Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1851/52

Κατάστιχο χαρτόδετο, 29x20, φύλλα 38, αριθμημένα. Άγραφα τα φύλλα 34-38.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον εξετάσεων από του 1842-43 Σχ. Έτους μέχρι του 1851-52 Σχ.

Έτους, Ελλ. Σχολείον φύλλα 38.

Περιεχόμενα: Βιβλίο εξετάσεων, στο οποίο αναγράφονται οι μαθητές που εξετάστηκαν κατά σχολικό έτος, τάξη και μάθημα, η ύλη (γενικώς), στην οποία εξετάστηκαν, και ο χαρακτηρισμός της βαθμολογίας τους (άριστα, καλά, μέτρια). Στο σχολικό έτος 1844-45 αναγράφονται λεπτομερώς και τα θέματα των εξετάσεων σε κάθε μάθημα.

2 (1)

Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1852/53-1856/57 και Λυκείου Λευκάδος 1857/58-1864/65

Κατάστιχο δερματόδετο [στην ετικέτα και στο πίσω εσωτερικό του δεσίματος είναι τυπωμένο: presso E. Gemmelli in Trieste], 34,5x22,5. Σελίδες 4 χ.αρ. + 180. Οι σ. 1-50 αριθμημένες αρχικά, η αρίθμηση σ. 51-180 δική μου. Άγραφες οι σ. 1, 2, 4 χ.αρ., 104-105, 110165, 168-180.

Στην ετικέτα του εξωφύλλου με μεταγενέστερη πρόχειρη κόκκινη γραφή: Ελλ. Σχολείον. Αρχική εγγραφή: Βιβλίον εξετάσεων. Από του 1853. Μεταγενέστερη διαγραφή του εξετάσεων και αναγραφή: Εισπράξεων και εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 1866/67.

Περιεχόμενα: 1. Βιβλίο εξετάσεων από το σχολικό έτος 1852-53 μέχρι το σχολικό έτος 1864-65 (σ. 3 χ.αρ. - 103).

2. Βιβλίον εισπράξεων σχολικού έτους 1866-67 (σ. 106-109).

3. Βιβλίον εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 1866-67, χωρίς καμία πρωτοκόλληση (σ. 166-167).

p. 286
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/287.gif&w=600&h=915

3 (81)

Βιβλίο Εξετάσεων (= Γενικός Έλεγχος) τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1888/89

Κατάστιχο από συρραμμένα φύλλα ντυμένο, πολύ μεταγενέστερα, με γαλάζιο χαρτί περιτυλίγματος, 34x30,5, σελίδες γραμμένες και αριθμημένες 102. Αρχίζει με: Θεοχάρης Αλέξανδρος και τελειώνει με: Κοντογούρης Ηλίας.

Στην 1η σελίδα: Έλεγχος των γενικών εξετάσεων του εν Λευκάδι γυμνασίου περιέχων σελίδας τριακοσίας ενενήκοντα δύο (αριθ. 392), Εν Λευκάδι τη 10 Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας Γυμ νασιάρχης (τίθεται η σφραγίδα του Σχολείου).

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος των ετήσιων αποτελεσμάτων, που καταγράφει κατά στήλες: τον α.α., ονοματεπώνυμο (και όνομα πατρός), πατρίδα, ηλικία, επάγγελμα γονέων, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, διαγωγή, απουσίες, παρατηρήσεις (διακόψαντες, ανεξεταστέοι κ.λπ.).

4 (82)

Γενικός Έλεγχος τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1889/90-1925/26

Κατάστιχο πανόδετο, 44,5x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 239 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1], Γ, 234ν-239.

Αρχίζει με: Κτενάς Μ. Πάνος και τελειώνει με: Βακαλόπουλος Γερ. Θεόδωρος.

Στο εξώφυλλο με πολύ μεταγενέστερη γραφή: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 18891926.

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος των ετήσιων αποτελεσμάτων, που καταγράφει κατά στήλες: τον α.α., ονοματεπώνυμο (και όνομα πατρός), πατρίδα, ηλικία, διαγωγή, επάγγελμα γονέων, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, παρατηρήσεις (διακόψαντες, αποκλεισθέντες, ανεξεταστέοι κ.λπ. όχι οι προαγόμενοι).

5 (83)

Γενικός Έλεγχος 1. Τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1926/27-1928/29 2. Εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος Παλαιού Τύπου 1929/30-1943/44

Κατάστιχο πανόδετο, 42x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r ], 194ν-200.

Αρχίζει με: Αρβανίτης Δημήτριος και τελειώνει με: Σάντας Νικόλαος.

Σε πολύ μεταγενέστερα επικολλημένη ετικέτα του εξωφύλλου: ΒΙΒΛΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, 1926/27-1943/44.

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος των ετήσιων αποτελεσμάτων, που καταγράφει κατά στήλες: τον α.α., ονοματεπώνυμο (και όνομα πατρός), πατρίδα, ηλικία, δια-

p. 287
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/288.gif&w=600&h=915

διαγωγή, επάγγελμα γονέων, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται, ανεξεταστέος, δεν ανανέωσε εγγραφή κ.λπ.).

Έλεγχος Γυμνασίου Παλαιού Τύπου γίνεται από 1938-39 (A.N. 1849/1939): 1939-40 τάξεις Β'-ΣΤ', 1940-41 τάξεις Γ-ΣΤ, 1941-42 τάξεις Δ'-ΣΤ, 1942-43 τάξεις Ε'-ΣΤ', 1943-44 μόνο η ΣΤ, οπότε και κλείνει. Παράλληλα συνεχίζει το μικτό εξατάξιο Γυμνάσιο Νέου Τύπου (βλ. α.α. 6/84).

6 (84)

Γενικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος Νέου Τύπου 1937/38-1946/47

Κατάστιχο χαρτόδετο, 42x29,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r ], 168ν-199.

Αρχίζει με: Αραβανής Σπ. Θεόδωρος και τελειώνει με: Σπυροπούλου Ν. Ανδρομάχη.

Στο εξώφυλλο, σε ετικέτα πολύ μεταγενέστερα επικολλημένη: Γενικός Έλεγχος ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1937/38-1946/47 Νέου Τύπου.

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος των ετήσιων αποτελεσμάτων, που καταγράφει κατά στήλες: τον α.α., ονοματεπώνυμο (και όνομα πατρός), πατρίδα, ηλικία, διαγωγή, επάγγελμα γονέων, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται, ανεξεταστέος, δεν ανανέωσε εγγραφή κ.λπ.).

Έλεγχος Γυμνασίου Νέου Τύπου (A.N. 1849/1839) γίνεται από 1939/401943/44. Από 1944/45 κ.ε. γίνεται Έλεγχος οκταταξίου Γυμνασίου (Ν. 1468/1944) με τάξεις Γ-Η'. Οι τάξεις Α' και Β' δεν λειτουργούν.

β. Ανεξεταστέων και άλλων

7 (76)

Γενικός Έλεγχος Ανεξεταστέων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1938/39-1942/43

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29x20. Φύλλα 60 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 24ν-60. Αρχίζει με: Λογοθέτης Γεώργιος και τελειώνει με: Σολδάτος Γερ. Σπυρίδων.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ Από ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 1838/39.

Περιεχόμενα: Βαθμολογία προφορικών και γραπτών στο μάθημα (ή στα μαθήματα) που παραπέμφθηκε και αποτέλεσμα.

8 (79)

Γενικός Έλεγχος Ανεξεταστέων (και άλλων κατηγοριών) του εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1967/68

p. 288
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/289.gif&w=600&h=915

Κατάστιχο χαρτόδετο, 42,5x29. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 195ν-100. Αρχίζει με: Αργυρός Δίον. Κων/νος και τελειώνει με: Ραυτόπουλος Γερ. Λεωνίδας. Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974.

Περιεχόμενα: 1. Αποτελέσματα ανεξεταστέων.

2. » συμπληρωματικών απολυτηρίων εξετάσεων.

3. » επαναληπτικών εξετάσεων.

4. » ολικών, λόγω απουσιών, εξετάσεων.

5. » προαγωγικών εξετάσεων μαθητών από άλλα σχολεία.

6. » εξετάσεων στρατευσίμων.

γ. Κατ' ιδίαν διδαχθέντων

9 (86)

Γενικός Έλεγχος των κατ' ιδίαν διδαχθέντων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου

Λευκάδος (Παλαιού και Νέου Τύπου) 1940/41-1947/48 (= 1.10.1947)

Τετράδιο συρραμμένων φύλλων με χάρτινο εξώφυλλο 29,5x19,5. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 33ν-40.

Αρχίζει με: Κατωπόδης Κων. Μάριος και τελειώνει με: Σκληρός Άρεως Σπυρίδων.

Στο εξώφυλλο: Σχολ. έτος 1940-4, Βιβλίον Γενικού Ελεγχου των κατ' ιδίαν διδαχθέντων.

Περιεχόμενα: Βαθμολογία προφορικών και γραπτών και αποτελέσματα των ετήσιων εξετάσεων των μαθητών που, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν φοίτησαν στο σχολείο, αλλά διδάχτηκαν κατ' ιδίαν.

10 (85)

Γενικός Έλεγχος των κατ' ιδίαν διδαχθέντων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου

Λευκάδος (Παλαιού και Νέου Τύπου) 1940/41-1955/56

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 40x29,5. Φύλλα 48 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 2ν, 3Γ, 4Γ, 29Γ-40.

Αρχίζει με: Κατωπόδης Μάριος και τελειώνει με: Κοψιδάς Δημήτριος.

Στο εξώφυλλο: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ 1940-41.

Περιεχόμενα: 1. Τα αποτελέσματα των ετήσιων εξετάσεων των μαθητών που, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν φοίτησαν στο σχολείο, αλλά διδάχτηκαν κατ' ιδίαν. Καταγράφονται: α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, πατρίδα, διαγωγή (δεν συμπληρώνεται η στήλη), επάγγελμα πατρός, ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος, γενικός ετήσιος μέσος όρος, τίτλος σπουδών που χορηγείται. Στο κατάστιχο περιέχονται τα αποτελέσματα των σχολικών ετών 1940/411945/46, καθ' όσον εν τω παλαιώ βιβλίω Γενικού Ελέγχου τα στοιχεία ήσαν ελλιπή και κατόπιν της υπ' αρ. 17/22-1-48 τηλεγρ. Διαταγής ΥΠΕΠΘ. 2. Τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων των σχολικών ετών 1954-55 (δύο μαθητών) και 1955-56 (ενός μαθητή).

p. 289
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/290.gif&w=600&h=915

δ. Εισιτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων

11 (78)

Γενικός Έλεγχος Εισιτηρίων Εξετάσεων μικτού εξαταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 1937/38-1955/56

Κατάστιχο πανόδετο, 43x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Αγραφα τα [1r], 199ν.

Αρχίζει με: Αρβανίτης Χρ. Ζώης και τελειώνει με: Χρηστιάς Περικλέους Ελευθέριος.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1937/381955/56.

Περιεχόμενα: Αποτελέσματα των εισιτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο (και τη βαθμολογία, προφορικών και γραπτών, στα οφειλόμενα μαθήματα).

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ α. Ετήσιας προόδου

12 (15)

Ειδικός Έλεγχος μικτού τετραταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 1884/85-1888/89

Κατάστιχο χαρτόδετο 34,5x25. Φύλλα 96 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 13ν-14Γ, 22ν-96. Αρχίζει με: Βασίλειος Α. Γολέμης και τελειώνει με: Παναγ. Αντύπας. Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εν Λευκάδι τη 5η Δεκεμβρίου 1884-1889 [sic].

Περιεχόμενα: α.α., τάξη, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός και απουσίες σε κάθε μάθημα, γενικός ετήσιος μέσος όρος, διαγωγή (δεν συμπληρώνεται η στήλη), παρατηρήσεις. Οι βαθμοί και οι απουσίες κάθε μαθήματος καταχωρίζονται ως εξής:

1. αρχήθεν μέχρι τέλους Νοεμβρίου

2. κατά τας χειμερινάς εξετάσεις

3. μέχρι τέλους Απριλίου

4. κατά τας γενικής εξετάσεις.

13 (57)

Ειδικός Έλεγχος τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1889/90-1929/30

Κατάστιχο πανόδετο 44x30. Φύλλα 1 χ.αρ. + 279 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r], 279ν.

Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Κτενάς Πάνος και τελειώνει με: Μελαχροινίδης Νικόλαος.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον Λευκάδος, Ειδικός Έλεγχος, 1889-90 έως 1929-30.

p. 290
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/291.gif&w=600&h=915

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμολογία σε κάθε μάθημα (= α εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων), γενικός ετήσιος μέσος όρος, παρατηρήσεις (σημειώνονται μόνο όσοι δεν προσήλθαν στις εξετάσεις για οποιονδήποτε λόγο).

14 (47)

Ειδικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος Παλαιού Τύπου 1930/31-1943/44

Κατάστιχο πανόδετο 42x29,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα 1r χ.αρ., 1163ν-199.

Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αραβανής Αριστ. Νικόλαος και τελειώνει με: Σάντας Αριστ. Νικόλαος.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1930-1944.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία σε κάθε μάθημα (= α τριμήνου, β' τριμήνου, γ' τριμήνου, εξετάσεων), γενικός ετήσιος μέσος όρος, παρατηρήσεις (δεν σημειώνεται τίποτα).

15 (55)

Ειδικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1937/38-1947/48

Κατάστιχο πανόδετο 43,5x30. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [Γ], 1r-2r, 198v-199.

Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αραβανής Θεόδωρος και τελειώνει με: Ζούβελος Μιχαήλ.

Στο εξώφυλλο: Ειδικός Έλεγχος ΟΚΤΑΤΑΞΙΟΥ 1937-38/1947-48. Στο οπισθόφυλλο: Γενικόν Επιθ. Σχολείων, Ιωάννινα.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου (δεν δηλώνεται), ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία σε κάθε μάθημα (= α' τριμήνου, β' τριμήνου, γ' τριμήνου, εξετάσεων), γενικός ετήσιος μέσος όρος, παρατηρήσεις.

16 (54)

Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και του Παραρτήματος της Βόνιτσας 1948/49-1952/53

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 43x29. Φύλλα 120 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 101ν-120. Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αθανίτης Αναστάσιος και τελειώνει με: Χαλικιάς Δημήτριος.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, Από σχ. Έτους 1948-1946 έως 1952-1953.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμολογία σε κάθε μάθημα (= α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων), γενικός ετήσιος μέσος όρος, παρατηρήσεις (σημειώνονται μόνο όσοι δεν προσήλθαν στις εξετάσεις για οποιονδήποτε λόγο).

p. 291
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/292.gif&w=600&h=915

17 (44)

Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1951/52

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 43x29. Σελίδες 2 χ.αρ. + 198 αριθμημένες. Άγραφες οι σ. 1, 193-198.

Αρχίζει με: Αντύπα Σπυρ. Κων/να και τελειώνει με: Χαλικιάς Ευαγγ. Χριστόδουλος.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΙΑΣ, Σχολικό ν Έτος 1951-52.

Περιεχόμενα: Προφορική και γραπτή βαθμολογία, απουσίες και ποινές των μαθητών των Γ, Δ', Ε', ΣΤ, Ζ', Η' τάξεων του οκταταξίου Γυμνασίου.

18 (56)

Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1953/54-1958/59

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 39x29. Φύλλα 1 χ.αρ. + 279 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r], 228ν-237.

Αρχίζει με: Αραβανή Ελένη και τελειώνει με: Φερεντίνου Θεοδώρα.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ αρχόμενος από του Σχολικού Έτους 1953-54.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία κάθε μαθήματος (= α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων, ετήσιος μέσος όρος), παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται κ.λπ.).

19 (52)

Ειδικός Έλεγχος 1. Εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και του Παραρτήματος της Βόνιτσας 1959/60-1960/61

2. Εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62-1963/64

3. Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 1964/65-1966/67

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 38,5x30. Φύλλα 285 χ.αρ. Άγραφα τα 1-3Γ, 274ν-285. Σπανίως υπογράφει ο διδάσκων κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας. Αρχίζει με: Αμοργιανού Αθηνά και τελειώνει με: Μπλαντζώνης Γρηγόριος.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1959-60 Ο Γυμνασιάρχης Αθ. Πιτσαδιώτης [Τ.Σ.].

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία κάθε μαθήματος (= α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων, ετήσιος μέσος όρος), παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται κ.λπ.).

p. 292
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/293.gif&w=600&h=915

20 (58)

Ειδικός Έλεγχος εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1968/69-1971/72

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 43x29,5. Φύλλα 116 χ.αρ. Άγραφα τα 1r-2Γ, 1Ο2ν-116. Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αραβανής Σπυρίδων και τελειώνει με: Κελεσίδης Θωμάς.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ TOT ΕΤΟΥΣ 1968-69.

Περιεχόμενα: α.α.. αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' τετραμήνου, β' τετραμήνου, γραπτών, ετήσιος μέσος όρος).

21 (49)

Ειδικός Έλεγχος εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1972/73

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 43x29,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2Γ, 18ν-200. Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αραβανής Μηνάς Δημητρίου και τελειώνει με: Παπουτσόπουλος Ελευθέριος Σπυρίδωνος.

Στο εξώφυλλο: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από Σχολ. Έτος 1972-73.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' τετραμήνου, β' τετραμήνου, γραπτών, ετήσιος μέσος όρος).

β. Βοηθητικοί Ειδικοί Έλεγχοι

22 (43)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος Ε' τάξης εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας 1959/60

Κατάστιχο από συρραμμένα έντυπα φύλλα Ειδικού Ελέγχου, 40x30. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 12ν-13Γ, 17ν-40.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/5050.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αλέξης Βασίλειος Βασιλείου και τελειώνει με: Θερμός Ελευθέριος. Στο εξώφυλλο: Βαθμολόγιο Ε' τάξεως.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+ β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

p. 293
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/294.gif&w=600&h=915

23 (43α)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1953/54

Κατάστιχο πανόδετο, 35x23. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 133Γ-150.

Αρχίζει με: Αραβανη Ελένη Δημητρίου και τελειώνει με: Χρησμάς Κων/νος Περικλέους.

Στο εξώφυλλο με σφραγίδα: ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ Κ' ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, (με το χέρι) Σχολ. έτους 1953-54.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο, απουσίες κατά δίμηνο (= 4 δίμηνα), βαθμολογία κάθε μαθήματος (στα προφορικά των 4 τριμήνων, στα γραπτά των 2 εξαμήνων, οι μέσοι όροι προφορικών και γραπτών των εξαμήνων), παρατηρήσεις και ποινές.

24 (53)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας 1954/55-1956/57

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 39x29,5. Φύλλα 30 χ.αρ. Άγραφα τα 1r-2Γ, 249ν-300.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/50-

50.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αμαριανού Κων/να και τελειώνει με: Καρβούνης Νικόλαος.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βοηθητικόν Ειδικού Ελέγχου, Από του Σχολ. Ετους 1954-55.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α' + β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

25 (48)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας 1957/58-1958/59

Κατάστιχο πανόδετο, 37x29,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2Γ, 195ν-200.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/50-

50.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αμαργιανός Επαμεινώδας του Γεωργίου και τελειώνει με: Φερεντίνου Θεοδώρα Νικολάου.

Στο εξώφυλλο: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ Σ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1957/58-1958/59.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+ β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

p. 294
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/295.gif&w=600&h=915

26 (42)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος Δ' τάξης εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας 1959/60

Κατάστιχο από συρραμμένα έντυπα φύλλα Ειδικού Ελέγχου, 39,5x30. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 13ν-14Γ, 17ν-40.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/5050.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αραβανή Ευαγγελία Νικολάου και τελειώνει με: Αραβανή Ευαγγελία Νικολάου. Στο εξώφυλλο: ΤΑΞΙΣ Δ' ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΝ.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

27 (42α)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος Β' τάξης εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος (ίσως και του παραρτήματος Βόνιτσας) 1959/60

Κατάστιχο από συρραμμένα έντυπα φύλλα Ειδικού Ελέγχου, 39x30. Φύλλα 60 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2Γ, 35ν-60.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/5050.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αραβανή Κων/να Χρυσοστόμου και τελειώνει με: Ζαχαρτζή Χρυσούλα Κωνσταντίνου.

Στο εξώφυλλο σε ετικέτα επικολλημένη: Τάξις Β', Βαθμολόγιον.

Περιεχόμενα: α.α, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+β' διμήνου, γραπτών, μέσος όρος α' εξαμήνου - τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες κατά μάθημα, σύνολο απουσιών, παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται, ανεξεταστέος κ.λπ.).

28 (42β)

Βοηθητικός Ε ιδικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1959/60

Κατάστιχο από συρραμμένα έντυπα φύλλα Ειδικού Ελέγχου, 39x30. Φύλλα 52 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2r, 18ν-19r, 23ν-52.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/5050.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αμαργιανός Επαμεινώνδας Γεωργίου και τελειώνει με: Κατσαντώνης Ιωάννης Οδυσσέως.

Στο εξώφυλλο σε ετικέτα επικολλημένη: Τάξις Γ', Βαθμολόγιον.

Περιεχόμενα: α.α, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α δι-

p. 295
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/296.gif&w=600&h=915

διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+β' διμήνου, γραπτών, μέσος όρος α' εξαμήνου - τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες κατά μάθημα, σύνολο απουσιών, παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται, ανεξεταστέος κ.λπ.).

29 (51)

Βοηθητικός Ε ιδικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1960/61 και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62-1962/63 και 1969/701975/76

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 39x28,5. Φύλλα 500 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 561ν-500.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/50-

50.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αγγελοπούλου Σοφία και τελειώνει με: Χαλκιοπούλου Φωτεινή. Στο εξώφυλλο: Βοηθητικόν Ειδικού Ελέγχου από I960-,

Περιεχόμενα: 1. α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α' + β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου - τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

2. Λείπουν τα σχολικά έτη 1963/64-1968/69.

3. Η υπηρεσία παραγωγής είναι το εξατάξιο μικτό Γυμνάσιο Λευκάδος (1960/61), το εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Λευκάδος (1961/63) και το (επανασυσταθέν) εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Λευκάδος (1969/76).

30 (50)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 1976/77

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 43x30. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 34ν-200. Αρχίζει με: Αλβανίτης Σπυρίδων Δημητρίου και τελειώνει με: Φούρος Σπυραντώνης Γεωργίου.

Στο εξώφυλλο: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ σχολ. Έτος 1976-1977.

Περιεχόμενα: α.α, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+β' διμήνου, γραπτών, μέσος όρος α' εξαμήνου - τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες (δεν σημειώνονται).

β. Ειδικοί Έλεγχοι ανεξεταστέων

31 (46)

Ειδικός Έλεγχος Ανεξεταστέων οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1946/47-1951/52

Φύλλα λευκά, χαραγμένα, συρραμμένα και ντυμένα με χάρτινο εξώφυλλο, 29x20. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφα τα 1r-2Γ, 39ν-40.

Αρχίζει με: Γατζίας Σωτ. Άγγελος και τελειώνει με: Σκιαδάς Δημ. Κλεόβουλος.

p. 296
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/297.gif&w=600&h=915

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ανεξεταστέων, Σχολ. Έτος 1946-47 και εφεξής, με Σχολ. έτος 1951-1952 [sic].

Περιεχόμενα: Η βαθμολογία, προφορική και γραπτή, και τα αποτελέσματα των παραπεμπομένων στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου (περιλαμβάνει και αυτούς που δίνουν απολυτήριες εξετάσεις).

32 (45)

Ειδικός Έλεγχος Ανεξεταστέων οκταταξίου και εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1952/53-1960/61 και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 30x20. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 1r και τα 99ν-100. Αρχίζει με: Κούρτης Νικ. Χαράλαμπος και τελειώνει με: Κοψιδάς Σπυρίδων Δημ.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ανεξεταστέων, Από 1952-1962.

Περιεχόμενα: Η βαθμολογία, προφορική και γραπτή, και τα αποτελέσματα των ανεξεταστέων.

33 (80)

Ειδικός Έλεγχος Ανεξεταστέων, συμπληρωματικών απολυτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62Οκτ. 1964

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34x24,5. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 33ν-150. Αρχίζει με: Αραβανής Βασίλειος του Χρυσοστόμου και τελειώνει με: Κοντογιάννης Αναστάσιος του Θωμά.

Στο εξώφυλλο με κόκκινη μελάνη: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑ ΤΑ ΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤ.

Περιεχόμενα: Η βαθμολογία, προφορική και γραπτή, και τα αποτελέσματα των μαθητών στα οφειλόμενα μαθήματα στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου για να προαχθούν, να απολυθούν ή να καταταγούν.

34 (60)

Ειδικός Έλεγχος Ανεξεταστέων, κατατακτηρίων εξετάσεων και επαναληπτικών απολυτηρίων εξετάσεων Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 1964/65-1967/68 (κλείνει 30/9/1967)

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34x24,5. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 13ν-100.

Αρχίζει με: Κουκουβίνος Κων/νος του Σπυρίδωνος και τελειώνει με: Κιτσάκης Κων/νος

του Χρήστου.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ, ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

p. 297
Search form
Search the book: Secondary Education in Lefkada (1829-1929)
Search results
  Digitized books
  Page: 278
  

  3. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ*

  α. Συλλόγου και Διευθυντή

  α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

  α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

  36

  26

  1853-1880

  47

  36

  1947-1950

  37

  27

  1868-1909

  48

  37

  1950-1954

  38

  22

  1909-1924

  49

  38

  1954-1956

  39

  28

  1924-1930

  50

  39

  1956-1960

  40

  30

  1924-1930

  51

  40

  1965-1967

  41

  29

  1930-1933

  42

  31

  1933-1936

  43

  32

  1936-1938

  β·

  Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων

  44

  33

  1938-1940

  45

  34

  1940-1942

  52

  16

  1915-1940

  46

  35

  1945-1947

  53

  41

  1965-1967

  * Τα Πρακτικά μετά το 1960 έμειναν στο ενεργό αρχείο του Σχολείου. Σχεδόν όλα κάηκαν στον εμπρησμό του 1980.3

  - Λείπουν τα Βιβλία Πράξεων των ετών 1829-1852. Οι πράξεις των ετών αυτών βρίσκονται στο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1829-1850 (α.α. 54).

  - Φαινομενικά υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ α.α. 39 και 40. Ομως, ο α.α. 40 είναι μόνο για τις κατατακτήριες εξετάσεις.

  3. Εικάζεται ότι τη φωτιά την έβαλαν κάποιοι μαθητές για να κάψουν τα απουσιολόγια. Κάηκε το Γραφείο του Λυκειάρχη, στο οποίο υπήρχαν μόνο πρόσφατα έγγραφα και κατάστιχα. Το παλιό Αρχείο, που μας αφορά εδώ, δεν έπαθε απολύτως καμία φθορά, γιατί ήταν τοποθετημένο σε άλλο μέρος, μέσα σε μεταλλική ντουλάπα. Καμία ζημιά επίσης δεν έπαθε και η Βιβλιοθήκη του Σχολείου, γιατί ήταν τοποθετημένη μέσα στο Γραφείο του Συλλόγου των Καθηγητών.