Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = '2'). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 33-52 TEXT_OF 422
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/33.gif&w=600&h=915

εγγράφονται στη Β', Γ' και Γ' τάξη αντίστοιχα του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος.67 Και το Ελληνικό Σχολείο της Ζαβέρδας, λοιπόν, λειτουργεί κατά την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα και, πιθανότατα, νωρίτερα από το terminus post quem 1894 - απλώς, δεν υπάρχουν σχετικές εγγραφές στα μαθητολόγια του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος. Τα αρχειακά τεκμήρια πιστοποιούν ότι συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και κατά τον 20ό αιώνα.

5. Ελληνικό Σχολείο Μύτικα Ακαρνανίας

To terminus post quem για το Ελληνικό Σχολείο Μύτικα είναι το σχολικό έτος 1886-87: ο μαθητής Σπυρίδων Δ. Λεκατσάς το σχολικό έτος 1887-88 εγγράφεται στη Β' τάξη του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (α.α. Μαθητολογίου 76), προσκομίζοντας ενδεικτικό του Ελληνικού Σχολείου Μύτικα.68 Παρόμοιες εγγραφές υπάρχουν και για το ίδιο έτος και για το σχολικό έτος 1889-90 και για επόμενα έτη, που πιστοποιούν ότι το σχολείο λειτούργησε μέχρι την κατάργηση των Ελληνικών Σχολείων το 1929.

6. Ελληνικό Σχολείο Αστακού Ακαρνανίας

To terminus post quem για το Ελληνικό Σχολείο Αστακού είναι το σχολικό έτος 1888-89: ο μαθητής Νικόλαος Ζαβογιάννης το σχολικό έτος 1890-91 εγγράφεται στη Β' τάξη του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (α.α. Μαθητολογίου 41), προσκομίζοντας ενδεικτικό του Ελληνικού Σχολείου Αστακού.69 Παρόμοιες εγγραφές υπάρχουν και για το ίδιο έτος και για το σχολικό έτος 1894-95 και για τα επόμενα χρόνια του 19ου και του 20ού αιώνα, που πιστοποιούν τη λειτουργία του.

7. Ελληνικό Σχολείο Κατούνας Ξηρομέρου Ακαρνανίας

To terminus post quem για το Ελληνικό Σχολείο Κατούνας είναι το σχολικό έτος 1884-85: ο μαθητής Ιωάννης Γ. Μαυρομμάτης το σχολικό έτος 188586 εγγράφεται στη Γ" τάξη του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (α.α. Μαθητολογίου 53),70 προσκομίζοντας ενδεικτικό του Ελληνικού Σχολείου Κατούνας Ξηρομέρου. Παρόμοιες εγγραφές υπάρχουν και σε επόμενα σχολικά έτη, που μας δείχνουν ότι το σχολείο συνέχισε να λειτουργεί μέχρι το 1929.

67. Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1890-1904 (α.α. του Καταλόγου του Αρχείου 142/70), φ. 134ν και 139ν αντίστοιχα.

68. Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1868-1890 (α.α. του Καταλόγου του Αρχείου 141/62), σ. 100.

69. Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1890-1904 (α.α. του Καταλόγου του Αρχείου 142/70), φ. 8ν.

70. Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1868-1890 (α.α. του Καταλόγου του Αρχείου 141/62), σ. 76.

TEXT_PAGE_SHORT33
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/34.gif&w=600&h=915

8. Ελληνικό Σχολείο Αμφιλοχίας

To terminus post quem για το Ελληνικό Σχολείο Αμφιλοχίας είναι το σχολικό έτος 1890-91: ο μαθητής Νικόλαος Καραγγέλης το σχολικό έτος 1891-92 εγγράφεται στη Γ' τάξη του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (α.α. Μαθητολογίου 141), προσκομίζοντας ενδεικτικό του Ελληνικού Σχολείου Αμφιλοχίας.71 Και το σχολείο αυτό συνεχίζει τη λειτουργία του και κατά τον 20ό αιώνα, όπως τεκμαίρεται από παρόμοιες εγγραφές.

2. ΕΞΑΤΑΞΙΟ ΜΙΚΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (1929-1960) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Νόμος 4373/1929: Ίδρυση εξαταξίων Γυμνασίων - κατάργηση Ελληνικών Σχολείων72

Μέχρι το έτος 1929 η δομή της ελληνικής εκπαίδευσης παρέμεινε ίδια, αν και στην εσωτερική δομή του σχολικού μηχανισμού73 (αναλυτικά προγράμματα, ιδεολογικό περιεχόμενο) επιχειρήθηκαν -μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα ανανεωτικών προσπαθειών και εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας- σημαντικές μεταρρυθμίσεις (στη στοιχειώδη εκπαίδευση κυρίως και πολύ λιγότερο στη μέση) τα έτη 1911-1929, με άνισα πάντως αποτελέσματα. Όμως, με το νόμο 4373/1929 (ΦΕΚ 297/Α/1929) «Περί διαρρυθμίσεως των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως» αυτή η, ενός περίπου αιώνα, εκπαιδευτική δομή αλλάζει: ιδρύονται εξατάξια Γυμνάσια, στα οποία εισάγονται με εισιτήριες εξετάσεις απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο με τον προαναφερόμενο νόμο γίνεται και αυτό εξατάξιο. Με τον ίδιο νόμο καταργούνται τα Ελληνικά Σχολεία. Δηλαδή, η γενική εκπαίδευση από ενδεκάχρονη γίνεται δωδεκάχρονη.

Αναδιάρθρωση A.N. 770/1937: Ίδρυση οκταταξίων Γυμνασίων74

Με τον A.N. 770/1937 «Περί των Σχολείων της Μ.Ε.», καθορίζονται ως σχολεία μέσης εκπαίδευσης τα Γυμνάσια, οι Εμπορικές Σχολές, τα Πρακτικά Λύκεια Αρρένων και Θηλέων, τα πεντατάξια Αστικά Σχολεία (σε αυτά

71. Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1890-1904 (α.α. του Καταλόγου του Αρχείου 142/70), φ. 20ν.

72. Ροντογιάννης, Η εκπαίδευση..., ό.π., σ. 346, και Αλέξης Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τ. Β', Ερμής, Αθήνα 1974, σ. μη'.

73. Βλ. για μια πρώτη επαφή με το θέμα: Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (18301922), Θεμέλιο, Αθήνα 51987, σ. 499-567, και Δημαράς, ό.π., τ. Β', σ. λζ'-μστ'.

74. Ροντογιάννης, Η εκπαίδευση..., ό.π., σ. 347, και Δημαράς, ό.π., τ. Β', σ. μθ', 191-

192.

TEXT_PAGE_SHORT34
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/35.gif&w=600&h=915

εισάγονται μαθητές με ενδεικτικό της Δ' Δημοτικού) και οι κατώτεροι κύκλοι Γυμνασίων. Τα Γυμνάσια, όπως και τα Πρακτικά Λύκεια, είναι οκτατάξια και αποτελούνται από δύο κύκλους: έναν κατώτερο πενταετή, που αποσκοπεί... κυρίως εις την παροχήν πληρεστέρας γενικής μορφώσεως, και έναν ανώτερο τριετή, που αποσκοπεί... ιδίως εις την επιστημονικήν προπαρασκευήν των εφιεμένων να αποδυθώσιν εις ανωτέρας ειδικάς σπουδάς.75 Το Γυμνάσιο Λευκάδος ανήκει στα οκτατάξια Γυμνάσια.

Στη πράξη, βέβαια, όπως αποδεικνύει η αρχειακή έρευνα και όπως είναι αναμενόμενο από τη διετή μόνο εφαρμογή του νόμου, αυτά είναι περισσότερο ασκήσεις επί χάρτου: στον αντίστοιχο Γενικό Έλεγχο [βλ. στον Κατάλογο του Αρχείου α.α. 6 (84)] το οκτατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος αρχίζει με την Α' τάξη το 1937/38, συνεχίζει με την Α' και τη Β' το 1938/39 και έπειτα καταργείται με τον A.N. 1849/1939.

Ο νόμος πάντως καθόριζε ότι στην Α' τάξη του οκταταξίου εισάγονται με εισιτήριες εξετάσεις απόφοιτοι της Δ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου και με κατατακτήριες εισάγονται —στη Β' και στη Γ' τάξη αντίστοιχα— απόφοιτοι της Ε' και της ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Στο οκτατάξιο Γυμνάσιο εισάγονταν επίσης με κατατακτήριες από το Αστικό Σχολείο και το Γυμνάσιο κατωτέρου κύκλου.

Αλλαγές του A.N. 1849/1939: Εξατάξιο Γυμνάσιο Νέου Τύπου76

Με τον A.N. 1849/1939 αλλάζουν τα υπό του A.N. 770/37 προβλεπόμενα και ορίζεται ότι ο βασικός κορμός της μέσης εκπαίδευσης αποτελείται από δύο κύκλους: εξατάξιο Γυμνάσιο (κατώτερος κύκλος), αποσκοπών κυρίως εις την παροχήν πλήρους γενικής μορφώσεως, και διετές -πρακτικό ή κλασικό- Λύκειο (ανώτερος κύκλος), αποσκοπών κυρίως να προπαρασκευάση τους επιλέκτους των Γυμνασίων, τους εφιεμένους ανωτέρων ειδικών σπουδών.11 Τα εξατάξια Γυμνάσια δέχονται αποφοίτους της Δ' Δημοτικού (στην Α' τάξη) και αποφοίτους της Ε' και της ΣΤ' με κατατακτήριες στη Β' και στη F αντίστοιχα. Αυτό το εξατάξιο Γυμνάσιο ονομάστηκε Εξατάξιο Γυμνάσιο Νέου Τύπου σε αντιδιαστολή με το εξατάξιο του Ν. 4373/1929, που ονομάστηκε Εξατάξιο Γυμνάσιο Παλαιού Τύπου και το οποίο, όπως αποδεικνύει η αρχειακή έρευνα,78 συνέχισε με τις τάξεις που του απέμεναν κάθε χρονιά μέχρι το σχολικό έτος 1943-44 ως εξής: 1939-40 οι τάξεις Β'-ΣΤ,

75. Από την Εισηγητική Έκθεση του Ν. 1849/1939 «περί των Σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως», όπου γίνεται κριτική και του Ν. 770/1937 (Δημαράς, ό.π., σ. 192).

76. Για περισσότερα βλ. Ροντογιάννης, Η εκπαίδευση..., ό.π., σ. 347, και Δημαράς, ό.π., τ. Β', σ. μθ'-να' και 193.

77. Δημαράς, ό.π., τ. Β', σ. 192-193.

78. Βλ. εδώ Κατάλογος του Αρχείου, α.α. 5/83 και 6/84.

TEXT_PAGE_SHORT35
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/36.gif&w=600&h=915

1940-41 οι τάξεις Γ-ΣΤ, 1941-42 οι τάξεις Δ'-ΣΤ, 1942-43 οι τάξεις Ε'-ΣΤ και 1943-44 μόνο η ΣΤ - αποφοίτησε δηλαδή και η τελευταία τάξη του [βλ. στον Κατάλογο του Αρχείου α.α. 5 (83) και 6 (84)]. Απαγορευόταν στα Γυμνάσια η συμφοίτηση αρρένων και θηλέων και προβλεπόταν η ίδρυση ξεχωριστών σχολείων για κάθε φύλο.

Τα απολυτήρια των δύο τύπων ήταν ισότιμα, με εξαίρεση το δικαίωμα εγγραφής στις Ανώτατες Σχολές, που το είχαν μόνον οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου Παλαιού Τύπου. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου Νέου Τύπου έπρεπε να δώσουν εξετάσεις στο διτάξιο Λύκειο, κλασικό ή πρακτικό, το οποίο θα τους προετοίμαζε για να ακολουθήσουν σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση.

Και αυτές οι αλλαγές όμως δεν ολοκληρώθηκαν εξ αιτίας του Πολέμου και της Κατοχής που επακολούθησαν, αλλά και εξ αιτίας της βραχυχρόνιας ισχύος του νόμου, και έτσι αποδεικνύονται και πάλι μάλλον ασκήσεις επί χάρτου: Η αρχειακή έρευνα αποκαλύπτει79 ότι το εξατάξιο Γυμνάσιο Νέου Τύπου λειτούργησε το 1939-40 με τις τάξεις Α'-Γ, το 1940-41 με τις τάξεις Α'-Δ', το 1941-42 με τις τάξεις Α'-Ε', το 1942-43 με τις τάξεις Α'-ΣΤ και το 1943-44 με τις τάξεις Α'-Ζ', οπότε και καταργείται με το νόμο 1468/1944. Τα διτάξια Λύκεια δεν πρόλαβαν να λειτουργήσουν.

Αλλαγές του Ν. 1468/1944: Οκτατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος80

Με το νόμο 1468/1944 «Περί τροποποιήσεως του υπ' αρ. 1849/1939 A.N.» καταργούνται τα διτάξια Λύκεια του Ν. 1849/1939, που άλλωστε δεν είχαν λειτουργήσει, και προστέθηκαν στο Γυμνάσιο δύο τάξεις: η Ζ' και η Η' (= η εβδόμη και η ογδόη). Έτσι, το Γυμνάσιο τυπικά έγινε οκτατάξιο. Δέχεται στη Γ τάξη του τους αποφοίτους της ΣΤ του Δημοτικού Σχολείου και οι τάξεις του Γ και Η' αντιστοιχούν στις Α' και ΣΤ του Γυμνασίου Παλαιού Τύπου του Ν. 4373/1929.

Το οκτατάξιο αυτό Γυμνάσιο ορίζεται ισότιμο με το εξατάξιο Γυμνάσιο Παλαιού Τύπου. Οι δύο τελευταίες τάξεις του χωρίζονται σε κλασικό και πρακτικό.

Το οκτατάξιο Γυμνάσιο γίνεται και τυπικό εξατάξιο: Ν.Δ. 3971/2.9.195981

Οι τάξεις Α' και Β' του Γυμνασίου αυτού δεν λειτούργησαν ποτέ. Η αρχειακή έρευνα το αποδεικνύει [βλ. στον Κατάλογο του Αρχείου α.α. 6 (84)]. Στην ουσία, δηλαδή, ήταν εξατάξιο. Με το άρθρο 27 του Ν.Δ. 3971/1959, που εφαρμόστηκε το σχολικό έτος 1959-60, οι τάξεις του ονομάστηκαν Α'... ΣΤ',

79. Βλ. ανωτέρω, υποσημείωση 78.

80. Ροντογιάννης, Η εκπαίδευση..., ό.π., σ. 347-348.

81. Βλ. εδώ στον Κατάλογο του Αρχείου (19/52) και Δημαράς, ό.π., τ. Β', σ. 239, Ροντογιάννης, Η εκπαίδευση..., ό.π., σ. 348.

TEXT_PAGE_SHORT36
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/37.gif&w=600&h=915

και έτσι το οκτατάξιο Γυμνάσιο του Ν. 1468/1944 ταυτίστηκε και τυπικά με το εξατάξιο Γυμνάσιο Παλαιού Τύπου του Ν. 4373/1929.

Το Γυμνάσιο Λευκάδος υπόκειται, όπως είναι φυσικό, σε όλες αυτές τις διοικητικές μεταβολές που αναφέραμε μέχρι εδώ.

Χωρισμός Γυμνασίου Λευκάδος σε Αρρένων και Θηλέων

Το Γυμνάσιο Λευκάδος μέχρι το σχολικό έτος 1960-61 είναι μικτό. Από το επόμενο σχολικό έτος 1961-62 χωρίζεται σε Εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων (το οποίο συνέχισε να στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο του Γυμνασίου έναντι του σημερινού ΟΤΕ) και σε Εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων, το οποίο στεγάστηκε στο κτίριο ιδιοκτησίας Νικολάου Αραβανή (πάλαι ποτέ ιδιοκτησία οικογένειας Αριστομένη Αλβανίτη), στη συνοικία της Παναγίας των Ξένων.

Παράρτημα Βόνιτσας82

Σημειώνω, τέλος, ότι από το σχολικό έτος 1948-49 μέχρι και το σχολικό έτος 1961-62 το Γυμνάσιο Βόνιτσας λειτούργησε ως παράρτημα του Γυμνασίου Λευκάδος. Από το σχολικό έτος 1962-63 απέκτησε αυτονομία.

82. Βλ. εδώ στον Κατάλογο του Αρχείου, α.α. 16/54.

TEXT_PAGE_SHORT37
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/38.gif&w=600&h=915

Β' ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

I. ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ83

Α. ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

1. Τα τυπικά προσόντα του καθηγητή στο Ιόνιο Κράτος (1829-1866)

Δεν καθορίζονται στα νομοθετικά εκπαιδευτικά κείμενα της περιόδου συγκεκριμένα τυπικά προσόντα για το διορισμό κάποιου ως καθηγητή στα Δευτερεύοντα Σχολεία ούτε διαδικασίες για την πρόσληψή του. Ούτε στη βιβλιογραφία υπάρχουν σαφείς αναφορές. Μόνο στο άρθρο 42 του νόμου Κ' του 1857 αναφέρεται, εντελώς γενικά, ότι προ του διορισμού των καθηγητών (που είναι αρμοδιότητα της Γερουσίας) μπορεί να γίνει δημόσιος διαγωνισμός: Του διορισμού προηγείται δημόσιος συναγωνισμός υπό τους παρ' ειδικού κανονισμού διορισθησομένους όρους. Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 43, εδάφιο β' του ίδιου νόμου, ο διαγωνισμός δεν γίνεται όταν πρόκειται περί προσώπων εγνωσμένης ικανότητας, είτε γιατί έχουν υπηρετήσει με επιτυχία ως καθηγητές είτε γιατί έχουν δημοσιεύσει κάποιο περίφημον σύγγραμμα.

83. Για το διδακτικό προσωπικό του Γυμνασίου Λευκάδος κατά την περίοδο του 1ονίου Κράτους όλα τα στοιχεία (ονομαστικοί πίνακες διδασκόντων κατά σχολικό έτος, αλφαβητικά ευρετήρια διδασκόντων κ.λπ.) βλ. Δημήτρης Σ. Τσερές «Δάσκαλοι του Προκαταρκτικού Σχολείου Λευκάδος (1806-1825), Καθηγητές του Γυμνασίου Λευκάδος (18291960), Δάσκαλοι του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (1866-1929)» στο Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2002, σ. 47-190. Τα στοιχεία αυτά τα διόρθωνα, τα εμπλούτιζα και τα συμπλήρωνα συνεχώς και, έτσι επεξεργασμένα, μπορεί τώρα να τα βρει ο αναγνώστης στο CD-ROM, που συνοδεύει αυτό το βιβλίο, και στο Διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθούν (www.iaen.gr με την επιλογή: τεκμηριώσεις). Στην προσπάθεια αυτή ιδιαίτερα σημαντική βοήθεια μου πρόσφερε το αρχειακό υλικό του ΥΠΕΠΘ, στο οποίο στηρίζεται το ερευνητικό πρόγραμμα «Οι λειτουργοί της Ανώτατης, της Μέσης και της Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αιώνας). Βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία», υπεύθυνοι του οποίου είναι οι φίλοι Δαυίδ Αντωνίου και Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, τους οποίους ευχαριστώ και από εδώ για την πρόθυμη αρωγή τους.

TEXT_PAGE_SHORT38
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/39.gif&w=600&h=915

Έτσι, οι υπηρετούντες ως καθηγητές στο Δευτερεύον Σχολείο είναι διαφορετικών ταχυτήτων. Όπως αποδεικνύει η αρχειακή έρευνα,84 από τους υπηρετήσαντες στη Λευκάδα κατά το χρονικό διάστημα 1829-1866:

- Άλλοι έχουν σπουδάσει στην Ευρώπη: Ο Αθανάσιος Ψαλίδας (πρώτος διευθυντής του Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος: 1829) σπούδασε στη Βιέννη Φιλοσοφία και Φιλολογία Ελληνική και Λατινική. Ο Πέτρος Σταυρινίδης (καθηγητής των Ελληνικών και των Αγγλικών: 1839-44) σπούδασε στο Εδιμβούργο και στην Ιόνιο Ακαδημία. Ο Μάρκος Βάταγκελ (καθηγητής της Ιχνογραφίας: 1859-64) σπούδασε στη «Ζωγραφική Σχολή» της Μπολόνιας. Κάποιοι είναι Ευρωπαίοι στην καταγωγή, όπως ο Ιωάννης Solair, καθηγητής των Ιταλικών: 1829-1831.

- Άλλοι έχουν σπουδάσει στην Ιόνιο Ακαδημία, που ιδρύθηκε το 1824: Ο Σπυρίδων Βρεττός (καθηγητής των Ελληνικών: 1852-57) είναι διδάκτωρ της Θεολογίας. Ο Παναγιώτης Κοντογεώργης (καθηγητής των Ελληνικών: 183841 και 1857-69) είναι διδάκτωρ της Φιλοσοφίας και της Θεολογίας. Ο Μελισσηνός Διονύσιος (καθηγητής των Μαθηματικών και των Φυσικών: 1860-69) είναι διδάκτωρ των Φιλολογικών και Φυσικομαθηματικών Επιστημών και της Χειρουργικής και Ιατρικής. Στην Ιόνιο Ακαδημία σπούδασε Μαθηματικά και ο Σπύρος Μανάρης (καθηγητής των Μαθηματικών: 1829-41).

Άλλοι έχουν σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ιδρύθηκε το 1837: ο Ιωάννης Σικελιανός (καθηγητής των Γαλλικών: 1863-1905) και ο Ιωάννης Σταματέλος (καθηγητής της Ρητορικής Συνθέσεως και Φιλοσοφίας: 1860-67) σπούδασαν στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου αυτού.

2. Τα τυπικά προσόντα του καθηγητή του τετραταξίου Γυμνασίου (1866-1929)

Το διάταγμα της 31.12.1836/12.1.1837, το οποίο οργάνωνε τη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα, όριζε στο άρθρο 98 ότι οι καθηγητές των Γυμνασίων έπρεπε να έχουν αποδεικτικό φοίτησης (όχι πτυχίο αποφοίτου) της σχολής «γενικών επιστημών», δηλαδή της Φιλοσοφικής, και «να καθυποβάλλονται εις θεωρητικήν και πρακτικήν εξέτασιν». Τη διαδικασία της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης καθόριζαν τα άρθρα 99-105.85 Οι διατάξεις του διατάγματος του 1836 άλλαξαν με διάταγμα του 1850, με το οποίο ορίστηκε

84. Βλ. Τσερές, ό.π., σ. 133-150. Στη στήλη «Παρατηρήσεις» του «Αλφαβητικού Ευρετηρίου» έχουν συγκεντρωθεί οι υπάρχουσες αρχειακές και βιβλιογραφικές μαρτυρίες για τις σπουδές των καθηγητών που υπηρέτησαν στη Λευκάδα την περίοδο αυτή.

85. Βλ. Δημητριάδης, ό.π., σ. 26, και Κώστας Λάππας, Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο Εληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, αρ. 39, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.I.E., Αθήνα 2004, σ. 419.

TEXT_PAGE_SHORT39
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/40.gif&w=600&h=915

ότι οι καθηγητές του Γυμνασίου έπρεπε να είναι τουλάχιστον «τελειοδίδακτοι» της Φιλοσοφικής.86

Την επάνδρωση των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης, λοιπόν, την είχε αναλάβει η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία παρήγε καθηγητές για τα Γυμνάσια και «διδασκάλους» για τα Ελληνικά Σχολεία. Η Σχολή είχε τρία τμήματα, από τα οποία έβγαιναν οι αντίστοιχες ειδικότητες: Φιλολογικό, Μαθηματικό και Φυσικό, δηλαδή οι Φυσικομαθηματικές επιστήμες ήταν ενταγμένες στη Φιλοσοφική. Τα διπλώματα που έδινε στους πτυχιούχους της ήταν δύο ειδών: του διδάκτορα της Φιλοσοφίας και του «τελειοδιδάκτου» ή «προλύτου». Τα δύο πτυχία απαιτούσαν διαφορετικού τύπου και διαφορετικής δυσκολίας εξετάσεις. Ο αριθμός, πάντως, των διπλωματούχων μαθηματικών και φυσικών ως τα τέλη της δεκαετίας του 1860 ήταν ελάχιστος: 10 μαθηματικοί και 1 φυσικός - απόρροια της κλασικιστικής κατεύθυνσης του Γυμνασίου, το οποίο διέθετε πολύ λίγες ώρες για τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών.87

Όλα αυτά όμως έμειναν στο επίπεδο των διακηρύξεων: μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα πολλοί καθηγητές του Γυμνασίου είχαν μόνο απολυτήριο Γυμνασίου και οι εξετάσεις για την πιστοποίηση των γνώσεών τους ήταν τυπικές και δεν γίνονταν πάντα. Ούτε μεταβλήθηκε θεαματικά η κατάσταση μετά το διάταγμα του 1850: ελλείψει πτυχιούχων της Φιλοσοφικής, διορίζονταν φοιτητές της Φιλοσοφικής ως «αναπληρωτές». Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και στις επόμενες δεκαετίες του 19ου αιώνα.88

Με το άρθρο 1 του νόμου ΒΣ-Ζ'/12.7.189589 επιχειρείται να οριστεί ως απαραίτητο τυπικό προσόν για την πρόσληψη των καθηγητών του Γυμνασίου το διδακτορικό δίπλωμα του αντίστοιχου τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής, δηλαδή του Φιλολογικού, του Μαθηματικού και του Φυσικού, και αφού προηγουμένως υπηρετήσουν επί τριετία σε θέση «Σχολάρχου ή τριτοβαθμίου ελληνοδιδασκάλου» - για τους θεολόγους απαιτείται δίπλωμα «τελειοδιδάκτου» ή «προλύτου», δηλαδή απλού πτυχιούχου της Θεολογικής Σχολής, όχι διδάκτορα. Αλλά και πάλι αφήνονται διέξοδοι για να γίνει καθηγητής Γυμνασίου και ο απλός «τελειοδίδακτος» της Φιλοσοφικής (άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου). Επίσης, διατηρούν το βαθμό του καθηγητή ή του Γυμνασιάρχη όσοι τελειοδίδακτοι της Φιλοσοφικής τον έχουν κατά τη στιγμή της ψήφισης του νόμου (άρθρο 4).

86. Λάππας, ό.π., σ. 420.

87. Λάππας, ό.π., σ. 420.

88. Βλ. αναλυτικά για τα θέματα αυτά, όπως και για την αδυναμία του Πανεπιστημίου να καταρτίσει επαρκές διδακτικό προσωπικό για τη μέση εκπαίδευση, Λάππας, ό.π., σ. 195, 217, 401, 420-423.

89. Δημητριάδης, ό.π., σ. 168.

TEXT_PAGE_SHORT40
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/41.gif&w=600&h=915

Συμπερασματικά και εντελώς γενικά: όλα τα μαθήματα (εξαιρέσει της Γυμναστικής και της Ωδικής, που ορίστηκαν ως διδακτέα μαθήματα με τα προγράμματα του 1884 και του 1914 αντίστοιχα) διδάσκονται από τέσσερες ειδικότητες: φιλολόγου, μαθηματικού, φυσικού και θεολόγου. Σε αυτές προστίθεται ο καθηγητής των ξένων γλωσσών.

3. Τα τυπικά προσόντα του δασκάλου του Ελληνικού Σχολείου Το άρθρο 33 διατάγματος της 31.12.1836/12.1.1837 όριζε ότι οι διδάσκαλοι του Ελληνικού Σχολείου έπρεπε «να έχωσι τελειωμένα τα μαθήματα του Γυμνασίου», να διαθέτουν δηλαδή απολυτήριο Γυμνασίου και να είναι «γυμνασμένοι πρακτικώς εις την διδασκαλίαν» είτε σε δημόσιο Ελληνικό Σχολείο είτε σε ιδιωτικό. Για να αποδείξουν τις γνώσεις τους, έπρεπε να δώσουν προφορικές και γραπτές εξετάσεις ενώπιον του Γυμνασιάρχη και όλων των καθηγητών του Γυμνασίου υπό την εποπτεία του οποίου ήταν το Ελληνικό Σχολείο στο οποίο ήθελαν να προσληφθούν (άρθρο 34 του ανωτέρω νόμου). Με το άρθρο 35 οριζόταν η εξεταστέα ύλη αυτών των εξετάσεων, με το άρθρο 37 υποχρεωνόταν ο υποψήφιος ελληνοδιδάσκαλος, μετά την επιτυχία του στις ανωτέρω εξετάσεις και μέχρι του διορισμού του, να κάνει πρακτική εξάσκηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό Ελληνικό Σχολείο και με το άρθρο 38 οριζόταν ότι, μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, ο υποψήφιος ελληνοδιδάσκαλος θα υποβαλλόταν σε «πρακτικές εξετάσεις» για να διαπιστωθεί αν ήταν κατάλληλος για διορισμό. Με το διάταγμα του 185090 ο πήχυς ανέβηκε: ορίστηκε ότι οι ελληνοδιδάσκαλοι έπρεπε να έχουν αποδεικτικό ότι παρακολούθησαν για δύο χρόνια τα μαθήματα του Φιλολογικού Τμήματος και του Φιλολογικού Φροντιστηρίου91 της Φιλοσοφικής Σχολής.

Όπως όμως είπαμε και για τους καθηγητές, έτσι και για τους ελληνοδιδασκάλους όλα αυτά ήταν περισσότερο προθέσεις και διακηρύξεις παρά απτές παραγματικότητες. Όλο το 19ο αιώνα πολλοί ελληνοδιδάσκαλοι δεν είχαν άλλο προσόν παρά μόνο το απολυτήριο του Ελληνικού Σχολείου ή ήταν απλώς μαθητές Γυμνασίου. Και οι προβλεπόμενες εξετάσεις ήταν, όπως και για τους καθηγητές, τυπικές ή και δεν γίνονταν καθόλου.92

Με τα άρθρα 1 και 2 του νόμου ΒΣ-Ζ'/12.7.189593 «Περί προσόντων των καθηγητών και ελληνοδιδασκάλων» επιχειρείται να βελτιωθούν τα προσόντα

90. Λάππας, ό.π., σ. 420.

91. Το Φιλολογικό Φροντιστήριο ήταν ειδικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής επιφορτισμένο με την κατάρτιση των υποψηφίων ελληνοδιδασκάλων (βλ. Λάππας, ό.π., σ. 401).

92. Λάππας, ό.π., σ. 420.

93. Δημητριάδης, ό.π., σ. 168.

TEXT_PAGE_SHORT41
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/42.gif&w=600&h=915

του ελληνοδιδασκάλου. Βάσει του νόμου αυτού, για να διοριστεί κάποιος ελληνοδιδάσκαλος, πρέπει:

- Ή να είναι διδάκτορας του Φιλολογικού ή Μαθηματικού ή Φυσικού Τμήματος της Φιλοσοφικής ή προλύτης (τελειοδίδακτος) της Θεολογικής Σχολής: οι διδάκτορες αυτοί, βέβαια, δεν προορίζονταν για ελληνοδιδάσκαλοι. Απλώς, η τριετής προϋπηρεσία τους στο Ελληνικό Σχολείο ήταν προϋπόθεση για να γίνουν καθηγητές του Γυμνασίου.

—Ή να έχει πτυχίο προλύτη (τελειοδίδακτου) της Φιλοσοφικής Σχολής ο προλύτης γίνεται τριτοβάθμιος ελληνοδιδάσκαλος.

Καταλήγοντας σημειώνουμε ότι και για το Ελληνικό Σχολείο ίσχυε ό,τι και για το Γυμνάσιο: οι τέσσερις βασικές ειδικότητες (φιλολόγου, μαθηματικού, φυσικού και θεολόγου), στις οποίες προστίθεται ο καθηγητής των ξένων γλωσσών, διδάσκουν όλα τα μαθήματα - εξαιρέσει της Γυμναστικής και της Ωδικής, οι οποίες μπήκαν στο πρόγραμμα με τα προγράμματα του 1884 και 1914 αντίστοιχα.

Β. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Καθηγητές του Γυμνασίου Λευκάδος επί Ιονίου Κράτους (1829-1866)

Θα μπορούσε το αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου -αντίθετα με αυτό των επομένων- να εξεταστεί μόνο στη διαχρονία 1829-1929. Και πράγματι αυτό γίνεται παρακάτω. Τελικά, όμως, έκρινα σκόπιμο, προ της συνολικής εξέτασής του, να προτάξω μια ξεχωριστή επισκόπησή του επί Ιονίου Κράτους, γιατί έτσι φωτίζονται πολλές όψεις της μέσης εκπαίδευσης στη Λευκάδα κατά την εποχή αυτή - εποχή η οποία και ορισμένες ιδιαιτερότητες έχει και, κυρίως, δεν είναι το ίδιο γνωστή όσο η μετά την Ένωση.

Δευτερεύον Σχολείον (1829-1857)

Το διδακτικό προσωπικό του Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος αποτελούνταν από 4 καθηγητές: των Ελληνικών, που ήταν και ο Διευθυντής, των Αγγλικών, των Ιταλικών και των Μαθηματικών.

Η σύνθεση αυτή προκύπτει από την πράξη 28 της 13/3/1841 και επιβεβαιώνεται επαρκώς από τις αρχειακές μαρτυρίες.94 Η ίδια σύνθεση προβλέπεται για όλα τα αντίστοιχα σχολεία του Ιονίου Κράτους. Η σύνθεση, πάντως, δεν είναι σταθερή: πρώτον, υπάρχουν έτη στα οποία οι καθηγητές είναι λιγότεροι από τέσσερις και άλλα στα οποία προστίθεται και πέμπτος καθηγητής, ο της Καλλιγραφίας.95 Τα διδασκόμενα μαθήματα βέβαια δεν ήταν

94. Βλ. Τσερές, ό.π., σ. 83-89.

95. Βλ. Τσερές, ό.π., σ. 83-89, τους πίνακες διδασκόντων των σχολικών ετών 183637, 1837-38, 1839-40, 1840-41, 1846-47, 1847-48.

TEXT_PAGE_SHORT42
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/43.gif&w=600&h=915

μόνο τέσσερα, αλλά οι καθηγητές δίδασκαν περισσότερα του ενός μαθήματα. Ο κατωτέρω πίνακας δείχνει ποια μαθήματα διδάσκονταν και πώς κατανεμόταν η διδασκαλία τους μεταξύ των τεσσάρων καθηγητών:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (1829-1857): ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Ελληνικά Ελληνιστής

Λατινικά Ελληνιστής

Ιταλικά Των Ιταλικών

Αγγλικά Των Αγγλικών

Μαθηματικά Των Μαθηματικών

Ιστορία και Συνηθέστατα ο ελληνιστής

Γεωγραφία

Καλλιγραφία Συνήθως υπάρχει καθηγητής

της Καλλιγραφίας Θεολογικά Όποιος από τους καθηγητές

κατέχει γνώσεις θεολογικές96

Καταργούνται με την πράξη 28 της 13.3.1841 του Ζ' Κοινοβουλίου.

Μπαίνουν στο πρόγραμμα με την πράξη 28 της 13.3.1841 του Ζ' Κοινοβουλίου.

96. Ο μαθηματικός Ιωάννης Τούμπας, π.χ., εκτός από τα Μαθηματικά, διδάσκει τα Θεολογικά μαθήματα. Πιθανότατα είναι ο καθηγητής των Θεολογικών μαθημάτων όλη τη χρονική περίοδο 1842-1866. Επί πλέον, ο ίδιος (όταν ο «Αρχοντας της Παιδείας» -εν όψει της ψήφισης του νόμου Κ του 1857- ζητά να πληροφορηθεί ποια άλλα μαθήματα θα μπορούσαν να διδάξουν οι καθηγητές του Δευτερεύοντος Σχολείου) δηλώνει ότι μπορεί να αναλάβει την Καταστιχογραφία, τη Διπλογραφία, την Απλογραφία, την Επιστολογραφία, την Εμπορική Λογιστική και τα Ελληνικά των πρώτων τάξεων. Βλ. Ροντογιάννης, Η εκπαίδευση στη Λευκάδα..., ό.π., σ. 264.

TEXT_PAGE_SHORT43
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/44.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (1829-1857): ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

97. Ο καθηγητής των Αγγλικών Πέτρος Βράττιτζ, εκτός από τα Αγγλικά, δίδασκε και Καταστιχογραφία στο Δευτερεύον Σχολείο και στο Λύκειο Λευκάδος από το 1857-58 μέχρι το 1864-65. Αν και εδώ τον τοποθετώ στους καθηγητές των Αγγλικών, στα γραφήματα με τις ειδικότητες τον συγκαταλέγω στην ειδικότητα «Καταστιχογραφίας» και όχι «Ξένων Γλωσσών», γιατί θέλησα να διασώσω αυτή την ειδικότητα, που αποτελεί ένδειξη μιας πιο πρακτικής κατεύθυνσης της ιόνιας εκπαίδευσης σε σύγκριση με την εκπαίδευση του ελληνικού βασιλείου την ίδια εποχή.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (1829-1857): ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σχολικά έτη

Ελληνικών (= Φιλόλογοι)

Αγγλικών

Ιταλικών Μαθηματικών

Καλλιγραφίας Σύνολο

1829

2

1

1 1

0

5

1829-30

1

1

1 1

0

4

1830-31

1

1

1 1

0

4

1831-32

2

0

0 1

0

3

1832-33

2

0

0 1

0

3

1833-34

1

0

0 1

0

2

1834-35

1

0

0 1

0

2

1835-36

1

0

0 1

0

2

1836-37

2

1

0 1

1

5

1837-38

2

1

0 1

1

5

1838-39

2

1

0 1

1

5

1839-40

2

1

1 1

1

6

1840-41

2

1

1 1

1

6

1841-42

1

1

1 1

0

4

1842-43

1

1

0 1

0

3

1843-44

1

1

0 1

0

3

1844-45

1

1

0 1

0

3

1845-46

1

1 0

0

2

1846-47

1

1 97

1 1

1

5

1847-48

1

1

1 1

1

5

1848-49

1

0

1

1849-50

1

1

1 1

0

4

1850-51

1

1

1 1

0

4

1851-52

1

1

0

3

1852-53

1

1

1 1

0

4

1853-54

1

1

1 1

0

4

1854-55

1

1

1 1

0

4

1855-56

1

1

1 1

0

4

1856-57

1

1

0 1

0

3

TEXT_PAGE_SHORT44
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/45.gif&w=600&h=915

Λύκειο Λευκάδος (1857-1866)

Στο Λύκειο Λευκάδος98 οι τάξεις από 4 έγιναν 7 και τα μαθήματα αυξήθηκαν. Εμφανίζονται νέα μαθήματα στο πρόγραμμα, όπως τα Γαλλικά, η Καταστιχογραφία, η Διπλογραφική, η Απλογραφική, η Επιστολογραφία, η Εμπορική Λογιστική, η Σκιαγραφία και η Γυμναστική. Ο παρακάτω πίνακας [που διαμορφώσαμε με βάση τα αρχειακά δεδομένα του Βιβλίου εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1852/53-1856/57 και Λυκείου Λευκάδος 1857/58-1864/65 (αριθμός Καταλόγου του Αρχείου 2/1)] μας δίνει μια τυπική μορφή του αναλυτικού προγράμματος κατά τάξη για το σχολικό έτος 1863-64, όταν το σχολείο βρίσκεται στην πλήρη του ανάπτυξη, δηλαδή λειτουργούν και οι 7 τάξεις του.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (1857-1866): ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (1857-1866): ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

ζ

Κατήχηση

-

Χ

Χ

Χ

-

-

-

Ιερά Ιστορία

Χ

Χ

-

-

-

-

-

Θεολογία

Δογματική Θεολογία

-

-

-

Χ

Χ

-

-

Εκκλησιαστική Ιστορία

-

-

Χ

Χ

Χ

-

-

Τελετουργική

Ελληνική

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Γραμματική

Λατινική

Αγγλική

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Ιταλική

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Ρητορική

Γαλλική

-

-

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Ρητορική και Σύνθεση

-

-

-

-

Χ

Χ

Χ

Ιστορία

Ιστορία

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

και τα

Γεωγραφία

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

τούτοις

Χρονολογία

-

-

-

Χ

Χ

-

-

επόμενα

Αρχαιολογία

-

-

-

Χ

Χ

-

-

Αριθμητική

-

-

-

-

-

Χ

Επιπεδομετρία

-

-

Χ

Χ

Χ

Χ

Μαθηματικά

Στερεομετρία

-

-

-

Χ

Χ

Χ

Άλγεβρα

-

-

-

-

-

Χ

Τριγωνομετρία

98. Βλ. ανωτέρω: Α. Ιστορικά προλεγόμενα, iv. Ιόνιο Κράτος (1817-1864), 3. Λύκειο Λευκάδος (1857-1866).

98. Βλ. ανωτέρω: Α. Ιστορικά προλεγόμενα, iv. Ιόνιο Κράτος (1817-1864), 3. Λύκειο Λευκάδος (1857-1866).

ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΑΞΕΙΣ

TEXT_PAGE_SHORT45
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/46.gif&w=600&h=915

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΛΑΔΟΙ

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α Β

Γ Δ Ε ΣΤ Ζ

Φιλοσοφικά

-

- Χ Χ

Καλλιγραφία

Χ Χ

Χ Χ - -

Καλλιτεχνικά

Σκιαγραφία Αρχιτεκτονική

Χ Χ

Χ Χ - - -

Γεωργία

Καταστιχογραφία

-

Χ Χ - Χ

Εμπορικά

Επιστολογραφία Λογιστική

Ναυτική

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1

- Όπου χ, σημαίνει ότι το μάθημα διδάσκεται στην αντίστοιχη τάξη.

- Όπου -, σημαίνει ότι το μάθημα δεν διδάσκεται στην αντίστοιχη τάξη.

- Όπου κενό, σημαίνει ότι το μάθημα δεν διδάχτηκε καθόλου την περίοδο αυτή.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 2

- Οι μαθητές που φοίτησαν σε ανώτερες τάξεις (Ε', ΣΤ, Ζ') είναι ελάχιστοι.

- Οι μαθητές μιας τάξης δεν παρακολουθούν όλοι τα ίδια μαθήματα, αλλά προφανώς επιλέγουν μαθήματα.

Παρατηρούμε ότι με την αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος και την αύξηση των τάξεων και των μαθημάτων, αλλάζει ποσοτικά και ποιοτικά η σύνθεση του διδακτικού προσωπικού. Μπορεί για τα σχολικά έτη 1857-58 και 1858-59 να ίσχυσε ο παλιός κανονισμός του 1842," αλλά από το 1859-60 το σχολείο λειτούργησε με βάση τις νέες ρυθμίσεις, που επέβαλε ο νόμος Κ' του 1857. Ο νόμος δεν ορίζει ρητά τον αριθμό των καθηγητών και των ειδικοτήτων, δηλαδή δεν θεσμοθετεί τις οργανικές θέσεις κάθε σχολείου. Η αρχειακή έρευνα100 όμως δίνει πλήρη απάντηση, όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα:

99. Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1852/53-1856/57 και Λυκείου Λευκάδος 1857/58-1864/65, σ. 51 (αρ. Καταλόγου του Αρχείου 2/1).

100. Βλ. Τσερές, ό.π., σ. 89-93.

TEXT_PAGE_SHORT46
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/47.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (1857-1866): ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (1857-1866): ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Ελληνικών (= Φιλόλογοι)

Αγγλικών

Ιταλικών

Γαλλικών

Μαθηματικών

Καλλιτεχνικών

Σύνολο

1857-58

3

42,86%

1

14,29%

0 0%

1

14,29%

2

28,57%

0 0%

7 100

1858-59

2

40%

1

20%

0 0%

1

20%

1

20%

0 0%

5 100

1859-60

1

20%

0 0%

0 0%

2

40%

1

20%

1

20%

5 100

1860-61

3

33,33%

1

11,11%

0

0%

2

22,22%

2

22,22%

1

11,11%

9 100

1861-62

3

33,33%

1

11,11%

0 0%

2

22,22%

2

22,22%

1

11,11%

9 100

1862-63

3

33,33%

1

11,11%

1

11,11%

1

11,11%

2

22,22%

1

11,11%

9 100

1863-64

3 30%

1

10%

1

10%

2

20%

2

20%

1

10%

10 100

1864-65

3

33,33%

1

11,11%

1

11,11%

2

22,22%

2

22,22%

0 0%

9 100

1865-66

2

40%

0 0%

0 0%

1

20%

2

40%

0 0%

5 100

Ο πίνακας δείχνει σαφή αύξηση του διδακτικού προσωπικού. Δεν είναι ευδιάκριτη όμως η ποιοτική μεταβολή του. Αυτή θα φανεί, αν παραβάλουμε τον πίνακα με τον αμέσως προηγούμενο, που δείχνει τα διδασκόμενα μαθήματα: είναι σαφές ότι το σχολείο κινείται προς πρακτικότερη κατεύθυνση. Την ίδια διαπίστωση κάνει και το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας το 1866 (όταν προσπαθεί να ενσωματώσει την εκπαίδευση των Επτανήσων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα). Εκδίδει δύο εγκυκλίους που δείχνουν ότι θεωρεί πως η εκπαίδευση των Ιονίων Νήσων είχε κατεύθυνση πολύ πρακτική και αυτό απέβαινε εις βάρος της «αυτοτελούς εγκυκλίου εκπαιδεύσεως» (δηλαδή της θεωρητικής κατεύθυνσης που κυριαρχούσε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα): «οι εξ αυτών (δηλαδή, από τα Λύκεια των Ιονίων Νήσων) προερχόμενοι μαθηταί ήκιστα ήσαν κατηρτισμένοι εις την εγκύκλιον μόρφωσιν... υπήρχον ίσως και άλλαι της αξιολυπήτου ταύτης καταστάσεως αφορμαί, αλλ' η κυριωτέρα αναντιρρήτως ήταν ο κακός οργανισμός της μέσης και ανωτέρας Εκπαιδεύσεως εν ταις Ιονίοις Νήσοις, καθ' ον η λυκειακή μάθησις περιελάμβανεν ειδικούς τινάς κλάδους τεχνικής ή επιστημονικής εκ-

TEXT_PAGE_SHORT47
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/48.gif&w=600&h=915

εκπαιδεύσεως μάλλον ή την αυτοτελή εγκυκλιον εκπαίδευσιν, την εις ανωτέραν επιστημονικήν τελειοποίησιν παρασκευάζουσαν».101

Η επεξεργασία των στοιχείων στη διαχρονία 1829-1866

Συνολικά, κατά την περίοδο του Ιονίου Κράτους (1829-1864) και τα επόμενα δύο έτη, κατά τα οποία στα Επτάνησα συνέχισε να υπάρχει το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα, στο Γυμνάσιο της Λευκάδος, όπως παρατηρούμε στο γράφημα 1, υπηρέτησαν σε πραγματικούς αριθμούς 32 καθηγητές: 12 φιλόλογοι,102 4 μαθηματικοί, 12 ξένων γλωσσών (Ιταλικών, Αγγλικών και Γαλλικών), 3 Καλλιτεχνικών και 1 Καταστιχογραφίας. Στο ίδιο γράφημα παρουσιάζεται και η ποσοστικοποίηση των δεδομένων αυτών: Στη διαχρονία 18291866 οι φιλόλογοι (37,5%) και οι καθηγητές ξένων γλωσσών (37,5%) κατέχουν την πρώτη θέση και έπονται οι μαθηματικοί (12,5%), οι καθηγητές Καλλιτεχνικών (9,38%) και οι της Καταστιχογραφίας (3,13%).

Το γράφημα απεικονίζει επαρκώς τον πραγματικό αριθμό και τα αντίστοιχα ποσοστά των ειδικοτήτων των καθηγητών που υπηρέτησαν το χρονικό αυτό διάστημα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, αλλά η εικόνα που αποκαλύπτει παρουσιάζει ένα κενό: Είναι δυνατόν, π.χ., ένας ή δύο μαθηματικοί να καλύπτουν όλο αυτό το διάστημα την αντίστοιχη θέση, ενώ οι καθηγητές των Ελληνικών να αλλάζουν συνεχώς, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να υπερτερούν πολύ σε πραγματικούς αριθμούς. Αν όμως παρακολουθήσουμε την ετήσια σύνθεση του συλλόγου διδασκόντων στη διαχρονία, θα δούμε ότι η αριθμητική σχέση μεταξύ των δύο ειδικοτήτων -επομένως, η κατά σχολικό έτος σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων- είναι διαφορετική. Το κενό αυτό το καλύπτει το γράφημα 2, που δείχνει όχι πόσα πρόσωπα από την κάθε ειδικότητα δίδαξαν στη διαχρονία 1829-1929, αλλά τα ποσοστά των ειδικοτήτων με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων στην ίδια διαχρονία. Τα ποσοστά διαφοροποιούνται σε σύγκριση με τα στοιχεία του γραφήματος 1 : το ποσοστό των φιλολόγων και των καθηγητών ξένων γλωσσών μειώνεται (από 37,50% σε 32,95%), των μαθηματικών (και των φυσικομαθηματικών) αυξάνεται (από 12,50% σε 23,7%), των καθηγητών των Καλλιτεχνικών μειώνεται κατά τι, όπως και των καθηγητών της Καταστιχογραφίας. Αυτή η εικόνα αποτυπώνει σωστότερα την αναλογία των ειδικοτήτων των διδασκόντων και μπορεί να οδηγήσει τον ενδιαφερόμενο σε

101. Βλ. εδώ: Κατάλογος του Αρχείου α.α. 2/1. Οι δύο εγκύκλιοι και άλλες συναφείς πληροφορίες στο: Δημαράς, ό.π., τ. Α', σ. λζ'- λθ' και 201-202.

102. Επειδή η ορολογία που χρησιμοποιούσαν για τις ειδικότητες των καθηγητών (όπως φαίνεται και στους ανωτέρω πίνακες) δεν είναι σταθερή, την απέφυγα και την έχω προσαρμόσει στις σημερινές ειδικότητες. Για περισσότερα στο θέμα αυτό βλ. Τσερές, ό.π., σ. 70.

TEXT_PAGE_SHORT48
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/49.gif&w=600&h=915

ασφαλή συμπεράσματα για τον προσανατολισμό του σχολικού προγράμματος του Γυμνασίου Λευκάδος κατά το χρονικό αυτό διάστημα.

Τα δεδομένα των γραφημάτων αυτών επιβεβαιώνουν με τη γλώσσα των τεκμηρίων αυτά που ήδη έχουμε επισημάνει: στο πρόγραμμα κυριαρχούν τα ανθρωπιστικά μαθήματα (Ελληνικά, Λατινικά, Ιστορία), που τα διδάσκουν οι φιλόλογοι. Και αυτό δεν εκπλήσσει — είναι ο κανόνας της εποχής. Παρόμοια, και σε μεγαλύτερο βαθμό μάλλον, συμβαίνουν και στο νεοσύστατο ελεύθερο ελληνικό βασίλειο, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω.103 Βέβαια, με το νόμο Κ' του 1857, όπως σημειώσαμε, επιχειρήθηκε να δοθεί πρακτικότερος προσανατολισμός στη μέση εκπαίδευση, γεγονός που το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, μετά την Ένωση, το θεώρησε αιτία της κακής κατάστασης της επτανησιακής εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό εντοπίζεται καθαρά απόκλιση της επτανησιακής μέσης εκπαίδευσης από την ελληνική της ίδιας εποχής. Αλλά και με τον Κανονισμό του 1842 το βάρος των φιλολογικών μαθημάτων είναι σαφώς μικρότερο από το βάρος που έχουν στο τετρατάξιο Γυμνάσιο του Ελληνικού Κράτους: αποτελούν το 41,19% του εβδομαδιαίου χρόνου διδασκαλίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του τετραταξίου Γυμνασίου στη διαχρονία 1836-1867 κυμαίνεται από 62,5% μέχρι 65,5%.104

Τα Μαθηματικά αποτελούν πάντα το δεύτερο βασικό γνωστικό αντικείμενο της διδακτέας ύλης: οι κατά τον Κανονισμό του 1842 ώρες διδασκαλίες τους, αν υπολογιστούν σε ποσοστά, αποτελούν το 18,75% του εβδομαδιαίου χρόνου διαδασκαλίας. Τη δεύτερη θέση κατέχουν και στο τετρατάξιο Γυμνάσιο του Ελληνικού Κράτους: το ποσοστό τους στη διαχρονία 18361867 κυμαίνεται ανάμεσα σε 21,9% και 17,9%.105

Είναι πολύ σημαντικό όμως ότι μεγάλο βάρος, σύμφωνα με τα στοιχεία, δίνεται στις ξένες γλώσσες. Η έμφαση στις ξένες γλώσσες (και συγκεκριμένα στα Αγγλικά και στα Ιταλικά κυρίως, αλλά και στα Γαλλικά προς το τέλος της περιόδου αυτής) δείχνει τις ιδιαιτερότητες της επτανησιακής κοινωνίας και τις ειδικότερες ανάγκες της: μια κοινωνία με γηγενείς ελληνόφωνους, με επικυρίαρχους αγγλόφωνους, με μια ιθύνουσα τάξη -από την οποία κυρίως προέρχονται τα στελέχη της διοίκησης- εθισμένη από αιώνων

103. Ήδη από το 1837 ο Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος διαμαρτύρεται για τον κλασικιστικό-θεωρητικό χαρακτήρα της ιόνιας εκπαίδευσης, διότι ο προσανατολισμός αυτός δεν είναι ο καταλληλότερος για τις τότε ανάγκες του Ελληνισμού, όπως βέβαια τις αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Βλ. Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. ιστ'-κβ'.

104. Δαυίδ Αντωνίου, Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, τ. Γ, Αθήνα 1989, σ. 77 και 120.

105. Αντωνίου, ό.π., σ. 77 και 120.

TEXT_PAGE_SHORT49
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/50.gif&w=600&h=915

στην ιταλική κουλτούρα και γλώσσα και γενικότερα προσανατολισμένη προς την Ευρώπη. [Παρεμπιπτόντως, εδώ να σημειώσουμε ότι, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις επιλογής των μαθητών στο Βιβλίον Γενικής Καταγραφής των ετών 1836-1853 (α.α. 80/3 του Καταλόγου του Αρχείου), πολύ περισσότεροι μαθητές επιλέγουν τα Ιταλικά - θα χρειαστεί μία δεκαπενταετία περίπου για να ανεβούν οι προτιμήσεις των Αγγλικών στο ίδιο επίπεδο.] Όσον αφορά τα Γαλλικά, είναι η γλώσσα μιας ηγεμονικής στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο δύναμης, που για βραχύ χρονικό διάστημα άφησε τα ίχνη της και στα Επτάνησα -η «διεθνής γλώσσα» της Ανατολικής Μεσογείου και, κυρίως, προνομιακή γλώσσα της διπλωματίας και του εμπορίου. Αντίθετα, την ίδια εποχή στο τετρατάξιο Γυμνάσιο του Ελληνικού Κράτους, αντί των τριών γλωσσών της ιόνιας εκπαίδευσης, διδάσκονται μόνο τα Γαλλικά106δείγμα, νομίζω, ενός πιο κλειστού εκπαιδευτικού συστήματος, που με τη σειρά του είναι γέννημα μιας πιο κλειστής και ευρωφοβικής κοινωνίας.

Συνοψίζουμε: κατά τον Κανονισμό του 1842 διδάσκονταν συνολικά στις 4 τάξεις εβδομαδιαίως: 19 ώρες τα Ελληνικά και 8 η Ιστορία, 19 ώρες τα Αγγλικά (και τα Ιταλικά107) - από το 1857 διδάσκονται και τα Γαλλικά, 12 ώρες τα Μαθηματικά και 6 ώρες η Καλλιγραφία.

Είναι αλήθεια βέβαια ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία αυτά ο πρακτικότερος -σε σύγκριση με τη σύγχρονή της ελληνική εκπαίδευση- χαρακτήρας της ιόνιας εκπαίδευσης, κυρίως της τελευταίας περιόδου, όπως επιχείρησε ο νόμος Κ' της 15/27 Ιουνίου του 1857, που ψήφισε το ΙΑ' Κοινοβούλιο. Και δεν φαίνεται, διότι από τη σύνθεση του συλλόγου απουσιάζουν οι καθηγητές των διαφορετικών ειδικοτήτων που θα δίδασκαν τα διαφορετικά μαθήματα. Εξαίρεση αποτελεί η εμφάνιση της ειδικότητας καθηγητή Καταστιχογραφίας (του Πέτρου Βράττιτζ), ο οποίος στα χρόνια 1859-1865 διδάσκει το αντίστοιχο μάθημα. Και στην περίπτωση αυτή, όμως, πρέπει να συμπληρώσουμε ότι οι υπόλοιποι κλάδοι του μαθήματος «Εμπορικά», δηλαδή η Διπλογραφική, η Απλογραφική, η Επιστολογραφία και η Εμπορική Λογιστική και άλλα πρακτικά μαθήματα (Αρχιτεκτονική, Γεωργία), που προέβλεπε ο νόμος Κ' του 1857, δεν διδάχτηκαν ποτέ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Βιβλίου εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1852/53-1856/57 και Λυκείου Λευκάδος 1857/58-1864/65 (α.α. Καταλόγου του Αρχείου 2/1), τα οποία παρουσιάζει ο ανωτέρω πίνακας 3.

106. Αντωνίου, ό.π., σ. 120, και Τσουκαλάς, ό.π., σ. 556

107. Βλ. ανωτέρω, Ο κανονισμός των Δευτερευόντων Σχολείων του 1842.

TEXT_PAGE_SHORT50
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/51.gif&w=600&h=915

2. Καθηγητές του Γυμνασίου Λευκάδος στη διαχρονία 1829-1929 Ας παρακολουθήσουμε τώρα τα ίδια ποσοτικά δεδομένα (αριθμό υπηρετούντων και ειδικότητες) στη διαχρονία 1829-1929, δηλαδή σε μια χρονική περίοδο που περιλαμβάνει την ιόνια φάση του Γυμνασίου (1829-1866) και τη ζωή του μικτού τετραταξίου Γυμνασίου (1866-1929), αφού πρώτα παραθέσουμε ένα γενικό πίνακα που δείχνει τα διδασκόμενα μαθήματα στο Γυμνάσιο Λευκάδος και τις ειδικότητες που τα δίδασκαν. Ο πίνακας είναι πολύ γενικός, αλλά δείχνει καλά το βασικό κορμό του σχολικού προγράμματος κατά το διάστημα 1836-1929 και συντελεί επαρκώς στην κατανόηση της επεξεργασίας των στοιχείων που επιχειρούμε.108

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΤΕΤΡΑΤΑΞΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, 1866-1929: ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΤΑΞΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, 1866-1929: ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μάθημα

Ειδικότητα που το διδάσκει

Σημειώσεις

Αρχαία Ελληνικά

Φιλόλογος

Θρησκευτικά

Θεολόγος

Ιστορία

Φιλόλογος

Μαθηματικά

Μαθηματικός

Φυσικά

Φυσικών

Χημεία

Φυσικών

Αυτοτελώς από το 1884.

Φιλοσοφικά

Φιλόλογος

Γαλλικά

Ξένων γλωσσών

Λατινικά

Φιλόλογος

Καλλιγραφία

Καλλιτεχνικών

Ιχνογραφία

Καλλιτεχνικών

Γυμναστική

Γυμναστής

Διδάσκεται από το 1880.

Κοσμογραφία

Μαθηματικός

Αυτοτελώς από το 1884.

Γεωγραφία

Κάθε ειδικότητα

Αυτοτελώς από το 1884.

Ωδική

Μουσικός

Πρωτοεμφανίζεται το 1914.

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 66 του διατάγματος του 1836, ο σύλλογος ενός πλήρους τετραταξίου Γυμνασίου αποτελείται από πέντε καθηγητές: 1 μαθηματικό, 2 για τις κλασικές γλώσσες (δηλαδή, φιλο-

108. Για περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος των σχολικών προγραμμάτων βλ. Αντωνίου, ό.π., τ. Γ, σ. 13-82.

TEXT_PAGE_SHORT51
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/52.gif&w=600&h=915

φιλολόγους), 1 για Γαλλικά, Ιστορία και Γεωγραφία και 1 φυσικό (για Φυσική Ιστορία, Χημεία, Φυσική Ανθρωπολογία). Με το άρθρο 1 του νόμου ΑΣΞΔ' του 1885 παρέχεται η δυνατότητα να διορίζεται και έκτος και έβδομος καθηγητής, ένεκα διαιρέσεως τάξεως διά την πληθύν των μαθητών, ένεκα ελλείψεως αναπληρωτού της Γαλλικής γλώσσης και όταν ο αριθμός των πέντε θεωρείται ανεπαρκής εις επιτυχή διαδασκαλία των γυμνασιακών μαθημάτων.

Όπως φαίνεται στο γράφημα 3, η πλειοψηφία των καθηγητών που υπηρέτησαν στο Γυμνάσιο Λευκάδος στη διαχρονία 1829-1929 ήταν φιλόλογοι (90 επί συνόλου 166) και ακολουθούσαν οι καθηγητές ξένων γλωσσών, οι μαθηματικοί (και μαζί τους οι φυσικομαθηματικοί και οι φυσικοί), οι ειδικότητες δηλαδή που αποτελούσαν το βασικό κορμό του συλλόγου. Ακολουθούν αρκετά πίσω οι θεολόγοι, οι γυμναστές, οι καθηγητές των Καλλιτεχνικών και 1 της Καταστιχογραφίας, ενώ η ειδικότητα 14 καθηγητών δεν κατέστη δυνατόν να διευκρινιστεί. Η ποσοστικοποίηση των αριθμητικών αυτών δεδομένων, που αποτυπώνεται στο ίδιο γράφημα, δείχνει την ίδια εικόνα από άλλη οπτική γωνία. Ο αριθμός 90, π.χ., των φιλολόγων αντιστοιχεί στο 54,22%.

Αν αποτυπώσουμε τώρα τα ποσοστά των ειδικοτήτων με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου και όχι με βάση τον αριθμό των προσώπων-ειδικοτήτων που υπηρέτησαν σε αυτό, θα διαπιστώσουμε ότι δεν αλλάζουν αισθητά και ότι η εικόνα παραμένει γενικώς η ίδια. Αυτό γίνεται στο γράφημα 6. Να διευκρινίσουμε μόνο ότι στο γράφημα αυτό έχουν ενοποιηθεί σε μία κατηγορία οι «μαθηματικοί» και οι «Μαθηματικών και Φυσικών» του γραφήματος 3.

Από τα παραπάνω γραφήματα απορρέουν ορισμένες διαπιστώσεις:

- Ενώ κατά την περίοδο 1829-1866 (δηλαδή, σε χρονικό διάστημα 37 ετών) υπηρέτησαν 32 καθηγητές, κατά την περίοδο 1866-1929 (δηλαδή, σε χρονικό διάστημα 63 ετών) υπηρέτησαν 134 (= 166-32) καθηγητές. Με άλλα λόγια, παρατηρούμε μια εντυπωσιακή μεταβολή: παρότι το χρονικό διάστημα ούτε καν διπλασιάστηκε, ο αριθμός των καθηγητών υπερτετραπλασιάστηκε. Στην πραγματικότητα, η μεταβολή δεν είναι τόσο εντυπωσιακή, γιατί στην περίοδο 1829-1866 πολλοί διδάσκοντες υπηρετούν στο Γυμνάσιο Λευκάδος για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ στην περίοδο 1866-1929 υπάρχει πολύ μεγαλύτερη υπηρεσιακή κινητικότητα: πολλοί καθηγητές υπηρετούν για λίγο χρόνο και έπειτα μετατίθενται και αντικαθίστανται από καινούργιους. Με άλλα λόγια, η σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων διευρύνεται στο τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, όχι όμως τόσο όσο δείχνουν οι προναφερθέντες αριθμοί.109

109. Βλ. Τσερές, ό.π., σ. 83-112, όπου παρατίθενται οι πίνακες του Συλλόγου Καθηγητών του Γυμνασίου κατά σχολικό έτος, στους οποίους φαίνεται ότι ο αριθμός του

TEXT_PAGE_SHORT52
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    

    εγγράφονται στη Β', Γ' και Γ' τάξη αντίστοιχα του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος.67 Και το Ελληνικό Σχολείο της Ζαβέρδας, λοιπόν, λειτουργεί κατά την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα και, πιθανότατα, νωρίτερα από το terminus post quem 1894 - απλώς, δεν υπάρχουν σχετικές εγγραφές στα μαθητολόγια του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος. Τα αρχειακά τεκμήρια πιστοποιούν ότι συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και κατά τον 20ό αιώνα.

    5. Ελληνικό Σχολείο Μύτικα Ακαρνανίας

    To terminus post quem για το Ελληνικό Σχολείο Μύτικα είναι το σχολικό έτος 1886-87: ο μαθητής Σπυρίδων Δ. Λεκατσάς το σχολικό έτος 1887-88 εγγράφεται στη Β' τάξη του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (α.α. Μαθητολογίου 76), προσκομίζοντας ενδεικτικό του Ελληνικού Σχολείου Μύτικα.68 Παρόμοιες εγγραφές υπάρχουν και για το ίδιο έτος και για το σχολικό έτος 1889-90 και για επόμενα έτη, που πιστοποιούν ότι το σχολείο λειτούργησε μέχρι την κατάργηση των Ελληνικών Σχολείων το 1929.

    6. Ελληνικό Σχολείο Αστακού Ακαρνανίας

    To terminus post quem για το Ελληνικό Σχολείο Αστακού είναι το σχολικό έτος 1888-89: ο μαθητής Νικόλαος Ζαβογιάννης το σχολικό έτος 1890-91 εγγράφεται στη Β' τάξη του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (α.α. Μαθητολογίου 41), προσκομίζοντας ενδεικτικό του Ελληνικού Σχολείου Αστακού.69 Παρόμοιες εγγραφές υπάρχουν και για το ίδιο έτος και για το σχολικό έτος 1894-95 και για τα επόμενα χρόνια του 19ου και του 20ού αιώνα, που πιστοποιούν τη λειτουργία του.

    7. Ελληνικό Σχολείο Κατούνας Ξηρομέρου Ακαρνανίας

    To terminus post quem για το Ελληνικό Σχολείο Κατούνας είναι το σχολικό έτος 1884-85: ο μαθητής Ιωάννης Γ. Μαυρομμάτης το σχολικό έτος 188586 εγγράφεται στη Γ" τάξη του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (α.α. Μαθητολογίου 53),70 προσκομίζοντας ενδεικτικό του Ελληνικού Σχολείου Κατούνας Ξηρομέρου. Παρόμοιες εγγραφές υπάρχουν και σε επόμενα σχολικά έτη, που μας δείχνουν ότι το σχολείο συνέχισε να λειτουργεί μέχρι το 1929.

    67. Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1890-1904 (α.α. του Καταλόγου του Αρχείου 142/70), φ. 134ν και 139ν αντίστοιχα.

    68. Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1868-1890 (α.α. του Καταλόγου του Αρχείου 141/62), σ. 100.

    69. Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1890-1904 (α.α. του Καταλόγου του Αρχείου 142/70), φ. 8ν.

    70. Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1868-1890 (α.α. του Καταλόγου του Αρχείου 141/62), σ. 76.