Creator/Author:Παπαθανασίου, Ιωάννα
 
Title:The Lambrakis Youth Organisation in the 1960s
 
Subtitle:Archival documentation and autobiographic testimonies
 
Title of Series:Historical Archive of Greek Youth
 
Nr. within series:47
 
Place of Publication:Athens
 
Publisher:General Secretariat for Youth
 
Date of Publication:2008
 
Pagination:679
 
Nr. of vol.:1 volum + 1 CD-ROM
 
Language:Greek
 
Subject:Youth organisations
 
Spatial coverage:Greece
 
Temporal coverage:Δεκαετία 1960
 
Description:The 'Lambrakis Democratic Youth' (LDY) organisation the most dynamic element of the youth movement of the years 1964-1967, a mythical organisation but also a practically 'unexplored territory', is at the very centre of this particular endeavour. The project we undertook, as a team, in the framework of the research programmes of the Historical Archive of the Greek Youth (Istoriko Archeio Ellinikis Neolaias/IAEN), aimed at the creation of a research infrastructure adequate enough to portray with clarity the historical trajectory of the LDY. The archival materials and the diverse traces left behind by this organization during its short life are restored in their chronological continuities, are made accessible, and for the first time are collated with the reminiscences of its leading members. In this logic, the volume at hand must be seen as a research endeavour which serves research itself, as an undertaking primarily aimed at documentation, which it relates to historical debates. A short introduction which lays out the logic of this research project is followed by a historical outline of the political youth organisations of the Left which preserved the thread of continuity from the end of the Civil War to the advent of the dictatorship of April 21st, 1967. In this context, the LDY is given its deserved position through the constant reference to the documentary framework, which comes next and is structured in four parts: First, the analytical presentation of the archive of the organisation's Central Council, which is deposited at ASKI (Contemporary Social History Archives) and is part of the Archive of the predictatorial EDA (Eniaia Dimokratiki Aristera/United Democratic Left). Second, the systematic inventory of the entire corpus of its publications and the indexing of the series of the periodical Tetradia tis Dimokratias (Notebooks of Democracy) and the newspaper I Yienia mas (Our Generation). Third, the indexing of articles in the newspaper Avgi relating to the organisation's activities, as well as reports relating to the assessments of the party of EDA about the organisation and of the LDY's political opponents. Fourth, the presentation of brief autobiographical interviews with the members of the LDY's Central Council and its Auditing Committee. The thematic structure is complemented by a full chronological table for the period from January 1963 to April 1967. Comprising three levels -the LDY's activities, the Greek political setting and the international political context- the chronological table aims at cross-referencing developments in that period and facilitating the reader. Finally, attached in the back cover, the publication includes a digital disc with the analytical database compiled on the basis of references to the 'Lambrakis Democratic Youth' organisation in the newspaper Avgi.
 
License:This book in every digital format (PDF, GIF, HTML) is distributed under Creative Commons Attribution - NonCommercial Licence Greece 3.0
 
The book in PDF:Download PDF 45.04 Mb
 
Visible pages: 3-22 από: 684
-20
Current page:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/3.gif&w=600&h=915

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ I960

Αρχειακές τεκμηριώσεις και αυτοβιογραφικές καταθέσεις

p. 3
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/4.gif&w=600&h=915

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ I. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

© ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Αχαρνών 417, Τ.Θ. 1048,111 43 Αθήνα Τηλ. 210.25 99.485, Fax 210.25 99 302

ISBN 978-960-7138-34-1

p. 4
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/5.gif&w=600&h=915

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

με τη συνεργασία των Πολίνας Ιορδανίδου, Άντας Κάπολα Τάσου Σακελλαρόπουλου, Αγγελικής Χριστοδούλου

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960

Αρχειακές τεκμηριώσεις και αυτοβιογραφικές καταθέσεις

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ -47-

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.I.E. ΑΘΗΝΑ 2008

p. 5
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/6.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

p. 6
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/7.gif&w=600&h=915

Στον Τάκη Μπενά για όσα θέλησε να μας μεταφέρει ...

Στη μνήνη του Δήμου Μαυρομμάτη για όσα δεν πρόφτασα να ανταποδώσω ...

Ι.Π.

p. 7
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/8.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

p. 8
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/9.gif&w=600&h=915

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ..............................................11

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ..........................................................................13

Α' Ιωάννα Παπαθανασίου : Το σκεπτικό της έρευνας......................15

Β' Ιωάννα Παπαθανασίου : Σύντομη αναδρομή στην ιστορία των κινημάτων της αριστερής νεολαίας και η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη (1950-1967) ................................................................31

1. Δρόμοι της νεολαίας τη δεκαετία του 1950 ............................36

1.1. 1950: οι όροι της επίπονης ανασυγκρότησης ......................37

1.2. Το βραχύβιο πείραμα της ΕΔΝΕ (1951-1952) ......................41

1.3. Προς τη Ν.ΕΔΑ της πρώτης μετεμφυλιοπολεμικής δεκαετίας 45

1.3.α. Η Ν.ΕΔΑ από την αφάνεια στο πολιτικό προσκήνιο..........47

1.3.β. Η παράνομη ΕΠΟΝ. Το τέλος του μύθου ..........................50

1.3.γ. Επιστροφή στη διωκόμενη νομιμότητα............................53

2. Η Ν.ΕΔΑ των κινημάτων και η ΔΚΝΓΛ : οι όροι για τη μετάβαση . 61

2.1. Η νεολαία στο προσκήνιο τη δεκαετία του '60 ....................61

2.2. Η Ν.ΕΔΑ των κινημάτων: αγκυλώσεις και προσαρμογές ... 67

2.3. Η ΔΚΝΓΛ, όχημα της μετάβασης..........................................75

3. Η ΔΝΛ των αγώνων για τη δημοκρατία ..............................79

3.1. Νεολαιίστικες αντιστάσεις και κομματικές παρακαταθήκες 80

3.2. Όρια και δυναμική της οργανωτικής εμβέλειας ..................85

3.3. Πολιτική παρέμβαση, διώξεις και ανασύνταξη....................90

3.4. Η ΔΝΛ και η εποχή της ......................................................98

ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΙΣ ............................................................111

Γ' Άντα Κάπολα, Ιωάννα Παπαθανασίου: Το Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη ............113

1. Ταξινομικό διάγραμμα ........................................................121

2. Αναλυτικός κατάλογος :

• Το Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου ....................................125

• Παράρτημα: Τεκμήρια της Δημοκρατικής Κίνησης Νέων 'Γρηγόρης Λαμπράκης'................................'.............274

p. 9
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/10.gif&w=600&h=915

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗΔΩΝ......................................................289

Δ' Πολίνα Ιορδανίδου, Άντα Κάπολα : Τα έντυπα των Λαμπράκηδων :

1. Βιβλία και φυλλάδια ............................................................291

2. Οι περιοδικές εκδόσεις της ΔΝΛ (κατάλογος περιεχομένων) . 293

• Τετράδια της Δημοκρατίας..................................................................293

•Η Γενιά μας..............................................................................................300

ΟΙ ΛΑΜΠΡΑΚΗΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ......................................................................335

Ε' Πολίνα Ιορδανίδου Αγγελική Χριστοδούλου: Ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και κατανομές της ύλης για τη Νεολαία ..............337

1. Μόνιμες και περιστασιακές στήλες........................................338

2. Πρωτοσέλιδα, αφιερώματα και άρθρα επικαιρότητας............342

3. Θεματικές ενότητες και κατηγοριοποιήσεις............................345

• Διαγράμματα στηριγμένα στην αποδελτίωση της εφημερίδας . 347

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ..................................................................359

ς' Ιωάννα Παπαθανασίου, Τάσος Σακελλαρόπουλος : Η ΔΝΛ και

η ηγεσία της : πρόσωπα και μνήμες............................................361

• Τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ..........................363

• Ερωτηματολόγιο....................................................................366

• «Αυτοβιογραφικές» συνεντεύξεις και βιογραφικά σημειώματα . 370

Ζ' Εικονογραφία ..........................................................................545

• Κατάλογος εικόνων................................................................577

Η' ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ..................................................................................581

Ιωάννα Παπαθανασίου, Αγγελική Χριστοδούλου : Η Νεολαία Λαμ

πράκη στον ελληνικό και διεθνή περίγυρο..................................582

Θ' Summary............................................................................631

Ι΄ Ευρετήριο ................................................................................633

CD στο τέλος του βιβλίου:

Οι Λαμπράκηδες στην Αυγή: Αποδελτίωση της εφημερίδας 30.5.1963 21.4.1967

p. 10
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/11.gif&w=600&h=915

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ

ΑΒΣ = Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή

ΑΕΜ = Αντιδικτατορικό Εργατικό Μέτωπο

ΑΚΟΑ = Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά

ΑΟΔΑ = Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς

ΑΠΘ = Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΣΟΕΕ = Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών

ΓΔΕΑ = Γενική Διεύθυνσις Εθνικής Ασφαλείας

ΓΠ = Γραφείο Περιοχής

ΓΣΕΕ = Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος ΔΑΝ =Δημοκρατική Αριστερή Νεολαία ΔΑΣ =Δημοκρατική Αντίσταση Σπουδαστών ΔΕ= Διοικούσα Επιτροπή

ΔΕΣΠΑ = Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΚΝΓΛ = Δημοκρατική Κίνηση Νέων 'Γρηγόρης Λαμπράκης'

ΔΝΛ = Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη

ΔΣ = Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΣΕ = Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας

ΔΣΚ = Δημοκρατικό Συνδικαλιστικό Κίνημα

ΕΑΜ = Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο

ΕΑΡ = Ελληνική Αριστερά

ΕΔΑ = Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά

ΕΔΕΣ = Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος

ΕΔΗΝ = Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία

ΕΔΝΕ = Ενιαία Δημοκρατική Νεολαία Ελλάδος

ΕΔΟΝ = Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας [Κύπρος]

ΕΕΔΥΕ = Ελληνική Επιτροπή διά την Διεθνή Ύφεσιν και την Ειρήνην

ΕΚ = Ένωσις Κέντρου

ΕΚΑ = Εργατικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΟΦ = Εθνική Κοινωνική Οργάνωσις Φοιτητών

ΕΛΑΣ = Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός

ΕΜΠ = Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΕΟΑΠ= Εθνική Ομοσπονδία Αθλοπαιδιών

ΕΠ = Επιτροπή Πόλης

ΕΠΕΚ = Εθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου

ΕΠΟΝ = Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων

ΕΠΣΑ = Ένωσις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών

EPA = Ελληνική Ραδιοφωνία

EPE = Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις

EPEN = Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις Νέων

ΕΣΗΕΑ = Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

ΕΣΣΔ = Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών

ΕΤΟ = Ειδικό Τάγμα Οπλιτών [ΑΈΤΟ, ΒΈΤΟ, Γ'ΕΤΟ]

ΕΦΕΕ = Εθνική Φοιτητική Ένωσις Ελλάδος

p. 11
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/12.gif&w=600&h=915

ΕΦΕΠΘ = Επιμορφωτική Φοιτητική Ένωσις Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΗΠΑ = Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΚΕ = Κεντρική Επιτροπή

ΚΕΑ = Κίνηση για την Ενότητα της Αριστεράς

ΚΚΕ = Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

KM ΜΕ = Κέντρο Μαρξιστικών Μελετών και Ερευνών

ΚΝΕ = Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας

ΚΟΜΣΟΜΟΛ= Επιτροπή Οργανώσεων Νεολαίας [ΕΣΣΔ]

ΚΣ = Κεντρικό Συμβούλιο

ΜΕΚΑ = Μαθητική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα

NE = Νομαρχιακή Επιτροπή

Ν.ΕΔΑ = Νεολαία Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς

ΟΓ = Οργανωτικό Γραφείο

ΟΓΑ = Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

ΟΚΝΕ = Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας

ΟΝΕΚ = Οργάνωσις Νέων της Ενώσεως Κέντρου

OHE = Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

ΟΠΛΑ = Ομάδες Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα

ΟΤΣΣΕ = Ομοσπονδία Τοπικών Σπουδαστικών Συλλόγων Ελλάδος

ΠΑΜ = Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο

ΠΑΜΕ = Πανδημοκρατικό Αγροτικό Μέτωπο Ελλάδος

ΠΑΝΔΗΚ = Πανσπουδαστική Δημοκρατική Κίνηση

ΠΑΥΔΗΣ = Πανελλήνιος Αγών Υπέρ της Δημοκρατίας και του Συντάγματος

ΠΑΣΕΓΕΣ = Πανελλήνιος Συνομοσπονδία των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών

ΠΑΣΟΚ = Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

ΠΓ = Πολιτικό Γραφείο

ΠΕΝ = Προοδευτική Ένωσις Νέων

ΠΕΟ = Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία

ΠΕΟΠΕΦ = Πανελλήνια Ένωση Οικογενειών Πολιτικών Εξόριστων και Φυλακισμένων

ΠΟΓΟ = Παγκύπρια Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων

ΠΟΔΝ = Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικής Νεολαίας

ΠΠΣΠ = Προοδευτική Πανσπουδαστική Συνδικαλιστική Παράταξη

PAN = Ριζοσπαστική Αριστερή Νεολαία

ΣΕΕΝΑ = Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων Νέων Αθήνας ΣΕΕΝΕ = Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων Νέων Ελλάδας ΣΕΜΜΕ = Σύλλογος Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης ΣΕΦΣ = Σύλλογος Εργαζομένων Φοιτητών-Σπουδαστών ΣΚ-ΕΛΔ = Σοσιαλιστικό Κόμμα - Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας ΣΥΔΝΕ = Σύνδεσμος Δημοκρατικής Νεολαίας Ελλάδος ΣΥΝ = ΣΥΝασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου ΣΥΡΙΖΑ = Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΦΑΝ = Φιλελεύθερη Αριστερή Νεολαία

ΦΕΑΠΘ = Φοιτητική Ένωσις Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΦΝΧ = Φίλοι Νέων Χωρών

p. 12
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/13.gif&w=600&h=915

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

p. 13
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/14.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

p. 14
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/15.gif&w=600&h=915

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αν είσαι τόσο όμορφος, είναι γιατί η πατρίδα με πικρά τραγούδια σε νανούρισε, αν είσαι τόσο δυνατός, είναι γιατί πολλοί, πριν από σένα, πεθάναν για το μέλλον, αν κλαίς καμιά φορά τα βράδια, είναι γιατί με ρόδα και φεγγάρια σπαρταράει ο έρωτας,

μη φοβάσαι που είσαι άοπλος: Έχεις το γέλιο σου,

και μη δειλιάζεις σαν πεινάς: Στο στόμα σου μια φυσαρμόνικα μ' όλα του κόσμου τα τραγούδια σε χορταίνει. Άντε, λοιπόν, παιδί μου, στο καλό! Δεν έχεις άλλο δρόμο, άλλο άστρο, άλλο καημό απ' την ελευθερία.

Τάσου Λειβαδίτη, Νεολαίος - Λαμπράκης1

Η συλλογική μνήμη διατηρείται ζωντανή, αγκιστρωμένη σε κάποια σημαντικά γεγονότα. Τα χρησιμοποιεί ως αναφορά, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να τα επεξεργάζεται, να τα αναπλάθει και να τα κατανοεί με βάση αιτούμενα και δεδομένα της νέας εποχής. Το ίδιο συμβαίνει και με κάποιες συλλογικότητες. Η μνήμη τις συντηρεί και αναπαράγει στοιχεία και στιγμές τους, τις εξιδανικεύει και τις επικαλείται ως πρότυπα. Όπως συμβαίνει με τους μύθους· τους ακολουθεί διατηρώντας ισχυρό, τις περισσότερες φορές, το θετικό ή το αρνητικό τους πρόσημο.

Σαράντα πέντε σχεδόν χρόνια μετά τη δημιουργία της, το καλοκαίρι του 1964, η «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη» παραμένει στη συλλογική μνήμη της Αριστεράς, κυρίως σε μια γενιά νεολαίων που την στελέχωσαν και την πλαισίωσαν στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ως κυρίαρχο σημείο αναφοράς. Αν το βραχύβιο της ύπαρξής της -2,5 μόνο χρόνια—έχει διαγραφεί από τη συλλογική μνήμη, η ΔΝΛ δεν εγγράφεται απλά ως η πολιτική οργάνωση η οποία συμπύκνωσε τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα του νεολαιίστικου κινήματος και τα αναδιατύπωσε με πολιτικούς όρους ως θέσεις σε «ιδιάζοντες» καιρούς. Λειτουργεί ακόμα ως ιδιαίτερη και μοναδική συλλογικότητα που διαμόρφωσε συμπεριφορές και πρότυπα, αξιακούς κώδικες και στάσεις ζωής και που δεν περιορίστηκε απλά και μόνο στην άρθρωση και εκφορά ενός αριστερού πολυδύναμου πολιτικού λόγου. Μια οργάνωση

1. Η Αυγή, 28.3.1965, σ. 8. Το ίδιο στο Πυρσός, δίμηνο εικονογραφημένο εκπολιτιστικό μορφωτικό περιοδικό, τχ. 3, [Δρέσδη] 1965, σ. 15.

p. 15
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/16.gif&w=600&h=915

αυτόνομη, ριζοσπαστική και «πρωτοπόρα», κινητοποίησε τους ανήσυχους νέους των πόλεων και τους ανέδειξε σε ενεργό πολιτικό υποκείμενο. Κατάφερε να αποδεσμεύσει από τους φόβους, να συσπειρώσει και να εμπνεύσει τη νεολαία στην, αποστασιοποιημένη από την Αριστερά, ενδοχώρα, στην ύπαιθρο, ακόμα και στα ακρότατα σημεία των «επιτηρούμενων ζωνών». Τους οδήγησε σε «καλούς» αγώνες και τους μύησε στη νέα πολιτική κουλτούρα της Αριστεράς· τους απέδωσε, τέλος, ένα ιδιαίτερο στοιχείο ταυτότητας το οποίο ακόμα διατηρούν και επιμένουν να προβάλλουν, όταν εμβληματικά εξακολουθούν να αναγνωρίζονται ως «Λαμπράκηδες».

Οι εξιδανικευμένες εικόνες και αναφορές, η αποδοχή και διατήρηση του γενικού πλαισίου δεν αναιρούνται από τα επιμέρους αρνητικά σχόλια που επαναφέρουν όχι τόσο οι πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά κάποιοι από τους ίδιους τους «Λαμπράκηδες» που εγκατέλειψαν τις γραμμές της οργάνωσης ή που αναστοχάστηκαν με διαφορετικούς όρους, μέσα στο χρόνο, την εμπειρία τους. Ως αρνητικά σημεία, η μνήμη συγκρατεί την ψευδαίσθηση της αυτονομίας, το συντηρητισμό στα ηγετικά κλιμάκια και την αυταρχικότητα που καλύφθηκε από την επίκληση της αρχής του «δημοκρατικού συγκεντρωτισμού» καθώς και αντιφάσεις που αποτέλεσαν αντικείμενα μιας εσωτερικής αντιπαράθεσης από τις μέρες και από τις συζητήσεις που προηγήθηκαν της επίσημης ανακοίνωσης της ίδρυσής της. Στην κατεύθυνση αυτή, η «μαζικοποίηση», δηλαδή η επιδίωξη για τη μέγιστη δυνατή διεύρυνση του αριθμού των μελών, θεωρείται, σήμερα ακόμη, ασύμπτωτη με την έννοια της «πρωτοπορίας» που προβλήθηκε ταυτόχρονα ως ένας από τους βασικούς στόχους της οργάνωσης. Αντίστοιχα, οι μεγάλες κινητοποιήσεις των «Λαμπράκηδων» στα «Ιουλιανά», οι συνεχείς, επί 70 ημέρες, διαδηλώσεις που έκαναν γνωστή την «αγωνιστική τους παρουσία» σε όλη τη χώρα, θεωρήθηκαν «ξόδεμα», ανάλωση δυνάμεων, σε μια πολιτική υπόθεση που μπορεί να αφορούσε πρωτίστως τη δημοκρατία, αλλά η οποία δεν έπαψε στον πυρήνα της να συνιστά διακύβευμα στην εσωτερική διαμάχη του αστικού πολιτικού κόσμου.

Σε όσα συγκρατεί και επεξεργάζεται η μνήμη, προστίθενται απορίες και ερωτήματα για τις σχέσεις της οργάνωσης με το ΚΚΕ και για το πρόωρο τέλος της. Η σχετική αδυναμία μιας οργανωμένης απάντησης στη δικτατορία της 21ης Απριλίου, το 1967, συνυπάρχει με διαπιστώσεις για τον «πρόωρο» παροπλισμό του τίτλου και των συμβόλων της οργάνωσης. Η «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη» έσβησε νωρίς από τον πολιτικό χάρτη, όχι γιατί δεν αντιστάθηκε στη δικτατορία αλλά γιατί τα μέλη της, όσοι δεν συνελήφθησαν, φυλλορρόησαν χωρίς ιδιαίτερες αναστολές, εντασσόμενα σε άλλα παράνομα σχήματα και σε νεοσύστατες αντιστασιακές οργανώσεις. Μύθοι και πραγματικότητες, που αφορούν το ευρύτερο αριστερό κί-

p. 16
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/17.gif&w=600&h=915

κίνημα, συντηρούνται, υπενθυμίζοντας, ωστόσο, ότι η ΔΝΛ αποτέλεσε τη μαζικότερη και δυναμικότερη έκφραση της νεολαίας μετά την ΕΠΟΝ των τελευταίων χρόνων της Κατοχής και της Απελευθέρωσης. Μύθοι και πραγματικότητες, απορίες και σιωπές ξεδιπλώνονται από το κουβάρι της συλλογικής μνήμης της Αριστεράς, επιβεβαιώνοντας ότι η βραχύβια αυτή οργάνωση συνδέθηκε απόλυτα με την ιστορία των αγώνων για τη δημοκρατία , σε μια εποχή που έγινε γνωστή από τις λογοτεχνικές μεταγραφές της ως η «χαμένη άνοιξη».

Σαράντα πέντε χρόνια μετά τη δημιουργία της, η «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη» δεν έχει ακόμη αποτελέσει αντικείμενο μιας συστηματικής προσέγγισης. Παρ' όσα η μνήμη συγκρατεί και συχνά επικαλείται, η βιωμένη ιστορία της δεκαετίας του 1960 δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί με τη μορφή γραπτών μαρτυριών. Παρά την άνθηση της μαρτυρίας τα τελευταία χρόνια, το συγκεκριμένο είδος γραφής συνδέεται ακόμη με τη γενιά της Αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου και εξακολουθεί να υιοθετεί ως προνομιούχο χώρο αναφοράς τη δεκαετία 1940-50. Αντίστοιχα, η σχετικά πρόσφατη επιστροφή στη θεματολογία της δικτατορίας, μετά την πρώτη φάση αποτύπωσης της προσωπικής μαρτυρίας με τη μορφή καταγγελτικών κειμένων για το καθεστώς, που εκδόθηκαν στο εξωτερικό στη διάρκειά της και στην Ελλάδα στην άμεση μεταπολιτευτική εποχή,2 δεν συνδέεται με εκτεταμένες αναφορές στην άμεση προδικτατορική περίοδο .3 Στην ίδια λογική, κάποιες σειρές δημοσιογραφικών ερευνών και αφιερωμάτων στον μεταπολιτευτικό ημερήσιο και περιοδικό τύπο,4 που συμπύκνωσαν μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της δεκαετίας του '60, παρέμειναν πρακτικά χωρίς συνέχεια. Έτσι, αν κάποια ηγετικά στελέχη της Νεολαίας Λαμπράκη κατέγραψαν τα βιώματα τους, η μαρτυρία τους στρέφεται χρονικά

2. Αναφέρομαι ενδεικτικά στα δύο κλασικά πλέον βιβλία: Περικλής Κοροβέσης, Οι ανθρωποφύλακες, Broedcma Ekstrands Trykeri ΑΒ, Λούντ 1970 [α' έκδοση: La filière, Seuil, Παρίσι 1969] και Κίτυ Αρσένη, Μπουμπουλίνας 18, Θεμέλιο, Αθήνα 1975 [α έκδοση: Nelle carzeri dei colonelli, ed. Puiniti, Ρώμη 1970].

3. Βλ. το πιο πρόσφατο Νάντης Χατζηγιάννης, Τι έχεις μ' αυτόν; Προσωπική κατάθεση - μαρτυρία για την αντίσταση κατά της δικτατορίας 1967-1974... και λίγο πριν και λίγο μετά [αυτο-έκδοση], Θεσσαλονίκη 2007.

4. Βλ. για παράδειγμα το αφιέρωμα «Από το Μανιφέστο των Λαμπράκηδων στον Καταστατικό Χάρτη του Ρήγα», στη δεκαπενθήμερη εφ. Θούριος, Κεντρικό Όργανο της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, 19 Μάρτη 1978, τχ. 98, αλλά και τις συνεντεύξεις πρωταγωνιστών της εποχής στο εκτεταμένο αφιέρωμα-έρευνα του Π. Μακρή στην εφ. Ελευθεροτυπία σε 30 συνέχειες, από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 17 Απριλίου 1982, «Η γενιά του 1-1-4. Τι απέγινε η νεολαία του 1955-1967».

p. 17
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/18.gif&w=600&h=915

σε προγενέστερες ή μεταγενέστερες περιόδους και επικεντρώνεται στις παλαιότερες ή μεταγενέστερες εμπειρίες τους. Οι ηλικιακές διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης της νεολαίας μπορεί τελικά να μη δημιούργησαν «χάσματα γενιών» μέσα στην οργάνωση, οδήγησαν ωστόσο εκ των υστέρων σε διαφορετικές αξιολογήσεις ως προς τις ανάγκες της γραφής. Οι μνήμες από τον εμφύλιο πόλεμο, ο εγκλεισμός στις φυλακές και στις εξορίες, τα Ιδρύματα της Βασιλίσσης και αντίστοιχες εμπειρίες από τη δικτατορία, τα βασανιστήρια, οι συλλήψεις και οι αποδράσεις στο εξωτερικό προτάσσονται στις θεματολογίες της βιβλιοπαραγωγής, η οποία έχει ως αναφορά και πρόσωπα που συνέδεσαν το όνομά τους με τη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη. Ο κατάλογος είναι μακρύς, αλλά αφορά εντέλει την προγενέστερη γενιά5 που συμπορεύτηκε στους κόλπους της ΔΝΛ. Πρόκειται κυρίως για τους επονίτες των χρόνων 1943-46 οι οποίοι μοιράστηκαν τα ηγετικά της κυρίως κλιμάκια μαζί με στελέχη της παράνομης ΕΠΟΝ των χρόνων 1947-58. Η νεότερη γενιά, το κύριο σώμα της οργάνωσης, όσοι «γεννήθηκαν μέσα στη Κατοχή,

5. Αναφέρομαι ενδεικτικά στις μαρτυρίες του γραμματέα της οργάνωσης, Τάκη Μπενά, και τριών μελών του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της, του Γιώργου Γιωτόπουλου, του Χρόνη Μίσσιου, του Στέφανου Στεφάνου, όπως και στα απομνημονεύματα του προέδρου της, Μίκη Θεοδωράκη. Ο πολυγραφότατος Τάκης Μπενάς αφιέρωσε το μεγαλύτερο τμήμα του συγγραφικού του έργου στην Κατοχή και την Αντίσταση, στον εμφύλιο πόλεμο -κυρίως στην εμπειρία του εγκλεισμού του-και πρόσφατα στη δικτατορία, ενώ έχει επίσης καταθέσει τη μελέτη του για το Γ' Συνέδριο της ΕΔΑ. Βλ. αναλυτικά Τ. Μπενάς, Της Κατοχής, μνήμες μικρές σαν χρέος, Θεμέλιο, Αθήνα 1990. Τ. Μπενάς, Του εμφυλίου, μνήμες των δύσκολων καιρών, Νέα Σύνορα - Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα 1996. Τ. Μπενάς, Της δικτατορίας, μνήμες νωπές της τρίτης τραγωδίας, Θεμέλιο, Αθήνα 2007, καθώς και τη μελέτη που στηρίχτηκε σε τεκμήρια από το Αρχείο της προδικτατορικής ΕΔΑ : Τ. Μπενάς, Ένα συνέδριο που δεν έγινε ποτέ. Πρόδρομα ανανεωτικά στοιχεία της προδικτατορικής Αριστεράς, Δελφίνι, Αθήνα 1995.

Αντίστοιχα βλ. Γ. Γιωτόπουλος, Πέντε και μία απ' τις μέρες της Μακρονήσου. Μια χαμένη μεταγωγή, Αθήνα 1983, όπως και το τελευταίο βιβλίο του, που εκδόθηκε λίγους μήνες μετά το θάνατο του με τη φροντίδα του ανιψιού του Ν. Πιπιτσούλη και πρόλογο του Κ. Τσουράκη: Γ. Γιωτόπουλος, Εμπειρίες που καίνε... Χρονικό 1940-1950, εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα 2003.

Με σοβαρές λογοτεχνικές αξιώσεις το αυτοβιογραφικό έργο του Χρόνη Μίσιου συμπυκνώνει τις αγωνίες της Αριστεράς μέσα από τις εμπειρίες της προσωπικής του διαδρομής. Βλ. Χρ. Μίσσιος,... καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς, Γράμματα, Αθήνα 1985. Επίσης Χρ. Μίσσιος, Χαμογέλα ρε τι σου ζητάνε, Γράμματα, Αθήνα 1988.

Βλ. επίσης Στ. Στεφάνου, «Οι τρείς 'φραξιονισμοί' του Αϊ-Στράτη», Αρχειοτάξιο, 4 (Μάιος 2002), σ. 147-155, καθώς και του ίδιου, «Ο Οδυσσέας Αγγελής και η νεολαία το Μάιο του 1967. Το Σταυράκι και η μεραρχία Ηπείρου», Αρχειοτάξιο, 8 (Μάιος 2006), σ. 105-108.

p. 18
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/19.gif&w=600&h=915

μεγάλωσαν μέσα στις φλόγες του εμφυλίου πολέμου και ανδρώθηκαν μέσα στον καραμανλικό μεσαίωνα»,6 δεν έχουν προφανώς αποφασίσει ακόμη να καταγράψουν αναλυτικά την εμπειρία τους και να καταθέσουν εκτενώς το βίωμά τους από τη συγκεκριμένη εποχή. Παρά τη συστηματική προσπάθεια συγκέντρωσης τεκμηρίων7 και προσωπικών καταθέσεων που οργανώνεται με συνέπεια και μεράκι από την ΕΜΙΑΝ (Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας) -μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της εποχής-, οι ελάχιστες μαρτυρίες που αναφέρονται στους «Λαμπράκηδες» και στο κίνημά τους παραμένουν εν πολλοίς αποσπασματικές.8 Άλλοτε στρέφονται στο φοιτητικό κίνημα και στους όρους που το προσδιόρισαν και άλλοτε επικεντρώνουν στο «μείζον γεγονός» της άμεσης προδικτατορικής περιόδου, όπως συχνά εμφανίζεται η «συνταγματική εκτροπή» του Ιουλίου του 1965. Απουσιάζουν, ωστόσο, εμφανώς οι καταθέσεις που εστιάζουν στην ίδια τη ΔΝΛ.

Αντίστοιχα, απουσιάζουν οι επιστημονικές μελέτες. Είναι γεγονός ότι η δεκαετία του 1960 δεν αποτελεί πλέον ένα «άγνωστο» και αδιερεύνητο τόπο της ιστορίας. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, εγγράφεται συστηματικά στα ερευνητικά ενδιαφέροντα της επιστημονικής κοινότητας. Ο πολιτικός χώρος έχει διεξοδικά χαρτογραφηθεί και μια σειρά ερευνών επιδίδονται

Σε διαφορετική τροχιά κινούνται τα βιβλία του Μ. Θεοδωράκη. Το δίτομο Χρέος, εκδόσεις Τετράδια της Δημοκρατίας, που τυπώθηκε στη Ρώμη το 1971 με αντιδικτατορικό περιεχόμενο ακολούθησαν εκτενή απομνημονευματικά κείμενα τα οποία στοχεύουν στη σύνολη ανασκόπηση. Η πολιτική δραστηριότητα και η ένταξη στην Αριστερά αποτελεί ένα μάλλον υποτιμημένο άξονα στην αφήγηση ζωής μιας πολυσχιδούς προσωπικότητας, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης. Για τα ζητήματα της Νεολαίας στη «σύντομη» δεκαετία του '60 που μας απασχολούν βλ. τις αναφορές στο Μ. Θεοδωράκης, Οι δρόμοι του Αρχάγγελου. Αυτοβιογραφία, Κέδρος, Αθήνα, τόμ. Ε', σ. 116-120. Αντίστοιχα, στο σχετικά πρόσφατο Άξιος Εστί. Ο Μίκης Θεοδωράκης αφηγείται τη ζωή του στον Γ. Π. Μαλούχο και συνθέτει την ιστορία της νεότερης Ελλάδας, Σκάι εκδόσεις - Εκδοτικός Οίκος Λιβάνη, Αθήνα 2004, οι αναφορές, που εντοπίζονται στον Α' τόμο με τον υπότιτλο Από τον Μεσοπόλεμο στην 21η Απριλίου, είναι ελάχιστες. Πιο συγκεκριμένα βλ. σ. 502-526 και 562-582.

6. Μ. Θεοδωράκης, Το μανιφέστο των Λαμπράκηδων. Ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, γιατί μας πολεμούν, Βιβλιοθήκη του Πρωτοπόρου, Αθήνα 1966, σ. 50.

7. Μια συνοπτική αποτύπωση των αρχειακών συλλογών στο Τα αρχεία και οι συλλογές της ΕΜΙΑΝ, Αθήνα 2008, σ. 78.

8. Βλ. τα 2 τεύχη του καλαίσθητου δελτίου της ΕΜΙΑΝ που κυκλοφόρησαν με τη φροντίδα του Στ. Στεφάνου και του Φίλ. Λένη, με αφορμή το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και την τεσσαρακοστή επέτειο από τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα, Το δελτίο της ΕΜΙΑΝ, 1 (Φεβρουάριος 2005), 2 (Ιούλιος 2005). Βλ. επίσης τα πρακτικά του Α' Συνεδρίου που οργάνωσε το Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης 'Ανδρέας Λεντάκης', Δρόμοι της Νεολαίας στη δεκαετία του '60: Πολιτικές δράσεις και πολιτισμικές παρεμβάσεις, Αθήνα 2006.

p. 19
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/20.gif&w=600&h=915

συστηματικά στις επιμέρους εκφράσεις του κοινωνικού. Εξακολουθούν, ωστόσο, να απουσιάζουν συστηματικές μελέτες για τις πολιτικές νεολαίες της εποχής, για το νεολαιίστικο κίνημα και τις πολλαπλές του εκφάνσεις. Για τους «Λαμπράκηδες», το εγχείρημα της Κατερίνας Σαιν-Μαρτέν αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση. Ως διδακτορική διατριβή9 συντάχθηκε με κόπο και με προσπάθεια για τη διπλή κατανόηση τόσο της ελληνικής μεταπολιτευτικής πραγματικότητας των χρόνων 1976-79 όσο και των «Λαμπράκηδων» και του κινήματος τους. Και ως βιβλίο,10 που κυκλοφόρησε μόνο στα ελληνικά, παραμένει ένα καλό δείγμα για τον καιρό του. Δεν θα μπορούσε, εντούτοις, να χαρακτηριστεί σήμερα ένα έργο που αντιστάθηκε στο χρόνο, γιατί δεν δίνει, με επάρκεια και με ακρίβεια, απαντήσεις στα πολλαπλά ερωτήματα που θέτει πλέον η έρευνα.

Η πρωτοβουλία που αναλάβαμε, ως ομάδα, στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων του Ιστορικού Αρχείου της Ελληνικής Νεολαίας (ΙΑΕΝ), δεν φιλοδοξεί να καλύψει τα κενά. Δεν αποσκοπεί δηλαδή σε μια ολοκληρωμένη εκδοχή της ιστορίας της «Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη». Πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να θεωρηθεί μελέτη που συστηματοποιεί και ερμηνεύει το νεολαιίστικο κίνημα στη δεκαετία του 1960 έχοντας ως αφετηρία την ιστοριογραφική προσέγγιση της ΔΝΛ και την αναγωγή της σε βασική συνιστώσα του. Πρόθεσή μας ήταν, από την αρχή, η δημιουργία ενός «εργαλείου», η συγκρότηση ενός τόμου στον οποίο θα αποτυπώνονται ευκρινώς, θα διασταυρώνονται και θα γίνονται προσιτά τα τεκμήρια και τα ίχνη που άφησε η ΔΝΛ. Στόχος μας παραμένει η δημιουργία μιας άρτιας τεκμηριωτικά υποδομής, η κατά το δυνατόν συγκρότηση και εξασφάλιση ενός σταθερού πεδίου αναφοράς, απαραίτητου για τις μεταγενέστερες προσεγγίσεις. Στη λογική αυτή, η προσπάθειά μας μπορεί να χαρακτηρισθεί εξαρχής ως έρευνα που εκβάλλει στην ίδια την έρευνα, σαν μια απόπειρα που στοχεύει πρωτίστως στην τεκμηρίωση συνδέοντάς την με την ιστορική προβληματική.

Η επιλογή μας συστοιχεί με την τεκμηριωτική περιουσία των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), δηλαδή με την ύπαρξη του αρχείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ, που κληροδοτήθηκε σύμμεικτο με το αρχείο του κόμματος της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς, της περιόδου 1951-1967, και με το σημαντικό έντυπο απόθεμα που διαθέτουν για

9. Catherine Saint-Martin, Histoire de la Jeunesse Lambrakis. Grèce 1963-1967, Doctorat de Troisième Cycle de Sociologie, Université Paris VIII- Saint Dénis, 1983,315 σ.

10. Με σημαντικές αλλαγές ως προς τη δομή αλλά και το περιεχόμενο, το έργο κυκλοφόρησε στα ελληνικά σε μετάφραση και επιμέλεια της Χαράς Ντάλη. Κατερίνα Σαιν-Μαρτέν , Λαμπράκηδες. Ιστορία μιας γενιάς, εκδόσεις Πολύτυπο, Αθήνα 1984,251 σ.

p. 20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/21.gif&w=600&h=915

τα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα της προδικτατορικής περιόδου, χωρίς να εξαντλείται και να περιορίζεται σε αυτά. Βεβαίως, η έννοια του αρχείου προϋποθέτει ένα σύνολο καθορισμένο από τις συντεταγμένες που θέτει ο παραγωγός του και οι συνθήκες δημιουργίας του, αποτρέποντας διευρύνσεις και δάνεια από συγγενή αρχεία ή προσθήκες από αρχειακά τεκμήρια που εμπεριέχονται σε άλλα προσωπικά αρχεία ή ατομικές συλλογές. Στη λογική αυτή το αρχείο, που παρουσιάζεται, αφορά αποκλειστικά τα τεκμήρια που εντοπίστηκαν στο Αρχείο του ΚΣ της ΔΝΛ, όπως και εκείνα που αναφέρονται στις τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις της ΔΝΛ και φυλλάσονται μαζί με τις αντίστοιχες σειρές στο Αρχείο ΕΔΑ. Τα τεκμηριωτικά υλικά, ωστόσο, που χρησιμοποιήθηκαν δεν προέρχονται αποκλειστικά από το συγκεκριμένο αρχείο, ούτε αποτελούσαν τμήμα των συλλογών των ΑΣΚΙ υποχρεωτικά. Με «σκληρό πυρήνα» το αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ, όσο διασώθηκε, η προσπάθεια υπερέβη την τεκμηριωτική περιουσία των ΑΣΚΙ, απευθυνόμενη σε φορείς και ιδιώτες που μπορούσαν να συμπληρώσουν τις σειρές των εντύπων και να διευρύνουν τις επιλεγόμενες σύστοιχες θεματικές.

Με το σκεπτικό αυτό, η απόπειρα για τη δημιουργία ενός σταθερού τεκμηριωτικού πλαισίου για την ιστορία της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη διαρθρώθηκε σε τέσσερα μέρη που έχουν ως αφετηρία και σημείο αναφοράς τα ΑΣΚΙ και τις συλλογές τους, προεκτείνονται πέρα από αυτά, και ορίζονται ως εξής: 1) στην αναλυτική παρουσίαση του αρχείου του Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσης, 2) στη συστηματική καταγραφή του συνόλου των εντύπων της και στην αποδελτίωση των σειρών του περιοδικού Τετράδια της Δημοκρατίας και της εφημερίδας Η Γενιά μας, 3) στις εξαντλητικές αποδελτιώσεις της εφημερίδας Η Αυγή σε θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες της οργάνωσης όπως και σε αναφορές που σχετίζονται με τις εκτιμήσεις του κόμματος της ΕΔΑ και των πολιτικών αντιπάλων της για τη ΔΝΛ και 4) στην παρουσίαση σύντομων αυτοβιογραφικών συνεντεύξεων με τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της οργάνωσης. Ένα εξαντλητικό χρονολόγιο, για την περίοδο Ιανουάριος 1963Απρίλιος 1967, ακολουθεί τις θεματικές ενότητες και, συγκροτούμενο σε τρία επίπεδα -δραστηριότητες της νεολαίας, ελληνική πολιτική σκηνή και διεθνές πολιτικό πλαίσιο—, φιλοδοξεί να συστοιχίσει τα δεδομένα της εποχής και να ευκολύνει το χρήστη.

Η ιδέα για τη συστηματική καταγραφή του αρχείου της ΔΝΛ και για τη συγκρότηση του αναλυτικού ευρετηρίου του γεννήθηκε αρκετά χρόνια πριν, όταν, στο κατασχεμένο από τις υπηρεσίες της Ασφάλειας αρχείο της προδικτατορικής ΕΔΑ, εντοπίστηκαν σημαντικά τμήματα των αρχείων της Νεολαίας. Η απάντηση για τη συνύπαρξη αυτή των τεκμηρίων δόθηκε άμε-

p. 21
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/72/gif/22.gif&w=600&h=915

άμεσα από τις προφορικές καταθέσεις και μαρτυρίες που επιστρατεύτηκαν για να βοηθήσουν στις ανάγκες της πρώτης ταξινόμησης και της αποκατάστασης του ταξινομικού δέντρου του αρχείου. Οι προσμείξεις των αρχειακών υλικών οφείλονταν στον έλεγχο και στην επεξεργασία των τεκμηρίων στη Γενική Διεύθυνση Εθνικής Ασφαλείας (ΓΔΕΑ), μετά την κατάσχεση τους, τις πρώτες μέρες μετά την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας, το 1967.11

Τα αρχεία της Νεολαίας, ωστόσο, αποτελούσαν μια αυτόνομη και ανεξάρτητη ενότητα η οποία κατασχέθηκε ταυτόχρονα με τα άλλα κομματικά υλικά της ΕΔΑ από τα κεντρικά γραφεία της, στην οδό Αριστείδου. Προ των σχετικών φημών, αλλά και του υπαρκτού κινδύνου διάλυσης της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, ο γραμματέας της, Τάκης Μπενάς, στα τέλη του 1966, είχε μεταφέρει το αρχείο της οργάνωσης καθώς και το προϋπάρχον αρχείο της Νεολαίας ΕΔΑ, από τα γραφεία της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη της οδού Πειραιώς 4 στα κεντρικά κομματικά γραφεία. Έτσι, το αρχείο της Νεολαίας ακολούθησε, από την αρχή, την τύχη και τις διαδρομές του αρχείου του κόμματος.12

Η επεξεργασία και η συνοπτική παρουσίαση του συγκεκριμένου αρχειακού υλικού, ως αυτόνομης ενότητας στο πλαίσιο των ευρύτερων καταγραφών του Αρχείου ΕΔΑ, σίγουρα κάλυπτε ένα κενό, αλλά δεν ήταν ικανοποιητική. Τα αρχεία της Νεολαίας, όπως κάθε αυτόνομο αρχείο, έπρεπε να υπακούσουν σε επεξεργασίες που θα επέτρεπαν την ανάδειξη των τεκμηρίων αλλά και θα αποτύπωναν με μεγαλύτερη ευκρίνεια την ταυτότητα των εγγράφων. Ο ακριβής χαρακτηρισμός τους με την αναγκαία συνδρομή των ίδιων των «πρωταγωνιστών», οι ασφαλείς χρονολογήσεις, τέλος, η αναλυτική καταγραφή των εγγράφων και οι ταυτίσεις των χειρογράφων θα επέτρεπαν την πρώτη συστηματική παρουσίαση της νεολαιίστικης οργάνωσης «που σημάδεψε μια εποχή», μέσα από τα δικά της τεκμήρια του παρελθόντος.

Οι αποσπασματικές χρήσεις των πηγών που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, η επιλεκτική προβολή κάποιων εγγράφων που επιτρέπει μονομερείς ερμηνείες και η αναζήτηση κάποιων τεκμηρίων ως των άγνωστων

11. Για την ιστορία τοο Αρχείου ΕΔΑ και τις περιπέτειες του μέχρι τη σταθερή απόθεσή του στα ΑΣΚΙ, βλ. τον πρόλογο στο Ιωάννα Παπαθανασίου με τη συνεργασία της Άντας Κάπολα και του Γιάννη Παπαθεοδώρου, Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, 19511967. Το αρχείο της, ΕΚΚΕ-ΑΣΚΙ-Θεμέλιο, Αθήνα 2001, σ. 11-17.

12. Για τις παρεμβάσεις της Ασφάλειας στο σύνολο των αρχειακών τεκμηρίων, βλ. το ειδικό κεφάλαιο της εισαγωγής «Η 21η Απριλίου και το αρχείο ΕΔΑ. Μια νέα ταξινομική πρόταση ή βίαιες παρεμβάσεις;», στο ίδιο, σ. 49-63. Βλ. επίσης τα συνοπτικά ευρετήρια των αρχείων της νεολαίας που εμπεριέχονται στο Αρχείο ΕΔΑ, στο ίδιο, Παράρτημα III, σ. 320-332.

p. 22
Search form
Search the book: The Lambrakis Youth Organisation in the 1960s
Search results
    Digitized books
    Page: 3
    

    Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ I960

    Αρχειακές τεκμηριώσεις και αυτοβιογραφικές καταθέσεις