Συγγραφέας:Κουλούρη, Χριστίνα
 
Τίτλος:Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914)
 
Υπότιτλος:Ανθολόγιο κειμένων-Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:18
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:789
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Εκπαίδευση-Πρωτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1834-1914
 
Περίληψη:Στόχος του βιβλίου αυτού είναι η αναζήτηση των καταβολών της ιστορικής παιδείας στο νεοελληνικό κράτος, και κυρίως του τρόπου παροχής της, και η διερεύνηση των μηχανισμών διαμόρφωσης της Ιστορικής συνείδησης μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα στον 19ο αιώνα. Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη: Μία ιστορική εισαγωγή, ένα ανθολόγιο πηγών και μία βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων. Τα κείμενα του ανθολογίου φιλοδοξούν να σκιαγραφήσουν τη φυσιογνωμία του ιστορικού και του γεωγραφικού μαθήματος κατά τον 19ο αιώνα, με έμφαση κυρίως στην ιδεολογική λειτουργία της διδασκαλίας, και για το λόγο αυτόν προτιμήθηκαν κείμενα κατεξοχήν στρατηγικά, όπως οι πρόλογοι των διδακτικών βιβλίων και οι επίσημες και μη οδηγίες για τη διδασκαλία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Στη Βιβλιογραφία συγκεντρώθηκαν 727 τίτλοι σχολικών εγχειριδίων ιστορίας και γεωγραφίας για την περίοδο 1834-1914, που παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, και στο εσωτερικό κάθε έτους σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των ελλήνων συγγραφέων η μεταφραστών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 54.55 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 735-754 από: 794
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/735.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Σελ. 735
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/736.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 736
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/737.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ *

Άβαροι 515,546

Αβησσυνία 523, 573

Αβραάμ 231

αγαθαγγελισμός 75

Αγαπητός A. Σ. 225 · βλ. και Ευρετ. τυπογρ.

Αγγελίδης A. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Αγγελίδης Ν. βλ.; Ευρετ. τυπογρ.

Αγγελόπουλος Ιωάννης βλ; Ευρετ. τυπογρ.

Αγγέλου Γ. 462

Αγγέλων δυναστεία .515, '547

Αγγλία 517,: 518 ,547 548 · βλ. και  Μεγάλη Βρετανία

Αγησίλαος 358, 508,  51'2,-545,·566

Αγία Ελένη 253

Αγία Λαύρα 568

Αγία Σοφία 59, 372 ,

Αγίου Βαρθολομαίου νύκτα 548

Αγίου Βλασίου μάχη 323

Αγίου Στεφάνου συνθήκη 73 :

Αγκίστρι 100

Αγκύρας μάχη 516

Αγοραστός Β. 1894 51?

Αγρίνιο 487

Αγχίαλος 559

αγωγή εθνική 49,63, 68, 70, 76-79, 81, 83, 87, 178, 208, 236, 258, 274, 502-

• ηθική 60, 68, 70, 176, 229-230- θρησκευτική 63, 76, 77, 17;8· πολιτική, του πολίτη 79, 81-82, 83, 206, 264265, 526, 556-557

Αγώνας του 1821 βλ. Ελληνική Επανάσταση

αγώνες ολυμπιακοί 73, 162, 165, 565' πανελλήνιοι 507, 511, 565

Αδάμ 32, 116

Αδριανός 513, 545

Αδριανούπολη 443

Αθανασιάδης Ευάγγελος βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Αθανάσιος ο Μέγας 5,06, 567 .

Αθήνα 55,,56,99-100,119-121,159,:195, 401· αρχαία 76, 266, 519

Αθηναίοι 25

Αθηνών Γυμνάσιο 20, 138 - '

Αθηνών δουκάτο 51'7, .547,

Αθηνών ηγεμονία 508;. 512,'545-, 566' '

Άθως 334,1506 ' Γ"

Αιγαίο 342, 456

Αίγινα 100; διδακτήρια 16* 17' Κεντρικό Σχολείο 16

ΑΙγύπτιοι 511, 544

Αίγυπτος 393, 434, 523,'573

Αικατερίνη Β' 267, 548 

Αιλιανός βλ. αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Αίμου χερσόνησος βλ. 'Ελληνική χερσόνησος

Αινιάν Δ, 290

Αισχίνης: βλ. αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Αισχύλος 167,' 302

Αισώπειοι μύθοι 382, 383- βλ. και αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

αιτιοκρατία γεωγραφική 64, 66, &7

Αιτωλίας και Ακαρνανίας νομός 486-487

Αιτωλική συμπολιτεία 508, 512 ,

Αιτωλικό 487

Ακάθιστος Ύμνος 245, 567

Ακροπόλεως πολιορκία 569 '

Αλαμάνα 323, 390, 397

Αλάριχος 514, 546 Ι.

335, 343, 522 ,

* Δεν ευρετηριάζονται τα λήμματα: ιστορία, αρχαία ιστορία, μέση ιστορία, νεότερη Ιστορία, γεωγραφία, στοιχειώδης εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ευρετηριάζονται, εξάλλου, έννοιες οι οποίες δεν κατονομάζονται στο κείμενο αλλά περιγράφονται από τα συμφραζόμενα. Οι αριθμοί παραπέμπουν καταρχάς σε σελίδες της Εισαγωγής και του Ανθολογίου και, όπου προηγείται με μαύρα γράμματα η χρονολογία, σε λήμματα της Βιβλιογραφίας. Από, τη. Βιβλιογραφία ευρετηριάζονται μόνο τα κύρια ονόματα.

47

Σελ. 737
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/738.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Αλβανοί 75-76,202,341,365,374,377-

378, 400, 457, 463, 464, 561- γλώσσα 144, 399· εποικισμοί 76, 144

άλγεβρα 92, 94, 102, 174, 385

Αλεξανδρής Α. 83

Αλεξανδρίδης Δημήτριος 1838 12, 1839 14

Αλέξανδρος ο Μέγας 26, 34, 73,111,113, 167, 170, 267, 270, 285, 293, 306,

343, 358, 359, 37ο, 389, 42ι, 431,

488, 505, 508, 512, 519, 545, 562,

566

Αλέξανδρος Σεβήρος 546

Αλέξιος Α' (τσάρος) 518, 548

Αλέξιος Α' Κομνηνός 212, 519, 547

Αλέξιος Γ' Άγγελος 547

Άλκηστη 564

Αλκιβιάδης 167, 358, 566

αλληλοδιδακτικά σχολεία 136

αλληλοδιδακτική μέθοδος 16, 19, 106, 114

Αλσατία 4Ο4

αλυτρωτισμός 74, 574

αλφαβητάριο 382

Άμαντος Κωνσταντίνος 1910 699, 1914

715

Αμβρόσιος 5Ο6

Αμερικάνικη Επανάσταση 518, 548

Αμερική 173, 216, 293, 434, 520, 521, 523, 55Ο, 573- βλ. και Ήνωμέναι Πολιτείαι της Αμερικής

Αμερικής ανακάλυψη 147

Αμί - Boue βλ. Boué Ami

Άμπλιανη 323

αμφικτυονίες 511

Άμφισα βλ. Σάλωνα

Αναγέννηση 51Ο, 517, 529, 547, 567

ανάγνωση 15, 16, 19, 91, 106, 110, 114,

190, 206 αναγνωστικά 15, 23, 41, 52, 53, 58, 59,

76, 81-85, 189, 193, 194, 227, 244,

268-269, 281, 319-320, 346, 382,

383, 386, 388, 498, 500, 524-527,

553, 555

Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ 481· 1903

638, 1906 665

ανακαλύψεις 510, 517, 518, 547, 548, 567-

βλ. και Αμερικής ανακάλυψη

Αναστασιάδης Λεόντιος 20- 1840 19,

1852 76, 1861 149, 1875 267

Αναστάσιος A' 546

Ανατολική Ρωμυλία 73, 323, 326, 522, 523, 531, 558-559

ανατολικοί λαοί (αρχαίοι)· βλ. Αιγύπτιοι, Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι, Εβραίοι, Λυδοί, Μήδοι, Φοίνικες

Ανδρεάδης Σ. 1873 260

Ανδρίτσος Γ. 568

Ανδρόνικος Β' 331, 509, 516

Ανδρόνικος Γ' 509, 516

Ανδρουτσέλλης Σπυρίδων 459, 460; 1894 518, 1897 580, 1899 592, 1904 64S

Ανδρούτσος Οδυσσέας 185, 187, 390, 406, 461, 477, 568

ανθρωπισμός (ουμανισμός) 25, 26, 284

ανθρωπολογία 65, 102, 127, 427

Ανσέλμος Α. Μ. 71· 1842 25

Ανταλκίδειος ειρήνη 508, 512, 545

Αντιβασιλεία 95, 267, 410, 518

Αντίκιρρα (Φωκίδας) 133

Αντίοχος Γ' 508, 512

Αντωνιάδης A. Ι. 39, 41, 187, 287, 329, 339, 340, 341. 343, 345, 374, 400, 409- 1858 115, 1859 122, 123, 124, 1860 132, 1861 150, 151, 152, 1862 158, 1864 176, 177, 178, 1867 204, 1868 209, 210, 1869 216, 217, 1871 232, 1874 261, 262, 1875 268, 269, 1876 277, 1877 281, 282, 283, 1878 290, 291, 292, 1879 298, 1880 308, 1881 321, 322, 1882 336, 337, 1883 343, 344, 345, 1884 354, 355, 1885 362, 1886 378, 1888 400, 401, 402, 403, 1889 427, 428, 429, 1891 471, 1892 484, 1894 519

Αντωνιάδης Ι. 1865188, 1874263,1884 356

Αντωνιάδης Κ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Αντωνιάδης Σ. 36, 51, 52,111,150,1S2, 154, 184, 194· 1836 5, 1837 9, 1841 22, 1842 26, 1843 31, 32, 1844 37, 1845 41, 1847 52, 1848 54, 55, 1849 59, 1850 66, 67, 1851 71, 72, 73, 185492, 185598, 1857103,104,105, 1858 116, 117, 1859 125, 126, 1860 133, 134, 1861 153, 1862 159, 160, 161, 1863 169, 1865 189, 190, 1869

Σελ. 738
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/739.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

218, 1870 225, 1871 233, 1872 237, 1874 264, 1876 278, 1881 323

Αντωνίνος ο Ευσεβής 513, 546

Ανώτατο Παρθεναγωγείο Βόλου 44, 533

Απεννινική χερσόνησος 519, 522, 523, 551

αποικίες: αιγυπτιακές 112' ελληνικές 77, 162, 266, 507, 511, 519, 544- φοινικικές 112

αποικιοκρατία 518, 548

Απόστολοι 231

Αποστολόπουλος A. A. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Αποστολόπουλος Θεόδωρος 82, 317, 460, 461, 477· 1883 346, 1885 363, 364, 365, 1889430, 1890 461, 1899593, 1901 612J-.1902.62.9...680Ì  Αχρον: 721, 72&νβλ. και Ευρετ. τυπογρ. ,

Άραβες 146, 234, 235, 254, 509, 515, 519, 546

Αραβία 521, 573

Αράχοβα 323, 569

Αργείοι 111

Αργοναυτική εκστρατεία 266, 357, 507, 510, 565

Άργος 195, 511, 544, 566

Αργυριάδης Δ. και Ν. αδελφοί 119· βλ. και Ευρετ. τυπογρ.

Αργυριάδης Ι. 283 Αργυρόπουλος π. 177,29ι

αριθμητική 15, 16, 19, 91, 92, 101, 110,

114, 125-127, 172, 174, ι9ο, 206, 214-216,3Ο8, 883-385

Αριστείδης 266, 358, 389, 566

Αριστογείτων 199

αριστοκρατία 201, 278

Αριστομένης 358, 565

Αριστοτέλης 167, 267, 397, 398· βλ. και

αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Αριστοφάνης 167

Αρκάδιος 514

αρματολοί βλ. κλέφτες

Αρμενία, Αρμένιοι 107, 145, 521

Αρμόδιος   199

Αρριανος 553' Ανάβασις 278

Αρσάκειο 316, 322

Αρσακίδες 512, 514

 Άρτα 397

Αρταφέρνης 508

αρχαία ελληνικά 26, 41, 87, 1Ο3, 1Ο4, 124,127· γραμματική 125, 172, 214216, 383· ετυμολογικό 1Ο1· Θεματογραφία 173, 218, 219· μετρική 174, 175·ορΘογραφία 92' ποιητική 127,174, 175- ρητορική 94, 127,175· συγγραφείς: Αιλιανός 214, Αισχίνης 218, Αϊσωπος 214, Αριστοτέλης 444, Βασίλειος ο Μέγας 174, Βίων 174, Δημοσθένης 174, 217, 218, Διογένης Λαέρτιος 214, Διόδωρος 217, Ευριπίδης 219, Ηρόδοτος 218, Ησίοδος 174, Θεόκριτος 174, 219, Θεόφραστος 215, Θουκιδίδης 174, 217, 218, 219, Ισοκράτης 173, 215, 216, Ιωάννης Χρυσόστομος 172, 214, 215, Λουκιανός. 172, 173, 214, 215, Λυκούργος 174; Aur σίας 173, 216, Μόσχος 174, Ξενοφών 172,173, 215, 216, Όμηρος 173,174, 218, Πλάτων 175, 218, 219, Πλούταρχος 173, 174, 214-217, 219; 'Πολύβιος 217, Σοφοκλής 219,· Στράβων 172, 215· σύνθεση 92, 173 · συντακτικό 92, 1Ο2, 125, 126, 173, 216, 217, 384· τεχνολογικό 92, 126· βλ. και γλώσσα: αρχαία ελληνική ·.

αρχαιοκεντρισμός 71, 74

αρχαιολατρία 47, 48, 51, 55

αρχαιολογικές έρευνες 40 :

αρχαιότητα 33, 58

αρχαιοτήτων σύληση 119

αρχαϊστές 87

Αρχέλαος 162

Αρχοντόπουλος Γ. 1886 379

Ασημακόπουλος Ι. A. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Ασημακόπουλος Ι. Δ. 1889431,1890 462

Ασία 173, 216, 293, 434, 520, 521, 523, 550, 573

Άσπρα σπίτια βλ. Αντίκιρρα

Ασσύριοι 507, 511, 545

Αστακός (Ακαρνανίας) 487

αστρονομία 105, 394, 427

Ασώπιος Κωνσταντίνος 22, 37, 292

άτλας: γεωγραφικός 78, 195, 371, 520, 523· ιστορικός 519

Αττίλας 514

Αυγουστίνος 506

Σελ. 739
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/740.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Αυρηλιανός 514

Αυστραλία 520, 521, 523, 550, 573

Αυστρία 457, 518, 548, 568

Αυστροουγγαρία 523

Αφρική 173, 216, 293, 520, 521, 523,

550, 573

Αχαϊκή συμπολιτεία 508, 512, 575

Αχαιοί 111

Αχμέτ Γ' 548

Αχρίδα 338

Aldenhoven P. 1841 24

Βαβέλ 191

Βαβυλωνία 521

Βαβυλώνιοι 507, 511, 545

Βαβυλώνιος αιχμαλωσία 505

Βαγιαζήτ Α' 516, 547

Βακαλόπουλος Β. Π. 1852 77, 1866 196

Βακαλόπουλος Γ. Α. 38, 39, 41, 67, 143, 210, 212, 285, 334· 1846 47,1848 56, 184960,61, 185385,1857106, 1858 118, 1859 127, 1862 162, 1865 191, 192, 1866 197, 198, 199, 200, 1867 205, 206, 1868 211, 1870 226, 1812 238, 239, 240, 241, 242, 243, 1873 253, 254, 1875 270, 1877 284, 1885 366, 367, 368

Βακαλόπουλος Ι. Α. βλ. Ευρετ. τυπογρ;

Βακτριανή 165, 512

Βαλασόπουλος Ι. 63

Βαλαωρίτης Αριστοτέλης 290, 291

Βάλβης Α. 65

Βαλέττας Ιωάννης 74,130,132· 1839 15, 1841 23, 1851 .74

Βαλκανικά κράτη 530

Βαλκανική χερσόνησος βλ. Ελληνική χερσόνησος

βαλκανικοί λαοί 75

Βαλτέτσι 569

Βαλτετσίου μάχη 161, 185

Βάνδαλοι 256, 411

Βανδώρος Γ. Π. 469· 1883 347,1892 485, 486, 1896 551

Βάρβαρέσος Ν. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

βάρβαροι 32,33, 64, 119, 162, 185, 188, 225, 231, 253, 306, 372, 377, 411, 418, 424, 511, 544

βαρβαρότητα 75, 181, 257

Βαρβαρρήγος Βλαστός βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Βάρνα 326

Βαρνάκοβας μάχη 323

Βάρνας μάχη 516

Βασακόπουλος Απόστολος 336

βασιλεία 162· πατριαρχική 278

Βασιλειάδης Σ. Ν. 290, 292

Βασίλειος Α' ο Μακεδών 212, 267, 515,

546 Βασίλειος B' Βουλγαροκτόνος 330, 389,

432, 447, 509, 515, 546, 567 ; ,

Βασίλειος ο Μέγας 328, 506, 567' βλ. και

αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Βασιλείου Ευ. 459 :

Βασιλικά 323

Βάφας Κ. βλ, Ευρετ. τυπογρ.

Βέκκερος βλ, Becker Karl Friedrich

Βέλγιο 523

Βελεσσά 338

Βενετία 118, 468, 568

Βενετοί 517· κτήσεις 509, 516' βλ. και Ενετοί

Βενιζέλος Θ. Β. 411' 1889 432,1894 521

Βεργιανίτης Λ. Χ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Βερναρδάκης Γρηγόριος 540, 543

Βερναρδάκης Δημήτριος 38-39, 41, 221, 223, 290, 293· 1867 207

Βεροδούνου (Verdun) συνθήκη 515, 519

Βέροια 338

Βερολίνου συνθήκη 518, 548

Βεστφαλική ειρήνη 517, 529, 548

Βηλαράς Ιωάννης 282

Βιαγγόνης κ. Βιαγκόννης βλ. Bianconi F.

βιβλιοκαπηλεία 22, 189, 280, 315

Βιδίνιο 326 = ;

Βιέννης συνθήκη 294, 518, 519

Βιθυνία 165

Βικέλας Δημήτριος 290, 347

βιογραφία 59, 60, 61, 69, 84, 148, 179,

203, 205, 235, 281, 300-301, 320,

346, 358, 359, 366, 370, 384, 406,

408, 433, 446, 526

Βιργίλιος βλ. λατινικά, συγγραφείς Βίων βλ. αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Βλαδίμηρος Α' 529, 548 Βλαστός Ι. Κ. 582-584· 1860 136, 1864

179, 1870 227, 1875 271

Σελ. 740
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/741.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Βλαστός Σ. Κ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Βλαχάβας Ευ. 390 Βλάχοι 254, 378

Βλάχος Άγγελος 282, 292

Βοδενά 338

βοηθοί (Ελλ. σχολείων) 363

Βόλου δημοτικά σχολεία βλ. σχολεία

Βόνιτσα 487

Βοσνία, Βόσνιοι 335, 344, 457, 522, 523

Βοσνιακή επανάσταση 518

βοτανική 105, 394

Βότσαρης Μ. βλ. Μπότσαρης Μάρκος

Βουδαϊσμός 512

Βουλγαρία 343, 393, 457, 522, 523

βουλγαρική γεωγραφία 405, 431

Βουλγάρικοι σχίσμα 506,· 518, 548

Βούλγαρις Ευγένιος;2:89, :291;:568;,

Βούλγαροι 73,25ί 325;:335; 341,.365, 411 429, 431> 432, 45:7, 495, 506, 515', 516, S18, 542; 546, 548, 558, 561, 567

Βούλουερ βλ. Bulwer Lytton Ε.;

Βουλπιώτης Δ. Σ. 294

Βούρης Γ. 22

Βραζιλία 573

Βρασίδας 161, 566

Βρατσάνος Μιλτιάδης 82, 257, 459· 1885 370, 1886 381, 1888 404, 1891 472, 1892 487, 1895 533, 1896 552, 1898 587, 1910 700, 1911 706

Βραχμανισμός 512

Βραχνός Νικόλαος 467,528, 541, 560, 561, 563, 564· 1901 613, 614, 1906 666, 1909 681, 682, 683, 684, 685, 1910

701, 702, 703, 704, ΐ9ΐι 707, i9iz 709,710,1913 713, 1914 716,717,

718, 719, 720

Βρούτος 199

Βυζαντινή ιστορία 148, 164, 234, 235, 270, 294, 321, 329, 330

Βυζαντινοί αυτοκράτορες 256, 359

Βυζάντιο 33-38,44,51, 71,144,154, 212, 411, 413, 443, 530, 546· ελληνικό 38, 45, 253, 515, 567- χριστιανικό 34, 36Ανατολική Αυτοκρατορία των Γραικορωμαίων 117· Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 36· ανατολικό τμήμα του ρωμαϊκού κράτους 164· αυτοκρατορία της παρακμής (bas empire) 295' Ελληνική Αυτοκρατορία 180,245, 327, 335, 343, 464· Ελληνικός Μεσαίων 142· μεσαιωνικό ελληνικό κράτος 528' μεσαιωνικός ελληνισμός 327· χριστιανικό βασίλειο 194· βλ. και πολιτισμός βυζαντινός

Βυζάντιος Αλέξανδρος 292

Βυζάντιος Σ. Δ. 85, 87, 290, 291· βλ. και Ραγκαβής A. P., Χρηστομάθεια

Βύρων 188, 569

Bacon F . 40

Balbi Adriano 119, 158

Becker Karl Friedrich 211

Bergbaus Heinrich  Karl 1858 1 1, 8

Blànçhet Gharles- Marie 252-

Bogesen E. P. 1860 146

Bossuet,220; . ,

Boue Ami 333 , ,

Bradley John 98·, 1834 2 -

Brunet de Presle 252

Bulwer Lytton E. 283

Γ' Σεπτεμβρίου (1843) 156, 188, 202, 410

Γαβαλάς Z. 557

Γαλάνης Εμμανουήλ 82· 1878 293

Γαλαξείδι 99, 133

Γαλάτης Κ. Ν. 1838 12, 1839 14

Γαλλία 28, 517, 518, 523, 548

γαλλικά 93, 94, 101-104, 127, 173-175,

215-220, 352, 384

Γαλλική Επανάσταση 116, 385, 390, 447,

510, 518, 548, 554, 568

Γαλλογερμανικός πόλεμος 67, 548

Γάλλοι 25, 108, 404

Γαρδίκας Γ. Κ. 406· 1897 581

Γέγης Ι. K.1856 100

Γεδεών Μανουήλ 65

Γένεσις 191

γενικοϊστορική μέθοδος 49,146, 169· βλ. και ιστορία γενική

γενίτσαροι 516, 547, 568

Γεννάδιος Γ. 22, 36, 61, 115, 117, 193' 1839 16, 1850 68, 69, 1853 86

Γεννάδιος Πατριάρχης 517

Γένος 433, 495, 574

Σελ. 741
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/742.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Γερβίνος βλ. Gervinus G.

Γερμανία 28, 523

γερμανικά 93, 94

Γερμανοί 64, 146, 235

Γέροντος ναυμαχία 390, 569

Γεροστάθης 38, 58, 59, 85, 87, 180-181, 183. βλ. και Μελάς Λέων

γεωγραφία: αρχαία 27,31,47-49,160,170, 352 359, 428· γενική 130· γεωγνωστική 427, 428· ιερά 61, 441· ιστορική 27, 28, 49, 160, 472· κοινωνική 156· μαθηματική 94,103,104, 128,175, 303, 320, 371, 391, 397, 434, 436, 449, 462, 520, 552, 573-575· ορισμός 194· παλαιά 95, 129, 340· πολιτική 27, 30, 63, 94, 102, 128, 156, 210, 211, 214216, 269, 320, 384, 433, 434, 520-522, 552, 573, 574 -σκοπός 230, 371, 449, 469, 472, 549, 552· σύγχρονη 27, 31, 48, 49, 340 -φυσική 27, 63, 94, 128, 269,303, 320,384, 399,433,434, 472, 520-522, 552, 573, 574· ωφέλεια 69-70, 98, 105, 210, 260, 364, 435, 470, 492· βλ. και διδάσκαλος γεωγραφίας, καθηγητής γεωγραφίας, κοσμογραφία

γεωγραφίας έδρα 28, 30, 210, 239, 314, 315, 354, 493

γεωγραφική έρευνα 157

Γεωγραφική Εταιρεία 30, 31, 315

Γεωγραφικό Συνέδριο: Β' Διεθνές 30, Γ' 493, Η' 494, Παρισιού 241

Γεωγραφικόν Δελτίον 31

γεωγραφικοί πίνακες 26, 98, 106, 128, 129, 194, 195, 204, 272, 354, 357, 435. β), και χάρτες

γεωλογία 385, 394, 427

γεωμετρία 94, 102, 125, 126, 173, 193, 216, 384, 385- επιπεδομετρία 174 στερεομετρία 94, 175

Γεωργαντάς Φ. Δ. 347

Γεώργιάδης Μ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Γεωργιάδης Μ. Δ. 362

γεωργική 193

Γεώργιος Α' 54, 255, 267, 374, 390, 462, 510, 518, 548, 569

Γιαννιτσά 338

Γιάννος Θωμάς Ι. 1870 225

Γίββων 36, 37· γιββωνική θεωρία 38

Γκαρπολάς Αλέξανδρος βλ. Ευρετ, τυπογρ.

Γκαρπολάς Κωνσταντίνος βλ. Ευρετ, τυπογρ.

Γκαρπολάς Σοφοκλής Κ. βλ. Ευρετ. .τυπογρ.

Γκινόπουλος Ν. 1906667, 1907671,1909 686, 687

Γκούρας Γιάννης 187

γλώσσα: αρχαία ελληνική 41, 46, 87, 200, 236, 502· εθνική 26, 200- νέα ελληνική 87

γλωσσικό ζήτημα 87

γνώσεις βοηθητικές 110, 148- προαιρετικές 19· στοιχειώδεις 15, 16, 19

Γότθοι 256, 411, 514, 546

Γουλιέλμος Β' (Πρωσίας) 26

Γουλιέλμος Γ' (Αγγλίας) 548

Γούρας- βλ. Γκούρας Γιάννης

Γουσταύος Αδόλφος 548

Γραβιά 49, 323, 390, 397, 429

Γραικία 111

Γραικοί 107, 166

Γράκχοι 513, 545

γραμματική 110, 114, 172, 232, 500· βλ. και αρχαία ελληνικά, γραμματική

γραμματική εβραϊκή 104

γραμματολογία αρχαία ελληνική 384, 491

Γρατιανός 514

Γρατσιάτος Γεώργιος 529, 532

γραφή 15, 16, 19, 91, 111, 114, 190, 206

Γρηγόριος Ε' 76, 390, 568

Γρηγόριος ο Διάλογος 506

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός 328, 506

Γρίβας 185

Γρότης βλ. Grote G.

γυμναστική 79, 81, 94, 110, 125, 193, 236, 274, 542· βλ. και σωμασκία

γυναικείου φύλου εκπαίδευση 83-85, 171, 208, 274, 322, 366, 490· βλ. και παρθεναγωγεία

Cayer J. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Cellarms Chr. 32

Chateaubriand 25

Church Richard 185

Clavier A. 1893 514

Σελ. 742
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/743.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Cochrane A; 188

Codrington E. 185

Corday Charlotte 199

Corneille 220

Cousin V. 58

Cromwell Oliver 548

Crozat (l'abbé Laurent Le François) 1835 4

Curtius Ernst 415, 417

Δαβίδ 231, 505

Δαλματία 457

Δαναοί 111

Δανία 523, 548

δαρβινισμός 65, 66· βλ. και εξέλιξη των ειδών

Δαρείος Α' 11,3, 508, 511, S66

δάση 195, 479, 481-482, 526

Δάτις 508 ;

Δαφνούς (Φωκίδας) 132

Δεκάζος Π. 557

Δεληγιάννης βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Δεληγιώργης Επαμεινώνδας 79, 81

Δελής Δ. βλ. Ευρετ. .τυπογρ.

Δελμούζος Α. 44, 533

Δελφοί 108,132,507, su, 565

Δέξιππος 514, 546

Δερβενάκια 49, 185, 187, 323, 390, 429, 569

Δέρβος Γ. 557 Δευκαλίων 357

Δημάδης 153

Δημητριείς, Νεωτερική Γεωγραφία 14

Δημίδης Κ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Δήμιτσας Μαργαρίτης 28, 30, 54, 239,

314, 400, 402, 436- 1878 294, 1879 299, 1881 324, 1882 338, 1885 37i, 372,1891 473, 1891 488,1894 522,523

δημοδιδάσκαλος 235 βλ. διδάσκαλος

δημοκρατία 201,278, su, 544

Δημοσθένης ιι2,167,267,358,4ι8,445, 545· βλ. και αρχαία ελληνικά, συγγραφείς ·

δημοτικά τραγούδια 268,28ΐ, 319,345, 39ο, 423, 499, 5ιο, 534,548,568

δημοτικισμός εκπαιδευτικός 44

δημοτικιστές 60, 87

δημοτικού σχολείου σκοπός 68, 177, 236,

380

διαγωνισμοί διδακτικών βιβλίων 10,' 20;

22, 24, 25, 27, 39, 45, 53, 54, 58,

63, 66, 78, 85, 268-271, 281, 319-

321, 382-385, 433-434, 500-501, 544,

549

διάδοχοι M. Αλεξάνδρου 267, 5Ο8, 545,

566

Διαθήκη Καινή 61, 173, 215, 294, 383-

βλ. και ιερά ιστορία

Διαθήκη Παλαιά 32, 61, 172, 191, 214,

357, 383, 5Ο4-5Ο5· βλ. και Γένεσις,

ιερά Ιστορία διαιτητική 193

Διάκος A. 185, 39Ο, 43Ο, 568

Διαλησμάς A. Ζ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

διαμαρτυρόμενοι, 506

διασπορά 551, 574 . ·

Διαφωτισμός 13-15, 36, 38, 47, 48, 68, 517

διδακτικά βιβλία βλ.: σχολικά εγχειρίδια'

διδακτικές μέθοδοι 48, 56, 67, 78, 155,'

2Ο4, 243. 261,265-266, 272, 276, 309,

348, 353, 375

διδάσκαλος 177, 2Ο6- γεωγραφίας 158, 23Ο-231, 262, 352, 354· ιστορίας 230, 234, 259-260, 480, 534

"διηγήσεις" 58, 269, 320

Δικαίαρχος 302

Δικαίος Ηλίας Ν. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Διογένης Λαέρτιος βλ. αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Διογένης ο Κυνικός 421

Διόδωρος βλ. αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Διοκλητιανός 514, 546

Διομήδης Κυριάκος A. 84, 322

διχόνοια 76, 151-154, 180, 223- βλ. και Ελληνική Επανάσταση, εμφύλιοι πόλεμοι

διωγμοί χριστιανών 5Ο8, 514, 526, 546, 566

Δουκάκης Σπυρίδων 1903 639

δουλεία 47, 53, 68, 135, 143, 150, 180, 181, 201, 224, 254, 258

δουλικός πόλεμος 513, 545

Δούσμανης Β. 31

Δραγατσάνι 568

Δραγάτσης Ιάκωβος 287- 1881 325

Σελ. 743
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/744.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Δραγούμης Νικόλαος 291, 323 ;

Δραΐκης Ιωάννης 1872 244, 1,377 285, 1878 295, 1880 309, 1882 339

Δρακόπουλος1 Α. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Δράκων 508, 511

Δροσίνης Γεώργιος 1889 433

Δύση 24-25, 453,·469· βλ. και Ευρώπη

Δυτικό Ρωμαϊκό Κράτος 34· κατάλυση 33, ' 147, 327· βλ. και Ρωμαϊκού κράτους διχασμός

Δυτικού δόγματος χριστιανοί βλ, Καθολικοί ·

Δωριείς 511, 544

Daniel Hermann 1867 205, 1892· 493, 1900 611

Defoe D. 268' βλ. και Ροβινσών Κρούσος

Duruy Victor 1861 155

Dutrône H.- A. 16

εβραϊκή ιστορία 409

Εβραίοι 145, 507, 511· βλ. και Ιουδαίοι

εθνική συνείδηση βλ. συνείδηση εθνική

εθνική ταυτότητα: ελληνική 64, 70, 75' ευρωπαϊκή 25

εθνικισμός 25, 28, 70, 73, 74, 87

εθνικό φρόνημα 243, 266, 272

εθνικοί πόθοι 263, 390, 461

εθνικός εγωισμός 497, 502

εθνικός φανατισμός 543

εθνισμός ελληνικός 55, 170, 535

εθνογραφία 238, 427, 552

εθνογραφική μέθοδος 128, 141, 203, 205, 446

έθνος-κράτος 8, 25, 55, 74

έθνος: ορισμός 462

Έϊδεν βλ. Heyden

εικόνα, εικονογράφηση 59, 78, 204, 274, 282, 308, 346, 423, 537, 556

εικονολάτρες 308

εικονομάχοι 267, 567

Ειρηναίος 506

Εκατονταετής πόλεμος 547

εκδρομές σχολικές 493, 496

Εκκλησία (Ανατολική, Ορθόδοξη) 17, 64, 76, 117, 135, 339, 506

Εκκλησία Δυτική 117, 506· βλ. και Καθολικοί, Σχίσμα

εκκλησιαστική ιστορία 63, 76, 128, 203, 245, 294, 384, 433, 441, 505-506

εκπαίδευση 47, 68, 131

Εκπαιδευτικός Όμιλος 44

Ελβετία 523

ελευθερία 25, 34, 4?, 201, 202, 251, 257· του ατόμου 260

Ελισάβετ (Αγγλίας) 548

Ελλάδα 148, 214, 237, 290, 311, 320, 391-392,469, 478, 519, 551, 573, 574· ανατολική 99· αρχαία 25, 111, 135, 152, 153, 170, 223, 257, 540' δούλη 184, 237, 241, 242, 430· βιομηχανία 144, 345, 479, 482- γεωργία 144; 337, 479,482- εκπαίδευση 136· εμπόριο 144, 337, 482- κλίμα 107, 135, 143, 361, 478, 481' ναυτιλία, ναυτικό "εμπορικό 136, 345, 478, ναυτικό πολεμικό 136, 374· πληθυσμός 107, 144, 337', 374, 458· προϊόντα 107,135,144, 361,479· προϋπολογισμός 136' στρατός 136; 337 374' συγκοινωνία 478

Ελλάδος δεσποτάτο 567

Έλλην 442, 511, 544

Έλληνες: χαρακτήρας 76, 178, 223, 224, 286, 345, 368, 374, 498-499

Ελληνίδα 208, 322

ελληνικά κράτη 512, 545

ελληνικές παροικίες 343

ελληνικές χώρες 130, 133, 242,255,263, 268, 269, 311, 321, 341, 343, 384, 398, 433, 449, 495, 522, 523, 551, 576

Ελληνική Επανάσταση 46, 51-54, 58, 79,131,150,165,184,187,194, 244, 245, 247, 251, 258,"267, !269, 320, 323, 346, 370, 385, 433, 510, 518, 554 568· εμφύλιοι πόλεμοι 76, 188, 254, 407, 461, 535, '569- βλ. και πατέρες

ελληνική φύση 248, 361, 396

Ελληνική χερσόνησος 33,73, 74,159, 239, 269, 292, 320,334-336, 343, 354, 393, 434, 456-457, 522, 530, 550, 560· Ανατολική χερσόνησος 74· Βαλκανική χερσόνησος 28, 33, 71, 73, 74, 334335, 457, 463· Ελληνικές χερσόνησοι 242' Ελληνοϊλλυρική χερσόνησος 561· Ελληνοτουρκική χερσόνησος 335' Ιλλυρική

Σελ. 744
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/745.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

χερσόνησος 73· Χερσόνησος του Αίμου 73,325, 457,523,56ι

ελληνικού έθνους αποστολή, προορισμός 83, 135,154,178, ΐ84,242

ελληνισμός 208, 306, 427- νεότερος 44

ελληνοκεντρισμός 24, 32, 55, 143, 204, 271

Ενετοί 144,267,443,

ενότητα ελληνικού έθνους 183, 242, 365, 507, su, 544, 569

ένωση ελληνικού έθνους 154, 202, 263, 395· βλ. και Μεγάλη Ιδέα

εξέλιξη των ειδών 427, 439

εξελληνισμός, ελληνοποίηση, 49, 55, 61, 6.3, 71 , .

εξελληνισμός, μετάφραση βλ. μεταφράσεις

εορτή εθνική 312

Επαμεινώνδας 267, 358, 389;.566 ·,

Επανάσταση του 1821, βλ. Ελληνική Επανάσταση:

επέτειοι ιστορικές 537-538 .

Επιδαύρου Α' Εθνική Συνέλευση 568

επιθεώρηση σχολείων 16, 19, 21, 63, 243, 272

επιτροπές έγκρισης των διδακτικών βιβλίων 21-24,3ι, 32, 4ο, 44,45,49, 51, 54,60, 66, 74,75,82, ;129,165,280, 284-288,327-336,346-347,394-401, 435-437, 459, 471, 501, 528, 530,

539, 541, 560 ;

Επτάνησος 390

Ερεσσός 185

Ερεχθέας 357 '

Ερζεγοβίνη, Ερζεγοβίνιοι 335, 344, 457, 522,523

Ερμούπολης σχολεία βλ. σχολεία

Ερρίκος Δ' 548

ερωταπόκριση 56, 58, 98, 193, 204, 452

Ευαγγελίδης Μ. 564 Ευαγγέλιο 231,444,553

ευεργέτες εθνικοί 337-338, 526

Ευμορφόπουλος Π. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Ευριπίδης 167, 302- βλ. και αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Ευρυμέδοντος ναυμαχία 150, 453, 566

ευρωπαιοκεντρισμός 32, 33

Ευρώπη 24-25, 33, 257, 258, 378-379· γεωγραφία 101, 149,173,215,263,

269,292-294, 3ιι, '32ο, 383,384, 391, 433, 434, 449, 521-523, 550,

551- ιστορία 96, 529, 568· βλ. και Δύση

Ευστρατίου Δ. Γ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Ευταξίας Α. 41, 70, 82, 444, 446

Ευτρόπιος βλ. λατινικά, συγγραφείς

εφευρέσεις 517, 518, 526, 547, 567

Εφημερίς των Κυριών 65 ;

Εφιάλτης 377

Fahre Auguste 323

Favrier Charles 185, 188

Finlay Georges 252

Fischer 427 ,

Foris 1835 4

Geikie, A.. 1878 393

Gervinus G. 323

Glaser C. 1858 118

Goethe 22.)

Goldsmith Oliver 26,137, 580-582' 1838 12, 1839 '14, 1840 19, 21, 184439, 184965, 1825 76,81, 1853 89; 1857 111, 1861 149, 1863 173, 1875 267

Grote G. 165, 166, 415, 417

Grunebaum G. E. von 46

Ζαβέρδα (Ακαρνανίας) 487

Ζαγγογιάννης Δ. Κ. 41, 489

Ζάλογγο 390

Ζαλοκώστας Γεώργιος 282, 283, 290, 292

Ζαμπέλιος Ιωάννης 293

Ζαμπέλιος Σπυρίδων 37, 291, 292

Ζαφειρόπουλος Στέφανος 353

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 295· 1884 357, 1886 383

Ζηνοβία 514

Ζήνων 515

Ζήσης Δ. 557

Ζητούνι 99

ζωγραφική 94

Ζώης Λεωνίδας 1892 489, 1899 594

ζωολογία 65, l05, 218,385,394

ηθική 69- διδασκαλία 15, 102, 126, 127, 219, 220, 384- εγχειρίδιο 110

Ηνωμέναι Πολιτείαι της Αμερικής 523, 573

Σελ. 745
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/746.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Ήπειρος, Ηπειρώτες 48, 111, 159,171, 183, 335, 343, 405, 522, 551, 561, 562

Ηπείρου δεσποτάτο 509, 516, 547 Ηρακλειδών κάθοδος 359, 507, 511, 544

Ηράκλειος 327,37ο, 389,447,488,509, 515, 546, 567 '

Ηρακλής 152,266,273,357,389,507, 510, 565

Ηρόδοτος 167,269,278,302,32ο, 347, 386,416,445,553· βλ. και αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Ηρώδης ο Αττικός 514,546

ήρωες 25,59, 60, 63, 69 306,380, 422423, 455,507,510,544- βλ. και μεγάλοι άνδρες

Ησαΐας Ιωσήφ 1860 137

Ησίοδος βλ. αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Hellwald 436

Herder 27

Heyden 185

Hugues 436

Humboldt Wilhelm von 1858 118

Julleville βλ. Petit de Julleville Louis Θεία Πρόνοια 6l, 63-65, 69, 75,116,184, 190, 198, 226, 229, 230, 235, 260,

306,364,365, 425, 439

Θεμιστοκλής 122, iei, 18s, 266, 358,

389,473,566

Θεοδόσιος ο Μέγας 116, 509, 5i4, 546, 567,576

Θεοδόσιος Β' 514,546

Θεοδωρακάκος Μ. 60-1892 490

Θεόκριτος βλ. αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

θεοσέβεια 190, 198, 282, 429, 524, 525, 557

Θεοτόκης Νικηφόρος 289, 568

Θεόφιλος Γεώργιος 38, 52- 1860 138,

1864 181, 1873 255, 1877 286, 1880

310

Θεόφραστος βλ. αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Θεοχάρης Ν. Γ. 124,129

Θεοχάρης Σ. Κ. 1875 272,1881 326

Θερμοπύλες 431

Θερμοπυλών μάχη 15ο, 161, 185, 304, 389, 453,519,566

Θεσσαλία, Θεσσαλοί 48, 171, 111, 159,

171,183,240,39ο 522,55ι, 566

Θεσσαλονίκη 338

θετικισμός 40

Θήβα 99,195,267,359, 419, sos, 512,

545,566

Θησέας 152,266,273,357,389,507,51ο,

564

Θορσύαλλος βλ. Thirlwall Connop

Θουκυδίδης 167· βλ. και αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Θράκη, Θράκες 48,71,183,24ο, 274,335, 342,343, 431, 432,522,551,56ι

Θρασύβουλος 358, 5Ο8, 512;; 545

θρησκευτικά, ιερά μαθήματα 61; 66, 236, 272,273,296, 444,5θ2-5θ3· βλ. και Διαθήκη Καινή, Διαθήκη Παλαιά; εκκλησιαστική Ιστορία, Iερά Ιστορία, κατήχηση, χριστιανική διδασκαλία

θρησκευτικές έριδες 256, 331, 411, 567

Ιάκωβος Β' (Αγγλίας) 548

Ιαπωνία 573

Ιασεμίδης Δημήτριος βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Ιασεμίδης Σ. Π. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Ιάσων 418

Ιάφεθ 192

Ιγγλέσης Ν. Γ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Ιερά ιστορία 16, 61, 63, 92, 101, 110,114',

124, 125, 203, 206, 234, 279, 306,

3Ο8, 356, 4Ο9, 441' βλ. και γεωγραφία ιερά Ιερά Συμμαχία 187, 188, 251, 518

Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος 136

Ιερολοχίτες 407,568

Ιλλυριοί 75, 165,561

Ιλλυρική χερσόνησος βλ. Ελληνική χερσόνησος

Ιμβραήμ A' 548

Ιμβραήμ (πάσας) 569

Ινδική 573

Ιόνια νησιά 183,226, 518, 529,548- βλ. και Επτάνησος

Ιουγουρθικός πόλεμος 513, 545

Ιουδαίοι 63, 107, 512· βλ. και Εβραίοι

Σελ. 746
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/747.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Ιουλιανός 514, 546

Ιουστινιανός 212, 267, 327, 389, 447, 488, 509, 515, 519, 546, 567

Ιουστινιανός ο Ρινότμητος 330

Ιουστινος βλ. λατινικά, συγγραφείς "

Ιουστίνος ο μάρτυς 328

Ιπποκράτης 64,167,397,398

ιπποτισμός 515, 547

Ισαβέλλα (Ισπανίας) 547

Ίσαυροι 515, 546

Ισλάμ, ισλαμισμός 515, 519· βλ. και μωαμεθανισμός

Ισοκράτης 157, 418, 445. βλ. και αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Ισπανία, Ισπανοί 108, 400, 518, -547

ιστορία γενική 31, 33, 36, 89, 69, 92,102, 124,140^1.41.;Μ·8, 210,;213,'235;;279, 329· ως δράμα 58·, 365,:454· εθνική 26, 31, 63, 81, 122, 148, 206, 245, 258, 279, 330, 366, 452, 480· ορισμός 115, 146, 194, 197, 200, 589- παγκόσμιος, καθολική 13, 37, 45, 199, 234, 270, 271, 293, 320, 446, 507, 510, 539· πολιτισμού 41, 44, 210, 447, 576- σκοπός 102, 116, 149, 152, 195,203,229, 247, 263, 284, 286, 37ο, 37:6, 381, 433,447,480· σύγχρονη 161'τέχνης 576· του 19ου αιώνα 54, 385, 433· ωφέλεια 96, 116, 138, 197, 20Ό, 366, 465- βλ. και εξελληνισμός - έλληνοποιηση, Βυζαντινή ιστορία. Ρωμαϊκή ιστορία, διδάσκαλος ιστορίας, καθηγητής ιστορίας

ιστορίας δικαστήριο 64, 199, 229, 475

ιστορική ερευνά 69, 408-409

ιστορική κριτική 356

ιστορικοί αρχαίοι Έλληνες 416, 444, 447

ιστοριοδίφης 415

ιστορισμός 14

ιταλικές πόλεις 118

Ιταλοί 108

ιχνογραφία 93, no, 126,127- γραμμική

9ΐ, 114

Ιψού μάχη 34,508,512,544,576

Ιωάννης Β' Κομνηνός 547

Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος 509, 51.6

Ιωάννης ζ' Καντακουζηνός 509, 516

Ιωάννης Η' Παλαιολόγος 516, 547

Ιωάννης Δαμασκηνός 506

Ιωάννης Χρυσόστομος 506, 567· βλ. και αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Ιωαννίδης Αλκιβιάδης 1890 463, 464, 1892 491, 4'92, 1896 553, 1899 595, 596, 597, 1900 609, 1901 615, 616, 1902 631, 632, 1903 640, 641, 1904 647, 648, 1909 688

Ιωαννίδης Κ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Ιωαννίδης Πλάτων βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Ιωαννίδης - Ολύμπιος Δ. 458· 1892 493, 1899 598, 1900 610, 1901 617

Ιωάννου Φίλιππος 22, 291

Irving Christopher 111, 233, 272-1836 5, 18379, 1841,22, 184226,184331! 32, 184437, 1845 41,184!7 52V 1848l 54, 55, 1849 59, 1850 66, 1851 71, 1856 102, 1857 103, 104, 1858.116, 1859 125, 1862 159, 160, 1865 188, 189, 1868 210, 1874 263, 264, 1884 356 · ·' .

Isambert Emile, 'Οδοιπορικά Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας 28

Καβάλα 338

Καγκελλάριος Αλέξανδρος 13 :

Καζάζης Ν. 56

καθηγητές γεωγραφίας 314, 315, 493· ιστορίας 139, 221-222, 355· ιστορίας και γεωγραφίας 31

Καθολικοί 144, 374

Καιάδας 317 ι

Κάιν και Άβελ 504

Καίσαρ Ιούλιος 488, 513, 545· βλ. και λατινικά, συγγραφείς

Κακριδής Θ. 529, 532

Καλάβρυτα 568

Καλαμάτα 318, 568

Καλαράς Γ. 1893 515, 1908 675

Καλέργη αδελφοί βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Καλλέργης Δημήτριος 

Καλλιάφας Ευ. Γ. 564

Καλλιγάς Παύλος 293

καλλιγραφία 93, ιοί, 124-126,214,215, 383

Καλλίνικος Γ. 1887 393, 1894 524

Καλυδώνιος Μ. 1892 494

Σελ. 747
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/748.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Καμπάνης Αντώνιος 1884 358

Καμβύσης 508,511

Καμπάσης Γ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Καμπούρογλους Δ. 79, 459· 1896 554, 555, Αχρον. 723

Κανάρης Κ. 185,187,247,390,403,430, ,568

Κανέλλας Γ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Κάο Αρσένιος και Σπυρίδων βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Καποδίστριας Ιωάννης 54, 144, 165, 194,

22ο, 267, 390, 399, 4ο7, 409, 51ο, 518, 548,569

Καππώτας A. Δ. 200

Καραγιάννης Νεόφυτος βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Καραγιαννίδης Αθανάσιος 1909 689,1911 70s

Καραγκούνηδες 378

Καραϊσκάκης Γ. 161,185,187, 247,390,

407, 430, 569

Καρακάλλας 514,546

Καρακατσάνης Ιωάννης 1890 465, 1892

495

Καραμπίνης Φ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Καραντζίνας Κ. Γ. 350- 1888 405

Καρασούτσας Ιωάννης 290, 292

Καρβασσαράς 487

Κάρλοβιτς συνθήκη 548

Καρολίδης Παύλος 329, 331, 400, 402, 405, 4O8-410, 529,532

Κάρολος A' (Αγγλίας) 548

Κάρολος Β' (Αγγλίας) 548

Κάρολος Ε' ne, 547

Κάρολος ΙΒ' (Σουηδίας) 548

Κάρολος ο Μέγας 146,515, 5ι9, 546

Καρπενήσι 323

Καρχηδονιακοί πόλεμοι 513, 545

Κασδόνης Γ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Κασιμάτης κ. 40,4ΟΟ, 402,405,4Ο8-410

Κασίμης Παναγιώτης 1885 373,1887 394, 1888 406, 1889 435

Καστοριά 338

Καστόρχης Ε. 22

Καστρί βλ. Δελφοί

Καστρινός Γ. A. 1879 300

Κατακλυσμός του Νώε 191, 504

κατηχήσεις 56

κατήχηση 61, 91-94,101-104,110,114, 124,126, 173-175,206,207,216-218, 319, 382, 383

Κατήχησις Πλάτωνος Μητροπολίτου Μόσχας 174,175

Κατιλίνας 513, 545

Κατούνα (Ακαρνανίας) 487

Κατοχή (Ακαρνανίας) 487

Κατσώνης Λάμπρος 324, 39Ο, 548, 568

Καφηρέως ναυμαχία 161, 185

Καψάλης Γ. 540, 543

Καψιμάλλης Δ. Ν. 464

Καψοκέφαλος Σ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Κείπερτ βλ. Keipert Hermann

Κελλάριος Χρ. βλ. Cellarius Chr.

κερδοσκοπία 22, 23

Κέρκυρα - (αρχαία) 566 :

Κεφαλόβρυσο (Αιτωλίας) 487

Κεχαγιά Καλλιόπη 84

Κικέρων 69, 287, 445- βλ. και λατινικά, συγγραφείς

Κίμβροι 513, 545

Κίμων 122, 161, 185, 266, 358, 389, 566

Κιμώνειος Ειρήνη 566

Κίνα 518

Κίρρα (Φωκίδας) 133

κλασική εκπαίδευση 492

κλασικισμός 44, 46

Κλαύδιος Β' ο Γοτθικός 514

Κλεισθένης 511

Κλείσοβας μάχη 161

Κλεοπάτρα 488

Κλεοφών 153

κλέφτες 45, 267, 286, 39Ο, 461, 51Ο, 518,

541-542, 548, 568

κλεψίτυπα βιβλία βλ. τυποκλοπία·. Κλέων 153

Κλήμης ο Αλεξανδρεύς 328, 506 κληρονόμος κ. π. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

κλίμα 65, 17ο, 473· βλ. και Ελλάδα, κλίμα' Τουρκία, κλίμα

Κόδρικτων· βλ. Godrington E.

Κόδρος 153,266,508,565

Κοζάνη 338

κοινά σχολεία βλ. σχολεία

κοινότητες (Τουρκοκρατίας) 568

Κοκκώνης Ι.Π. 16,19, 36, 1Ο6.107, 110,

114,148,190,193' 18367, ΐ838ΐ3.

Σελ. 748
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/749.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

1839 17, 1840 2ο, 1842 27,28,29,

1843 33, 1845 42, 43, 1846 48, 49, 50, 1848 58, 1849 62, 63, 1852, 78, 1854 93, 1857 108, 1859 128, 1860 139, 1861 153, 154, 1862 165, 166 167, 1864 182, 1865 193, 1869 219, 1873 256- Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής 19, 148-Ί49, 243

Κολλαράκης Α, βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Κολλάρος I. Δ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Κόλμαν Γ. 1861 152- βλ.και Ευρετ. τυπογρ.

Κόλμαν Κ. 1841 24, 1845 44· βλ. και Ευρετ. τυπογρ.

Κολοκοτρώνης Θ. 161,185,187, 247, 390, 407, 430, 462, 477, 534, 568, 569

Κολοκοτσάς Δημήτριος-1888f, 407;: :,

Κομνηνοί 212, 509, 515, 547

Κονιδάρης Γεώργιος :459, 460- 1888 408, 1889 435, 436, 437, 438, 1893, 515, 1895 534, 1908 675

Κοντογεώργης Δ. Π. 1857 109

Κοντόγιωργας Ν. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Κοντογόνης Κ. 22

Κοντός Πολυζώης 15

Κοντόσταυλος Α. Α. 294

Κοπίδας Δ. Σ. βλ: Ευρετ. τυπογρ.

Κοραής Αδαμάντιος 61, 289 403, 510, 518, 529, 548, 568

Κορδαίη Καρλότα· βλ. Gorday Charlotte

Κορινθιακός πόλεμος 508, 512, 545

Κόρινθος 323, 511 544, 566 Κορίνθου άλωση 34, 37, 161, 384, 508,

512

Κορομηλάς Ανδρέας 51,52, ι4ο· βλ. και Ευρετ.τυπογρ.

Κορομηλάς Διονύσιος βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Κορωναίος Ι. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Κοσμάτος Σ. 470

κοσμογραφία 8, 30, 156, 193, 385, 436- βλ. και γεωγραφία: μαθηματική

Κοσσονάκος Κ. 385

Κοσσυφοπεδίου μάχη 516

Κουβέλης Ι. βλ. Ευρετ. τυπογρ. :

Κουγέας Σ. Β. 564

Κούγκι 390

Κουμανούδης Στέφανος 22, 38, 77,-168

Κούμας Κωνσταντίνος 74, 119

Κουρουσόπουλος Δ. 564

Κουρτίδης Αριστοτέλης 406, 459, 460- ssa 409, 4ιο, 1889 439, 1892 496, 497, 1895 535, 1896 556, 1901 618, 1906 668, 1909 690

Κουσίδης A. Φ. 557

Κουσκούρη Πολυτίμη 48· 1854 94

Κουσουλίνος Σ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Κουτσόβλαχοι 341

Κουτσομητόπουλος Δημήτριος 74, 436, 438, 530- 1895 536, 537, 1896 556ä 557, 558, 1900 611, 1903 639

Κουτσουλόπουλος Δ. N. 350- 1888 405

Κουτσουρόπουλος Γ. 1876 279

Κοφινιώτης Ευάγγελος Κ. 1881 325

Κοφινιώτης Ιωάννης 1905 653

Κόχραν βλ. Goohrane A.

Κραβαρίτες 397 ·

Κρανιδίου Ελληνικό σχολείο 22

Κρέμος Γεώργιος 31, 288- 1878 296,1879 301, 1899 599

Κρήτη, Κρήτες 183, 341, 405, 496, 518, 522, 547, 548 551

Κρητική επανάσταση 518, 548

Κριεζής 185

Κριεζώτης 185

Κριμαϊκός πόλεμος 71, 518

Κρίσσα (Φωκίδας) 133

Κριτές Ισραηλιτών 505

κριτές των διδακτικών βιβλίων βλ. επιτροπές έγκρισης των διδακτικών βιβλίων

Κρόμβελλ βλ. Cromwell Oliver

Κρούμος 43ι

Κρυονέριον (Αιτωλίας) 487

κρυφό σχολείο 568

Κτενάς Α. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Κυζικηνός Α. 22 ' '

Κυπριανός 506

Κυπριώτης Παναγιώτης 398, 462

Κύπρος 403,405,522,547,55ι:

Κυριακόπουλος Δ. Η. 39, 63, 24'5, 252, 253- 1879 302,303, 1880 311, 1881 327,1884 359, 1885 374

Κυριάκος Δημοσθένης 1888 411, 412

Κυριάκος Σ. Χ. 1873 257, 1881 328

Κύρος 32, 116, 508, 511· Ανάβασις 545

Κωνσταντάς Γρηγόριος βλ. Δημητριείς

Σελ. 749
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/750.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Κωνσταντινίδης Ανέστης βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Κωνσταντινίδου Ανέστη υιοί βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Κωνσταντίνος ο Μέγας 33, 34, 41, 194, 195, 212, 245, 253, 267, 269, 389, 447, 459, 488, 506, 509, 514, 519, 546, 567

Κωνσταντίνος Δ' ο Πωγωνάτος 515, 546

Κωνσταντίνος ζ' 509

Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος 212

Κωνσταντίνος IA' Παλαιολόγος 38, 117, 180, 370, 372, 389, 488-, 510, 517,

519,547,567

Κωνσταντίνου Γεώργιος 13

Κωνσταντινούπολη 55, 56, 109, 186" 195,

253,40ο, 431,464,484-485,509- άλωση (από τους Φράγκους) 34, 270, 294, 467-468,512, 515,547,567,574· άλωση (από τους Τούρκους) 33, .37, 63, 96,117,180,235,245,267,270, 282, 321, 372, 385, 389, 49θ, 5ιο, 5ΐ7, 547, 567, 576- ιδρύση 34, 37, ι94, 292, 293, 327, 512, 514,546,567

Kammerer A. A. Κ. 32, 36, 115, 117, 193· 1839 16, 1850 68, 1853 86

Keightley Thomas 36, 51, 71,.150,152, 154,193- 1850 67, 1851 73, 1855 98, 1857105, 1858117, 1859 126,1860,

134, 1862 161, 1863 169, 1869 218, 1870 225, 1872 237, 1876 278, 1881 323

Keipert Hermann 333, 342, 354,

Kirchhoff [A.] 426

Λαζαρίδης Ηρακλής 1858 119,1860 140, 14l, 142, 143, i44, i45, 1862 164,

1866 201

Λάζος Ιωάννης 337· ms 413, woa 642, woe 676

Λακτάντιος 506

Λαμαρτίνος ,βλ. Lamartine Alphonse de

Λαμιακός πόλεμος 545

Λαμπίση Αγάπη 53- 18?3 258

Λαμπρινίδης Αντώνιος βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Λάμπρος Γρηγόριος βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Λάμπρος Σπυρίδων 4ο, 41, 45, 60, 79, 347,4ΟΟ, 402 405,408-410, 41ι6,426,

427,.529,532,54ο, 543

Λάμψας Δ. 557

λαογραφία 436

λαός 153,201, 264,265

Λάππας Μ. A. 288

Λάσκαρις Θεόδωρος 567

λατινικά 26, 94, 1Ο2-1Ο4, 125-127, 173- 175, 2OO, 216-219, 384- συγγραφείς. 41, 444· Βιργίλιος 175, 219, Ευτρόπιος 174, Ιουστίνος 174, Καίσαρ Ιούλιος 174,218, Κικέρων 174, ι75,218220, Λίβιος 219, Νέπως Κορνήλιος 174,217, Οβίδιος ι74,2ΐ9, Οράτιος 175, 219, Σαλλούστιος 174, 219, Τάκιτος 175, 220

Λατινική αυτοκρατορία της Ρωμανίας 516

Λειβαδιά 99

Λεπενού (Ακαρνανίας) 487

Λέριος Δημήτριος 1876 279

Λέσβος 404

Λέων βλ. Leo Heinrich

Λέων Γ' 519

Λέων Δ' 212

Λέων Ε' ο Αρμένιος 509, 515, S46

Λεωνής Π. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Λεωνίδας 122, 185, 266, 389, 466, 566

Λιβαδάς Θεαγένης 197

Λίβιος 445· βλ. και λατινικά, συγγραφείς

Λικίνιος 253

Λογγίνος 514

λογική 104, ι27, ι75,22ο, 385· περί τον λόγον επιστήμες 103

Λομβαρδός κ. 271, 294

Λορεντζάτος Π. 543

Λουδοβίκος ΙΔ' 146, 518, 548

Λουδοβίκος ΙΣΤ' 116

Λουδοβίκος Φίλιππος Α' 116

Λουκιανός βλ. αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Λούκουλλος 488

Λυδοί 507, 511, 545

Λυκούργος (νομοθέτης) 266, 358, 359, 389, 407, 508, 565

Λυκούργος (ρήτορας) βλ. αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Λύσανδρος 358, 566

Λυσίας 445· βλ. και αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Σελ. 750
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/751.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

γραφείς

Λωραίνη 404

Λωρέντης Ν. 27, 73

Lamartine Alphonse de 283

Lamé-Fleury J.R. 26, 58, 582-584. 1860

148,1861 156,1870 23l, i872 250, 25l, 1879 3O4,307, 1883 353

Leo Heinrich 169

Levi - Alvarès D. - E. 140,142-1845 45

Liechtenstern Joseph Μ. 1858 118

μαθήματα προαιρετικά βλ. γνώσεις προαιρετικές, γνώσεις βοηθητικές

μαθηματικά 3ι, 94, 1Ο3, 217-220,232- βλ. και άλγεβρα, αριθμητική, γεωμετρία, τριγωνομετρία

Μαιζών βλ. Maison N.- J.

Μαίμος Π. Γ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Μακεδόνες 36,66162,165,183,223,328,

418, 459 463 Μακεδονία 48, 71, 73,111,153,159,163,

24ο, 267, 274, 333-335, 338, 341, 343, 4Ο5,431, 432, 495, 508, 522,

545, 551, 561-563, 566

Μακεδονική δυναστεία 370

Μακρής Χ. Ν. 5Ο2

Μακρυναίος Α. Γ. 45, 399, 442, 459· 1888 414, 1889 440, 1890 466, 1894 525, 1896 56Ο, 1899 6ΟΟ, 1906 669,

19Ο8 677

Μάλτας τυπογραφείο των αμερικανών μισσιονάριων 17· εγχειρίδια 70· βλ. και Σμύρνη

Μάνη, Μανιάτες 76, 187, 317, 400, 568

Μανιάκης Μ. 96, 97

Μανιάκι 569

Μανουήλ Α' 547

Μανουήλ Β' Παλαιολόγος 5Ο9,! 516, 547

Μανούσης Θ. 22, 37· 1862 164, 168

μαντεία 511, 565

Μαντζεβελάκης Μ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Μαντινείας μάχη 34, 512, 566

Μαραθώνα μάχη 150,185, 2Ο8, 231, 304,

389, 508, 519, 566

Μαρδόνιος 5Ο8, 566

Μάριος 513, 545

Μάρκος Αυρήλιος 513, 546

Μαρσάλ βλ. Marshall V. G.

Μαρτίου 25η 180, 312 ,

Μαυρίκιος 327, 515

Μαυροβούνιο, Μαυροβούνιοι 335, 344, 393, 457, 522, 523

Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος 187, 407

Μαυροκορδάτος Δ. 78, 129- 1841 24

Μαυρομιχαλαίοι 317

Μαυρομιχάλης 185, 187, 430

Μαυρομμάτης Δ. Α. βλ. Ευρετ; τυπογρ.

Μεγάλη Βρετανία 523

Μεγάλη Ιδέα 55, ι si, 496,574: βλ. και αλυτρωτισμός

Μεγάλη του Γένους Σχολή 517, 548

μεγάλοι άνδρες 39, 49,59,69,124, 160, 198, 264 . .

Μεγαρεύς, 1; 464, 557 :

Μελανδινός Δ. Π. 1889 441

Μελάς Λέων 38, 18Ο, 248.· βλ. και Γεροστάθης

Μελαχούρης Π. Β. βλ. ,Ευρετ. τυπογρ.. Μελέτιος' 26' Γεωγραφία Παλαιά και Νέα 14

Μελισταγής Γ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Μένδελσων Βαρθόλδης βλ. Medelssohn- Bartholdy Carl Μέρσαλ βλ,

Marshall V,G.

Μεσημβρία 559

Μεσολόγγι 49,323,390,429, 431, 487, 534, 569

Μεσοποταμία 573 :

Μεσσηνιακοί πόλεμοι 359, 508

μεταλλευτική 394

Μεταξάς Γεώργιος 1901 619, 1902 633, 634,1904 649

Μεταξάς Νικόλαος 456, 459- 1894 526, 1899 601, 602, 1901 620, 621,622, 623, 1902 633, 634,1903 643, 1904 650,1905 654, 1907 672,673, 1908 678,679, 1910 705, 1913 714

μεταρρύθμιση θρησκευτική 146, 147, 447, 506, 510, 517, 547

μεταφράσεις 13, 23, '24, 28, 33,. 39, 49, 67,134, 179,234,241,.269,286,287, 302, 354, 436, 563

μετεωρολογία 394

Μηδικοί πόλεμοι βλ. Περσικοί πόλεμοι

Μήδοι 511, 545

Σελ. 751
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/752.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Μήλας Δημήτριος 1889 456

Μηλιαράκης Αντώνιος 28, 30, 65, 237, 241

Μητσόπουλος Η. 22

Μητσόπουλος Κωνσταντίνος 28, 30, 65, 66, 333, 426, 436 439, 471· 1892 498, 1894 527, 528, 1896 561, 562, 1897 582, 1909 691, 692, 693, 694

Μιαούλης Ανδρέα.? 161, 185, 187, 247, 285, 390, 430, 569

Μιθριδατικοί πόλεμοι 513, 545

Μικρά Ασία 54, 263, 341-343, 393, 402404, 519, 521-523, 531, 551,561, 573, 456 .

Μιλτιάδης 122 185, 266, 358, 389, 566

μισσιονάριοι 17· βλ. και Μάλτα, Σμύρνη

Μιστριώτης Γεώργιος 529, 532

Μιχαήλ A' 212

Μιχαήλ Άγγελος Κομνηνός 567

Μιχαήλ Γ' 330

Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος 331, 509

Μιχαηλίδης Ολύμπιος Σ. 303· 1891 472, 1895 533

Μιχαλόπουλος M. Ν. βλ. Ευρετ. τυπογρ. μνημεία 59, 160, 262, 425

Μνησικλής 473

Μοισιόδαξ Ιώσηπος 14, 26

μοναρχία απόλυτος 201, 278

Μοροζίνης 548

Μόσχος βλ. αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Μουράτ A' 117, 448, 547

μουσική 93, 94,125-127,193- εθνική 236· φωνητική 91, 110· βλ. και ορχηστική εθνική

Μουσταφάς Β' 548

Μουστοξύδης A. 291

Μπαξεβανάκης Ν. Σ. 406

Μπασιάς A. T. βλ. Τυπάλδος Μπασιάς A.

Μπενάκης Παναγιώτης 267

Μπισκηνης A. Σ. 1897 583

Μπότσαρης Μάρκος 161, 185, 247, 390,

430, 568

Μπότσαρης Νότης 187

Μπούας Σπυρίδων 1867 208

Μπουμπουλίνα 185

μυθιστορήματα 197

μυθολογία 92, 94, 165, 320, 356, 357

μύθος 58, 510

Μυκάλης μάχη 161, 185, 453, 567

μυκηναϊκή περίοδος 510

μυκηναϊκός πολιτισμός 544

Μυλωνάκης Κ. Ι. 495

Μύριοι 306, 508, 512, 519, 566- βλ. και Κύρος, Ξενοφών

Μωάμεθ A' 516

Μωάμεθ Β' 117,180, 516, 517,"548, 567

Μωάμεθ Δ' 548

μωαμεθανισμός 546, 567· βλ. και Ισλάμ,

ισλαμισμός

Μωραΐτης Σπυρίδων 255

Μωρέως πριγκιπάτο 516, 547

Μωυσής 504

Maison N.- J. 185

Marshall V.G. 333, 342

Massillon 220

Medelssohn - Bartholdy Carl 323, 345, 347, 407

Meinicke Karl Edward 1858 118

Michelet Jules 66

Νάκης Ν. Β. 52· βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Νάντης Διάταγμα 548

Νάουσα 338 Ν

Ναπολέων 390, 548

Ναυαρίνου ναυμαχία 251, 390, 569

Ναύπακτος 397, 487 '

Ναυπάκτου ναυμαχία 547 ·

Ναύπλιο 185, 323

Ναυπλίου Γυμνάσιο 20, 200 ·

νέα ελληνικά 94-, 102, 124, 126, 289-293, 383· βλ. και νεοελληνικά αναγνώσματα, γλώσσα νέα ελληνική

νεοελληνικά αναγνώσματα 85, 87

Νεοχώριον (Αιτωλίας) 487

Νέπως Κορνήλιος βλ. λατινικά, συγγραφείς

Νεράτζης Ι. Δ. βλ. Εόρετ. τυπογρ.

Νέρβας 513, 54S

Νερουλός Ι. Ρίζος 36

Νέρων 513, 545

νησιά ελληνικά, νησιώτες 108, 183, 522, 551 '

Νικαίας αυτοκρατορία 516, 547, 567

Νικαίας σύνοδος (Α' οικουμενική) 253, 567

Νικηταράς 185, 187, 247

Σελ. 752
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/753.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Νικίας 358

Νικίειος είρήνη 566

Νικηφόρος Α' 330, 431, 488, 509,515, 546

Νικολαΐδης Ιωάννης βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Νικολαΐδης Ρ. 557

Νικολαΐδης Φιλαδελφεύς Χ. 283- βλ. και Ευρετ. τυπογρ.

Νικολόπουλος Παρασκευάς 1908 680

Νικομήδειας διαγωνισμός 82

Νικοπόλεως μάχη 516

Νικοτσάρας 390

Νοβιπαζάρ 522,523

νόμος: ηθικός 64, 235, 260- ιστορικός 64, 96,140, 230,26ο, 475- φυσικός 64, 260

νομοσχέδια εκπαιδευτικά 19, 44, 70, 82, 83, 87, 92-95, 124-128

Νορβηγία 523

Νορμάννος βλ. Normann-Ehrenfels Carl Fr. Leberecht Graf von

Νοταράς N. 227

Νοταράς Χρύσανθος, Εισαγωγή εις τα γεωγραφικά και σφαιρικά 14

Νοτάρης Ιωάννης βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Νουβία 523

Neumann Franz Ernst 473

Normann-Ehrenfels Carl Fr. Leberecht Graf von 188

Nösselt Friedrich 1859 122

Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος 31, 39, 84, 179,232· iss? HO, 1874 265, 1877

287, 1885 375, 1887 395

Ξενοφών, Ανάβασις 278, 358, 566· Ελληνικά 444- βλ. και αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

Ξέρξης 508,566

Οβίδιος βλ. λατινικά, συγγραφείς

Οδαίναθος 514

Οδενάφας βλ. Οδαίναθος

Οικονόμος Κωνσταντίνος 291

Οικονόμος π. π. 4ι, 386,414,553- 1880 312, 1882 340,1883 348, ms 376, 1886 384, 1889 442, 1894 529

Οικονόμου Χ. Π. 325, 348, 375- 1886 385, 1888 415, 1891 474

Οθωμανική Αυτοκρατορία βλ. Τουρκία

Όθων 79,200, 201, 390, 518, 519,548, , 569

Οιάνθη 133- βλ. και Γαλαξείδι

Οκταβιανός Αύγουστος 508, 513, 545

οκτοηχοψάλτηρα 110

Οκτώηχος 15

ολιγαρχία 511, 5,44

Ολλανδία 523

ολυμπιακοί αγώνες βλ. αγώνες ολυμπιακοί

Ολύμπιος Γεώργιος 568

Όλυμπος 171

Όλυνθος 338

Ομέρ Βρυώνης 568

Όμηρος 162, 266,277, 285, 302, 386, 473, 491, 544, 553· 'Οδύσσεια 268, 269, 277, 278, 320· βλ. και αρχαία ελληνικά, συγγραφείς

ομοιομορφία 16, 20, 114 , ·

ομόνοια 154, 202

Ονώριος 514

οπλασκία 81

Οράτιος βλ. λατινικά, συγγραφείς

ορεογραφία 394, 436

ορθοδοξία 76,178,226, 432

Ορλάνδος Αναστάσιος 324

Ορλώφ 267

ορυκτολογία 394 :

Ορφανίδης Θ. 290,292

ορχηστική εθνική 236

Οσμάν 516, 547

Ουαλεντιανός Α' 514

Ουγενότοι 548

ουμανισμός βλ. ανθρωπισμός

Ουνιάδης 547

Ούνοι 546

ουρανογραφία 311 ,

Ουρχάν 516,547

όχλος 153

Παγών Γεώργιος 184544, 184651,1847 53, 1854 95, 1858 120

Παλαιολόγοι 517, 547

Παλαιστίνη 434, 521-523, 551

Παλαιών Πατρών Γερμανός 323, 390

παλιγγενεσία βλ. Ελληνική Επανάσταση

48

Σελ. 753
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/754.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Παλιουρίτης Γρηγόριος 13

Πανοιγόπουλος Π. Δ. .488

Πανεπιστήμιο Όθωνος 120

πανσλαυϊσμός 496

Πανταζής Δημήτριος 34, 39, 61, 226, 327· 1835 3, 1861 155, 1862 168, 1863 170, 171, 1864 183, 1865 194, 1866 202, 1868 212, 213, 1869 222, 1870 228, 1871 234, 1872 245, 246, 1875 273, 274, 1877 288, 1880 313, 314, 315, 1883 349, 350

Πανταζίδης Ι. 69, 347, 352

Παντελής Π. K. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Παπαγεώργιος Σ. Π. 437

Παπαγεωργίου Αλέξανδρος βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Παπαγιαννόπουλος Ν. À. 486, 531, 5321889 443, 1892 499, 1899 60S, 1903 644

Παπαδάκης Ι. 22

Παπαδόπουλος Ν. Π. Υδραίος βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Παπαδόπουλος Χρίστος 41, 275, 305, 464

Παπαθεοδώρου Δημήτριος 327- 1886 386, 1888 416, 1889 444, 445, 1891 475, 1892 500, 501, 502, 1895 539,^540, 541, 1896 563, 564, 565, 1897 584, 1898 588, 589, 1899 604, 1901 624, 625, 626

Παπακωνσταντίνου Χρήστος 459, 463

Παπαλεξανδρής θ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Παπαμάρκος Χαρίσιος 297, 302, 347, 370

Παπαμιχαλόπουλος Κ. Ν. 49, 54, 67, 400, 402, 405, 408-410

Παπανδρέου Αλέξανδρος A. 372, 380· 1890 468, 1891 476, 1893 516, 1904 651

Παπαντωνίου Λ. 1889 446

Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος 52, 53, 82, 227, 290, 291-293· 1864 184, 1869 223, 1870 229, 1872 247, 1879 305, 1881 329; 1882 341, 1883 351, 1892 503, 1896 566

Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος 34, 3740, 44, 45, 51, 69, 71, 138,140,142, 146, 161, 164, 168, 169, 187, 211, 252, 284, 291, 292, 308, 323, 327- 329, 347, 355, 407, 534· 1845 45, 1849 64, 1852 79, 80, 1853 87, 88, 1881 330, 1888 417, 1896 567

Παπασπύρου A. A. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Παπαφλέσσας 569

Παπαχατζής Ευάγγελος 376, 459, 460- 1892 504, 505, 506, 1896 568, 1897 585, 1907 674

Παππαδόπουλος Γ. Γ. 37, 69, 138, 203, 208, 355

Παππαδόπουλος Ν. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Παππαναστασίου Ευάγγελος 1905 655, 656

παραμύθια 276, 319, 356, 553

Παρασκευόπουλος Αναστάσιος 463

Παρασκευόπουλος Γ. Π. 22-23

Παράσχος Αχιλλέας 290, 292 ·

παρθεναγωγεία 270-271, 281· βλ. και Ανώτατο Παρθεναγωγείο Βόλου, Αρσάκειο

Παρθικό κράτος 514

Παρίσι 400

Παρνασσίς 132' βλ. και Φωκίδα

Πάσσαρης Ν. Γ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

Πασσάροβιτς συνθήκη 548

πατέρες (= αγωνιστές του 1821) 51, 79, 247, 249, 263, 323, 454

Πάτρα 323, 568

Πάτρας Γυμνάσιο 155

Πατριαρχέας Δ. Κ. βλ. Ευρετ. τυπογρ.

πατριαρχείο: Αλεξανδρείας, Αντιοχείας Ιερουσαλήμ 517" Οικουμενικό (Κωνσταντινουπόλεως) 17, 547

Πατριάρχες Ισραηλιτών 504 '; πατρίδα 181, 183, 264, 495, 525, 526, 561

πατριδογνωσία 77, 569-571

πατριδογραφία 77, 303, 311, 350, 365, 371, 390

πατριωτισμός 25, 84, 122, 149, 180

Πατσόπουλος Δημήτριος 532, 540, 543, 558· 1886 387, 1889 447, 1901 627, 1909 695, 696, 697, 1912 711, 712

Παυλάτος Πέτρος 372· 1890 468, 1891 476, 1895 542

Παύλος Απόστολος 566

Παυσανίας (περιηγητής) 48, 302, 416

Παυσανίας (στρατηγός) 185, 389, 566

Σελ. 754
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 735
    18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

    ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ