Συγγραφέας:Κουλούρη, Χριστίνα
 
Τίτλος:Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914)
 
Υπότιτλος:Ανθολόγιο κειμένων-Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:18
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:789
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Εκπαίδευση-Πρωτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1834-1914
 
Περίληψη:Στόχος του βιβλίου αυτού είναι η αναζήτηση των καταβολών της ιστορικής παιδείας στο νεοελληνικό κράτος, και κυρίως του τρόπου παροχής της, και η διερεύνηση των μηχανισμών διαμόρφωσης της Ιστορικής συνείδησης μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα στον 19ο αιώνα. Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη: Μία ιστορική εισαγωγή, ένα ανθολόγιο πηγών και μία βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων. Τα κείμενα του ανθολογίου φιλοδοξούν να σκιαγραφήσουν τη φυσιογνωμία του ιστορικού και του γεωγραφικού μαθήματος κατά τον 19ο αιώνα, με έμφαση κυρίως στην ιδεολογική λειτουργία της διδασκαλίας, και για το λόγο αυτόν προτιμήθηκαν κείμενα κατεξοχήν στρατηγικά, όπως οι πρόλογοι των διδακτικών βιβλίων και οι επίσημες και μη οδηγίες για τη διδασκαλία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Στη Βιβλιογραφία συγκεντρώθηκαν 727 τίτλοι σχολικών εγχειριδίων ιστορίας και γεωγραφίας για την περίοδο 1834-1914, που παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, και στο εσωτερικό κάθε έτους σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των ελλήνων συγγραφέων η μεταφραστών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 54.55 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 762-781 από: 794
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/762.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α. ΤΟΠΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ*

Βιέννη 1837 10

Ερμούπολη 1835 4, 1839 15, ΐ84ΐ 23, 1842 3ο, issi 74, i860 136, 137, 1864 179, 180, 1870 227, 1875 271, 1884 358, 1888 408, 1889 435, 436, 437, 438, 1895 534

Ζάκυνθος 1865189, 1892 489,1897 583, 1899 594

Καλαμάτα 1881 328

Κέρκυρα 1864 187, 1867 208, 1873 257

Κεφαλλονιά 1883 347, 1887 393

Λειψία 1886 382

Μάλτα 1836 6

Μασσαλία 1893 514

Ναύπλιο 1834 1, 2, 1840 19, 1843 35

Πάτρα 1841 22,1855 99,1862 163,1863 172, 1864 185, 1869 220, 221, 1874 264, 1875 272, 1881 326, 1884 356, 1889 452, 453, 1891 479, 1892 494, 509

Πειραιάς 1838 13

Σύρος 1888 426

Τρίπολη 1872 252, 1881 329

Β. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ - ΕΚΔΟΤΕΣ

η Αγαθή Τύχη, Ηλία Χριστοφίδου 13, 1840 20, 1842 29

Αγαπητός A. Σ. ises 172, ΐ869 220

Αγγελίδης A. isss 3

Αγγελίδης Α. και Ν. 1834 1

Αγγελίδης Ν. 1854 94, 1864 184, 1866 197,198, 199,1867 206, 1868 211, 1874 266

Αγγελόπουλος Ιωάννης 1850 70, 1853 90, 1854 96,1857 113, 18S9 130, 1861 155, 1862 168, 1863 175, 1865 194, 195- βλ. και Παλιγγενεσίας, Ι. Αγγελοπούλου

Αθανασιάδης Ευάγγελος 1889 431, 446βλ. και Κουσουλίνος Σ.- Αθανασιάδης Ευ

Αθηναΐδος και A Χαλούλου 1884 357

η Ανατολή Αχρον. 726

ο Ανεξάρτητος, Π. Κ. Παντελή 1839 15

Αντωνιάδης Κ. 1842 25, 1843 31, 1850 67, 1855 98, 1856 ΙΟΙ, 1857 105, 1858 115, 116, 117, 1859 122, 123, 124, 125, 126, 1860 132, 133, 134, 1861 150, 151, 152, 1862 158, 160, 161,1864 176, 177, 178, 1865 190, 1867 204, 1869 216, 217, 218, 1871 232, 233, 1874 261, 262, 1875 269, 1876 277, 278, 1877 282, 283, 1878 290, 1883 343, 344, 1888 401, 1892 484, 1894 519

Αποστολόπουλος Α. Α. 1896 560, 1899 593, eoo, 1902 629, 63ο, 1906 670

Αποστολόπουλος Θ. 1901 612

η Αρκαδία, Ι. Π. Σαλαπάτα και Ι. A.

Ασημακοπούλου 1872 252

Ασημακόπουλος Ι. A. - Σαλαπάτας Ι. Π. 1881 329- βλ. και η Αρκαδία, Ι. Π. Σαλαπάτα και Ι. A. Ασημακοπούλου

ο Ασμοδαίος, Γ. Σταυριανού 1884 361

της Αυγής 1859 129

της Αυγής, Α. Α. Παπασπύρου 1909 681, 191Ο 704, 1911 707

Βακαλόπουλος Ι. Α. 1848 56, 1849 61

Βαρβαρέσος Ν. i860 137

Βαρβαρρήγος Βλαστός 1885 366,367,368, 1886 383

Βασιλική Τυπογραφία 1837 11

* Από τα 727 εγχειρίδια, τα 671 έχουν εκδοθεί στην Αθήνα. Εδώ ευρετηριάζονται οι υπόλοιποι τόποι έκδοσης.

Σελ. 762
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/763.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Βασιλική Τυπογραφία, Ραφτάνη - Παπαγεωργίου 1905 653

Βασιλικόν Τυπογραφείον, Ν. Γ. Ιγγλέση 1895 550

Βάφας Κ. βλ. Καραμπίνης Φ. - Βάφας κ. Βεργιανίτης Λ. Χ. βλ. Πάσσαρης Ν. Γ. -

Βεργιανίτης A. X. και της Νομικής, A. Χ. Βεργιανίτου

Βλαστός Σ. Κ. 1841 22, 1848 54, 58, 1849 63,1852 76, 78, 82, 84, iss4 93,97,1856100,1857 103,108,114, 1859 131, 1861 149, 1862 166, 1870 230, 1872 244, 245, 246, 1875 267, 273, 274, 1877 281, 285, 288, 289, 1878 291, 295, 1879 298, 304, 1880 309, 313, 315, 319, 1881 321, 331, 332, 1882 336, 339, 1883 350, 1884 354, 3S5, 1885 362, 369, 370, 1886 378, 380, 381, 390, 1887 394, 1888 400, 402, 403, 4ο4, 406, 4ΐ8, 4ι9, 1889 427, 428, 429, 434, 448, 1891 471, 1892 487, 1894 527, 528, 530, 1896 561, 562, 1897 582· βλ. και Γεωργιάδης Μ. - Βλαστός Σ. κ. Γεωργιάδης Μ. - Βλαστός Σ. κ. IMI 22

Γκαρπολάς Αλέξανδρος 1857 107

Γκαρπολάς Κωνσταντίνος 1838 12, 1839 14, 1842 27, 1848 57, 1850 69

Γκαρπολάς - Ρεφερενδάρης 1837 10

Γκαρπολάς Σοφοκλής Κ. 1856 102

Gayer J. 1893 514

Δεληγιάννης - Καλέργη αδελφοί 1896 577

Δελής Δ. - Ευστρατίου Δ. Γ. 1909 682, 685

Δημίδης κ. - Μελισταγής Γ. A. isas 4

Διαλησμάς Λ. Ζ. 1904 651,1907 671, 674, 1908 680, 1909 690

Δικαίος Ηλίας N. 1909 689, 1910 700, 1911 706

Δρακόπουλος Α. 1892 490, 507

η Ελπίς Αχρον. 721

της Ενώσεως 1885 375, 1887 395

ο Ερμής, Μιχαήλ Ι. Σαλιβέρου 1896 553, 579

Ερμού 1861 156

της Εστίας, Γ. Κασδόνη 1894 521, 532, 1895 533, 1896 552, 1898 S87 1899 597, 603

της Εστίας, Ι. Δ. Κολλάρου 1902 632, 633, i9os 64ο, 643,644, 1904 65ο, 1905 654, 1908 678, 1909 688, 1914 719

Ευμορφόπουλος π. 1874 264- βλ. και Ευμορφόπουλος Π. - Σταυρόπουλος Γ. και ο Φοίνιξ Π. Ευμορφοπούλου Ευμορφόπουλος Π.- Σταυρόπουλος Γ. 1855 99

Ευστρατίου Δ. Γ. 1905 664- βλ. και Δελής Δ. - Ευστρατίου Δ. Γ.

Εφημερίδος των Συζητήσεων 1873 256

Θέμιδος, Ι. Σκλέπα 1872 250

Ιασεμίδης Δημήτριος 1879 301

Ιασεμίδης Σ. Π. 1881 335

Ιγγλέσης N. Γ. βλ. Βασιλικόν Τυπογραφείον, Ν. Γ. Ιγγλέση

η Ιονία, Σπυρίδωνος και Αρσενίου αδελφών Κάων 1864 187

Ιωαννίδης Κ. βλ. Τόμπρας Κ. - Ιωαννίδης Κ.

Ιωαννίδης Πλάτων 1842 29

ο Κάδμος, Νεοφύτου Καραγιάννη (Κέρκυρα) 1867 208

ο Κάδμος (Κέρκυρα) 1873 257

o Κάδμος, Γ. Μελισταγούς (Αθήνα) 1870 231

ο Κάδμος, Β. Π. Σεκοπούλου (Πάτρα) 1869 221, 1875 272, 1881 326, 1889 452, 453, 1891 479, 1892 509

Καλέργη αδελφοί βλ. Δεληγιάννης - Καλέργη αδελφοί

της Καλλιτεχνίας Αχρον. 724 Καμπάσης Γ. 1892 510, 1895 542, 1904 651

Κανέλλος Γ. 1864 ι8ο, 1888 4o8

Κάο Αρσένιος και Σπυρίδων βλ. η Ιονία, Σπυρίδωνος και Αρσενίου αδελφών Κάων

Καραγιάννης Νεόφυτος βλ. ο Κάδμος, Νεοφύτου Καραγιάννη

Καραμπίνης Φ. 1867 205· βλ. και Μελαχούρης Π. Β. - Καραμπίνης Φ.

Σελ. 763
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/764.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Καραμπίνης Φ. - Βάφας Κ. 1857 112

Κασδόνης Γ. 1889 433, 1895 535, 1897 585, 1899 595, 596, 1900 609- βλ. και της Εστίας, Γ. Κασδόνη

Καψοκέφαλος Σ. 1892 489

η Κεφαλληνία 1883 347

Κληρονόμος Κ Π. 1894 5ι8

Κολλαράκης Α, - Τριαντάφυλλου Ν. 1890 465

Κολλάρος Ι. Δ. 1901 615,616,1902 631, 634,1903 641, 1904 647,648,  1907 672, 1910 705, 1913 714

Κόλμαν Γ. 1858 120

Κόλμαν Κ. 1847 53, 1858 118, 120

Κοντόγιωργας Ν. 1899 594

Κοπίδας Δ. Σ. βλ. Φιλόμουσου Λέσχης, Δ. Σ. Κοπίδα

ο Κοραής, Ανέστη Κωνσταντινίδου 1880 312,320,  1883 348, 1885 364,365, 376

Κορίννης    1892 493

Κορομηλάς Ανδρέας 1836 5, 7,183? 9, 1839 16, 17, 18, 1840 21, 1842 26, 1843 32, 1844 37, 39, 1845 41, 42, 43, 45, 1846 48, 1848 55, 1849 62, 64,65, 185066,68, 1851 71,75,1852 77,79,80,81,83,1853 86,87,88,89, 1854 92, 1857 104, 1859 128, 1860 140, 146, 1862 165, 1866 200, 1875 275, 1878 297 1881 323, 330, 1885 364, 376

Κορομηλάς Διονύσιος 1860 139

Κορωναίος Ι. (λιθογρ.) 1845 44, 1847 53

Κουβέλης Ι. - Τρίμης A. 1876 279

Κουσουλίνος Σ, 1884 359,1887 396,1888 413,1889 46ο, 1890 462, 466, 1892 490, 507,1902 635,1904 652- βλ. και Κουσουλίνος Σ - Αθανασιάδης Ευ. Κουσουλίνος Σ. - Αθανασιάδης Ευ. 1889 431, 440, 446,1890 468

Κτενάς A. 1903 639- βλ. και Κτενάς A. - Σούτσας Π. Κτενάς A. - Σούτσας Π. 1859 127, 1862 162, 1865 191, 192

Κωνσταντινίδης Ανέστης 1882 340, 1883 346,1885 363, 364, 365, 376,1886 384, 385, iss? 398, isss 405·." 409, 410, 415, 416, 417, 425, iS89 442, 445, 449, 459, i89O 467, 1891 496, 497, 499, 500, 5ο1, ΐ894 517, 520, 524, 525, 529, i89s 536, 537, 546, 547, 548, 549, ΐ896 556, 557, 558, 559, 567, 568, ΐ899 599, woo 611

Κωνσταντινίδου Ανέστη Υιοί 1904 649

της Λακωνίας 1872 251, 1879 307, 1889 432

Λαμπρινίδης Αντώνιος 1863 169, 173, 1864 182, 1865188,193,1868210, 1870 228, ISTI 234, 1872 237, 1874 263, 1881 334

Λάμπρος Γρηγόριος 1892 503, 1896 554, 566, 1910 701

Λεωνής Π. 1909 684, 1910 705

ο Λόγιος Ερμής 1862 159

Μαίμος π. Γ. ΐ889 435, 436, 437, 438, 1895 534

Μαντζεβελάκης M. 1914 716, 717

Μαυρομμάτης Δ. A. issa ss, isós 170, 171, 1864 iss, ises 212, 213, i869 222

Μελαχούρης π. Β. - Καραμπίνης Φ. ΐ846 47, 49

Μελισταγής ΓΆ. 1842 30, 1860 136, 1864 179- βλ. και Δημίδης Κ. - Μελισταγής Γ. A. και ο Κάδμος, Γ. Μελισταγούς της Μερίμνης 1873 255

Μιχαλόπουλος Μ Ν. 1893 5ι5

αι Μούσαι, Ι. Ν. Σιδέρη isse, 379, woi 613, 614, 618, woe 665, 666, 667, 668, 669, wos 677, "t" 686, 687, 691, 692, 693, 694

Νάκης Ν. ΐ869 223, wo 227, 229, 247, is?9 3o5, issi 341

Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως 1897 580

Νέον Τυπογραφείον, Ευ. Φινομένου 1897 583

Νεράτζης Ι. Δ. isse 382

Νικολαΐδης Ιωάννης 1892 510, 1896 578

Νικολαΐδης Φιλαδελφεύς Χ. 1851 73, 1853 91, iss? 109, 110, 1872 238, 1877 287, 1878 293, 1879 305

της Νομικής 1898 588, 589, 590, 591

Σελ. 764
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/765.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

1899 604, 605, 606, 607

της Νομικής, Λ. Χ. Βεργιανίτου 1901 624, 625, 626, wos 657

Νοτάρης Ιωάννης 1889 444, 1890 463, 464,1891 474, 475,1892 498, 502, 504, i89s 538, 1897 58i

ο Παλαμήδης 1878 294, isi9 299, 302, 3Ο3, 1880 311, 1881 324, 325, 327, issa 338, 339, 1885 371, 372, 373, 374,377,1886 387,388, 1887, 399, less 407, 411, 423, 1889 443, 1891 473,1892 485, 486, 488,1896 551

Παλιγγενεσίας, Ι.Αγγελόπουλοι) 1894 523

Παντελής Π. Κ. βλ. ο Ανεξάρτητος, Παντελή K. Παντελή

Παπαγεωργίου Αλέξανδρος 1889 447, 1892 512, 513

Παπαδόπουλος Ν. Π. Υδραίος 1889 439

Παπαλεξανδρής Θ. 1875 27Ο, 1877 284, 286, 1879 306, 1880 310

Παπασπύρου A. A. 1910 701, 1912 7Ο9, 710,1914 720- βλ. και της Αυγής, Α.

Α. Παπασπύρου Παππαδόπουλος Ν. 1842 28, 1843 33, 187Ο 225, 1873 253, 254

ο Παρνασσός, Σεργίου Χ. Ραφτάνη 1865 189

Πάσσαρης Ν. Γ. 1864 181, 1867 207, 187Ο 229, 1872 247, 1886 389, 1891

478, 1892 5Ο8- βλ. και Πάσσαρης N. Γ. - Βεργιανίτης Λ. Χ. Πάσσαρης N. Γ. - Βεργιανίτης Λ. X. 1888 420, 421, 422, 1889 43Ο. 450, 451, 1895 539, 540, 541, 1896 568, 564, 565, 569, 570, 571, 572, 573, 1897 584, 586

Πατριαρχέας Δ. Κ. 1892 510

Πατρίδος 1889 435

Περρή αδελφοί 1891 472,1894 531

Πετράκος Π. A. 1908 675

Πολυμέρης Γεώργιος 1841 23, 1851 74

Πρακτικίδης Μανουήλ Ζ. 188Ο 31Ο

η πρόοδος 1874 265,1881 322

Προόδου (Κεφαλλονιά) 1887 393

της Προόδου 1869 219,1873 260,188Ο 314

Ραδάμανθυς 1843 36, 187Ο 226, 1873 258

Ράλλης Κ. 1834 2, 185s 46, 1846 51

Ραφτάνης Σέργιος Χ. βλ. ο Παρνασσός, Σεργίου Χ. Ραφτάνη

Ρενιέρης Πρίντεζης 187Ο 227, 1884 358, 1888 426

Ρουσέας Κ. βλ. Χιώτης Ν. - Ρουσέας Κ.

Σακελλάριος Π. A. 1857 106, 1858 121, 1860 138, 147, 1863 174, 1864 186, 1866 203, 1868 209,214, 215, IBS? 397 Σακελλάριος π. Δ. 1869 224, mi 235, 236, 1872 248, 1873 259, 1880 316, 318, 1881 333, 1882 727, 1883 352, 1884 360, 1886 386, 1890 469, 1892, 505, 506, 511, 1895 543, 544, 545

Σαλαπάτας Ι.ΐΐ. βλ Ασημακόπουλος Ι. A. - Σαλαπάτας Ι. Π.

Σαλίβερος Μ. L1894 526,1899 592,598, 601,. 602, woo 61ο, 1901 617, 619, 62ο, 621, 622, 627, 1903 642, 1904 646,1908 676,679· βλ και ο Ερμής, Μιχαήλ Ι. Σαλιβέρου και Τερζόπουλος Δ. Χ.- Σαλίβερος Μ Ι.

 Σάρδης Γ. 1893 516

Σεκόπουλος Β. Π. βλ. ο Κάδμος, Β. Π. Σεκοπούλου

Σηλλυβριώτης Δ. 1875 276

Σιδέρης Ι. Ν. 1907 671, 674,1909 690· βλ. και αι Μούσαι, Ι. Ν. Σιδέρη

Σκλέπας Ι. βλ. Θέμιδος, Ι. Σκλέπα

Σούτσας Π. βλ. Κτενάς Α. - Σούτσας Π. Σταυριανός Γ. 1886 391, 392- βλ. και ο Άσμοδαίος, Γ. Σταυριανού Σταυρόπουλος Γ. βλ. Ευμορφόπουλος Π.Σταυρόπουλος Γ.

Τερζόπουλος Δ. Χ. 1910 699, 703, 1913 713- βλ, και Τερζόπουλος Δ. Χ. - Σαλίβερος Μ. Ι. και Τερζόπουλος Δ. Χ. και αδελφός

Τερζόπουλος Δ. Χ. και αδελφός 1912 711, 1914 715, 718

Τερζόπουλος Δ. Χ - Σαλίβερος Μ. Ι. 1909 683, 695, 696, 698

Τόμπρας Κ. - Ιωαννίδης Κ. 1840 19, 1843 35

Τριαντάφυλλου N. βλ. Κολλαράκης A.

Σελ. 765
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/766.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Τριαντάφυλλου N.

Τρίμης Αναστάσιος 1895 542· βλ. και Κουβέλης Ι. - Τρίμης A.

Φέξης Γ. Δ. 1891 476, 1892 492, 638, 1905 ess, 656, 1909 697, 1912 712

Φιλαδελφεύς Χ. Ν. βλ. Νικολαΐδης Φιλαδελφεύς Χ.

Φιλήμων Ι. 1836 8

της Φιλοκαλίας 1878 296

Φιλόμουσου Λέσχης, Δ. Σ. Κοπίδα 1860 148

Φινομένος Ευ. βλ. Νέον Τυπογραφείον, Ευ. Φινομένου

ο Φοίνιξ 1888 424, 1889 456, 1890 470, 1891 480, 481 ο Φοίνιξ, Π. Ευμορφοπούλου (Πάτρα) 1892 494

Φρέρη αδελφοί 1889 436, 437,438,1895 534

Χαλούλος A. βλ. Αθηναΐδος και A. Χαλούλου

Χιώτης N. 1912 712 Χιώτης Ν. - Ρουσέας Κ. 1909 697

Χριστοδούλου Ε. Π. 1862 163

Χριστοδούλου Χρίστος 1858 120, 1860 135, 1861 152

Χριστοφίδης Ηλίας βλ. η Αγαθή,Τύχη, Ηλία Χριστοφίδου

Σελ. 766
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/767.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  ΚΕΙΜΕΝΩΝ

1 (1834). "Νόμος περί δημοτικών σχολείων, 6 (18) Φεβρουαρίου 1834", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 11, 3 (15) Μαρτίου 1834.

2 (1834), [Οργανισμός Ελληνικών σχολείων. Γυμνασίων και Πανεπιστημίου], Ναύπλιον 1834, Γενικά Αρχεία του Κράτους, 'Οθωνικό Αρχείο, Παιδείας, φ. 36.

3 (1834). Ν, Μανιάκης, "Δηλοποίησις", Σωτήρ (Ναυπλίου),6 Μαΐου 1834.

4 (1834). Π. Ραυτόπουλος, Εγχειρίδιον Γεωγραφικόν κατά την Νέαν Μέθοδον τον Ιωάννου Βραδλέου..., Ναύπλιο, Κ, Ράλλης, 1834, σ. ζ'.

5 (1835). Ν, Φαρδούλης, Εγχειρίδιον της γεωγραφίας του Κροζάτου. Έκδοσις εννάτη. Αυξημένη με πολλάς αξιόλογους προσθήκας από τον Φορίν. Ερμούπολη, Κ. Δημίδης και Γ, A, Μελισταγής, 1835, σ. 141-142,145.

6 (1836). Β. Διάταγμα "Περί του κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 87, 31 Δεκεμβρίου 1836.

7 (1836), Φ,Δ,Ε., "Επιστολή Ε'. Προς τους Δημοδιδασκάλους. Ουσιωδέστεραι γνώσεις του δημοδιδασκάλου ήτοι προτερήματα αποκτητά", Αθηνά, 19 Σεπτεμβρίου 1836.

8α (1836). Ι. Π, Κοκκώνης, Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα. . . προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων, Αθήνα, A. Κορομηλάς, 1836, σ. δ'-ε'.

8β (1836). Στο ίδιο, σ. 22-24,28-29,39-42,

9 (1837). Ι. Π, Κοκκώνης, "Έκθεσις Περί της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως", αρ. 633, 3 Φεβρουαρίου 1837, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Οθωνικό Αρχείο, Παιδείας, φ. 40,

10(1837). Σ, Αντωνιάδης, Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας συνταχθείσα παρά του Άγγλου Κ.Γ. Ίρβινγ..., Αθήνα, A. Κορομηλάς, 1837, σ; 3-4, 6,43-44,52-54.

11 (1839). Ι. Π. Κοκκώνης, "Περί της ενεστώσης καταστάσεως της δημοτικής εκπαιδεύσεως", 6 Μαρτίου 1839, Γενικά Αρχεία του Κράτους, 'Οθωνικό Αρχείο, Παιδείας, φ, 40.

12α (1839), Γ, Γεννάδιος, Σύνοψις της γενικής Ιστορίας Γερμανιστί συνταχθείσα υπό Α. Α. Κ. Καμμερέρου..., Αθήνα, A, Κορομηλάς, 1839, σ. 1-4,

12β (1839), Στό ίδιο, σ. 97-98.

13 (1839). Κ. Μ. Κούμας, Γεωγραφία εκτεθείσα μεν γαλλιστί υπό Αδριανού Βάλβι,  εξεδόθη επιστασία και διορθώσει των αυταδέλφων Α. και Ν.

Αργυριαδών, τ. Γ', Βιέννη, A, Μπένκο, 1839, σ. 185-186, 188-189, 191,

Σελ. 767
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/768.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

14 (1839). "Περί ηθικής ανατροφής", Ο Παιδαγωγός 1 (1839), σ. 360-361,

15 (1840), "Περί οργανισμού των Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων", [1840], Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιστορικά Αρχεία Ι. Βλαχογιάννη, φ. 132.

16 (1840). "Περί πίνακος της παλαιάς γεωγραφίας", 26 Σεπτεμβρίου 1840, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Οθωνικό Αρχείο, Παιδείας, φ. 48.

17α (1841). Ι. Ν. Βαλέττας,Γεωγραφία της Ελλάδος αρχαίας και νεωτέρας... Έκδοσις δευτέρα..., Ερμούπολη, Γ. Πολυμέρης, 1841, σ. α'-γ'.

17β (1841). Στο ίδιο, σ, 54-57,126.

18α (1842). N. Φαρδούλης, Νέα Γενική Γεωγραφία... προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων, Ερμούπολη, Γ. Μελισταγής, 1842, σ, 5,

18β (1842), Στο ίδιο, σ, 11-12,15.

19 (1842). "Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία", Αθηνά 932, 8 Ιουλίου 1842.

20 (1845). "Το μάθημα της ιστορίας εις το Γυμνάσιον Αθηνών", Χρόνος .95, 21 Νοεμβρίου 1845.

21α (1845). Κ. Παπαρρηγόπουλος, Στοιχεία της Γενικής Ιστορίας, κατά το σύστημα τον Γάλλου Λενι..., Αθήνα, A. Κορομηλάς, 1845, σ. ç'-στ',

21β (1845). Στό ιδιο, σ. θ'-ι',

22 (1848). Γ. A. Βακαλόπουλος, Στοιχειώδης Γεωγραφία.. . χάριν της εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις διδασκόμενης νεότητας, Αθήνα, I. A. Βακαλόπουλος, 1848, σ. 30-34,54.

23 (1849). Κ, Παπαρρηγόπουλος, Εγχειρίδιον της Γενικής Ιστορίας... Βιβλίον πρώτον περιέχον την Αρχαίαν Ιστορίαν. .., Αθήνα, A. Κορομηλάς, 1849, σ. 1,4.

24 (1850). Ι. Π, Κοκκώνης, Εγχειρίδιον η Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής μεθόδου νέος, τελειοποιημένος και πληρέστερος του μέχρι τούδε εν χρήσει οδηγού του Σ. .., Αθήνα 1850.

25α (1850), Σ, Αντωνιάδης, Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος συγγραφείσα μεν υπό τον Άγγλου Θωμά Κείτλη. , ., Αθήνα, Κ. Αντωνιάδης, 1850, σ. γ'-δ',

25β (1850), Στό ίδιο, σ, η'-θ', ια'-ιβ'.

25γ (1850). Στό ίδιο, σ. 700-701.

26 (1850). Σ. Σταθόπουλος, Στοιχειώδης σειρά γεωγραφικών μαθημάτων εις τρεις περιόδους. . ., Αθήνα, Ι. Αγγελόπουλος, 1850, σ. γ'-ζ'.

27 (1853), Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία τον Ελληνικού Έθνους Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της σήμερον. .., Αθήνα, A. Κορομηλάς, 1853, σ. [2],

28 (1853), Στο ίδιο, σ, 57-58.

29 (1853). Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Φιλίππου Ιωάννου.

30 (1853). Κ. Παπαρρηγόπουλος, Εγχειρίδιον της Γενικής Ιστορίας... Βιβλίον

Σελ. 768
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/769.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Δεύτερον Περιέχον την Μέσην Ιστορίαν, Αθήνα, A. Κορομηλάς, 1853, σ. β'-γ'.

31(1854). Πολύτιμη Κουσκούρη, Γεωγραφία της αρχαίας Ελλάδος, Αθήνα, Ν. Αγγελίδης, 1854, σ, στ'-η'.

32 (1855), Π. Ι. Κλάδος, Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά..., τ. Β', Αθήνα 1869, σ. 287-289.

33 (1855), Εγκύκλιος 2524 "Περί της ηθικής και διανοητικής αναπτύξεως της παιδικής ηλικίας", 4 Ιουνίου. 1855, στο: Γ, Βενθύλος, θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, τ. Α., Αθήνα 1884, σ. 222-224.

34 (1855). Κ. Φρεαρίτης, "Βιβλιοκρισία. Το μέλλον ήτοι περί ανατροφής και παιδεύσεως υπό Δ. Σ. Στρούμπου", Πανδώρα 5 (1854-1855), σ. 525- 532,

35(1857), Κ. Σ. Ξανθόπουλος, Χρονολογία της αρχαίας Ιστορίας προς χρήσιν των μαθητών του Λυκείου..., Αθήνα, Χ. Ν, Φιλαδελφεύς, 1857, φ. SE.

36 (1858); A. Μέλας, Γεροστάθης η Αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας, τ. Γ', Αθήνα 1858, σ, 515-524.

37 (1860). Σ. Αντωνιάδης, Ο Ελληνικός Αγών... Προς χρήσιν όλων των τάξεων του λαού, Ιδίως δε της εις τα δημοτικά σχολεία φοιτώσης νεολαίας, Αθήνα, Κ. Αντωνιάδης, 1860, σ. γ'-δ'.

38 (1860). Γ. Θεόφιλος, Επίτομος Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνα, Π. A. Σακελλαρίου, I860, σ. 5.

39 (1860). A. Ι. Αντωνιάδης, Σύνοψις της Παγκοσμίου Ιστορίας, Συγγραφείσα μεν γερμανιστί υπό Γεωργ. Ουηβέρου. . . Βιβλίον Τέταρτον. Ιστορία νεωτάτη, Αθήνα, Κ. Αντωνιάδης, 1860, σ. 164-169.

40 (1862). Εφημερίς των Φιλομαθών 10 (1862), σ. 2005.

41 (1862). Ι. Π. Κοκκώνης, Γεωγραφίας Στοιχειώδη Μαθήματα Περιόδου Α', Τμήμα Β'. Στοιχεία μαθηματικής και φυσικής γεωγραφίας..., Αθήνα, A. Κορομηλάς, 1862, σ. α'-β'.

42 (1863). Σ. Ι. Μ., Επιτομή της Γενικής Ιστορίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της ελεύσεως του Γεωργίου Α'... κατά την μικράν Ιστορίαν του Πινοκκίου..., Πάτρα, A. Σ. Αγαπητός, 1863, σ, 8-9.

43 (1863), Ι. Π, Κοκκώνης, Εγχειρίδιον περί δημοτικής εκπαιδεύσεως..., Αθήνα 1863, σ. 188-195.

44 (1864). Θ. Λιβαδάς, "Σπουδαιότης και ωφέλεια της ιστορίας", Εφημερίς των Φιλομαθών 12 (1864), σ. 433-437,449-450. 45 (1864). A. Δ. Καππώτας, Περί Ιστορίας, Τρίπολη 1864, σ. 3, 5-7,1517,26.

46 (1865). Γ. Γ. Παππαδόπουλος, Δοκίμιον πρακτικών παιδαγωγικών οδηγιών, Αθήνα 1865, σ. 27-29.

47 (1865). Ν. Ι. Σαρίπολος, Υπόμνημα περί του κατωτέρου κλήρου και

Σελ. 769
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/770.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

περί εκπαιδεύσεως", Τα Μετά θάνατον, Αθήνα 1890, σ. 432-434, 48 (1866), Γ. Γ. Παππαδόπουλος, "Λόγος περί γυναικός και Ελληνίδος", Πανδώρα 17 τχ. 389 (1 Ιουνίου 1866), σ. 105-112,

49α (1866), Γ, A. Βακαλόπουλος, Γενική Ιστορίαμεταφρασθεισα Εκ της δωδέκατης εκδόσεως της επιτομής του Καθηγητού Γουλιέλμου Πντσίου... Προς χρήσιν των εν Ελλάδι Γυμνασίων. . . Πρώτον τεύχος. . ., Αθήνα, Ν. Αγγελίδης, 1866, σ. θ'-ιβ',

49β (1866). Γ, A, Βακαλόπουλος, δ.π., τχ. Β', σ, 140-141,

50(1867), Π,Ι, Κλάδος, ο,π., σ, 364-369,

51α (1867). Δ,Ν, Βερναρδάκης, Εγχειρίδιον γενικής Ιστορίας εις τόμους τρεις Προς χρήσιν των γυμνασίων και προς ιδιαιτέραν μελέτην. .. Τόμος Πρώτος..., Αθήνα, Ν. Πάσσαρης, 1867, σ, στ'-ζ'.

51β (1867). Στό ίδιο, σ. 175-176.

52 (1869). A. Σ, Αγαπητός, Μικρά Γεωγραφία των Ηαι'δων.,. Προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων..., Πάτρα, A, Σ, Αγαπητός, 1869, σ. 17.

53 (1869). Δ. Πανταζής, Σύνοψις ιστορίας της Ελλάδος από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των νεωτάτων (1820)..., Αθήνα., Δ, A, Μαυρομμάτης, 1869, σ. 47,166-167.

54 (1872). Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σύνοψις της ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως..., Αθήνα, Χ, Ν. Φιλαδελφεύς, 1879, σ. 2.

55 (1873). A. Σπαθάκης, "Περί της ηθοποιού δυνάμεως των εν τοις σχολείοις διδασκομένων μαθημάτων", Αθήναιον 2 (1873), σ. 245-264.

56 (1873). Κ,Σ. Ξανθοπουλος, Πρώτη και Μέση Έκπαίδευσις και περί ανατροφής και εκπαιδεύσεως των κορασιών, Αθήνα 1873, σ. 166-174,

57 (1875), A. Σπαθάκης, "Περί εθνικής των Ελλήνων αγωγής", Αθήναιον 4 (1875), σ. 354-368.

58 (1877). A. Μηλιαράκης, "Περίτής ωφελείας των γεωγραφικών επιστημών", Εστία 4 (1877), σ. 423-426.

59 (1878), Μ. Γ. Δήμιτσας, Πολιτική γεωγραφία προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων... Μέρος Α'. Γεωγραφία της Ελληνικής χερσονήσου, Αθήνα, "Ο Παλαμήδης", 1878, σ. γ'-δ'.

60 (1878). A. Μηλιαράκης, Οδοιπορικά Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά τον Émile Isambert, Αθήνα 1878, σ, στ'-ιβ'.

61 (1879). Εγκύκλιος 7639 "Περί διορθώσεως πλημμελειών εν τη διδασκαλία", 12 Σε.ττεμβρίου 1879, Εφημερίς των Φιλομαθών, περ. Β,, 3 (isso), σ. 155-160,

62 (1879), Δ, Η. Κυριακόπουλος, Επίτομος ελληνική Ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του νυν προς διδασκαλίαν εν τοις δημοτικοίς σχολείοις, Αθήνα, "Ο Παλαμήδης", 1879, σ. γ'-δ'.

Σελ. 770
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/771.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

63 (1879). A. Μελάς, Παιδαγωγικόν Εγκόλπιον των Ελληνοπαίδων, Αθήνα 1879, σ. 92-98,

64 (1879). Π, Γ. Πολίτης και Δ. Σ. Σκούφος, - Διηγήσεις εκ της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως διά τους παίδας. Τεύχος πρώτον, Αθήνα, Θ, Παπαλεξανδρής, 1879, σ, 3-6,

65α (1879). Δ. Η. Κυριακόπουλος, Ιστορία Ελληνική από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι Καποδιστρίου προς διδασκαλίαν εν τοις γυμνασίοις, Αθήνα, "Ο Παλαμήδης", 1879, σ. γ'.

65β (1879). Στό ίδιο, σ. 174-175,190-191,224,232.

66 (1880). Σ. Μωραΐτης, Διδασκαλική:...,. Αθήνα 1880, σ. 216, 219-225.

67 (1880). Μ. Βρατσάνος, Ο Μαυρογένης η Παιδαγωγικόν Εγκόλπιον του λαού, Αθήνα 1880, σ. 169-170.

68(1880). A.A. Σακελλάριος, Επίτομος Ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της σήμερον.. ., -Αθήνα·, Π.·Δ. Σακελλαρίου, 1880, σ. α'-β'. Ι..

69α (1881). Δ. Γ. Πετρίδης, Στοιχειώδεις Πρακτικαί Οδηγίαι περί διδασκαλίας μαθημάτων εν τοις δημοτικοίς σχολείοις..., Αθήνα 1881, σ. 11-1'Φ.

69β (1881).; Στό ίδιο,. σ. 92-109,

70 (1882). Γ. Βενθύλος, ο'.π., τ. Β', Αθήνα 1884, σ. 104-114.

71 (1883). Εκθέσεις των κατά το 1883 προς επιθεώρησιν των δημοτικών σχολείων αποσταλέντων εκτάκτων επιθεωρητών, Αθήνα 1885, σ. 70-72.

72 (.1883). Βλ. Γ. Σκορδέλης,"Η Οκτώηχοςκαι η φυλλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου η το σχολείον και ο λαός", Παρνασσός 7 (1883), σ. 200-211.

73 (1883). Χ, Δ. Παπαδόπουλος, "Η διδασκαλία της ιστορίας εν τω δημοτικώ σχολείω". Το Παιδαγωγικόν Σχολείον 1 (1883-1884),. σ. 71-80.

74 (1884). "Ο περί διδακτικών βιβλίων νόμος". Αιών 4519, 6 Ιουλίου 1884,

75 (1884), "Η από 23 Μαΐου 1884 Έκθεσις της A' Επιτροπείας των κριτών των διδακτικών της δημοτικής εκπαιδεύσεως βιβλίων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 252 (Παράρτημα), 20 Ιουνίου 1884.

76 (1884). "Η από 23 Μαΐου 1884 Έκθεσις της A' Επιτροπείας των κριτών των διδακτικών βιβλίων της Μέσης Εκπαιδεύσεως", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 280 (Παράρτημα), 7 Ιουλίου 1884.

77 (1884). "Πρόγραμμα των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων", 23 Ιουνίου 1884, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 267, 27 Ιουνίου 1884.

78 (1884). Κ. Ζαχαριάδης, Στοιχειώδης Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή, Αθήνα, Αθηναΐδος και A. Χαλούλου, 1884, σ. 4-5. 79α (1885), Χ. Παπαμάρκος, Περί του σκοπού της εκπαιδεύσεως της ελληνίδος νεολαίας, Κέρκυρα 1885, σ. 94-98, 191-193.

79β (1885). Στο ίδιο, σ. 219.

Σελ. 771
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/772.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

80 (1885). Σ. Μιχαηλίδης Ολύμπιος, "Περί Γεωγραφίας", Το Παιδαγωγικόν Σχολείον 2 (1885), σ. 296-304.

81 (1885). Χ, Δ. Παπαδόπουλος, "Περί της διδασκαλίας της ιστορίας εν τω δημοτικώ σχολείω και αύθις". Το Παιδαγωγικόν Σχολείον 2 (1885), σ. 15-25,

82α (1885).Βλ, Γ, Σκορδέλης, Ημερολόγιον δημοδιδασκάλου.,,, Αθήνα 1885, σ. 74-75.

82β (1885). Στο ίδιο, σ. 79-83.

82γ (1885). Στο ίδιο, σ. 69-71.

83 (1885). Μ. Γ. Δήμιτσας, Γεωγραφία φυσική και πολιτική προς χρήσιν των γυμνασίων..., Αθήνα, "Ο Παλαμήδης", 1885, σ. γ'-στ',

84 (1885). Θ. Ν. Αποστολόπουλος, Γεωγραφία της Ελλάδος διά τα δημοτικά σχολεία..., Αθήνα, A. Κωνσταντινίδης, 1885, σ. 45-47.

85 (1886). Γ, Βενθύλος, β.π., τ. B., σ. 115-120.

86 (1886). A. Διομήδης Κυριάκος, "'Επί τη πεντηκονταετηρίδι του Αρσακείου", Εστία 22 (1886), σ. 660-662.

87 (1886). Ε. Δ. Φραγκίστας, Ελληνική Ιστορία από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρις Όθωνος... Τόμος Β', Αθήνα, Γ. Σταυριανός, 1892,'σ. γ'-δ',

88 (1886). Χ. Π. Οικονόμος, Ευρώπη ήτοι γεωγραφικον αναγνωσματάριον προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων..., Αθήνα, A. Κωνσταντινίδης, 1886, σ, 106-107,

89α (1888). "Έκθεσις της συνωδά τω άρθρω 5 του AMB' νόμου και τω άρθρω 9 του περί διδακτικών βιβλίων B. Δ, της 4 Σεπτεμβρίου 1882 διορισθείσης πρώτης επιτροπής των κριτών των διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β' (1888).

89β (1888). Στο ίδιο.

89γ (1888). "Έκθεσις της συνωδά τω άρθρω 5 του AMB' νόμου και τω άρθρω 9 του περί διδακτικών βιβλίων Β. Δ. της 4 Σεπτεμβρίου 1882 διορισθείσης δευτέρας επιτροπής των κριτών των διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β" (1888).

90 (1888). I. N. Λάζος, Γεωγραφία της Ελλάδος και των υποδούλων τη Τουρκία ελληνικών χωρών..., Αθήνα, Σ. Κουσουλίνος, 1888, σ. 57-58, 62-63.

91 (1888). A. Ι. Αντωνιάδης, Γεωγραφία φυσική και πολιτική... προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων και των Ελληνικών Παρθεναγωγείων..., Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1888, σ. 85.

92(1888). A. Ι. Αντωνιάδης, Εγχειρίδιον της συγχρόνου γεωγραφίας..., Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1888, σ. 3-5.

93α (1888). A. Ι. Αντωνιάδης, Γεωγραφία της Ελλάδος και των Ελληνικών χωρών μετά περιγραφής των απανταχού της οικουμένης Ελληνικών παροικιών. .., Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1888, σ. ε'-ζ'.

Σελ. 772
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/773.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

93β (1888). ΣΤΟ ίδιο, σ. 1-2. 93γ (1888). Στο ίδιο, σ, 23.

94 (1888), "Έκθεσις της συνωδά τω άρθρω 5. , . διορισθείσης πρώτης επιτροπής των κριτών των διδακτικών βιβλίων της δημοτικής εκπαιδεύσεως", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β' (1888).

95 (1888). Χ. Π. Οικονόμος, Ελλάς ήτοι τερπνόν γεωγραφικόν ανάγνωσμα. . ., Αθήνα, A. Κωνσταντινίδης, 1888, σ. γ'-δ'.

96 (1888). Κ. Γ. Καραντζίνας και Δ. N. Κουτσουλόπουλος, Γεωγραφία της Ελευθέρας "Ελλάδος. . . και εν συντόμω της δούλης. . . , Αθήνα, A, Κωνσταντινίδης, 1888, σ. α'-β,'.

97 (1889). Ι. Πανταζίδης, Γυμνασιακή Παιδαγωγική, Αθήνα 1889, σ. 171- 193.

98 (1889). Βλ. Γ. Σκορδέλης, Πλήρης διδασκαλία γεωγραφίας. . ., Αθήνα, A. Κωνσταντινίδης, 1889, σ. 104.

99 (1889). Μ. Δ. Γεωργιάδης, Ανθοδέσμη εκ των Σκηνογραφιών των διά την Β' τάξιν του Ελλ. σχολείου συντεταγμένων υπό Γ. Τσαγρή, γυμνασιάρχου, Δ. Τσέγκου, γυμνασιάρχου, Επ. Φραγκίστα, δικηγόρου, Προς χρήσιν των μη ειδότων την κατάστασιν των σχολείων, Κόρινθος 1889; σ. 3-4, 1Μ2,

100α (1890). Βλ. Γ. Σκορδέλης, Διδασκαλικός οδηγός ήτοι θεωρητικός και πρακτικός οδηγός των δημοτικών σχολείων, Αθήνα 1890, σ, 102-109.

100β (1890), Στο ίδιο, σ. 5-6,

101 (1890). Χ. Παπαμάρκος, Αναλυτικόν Πρόγραμμα των μαθημάτων του πλήρους δημοτικού σχολείου των αρρένων κατά τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια, Αθήνα 1890.

102 (1890). Π. Παυλάτος και A. A. Παπανδρέου, Σκηνογραφίαι εκ της Ελληνικής Επαναστάσεως μετά εικόνων προς χρήσιν των μαθητών των δημοτικών σχολείων..., Αθήνα, Κουσουλίνος και Αθανασιάδης, 1890, σ. 5-10.

103 (1891). A. Ι. Αντωνιάδης, Γεωγραφία φυσική και πολιτική. . . Έκδοσις Τρίτη μετά σχολικού άτλαντος, Αθήνα, Σ. Κ, Βλαστός, 1891, σ. 34-35.

104 (1891). Χ. Π. Οικονόμος, Γεωγραφία του Ελληνικού βασιλείου. . . προς χρήσιν όλων των σχολείων. Έκδοσις Γ' διεσκευασμένη, Αθήνα, Ι. Νοτάρης, 1891, σ. 4,

105 (1892). Ευ. Γ. Παπαχατζής, Γενική Ιστορία προς χρήσιν των Γυμνασίων. Τόμος Πρώτος. Ιστορία των αρχαίων εθνών. . ., Αθήνα, Π. Δ. Σακελλαρίου, 1892, σ. 5-6.

106 (1892). E. Δ. Φραγκίστας, Ελληνική ιστορία από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρις Όθωνος. . . Τόμος Β'. Έκδοσις Δευτέρα, Αθήνα, Π. Δ. 1892, σ. 43-45.

Σελ. 773
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/774.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

107 (1893). A, A. Παπανδρέου, Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος..., Αθήνα, Γ. Σάρδης, σ, 5-6,

108 (1893). Σ. Μ. Παρίσης, Ανωτέρα και Μέση Εκπαιδευσις ήτοι Συλλογή.., Νόμων..., Αθήνα 1884-1893, τ. Γ-, σ, 200γ'-200ζ'.

109(1894). [Π. Π. Οικονόμος;], "Επί του Νόμου περί.διδακτικών βιβλίων", Εκπαίδευσις 2 / τχ. 22 (27 Ιανουαρίου 1894), σ, 169-175.

110 (1894). Βλ. Γ. Σκορδέλης, "Τα διδακτικά βιβλία της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως", στο ιδιο, σ. 175-176.

111 (1894), "Περί προγραμμάτων των μαθημάτων των τετραταξίων δημοτικών σχολείων των αρρένων", 12 Μαρτίου 1894, Εφημερίς της Κυβερνήσεως Β/ 28,12 Μαρτίου 1894.

112α (1894). "Εκθέσεις κριτών των διδακτικών βιβλίων. ΣΤ' Επιτροπεία", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β', 113, 19 Οκτωβρίου 1894.

112β (1894). Στο ίδιο.

113 (1894). Θ. Β. Βενιζέλος και A. Κ. Σπαθάκης, Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή προς χρήσιν των μαθητών της Β' τάξεως των Γυμασίων,.., Αθήνα, Εστίας, 1894, σ. 162-164.

114 (1894). Π. Π. Οικονόμος, '.Ελληνική Ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς... Τεύχος Α', Αθήνα, A. Κωνσταντινίδης, 1894. σ. 5-6.

115α (1894), Γ. Σωτηριαδης, Ιστορία των αρχαίων ανατολικών λαών και της Ελλάδος μέχρι της υποταγής αυτής εις τους Ρωμαίους. t., Αθήνα, Αδελφοί περρή, 1894, σ, β'-ζ'.

115β (1894), Στο ίδιο, σ, 253.

116 (1895). Μ. Ι. Σιγάλας, Ελληνική ιστορία... συνταχθείσα βιογραφικώς.,., Τεύχος Α' Περιέχον την αρχαίαν ιστορίαν, Αθήνα, A. Κωνσταντινίδης, 1895, σ. 5-6,96-97, 104, 138.

117α (1895). Ν. Γ. Φιλιππίδης, Επίτομος ιστορία του Ελληνικού έθνους από του 1453- 1892.,, Προς χρήσιν των Ελλην, Σχολείων και Παρθεναγωγείων, Αθήνα, Ν. Γ. Ιγγλέσης, 1895, σ. α'-γ'.

117β (1895). Στό ίδιο, σ. 48-54.

118 (1895), Κ. M. Μητσόπουλος, Οι κύριοι Ν. Γ. Πολίτης και Σ. Π. Λάμπρος ως κριταί της γεωγραφίας μου εν τω διαγωνισμώ του έτους 1894, Αθήνα 1895. σ, 5-12,34-35,49-56,

119 (1895), "Προκήρυξις διαγωνισμού προς σύνταξιν διδακτικών βιβλίων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως", 2 Δεκεμβρίου 1895, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα B', 149, 5 Δεκεμβρίου 1895.

120 (1896). "Έκθεσις επί των εις διαγωνισμόν υποβληθεισών γεωγραφιών προς διδασκαλίαν εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β', 91, 27 Ιουλίου 1896.

Σελ. 774
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/775.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

121 (1896), Δ. Κουτσομητόπουλος, Γεωγραφία φυσική και πολιτική προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων, Αθήνα, A, Κωνσταντινίδης, 1896, σ. 23-24.

122 (1896). Κ. Μ. Μητσόπουλος, Γεωγραφία της Ευρώπης και Ιδίως της Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Τουρκίας, , . , Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1896, σ, 3-6.

123 (1896), Δ. Πετρίδης, Οδηγίαι περί τρόπον διδασκαλίας των μαθημάτων (Εγκύκλιος 16780, 7 Νοεμβρίου 1896), χ.χ., σ, 21-22.

124 (1896), A, Γ. Μακρυναίος, Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος..., Αθήνα, A. A. Αποστολόπουλος, 1896, σ. 1, 63-64.

125α (1897). Εφημερίς της Κυβερνήσεως 130, 12 Σεπτεμβρίου 1897. 125β (1897), Στο ίδιο.

126α (1897). Σ. Ανδρουτσέλλης και A. Τ, Μπασιάς, Επίτομος Ιστορία των Ελλήνων από αρχής αυτών μέχρι των καθ' ημάς χρόνων . . . προς χρήσιν των μαθητών της Γ' τάξεως τον Ελληνικού σχολείου, Αθήνα, Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως, 1897, σ. 120, 124.

126β (1897). Στο ίδιο, σ. 211.

127(1899), Β. Ψιλάκης, "Περί διδασκαλίας της ιστορίας". Ελληνισμός 2 (1899), σ. 41-46, 116-121.

128(1899). Ν, Μεταξάς, Γεωγραφία πολιτική και φυσική... εγκεκριμένη επί πενταετίαν 1899-1904 . . . προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων αμφοτέρων των φύλων, Αθήνα, Μ. Ι.. Σαλίβερος, 1899, σ. 26-28.

129 (1899), Δ, Ιωαννίδης Ολύμπιος, Γεωγραφία προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων εγκριθείσα κατά τον διαγωνισμόν του 1896 . . . Αθήνα, M. Ι. Σαλίβερος, 1899, σ. 60.

130 (1901). Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β', 220 (δις), 5 Οκτωβρίου 1901.

131 (1901). "Εις τι χρησιμεύει η διδασκαλία της ιστορίας". Δημοτική Εκπαίδευσις 1/τχ. 3 (1 'Οκτωβρίου 19Ο1), σ, 36-39,

132 (1901). Ν. Ι. Βραχνός, Ιστορία Ελληνική, Ρωμαϊκή, Βυζαντιακή διά την Β' τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και Ανωτέρων Παρθεναγωγείων εγκριθείσα. .., Αθήνα, Aι "Μούσαι" Ι. Ν, Σιδέρη, 1901, σ, 117.

133 (1902). Γ, Π. Βανδώρος, "Σύντομοι οδηγίαι περί της διδασκαλίας της γεωγραφίας εν τω δημοτικώ σχολείω", Επετηρίς της δημοτικής εκπαιδεύσεως 1 (1901-1902), σ. 175-185, 134(1902), Σ, Κοσμάτος, "Το μάθημα της γεωγραφίας". Δημοτική Εκπαίδευσις 2 (1902-1903), σ. 127-128.

135 (1902). Κ. Μ. Μητσόπουλος, Η γεωγραφική επιστήμη ως διδακτικού μάθημα εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και έλεγχος της Γεωγραφίας Γεωρ. Σ. Μεταξά και της κρίσεως των κρινόντων αυτήν, Αθήνα 1902, σ. 6, 12-13, 22-24,

Σελ. 775
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/776.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

136 (1902). "η διδασκαλία της ιστορίας", Δημοτική Εκπαίδευσις 2 (1902- 1903), σ. 87-88.

137 (1902). Θ. N. Αποστολόπουλος, Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος εγκριθείσα. .. προς χρήσιν των μαθητών των δημοτικών σχολείων, Αθήνα, Αποστολόπουλος, 1902, σ. 65-66,77.

138 (1902). Π. A. Πετρούλιας, Γεωγραφία φυσική και πολιτική..., εγκεκριμένη επί πενταετίαν..., Αθήνα, Σ. Κουσουλίνος, 1902, σ. 85-87.

139 (1902). "Ωφέλεια της ιστορίας". Δημοτική Εκπαίδευσις 2'(1902-1903), σ. 133-134.

140 (1903). Μ. Αναγνωστόπουλος και Ν. Τσολεκίδης, Γενική Γεωγραφία προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων και Παρθεναγωγείων... εγκριθείσα,.., Αθήνα, Γ. Δ. Φέξης, 1903, σ. 81-83,169-171,184-185,

141 (1903). N. A. Παπαγιαννοπουλος, Γεωγραφία φυσική και πολιτική... εγκριθείσα το δεύτερον... Έκδοσις Ενδέκατη, Αθήνα, Εστία Ι. Δ. Κολλάρου, 1903, σ. 48-49,

142 (1904). Δ. Παναγόπουλος, "Επιπολαιότης και ημιμάθεια εν τοις σχολείοις". Δημοτική Εκπαίδευσις 3/τχ, 24 (30 Απριλίου 1904), σ. 376-381.

143 (1904). "Μερικές παρατηρήσεις για την εκπαίδευση μας", Ο Νουμάς 79, 1904.

144 (1904). [Κ. N. Ράδος], "Η γεωγραφία σήμερον", Γεωγραφικόν Δελτίον 1 (1904-1905), σ. α'-ζ'.

145 (1905). Κ. Ι. Μυλωνάκης, "Η Πατρίς εν τω Σχολείω", Δημοτική Εκπαίδευσις 4 (1905), σ. 373-377,417-421,

146 (1905). Ελληνικόν Αναγνωσματαριον προς χρήσιν των μαθητών της πέμπτης τάξεως τον δημοτικού σχολείου αποτελεσθέν υπό της Αης Κριτικής Επιτροπείας των διδακτικών βιβλίων του δημοτικού σχολείου εκ των υπ' αυτής εγκριθέντων αναγνωσματαρίων των Μ. Σακελλαροπούλου, Χ. Κυριακάτου και Ελ. Ρουσοπούλου, Αθήνα 1905, σ, 194-197,

147 (1907). Νόμος ,ΓΣΑ' "Περί διδακτικών βιβλίων", 4 Απριλίου 1907, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 60, 4 Απριλίου 1907.

148 (1907). Χ. N. Μακρής, "Η αγωγή [και η θέσις του μαθητού εν Γερμανία και παρ' ημίν". Ελληνισμός 10 (1907), σ, 569-579.

149α (1907). "Πρόγραμμα της ποσότητος και οικονομίας της όλης των διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 139,12 Ιουλίου 1907. 149β (1907). Στο ίδιο. 149γ (1907). Στο ίδιο.

150 (1907). "Πρόγραμμα της ποσότητος και οικονομίας της όλης των αναγνωστικών βιβλίων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 105, 30 Μαΐου 1907,

151 (1908). "Έκθεσις περί των εις κρίσιν υποβληθεισών Ιστοριών εις χρήσιν

Σελ. 776
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/777.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

των γυμνασίων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 139, 31 Μαΐου 1908, 152 (1908), "Έκθεσις περί των εις κρίσιν υποβληθεισών γεωγραφιών των εις χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 159, 19 'Ιουνίου 1908.

153 (1908), A. Δελμούζος, Το Κρυφό Σκολειό, Αθήνα 1950, σ, 234-239.

154 (1909), Εφημερίς της Κυβερνήσεως 136, 18 'Ιουνίου 1909.

155 (1910), "Έκθεσις περί των εις κρίσιν υποβληθεισών ιστοριών διά την A' τάξιν των Ελληνικών σχολείων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β', 302, 20 Νοεμβρίου 1912.

156 (1910), "Έκθεσις της δευτέρας επιτροπείας των διδακτικών βιβλίων της Μέσης Εκπαιδεύσεως Περί της ιστορίας της Δ' τάξεως των γυμνασίων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β', 297, 12 Νοεμβρίου 1912.

157α (1911). "Προκήρυξις διαγωνισμού προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα B', 128, 30 Αυγούστου 1911. 157β (1911). Στο ίδιο.

158 (1912). Π. Π. Οικονόμος, "Περί αναγνωστικών βιβλίων του δημοτικού σχολείου". Ανατολή 2 (1911-1912), σ, 550-551,

159 (1912). "Πρόγραμμα της ποσότητος και οικονομίας της ύλης των αναγνωστικών βιβλίων της δημοτικής εκπαιδεύσεως", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β', 208, 30 Αυγούστου 1912.

160 (1912). Δ. Πατσόπουλος, Φυσική και Πολιτική Γεωγραφία, της Ευρώπης. .., Αθήνα, Δ. Χ. Τερζόπουλος και Αδελφός, 1912, σ. 25-27.

161 (1913). "Έκθεσις περί των εις κρίσιν υποβληθεισών ιστοριών διά την A' και την B' τάξιν του γυμνασίου", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β', 193, 7 Νοεμβρίου 1913.

162 (1913). "Περί ορισμού των μαθημάτων, του δι' έκαστον τούτων προς διδασκαλίαν αναγκαίου χρόνου, και περί της κατά τάξεις κατανομής της διδακτέας όλης εις τα πλήρη δημοτικά σχολεία αρρένων και θηλέων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 174, 10 Σεπτεμβρίου 1913.

163 (1914), "Περί προγράμματος των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και του γυμνασίου", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 343, 24 Νοεμβρίου 1914.

Σελ. 777
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/778.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 778
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/779.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ

1. Μάθημα ιστορίας στο Αρσάκειο: Στατιστική της δημοσίας εκπαιδεύσεως 1910-1911, Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1912,

2. Διονύσιος Πύρρος, Γεωγραφία μεθοδική και καταγραφή απάσης της οικουμένης .,., Ναύπλιο 1834.

3. Σταύρος Σταθόπουλος, Στοιχδιώδης σειρά γεωγραφικών μαθημάτων..., Αθήνα 1850.

4. Αλέξανδρος Μακρυναίος, Γεωγραφία... των δημοτικών σχολείων. ;., Αθήνα 1894.

5. Μαργαρίτης Δήμιτσας: Ημερολόγιον Σκόκου, 1904, σ. 404, Αρχείο Προσωπογραφιών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΝΕ/ΕΙΕ).

6. Αντώνιος Μηλιαράκης: Νέα Ελλάς 2 (1896), σ. 343, Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE.

7. Κωνσταντίνος Μητσόπουλος: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 'Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE.

8. Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος: Συλλογή οικογενείας Φίλιππου Δραγούμη (Άλμπουμ Β'), Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE,

9. Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος: Ποικίλη Στοά 16 (1914), σ. 311, Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE.

10. Δημήτριος Πανταζής: Μ. Βρετός, Ημερολόγιον, 1868, σ. 384, Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE,

11. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος: Σ, Τσιβανόπουλος, Ιστορία της Ελλάδος... προς χρήσιν της Γ', τάξεως των Ελληνικών σχολείων.,., Αθήνα 1885, σ. 137.

12. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος: E. Φραγκίστας, Ελληνική Ιστορία... των Γυμνασίων ... Τόμος Β'..., Αθήνα 1892, σ, 51,

13. Η Ελληνική Χερσόνησος: A, Μακρυναίος, Γεωγραφία... των πλήρων δημοτικών σχολείων..., Αθήνα 1906.

14. Χ. Π. Οικονόμου, Ελλάς ήτοι τερπνόν γεωγραφικόν ανάγνωσμα..., Αθήνα 1888, σ. 19.

15. Α. Παπανδρέου - Π. Παυλάτος, Σκηνογραφίαι εκ της Έλλην. Επαναστάσεως..., Αθήνα 1890, σ. 5,

Σελ. 779
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/780.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

16. A. Κουρτίδης - Π. Ι. Φέρμπος, Βίοι επιφανών ανδρών., ,, τχ. Α', Αθήνα 1888.

17. A. Παπανδρέου - Π. Παυλάτος, ο.π.

18. Θ. Αποστολόπουλος, Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος ..., Αθήνα [1902],

19. "Μολών λαβέ": N, Βραχνός, Ιστορία των αρχαίων Ελλήνων... Α' τάξιν των 'Ελληνικών Σχολείων και Ανωτέρων Παρθεναγωγείων ..., Αθήνα 1901, σ. 62,

20. Σχολικοί γυμναστικοί διαγωνισμοί στο Παναθηναϊκό Στάδιο: Στατιστική της δημοσίας εκπαιδεύσεως 1910-1911,.., ο,π,

21. Ελληνικό Παρθεναγωγείο Ασπασίας Β, Σκορδέλη, Αθήνα: Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (E.Λ.Ι.A.).

22. Ι. Π, Κοκκώνης, Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα..,, Αθήνα 1836.

23. Ο Παιδαγωγός 1 (1839).

24. Κ. Παπαρρηγόπουλος, Στοιχεία της γενικής Ιστορίας κατά το σύστημα, του Γάλλου Λευί, Αθήνα 1845. '

25. Σ. Αντωνιάδης, Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος... Θωμά Κείτλη..., Αθήνα 1850.

26. Αλέξανδρος ο Μέγας:- A. Κουρτίδης - Π. Ι. Φέρμπος, Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδος..., Αθήνα 1892, σ, 163.

27. Ρήγας Φεραίος: Μ. Βρατσάνος, Σύντομος Ιστορία του 'Ελληνικού Έθνους,.., Αθήνα 1886, σ. 41,

28. Κωνσταντίνος ο Μέγας: Θ. Αποστολόπουλος, ο,π., σ. 13,

29. Επιτομή της Γενικής Ιστορίας... του"Αγγλου Πιννοκίου... Υπό Σ.Ι.Μ. ,.., Αθήνα 1863.

30. Σ. Ανδρουτσέλλης, Γενική γεωγραφία.. ., Αθήνα 1904, σ. 15,

31. A, Κουρτίδης - Π, Ι. Φέρμττος, Βίοι επιφανών ανδρών..., τχ. A', ο.π., σ, 22,

32. Χωρική με γραφικήν ενδυμασίαν: Χ, Π. Οικονόμου, Γεωγραφία τον Ελληνικού βασιλείου..., Αθήνα 1891, σ. 29,

33. Δ. Βερναρδάκης, Εγχειρίδιον γενικής ιστορίας..., Αθήνα 1867.

34. Αθανάσιος Διάκος: Ε. Φραγκίστας, Ελληνική Ιστορία από τον Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρις Όθωνος. . ., Αθήνα 1886.

35. Κλέφτης: Μ. Βρατσάνος, ο'.π,, σ. 19.

36. Δ, Παπαρρηγόπουλος, Σύνοψις της Ελληνικής Επαναστάσεως..., Αθήνα 1864,

37. "Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος μαχόμενος υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αναβοά: "Έλληνες! Την ελευθερίαν η τον θάνατον!"": Γ. Θεόφιλος, Επίτομος Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. .., Αθήνα 1864.

Σελ. 780
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/781.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

38,39, Γ. Τσαγρής, Βίοι επιφανών ανδρών της Ρώμης, τον Βυζαντίου και τον δουλεύσαντος Ελληνικού έθνους,,., Αθήνα 1896,

40. Ανδρούτσος: Ε. Φραγκίστας, Ελληνική ιστορία... των Γυμνασίων... Τόμος Β'.,., ο,π,, σ. 67,

41. Μάθημα γεωμετρίας στη Σεβαστοπούλειο Εργατική Σχολή: Στατιστική της δημοσίας εκπαιδεύσεως 1910-1911..., ο.π,

42. Κλέφτες και αρματωλοί: A. Παπανδρέου - Π, Παυλάτος, ο'.π., σ. 12.

43. Καποδίστριας: E. Φραγκίστας, Ελληνική Ιστορία ... των Γυμνασίων ,.. Τόμος Β'..., δ,π., σ, 171.

44. Βασιλεύς Όθων: Μ, Βρατσάνος, ο,π., σ. 231,

45. Χ, Π. Οικονόμου, ο.π., σ, 17.

46. Νομός Αργολίδος και Κορινθίας: Π, Κασίμης, η γεωγραφία των Ελληνικών χωρών..., Αθήνα 1888, σ. 29,

47. Γ. Κονιδάρης, Γεωγραφία της Ευρώπης ..., Ερμούπολη 1889.

48. Μιλτιάδης: A. Κουρτίδης - Π. Ι. Φέρμπος, Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδος..., ο.π., σ. 4ο.

49. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος: A. Παπανδρέου-Π. Παυλάτος, ο'.π,, σ. 53.

50. Κωνσταντίνος Κανάρης: Θ. Αποστολόπουλος, ο.π., σ. 91.

51. Ν, Βραχνός, ο,π., σ. 27.

52. Σωκράτης: N. Βραχνός, ο.π., σ. 113.

53. Περικλής: A. Κουρτίδης - Π. Ι. Φέρμπος, Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδος..., ο.π., σ. 92.

54. Παρθενών: Μ. Βρατσάνος, ο.π., σ. [2].

55. Ιουστινιανός o Μέγας: Σ. Τσιβανόπουλος, ο.π., σ, 41.

56. Αυγούστα Θεοδώρα: Σ. Τσιβανόπουλος, ο.π., σ. 41.

57. Κάτοικοι της Ευρώπης: Σ, Ανδρουτσέλλης, ο,π., σ, 17,

58. Οπλιτοδρόμοι: Ν. Βραχνός, ο.π,, σ. 27,

59. Σ. Ανδρουτσέλλης, δ.π., σ. 15.

60. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Μ. Βρατσάνος, ο.π., α. 79,

61. Ανδρέας Μιαούλης: A. Παπανδρέου - Π. Παυλάτος, ο.π., σ. 90.

62. Οδυσσέας Ανδρούτσος: Θ. Αποστολόπουλος, ο.π., σ, 77.

63. Ν. Μεταξάς, Γενική Γεωγραφία..., Αθήνα 1904, σ, 162.

64. Τυραννοκτόνοι: A. Κουρτίδης-Π, Ι. Φέρμπος, Βίοι επιφανών ανδρών..., τχ. A', ο,π., σ. 37,

65. η γιορτή της σημαίας: Στατιστική της δημοσίας εκπαιδεύσεως 19101911..., ό.π.

66. Σ. Ανδρουτσέλλης, ο,π., σ. 41.

67. Νομός Λαρίσσης: Ν. Μεταξάς, ο.π., σ, 46.

Σελ. 781
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 762
  18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

  ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

  Α. ΤΟΠΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ*

  Βιέννη 1837 10

  Ερμούπολη 1835 4, 1839 15, ΐ84ΐ 23, 1842 3ο, issi 74, i860 136, 137, 1864 179, 180, 1870 227, 1875 271, 1884 358, 1888 408, 1889 435, 436, 437, 438, 1895 534

  Ζάκυνθος 1865189, 1892 489,1897 583, 1899 594

  Καλαμάτα 1881 328

  Κέρκυρα 1864 187, 1867 208, 1873 257

  Κεφαλλονιά 1883 347, 1887 393

  Λειψία 1886 382

  Μάλτα 1836 6

  Μασσαλία 1893 514

  Ναύπλιο 1834 1, 2, 1840 19, 1843 35

  Πάτρα 1841 22,1855 99,1862 163,1863 172, 1864 185, 1869 220, 221, 1874 264, 1875 272, 1881 326, 1884 356, 1889 452, 453, 1891 479, 1892 494, 509

  Πειραιάς 1838 13

  Σύρος 1888 426

  Τρίπολη 1872 252, 1881 329

  Β. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ - ΕΚΔΟΤΕΣ

  η Αγαθή Τύχη, Ηλία Χριστοφίδου 13, 1840 20, 1842 29

  Αγαπητός A. Σ. ises 172, ΐ869 220

  Αγγελίδης A. isss 3

  Αγγελίδης Α. και Ν. 1834 1

  Αγγελίδης Ν. 1854 94, 1864 184, 1866 197,198, 199,1867 206, 1868 211, 1874 266

  Αγγελόπουλος Ιωάννης 1850 70, 1853 90, 1854 96,1857 113, 18S9 130, 1861 155, 1862 168, 1863 175, 1865 194, 195- βλ. και Παλιγγενεσίας, Ι. Αγγελοπούλου

  Αθανασιάδης Ευάγγελος 1889 431, 446βλ. και Κουσουλίνος Σ.- Αθανασιάδης Ευ

  Αθηναΐδος και A Χαλούλου 1884 357

  η Ανατολή Αχρον. 726

  ο Ανεξάρτητος, Π. Κ. Παντελή 1839 15

  Αντωνιάδης Κ. 1842 25, 1843 31, 1850 67, 1855 98, 1856 ΙΟΙ, 1857 105, 1858 115, 116, 117, 1859 122, 123, 124, 125, 126, 1860 132, 133, 134, 1861 150, 151, 152, 1862 158, 160, 161,1864 176, 177, 178, 1865 190, 1867 204, 1869 216, 217, 218, 1871 232, 233, 1874 261, 262, 1875 269, 1876 277, 278, 1877 282, 283, 1878 290, 1883 343, 344, 1888 401, 1892 484, 1894 519

  Αποστολόπουλος Α. Α. 1896 560, 1899 593, eoo, 1902 629, 63ο, 1906 670

  Αποστολόπουλος Θ. 1901 612

  η Αρκαδία, Ι. Π. Σαλαπάτα και Ι. A.

  Ασημακοπούλου 1872 252

  Ασημακόπουλος Ι. A. - Σαλαπάτας Ι. Π. 1881 329- βλ. και η Αρκαδία, Ι. Π. Σαλαπάτα και Ι. A. Ασημακοπούλου

  ο Ασμοδαίος, Γ. Σταυριανού 1884 361

  της Αυγής 1859 129

  της Αυγής, Α. Α. Παπασπύρου 1909 681, 191Ο 704, 1911 707

  Βακαλόπουλος Ι. Α. 1848 56, 1849 61

  Βαρβαρέσος Ν. i860 137

  Βαρβαρρήγος Βλαστός 1885 366,367,368, 1886 383

  Βασιλική Τυπογραφία 1837 11

  * Από τα 727 εγχειρίδια, τα 671 έχουν εκδοθεί στην Αθήνα. Εδώ ευρετηριάζονται οι υπόλοιποι τόποι έκδοσης.