Συγγραφέας:Κουλούρη, Χριστίνα
 
Τίτλος:Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914)
 
Υπότιτλος:Ανθολόγιο κειμένων-Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:18
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:789
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Εκπαίδευση-Πρωτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1834-1914
 
Περίληψη:Στόχος του βιβλίου αυτού είναι η αναζήτηση των καταβολών της ιστορικής παιδείας στο νεοελληνικό κράτος, και κυρίως του τρόπου παροχής της, και η διερεύνηση των μηχανισμών διαμόρφωσης της Ιστορικής συνείδησης μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα στον 19ο αιώνα. Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη: Μία ιστορική εισαγωγή, ένα ανθολόγιο πηγών και μία βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων. Τα κείμενα του ανθολογίου φιλοδοξούν να σκιαγραφήσουν τη φυσιογνωμία του ιστορικού και του γεωγραφικού μαθήματος κατά τον 19ο αιώνα, με έμφαση κυρίως στην ιδεολογική λειτουργία της διδασκαλίας, και για το λόγο αυτόν προτιμήθηκαν κείμενα κατεξοχήν στρατηγικά, όπως οι πρόλογοι των διδακτικών βιβλίων και οι επίσημες και μη οδηγίες για τη διδασκαλία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Στη Βιβλιογραφία συγκεντρώθηκαν 727 τίτλοι σχολικών εγχειριδίων ιστορίας και γεωγραφίας για την περίοδο 1834-1914, που παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, και στο εσωτερικό κάθε έτους σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των ελλήνων συγγραφέων η μεταφραστών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 54.55 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 779-794 από: 794
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/779.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ

1. Μάθημα ιστορίας στο Αρσάκειο: Στατιστική της δημοσίας εκπαιδεύσεως 1910-1911, Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1912,

2. Διονύσιος Πύρρος, Γεωγραφία μεθοδική και καταγραφή απάσης της οικουμένης .,., Ναύπλιο 1834.

3. Σταύρος Σταθόπουλος, Στοιχδιώδης σειρά γεωγραφικών μαθημάτων..., Αθήνα 1850.

4. Αλέξανδρος Μακρυναίος, Γεωγραφία... των δημοτικών σχολείων. ;., Αθήνα 1894.

5. Μαργαρίτης Δήμιτσας: Ημερολόγιον Σκόκου, 1904, σ. 404, Αρχείο Προσωπογραφιών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΝΕ/ΕΙΕ).

6. Αντώνιος Μηλιαράκης: Νέα Ελλάς 2 (1896), σ. 343, Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE.

7. Κωνσταντίνος Μητσόπουλος: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 'Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE.

8. Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος: Συλλογή οικογενείας Φίλιππου Δραγούμη (Άλμπουμ Β'), Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE,

9. Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος: Ποικίλη Στοά 16 (1914), σ. 311, Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE.

10. Δημήτριος Πανταζής: Μ. Βρετός, Ημερολόγιον, 1868, σ. 384, Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE,

11. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος: Σ, Τσιβανόπουλος, Ιστορία της Ελλάδος... προς χρήσιν της Γ', τάξεως των Ελληνικών σχολείων.,., Αθήνα 1885, σ. 137.

12. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος: E. Φραγκίστας, Ελληνική Ιστορία... των Γυμνασίων ... Τόμος Β'..., Αθήνα 1892, σ, 51,

13. Η Ελληνική Χερσόνησος: A, Μακρυναίος, Γεωγραφία... των πλήρων δημοτικών σχολείων..., Αθήνα 1906.

14. Χ. Π. Οικονόμου, Ελλάς ήτοι τερπνόν γεωγραφικόν ανάγνωσμα..., Αθήνα 1888, σ. 19.

15. Α. Παπανδρέου - Π. Παυλάτος, Σκηνογραφίαι εκ της Έλλην. Επαναστάσεως..., Αθήνα 1890, σ. 5,

Σελ. 779
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/780.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

16. A. Κουρτίδης - Π. Ι. Φέρμπος, Βίοι επιφανών ανδρών., ,, τχ. Α', Αθήνα 1888.

17. A. Παπανδρέου - Π. Παυλάτος, ο.π.

18. Θ. Αποστολόπουλος, Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος ..., Αθήνα [1902],

19. "Μολών λαβέ": N, Βραχνός, Ιστορία των αρχαίων Ελλήνων... Α' τάξιν των 'Ελληνικών Σχολείων και Ανωτέρων Παρθεναγωγείων ..., Αθήνα 1901, σ. 62,

20. Σχολικοί γυμναστικοί διαγωνισμοί στο Παναθηναϊκό Στάδιο: Στατιστική της δημοσίας εκπαιδεύσεως 1910-1911,.., ο,π,

21. Ελληνικό Παρθεναγωγείο Ασπασίας Β, Σκορδέλη, Αθήνα: Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (E.Λ.Ι.A.).

22. Ι. Π, Κοκκώνης, Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα..,, Αθήνα 1836.

23. Ο Παιδαγωγός 1 (1839).

24. Κ. Παπαρρηγόπουλος, Στοιχεία της γενικής Ιστορίας κατά το σύστημα, του Γάλλου Λευί, Αθήνα 1845. '

25. Σ. Αντωνιάδης, Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος... Θωμά Κείτλη..., Αθήνα 1850.

26. Αλέξανδρος ο Μέγας:- A. Κουρτίδης - Π. Ι. Φέρμπος, Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδος..., Αθήνα 1892, σ, 163.

27. Ρήγας Φεραίος: Μ. Βρατσάνος, Σύντομος Ιστορία του 'Ελληνικού Έθνους,.., Αθήνα 1886, σ. 41,

28. Κωνσταντίνος ο Μέγας: Θ. Αποστολόπουλος, ο,π., σ. 13,

29. Επιτομή της Γενικής Ιστορίας... του"Αγγλου Πιννοκίου... Υπό Σ.Ι.Μ. ,.., Αθήνα 1863.

30. Σ. Ανδρουτσέλλης, Γενική γεωγραφία.. ., Αθήνα 1904, σ. 15,

31. A, Κουρτίδης - Π, Ι. Φέρμττος, Βίοι επιφανών ανδρών..., τχ. A', ο.π., σ, 22,

32. Χωρική με γραφικήν ενδυμασίαν: Χ, Π. Οικονόμου, Γεωγραφία τον Ελληνικού βασιλείου..., Αθήνα 1891, σ. 29,

33. Δ. Βερναρδάκης, Εγχειρίδιον γενικής ιστορίας..., Αθήνα 1867.

34. Αθανάσιος Διάκος: Ε. Φραγκίστας, Ελληνική Ιστορία από τον Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρις Όθωνος. . ., Αθήνα 1886.

35. Κλέφτης: Μ. Βρατσάνος, ο'.π,, σ. 19.

36. Δ, Παπαρρηγόπουλος, Σύνοψις της Ελληνικής Επαναστάσεως..., Αθήνα 1864,

37. "Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος μαχόμενος υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αναβοά: "Έλληνες! Την ελευθερίαν η τον θάνατον!"": Γ. Θεόφιλος, Επίτομος Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. .., Αθήνα 1864.

Σελ. 780
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/781.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

38,39, Γ. Τσαγρής, Βίοι επιφανών ανδρών της Ρώμης, τον Βυζαντίου και τον δουλεύσαντος Ελληνικού έθνους,,., Αθήνα 1896,

40. Ανδρούτσος: Ε. Φραγκίστας, Ελληνική ιστορία... των Γυμνασίων... Τόμος Β'.,., ο,π,, σ. 67,

41. Μάθημα γεωμετρίας στη Σεβαστοπούλειο Εργατική Σχολή: Στατιστική της δημοσίας εκπαιδεύσεως 1910-1911..., ο.π,

42. Κλέφτες και αρματωλοί: A. Παπανδρέου - Π, Παυλάτος, ο'.π., σ. 12.

43. Καποδίστριας: E. Φραγκίστας, Ελληνική Ιστορία ... των Γυμνασίων ,.. Τόμος Β'..., δ,π., σ, 171.

44. Βασιλεύς Όθων: Μ, Βρατσάνος, ο,π., σ. 231,

45. Χ, Π. Οικονόμου, ο.π., σ, 17.

46. Νομός Αργολίδος και Κορινθίας: Π, Κασίμης, η γεωγραφία των Ελληνικών χωρών..., Αθήνα 1888, σ. 29,

47. Γ. Κονιδάρης, Γεωγραφία της Ευρώπης ..., Ερμούπολη 1889.

48. Μιλτιάδης: A. Κουρτίδης - Π. Ι. Φέρμπος, Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδος..., ο.π., σ. 4ο.

49. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος: A. Παπανδρέου-Π. Παυλάτος, ο'.π,, σ. 53.

50. Κωνσταντίνος Κανάρης: Θ. Αποστολόπουλος, ο.π., σ. 91.

51. Ν, Βραχνός, ο,π., σ. 27.

52. Σωκράτης: N. Βραχνός, ο.π., σ. 113.

53. Περικλής: A. Κουρτίδης - Π. Ι. Φέρμπος, Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδος..., ο.π., σ. 92.

54. Παρθενών: Μ. Βρατσάνος, ο.π., σ. [2].

55. Ιουστινιανός o Μέγας: Σ. Τσιβανόπουλος, ο.π., σ, 41.

56. Αυγούστα Θεοδώρα: Σ. Τσιβανόπουλος, ο.π., σ. 41.

57. Κάτοικοι της Ευρώπης: Σ, Ανδρουτσέλλης, ο,π., σ, 17,

58. Οπλιτοδρόμοι: Ν. Βραχνός, ο.π,, σ. 27,

59. Σ. Ανδρουτσέλλης, δ.π., σ. 15.

60. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Μ. Βρατσάνος, ο.π., α. 79,

61. Ανδρέας Μιαούλης: A. Παπανδρέου - Π. Παυλάτος, ο.π., σ. 90.

62. Οδυσσέας Ανδρούτσος: Θ. Αποστολόπουλος, ο.π., σ, 77.

63. Ν. Μεταξάς, Γενική Γεωγραφία..., Αθήνα 1904, σ, 162.

64. Τυραννοκτόνοι: A. Κουρτίδης-Π, Ι. Φέρμπος, Βίοι επιφανών ανδρών..., τχ. A', ο,π., σ. 37,

65. η γιορτή της σημαίας: Στατιστική της δημοσίας εκπαιδεύσεως 19101911..., ό.π.

66. Σ. Ανδρουτσέλλης, ο,π., σ. 41.

67. Νομός Λαρίσσης: Ν. Μεταξάς, ο.π., σ, 46.

Σελ. 781
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/782.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 782
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/783.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

CHRISTINE KOULOURI  L'HISTOIRE ET LA GÉOGRAPHIE DANS LES ÉCOLES GRECQUES

(1834-1914) OBJET COGNITIF ET IMPLICATIONS IDÉOLOGIQUES

ANTHOLOGIE DE TEXTES BIBLIOGRAPHIE DE MANUELS SCOLAIRES

RÉSUMÉ 

La recherche des origines de renseignement de l'histoire dans l'état grec moderne, et surtout de la manière dont il était dispensé, et l'étude des mécanismes de la formation de la conscience historique, par le biais du système d'enseignement au siècle dernier, ont été les objectifs de recherche essentiels qui ont prévalu pour la constitution de ce volume. Les textes choisis visent à esquisser le profil de la leçon d'histoire et de géographie au XIXe siècle, mettant en relief la fonction idéologique de l'enseignement. Notre intérêt porte sur le discours qui dévoile les finalités de l'enseignement de l'histoire et de la géographie. On a donc préféré présenter des textes par excellence «stratégiques», tels que les préfaces d'ouvrages scolaires et les instructions, officielles ou non, concernant le premier et le second degré.

Ι.' Anthologie comprend également d'autres catégories de textes recueillis dans les domaines, parallèles ou interférents, du discours officiel et du discours non officiel. Furent donc sélectionnés d'abord les textes qui donnent un aperçu des intentions de l'État et qui délimitent le cadre institutionnel de l'enseignement des deux matières étudiées, à savoir: programmes d'enseignement, proclamations de concours en vue de la rédaction de manuels scolaires et rapports de commissions d'autorisation, circulaires, instructions du ministère à l'adresse des enseignants, rapports d'inspecteurs, lois et décrets. On a aussi retenu des textes théoriques sur l'enseignement de l'histoire et de la géographie, qui en exposent le projet et le contenu: articles de la presse quotidienne et périodique, littérature pédagogique, manuels de didactique. A coté de ces textes, dont on peut dire qu'ils constituent la théorie de l'enseignement de l'histoire et de la géographie, l'on a colligé un grand nombre de manuels scolaires—d'histoire, de géographie et de lecture— qui apportent un surcroît d'informations sur la pratique, sur la réalité scolaire, et aussi sur la nature de l'idéologie transmise aux jeunes générations. On a jugé utile d'ajouter.

Σελ. 783
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/784.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

en annexe, une bibliographie des manuels d'histoire et de géographie de la période 1834-1914, afin de compléter l'image esquissée, à travers les textes, de l'enseignement de ces deux matières. Cette bibliographie n'a pas seulement un caractère documentaire, mais elle occupe une place fonctionnelle: elle représente la "matière" de l'enseignement Lé choix des repères chronologiques dans lesquels s'inscrit 1" Anthologie n'est pas le fruit du hasard, en dépit du caractère, par définition, conventionnel de tout découpage chronologique. La relation qui unit 1' histoire, et notamment son enseignement, à l'État national a constitué un premier critère de sélection. Le XIXe siècle fut appelé "le siècle de l'histoire", non pas en raison de la montée forte du pourcentage de. la production historique dans l'ensemble de l'édition, mais par. le rôle particulier qu'il échut à la science historique de jouer dans le processus de construction de Γ état-nation. S'agissant de la Grèce, l'année 1834 peut être considérée, dans cette perspective, comme étant le point de départ chronologique de l'enseignement de l'histoire -et de la géographie- et ce pour une raison supplémentaire: le système éducatif institué à l'époque du roi Othon demeure invariable dans ses caractéristiques institutionnelles fondamentales jusqu'en 1914, date limite de l'Anthologie, II existe donc un tronc législatif de base qui nous permet de suivre de manière conséquente l'évolution de l'attitude du pouvoir central vis-à-vis de ces deux matières et celle du discours officiel qui en définit l'enseignement. Ι.' Anthologie s'arrête en 1914, date de publication des nouveaux programmes du secondaire. Ceux-ci délimitent et récapitulent le chemin parcouru depuis 1834, dans l'hellénisation" de l'histoire et de la géographie, et servent de point de repère pour les soixante années qui suivent. C'est d'ailleurs l'année précédente, 1913, que furent publiés les nouveaux programmes de l'école primaire.

Les textes, disposés dans leur ordre chronologique, nous permettent de suivre à tous les niveaux, sur une période de quatre-vingts ans, le passage de l'histoire universelle dite générale, centrée sur la chrétienté ou bien sur l'Europe, qui dominait dans l'enseignement grec, à une histoire de type national, nettement centrée sur l'hellénisme. La diminution du nombre des éditions scolaires d'histoire générale au profit de manuels d'histoire de la Grèce, la suppression de l'enseignement d'histoire générale dans le programme de 1884, l'abandon complet des manuels traduits, notamment du français, de 1' anglais et de l'allemand, dominants durant la période précédente, l'adoption d' un découpage chronologique grécocentrique et la place fondamentale, accordée à Byzance dans l'histoire grecque, avec pour corollaire le recul relatif de la place dominante qu'y

Σελ. 784
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/785.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

tenait l'histoire ancienne, constituent autant de signes de reconnaissance du chemin parcouru. Le même processus d'hellénisation se manifeste dans l'enseignement de la géographie qui fixe les frontières du territoire national grec et consacre délibérément et définitivement le terme de «péninsule grecque» pour la description de la péninsule balkanique.

Les transformations qualitatives observées dans le contenu de l'histoire et de la géographie à l'école, entraînent par ailleurs une révision des buts de leur enseignement dans le carde des objectifs plus vastes du processus éducatif. Au XIXe siècle, l'école se donne pour tâche non seulement de transmettre un savoir et de cultiver les facultés intellectuelles, mais surtout de former le caractère et de développer les forces morales des jeunes gens. La formation morale de l'enfant constitue incontestablement l'objectif primordial de l'éducation à l'école. Néanmoins le contenu de l'éducation morale ne demeure pas stable: il varie dans la diachronie. Durant les premières décennies de la période étudiée, il coïncide plus ou · moins avec l'instruction religieuse; à partir de 1880 environ,après qu'un schéma cohérent d'interprétation de l'histoire grecque se fut cristallisé et que l'espace et le temps nationaux furent définis avec un certain degré de consensus, l'éducation morale acquiert le caractère d' éducation nationale. Ι.'histoire et la géographie, étroitement associées déjà dans la pensée humaniste et chargées de rôles supplémentaires, se mettent au service de l'idée nationale. Leur enseignement qui s'articule en cercles concentriques de l'école primaire jusqu'au gymnase, tend à exalter aussi bien l'unité que la continuité de la nation grecque.

50

Σελ. 785
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/786.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

σ. 60 : αντί Μ. Θεοδωρακάτος γρ. Μ. Θεοδωρακάκος

σ. 94 : αντί η κατήχησις ιστορικής και εξηγητικής γρ. ιστορικώς και εξηγητικώς

σ. 167 : παραλείφθηκε το κείμενο μέσα στις αγκύλες: Ενώ είχον τόσους εχθρούς πλησίον των επεχείρησαν τω 415, κατά συμβουλήν του Αλκιβιάδου, [να κυριεύσωσι τους εν Σικελία Έλληνας, και ιδίως την Ισχυροτάτην της νήσου εκείνης πόλιν, τας Συρακούσας. Μετ' ολίγον δε κατέτρεξαν τον Αλκιβιάδην,] όστις ήτο ο ικανώτερος αυτών στρατηγός και τον ηνάγκασαν να ενωθή με τους Σπαρτιάτας.

σ. 173 : αντί Μ. Αργυρόπουλος γρ. Π, Αργυρόπουλος

σ. 293 : αντί Α. Β. Ραγκαβή γρ. Α. Ρ. Ραγκαβή

σ. 409 : αντί Κ. Σωτηριάδη γρ. Γ. Σωτηριάδη

σ. 462 : αντί μαθητικής γεωγραφίας γρ. μαθηματικής γεωγραφίας

σ. 546 : αντί Αναστάσιος Δ' γρ. Αναστάσιος Α'

σ. 734 : αντί Μανούσιος Δημόσια Βιβλιοθήκη γρ. Μανούσειος Δημόσια Βιβλιοθήκη

Σελ. 786
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/787.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  σ. 7

ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ σ, 11

Τα προγενέστερα σ. 13 Νομοθετικό πλαίσιο και εκπαιδευτική πραγματικότητα σ. 19

Ελλάδα και Ευρώπη σ, 24

Ιστορία και γεωγραφία: συγκλίσεις και αποκλίσεις σ. 26

Από τη γενική στην εθνική ιστορία- Από την αρχαία στη σύγχρονη γεωγραφία σ. 31

Αφηγηματικές μορφές-Ερμηνευτικοί μηχανισμοί σ. 56

η γεωγραφική αιτιοκρατία στην Ελλάδα σ, 64

Σκοποί της διδασκαλίας της ιστορίας και της γεωγραφίας-

Ηθική και εθνική αγωγή σ, 68

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ σ. 89

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σ. 580

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 585

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ σ. 735

Γενικό Ευρετήριο σ. 737

Ευρετήρια βιβλιογραφίας σ. 762

Ευρετήριο κειμένων σ, 767

Ευρετήριο εικόνων σ 779

RÉSUMÉ σ. 783

Σελ. 787
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/788.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 788
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/789.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(1834  - 1914)

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ

ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ε. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ - Α. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ O.E.

ΦΩΤΟΜΑΡΑ §.4-Ν. ΚΟΣΜΟΣ

ΤΗΛ. 92.38.933-92.36.675

το ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1988

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Σελ. 789
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/790.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 790
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/791.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 791
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/792.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 792
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/793.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 793
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/794.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 794
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 779
  18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ

  1. Μάθημα ιστορίας στο Αρσάκειο: Στατιστική της δημοσίας εκπαιδεύσεως 1910-1911, Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1912,

  2. Διονύσιος Πύρρος, Γεωγραφία μεθοδική και καταγραφή απάσης της οικουμένης .,., Ναύπλιο 1834.

  3. Σταύρος Σταθόπουλος, Στοιχδιώδης σειρά γεωγραφικών μαθημάτων..., Αθήνα 1850.

  4. Αλέξανδρος Μακρυναίος, Γεωγραφία... των δημοτικών σχολείων. ;., Αθήνα 1894.

  5. Μαργαρίτης Δήμιτσας: Ημερολόγιον Σκόκου, 1904, σ. 404, Αρχείο Προσωπογραφιών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΝΕ/ΕΙΕ).

  6. Αντώνιος Μηλιαράκης: Νέα Ελλάς 2 (1896), σ. 343, Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE.

  7. Κωνσταντίνος Μητσόπουλος: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 'Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE.

  8. Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος: Συλλογή οικογενείας Φίλιππου Δραγούμη (Άλμπουμ Β'), Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE,

  9. Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος: Ποικίλη Στοά 16 (1914), σ. 311, Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE.

  10. Δημήτριος Πανταζής: Μ. Βρετός, Ημερολόγιον, 1868, σ. 384, Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE,

  11. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος: Σ, Τσιβανόπουλος, Ιστορία της Ελλάδος... προς χρήσιν της Γ', τάξεως των Ελληνικών σχολείων.,., Αθήνα 1885, σ. 137.

  12. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος: E. Φραγκίστας, Ελληνική Ιστορία... των Γυμνασίων ... Τόμος Β'..., Αθήνα 1892, σ, 51,

  13. Η Ελληνική Χερσόνησος: A, Μακρυναίος, Γεωγραφία... των πλήρων δημοτικών σχολείων..., Αθήνα 1906.

  14. Χ. Π. Οικονόμου, Ελλάς ήτοι τερπνόν γεωγραφικόν ανάγνωσμα..., Αθήνα 1888, σ. 19.

  15. Α. Παπανδρέου - Π. Παυλάτος, Σκηνογραφίαι εκ της Έλλην. Επαναστάσεως..., Αθήνα 1890, σ. 5,