Συγγραφέας:Moullas, P.
 
Τίτλος:Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:22
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:488
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1851-1877
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται και μελετάται αναλυτικά και σε βάθος ένας σημαντικός για τα ελληνικά γράμματα του 19ου αιώνα θεσμός, οι ποιητικοί διαγωνισμοί που διοργανώνονταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πιο συγκεκριμένα ο Ράλλειος Διαγωνισμός (1851-1860) και ο μακροβιότερος Βουτσιναίος διαγωνισμός (1861-1877).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 16.82 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 274-293 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/274.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

beaucoup d'humour et de grâce», il est pour les juges une oasis. L'auteur se propose de stigmatiser un certain nombre de mauvaises tendances de la société grecque; il n'évite pas cependant quelques «tautologies séniles» et quelques longueurs. Partisan de la langue démotique, par ailleurs, il en prend la défense fermement. En somme, il est souhaitable que cette «belle œuvre» soit publiée1.

Elle fut publiée, en effet, anonymement tout d'abord dans Πανδώρα, et en brochure, avec le nom de l'auteur, par la suite2. Antoine Phatséas (1821-1872) ne laissait pas son poème sans commentaires. Non seulement il reproduisait la lettre (Nauplie, 4 décembre 1869) qu'il avait adressée au jury, mais aussi il répondait à l'«enthousiaste et trop flatteur» jugement d'Orphanidis, en attribuant le non-couronnement de son poème au fait qu'il était écrit en langue populaire: «Mon poème ne fut pas couronné, une clause du fondateur y faisant obstacle»3. Mais le dossier de Phatséas ne se terminait pas là; il contenait, encore, une lettre (14 novembre 1870) adressée au recteur de l'Université de Berlin, dans laquelle le poète demandait si les Grecs «ont le droit de parler librement et d'écrire leur langue en dépit de l'avis contraire émis par l'Université Hellénique»4. Enfin, dans un texte brillant adressé aux membres du jury de 1870, il prenait à nouveau la défense de la langue populaire, avec une éloquence et une clarté rarement trouvées dans ses vers5: on y reconnaît, encore une fois, le polémiste et le penseur doué, plus à l'aise dans la prose que dans la poésie.

————————————

1. Jugement de 1870, pp. 24-30.

2. Πανδώρα 21 (1870-71) 103-109, 165-174, et A. Phatséas, Αι ευχαί της Πρωτοχρονιάς του έτους 1870, υπό — Καθηγητού των Μαθηματικών και της Φυσικής του εν Νανπλίω Γυμνασίου, Athènes 1870. De longs extraits du poème sont publiés dans le Jugement de 1870, pp. 24-29, et dans Mat. Parn., pp. 540-545.

3. A. Phatséas, op. cit., p. ξ'. Apparemment, l'auteur critiquait le jury plutôt sur ses intentions profondes que sur ses paroles: depuis 1862 la langue populaire ne constituait pas, officiellement tout au moins, un obstacle à la participation et au couronnement d'un poète aux concours. Or, Orphanidis, connaisseur du règlement, ne pouvait appliquer une clause abolie. En fait, ce n'était pas lui, mais la revue Πανδώρα qui avait expliqué l'échec de Phatséas par le fait que celui-ci «contrevenait à la clause du fondateur exigeant la langue savante»: Πανδώρα 21 (1870-71) 45.

4. A. Phatséas, op. cit., pp. η'-ι'. La réponse (1er février 1871) du recteur de l'Université de Berlin Bruns est publiée dans A. Phatséas, Ο Βερτόλδος, Athènes 1871, pp. 94-96. Bien que le savant allemand ait déclaré son Université incompétente sur un problème concernant la Grèce, Phatséas exprime sa satisfaction et fait l'éloge de la Prusse.

5. A. Phatséas, Αι ευχαί..., pp. ι'-λβ' [= Πανδώρα 21 (1870-71) 167-174].

Σελ. 274
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/275.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

23) Ανθύλλιον : recueil de 9 poésies lyriques. Le jury y trouve «quelques bons vers», mais demande à l'auteur de corriger sa langue et, surtout, de ne pas traiter de suicides et d'empoisonnements. «Car, tout poète Grec doit éviter le roman européen comme une perfide Circé. Et puisque le poète enthousiaste a pour s'inspirer tout le monde extérieur, tant d'exploits héroïques de sa patrie et tant de nobles passions du cœur humain, à quoi bon recourir aux balbutiements romantiques de la mode?»1.

24) Λυκαυγές : recueil de 14 poésies lyriques. La versification est très souvent harmonieuse, les images «vives et vraies». Est cité le poème Το βρέφος, critiqué cependant pour l'influence du romantisme2.

Il s'agissait du premier recueil lyrique de Charalambe (Babis) Anninos (1852-1934), publié deux ans plus tard à Céphalonie3. Satisfait du rapport d'Orphanidis, l'auteur se montrait, dans sa petite préface, modeste et reconnaissant, et il dédiait son œuvre à son compatriote Jean Voutsinas.

25) Ανεμώνη : recueil de 5 poésies lyriques, caractérisées par la variété des sujets, par la naïveté juvénile et par un certain coloris lamartinien. Le poème Ο τρελός rappelle un poème de A. Paraschos ayant le même titre4.

Il s'agissait d'une œuvre de Jean Cambouroglou5.

26) Εμπνεύσεις : recueil de 5 poésies lyriques. L'auteur ne manque pas d'inspiration. Mais sa versification, régulière et harmonieuse, est souvent gâtée par des fautes de grammaire et d'orthographe, voire par

————————————

1. Jugement de 1870, p. 32.

2. Ibid., pp. 33-3Ί.

3. Ch. Anninos, Λυκαυγές, συλλογή λυρικών ποιήσεων, υπό—, Céphalonie 1872. Des poèmes appartenant à ce recueil sont reproduits dans Pap. NP., pp. 5-14, et dans Mat. Parn., pp. 584-589. Il est à noter qu'un critique anonyme compara les poésies d'Anninos à celles d'Alfred de Musset (Εθνική Βιβλιοθήκη 7, 1872, 326), tandis que, en 1900, C. Palamas rendit hommage à l'auteur de Λυκαυγές «qui, il y a presque trente ans, frappa (son) imagination d'enfant»: Τριακονταετηρίς Χ. Αννίνου 1869-1899, Athènes 1900, p. 77. Sur sa participation au concours de 1870, Anninos revient à plusieurs reprises: Προ του 1862 και μετά το 1862, dans Η Ελλάς κατά την 25ετηρίδα του Βασιλέως Γεωργίου, Athènes 1888, p. 46; «Εκ των απομνημονευμάτων μου», Παναθήναια 11 (l905-6) 247; «Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς», Η Μελέτη, Νο 2, février 1911, p. 75.

4. Jugement de 1870, pp. 34-36. Le poème de Paraschos était, évidemment, Άσμα παράφρονος, publié dans Χρυσαλλίς 1(1863) 154-155.

5. Voirie poème Ο τρελός dans Coromilas, Καζαμίας 1871, pp. 172-176.

Σελ. 275
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/276.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

une confusion entre le paganisme et le christianisme. Est cité le poème Ο θάνατος του Ιούδα1.

Il s'agissait d'une œuvre de P. Matarangas2.

27) Η Ακρόπολις : poème épique en six chants, imitation du poème de Louise Colet "L'Acropole d'Athènes" couronné au concours de l'Académie Française en 1854. L'auteur fait preuve de bon goût et d'enthousiasme. Il n'évite pourtant pas quelques gallicismes. La versification est souvent bonne, parfois négligée. En somme, le poème en question, "un des beaux poèmes du concours présent", a de nombreuses qualités (idées et images excellentes, imagination vive, etc.) et, de ce fait, "est jugé par le jury digne d'obtenir un accessit". De longs extraits sont cités3.

Œuvre de Jean Cambouroglou, ce poème épique allait être publié l'année suivante sans commentaires4. Le jeune poète s'engageait dans la voie d'un classicisme conventionnel:

Ουρανόν και γην συνήνου

αποθέωσις το πάλαι,

κ' εκ του δώματος εκείνου

των θεών, επί της γης

ζωηράς μαρμαρυγής

λάμψεις έπιπτον μεγάλαι.

Louise Colet (1806-1876) était hautement qualifiée pour lui servir d'exemple: grâce à ses couronnements aux concours français, à son poème se référant à l'Acropole d'Athènes et à sa réputation de philhellène,

————————————

1. Jugement de 1870, pp. 34-36."

2. Voir P. Matarangas, Φαντασία και καρδία, op. cit., pp. ε'-ι', où l'auteur raconte ses démarches auprès d'Orphanidis afin d'obtenir une copie de son manuscrit, et prend la défense de la poésie lyrique. Rappelons que Matarangas avait présenté au concours de 1860 un recueil lyrique intitulé également Εμπνεύσεις; voir ici p.149. Le poème Ο θάνατος του Ιούδα (1858), envoyé en 1860 et en 1870, est considéré par Ch. Anninos (Βασιλειάδης, Παπαρρηγόπουλος και οι περί αυτούς, op. cit., p. 36) comme traduction d'un sonnet de Monti. Nous signalons encore que les renseignements de Sp. De Biazi (Ποιητικός Ανθών 2, 24 mai 1887, p. 592) sur les participations de Matarangas aux concours de 1870 et 1871 sont en grande partie erronés.

3. Jugement de 1870, pp. 38-44.

4. Jean Cambouroglou, Η Ακρόπολις, ποίημα υπό - Athènes 1871. De longs extraits sont reproduits dans Mat. Parn., pp. 702-708. Nous signalons que le parallèle établi par Orphanidis entre le poème de Jean Cambouroglou et celui de Louise Colet est contesté dans un compte rendu anonyme: Εθνική Βιβλιοθήκη 6 (1871) 295.

Σελ. 276
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/277.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

elle disposait de tous les atouts pour avoir bonne presse en Grèce1.

28) Θησεύς : poème épique, "en langue savante mais qui, parfois, sent l'école et la grammaire". La versification, en général bonne, est quelquefois forcée ou négligée. Le défaut principal du poème réside dans le fait qu'il manque d'"une forme plus archaïque". Du reste, ses qualités qui font de lui "un des meilleurs poèmes du concours présent", sont, nombreuses: concision de style, précision et exactitude, riches images de la nature, vraie passion, manque d'"emphase et de fards romantiques". De longs extraits sont cités2.

Il s'agissait de la première œuvre d'Aristomène Provélenghios (1850-1936)3. Engagé dans la voie du néo-classicisme archaïsant, le jeune poète restait fidèle à l'élégance d'un style stéréotypé:

Αττική αύρα, ήτις ριπάς

μεστάς σκορπίζεις θείων σπερμάτων,

ήτις εξέτριψες αστραπάς

λαμπράς, ασβέστους μετά πνευμάτων,

συναντηθείσα μεγαλουργών,

ήτις πτερύγων κυαναυγών

διαφανέστατον ζεύγος αίρεις

τι εις τα ώτα μου, τι μοι φέρεις;

29) Οι Μάγοι : tragédie en trois actes. "Cette œuvre dramatique

————————————

1. La revue Εθνική Βιβλιοθήκη 5 (1870) 358 publie le sonnet Τη κυρία Λουΐζα Κολλέ (2 juillet 1870) de P. Matarangas -sonnet que A. R. Rangabé avait traduit en français et envoyé à L. Colet- et, deux ans plus tard (Εθνική Βιβλιοθήκη 7, 1873, 456-462), une biographie élogieuse de la poétesse, datée de septembre 1871 et signée P. [Matarangas?]. Deux sonnets de L. Colet, "Volupté du beau" (Athènes, 8 juin 1870) et "A Mlle M...", paraissent dans Ir. Assopios, Αττικόν Ημερολόγιον 1871, pp. 383-384. Mais, alors que le nom de la poétesse française est généralement accompagné de louanges dans la presse grecque, une nécrologie publiée dans la revue Βύρων 2 (1876) 177-178 insiste, au contraire, sur les poésies "oubliées" de L. Colet et rapporte défavorablement l'attentat dirigé par elle contre Alphonse Karr; cf. Εστία 10 (1880) 704.

2. Jugement de 1870, pp. 44-51.

3. A. I. Provélenghios, Θησεύς, ποίημα επικόν αξιωθέν του Αου επαίνου εν τω ποιητικώ αγώνι του έτους 1870, υπό- Athènes 1870. Sp. Lambros consacre au poème un compte rendu élogieux: Ιλισσός 3 (1870) 153-157.- Sur cette première participation de l'auteur aux concours," voir A. I. Provélenghios, «Πώς έγραψα τον "Θησέα" το πρώτον έργον μου», dans Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος 1927, pp. 291-296.

Σελ. 277
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/278.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

peut quand même être lue, parce qu'elle est moins bavarde et chargée". Les dialogues et les caractères sont bons; les vers manquent de césures; la langue a des fautes de grammaire. En somme, cette tragédie ne contient aucun enseignement. Saisissant l'occasion, Orphanidis attaque Gobineau comme ennemi de la Grèce1.

30) Βιργινία η Ρωμαία : drame en cinq actes. L'auteur, qui est le même que celui du drame Έβρος ο Θραξ, a lu, sans doute, "Virginie" d'Alfieri "et y a emprunté certains passages". (Orphanidis compare longuement les deux œuvres)2.

Oeuvre de T. Ambélas, ce drame allait être publié l'année suivante avec une réponse au rapporteur. L'auteur s'indignait qu'Orphanidis, "ayant massacré pendant une heure le poète italien", se fût livré à une comparaison malheureuse, "pour la simple raison qu'il ne s'agissait pas de distinguer les radis des betteraves, ce qu'il faisait dès sa naissance, mais il était question d'Alfieri, dont les chefs-d'œuvre furent respectés même par les critiques les plus exigeants". Bref, le rapporteur de 1870, "un juge-dictateur", avait manqué à son devoir3.

31) Νέρων : drame en quatre actes, œuvre de l'auteur de Βιργινία η Ρωμαία et de Έβρος ο Θραξ. Un "des bons poèmes du concours présent", le drame en question possède une intrigue naturelle et des dialogues vivants. Ses défauts principaux: "le mauvais choix du sujet" et "le peu de respect que le poète montre à l'égard de l'histoire". En général, l'auteur de la trilogie doit dans l'avenir "faire plus d'attention au choix de ses sujets, écrire moins et lire plus attentivement ce qu'il écrit"4.

En publiant ce drame, T. Ambélas ne perdait pas l'occasion de

————————————

1. Jugement de 1870, pp. 51-55. Gobineau, ministre de France à Athènes (1865-1868), n'y avait pas laissé un bon souvenir. Son rôle pendant la révolution crétoise était de nature à susciter chez les Grecs une antipathie compréhensible. Par ailleurs, ses écrits consolidaient sa réputation de "mishellène". En 1870, après la réponse qui lui avait été donnée par C. Paparrigopoulos dans une conférence à la Société Ευαγγελισμός, A. Paraschos, à son tour, attaquait l'écrivain français dans un poème satirique (Ποιήματα, t. 111, pp. 245-248):

Τον Έλληνα ό,τι βαρύνει,

ο Γκομπινώ το διακρίνει·

αλλ' αν καλόν τι απαντήση,

αβρώς θα το πλαστογραφήση.

2. Jugement du 1870, pp. 55-1)4

3. T. Ambélas, Βιργινία η Ρωμαία υπό - Athènes 1871, pp. δ΄-ε'. Ce drame avait paru également en annexe de la revue Εθνική Βιβλιοθήκη, t. 5.

4. Jugement de 1870, pp. 64-76. 

Σελ. 278
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/279.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

l'accompagner d'une longue préface (25 juillet 1870). Son intention de s'éloigner de l'école romantique "hugolienne ou shakespearienne" y était déclarée. "Je devais donc suivre une voie moyenne ou, plutôt, proche de l'ancienne". Quant au concours de Voutsinas, il présentait déjà des signes de décadence, "en raison de l'éloignement des juges impartiaux et dès poètes de valeur". Mais c'était Orphanidis, surtout, qui attirait les foudres verbales du jeune poète. Juge partial et de mauvaise volonté, il avait employé un "langage dictatorial" et il n'avait pas hésité à révéler que l'auteur des trois drames était le même, "après avoir appris que cet auteur était l'étudiant en droit Ambélas". Enfin, le poète, faisant allusion au concours de 1860, déclarait qu'il ne voulait pas imiter l'exemple de "M. le rapporteur qui, battu autrefois dans le même concours par un versificateur déjà oublié, s'est défendu par des centaines de pages vigoureuses"1.

32) Οι μνηστήρες : comédie en un acte, "de forme archaïsante". Elle constitue le meilleur poème du concours quant à la versification. La langue est convenable. Vaudeville plutôt que comédie à proprement parler, cette œuvre apparaît comme un produit de froide réflexion plutôt que d'inspiration. Malgré tout, le jury la considère comme un des bons poèmes du concours et lui décerne à l'unanimité un accessit2.

Il s'agissait d'une œuvre de Panayotis D. Zanos3.

33) Ο τελευταίος κόμης των Σαλώνων : drame en cinq actes qui tire son sujet de Χρονικό του Γαλαξιδιού édité par C. Sathas. L'intrigue moyenâgeuse est excellente; la langue et la versification sont bonnes. L'auteur fait montre de patriotisme et de nobles sentiments. Défauts de l'œuvre: quelques caractères "irréguliers", une catharsis mauvaise, une certaine négligence vers la fin4.

Il s'agissait d'une oeuvre de Sp. Lambros, jouée au théâtre le 5 novembre 1870 et publiée en volume la même année. Dans sa longue préface (9 novembre 1870), faisant l'éloge de l'époque byzantine, l'auteur

————————————

1. T. Ambélas, Νέρων, υπό - Syros 1870, pp. γ'-ιζ'. Une nouvelle attaque contre le rapporteur de 1870 est contenu dans T. Ambélas, Λέων Καλλέργης, δράμα διαγωνισθεν εις τον Α' ποιητικόν αγώνα των Ολυμπίων, Syros 1871, p. δ'. Il est à noter qu'un demi-siècle plus tard, dans un contexte différent, T. Ambélas, devenu un conservateur rétrograde, n'allait pas ménager ses éloges à Orphanidis et aux concours poétiques: T. Ambélas, Ο Θεόδωρος Ορφανίδης και η εποχή τον, Athènes 1916.

2. Jugement de 1870, pp. 76-80.

3. P. D. Zanos, Οι μνηστήρες ποιηταί, κωμωδία επαινεθείσα εν τω ποιητικώ αγώνι του έτους 1870, υπό - Athènes 1870.

4. Jugement de 1870, pp. 80-90.

Σελ. 279
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/280.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

partageait la conviction de Vernardakis (Μαρία Δοξαπατρή) que "cette époque peut offrir au drame national la matière la plus appropriée"1. N'était-ce pas une réponse indirecte aux idées avancées par Sp. Vassiliadis (Οι Καλλέργαι - Λουκάς Νοταράς) l'année précédente? De plus en plus préoccupé par l'histoire du Moyen Age hellénique, Lambros trouvait provisoirement le moyen, grâce à l'actualité du théâtre, de combiner ses intérêts scientifiques avec ses ambitions littéraires2. Mais sa participation au concours de 1870 devait rester la dernière: en lui l'historien doué l'emporterait bientôt définitivement sur le poète amateur.

34) Το φρόνημα των πρώτων Χριστιανών : drame en cinq actes, imitation d'"Antigone" de Sophocle. C'est "un des meilleurs poèmes du concours présent". Ses qualités principales: sujet excellent, épisodes intéressants, sentiment religieux, langue savante, caractères réussis3.

Ce drame de A. I. Antoniadis -le même qui, envoyé au concours de 1862 sous le titre Χριστιανή Ευγενία, avait été sévèrement critiqué par A. R. Rangabé- allait être publié, l'année suivante, pour apporter encore une preuve de la fécondité intarissable de son auteur4.

35) Αννίβας εν Γόρτυνι : drame en quatre actes, "un des meilleurs du concours présent". Il donne une image appropriée de la démagogie, et présente une satire non pas de l'individu, mais de la société. Ses seuls défauts: l'auteur s'amuse sur un sujet tragique (la ville qui souffre de la faim) et commet certains anachronismes. Mais les qualités sont nombreuses: langue et versification irréprochables, grâce et originalité, dénouement ingénieux. Dans ces conditions, le jury: a) décerne à moitié le prix au drame en question et au drame précédent; b) considérant comme dignes d'accessit les poèmes Θησεύς et Ο τελευταίος κόμης των Σαλώνων, décide d'ouvrir leurs enveloppes et d'annoncer les noms de leurs auteurs "en signe d'honneur et d'encouragement"5.

Ce qui fut fait. Constantin Ch. Versis, 25 ans, auteur de Αννίβας εν

————————————

1. Sp. P. Lambros, Ο τελευταίος κόμης των Σαλώνων, δράμα εις μέρη πέντε, λαβόν Α' έπαινον εν τω Βουτσιναίω αγώνι του ΑΩΟ', υπό - Athènes 1870, p. 9.

2. Au même moment, il composait une autre pièce de théâtre historique, Δαυΐδ Κομνηνός, dont un petit extrait est présenté par la revue Εθνική Βιβλιοθήκη 6 (1870) 38-39.

3. Jugement de 1870, pp. 90-99.

4. A. I. Antoniadis, Η Χριστιανή Ευγενία, ήτοι Το φρόνημα των πρώτων Χριστιανών, ποιηθέν μεν υπό -, Γυμνασιάρχου εν Πειραιεί, βραβευθέν δε εις τον ποιητικόν διαγωνισμόν του φιλογενούς Κ. Βουτσινά, τη 10 Μαΐου 1870, Athènes 1871.

5. Jugement de 1870, pp. 99-113.

Σελ. 280
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/281.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Γόρτυνι3, partagea le prix de 1.000 drachmes avec A. I. Antoniadis, 34 ans, proviseur au Pirée. Les noms des étudiants A. Provélenghios, 20 ans, et Sp. Lambros, 19 ans, furent annoncés au public par le recteur P. Calligas. Après la cérémonie, ce sont les journaux et les revues qui révélèrent l'identité des autres candidats loués: A. Phatséas, 49 ans, Jean Cambouroglou, 19 ans, T. Ambélas, 20 ans, P. D. Zanos, 22 ans. Le jeune âge des poètes était signalé: parmi les 8 concurrents couronnés ou récompensés par des accessits, faisait-on remarquer, six avaient à peine 20 ans2.

Ouverture consciente de la part de l'Université à la jeunesse? On ne saurait l'affirmer. Il est certain que les universitaires espéraient toujours pouvoir imposer des poètes talentueux et capables de réaliser leur propre idéal littéraire. Et il est certain aussi qu'un tel espoir ne pouvait être porté, en premier lieu, que sur la jeunesse. Mais le choix était maintenant presque forcé: depuis quelque temps, les jeunes débutants constituaient, parmi les concurrents, une majorité de plus en plus écrasante, et S. N. Zavitsanos n'avait pas complètement tort de qualifier en 1868 l'institution poétique de "concours d'enfants". Or si, en 1870, la jeunesse recevait la part du lion dans la distribution du prix et des accessits, c'était qu'elle restait pratiquement -à quelques exceptions près- la seule à concourir, alors que les poètes d'un certain âge et d'une certaine notoriété, découragés et déçus, boudaient de plus en plus les concours.

Dans ces conditions, le fossé entre la qualité et la quantité ne faisait que s'élargir. Le jury de 1870, par la bouche de son rapporteur, exprimait une grande déception devant les poèmes présentés; il n'en distribuait pas moins les accessits avec une générosité inconnue jusque-là. Dépassé par les événements, n'était-il pas obligé, en quelque

————————————

1. C. Ch. Versis, Αννίβας εν Γόρτυνι, δράμα σατυρικόν [sic] εις μέρη τέσσαρα, υπό-, βραβευθέν εν τω ποιητικώ διαγωνισμώ του 1870, Athènes 1870. Des extraits du poème sont publiés dans la revue de Braïla Ερμής ο Λόγιος και Κερδώος 1 (1872) 21-40. Le terme "drame satyrique" est évidemment abusif: Versis emploie ce terme pour désigner, tout simplement, un "drame satirique" ou une "tragi-comédie".

2. Πανδώρα 21 (1870-71) 45. Selon la même revue (p. 46), tous avaient été disciples du proviseur Aristide Kyprianos, mort prématurément; sur ce dernier, voir l'"autobiographie" de Sp. Lambros, publiée par Jean Vlachoyannis dans NE 19 (1936) 370, ainsi que l'hommage rendu par D. Gr. Cambouroglou: Camb.A., pp. 697-698. Mais les jeunes poètes distingués en 1870 étaient également unis par d'autres liens: trois d'entre eux étaient étudiants de l'Université d'Athènes et, en même, membres de la Société Littéraire Παρνασσός; voir Παλιγγενεσία, 11 mai 1870.

Σελ. 281
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/282.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

sorte, de faire des concessions pour éviter une nouvelle crise? Orphanidis s'élevait contre l'affluence dramatique de 1870, mais il n'avait plus, par la force des choses, qu'à annoncer la victoire du drame. En fin de compte, celui-ci était préférable à une production lyrique qui versait dans le romantisme le plus malsain. «Or nous avons tenu compte, en premier lieu, du bon choix du sujet, qui est l'esprit du poète, et, en second lieu, de la forme extérieure et de l'art, qui constituent le corps des œuvres jugées; car, nous désapprouve as ouvertement ceux qui pratiquent mal chez nous les principes de l'école dite romantique»1.

Ainsi, l'ennemi principal, pour les jurys universitaires, demeurait toujours le même: le romantisme «étranger». Dix ans plus tôt, en tant que candidat du concours, Orphanidis (Άγιος Μηνάς) avait lancé à A. R. Rangabé son défi byronien et avait revendiqué son droit à «la mélancolie, la tristesse et la misanthropie». Maintenant, porte-parole de l'esprit classique, il n'avait qu'à se conformer à l'ordre universitaire établi. Seulement, cet ordre, malgré l'autorité dont il disposait toujours, était moins inattaquable que dix ans auparavant. Son ennemi, le romantisme, invincible encore, non seulement survivait au sein des concours, mais concentrait ses forces les plus importantes loin de l'institution poétique; son protégé, le classicisme, à bout de souffle après dix ans de contre-attaques intensives, attirait de moins en moins l'admiration par ses productions littéraires et inspirait de plus en plus de scepticisme sur ses possibilités futures.

Les concours avaient vingt ans, et leur bilan ne prêtait pas à un grand optimisme. Une partie des poèmes glorifiés et couronnées par les jurys universitaires étaient déjà tombés dans l'oubli. Des poètes célèbres, morts pendant cette période —Solomos (1857), Alexandre Soutsos (1863) ou Panayotis Soutsos (1868)— n'avaient jamais honoré l'institution poétique; Tertsétis avait fini par l'abandonner; Valaoritis ne lui devait rien de sa gloire2. Au moment où les jeunes poètes athéniens les plus en vue se retiraient des concours les uns après les autres

————————————

1. Jugement de 1870, p. 111.

2. Autant que nous sachions, il n'a jamais participé aux concours, croyant ou faisant semblant de croire que la langue populaire y était strictement interdite. Le 3 novembre 1877, il se plaignait dans une lettre à Roïdis: «Quelle pitié de ne jamais être admis aux concours poétiques...»: Παναθήναια 11 (1905-1906) 67. Quelques mois plus tard, dans une lettre à Queux de Saint-Hilaire (12 mai 1878), il considérait encore, et non sans exagérer, la langue populaire comme exclue «de tous les concours poétiques»: Εστία 16 (1883) 420.

Σελ. 282
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/283.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

et où les juges universitaires manifestaient de plus en plus leur lassitude, l'irruption massive des débutants et des amateurs n'était sûrement pas de nature à relever le prestige de l'institution poétique, pas plus que les couronnements annuels et monotones d'Antoniadis. Le problème de la langue était loin d'être réglé définitivement; il ressurgissait avec une nouvelle acuité, et Phatséas ne manquait pas, en 1870, de le porter à l'intérieur des concours, renouvelant l'exemple de Tertsétis.

Les jurys avaient à affronter désormais une situation difficile. La huitième décennie du siècle s'annonçait remplie d' obstacles à surmonter.

4. 1871: Le record des 70.000 vers

Cependant, l'Université athénienne possédait des ressources inépuisables aussi bien sur le plan des étudiants-concurrents que sur celui des professeurs-juges.

Le 23 mai 1871, un nouveau rapporteur, Georges Mistriotis (1840-1916), se présentait dans un jury qui avait comme président le recteur C. Voussakis et comme membres les professeurs St. Coumanoudis, Th. Aphentoulis et D. Sémitélos. C'était un jour mémorable: après la cérémonie poétique, E. Castorchis, rapporteur du concours de Rodocanakis, allait annoncer la victoire de Nicolas Politis pour son étude Μελέτη επί του βίου των νεωτέρων Ελλήνων1.

Professeur de lettres classiques depuis 1868, Mistriotis avait déjà eu l'occasion de faire montre d'un caractère hargneux, lorsque, quelques mois plus tôt, il s'était désolidarisé publiquement du jury d' Ολύμπια qui avait couronné A. Vlachos pour sa comédie Γαμβρού πολιορκία2. Un peu plus tard, comme nous le verrons, son conflit avec C. Paparrigopoulos allait devenir une haine durable à laquelle seule la mort de l'historien (1891) vint mettre fin. Mistriotis, tel que nous le connaissons dans sa maturité, à la fin du dix-neuvième et au début du vingtième siècle, est l'homme de la réaction pure et simple: archaïsant, sclérosé,

————————————

1. Παλιγγενεσία, 24 mai 1871

2. Παλιγγενεσία, 4 décembre 1870 et 15 janvier 1871. A. Vlachos (Κωμωδίαι, op. cit., pp. ιγ'-ιε') attaque violemment Mistriotis, tandis que E. Roïdis (Κριτικαί Μελέται, op. cit., pp. 19-21) et N. Cazazis (Παρθενών 1, 1871-72, 350) s'en prennent avec la même virulence au jeune professeur qui avait prétendu être le plus qualifié pour juger des poèmes.

Σελ. 283
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/284.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

fanatique, ennemi du progrès. Ce n'était pas ce personnage qui s'adressait au public athénien le 23 mai 1871. C'était un jeune professeur de 31 ans, sûrement ambitieux, arrogant et d'une humeur difficile, mais en même temps ouvert aux idées nouvelles, conscient des vrais problèmes qui se posaient à la poésie et à la société néo-helléniques, bref un homme à la hauteur de la situation. Assopios, Coumanoudis et Castorchis auraient reconnu en lui un allié: Mistriotis menait en 1871 le même combat désespéré que les autres représentants des Lumières contre la montée de l'esprit religieux, la réhabilitation de Byzance, l'unité à trois étapes, le romantisme irrationnel. Il se rapprochait de la réalité, de l'esprit païen, de la chanson et de la langue populaires. "Son esthétique n'était pas transcendantale; elle prenait sérieusement en considération le facteur historique"1.

Dans la mesure où la production lyrique de 1871 ne justifiait pas l'enthousiasme, Mistriotis n'avait qu'à reprendre, pour la développer, la question posée par Orphanidis l'année précédente: pourquoi cette insignifiance générale de la poésie lyrique? Le fait que la même insignifiance caractérisait également la poésie dramatique et épique n'avait, en fin de compte, pour le rapporteur de 1871, rien d'étonnant, puisque l'apparition de grands poètes dramatiques et épiques était strictement liée à des conditions précises (création de théâtres, développement de la vie sociale, sérieuses études d'art, longues absences à l'étranger, dépenses) dont les concurrents grecs étaient privés. Le seul problème préoccupant demeurait donc la poésie lyrique. On ne pouvait pas prétendre que celle-ci manquait de conditions favorables à son épanouissement: Canaris, symbole de l'héroïsme national, était encore vivant, et les Grecs éprouvaient un grand nombre de sentiments collectifs et individuels (enthousiasme patriotique, frustrations, mépris, colère, haine). "Les grands lyriques de l'antiquité qu' avaient-ils de plus comme source d'inspiration?"2. Le paysage grec, en outre, n'avait pas changé. Si, en dernière analyse, le cœur, notamment le cœur juvénile, était le seul facteur nécessaire à l'éclosion de la poésie lyrique, pourquoi celle-ci ne donnait-elle pas de fruits satisfaisants dans le cadre des concours où la jeunesse occupait une place prépondérante?

Pour Mistriotis, les causes de cette médiocrité lyrique étaient objectives et subjectives à la fois; elles devaient être recherchées aussi

————————————

1. C. Th. Dimaras, "Γεώργιος Μιστριώτης", dans le journal Το Βήμα, 19 septembre 1969 [=NE 86 (1969) 1450].

2. Jugement de 1871, Athènes 1871, p. 11

Σελ. 284
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/285.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

bien «dans les circonstances» que dans le domaine des responsabilités personnelles. Tout d'abord, c'étaient ces «circonstances» objectives qui imposaient, sur le plan du recrutement des intellectuels, une sorte de sélection. Dans un pays pauvre et dominé par les besoins matériels, les jeunes les plus doués s'orientaient d'habitude vers des occupations lucratives, laissant ainsi le champ littéraire libre aux «cerveaux stériles». Ceux-ci, incapables de transcrire de vrais sentiments, ne faisaient qu'en exprimer de faux, puisés «dans des livres écrits sous les climats mélancoliques du Nord», ce qui expliquait leur échec. «Il y a aussi, parmi nos poètes lyriques, ceux qui, essayant de philosopher, deviennent froids et glacés»1.

Mais ces explications lucides n'empêchaient pas Mistriotis de recourir à un langage passionné pour prendre à partie «les vrais enfants de notre siècle pratique», les «matérialistes», qui étaient peu conscients du rôle de la poésie. «Un peuple sans poètes est une nuit sans étoiles, un peuple privé d'un grand ou d'un petit Homère est un ciel sans soleil»2. Pour les Grecs, en particulier, la poésie constituait une «nécessité nationale»; depuis Orphée et Homère jusqu'à Rigas et Solomos, les poètes étaient «les plus grands bienfaiteurs de la nation hellénique». Quant à ceux qui s'indignaient devant la fadeur de la production poétique des concours, «ils ont oublié la grande loi de l'histoire littéraire, selon laquelle les grands poètes et écrivains apparaissent après une longue série de médiocrités». Pour le moment, il ne fallait donc pas se faire trop d'illusions. Car, «les grands poètes ne naissent pas comme Athéna par la tête de Zeus, mais ils sont des représentants du peuple dans lequel ils vivent; ils sont des foyers lumineux qui rassemblent les rayons d'esprit des générations précédentes et contemporaines pour en allumer le feu»3.

C'est ainsi que, pessimiste et optimiste à la fois, la pensée de Mistriotis abordait le problème de la poésie et de l'idéal déchu en termes historiques, ouvrant, en même temps, la voie à Roïdis et au fameux

————————————

1. Ibid., p. 12. Cette dernière allusion ne visait-elle pas particulièrement D. Paparrigopoulos?

2. Ibid., p. 5. Cette phrase de Mistriotis, citée élogieusement par les journaux athéniens, a provoqué une très violente réponse du journal Κεραυνός, 26 mai 1871: l'auteur de cette réponse insultait le rapporteur de 1871, considérait la poésie comme pernicieuse et immorale, et trouvait la source de la vérité dans la philosophie de Platon et dans les Évangiles.

3. Jugement de 1871, p. 6.

Σελ. 285
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/286.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

débat de celui-ci avec Vlachos (1877). Le nom de Taine n'avait pas été prononcé une seule fois par le rapporteur de 1871 1. Mais la doctrine du «milieu» n'en était pas moins lue en filigrane dans son texte. Cette rencontre, plus ou moins concrète, avec la problématique du philosophe français relevait moins d'une «influence» à la mode que d'une prise de conscience certaine: il était déjà clair (et Orphanidis, l'année précédente, en donnait une autre preuve) que le marasme littéraire, en Grèce, n'était pas indépendant d'un certain «état général de l'esprit et de mœurs environnantes». Il s'agissait donc de rechercher les causes de ce marasme, ce qui amenait à l'étude de ses conditions et, en d'autres mots, à l'élimination du hasard.

Mais Mistriotis n'allait pas plus loin. Son esthétique, quoique axée sur l'histoire et sur la réalité, ne pouvait pas dépasser le cadre figé d'un classicisme universitaire en perte de vitesse. Ses développements sur les poèmes présentés au concours, aussi monotones que ceux des autres rapporteurs, ne témoignaient ni d'un goût littéraire ni d'un sens critique particuliers. Malgré tout, dans la mesure où, ouvert à la réalité, le rapporteur de 1871 n'évitait pas de donner une réponse aux véritables problèmes qui se posaient, il prenait la défense de la langue populaire d'une manière certainement nuancée et restrictive, mais tout de même catégorique et courageuse: «Étant donné que la poésie lyrique a pour but de faire vibrer les cordes du cœur, la langue du peuple est sans doute la touche la plus appropriée»2. Ce n'était pas une boutade sans importance. Alors que le peuple devenait un objet d'étude passionnant, que Valaoritis s'imposait de plus en plus comme poète national et que la langue démotique gagnait du terrain en poésie, certains universitaires, «οι περί τον Ασώπιον» en particulier, comprenaient déjà qu'une certaine alliance avec les vulgaristes était aussi nécessaire qu'inévitable pour sortir d'une situation difficile.

Cependant, dans le cadre des concours, le règlement de Rallis

————————————

1. Comme l'a signalé C. Th. Dimaras à plusieurs reprises, l'«influence» subie par un auteur n'est pas toujours apparente dans son texte; au contraire, elle est très souvent soumise à un silence significatif. De ce point de vue, Mistriotis pourrait nous offrir un exemple. Ajoutons encore que Sp. Vassiliadis, bien qu'il cite Taine nommément et élogieusement par deux fois, en 1872 et 1873 (Αττικαί Νύκτες Ι, p. 7, et III, p. 370), ne semble pas avoir eu un contact plus profond avec la pensée du philosophe français.

2. Jugement de 1871, p. 14.

Σελ. 286
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/287.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

avait besoin de réformes urgentes. Les 45 poèmes envoyés en 1871 (70.000 vers!), battant tous les records précédents, rendaient problématique leur examen par le jury. Les universitaires se montraient de moins en moins empressés d'assumer une tâche pareille. C'est ainsi que, devant une augmentation des participations galopante, le jury de 1871 décida, ainsi que l'avait proposé l'année précédente Orphanidis, de répartir désormais le concours entre les trois principaux genres de la poésie1. On espérait, tout au moins, que cette répartition allait diminuer le nombre de participations annuelles dans l'avenir.

Pour le moment, Mistriotis considérait les 45 œuvres de 1871 comme «à rejeter», «intéressantes» et «louables», et en citait tous les titres, par genre poétique, pour s'occuper seulement des plus importants. Voici un résumé de son rapport, commenté:

a. Poèmes lyriques

1) Χαμαίμηλα

2) Ροδοδάφναι

3) Κυπάρισσοι

4) Σπινθήρες

5) Ιτέα

6) Λυρικά ποιήματα

7) Τερετίσματα

8) Νάρκισσος

9) Η 25 Μαρτίου2

10) Εντυπώσεις

11) Θάμνοι

12) Ευφρόνη

13) Πρόχειρα. Principales qualités: mélancolie sincère, «passion élégiaque», «profondeur lyrique».

14) Μοιρολόγια : poésies en langue populaire.

15) Φαντασία και καρδία : le meilleur recueil lyrique du concours. L'auteur fait montre de bon sens, de sensibilité et de modestie. Est cité le poème Η αναχώρησις3.

————————————

1. Ibid., pp. 6 et [57]; cf. R.R. de 1871, p. 55. Sur cette réforme, voir ici p. 48.

2. Il s'agissait peut-être du poème de D. Coromilas Η ΚΕ' Μαρτίου ΑΩΚΑ', publié à Athènes en 1871.

3. Jugement de 1871, p. 16.

Σελ. 287
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/288.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Il s'agissait d'une œuvre de P. Matarangas1.

b. Comédies

16) Ο δι' απάτης γάμος

Il s'agissait d'une œuvre de Démétrios Ioannidis2.

17) Ποιητονύ βάσανα

18) Η νεάνις του συρμού

19) Βερτόλδος : comédie «bizarre», appartenant au genre didactique et dramatique à la fois. L'auteur, ayant pour objectif de proposer, par une série de comédies, un programme de réformes diverses, fustige, dans cette première œuvre, le goût du luxe dominant et demande le retour —impossible, pour le rapporteur— à la vie simple et sobre du passé. Vulgariste, par ailleurs, il prend la défense de la langue populaire avec ardeur. Mais ses personnages, quoique habitants du Péloponnèse, parlent le dialecte heptanésien. Son héros est irréel et «invraisemblable». L'ignorance de l'art dramatique est manifeste: l'action fait défaut, et les dialogues sont remplacés par des monologues interminables. Toutefois, le poète a le sens de l'observation et dispose de qualités didactiques excellentes3.

Œuvre de A. Phatséas, la comédie en question (Ο Βερτόλδος οικογενειάρχης) allait être publié bientôt, avec tout le dossier relatif à sa candidature au concours: lettres de l'auteur adressées aux juges de 1871, programme de réformes, réponse à Mistriotis, etc.4. C'était la première comédie d'une série que le poète, malade déjà (il mourra en 1872), n'a apparemment pas pu compléter5. Bertoldo, le héros de G.C. Croce qui avait connu un grand succès auprès du public populaire grec, servait maintenant à Phatséas de porte-parole: médecin à Tripolis, il défendait les valeurs saines et helléniques de la campagne, opposées aux mœurs étrangères et corrompues de la capitale.

————————————

1. Voir P. Matarangas, Φαντασία και καρδία, op. cit., pp. ζ'-η'. Le poème Η αναχώρησις est également publié dans Εθνική Βιβλιοθήκη 7 (1872) 80, et dans le journal Ειρηνική, 28 avril 1872.

2. D. Ioannidis, Το δι' απάτης συνοικέσιον, κωμωδία εις μέρη δύο, υπό— επιλοχίου του ελληνικού πεζικού, Athènes 1871.

3. Jugement de 1871, pp. 16-21.

4. A. Phatséas, Ο Βερτόλδος, σειρά πολιτικών κωμωδιών, υπό—Καθηγητού, Athènes 1871.

5. De cette série nous ne connaissons que la deuxième comédie, Ο Βερτόλδος αστυνόμος Ασίνης, qui, comme nous le verrons, fut envoyée au concours de 1872.

Σελ. 288
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/289.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

Au fond, Phatséas renouvelait à bien des égards l'exemple de Tertsétis: heptanésien, vulgariste, admirateur de Capodistria et fidèle à une royauté forte, populaire, orthodoxe et orientée vers la Russie plutôt que vers la France ou l'Angleterre, il ne partageait pas le mépris à l'égard de Byzance. «La nation grecque moderne n'est pas fondée sur l'antiquité mais sur les ruines de l'empire byzantin»1. Son zèle pour la langue populaire, «la langue de la comédie grecque», entrait dans le cadre d'une lutte menée contre une «société pourrie»; dans une lettre remarquable au recteur (27 décembre 1870), Phatséas demandait à l'Université l'acceptation de la «langue nationale» comme une mesure de première importance2. Du reste, il ne cachait pas l'amertume provoquée par le jugement porté sur sa comédie, un jugement qui n'était «ni juste, ni exact, ni sincère»3. Mistriotis était accusé d'avoir sous-estimé Βερτόλδος pour des raisons notamment linguistiques. Dans sa ferveur pour défendre sa cause, Phatséas se demandait peu si sa comédie, en tant que pièce de théâtre, était une véritable œuvre d'art ayant dépassé le stade primaire d'un didactisme brillant mais ennuyeux. Il paraissait ignorer le fait que les bonnes intentions et les bonnes causes ne suffisent pas, en littérature, lorsque que le souffle du créateur y est absent.

20) Ακανθοδέσμη : il s'agit d'un mime plutôt que d'une comédie. L'intrigue n'est pas bien développée. Les caractères sont parfois exagérés et invraisemblables. La langue est, en général, bonne.

21) Του Διαβόλου η κάλτσα : L'auteur «a le sens de l'humour, mais il présente des faiblesses quant à l'intrigue, à la langue et à la versification».

22) Τοκογλύφος : intrigue banale, manque de but.

23) Η στιχομανία

24) Ο ψευδευγενής : catharsis morale, caractères bien peints. L'auteur puise ses images dans la réalité. Mais l'usage du dialecte de Kérasunde est malheureux4.

25) Οι δύο δικηγόροι : la meilleure comédie du concours. Imitateur d'Aristophane, le poète ne manque pas de talent et de force créatrice. Il raille les avocats dans une œuvre qui a une intrigue heureuse et des épisodes ingénieux et originaux5.

————————————

1. A. Phatséas, op. cit., ρ 91.

2. Ibid., pp. 3-12.

3. Ibid., p. 86 sq.

4. Jugement de 1871, pp. 25-26. Le titre de cette comédie est cité comme Ο ψευδευγενής (p. 8) et comme Ψευδογενής (p. 25).

5. Ibid., pp. 27-28.

Σελ. 289
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/290.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

c. Tragi-comédies

26) Ηρακλής δούλος

d. Parodies

27) Το μήλον της Έριδος

e. Tragédies

28) Θρασύβουλος, ο ήρως του Δραγατσανίου

29) Άγιος Γεώργιος ο μεγαλομάρτυς

30) Ορέστης

31) Φιλόμηλος

32) Τιμολεων

33) Ιούνιος Βρούτος

Il s'agissait d'une œuvre de Jean G. Phranghias (1849-1929)1.

34) Λέων Χαμάρετος

Il s'agissait d'une œuvre de T. Ambélas2.

35) Αρμόδιος

36) Ευμένης

37) Πέτρος Γανδαλόνης ο Κρης : le seul drame qui est digne d'une présentation plus détaillée. Un membre du jury attache une très grande importance à l'intrigue de ce poème, et considère celui-ci comme le meilleur du concours. Mais toutes les parties ne sont pas bien travaillées. Les caractères, en général variés, ne sont pas tous réussis. L'auteur a une expérience scénique, mais il n'évite ni les lieux communs dans ses dialogues ni les fautes de versification3.

Il s'agissait encore d'une œuvre de T. Ambélas4.

f. Poèmes épico-lyriques

38) Έρως και τάφος

————————————

1. Elle sera de nouveau envoyée au concours de 1875. La participation de l'auteur au concours de 1871 est confirmée par lui-même: Jean G. Phranghias, Ιούνιος Βρούτος, τραγωδία - εις πράξεις πέντε, Hermoupolis 1876, p. δ΄.

2. Elle a pris plus tard le titre Ο πρίγκηψ του Μωρέως; voir Ν. Ι. Lascaris, Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, op. cit., t. II, p. 142, et MEE 4 (1928) 338.

3. Jugement de 1871, pp. 28-30. Le titre de ce drame est cité comme Πέτρος Γανδανόλης ο Κρης (p. 8) et comme Πέτρος Γανδαλόνης (p. 28).

4. Ambélas (Νέρων, op. cit , quatrième page de la couverture) annonçait la prochaine publication de cette œuvre sous le titre: Πέτρος Γανδαλώνης· δράμα επαινεθέν εις τον ποιητικόν διαγωνισμόν. Mais il a dû renoncer à cette idée: la même œuvre allait être envoyée au concours de 1872 et publiée sous le titre Κρήτες και Βενετοί.

Σελ. 290
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/291.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

39) Ο γοργός ιέραξ : œuvre dont l'auteur est un narrateur habile et plein d'imagination. Mais la langue est ici "forcée et obscure", en raison des rythmes mal choisis. "Si le lecteur réussit à comprendre le poète, il en tire plaisir plutôt que profit"1.

Ce poète n'était autre que A. R. Rangabé2. A 62 ans, il ne dédaignait pas de se présenter, pour la deuxième fois depuis 1857, au concours qu'il avait si profondément marqué par son rôle dans le jury. Voulait-il ainsi exprimer, encore une fois, son respect pour l'institution poétique? Se proposait-il de renforcer le mouvement classique hésitant, par une œuvre qui renouvelait l'expérience et suivait la trace de Διονύσου πλους (1864)? Ou bien ne pensait-il qu'à un couronnement facile à obtenir?

En tout état de cause, sa déception fut cuisante. Mistriotis contestait, au fond, la qualité suprême de la poésie de Rangabé: le choix des rythmes3. Ce choix, en fait, n'avait rien de nouveau, puisqu'il était presque le même que dans Διονύσου πλους,

Η φύσις η εαρινή

δεν ήτο πλέον των θαυμάτων,

ουδ' οι γελώντες ουρανοί,

ουδέ οι λόφ' οι φωτεινοί,

η γοητεία των βλεμμάτων

et c'est peut-être tout un esprit d'élégance formelle gratuite que voulait mettre en cause le rapporteur de 1871. A cet égard, sa remarque sur l'inutilité de Ο γοργός ιέραξ était significative. A. R. Rangabé versait en effet de plus en plus dans "l'art pour l'art"4, au moment précisément où, pour un homme comme Mistriotis, la poésie néo-hellénique avait plus que jamais besoin d'un retour au réel et au naturel.

40) Φαέθων, poème meilleur que le précédent. L'auteur développe

————————————

1. Jugement de 1871, p. 30.

2. Ο γοργός ιέραξ, publié d'abord anonymement dans le journal de Trieste Ημέρα, est reproduit en entier dans Εθνική Βιβλιοθήκη Ι (1872) 76-79, 117-120 (avec une note de protestation contre le jugement du jury), dans Pap. ΝP., pp. 217-237, et dans A. R Rangabé, Άπαντα τα φιλολογικά, t. II, Athènes 1874. Des extraits sont présentés dans Mat. Parn., pp. 972-978.

3. En 1888, C. Palamas exprimait toute son indignation pour ce verdict singulier: "Rythmes mal choisis par qui? Par le poète qui fit montre de la plus grande eurythmie depuis que la Grèce est sortie du néant!": Pal. A., t. XV, p. 68.

4. Sur la réponse de Rangabé et sur un rapprochement de celui-ci avec Leconte de Lisle (Poèmes antiques), voir Mario Vitti, op. cit., pp. 412-414.

Σελ. 291
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/292.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

le mythe de Phaéton "avec une tendresse et avec une grâce peu communes". Son défaut principal: le mauvais choix des rythmes. De longs extraits du poème sont cités1.

Il s'agissait d'une œuvre de Jean Gambouroglou2. A 20 ans, le jeune poète continuait de chercher ses inspirations dans les lieux communs du néo-classicisme à la mode:

Φαέθων, τέκνον μου, οποία

σε θλίβει, σκέψις μελανή;

Της λύπης σου τις η αίτια,

βαθέως τι σε συγκινεί;

41) Το μήλον της Έριδος : poème traitant le mythe connu de la pomme de Discorde. L'auteur, semble-t-il, a entrepris de compléter les "Chants Cypriens" de Stasinos, sans toutefois réussir. Sa force descriptive est incontestable. Sa langue, bien que riche quant au vocabulaire, "est souvent risquée, obscure et incompréhensible". De longs extraits du poème sont cités3.

Oeuvre d'Aristomène Provélenghios4, ce poème, ainsi que Θησεύς (1870), versait dans l'archaïsme néo-classique le plus pur:

Ως ρόδου κάλυξ υποσχάζει

ευώδη χείλη και αβρά

και η αυγή χρυσή, φαιδρά

σταγόνας δρόσου τω ενστάζει,

ούτως της Κύπριδος ακμαίον

————————————

1. Jugement de 1871, pp. 31-36.

2. Jean Cambouroglou, Φαέθων, ποίημα -Athènes 1871. Des extraits du poème sont publiés dans Coromilas, Καζαμίας 1872, pp. 164-168, et dans Mat. Parn., pp. 711-714. Deux comptes rendus élogieux paraissent dans Παλιγγενεσία, 25 octobre 1871 et dans Εθνική Βιβλιοθήκη 7 (1872) 31-32.

3. Jugement de 1871, pp. 36-43.

4. Aristomène I. Provélenghios, Το μήλον της Έριδος, ποίημα -Athènes 1871. Un long extrait est reproduit dans Mat. Parn., pp. 952-959. Le parallèle établi par Mistriotis entre ce poème et les "Chants Cypriens" est vivement contesté dans un compte rendu anonyme: Εθνική Βιβλιοθήκη 7 (1872) 33. Signalons encore que, dans une lettre à l'auteur (Munich, 10 décembre 1878), L. Mavilis, admirateur du poème, critique la langue archaïsante de celui-ci: Άπαντα Λορέντσου Μαβίλη. Επιμέλεια Μαρίας Μαντουβάλου, t. II, p. 310.

Σελ. 292
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/293.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

το κάλλος λάμπει κ' ερατόν

κ' υπό των θελκτικών ανθέων

της ήβης της τερπνής σεπτόν.

g. Petites et grandes épopées

42) Το Αρκάδιον

43) Η εκπολιορκηθείσα Κωνσταντινούπολις

Il s'agissait d'une œuvre de Jean Margaritis1.

44) Σούλι : imitation de Zalocostas. Ce poème "devient obscur, alors que la principale caractéristique de l'épopée et de toute poésie narrative est la clarté"2.

45) Ο Κατσαντώνης : longue épopée de 18.165 vers de quinze syllabes sans rime. "C'est une description précise de l'époque des kleftes, une Iliade et une Odyssée à la fois, un véritable microcosme". L'auteur, un versificateur habile qui entreprend de chanter toute une période historique, atteint souvent la clarté des poètes épiques anciens. Mais son œuvre a des défauts sérieux: caractères mal peints, prosaïsme, langue parfois négligée et, surtout, manque d'unité. Dans ces conditions, étant donné que tous les poèmes du concours présentent des failles plus ou moins importantes, la majorité du jury décide de ne pas décerner le prix. Le premier accessit est attribué à Ο Κατσαντώνης, le second à Το μήλον της Έριδος, Πέτρος Γανδαλόνης, Φαντασία και καρδία, Φαέθων et Ο γοργός ιέραξ3.

N'était-ce pas, de la part du jury de 1871, une façon d'opposer la quantité à la qualité? Parmi les 45 poèmes du concours, aucun n'était jugé digne du prix, tandis que A. I. Antoniadis, auteur de Ο Κατσαντώνης4, n'avait qu'à se contenter, cette fois-ci, d'un premier accessit. Les 1.000 drachmes de Voutsinas servaient ainsi à l'achat d'un buste d'Alexandre Soutsos exécuté par le sculpteur de Smyrne Praxias5. L'Université d'Athènes rendait hommage à un poète mort. Mais il était 

————————————

1. Jean Margaritis, Η εκπολιορκηθείσα Κωνσταντινούπολις, ποίημα επικόν εις άσματα δέκα υπό -Athènes 1871.

2. Jugement de 1871, p. 43. Sur un poème du même titre envoyé au concours de 1859, voir ici p. 140.

3. Ibid., pp. 43-56.

4. A. I. Antoniadis, Ο Κατσαντώνης, εποποιία των αρματωλών, τυχούσα του πρώτου επαίνου εις τον ποιητικόν διαγωνισμόν του φιλογενούς Κ. Βουτσινά, τη 21 [sic] Μαΐου 1871, Athènes 1873.

5. R.R. de 1871, p. 55.

Σελ. 293
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 274
  22. Moullas, Concours poetiques

  beaucoup d'humour et de grâce», il est pour les juges une oasis. L'auteur se propose de stigmatiser un certain nombre de mauvaises tendances de la société grecque; il n'évite pas cependant quelques «tautologies séniles» et quelques longueurs. Partisan de la langue démotique, par ailleurs, il en prend la défense fermement. En somme, il est souhaitable que cette «belle œuvre» soit publiée1.

  Elle fut publiée, en effet, anonymement tout d'abord dans Πανδώρα, et en brochure, avec le nom de l'auteur, par la suite2. Antoine Phatséas (1821-1872) ne laissait pas son poème sans commentaires. Non seulement il reproduisait la lettre (Nauplie, 4 décembre 1869) qu'il avait adressée au jury, mais aussi il répondait à l'«enthousiaste et trop flatteur» jugement d'Orphanidis, en attribuant le non-couronnement de son poème au fait qu'il était écrit en langue populaire: «Mon poème ne fut pas couronné, une clause du fondateur y faisant obstacle»3. Mais le dossier de Phatséas ne se terminait pas là; il contenait, encore, une lettre (14 novembre 1870) adressée au recteur de l'Université de Berlin, dans laquelle le poète demandait si les Grecs «ont le droit de parler librement et d'écrire leur langue en dépit de l'avis contraire émis par l'Université Hellénique»4. Enfin, dans un texte brillant adressé aux membres du jury de 1870, il prenait à nouveau la défense de la langue populaire, avec une éloquence et une clarté rarement trouvées dans ses vers5: on y reconnaît, encore une fois, le polémiste et le penseur doué, plus à l'aise dans la prose que dans la poésie.

  ————————————

  1. Jugement de 1870, pp. 24-30.

  2. Πανδώρα 21 (1870-71) 103-109, 165-174, et A. Phatséas, Αι ευχαί της Πρωτοχρονιάς του έτους 1870, υπό — Καθηγητού των Μαθηματικών και της Φυσικής του εν Νανπλίω Γυμνασίου, Athènes 1870. De longs extraits du poème sont publiés dans le Jugement de 1870, pp. 24-29, et dans Mat. Parn., pp. 540-545.

  3. A. Phatséas, op. cit., p. ξ'. Apparemment, l'auteur critiquait le jury plutôt sur ses intentions profondes que sur ses paroles: depuis 1862 la langue populaire ne constituait pas, officiellement tout au moins, un obstacle à la participation et au couronnement d'un poète aux concours. Or, Orphanidis, connaisseur du règlement, ne pouvait appliquer une clause abolie. En fait, ce n'était pas lui, mais la revue Πανδώρα qui avait expliqué l'échec de Phatséas par le fait que celui-ci «contrevenait à la clause du fondateur exigeant la langue savante»: Πανδώρα 21 (1870-71) 45.

  4. A. Phatséas, op. cit., pp. η'-ι'. La réponse (1er février 1871) du recteur de l'Université de Berlin Bruns est publiée dans A. Phatséas, Ο Βερτόλδος, Athènes 1871, pp. 94-96. Bien que le savant allemand ait déclaré son Université incompétente sur un problème concernant la Grèce, Phatséas exprime sa satisfaction et fait l'éloge de la Prusse.

  5. A. Phatséas, Αι ευχαί..., pp. ι'-λβ' [= Πανδώρα 21 (1870-71) 167-174].