Συγγραφέας:Moullas, P.
 
Τίτλος:Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:22
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:488
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1851-1877
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται και μελετάται αναλυτικά και σε βάθος ένας σημαντικός για τα ελληνικά γράμματα του 19ου αιώνα θεσμός, οι ποιητικοί διαγωνισμοί που διοργανώνονταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πιο συγκεκριμένα ο Ράλλειος Διαγωνισμός (1851-1860) και ο μακροβιότερος Βουτσιναίος διαγωνισμός (1861-1877).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 16.82 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 380-399 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/380.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 380
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/381.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

I. SOURCES

On trouvera sous cette rubrique les publications qui constituent les principales sources de notre travail: les Jugements présentés par les jurys universitaires de 1851 à 1877; les Rapports rectoraux de la même période; les poèmes publiés et accompagnés, très souvent, de préfaces-réponses importantes; les journaux, les revues et les almanachs de l'époque que nous avons consultés; enfin, les publications qui, faites par des auteurs contemporains des concours, offrent sur ceux-ci un témoignage plus ou moins intéressant.

Quand une œuvre a été publiée à Athènes, le nom de cette ville n'est pas indiqué.

L'astérisque (*) désigne les titres que nous n'avons pas pu voir.

En l'absence d'indication spéciale les ouvrages cités doivent être entendus comme étant de format in-8°.

A. JUGEMENTS DES JURYS 1851-1877

"Ο ποιητικός αγών του 1851", Πανδώρα 2 (1851-1852) 702-704.

Selon G. Valétas (NE 22, 1937, 1843; cf. GM 5498), il a paru aussi en brochure, s.d., 15 p.

"Ο ποιητικός αγών του 1852", Πανδώρα 3 (1852-1853) 44-52.

Ο ποιητικός αγών του 1853, s.d., 16 p.

Paru dans Πανδώρα 4 (1853-1854) 17-23.

Έκθεσις του ποιητικού διαγωνισμού του 1854, s.d., 28 p.

Paru dans Πανδώρα 5 (1854-1855) 29-39.

Ο ποιητικός αγών του 1855, s.d., 48 p.

Paru dans Πανδώρα 6 (1855-1856) 49-66.

Έκθεσις του ποιητικού διαγωνισμού του έτους 1856, 1856, 40 p.

Paru dans Πανδώρα 7 (1856-1857) 25-40.

Έκθεσις του Ποιητικού Διαγωνισμού του έτους 1857, 1857, 36 p.

Paru dans Πανδώρα 8 (1857-1858) 25-39.

Έκθεσις του ποιητικού διαγωνισμού του έτους 1858, 1858, 28 p.

Paru dans Πανδώρα 9 (1858-1859) 73-82 et, en partie, dans le journal de Trieste Ημέρα, 9/21 et 16/28 mai 1858.

"Ο ποιητικός διαγωνισμός του 1859 έτους", Πανδώρα 10 (1859-1860) 25-33.

Paru aussi dans le journal Ο Έλλην, 30 mars et 6 avril 1859.

"Ο ποιητικός διαγωνισμός του 1860 έτους", Πανδώρα 11 (1860-1861) 25-34 et 49-54.

Έκθεσις του ποιητικού διαγωνισμού του έτους 1862, 1862, 32 p.

Paru dans Πανδώρα 13 (1862-1863) 121-132.

Σελ. 381
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/382.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Έκθεσις του κατά το έτος 1863 Ποιητικού Διαγωνισμού του κ. Ι. Βουτσινά, 1863, 47 p.

Paru dans Πανδώρα 14 (1863-1864) 105-122

Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού αγώνος εν έτει ,ΑΩΞΕ', αναγνωσθείσα εν τη Μεγάλη Αιθούση του Αθήνησιν Εθνικού των Ελλήνων Πανεπιστημίου κατά την ΚΗ' εορτήν της εγκαθιδρύσεως αυτού. Εξεδόθη δαπάνη του αγωνοθέτου, 1865, 80 p.

Paru dans Χρυσαλλίς 3 (1865) 306-312, 321-332, 364-370 et 402-403.

Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού αγώνος εν έτει ,ΑΩΞS', αναγνωσθείσα εν τη Μεγάλη Αιθούση του Αθήνησιν Εθνικού των Ελλήνων Πανεπιστημίου κατά την ΚΘ΄ εορτήν της εγκαθιδρύσεως αυτού. Εξεδόθη δαπάνη του αγωνοθέτου, 1866, 63 p.

Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού αγώνος τον εν έτει ,ΑΩΞΖ' αγωνισθέντος, εξαγγελθείσα τη Ζ' Μαΐου του ,AΩΞZ' έτους εν τη Μεγάλη Αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου κατά την Α' εορτήν της εγκαθιδρύσεως αυτού. Εξεδόθη δαπάνη του αγωνοθέτου, ,ΑΩΞΖ' [=1867], 56 p.

Η κατά το 1868 περί του Βουτσιναίου διαγωνίσματος έκθεσις της Επιτροπής, 1868, 69 p.

Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού αγώνος εν έτει ,ΑΩΞΘ', αναγνωσθείσα εν τη Μεγάλη Αιθούση του Αθήνησιν Εθνικού των Ελλήνων Πανεπιστημίου κατά την ΛΒ' εορτήν της εγκαθιδρύσεως αυτού. Εξεδόθη δαπάνη του αγωνοθέτου, 1869, 120 p.,

Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού αγώνος εν έτει ,ΑΩΟ', αναγνωσθείσα την Ι' Μαΐου εν τη Μεγάλη Αιθούση του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του εισηγητού Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου (Του Πρντάνεως Παύλου Καλλιγά προεδρεύσαντος, και των Καθηγητών Θ. Αφεντούλη και Γ. Μιστριώτου κρινάντων). Εξεδόθη δαπάνη του φιλογενούς αγωνοθέτου, '1870, 114 p.

Paru dans Πανδώρα 21 (1870-1871) 45-56, 73-76, 111-116, 137-140, 151-160, 192-199 et 213-218.

Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού αγώνος του έτους 1871, αναγνωσθείσα εν τη Μεγάλη Αιθούση του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου. Εξεδόθη δαπάνη του φιλογενούς αγωνοθέτου, 1871, 56+[1] p.

Έκθεσις του Βουτσιναίου ποιητικού αγώνος του έτους 1872, αναγνωσθείσα εν τη Μεγάλη Αιθούση του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου υπό τον εισηγητού Θ. Αφεντούλη. Εξεδόθη δαπάνη του φιλογενούς αγωνοθέτου, 1872, 80 p.

Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού αγώνος του έτους 1873, αναγνωσθείσα εν τη Μεγάλη Αιθούση του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου υπό

Σελ. 382
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/383.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου. Εξεδόθη δαπάνη του φιλογενούς αγωνοθέτου, 1873, 78 p.

Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού αγώνος του 1874, 1874, 45 p.

Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού αγώνος του έτους 1875, αναγνωσθείσα εν τη Μεγάλη Αιθούση του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου τη 18 Μαΐου 1875 υπό του εισηγητού Θ. Αφεντούλη. Εξεδόθη δαπάνη του φιλογενούς αγωνοθέτου, 1875, 64 p.

Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού αγώνος του έτους 1876, αναγνωσθείσα εν τη Μεγάλη Αιθούση του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου τη 13 Μαΐου 1876 υπό του εισηγητού Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου, 1876, 120 p.

"Έκθεσις του ποιητικού αγώνος του έτους 1877", Αθήναιον 7 (1879) 35-60.

B. RAPPORTS RECTORAUX 1851-1878

Λόγος εκφωνηθείς δημοσία τη 9 Σεπτεμβρίου 1851 υπό του πρυτάνεως Μισαήλ Αποστολίδου αρχιμανδρίτου, 1852, 22 p.

Λόγοι εκφωνηθέντες την 28 Σεπτεμβρίου 1852 υπό του πρώην πρυτάνεως Σπυρίδωνος Πήλληκα παραδίδοντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου και υπό του καθηγητού Περικλέους Αργυροπούλου διαδεχομένου αυτήν, 1853, [2]+53 p.

Λογοδοσία τον πρυτάνεως Περικλέους Αργυροπούλου κατά την εγκατάστασιν των ακαδημαϊκών αρχών του 1853-1854 σχολαστικού έτους, [1853], 80 p.

Λόγοι εκφωνηθέντες τη 3 Οκτωβρίου 1834 υπό του καθηγητού και ιατρού Νικολάου Κωστή, παραδίδοντος την πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και υπό του καθηγητού της Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου, αναδεχομένου αυτήν, 1855, 23 p.,

Λόγοι εκφωνηθέντες τη 2 Οκτωβρίου 1855 υπό του καθηγητού της θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου, παραδίδοντος την πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και υπό του ιατρού και καθηγητού της χειρουργικής Ιωάννου Ολυμπίου, αναδεχομένου αυτήν, 1856, 38 p.

Λόγος εκφωνηθείς δημοσία τη 25 Σεπτεμβρίου 1856 υπό του πρυτάνεως Ιωάννου Ολυμπίου κατά την εγκατάστασιν των Ακαδημαϊκών αρχών του Σχολαστικού έτους 1856-1857, 1857, 30 p.,

Λόγοι εκφωνηθέντες τη 29 Σεπτεμβρίου 1857 υπό του καθηγητού των ελληνικών γραμμάτων Κωνσταντίνου Ασωπίου, παραδίδοντος την πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και του καθηγητού της φιλοσοφίας Φιλίππου Ιωάννου αναδεχομένου αυτήν, 1857, 101 + 23 p.

Σελ. 383
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/384.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Λόγοι εκφωνηθέντες τη 7 Σεπτεμβρίου 1858 υπό του καθηγητού της φιλοσοφίας Φιλίππου Ιωάννου παραδίδοντος την πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και υπό του καθηγητού της φυσικής Δ. Σ. Στρούμπου αναδεχομένου αυτήν, 1858, 44+42 p.

Λόγοι εκφωνηθέντες τη 13 Σεπτεμβρίου 1859 υπό του καθηγητού της φυσικής Δ. Σ. Στρούμπου, παραδίδοντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου και υπό του καθηγητού της πολιτικής δικονομίας Β. Οικονομίδου αναδεχομένου αυτήν, 1859, 184 p.

Λόγοι εκφωνηθέντες τη 18 Σεπτεμβρίου 1860, ημέρα της εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών τον Πανεπιστημίου, υπό του καθηγητού της πολιτικής δικονομίας Β. Οικονομίδου παραδίδοντος την πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου και υπό του καθηγητού της ιατρονομικής Α. Πάλλη αναδεχομένου αυτήν, 1860, 92 +[1] p.

Λόγοι εκφωνηθέντες τη Α' Οκτωβρίου 1861 κατά την εγκαθίδρυσιν των αρχών του Πανεπιστημίου Όθωνος υπό του καθηγητού της Ιατρονομικής Α. Πάλλη παραδίδοντος την Πρυτανείαν και υπό του καθηγητού των ελληνικών γραμμάτων Κ. Ασωπίου αναδεχομένου αυτήν, 1861, 114ρ.

Λόγοι εκφωνηθέντες τη ΚΓ' Σεπτεμβρίου 1862 κατά την εγκαθίδρυσιν των αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του καθηγητού των ελληνικών γραμμάτων Κ. Ασωπίου παραδίδοντος την πρυτανείαν, και υπό του καθηγητού του Ρωμαϊκού δικαίου Π. Παπαρρηγοπούλου αναδεχομένου αυτήν, 1863, 174 p.

Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΖ' Οκτωβρίου 1863 κατά την εγκαθίδρυσιν των αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου, υπό του καθηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου Πέτρου Παπαρρηγοπούλου παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδεξαμένω αυτήν καθηγητή της Ρωμαϊκής Νομοθεσίας Κωνσταντίνω Φρεαρίτη, 1863, 135 + [1] p.

Λόγος και ευθύναι του πρυτάνεως Κωνσταντίνου Φρεαρίτου παραδίδοντος την πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού. Μέρος Α'. Εκφωνηθέν, 1864, pp. 3-63. -Μέρος Β', 1864, pp. 67-86.

Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΔ' Οκτωβρίου 1865, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Πανεπιστημίου, υπό του καθηγητού της φυσιογραφίας Ηρ. Μητσοπούλου, παραδίδοντος την πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω Μιλτιάδη Βενιζέλω, καθηγητή της Μαιευτικής και διευθυντή του Μαιευτηρίου, 1865, 156 p.

Λόγος εκφωνηθείς τη ΙΣΤ' Οκτωβρίου 1866, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου, υπό του τακτικού καθηγητού της μαιευτικής και διευθυντού του μαιευτηρίου Μιλτιάδου Βενιζέλου, παραδίδοντος την πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού

Σελ. 384
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/385.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

κυρίω Αλεξάνδρω Ρ. Ραγκαβή, τακτικώ καθηγητή της αρχαιολογίας, 1867, 194 p.

Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΣΤ' Νοεμβρίου 1867, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου, υπό του καθηγητού της μαιευτικής Μιλτιάδου Βενιζέλου, εν απουσία του κυρίου Α. Ρ. Ραγκαβή [sic] παραδίδοντος την πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω Θεοδώρω Γ. Ορφανίδη καθηγητή της Βοτανικής, 1868, 113 + [1]+33 p.

Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΔ' Νοεμβρίου 1868, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου, υπό του πρυτάνεως Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου, καθηγητού της Βοτανικής, παραδίδοντος [sic] την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω Γεωργίω Α. Ράλλη, καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου, 1868, 176 p.

Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΓ' Νοεμβρίου 1869, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου, υπό του πρώην πρυτάνεως Κ. Γεωργίου Α. Ράλλη, τακτικού καθηγητού του Εμπορικού Δικαίου, παραδίδοντος [sic] την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Κ. Παύλω Καλλιγά, τακτικώ καθηγητή του Ρωμαϊκού Δικαίου, 1869, 160 p.

Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΕ' Οκτωβρίου 1870, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου, υπό του πρώην πρυτάνεως Κ. Παύλου Καλλιγά, τακτικού καθηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου, παραδίδοντος [sic] την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Κ. Κωνσταντίνω Βουσάκη, τακτικώ καθηγητή της Φυσιολογίας, 1870, 200 p.

Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΗ' Νοεμβρίου 1871, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου, υπό του πρώην πρυτάνεως Κωνσταντίνου Βουσάκη, τακτικού καθηγητού της Φυσιολογίας, παραδίδοντος την πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Ευθυμίω Καστόρχη, τακτικώ καθηγητή της Λατινικής φιλολογίας, 1872, 248 p.

Τα κατά την ΛΓ' Πρυτανείαν του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό Ευθυμίου Καστόρχη Πρυτάνεως, 1873, 300 p.

Λόγος εκφωνηθείς την ΚΓ' Οκτωβρίου 1873, ημέραν της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου, υπό του πρώην πρυτάνεως Κ. Παπαρρηγοπούλου, καθηγητού της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, παραδόντος την Πρυτανείαν εις τον κύριον Γεώργιον Α. Μακκάν, καθηγητήν της ειδικής Παθολογίας και θεραπείας και της κλινικής ιατρικής, 1874, 191 p.

Λόγος Γεωργίου Α. Μακκά, τακτικού καθηγητού της ειδικής νοσολογίας και κλινικής ιατρικής και αρχιάτρου της Α.Μ. του Βασιλέως, 

Σελ. 385
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/386.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

παραδιδόντος την πρυτανείαν εις τον διάδοχον αυτού Κον Παναγιώτην Ρομπότην, καθηγητήν της θεολογίας, τη 17 Νοεμβρίου 1874, 1875, 164 p.

Λόγος εκφωνηθείς τη Λ' Νοεμβρίου 1875, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου, περί των κατά την πρυτανείαν του ακαδημαϊκού έτους 1874-5 πεπραγμένων, 1876, 131 p.

Τα κατά την πρυτανείαν του ακαδημαϊκού έτους 1875-1876 και την του 1876-1877 πεπραγμένα εκδιδόμενα κατ' απόφασιν της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου, 1880, 215 + [1] p.

Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την εικοστήν έκτην Νοεμβρίου 1878 υπό Ανδρέου Αναγνωστάκη, τακτικού καθηγητού της χειρουργικής παθολογίας και διευθυντού του Οφθαλμιατρείου, παραδιδόντος την πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Κ. Νικολάω Μ. Δαμαλά, τακτικώ καθηγητή της θεολογίας, 1879, 155 + 135 p.

C. PREMIÈRES PUBLICATIONS D'OEUVRES PRÉSENTÉES AUX CONCOURS

Nous rangeons dans cette rubrique les premières publications, partielles ou complètes, de poèmes envoyés aux concours universitaires, publications que nous accompagnons d'un certain nombre de renseignements supplémentaires: comptes rendus, traductions étrangères, reproductions dans les principales anthologies de l'époque. Le lecteur peut trouver ici un inventaire non seulement des poètes qui ont publié leurs œuvres, mais aussi de ceux dont nous connaissons, ne serait-ce que partiellement, les textes présentés aux concours.

Concours de 1851

Carydis Sophocle, Η Λύρα, ήτοι συλλογή διαφόρων ποιημάτων υπό- Μέρος δεύτερον, 1851, ιδ' + 117 + [4] p.

Contient (pp. 1-70) trois poèmes envoyés par l'auteur au concours de 1851.

Compte rendu: Πανδώρα 2 (1851-52) 915.

Coumanoudis St., Στράτης Καλοπίχειρος υπό-, 1851, 144 + [1] p.

Extraits: Jugement de 1851, p. 704. Comptes rendus: Πανδώρα 2 (1851-52) 1058-1062; Εφημερίς του Λαού, 26 janvier 1852.

Coumanoudis St., Στράτης Καλοπίχειρος υπό- Έκδοσις δευτέρα, [1888], α'-β' + 268 p., in-16°.

Coumanoudis St., Στράτης ο Καλοπίχειρος. Έκδοσις τρίτη, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, 1901, [4] + 277 p.

Zalocostas G., Το Μεσολόγγιον. Απόσπασμα ποιήματος υπό- βραβευθέν τη 20 Μαΐου 1851, 1851, 30 + [2] p.

Reproduit, à partir de 1859, dans toutes les éditions des Oeuvres Complètes

Σελ. 386
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/387.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

du poète. Extraits: Ευτέρπη 4 (1850-51) 502-503; Rapt. Parn., pp. 190-193; Mat. Parn., pp. 213-218.

Concours de 1852

Mavroyaunis G.E., Ποιητική συλλογή υπό-, 1858, ιέ' + 17-124 p.

Contient (pp. 84-109) une partie du poème Η Ευφροσύνη. Extraits: Jugement de 1852, p. 49. Compte rendu: Η Ελπίς, 25 avril et 29 septembre 1852.

Mavroyannis G.E., "Η Ευφροσύνη. Διήγημα έμμετρον υπό-", Χρυσαλλίς 2 (1864) 1-6.

Mavroyannis G.E., Η Χία Ευφροσύνη, μυθοπλασία εξελισσομένη εν τη νήσω Χίω κατά τα δύο πρώτα έτη της Ελληνικής Επαναστάσεως 1821, 1822, υπό- Κεφαλλήνος, 1905, 151 p.

Skokos G., Το Μέλλον της Ελλάδος ή η λύσις τον ανατολικού ζητήματος υπό- 1852. 28 p.

Skokos G., Ο πρόδρομος του Μεγάλου Ελληνικού Μέλλοντος και Διάφοροι ωδαί υπό-, 1860, ε' + 104 p.

Contient (pp. 4-19) le poème Το Μέλλον της Ελλάδος.

Yannopoulos Anastase, Το ανατολικόν πνεύμα: voir Concours de 1853.

Yannopoulos Ι. Ε., "Θερμοπύλαι", Ευτέρπη 5 (1852) 374-377 et 395-398.

Zalocostas G., Το στόμιον της Πρεβέζης, ποιημάτιον-, 1852, 32 p., in-16°. Reproduit dans les Oeuvres Complètes (1859) du poète, pp. 65-85. Extraits: Jugement de 1852, pp. 51-52; Ευτέρπη 5 (1852) 360; Rapt. Parn., pp. 199-202; Mat. Parn., pp. 225-229. Comptes rendus: Πανδώρα 3 (1852-53) 119-120 (par A. R. Rangabé); Η Ελπίς, 25 avril 1852 (cf. le même journal, 16 mai 1852).

Concours de 1853

Svoronos Cimon, Ο Γούρας, ποίημα επικόν εις άσματα τέσσαρα υπό-, 1853. 45 p.

Tertsétis G., "Κόριννα και Πίνδαρος", Πανδώρα 4 (1853-54) 59-68. [Tertsétis G.], Λόγος της 25 Μαρτίου 1855 - Οι Γάμοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Κόριννα και Πίνδαρος. Εκδίδονται, υπό Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1856, 104+ [1] p.

Contient (pp. 75-90) le poème Κόριννα και Πίνδαρος. Extraits du même poème: Rapt. Parn., pp. 485-489; Mat. Parn., pp. 449-455. Traduction française: Adélaïde Terzetti, Poésies diverses de M. Georges Terzetti traduites du grec moderne par-, Pise 1867, pp. 3-20.

Triantaphyllidis P., Οι φυγάδες της Τραπεζούντος: voir Concours de 1868.

Yannopoulos Anastase, Ανατολικόν πνεύμα εις δύω, Μέρος Α' εν ω και το εις τον Βύρωνα κλπ. και Μέρος Β' εις άσματα τρία του εν τω Πανεπιστημίω πολιτικού [sic] συναγωνισμού υπό- Μεσολογγιέως, Patras 1853, 86 p.

Σελ. 387
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/388.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Contient (pp. 62-70) le poème exclu Τα σπλάγχνα του Βύρωνος.

Zalocostas G., Αρματωλοί και Κλέπται, ποιημάτιον-, βραβευθέν κατά τον ποιητικόν αγώνα του 1853, 1853, 28 p.

Paru en entier dans Πανδώρα 4 (1853-54) 34-40 et 69, ainsi que dans les Oeuvres Complètes (1859) du poète, pp. 91-115. Extraits: Αιών 4 avril 1853; Ευτέρπη 6 (1853) 332-333, 382 et 432; Rapt. Parn., 193-197.

Concours de 1854

Orphanidis Th., Αποσπάσματα εκ του ποιήματος Ο Άπατρις, υπό-, βραβευθέντα την 25 Μαρτίου 1854 κατά τον ποιητικόν συναγωνισμόν τον παρά του φιλογενούς κυρίου Αμβροσίου Ράλλη συσταθέντα, 1854, θ' + 24 p.

Extraits: Jugement rit; 1854, pp. 37-38; Rapt Parn., pp. 378-380; Mat. Parn., pp. 881-884.

*[Tertsétis G.], Δοκίμιον Εθνικής Ποιήσεως. Το φίλημα, Nauplie 1833, [2] + 29 p., in-32° [GM *10257].

Il s'agit du poème présenté au concours de 1854 sous le titre Η 25 Ιανουαρίου 1853. Cette brochure, rarissime, est reproduite par G. Valétas dans Τερτσέτης Άπαντα, t. I, 1954, pp. 58-65. Extraits: Rapt. Parn., pp. 481-482; Mat. Parn., pp. 444-446.

Tertsétis G., Το όνειρον του βασιλέως:

Publié par D. Stephanou, Γεώργιος Τερτσέτης (Μετ' επιμέτρου περιέχοντος ανέκδοτον ποίημα του Τερτσέτη "Το όνειρον του βασιλέως"), 1916, pp. 33-51 G. Valétas (op. cit., pp 89-104) s'est servi du manuscrit autographe du poète.

Vernardakis D., Γραομυομαχία, επύλλιον ηρωικοκωμικόν υπό-, 1854, ι' + 55 p.

Zalocostas G., Ώραι Σχολής, [1854], 16 p.

Reproduit dans les Oeuvres Complètes (1859) du poète, pp. 117-138. Publications partielles: Πανδώρα 5 (1854-1855) 39-40; Ευτέρπη 7 (1854) 299-303, 335-336 et 379; Rapt. Parn., pp 207-209; Mat. Parn., pp. 229-236.

Concours de 1855

Carassoutsas J., Απόκρισις προς τον ποιητήν Λαμαρτίνον συγγραφέα τουρκικής ιστορίας υπό-, 1856, [3] + 15 p.

Reproduit dans Jean Carassoutsas, Η Βάρβιτος 1860, pp. 34-46. Extraits: Rapt. Parn., pp. 456-457; Mat. Parn., pp. 376-379. Traduction en prose française: Épître à M. de Lamartine au sujet de son Histoire de la Turquie avec une notice sur l'état actuel de la Grèce et de l'empire ottoman, par Jean Carassouza \sic], d'Athènes, Paris 1858, IV+16 p.

Carassoutsas J., Ποιητικής τέχνης αποσπάσματα:

Il s'agit du poème Επιστολή προς Λέανδρον. Περί ελληνικής πιοιήσεως και

Σελ. 388
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/389.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

γλώσσης (1853), publié dans Η Βάρβιτος, pp. 122-130. Extraits: Mat. Parn., pp. 365-368.

*[Caravas A. S.], Παράρτημα. Χιακή Ιερεμιάς, ήτοι Καταστροφή της Χίου κατά το ,αωκβ' μ.Χ., [1857], μ' p.

Publié en annexe dans A. S. Caravas, Εγχειρίδιον της νεοελληνικής γλώσσης υπό-Καθηγητού των ελληνικών γραμμάτων εν τω της Χίου Γυμνασίω. Τόμος δεύτερος. Ποίησις, Smyrne 1857, α' - κη' p.

Coumanoudis St., Συλλογή ποιηματίων:

Deux poèmes de ce recueil, Προς την φοιβάζουσαν νεολαίαν et Φιλελεύθεροι, sont publiés dans le Jugement de 1855, p. 59, ainsi que dans Mat. Parn., pp. 755-757.

Lacon D.I., Ο Λάμπρος Κατσόνης, υπό-, 1855, ιβ' + 36 p.

Orphanidis Th., Άννα και Φλώρος ή Ο Πύργος της Πέτρας. Ποίημα εις στίχους εξαμέτρους υπό- (βραβευθέν κατά τον ποιητικόν διαγωνισμόν τον 1855 τον παρά του Φιλογενούς Κυρίου Αμβροσίου Ράλλη συσταθέντα), 1855, 39 p.

Paru dans Πανδώρα 6 (1855-56) 97-115. Reproduit dans Th. G. Orphanidis, Ποιήσεις. Τόμος πρώτος περιέχων την δεύτερον έκδοσιν της Χίου Δούλης, του Τίρι-λίρι και του Πύργου της Πέτρας, βραβευθέντων κατά τους ποιητικούς διαγωνισμούς του 1855 και 1858, 1859, pp. 293-327. Extraits: Rapt. Parn., pp. 388-393.

Orphanidis Th., "Η πόλις των Αθηνών. Σατυρικον ποίημα διά τον διαγωνισμόν του 1855", dans M. P. Vrétos, Ημερολόγιον του έτους 1868, pp. 337-349.

* S.G., Ορέων Άνθη, υπό-, 1855, 25 p. [GM *10758)

Vernardakis D., Ο Πλάνης:

Extraits: Jugement de 1855, pp. 55-56; Rapt. Parn., pp. 600-602; Mat. Parn., pp. 622-625; Εστία 1 (1876) 95; Ε. Legrand, Fac-similés d'écritures grecques du dix-neuvième siècle, Paris [1901], pp. 80-82. Traduction française: A.R Rangabé, Histoire littéraire, t. II, Paris 1877, pp. 119-121.

Zalocostas G., "Δάκρυα", Ευτέρπη 8 (1855) 306-309.

Reproduit dans les Oeuvres Complètes (1859), pp. 282-287.

Zalocostas G., "Η τελευταία νυξ", dans les Oeuvres Complètes, pp. 326-340.

Extrait: Rapt. Parn., pp. 197-199.

Concours de 1856

Catacouzinos Α., "Ο υιός του δημίου, ποίημα ιστορικόν", Πανδώρα 7 (1856-1857) 433-438.

Extrait: Mat. Parn., pp. 735-741.

Catacouzinos Α., Η θυγάτηρ του Τειρεσίου - Ο υιός του δημίου, 1879, 63 p.

Σελ. 389
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/390.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Matarangas P., Νεανικά αθύρματα:

Extraits: Jugement de 1856, pp. 29-30; Αθήναιον 1 (1857) 22 et 147-148; Χρυσαλλίς 2 (1864) 689; P. Matarangas, Φαντασία και καρδία, 1876.

Melissinos Sp., Ιεφθάε, τραγωδία έμμετρος μετά τινων Λυρικών ποιημάτων και τινων επί της τραγωδίας κριτικών παρατηρήσεων υπό- Κεφαλλήνος, Corfou 1856, η' + 168 p.

Nicolaïdis Myron, Ο Έλλην της Ίδης, εξάμετρον έπος εις άσματα δύω, 1856, ια΄ + 13-43 p.

Extrait: Mat. Parn., pp. 870-872.

Tertsétis G., Οι Γάμοι του Μεγ. Αλεξάνδρου:

Publié dans [G. Tertsétis], Λόγος της 25 Μαρτίου 1855- Οι Γάμοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου-Κόριννα και Πίνδαρος, 1856, pp. 43-60. G. Valétas (op. cit., pp. 107-118; cf. t. ΙI, 1953, pp. 107-119) s'est servi du manuscrit autographe du poète. Extraits: Rapt. Parn., pp. 483-485; Mat. Parn., pp. 446-449. Traduction française: Adélaïde Terzetti, op. cit., pp. 21-33.

Vernardakis D., Εικασία, ποίημα-, βραβευθέν κατά τον εν Αθήναις ποιητικόν διαγωνισμόν του 1856, 1856, [4] + 76 p.

Extraits: Rapt. Parn., pp. 573-579; Mat. Parn., pp. 601-609.

Concours de 1857

Carydis S., Μυρσίνη και Φώτος : voir Concours de 1859.

Catacouzinos Α., Η θυγάτηρ του Τειρεσίου:

Publié dans A. Catacouzinos, Η θυγάτηρ του Τειρεσίου - Ο υιός του δημίου, 1879, pp. 3-32.

Emmanuel, Ο έμπορος ποιητής: voir Concours de 1860.

Mavroyannis G., Ανάμικτα:

Des poèmes appartenant à ce recueil lyrique sont publiés dans: Αθήναιον 1 (1857) 19-21; G. Mavroyannis, Ποιητική συλλογή, 1858; Mat. Parn., pp. 856-860.

Melissinos Sp., Η πτώσις του Βυζαντίου - Είς στεναγμός του Μεσολογγίου - Η ενσάρκωσις του Σωτήρος. Τρία αποσπάσματα εκ τινος ανεκδότου ποιήματος επιγραφομένου Ελλάς και Ορθοδοξία υπό-, Corfou 1859, 32ρ.,

Orphanidis Th., Χίος Δούλη et Τίρι-λίρι: voir Concours de 1858.

Pop C., "Εύχαρις", Πανδώρα 8 (1857-1858) 473-474 et 498-499.

Rangabé A. R., Traduction de "Jérusalem délivrée" (Ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ) du Tasse:

Publiée dans A. R. Rangabé, Διάφορα Διηγήματα και Ποιήματα, t. III, 1859, ainsi que dans Άπαντα τα φιλολογικά, t. VI et VII, 1874. Extrait: Mat. Parn., pp. 985-990. Comptes rendus: Πανδώρα 10 (1859-60) 579-582 (par Th. Orphanidis; cf. Άγιος Μηνάς, 1860, passim); Η Ελπίς, 24 mai 1860.

Σελ. 390
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/391.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Vlachos Α., Η Ηώς, ήτοι συλλογή ποιήσεων πρωτοτύπων και μεταπεφρασμένων υπό-, 1857, ι' + 95 p.

Contient (pp. 1-22 et 34-40) les poèmes Μελωδήματα et Κλεόβουλος και Αγγελική, présentés au concours de 1857. Comptes rendus: Εφημερίς των Φιλομαθών, 22 juin 1857; Αθήναιον 1 (1859) 68-70

Vernardakis D., Μαρία Δοξαπατρή, ποίημα δραματικόν εις πράξεις πέντε υπό-, Munich 1858, ρα' + [1] + 194 p.

Extraits: Rapt. Parn., pp. 580-586; Mat. Parn., pp. 609-617. La deuxième édition du drame (1868) ne contient pas la Préface de Vernardakis.

Concours de 1858

Orphanidis Th., Χίος Δούλη, ποίημα επικόν εις άσματα πέντε βραβευθέν κατά τον ποιητικόν διαγωνισμόν του 1858 και Τίρι-λίρι ή Το κυνηγέσιον εν τη νήσω Σύρω, ποίημα ηρωικοκωμικόν εις άσματα επτά υπό-, 1858, ις' + 280 p.

Extraits: Rapt. Parn., pp. 380-388 et 402-408; Mat. Parn., pp. 884-890 et 898-905.

Orphanidis Th., Ποιήσεις. Τόμος πρώτος περιέχων την δευτέραν έκδοσιν της Χίου δούλης, του Τίρι-λίρι και του Πύργου της Πέτρας, βραβευθέντων κατά τους ποιητικούς διαγωνισμούς του 1855 και 1858, 1859. ιδ' + [2] + 327 p.

Tertsétis G., "Ο θρίαμβος του ποιητικού διαγωνισμού κατά το 1858", Ελληνική Δημιουργία 6 (1950) 575-588 (éditeur D. Conomos). La deuxième édition, établie par G. Valétas (Τερτσέτης Άπαντα, t. I, 1954, pp. 133-164), est fondée, ainsi que celle de Conomos, sur le manuscrit envoyé par Tertsétis au concours de 1858.

Vlachos Α., Ώραι, ποιήσεις-, 1860, δ' + 94 + [2] p.

Contient (pp. 5-36) le poème Τίτος και Όθων, présenté au concours de 1858.

Concours de 1859

Carassoutsas J., Η Βάρβιτος-, ήτοι συλλογή των λυρικών αυτού ποιημάτων, 1860. ζ' + 199 p.

Contient (pp. 8-11, 55-58, 58-62) des poèmes appartenant au recueil Πολιτικαί και πατριωτιαί μελέται. Extraits: Jugement de 1859, pp. 30-31; Rapt. Parn., pp. 454-456; Mat. Parn., pp. 368-371, 381-388.

Carydis S., Μυρσίνη και Φώτος, Journal Το Φως, 1er jauvier-14 mars 1864.

Extrait: Πανδώρα 8 (1857-58) 263.

* Carydis S., Μυρσίνη και Φώτος, ποίημα εις άσματα τέσσαρα.

Vernardakis D., Κυψελίδαι : voir Concours de 1860.

Σελ. 391
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/392.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Concours de 1860

Emmanuel, Ο έμπορος ποιητής, ποίημα αποβληθεν εκ του ποιητικού συναγωνισμού του έτους 1857 υπό-, Hermoupolis 1858, ι'+57 + [1] p.

Matarangas P., Εμπνεύσεις:

Extraits: Jugement de 1860, pp. 29-30; brochure anonyme (voir GM* 8395); G. Matarangas, Φαντασία και καρδία, pp. 33-37 et 117-120; Mat. Parn., pp. 813-821; Ποιητικός Ανθών 2 (1887) 550-553.

Orphanidis Th., Άγιος Μηνάς (Επεισόδιον της Ελληνικής Επαναστάσεως). Ποίημα λυρικο-επικόν εις άσματα τέσσαρα υπό-, 1860, η' + 240 p.

Extraits: Rapt. Parn., pp. 394-401; Mat. Parn., pp. 891-897. Traduction italienne: San Minas. Poema lyrico epico. Versions dal greco moderno di Luciano Sissa, Ferrara 1867, XXIX + 3 + 115 + 4 p.

[Rallis A.S.], Οι Κλέπται, μελόδραμα εις δύω πράξεις διηρημένον (Εκδίδοται δαπάναις Α.Σ. Ράλλη), Trieste 1866, [4] + 40 p.

Stavridis Gr., Ο Αρματωλός. Ποίημα - του εξ Αχρίδος, στεφανωθέν κατά τον ποιητικόν διαγωνισμόν του 1860, 1860, 37 + [1] p.

Extraits: Jugement de 1860, p. 54; Η Ελπίς 2, 12 et 26 avril 1860; Mat. Parn., pp. 1008-1013. Adaptation française (par Guillevic et Lucie Albertini); La poésie macédonienne. Anthologie des origines à nos jours, Paris, Les Éditeurs Français Réunis, 1972, pp. 70-73.

Vernardakis D., Κυψελίδαι. Μέρος Α'. Τραγωδία εις πράξεις πέντε, υπό-, Leipzig 1860, ξδ' + 216 p.

Extrait: Rapt. Parn., pp. 589-600. Compte rendu (par C. N. Costis): Πανδώρα 11 (1860-61) 539-543

Vyzantios Α., Ποιημάτια υπό-, 1860, 63 p.

Extraits: Jugement de 1860, pp. 30-31; Rapt. Parn., pp. 674-685; Pap. NP., pp. 63-68; Mat. Parn., 669-678. Compte rendu (par A. R. Rangabé): Η Ελπίς, 20 décembre 1860.

Concours de 1861 (annule)

[Anonyme], "Ύμνος εις τον Ελληνικόν Αγώνα", Πανδώρα 12 (1861-62) 529-535.

Phemius Harold Euclide (=Ph. A. Iconomidis), Δύσελπις - Εύελπις: voir Concours de 1865.

Concours de 1862

Antoniadis A.I., Η Χριστιανή Ευγενία, voir Concours de 1870.

Rangabé Cléon, Περίλυπός εστιν η ψυχή μου μέχρι θανάτου:

Des poèmes appartenant à ce recueil sont publiés dans: Jugement de 1862, p. 128; Rapt. Parn., pp. 686-688; Pap. NP., pp. 238-240; Mat. Parn., pp. 992-995.

Σελ. 392
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/393.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Stavridis Gr., Σκενδέρμπεης:

De longs extraits: Jugement de 1862, pp. 125-127. Extraits traduits en prose française: A. R. Rangabé, Histoire littéraire, t. II, pp. 183-186. Le texte grec du poème est publié en entier dans Grigor Prličev, Scanderberg, Introduction, traduction et notes par Ch. Codov, 2ème éd., Sofia 1969, pp 21-119 (en bulgare).

Vyzantios Α., Σωκράτης και Αριστοφάνης, ποίημα-βραβευθέν κατά τον ποιητικόν διαγωνισμόν του 1862, 1862, 48 p.

Reproduit dans Ποιήματα Αλεξάνδρου Σ. Βυζαντίου, s.d , pp. 3-25, ainsi que dans Έργα Αλεξάνδρου Σ. Βυζαντίου, 1902, pp. 19-37.

Concours de 1863

Carydis S., "Όνυχες, ή Επεισόδια του 1821", Journal Το Φως, 16 novembre-21 décembre 1863.

Extrait: Rapt. Parn., pp. 549-552; Mat. Parn., pp. 719-722.

Carydis S., Έμμετρα και πεζά εις βιβλία δέκα. Βιβλίον πρώτον [Καλλιόπη], 1866, 43 p.

Contient (pp. 7-43) le poème Όνυχες.

Carydis S., Λυρικά ποιήματα. Όνυχες, 1876, 65 p.

Catacouzinos Α., Ο πατριάρχης Γρηγόριος, 1871, 32 p.

Malakis Sp., Οι τάφοι της Αργολίδος, ή Ύμνος εις την Ελευθερίαν. Του Εξορίστου του Ναυπλίου άσμα πρώτον. Υπό-, Κεφαλλήνος λεπτουργού, 1863, ιδ' + 55 + η' p.

Compte rendu: Χρυσαλλίς 1 (1863) 566.

Paraschos Α., Ο Άγνωστος:

Publié, sous le titre Ο Άγνωστος ποιητής, dans A. Paraschos, Ποιήματα, t. Ι, 1881, pp. 7-44. Le même poème fut présenté aux concours de 1864 et de 1868. Extraits: Χρυσαλλίς 1 (1863) 154-155; Rapt. Parn., pp. 606-607; Mat. Parn., pp. 947-949.

Paraschos Α., Εγερτήριον :

Publié dans A. Paraschos, Ποιήματα, t. II, 1881, pp. 145-151.

Vlachos Α., Φειδίας και Περικλής υπό-, 1863, β' + [1] + 6-32 p.

Comptes rendus: Χρυσαλλίς 1 (1863) 564-566; Πανδώρα 14 (1863-64) 366-368 (par A. Vyzantios). Ce poème est reproduit dans A. Vlachos, Λυρικά ποιήματα, 1875, pp. 63-100.

Concours de 1864 (annulé)

Panacos P.I., Οι Πλανήται ή Ο κόσμος και τα δεινά του. Ποίημα επικόν. Ραψωδία Α'. - Επιτάφιος λόγος προς τον φοιτητήν Παπίτσαν, και Το Γάντι (Der Handschuch). Έμμετρος μετάφρασις εκ του γερμανικού υπό- τελειοφοίτου της ιατρικής, τηλεγραφητού Β' τάξεως και

Σελ. 393
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/394.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

προϊσταμένου του τηλεγραφείου Άργους, 1864, κα' + 23-9G, in-16°.

Paraschos Α., Ο άγνωστός ποιητής: voir Concours de 1863.

Pervanoglos J., Θήβη, τραγωδία υπό- υποβληθείσα εις τον ποιητικόν διαγωνισμόν του 1864, 1864, ς' + 64 p.

Paru dans Χρυσαλλίς 2 (1864) 356-369.

Vyzantios Α., "Έρως Σουλτάνας", Χρυσαλλίς 2 (1864) 300-305.

Reproduit dans Έργα Αλεξάνδρου Σ. Βυζαντίου, 1902, pp. 39-59.

Concours de 1865

Antoniadis A.I., Φίλιππος ο Μακεδών, δράμα, ποιηθέν μεν υπό-, καθηγητού εν Πειραιεί, βραβευθέν δε κατά τον ποιητικόν διαγωνισμόν του φιλογενούς κυρίου Βουτσινά τη 9 Μαΐου 1865, 1866, 64 p.

Cambouroglou Jean, Σαπφώ και Φάων:

Des extraits sont publiés dans Παρθενών 2 (1872-73) 824-833 et 865-877.

Paraschos Α., "Η Λυδία", Χρυσαλλίς 3 (1865) 671-675.

Reproduit (en six chants) dans A. Paraschos, Ποιήματα, t. I, pp. 131-160.

Paraschos Α., "Πόθος", Χρυσαλλίς 3 (1865) 499.

Reproduit dans Rapt. Parn., p. 603; Mat. Parn., pp. 943-944, et dans A. Paraschos, Ποιήματα, t. II, pp. 357-358.

Paraschos Α., "Εις ποταμόν", Χρυσαλλίς 3 (1865) 327-328.

Reproduit dans Rapt. Parn., pp. 608-609, Pap. NP., pp. 198-199, Mat. Parn., pp. 935-936, ainsi que dans A. Paraschos, Ποιήματα, t. III, pp. 119-120.

Phemius Harold Euclide (=Ph. A. Iconomidis), Δύσελπις - Εύελπις ή Ο άγνωστος ποιητής, ποίημα εις άσματα τρία υπό-, Hermoupolis 1868, η' + 98 p.

Phemius Harold Euclide (= Ph. A. Iconomidis), Στόνοι:

Extraits: Jugement de 1865, pp. 325-326; Ph. A. Iconomidis, Βαΐων φύλλα, διάφορα ποιήματα, 1894, pp. 6-7 et 35.

Rangabé Cléon, Ία:

Extraits: Jugement de 1865, pp. 321-324; Rapt. Parn., pp. 688-694; Pap. Ν P., pp. 242-248; Cl. Rangabé, Άλγη, 1893, pp. 55-59, 69-71, 63-66, 148-149.

Rangabé Cléon, Ιουλιανός ο Παραβάτης, ποίημα δραματικόν εις μέρη πέντε υπό-Γενικού προξένου της Ελλάδος εν Ρουμανία, 1877, λη' + 570 p.

[Vassiliadis Sp.], Εικόνες και Κύματα, ποιήσεις υπό***, 1866, ε' + 9-103+ [1] p.

Extraits: Jugement de 1865. pp. 311-312; Rapt. Parn., pp. 711-713; Αττικαί Νύκτες II, 1875, pp. 287-307; Mat. Parn., pp. 471-482; Ποιητικός Ανθών 2 (1887) 466-470.

Vlachos Α., "Στίχοι", Πανδώρα 16 (1865-66) 146-152.

Extraits: Jugement de 1865, pp. 307-310; Rapt. Parn., pp. 647-649, 654-655; Pap. NP., pp. 51-57

*Vlachos Α., Στίχοι, ποιήσεις λυρικαί, 1865.

Σελ. 394
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/395.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Concours de 1866

Carassoutsas J., Κλεονίκη: voir Concours de 1867.

Paparrigopoulos D., "Στόνοι, λυρική ποίησις βραβευθείσα εν τω ποιητικώ διαγωνισμώ του έτους 1866", Πανδώρα 17 (1866-67) 123-130.

Paparrigopoulos D., Ποιήσεις, υπό-, 1867, 100 p.

Contient (pp. 3-26) le recueil Στόνοι, dont on trouve des extraits dans: Jugement de 1866, pp. 30-38; Rapt. Parn., pp 706-707; Mat. Parn., pp. 406-410. Compte rendu (par S. N. Vassiliadis): Εθνική Βιβλιοθήκη 2 (1867) 328-33),

Papazoglou Cléanthe, "Τα δάκρυα του Φίλωνος", Χρυσαλλίς 4 (1866) 397403.

Vlachos Α., Εκ των ενόντων, ποιήσεις - βραβευθείσαι εν τω ποιητικώ διαγωνισμώ του 1866, 1866, 22 p.

Paru anonymement dans Πανδώρα 17 (1866-67) 155-162. Extraits: Jugement de 1866, pp. 24-27; Rapt. Parn., pp 639-642. 645-647, 649-650; Pap. NP., pp. 45-48; Mat. Parn., pp. 645-651.

Vlachos Α., Αντίνοος, τραγωδία εις πράξεις πέντε, παραφρασθείσα ελευθέρως εε [sic] του γερμανικού του Paul Heyse, και Εκ των ενόντων, λυρικαί ποιήσεις βραβευθείσαι εν τω συναγωνισμω του 1866, υπό-, 1866, λ' + 160 p.

Concours de 1867

Antoniadis A.J., Κρητηίς, ήτοι ο Λακκιώτης Δράκος και της Κρήτης οι Ορεινοί, έπος ποιηθέν μεν υπό-, καθηγητού εν Πειραιεί, τυχόν δε του πρώτου επαίνου εις τον ποιητικόν διαγωνισμόν του φιλογενούς Κ. Βουτσινά, τη 7 Μαΐου 1867. Εκδίδεται δαπάνη Κ. Αντωνιάδου, 1868, η' +371 - [3] p.

Extraits: Jugement de 1867, pp. 47-51; Mat. Parn., pp. 593-595.

Antoniadis A.I. Κρητηίς, έπος τυχόν του πρώτον επαίνου εις τον ποιητικόν διαγωνισμόν του φιλογενούς Κ. Βουτσινά τη 7 Μαΐου 1867, 1881, 360 p.

Antoniadis Α.Ι., Κρητηίς, έπος τυχόν του πρώτον επαίνου εις τον Βουτσιναίον διαγωνισμόν και εγκριθέν δι' ηγεμονικού διατάγματος προς χρήσιν των εν Κρήτη Γυμνασίων. Έκδοσις τρίτη, La Canée 1899, 377 + [3] p.

Carassoutsas J., "Η Κλεονίκη, ποίημα - επαινεθέν εν τω Ποιητικώ Διαγωνισμώ", Πανδώρα 18 (1867-68) 134-140.

Carassoutsas J., Η Κλεονίκη και έτερα ποιήματα υπό-, 1868, ζ' +74+ [2] p. Extraits: Jugement de 1867, pp. 15-16; Rapt. Parn., pp. 473-474; Mat. Parn., pp. 396-399.

Lambros Sp., Σκιαί:

Des poèmes appartenant à ce recueil sont publiés dans: Jugement de 1867,

Σελ. 395
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/396.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

pp. 23-24; Coromilas, Καζαμίας 1868; Επτάλοφος, 20 janvier, 3 février, 27 juillet et 10 août 1868.

Mavromichalis Jean A.P., Κοριολάνος, δράμα διδαχθέν το πρώτον από της εν Αθήναις Εθνικής Σκηνής τον Ιανουάριον τον 1868, 1868, 138 + [2] p.

Paparrigopoulos D., Χελιδόνες:

Publié dans D. Paparrigopoulos, Ποιήσεις, 1867, pp. 73-100. Extraits: Jugement de 1867, pp. 26-30; Rapt. Parn., 696-699, 701-702; Mat. Parn., pp. 419-426.

Stamatiadis Ε., Μώμος ο Ελικώνιος, κωμωδία εις πράξιν μίαν υπό-, 1867, 45 p., in-16°.

La deuxième édition (Samos 1897) contient aussi le poème comique Πανοικίας.

Concours de 1868

Antoniadis A.I., Έλλην Γενίτσαρος:

Extrait: Εθνική Βιβλιοθήκη 6 (1870) 7-11.

Cambouroglou J., Ποιήσεις:

Extrait (Ανάμνησις): Jugement de 1868, pp. 27-28.

Carydis S., Τα τέκνα του Δοξαπατρή, δράμα εις πράξεις τρείς, υπό- στεφθεν εν τω ποιητικώ διαγωνισμώ τον 1868, 1868, ς' + 63 p.

Extraits: Jugement de 1868, pp. 53-55; Rapt. Parn., pp. 544-549.

Carydis S., Δράματα. Τα τέκνα τον Δοξαπατρή. Έκδοσις δευτέρα, 1876, 63 p.

Lambros Sp., Μύρτοι:

Extraits: Jugement de 1868, p. 29; Ιλισσός, 15 juillet 1868; Pap. NP., pp. 114-115; Mat. Parn., p. 761; Εθνική Βιβλιοθήκη 3 (1868) 332; Επτάλοφος, 27 juillet 1868.

Paparrigopoulos D., Ορφεύς - Πυγμαλίων, αρχαίοι μύθοι υπό-, 1868, 64p.

Contient (pp. 5-32) le poème Ορφεύς et quelques-unes des poésies lyriques présentées au concours de 1868. Extraits: Jugement de 1868, pp. 43-48; Mat. Parn., pp. 426-437. Compte rendu (par N. Cazazis): Εθνική Βιβλιοθήκη 5 (1869) 12-21.

Paraschos Α., Ο άγνωστος ποιητής: voir Concours de 1863.

Samartzidis Chr., Γκιουλνάρ, ποίημα εις άσματα τρία υπό- (Έκδοσις πρώτη μετά εικονογραφιών), Constantinople 1866, 28 p., in-16°.

Triantaphyllidis P., Οι φυγάδες, δράμα εις μέρη πέντε μετά μακρών προλεγομένων περί Πόντου υπό-, 1870, 183+ 232 p.

Vlachos Α., Ο λοχαγός της Εθνοφυλακής:

Publié dans Ange Vlachos, Κωμωδίαι 1871, pp. 187-292. Extrait: Jugement de 1868, pp. 62-68.

Zanos P., Η κόρη του Απέργη, κωμωδία εις μέρη τρία και εις τρίμετρον ιαμβικόν, υπό-, 1868, β' + 5-87 p.

Il s'agit de la comédie Ο προσήλυτος présentée au concours de 1868.

Σελ. 396
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/397.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Zavitsanos Sp., Γρηγόριος ο Ε' ο Οικουμενικός Πατριάρχης, τραγωδία πράξεως μιάς εις μέρη πέντε υπό-, 1869, 163 p.

Concours de 1869

Ambélas T., "Κογχύλαι και Χρώματα". Πανδώρα 20 (1869-70) 225-232. Extraits: Jugement de 1869, pp. 11-13; Mat. Parn., pp. 581-584.

Antoniadis Α.Ι., Κρίσπος ο συκοφαντηθείς υιός του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τραγωδία ποιηθείσα μεν υπό-, Γυμνασιάρχου εν Πειραιεί, τυχούσα δε τον πρώτου επαίνου εις τον ποιητικόν διαγωνισμόν του φιλογενούς Κ. Βουτσινά, τη 25 Μαΐου 1869, 1870, 110 p.

Extraits: Jugement de 1869, pp. 44-56, 58-66. Cette édition contient aussi la comédie Ο πλουτήσας σκυτοτόμος sous un titre commun.

Antoniadis A.I., Κρίσπος ο υιός του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τραγωδία, τυχούσα του πρώτου επαίνου εις τον ποιητικόν διαγωνισμόν του φιλογενούς Ι.Γ. Βουτσινά, τη 19[sic] Μαΐου 1869. Έκδοσις Β' βελτιωμένη, 1877, 95 p.

Antoniadis A.I., Ο πλουτήσας σκυτοτόμος, κωμωδία ποιηθείσα μεν υπό-, Γυμνασιάρχου εν Πειραιεί, βραβευθείσα δε εις τον ποιητικόν διαγοινισμόν του φιλογενούς Κ. Βουτσινά, τη 25 Μαΐου 1869, 1870, 95 p.

Extraits: Jugement de 1869, pp. 95-118; Το Φως, 27 juin 1869.

Cambouroglou J., Λευκάνθεμα:

Un poème de ce recueil est publié dans le Jugement de 1869, pp. 8-10, ainsi que dans Pap. ΝP., pp. 109-111.

Carydis S. Ο φλύαρος, κωμωδία μονοπρόσωπος εις πράξεις τρεις, υπό-, λαβούσα τα δευτερεία εν τω ποιητικώ διαγωνισμώ του 1869, 1869, ί' + 69ρ.

Extraits: Jugement de 1869, pp. 74-94; Το Φως, 30 mai 1869.

Lambros Sp., Πτερυγίσματα.:

Des poèmes appartenant à ce recueil sont publiés dans: Jugement de 1869, pp. 7-8; Pap. NP., pp. 112-114; Mat. Parn., pp. 762-766; Ημερολόγιον Οικογενειακόν de 1870 et 1872, pp. 131-132 et 150-151; Coromilas, Καζαμίας de 1870, 1871 et 1872; Ιλισσός, 15 juin 1870; Ir. Assopios, Αττικόν ημερολόγιον 7, 1871, pp. 428-430.

Paparrigopoulos D., Πυγμαλίων, Έρως και νυξ, Η προσευχή, Ο Λίνος:

Ces poèmes, présentés au concours de 1869, sont publiés dans D. Paparrigopoulos, Ορφεύς-Πυγμαλίων, 1869, pp. 33-64. Extraits: Jugement de 1869, pp. 19-32; Pap. NP., pp. 170-172; Mat. Parn., pp. 437-442. Traduction italienne en vers: Pigmalione, poemetto di Demetrio Paparrigopulo. Versione poetica dal greco di Agostino Carlato con un bozzeto critico e documenti inediti sulla vita e sulle opere dell'autore, Venise 1881, XLVI + 16 p.

Paraschos Α., Αλφρέδος:

Publié, en quatre chants, dans A. Paraschos, Ποιήματα, t. I, pp. 45-130.

Σελ. 397
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/398.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Extraits: Ημερολόγιον Οικογενειακόν de 1871, pp. 121-130; Coromilas, Καζαμίας 1872, pp. 143-144.

Vassiliadis Sp., Οι Καλλέργαι - Λουκάς Νοταράς. Δραματικά δοκίμια-, 1869, ξβ' + 213 + [1] p.

Contient (pp. 99-213) le drame Λουκάς Νοταράς, présenté au concours de 1869. Compte rendu (par N. Cazazis): Εθνική Βιβλιοθήκη 5 (1869) 16-19.

Versis C., "Μάγων, τραγωδία εις πέντε πράξεις υπό-, επαινεθείσα εν τω εν Αθήναις Βουτσιναίω ποιητικώ διαγωνισμώ του 1869", Ερμής ο Λόγιος και Κερδώος 1 (1872) 86-89.

Concours de 1870

Ambélas T., Βιργινία η Ρωμαία υπό-, 1871, ζ' + 88 p.

Paru en annexe de la revue Εθνική Βιβλιοθήκη.

Ambélas T., Νέρων, υπό-, Syros 1870, ις΄ + 104 p.

Extraits: Jugement de 1870, pp 72-76.

Anninos Ch., Λυκαυγές, συλλογή λυρικών ποιήσεων υπό-, Céphalonie 1872, γ' + 56 p.

Extraits: Jugement de 1870, pp. 33-34; Pap. NP., pp. 5-14; Mat. Parn., pp. 584-589. Compte rendu: Εθνική Βιβλιοθήκη 7 (1872) 326.

Antoniadis A.I., Η Χριστιανική Ευγενία, ήτοι Το φρόνημα των πρώτων Χριστιανών, ποιηθέν μεν υπό-, Γυμνασιάρχου εν Πειραιεί, βραβευθέν δε εις τον ποιητικόν διαγωνισμόν του φιλογενούς Κ. Βουτσινά τη 10 Μαΐου 1870, 1871, 97 p.

Extraits: Jugement de 1870, pp. 90-98.

Cambouroglou J., Ανεμώνη:

Le poème Ο τρελός, appartenant à ce recueil est publié dans Coromilas, Καζαμίας 1871, pp. 172-176.

Cambouroglou J., Η Ακρόπολις, ποίημα υπό-. Εκδίδοται αναλώμασι Ι.Χ. Κούρτελη, 1871, 71 p.

Extraits: Jugement de 1870, pp. 42-44; Mat. Parn., pp. 702-708. Compte rendu: Εθνική Βιβλιοθήκη 6 (1871) 295

Carydis S., Οι τρεις τάφοι, δράμα εις πράξεις τρεις υπό-, 1870, 68 p.

Lambros Sp., Ο τελευταίος κόμης των Σαλώνων, δράμα εις μέρη πέντε, λαβόν Α' έπαινον εν τω Βουτσιναίω αγώνι του ,ΑΩΟ', υπό-, 1870, 192 p.

Extraits: Jugement de 1870, pp. 82-87.

Matarangas P., Εμπνεύσεις:

Le poème Ο θάνατος του Ιούδα (1858), appartenant à ce recueil, est publié dans le Jugement de 1870, p. 37, ainsi que dans P. Matarangas, Φαντασία και καρδία, 1876, pp. 117-120.

Phatséas Α., Αι ευχαί της Πρωτοχρονιάς του έτους 1870, υπό -, Καθηγητού

Σελ. 398
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/399.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

των Μαθηματικών και της Φυσικής του εν Ναυπλίω Γυμνασίου, 1870, λβ' + 32 p. iu-16°.

Paru anonymement dans Πανδώρα 21 (1870-71) 103-111; cf. pp. 165-174.

Extraits: Jugement de 1870, pp. 24-29; Mat. Parn., pp. 540-545.

Provélenghios Α., Θησεύς, ποίημα επικόν αξιωθέν του Αου επαίνου εν τω ποιητικώ αγώνι του έτους 1870, υπό-, 1870, 48 p.

Extraits: Jugement de 1810, pp. 47-50. Compte rendu (par Sp. Lambros): Ιλισσός 3 (1870) 153-157.

Versis C., Αννίβας εν Γόρτυνι, δράμα σατυρικόν εις μέρη τέσσαρα υπό- βραβευθέν εν τω ποιητικώ διαγωνισμώ του 1870, 1870, 159 + [3] p.

Extraits: Jugement de 1870, pp. 99-110; Ερμής ο Λόγιος και Κερδώος 1 (1872) 21-40.

Zadès G., Η πτώσις του Βυζαντίου, δράμα εις μέρη πέντε κατά τας αρχικάς πηγάς, υπό-, Patras 1870, ία' + 79+ [3] p.

Zanos P., Οι μνηστήρες ποιηταί, κωμωδία επαινεθείσα εν τω ποιητικώ αγώνι του έτους 1870, υπό-, 1870, 64 p.

Concours de 1871

Ambélas T., Πέτρος Γανδαλόνης ο Κρής: voir Κρήτες και Βενετοί, Concours de 1872.

Antoniadis A.I., Ο Κατσαντώνης, εποποιία των αρματωλών, τυχούσα του πρώτου επαίνου εις τον ποιητικόν διαγωνισμόν του φιλογενούς Κ. Βουτσινά, τη 21 [sic] Μαΐου 1871, 1873, ζ' + 528 p.

Extraits: Jugement de 1871, pp. 51-55.

Cambouroglou J., Φαέθων, ποίημα-, 1871, 40 p.

Extraits: Jugement de 1871, pp. 32-36; Coromilas, Καζαμίας 1872, pp. 164-168; Mat. Parn., pp. 711-714. Comptes rendus: Παλιγγενεσία, 25 octobre 1871; Εθνική Βιβλιοθήκη 7 (1871) 31-32.

Ioannidis D., Το δι' απάτης συνοικέσιον, κωμωδία εις μέρη δύο, υπό- επιλοχίου του ελληνικού πεζικού, 1871, 52 p.

Margaritis J., Η εκπολιορκηθείσα Κωνσταντινούπολις, ποίημα επικόν εις άσματα δέκα, υπό-, 1871, 208 p. in-16°.

Matarangas Ρ. Φαντασία και καρδία, λυρική συλλογή-. Τόμος πρώτος, 1876, ιδ' + 208 p.

Contient le recueil présenté sous le même titre au concours de 1871. Extraits: Jugement de 1871, p. 16: Εθνική Βιβλιοθήκη 7 (1872) 80; Ειρηνική, 28 avril 1872.

Phatséas Α., Ο Βερτόλδος, σειρά πολιτικών κωμωδιών, υπό-, Καθηγητού, 1871, 96 p.

Contient la comédie Ο Βερτόλδος οικογενειάρχης, présentée au concours de 1871. Extrait: Jugement de 1871, pp. 20-21.

Phranghias J., Ιούνιος Βρούτος: voir Concours de 1875.

Σελ. 399
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 380
    22. Moullas, Concours poetiques

    ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ