Συγγραφέας:Moullas, P.
 
Τίτλος:Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:22
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:488
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1851-1877
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται και μελετάται αναλυτικά και σε βάθος ένας σημαντικός για τα ελληνικά γράμματα του 19ου αιώνα θεσμός, οι ποιητικοί διαγωνισμοί που διοργανώνονταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πιο συγκεκριμένα ο Ράλλειος Διαγωνισμός (1851-1860) και ο μακροβιότερος Βουτσιναίος διαγωνισμός (1861-1877).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 16.82 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 429-448 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/429.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Markakis P. Ι., Μια άγνωστη συλλογή του Γεωργίου Βιζυηνού. Ο Βουτσιναίος ποιητικός διαγωνισμός του 1877, 1959, 18+[2] p.[réimprimé de Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1946, pp. 119-126].

Établit que l'année 1877 est la dernière du concours de Voutsinas. Reproduit un passage du jugement de 1877 concernant la participation de G. Vizyinos.

Papapanos C., Οι ποιητικοί διαγωνισμοί (1851-1873) και η δημοτική μας γλώσσα, 1973, 129 p.

Travail fondé, ainsi que celui de G. Valétas, sur l'étude presque exclusive des Jugements des jurys. L'exposé des verdicts universitaires n'est pas accompagné d'une recherche plus approfondie sur l'ensemble des facteurs qui ont déterminé le déroulement des concours. Par ailleurs, l'auteur semble surestimer le rôle de l'Université athénienne dans l'imposition de la langue populaire; son étude s'arrête en 1873, sur le prix décerné à D. Gr. Cambouroglou et à Ch. Papoulias.

IV. TRAVAUX SUR DES POÈTES AYANT PARTICIPÉ AUX CONCOURS

Le choix bibliographique qui suit, axé principalement sur la participation aux concours et sur les activités littéraires d'un certain nombre d'autres, est loin de constituer, bien entendu, un travail exhaustif. Nous avons pris soin, avant tout, de présenter une documentation bibliographique que nous avons crue utile, en évitant de nous référer à des ouvrages généraux précédemment cités, sauf dans les cas où cela était nécessaire.

AMBÉLAS, T. (1850-1926)

S.N. Vassiliadis, "Ο Καύνειος Έρως ήτοι ιστορία μιας παροιμίας - Παλμοί ήτοι λυρικαί ποιήσεις υπό Τιμ. Δ. Αμπελά", Εθνική Βιβλιοθήκη 4 (1868) 76 [= Αττικαί Νύκτες III, 1875, pp. 325-327].

"Αμπελάς Τιμολέων", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 45.

"Αμπελάς Τιμολέων", dans Skokos, Ημερολόγιον 25 (1910) 18.

Ν. Lascaris, "Αμπελάς Τιμολέων", ΜΕΕ 4 (1928) 338; cf. Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, t. II, 1939, pp. 141-142.

ANNINOS, CH. (1852-1934)

Τριακονταετηρίς Χ. Αννίνου 1869-1899, 1900, 115 p.

El. Tsitsélis, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, t. Ι, 1905, pp. 10-13 et 898.

"Άννινος Χαράλαμπος", dans Skokos, Ημερολόγιον 25 (1910) 18.

Σελ. 429
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/430.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Th. Vellianitis, "Άννινος Μπάμπης", ΜΕΕ 4 (1928) 799.

Gr. Xénopoulos, "Χαραλάμπης Άννινος", Εικονογραφημένη Εστία 1893 [=ΝΕ 15 (1934) 545-547].

—— "Μπάμπης Άννινος" [nécrologie], NE 15 (1934) 514-515.

ANTONIADIS, A. I. (1836-1905)

D. Gr. Cambouroglou, "Σχολάρχης και ποίησις", dans Assopios, Αττικόν Ημερολόγιον 1879 [=Εικόνες, σατιρικαί διατριβαί, 1881, pp. 3-19].

Ε. D. Roïdis, Περί συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως, 1877, pp. 2-3; cf. Πάρεργα, 1885, p. 230.

"Αντωνιάδης Α.Ι.", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, 1902, pp. 62-63.

C. Palamas, «Oι ομιλίες του "Παρνασσού"» (1916), Άπαντα, t. VIII, p. 281.

—— "Πανηγυρισμοί" (1926), Ibid. t. XII, pp. 496-497, cf. p. 390.

Th. Vellianitis, "Αντωνιάδης Αντώνιος", ΜΕΕ 5 (1928) 10-11.

CAMBOUROGLOU, D. GR. (1852-1942)

"Καμπούρογλου Δ. Γρ.", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, 1902, pp. 404-405.

S. G. Spérantsas, "Καμπούρογλου Δ. Γρ.", ΜΕΕ 13 (1930) 663.

Camb. Α., pp. 699, 887-889, 286-288, 796-797, 799; cf. NE 58 (1955) 1153 et 89 (1971) 392.

D. Yacos, A. Phouriotis, Δημ. Βικέλας, Εμ. Λυκούδης, Α. Καμπούρογλους και άλλοι. Επιμέλεια-, ΒΒ Νο 21, 1953, pp. 36-42 et 261 sq.

D. A. Yérontas, Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου. Ο αναδρομάρης της Αττικής και της Αθήνας, 1974, 130 p.

NE, No 141 (1er novembre 1932); consacré à D. Gr. Cambouroglou.

Ελληνική Δημιουργία, No 121 (15 février 1953): consacré à D. Gr. Cambouroglou.

CAMBOUROGLOU, JEAN (1851-1903)

Sp. De Biazi, "'Ιωάννης Καμπούρογλου", Ποιητικός Ανθών 1 (1886) 6264 [= Jean Cambouroglou, Έρωτος ημέραι, Zante 1886, pp. 3-5].

"Ιωάννης Καμπούρογλου", Νέα Ελλάς 1 (1894) 311-313.

"Καμπούρογλου Ιωάννης", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 404.

"Ιωάννης Καμπούρογλου", dans Skokos, Ημερολόγιον 25 (1910) 23.

S. G. Spérantsas, "Καμπούρογλου Ιωάννης Κ.", ΜΕΕ 13 (1930) 663.

Σελ. 430
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/431.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

CARASSOUTSAS, JEAN (1822-1873)

A. Vlachos, Περί Ιωάννου Καρασούτσα και των ποιήσεων αυτού, 1874, 40 p. [= Ανάλεκτα II, 1901, pp. 56-82].

Mat. Parn., pp. 363-364.

"Καρασούτσας Ιωάννης", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, t. 4, p. 535.

Pal. A., t. XII, pp. 19-21.

S. G. Spérantsas, "Καρασούτσας Ιωάννης", ΜΕΕ 23 (1930) 808.

Cl. Paraschos, "Ένας παραγνωρισμένος ποιητής. Ιωάννης Καρασούτσας", NE 10 (1931) 1238-1248 [=Δέκα Έλληνες λυρικοί, 2e éd., Phexis 1962, pp. 22-40].

CARYDIS, SOPHOCLE († 1893)

R. Nicolai, Geschichte..., p. 181.

A. R. Rangabé, Histoire littéraire, t. II, pp. 117-118.

E. Yénéralis, "Καρύδης Σοφοκλής", ΜΕΕ 13 (1930) 918.

M. Valsa, Le théâtre grec moderne, pp. 305-310.

CATACOUZINOS, AL. (1824-1892)

Notice biographique dans Πανδώρα 3 (1852-1853) 240.

"Κατακουζηνός Αλέξανδρος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 426.

"Αλέξανδρος Κατακουζηνός", dans Skokos, Ημερολόγιον 25 (1910) 23.

G. Sclavos, T. Agras, "Κατακουζηνός Αλέξανδρος", ΜΕΕ 14 (1930) 49-50.

CHATZISCOS, NIC. (1850-1917)

Ch. Anninos, Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς, p. 154.

Th. Vellianitis, "Χατζίσκος Νικόλαος", ΜΕΕ 24 (1934) 534.

C. S. Constas, "Γράμματα προς τον Κωστή Παλαμά 1874-1878", NE 89 (1971) 393.

COUMANOUDIS, ST. (1818-1899)

Sp. Vassis, "Στέφανος Κουμανούδης", Αθηνά 11 (1899) 409-424.

"Στέφανος Κουμανούδης", dans Skokos, Ημερολόγιον 15 (1900) 31-32.

"Κουμανούδης Στέφανος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, 1902, pp. 483-484.

Ν. A. Bees, "Ο Στέφανος Κουμανούδης ως κριτής ποιητικών πρωτολείων του Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου", NE 23 (1938) 77-81.

—— "Έμμετρα κείμενα Στ. Α. Κουμανούδη", Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 14 (1947-1948) 305-347.

Σελ. 431
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/432.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

G. Valétas, "Η φυσιογνωμία του Κουμανούδη", NE 23 (1938) 486-487.

Al. G. Papaghéorghiou, "Ο Στέφανος Κουμανούδης μεταφραστής σέρβικων λαϊκών τραγουδιών (Έξη ανέκδοτες μεταφράσεις)", NE 26 (1939) 912-914.

—— "Στέφανος Κουμανούδης (1818-1899). Η ζωή και το έργο του", dans Αφιέρωμα εις Κ. Ι. Άμαντον, 1940, pp. 331-350.

—— "Ο Στέφανος Κουμανούδης μεταφραστής του Βολταίρου", NE 69 (1961) 690-691.

LAMBROS, SP. (1851-1919)

Ε. M. Edmond, "Modern Greek Poets", The Woman's World, mai 1888, pp. 315-322.

"Λάμπρος Σπυρίδων", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χίρστ, Συμπλήρωμα, 1902, pp. 518-519.

Σπυρίδων Π. Λάμπρος 1851-1919. (Ανατ. εκ του ΙΑ' τόμου του Νέου Ελληνομνήμονος), 1920, 150 p. [contient des études de A. Skias et de G. Charitakis].

D. S. Balanos, Σπυρίδων Π. Λάμπρος 1851-1919 (Ανατύπωσις εκ του Β' Παραρτήματος των Ηπειρωτικών Χρονικών), Jannina 1929, 32 p.

A. Adamantiou, "Λάμπρος Σπυρίδων", ΜΕΕ 15 (1931) 759-760.

Ν. A. Bees, "Ο Στέφανος Κουμανούδης ως κριτής ποιητικών πρωτολείων του Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου", op. cit.

MATARANGAS, PAN. (1834-1895)

S. De Biazi, "Παναγιώτης Ματαράγκας", Ποιητικός Ανθών 2 (1887) 589-592.

L. Gh. Zoïs. "Είς ποιητής", Κυψέλη 2 (1902) 17-25.

---"Ματαράγκας Παναγιώτης", ΜΕΕ 16 (1931) 767.

El. Tsitsélis, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, t. Ι, 1904, pp. 379-381.

P. Chiotis, "Επιφανείς Επτανήσιοι", Αι Μούσαι, Νο 345, 1er août 1907, p. 5.

MAVROMICHALIS, JEAN A. Ρ. (1851-1875)

"Nécrologie", Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France 9 (1875) 390.

Λόγοι εκφωνηθεντες εις την κηδείαν του Ιωάννου Α. Π. Μαυρομιχάλη, 1875, 20 p.

MAVROYANNIS, G. (1823-1906)

"Μαυρογιάννης Γεράσιμος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χίρστ, Συμπλήρωμα, 1902. p. 590.

Σελ. 432
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/433.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

El. Tsitsélis, op. cit., pp. 381-384.

Sp. De Biazi, "Γεράσιμος Μαυρογιάννης", Παναθήναια 12 (1906) 7-10.

P. Chiotis, "Επιφανείς Επτανήσιοι", Αι Μούσαι, No 348, 15 septembre 1907.

P. Markakis, "Γεράσιμος Μαυρογιάννης", Επτανησιακά Γράμματα 1 (1950-1951) 28-29, 60-61, 85-88, 121-122 et 154-155.

—— "Ο Γεράσιμος Μαυρογιάννης μεταφραστής του Θεοκρίτου", Ελληνική Δημιουργία 11 (1953) 417-424.

G. Th. Zoras, Επτανησιακά Μελετήματα, t. Ι, pp. 184-185.

Ν. Vagénas, "Ο Ossian στην Ελλάδα", Παρνασσός 9 (1967) 184-185.

MELISSINOS, SP. (1823-1888)

El. Tsitsélis, op. cit., pp. 859-860.

Sp. De Biazi, "Παρηγκωνισμένος λόγιος. Σπυρίδων Μελισσηνός", Αιολικός Αστήρ, Cydonie 1911, Νο 57-64.

"Μελισσηνός Σπυρίδων", ΜΕΕ 16 (1931) 882.

Ν. Lascaris, Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, t. II, p. 18.

MORAITIDIS, ALEXANDRE (1850-1929)

"Μωραϊτίδης Αλέξανδρος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χίρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 659.

C. Palamas, "Λόγος περί του έργου του Α. Μωραϊτίδου" (1929): Άπαντα, t. XIII, pp. 474-480.

G. Phoussaras, "Αλέξανδρος Μωραϊτίδης", NE 30 (1941) 880-883: cf. 31 (1942) 52.

—— Μορφές της νέας λογοτεχνίας μας, 1952, pp. 9-18.

J. Ν. Phrangoulas, Αλέξανδρος Μωραϊτίδης (1850-1929), Boston 1950, 92 p.

Ελληνική Δημιουργία, Νο 64 (1er octobre 1950): consacré à Moraïtidis.

NE, No 559 (15 octobre 1950): consacré à A. Moraïtidis.

ORPHANIDIS, TH. (1817-1886)

E. Yemeniz, La Grèce moderne. Héros et poètes, Paris 1862, pp. 241-260.

Sp. De Biazi, "Θεόδωρος Ορφανίδης", Ποιητικός Ανθών 1 (1886) 15-16.

"Ορφανίδης Θεόδωρος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, t. 5, pp. 662-663.

T. Ambélas, Ο Θεόδωρος Ορφανίδης και η εποχή του, 1916, 67 p.

D. A. Dimitriadis, "Ορφανίδης Θεόδωρος", ΜΕΕ 19 (1932) 122-123.

Σελ. 433
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/434.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

PAPADIAMANTOPOULOS, JEAN (1856-1910)

C. Palamas, "Τα συναπαντήματά μου με το Μωρεας" (1910): Άπαντα, t. Χ, pp. 299-309; cf. t. VIII, pp. 515-516.

Ch. Anninos, "Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς", op. cit.

T. Agras, "Μωρεάς Ζαν", ΜΕΕ 17 (1931) 958-960.

C. Kérophylas, Moréas en Grèce, 1932, 60 p.

Cl. Paraschos, "Το ελληνικό έργο του Jean Moréas", dans Μορφές και Ιδέες, 1938, pp. 17-40.

Robert A. Jouanny, Jean Moréas écrivain grec. La jeunesse de Ioannis Papadiamandopoulos en Grèce (1856-1868); édition, traduction et commentaire de son œuvre grecque, Paris, Minard, 1975, 453 p.

Παναθήναια, 15 avril 1910: numéro consacré à Papadiamantopoulos; cf. t. 2 (1901-1902) 241 sq.

NE, No 707 (Noël 1956): consacré à Papadiamantopoulos.

PAPARRIGOPOULOS, D. (1843-1873)

Émile Legrand, "Préface", dans D. Paparrigopoulos, Le choix d'une femme. Comédie politique en un acte. Traduit du grec pour la première fois avec l'autorisation de l'auteur par-, Paris 1872, pp. 7-17.

S. N. Vassiliadis, "Λόγος εν τω Κοιμητηρίω Αθηνών προ του νεκρού Δ. Κ. Παπαρρηγοπούλου", Παρθενών 2 (1873) 1270-1273 [Αττικαί Νύκτες III, pp. 290-296].

Mat. Parn., pp. 405-406.

A. Garlato, "Demetrio Paparrigopulo", dans Pigmalione, poemetto di Demetrio Paparrigopulo. Versione poetica dal greco di- con un bozzetto critico e documenti inediti sulla vita e sulle opère del autore, Venise 1881, pp. III-XLVI.

Sp. De Biazi, "Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος", Ποιητικός Ανθών 2 (1887) 430-432.

Ic[onomidis?], "Σκιαγραφία", dans Δημητρίου Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ανέκδοτα Έργα. Πεζά - Χαρακτήρες - Ποιήσεις. Μετ' εικόνος και σκιαγραφίας του ποιητού, 1894, pp. 5-8.

C. Palamas, "Δ. Παπαρρηγοπούλου Ανέκδοτα Έργα" (1894): Άπαντα, t. XV, pp. 268-269.

—— "Ένας λεοπαρδικός ποιητής" (1913): Ibid., t. Χ, pp. 267-282; cf. t. XIV, pp. 34-35.

J. Zervos, "Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος", dans Δημ. Παπαρρηγοπούλου Άπαντα, μετά προλόγου υπό-, Phexis 1915, pp. 3-8.

Ch. Anninos, Βασιλειάδης, Παπαρρηγόπουλος και οι περί αυτούς, 1916, 56 p.

Th. Vellianitis, "Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος", ΜΕΕ 19 (1932) 573.

Σελ. 434
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/435.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

J. Chatzinis, Δ. Παπαρρηγόπουλος. Σ. Βασιλειάδης, Επιμέλεια-, ΒΒ No 13. 1954, 346 p.

PAPOULIAS, CH. († 1874)

Εθνική Βιβλιοθήκη 7 (1873) 480.

M. Papadopoulos, Δεύτερον έτος του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα την 13 Οκτωβρίου 1874 υπό του προέδρου-, Thessalonique 1874, pp. 9 et 26.

Ch. Anninos, "Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς", op. cit., p. 247.

PARASCHOS, ACHILLE (1838-1895)

Ε. Zalocostas, "Αχιλλέως Παράσχου Ποιήματα", Παρνασσός 6 (1882) 217-223.

Ι. Valavanis, "Αχιλλεύς Παράσχος", Ibid. 17 (1895) 443-457.

C. Palamas, "Αχιλλεύς Παράσχος" (1895): Άπαντα, t. II, pp. 419-426; cf. t. VIII, pp. 509-511, et t. XII, pp. 17-18.

"Παράσχος Αχιλλεύς", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, t. 5, pp. 756-757.

Gr. Xénoponlos, Οι Παράσχοι, 1961, 52 p.

Th. Vellianitis, "Παράσχος Αχιλλεύς", ΜΕΕ 19 (1932) 668-669.

C. Ouranis, Αχιλλεύς Παράσχος, 1944 [=Δικοί μας και ξένοι, t. II, 1955].

PHATSÉAS, ANTOINE (1821-1872)

Mat. Parn., p. 539.

É. Legrand, Fac-similés d'écritures grecques du dix-neuvième siècle, Paris 1901, pp. 35-37 et 102-103.

A. Gavriïlidis, "Φατσέας Αντώνιος", ΜΕΕ 23 (1933) 868.

G. Valétas, Φατσέας, Χωριάτικες γραφές. Δημοτικά δοκίμια του 1850 για τη λευτεριά και την παιδεία, αποκαταστημένα από τον-, 1952, 144 p.

M. C. Pétrochilos, "Βιογραφικά του Φατσέα", NE 65 (1959) 724-725.

A. Skopétou, «Ο Αντώνης Φατσέας ως μεταφραστής της "Οδύσσειας"», Παρνασσός 2 (1960) 234-242.

G. Th. Zoras, Επτανησιακά Μελετήματα, t. Ι, p. 184.

POP, CONSTANTIN (1816-1878)

Nécrologies dans Παρνασσός 2 (1878) 156 et Βύρων 3 (1878) 189.

Th. Vellianitis, "Πωπ Κωνσταντίνος", ΜΕΕ 20 (1932) 953.

Ph. Politis, Εκλογή από το έργο του, t. Ι, 1938, p. 45 sq.

Σελ. 435
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/436.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

PROVÉLENGHIOS, A. (1850-1936)

C. Palamas, "Παλαιά και νέα." (1896): Άπαντα, t. II, pp. 138-149.

—— "Αριστομένης Προβελέγγιος" (1921), Ibid., t. XII, pp. 287-291.

"Αριστομένης Προβελέγγιος", dans Skokos, Ημερολόγιον 25 (1910) 34.

T. Agras, "Προβελέγγιος Αριστομένης", ΜΕΕ 20 (1932) 694-695.

—— "Αριστομένης Προβελέγγιος, ο τελευταίος ρωμαντικός", NE 14 (1933) 1135-1144.

Ν. Tomadakis, Φιλολογικά, 1935, p. 37 sq.

Cl. Paraschos, "Αριστομένης Προβελέγγιος", [nécrologie], NE 19 (1936) 649-650.

G. Thémélis, Προβελέγγιος - Δροσίνης - Πολέμης - Στρατήγης - Καμπάς. Επιμέλεια-, ΒΒ Νο 24, 1957, pp. 7-16 et 37 sq.

M. Mantouvalou, Άπαντα Λορέντσου Μαβίλη. Επιμέλεια-, s.d., t. II, p. 310.

Ελληνική Δημιουργία, Νο 80 (1er juin 1951): consacré à A. Provélenghios.

NE, No 623 (15 juin 1953): consacré à A. Provélenghios.

RALLIS, AMBROISE S. (1798-1886)

A. Vyzantios, "Αμβρόσιος Σ. Ράλλης", dans Έργα Αλεξάνδρου Βυζαντίου. Εκδίδονται υπό Γρηγορίου Σ. Βυζαντίου, 1902, pp. 93-95.

St. Macrymichalos, «Η έκδοση της εφημερίδος "Ημέρα" στην Τεργέστη στα 1855», Ο Ερανιστής 8 (1970) 14-15.

RANGABÉ, Α. R. (1809-1892)

"Α. Ρ. Ραγκαβής", Εθνική Βιβλιοθήκη 7 (1872) 14-16.

S. Carydis, Σατυρικά ποιήματα. Χαρακτήρες, 1876, pp. 37-38.

R., "Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής", Εστία 20 (1885) 515-521.

Sp. De Biazi, "Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής", Ποιητικός Ανθών 1 (1886) 173-176.

C. Palamas, "Αλέξανδρος Ραγκαβής" (1888): Άπαντα, t. XV, pp. 65-69.

—— "Το έργον του Ραγκαβή" (1892): Ibid., t. II, pp. 404-412; cf. t. VIII. p. 508.

A. Vyzantios, "† Αλ. Ρ. Ραγκαβής", op. cit., pp. 105-113.

E. Zalocostas, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, 1916, 32 p.

Jean Sidéris, "Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής", Αναγέννηση 2 (1928) 318-326.

Ε. R. Rangabé, "Ραγκαβής Αλ. Ρίζος", ΜΕΕ 21 (1933) 5-6.

G. Valétas, "Εκδόσεις και σύνθεση της νεοελληνικής γραμματολογίας του Αλεξ. Ρ. Ραγκαβή", NE 19 (1936) 837-842.

Σελ. 436
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/437.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

J. M. Panayotopoulos, "Ο Ραγκαβής (έκφραση του ΙΘ΄ ελληνικού αιώνα)", Ibid., 66 (1959) 1584-1585.

M. Pasti - Vénetsanou, "Ο Αλέξανδρος Ραγκαβής και η δημοτική μας ποίησις", Παρνασσός 7 (1965) 490-500.

M. Vitti, Σημείωμα στο "Διονύσου πλους" του Ραγκαβή [Extrait du volume Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη], Venise 1974, pp. 408-415.

RANGABÉ, CLÉON (1842-1917)

Ν. Amvrazis, Ιουλιανός ο Παραβάτης εν απελπισία εκπνέων ή απάντησις εις τα υπό Κλέωνος Ραγκαβή κατά της αμωμήτου ημών πίστεως γραφέντα και επιστημονική αυτών αναίρεσις, 1878, 159 p.

A. Diomidis Kyriacos, "Περί Ιουλιανού του Παραβάτου", Εστία 5 (1878) 56

Sp. De Biazi, "Κλέων Ραγκαβής", Ποιητικός Ανθών 1 (1886) 237-240.

Cléon Rangabé, "Αλγη, Leipzig 1893, pp. V-VIII.

C. Palamas, "Ο κ. Κλέων Ραγκαβής" (1898): Άπαντα, t. XVI, pp. 76-77.

"Ραγκαβής Κλέων", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χίρστ, Συμπλήρωμα, 1902, pp. 806-807.

Η. Svoronos, "Κλέων Ραγκαβής", Μικρασιατικόν Ημερολόγιον 1918, Samos 1918, pp. 10-15.

Ε. R. Rangabé, "Ραγκαβής Κλέων", ΜΕΕ 21 (1933) 6.

SAMARTZIDIS, CHRISTOPHE (1843-1900)

R. Nicolai, op. cit., p. 168.

A. Paléologos, "Ποιήσεις. Το πνεύμα του Ομήρου", dans Ημερολόγιον της Ανατολής 1885, Constantinople 1884, pp. 220-221.

"Χριστόφορος Σαμαρτζίδης", dans Skokos, Ημερολόγιον 16 (1901) 143-144.

T. Evanghélidis, T. Agras, "Σαμαρτζίδης Χριστόφορος", ΜΕΕ 21 (1933) 484.

SKOKOS, CONSTANTIN (1854-1925)

Gr. Xénopoulos, "Κωνσταντίνος Φ. Σκόκος", NE 5 (1929) 311.

"Σκόκος Κωνσταντίνος", ΜΕΕ 21 (1933) 944-945.

SOURIS, GEORGES (1852-1919)

C. Palamas, "Σουρής", (1888, 1892): Άπαντα, t. II, pp. 446-459.

—— "Η εορτή του Σουρή" (1894): Ibid., t. XV, pp. 270-272.

J. Psichari, "Ο Σουρής", Ο Νουμάς, Νο 130, 9 janvier 1905.

Gr. Xénopoulos, "Ο άλλος Σουρής" (1905): Άπαντα, t. XI, Biris, 1971, pp. 75-87.

Σελ. 437
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/438.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

J. Gryparis, "Έγκώμιον του Σουρή", Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος 1922, p. 325-333.

S. Ménardos, "Νεοελληνική ποίησις. Σουρής, Δροσίνης, Παλαμάς, Προβελέγγιος και άλλοι", NE 5 (1929) 166 sq.

G. Valétas, "Σουρής Γεώργιος", ΜΕΕ 22 (1933) 161-102.

Criton G. Souris, Γεώργιος Σουρής και η εποχή του, 1949, 319 p.

NE, No 634 (1er décembre 1953) consacré à G. Souris.

STAMATIADIS, EP. (1835-1901)

Sp. De Biazi, "Επαμεινώνδας Σταματιάδης", Ποιητικός Ανθών 1 (1887) 380-382.

"Σταματιάδης Επαμεινώνδας", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, p. 891.

I. D. Vélouzos, "Σταματιάδης Επαμεινώνδας", ΜΕΕ 22 (1933) 284.

M. Valsa, op. cit., p. 310.

STAVRIDIS, GRÉGOIRE (1830-1893)

A. R. Rangabé, Histoire littéraire, t. II, pp. 181-186.

Mat. Parn., p. 1008.

G. Hateau, Panorama de la littérature bulgare contemporaine, Paris 1937, p. 63.

Grigor Prličev, Scanderberg, Introduction, traduction et notes par Ch. Codov, 2e éd., Sofia 1969, 215 p. 1ère éd. 1967 (en bulgare).

V. Georgiev, "La figure de Scanderberg dans la poésie de Grigor Prličev", Studiq Islamica 1 (1967) 235-240.

O. Jašar-Nasteva, «Die Verserzählung "Skenderberg" von Grigor Prličev», Zeitschrift für Balkanologie V/1, 1967, pp. 34-50.

D. Kadach, "Grigor S. Prličevs Teilname an dem Athener Dichterwettbewerb 1860 und 1862", Ibid., VI/1, 1968, pp. 45-62.

—— «Zur ersten Veröffentlichung von Grigor S. Prličevs "Skenderberg"», Ibid., VII (1969/1970), Heft 1-2, pp. 26-27.

—— "Die Polemik Orphanidis - Prličev anlässlich des Athener Dichterwettbewerbs 1860", Ibid., VIII (1971/1972), Heft 1-2, pp. 84-100.

—— "Zwei griechische Gedichte von Grigor S. Prličev (Γρηγόριος Σταυρίδης)", Ελληνικά 24 (1971) 107-115.

La poésie macédonienne. Anthologie des origines à nos jours, Paris, Les Éditeurs Français Réunis, 1972, pp. 67-73; cf. le compte rendu de X. A. Cocolis, «"Μακεδονική" ποίηση. Μια ανθολογία που αυτοϋπονομεύεται», dans le journal athénien Το Βήμα, 8 avril 1973.

Σελ. 438
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/439.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

STRATOUDAKIS, EMM. (1854-1883)

Εμμανουήλ Κ. Στρατουδάκη Τα Άπαντα. Εκδίδονται, επιμελεία Ιωάννου Ν. Στρατουδάκη, Le Caire, s. d., pp. 3-6.

"Εμμανουήλ Στρατουδάκης", dans Skokos, Ημερολόγιον 16 (1901) 65-67 et 26 (1911) 170.

TERTSÉTIS, GEORGES (1800-1874)

A. Tertsétis, Nécrologie Antoine Matessi, 1875, p. 4.

A. Vlachos, "Γεώργιος Τερτσέτης", Παρνασσός 1 (1877) 161-179 [=Ανάλεκτα, II, pp. 83-109].

Mat. Parn., pp. 443-444.

S.p. De Biazi, "Γεώργιος Τερτσέτης", Ποιητικός Ανθών 1 (1887) 362-368.

—— "Επτανήσιοι ποιηταί Α'. Γεώργιος Τερτσέτης 1800-1874", Νέα Ζωή (Alexandrie) 5 (1909) 239-244.

D. Stephanou, Γεώργιος Τερτσέτης (Μετ' επιμέτρου περιέχοντος ανέκδοτον ποίημα του Τερτσέτη "Το όνειρον τον βασιλέως"), 1916, 51 p.

C. Palamas, "Οι Αλέξανδροι" (1932): Άπαντα, t. XIII, pp. 233-235.

Ph. Michalopoulos, "Γεώργιος Τερτσέτης (1800-1874)", Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1946) 207-208, 254-256, 296-299.

G. Th. Zoras, «"Το όνειρον του βασιλέως" του Γεωργίου Τερτσέτη», Ελληνική Δημιουργία 3 (1950) 693-699 [=Επτανησιακά Μελετήματα, t. II, pp. 211-223; voir aussi t. I, pp. 155-158 et t. III, p. 73 sq.]

G. Valétas, Τερτσέτη Άπαντα, t. I, 1954, pp. 9-31.

S. Ch. Skopétéas, Γεώργιος Τερτσέτης, ο αγωνιστής, ο βιβλιοφύλαξ της Βουλής, ο ιστορικός του Εικοσιένα, 1954 [Extrait de la revue Επτανησιακά Φύλλα, Νο 5, juillet 1954, pp. 115-151].

D. Conomos, Γεωργίου Τερτσέτη Έργα, t. Ι, Ανέκδοτοι Λόγοι, 1969, pp. 7-60.

J. Bouchard, Γεώργιος Τερτσέτης. Βιογραφική και φιλολογική μελέτη (1800-1843), 1970, 168 p.

Ελληνική Δημιουργία, Νο 54 (1er mai 1950): consacré à Tertsétis.

Επτανησιακά Φύλλα, Νο 5 (juillet 1954): consacré à Tertsétis.

TRIANTAPHYLLIDIS, PÉRICLÈS (1818-1871)

P. Matarangas, Φαντασία και καρδία, 1876, pp. 134-137.

Ε. Th. Kyriakidis, Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της περί αυτήν χώρας από της Αλώσεως μέχρις ημών ακμασάντων λογίων, 1897, pp. 163-169.

M. D. Vatalas, "Τριανταφυλλίδης Περικλής", ΜΕΕ 23 (1933) 291.

Σελ. 439
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/440.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

VASSILIADIS, S. N. (1845-1874)

Ph. Paraskévaïdis, "Τοις φίλοις αναγνώσταις", dans S. Ν. Vassiliadis, Αττικαί Νύκτες II, 1875, pp. α' - ε'.

Marquis de Queux de Saint-Hilaire, "Nécrologie", Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France 9 (1875) 389-391.

A. Frabasile, "Spiridione N. Basiliadis", dans Galatea. Dramma in cinque atti di Spiridione N. Basiliadis. Traduzione dal greco per-, 1877. pp. [V]-XI.

Ch. Gidel, Nouvelles études sur la littérature grecque moderne, Paris 1878. pp. 585-600.

Baron d'Estournelles de Constant, Galatée. Drame grec en cinq actes en prose par S.N. Basiliadis. Traduction jointe au texte original avec une introduction et des notes par le-, Paris 1878, pp. [IXJ-XLIV.

Mat. Parn., p. 458.

Sp. De Biazi, "Σπυρίδων Βασιλειάδης", Ποιητικός Ανθών 2 (1887) 525-528.

"Σπυρίδων Βασιλειάδης (βιογραφική σημείωσις μετ' εικόνος)", dans Skokos, Ημερολόγιον 5 (1890) 240-241.

C. Palamas, "Ο ποιητής Βασιλειάδης" (1896): Άπαντα, t. II, pp. 427-430; cf. t. XIV, p. 28.

—— "Βασιλειάδης Σπυρίδων", Ibid., t. XVI, pp. 315-316.

—— "Για το Βασιλειάδη" (1924), Ibid., t. XII, pp. 292-297; cf. pp. 16-17.

Ch. Anninos, Βασιλειάδης, ΙΙαπαρρηγόπουλος και οι περί αυτούς, op. cit.

Σπυρίδων Βασιλειάδης. Επί τη πεντηκονταετηρίδι από του θανάτου του, 1925.

Th. Vellianitis, "Βασιλειάδης Σπυρίδων", ΜΕΕ 6 (1928) 763.

J. Chatzinis, op. cit., p. 159 sq.

VERNARDAKIS, D. N. (1834-1907)

A. R. Rangabé, Histoire littéraire, t. II, pp. 118-127.

Ch. Gidel, op. cit., pp. 572-585.

Sp. De Biazi, "Δημήτριος Βερναρδάκης", Ποιητικός Ανθών 2 (1887) 670-672.

"Δημήτριος Βερναρδάκης", dans Skokos, Ημερολόγιον 7 (1892) 161-165 et 23 (1908) 17-20.

C. Palamas, "Φαύστα" (1893): Άπαντα, t. II, pp. 431-445.

—— «Η "Φαύστα" του Βερναρδάκη», Ibid., t. X, pp. 52-54.

—— "Δημήτριος Βερναρδάκης" (1907), Ibid., pp. 288-294; cf. p. 214.

—— "Για το δράμα, όχι για το θέατρο" (1907), Ibid., t. VI, p. 334.

—— «Ο Βερναρδάκης στον "Παρνασσό"» (1907), Ibid., t. XVI, pp. 252-

Σελ. 440
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/441.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

254; voir aussi t. VIII, pp. 281 et 511-512, et t. XV, pp. 340-341.

"Βερναρδάκης Δημήτριος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χίρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 127

Gr. Xénopoulos, "Το έργον του Βερναρδάκη", Παναθήναια 13 (1906-1907). 328-332 et 361-365 [=Άπαντα, t. XI, 1971, pp. 102-116].

D. Caclamanos, Ο Δημήτριος Βερναρδάκης και το έργον του. Διάλεξις εν τη αιθούση του εν Αθήναις Φιλολογικού "Συλλόγον Παρνασσού" (Ανατύπωσις εκ της "Νέας Ημέρας"), Trieste 1907, 18 p.

Μ. Ι. Michaïlidis, Λεσβιακαί σελίδες. Μέρος πρώτον. Βίος και έργα Δημητρίου Ν. Βερναρδάκη, Mytilène 1909, 78 p.; cf. Μέρος δεύτερον, Mytilène 1939, pp. 90-98.

Επιστημονικά μνημόσυνα των καθηγητών του Πανεπιστημίου, Ζήκου Ρώση, Νικολάου Γουναράκη, Δημητρίου Παππούλια, Τιμολέοντος Ηλιοπούλου, Δημητρίου Βερναρδάκη, 1935, pp. 66-78 et 88-104 [contient des discours de Gr. Papamichaïl et de N. A. Bees].

J. P. Cavarnos. Η δραματική ποίησις του Δημητρίου Ν. Βερναρδάκη, 1962 [étude insignifiante mais utile pour sa Bibliographie, pp. 235-237].

VERSIS, CONSTANTIN CH. (1845-1881)

N. I. Lascaris, "Βερσής Κωνσταντίνος Χ. ", MEE 7 (1929) 148.

Camb. A., p. 803.

M. Valsa, op. cit., pp. 310-311.

C. Th. Dimaras, Histoire..., p. 361.

VIKÉLAS, D. (1835-1908)

A. R. Rangabé, Histoire littéraire, t. II, pp. 265-268.

Sp. De Biazi, "Δημήτριος Βικέλας", Ποιητικός Ανθών 1 (1887) 302-304.

"Βικέλας Δημήτριος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 132.

A. Andréadès, Un hellène ami de la France, Démètrius Bikélas, 1910, 31 p.

D. S. Balanos, Δημήτριος Βικέλας, 1945.

A. Letsas, Δημήτριος Βικέλας, Thessalonique 1951, 80 p.

Al. A. Iconomos, Δημήτριος Μ. Βικέλας, 4953, 636 p.

D. Yacos, A. Phouriotis, op. cit., pp. 14-24 et 49 sq.

Ελληνική Δημιουργία, No 140 (1er décembre 1953): consacré à D. Vikélas.

VIZYINOS, GEORGES M. (1849-1896) 

A. R. Rangabé, op. cit., pp. 165-168.

Σελ. 441
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/442.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

C. Palamas, "Είς ποιητής" (1892): Άπαντα, t. XV, pp. 118-124.

—— "Λόγος στην κηδεία του Γ. Βιζυηνού" (1896), Ibid., pp. 342-343.

—— "Βιζυηνός" (1896), Ibid., t. II, pp. 150-162.

—— "Ζωντανοί νεκροί" (1897), Ibid., pp. 507-508.

—— "Βιζυηνός και Κρυστάλλης" (1916), Ibid., t. VIII. pp. 311-351.

—— "Γεώργιος Βιζυηνός" (1922, 1930), Ibid., pp. 484-502.

Ν. I. Vassiliadis, "Γεώργιος Μ. Βιζυηνός (Ο Έλλην Γκυ δε Μωπασσάν)", dans Skokos, Ημερολόγιον 9 (1894), 297-313 [=Εικόνες Κωνσταντινουπόλεως και Αθηνών, 1910, pp. 302-320; voir aussi pp. 321-339].

G. Chassiotis, Βυζαντιναί σελίδες, t. I, 1910, pp. 256-279.

J. Zervos, "Γεώργιος Βιζυηνός", dans G. M. Vizyinos, Τα ποιήματα, Phexis, 1916, pp. 3-7.

G. Tsocopoulos, "Γεώργιος Βιζυηνός - Κριτική βιογραφία", dans G. Vizyinos, Ανά τον Ελικώνα, 1930, pp. 5-16.

A. Yalouris, Γεώργιος Βιζυηνός. Ο άνθρωπος και το έργο του. Κριτικό σημείωμα. Ανατύπωση από το περιοδικό («Ρυθμός»), Le Pirée 1934, 30 p.

G. Valétas, Φιλολογικά στο Βιζυηνό. Βιβλιογραφικά - Βιογραφικά - Κριτικά - Γραμματολογικά - Αισθητικά - Ανέκδοτα Βιζυηνού. Ξανατύπωμα απ' τα "Θρακικά" τομ. Η', 1936, 100 p.

C. Contos, "Γεώργιος Βιζυηνός", Νέον Κράτος 2 (1938) 1281-1290, 1409-1416, et 3 (1939) 1513-1519, 1619-1629.

Gr. Xénopoulos, "Γεώργιος Βιζυηνός" (1939): Άπαντα, t. XI, 1971, pp. 248-250.

P. Papachristodoulou, Ο Γεώργιος Βιζυηνός ως ποιητής και διηγηματογράφος, 1947, 16 p.

M. Xiréas, Άγνωστα βιογραφικά στοιχεία και κατάλοιπα του Βιζνηνού, Νicosie 1949, 84 p.

J. M. Panayotopoulos, Γεώργιος Βιζυηνός. Επιμέλεια-, ΒΒ Νο 18, 1960, 334+[5] p.

Κ. Mamoni, Βιβλιογραφία Γ. Βιζυηνού (1873-1962). Ανέκδοτα ποιήματα από το χειρόγρ. "Λυρικά" [Extrait de la revue Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού θησαυρού, t. 29, 1963], 1963, 131 p.

Ελληνική Δημιουργία, Νο 40 (1er octobre 1959): consacré à G. Vizyinos.

Θρακικά Χρονικά, Νο 47-18 (1965): consacré à G. Vizyinos.

VLACHOS, ANGE (1838-1920)

Marquis de Queux de Saint-Hilaire, "Un essai de théâtre national dans

Σελ. 442
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/443.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

la Grèce moderne", Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France 6 (1872) 204-216 [=Παρθενών 2 (1872-1873) 1039-1041].

Ε. Parrissiadis (= C. Contos), "Ελεγχος του κορυφαίου των αγελαίων", Σωκράτης 1 (1874) 258.

Α. Ν. Roukis, "Άγγελος Σ. Βλάχος", Εστία 24 (1887) 425-431.

"Βλάχος Άγγελος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χίρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 140.

Ν. Episcopopoulos, "Το έργον του κ. Βλάχου", Παναθήναια 3 (1902-1903) 178-180.

Gr. Xénopoulos, "Άγγελος Βλάχος", Ibid., pp. 186-188 [=Άπαντα, t. XI, 19171, pp. 42-45].

Αγγέλου Βλάχου πεντηκονταετηρίς, 1903.

A. Andréadès, Trois étapes de la littérature grecque moderne, Bruxelles 1921, pp. 9-14.

C. Palamas, "Το τέλος του Άγγελου Βλάχου" (1924): Άπαντα, t. Χ, pp. 283-287; voir aussi t. VIII, pp. 513-514, et t. XII, pp. 10-14.

Th. Vellianitis, N. Lascaris, "Άγγελος Βλάχος", ΜΕΕ 7 (1929) 419-420.

G. A. Vlachos, Άγγελος Βλάχος, 1938.

NE, No 539 (Noël 1949): consacré à A. Vlachos.

VYZANTIOS, ALEXANDRE (1841-1898)

A. R. Rangabé, op. cit., pp. 128-134.

A. Vlachos, "Αλέξανδρος Σ. Βυζάντιος", journal Νέα Ημέρα, 15/27 janvier 1899 [=Ανάλεκτα II, pp. 264-269].

"Αλέξανδρος Βυζάντιος", dans Skokos, Ημερολόγιον 15 (1900) 161-163.

"Βυζάντιος Αλέξανδρος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χίρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 166.

J. L. Chalcocondylis, "Εισαγωγή", dans Έργα Αλεξάνδρου Σ. Βυζαντίου, 1902, pp. [ε']-ιγ.

D. C. Vardouniotis "Η νεότης ενός ποιητού", Μικρασιατικόν Ημερολόγιον 1913, Samos 1913, pp. 337-339.

C. Palamas, "Ο Lamartine εις την νέαν ελληνικήν ποίησιν" (1920): Άπαντα, t. XII, pp. 15-16.

Th. Vellianitis, "Βυζάντιος Αλέξανδρος", ΜΕΕ 7 (1929) 922.

ZALOCOSTAS, GEORGES (1805-1858)

Th. Orphanidis, "Νεκρολογία", Πανδώρα 9 (1858-1859) 295-296.

Ε. Yemeniz, op. cit., pp. 223-240.

Sp. P. Lambros, Γεώργιος Ζαλοκώστας, 1868, 116 p.; cf. le compte rendu

Σελ. 443
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/444.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

de D. Paparrigopoulos dans Εθνική Βιβλιοθήκη 4 (1869) 134-136.

J. D. Chatziscos, "Βιογραφία Γεωργίου Χ. Ζαλοκώστα", dans G. Ch. Zalocostas, Τα Άπαντα, 2e éd., 1873, pp. 17-21.

D. N. Vernardakis, Ψενδαττικισμού έλεγχος, Trieste 1884, pp. 461-462.

Jules Blancard, "Le poète Georges Zalocostas", La Bibliophilie ancienne et moderne,, française et étrangère, No 23-27 (mai-septembre 1885), pp. 611-613, 647-650 et 679-686.

C. Palamas, "Έπ' ευκαιρία του Φιλαδελφείου. Κρίσις κρίσεως" (1891): Άπαντα, t. II, p. 249 sq.

—— "Ποιητικοί διαγωνισμοί" (1892): Ibid., p. 303; cf. t. XII, pp. 389-390.

"Γεώργιος Ζαλοκώστας", dans Skokos, Ημερολόγιον 10 (1895) 112-116.

F. de Simone Brouwer, Giorgio Zalokostas, Roma 1906, 34 p.

P. Dimitracopoulos, Ζαλοκώστας, 1916, 26 p.

T. Agras, "Ζαλοκώστας Γεώργιος", ΜΕΕ 11 (1929) 901-902.

Nicos A. Bees, "Γεώργιος Ζαλοκώστας και οι πατέρες της νεοελληνικής φιλολογίας (Σολωμός και Ρήγας)", NE 21 (1937) 324-329.

C. Kérophylas, "Γεώργιος Ζαλοκώστας", dans G. Zalocostas, Έργα, [1939], pp. 9-40.

J. M. Panayotopoulos, «Εξ αφορμής των "Έργων" του Ζαλοκώστα», Νέον Κράτος 3 (1939) 479-483.

Ελληνική Δημιουργία, Νο 146 (1er mars 1954): consacré à Zalocostas.

NE, No 755 (Noël 1958): consacré à Zalocostas.

ZANOS, PANAYOTIS D. (1848-1908)

"Ζάνος Παναγιώτης", dans Skokos, Ημερολόγιον 25 (1910) 22.

Ν. Lascaris, "Ζάνος Παναγιώτης", ΜΕΕ 11 (1929) 909-910.

Σελ. 444
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/445.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

ANNEXES

Σελ. 445
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/446.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 446
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/447.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

ANNEXE I

ŒUVRES ENVOYÉES AUX CONCOURS

On trouvera ici tous les poèmes qui, à notre connaissance, ont été présentés aux concours, y compris les poèmes exclus et ceux envoyés en 1861 et en 1864. Ils sont cités par ordre alphabétique et suivis de la date de leur présentation.

Αβδηριάς, comédie de T. Ambélas: 1869

Αβουλίας αποτελέσματα, poème épique: 1857

Άγιος Γεώργιος ο μεγαλομάρτυς, tragédie: 187J

Άγιος Μηνάς, poème épique de Th. Orphanidis: 1860

Άγις αγχόμενος, drame de P. I. Panacos: 1862

Άγις ο Ευδαμίδα, tragédie de A. I. Antoniadis: prix de 1872

Αγρνπνίαι, recueil lyrique de N. Hiéroclis: 1873

Αδελφότης και Έρως, poème épique: 1857

Αετιδείς, poésies lyriques: 1867

Άθωνις, drame: 1875

Αι αναμνήσεις (Η τελευταία νυξ, Δάκρυα), poésies épico-lyriques de G. Zalocostas: 1855

Αι αναμνήσεις της Πριγκήπου, poésies lyriques de D. Vikélas: 1857

Αι Εσπερίδες (Ο Ραψωδός, Αι Ορειάδες, Ο Πύργος της Κόρης), ballades de G. Vizyinos: accessit de 1877

Αι ευχαί της Πρωτοχρονιάς του έτους 1870, poème gnomique de A. Phatséas: 1870

Αι ηρωίδες του Ζαλόγκου, poème épico-lyrique: 1876

Αικατερίνη, poème épique: 1877

Αι μετοχαί του Λαυρίου: 1875

Αισθήματα και αναμνήσεις, poésies lyriques: 1876

Ακανθοδέσμη, comédie: 1871

Ακροναυπλιάς, poème épique: 1867

Ακτίνες και μύρα, poésies lyriques de C. Skokos: accessit de 1876

Αλέξανδρος ο τύραννος, drame: 1867

Αλφρέδος, poème épico-lyrique de A. Paraschos: 1869

Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων, poème épique de A. I. Antoniadis: 1877

Ανάμικτα, poésies lyriques de G. Mavroyannis: 1857

Σελ. 447
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/448.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Ανάμικτα, poésies lyriques: 1874

Ανατολή, poésies lyriques de Ch. Anninos: 1873

Ανεμώνη, poésies lyriques de Jean Cambouroglou: 1870

Άνθη αγρού, poésies lyriques: 1876

Ανθύλλιον, poésies lyriques: 1870

Αννίβας εν Γόρτυνι, drame satirique de C. Ch. Versis: prix de 1870

Αντίνοος, tragédie de A. Vlachos: 1866

Αντιόπη, tragédie : 1872

Αποκρηαίς των Αθηνών, poème satirique: 1874

Απόσπασμα εκ του Β' άσματος της ανεκδότου Π. της Λ.: 1855

Άραις, Μάραις, Κουκουνάραις (= Βοσπορίδες αύραι), poésies lyriques de G. Vizyinos: prix de 1876

Αριστίων ο Φιλελεύθερος, drame de D. Gr. Cambouroglou: 1875

Αριστόδημος, tragédie: Ί872

Αρματωλοί και Κλέπται, poème épique de G. Zalocostas: prix de 1853

Αρμόδιος, tragédie: 1871

Άσματα ασμάτων, poème épico-lyrique: 1874

Ασμάτια, poésies lyriques: 1873

Βήματα, poésies lyriques: 1873

Βιασμός, poème épique: 1874

Βιργινία η Ρωμαία, drame de T. Ambélas: 1870

Βουκολικαί ποιήσεις: 1868

Γκιουλνάρ, poème épico-lyrique de Ch. Samartzidis: 1868

Γνωμικά, Διάφορα άλλα στιχουργήματα και Βακχικά: 1858

Γραμμαί, poésies lyriques: 1870

Γραομυομαχία, poème héroï-comique de D. Vernardakis: 1854

Γρηγόριος, poème épique: 1852

Γρηγόριος ο Ε', tragédie de A. Diamantopoulos: 1872

Γρηγόριος Πέμπτος, drame de Sp. Zavitsanos: 1868

Δαιμόνια, comédie: 1870

Δάκρυα, poésies lyriques de Ch. Papoulias: prix de 1873

Δάκρυα, poésies lyriques: 1983

Δάμων, poème épico-lyrique: 1867

Δάφναι, poésies lyriques: 1870

Δέσπω: 1853

Δέσπω, poème épique: 1874

Διαμάντω, drame de G. Vizyinos: 1875

Σελ. 448
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 429
  22. Moullas, Concours poetiques

  Markakis P. Ι., Μια άγνωστη συλλογή του Γεωργίου Βιζυηνού. Ο Βουτσιναίος ποιητικός διαγωνισμός του 1877, 1959, 18+[2] p.[réimprimé de Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1946, pp. 119-126].

  Établit que l'année 1877 est la dernière du concours de Voutsinas. Reproduit un passage du jugement de 1877 concernant la participation de G. Vizyinos.

  Papapanos C., Οι ποιητικοί διαγωνισμοί (1851-1873) και η δημοτική μας γλώσσα, 1973, 129 p.

  Travail fondé, ainsi que celui de G. Valétas, sur l'étude presque exclusive des Jugements des jurys. L'exposé des verdicts universitaires n'est pas accompagné d'une recherche plus approfondie sur l'ensemble des facteurs qui ont déterminé le déroulement des concours. Par ailleurs, l'auteur semble surestimer le rôle de l'Université athénienne dans l'imposition de la langue populaire; son étude s'arrête en 1873, sur le prix décerné à D. Gr. Cambouroglou et à Ch. Papoulias.

  IV. TRAVAUX SUR DES POÈTES AYANT PARTICIPÉ AUX CONCOURS

  Le choix bibliographique qui suit, axé principalement sur la participation aux concours et sur les activités littéraires d'un certain nombre d'autres, est loin de constituer, bien entendu, un travail exhaustif. Nous avons pris soin, avant tout, de présenter une documentation bibliographique que nous avons crue utile, en évitant de nous référer à des ouvrages généraux précédemment cités, sauf dans les cas où cela était nécessaire.

  AMBÉLAS, T. (1850-1926)

  S.N. Vassiliadis, "Ο Καύνειος Έρως ήτοι ιστορία μιας παροιμίας - Παλμοί ήτοι λυρικαί ποιήσεις υπό Τιμ. Δ. Αμπελά", Εθνική Βιβλιοθήκη 4 (1868) 76 [= Αττικαί Νύκτες III, 1875, pp. 325-327].

  "Αμπελάς Τιμολέων", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 45.

  "Αμπελάς Τιμολέων", dans Skokos, Ημερολόγιον 25 (1910) 18.

  Ν. Lascaris, "Αμπελάς Τιμολέων", ΜΕΕ 4 (1928) 338; cf. Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, t. II, 1939, pp. 141-142.

  ANNINOS, CH. (1852-1934)

  Τριακονταετηρίς Χ. Αννίνου 1869-1899, 1900, 115 p.

  El. Tsitsélis, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, t. Ι, 1905, pp. 10-13 et 898.

  "Άννινος Χαράλαμπος", dans Skokos, Ημερολόγιον 25 (1910) 18.