Συγγραφέας:Moullas, P.
 
Τίτλος:Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:22
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:488
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1851-1877
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται και μελετάται αναλυτικά και σε βάθος ένας σημαντικός για τα ελληνικά γράμματα του 19ου αιώνα θεσμός, οι ποιητικοί διαγωνισμοί που διοργανώνονταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πιο συγκεκριμένα ο Ράλλειος Διαγωνισμός (1851-1860) και ο μακροβιότερος Βουτσιναίος διαγωνισμός (1861-1877).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 16.82 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 461-480 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/461.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

ANNEXE II

POÈTES AYANT PARTICIPÉ AUX CONCOURS

Nous présentons ci-dessous un inventaire de tous les poètes qui nous sont connus, sans omettre ceux dont les œuvres n'ont pas été jugées par les jurys universitaires.

AMBÉLAS, TIMOLÉON

Ο βασιλεύς Νίσος: 1867

Η πρώτη λάμψις άστρου γεννωμένου (?): 1867

Αβδηριάς: 1869

Κογχύλαι και χρώματα: 1869

Σταγόνες(?): 1869

Βιργινία, η Ρωμαία: 1870

Εβρος ο Θραξ: 1870

Νέρων: 1870

Λέων Χαμάρετος: 1871

Πέτρος Γανδαλόνης ο Κρης (= Κρήτες και Βενετοί): 1871 (accessit) et 1872

Μυρσίναι: 1876

ANDRIKÉVITS, MARIUS

Η Νεδέλκα: 1874

ANNINOS, CH.

Λυκαυγές: 1870

Ανατολή: 1873

ANTONIADIS, A. I.

Χριστιανή Ευγενία (= Το φρόνημα των πρώτων Χριστιανών): 1860 et 1870 (prix)

Φίλιππος ο Μακεδών: 1865 (prix)

Κρητηίς: 1867 (accessit)

Έλλην Γενίτσαρος: 1868

Κρίσπος: 1869 (accessit)

Ο πλουτήσας σκυτοτόμος: 1869 (prix)

Σελ. 461
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/462.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Ο Κατσαντώνης: 1871 (accessit)

Άγις ο Ευδαμίδα: 1872 (prix)

Μεσολογγιάς: 1874

Η άπιστος: 1875 (prix)

Η κατάρα της μάννας: 1875

Ο τοκογλύφος ψηφοθήρας: 1875

Παυσανίας ο Λακεδαιμόνιος: 1875 (accessit)

Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων: 1877

Η Μάννα του Γενιτσάρου: 1877 (prix)

CAMBOUROGLOU, D. GR.

Ευσυνειδησία και ασυνειδησία: 1872

Η φωνή της καρδιάς μου: 1873 (prix)

Ο εξόριστος διάβολος: 1874

Αριστίων ο Φιλελεύθερος: 1875

Ίρις: 1876

CAMBOUROGLOU, JEAN

Σαπφώ και Φάων: 1865

Ποιήσεις: 1868

Λευκάνθεμα: 1869

Ανεμώνη: 1870

Η Ακρόπολις: 1870

Φαέθων: 1871 (accessit)

Πατρίς - Νεότης: 1873 (accessit)

CARASSOUTSAS, JEAN

Μη ζώην μετ' αμουσίας: 1855 (accessit) et 1856

Πολιτικαί και πατριωτικαί μελέται: 1859 (accessit)

Κλεονίκη: 1866 et 1867 (accessit)

CARAVAS, A. S.

Η Χιακή Ιερεμιάς: 1855

CARYDIS, SOPHOCLE

Η νυξ της 24 Μαρτίου 1821: 1851

Η Σαμία ηρωίς: 1851

Te όνειρον του Α.Σ. Ράλλη: 1851

Μυρσίνη και Φώτος: 1857 et 1859

Όνυχες: 1863 (accessit)

Σελ. 462
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/463.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Τα τέκνα του Δοξαπατρή: 1868 (accessit)

Ο φλύαρος: 1869

Οι τρεις τάφοι: 1870

CATACOUZINOS, ALEXANDRE

Ο υιός του δημίου: 1856 (accessit)

Η θυγάτηρ του Τειρεσίου: 1857

Το Σούλι (?): 1859 et 1871

Ο πατριάρχης Γρηγόριος: 1863

Ερωτικόν χαρτοφυλάκιον: 1876

CHATZISCOS, NICOLAS

Φύλλα (?): 1873

..............: 1876

CONTOPOULOS, Ν.

Ο Θεάνθρωπος Σωτήρ (?): 1874

Κάλλιον θάνατος ή ατιμία: 1875

COUMANOUDIS, ST.

Στράτις Καλοπίχειρος: 1851 (accessit)

Συλλογή ποιηματίων: 1855

COUTOUVALIS, MARINOS

Ιωάννης ο Καταλάνος: 1872

DIAMANTOPOULOS, Α.

Γρηγόριος ο Ε': 1872

EMMANUEL

Ο έμπορος ποιητής: 1857 et 1860

EUCLIDE, PH. H. (=ICONOMIDIS, PH. A.)

Δύσελπις - Εύελπις, ή ο άγνωστος ποιητής: 1862 et 1865

Στόνοι: 1865

HIÉROCLIS, Ν.

Αγρυπνίαι: 1873

ICONOMIDIS, ΡΗ. Α.: VOIR EUCLIDE, PH. H.

Σελ. 463
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/464.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

ILIADIS, ACHILLE

Ο εραστής της γάστρας: 1872 (prix)

ILIOPOULOS, TIMOLÉON

............... : 1873

IOANNIDIS, D.

Ο δι' απάτης γάμος: 1871

LACON, D.I.

Ο Λάμπρος: 1855

LAMBADAR1OS, C. TH.

Οι πολιτικοί (=Ο πρωθυπουργός Σκουντούφλης): 1872 et 1875 (accessit).

LAMBROS, SP. P.

Σκιαί: 1867

Μύρτοι: 1868

Πτερυγίσματα: 1869

Ο τελευταίος κόμης των Σαλώνων: 1870 (accessit)

MALAKIS, SP. Οι τάφοι της Αργολίδος, ή Ύμνος εις την Ελευθερίαν: 1863

MARGARITIS, JEAN

Η εκπολιορκηθείσα Κωνσταντινούπολις: 1871

Ο Παυσανίας: 1875 (mention honorable)

MATARANGAS, P

Νεανικά αθύρματα: 1856

Εμπνεύσεις: 1860 et 1870

Φαντασία και καρδία: 1871 (accessit)

MAVROMICHALIS, JEAN A.P.

Κοριολάνος: 1867

MAVROYANNIS, G.

Ευφροσύνη: 1852 (accessit)

Ανάμικτα: 1857

Σελ. 464
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/465.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

MÉLISSINOS, SP

Ιεφθάε: 1856

Ελλάς και Ορθοδοξία: 1857

MORAÏTIDIS, ALEXANDRE

Μιχαήλ Κομνηνός Β', δεσπότης της Ηπείρου: 1872

NICOLAÏDIS, MYRON

Ο Έλλην της Ίδης: 1856

ORPHANIDIS, THÉODORE

Ο Άπατρις: 1854 (prix)

Θα καη; ή θα καύση; : 1855 (prix)

Τίρι-λίρι, ή Το κυνηγέσιον εν τη νήσω Σύρω: 1857 et 1858

Χίος δούλη: 1857 (accessit) et 1858 (prix)

Άγιος Μηνάς: 1860

ΡALAMAS, COSTIS

Ερώτων έπη: 1876

PANACOS, P.Ι.

Άγις άγχόμενος: 1862

Οι πλανήται: 1864

PAPADIAMANTOPOULOS, JEAN

............... : 1873

PAPARRIGOPOULOS, D.

Στόνοι: 1866 (prix)

Χελιδόνες: 1867 (accessit)

Ορφεύς: 1868 (accessit)

Πυγμαλίων: 1869 (accessit)

PAPAZOGLOU, CLÉANTHE

Τα δάκρυα του Φίλωνος: 1866

PAPOULIAS, CHARITON

Δάκρυα: 1873 (prix)

PARASCHOS, ACHILLE

Ο Άγνωστος : 1863 (accessit), 1864 et 1868

Η Λυδία, Πόθος, Εις ποταμόν: 1865

Αλφρέδος: 1869

Σελ. 465
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/466.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

PERVANOGLOS, JEAN

Θήβη: 1864

PHATSÉAS, ANTOINE

Αι ευχαί της Πρωτοχρονιάς του έτους 1870: 1870

Ο Βερτόλδος (οικογενειάρχης): 1871

Ο Βερτόλδος (αστυνόμος Ασίνης): 1872

PHRANGHIAS, JEAN

Ιούνιος Βρούτος: 1871 et 1875 (mention honorable)

POP, CONSTANTIN

Εύχαρις, ήτοι ο αγών του 1854: 1857

PROVÉLENGHIOS, ARISTOMÈNE

Θησεύς: 1870 (accessit)

Το μήλον της Έριδος: 1871 (accessit)

Λυρικαί ποιήσεις: 1873

Ο Αδάμ και η Εύα. 1874

RALLIS, AMBROISE S.

Οι Κλέπται: 1860

RANGABÉ, ALEXANDRE RIZOS

Ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ (traduction du Tasse): 1857

Ο γοργός ιέραξ: 1871 (accessit)

RANGABÉ, CLÉON

Περίλυπός εστιν η ψυχή μου μέχρι θανάτου: 1862

Ία: 1865

Ιουλιανός ο Παραβάτης: 1865

SAMARTZIDIS, CHRISTOPHE

Γκιουλνάρ: 1868

SKOKOS, CONSTANTIN

Ακτίνες και μύρα: 1876 (accessit)

SKOKOS, GEORGES

Το μέλλον της Ελλάδος: 1852

SOURIS, GEORGES

Λυρικά ποιήματα (?): 1873

Σελ. 466
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/467.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

O χορός της κυρίας Ριπαπή: 1876

Τα τραγούδια μου: 1876

STAMATIADIS, ÉPAMINONDAS

Μώμος ο Ελικώνιος: 1867

STAVRIDIS, GRÉGOIRE

Ο Αρματωλός: 1860 (prix)

Σκενδέρμπεης: 1862

STRATOUDAKIS, ΕΜΜΑΝUEL

Παλμοί και στόνοι: 1873

Σκιρτήματα: 1876

SVORONOS, CIMON

Ο Γούρας: 1863

TERTSÉTIS, GEORGES

Κόριννα και Πίνδαρος: 1853 (mention honorable)

Η 25 Ιανουαρίου 1853: 1854

Το όνειρον του βασιλέως κατά τον Σεπτέμβριον του 1853: 1854

Οι Γάμοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου: 1856

Ο θρίαμβος του ποιητικού διαγωνισμού κατά το έτος 1858: 1858

Η Κόρη του Σεϊχ-ουλ-Ισλάμη: 1874

THÉOCHARIDIS, ΤΗ.

Πέτρος ο Συγκλητικός: 1875 (accessit)

TRIANTAPHYLLIDIS, PÉRICLÈS

Οι φυγάδες της Τραπεζούντος: 1853 et 1868

Η παρθένος της Κορδύλλης: 1868

VASSILIADIS, SPYRIDION Ν.

Εικόνες: 1865

Λουκάς Νοταράς: 1869

Έπεα πτερόεντα: 1873 (accessit)

VERNARDAKIS, D. N.

Γραομυομαχία: 1854

Ο Περίδρομος: 1855

Ο Πλάνης: 1855

Σελ. 467
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/468.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Εικασία: 1856 (prix)

Μαρία Δοξαπατρή: 1857 (accessit)

Οι Κυψελίδαι: 1859 (accessit) et 1860

VERSIS, C. CH.

Μάγων: 1869 (accessit)

Αννίβας εν Γόρτυνι: 1870 (prix)

Σαμψών και Δαλιδά: 1875 (prix)

VIKÉLAS, D.

Αι αναμνήσεις της Πριγκήπου: 1857

VIZYINOS, GEORGES

Κόδρος: 1874 (prix)

Διαμάντω: 1875

Άραις, Μάραις, Κουκουνάραις (=Βοσπορίδες αύραι): 1876 (prix)

Αι Εσπερίδες: 1877 (accessit)

VLACHOS, ANGE

Κλεόβουλος και Αγγελική: 1857

Μελωδήματα, ή λυρικών ποιημάτων ανθοδέσμη: 1857

Τίτος και Όθων: 1858

Φειδίας και Περικλής: 1863 (accessit)

Στίχοι: 1865 (accessit)

Αντίνοος: 1866

Εκ των ενόντων: 1866 (prix)

Ο λοχαγός της Εθνοφυλακής: 1868 (prix)

VYZANTIOS, ALEXANDRE

Ποιημάτια: 1860

Σωκράτης και Αριστοφάνης: 1862 (prix)

Έρως Σουλτάνας: 1864

XÉNOS, CONSTANTIN

Φύλλα: 1873

Κατσαντώνης, Το Κάστρο της Ωρηάς: 1874

Λυρικά ποιήματα: 1876

YANNOPOULOS, ANASTASE Κ.

Το ανατολικόν πνεύμα: 1852

Σελ. 468
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/469.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Τα σπλάγχνα του Βύρωνος: 1853

Ο μετά Χριστόν Έλλην, Ύμνος εις τον Θεόν: 1868

YANNOPOULOS, I.E.

Θερμοπύλαι, 1852

ZADÈS, GEORGES

Η πτώσις του Βυζαντίου: 1870

ZALOCOSTAS, EUGÈNE

............... : 1873

ZALOCOSTAS, GEORGES

Το Μεσολόγγιον: 1851 (prix)

Το Στόμιον της Πρεβέζης: 1852 (accessit)

Αρματωλοί και Κλέπται: 1853 (prix)

Ώραι σχολής: 1854

Αι αναμνήσεις: 1855

ZANOS, PANAYOTIS

Ο προσήλυτος: 1868

Οι μνηστήρες: 1870

ZAVITSANOS, SP.

Γρηγόριος Πέμπτος: 1868

Σελ. 469
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/470.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 470
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/471.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

INDEX

Σελ. 471
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/472.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 472
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/473.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

Cet index ne comporte pas les noms et les titres d'œuvres recensés dans la Bibliographie.

About (E.) 11, 12, 26, 131, 358

Achaïe 20

Acropole (d'Athènes) 75

Acropole d'Athènes (L') 276

Afxentiadis (A.) 233

Agras (T.) 346

Albertini Guillevic et Lucie 152

Alcée 311

Alexandre le Grand 109, 110, 245

Alfieri (V.) 251, 278

Ali-pacha (de Jannina) 140

Allemagne 21, 51, 161, 189, 204, 231, 347, 348, 353, 354, 357, 358, 360, 361, 365

Althotas voir Assopios (I.)

Ambélas (T.) 62, 230, 234, 239, 243, 259, 260, 264, 266, 273, 278, 279, 281, 290, 294, 305, 306, 319, 332, 337, 345

Amélie (reine) 11, 25, 140

Amérique 226

Anacréon 219, 232, 311, 313, 315, 317, 346, 347, 349, (350), 351

Anagnostakis (A.) 49, 50, 367

Andrikévits (M.) 325, 327

Anghélopoulos (C.) 336

Angleterre 20, 21, 137, 161, 289

Animaux parlants (Les) 201

Anninos (Ch.) 56, 185, 205, 219, 229, 241, 244, 275, 276, 307, 310, 315, 318, 319, 320, 323

Anninos (E.) 260

Antigone (de Sophocle) 175, 280

Antiquité 23, 25, 26, 40, 56, 74, 75, 104, 106, 116, 143, 146, 147, 163, 167, 168, 178, 183, 188, 203, 210, 228, 229, 233, 239, 243, 248-250, 255, 251, 263, 266-270, 284, 289, 294, 311-313, 329, 338, 339, 357, 371-373, 375

Antoniadis (A. I.) 62, 175, 210, 211, 214, 235, 236, 239, 242, 243, 249, 260-262, 264, 265, 280, 281, 283, 293, 294, 305, 325, 327, 333-339, 353, 354, 360

Aphentoulis (Th.) 26, 49, 51, 54, 61, 62, 202, 234, 241-247, 250, 257, 265, 272, 283, 301, 302, 306, 307, 321, 326, 327, 332-334, 336-340, 352-354, 358,370

Apostolidis (Missaïl) 36, 61, 70

archaïsme 16, 68, 87, 91, 92, 97, 122, 148, 163, 171, 188, 189, 208-210, 212-214, 217, 229, 244, 245, 249, 255, 283, 292, 309, 312-314, 325, 338, 353, 354, 367, 371

Arghyropoulos (P.) 36, 38, 61, 82, 89, 115, 224

Argolide 186

Argos 201

Arion 233

Aristarque 333

Aristophane 71, 188, 254, 255, 289, 303, 340

Aristote 112, 124, 137, 139, 159, 243, 323, 333, 338, 357, 358, 360

art dramatique: voir théâtre

Arvanitis (C.) 325

Assopios (C.) 22, 27, 38-41, 58, 61, 86-88, 106,114,117, 123,124,126, 127, 135, 136, 147, 163, 171, 172, 174, 177, 196, 198, 284, 286, 300, 309, 358-360, 365, 367, 368, 371, 372, 374

Assopios (I.) 189, 204, 215, 355

Atala 182

Auguste 71

Autriche 20, 32, 33, 137

Avlichos (G.) 334

Bacchantes (Les) 249 

Balkans 176, 356

Σελ. 473
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/474.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Barthas (I.) 233

Barthélémy (A.) 13, 106

Baudelaire (Ch.) 206, 360

Bavière 20

Bélisaire (opéra) 25

Belle Grèce (La, café athénien) 320

Béranger (P. J ) 13, 106, 107, 137, 138, 141, 231

Berlin 187, 274, 316, 363

Bertoldo 288

Beulé (E.) 188

Bible 212

Boileau 130, 254, 323, 357

Bompaire (P.) 9

Boucoura (théâtre de) 170, (239), (253)

Braïla 262, 281

Brizeux (A.) 361

Bruns 274

Büchner (L.) 358

Bulgarie 152-154, 156-158, 175

Burke (E.) 360

Byron (lord) 13, 26, 103, 106, 144, 151, 159, 160, 181-183, 188, 195, 246, 261, 337

byronisme 92, 95, 98, 99, 102, 106, 107, (115), 130, 144, 148, 151, 154, 159, 163, 164, 183, 184, 189, 191, 221, 244, 261, 282, (308), 313, 356, 359, 368

Byzance 16, 20, 25, 104, 114, 169, 210, 219, 243, 247, 248, 261, 262, 268, 279, (280), 284, 289, 295, 371 voir aussi Moyen Age

Caïris (Th.) 67

Calligas (P.) 61, 272, 281

Calosgouros (G.) 172

Calvos(A.) 145

Cambouroglou (D. Gr.) 27, 56, 207, 225, 281, 303, 307, 311, 312, 315-320, 323, 325, 326, 335, 344, 346, 348, 349, 351, 352, 375

Cambouroglou (J.) 103, 208, 209, 241, 248, 259, 275, 276, 281, 292, 294, 313, 316, 318, 319, 330, 332, 353, 376

Canaris (C.) 11, 158, 180, 181, 284

Canellos (St.) 213

Canini (A.) 75

Capodistria (J.) 90, 91, 289

Capsoképhalos (le zantiote) 233

Caraosmanoglou 32

Carassoutsas (J.) 68, 72, 100. 108, 138, 141, 142, 197, 216, 229, 230, 233, 235, 237, 320, 331, 333, 364

Caravas (A.S.) 96

Carrière (E.) 357

Carydis (S.) 47, 55, 74, 75, 120, 139, 186, 198, 199, 211, 222, 233, 239, 242, 251, 252, 256, 264-266, 271, 273

Casti (J.) 201

Castorchis (E ) 39, 41, 61, 69, 72, 82, 103, 104, 107, 108, 110-114, 126, 127, 135, 136, 147, 149, 195, 196, 283, 284, 295, 296, 299, 301, 307, 309, 318, 321, 323, 359, 365, 370, 371

Catacouzinos (A.) 112, 118, 140, 185, 346

Catsonis (L.) 98

Cazazis (N.) 137, 254, 258, 268, 283, 319

Céphalonie 43, 44, 173, 186, 260, 275, 312, 334, 362

chants clephtiques: voir chants populaires

Chants Cypriens 292

chants populaires 12, 13, 22, 23, 72, 77, 82, 83, 90, 99, 116, 121, 146, 147, 163, 171-174, 176, 181, 208, 242, 244, 246, 255, 263, 267-269, 284, 294, 299, 328, 336, 337, 345, 349, 354, 359, 371, 373, 375

Chassiotis (G.) 330

Chateaubriand (F.R. de) 11, 137, 182

Chatziscos (N.) 311, 319, 351

Chénier (A.) 72

Childe Harold 182

Chio 31-33, 95, 96, 117, 131, 158

Christopoulos (A.) 81, 88, 145, 148, 181, 270, 315, 317, 322, 323, 347, 349-351, 359

Chronique de Morée 121

Chryssoverghis (G.) 22

Chypre 338

Cinna 85

classicisme 99, 102, 105, 114, 117, 124, 125, 127, 139, 144, 145, 148, 150,

Σελ. 474
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/475.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

159, 163, 164, 167-172, 184, 187-189, 191, 201, 210, 211, 217, 247, 255, 256, 266, 276, 279, 282, 286, 291, 298, 300, 307, 309, 313, 318, 323, 328-330, 356, 358, 365-368, 371, 372, 375; voir aussi néo-classicisme

Cléanthis (St.) 33

Cléonice 229

Cokkinakis (C.) 213, 270

Cokkinos (E.) 61, 340, 352

Cokkos (D.) 368, 373

Colet (Louise) 276, 277

Collettis (J.) 15, 16, 19, 20

comédie: voir poésie dramatique

Conéménos (N.) 299

conflits linguistiques 16, 22, 87, 88, 107; voir aussi langue (question de la)

Conomos (D.) 86

Constantin (le Grand) 18, 261, 262

Constantin (prince héritier) 18

Constantinople 11, 20, 26, 31, 32, 50, 51, 136, 149, 229, 262, 329

Constas (C. S.) 339

Contogonis (C.) 61,95,110

Contopoulos (N.) 327, 335

Contopoulos (P.) 233

Contos (C.) 212, 367

Coray (A.) 37, 39, 86, 87, 145, 213, 365, 371

Corfou 54, 120, 143

Corinne 83

Corneille (P.) 85

Coromilas (D.) 287

Costis (C. N ) 161, 215

Costis (N.) 61, 89, 93

Coumanoudis (St.) 16, 38, 39, 58, 60-62, 68, 71-73, 76, 80, 82, 89, 92, 95, 99, 102, 106, 107, 114-120, 122-128, 131, 132, 135, 136, 139, 146-148, 158 163, 169, 171, 172, 174, 183, 184, 197,198, 202, 215-218, 222-224, 226, 228, 234, 239, 241, 242, 252, 257, 266, 283, 284, 307, 309, 359, 365, 370-372, 374

Coumas (G.) 185

Coumoundouros (A.) 215

Coutelle (L.) 9

Coutouvalis (M.) 304

Crète 210, 235, 236; (révolution) 18, 43, 148, 167, 225, 226, 229, 233, 240, 242, 252, (256), 267, 268, (270), 278, 297, 375

Crimée (guerre de) 18, 20-22, 67, 81, 107,163

Croce (G.C.): 288

Cromwell 125, 139

Dante 90, 109, 332

Darios 245

De Biazi (Sp.) 111, 149, 205, 209, 276, 355, 362

Délighiorghis (E.) 296

Deux Foscari (Les) 337

Diamantopoulos (A.) 304

Diderot (D.) 360

Dieux exilés (Les) 187

Dilessi 270

Dimaras (C. Th.) 9, 15, 17, 18, 131, 286, 313, 363

Don Quichotte 213

Dragoumis (N.) 16, 156, 158, 161

drame romantique: voir poésie dramatique

Drossinis (G.) 348

Du Camp (M.) 11, 12, 25

Dumas (A.) 124, 189, 320

Duvray (M.) voir Vrétos (M.P.)

école ionienne 75, 94, 129, 145, 163, 164, 173, 299, 309, 312, 319, 328, 364, 365, 367, 371, 374, 375; voir aussi Heptanèse

Égypte 21, 54, 140, 321

Emmanuel 117, 148

empirisme 298

Épire 21

épopée; voir poésie épique

Espagne 21

esthétique 355, 357, 362

Eubée 20

Euclide (Phémius Harold): voir Iconomidis (Ph. A.)

Euripide 124, 160, 184, 240, 247, 249, 263

Europe 21, 22, 106, 113, 275, 366

Σελ. 475
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/476.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

Évangile 245, 285, 327

Exarchopoulos (G.) 80, 158, 160, 233

Fallmerayer (J. Ph.) 16, 26, 183

Fauriel (C.) 23, 72, 181

Faust 248, 353

Feuerbach (L.) 358

Fichte (J.) 357

Fischer (K.) 357

Flaubert (G.) 11

folklore 22, 235, 236, 298, 337, 375

France 15, 20, 21, 124, 137, 150, 160, 161, 189, 272, 276, 278, 289, 296, 361, 364, 365

Garibaldi (G.) 161

Gênes 131

genres littéraires 48, 96, 101, 119, 121, 123, 129, 174, 175, 184, 214, 215, 217, 219, 237, 242, 252, 253, 256, 257, 259, 271, 272, 280, 281, 284, 287, 290, 294, 300, 302, 303, 325, 336, 340, 347, 350, 365, 375, 377

Georges 1er (roi de Grèce) 18, 45, 167, 200, 270

Giaour 182

Gobineau (J. A.) 278

Goethe (J. W. von) 26, 125, 181, 201, 248, 353

Gorgias: voir Pop (C.)

Göttingen 313

grammaire 24, 97-99, 114, 119, 144, 241, 244, 322, 323, 343, 355, 371, 372

Grande-Bretagne: voir Angleterre

Grande Idée: voir idéologie

Grégoire V (patriarche) 33, 85, 246, 247 299, 304

Gresset (J. - B.) 130

Hadrian 55, 222, 223, (358)

Hamlet 305, 338

Hartman (E.) 358

Hateau (G.) 176

Hegel (G. W. F.) 357, 358, 360

Heine (H.) 167, 187, 189, 204, 205, 256, 358

Heldreich (Th.) 197

Hélicon 74, 210, 234

Heptanèse 45, 75, 77, 78, 81, 85, 145, 160, 167, 174, 200, 202, 218, 288, 289, 299, 302, 309, 319, 362, 364, 367, 372, 374, 375

Herder (J. G.) 23

Hermoupolis 85, 118, 336

Heyse (P.) 55, 222, 223, 256, (358)

Hiéroclis (C.N.) 311

Histoire de l'Heptanèse 44

Holberg (L.) 254

Homère 12, 84, 92, 97, 116, 121, 130, 152, 175, 176, 235, 248, 263, 285, 294, (320), 327, 330, 359

Horace 100, 111, 137, 230, 323, 333, 357, 360

Hugo (V.) 13, 106, 124, 125, 137, 139, 160, 181, 279

Ialémos (U.) 150

Iconomidis (Ph. A.) 162, 195, 207, 362

Iconomidis (V.) 41, 61, 143

Iconomos (C.) 32

Iconomos (D.) 332

idéal déchu 256-269, 285, 320, 341, 347, 356, 368, 375

 idéologie 15-18, 23, 24, 67, 103-105, 107, 110, 114, 122, 136-138, 144, 163, 167, 169, 184, 185, 211, 236, 268,365,370-375,377

Îles Ioniennes: voir Heptanèse

Iliacopoulos (D.) 246

Iliade 153, 271, 293, 327, 354, 359

Iliadis (A.) 43, 48, 304-306

Ilion 320

Iliopoulos (T.) 319

Inaios: voir Roussopoulos (A.S.) 234

Inde 31

Institut Néo-hellénique de la Sorbonne 302

Ioannidis (D.) 288

Ioannou (Ph.) 25, 41, 52, 60, 61, 67, 68, 70, 76-78, 80-82, 86, 87, 89, 95, 98, 99, 101, 107, 117, 127, 137, 179, 200, 367, 370

Iphigénie en Tauride (de Goethe) 201

Σελ. 476
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/477.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Italie 21, (25), 269, 270, 296

Jannina 150

Jeannidès (E.) 100

Jérusalem délivrée 117

Jouanny (R. A.) 9, 319, 320, 363

Jules César 337

Julien (l'Apostat) 210, 214

Kadach (Dorothea) 152

Karr (Alphonse) 277

Kérasunde 289

Kleist (H.) 26

Klopstock (F.) 327

Kock (Paul de) 189

Kyprianos (A.) 281

Kyriakidis (E. Th.) 246

Labiche (E.) 254, 255, 340

Lacon (D. I.) 98, 194

Laconie 140

Laharpe (J. - F.) 254

Lamartine (A. de) 13, 26, 89, 99, 100, 106, 108, 137, 160, 181, 182, 256, 275

Lambadarios (C. Th.) 304, 335, 339

Lamber (Juliette) 356

Lambros (Sp. P.) 73, 230, 231, 239, 248, 260, 277, 279-281, 319

langue (question de la) 24, 37, 45, 68, 69, 78, 81, 83-89, 92-95, 103, 104, 108, 110, 113-117, 122, 123, 128, 129, 144, 162, 163, 171-174, 181, 183, 186, 202, 212, 213, 227, 240, 241, 269, 274, 282, 283, 286, 288, 289, 299, 309, 318, 322, 324, 344, 351, 354, 359, 367, 371, 372, 374, 375

Lascaratos (A.) 299, 364

Lascaris (N. I.) 337

Lassanis (G.) 369

Laurium 296, 320, 333

Leconte de Lisle 291

Legrand (E.) 302, 355

Leipzig 201

Levèque (Ch.) 357, 358

Lévidis (G.) 149

Liddell (H.) 53

Littré (E.) 358

Livathinopoulos 312

Londres 31,118

Longin 333

Louis XIV 71

Loverdos (E.) 233

Lumières 24, 39, 110, 114, 126, 135, 212, 284, 300, 309,365, 371

Lutrin 130

Macbeth 305, 338

Macédoine 21, 152-154

Macriyannis (J.) 31, 67, 76

Magne 17

Mahmoud II (sultan) 304

Makkas (G.) 49, 61, 321

Malakis (Sp.) 186

Mamoni (C.) 349

Manchester 225

Manfred 181, 182

Manoussis (Th.) 86, 87

Manoussos (A.) 174, 233

Maralitsas ou Mamalitsis: voir Stavridis (Gr.)

Margaritis (J.) 293, 336, 339

Mari dans du coton (Un) 254, 255

Markakis (P.I.) 352, 353

Martin (E.) 254, 255, 340

Matarangas (P.) 111, 141, 149, 150, 152, 205, 259, 276, 277, 288, 294, 319, 346

Matharikos (I.) 233

Mavilis (L.) 292

Mavrocordatos (A.) 19

Mavrocordatos (G.A.) 36

Mavromichalis (C.) 150

Mavromichalis (Jean A. P.) 235

Mavroyannis (G.) 68, 78, 79, 81, 82, 120, 319

Mécène 71, 160

Méditations poétiques 182

Mélas (G.) 41

Mélas (L.) 119

Mélissinos (Sp.): 109, 119, 233

Ménandre 255

Messénie 20, 140

Métamorphoses (Les) 258

Métaxas (A.) 19

Σελ. 477
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/478.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

métrique 60, 67, 71, 72, 77, 83, 90, 95-99, 101, 108, 109, 116, 121, 139, 145-148, 160, 163, 168, 174, 217, 227, 233, 235, 243, 264, 265, 291, 292, 312, 322, 323, 326, 329, 340, 341, 371

Michaïlidis (M. I.) 96

Michalopoulos (Ph.) 324, 367

Miladinov (D.) 153

Milton (J.) 71, 328

Mimnerme 308

Missolonghi 13, 97, 183, 185, 327

Mistriotis (G.) 39, 48, 61, 117, 140, 179, 236, 241, 270, 272, 283-289, 291, 292, 295, 296, 299-301, 307-311, 313-319, 323, 332, 333, 340, 356, 359, 365, 368-372

Mithridate 337

Mitsopoulos (11 ) 46, 61, 202

Mohamed-Aly 21

Moïse 213

Molière 71, 254

Monti (V.) 276, 305, 360

Moraïtidis (A.) 305, 334

Moréas (J.): voir Papadiamantopoulos (J.)

Moreau (H.) 137, 139

Mort de Phidias (La) 188

Moyen Age 22, 280, 296, 339

Munich 201, 292

Musée (poète) 327

Musset (A. de) 106, 137, 275

Myosotis 137, 139

Myrianthoussis 185

naturalisme 255, 291

Nauplie 164

néo-classicisme 16, 24, 147, 163, 167, 170, 177, 184, 203, 204, 214, 219, 225, 235, 240, 241, 250, 253, 277, 292, 294, 299, 314, 350, 371, 375, 376

Néroulos (I. R.) 17, 18, 85, 130, 322, 355

Nicodimos (C.) 334

Nicolai (R.) 246

Nicolaïdis (Myron) 112

Nicolaras (A. D.) 248

Nicolas 1er (empereur de Russie) 17

Nord (Le, journal) 156

Nouvelle École Athénienne 351

Nuées (Les) 303

Nuits (Les, de E. Young) 311

Occident 182 187, 188

O'Connell 358

Odessa 33, 42-44, 48, 301, 370

Odyssée (L') 146, 293, 327

Ohrid 152, 153

Olymbios (J.) 61, 107

Orient 81, 182, 188

Orion: voir Vassiliadis (S.N.)

Orphanidis (Th.) 22, 47, 49, 58, 60, 61, 68, 70, 72, 92-94, 96, 100-102, 104, 116, 117, 121, 131-136, 139, 142, 143, 148, 151, 152, 154-159, 161, 162, 178, 193-202, 241, 242, 252, 269, 270-276, 278, 279, 282, 284, 286, 287, 297, 300, 321, 323, 333, 340-343, 345, 348-352, 354, 356, 365, 368, 370, 372

Ossian 160

Othon (roi de Grèce) 20-22, 25, 42, 52-54, 70, 73, 76, 90, 91, 107, 134, 140, 150, 161, 163, 164, 167, 179, (184), 200, 375

Ovide 258

Pacifico (D.) 29

Palamas (C.) 116, 146, 148, 154, 173, 180, 183, 239, 275, 291, 309, 317, 339, 343, 348, 349, 351-353, 362, 365, 366, 369, 376

Pallis (A., recteur) 162

Pallis (A., poète) 359

Palmerston (H.) 20

Panacos (P.) 174, 200, 201

Papadiamantis (A.) 214

Papadiamantopoulos (J.) 241, 313, 318-320, 363, 364

Papadimitriou (Ph.) 233

Papadopoulos Sériphios (J.) 17, 80

Paparrigopoulos (C.) 16, 22, 49, 61, 69, 70, 76, 89, 95, 103, 107, 113, 114, 126-128, 130-141, 143, 145, 147, 158, 161, 171, 173, 174, 178, 182, 193-

Σελ. 478
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/479.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

196, 198, 216, 223, (259), 278, 283, 295, 296, 307, 355, 370, 371

Paparrigopoulos (D.) 168-170, 207, 220-224, 232, 233, 235, 239, 241, 250, 258, 259, 263, 266, 268, 285, 296, 312, 317, 319, 320, 364

Paparrigopoulos (P.) 61, 179

Papazoglou (Cl.) 216

Papoulacos 17, 67

Papoulias (Ch.) 153, 314-316

Paraschos (A.) 47, 150, 168, 169, 184, 189, 190, 191, 193, 208, 211, 241, 244, 261, 266, 275, 278, 317, 319, 322, 326, 333, 345, 357, 359, 360, 362, 364, 368

Paraschos (G.) 319

Paraskévaïdis (Ph.) 332

Paris 43, 228, 261, 320

Parménidis (Ch. A.) 225, 233

Parnasse (mont) 322

Passow (A.) 174

Patras 273

Pausanias (roi de Sparte) 229

Péloponnèse 17, 288

Périclès 75, 115, 268

Pervanoglos (J.) 193, 200, 201, 234

Pétimézas (A.) 295, 296

Pétrarque 244, 245

Pharmakidis (Th.) 86, 87

Phatséas (A ) 274, 281, 283, 288, 289, 302

Philadelpheus (Th.) 172, 369, 373

philhellénisme 138, 152-154, 156, 158, 175

Philimon (Th.) 15, 295, 296

Philippe II (roi de Macédoine) 209

Philopœmen 358

Phranghias (J.) 290, 336-339

Phréaritis (C.) 193, 194, (195), (196), 198

Piccolos (N.) 153

Pictet 358

Pilicas (Sp.) 36, 38, 39, 61, 68, 69, 76, 81, 82, 374

Pindare 83, 85, 97, 248, 330

Pirée (Le) 11, 21, 281

Pittacos (Joseph) 42

Pitzipios (J.) 14

Platon 91, 111, 137, 285, 357, 358

Platyghénis 33

Plaute 254, 303

Ploutos 188

Plutarque 229, 305

Poe (Edgar Allan) 360

Poèmes antiques 291

poésie didactique: voir genres littéraires

poésie dramatique 48, 123, 125, 160, 161, 163, 175, 184, 205, 214, 215, 217, 218, 228, 233, 234, 237, 239-241, 243, 245, 247, 253-256, 259, 262-266, 268, 271, 279, 281, 282, 284, 288-290, 294, 296, 301-304, 307, 309, 334, 337-340, 365, 375, 377

poésie épique 48, 72, 90, 175, 235-237, 253, 256, 258, 259, 284, 290, 293, 294, 303, 312, 323, 326, 327, 359, 375, 377

poésie lyrique 48, 90, 139, 175, 237, 253, 255, 256, 258, 259, 269, 270, 276, 284, 286, 287, 290, 294, 303, 307-312, 315, 319, 340-342, 344, 350, 351, 375, 377

poétique 60, 90, 124, 139, 159, 230, 322, 323, 338

Politis (Linos) 313

Politis (N.G.) 236, 283, 298, 313, 316, 318

Polylas (J.) 22, 117, 160, 164, 172, 213, 369, 373

Pop (C.) 60, 76, 77, 81, 120

Pope (A.) 254

positivisme 298

Potamianos (D.) 362

Pothitos (A.) 233

Potlis (M.) 180

Poudre aux yeux (La) 254, 255

Praxias 293

Praxitèle 243

Prličev: voir Slavridis (Gr.)

Provélenghios (A.) 241, 277, 281, 292, 294, 312, 319, 328

Prusse 20, 274

Psara 334

Psichari (J.) 366

pyrrhonisme 248

Σελ. 479
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/480.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

querelles littéraires 22, 27, 68, 156, 157, 160, 261, 300, 332, 356-361, 363-368

Queux de Saint-Hilaire (Marquis de) 254, 255, 282

Racine (J.) 337

Rallis (A. S.) 12, 22, 25, 26, 31-48, 51, 52, 56-58, 60, 62, 67-72, 74, 75, 79-81, 84, 85, 87, 95, 103, 104, 107, 108, 115, 117, 122, 123, (125), 126, 129, 134-136, 141-143, 148, 154-156, 158, 159, 161-164, 171-173, 181, 193, 197, 202, 218, 270, 274, 286, 296, 318, 321, 351, 359, 367, 369-376

Rallis (Antoine) 32

Rallis (Etienne) 32 

Rallis (famille des) 31, 32

Rallis (G.) 41, 61, 257

Rangabé (A.R.) 34, 44, 45, 47, 54, 58, 60-62, 67-74, 76, 80, 82, 84, 85, 89-96, 101, 107, 113, 114, 116, 117, 123, 132, 135, 136, 138, 139, 143-161, 163, 168, 170-175, 177-179, 189, 192, 193, 195-199, 201, 204, 215, 216, 218, 223, 226, 245, 277, 280, 282, 291, 294, 299, 300, 317, 319, 321, 322, 324, 325, 327, 329, 330-333, 339, 355, 357, 359, 363-365, 370, 371, 375

Rangabé (Cléon) 168, 169, 176-178, 198, 201, 206, 207, 210-214, 234, 319, 330, 367

Rangabé (I. R.) 85, 270

réalisme 253, 266, 268, 284, 286, 291, 299, 318, (320), 342, 372, 374, 375

Renan (E.) 212, 358

René 182

Retsinas (Th.) 369

Rhétorique (de C. Iconomos) 32

Richter (J.-P.) 358, 360

Rigas (Vélestinlis) 116, 270, 285

Ristori (Adélaïde) 215

Rizos: voir Néroulos (I.R.)

Rodocanakis (Th. P.) 41, 179, 226, 283, 299

Roi s'amuse (Le) 160

Roïdis (E. D.) 27, 50, 169, 212, 213, 243, 254, 261, 267, 282, 283, 285, 297, 300, 309, 315, 332, 333, 342, 348, 355-368, 372, 373

roman français 160, 188, 254, 261. 266, 270

Romanos (J.) 44

romantisme 16, 99, 101, 102, 105, 114, 116, 117, 124-127, 134, 136-139, 145, 160, 163, 164, 167-171, 176, 180, 182, 183, 186-190, 201, 203-206, 208-212, 215-217, 219, 220, 223, 224, 227, 229, (231)-233, 235, 239-241, 244, 246, 247, (250), 253, 255, 256, 263, 265-268, 275, 279, 282, 284, 294, 298-300, 308, 309, 311, 314, 317-320, 323, 324, 328, 338, 345-347, 350, 351, 353, 356, 358, 359, 365-368, 371-(373), 375, 376

Rombotis (P.) 61, 333

Rome 137

Roméo et Juliette 121

Rossini (G.) 243

Rousseau (J.-J.) 183

Roussopoulos (A.S.) 45, 61, 107, 114, 127, 131, 169, 172, 179, 202, 203, 205, 207, 211, 213-217, 222, 223, 228, 234, 239, 257, 259, 261, 263-265, 269, 370

Russie: 17, 20, 21, 43, 44, 50, 137, 152-154, 289

Saint-Georges (imprimerie) 33

Saint-Marc Girardin 21

Saint-Pétersbourg- 40

Sainte-Beuve 358

Sainte-Irène (église) 53

Sainte-Sophie (église) 18

Sakellariadis (Ch., poète) 233

Sakellariadis (Ch. G.) 254

Samartzidis (Ch.) 47, 233, 246

Samos 234

Samson 338

Sand (George) 182, 183, 188, 254

Sappho 208, 209

Sathas (C.) 116, 147, 226, 279

satire: voir genres littéraires

Schaub (Ch.) 171

Schiller (F. von) 125, 181, 258, 301, 337, 353

Σελ. 480
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 461
  22. Moullas, Concours poetiques

  ANNEXE II

  POÈTES AYANT PARTICIPÉ AUX CONCOURS

  Nous présentons ci-dessous un inventaire de tous les poètes qui nous sont connus, sans omettre ceux dont les œuvres n'ont pas été jugées par les jurys universitaires.

  AMBÉLAS, TIMOLÉON

  Ο βασιλεύς Νίσος: 1867

  Η πρώτη λάμψις άστρου γεννωμένου (?): 1867

  Αβδηριάς: 1869

  Κογχύλαι και χρώματα: 1869

  Σταγόνες(?): 1869

  Βιργινία, η Ρωμαία: 1870

  Εβρος ο Θραξ: 1870

  Νέρων: 1870

  Λέων Χαμάρετος: 1871

  Πέτρος Γανδαλόνης ο Κρης (= Κρήτες και Βενετοί): 1871 (accessit) et 1872

  Μυρσίναι: 1876

  ANDRIKÉVITS, MARIUS

  Η Νεδέλκα: 1874

  ANNINOS, CH.

  Λυκαυγές: 1870

  Ανατολή: 1873

  ANTONIADIS, A. I.

  Χριστιανή Ευγενία (= Το φρόνημα των πρώτων Χριστιανών): 1860 et 1870 (prix)

  Φίλιππος ο Μακεδών: 1865 (prix)

  Κρητηίς: 1867 (accessit)

  Έλλην Γενίτσαρος: 1868

  Κρίσπος: 1869 (accessit)

  Ο πλουτήσας σκυτοτόμος: 1869 (prix)