Συγγραφέας:Moullas, P.
 
Τίτλος:Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:22
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:488
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1851-1877
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται και μελετάται αναλυτικά και σε βάθος ένας σημαντικός για τα ελληνικά γράμματα του 19ου αιώνα θεσμός, οι ποιητικοί διαγωνισμοί που διοργανώνονταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πιο συγκεκριμένα ο Ράλλειος Διαγωνισμός (1851-1860) και ο μακροβιότερος Βουτσιναίος διαγωνισμός (1861-1877).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 16.82 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 471-490 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/471.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

INDEX

Σελ. 471
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/472.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 472
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/473.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

Cet index ne comporte pas les noms et les titres d'œuvres recensés dans la Bibliographie.

About (E.) 11, 12, 26, 131, 358

Achaïe 20

Acropole (d'Athènes) 75

Acropole d'Athènes (L') 276

Afxentiadis (A.) 233

Agras (T.) 346

Albertini Guillevic et Lucie 152

Alcée 311

Alexandre le Grand 109, 110, 245

Alfieri (V.) 251, 278

Ali-pacha (de Jannina) 140

Allemagne 21, 51, 161, 189, 204, 231, 347, 348, 353, 354, 357, 358, 360, 361, 365

Althotas voir Assopios (I.)

Ambélas (T.) 62, 230, 234, 239, 243, 259, 260, 264, 266, 273, 278, 279, 281, 290, 294, 305, 306, 319, 332, 337, 345

Amélie (reine) 11, 25, 140

Amérique 226

Anacréon 219, 232, 311, 313, 315, 317, 346, 347, 349, (350), 351

Anagnostakis (A.) 49, 50, 367

Andrikévits (M.) 325, 327

Anghélopoulos (C.) 336

Angleterre 20, 21, 137, 161, 289

Animaux parlants (Les) 201

Anninos (Ch.) 56, 185, 205, 219, 229, 241, 244, 275, 276, 307, 310, 315, 318, 319, 320, 323

Anninos (E.) 260

Antigone (de Sophocle) 175, 280

Antiquité 23, 25, 26, 40, 56, 74, 75, 104, 106, 116, 143, 146, 147, 163, 167, 168, 178, 183, 188, 203, 210, 228, 229, 233, 239, 243, 248-250, 255, 251, 263, 266-270, 284, 289, 294, 311-313, 329, 338, 339, 357, 371-373, 375

Antoniadis (A. I.) 62, 175, 210, 211, 214, 235, 236, 239, 242, 243, 249, 260-262, 264, 265, 280, 281, 283, 293, 294, 305, 325, 327, 333-339, 353, 354, 360

Aphentoulis (Th.) 26, 49, 51, 54, 61, 62, 202, 234, 241-247, 250, 257, 265, 272, 283, 301, 302, 306, 307, 321, 326, 327, 332-334, 336-340, 352-354, 358,370

Apostolidis (Missaïl) 36, 61, 70

archaïsme 16, 68, 87, 91, 92, 97, 122, 148, 163, 171, 188, 189, 208-210, 212-214, 217, 229, 244, 245, 249, 255, 283, 292, 309, 312-314, 325, 338, 353, 354, 367, 371

Arghyropoulos (P.) 36, 38, 61, 82, 89, 115, 224

Argolide 186

Argos 201

Arion 233

Aristarque 333

Aristophane 71, 188, 254, 255, 289, 303, 340

Aristote 112, 124, 137, 139, 159, 243, 323, 333, 338, 357, 358, 360

art dramatique: voir théâtre

Arvanitis (C.) 325

Assopios (C.) 22, 27, 38-41, 58, 61, 86-88, 106,114,117, 123,124,126, 127, 135, 136, 147, 163, 171, 172, 174, 177, 196, 198, 284, 286, 300, 309, 358-360, 365, 367, 368, 371, 372, 374

Assopios (I.) 189, 204, 215, 355

Atala 182

Auguste 71

Autriche 20, 32, 33, 137

Avlichos (G.) 334

Bacchantes (Les) 249 

Balkans 176, 356

Σελ. 473
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/474.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Barthas (I.) 233

Barthélémy (A.) 13, 106

Baudelaire (Ch.) 206, 360

Bavière 20

Bélisaire (opéra) 25

Belle Grèce (La, café athénien) 320

Béranger (P. J ) 13, 106, 107, 137, 138, 141, 231

Berlin 187, 274, 316, 363

Bertoldo 288

Beulé (E.) 188

Bible 212

Boileau 130, 254, 323, 357

Bompaire (P.) 9

Boucoura (théâtre de) 170, (239), (253)

Braïla 262, 281

Brizeux (A.) 361

Bruns 274

Büchner (L.) 358

Bulgarie 152-154, 156-158, 175

Burke (E.) 360

Byron (lord) 13, 26, 103, 106, 144, 151, 159, 160, 181-183, 188, 195, 246, 261, 337

byronisme 92, 95, 98, 99, 102, 106, 107, (115), 130, 144, 148, 151, 154, 159, 163, 164, 183, 184, 189, 191, 221, 244, 261, 282, (308), 313, 356, 359, 368

Byzance 16, 20, 25, 104, 114, 169, 210, 219, 243, 247, 248, 261, 262, 268, 279, (280), 284, 289, 295, 371 voir aussi Moyen Age

Caïris (Th.) 67

Calligas (P.) 61, 272, 281

Calosgouros (G.) 172

Calvos(A.) 145

Cambouroglou (D. Gr.) 27, 56, 207, 225, 281, 303, 307, 311, 312, 315-320, 323, 325, 326, 335, 344, 346, 348, 349, 351, 352, 375

Cambouroglou (J.) 103, 208, 209, 241, 248, 259, 275, 276, 281, 292, 294, 313, 316, 318, 319, 330, 332, 353, 376

Canaris (C.) 11, 158, 180, 181, 284

Canellos (St.) 213

Canini (A.) 75

Capodistria (J.) 90, 91, 289

Capsoképhalos (le zantiote) 233

Caraosmanoglou 32

Carassoutsas (J.) 68, 72, 100. 108, 138, 141, 142, 197, 216, 229, 230, 233, 235, 237, 320, 331, 333, 364

Caravas (A.S.) 96

Carrière (E.) 357

Carydis (S.) 47, 55, 74, 75, 120, 139, 186, 198, 199, 211, 222, 233, 239, 242, 251, 252, 256, 264-266, 271, 273

Casti (J.) 201

Castorchis (E ) 39, 41, 61, 69, 72, 82, 103, 104, 107, 108, 110-114, 126, 127, 135, 136, 147, 149, 195, 196, 283, 284, 295, 296, 299, 301, 307, 309, 318, 321, 323, 359, 365, 370, 371

Catacouzinos (A.) 112, 118, 140, 185, 346

Catsonis (L.) 98

Cazazis (N.) 137, 254, 258, 268, 283, 319

Céphalonie 43, 44, 173, 186, 260, 275, 312, 334, 362

chants clephtiques: voir chants populaires

Chants Cypriens 292

chants populaires 12, 13, 22, 23, 72, 77, 82, 83, 90, 99, 116, 121, 146, 147, 163, 171-174, 176, 181, 208, 242, 244, 246, 255, 263, 267-269, 284, 294, 299, 328, 336, 337, 345, 349, 354, 359, 371, 373, 375

Chassiotis (G.) 330

Chateaubriand (F.R. de) 11, 137, 182

Chatziscos (N.) 311, 319, 351

Chénier (A.) 72

Childe Harold 182

Chio 31-33, 95, 96, 117, 131, 158

Christopoulos (A.) 81, 88, 145, 148, 181, 270, 315, 317, 322, 323, 347, 349-351, 359

Chronique de Morée 121

Chryssoverghis (G.) 22

Chypre 338

Cinna 85

classicisme 99, 102, 105, 114, 117, 124, 125, 127, 139, 144, 145, 148, 150,

Σελ. 474
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/475.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

159, 163, 164, 167-172, 184, 187-189, 191, 201, 210, 211, 217, 247, 255, 256, 266, 276, 279, 282, 286, 291, 298, 300, 307, 309, 313, 318, 323, 328-330, 356, 358, 365-368, 371, 372, 375; voir aussi néo-classicisme

Cléanthis (St.) 33

Cléonice 229

Cokkinakis (C.) 213, 270

Cokkinos (E.) 61, 340, 352

Cokkos (D.) 368, 373

Colet (Louise) 276, 277

Collettis (J.) 15, 16, 19, 20

comédie: voir poésie dramatique

Conéménos (N.) 299

conflits linguistiques 16, 22, 87, 88, 107; voir aussi langue (question de la)

Conomos (D.) 86

Constantin (le Grand) 18, 261, 262

Constantin (prince héritier) 18

Constantinople 11, 20, 26, 31, 32, 50, 51, 136, 149, 229, 262, 329

Constas (C. S.) 339

Contogonis (C.) 61,95,110

Contopoulos (N.) 327, 335

Contopoulos (P.) 233

Contos (C.) 212, 367

Coray (A.) 37, 39, 86, 87, 145, 213, 365, 371

Corfou 54, 120, 143

Corinne 83

Corneille (P.) 85

Coromilas (D.) 287

Costis (C. N ) 161, 215

Costis (N.) 61, 89, 93

Coumanoudis (St.) 16, 38, 39, 58, 60-62, 68, 71-73, 76, 80, 82, 89, 92, 95, 99, 102, 106, 107, 114-120, 122-128, 131, 132, 135, 136, 139, 146-148, 158 163, 169, 171, 172, 174, 183, 184, 197,198, 202, 215-218, 222-224, 226, 228, 234, 239, 241, 242, 252, 257, 266, 283, 284, 307, 309, 359, 365, 370-372, 374

Coumas (G.) 185

Coumoundouros (A.) 215

Coutelle (L.) 9

Coutouvalis (M.) 304

Crète 210, 235, 236; (révolution) 18, 43, 148, 167, 225, 226, 229, 233, 240, 242, 252, (256), 267, 268, (270), 278, 297, 375

Crimée (guerre de) 18, 20-22, 67, 81, 107,163

Croce (G.C.): 288

Cromwell 125, 139

Dante 90, 109, 332

Darios 245

De Biazi (Sp.) 111, 149, 205, 209, 276, 355, 362

Délighiorghis (E.) 296

Deux Foscari (Les) 337

Diamantopoulos (A.) 304

Diderot (D.) 360

Dieux exilés (Les) 187

Dilessi 270

Dimaras (C. Th.) 9, 15, 17, 18, 131, 286, 313, 363

Don Quichotte 213

Dragoumis (N.) 16, 156, 158, 161

drame romantique: voir poésie dramatique

Drossinis (G.) 348

Du Camp (M.) 11, 12, 25

Dumas (A.) 124, 189, 320

Duvray (M.) voir Vrétos (M.P.)

école ionienne 75, 94, 129, 145, 163, 164, 173, 299, 309, 312, 319, 328, 364, 365, 367, 371, 374, 375; voir aussi Heptanèse

Égypte 21, 54, 140, 321

Emmanuel 117, 148

empirisme 298

Épire 21

épopée; voir poésie épique

Espagne 21

esthétique 355, 357, 362

Eubée 20

Euclide (Phémius Harold): voir Iconomidis (Ph. A.)

Euripide 124, 160, 184, 240, 247, 249, 263

Europe 21, 22, 106, 113, 275, 366

Σελ. 475
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/476.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

Évangile 245, 285, 327

Exarchopoulos (G.) 80, 158, 160, 233

Fallmerayer (J. Ph.) 16, 26, 183

Fauriel (C.) 23, 72, 181

Faust 248, 353

Feuerbach (L.) 358

Fichte (J.) 357

Fischer (K.) 357

Flaubert (G.) 11

folklore 22, 235, 236, 298, 337, 375

France 15, 20, 21, 124, 137, 150, 160, 161, 189, 272, 276, 278, 289, 296, 361, 364, 365

Garibaldi (G.) 161

Gênes 131

genres littéraires 48, 96, 101, 119, 121, 123, 129, 174, 175, 184, 214, 215, 217, 219, 237, 242, 252, 253, 256, 257, 259, 271, 272, 280, 281, 284, 287, 290, 294, 300, 302, 303, 325, 336, 340, 347, 350, 365, 375, 377

Georges 1er (roi de Grèce) 18, 45, 167, 200, 270

Giaour 182

Gobineau (J. A.) 278

Goethe (J. W. von) 26, 125, 181, 201, 248, 353

Gorgias: voir Pop (C.)

Göttingen 313

grammaire 24, 97-99, 114, 119, 144, 241, 244, 322, 323, 343, 355, 371, 372

Grande-Bretagne: voir Angleterre

Grande Idée: voir idéologie

Grégoire V (patriarche) 33, 85, 246, 247 299, 304

Gresset (J. - B.) 130

Hadrian 55, 222, 223, (358)

Hamlet 305, 338

Hartman (E.) 358

Hateau (G.) 176

Hegel (G. W. F.) 357, 358, 360

Heine (H.) 167, 187, 189, 204, 205, 256, 358

Heldreich (Th.) 197

Hélicon 74, 210, 234

Heptanèse 45, 75, 77, 78, 81, 85, 145, 160, 167, 174, 200, 202, 218, 288, 289, 299, 302, 309, 319, 362, 364, 367, 372, 374, 375

Herder (J. G.) 23

Hermoupolis 85, 118, 336

Heyse (P.) 55, 222, 223, 256, (358)

Hiéroclis (C.N.) 311

Histoire de l'Heptanèse 44

Holberg (L.) 254

Homère 12, 84, 92, 97, 116, 121, 130, 152, 175, 176, 235, 248, 263, 285, 294, (320), 327, 330, 359

Horace 100, 111, 137, 230, 323, 333, 357, 360

Hugo (V.) 13, 106, 124, 125, 137, 139, 160, 181, 279

Ialémos (U.) 150

Iconomidis (Ph. A.) 162, 195, 207, 362

Iconomidis (V.) 41, 61, 143

Iconomos (C.) 32

Iconomos (D.) 332

idéal déchu 256-269, 285, 320, 341, 347, 356, 368, 375

 idéologie 15-18, 23, 24, 67, 103-105, 107, 110, 114, 122, 136-138, 144, 163, 167, 169, 184, 185, 211, 236, 268,365,370-375,377

Îles Ioniennes: voir Heptanèse

Iliacopoulos (D.) 246

Iliade 153, 271, 293, 327, 354, 359

Iliadis (A.) 43, 48, 304-306

Ilion 320

Iliopoulos (T.) 319

Inaios: voir Roussopoulos (A.S.) 234

Inde 31

Institut Néo-hellénique de la Sorbonne 302

Ioannidis (D.) 288

Ioannou (Ph.) 25, 41, 52, 60, 61, 67, 68, 70, 76-78, 80-82, 86, 87, 89, 95, 98, 99, 101, 107, 117, 127, 137, 179, 200, 367, 370

Iphigénie en Tauride (de Goethe) 201

Σελ. 476
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/477.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Italie 21, (25), 269, 270, 296

Jannina 150

Jeannidès (E.) 100

Jérusalem délivrée 117

Jouanny (R. A.) 9, 319, 320, 363

Jules César 337

Julien (l'Apostat) 210, 214

Kadach (Dorothea) 152

Karr (Alphonse) 277

Kérasunde 289

Kleist (H.) 26

Klopstock (F.) 327

Kock (Paul de) 189

Kyprianos (A.) 281

Kyriakidis (E. Th.) 246

Labiche (E.) 254, 255, 340

Lacon (D. I.) 98, 194

Laconie 140

Laharpe (J. - F.) 254

Lamartine (A. de) 13, 26, 89, 99, 100, 106, 108, 137, 160, 181, 182, 256, 275

Lambadarios (C. Th.) 304, 335, 339

Lamber (Juliette) 356

Lambros (Sp. P.) 73, 230, 231, 239, 248, 260, 277, 279-281, 319

langue (question de la) 24, 37, 45, 68, 69, 78, 81, 83-89, 92-95, 103, 104, 108, 110, 113-117, 122, 123, 128, 129, 144, 162, 163, 171-174, 181, 183, 186, 202, 212, 213, 227, 240, 241, 269, 274, 282, 283, 286, 288, 289, 299, 309, 318, 322, 324, 344, 351, 354, 359, 367, 371, 372, 374, 375

Lascaratos (A.) 299, 364

Lascaris (N. I.) 337

Lassanis (G.) 369

Laurium 296, 320, 333

Leconte de Lisle 291

Legrand (E.) 302, 355

Leipzig 201

Levèque (Ch.) 357, 358

Lévidis (G.) 149

Liddell (H.) 53

Littré (E.) 358

Livathinopoulos 312

Londres 31,118

Longin 333

Louis XIV 71

Loverdos (E.) 233

Lumières 24, 39, 110, 114, 126, 135, 212, 284, 300, 309,365, 371

Lutrin 130

Macbeth 305, 338

Macédoine 21, 152-154

Macriyannis (J.) 31, 67, 76

Magne 17

Mahmoud II (sultan) 304

Makkas (G.) 49, 61, 321

Malakis (Sp.) 186

Mamoni (C.) 349

Manchester 225

Manfred 181, 182

Manoussis (Th.) 86, 87

Manoussos (A.) 174, 233

Maralitsas ou Mamalitsis: voir Stavridis (Gr.)

Margaritis (J.) 293, 336, 339

Mari dans du coton (Un) 254, 255

Markakis (P.I.) 352, 353

Martin (E.) 254, 255, 340

Matarangas (P.) 111, 141, 149, 150, 152, 205, 259, 276, 277, 288, 294, 319, 346

Matharikos (I.) 233

Mavilis (L.) 292

Mavrocordatos (A.) 19

Mavrocordatos (G.A.) 36

Mavromichalis (C.) 150

Mavromichalis (Jean A. P.) 235

Mavroyannis (G.) 68, 78, 79, 81, 82, 120, 319

Mécène 71, 160

Méditations poétiques 182

Mélas (G.) 41

Mélas (L.) 119

Mélissinos (Sp.): 109, 119, 233

Ménandre 255

Messénie 20, 140

Métamorphoses (Les) 258

Métaxas (A.) 19

Σελ. 477
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/478.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

métrique 60, 67, 71, 72, 77, 83, 90, 95-99, 101, 108, 109, 116, 121, 139, 145-148, 160, 163, 168, 174, 217, 227, 233, 235, 243, 264, 265, 291, 292, 312, 322, 323, 326, 329, 340, 341, 371

Michaïlidis (M. I.) 96

Michalopoulos (Ph.) 324, 367

Miladinov (D.) 153

Milton (J.) 71, 328

Mimnerme 308

Missolonghi 13, 97, 183, 185, 327

Mistriotis (G.) 39, 48, 61, 117, 140, 179, 236, 241, 270, 272, 283-289, 291, 292, 295, 296, 299-301, 307-311, 313-319, 323, 332, 333, 340, 356, 359, 365, 368-372

Mithridate 337

Mitsopoulos (11 ) 46, 61, 202

Mohamed-Aly 21

Moïse 213

Molière 71, 254

Monti (V.) 276, 305, 360

Moraïtidis (A.) 305, 334

Moréas (J.): voir Papadiamantopoulos (J.)

Moreau (H.) 137, 139

Mort de Phidias (La) 188

Moyen Age 22, 280, 296, 339

Munich 201, 292

Musée (poète) 327

Musset (A. de) 106, 137, 275

Myosotis 137, 139

Myrianthoussis 185

naturalisme 255, 291

Nauplie 164

néo-classicisme 16, 24, 147, 163, 167, 170, 177, 184, 203, 204, 214, 219, 225, 235, 240, 241, 250, 253, 277, 292, 294, 299, 314, 350, 371, 375, 376

Néroulos (I. R.) 17, 18, 85, 130, 322, 355

Nicodimos (C.) 334

Nicolai (R.) 246

Nicolaïdis (Myron) 112

Nicolaras (A. D.) 248

Nicolas 1er (empereur de Russie) 17

Nord (Le, journal) 156

Nouvelle École Athénienne 351

Nuées (Les) 303

Nuits (Les, de E. Young) 311

Occident 182 187, 188

O'Connell 358

Odessa 33, 42-44, 48, 301, 370

Odyssée (L') 146, 293, 327

Ohrid 152, 153

Olymbios (J.) 61, 107

Orient 81, 182, 188

Orion: voir Vassiliadis (S.N.)

Orphanidis (Th.) 22, 47, 49, 58, 60, 61, 68, 70, 72, 92-94, 96, 100-102, 104, 116, 117, 121, 131-136, 139, 142, 143, 148, 151, 152, 154-159, 161, 162, 178, 193-202, 241, 242, 252, 269, 270-276, 278, 279, 282, 284, 286, 287, 297, 300, 321, 323, 333, 340-343, 345, 348-352, 354, 356, 365, 368, 370, 372

Ossian 160

Othon (roi de Grèce) 20-22, 25, 42, 52-54, 70, 73, 76, 90, 91, 107, 134, 140, 150, 161, 163, 164, 167, 179, (184), 200, 375

Ovide 258

Pacifico (D.) 29

Palamas (C.) 116, 146, 148, 154, 173, 180, 183, 239, 275, 291, 309, 317, 339, 343, 348, 349, 351-353, 362, 365, 366, 369, 376

Pallis (A., recteur) 162

Pallis (A., poète) 359

Palmerston (H.) 20

Panacos (P.) 174, 200, 201

Papadiamantis (A.) 214

Papadiamantopoulos (J.) 241, 313, 318-320, 363, 364

Papadimitriou (Ph.) 233

Papadopoulos Sériphios (J.) 17, 80

Paparrigopoulos (C.) 16, 22, 49, 61, 69, 70, 76, 89, 95, 103, 107, 113, 114, 126-128, 130-141, 143, 145, 147, 158, 161, 171, 173, 174, 178, 182, 193-

Σελ. 478
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/479.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

196, 198, 216, 223, (259), 278, 283, 295, 296, 307, 355, 370, 371

Paparrigopoulos (D.) 168-170, 207, 220-224, 232, 233, 235, 239, 241, 250, 258, 259, 263, 266, 268, 285, 296, 312, 317, 319, 320, 364

Paparrigopoulos (P.) 61, 179

Papazoglou (Cl.) 216

Papoulacos 17, 67

Papoulias (Ch.) 153, 314-316

Paraschos (A.) 47, 150, 168, 169, 184, 189, 190, 191, 193, 208, 211, 241, 244, 261, 266, 275, 278, 317, 319, 322, 326, 333, 345, 357, 359, 360, 362, 364, 368

Paraschos (G.) 319

Paraskévaïdis (Ph.) 332

Paris 43, 228, 261, 320

Parménidis (Ch. A.) 225, 233

Parnasse (mont) 322

Passow (A.) 174

Patras 273

Pausanias (roi de Sparte) 229

Péloponnèse 17, 288

Périclès 75, 115, 268

Pervanoglos (J.) 193, 200, 201, 234

Pétimézas (A.) 295, 296

Pétrarque 244, 245

Pharmakidis (Th.) 86, 87

Phatséas (A ) 274, 281, 283, 288, 289, 302

Philadelpheus (Th.) 172, 369, 373

philhellénisme 138, 152-154, 156, 158, 175

Philimon (Th.) 15, 295, 296

Philippe II (roi de Macédoine) 209

Philopœmen 358

Phranghias (J.) 290, 336-339

Phréaritis (C.) 193, 194, (195), (196), 198

Piccolos (N.) 153

Pictet 358

Pilicas (Sp.) 36, 38, 39, 61, 68, 69, 76, 81, 82, 374

Pindare 83, 85, 97, 248, 330

Pirée (Le) 11, 21, 281

Pittacos (Joseph) 42

Pitzipios (J.) 14

Platon 91, 111, 137, 285, 357, 358

Platyghénis 33

Plaute 254, 303

Ploutos 188

Plutarque 229, 305

Poe (Edgar Allan) 360

Poèmes antiques 291

poésie didactique: voir genres littéraires

poésie dramatique 48, 123, 125, 160, 161, 163, 175, 184, 205, 214, 215, 217, 218, 228, 233, 234, 237, 239-241, 243, 245, 247, 253-256, 259, 262-266, 268, 271, 279, 281, 282, 284, 288-290, 294, 296, 301-304, 307, 309, 334, 337-340, 365, 375, 377

poésie épique 48, 72, 90, 175, 235-237, 253, 256, 258, 259, 284, 290, 293, 294, 303, 312, 323, 326, 327, 359, 375, 377

poésie lyrique 48, 90, 139, 175, 237, 253, 255, 256, 258, 259, 269, 270, 276, 284, 286, 287, 290, 294, 303, 307-312, 315, 319, 340-342, 344, 350, 351, 375, 377

poétique 60, 90, 124, 139, 159, 230, 322, 323, 338

Politis (Linos) 313

Politis (N.G.) 236, 283, 298, 313, 316, 318

Polylas (J.) 22, 117, 160, 164, 172, 213, 369, 373

Pop (C.) 60, 76, 77, 81, 120

Pope (A.) 254

positivisme 298

Potamianos (D.) 362

Pothitos (A.) 233

Potlis (M.) 180

Poudre aux yeux (La) 254, 255

Praxias 293

Praxitèle 243

Prličev: voir Slavridis (Gr.)

Provélenghios (A.) 241, 277, 281, 292, 294, 312, 319, 328

Prusse 20, 274

Psara 334

Psichari (J.) 366

pyrrhonisme 248

Σελ. 479
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/480.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

querelles littéraires 22, 27, 68, 156, 157, 160, 261, 300, 332, 356-361, 363-368

Queux de Saint-Hilaire (Marquis de) 254, 255, 282

Racine (J.) 337

Rallis (A. S.) 12, 22, 25, 26, 31-48, 51, 52, 56-58, 60, 62, 67-72, 74, 75, 79-81, 84, 85, 87, 95, 103, 104, 107, 108, 115, 117, 122, 123, (125), 126, 129, 134-136, 141-143, 148, 154-156, 158, 159, 161-164, 171-173, 181, 193, 197, 202, 218, 270, 274, 286, 296, 318, 321, 351, 359, 367, 369-376

Rallis (Antoine) 32

Rallis (Etienne) 32 

Rallis (famille des) 31, 32

Rallis (G.) 41, 61, 257

Rangabé (A.R.) 34, 44, 45, 47, 54, 58, 60-62, 67-74, 76, 80, 82, 84, 85, 89-96, 101, 107, 113, 114, 116, 117, 123, 132, 135, 136, 138, 139, 143-161, 163, 168, 170-175, 177-179, 189, 192, 193, 195-199, 201, 204, 215, 216, 218, 223, 226, 245, 277, 280, 282, 291, 294, 299, 300, 317, 319, 321, 322, 324, 325, 327, 329, 330-333, 339, 355, 357, 359, 363-365, 370, 371, 375

Rangabé (Cléon) 168, 169, 176-178, 198, 201, 206, 207, 210-214, 234, 319, 330, 367

Rangabé (I. R.) 85, 270

réalisme 253, 266, 268, 284, 286, 291, 299, 318, (320), 342, 372, 374, 375

Renan (E.) 212, 358

René 182

Retsinas (Th.) 369

Rhétorique (de C. Iconomos) 32

Richter (J.-P.) 358, 360

Rigas (Vélestinlis) 116, 270, 285

Ristori (Adélaïde) 215

Rizos: voir Néroulos (I.R.)

Rodocanakis (Th. P.) 41, 179, 226, 283, 299

Roi s'amuse (Le) 160

Roïdis (E. D.) 27, 50, 169, 212, 213, 243, 254, 261, 267, 282, 283, 285, 297, 300, 309, 315, 332, 333, 342, 348, 355-368, 372, 373

roman français 160, 188, 254, 261. 266, 270

Romanos (J.) 44

romantisme 16, 99, 101, 102, 105, 114, 116, 117, 124-127, 134, 136-139, 145, 160, 163, 164, 167-171, 176, 180, 182, 183, 186-190, 201, 203-206, 208-212, 215-217, 219, 220, 223, 224, 227, 229, (231)-233, 235, 239-241, 244, 246, 247, (250), 253, 255, 256, 263, 265-268, 275, 279, 282, 284, 294, 298-300, 308, 309, 311, 314, 317-320, 323, 324, 328, 338, 345-347, 350, 351, 353, 356, 358, 359, 365-368, 371-(373), 375, 376

Rombotis (P.) 61, 333

Rome 137

Roméo et Juliette 121

Rossini (G.) 243

Rousseau (J.-J.) 183

Roussopoulos (A.S.) 45, 61, 107, 114, 127, 131, 169, 172, 179, 202, 203, 205, 207, 211, 213-217, 222, 223, 228, 234, 239, 257, 259, 261, 263-265, 269, 370

Russie: 17, 20, 21, 43, 44, 50, 137, 152-154, 289

Saint-Georges (imprimerie) 33

Saint-Marc Girardin 21

Saint-Pétersbourg- 40

Sainte-Beuve 358

Sainte-Irène (église) 53

Sainte-Sophie (église) 18

Sakellariadis (Ch., poète) 233

Sakellariadis (Ch. G.) 254

Samartzidis (Ch.) 47, 233, 246

Samos 234

Samson 338

Sand (George) 182, 183, 188, 254

Sappho 208, 209

Sathas (C.) 116, 147, 226, 279

satire: voir genres littéraires

Schaub (Ch.) 171

Schiller (F. von) 125, 181, 258, 301, 337, 353

Σελ. 480
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/481.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

Schlegel 358

Schopenhauer (A.) 358

Scintille 23

Sclavos (G.) 346

Sémitélos (D.) 61, 226-229, 235, 236, 257, 283, 370

Sériphios: voir Papadopoulos Sériphios (J.)

Shakespeare (W.) 71, 99, 109, 121, 123-125, 160, 184, 209, 210, 240, 279, 304, 305, 320, 337, 338

Shelley (P.B.) 181

Sidéris (J.) 336, 337

Sinas (G.) 139, 140

Skias (A.) 231

Skokos (C.) 43, 98, 347, 348, 350, 351, 360

Skokos (G.) 76, 77, 80, 233

Skylitsis (I.) 33, 233

Smyrne 31, 32, 293

Sociétés Littéraires 297-300, 362, 376

Solomos (D.) 31, 37, 39, 80, 81, 85, 88, 96, 105, 116, 129, 143, 145, 147, 160, 164, 181, 186, 213, 246, 270, 282, 285, 299, 309, 312, 345, 349, 359, 364, 371

Sophocle 115, 124, 175, 248, 263, 280, 330

Souli 140, 228

Soulié (F.) 254

Souris (Cr. G.) 330

Souris (G.) 315, 330, 341, 346-348, 350, 351

Soutsos (A.) 17, 85, 86, 138, 160, 164, 182, 212, 282, 293, 320, 322, 346, 357, 359, 363, 364

Soutsos (P.) 16-18, 22, 24, 27, 69, 78, 85-88, 123, 142, 144, 146, 148, 151, 160, 164, 212, 213, 233, 282, 322, 331, 357, 358, 360

Sparte 201, 336

Spencer (H.) 358

Stamatiadis (E.) 233, 234, 243

Stamnochéroulis: voir Coumanoudis (St.) 234

Stasinos (de Chypre) 292

Stathopoulos (El. S.) 22, 123

Stavridis (Gr.) 150, 152-158, 162, 175-177, 233, 321, 330, 360

Stéphanidis (N.) 76

Stéphanou (D.) 91

Stratoudakis (E.) 311, 344, 348

Strauss (David F.) 358

Stroumbos (D.S.) 41, 61, 135, 142

Sue (Eugène) 320

Svoronos (Cimon) 82

Svoronos (N.) 9

Synodinos (P.) 233, 234

Syros 43, 332

Taine (H.) 241, 266, 270, 286, 298, 300, 301, 356, (357), 358, (361), 364-366, 368

Tantalidis (Élie) 96, 101, 117, 329, 347, 349, 350

Tasse (le) 117, 156, 158, 175

Taygète 11

Ténos 76, 140

Térence 303

Ternova 153

Τertsétis (Adélaïde) 324

Tertsétis (G.) 54, 67-69, 82, 85-88, 90, 91, 95, 101, 103, 104, 108, 110, 112, 114-116, 128-130, 146, 147, 163, 173, 197, 202, 215, 228, 234, 269, 282, 283, 289, 322, 324, 357, 364, 374

théâtre 167, 170, 214, 215, 239-242, 250, 251, 254, 255, 262, 269, 280, 284, 288, 289, 302-305, 337, 339, 340

Théâtre d'Athènes: voir Boucoura

Théâtre Hellénique: voir théâtre 251

Théâtre des Variétés: voir théâtre 255

Théocharidis (Th.) 338, 339

Théocrite 248

Thessalie 21

Thessalonique 314

Thiboust (L.) 254, 255, 340

Thierry (A.) 137

Tommaseo (N.) 23, 179

tragédie: voir poésie dramatique

Trantalidis(D.): voir Vernardakis(D.N.)

Trémentinas: voir Aphentoulis (Th). 234, 243

Triantaphyllidis (P.) 82, 246, 247

Tricoupis (Ch.) 297, 332, 333

Σελ. 481
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/482.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

Tricoupis (Sp.) 85, 327

Trieste 26, 31-34, 37-41, 124, 133, 136, 150, 291, 370

Tripolis 288

Troie (guerre de) 209, 361

Tsitsélis (Élie) 43, 111

Tsokanos (C.) 41

Turquie 21, 157, 261, 270, 354

Typaldos (J.) 164, 319, 355, 367

Valaoritis (A.) 164, 179, 213, 226, 267, 282, 286, 299, 318, 319, 321, 322, 326, 345, 357, 359, 360, 362-364, 367, 368, 375

Valavanis (D.) 319

Valétas (G.) 91, 128, 324

Vassiliadis (N.).) 330

Vassiliadis (S.N.) 125, 169, 205, 206, 211, 232, 233, 236, 239, 262, 263, 267-269, 280, 286, 314, 317-320, 326, 337, 360

vaudeville 254-256, 268, 270, 279, 340

Vellianitis (Th.) 185

Vénitiens 235

Venizélos (M.) 61, 216, 222, 226

Venizélos (Th.) 355

Venthylos (J.) 61, 70, 82

Vernardakis (D. N.) 22, 26, 39, 6l, 62, 68, 69, 91, 92, 96, 98, 102, 104, 107, 113-115, 118, 122-125, 134, 135, 138, 142, 146, 148, 150-152, 154, 155, 158-162, 168, 170, 172, 179-187, 189-191, 193-202, 214-216, 223, 239, 240, 251, 263, 280, 299, 300, 307, 316, 333, 339, 370, 372

Vernardakis (D., bienfaiteur national) 40

versification: voir métrique

Versis (C. Ch.): 262, 280, 281, 338, 339

Ver-Vert 130

Vico (G.) 23

Vie de Jésus 212

Vies parallèles 305

Vikélas (D.) 118, 361

Vilaras (J.) 88, 147, 213, 359, 362, 364

Villemain (A.F.) 78

Vimbos (Th.) 225

Virginie 278

Vitalis (G.) 150

Vizyinos (G. M.) 150, 154, 297, (321), 329, 330, 334, 342, 348-351, 353, 354, 360, 361, 376

Vlachos (Ange S.) 27, 46, 47, 55, 62, 118, 119, 130, 167, 168, 172, 182, 187-189, 191, 204, 205, 211, 215, 219, 221-225, 228, 230, 239-241, 251-256, 261, 265, 267, 283, 286, 300, 309, 315, 317, 319, 326, 330, 331, 333, 339, 340, 342, 356-368, 376

Vlachoyannis (J.) 281

Voltaire 336, 338

Voulgaris (D.) 53, 296, 301, 331, 333

Voussakis (C.) 48, 61, 283

Voutsinas (Jean) 33, 42-46, 48-54, 57, 60, 62, 103, 162, 167, 171-173, 177, 178, 181, 190, (197), 202, (247), 256, 269-271, 275, 279, 293, 299, 301, 306, 313, 315, 328, 332, 343, 344, 349, 351, 352, 354, 355, 358, 369, 370, 372-375

Vraïlas Arménis (P.) 173

Vrétos (M. P.) 21, 43

Vyzantios (Alexandre) 32, 150, 151, 168, 177, 178, 182, 188, 189, 193, 196-199, 201, 215, 233, 312, 319, 321, 330

Vyzantios (Anastase) 150

Vyzantios (Scarlatos) 22, 150

Wallenstein 337

Wise (ambassadeur anglais) 53

Xénos (C.) 312, 318-319, 328, 345, 351

Yannopoulos (A. K.) 82, 245, 252

Yannopoulos (I. E.) 77

Yemeniz (E.) 52, 56, 158

Young (E.) 311

Zadès (G. M.) 273

Zalocostas (Catherine) 142

Zalocostas (E.) 241, 319

Zalocostas (G.) 15, 22, 68, 73, 75, 80-82, 84-87, 93-95, 97, 100-102, 132, 140, 142, 143, 146, 147, 158, 162,

Σελ. 482
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/483.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

181, 197, 231, 248, 270, 293, 294, 320, 322, 333, 357, 359, 364, 368, 374

Zalouchos (D.S.) 343, 348, 351

Zambélios (Jean) 75, 273

Zambélios (Sp.) 16, 22, 160, 164, 174, 182

Zanos (P. D.) 249, 250, 279, 281

Zante 299, 309

Zappas (E.) 152

Zavitsanos (Sp.) 246, 247, 252, 281

Zoïle 156, 159

Zoïs (L.) 111

Zomboulidis (D.) 152

Zoras (G. Th.) 91

Αθανάσης Διάκος 226

Αθηνά 122

Αθήναιον 60, 298, 352

Αθήναιον (Société Littéraire) 298

Αιών 44, 85, 295, 296

Αλήθεια 223

Άλωσις του Μεσολογγίου (Η) 215

Απομνημονεύματα (de A.R. Rangabé) 178

Απομνημονεύματα ποιητικά επί του ανατολικού πολέμου 164

Ασμοδαίος 332, 333

Ασπασία 85

Αστραπόγιαννος 226

Αυγή 156

Βαβυλωνία 218

Βάρβιτος (Η) 141, 229

Βάρνα 325

Βύρων 298, 336

Βύρων (Société Littéraire) 298, 303, 304,362

Γαλάτεια 269,337

Γαμβρού πολιορκία 254, 283

Γάμος ένεκα βροχής 254

Γλωσσικαί παρατηρήσεις 212

Γραμματική της Αιολοδωρικής 181

Δαυΐδ Κομνηνός 280

Διάφορα Διηγήματα και Ποιήματα 155

Διάφορα ποιήματα 138

Διονύσου πλους 148, 170, 193, 245, 231

Εθνική Βιβλιοθήκη 277, 315

Ειρηνική 304, 306

Εκλεκτική 295

Έλλην 142

Ελπίς (Η) 44, 80, 86, 122, 157, 223

Εορτή της μάμμης (Η) 254

Ερμήλος 218

Ερωτόκριτος 88, 147

Έσπερος 201

Εστία 298

Εταιρεία των φίλων του λαού (Société Littéraire) 298

Ευαγγελισμός (Société Littéraire) 278, 298

Ευνομία 192, 196

Ευρισκόμενα (de D. Solomos) 142, 143, 164

Ευτέρπη 77

Εφημερίς των Συζητήσεων 330

Ζήτημα της γλώσσας (Το) 299

Ημέρα 33, 39, 133, 291

Και πάλε περί γλώσσας 299

Κεραυνός 285

Κλειώ 199

Κορακιστικά 218

Κόρη του παντοπώλου (Η) 215, 253, 265

Κούρκας αρπαγή 130, 218

Κουτρούλη ο γάμος (Του) 218

Κρητικά 354

Κυρά Φροσύνη (Η) 164, 359

Κωμωδίαι 251, 255, 256, 365

Λαυρεωτικά (Τα) 296

Ληξούρι 218

Μελέτη επί του βίου των νεωτέρων Ελλήνων 283, 298

Σελ. 483
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/484.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Μέλλον (Το) 192, 195-197

Μέριμνα 199

Μερόπη 215, 239, 339

Μητέρα των επτά (Η) 353

Μιχαήλ ο Παλαιολόγος 201

Μνημόσυνα 164

Μουσείον 298

Νέα Εφημερις 353

Νέα Ημέρα 150

Νέα Σχολή 16, (22) 69, 87, 88,142, (213)

Νεδέλκα ή θύμα τουρκικής θηριωδίας 325

Νέος κριτικός (Ο) 364

Νέος Παρνασσός (anthologie) 319, 363, 364

Οδοιπόρος (Ο) 144, 151, 164

Οκτώηχος 245

Ολυμπία (concours) 256, 283

Ομόνοια 156

Παλιγγενεσία 306,339

Παναθήναια 79

Πανδώρα 22, 39, 44, 60, 86, 101, 155, 156, 158, 161, 224, 225, 274, 298, 307

Πανόραμα 218

Πάπισσα Ιωάννα (Η) 169, 212, 365

Παραμονή 215

Παρθενών 298, 313, 363

Παρνασσός 298

Παρνασσός (Société Littéraire) 209, 214, 261, 281, 298-300, 311, 312, 353, 355-357, 360, 366, 368

Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ 160, 164-182

Πόθεν η μυστικοφοβία τον κ. Σπ. Ζαμπελίου 164

Ποιήματα διάφορα 164

Ποιήσεις (de D. Cokkos) 368, 373

Ποιητικά πρωτόλεια 329

Ποικίλη Στοά 259

Προς το θεαθήναι 254

Πρωινός Κήρυξ 43, 157

Ράβδος 306

Σκέψεις ενός ληστού 169

Σούτσεια (Τα) (22), 39, 86-88, 163, 359, 365, 367

Σύζυγος του Λουλουδάκη (Η) 254

Συλλογή Στιχουργημάτων 78

Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων 33

Τίς πταίει; 332

Τουρκομάχος Ελλάς (Η) 164

Τρυγόνες και έχιδναι 320, 363

Φαύστα 239

Φιλελεύθερος 156

Φιλίστωρ 171

Φιλόπατρις Έλλην 123

ΦΛΟΞ: voir Cambouroglou (J ) 332

Φροσύνη 146

Χαριτίνη (Η) 212

Χάσης 218

Χρυσαλλίς 60, 167, 188, 189, 199, 204, 225

Σελ. 484
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/485.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE 9

INTRODUCTION 11

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES CONCOURS

1. Ambroise Rallis et son règlement 31

2. Jean Voutsinas — Réorganisation et déclin des concours 43

3. La cérémonie 51

4. Le jury et les œuvres présentées 57

PREMIÈRE PARTIE

LE CONCOURS DE RALLIS

CHAPITRE PREMIER

LES CONCOURS FACE À LA LANGUE (1851-1855) 67

1. 1851: Une inauguration solennelle 70

2. 1852: Les premières tempêtes 76

3. 1853: La langue au cœur du débat 81

4. 1854: La persistance de la dualité linguistique 89

5. 1855: L'abondance des hexamètres 95

CHAPITRE II

LE DÉBAT S'ÉLARGIT (1856-1860) 103

1. 1856: L'unité impossible 107

2. 1857: Le romantisme au pilori 114

3. 1858: Une abstention significative 126

4. 1859: Poésie et politique 134

5. 1860: La fin du concours de Rallis 143

DEUXIÈME PARTIE

LE CONCOURS DE VOUTSINAS

CHAPITRE PREMIER

LE NÉO-CLASSICISME BAT SON PLEIN (1862-1867) 167

1. 1862: La levée d'un interdit 171

2. 1863: Un manifeste anti-romantique 179

Σελ. 485
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/486.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

3. 1864: Le concours annulé 191

4. 1865: L'heure du drame 202

5. 1866: La farce de Vlachos 215

6. 1867: Patriotisme et exaltation 226

CHAPITRE II

LE SAUT QUANTITATIF (1868-1871) 239

1. 1868: La comédie, ouverture à la réalité 241

2. 1869: L'idéal déchu 256

3. 1870: Un afflux de poèmes dramatiques 269

4. 1871: Le record des 70.000 vers 283

CHAPITRE III

LE DÉCLIN DES CONCOURS (1872-1877) 297

1. 1872: Un concours dramatique médiocre 301

2. 1873: L'attaque de Mistriotis 307

3. 1874: Le retour de A. R. Rangabé 321

4. 1875: Les concours en faillite 332

5. 1876: Le dernier éclat 340

6. 1877: L'épilogue 351

CONCLUSION 370

BIBLIOGRAPHIE 380

I.— SOURCES

A. Jugements des jurys 1851-1877 381

B. Rapports rectoraux 1851-1878 383

C. Premières publications d'œuvres présentées aux concours 386

D. Le témoignage des contemporains 403

E. La presse grecque contemporaine 416

II.— OUVRAGES GÉNÉRAUX 418

III.— TRAVAUX SUR LES CONCOURS 428

IV.— TRAVAUX SUR DES POÈTES AYANT PARTICIPÉ AUX CONCOURS 429

ANNEXE I. OEUVRES PRÉSENTÉES AUX CONCOURS 447

ANNEXE II. POÈTES AYANT PARTICIPÉ AUX CONCOURS 462

INDEX 473

TABLE DES MATIÈRES 485

Σελ. 486
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/487.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

ERRATA

 

 
Page

37

ligne

25

au lieu de: 

5/7 lire:

5/17

»

49

note

1

» 

1871 »

1872

»

77

ligne

24

»  

synizèse »

synérèse

»

86

»

19-20

»  

commançait »

commençait

»

101

»

21

»  

Aigri pas »

Aigri par

»

104

»

33

»  

σπάπτοντες »

σκάπτοντες

»

108

»

27

»  

n'a pa »

n'a pas

»

109

»

9

»  

1933 »

1833

»

135

»

10

»  

pas pas »

pas

»

150

note

»

»  

voirsurt ouf »

voir surtout

»

160

ligne

27

»  

persécuter »

persécutée

»

171

»

-2

»  

le nouvelle »

la nouvelle

»

177

»

28

»  

κηλίδίων »

κηλίδων

»

190

»

26

» 

ateint, »

atteint,

»

211

»

1

»  

euteur »

auteur

»

215

note

1

»  

Ranagabé »

Rangabé

»

237

ligne

6

» 

institutuon »

institution

»

247

»

4

»  

le liberté »

la liberté

»

279

»

24

»  

versitivcation »

versification

»

280

»

8

»  

particiation »

participation

»

289

»

19

»  

lorsque que »

lorsque

»

308

»

10

»  

conséquenecs »

conséquences

»

309

»

30

»  

Ingue »

langue

»

331

»

26

»  

dons »

dans

»

367

note

1

»  

la professeur »

le professeur

 
Σελ. 487
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/488.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

LE LIVRE

DE PANAYOTIS MOULLAS

LES CONCOURS POÉTIQUES

DE L'UNIVERSITÉ D'ATHÈNES

1851 -1877

XXIIème DE LA COLLECTION DES

ARCHIVES HISTORIQUES DE

LA JEUNESSE GRECQUE

A ÉTÉ ACHEVÉ D'IMPRIMER SUR LES PRESSES

DE L'IMPRIMERIE V. MANIS ET CIE S.A.

5 rue RIGA PALAMIDOU, ATHÈNES

TEL 32 15 220

EN DÉCEMBRE 1989

POUR LE COMPTE DU

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À LA JEUNESSE

Σελ. 488
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/489.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ

Σελ. 489
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/490.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 490
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 471
    22. Moullas, Concours poetiques

    INDEX