Συγγραφέας:Moullas, P.
 
Τίτλος:Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:22
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:488
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1851-1877
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται και μελετάται αναλυτικά και σε βάθος ένας σημαντικός για τα ελληνικά γράμματα του 19ου αιώνα θεσμός, οι ποιητικοί διαγωνισμοί που διοργανώνονταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πιο συγκεκριμένα ο Ράλλειος Διαγωνισμός (1851-1860) και ο μακροβιότερος Βουτσιναίος διαγωνισμός (1861-1877).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 16.82 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 485-490 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/485.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE 9

INTRODUCTION 11

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES CONCOURS

1. Ambroise Rallis et son règlement 31

2. Jean Voutsinas — Réorganisation et déclin des concours 43

3. La cérémonie 51

4. Le jury et les œuvres présentées 57

PREMIÈRE PARTIE

LE CONCOURS DE RALLIS

CHAPITRE PREMIER

LES CONCOURS FACE À LA LANGUE (1851-1855) 67

1. 1851: Une inauguration solennelle 70

2. 1852: Les premières tempêtes 76

3. 1853: La langue au cœur du débat 81

4. 1854: La persistance de la dualité linguistique 89

5. 1855: L'abondance des hexamètres 95

CHAPITRE II

LE DÉBAT S'ÉLARGIT (1856-1860) 103

1. 1856: L'unité impossible 107

2. 1857: Le romantisme au pilori 114

3. 1858: Une abstention significative 126

4. 1859: Poésie et politique 134

5. 1860: La fin du concours de Rallis 143

DEUXIÈME PARTIE

LE CONCOURS DE VOUTSINAS

CHAPITRE PREMIER

LE NÉO-CLASSICISME BAT SON PLEIN (1862-1867) 167

1. 1862: La levée d'un interdit 171

2. 1863: Un manifeste anti-romantique 179

Σελ. 485
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/486.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

3. 1864: Le concours annulé 191

4. 1865: L'heure du drame 202

5. 1866: La farce de Vlachos 215

6. 1867: Patriotisme et exaltation 226

CHAPITRE II

LE SAUT QUANTITATIF (1868-1871) 239

1. 1868: La comédie, ouverture à la réalité 241

2. 1869: L'idéal déchu 256

3. 1870: Un afflux de poèmes dramatiques 269

4. 1871: Le record des 70.000 vers 283

CHAPITRE III

LE DÉCLIN DES CONCOURS (1872-1877) 297

1. 1872: Un concours dramatique médiocre 301

2. 1873: L'attaque de Mistriotis 307

3. 1874: Le retour de A. R. Rangabé 321

4. 1875: Les concours en faillite 332

5. 1876: Le dernier éclat 340

6. 1877: L'épilogue 351

CONCLUSION 370

BIBLIOGRAPHIE 380

I.— SOURCES

A. Jugements des jurys 1851-1877 381

B. Rapports rectoraux 1851-1878 383

C. Premières publications d'œuvres présentées aux concours 386

D. Le témoignage des contemporains 403

E. La presse grecque contemporaine 416

II.— OUVRAGES GÉNÉRAUX 418

III.— TRAVAUX SUR LES CONCOURS 428

IV.— TRAVAUX SUR DES POÈTES AYANT PARTICIPÉ AUX CONCOURS 429

ANNEXE I. OEUVRES PRÉSENTÉES AUX CONCOURS 447

ANNEXE II. POÈTES AYANT PARTICIPÉ AUX CONCOURS 462

INDEX 473

TABLE DES MATIÈRES 485

Σελ. 486
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/487.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

ERRATA

 

 
Page

37

ligne

25

au lieu de: 

5/7 lire:

5/17

»

49

note

1

» 

1871 »

1872

»

77

ligne

24

»  

synizèse »

synérèse

»

86

»

19-20

»  

commançait »

commençait

»

101

»

21

»  

Aigri pas »

Aigri par

»

104

»

33

»  

σπάπτοντες »

σκάπτοντες

»

108

»

27

»  

n'a pa »

n'a pas

»

109

»

9

»  

1933 »

1833

»

135

»

10

»  

pas pas »

pas

»

150

note

»

»  

voirsurt ouf »

voir surtout

»

160

ligne

27

»  

persécuter »

persécutée

»

171

»

-2

»  

le nouvelle »

la nouvelle

»

177

»

28

»  

κηλίδίων »

κηλίδων

»

190

»

26

» 

ateint, »

atteint,

»

211

»

1

»  

euteur »

auteur

»

215

note

1

»  

Ranagabé »

Rangabé

»

237

ligne

6

» 

institutuon »

institution

»

247

»

4

»  

le liberté »

la liberté

»

279

»

24

»  

versitivcation »

versification

»

280

»

8

»  

particiation »

participation

»

289

»

19

»  

lorsque que »

lorsque

»

308

»

10

»  

conséquenecs »

conséquences

»

309

»

30

»  

Ingue »

langue

»

331

»

26

»  

dons »

dans

»

367

note

1

»  

la professeur »

le professeur

 
Σελ. 487
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/488.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

LE LIVRE

DE PANAYOTIS MOULLAS

LES CONCOURS POÉTIQUES

DE L'UNIVERSITÉ D'ATHÈNES

1851 -1877

XXIIème DE LA COLLECTION DES

ARCHIVES HISTORIQUES DE

LA JEUNESSE GRECQUE

A ÉTÉ ACHEVÉ D'IMPRIMER SUR LES PRESSES

DE L'IMPRIMERIE V. MANIS ET CIE S.A.

5 rue RIGA PALAMIDOU, ATHÈNES

TEL 32 15 220

EN DÉCEMBRE 1989

POUR LE COMPTE DU

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À LA JEUNESSE

Σελ. 488
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/489.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ

Σελ. 489
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/490.gif&w=600&h=915 22. Moullas, Concours poetiques

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 490
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 485
  22. Moullas, Concours poetiques

  TABLE DES MATIÈRES

  PRÉFACE 9

  INTRODUCTION 11

  CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

  INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES CONCOURS

  1. Ambroise Rallis et son règlement 31

  2. Jean Voutsinas — Réorganisation et déclin des concours 43

  3. La cérémonie 51

  4. Le jury et les œuvres présentées 57

  PREMIÈRE PARTIE

  LE CONCOURS DE RALLIS

  CHAPITRE PREMIER

  LES CONCOURS FACE À LA LANGUE (1851-1855) 67

  1. 1851: Une inauguration solennelle 70

  2. 1852: Les premières tempêtes 76

  3. 1853: La langue au cœur du débat 81

  4. 1854: La persistance de la dualité linguistique 89

  5. 1855: L'abondance des hexamètres 95

  CHAPITRE II

  LE DÉBAT S'ÉLARGIT (1856-1860) 103

  1. 1856: L'unité impossible 107

  2. 1857: Le romantisme au pilori 114

  3. 1858: Une abstention significative 126

  4. 1859: Poésie et politique 134

  5. 1860: La fin du concours de Rallis 143

  DEUXIÈME PARTIE

  LE CONCOURS DE VOUTSINAS

  CHAPITRE PREMIER

  LE NÉO-CLASSICISME BAT SON PLEIN (1862-1867) 167

  1. 1862: La levée d'un interdit 171

  2. 1863: Un manifeste anti-romantique 179