Συγγραφέας:Παπαθανασίου, Μαρία
 
Τίτλος:Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο
 
Υπότιτλος:Παιδιά και παιδική ηλικία στο Κροκύλειο Δωρίδας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι.
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:38
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2003
 
Σελίδες:387
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Τοπική κάλυψη:Κροκύλειο Δωρίδας
 
Χρονική κάλυψη:αρχές 20ού αι.
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό είναι μία ιστορία της παιδικής ηλικίας σε ένα χωριό του ορεινού ελλαδικού χώρου, το Κροκύλειο (ως το 1915 Παλαιοκάτουνο ή Παλιοκάτουνο) της Φωκίδας, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Εξετάζει, δηλαδή, πλευρές της καθημερινής ζωής και της κοινωνικοποίησης των παιδιών σε μία κοινότητα της υπαίθρου. Στο βαθμό όμως που παιδιά μεγάλωναν υπό ανάλογες κοινωνικές, οικονομικές, δημογραφικές συνθήκες, η μελέτη επιτρέπει να διατυπωθούν ορισμένες εύλογες υποθέσεις για οικισμούς του ευρύτερου ορεινού χώρου στον οποίο εντάσσεται το συγκεκριμένο παράδειγμα.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 24.57 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 334-353 από: 395
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/334.gif&w=600&h=915

Εικόνα 13

Άποψη του χωριού σήμερα. Διακρίνονται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (κέντρο-δεξιά), το νεκροταφείο και οι διάφοροι «μαχαλάδες»

Σελ. 334
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/335.gif&w=600&h=915

Εικόνα 14

Παλιά σπίτια και ξερολιθιές

στο χωριό

Σελ. 335
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/336.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 336
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/337.gif&w=600&h=915

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελ. 337
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/338.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 338
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/339.gif&w=600&h=915

ΠΗΓΕΣ

ι. προφορικές

Α' Συνεντεύξεις - Συνομιλίες:

Αναγράφονται τα αρχικά του ονοματεπώνυμου' για τις γυναίκες χρησιμοποιείται το αρχικό του πατρικού τους επωνύμου και η χρονολογία γέννησης. Η ένδειξη α. σημαίνει άνδρας και η ένδειξη γ. γυναίκα. Ακολουθούν ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Πρόκειται για 40 συνεντεύξεις με κριτήριο την ημερομηνία τους. Τα αρχικά παρατίθενται αλφαβητικά με βάση το πρώτο αρχικό. Α. Κ. σημαίνει «Απομαγνητοφωνημένο Κείμενο»: Πρόκειται για τα τμήματα των συνεντεύξεων, τα οποία απομαγνητοφώνησα και στα οποία παραπέμπω στην εργασία. Στην εργασία παραπέμπω στον αριθμό σελίδας κάθε συνέντευξης χωριστά' ταυτόχρονα όμως υπάρχει ενιαία αρίθμηση όλων των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών και εδώ σημειώνω σε ποιες σελίδες αντιστοιχούν οι συνομιλίες με βάση την ενιαία αυτή αρίθμηση (Πβ. σ. 10 και 23-25, ειδικότερα υποσημείωση 30).

1) Αδελφοί Α., α. 1915, 1922, 1924 - Κροκύλειο (18.8.1997): Α. Κ., σ. 293-315.

2) Α. Μ., α. 1903 - Κροκύλειο (14.7.1997: ορισμένη ώρα παρευρισκόταν και συμμετείχε στη συζήτηση ο γιος του): Α. Κ., σ. 145-152.

3) Α. Π., γ. 1911 - Κροκύλειο (18.7.1997): Α. Κ., σ. 335-355.

4) Αρ. Μ., α. 1915 - Κροκύλειο (16.7.1997): Α. Κ., σ. 356-377.

5) Α. Σ., γ. 1922 - Κροκύλειο (25.8.1997 και 10.6.2001: Συν. 2): Α. Κ., σ. 178-190 και 458-463.

6) Β. Σ., γ. 1915 - Κροκύλειο (12.8.1997: αφηγήσεις που μαγνητοφωνήθηκαν στο καφενείο της παρουσία τριών παραθεριστών): Α. Κ., σ. 82-85.

7) Β. Κ., γ. 1916 - Αθήνα (12.6.1997): Α. Κ., σ. 36-43.

8) Γ. Α., γ. 1913 - Κροκύλειο (27.8.1997): Α. Κ., σ. 124-134.

9) Γ. Λ., α. 1908 - Κροκύλειο (16.8.1997): Α. Κ., σ. 55-59.

10) Γ. Π., α. 1899 - Κροκύλειο (14.7.1997 και 21.8.1997: Συν. 2): Α. Κ., σ. 153-177.

Σελ. 339
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/340.gif&w=600&h=915

11) Γ. P., α. 1917 (επίσκεψη του Π. Β. που γεννήθηκε το 1922 στη διάρκεια της συνέντευξης και σύντομη συνομιλία με τους δύο μαζί) - Κροκύλειο (20.8.1997): Α. Κ., σ. 191-200.

12) Γ. Σ., α. 1911 και Φ. Σ., γ. 1914 (ανδρόγυνο) - Κροκύλειο (20.7.1997): Α.Κ., σ. 387-400.

13) Γ. Σ., γ. 1917-Αθήνα (6.6.1997 και 13.6.2001: Συν. 2): Α.Κ., σ. 43-54 και 481-487.

14) Γ. Ψ., α. 1924 - Κροκύλειο (24.8.1997): Α.Κ., σ. 277-282.

15) Ε. Γ., γ. 1905 - Κροκύλειο (14.8.1997): Α. Κ., σ. 6-12.

16) Αδέλφια Ε. Ζ., γ. 1916 και Ν. Ζ., α. 1929 - Αθήνα (19.6.1997: κατά διαστήματα παρευρισκόταν και η κόρη της Ε. Ζ. και συμμετείχε στη συζήτηση): Α. Κ., σ. 260-276.

17) Αδελφοί Η. Χ., α. 1915 και Κ. Χ., α. 1920 - Κερασιά (22.8.1997): Α. Κ., σ. 108-114.

18) Θ. Α., α. 1920 - Αθήνα (18.6.1997): Α. Κ., σ. 235-259.

19) Κ. Σ., γ. 1914 - Κροκύλειο (17.7.1997: στη συνέντευξη συμμετείχε και η Π. Α., η οποία με συνόδευσε στο σπίτι της Κ. Σ.): Α. Κ., σ. 13-23.

20) Λ. Γ., α. 1901 και Α. Γ., γ. 1913 (ανδρόγυνο) - Κροκύλειο (19.7.1997): Α. Κ., σ. 135-144.

21) Λ. Π., γ. 1915 - Κροκύλειο (21.8.1997 και 9. 6. 200: Συν. 2): Α. Κ., σ. 87-107 και σ. 464-467.

22) Μ. Ζ., α. 1922 - Κροκύλειο (23.8.1997): Α. Κ., σ. 283-292.

23) Μ. Μ., α. 1926 και Κ. Μ., γ. 1932 (ανδρόγυνο) - Κροκύλειο (19.8.1997· πρώτα συνομίλησα με την Κ. Μ. και αμέσως μετά με τον Μ. Μ. που ήρθε να φυλάξει με τη σειρά του το κοπάδι τους και 10.6.2001: μόνο με τον Μ. Μ.): Α. Κ., σ. 316-333 και 451-457.

24) Μ. Ν., γ. 1912 - Αθήνα (9.6.1997: κατά διαστήματα παρευρισκόταν και η κόρη της Μ. Ν. και συμμετείχε στη συζήτηση): Α. Κ., σ. 60-81.

25) Π. Γ., γ. 1908 (πριν αρχίσει η πρώτη συνέντευξη-συνομιλία και με το γιο της Θ. Μ., 1929) - Κροκύλειο (15.7.1997 και 22.8.1997: Συν. 2 και 7.6.2001: Συν. 3 και 8.6.2001: Συν. 4): Α. Κ., σ. 401-450 και σ. 488-525.

26) Π. Κ., γ. 1914 - Αθήνα (6.6.1997 και 13.6.2001: Συν. 2' κατά διαστήματα παρευρισκόταν και η κόρη της Π. Κ. και συμμετείχε στη συζήτηση): Α. Κ., σ. 2435 και 468-480.5).

27) Π. Α., γ. 1918 - Κροκύλειο (17.7.1997): Α. Κ., σ. 201-211.

28) Π. Μ., γ. 1914 - Κροκύλειο (26.8.1997): Α. Κ., σ. 1-5.

Σελ. 340
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/341.gif&w=600&h=915

29) Π. Π., α. 1915 - Κροκύλειο (17.8.1997): Α. Κ., σ. 115-123.

30) Χ. Μ., α. 1909 - Κροκύλειο (19.8.1997): Α. Κ., σ. 378-386.

31) Χ. T., α. 1914 - Αθήνα (30.5.1997): Α. Κ., σ. 212-234.

Β' Τετράδιο σημειώσεων

2. ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ

Α' Σχολικά Αρχεία

I. Στο Κροκύλειο (κτίριο ξενοδοχείου):

α. Γενικός Έλεγχος Α', Β', Γ', Α' Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Κροκυλείου

(1927/28 έως 1945/46). β. Γενικός Έλεγχος Ε' και ΣΤ' τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Κροκυλείου

(1930/31 έως 1946/47). γ. Δημοτικόν Σχολείον Κροκυλείου, Μαθητολόγιον Από του Σχολικού Έτους

1930/31 (έως το 1937/38). δ. Δημοτικόν Σχολείον Κροκυλείου, Μαθητολόγιον Από του Σχολικού Έτους 1938/39 (έως το 1943/44).

II. Στο Λύκειο Λιδωρικίου (Γραφείο Διευθυντή):

α. Ελληνικόν Σχολείον Κροκυλίου. Γενικός Έλεγχος Αποτελεσμάτων Ενιαυσίων

Εξετάσεων, 1903/04 - 1932/33. β. Ημιγυμνάσιον εν Κροκυλίω. Γενικός Έλεγχος Αποτελεσμάτων Ενιαυσίων Εξετάσεων (από του έτους 1929/30). γ. Ελληνικόν σχολείον εν Κροκυλίω. Σχολικόν Έτος 1928/29. Κατάστασις εμφαίνουσα τα υπό του ανωτέρω σχολείου εισπραχθέντα εκπαιδευτικά τέλη ανανεώσεως εγγραφής.

δ. Ημιγυμνάσιον εν Κροκυλίω. Σχολικόν Έτος 1929/30. Κατάστασις εμφαίνουσα τα υπό του ανωτέρω σχολείου εισπραχθέντα εκπαιδευτικά τέλη ανανεώσεως εγγραφής.

ε. Γυμνάσιον εν Λιδωρικίω. Γενικός Έλεγχος από Σχολικού Έτους 1924/25 έως Σχολικόν Έτος 1943/44.

III. Στο Λύκειο Άμφισσας (Γραφείο Διευθυντή):

Γυμνάσιον Αμφίσσης Ν. Γιαγτζή. Γενικός Έλεγχος από Σχολικού Έτους 1921/22 έως Σχολικόν Έτος 1936/37.

Β' Κοινοτικά και Εκκλησιαστικά Αρχεία (Γραφεία Κοινότητας)

α. Βιβλίον Γάμων του ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Δωρίδος, 1929-1977.

Σελ. 341
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/342.gif&w=600&h=915

β. Βιβλίον Γεννήσεων και Βαπτίσεων του ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Δωρίδος, 1929-1971.

γ. Βιβλίον Ληξιαρχικών Πράξεων Κοινότητος Κροκυλείου, Θανάτων, Τόμος Α, 1.1.1932 έως 31.12.1939.

δ. Γενικόν Μητρώον Αρρένων και Θηλέων της Κοινότητος Κροκυλείου. Συνταχθέν την 11ην Ιανουαρίου 1890 (αρχίζει όμως κατά πάσα πιθανότητα από το 1915, Μ. Π.)

ε. Ληξιαρχικόν Βιβλίον Αποβιώσεων της κοινότητος Παλαιοκατούνου, 19221925.

στ. Ληξιαρχικόν Βιβλίον Γεννήσεων της κοινότητος Παλαιοκατούνου, 1914-1935.

Γ' Συμβολαιογραφικά έγγραφα (φυλάσσονται από τον Π. Παγώνη)

Αριθμός εγγράφου και χρονολογία:

300/1900, 440/1900, 2138/1900, 99/1901, 374/1901, 496/1900, 3804/1914, 3512/1914, 3578/1914, 3613/1914, 3688/1914, 3814/1914, 3905/1914, 11519/1931, 11575/1931, 11577/1931, 11596/1931, 11649/1931, 11780/1932.

Δ' Διαδίκτυο

www.ellisisland.org (Passenger Search) - Στοιχεία Δεκεμβρίου 2001 (βλ. Κεφάλαιο πρώτο, σημ. 14).

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

α. Βασίλειον της Ελλάδος, Υπουργείον των Εσωτερικών, Γραφείον Απογραφής, Στατιστικά Αποτελέσματα της Γενικής Απογραφής του Πληθυσμού κατά την 27 Οκτωβρίου 1907, Μέρος Δεύτερον, Πίνακες Αριθμητικοί, Εν Αθήναις 1908.

β. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά Αποτελέσματα της Απογραφής του Πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928, Πραγματικός και Νόμιμος Πληθυσμός - Πρόσφυγες, Εν Αθήναις 1933.

γ. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), Λεξικόν των Δήμων, Κοι-

Σελ. 342
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/343.gif&w=600&h=915

Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελλάδος, επί τη βάσει της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1961, περιέχον εν παραρτήματι τας επελθούσας διοικητικάς μεταβολάς και εγκριθείσας μετονομασίας μέχρι της 31.12.1962, Αθήνα 1963.

δ. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 19η< Αυγούστου 1928, Αθήναι, Εθνικόν Τυπογραφείον, 1931.

ε. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 5η< Μαρτίου 1933, Αθήναι, Εθνικόν Τυπογραφείον, 1933.

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δημοσιευμένο στην εφ. Το Κροκύλ(ε)ιο, αρ. φύλ. 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 70, 77 (Δημοσιεύεται εδώ, σ. 321-336.

5. ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

α. Στοιχεία για την οικονομία του χωριού και των νοικοκυριών για το 1930 που συγκέντρωσε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο καταγόμενος από το Κροκύλειο οικονομολόγος Παρασκευάς Μπακαρέζος.

β. Αρχείο Λαογραφικού Σπουδαστηρίου Πανεπιστημίου Αθηνών: Χειρόγραφα 2227 (1975), 2594 (Θ. Σαράμπαλη, 1973).

γ. Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας (ΚΕΕΛ): Χειρόγραφα 1682 (Α. Στασινοπούλου, 1951;) - 3988 (Θ. Σαράμπαλη, 1973) - 4221 (Ε. Αλεξάκης, 1984).

Σελ. 343
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/344.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 344
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/345.gif&w=600&h=915

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

Αγγελοπούλου Α., Μπρούσκου Α., Επεξεργασία Παραμυθιακών Τύπων και Παραλλαγών 700-749, Αθήνα 1994 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 23).

Αγγελοπούλου Α., Λουμίδης Σ., Nestlé, 100 χρόνια στην Ελλάδα, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), Αθήνα 2001.

Αγριαντώνη Χρ., «Βιομηχανία», στο Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1900-1922. Οι απαρχές, τ. ΑΙ, Αθήνα 1999, σ. 173-221.

Αθανασόπουλος Θ., «Τα Κλικούρδα», εφ. Το Κροκύλιο, αρ. φ. 44 (1991), σ. 1.

-, «Λαογραφικός Θησαυρός: Η Γρούνα κι τα Κουκουρέλια», Το Κροκύλειο,

Αριθμός Φύλλου 47 (1992), σ. 1.

-, «Λαογραφικός Θησαυρός: Χρουνιάρις Μέρες», εφ. Το Κροκύλειο, αρ. φ.

56 (1994), σ. 1.

Αικατερινίδης Γ., «Το παιδί σε εθιμικούς αγερμούς και ευετηρικά δρώμενα», στο Αναγνωστόπουλος Β. Δ. (επιμ.), Λαϊκή Παράδοση και Παιδί, Αθήνα 1999, σ. 57-68.

Αλεξάκης Ε. Π., Τα παιδιά της σιωπής. Οικογένεια, συγγένεια και γάμος στους Αρβανίτες της ΝΑ. Αττικής-Λαυρεωτικής (1850-1940), Αθήνα 1996.

-, «Γυναίκες, Γάλα, Συγγένεια: Κοινά παλαιοβαλκανικά στοιχεία στο λαϊκό

πολιτισμό των Βαλκανικών Λαών», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 28 (1999), σ. 49-67.

——, «Ο κύκλος ανάπτυξης της οικιακής ομάδας στην ορεινή κοινότητα Καστάνιανης Κόνιτσας», στο Νιτσιάκος Β., Κασίμης Χ. (επιμ.), Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και μετασχηματισμοί, Κόνιτσα 2000, σ. 119-147.

Αμηρά Α., Μαράτου-Αλιμπράντη Α., «Μετανάστευση και Οικογένεια. Η κοινωνικοποίηση των παιδιών σε μια αγροτική κοινότητα», Πρακτικά του Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, Ο Αγροτικός Κόσμος στον Μεσογειακό Χώρο, Αθήνα 47 Δεκ. 1984, Αθήνα 1988, σ. 284-307.

Αναγνωστόπουλος Β. Δ. (επιμ.), Λαϊκή Παράδοση και Παιδί, Αθήνα 1999, σ. 57-68.

Αναγνωστόπουλος Ξ., Λαογραφικά Ρούμελης, Αθήνα 1955.

Άντερσον Μπ., Φαντασιακές κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισμού, (μετ. Π. Χαντζαρούλα), Αθήνα 1997.

Σελ. 345
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/346.gif&w=600&h=915

Αντμάν Μ. Ε., Βία και Πονηριά. Άντρες και Γυναίκες σ' ένα ελληνικό χωριό, Αθήνα 1987.

Αργυριάδη Μ., «Οι επιδράσεις της χριστιανικής λατρείας και παράδοσης στο παιδικό παιχνίδι: Το θρησκευτικό παιχνίδι», Εθνογραφικά 9 (1993), 83-102 (επιμέλεια Γκουγκουλή Κ.).

-, «Στην Κατοχή και την Απελευθέρωση. Τα αυτοσχέδια και ομαδικά παιχνίδια που έπαιζαν παιδιά μέσα από προσωπικές μαρτυρίες», Η Καθημερινή: ένθετο Επτά Ημέρες («Το Ελληνικό Παιχνίδι»), 21 Δεκεμβρίου 1997, σ. 2730.

Αριές Φ., Αιώνες Παιδικής ηλικίας, (μετ. Γ. Αναστοπούλου), Αθήνα 1990.

Αρσενίου Λ., Τα Τσελιγγάτα, Αθήναι 1972.

Ασδραχάς Σ., Οικονομία και Νοοτροπίες (Νεοελληνικά Μελετήματα, 10), Αθήνα 1988.

--, «Ο εκχρηματισμός στις αγροτικές οικονομίες: Το ελληνικό παράδειγμα»,

στο Σ. Ασδραχάς, Οικονομία και Νοοτροπίες, ό.π., σ. 43-55.

-, Ιστορικά Απεικάσματα, Αθήνα 1995.

Αυδίκος Ε., Το Παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινωνία, Αθήνα 1996.

--, «Λαογραφία και παιδική ηλικία: οπτικές και προοπτικές», στο Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Λαϊκή Παράδοση και Παιδί, Αθήνα 1999, σ. 23-42.

Βαλαώρας Β., Στοιχεία Βιομετρίας και Στατιστικής. Δημογραφική μελέτη του πληθυσμού της Ελλάδος, Αθήναι 1943.

Βαν Μπούσχοτεν P., Ανάποδα Χρόνια. Συλλογική μνήμη και Ιστορία στο Ζιάχα Γρεβενών (1900-1950), Αθήνα 1997 (Λαϊκός Πολιτισμός/Τοπικές Κοινωνίες).

--, «Κλεφταρματολοί, ληστές και κοινωνική ληστεία», Μνήμων 13 (1991), 9-

24.

Βερβενιώτη T., Η γυναίκα της Αντίστασης. Η είσοδος των γυναικών στην πολιτική, Αθήνα 1994.

Βεργόπουλος Κ., Το Αγροτικό Ζήτημα στην Ελλάδα. Η Κοινωνική ενσωμάτωση της γεωργίας, Αθήνα 1975.

Γιαννόπουλος I., Η Διοικητική Οργάνωσις της Στερεάς Ελλάδος κατά την Τουρκοκρατίαν (1393-1821). Συμβολή εις την Μελέτην της Επαρχιακής Διοικήσεως του κυριάρχου Οθωμανικού κράτους, Διατριβή επί Διδακτορία (Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, 18), Εν Αθήναις 1971.

Γκουγκουλή Κ., «Εισαγωγή», Εθνογραφικά 9 (1993) (επιμέλεια Γκουγκουλή Κ.), Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Το παιδικό παιχνίδι, σ. 9-15.

Γκουγκουλή Κ., Κούρια Α. (επιμ.), Παιδί και παιχνίδι στη νεοελληνική κοινωνία (19ος και 20ός αιώνας), Αθήνα 2000.

Γκουγκουλή Κ., «Ανθρωπολογικές και λαογραφικές προσεγγίσεις του παιδικού παιχνιδιού», στο Χ. Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός. Λαογραφία και Ιστορία, Συνέδριο στη μνήμη της Αλκής Κυριακίδου-Νέστορος, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 57-72.

Caillois R., Τα Παιγνίδια και οι Άνθρωποι, (μετ. Ν. Κούρκουλος), Αθήνα 2001 (α' έκδ. 1958).

Σελ. 346
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/347.gif&w=600&h=915

Cowan J., Η πολιτική του σώματος. Χορός και κοινωνικότητα στη βόρεια Ελλάδα, Αθήνα 1998.

Δαμιανάκος Στ., Παράδοση Ανταρσίας και Λαϊκός Πολιτισμός. Μελέτες (Λαϊκός Πολιτισμός/Τοπικές Κοινωνίες), Αθήνα 21995, (μετάφραση Γ. Σπανός).

-, «Κοινωνική Ληστεία και Αγρο-ποιμενικός πολιτισμός στην Ελλάδα», στο

Στ. Δαμιανάκος, Παράδοση Ανταρσίας..., ό.π., σ. 71-107.

Δαμιανάκος Στ. (επιμ.), Διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού στην αγροτική Ελλάδα, Αθήνα 1987.

Δαμιανάκος Στ., Ζακοπούλου Ε., Κασίμης Χ., Νιτσιάκος Β., Εξουσία, εργασία και μνήμη σε τρία χωριά της Ηπείρου. Η τοπική δυναμική της επιβίωσης, Αθήνα 1997.

Δαμιανάκος Στ., «Ληστρική κοινωνία και ληστρικός πολιτισμός στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου (με αφορμή ένα λησμονημένο κείμενο του Στρατή Δούκα)», στο Χ. Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός..., ό.π., σ. 183-200.

Da Silva J. G., «H Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας στην πρόσφατη ιστορική παραγωγή», (μετ. Ν. Μαυροκορδόπουλος, Β. Πάτσιου, Ρ. Μπενβενίστε, Π. Πολέμη), Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, Αθήνα, 1-5 Οκτωβρίου 1984, τ. Α', Αθήνα 1986, σ. 37-78 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1).

Δημαράς Α., Νεοελληνική Εκπαίδευση (Ιστορικόν Σχεδίασμα), Αθήναι 1965.

Διαμαντόπουλος Α., Η πεδιάς του Μόρνου, Αθήναι 1940 (Αρχείον Γεωργοοικονομικών Μελετών, ΑΤΕ, 6).

Δορμπαράκης Π., Χαραμής Π., Ξενάκη Χ. (επιμ.), Παιδαγωγική-Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια-Λεξικό, τ. 7, Αθήνα 1991, λήμμα «παιδονόμος» (σ. 3664-3665).

Δουμάνη-Χρηστέα Μ., Η ελληνίδα μητέρα άλλοτε και τώρα, Αθήνα 1989.

Δρακάκης Α.Θ., Κούνδουρος Σ. I., Αρχεία περί της συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων 1836-1939 και της διοικητικής διαιρέσεως του Κράτους, Αθήναι 1939, τ. Β', Αθήναι 1940.

Εθνογραφικά 9 (1993) (επιμέλεια Γκουγκουλή Κ.), Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Το παιδικό παιχνίδι.

Eisenstadt S. Ν., «Ηλικιακές ομάδες και κοινωνική δομή: το πρόβλημα», στο Δ. Μακρυνιώτη (επιμ.), Παιδική Ηλικία (μετ. Κ. Αθανασίου), Αθήνα 1997, σ. 174-183.

Ελεφάντης Α., Minima Memorialia. Η ιστορία του παππού μου, Αθήνα 2001.

Ελίας Ν., Η εξέλιξη του πολιτισμού. Κοινωνιογενετικές και Ψυχογενετικές Έρευνες, τ. Β' (Αλλαγές της κοινωνίας. Σχεδίασμα για μια θεωρία του πολιτισμού), μετ. Ε. Βαϊκούση, Αθήνα 1997.

Ελληνική Δημοκρατία. Βουλή των Ελλήνων, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Μητρώου Βουλευτών, Μητρώο Πληρεξουσίων, Γερουσιαστών και Βουλευτών 1822-1935, Αθήναι 1986.

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - περιοδικό Μνήμων, Αναζητήσεις της νεότερης γερμανόφωνης ιστοριογραφίας, (Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας, 18) (μετ. Μ. Παπαθανασίου, Κ. Ράπτης, Δ. Φ. Μαρκάτου), Αθήνα 2000.

Σελ. 347
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/348.gif&w=600&h=915

Ευελπίδης Χ., Η Γεωργία της Ελλάδος. Οικονομική και Κοινωνική Άποφις, Αθήναι 1944.

Ηλιόπουλος Γ., Λαογραφικά Δωρίδας, Αθήνα 1987.

Θάνος Χ., Ο Δάφνος Δωρίδος, πρώην Βοστινίτσα. Ιστορία. Χωρογραφία. Κάτοικοι. Ασχολίαι. Λαογραφία, Αθήνα 1975.

Θωμάς Γ., «Γύρω απ' το παραδοσιακό παιχνίδι του πετροπολέμου», στο Β. Δ. Αναγνωστόπουλος (επιμ.), Λαϊκή παράδοση και παιδί, Αθήνα 1999, σ. 103-112.

Καββαδίας Γ. Β., Καραγκούνηδες. Συμβολή στην Κοινωνιολογία των δοξασιών, Αθήνα 1980.

Εφ. Η Καθημερινή: Επτά Ημερες, ένθετο «Το Ελληνικό Παιχνίδι», 21 Δεκεμβρίου 1997.

Καλαφάτη Ε., Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929). Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1987 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 8).

Καλλιβρετάκης Α., Η δυναμική του αγροτικού εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα 1990.

Καραβίδας Κ. Δ., Αγροτικά. Μελέτη Συγκριτική, Αθήνα 1991 (α' έκδ. 1931).

Καραπατάκης Κ., Η μάνα και το παιδί στα παλιότερα χρόνια, Αθήναι 1983.

Καυτατζόγλου P., «Η ιστορία της οικογένειας στην Ελλάδα. Μερικά προβλήματα μεθόδου», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 69 (1988), 225-342.

-, (επιμ.), Οικογένειες του παρελθόντος. Μορφές οικιακής οργάνωσης στην

Ευρώπη και τα Βαλκάνια, Αθήνα 1996.

Καψάλης Γ., Στη Φωκίδα του 1851. Άνθρωποι, λίμνες, μετάξια, μπαμπάκια, Αθήνα 1974.

KayserB., Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος, (μετ. Τ. Τσαβέας, Μ. Μερακλής), Αθήναι 1968.

Κλωνή Α., «Εργασία, παιδί και παιχνίδι στην ελληνική ύπαιθρο: Η περίπτωση της Λυγαριάς. Ανθρωπολογική προσέγγιση», στο Γκουγκουλή Κ., Κούρια Α. (επιμ.), Παιδί και παιχνίδι στη νεοελληνική κοινωνία (19ος και 20ός αιώνας), Αθήνα 2000, σ. 417-473.

Κολιόπουλος Γ., Ληστές. Η κεντρική Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα, Αθήνα 1988.

Κοντζέλος Κ., «Η Λαϊκή Αρχιτεκτονική των Ορεινών Οικισμών», εφ., Το Κροκύλειο, αρ. φ. 87 (2002).

Κοντονή Α., Το Νεοελληνικό Σχολείο και ο πολιτικός ρόλος των Παιδαγωγικών Συστημάτων, Αθήνα 1997.

Κουλούρη Χρ., Ιστορία και γεωγραφία στα σχολεία (1834-1914). Ανθολόγιο Κειμένων - Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων, Αθήνα 1988 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 18).

Κρίκος Α., «Τα Οικονομικά των Αγροτών. Στατιστική Μελέτη επί των οικονομικών των κατοίκων του χωρίου Σουρουστίου της Δωρίδος, διά το έτος 1914. Συνολικαί πρόσοδοι. Δαπάναι διαβιώσεως. Προκύπτουσα διαφορά», Αθήναι 1932 (= Α. Κρίκος, Μελέτες Β', Αθήνα 1991, σ. 7-32: εκδόθηκαν από τους απογόνους του Α. Κρίκου).

Σελ. 348
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/349.gif&w=600&h=915

-, «Περί βελτιώσεως των όρων ζωής των ορεσιβίων», Αθήναι 1939 ( = Α.

Κρίκος, Μελέτες Β', ό.π., σ. 35-53).

-, «Η Μετανάστευσις. Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα-Συνέπειαι», Αθήναι

1950 ( = Α. Κρίκος, Μελέτες Β', ό.π., σ. 57-81).

-, Αυτοβιογραφία. Τα δύσκολα χρόνια (1876-1910), Αθήνα 1991 (εκδεδομέ

νο από τους απογόνους του Α. Κρίκου).

Κυπριανός Π., «Φοιτητικός πληθυσμός και ζήτηση σπουδών στην Ελλάδα (18911936)», Τα Ιστορικά 13 (1996), 225-252.

Κυριακίδου-Νέστορος Α., Λαογραφικά Μελετήματα II, Αθήνα 1993.

Κωνσταντινόπουλος Χ., Η Μαθητεία στις Κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου, Αθήνα 1987 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 14).

Κωστής Κ., Αγροτική Οικονομία και Γεωργική Τράπεζα. Όψεις της ελληνικής οικονομίας στο Μεσοπόλεμο (1919-1928), τ. 1-2 (Τα Τεκμήρια), Αθήνα 1987, 1990.

-, «Εισοδηματικές δομές στην ορεινή οικονομία. Η μελέτη μιας περίπτωσης:

Κερασιές Δωρίδας, 1914», Τα Ιστορικά 4 (1987), 179-204.

-, «Ο Καραβίδας και η «ανακάλυψη των χωρικών στη μεσοπολεμική Ελλάδα», στο Κομνηνού Μ., Παπαταξιάρχης Ε. (επιμ.), Κοινότητα, Κοινωνία και Ιδεολογία. Ο Κωνσταντίνος Καραβίδας και η προβληματική των Κοινωνικών Επιστημών, Αθήνα 1990.

-, «Αγροτική Μεταρρύθμιση και Οικονομική Ανάπτυξη στην Ελλάδα, 1917-

1940», στο Μαυρογορδάτος Γ., Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο 1988, σ. 151-157.

Laslett P., «Οικογένεια και νοικοκυριό. Ιστορικές Προσεγγίσεις», (μετ. Ρ. Καυταντζόγλου), στο Καυταντζόγλου Ρ. (επιμ.), Οικογένειες του παρελθόντος. Μορφές οικιακής οργάνωσης στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, Αθήνα 1996.

Λεοντίδου Λ., Πόλεις της Σιωπής. Εργατικός εποικισμός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909-1940, Αθήνα 1989 (Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ).

Λε Γκοφ Ζ., Ιστορία και Μνήμη, (μετ. Γ. Κουμπουρλής), Αθήνα 1998.

Le Roy Ladurie Ε., «Ένα φαινόμενο βιο-κοινωνικό και πολιτισμικό: Ο θηλασμός επί πληρωμή στη Γαλλία τον 18ο αιώνα», (μετ. Μ. Σπηλιωτοπούλου), στο Ματθαίου Α. (επιμ.), Ιστορία της Διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας, Αθήνα 1998, σ. 63-74 (Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας, 17 / Ε.Μ.Ν.Ε. - περ. Μνήμων).

Λέφας Χ., Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, Εν Αθήναις 1942.

Ληξουριώτης Γ., Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του Νεοελληνικού κράτους, Αθήνα-Γιάννινα 1986.

Λιάκος Α., Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσμών, Αθήνα 1993.

Λιάπης Κ., «Παραμύθι: το αγαπημένο παιδί της παράδοσης και του λαϊκού προφορικού λόγου», στο Β. Δ. Αναγνωστόπουλος (επιμ.), Λαϊκή παράδοση και παιδί, Αθήνα 1999, σ. 113-126.

Λουκόπουλος Δ., Ποια παιγνίδια παίζουν τα Ελληνόπουλα. Περιγραφές Ελληνικών

Σελ. 349
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/350.gif&w=600&h=915

κών παιγνιδιών από όλα τα μέρη της Ελλάδος, Αθήναι 1926.

-, Ποιμενικά της Ρούμελης (Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη, 8), Εν

Αθήναις 1930.

-, Γεωργικά της Ρούμελης, Αθήνα-Γιάννινα 1983 (α' έκδ. Αθήνα 1938 -

Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη, 14).

-, Αιτωλικαί Οικήσεις, Σκεύη και Τροφαί, Αθήνα-Γιάννινα 1984 (α' έκδ.,

Αθήνα 1925).

-, Πώς υφαίνουν και ντύνονται οι Αιτωλοί, Αθήνα-Γιάννινα 1985 (α' έκδ.,

Αθήνα 1927).

Λουκοπούλου-Παττίχη Μ,, Επιστροφή. Κωστάριτσα (Διχώρι) ορεινής Δωρίδας, Αθήνα 1990.

-, Βαρδούσια. Στα χωριά της ορεινής Δωρίδας, Αθήνα 1996.

Μακρυνιώτη Δ., Η παιδική ηλικία στα αναγνωστικά βιβλία 1834-1919, ΑθήναΓιάννινα 1986.

-, (επιμ.), Παιδική Ηλικία, Αθήνα 1997.

Μαλινόφσκι Μ., Σεξουαλικότητα και καταπίεση στην πρωτόγονη κοινωνία, (μετ. Α. Σταματοπούλου - Εισαγωγή-Επιμέλεια-Σχόλια, Θ. Παραδέλλης), Αθήνα 1993.

Mannheim Κ., «Το κοινωνιολογικό πρόβλημα των γενεών», στο Μακρυνιώτη Δ. (επιμ.), Παιδική Ηλικία, (μετ. Λ. Αναγνώστου), Αθήνα 1997, σ. 153-173.

Ματθαίου Α. (επιμ.), Ιστορία της Διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας, (Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας, 17 / ΕΜΝΕ - περιοδικό Μνήμων), Αθήνα 1998.

Μαυρογορδάτος Γ., Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο 1988.

Mauriras-Bousquet Μ., «Συμβολή της ηθολογίας στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ παιχνιδιού και παιχνιδιών», Εθνογραφικά 9 (1993), 29-33.

Mazower Μ., Η Ελλάδα και η Οικονομική Κρίση του Μεσοπολέμου, (μετ. Σ. Μαρκέτος), Αθήνα 2002.

Mead G., «Το ιστορικό της γένεσης του εαυτού», στο Μακρυνιώτη Δ. (επιμ.), Παιδική Ηλικία, Αθήνα 1997 (μετ. Κ. Αθανασίου), σ. 285-296.

Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. IB', Αθήνα 1930' τ. ΙΓ', Αθήνα 1930' τ. ΙΕ', Αθήνα 1931, τ. KB', Αθήνα 1933' τ. Γ (ΕΛΛΑΣ) , Αθήνα 1934.

Μέγας Γ. Α., Ελληνικές Γιορτές και Έθιμα της Λαϊκής Λατρείας, Αθήνα 2001, (α' έκδ. 1956).

Μεντράς Ε., «Κοινωνιολογική Διερεύνησις τριών πεδινών και τριών ορεινών κοινοτήτων της περ. Κονίτσης», Ηπειρωτική Εστία Η' (1959), 815-822, 895902, 985-993 και Θ' (1960), 52-59, 228-236, 317-324, 404-413, 493-501, 601-604 (χωρίς μεταφραστή).

Μερακλής, Μ. Γ., «Το παιδί και η λαογραφία», στο Β. Δ. Αναγνωστόπουλος (επιμ.), Λαϊκή παράδοση και παιδί, Αθήνα 1999, σ. 11-22.

Mitterauer Μ., «Οικογενειακοί σχηματισμοί της υπαίθρου στη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον και την τοπική οικονομία», Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - περ. Μνήμων, Αναζητήσεις της νεότερης γερμανόφωνης ιστοριογραφίας

Σελ. 350
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/351.gif&w=600&h=915

φίας, (Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας, 18), (μετ. Μ. Παπαθανασίου), Αθήνα 2000, σ. 279-305.

Μπάδα Κ., «Παιδικοί-Νεανικοί ενδυματολογικοί κώδικες και το κοινωνικο-ιστορικό τους ισοδύναμο στην Ήπειρο», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, Αθήνα, 1-5 Οκτωβρίου 1984, τ. 1, Αθήνα 1986, σ. 177-191 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1).

Μπάδα-Τσομώκου Κ., Ενδυματολογικοί κώδικες της παιδικής νεανικής ηλικίας. Το κοινωνικό-ιστορικό τους ισοδύναμο ( = Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Παράρτημα αριθμ. 48), Ιωάννινα 1993.

-, «Το παιχνίδι στην παραδοσιακή ελληνική κοινωνία. Μια πρόταση μελέτης», Εθνογραφικά 9 (1993), 73-81.

Μπακαλάκη Α., Ελεγμίτου Ε., Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναικεία καθήκοντα. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929, Αθήνα 1987 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 9).

Μπακαρέζος Π., «Διαχρονική ανάπτυξη μικρού αγροτικού-ορεινού χώρου: Μια πρακτική εφαρμογή», Οικονομικά Χρονικά, τχ. 29 (1987), 20-28.

Μπουρνάζος Σ., «Η Εκπαίδευση στο Ελληνικό Κράτος», στο Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Α2, Αθήνα 1999 σ. 189281.

Μπουρνόβα Ε., «Η Νεολαία της Ραψάνης: Έρευνα στην Ιστορική Δημογραφία και Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1), Αθήνα 1986, σ. 441-445.

-, Ιστορική Δημογραφία και Ιστορία της Καθημερινότητας στη Ραψάνη από

το 1900 έως το 1950, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 1995.

Μπρούμας Κ., Ποτιδάνεια, Αθήνα 1980.

Ναούμη Μ., Καυτατζόγλου P., «Η μορφή της οικογένειας στο Συρράκο», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 58 (1985), 32-54.

Νόβα-Καλτσούνη Χ., Κοινωνικοποίηση. Η γένεση του κοινωνικού υποκειμένου, Αθήνα 1995.

Νιτσιάκος Β., Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, Αθήνα 1993.

-, Οι ορεινές κοινότητες της βόρειας Πίνδου, (Λαϊκός Πολιτισμός/τοπικές κοινωνίες), Αθήνα 1995.

-, Λαογραφικά Ετερόκλητα, Αθήνα 1997.

Νιτσιάκος Β., Κασίμης Χ. (επιμ.), Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και Μετασχηματισμοί, Κόνιτσα 2000.

Ντε Μωζ Λ. (επιμ.), Η Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας, (μετ. Δ. Κωστελένος), Αθήνα 1977.

-, (επιμ.), «Η εξέλιξη της παιδικής ηλικίας», Η Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας, ό.π., σ. 11-101.

Ξηροτύρης Ζάχος, Έθιμα και Δοξασίες του Λαού μας, τ. Δ', Αθήνα 1988, σ. 188-194.

Παναγιωτοπούλου Α., Νεοελληνικός Χορός. Το χορολογικό φαινόμενο της επαρχίας

Σελ. 351
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/352.gif&w=600&h=915

Δωρίδας. Χορογένεση και χορογραφία του νεοελληνικού χορού, Αθήνα 1995.

Παπαγαρουφάλη Ε., «Ο χορός ως κοινωνική πράξη», στο Cowan J., Η πολιτική του σώματος. Χορός και κοινωνικότητα στη βόρεια Ελλάδα, Αθήνα 1998, σ. ix-ixx.

Παπαγεωργίου Γ., Η μαθητεία στα επαγγέλματα, 16ος·20ός αιώνας, Αθήνα 1986 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 3).

-, Οικονομικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί στον ορεινό χώρο. Ζαγόρι (μέσα

18ου-αρχές 20ού αιώνα), Ιωάννινα 1995.

Παπαθανασίου Μ., Καθημερινή ζωή και κοινωνικοποίηση των παιδιών σε ένα χωριό της ορεινής Δωρίδας, 1900-1940, Αθήνα 1998 (αδημοσίευτη χειρόγραφη μελέτη), στο Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Παπαϊωάννου Γ., Τα Κλειδιά του Ψηλού Χωριού, Αθήνα 1987.

Παπαστεφανάκη Α., «Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι...», Εργασία και τεχνολογία στην ελληνική κλωστοϋφαντουργία. Η βιομηχανία Ρετσίνα στον Πειραιά (1872-1940), Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, τ. 1, Αθήνα 2002.

Παπαταξιάρχης Ε., Παραδέλλης Θ. (επιμ.), Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα 1992.

Παπαταξιάρχης Ε., «Ο κόσμος του καφενείου: Ταυτότητα και ανταλλαγή στον ανδρικό συμποσιασμό», στο Παπαταξιάρχης Ε., Παραδέλλης Θ. (επιμ.), Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα 1992, σ. 209-250.

--, «Το παρελθόν στο παρόν. Ανθρωπολογία, ιστορία και η μελέτη της νεοελληνικής κοινωνίας», στο Παπαταξιάρχης Ε., Παραδέλλης Θ. (επιμ.), Ανθρωπολογία και Παρελθόν. Συμβολές στην Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, Αθήνα 1993, σ. 13-74.

Παπαταξιάρχης Ε., Παραδέλλης Θ. (επιμ.), Ανθρωπολογία και Παρελθόν. Συμβολές στην Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, Αθήνα 1993.

Πασσερίνι Α., «Υποκειμενικότητα και Ιστορία», (μετ. I. Πεντάζου), στης ίδιας, Σπαράγματα του 20ού αιώνα. Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία, (μετ. Ο. Βαρών-Βασάρ, I. Λαλιώτου, I. Πεντάζου), Αθήνα 1998, σ. 13-19.

Πετμεζάς Σ., «Αγροτική Οικονομία», στο Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.) Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1900-1922. Οι απαρχές, τ. ΑΙ, Αθήνα 1999, σ. 53-85.

-, «Αγροτική Οικονομία», στο Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1922-1940. Ο Μεσοπόλεμος, τ. Β1, Αθήνα 2002, σ. 189-249.

Πετράκη Γ., Από το χωράφι στο εργοστάσιο. Η διαμόρφωση του βιομηχανικού προλεταριάτου στο σύγχρονο Λαύριο, (μετ. Δ. Τσιφλικά, Γ. Πετράκη), Αθήνα 2002.

Πιζάνιας Π., Οι φτωχοί των πόλεων. Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα το Μεσοπόλεμο, Αθήνα 1993.

Πολύζος Γ., «Μεταναστευτική Κίνηση και Αστικοποίηση. Προσδιορισμός της έκτασης και των κατευθύνσεων της εσωτερικής μετανάστευσης στο Μεσοπόλεμο

Σελ. 352
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/353.gif&w=600&h=915

μο», Πρακτικά του Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, Ο Αγροτικός Κόσμος στον Μεσογειακό Χώρο, Αθήνα 4-7 Δεκ. 1984, Αθήνα 1988, σ. 223-237.

Πρακτικά του Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, Ο Αγροτικός Κόσμος στον Μεσογειακό Χώρο, Αθήνα 4-7 Δεκ. 1984, Αθήνα 1988.

Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, Αθήνα 1986 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1).

Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Οι Χρόνοι της Ιστορίας. Για μια Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, Αθήνα 1998 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 33).

Ρηγάτος Γ., Η υγεία του παιδιού στη λαϊκή μας παράδοση, Αθήνα-Γιάννινα 1992.

Ρηγίνος Μ., Μορφές παιδικής εργασίας στη Βιομηχανία και τη Βιοτεχνία 18701940, Αθήνα 1995 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 27).

Ρόκου Β., «Μεταναστεύσεις στον ορεινό χώρο», Πρακτικά του Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, Ο Αγροτικός Κόσμος στον Μεσογειακό Χώρο, Αθήνα 4-7 Δεκ. 1984, Αθήνα 1988, σ. 251-252.

RushtonL., «Η Μητρότητα και ο Συμβολισμός του Σώματος», στο Παπαταξιάρχης Ε., Παραδέλλης Θ. (επιμ.), Ταυτότητες και φύλο στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα 1992, σ. 151-170.

Σκιαδάς Ε. Γ., Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδος, 1833-1912. Σχηματισμός - σύσταση - εξέλιξη - πληθυσμός - εμβλήματα, Αθήνα 1993.

Σκουτέρη-Διδασκάλου Ε., «Αύριο θα παίζουμε-ελπίζω», εφ. Η ΚαθημερινήΕπτά Ημέρες (Το Ελληνικό Παιχνίδι), 21 Δεκεμβρίου 1997, σ. 8-9.

Σοφιανός Κ., Το Νομικό Καθεστώς της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας 1833-1900. Συναγωγή Νόμων, Διαταγμάτων, Εγκυκλίων, Καταστατικών, τ. Α'-Β', Αθήνα 1988 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 16).

Σταμέλος Δ., Η Μάνα στην ορεινή Ρούμελη, Αθήνα-Γιάννινα 1982.

Thompson P., Φωνές από το Παρελθόν. Προφορική Ιστορία, (μετ. Ρ. Β. Μπούσχοτεν-Ν. Ποταμιάνος / επιμ. Κ. Μπάδα-Ρ. Β. Μπούσχοτεν), Αθήνα 2002.

Τσουκαλάς Κ., Κοινωνική Ανάπτυξη και Κράτος. Η Συγκρότηση του Δημόσιου Χώρου στην Ελλάδα, Αθήνα 1986.

-, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα 1992.

Υφαντής Δ., Αγνάντια στο Κροκύλιο, τη Γενέτειρα του Μακρυγιάννη. Ένα Ταξείδι, μια Εικόνα, μια Ιστορία, Αθήνα 1988.

Υφαντής Π., Το Κροκύλιο. Μια συνοπτική ιστορία του αρχαίου και του σημερινού Κροκυλίου (Πρόχειρη μελέτη για τη γνωριμία του χωριού), Αθήνα 1988.

-, «Ιωάννης Γ. Αθανασόπουλος (ο δάσκαλος ο Γιάννος)», εφ. Το Κροκύλειο,

αρ. φ. 49 (1992), 3.

Φουντανόπουλος Κ., «Μισθωτή Εργασία», στο Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1900-1922. Οι απαρχές, τ. Α', Μέρος Πρώτο, Αθήνα 1999, σ. 87-121.

Φραγκουδάκη Α., Δραγώνα Θ. (επιμ.), «Τι είν' η πατρίδα μας;». Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση, Αθήνα 1997.

Σελ. 353
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 334
    

    Εικόνα 13

    Άποψη του χωριού σήμερα. Διακρίνονται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (κέντρο-δεξιά), το νεκροταφείο και οι διάφοροι «μαχαλάδες»