Συγγραφέας:Παπαθανασίου, Μαρία
 
Τίτλος:Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο
 
Υπότιτλος:Παιδιά και παιδική ηλικία στο Κροκύλειο Δωρίδας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι.
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:38
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2003
 
Σελίδες:387
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Τοπική κάλυψη:Κροκύλειο Δωρίδας
 
Χρονική κάλυψη:αρχές 20ού αι.
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό είναι μία ιστορία της παιδικής ηλικίας σε ένα χωριό του ορεινού ελλαδικού χώρου, το Κροκύλειο (ως το 1915 Παλαιοκάτουνο ή Παλιοκάτουνο) της Φωκίδας, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Εξετάζει, δηλαδή, πλευρές της καθημερινής ζωής και της κοινωνικοποίησης των παιδιών σε μία κοινότητα της υπαίθρου. Στο βαθμό όμως που παιδιά μεγάλωναν υπό ανάλογες κοινωνικές, οικονομικές, δημογραφικές συνθήκες, η μελέτη επιτρέπει να διατυπωθούν ορισμένες εύλογες υποθέσεις για οικισμούς του ευρύτερου ορεινού χώρου στον οποίο εντάσσεται το συγκεκριμένο παράδειγμα.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 24.57 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 351-370 από: 395
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/351.gif&w=600&h=915

φίας, (Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας, 18), (μετ. Μ. Παπαθανασίου), Αθήνα 2000, σ. 279-305.

Μπάδα Κ., «Παιδικοί-Νεανικοί ενδυματολογικοί κώδικες και το κοινωνικο-ιστορικό τους ισοδύναμο στην Ήπειρο», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, Αθήνα, 1-5 Οκτωβρίου 1984, τ. 1, Αθήνα 1986, σ. 177-191 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1).

Μπάδα-Τσομώκου Κ., Ενδυματολογικοί κώδικες της παιδικής νεανικής ηλικίας. Το κοινωνικό-ιστορικό τους ισοδύναμο ( = Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Παράρτημα αριθμ. 48), Ιωάννινα 1993.

-, «Το παιχνίδι στην παραδοσιακή ελληνική κοινωνία. Μια πρόταση μελέτης», Εθνογραφικά 9 (1993), 73-81.

Μπακαλάκη Α., Ελεγμίτου Ε., Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναικεία καθήκοντα. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929, Αθήνα 1987 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 9).

Μπακαρέζος Π., «Διαχρονική ανάπτυξη μικρού αγροτικού-ορεινού χώρου: Μια πρακτική εφαρμογή», Οικονομικά Χρονικά, τχ. 29 (1987), 20-28.

Μπουρνάζος Σ., «Η Εκπαίδευση στο Ελληνικό Κράτος», στο Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Α2, Αθήνα 1999 σ. 189281.

Μπουρνόβα Ε., «Η Νεολαία της Ραψάνης: Έρευνα στην Ιστορική Δημογραφία και Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1), Αθήνα 1986, σ. 441-445.

-, Ιστορική Δημογραφία και Ιστορία της Καθημερινότητας στη Ραψάνη από

το 1900 έως το 1950, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 1995.

Μπρούμας Κ., Ποτιδάνεια, Αθήνα 1980.

Ναούμη Μ., Καυτατζόγλου P., «Η μορφή της οικογένειας στο Συρράκο», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 58 (1985), 32-54.

Νόβα-Καλτσούνη Χ., Κοινωνικοποίηση. Η γένεση του κοινωνικού υποκειμένου, Αθήνα 1995.

Νιτσιάκος Β., Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, Αθήνα 1993.

-, Οι ορεινές κοινότητες της βόρειας Πίνδου, (Λαϊκός Πολιτισμός/τοπικές κοινωνίες), Αθήνα 1995.

-, Λαογραφικά Ετερόκλητα, Αθήνα 1997.

Νιτσιάκος Β., Κασίμης Χ. (επιμ.), Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και Μετασχηματισμοί, Κόνιτσα 2000.

Ντε Μωζ Λ. (επιμ.), Η Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας, (μετ. Δ. Κωστελένος), Αθήνα 1977.

-, (επιμ.), «Η εξέλιξη της παιδικής ηλικίας», Η Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας, ό.π., σ. 11-101.

Ξηροτύρης Ζάχος, Έθιμα και Δοξασίες του Λαού μας, τ. Δ', Αθήνα 1988, σ. 188-194.

Παναγιωτοπούλου Α., Νεοελληνικός Χορός. Το χορολογικό φαινόμενο της επαρχίας

Σελ. 351
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/352.gif&w=600&h=915

Δωρίδας. Χορογένεση και χορογραφία του νεοελληνικού χορού, Αθήνα 1995.

Παπαγαρουφάλη Ε., «Ο χορός ως κοινωνική πράξη», στο Cowan J., Η πολιτική του σώματος. Χορός και κοινωνικότητα στη βόρεια Ελλάδα, Αθήνα 1998, σ. ix-ixx.

Παπαγεωργίου Γ., Η μαθητεία στα επαγγέλματα, 16ος·20ός αιώνας, Αθήνα 1986 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 3).

-, Οικονομικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί στον ορεινό χώρο. Ζαγόρι (μέσα

18ου-αρχές 20ού αιώνα), Ιωάννινα 1995.

Παπαθανασίου Μ., Καθημερινή ζωή και κοινωνικοποίηση των παιδιών σε ένα χωριό της ορεινής Δωρίδας, 1900-1940, Αθήνα 1998 (αδημοσίευτη χειρόγραφη μελέτη), στο Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Παπαϊωάννου Γ., Τα Κλειδιά του Ψηλού Χωριού, Αθήνα 1987.

Παπαστεφανάκη Α., «Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι...», Εργασία και τεχνολογία στην ελληνική κλωστοϋφαντουργία. Η βιομηχανία Ρετσίνα στον Πειραιά (1872-1940), Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, τ. 1, Αθήνα 2002.

Παπαταξιάρχης Ε., Παραδέλλης Θ. (επιμ.), Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα 1992.

Παπαταξιάρχης Ε., «Ο κόσμος του καφενείου: Ταυτότητα και ανταλλαγή στον ανδρικό συμποσιασμό», στο Παπαταξιάρχης Ε., Παραδέλλης Θ. (επιμ.), Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα 1992, σ. 209-250.

--, «Το παρελθόν στο παρόν. Ανθρωπολογία, ιστορία και η μελέτη της νεοελληνικής κοινωνίας», στο Παπαταξιάρχης Ε., Παραδέλλης Θ. (επιμ.), Ανθρωπολογία και Παρελθόν. Συμβολές στην Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, Αθήνα 1993, σ. 13-74.

Παπαταξιάρχης Ε., Παραδέλλης Θ. (επιμ.), Ανθρωπολογία και Παρελθόν. Συμβολές στην Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, Αθήνα 1993.

Πασσερίνι Α., «Υποκειμενικότητα και Ιστορία», (μετ. I. Πεντάζου), στης ίδιας, Σπαράγματα του 20ού αιώνα. Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία, (μετ. Ο. Βαρών-Βασάρ, I. Λαλιώτου, I. Πεντάζου), Αθήνα 1998, σ. 13-19.

Πετμεζάς Σ., «Αγροτική Οικονομία», στο Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.) Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1900-1922. Οι απαρχές, τ. ΑΙ, Αθήνα 1999, σ. 53-85.

-, «Αγροτική Οικονομία», στο Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1922-1940. Ο Μεσοπόλεμος, τ. Β1, Αθήνα 2002, σ. 189-249.

Πετράκη Γ., Από το χωράφι στο εργοστάσιο. Η διαμόρφωση του βιομηχανικού προλεταριάτου στο σύγχρονο Λαύριο, (μετ. Δ. Τσιφλικά, Γ. Πετράκη), Αθήνα 2002.

Πιζάνιας Π., Οι φτωχοί των πόλεων. Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα το Μεσοπόλεμο, Αθήνα 1993.

Πολύζος Γ., «Μεταναστευτική Κίνηση και Αστικοποίηση. Προσδιορισμός της έκτασης και των κατευθύνσεων της εσωτερικής μετανάστευσης στο Μεσοπόλεμο

Σελ. 352
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/353.gif&w=600&h=915

μο», Πρακτικά του Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, Ο Αγροτικός Κόσμος στον Μεσογειακό Χώρο, Αθήνα 4-7 Δεκ. 1984, Αθήνα 1988, σ. 223-237.

Πρακτικά του Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, Ο Αγροτικός Κόσμος στον Μεσογειακό Χώρο, Αθήνα 4-7 Δεκ. 1984, Αθήνα 1988.

Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, Αθήνα 1986 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1).

Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Οι Χρόνοι της Ιστορίας. Για μια Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, Αθήνα 1998 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 33).

Ρηγάτος Γ., Η υγεία του παιδιού στη λαϊκή μας παράδοση, Αθήνα-Γιάννινα 1992.

Ρηγίνος Μ., Μορφές παιδικής εργασίας στη Βιομηχανία και τη Βιοτεχνία 18701940, Αθήνα 1995 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 27).

Ρόκου Β., «Μεταναστεύσεις στον ορεινό χώρο», Πρακτικά του Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, Ο Αγροτικός Κόσμος στον Μεσογειακό Χώρο, Αθήνα 4-7 Δεκ. 1984, Αθήνα 1988, σ. 251-252.

RushtonL., «Η Μητρότητα και ο Συμβολισμός του Σώματος», στο Παπαταξιάρχης Ε., Παραδέλλης Θ. (επιμ.), Ταυτότητες και φύλο στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα 1992, σ. 151-170.

Σκιαδάς Ε. Γ., Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδος, 1833-1912. Σχηματισμός - σύσταση - εξέλιξη - πληθυσμός - εμβλήματα, Αθήνα 1993.

Σκουτέρη-Διδασκάλου Ε., «Αύριο θα παίζουμε-ελπίζω», εφ. Η ΚαθημερινήΕπτά Ημέρες (Το Ελληνικό Παιχνίδι), 21 Δεκεμβρίου 1997, σ. 8-9.

Σοφιανός Κ., Το Νομικό Καθεστώς της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας 1833-1900. Συναγωγή Νόμων, Διαταγμάτων, Εγκυκλίων, Καταστατικών, τ. Α'-Β', Αθήνα 1988 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 16).

Σταμέλος Δ., Η Μάνα στην ορεινή Ρούμελη, Αθήνα-Γιάννινα 1982.

Thompson P., Φωνές από το Παρελθόν. Προφορική Ιστορία, (μετ. Ρ. Β. Μπούσχοτεν-Ν. Ποταμιάνος / επιμ. Κ. Μπάδα-Ρ. Β. Μπούσχοτεν), Αθήνα 2002.

Τσουκαλάς Κ., Κοινωνική Ανάπτυξη και Κράτος. Η Συγκρότηση του Δημόσιου Χώρου στην Ελλάδα, Αθήνα 1986.

-, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα 1992.

Υφαντής Δ., Αγνάντια στο Κροκύλιο, τη Γενέτειρα του Μακρυγιάννη. Ένα Ταξείδι, μια Εικόνα, μια Ιστορία, Αθήνα 1988.

Υφαντής Π., Το Κροκύλιο. Μια συνοπτική ιστορία του αρχαίου και του σημερινού Κροκυλίου (Πρόχειρη μελέτη για τη γνωριμία του χωριού), Αθήνα 1988.

-, «Ιωάννης Γ. Αθανασόπουλος (ο δάσκαλος ο Γιάννος)», εφ. Το Κροκύλειο,

αρ. φ. 49 (1992), 3.

Φουντανόπουλος Κ., «Μισθωτή Εργασία», στο Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1900-1922. Οι απαρχές, τ. Α', Μέρος Πρώτο, Αθήνα 1999, σ. 87-121.

Φραγκουδάκη Α., Δραγώνα Θ. (επιμ.), «Τι είν' η πατρίδα μας;». Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση, Αθήνα 1997.

Σελ. 353
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/354.gif&w=600&h=915

Χαλατσάς Χ. , «Εισαγωγή», στο Χαλατσάς Χ. (επιμ.), Ληστρικά Τραγούδια, Αθήνα 2000, σ. 19-131.

Χατζηιωάννου Ι.Χ., Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 18211930. Η Χρυσή Βίβλος του Ελληνισμού, τ. Ε', Παιδεία - Νεοελληνική Φιλολογία, Εν Αθήναις 1930,

Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1900-1922. Οι απαρχές, τ. Al, Α2, Αθήνα 1999.

-, Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1922-1940. Ο Μεσοπόλεμος, τ. Β1,

Αθήνα 2002.

Χατζήολος Β., Το Πρόβλημα της Κτηνοτροφίας εν Ελλάδι, Αθήναι 1941.

Χ. Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός. Λαογραφία και Ιστορία, Συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, Θεσσαλονίκη 2001.

-, «Άξονες του επιστημονικού έργου της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος», στο

Χ. Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός, Λαογραφία και Ιστορία, Συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 9-15.

Χουιζίνγκα Γ., Ο άνθρωπος και το παιχνίδι (Homo Ludens), (μετ. Σ. Ροζάνης, Γ. Λυκιαρδόπουλος), Αθήνα 1989 (α' έκδ. 1938).

Χουλιαράκης Μ., Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή Εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1871, τ. Α', Μέρος I, Αθήναι 1973" Μέρος II, Αθήναι 1974.

-, Εξελίξεις του πληθυσμού των Αγροτικών Περιοχών της Ελλάδος, 1920-

1981, Αθήνα 1988.

2. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Alt K.W., Kemkes-Grottenthaler Α. (επιμ.), Kinderwelten. AnthropologieGeschichte-Kulturvergleich, Κολωνία-Βαϊμάρη-Βιέννη 2002.

-, «Die Ubersterblichkeit der Säuglinge und Kleinkinder in der frühen Neuzeit

- Unberechenbares Schicksal oder menschliches Versagen?», στο Alt K. W., Kemkes-Grottenthaler Α. (επιμ.), Kinderwelten. Anthropologie-GeschichteKulturvergleich, Κολωνία-Βαϊμάρη-Βιέννη 2002, σ. 223-245.

Ariès Ph., L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Παρίσι 1973.

Ariès Ph., Duby G. (επιμ.), Histoire de la vie privée, τ. 3, Παρίσι 1986.

Bauer I., «Tschikweiber haum's uns g'nennt...», Frauenleben und Frauenarbeit an der " Peripherie". Die Halleiner Zigarrenfabriksarbeiterinnen, 1869 bis 1940, Βιέννη 1987.

BeckL., Child Development, Μασαχουσέτη 1994.

Becker-Schmidt R., Brandes-Erlhoff U., Lühring I., Schmidt B., «Familienarbeit im proletarischem Lebenszusammenhang. Was es heißt Hausfrau zu sein», Gesellschaft. Beiträge zur Marxschen Theorie 14, Φρανκφούρτη 1981, σ. 7586.

Σελ. 354
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/355.gif&w=600&h=915

Beopoulou I., «Trikeri: Mobilité et rapports d'appartenance», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Numéro Spécial (Aspects du changement social dans la campagne grecque) 18 (1981), 191-199.

Du Boulay J., Portrait of a Greek Mountain Village, Οξφόρδη 1979.

-, Portrait of a greek mountain village, Λίμνη Ευβοίας 1994.

Burgière Α., Klapisch-Zuber Ch., Segalen M., Zonabend, F. (επιμ.), Histoire de la famille, τ. 1, Παρίσι 1986.

Buzek V., Stefanovâ D. (επιμ.), Historisch- Anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften, (Opera Historica 9), Τσέσκε Μπουντεζοβίτσε 2001.

Caftanzoglou R., «The Household Formation Pattern of a Vlach mountain community of Greece: Syrrako 1898-1929», Journal of Family History 19 (1994), 79-98.

Campbell J., Honour, Family and Patronage, Οξφόρδη 1964.

Castan N., «Le public et le particulier», στο Ariès Ph., Duby G. (επιμ.), Histoire de la vie privée, τ. 3, Παρίσι 1986, σ. 413-453.

Chvojka E., Losovâ J., «Die Entwicklung der Großvaterrolle. Ein historischer Überblick», στων ίδιων (επιμ.), Großväter. Enkelkinder erinnern sich, (Damit es nicht verlorengeht..., 36) Βιέννη-Κολωνία-Βαϊμάρη 1997, σ. 159-236.

Collard Α., «The inequalities of change in a Greek mountain village (Sterea Hellas. Evritania)», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Numéro Spécial (Aspects du changement social dans la campagne grecque) 18 (1981), σ. 208-218.

De Coninck-Smith N., Sandin B., Schrumpf Ε. (επιμ.), Industrious Children. Work and Childhood in the Nordic Countries 1850-1990, Οντένσε 1997.

Corsaro W. Α., The Sociology of Childhood, Θάουζαντ Οκς (Καλιφόρνια), Λονδίνο, Νέο Δελχί 1997.

Couroucli M., «Changement et immobilité dans la montagne de Corfou», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Numéro Spécial (Aspects du changement social dans la campagne grecque) 18 (1981), 221-230.

Davin Α., Growing up poor. Home, School and Street in London, 1870-1914, Λονδίνο 1996.

Dertilis G. Β. (επιμ.), Banquiers, Usuriers et Paysans. Réseaux de crédit et stratégies du capital en Grèce, 1780-1930, Παρίσι 1988,

Dressel G., Historische Anthropologie. Eine Einführung, Βιέννη-Κολωνία-Βαϊμάρη 1996.

DubischJ. (επιμ.), Gender and Power in Rural Greece, Princeton 1986.

-, «Gender, Kinship and Religion. Reconstructing the Anthropology of

Greece», στο Loizos P., Papataxiarxhis Ε. (επιμ.), Contested Identities. Gender and Kinship in Modern Greece, Πρίνστον 1991, σ. 29-46.

Ecker Α., «Zur Sozialgeschichte der Kindheit. Eine Annäherung», Beiträge zur historischen Sozialkunde 1 (1994), 3-14.

Elias N., The Germans, Οξφόρδη 1997, επιμ. M. Schröter, (μετ. E. Dunning, St. Mennell).

Fontaine L., «La montagne et la ville: le crédit enchaîné», στο G. Β. Dertilis

Σελ. 355
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/356.gif&w=600&h=915

(επιμ.), Banquiers, Usuriers et Paysans. Réseaux de crédit et stratégies du capital en Grèce, 1780-1930, Παρίσι 1988, σ. 95-104.

Friedl E., Vasilika: A village in Modem Greece, Νέα Υόρκη 1962.

-, «The Position of Women: Appearance and Reality», στο J. Dubisch

(επιμ.), Gender and Power in Rural Greece, Πρίνστον 1986, σ. 42-52.

Hardach-Pinke I., Hardach G., «Einer Sozialgeschichte der Kindheit entgegen», στων ίδιων (επιμ.), Deutsche Kindheiten. Autobiograpfische Zeugnisse 17001900, Κρόνμπεργκ 1978, σ. 9-307.

Hawes J. M., Hinter Ν. R., «Looking for Waldo: Reflections on the History of Children and Childhood in the Postmodern Era», Ανακοίνωση στο συνέδριο Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας στην Αμερική, Ουάσινγκτον, 5-6 Αυγούστου 2000: Διαδίκτυο, http:/www.2h-net.msu.edu/~child/conference/hiner.htm.

Hetzer Η., Das volkstümliche Kinderspiel, Βερολίνο, Βιέννη, Λειψία, Νέα Υόρκη 1927.

Honig Μ. S., Entwurf einer Theorie der Kindheit, Φρανκφούρτη στο Μάιν, 1999.

Ilien Α., Jeggle U., Leben auf dem Dorfe, Οπλάντεν-Βιζμπάντεν 1978.

Kaser Κ., Hirten, Kämpfer, Stammeshelden, Βιέννη-Κολωνία-Βαϊμάρη 1992.

--, «Introduction: Household and Family Contexts in the Balkans», The

History of the Family 1 (1996), 375-385.

Katsiardi-Hering Ο., «Historische Familienforschung in Südosteuropa. Pluralität der Forschungstendenzen im internationalen Kontext», Historische Anthropologie, Kultur, Gesellschaft, Alltag 5 (1997), 139-155.

Loizos P., Papataxiarchis Ε. (επιμ.), Contested Identities. Gender and Kinship in Modern Greece, Πρίνστον 1991.

Martin P.F., Greece of the 20th century, Λονδίνο, Λειψία 1913.

Mitterauer M., Sozialgeschichte der Jugend, Φρανκφούρτη στο Μάιν 1986.

-, «Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Geschlechterrollen in ländlichen Gesellschaften Mitteleuropas», στο Jochen M., Zoepffel R. (επιμ.), Aufgaben, Rollen und Räume von Frau und Mann, τ. 2, Φράιμπουργκ, Μόναχο 1989, σ. 819-914.

-, «Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in vorindustrieller Zeit», στο

Mitterauer M., Historisch - Anthropologische Familienforschung, Βιέννη-Κολωνία 1990, σ. 289-314.

-, «Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Geschlechterrollen in ländlichen Gesellschaften Mitteleuropas», στο Mitterauer M., Familie und Arbeitsteilung, Βιέννη-Κολωνία-Βαϊμάρη 1992, σ. 58-148.

Mouzelis Ν., «Agrotika. A comparative study of rural social structures in the Balkans», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 32 (1978), 25-32.

Müller G., «"So vieles ließe sich erzählen..." Von der Geschichte im Ich und dem Ich in den Geschichten der populären Autobiographik», Institut für Wirtschafts-und Sozialgeschichte (επιμ.), Wiener Wege der Sozialgeschichte, Themen - Perspektiven - Vermittlungen, Michael Mitterauer zum 60. Geburttstag», Βιέννη, Κολωνία, Βαϊμάρη 1997, σ. 335-356.

Σελ. 356
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/357.gif&w=600&h=915

Naumovic S., Jovanovic M. (επιμ.), Childhood in South East Europe: Historical Perspectives on Growing Up in the 19th and 20th centuries, (Zur Kunde Südosteuropas, II/28), Βελιγράδι-Γκρατς 2001.

Papathanassiou Μ., Zwischen Arbeit, Spiel und Schule. Die ökonomische Funktion der Kinder ärmerer Schichten in Österreich, (Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 24), Βιέννη, Μόναχο 1999.

-, «Rural Childhood(s) in Mountain Regions of Austria and Greece: A

Comparative Approach (c. 1900-1940)», στο Naumovic S., Jovanovic M. (επιμ.), Childhood in South East Europe: Historical Perspectives on Growing Up in the 19th and 20th centuries, (Zur Kunde Südosteuropas, II/28), Βελιγράδι-Γκρατς 2001, σ. 45-72.

Pascal R., Die Autobiographie, Στουτγάρδη 1965 (μετ. Μ. Schaißle).

Perks R., Thomson Α. (επιμ.), The Oral History Reader, Λονδίνο - Νέα Υόρκη 2000.

Pollock L., Forgotten Children: Parent-Child Relation from 1500 to 1990, Κέμπριτζ 1996.

Polyzos Ν. J., Essai sur 1' Emigration Grecque. Etude Démographique Économique et Sociale, Παρίσι 1947.

Portelli Α., «What makes oral history different?», στο Perks R., Thomson A. (επιμ.), The Oral History Reader, Λονδίνο - Νέα Υόρκη 2000, σ. 63-74.

Pouqueville F.-C.-H.-L., Voyage de la Grèce, Παρίσι 1826-27.

Prout Α., James Α., «A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise and Problems», στο Prout Α., James Α. (επιμ.), Constructing and Reconstructing Childhood, Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood, Λονδίνο, Ουάσινγκτον 1999, σ. 7-33.

Renner E., Andere Völker, andere Erziehung. Eine pädagogische Weltreise, Βούπερταλ 2001.

Roberts E., A Woman's Place. An Oral History of Working Class Women, 18901940, Οξφόρδη 1984.

Rosenbaum Η., Formen der Familie. Untersuchungen zum Zusammenhang von Familienverhältnissen, Sozialstruktur und sozialem Wandel in der deutschen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Γκέτινγκεν 1981.

-, Proletarische Familien. Arbeiterfamilien und Arbeiterväter im frühen 20.

Jahrhundert zwischen traditioneller, sozialdemokratischer und kleinbürgerlicher Orientierung, Φρανκφούρτη στο Μάιν 1992.

Rudolph R., «The European Family and Economy. Central Themes and Issues», Journal of Family History 17 (1992), 119-138.

Sanders, I. T., Rainbow in the Rock. The People of Rural Greece, Κέμπριτζ- Μασσαχουσέτη 1962.

Schrumpf E., «From full time to part time: Working children in Norway from the nineteenth to the twentieth century», στο De Coninck-Smith Ν., Sandin Β., Schrumpf Ε. (επιμ.), Industrious Children. Work and Childhood in the Nordic Countries 1850-1990, Οντένσε 1997, σ. 47-78.

Σελ. 357
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/358.gif&w=600&h=915

Shulamith S., Kindheit im Mittelalter, Ράινμπεκ στο Αμβούργο 1993 (μετ. Β. Brumm).

Sieder R., Persönlichkeitsbildung in Haus und Familie. Studien zur Sozialisation in ländlich-bäuerlichen Hausgemeinschaften der vorindustriellen Zeit. An Beispielen aus dem Salzburger Raum, Διδ. Διατριβή, Βιέννη 1975.

-, «Hausarbeit oder "die andere Seite" der Lohnarbeit», Beiträge zur historischen Sozialkunde 11(1981), 90-97.

-, «Vata derf i aufstehn?». Kindheitserfahrungen in Wiener Arbeiterfamilien,

Ehalt H., Heiß G., Stekl Η. (επιμ.), Glücklich ist wer vergißt?Das andere Wien um 1900, Γκρατς, Βιέννη 1986.

-, Zur alltäglichen Praxis der Wiener Arbeiterschaft im Ersten Drittel des 20.

Jahrhunderts, (Διατριβή επί υφηγεσία), Βιέννη 1988.

Sjöberg Μ., «Working Rural Children. Herding, child labour and childhood in the Swedish Rural Environment 1850-1950», στο De Coninck-Smith Ν., Sandin Β., Schrumpf Ε. (επιμ.), Industrious Children. Work and Childhood in the Nordic Countries 1850-1990, Οντένσε 1997, σ. 106-128.

--, « "Vata derf i aufstehn?". Kindheitserfahrungen in Wiener Arbeiterfamilien

um 1900», στο Ehalt Η., Heiß G., Stekl H., Glücklich ist wer vergißt? Das andere Wien um 1900, Γκρατς, Βιέννη 1986, σ. 39-90.

Slim Η., Thompson P., με τους Bennett Ο., Cross Ν., «Ways of listening», Perks R., Thomson Α., The Oral History Reader, Λονδίνο - Νέα Υόρκη 2000, σ. 114-125.

Stewart Ch., Demons and the Devil, Πρίνστον 1991.

Tesar Ε. (επιμ. ), Hände auf die Bank. Erinnerungen an den Schulalltag, (Damit es nicht verlorengeht, 7), Βιέννη - Κολωνία - Βαϊμάρη 1992.

-, «Zur Geschichte der Schule in Osterreich», Tesar Ε. (επιμ.), Hände auf die

Bank. Erinnerungen an den Schulalltag, (Damit es nicht verlorengeht, 7), Βιέννη, Κολωνία, Βαϊμάρη 1992, σ. 9-48.

Thompson Ε. P., «Die "moralische Ökonomie" der englischen Unterschichten im 18. Jahrhundert», Thompson E. P., Plebeische Kultur und moralische Ökonomie. Aufsätze zur englischen Sozialgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts, Φρανκφούρτη - Βερολίνο - Βιέννη 1980, σ. 67-130 (μετ. G. Lottes).

-, The Voice of the Past. Oral History, Οξφόρδη 1988.

Tilly L., Scott J., Women, Work and Family, Νέα Υόρκη 1978.

Viazzo P.P., Upland Communities, Environment, population and social structure in the Alps since the sixteenth century, Κέμπριτζ 1989.

-, «Mapping the territory of historical anthropology», Büzek V., Stefanovâ D.

(επιμ.), Historisch-Anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften, (Opera Historica, 9), σ. 7-25, Τσέσκε Μπουντεζοβίτσε 2001.

Weber Τ. (επιμ.), Häuslerkindheit. Autobiographische Erzählungen, (Damit es nicht verlorengeht..., 3), Βιέννη-Κολωνία-Βαϊμάρη 1992.

-, «Einleitung», Weber Τ. (επιμ.), Häuslerkindheit. Autobiographische Erzählungen, (Damit es nicht verlorengeht..., 3), Βιέννη-Κολωνία-Βαϊμάρη 1992, σ. 11-36.

Σελ. 358
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/359.gif&w=600&h=915

Wieberl-Fanderl Ο., «Frömmigkeit war nicht Inbrust, sondern Brauch». Die Bedeutung von Brauchtum und Ritus für die religiöse Beheimatung", Beiträge zur historischen Sozialkunde 4 (1989), 104-110.

Zonabend F., «De la famille. Regard ethnologique sur la parenté et la famille», στο Burgière Α., Klapisch-Zuber Ch., Segalen M., Zonabend F. (επιμ.), Histoire de la famille, τ. 1, Παρίσι 1986, σ. 19-97.

Σελ. 359
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/360.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 360
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/361.gif&w=600&h=915

MARIA PAPATHANASSIOU

GROWING UP IN MOUNTAINOUS REGIONS Children and Childhood in Krokylio - Dorida during the first decades of the 20th century

SUMMARY

During the last two decades fundamental work on the history of childhood has been carried out in Greece, concentrating mainly on social care and educational politics in regard to children. This study is rather a history of childhood «from below». It examines childhood in rural Greece, during the early twentieth century and the interwar period. It deals with children's everyday lives, experiences and socialization processes in Krokylio, a mountain village in central mainland Greece. Main research on the subject was financed within the context of the project «Istoriko Archio Ellinikis Neolaias» («Historical Archives of Greek Youth» at the Center of Modern Greek Studies/National Research Center) and conducted from May 1997 to June 1998.

On a first level the book tackles fundamental questions in the history of childhood: What it meant to be a child in the society under study? How did villagers perceive «childhood»? How long did the state of childhood last? In which ways did gender and the social state of the family affect child-rearing and the experience of childhood? On a second level it traces the relation between urbanization processes and child-rearing as well as childhoodexperience in rural Greece.

Oral evidence is the key source (combined with fieldwork): 40 open interviews held by the author with 22 men and 18 women from different social groups. In addition to this, the book draws on various archival sources: a population register held probably since 1915 and throughout the interwar period, sparse evidence from various school archives regarding principally the 1920s and the 1930s, church birth and marriage registers dating from the late 1920s, another civil birth register for the period between 1914 and 1935 as well as two civil death registers covering 1922 to 1925 and 1932 to 1937 (all three, namely the birth and the two death registers, actually contain very poor

Σελ. 361
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/362.gif&w=600&h=915

evidence on the period before 1930). Furthermore the study makes use of social and economic data gathered by a villager of the post-second world war generation, the economist Dr. Paraskevas Bakarezos, US Internet archives on migration (since many villagers migrated to the US during the early 20th century), of a few (available) notary records as well as of various published sources.

Questions, sources, methodology (including remarks on memory construction as well as oral history theory and techniques) are dealt with in the introductory chapter. Four chapters constitute the main part of the book. The first one, titled «Economy, Society, Population», examines social and economic structures in the village in relation to the evolution of greek society and economy. The second chapter, called «Between old and new life patterns: Childhood in the family», examines children's contribution to family economy and their material living conditions, as well as interpersonal relations within families and aspects of child-rearing in the village. The third chapter, titled «Towards future: School», deals with the value of school education in villagers' eyes, as well as with school experience, regarding learning, social control and corporal punishments. The fourth chapter, called «Ties to dismantling structures - Cultural Expressions» examines children within the context of social life and habits in the village as well as aspects of children's culture, especially play. The last, short, concluding chapter summarizes research results and stresses the need for further research, comparing childhhood(s) in different rural regions.

The book argues that: a) Since children and, in general, young adolescents were attributed specific rights and tasks as they grew up, rural society recognized the existence of childhood. However, the idea of childhood as a strictly separate age period in villagers' life was promoted by school mechanisms, b) Children lived between traditional and urban patterns, in a world which was at once closed and open. It was closed because it preserved traditional social structures and mentalities, which were reflected in social events as well as in children's play (and were also reinforced by it). It was open due to its poverty, its infertile soil, and low productive livestock, that led people to transatlantic and internal migration and brought villagers in contact with urban, modern living patterns. Although most villagers would have preferred to abandon rural life, the structural social and economic problems of the interwar period did not permit this. Families seem to have been trapped in a curious present, between a past without future and a future not ample enough to allow for structural changes. For the mountain rural society school education of its offspring was the way out of the impasse. But this was a dominant social ideal, not the dominant social reality. Children of those who had a steady monetary income had a greater chance of completing their school

Σελ. 362
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/363.gif&w=600&h=915

education; children of shepherds had barely any chance, due to shepherds' demanding and isolating working and living patterns. Above all, boys had far more chances of completing their education than girls. And those who would manage it, would become vehicles of their families' urbanization and living patterns. In a way girls expressed the link to traditional social structures, whereas a considerable number of boys (but not all boys or most boys) expressed the slow disintegration of such structures. To integrate the history of childhood and the family in general, into Greek social history, addressing such crucial questions as the urbanization process and comparing cases of, say, different mountain village societies could be really fruitful.

Σελ. 363
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/364.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 364
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/365.gif&w=600&h=915

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Α., αδέλφια 93 Α. Α. 119, 136, 212 Αβορίτη, Δωρίδας 14 Αβορίτι 57, 60 Α. Γ. 221

Αγγλία, -κός 79, 81, 92, 115, 183,

293, 300 Αγγλοσάξωνες 81 Αγία Βαρβάρα 138 Αγία Ευθυμία, Δωρίδας 244 Αγία Μαρίνα, Κροκυλείου 256 Αγία Μαρίνα, Αττικής 46 Αγία Παρασκευή, Κροκυλείου 180, 218,

256, 276 αγιασμός 250 κ.εξ. Αγία Σωτήρα, Κροκυλείου 256 Αγία Τριάδα, Κροκυλείου 256 Άγιος Γεώργιος, ναός Ψηλού Χωριού 194

Άγιος Γεώργιος, ναός-πανηγύρι Κροκυλείου 60, 256, 261, 322, 334 Άγιος Δημήτριος, Κροκυλείου 256 Άγιος Ηλίας (Αϊ-Λιός) 119, 120, 256 Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Ριγανάς-

Λαμπαδιάρης) 250, 263 Άγιος Κωνσταντίνος, ναός-πανηγύρι Κροκυλείου 60, 256, 264 Άγιος Νικόλαος, ξωκλήσι στο Κροκύλειο 185

Άγιος Παντελεήμονας, τοπ.- πανηγύρι

Κροκυλείου 52, 256 Άγιος Παντελεήμονας, συνοικ. 60 Άγιος Παύλος, Αττικής 162 Αγλαβίστα (Περιβόλι), Δωρίδας 14, 205

Αγριαντώνη Χριστίνα 121 Αγρίνιο 228, 296

αγροτεμάχια 41, 42, 84 Αθανασόπουλος Θανάσης 10 Αθανασόπουλος Χαράλαμπος, I. 327 Αθανασοπούλου Μαρία, I. 330 Αθήνα 14, 15, 24. 28, 33, 45, 47, 58, 72, 104, 105, 106, 111, 114, 119, 120, 122, 140, 146, 154, 162, 195, 211, 227, 251, 272, 282, 287, 320, 321 Αθηνά 119, 327 Αιγιαλεία 230 Αίγιο 54, 105, 211 Αϊ-Λιός' βλ. Άγιος Ηλίας Aï-Παντελεήμονας' βλ. Άγιος Παντελεήμονας Αιτωλία 94, 116 Αιτωλοακαρνανία 198 Ακαδημία Αθηνών 9 Αλαφούσκι, τοπ. Κροκυλείου 52 Αλβανία-οί 34, 58, 96 Αλβανικό μέτωπο 32 Αλεξάκης Λευτέρης 9, 61, 66, 71, 72,

75, 143, 199 Αλή πασάς 59

αλληλεγγύη 100, 102, 111, 130, 149,

152, 154, 155, 262, 269, 281 αλληλοδιδακτική μέθοδος 194, 222 Άλπεις 18, 61, 65, 197 Αλποχώρι, Δωρίδας 14, 45, 111, 205, 245

αλφαβητισμός' βλ. αναλφαβητισμός Α. Μ. 61, 104, 113, 145, 213, 217,

223, 230, 239 Αμαλιάδα 296

Αμερική, -ανοί (Η.Π.Α.-Νέος Κόσμος) 15, 16, 28, 42, 43, 44, 47, 49, 52, 53, 60, 62, 72, 74, 79, 81, 86, 93, 120, 126, 129, 135, 136, 137, 140,

Σελ. 365
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/366.gif&w=600&h=915

148, 160, 165, 188, 191, 222, 257, 279, 280, 291, 300, 302, 307, 310, 313, 314, 33Γ βλ. και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αμερική Βόρεια 137 Αμερική Λατινική 43 Αμερική Νότια 43, 148, 201 Αμηρά Α. 136 Αμοργός 106 Αμυγδαλιά (Πλέσσα) 245 Αμυγδαλιά, Δωρίδας 244 Άμφισσα 10, 26, 105, 106, 108, 128, 162, 203, 204, 207, 210, 211, 213, 215, 217, 244, 299, 312, 322, 327' βλ. και Γυμνάσιο Άμφισσας Αναγνωστόπουλος, δάσκαλος 154 Αναλήψεως, πανηγύρι Κροκυλείου 256 (αν)αλφαβητισμός 56, 143, 198, 214 Ανθρωπολογία βλ. Ιστορική' Κοινωνική Ανόβερο 133, 134 Αντμάν Μαρί-Ελιζαμπέτ 151 Α. Π. 150, 154, 178, 181, 183, 200,

201, 202, 207, 276, 303 Απείρανθος Νάξου 180 απιστία 165

Αρ. Μ. 134, 156, 162, 212, 223, 290 Αραράτ 227 Αράχωβα 244 Αρβανίτες 143, 150 Αρβανιτοχώρια 150 Αργεντινή 314 Αργυριάδη Μ. 280, 296 Αργυρούπολη 46 Αριές Φιλίπ' βλ. Ariès F. Αρκουδόγιαννος (παραμ.) 179 Αρμάος Δημήτριος 135 Αρμάος Παναγιώτης, Δ. 330 Αρμάου Ελένη, Πτολεμαίου 107, 268 αρρενογονία 157 κ.εξ. 265 Αρτοτίνα 55, 59, 126, 205, 230, 241, 245, 314

Α. Σ. 105, 131, 153, 222, 260, 275, 284

Ασβεστάς Δημήτριος 135 Ασβεστάς Θεμιστοκλής 135

Ασβεστάς Ιωάννης 135 Ασβεστάς Παναγιώτης 135 Ασδραχάς Σπύρος 9, 29 Αττική 45, 55, 191, 217, 300 Αυδίκος Ε. 20, 277 Αυστρία-κοί 86, 87, 96, 115, 125, 129, 158, 214, 236, 279, 293, 313 αυτοβιογραφία 29, 30, 31, 32, 49,

106, 179, 231, 234, 264, 280 αυτοκατανάλωση 101, 110, 121, 127,

206, 266, 311 Αφρική 157 Αψβούργοι 237

Βαλαώρας Β. 67

Βαλκάνια-κή 41, 74, 79, 107, 132, 197, 262

Βαλκανικοί Πόλεμοι 43, 55, 64, 116,

230, 231 Βαμπακιά, τοπ. Κροκυλείου 52 Βαρδούσια 14, 101 Βασιλικά, Ευβοίας 90 βασκανία 177 Βέλγιο 136 Βενιζέλος Ελ. 195 Βενιζέλου Ρήνα 10 Βερβενιώτη Τασούλα 9, 100 βία 278

Βιβλιοθήκη Βουλής 220 Βιέννη 273, 282

Βιτρινίτσα (Τολοφώνα) Δωρίδας 195,

245, 287 Β. Κ. 151 Βλάχοι 58

Βλαχοβούνι, Δωρίδας 14, 60 Βοστινίτσα' βλ. Δάφνο Βουκουρέστι 314 Βουλγαρία 64, 263 βρύσες Κροκυλείου 57 Β. Σ. 260, 268 Βυζάντο 280 Βύρωνας Αττικής 46 Βωμέας, δήμος 14

Γ. Α. 223, 238, 284

Σελ. 366
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/367.gif&w=600&h=915

Γαλαξείδι 244

Γαλλία, -οι 21, 22, 23, 59, 61, 81,

151, 191, 222, 253, 270, 298, 302 γάμος 15, 143, 156, 172, 183, 250,

251, 259, 263, 281, 307" βλ. και ενδογαμία' σώγαμπρος γεννητικότητα 65 Γενοβέφα 179

Γερμανία-οί 22, 81, 86, 115, 129, 134, 158, 163, 164, 165, 228, 279 Γερμανία Δυτική 136 Γιάγτζειο Γυμνάσιο' βλ. Γυμνάσιο

Άμφισσας γιδοβίτσα 95 Γιωργούλας (γερο-) 180 Γκιόλιας Μάρκος 9, 292 Γκουγκουλή Κλειώ 9, 307 Γ. Λ. 212

γλυκό, -ά 269, 290, 291, 292 γουρνοτσάρουχα 123, 124, 236 Γ. Π. 59, 212, 217, 218, 222, 230,

240, 265, 296 Γ. Ρ. 113, 121, 212 Γραβάνης Γεώργιος 135 Γραββάνης Γεώργιος, Βασ. 45 Γραβάνης Κωνστ. 135 Γραβάνης Λάμπρος 135 Γραβάνης Μαργαρίτης 135 Γραβάνης Παναγιώτης 135 Γραβανογιώργαινα 255 Γραβάνς 255 Γραβιά 244

Γραμματοδιδασκαλεία, -οι 193, 194,

198, 199, 234 Γρανίτσα' βλ. Διακόπι Γρεβενά 49, 149, 151, 196 Γ. Σ. 104, 105, 121, 134, 138, 139,

152, 200, 215, 216, 281 Γυμνάσιο (Λύκειο) Άμφισσας (Γιάγτζειο) 10, 26, 128, 203, 204, 207, 210, 211, 213, 215, 217, 244, 299, 312, 322, 327' βλ. και Άμφισσα

Γυμνάσιο (Λύκειο) Λιδωρικίου 10, 26, 128, 202, 203, 207, 208, 210,

211, 213, 215, 243, 244, 245, 299, 312, 321, 322, 326' βλ. και Λιδωρίκι Γ. Ψ. 134, 176, 212, 293

Δαμιανάκος Στ. 62, 63, 149 Δάφνο (Βοστινίτσα) Δωρίδας 28, 50,

54, 55, 117, 195, 209, 245 Δεκαπεντάγουστου (Παναγίας), πανηγύρι Κροκυλείου 256 Δελφοί 244 Δεσφίνα 244

Δημογραφία 21, 27, 34, 39, 46, 73 Δημοτικό σχολείο Κροκυλείου 26, 32, 33, 34, 48, 53, 64, 117, 118, 119, 140, 154, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 207, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 221, 231, 233, 237, 240, 241, 242, 243, 304, 309, 312, 321 Δημοτικό σχολείο θηλέων Κροκυλείου

197, 198, 226 Διακόπι (Γρανίτσα), Δωρίδας 154,

209, 245 Διαμαντόπουλος 103 Διάσελα, συνοικ. 60 Διασπορά 39 δίδακτρα 206, 207 Διδασκαλεία 228 Διδασκαλείο Λάρισας 140 Διχώρι (Κωστάριτσα) Δωρίδας 28, 47, 54, 55, 58, 104, 117, 195, 209, 238, 279 Δούκας Στρατής 294 Δρεστενά (Τρίστενο), Δωρίδας 13, 14, 205, 209

Δύση, -ικός 16, 32, 79, 81, 96, 134, 179, 191, 192, 196, 253, 322, 323, 324

Δωρίδα 10, 13, 14, 27, 28, 42, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 61, 80, 89, 96, 104, 117, 126, 166, 179, 192, 194, 195, 196, 205, 208, 209, 214, 220, 222, 238, 244,

Σελ. 367
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/368.gif&w=600&h=915

262, 268, 272, 273, 279, 281, 314, 322 Ε.Α.M. 149 Ε. Γ. 188

E. Ζ. 120, 134, 160, 161, 229, 301

Εθνική Αντίσταση 149

εθνική συνείδηση 229

εθνική ταυτότητα 229 κ.εξ.

Εθνική Τράπεζα 220

Εθνικός Συνασπισμός 220

Εθνογραφία 51

Εθνογραφικά, περ. 20

Έθνος 231, 233

ειδύλλια 234

εισοδήματα 48, 49, 50, 121 εκκλησιασμός 232 κ.εξ. εκλογές 220

εκχρηματισμός 51, 86, 206 Ελαιώνας (Τοπόλια) 244 ΕΛΑΣ 149 Ελβετία 108 Ελεφάντης Άγγελος 62 Ελιάς' βλ. Elias Ν.

Ελληνικό σχολείο Κροκυλείου 26, 64, 65, 96, 118, 122, 123, 142, 194, 195, 198, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 221, 223, 230, 231, 243, 264, 266, 272, 297, 309, 312, 321, 322, 327' πβ. Σχολαρχείο Έλλις, νήσος 42 εμβάσματα' βλ. Μετανάστευση Εμφύλιος 15, 149, 227, 314 ενδογαμία 45, 142, 154, 312' βλ. και

Γάμος' Σώγαμπρος επαγγέλματα 51, 52, 53, 54, 55, 211 κ.εξ.

Επιθεώρησις Κοινωνικών Ερευνών, περ. 20

Ερατεινή 244, 245 Ερβατιανό σύστημα 228 εργόχειρα 227, 228, 258, 276 Εύβοια 20, 159 Ευπάλιο 84, 105, 195 Ευρυτανία 42, 52, 62, 129, 316

Ευρώπη 18, 20, 22, 65, 76, 79, 81, 86, 94, 95, 96, 101, 108, 116, 117, 125, 132, 134, 144, 170, 172, 179, 191, 192, 196, 197, 237, 249, 259, 264, 265, 273, 279, 280, 295' βλ. και Δύση ευχές-κατάρες 180 κ.εξ. Εφημερίδες 179, 314

Ζαγόρι, Ηπείρου 54 ζάντρουγκα (zadruga) 73, 82 Ζιάκα, Γρεβενών 49, 149 Ζωγράφος (γερο-) 180 Ζωγράφος Θρασύβουλος 203, 326' βλ.

και Θ. Ζ. Ζωγράφος Χρήστος, Θρασ. 327 Ζωγράφου Πολυξένη, Θρασ. 203, 326 ζωοκλοπή 56, 176, 294 κ.εξ. Ζωριάνο (η, το), Δωρίδας 14, 45, 60, 120, 161, 205, 244, 245, 297

Ηλιόπουλος 250 Ηλιοπούλου Ουρανία 227 Ήμελλος Στέφανος 10 Ημιγυμνάσιο Κροκυλείου 64, 195, 202,

206, 230, 243, 322 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) '

βλ. Αμερική Ήπειρος 18, 20, 54, 61, 71, 75, 117, 118, 191, 263, 306, 314, 316, 317

θ. Α. 101, 119, 140, 157, 179, 186, 187, 198, 212, 220, 260, 274, 291, 292 θάνατος 253, 254, 255 Θεσπρωτία 265 Θεσσαλία 20, 21, 39, 316 Θεσσαλονίκη 45, 137 Θ. Ζ. 120, 141, 198, 229, 235, 301'

βλ. και Ζωγράφος Θρασ. θηλασμός 107 θηλυγονία 147 Θ.Μ. 212

Σελ. 368
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/369.gif&w=600&h=915

θνησιμότητα παιδική 67, 68, 108,

109, 158, 253 κ.εξ. θρησκευτικότητα 231, 232, 233, 257 Θωμάς Γ. 278

ΙΛΕΝ 9, 20, 21 Ιερατική σχολή 159 Ιστορία, -κοί 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 34, 39, 87, 116, 133, 164, 183

Ιστορική Ανθρωπολογία 22, 23, 271 Ιταλία, -οί 22 Ιτέα 108, 244

Κ., οικογένεια 145 Καγκάλου Βασιλική 326 κάλαντα 265 Κανέλλος Στέφανος 231 Καντά Διαμάντω, Αρ. 323 Καντά Ευαγγελία 321 Καντά Κατίνα, Αρ. 323 Καντά Κική 197 Καντά Κωνσταντινιά 323 Καντά Μαρία, Αρ. 323 Καντά Μαρία, Θ. 321 Καντά Μαρία, Χ. 321 Καντά Σταυρούλα, Αρ. 323 Καντά Τασιούλα, Χ. 321 Καντά Φροσύνη, Αρ. 323 Κανταίοι 52, 59, 197 Καντάς, γιατρός 108 Καντάς Ανάργυρος, Αρ. 323 Καντάς Αντώνης, Θ. 321 Καντάς Αριστείδης 323 Καντάς Δημήτριος, Αρ. 323 Καντάς Θόδωρος 321 Καντάς Παναγιώτης, Αρ. 323 Καντάς Παναγιώτης, Χ. 321 Καντάς Χαράλαμπος, Αρ. 323 Καντάς Χαράλαμπος, Θ. 321 Καπέλας Αναστάσιος 135 Καπέλας Βασίλειος 135 Καπέλας Δημήτριος 135

Καπέλας Κώστας 135 Καπέλας Κωνστ. 135 Καπέλας Μαργαρίτης 135 Καπελοκώστας Αντώνης 156 κάπνισμα 295 κ.εξ.

Καραβίδας Κ. 60, 82, 83, 104, 127, 204

Καραγκούνηδες 262 Καρακατσάνη Δέσποινα 10 Καραμήτρος (γέρο-) 180 Καραμίδας 176, 177 Καραμπελέικα 159 Καραμπέλος Αθανάσιος 135 Καραπατάκης Κ. 151 Καρά Χάνι' βλ. Παναγιώτα Καρούτες, Δωρίδας 244, 245 Καστάνιανη, Ηπείρου 61, 75 Κατοχή 15

Κατσιαρδή-Hering Όλγα 9, 10 Κατσίμπας Σπυρίδων, Χαρ. 327 Κατσίμπρας Χαράλαμπος, Κωνστ. 45 Κάτω Μαχαλάς, Κροκυλείου 147, 153,

269, 333 Κάτω Παλαιοξάρι 245 Καυταντζόγλου Ρ. 71, 75 ΚΕΕΛ 9, 28, 66, 79, 80, 324 Κερασιά (Σουρούστι) Δωρίδας 10, 14, 44, 50, 51, 60, 83, 104, 109, 117, 205, 206, 234, 241, 244, 245, 272, 320 κηδείες 251 Κηφισιά 45 Κίρκη 226 Κίρρα, Δωρίδας 244 Κίσσελη (Πάνορμος) 245 κλήρος αγροτικός 47, 49 κλήρος (ιερείς) 53, 54 κλοπές 150, 289, 293, 294, 301, 306 Κλωνή Α. 265 ΚΝΕ/ΕΙΕ 9, 10 Κοζάνη 294

Κοινωνική Ανθρωπολογία 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 34, 54, 61, 89, 145, 165, 170, 270, 314 Κοινωνιολογία 16, 17, 20, 21, 87

Σελ. 369
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/57/gif/370.gif&w=600&h=915

Κοκκινιά 46

Κόκκινο (Λούτσοβο) 245 Κοκκώνης Π. 194 Κόνιτσα 75

Κουκουβίστα (Καλοσκοπή) 244 Κουπάκι, Δωρίδας 14, 45, 47, 60, 154, 155, 156, 202, 205, 244, 245 Κ. Πηνελόπη 304 Κρήτη 10

Κρίκος Αλέξ. 44, 50, 51, 83, 127,

234, 241 Κρίτσας (γέρο-) 180 Κρίτσας Γρηγόριος 257 Κροκύλ(ε)ιο, εφημ. 28, 321-329 Κρύα Βρύση, τοπ. 57 Κ. Σ. 185, 203, 275 κτηνοτροφία 54 κ.εξ., 126 Κυπριανός Παντελής 192 Κυριακίδου-Νέστορος Άλκη 19, 29, 33, 313

«Κύρου Ανάβασις», παιχν. 272, 275 Κ. Χ. 50, 206 Κωνσταντινόπουλος Χ. 21 Κωνσταντινούπολη 231, 314 Κωστάριτσα' βλ. Διχώρι Κωστής Κ. 50, 51

Λαζαρής, έθιμο 262, 263, 268

Λαϊκόν κόμμα 220

Λαμία 192, 301

Λαογραφία 19, 79, 250

Λαογραφικό Σπουδαστήριο Παν/μίου

Αθηνών 10, 28, 324 Λάρισα 61, 140 Λαυρεωτική 143 Λαύριο 44, 60, 194 Λ. Γ. 144, 151, 199, 212 Λειβαδιά 178 Λέσβος 296, 300, 316 Λέτας, χωράφι 102 Λευκαδίτι, Δωρίδας 245 ληστεία 59, 62, 63, 148, 149, 180, 237

Λιδωρίκης Κωνσταντίνος 220

Λιδωρίκι 10, 26, 34, 58, 84, 85, 106, 128, 195, 202, 203, 207, 208, 210, 211, 213, 215, 243, 244, 245, 287, 299, 312, 321, 322, 326' βλ. και Γυμνάσιο Λιδωρικίου Λονδίνο 183, 186 Λουκάς, από Πεντεόρεια 99 Λουκόπουλος Δ. 56, 94, 95, 97, 98, 101, 116, 117, 126, 129, 204, 204, 219, 232, 257, 259, 294, 296, 314 Λουκόπουλος Ζαχαρίας 322 Λουκοπούλου Ασήμω 322 Λουκοπούλου Ασπασία, Ζ. 322 Λουκοπούλου Βασιλική, Ζ. 322 Λουκοπούλου Μαρία, Ζ. 322 Λουκοπούλου Πολυξένη, Ζ. 322 Λουκοπούλου-Παττίχη Μ. 55, 58, 104 Λουξεμβούργο 136 Λούτσοβο' βλ. Κόκκινο Λ. Π. 153, 158, 160, 169, 182, 224 Λυγαριά, Θεσπρωτίας 265 Λύκειο Άμφισσας' βλ. Γυμνάσιο Άμφισσας

Λύκειο Λιδωρικίου' βλ. Γυμνάσιο Λιδωρικίου

Μακεδονία 62, 136, 151, 231, 259, 294

Μακρυγιάννεια 58

Μακρυγιάννης 57, 58

Μαλανδρίνο, Δωρίδας 166

Μαλινόφσκι 165

Μανίκας Αριστείδης 94

Μαυραγάνη Παρασκευή 117, 256

Μαχάς Ιωάννης 135

Μεγάλη Βρύση Κροκυλείου 57, 90

Μέγας Γεώργιος 265

Μερακλής Μ. 79

μεροκάματο 102, 103

Μεσολόγγι 50, 59

Μεσσηνία 218

μετανάστευση (εμβάσματα) 15, 18, 28, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 60, 62, 65, 82,

Σελ. 370
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 351
  

  φίας, (Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας, 18), (μετ. Μ. Παπαθανασίου), Αθήνα 2000, σ. 279-305.

  Μπάδα Κ., «Παιδικοί-Νεανικοί ενδυματολογικοί κώδικες και το κοινωνικο-ιστορικό τους ισοδύναμο στην Ήπειρο», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, Αθήνα, 1-5 Οκτωβρίου 1984, τ. 1, Αθήνα 1986, σ. 177-191 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1).

  Μπάδα-Τσομώκου Κ., Ενδυματολογικοί κώδικες της παιδικής νεανικής ηλικίας. Το κοινωνικό-ιστορικό τους ισοδύναμο ( = Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Παράρτημα αριθμ. 48), Ιωάννινα 1993.

  -, «Το παιχνίδι στην παραδοσιακή ελληνική κοινωνία. Μια πρόταση μελέτης», Εθνογραφικά 9 (1993), 73-81.

  Μπακαλάκη Α., Ελεγμίτου Ε., Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναικεία καθήκοντα. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929, Αθήνα 1987 (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 9).

  Μπακαρέζος Π., «Διαχρονική ανάπτυξη μικρού αγροτικού-ορεινού χώρου: Μια πρακτική εφαρμογή», Οικονομικά Χρονικά, τχ. 29 (1987), 20-28.

  Μπουρνάζος Σ., «Η Εκπαίδευση στο Ελληνικό Κράτος», στο Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Α2, Αθήνα 1999 σ. 189281.

  Μπουρνόβα Ε., «Η Νεολαία της Ραψάνης: Έρευνα στην Ιστορική Δημογραφία και Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1), Αθήνα 1986, σ. 441-445.

  -, Ιστορική Δημογραφία και Ιστορία της Καθημερινότητας στη Ραψάνη από

  το 1900 έως το 1950, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 1995.

  Μπρούμας Κ., Ποτιδάνεια, Αθήνα 1980.

  Ναούμη Μ., Καυτατζόγλου P., «Η μορφή της οικογένειας στο Συρράκο», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 58 (1985), 32-54.

  Νόβα-Καλτσούνη Χ., Κοινωνικοποίηση. Η γένεση του κοινωνικού υποκειμένου, Αθήνα 1995.

  Νιτσιάκος Β., Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, Αθήνα 1993.

  -, Οι ορεινές κοινότητες της βόρειας Πίνδου, (Λαϊκός Πολιτισμός/τοπικές κοινωνίες), Αθήνα 1995.

  -, Λαογραφικά Ετερόκλητα, Αθήνα 1997.

  Νιτσιάκος Β., Κασίμης Χ. (επιμ.), Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και Μετασχηματισμοί, Κόνιτσα 2000.

  Ντε Μωζ Λ. (επιμ.), Η Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας, (μετ. Δ. Κωστελένος), Αθήνα 1977.

  -, (επιμ.), «Η εξέλιξη της παιδικής ηλικίας», Η Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας, ό.π., σ. 11-101.

  Ξηροτύρης Ζάχος, Έθιμα και Δοξασίες του Λαού μας, τ. Δ', Αθήνα 1988, σ. 188-194.

  Παναγιωτοπούλου Α., Νεοελληνικός Χορός. Το χορολογικό φαινόμενο της επαρχίας