Συγγραφέας:Ρηγίνος, Μιχάλης
 
Τίτλος:Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (1870-1940)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:27
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1995
 
Σελίδες:173
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Μαθητεία και εργασία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1870-1940
 
Περίληψη:Η μελέτη αυτή έχει ως αντικείμενο την απασχόληση των παιδιών και των νεαρών ατόμων στη βιομηχανική και τη βιοτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού. Η έρευνα κινείται προς δύο κατευθύνσεις. Αρχικά εξετάζεται η θέση των παιδιών στον καταμερισμό της εργασίας, τόσο στην παραδοσιακή βιοτεχνία όσο και στο νέο εργοστασιακό σύστημα. Μέσω της ανάλυσης των παραγωγικών δομών σκιαγραφούνται οι παράγοντες που διαμόρφωναν τη ζήτηση της παιδικής και νεανικής εργασίας στη δευτερογενή παραγωγή. Κατόπιν η έρευνα στρέφεται προς την κατεύθυνση της προσφοράς εργασίας, για να εντοπιστούν οι όροι και οι συνθήκες που οδηγούσαν τα παιδιά στο βιοτεχνικό εργαστήριο ή το βιομηχανικό εργοστάσιο, σε απασχολήσεις όχι κατ’ ανάγκην εναλλακτικές. Τέλος, αναζητείται απάντηση στο ερώτημα, κατά πόσον οι νέες βιομηχανικές συνθήκες διαφοροποίησαν την αρνητική θέση που κατείχε η μισθωτή εργασία στο σύστημα συλλογικών αξιών και τροποποίησαν τις οικογενειακές προσδοκίες και στρατηγικές για επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική ανέλιξη των νεαρών, αρρένων κυρίως, μελών τους.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 19.54 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 115-134 από: 178
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/115.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σελ. 115
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/116.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 116
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/117.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α

Άνδρες μαθητευόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, σύνολο Ελλάδας, 1930

Ηλικία 10-14 χρόνων

Ηλικία 15-19 χρόνων

Μαθητευόμενοι

Σύνολο

Μέσο ημερ.

Αριθμός

% συνόλου

Μέσο ημερ.

% μέσου ημερ. συν.

Αριθμός

% συνόλου

Μέσο ημερ.

% μέσου ημερ. συν.

Μεταλλεία, Λατομεία

119

32

6

5,04

22

68,75

102

85,71

31

96,88

Βιομηχανία

17.078

19

3.549

20,78

13

68,42

12.261

71,79

20

105,26

Μεταφ. & Συγκοινωνίες

150

35

12

8,00

23

65,71

83

55,33

31

88,57

Εμπόριο

2.607

25

833

31,95

19

76,00

1.600

61,37

27

108,00

Εργάτες

Μεταλλεία, Λατομεία

7.057

56

35

0,50

23

41,07

1.055

14,95

41

73,21

Βιομηχανία

99.124

63

1.558

1,57

18

28,57

19.274

19,44

39

61,90

Μεταφ. & Συγκοινωνίες

22.192

85

20

0,09

29

34,12

1.753

7,90

64

75,29

Εμπόριο

35.263

52

1.766

5,01

23

44,23

9.958

28,24

34

65,38

Υπάλληλοι

Μεταλλεία, Λατομεία

241

176

-

0,00

-

0,00

2

0,83

26

14,77

Βιομηχανία

6.640

169

-

0,00

-

0,00

448

6,75

48

28,40

Μεταφ. & Συγκοινωνίες

2.892

167

-

0,00

-

0,00

41

1,42

47

28,14

Εμπόριο

21.361

112

462

2,16

17

15,18

3.443

16,12

35

31,25

Σελ. 117
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/118.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β

Γυναίκες μαθητευόμενες, εργάτριες, υπάλληλοι, σύνολο Ελλάδας, 1930

Ηλικία 10-14 χρόνων

Ηλικία 15-19 χρόνων

Μαθητευόμενες

Σύνολο

Μέσο ημερ.

Αριθμός

% συνόλου

Μέσο ημερ.

% μέσου ημερ. συν.

Αριθμός

% συνόλου

Μέσο ημερ.

% μέσου ημερ. συν.

Μεταλλεία, Λατομεία

1

20

0,00

-

-

1

100,00

20

100,00

Βιομηχανία

3.344

16

1 .000

29,90

12

75,00

2.113

63,19

17

106,25

Μεταφ. & Συγκοινωνίες

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Εμπόριο

74

18

17

22,97

15

83,33

52

70,27

19

105,56

Εργάτριες

Μεταλλεία, Λατομεία

614

27

26

4,23

19

70,37

318

51,79

25

92,59

Βιομηχανία

35.128

27

1.671

4,76

16

59,26

17.060

48,57

25

92,59

Μεταφ. & Συγκοινωνίες

224

36

0,00

-

0,00

19

8,48

25

69,44

Εμπόριο

3.640

35

78

2,14

20 '

57,14

924

25,38

31

88,57

Υπάλληλοι

Μεταλλεία, Λατομεία

3

57

0,00

0,00

2

66,67

50

87,72

Βιομηχανία

896

65

7

0,78

15

23,08

293

32,70

42

64,62

Μεταφ. & Συγκοινωνίες

94

97

0,00

-

0,00

9

9,57

61

62,89

Εμπόριο

3.601

68

33

0,92

17

25,00

1.161

32,24

37 ,

54,41

Σελ. 118
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/119.gif&w=600&h=395 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 A

Άνδρες μαθητευόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, Αθήνα 1930

Ηλικία 10-14 χρόνων

Ηλικία 15-19χρόνων

Σύνολο

Μέσο ημερ.

Αριθμός

% συνόλου

Μέσο ημερ.

% μέσου ημερ. συν.

Αριθμός

% συνόλου

Μέσο ημερ.

% μέσου ημερ. συν.

Μαθητευόμενοι

Μεταλλεία, Λατομεία

-

-

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Βιομηχανία

3.548

23

942

26,55

15

65,22

2.428

68,43

25

108,70

Μεταφ. & Συγκοινωνίες

7

56

-

0,00

-

0,00

4

57,14

33

58,93

Εμπόριο

849

32

293

34,51

25

78,13

512

60,31

35

109,38

Εργάτες

Μεταλλεία, Λατομεία

230

71

1

0,43

25

35,21

26

11,30

36

50,70

Βιομηχανία

24.077

71

471

1,96

19

26,76

4.264

17,71

44

61,97

Μεταφ. & Συγκοινωνίες

3.986

98

0,00

0,00

104

2,61

58

59,18

Εμπόριο

10.797

61

385

3,57

29

47,54

3.004

27,82

40

65,57

Υπάλληλοι

Μεταλλεία, Λατομεία

36

224

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Βιομηχανία

2.602

180

14

0,54

-

0,00

175

6,73

51

28,33

Μεταφ. & Συγκοινωνίες

682

202

-

0,00

-

0,00

3

0,44

73

36,14

Εμπόριο

9.464

127

237

2,50

17

13,39

1.342

14,18

38 

29,92

Σελ. 119
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/120.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Β

Γυναίκες μαθητευόμενες, εργάτριες, υπάλληλοι, Αθήνα 1930

Ηλικία 10 - 1 4 χρόνων

Ηλικία 15-19 χρόνων

Σύνολο

Μέσο ημερ.

Αριθμός

% συνόλου

Μέσο ημερ.

% μέσου ημερ. συν.

Αριθμός

συνόλου

Μέσο ημερ.

% μέσου ημερ. συν.

Μαθητευόμενες

Μεταλλεία, Λατομεία

-

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

Βιομηχανία

836

18

232

27,75

13

72,22

522

62,44

19

105,56

Μεταφ. & Συγκοινωνίες

-

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Εμπόριο

32

21

7

21,88

13

61,90

23

71,88

22

104,76

Εργάτριες

Μεταλλεία, Λατομεία

49

36

-

0,00

-

0,00

11

22,45

29

80,56

Βιομηχανία

9.235

32

434

4,70

17

53,13

4.319

46,77

29

90,63

Μεταφ. & Συγκοινωνίες

109

39

-

0,00

-

0,00

4

3,67

24

61,54

Εμπόριο

1.080

40

18

1,67

21

52,50

182

16,85

33

82,50

Υπάλληλοι

Μεταλλεία, Λατομεία

1

70

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Βιομηχανία

474

77

1

0,21

13

16,88

129

27,22

50

64,94

Μεταφ. & Συγκοινωνίες

54

107

-

0,00

0,00

6

11,11

58

54,21

Εμπόριο

1.907

82

11

0,58

19

23,17

518

27,16

43

52,44

Σελ. 120
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/121.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 A

Άνδρες μαθητευόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, Πειραιάς 1930

Ηλικία 10-14 χρόνων

Ηλικία 15-19 χρόνων

Μαθητευόμενοι

Σύνολο

Μέσο ημερ.

Αριθμός

% συνόλου

Μέσο ημερ.

% μέσου ημερ. συν.

Αριθμός

% συνόλου

Μέσο ημερ.

% μέσου ημερ. συν.

Μεταλλεία, Λατομεία

-

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Βιομηχανία

1.826

17

436

23,88

12

70,59

1.321

72,34

19

111,76

Μεταφ. & Συγκοινωνίες

44

40

4

9,09

30

75,00

25

56,82

36

90,00

Εμπόριο

199

21

58

29,15

12

57,14

132

66,33

25

1 19,05

Εργάτες

Μεταλλεία, Λατομεία

288

71

6

2,08

29

40,85

41

14,24

51

71,83

Βιομηχανία

11.871

69

197

1,66

19

27,54

2.400

20,22

40

57,97

Μεταφ. & Συγκοινωνίες

8.856

88

11

0,12

29

32,95

997

11,26

68

77,27

Εμπόριο

4.212

58

280

6,65

24

41,38

1.188

28,21

36

62,07

Υπάλληλοι

Μεταλλεία, Λατομεία

-

-

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Βιομηχανία

896

160

-

0,00

-

0,00

64

7,14

50

31,25

Μεταφ. & Συγκοινωνίες

1.043

157

-

0,00

-

0,00

30

2,88

50

31,85

Εμπόριο

2.393

107

56

2,34

14

13,08

376

15,71

36

33,64

Σελ. 121
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/122.gif&w=600&h=398 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Β

Γυναίκες μαθητευόμενες, εργάτριες, υπάλληλοι, Πειραιάς, 1930

Ηλικία 10-14 χρόνων

Ηλικία 15-19 χρόνων

Σύνολο

Μ. ημερ.

Αριθμός

% συνόλου

Μ. ημερ.

% μέσου ημερ. συν.

Αριθμός

% συνόλου

Μ. ημερ.

% μέσου ημερ. συν.

Μαθητευόμενες

Μεταλλεία, Λατομεία

-

-

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Βιομηχανία

393

22

116

29,52

12

54,55

255

64,89

27

122,73

Μεταφορές & Συγκοινωνίες

-

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Εμπόριο

25

-

0,00

13

52,00

3

100,00

25

100,00

Εργάτριες

Μεταλλεία, Λατομεία

12

35

-

0,00

-

0,00

3

25,00

34

97,14

Βιομηχανία

6.685

26

309

4,62

16

61,54

3.295

49,29

25

96,15

Μεταφορές & Συγκοινωνίες

33

35

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Εμπόριο

401

30

1

0,25

12

40,00

168

41,90

29

96,67

Υπάλληλοι

Μεταλλεία, Λατομεία

-

-

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Βιομηχανία

105

57

2

1,90

17

29,82

44

41,90

35

61,40

Μεταφορές & Συγκοινωνίες

18

72

-

0,00

-

0,00

2

11,11

50

69,44

Εμπόριο

280

54

5

1,79

13

24,07

110

39,29

33

61,11

Σελ. 122
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/123.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 4A

Άνδρες μαθητευόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, Θεσσαλονίκη, 1930

Ηλικία 10-14 χρόνων

Ηλικία 15-19 χρόνων

Σύνολο

Μ. ημερ.

Αριθμός

% συνόλου

Μ. ημερ.

% μέσου ημερ. συν.

Αριθμός

% συνόλου

Μ. ημερ.

% μέσου ημερ. συν.

Μαθητευόμενοι

Μεταλλεία, Λατομεία

-

-

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Βιομηχανία

1.250

22

192

15,36

11

50,00

939

75,12

22

100,00

Μεταφορές & Συγκοινωνίες

3

55

-

0,00

-

0,00

1

33,33

30

54,55

Εμπόριο

185

25

35

18,92

16

64,00

127

68,65

25

100,00

Εργάτες

Μεταλλεία, Λατομεία

29

53

-

0,00

0,00

1

3,45

40

75,47

Βιομηχανία

7.830

62

74

0,95

15

24,19

1.456

18,60

36

58,06

Μεταφορές & Συγκοινωνίες

1.582

101

-

0,00

~

0,00

17

1,07

47

46,53

Εμπόριο

4.357

60

114

2,62

16

26,67

858

19,69

32

53,33

Υπάλληλοι

Μεταλλεία, Λατομεία

5

55

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Βιομηχανία

667

146

3

0,45

15

10,27

65

9,75

41

28,08

Μεταφορές & Συγκοινωνίες

144

158

-

0,00

0,00

2

1,39

17

10,76

Εμπόριο

3.104

105

24

0,77

17

16,19

474

15,27

35

33,33

Σελ. 123
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/124.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Β

Γυναίκες μαθητευόμενες, εργάτριες, υπάλληλοι, Θεσσαλονίκη, 1930

Ηλικία 10-14 χρόνων

Ηλικία 15 -19 χρόνων

  Σύνολο

Μέσο ημερ.

Αριθμός

% συνόλου

Μέσο ημερ.

% μέσου ημερ. συν.

Αριθμός

% συνόλου

Μέσο ημερ.

% μέσου ημερ. συν.

Μαθητευόμενες

Μεταλλεία, Λατομεία

-

-

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

Βιομηχανία

374

15

113

30,21

9

60,00

214

57,22

17

1 1 3,33

Μεταφορές & Συγκοινωνίες

-

-

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Εμπόριο

10

19

2

20,00

14

73,68

8

80,00

20

105,26

Εργάτριες

Μεταλλεία, Λατομεία

-

-

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

Βιομηχανία

3.868

24

211

5,46

14

58,33

2.057

53,18

23

95,83

Μεταφορές & Συγκοινωνίες

2

85

-

0,00

0,00

-

0,00

47

10,00

Εμπόριο

 289

32

1

0,35

25

78,13

60

20,76

30

93,75

Υπάλληλοι

Μεταλλεία, Λατομείο

-

-

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Βιομηχανία 

100

45

1

1,00

12

26,67

42

42,00

32

71,11

Μεταφορές & Συγκοινωνίες

8

113

-

0,00

-

0,00

1

12,50

40

35,40

Εμπόριο

 493

55

2

0,41

10

18,18

196

39,76

37

67,27

Σελ. 124
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/125.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Εργαζόμενοι -18 χρόνων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις 1 - 5 ατόμων. Απογραφή 1920

Άνδρες

Γυναίκες

Κλάδοι

Σύνολο εργαζομένων

Άνδρες

Σύνολο

% συνόλου

% ανδρών

Γυναίκες

Σύνολο

% συνόλου

% γυναικών

Βιομηχανία τροφίμων

21.328

1.586

20.896

7,44

7,59

127

432

0,60

29,40

Χημική βιομηχανία

1.024

206

971

20,12

21,22

21

53

2,05

39,62

Κατεργασία ορυκτών

768

85

742

11,07

11,46

15

26

1,95

57,69

Παραγωγή κιν. δύναμης

73

5

73

6,85

6,85

-

-

-

-

Μεταλλουργία, Μηχανουργία

3.527

1.454

3.488

41,22

41,69

18

39

0,51

46,15

Βιομηχανία ξύλου

2.915

983

2.850

33,72

34,49

33

65

1,13

50,77

Βιομηχανία δέρματος

8.283

4.098

7.988

49,47

51,30

178

295

2,15

60,34

Υφαντουργία

304

46

221

15,13

20,81

36

83

11,84

43,37

Βιομηχανία ενδυμάτων

4.503

950

2.583

21,10

36,78

1.345

1.920

29,87

70,05

Βιομηχανία χαρτιού

606

185

505

30,53

36,63

66

101

10,89

65,35

Βιομηχανία καπνού

320

47

235

14,69

20,00

37

85

11,56

43,53

Σύνολο

43.651

9.645

40.552

22,10

23,78

1.876

3.099

4,30

60,54

ΠΗΓΗ: ΓΣΥΕ, Απογραφή των βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων 18- 12-1920, Αθήνα 1926

Σελ. 125
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/126.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Εργαζόμενοι -18 χρόνων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις 6-25 ατόμων. Απογραφή 1920

Άνδρες

Γυναίκες

Κλάδοι

Σύνολο εργαζομένων

Άνδρες

Σύνολο

% συνόλου

% ανδρών

Γυναίκες

Σύνολο

% συνόλου

% γυναικών

Βιομηχανία τροφίμων

7.556

577

7.037

7,64

8,20

162

519

2,14

31,21

Χημική βιομηχανία

881

104

731

11,80

14,23

87

150

9,88

58,00

Κατεργασία ορυκτών

590

120

547

20,34

21,94

23

43

3,90

53,49

Παραγωγή κιν. δύναμης

252

34

250

13,49

13,60

-

2

-

-

Μεταλλ., Μηχανουργία

1.318

491

1.283

37,25

38,27

18

35

1,37

51,43

Βιομηχανία ξύλου

1.535

361

1.355

23,52

26,64

78

180

5,08

43,33

Βιομηχανία δέρματος

3.547

1.330

3.299 

37,50

40,32 

157 

254 

4,43

61,81

  Υφαντουργία 607 57 202 9,39 28,22 162 405 26,69 40,00  

Βιομηχανία ενδυμάτων

2.715

197

711

7,26

27,71

1.164

2.004

42,87

58,08

Βιομηχανία χαρτιού

1.366

199

897

14,57

22,19

317

469

23,21

67,59

Βιομηχανία καπνού

1.206

172

782

14,26

21,99

133

424

11,03

31,37

Σύνολο

21.573

3.642

17.094

16,88

21,31

2.301

4.485

10,67

51,30

ΠΗΓΗ: ό.π.

Σελ. 126
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/127.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Εργαζόμενοι -18 χρόνων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις 26+ ατόμων. Απογραφή 1920

Άνδρες

Γυναίκες

Κλάδοι

Σύνολο εργαζομένων

Άνδρες

Σύνολο

% συνόλου

% ανδρών

Γυναίκες

Σύνολο

% συνόλου

% γυναικών

Βιομηχανία τροφίμων

3.888

222

3.040

5,71

7,30

354

847

9,10

41,79

Χημική βιομηχανία

1.772

72

1.525

4,06

4,72

46

247

2,60

18,62

Κατεργασία ορυκτών

1.108

216

961

19,49

22,48

76

147

6,86

51,70

Παραγωγή κιν. δύναμης

1.185

110

1.182

9,28

9,31

-

3

-

-

Μεταλλουργία, Μηχανουργία

3.929

677

3.673

17,23

18,43

94

256

2,39

36,72

Βιομηχανία ξύλου

1.051

153

978

14,56

15,64

15

73

1,43

20,55

Βιομηχανία δέρματος

1.884

467

1.708

24,79

27,34

80

176

4,25

45,45

Υφαντουργία

6.942

447

1.613

6,44

27,71

1.845

5.329

26,58

34,62

Βιομηχανία ενδυμάτων

2.229

54

383

2,42

14,10

909

1.841

40,78

49,38

Βιομηχανία χαρτιού

1.703

228

800

13,39

28,50

462

903

27,13

51,16

Βιομηχανία καπνού

5.486

447

2.597

8,15

17,21

582

2.889

10,61

20,15

Σύνολο

31.177

3.093

1 8.460

9,92

16,76

4.463

12.711

14,32

35,11

ΠΗΓΗ: ό.π.

Σελ. 127
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/128.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Εργαζόμενοι 12-18 χρόνων στη βιομηχανία / βιοτεχνία, 1921

Άνδρες

Γυναίκες

Κλάδοι

Σύνολο εργαζομένων

Άνδρες

Σύνολο

% συνόλου

% ανδρών

Γυναίκες

Σύνολο

% συνόλου

% γυναικών

Μηχανουργία

1.591

216

1.581

13,58

13,66

-

10

-

-

Υφαντουργία

10.658

370

2.047

3,47

18,08

2.494

8.611

23,40

28,96

Οικοδομ. κατασκ.

483

14

437

2,90

3,20

5

46

1,04

10,87

Βιομηχανία τροφίμων

7.114

359

5.357

5,05

6,70

299

1.817

4,20

16,46

Χημική βιομηχανία

846

118

763

13,95

15,47

-

83

-

-

Βιομηχανία δέρματος

5.353

1.593

5.151

29,76

30,93

78

202

1,46

38,61

Βιομηχανία ενδύματος

4.293

261

1.122

6,08

23,26

2.254

3.171

52,50

71,08

Βιομηχανία ξύλου

1.330

280

1.232

21,05

22,73

56

98

4,21

57,14

Βιομ. χάρτου, τυπογραφία

2.345

122

1.343

5,20

9,08

453

1.002

19,32

45,21

Ηλεκτρική βιομηχανία

30

7

30

23,33

23,33

-

-

-

-

Βιομηχανία καπνού

10.651

210

6.020

1,97

3,49

530

4.631

4,98

11,44

Σύνολο

44.694

3.550

25.083

7,94

14,15

6.169

19.671

13,80

31,36

ΠΗΓΗ: Υπουργείον Εθνικής Οικονονομίας, Εκθέσεις του προσωπικού Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων. Έτος 1921, Αθήνα 1923,σ.5

Σελ. 128
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/129.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Εργαζόμενοι 12-18 χρόνων στα βιοτεχνικά εργαστήρια της Αθήνα, 1921

Άνδρες

Γυναίκες

Κλάδοι

Αριθμός εργαστηρίων

Σύνολο εργαζομένων

Άνδρες

Σύνολο

% συνόλου

% ανδρών

Γυναίκες

Σύνολο

% συνόλου

% γυναικών

Γυναικεία ενδύματα

89

765

-

2

-

-

604

763

78,95

79,16

Γυναικείοι πίλοι

95

409

1

14

0,24

7,14

295

395

72,13

74,68

Ανδρικά & γυναικεία ασπρόρουχα

27

120

-

3

-

-

81

117

67,50

69,23

Παιδικά ενδύματα

12

71

-

2

-

-

57

69

80,28

82,61

Ανδρικά ενδύματα

153

500

75

222

15,00

33,78

185

278

37,00

66,55

Τεχνητά άνθη & πτερά

12

85

1

9

1,18

11,11

43

76

50,59

56,58

Εργαστήρια αδιάβροχων

1

6

-

4

-

-

2

2

33,33

100,00

Εργαστήρια ομπρελών

3

59

6

12

10,17

50,00

19

47

32,20

40,43

Εργαστήρια κορσέδων

9

35

2

2

5,71

100,00

14

33

40,00

42,42

Εργαστήρια χειροκτίων

1

3

-

-

-

-

1

3

33,33

33,33

Εργαστήρια γουναρικών

13

24

2

3

8,33

66,67

9

21

37,50

42,86

Εφαπλωματοποιεία

8

19

6

19

31,58

31,58

-

-

-

-

Εργαστήρια μανδηλίων

1

4

-

-

-

-

2

4

50,00

50,00

Ιεροραφεία

3

13

-

1

-

-

5

12

38,46

41,67

Σιδερωτήρια

15

20

1

3

5,00

33,33

1

17

5,00

5,88

Εργαστήρια σημαιών

1

1

-

-

-

-

1

1

100,00

100,00

Εργαστήρια κασκέτων & πηλικίων

17

140

1

14

0,71

7,14

54

126

38,57

42,86

Εργαστήρια δερματίνων ειδών

19

81

20

56

24,69

35,71

10

25

12,35

40,00

Βιβλιοδετεία 

30

142

42

117

29,58

35,90

15

25

10,56

60,00

Κυτιοποιεία, Φακελοποιεία

17

274

-

-

-

-

207

274

75,55

75,55

Ψηκτροποιεία

2

13

-

3

-

-

9

10

69,23

90,00

Σχοινοποιεία

1

2

-

2

-

-

-

-

-

-

Εργαστήρια παιχνιδιών

1

2

-

-

-

-

-

2

-

-

Καρεκλοποιεία

6

54

5

32

9,26

15,63

2

22

3,70

9,09

Εργαστήρια πλεκτών επίπλων

4

30

6

15

20,00

40,00

8

15

26,67 '

53,33

Εργαστήρια ταπητουργίας

1

8

-

1

-

-

7

7

87,50

100,00

Εργαστήρια σκευών εκ λευκομετάλλων

1

8

1

6

12,50

16,67

-

2

-

-

Κηροπλαστεία

2

3

-

3

-

-

-

-

-

-

Εργαστήρια σχολών & ιδρυμάτων

4

323

-

-

-

-

266

323

82,35

82,35

Σύνολο

548

3.214

169

545

5,26

31,01

1.897

2.669

59,02

71,08

ΠΗΓΗ: Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Εκθέσειςτου προσωπικού Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων. Έτος 1921, Αθήνα 1923, σ. 5

Σελ. 129
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/130.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Κατανομή των γυναικών στη βιοτεχνία της Αθήνας κατά ηλικίες, 1921

Κλάδοι

Σύνολο εργαζομένων

Εργάτριες 12χρόνων

% συνόλου

Εργάτριες   15- 14 χρόνων

% συνόλου

Εργάτριες   15- 18 χρόνων

% συνόλου

Γυναικεία ενδύματα

763

15

1,97

104

13,63

485

63,56

Γυναικείοι πίλοι

395

13

3,29

36

9,11

246

62,28

Γυναικεία ασπρόρουχα

32

-

-

6

18,75

14

43,75

Ανδρικά ασπρόρουχα

85

5

5,88

6

7,06

50

58,82

Παιδικά ενδύματα

69

3

4,35

6

8,70

48

69,57

Ανδρικά ενδύματα

278

21

7,55

35

12,59

129

46,40

Τεχνητά άνθη & πτερά

76

1

1,32

8

10,53

34

44,74

Εργαστήρια αδιάβροχων

2

-

-

-

-

2

100,00

Εργαστήρια ομπρελλών

47

3

6,38

5

10,64

11

23,40

Εργαστήρια κορσέδων

33

-

-

2

6,06

12

36,36

Εργαστήρια χειροκτίων

3

-

-

-

--

1

33,33

Εργαστήρια γουναρικών

21

-

-

1

4,76

8

38,10

Εργαστήρια μανδηλίων

4

-

-

-

-

2

50,00

Ιεροραφεία

12

-

-

-

-

5

41,67

Σιδερωτήρια

17

-

1

5,88

-

-

Εργαστήρια σημαιών

1

-

-

-

-

1

100,00

Εργαστήρια κασκέτων & πηλικίων

126

2

1,59

7

5,56

45

35,71

Εργαστήρια δερματίνων ειδών

25

-

-

2

8,00

8

32,00

Βιβλιοδετεία

25

-

-

2

8,00

13

52,00

Κυτιοποιεία, φακελοποιεία

274

23

8,39

52

18,98

132

48,18

Ψηκτροποιεία

10

1

10,00

2

20,00

6

60,00

Εργαστήρια παιχνιδιών

2

-

-

-

-

-

-

Καρεκλοποιεία

22

-

-

-

-

2

9,09

Εργαστήρια πλεκτών επίπλων

15

-

-

3

20,00

5

33,33

Εργαστήρια ταπητουργίας

7

1

14,29

3

42,86

3

42,86

Εργαστ. σκευών εκ λευκομετάλλου

2

-

-

-

-

-

-

Σύνολο

2.346

88

3,75

281

11,98

1.262

53,79

ΠΗΓΗ: Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Εκθέσεις του προσωπικού Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων. Έτος 1921, Αθήνα 1923, σ. 5

Σελ. 130
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/131.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Άνδρες εργαζόμενοι στα βιοτεχνικά εργαστήρια της Αθήνας, 1921

Κλάδοι

Αριθμός εργαστηρίων

Μέσος όρος εργαζομένων

Σύνολο εργαζομένων

Εργάτες              12 -18 χρόνων

% συνόλου εργαζομένων

Σιδηρουργεία

40

3,70

148

48

32,43

Χαλκουργεία

18

3,67

66

23

34,85

Φανοποιεία

27

2,96

80

28

35,00

Κασσιτερωτήρια

18

2,44

44

18

40,91

Αρτοποιεία

92

2,41

222

100

45,05

Βυρσοδεψείο

41

4,76

195

-

-

Υποδηματοποιεία

322

5,59

1.724

631

36,60

Σαγματοποιεία

15

3,33

50

18

36,00

Εφαπλωματοποιεία

18

3,67

61

22

36,07

Σιδερωτήρια

20

2,00

29

-

-

Ξυλουργεία

72

1,49

107

35

32,71

Τορνευτήρια

12

1,33

16

4

25,00

Καρροποιεία

19

4,84

92

32

34,78

Αμαξοποιεία

17

12,06

205

61

29,76

Επιπλοποιεία

36

6,03

217

74

34,10

Τυπογραφεία

45

4,00

180

-

-

Παντοπωλεία

71

3,41

242

242

100,00

Καπνοπωλεία

7

24,29

130

40

30,77

Υπηρετομεσιτικά γραφεία

9

-

-

-

-

Κουρεία

159

2,53

403

91

22,58

Σύνολο

1.058

4,10

4.211

1.467

34,84

ΠΗΓΗ: Υπουργείον Εθνικής Οικονονομίας, Εκθέσεις του προσωπικού Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων. Έτος 1921, Αθήνα 1923, σ. 5

Σελ. 131
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/132.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

Θάνατοι ανδρών ηλικίας 15-19 χρόνων, κατά επάγγελμα, 1929, 1935

  1929

1935

Επαγγέλματα

Αριθμός

% συνόλου

Σύνολο επαγγέλμ.

% επαγγέλμ.

Αριθμός

% συνόλου

Σύνολο επαγγέλμ.

% επαγγέλμ.

Γεωργοί

532

41,69

15.834

3,36

333

35,13

12.339

2,70

Δασοκόμοι

7

0,55

126

5,56

2

0,21

95

2,11

Κτηνοτρόφοι

134

10,50

1.597

8,39

96

10,13

1.119

8,58

Αρτοποιοί, Αλευροποιοί

13

1,02

369

3,52

4

0,42

293

1,37

Ζαχαροπλάστες

2

0,16

66

3,03

4

0,42

71

5,63

Βιομ. τροφίμων

2

0,16

33

6,06

-

-

22

-

Ασβεστ., Κεραμοποιοί

5

0,39

73

6,85

3

0,32

69

4,35

Κτίστες

20

1,57

713

2,81

10

1,05

523

1,91

Αμμοκονιαστές

5

0,39

145

3,45

3

0,32

127

2,36

Ηλεκτροτεχνίες

3

0,24

86

3,49

9

0,95

118

7,63

Σιδηρ., Μηχανουργοί

23

1,80

297

7,74

29

3,06

354

8,19

Υδραυλικοί

8

0,63

66

12,12

6

0,63

83

7,23

Κασσιτερωτές

3

0,24

56

5,36

-

-

50

-

Χρυσοχόοι

4

0,31

57

7,02

4

0,42

60

6,67

Επιπλ., Ξυλουργοί

43

3,37

481

8,94

23

2,43

462

4,98

Βαρελοποιοί

3

0,24

112

2,68

4

0,42

102

3,92

Καλαθοποιοί

2

0,16

40

5,00

1

0,11

56

1,79

Βυρσοδέψες

1

0,08

69

1,45

2

0,21

42

4,76

Υποδηματοποιοί

62

4,86

600

10,33

29

3,06

645

4,50

Νηματουργοί

1

0,08

51

1,96

2

0,21

54

3,70

Ράφτες

19

1,49

324

5,86

15 

1,58

277

5,42

Βαφείς

2

0,16

35

5,71

1

0,11

19

5,26

Τυπογράφοι

11

0,86

46

23,91

3

0,32

63

4,76

Χαρτοποιοί

1

0,08

7

14,29

3

0,32

15

20,00

Σιγαροποιοί

25

1,96

315

7,94

2

0,21

184

1,09

Καρραγωγείς_

19

1,49

498

3,82

4

0,42

410

0,98

Ναυτικοί

14

1,10

551

2,54

13

1,37

409

3,18 2,63

Υπάλληλοι Τ.Τ.Τ.

1

0,08

73

1,37

1

0,11

38

Αχθοφόροι

3

0,24

240

1,25

3

0,32

236

1,27

Υπάλληλοι Τραπ./Εταιρ.

5

0,39

94

5,32

7

0,74

146

4,79

Γαλακτοπώλες

2

0,16

31

6,45

3

0,32

37

8,11

Κρεοπ., Ιχθυοπώλες

3

0,24

245

1,22

9

0,95

266

3,38

Λαχανοπώλες

1

0,08

111

0,90

3

0,32

146

2,05

Παντοπώλες

7

0,55

522

1,34

9

0,95

358

2,51

Έμποροι Τροφίμων

1

0,08

55

1,82

-

-

45

-

Διάφοροι έμποροι

12

0,94

743

1,62

17

1,79

712

2,39

Καπνοπώλες

2

0,16

73

2,74

3

0,32

80

3,75

Υπάλλ. ξενοδ./εστιατ.

8

0,63

214

3,74

1

0,11

53

1,89

Καφεπώλες

6

0,47

299

2,01

3

0,32

316

0,95

Εμποροϋπάλληλοι

11

0,86

67

16,42

6

0,63

80

7,50

Κουρείς

10

0,78

131

7,63

14

1,48

151

9,27

Υπηρέτες

14

1,10

143

9,79

5

0,53

105

4,76

Εργάτες διάφοροι

226

17,71

2.878

7,85

120

12,66

3.037

3,95

Ακαθορ. επαγγέλματος

-

-

2.571

-

139

14,66

3.169

4,39

Σύνολο εργαζομένων

1.276

100,00

31.137

4,10

948

100,00

27.036

3,51

Χωρίς επάγγελμα

74

1.851

4,00

83

2.346

3,54

Μαθητές, Σπουδαστές

366

538

68,03

214

349

61,32

Γενικά σύνολα

1.716

33.526

5,12:

1.245

29.731

4,19

ΠΗΓΗ: ΓΣΥΕ, Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά τα έτη 1929, 1935, Αθήνα 1931, 1937,σ 248-249, 284-285

Σελ. 132
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/133.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

Εγγράμματοι κατά την απογραφή του 1907

  Εγγράμματοι

Συνολικός πληθυσμός

Ηλικία

Άνδρες

% συν. ανδρών

Γυναίκες

% συν. γυναικών

Σύνολο

% συν.

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

1-5    6-10 11-15 16-20

1.105 90.627 110.263 78.918

0,57 50,76 73,53 65,37

766 39.721 44.278 40.928

0,42 24,02 31,70 26,96

1.871 130.348 154.541 119.846

0,50 37,90 53,36 43,97

192.636 178.531 149.958 120.733

181306 165.368 139.659 151.838

373.942 343.899 289.617 272.571

ΠΗΓΗ: Στατιστικά αποτελέσματα της Γενικής Απογραφής του πληθυσμού κατά την 27η Οκτωβρίου 1907, τ. Α΄, Αθήνα 1909

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

Εγγράμματοι κατά την απογραφή του 1920

Εγγράμματοι

Συνολικός πληθυσμός

Ηλικία

Άνδρες

% συν. ανδρών

Γυναίκες

% συν. γυναικών

Σύνολο

% συν.

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολα

1-5  6-9 10-14 15-19

1.189 121.106 229.783 191.209

0,47 37,61 71,59 73,14

857 80.229 139.266 121.210

0,37 26,99 47,51 43,84

2.046 201.335 369.049 312.419

0,42 32,51 60,10 58,08

253.213 322.001 320.972 261 432

231.271 297.271 293.112 276.482

484.484 619.272 614.084 537.914

ΠΗΓΗ: Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19η Δεκεμβρίου 1920. Γενικά στατιστικά αποτελέσματα, Αθήνα 1928

Σελ. 133
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/134.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

Εγγράμματοι κατά την απογραφή του 1928

Εγγράμματοι

Συνολικός πληθυσμός

Ηλικία

Άνδρες

% συνόλου ανδρών

Γυναίκες

% συνόλου γυναικών

Σύνολο

% πληθυσμού

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

8-9

94.974

83,58

76.925

72,82

171.899

78,39

113.634

105.644

219.278

10-14

274.843

89,55

199.289

71,72

474.132

81,08

306.926

277.875

584.801

15-19

27.307

81,58

197.478

57,85

470.785

69,60

335.014

341.367

676.381

Σύνολο

1.850.883

76,53

1.039.169

42,03

2.890.052

59,09

2.418.576

2.472.730 

4.891.306

ΠΗΓΗ: ΓΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, 1935, σ.4

ΠΙΝΑΚΑΣ 16

Εγγράμματοι πρόσφυγες κατά την απογραφή του 1928

Εγγράμματοι

Συνολικός πληθυσμός

Ηλικία

Άνδρες

% συνόλου ανδρών

Γυναίκες

% συνόλου γυναικών

Σύνολο

% πληθυσμού

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

8-9

13.455

79,71

12.485

74,14

25.940

76,93

16.880

16.840

33.720

10-14

44.766

86,11

34.490

74,62

79.256

80,70

51.986

46.220

98.206

15-19

46.685

72,80

39.217

58,32

85.902

65,39

64.127

67.239

131.366

Σύνολο

302.441

71,41

212.298

45,19

514.739

57,62

423.523

469.817

893.340

ΠΗΓΗ:ΓΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, 1935, σ.47

ΠΙΝΑΚΑΣ 17

Ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. (υποκατάστημα Αθηνών), κατά ηλικίες, 1938

Ηλικία

Άνδρες

% συνόλου

Γυναίκες

% συνόλου

Σύνολο

% συνόλου

-15

1.903

72,14

735

27,86

2.638

1,56

15-19

19.971

66,37

10.118

33,63

30.089

17,81

20-24

19.483

65,18

10.406

34,82

29.889

17,69

25-29

23.734

77,03

7.078

22,97

30.812

18,23

30-34

17.325

82,62

3.644

17,38

20.696

12,41

35-39

14.299

83,46

2.834

16,54

17.133

10,14

40-44

9.848

83,08

2.005

16,92

11.853

7,01

45-49

7.020

82,03

1.538

17,97

8.558

5,06

50-54

5.437

83,79

1.052

16,21

6.489

3,84

55-59

4.313

84,92

766

15,08

5.079

3,01

60-64

2.824

89,82

320

10,18

3.144

1,86

65-

2.106

90,82

213

9,18

2.319

1,37

Σύνολο

128.263

75,91

40.709

24,09

168.972

100,00

ΠΗΓΗ: ΑΟΣ, Η ελληνική οικονομία 1938, Αθήνα 1939, σ.123

Σελ. 134
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (1870-1940)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 115
    27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ