Συγγραφέας:Ρηγίνος, Μιχάλης
 
Τίτλος:Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (1870-1940)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:27
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1995
 
Σελίδες:173
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Μαθητεία και εργασία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1870-1940
 
Περίληψη:Η μελέτη αυτή έχει ως αντικείμενο την απασχόληση των παιδιών και των νεαρών ατόμων στη βιομηχανική και τη βιοτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού. Η έρευνα κινείται προς δύο κατευθύνσεις. Αρχικά εξετάζεται η θέση των παιδιών στον καταμερισμό της εργασίας, τόσο στην παραδοσιακή βιοτεχνία όσο και στο νέο εργοστασιακό σύστημα. Μέσω της ανάλυσης των παραγωγικών δομών σκιαγραφούνται οι παράγοντες που διαμόρφωναν τη ζήτηση της παιδικής και νεανικής εργασίας στη δευτερογενή παραγωγή. Κατόπιν η έρευνα στρέφεται προς την κατεύθυνση της προσφοράς εργασίας, για να εντοπιστούν οι όροι και οι συνθήκες που οδηγούσαν τα παιδιά στο βιοτεχνικό εργαστήριο ή το βιομηχανικό εργοστάσιο, σε απασχολήσεις όχι κατ’ ανάγκην εναλλακτικές. Τέλος, αναζητείται απάντηση στο ερώτημα, κατά πόσον οι νέες βιομηχανικές συνθήκες διαφοροποίησαν την αρνητική θέση που κατείχε η μισθωτή εργασία στο σύστημα συλλογικών αξιών και τροποποίησαν τις οικογενειακές προσδοκίες και στρατηγικές για επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική ανέλιξη των νεαρών, αρρένων κυρίως, μελών τους.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 19.54 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 127-146 από: 178
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/127.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Εργαζόμενοι -18 χρόνων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις 26+ ατόμων. Απογραφή 1920

Άνδρες

Γυναίκες

Κλάδοι

Σύνολο εργαζομένων

Άνδρες

Σύνολο

% συνόλου

% ανδρών

Γυναίκες

Σύνολο

% συνόλου

% γυναικών

Βιομηχανία τροφίμων

3.888

222

3.040

5,71

7,30

354

847

9,10

41,79

Χημική βιομηχανία

1.772

72

1.525

4,06

4,72

46

247

2,60

18,62

Κατεργασία ορυκτών

1.108

216

961

19,49

22,48

76

147

6,86

51,70

Παραγωγή κιν. δύναμης

1.185

110

1.182

9,28

9,31

-

3

-

-

Μεταλλουργία, Μηχανουργία

3.929

677

3.673

17,23

18,43

94

256

2,39

36,72

Βιομηχανία ξύλου

1.051

153

978

14,56

15,64

15

73

1,43

20,55

Βιομηχανία δέρματος

1.884

467

1.708

24,79

27,34

80

176

4,25

45,45

Υφαντουργία

6.942

447

1.613

6,44

27,71

1.845

5.329

26,58

34,62

Βιομηχανία ενδυμάτων

2.229

54

383

2,42

14,10

909

1.841

40,78

49,38

Βιομηχανία χαρτιού

1.703

228

800

13,39

28,50

462

903

27,13

51,16

Βιομηχανία καπνού

5.486

447

2.597

8,15

17,21

582

2.889

10,61

20,15

Σύνολο

31.177

3.093

1 8.460

9,92

16,76

4.463

12.711

14,32

35,11

ΠΗΓΗ: ό.π.

Σελ. 127
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/128.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Εργαζόμενοι 12-18 χρόνων στη βιομηχανία / βιοτεχνία, 1921

Άνδρες

Γυναίκες

Κλάδοι

Σύνολο εργαζομένων

Άνδρες

Σύνολο

% συνόλου

% ανδρών

Γυναίκες

Σύνολο

% συνόλου

% γυναικών

Μηχανουργία

1.591

216

1.581

13,58

13,66

-

10

-

-

Υφαντουργία

10.658

370

2.047

3,47

18,08

2.494

8.611

23,40

28,96

Οικοδομ. κατασκ.

483

14

437

2,90

3,20

5

46

1,04

10,87

Βιομηχανία τροφίμων

7.114

359

5.357

5,05

6,70

299

1.817

4,20

16,46

Χημική βιομηχανία

846

118

763

13,95

15,47

-

83

-

-

Βιομηχανία δέρματος

5.353

1.593

5.151

29,76

30,93

78

202

1,46

38,61

Βιομηχανία ενδύματος

4.293

261

1.122

6,08

23,26

2.254

3.171

52,50

71,08

Βιομηχανία ξύλου

1.330

280

1.232

21,05

22,73

56

98

4,21

57,14

Βιομ. χάρτου, τυπογραφία

2.345

122

1.343

5,20

9,08

453

1.002

19,32

45,21

Ηλεκτρική βιομηχανία

30

7

30

23,33

23,33

-

-

-

-

Βιομηχανία καπνού

10.651

210

6.020

1,97

3,49

530

4.631

4,98

11,44

Σύνολο

44.694

3.550

25.083

7,94

14,15

6.169

19.671

13,80

31,36

ΠΗΓΗ: Υπουργείον Εθνικής Οικονονομίας, Εκθέσεις του προσωπικού Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων. Έτος 1921, Αθήνα 1923,σ.5

Σελ. 128
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/129.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Εργαζόμενοι 12-18 χρόνων στα βιοτεχνικά εργαστήρια της Αθήνα, 1921

Άνδρες

Γυναίκες

Κλάδοι

Αριθμός εργαστηρίων

Σύνολο εργαζομένων

Άνδρες

Σύνολο

% συνόλου

% ανδρών

Γυναίκες

Σύνολο

% συνόλου

% γυναικών

Γυναικεία ενδύματα

89

765

-

2

-

-

604

763

78,95

79,16

Γυναικείοι πίλοι

95

409

1

14

0,24

7,14

295

395

72,13

74,68

Ανδρικά & γυναικεία ασπρόρουχα

27

120

-

3

-

-

81

117

67,50

69,23

Παιδικά ενδύματα

12

71

-

2

-

-

57

69

80,28

82,61

Ανδρικά ενδύματα

153

500

75

222

15,00

33,78

185

278

37,00

66,55

Τεχνητά άνθη & πτερά

12

85

1

9

1,18

11,11

43

76

50,59

56,58

Εργαστήρια αδιάβροχων

1

6

-

4

-

-

2

2

33,33

100,00

Εργαστήρια ομπρελών

3

59

6

12

10,17

50,00

19

47

32,20

40,43

Εργαστήρια κορσέδων

9

35

2

2

5,71

100,00

14

33

40,00

42,42

Εργαστήρια χειροκτίων

1

3

-

-

-

-

1

3

33,33

33,33

Εργαστήρια γουναρικών

13

24

2

3

8,33

66,67

9

21

37,50

42,86

Εφαπλωματοποιεία

8

19

6

19

31,58

31,58

-

-

-

-

Εργαστήρια μανδηλίων

1

4

-

-

-

-

2

4

50,00

50,00

Ιεροραφεία

3

13

-

1

-

-

5

12

38,46

41,67

Σιδερωτήρια

15

20

1

3

5,00

33,33

1

17

5,00

5,88

Εργαστήρια σημαιών

1

1

-

-

-

-

1

1

100,00

100,00

Εργαστήρια κασκέτων & πηλικίων

17

140

1

14

0,71

7,14

54

126

38,57

42,86

Εργαστήρια δερματίνων ειδών

19

81

20

56

24,69

35,71

10

25

12,35

40,00

Βιβλιοδετεία 

30

142

42

117

29,58

35,90

15

25

10,56

60,00

Κυτιοποιεία, Φακελοποιεία

17

274

-

-

-

-

207

274

75,55

75,55

Ψηκτροποιεία

2

13

-

3

-

-

9

10

69,23

90,00

Σχοινοποιεία

1

2

-

2

-

-

-

-

-

-

Εργαστήρια παιχνιδιών

1

2

-

-

-

-

-

2

-

-

Καρεκλοποιεία

6

54

5

32

9,26

15,63

2

22

3,70

9,09

Εργαστήρια πλεκτών επίπλων

4

30

6

15

20,00

40,00

8

15

26,67 '

53,33

Εργαστήρια ταπητουργίας

1

8

-

1

-

-

7

7

87,50

100,00

Εργαστήρια σκευών εκ λευκομετάλλων

1

8

1

6

12,50

16,67

-

2

-

-

Κηροπλαστεία

2

3

-

3

-

-

-

-

-

-

Εργαστήρια σχολών & ιδρυμάτων

4

323

-

-

-

-

266

323

82,35

82,35

Σύνολο

548

3.214

169

545

5,26

31,01

1.897

2.669

59,02

71,08

ΠΗΓΗ: Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Εκθέσειςτου προσωπικού Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων. Έτος 1921, Αθήνα 1923, σ. 5

Σελ. 129
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/130.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Κατανομή των γυναικών στη βιοτεχνία της Αθήνας κατά ηλικίες, 1921

Κλάδοι

Σύνολο εργαζομένων

Εργάτριες 12χρόνων

% συνόλου

Εργάτριες   15- 14 χρόνων

% συνόλου

Εργάτριες   15- 18 χρόνων

% συνόλου

Γυναικεία ενδύματα

763

15

1,97

104

13,63

485

63,56

Γυναικείοι πίλοι

395

13

3,29

36

9,11

246

62,28

Γυναικεία ασπρόρουχα

32

-

-

6

18,75

14

43,75

Ανδρικά ασπρόρουχα

85

5

5,88

6

7,06

50

58,82

Παιδικά ενδύματα

69

3

4,35

6

8,70

48

69,57

Ανδρικά ενδύματα

278

21

7,55

35

12,59

129

46,40

Τεχνητά άνθη & πτερά

76

1

1,32

8

10,53

34

44,74

Εργαστήρια αδιάβροχων

2

-

-

-

-

2

100,00

Εργαστήρια ομπρελλών

47

3

6,38

5

10,64

11

23,40

Εργαστήρια κορσέδων

33

-

-

2

6,06

12

36,36

Εργαστήρια χειροκτίων

3

-

-

-

--

1

33,33

Εργαστήρια γουναρικών

21

-

-

1

4,76

8

38,10

Εργαστήρια μανδηλίων

4

-

-

-

-

2

50,00

Ιεροραφεία

12

-

-

-

-

5

41,67

Σιδερωτήρια

17

-

1

5,88

-

-

Εργαστήρια σημαιών

1

-

-

-

-

1

100,00

Εργαστήρια κασκέτων & πηλικίων

126

2

1,59

7

5,56

45

35,71

Εργαστήρια δερματίνων ειδών

25

-

-

2

8,00

8

32,00

Βιβλιοδετεία

25

-

-

2

8,00

13

52,00

Κυτιοποιεία, φακελοποιεία

274

23

8,39

52

18,98

132

48,18

Ψηκτροποιεία

10

1

10,00

2

20,00

6

60,00

Εργαστήρια παιχνιδιών

2

-

-

-

-

-

-

Καρεκλοποιεία

22

-

-

-

-

2

9,09

Εργαστήρια πλεκτών επίπλων

15

-

-

3

20,00

5

33,33

Εργαστήρια ταπητουργίας

7

1

14,29

3

42,86

3

42,86

Εργαστ. σκευών εκ λευκομετάλλου

2

-

-

-

-

-

-

Σύνολο

2.346

88

3,75

281

11,98

1.262

53,79

ΠΗΓΗ: Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Εκθέσεις του προσωπικού Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων. Έτος 1921, Αθήνα 1923, σ. 5

Σελ. 130
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/131.gif&w=600&h=393 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Άνδρες εργαζόμενοι στα βιοτεχνικά εργαστήρια της Αθήνας, 1921

Κλάδοι

Αριθμός εργαστηρίων

Μέσος όρος εργαζομένων

Σύνολο εργαζομένων

Εργάτες              12 -18 χρόνων

% συνόλου εργαζομένων

Σιδηρουργεία

40

3,70

148

48

32,43

Χαλκουργεία

18

3,67

66

23

34,85

Φανοποιεία

27

2,96

80

28

35,00

Κασσιτερωτήρια

18

2,44

44

18

40,91

Αρτοποιεία

92

2,41

222

100

45,05

Βυρσοδεψείο

41

4,76

195

-

-

Υποδηματοποιεία

322

5,59

1.724

631

36,60

Σαγματοποιεία

15

3,33

50

18

36,00

Εφαπλωματοποιεία

18

3,67

61

22

36,07

Σιδερωτήρια

20

2,00

29

-

-

Ξυλουργεία

72

1,49

107

35

32,71

Τορνευτήρια

12

1,33

16

4

25,00

Καρροποιεία

19

4,84

92

32

34,78

Αμαξοποιεία

17

12,06

205

61

29,76

Επιπλοποιεία

36

6,03

217

74

34,10

Τυπογραφεία

45

4,00

180

-

-

Παντοπωλεία

71

3,41

242

242

100,00

Καπνοπωλεία

7

24,29

130

40

30,77

Υπηρετομεσιτικά γραφεία

9

-

-

-

-

Κουρεία

159

2,53

403

91

22,58

Σύνολο

1.058

4,10

4.211

1.467

34,84

ΠΗΓΗ: Υπουργείον Εθνικής Οικονονομίας, Εκθέσεις του προσωπικού Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων. Έτος 1921, Αθήνα 1923, σ. 5

Σελ. 131
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/132.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

Θάνατοι ανδρών ηλικίας 15-19 χρόνων, κατά επάγγελμα, 1929, 1935

  1929

1935

Επαγγέλματα

Αριθμός

% συνόλου

Σύνολο επαγγέλμ.

% επαγγέλμ.

Αριθμός

% συνόλου

Σύνολο επαγγέλμ.

% επαγγέλμ.

Γεωργοί

532

41,69

15.834

3,36

333

35,13

12.339

2,70

Δασοκόμοι

7

0,55

126

5,56

2

0,21

95

2,11

Κτηνοτρόφοι

134

10,50

1.597

8,39

96

10,13

1.119

8,58

Αρτοποιοί, Αλευροποιοί

13

1,02

369

3,52

4

0,42

293

1,37

Ζαχαροπλάστες

2

0,16

66

3,03

4

0,42

71

5,63

Βιομ. τροφίμων

2

0,16

33

6,06

-

-

22

-

Ασβεστ., Κεραμοποιοί

5

0,39

73

6,85

3

0,32

69

4,35

Κτίστες

20

1,57

713

2,81

10

1,05

523

1,91

Αμμοκονιαστές

5

0,39

145

3,45

3

0,32

127

2,36

Ηλεκτροτεχνίες

3

0,24

86

3,49

9

0,95

118

7,63

Σιδηρ., Μηχανουργοί

23

1,80

297

7,74

29

3,06

354

8,19

Υδραυλικοί

8

0,63

66

12,12

6

0,63

83

7,23

Κασσιτερωτές

3

0,24

56

5,36

-

-

50

-

Χρυσοχόοι

4

0,31

57

7,02

4

0,42

60

6,67

Επιπλ., Ξυλουργοί

43

3,37

481

8,94

23

2,43

462

4,98

Βαρελοποιοί

3

0,24

112

2,68

4

0,42

102

3,92

Καλαθοποιοί

2

0,16

40

5,00

1

0,11

56

1,79

Βυρσοδέψες

1

0,08

69

1,45

2

0,21

42

4,76

Υποδηματοποιοί

62

4,86

600

10,33

29

3,06

645

4,50

Νηματουργοί

1

0,08

51

1,96

2

0,21

54

3,70

Ράφτες

19

1,49

324

5,86

15 

1,58

277

5,42

Βαφείς

2

0,16

35

5,71

1

0,11

19

5,26

Τυπογράφοι

11

0,86

46

23,91

3

0,32

63

4,76

Χαρτοποιοί

1

0,08

7

14,29

3

0,32

15

20,00

Σιγαροποιοί

25

1,96

315

7,94

2

0,21

184

1,09

Καρραγωγείς_

19

1,49

498

3,82

4

0,42

410

0,98

Ναυτικοί

14

1,10

551

2,54

13

1,37

409

3,18 2,63

Υπάλληλοι Τ.Τ.Τ.

1

0,08

73

1,37

1

0,11

38

Αχθοφόροι

3

0,24

240

1,25

3

0,32

236

1,27

Υπάλληλοι Τραπ./Εταιρ.

5

0,39

94

5,32

7

0,74

146

4,79

Γαλακτοπώλες

2

0,16

31

6,45

3

0,32

37

8,11

Κρεοπ., Ιχθυοπώλες

3

0,24

245

1,22

9

0,95

266

3,38

Λαχανοπώλες

1

0,08

111

0,90

3

0,32

146

2,05

Παντοπώλες

7

0,55

522

1,34

9

0,95

358

2,51

Έμποροι Τροφίμων

1

0,08

55

1,82

-

-

45

-

Διάφοροι έμποροι

12

0,94

743

1,62

17

1,79

712

2,39

Καπνοπώλες

2

0,16

73

2,74

3

0,32

80

3,75

Υπάλλ. ξενοδ./εστιατ.

8

0,63

214

3,74

1

0,11

53

1,89

Καφεπώλες

6

0,47

299

2,01

3

0,32

316

0,95

Εμποροϋπάλληλοι

11

0,86

67

16,42

6

0,63

80

7,50

Κουρείς

10

0,78

131

7,63

14

1,48

151

9,27

Υπηρέτες

14

1,10

143

9,79

5

0,53

105

4,76

Εργάτες διάφοροι

226

17,71

2.878

7,85

120

12,66

3.037

3,95

Ακαθορ. επαγγέλματος

-

-

2.571

-

139

14,66

3.169

4,39

Σύνολο εργαζομένων

1.276

100,00

31.137

4,10

948

100,00

27.036

3,51

Χωρίς επάγγελμα

74

1.851

4,00

83

2.346

3,54

Μαθητές, Σπουδαστές

366

538

68,03

214

349

61,32

Γενικά σύνολα

1.716

33.526

5,12:

1.245

29.731

4,19

ΠΗΓΗ: ΓΣΥΕ, Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά τα έτη 1929, 1935, Αθήνα 1931, 1937,σ 248-249, 284-285

Σελ. 132
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/133.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

Εγγράμματοι κατά την απογραφή του 1907

  Εγγράμματοι

Συνολικός πληθυσμός

Ηλικία

Άνδρες

% συν. ανδρών

Γυναίκες

% συν. γυναικών

Σύνολο

% συν.

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

1-5    6-10 11-15 16-20

1.105 90.627 110.263 78.918

0,57 50,76 73,53 65,37

766 39.721 44.278 40.928

0,42 24,02 31,70 26,96

1.871 130.348 154.541 119.846

0,50 37,90 53,36 43,97

192.636 178.531 149.958 120.733

181306 165.368 139.659 151.838

373.942 343.899 289.617 272.571

ΠΗΓΗ: Στατιστικά αποτελέσματα της Γενικής Απογραφής του πληθυσμού κατά την 27η Οκτωβρίου 1907, τ. Α΄, Αθήνα 1909

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

Εγγράμματοι κατά την απογραφή του 1920

Εγγράμματοι

Συνολικός πληθυσμός

Ηλικία

Άνδρες

% συν. ανδρών

Γυναίκες

% συν. γυναικών

Σύνολο

% συν.

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολα

1-5  6-9 10-14 15-19

1.189 121.106 229.783 191.209

0,47 37,61 71,59 73,14

857 80.229 139.266 121.210

0,37 26,99 47,51 43,84

2.046 201.335 369.049 312.419

0,42 32,51 60,10 58,08

253.213 322.001 320.972 261 432

231.271 297.271 293.112 276.482

484.484 619.272 614.084 537.914

ΠΗΓΗ: Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19η Δεκεμβρίου 1920. Γενικά στατιστικά αποτελέσματα, Αθήνα 1928

Σελ. 133
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/134.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

Εγγράμματοι κατά την απογραφή του 1928

Εγγράμματοι

Συνολικός πληθυσμός

Ηλικία

Άνδρες

% συνόλου ανδρών

Γυναίκες

% συνόλου γυναικών

Σύνολο

% πληθυσμού

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

8-9

94.974

83,58

76.925

72,82

171.899

78,39

113.634

105.644

219.278

10-14

274.843

89,55

199.289

71,72

474.132

81,08

306.926

277.875

584.801

15-19

27.307

81,58

197.478

57,85

470.785

69,60

335.014

341.367

676.381

Σύνολο

1.850.883

76,53

1.039.169

42,03

2.890.052

59,09

2.418.576

2.472.730 

4.891.306

ΠΗΓΗ: ΓΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, 1935, σ.4

ΠΙΝΑΚΑΣ 16

Εγγράμματοι πρόσφυγες κατά την απογραφή του 1928

Εγγράμματοι

Συνολικός πληθυσμός

Ηλικία

Άνδρες

% συνόλου ανδρών

Γυναίκες

% συνόλου γυναικών

Σύνολο

% πληθυσμού

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

8-9

13.455

79,71

12.485

74,14

25.940

76,93

16.880

16.840

33.720

10-14

44.766

86,11

34.490

74,62

79.256

80,70

51.986

46.220

98.206

15-19

46.685

72,80

39.217

58,32

85.902

65,39

64.127

67.239

131.366

Σύνολο

302.441

71,41

212.298

45,19

514.739

57,62

423.523

469.817

893.340

ΠΗΓΗ:ΓΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, 1935, σ.47

ΠΙΝΑΚΑΣ 17

Ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. (υποκατάστημα Αθηνών), κατά ηλικίες, 1938

Ηλικία

Άνδρες

% συνόλου

Γυναίκες

% συνόλου

Σύνολο

% συνόλου

-15

1.903

72,14

735

27,86

2.638

1,56

15-19

19.971

66,37

10.118

33,63

30.089

17,81

20-24

19.483

65,18

10.406

34,82

29.889

17,69

25-29

23.734

77,03

7.078

22,97

30.812

18,23

30-34

17.325

82,62

3.644

17,38

20.696

12,41

35-39

14.299

83,46

2.834

16,54

17.133

10,14

40-44

9.848

83,08

2.005

16,92

11.853

7,01

45-49

7.020

82,03

1.538

17,97

8.558

5,06

50-54

5.437

83,79

1.052

16,21

6.489

3,84

55-59

4.313

84,92

766

15,08

5.079

3,01

60-64

2.824

89,82

320

10,18

3.144

1,86

65-

2.106

90,82

213

9,18

2.319

1,37

Σύνολο

128.263

75,91

40.709

24,09

168.972

100,00

ΠΗΓΗ: ΑΟΣ, Η ελληνική οικονομία 1938, Αθήνα 1939, σ.123

Σελ. 134
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/135.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

Ατυχήματα εργατών ηλικίας έως 18 χρόνων, 1933

έως 18 χρόνων

Σύνολο

Κλάδοι

Αριθμός ατυχημάτων ανδρών

%

Αριθμός ατυχημάτων γυναικών

%

Άνδρες (αριθμ.)

Γυναίκες (αριθμ.)

Μεταλλευτικές εργασίες

3

11,11

-

27

-

Μηχανουργία, Μεταλλουργία

8

16,67

1

100,00

48

1

Οικοδομικές εργασίες

4

0,83

-

0,00

484

1

Βιομηχ. κατεργασίας ορυκτών

3

23,08

-

0,00

13

1

Υφαντικές βιομηχανίες

5

16,67

12

44,44

30

27

Βιομηχ ειδών διατροφής

8

15,69

2

40,00

51

5

Χημικές βιομηχανίες

44

17,96

1

9,09

245

11

Βιομηχανίες δέρματος

1

20,00

1

100,00

5

1

Βιομηχανίες χάρτου

3

30,00

-

0,00

10

4

Βιομηχανίες ενδυμάτων

-

1

100,00

-

1

Βιομηχανίες ξύλου

5

21,74

-

-

23

-

Βιομηχ. παραγ. ενέργειας

-

-

-

-

-

Βιομηχανίες καπνού

2

25,00

2

28,57

8

7

Εμπόριο

2

22,22

-

-

9

-

Μεταφορές

1

0,68

-

-

147

-

Σύνολο

89

8,09

20

33,90

1.100

59

ΠΗΓΗ: Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Επιθεώρησις Εργασίας, Εκθέσεις και πεπραγμένα Σώματος Επιθεωρήσεως επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων και των συνθηκών εργασίας εν Ελλάδι και Αθήνα, 1933

Σελ. 135
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/136.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΣΧΗΜΑ 1

Κατανομή των ανδρών -18 χρόνων στις επιχειρήσεις 1-5 ατόμων

Σελ. 136
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/137.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΣΧΗΜΑ 2

Κατανομή των ανδρών -18 χρόνων στις επιχειρήσεις 6-25 ατόμων

Σελ. 137
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/138.gif&w=600&h=910 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΣΧΗΜΑ 3

Κατανομή των ανδρών -18 χρόνων στις επιχειρήσεις 25 + ατόμων

Σελ. 138
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/139.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΣΧΗΜΑ 4

Κατανομή των γυναικών -18 χρόνων στις επιχειρήσεις 1-5 ατόμων

Σελ. 139
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/140.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΣΧΗΜΑ 5

Κατανομή των γυναικών -18 χρόνων στις επιχειρήσεις 6 -25 ατόμων

Σελ. 140
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/141.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΣΧΗΜΑ 6

Κατανομή των γυναικών -18 χρόνων στις επιχειρήσεις 25 + ατόμων

Σελ. 141
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/142.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 142
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/143.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Α. Πίνακες κειμένου

1. Κατανομή των εργατριών στα κλωστοϋφαντουργεία του Πειραιά κατά ηλικίες, 1921 ........................................... 45

2. Διάρκεια απασχόλησης των εργατριών στα κλωστοϋφαντουργεία του Πειραιά, 1921 ............................................ 45

3α. Άνδρες εργαζόμενοι στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία της Αθήνας, 1926 ............ 47

3β. Γυναίκες εργαζόμενες στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία της Αθήνας, 1926 .......... 47

4. Οικογενειακή κατάσταση των εργατριών στη βιομηχανία, 1926 ... 48

5. Εργαζόμενοι στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, 1875 ............ 52

6α. Κατανομή των εργαζομένων κάτω των 18 χρόνων κατά βιομηχανικούς κλάδους (σύνολο), 1920 ................................ 54

6β. Κατανομή των εργαζομένων κάτω των 18 χρόνων στους βιομηχανικούς κλάδους, κατά μέγεθος επιχειρήσεων, 1920 ................ 55

7α. Εργαζόμενοι στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, 1930 ............ 59

7β. Κατανομή των εργαζομένων στους βιομηχανικούς κλάδους, 1930 60

8. Κατανομή των εργαζομένων κάτω των 18 χρόνων στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, κατά ειδικότητα, Αθήνα-Πειραιάς, 1930 ........... 63

9. Εμπορική και επαγγελματική εκπαίδευση, 1930-1933 ........... 81

10. Εργατικά ατυχήματα, 1927 ................................. 86

11. Ημερομίσθια εργατών και μαθητευόμενων ηλικίας 10-19 χρόνων στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, Αθήνα-Πειραιάς, 1930 ............ 102

Β. Διαγράμματα κειμένου

1. Οικογενειακή κατάσταση δείγματος 15.015 εργατριών, 1926 ..... 48

2. Κατανομή εργαζομένων ηλικίας κάτω των 18 χρόνων, κατά βιομηχανικούς κλάδους, 1920

α. Άνδρες ................................................ 56

β. Γυναίκες .............................................. 56

Σελ. 143
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/144.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

3. Κατανομή εργαζομένων ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στους βιομηχανικούς κλάδους, κατά μέγεθος επιχειρήσεων, 1920

α. Άνδρες ................................................ 57

β. Γυναίκες .............................................. 57

4. Κατανομή εργαζομένων ηλικίας κάτω των 18 χρόνων κατά βιομηχανικούς κλάδους, 1930

α. Άνδρες ................................................ 61

β. Γυναίκες .............................................. 61

5. Κατανομή εργαζομένων ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στους βιομηχανικούς κλάδους, κατά ειδικότητα, 1930

α. Άνδρες ................................................ 64

β. Γυναίκες .............................................. 64

6. Ημερομίσθιο μαθητευόμενων ηλικίας 10-19 χρόνων ............. 103

7. Ημερομίσθιο εργατών ηλικίας 10-19 χρόνων ................... 103

8. Σχέση του ημερομισθίου εργατών ηλικίας 10-19 χρόνων προς το μέσο ημερομίσθιο

α. Άνδρες ................................................ 105

β. Γυναίκες .............................................. 105

Γ. Πίνακες παραρτήματος

1. Μαθητευόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, σύνολο Ελλάδας, 1930

α. Άνδρες ................................................ 117

β. Γυναίκες .............................................. 118

2. Μαθητευόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, Αθήνα, 1930

α. Άνδρες ................................................ 119

β. Γυναίκες .............................................. 120

3. Μαθητευόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, Πειραιάς, 1930

α. Άνδρες ................................................ 121

β. Γυναίκες .............................................. 122

4. Μαθητευόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, Θεσσαλονίκη, 1930

α. Άνδρες ................................................ 123

β. Γυναίκες .............................................. 124

5. Εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-5 άτομα, 1920 ........................ 125

6. Εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις που απασχολούν 6-25 άτομα, 1920 ....................... 126

7. Εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 25 άτομα, 1920 .......... 127

8. Εργαζόμενοι 12-18 χρόνων στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, 1921 (δείγμα επιχειρήσεων) ...................................... 128

Σελ. 144
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/145.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

9. Εργαζόμενοι 12-18 χρόνων στα βιοτεχνικά εργαστήρια της Αθήνας, 1921 (δείγμα εργαστηρίων) ................................. 129

10. Κατανομή των γυναικών κατά ηλικίες στη βιοτεχνία της Αθήνας, 1921 (δείγμα εργαστηρίων) ................................. 130

11. Άνδρες εργαζόμενοι στη βιοτεχνία της Αθήνας, 1921 (δείγμα εργαστηρίων) .... 131

12. Θάνατοι ανδρών ηλικίας 15-19 χρόνων, κατά επάγγελμα, 1929,1935 132

13. Εγγράμματοι κατά την απογραφή του 1907 ................... 133

14. Εγγράμματοι κατά την απογραφή του 1920 ................... 133

15. Εγγράμματοι κατά την απογραφή του 1928 ................... 134

16. Εγγράμματοι πρόσφυγες κατά την απογραφή του 1928 .......... 134

17. Ασφαλισμένοι κατά ηλικίες στο Ι.Κ.Α. (υποκατάστημα Αθήνας), 1938 ............ 134

18. Ατυχήματα εργατών έως 18 χρόνων, 1933 ..................... 135

Δ. Διαγράμματα παραρτήματος

1. Κατανομή των εργαζόμενων ανδρών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-5 άτομα ...................... 136

2. Κατανομή των εργαζόμενων ανδρών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις επιχειρήσεις που απασχολούν 6-25 άτομα ..................... 137

3. Κατανομή των εργαζόμενων ανδρών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 25 άτομα ........ 138

4. Κατανομή των εργαζόμενων γυναικών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-5 άτομα .................. 139

5. Κατανομή των εργαζόμενων γυναικών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις επιχειρήσεις που απασχολούν 6-25 άτομα ................. 140

6. Κατανομή των εργαζόμενων γυναικών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 25 άτομα .... 141

Σελ. 145
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/146.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 146
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (1870-1940)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 127
  27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

  ΠΙΝΑΚΑΣ 7

  Εργαζόμενοι -18 χρόνων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις 26+ ατόμων. Απογραφή 1920

  Άνδρες

  Γυναίκες

  Κλάδοι

  Σύνολο εργαζομένων

  Άνδρες

  Σύνολο

  % συνόλου

  % ανδρών

  Γυναίκες

  Σύνολο

  % συνόλου

  % γυναικών

  Βιομηχανία τροφίμων

  3.888

  222

  3.040

  5,71

  7,30

  354

  847

  9,10

  41,79

  Χημική βιομηχανία

  1.772

  72

  1.525

  4,06

  4,72

  46

  247

  2,60

  18,62

  Κατεργασία ορυκτών

  1.108

  216

  961

  19,49

  22,48

  76

  147

  6,86

  51,70

  Παραγωγή κιν. δύναμης

  1.185

  110

  1.182

  9,28

  9,31

  -

  3

  -

  -

  Μεταλλουργία, Μηχανουργία

  3.929

  677

  3.673

  17,23

  18,43

  94

  256

  2,39

  36,72

  Βιομηχανία ξύλου

  1.051

  153

  978

  14,56

  15,64

  15

  73

  1,43

  20,55

  Βιομηχανία δέρματος

  1.884

  467

  1.708

  24,79

  27,34

  80

  176

  4,25

  45,45

  Υφαντουργία

  6.942

  447

  1.613

  6,44

  27,71

  1.845

  5.329

  26,58

  34,62

  Βιομηχανία ενδυμάτων

  2.229

  54

  383

  2,42

  14,10

  909

  1.841

  40,78

  49,38

  Βιομηχανία χαρτιού

  1.703

  228

  800

  13,39

  28,50

  462

  903

  27,13

  51,16

  Βιομηχανία καπνού

  5.486

  447

  2.597

  8,15

  17,21

  582

  2.889

  10,61

  20,15

  Σύνολο

  31.177

  3.093

  1 8.460

  9,92

  16,76

  4.463

  12.711

  14,32

  35,11

  ΠΗΓΗ: ό.π.